PLACÓWKI VET: Placówki edukacyjne oferujące kształcenie zawodowe (ang. VET).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLACÓWKI VET: Placówki edukacyjne oferujące kształcenie zawodowe (ang. VET)."

Transkrypt

1 147

2 6. ZAŁĄCZNIKI 6.1. GLOSARIUSZ Definicje ogólne: KSZTAŁCENIE ZAWODOWE (VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET)): Szkolenie teoretyczne i praktyczne, które daje uczniom kwalifikacje i kompetencje, potrzebne im w danym zawodzie. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (INITIAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (IVET)): Umożliwienie uzyskania kwalifikacji i kompetencji wymaganych do podjęcia pracy w określonym zawodzie. (Taką definicję podaje się w większości przypadków, ale IVET jest koncepcją ewoluującą we wszystkich krajach i, pod wieloma względami, ta ograniczona definicja staje się przestarzała. IVET to już nie tylko droga kształcenia zawodowego, ale alternatywna ścieżka kształcenia szkolnego ogólnego, które może prowadzić do kontynuacji nauki w szkole wyższej. Takie są przynajmniej aspiracje w odniesieniu do IVET). 58 PLACÓWKI VET: Placówki edukacyjne oferujące kształcenie zawodowe (ang. VET). PLACÓWKI IVET: Placówki edukacyjne oferujące kształcenie zawodowe na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (IVET). SZKOŁA IVET: Szkoła zawodowa, w której uczniowie kształtują umiejętności i uzyskują kwalifikacje niezbędne w konkretnym zawodzie. UCZEŃ IVET: Osoba uczestnicząca w procesie kształcenia zawodowego IVET. PRAKTYKANT: Osoba uczestnicząca w praktykach zawodowych. PLACEMENT: Praktyka zawodowa w ustalonym miejscu. PRAKTYKA ZAWODOWA: Praktyka uczniów szkoły zawodowej, która odbywa się w firmie. LOKALNA PRAKTYKA ZAWODOWA: Praktyka zawodowa w firmach w regionie szkoły w kraju, w którym mieszka uczeń. ZAGRANICZNA PRAKTYKA ZAWODOWA: Praktyka zawodowa odbywana w firmach w kraju innym niż kraj zamieszkania praktykanta. Uczestniczą w niej praktykanci, szkoły zawodowe i firmy przyjmujące. BENEFICJENCI WYMIANY: Osoby, które korzystają z działań i dotacji na rzecz mobilności. Zwykle są to praktykanci. INTERESARIUSZE WYMIANY: osoby zaangażowane w działania na rzecz mobilności. 58 Initial vocational education and training (IVET) in Europe Cedefop,

3 OCENA: Proces dokumentowania, uwzględniający pomiar wiedzy, umiejętności i postaw. 149

4 Wymagane podmioty: Organizacje lub osoby niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej jakości międzynarodowych praktyk zawodowych: SZKOŁA IVET: Placówka IVET w kraju wysyłającym, gdzie praktykanci uczestniczą w kształceniu zawodowych, która zgłasza zapotrzebowanie na i współorganizuje zagraniczne praktyki zawodowe. UCZEŃ LUB PRAKTYKANT IVET: osoba uczestnicząca w kształceniu zawodowym IVET lub osoba, która ukończyła szkołę zawodową IVET nie później niż dwanaście miesięcy przed rozpoczęciem praktyki. ORGANIZACJA KOORDYNUJĄCA W KRAJU WYSYŁAJĄCYM: Instytucja, która zbiera zapotrzebowanie na zagraniczne praktyki zawodowe ze szkół zawodowych IVET w kraju wysyłającym. ORGANIZACJA KOORDYNUJĄCA W KRAJU PRZYJMUJĄCYM: Instytucja, która zbiera zapotrzebowanie na praktyki w firmach przyjmujących w kraju przyjmującym. Zapotrzebowanie na zagraniczne praktyki zawodowe otrzymuje od organizacji w kraju wysyłającym. FIRMA PRZYJMUJĄCA: firma przyjmująca uczniów/praktykantów szkoły zawodowej IVET na praktykę. OPIEKUN PRAKTYKANTÓW W FIRMIE PRZYJMUJĄCEJ: Osoba, która opiekuje się praktykantem, kształtuje umiejętności zawodowe w czasie praktyk i je ocenia. OPIEKUN PRAKTYK: Nauczyciel ze szkoły zawodowej IVET, który koordynuje praktyki uczniów IVET. Podmioty dodatkowe: PLACÓWKA WSPIERAJĄCA: Instytucja zazwyczaj w kraju wysyłającym, która zapewnia wsparcie logistyczne lub finansowe. SZKOŁA IVET W KRAJU PRZYJMUJĄCYM: Placówka IVET w kraju przyjmującym, w którym odbywają się zagraniczne praktyki zawodowe, która współpracuje w organizacji praktyk zawodowych. 150

5 Inne pojęcia: JĘZYK ROBOCZY: To język umożliwiający komunikację w czasie praktyk. Może być to język kraju przeznaczenia lub inny wspólny język porozumiewających się. PROGRAM PRAKTYK: Plan zorganizowanych działań, które uczniowie realizują podczas zagranicznych praktyk. ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU PRAKTYK: Dokument podpisany przez prawnego przedstawiciela firmy przyjmującej, który potwierdza, że praktykant ukończył praktykę w firmie, zgodnie z wcześniej ustalonym programem praktyk. SPRAWOZDANIE PRAKTYKANTA: Dokument sporządzony według ustalonego wzoru, w którym praktykant opisuje doświadczenia z odbytej praktyki. 151

6 6.2. DOTYCHCZASOWE BADANIA POŚWIĘCONE ORGANIZACJI PRAKTYK W KSZTAŁCENIU IVET W KRAJACH UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH Trendy w kształceniu zawodowym IVET: uczniowie wg obszarów kształcenia BE Antwerpia, Belgia W latach ok uczniów zapisało się na programy kształcenia zawodowego IVET, co stanowi 7.06% całkowitej liczby mieszkańców w wieku lata (6.84% w i 6.89% w ). W latach kierunkami najbardziej popularnymi wśród uczniów były: kierunki biznesowe zdrowie kreowanie wizerunku BG Dobricz, Bułgaria W latach ok uczniów zapisało się na programy kształcenia zawodowego IVET, co stanowi 55.91% całkowitej liczby mieszkańców w wieku lata (52.42 % w i 53.63% w ). W latach kierunkami najbardziej popularnymi wśród uczniów były: sztuka gościnności (hotelarstwo) informatyka kierunki biznesowe BG Płowdiw, Bułgaria W latach ok uczniów zapisało się na programy kształcenia zawodowego IVET, co stanowi 53.52% całkowitej liczby mieszkańców w wieku lata (57.57 % w i 55.86% w ). W latach kierunkami najbardziej popularnymi wśród uczniów były: sztuka gościnności (hotelarstwo) budownictwo i inżynieria sanitarna metalurgia DE Bautzen (Budziszyn), Niemcy W latach ok uczniów zapisało się na programy kształcenia zawodowego IVET, co stanowi 18.69% całkowitej liczby mieszkańców w wieku lata (17.08% w i 18.7% w ). W latach kierunkami najbardziej popularnymi wśród uczniów były: metalurgia sztuka gościnności (hotelarstwo) handel i marketing 152

7 W kwestionariuszu z Bautzen wiek graniczny ustalono na 23 lata, pozostali partnerzy podawali granice wieku 22 lat. W styczniu 2009 w Bautzen było mieszkańców mieszkańców w wieku lata zamieszkiwało obszar podlegający regionalnym władzom oświaty, gdzie zbierano dane dot. uczniów szkół zawodowych VET wg przedmiotów. Obszar podlegający regionalnym władzom oświaty obejmuje dwie gminy: Bautzen i Goerlitz (w sumie mieszkańców w regionie w styczniu 2009). ES Terrassa, Hiszpania W latach ok uczniów zapisało się na programy kształcenia zawodowego IVET, co stanowi 15.10% całkowitej liczby mieszkańców w wieku lata (13.70% w i 14.29% w ). W latach kierunkami najbardziej popularnymi wśród uczniów były: kierunki biznesowe elektryczność i elektronika usługi społeczno-kulturalne i pracownik socjalny Zasięg geograficzny: miasto Terrassa PL Łódź, Polska W latach 2008/09 ok uczniów zapisało się do publicznych szkół zawodowych w Łodzi, co stanowi 13,06% całkowitej liczby mieszkańców w wieku lata (12,41% w 2006/07 i 12,47% w 2007/08). W latach kierunkami najbardziej popularnymi wśród uczniów były: mechanika, elektronika, mechatronika, informatyka ekonomia gastronomia budownictwo RO Timisoara, Rumunia W latach ok uczniów zapisało się na programy kształcenia zawodowego IVET, co stanowi 1.98% całkowitej liczby mieszkańców w wieku lata (2.34% w i 2.18% w ). W latach kierunkami najbardziej popularnymi wśród uczniów były: usługi społeczno-kulturalne i pracownik socjalny samozatrudnienie budownictwo i inżynieria sanitarna W kwestionariuszu z Timisoara dodano jeszcze następujące branże, ale z mniejszą liczbą kandydatów: automatyka leśnictwo przemysł lniarski i skórzany 153

8 SI Ljubljana, Słowenia W latach ok uczniów zapisało się na programy kształcenia zawodowego IVET. W tym samym roku uczniów zapisało się do wyższych szkół zawodowych. Dane dotyczą całej Słowenii (poziom krajowy). Kierunkami najbardziej popularnymi wśród uczniów były: handel sekretarka księgowa 50 najważniejszych firm BE Antwerpia, Belgia Antwerpia to drugi, co do wielkości port w Europie i czwarty na świecie. W 2005r. port w Antwerpii przeładował ponad 160 mln ton towarów w transporcie morskim. Każdego roku do portu zawija statków oceanicznych i jednostki żeglugi śródlądowej. Ponad ludzi żyje bezpośrednio lub pośrednio z tego portu. Port w Antwerpii jest niezbędnym ogniwem w łańcuchu eksport/import Unii Europejskiej i centrum światowego handlu. Bardzo szybko zwiększa się ruch kontenerowców, o 10-15% rocznie. Kontenerowce stanowią ponad 40% ruchu morskiego w Antwerpii. Transport i magazynowanie towarów to podstawowa działalność wielu firm. Jest też wiele firm branży chemicznej i petrochemicznej. Tysiące pracowników pracuje w rafineriach ropy naftowej. Antwerpia to również ważne centrum handlu diamentami, w którym odbywają się targi diamentów i jest wiele firm sprzedających diamenty. Miasto odgrywa kluczową rolę jako krajowy ośrodek przemysłu motoryzacyjnego. Ostatnio Antwerpia stała się miastem mody, w którym mieszka wielu znanych projektantów. BG Dobricz, Bułgaria Miasto Dobricz to drugi co do wielkości ośrodek gospodarczy w północno-wschodniej Bułgarii. Główne branże gospodarki to: produkcja żywności i napojów (produkty mleczarskie, olej i margaryna, kiełbasa, makarony, wyroby drobiowe, mąka, chleb i ciastka, pasza, wina i alkohole, napoje bezalkoholowe) przemysł lekki (odzież męska i damska, futra i wyroby skórzane, buty, meble, tkaniny obiciowe i tekstylia) przemysł maszynowy (akumulatory, naczepy i kontenery, maszyny rolnicze, grzejniki i filtry do samochodów, plastikowe elementy dla przemysłu maszynowego i przetwórstwa żywności) Inne ważne branże w regionie Dobricz to turystyka i rolnictwo

9 BG Płowdiw, Bułgaria Płowdiw to centrum regionu Płowdiw, drugie co do wielkości miasto w Bułgarii. Region dzieli się na 18 gmin, największa z nich jest Płowdiw. Region Płowdiw produkuje 7.5% krajowego PKB. W sumie w regionie jest ok firm. Struktura firm zdominowana jest przez MSP % w stosunku do liczby firm w kraju i 97.83% firm w regionie. Firmy te dają 13.38% przychodu ze sprzedaży netto i mają 12% udziału w aktywach długoterminowych przedsiębiorstw w całym kraju. W regionie są 142 duże firmy, których przychód netto ze sprzedaży stanowi 9.18% całkowitego przychodu w kraju. Wg danych za ostatni okres, sektor usług ma największy wkład w regionie Płowdiw i stanowi 56.7%, podczas gdy przemysł 49.27% a rolnictwo 39.67%. Jednym z kluczowych wskaźników charakterystycznych dla infrastruktury gospodarczej regionu jest jego wielosektorowość. Największy udział ma sektor przetwórstwa żywności, który daje 26% produkcji przemysłowej miasta i regionu. Tuż za nim jest hutnictwo żelaza, energetyka, metale nieżelazne, przemysł mechaniczny, budowa maszyn i sprzętu (dla przemysłu spożywczego, wózki widłowe, itp.), przetwórstwo drewna, przemysł włókienniczy, skórzany, elektro-chemiczny, budownictwo, etc. Inny wiodący sektor w regionie to turystyka zorientowana na spa. DE Bautzen (Budziszyn), Niemcy Bautzen, miasto w Saksonii o tysiącletniej historii, w południowo - wschodnich Niemczech, w pobliżu granicy z Polską i Czechami. Bautzen ma doskonałą infrastrukturę transportowa, w tym autostradę krajową A4, lotnisko Bautzen-Litten, kilka dróg krajowych we wszystkich kierunkach i kolej. Kluczowe branże to kolejnictwo i budowa samochodów dostawczych, części zamiennych do samochodów, narzędzi, form odlewniczych, przetwórstwo tworzyw sztucznych, telekomunikacja, urządzenia nagrywające, produkcja roślin i budownictwo. Firmy międzynarodowe, jak np. Philips - inżynieria Rentgenowska, Bombardier Transportation, AFT Automation and Conveying Technology i przybory do pisania firmy Edding to uzupełnienie lokalnego budownictwa i świetnego rzemiosła. Bautzen jest ważnym ośrodkiem nowych technologii dzięki nowym firmom z innowacyjnych branż, takich jak IT i przetwarzanie danych (Vodafone i Sphairon Technologies GmbH). 155

10 ES Terrassa, Hiszpania Przemysł dość zróżnicowany od lat 80-tych, kiedy włókiennictwo przestało dominować i przeszło poważną restrukturyzację. Główne sektory obecnie to handel, obsługa biznesu, opieka zdrowotna, przemysł metalowy (głównie elektronika), włókiennictwo, budownictwo i inżynieria sanitarna. PL Łódź, Polska Gospodarka regionu koncentruje się w Łodzi, stolicy regionu i trzecim co do wielkości (również pod względem liczby mieszkańców) miastem Polski 39% podmiotów gospodarczych regionu zarejestrowanych jest właśnie tutaj (2008r.). Choć w ostatnich latach przybyło inwestorów zagranicznych, firmy zagraniczne stanowią tylko 1.7% wszystkich podmiotów gospodarczych w mieście (w 2008r. wzrost o 2.8% w stosunku do 2007r.), a 93% z nich działa w sektorach przemysłu, handlu i usług. Ponad 1/3 firm działających w Łodzi to firmy handlowe, ok. 18% w sektorze nieruchomości, wynajmu lub usług wspierających dla biznesu; 13.6% to firmy produkcyjne. Te trzy sektory stanowią 62.6% wszystkich firm zarejestrowanych w mieście. Dalej uplasowały się firmy budowlane (8.2%) i transportowe (7.3%) (2008r.). Firmy wytwórcze produkują głównie: tekstylia (13.5%) żywność i napoje (9.3%) wyroby gumowe i plastikowe (7.6%) odzież i futra (6.5%) wyroby metalowe (6.2%) maszyny elektryczne (4.2%) RO Timisoara, Rumunia W ostatnich latach Timisoara przeżyła boom gospodarczy i na skutek inwestycji zagranicznych powstało coraz więcej firm zwłaszcza w sektorze high-tech. Timisoara często uważana jest za drugie najlepiej rozwijające się miasto Rumunii (po Bukareszcie). Poza kilkoma inwestycjami lokalnymi, w Timisoara zrealizowano kilka ważnych inwestycji firm z Unii Europejskiej, zwłaszcza z Niemiec i Włoch oraz z USA. Continental AG od wielu lat produkuje opony. Linde produkuje gazy techniczne, a część form dla BMW i Audi produkuje Dräxlmaier Group. Amerykańska firma Flextronics zatrudnia wiele osób na zachodzie miasta przy produkcji telefonów komórkowych i urządzeń dla jednostek kontrolnych rządu. Amerykańska firma Procter & Gamble produkuje środki piorące i środki czystości w Timisoara, a szwajcarska Nestlé - wafle. 156

11 SI Ljubljana, Słowenia Najwięcej miejsc pracy w regionie daje przemysł, zwłaszcza farmaceutyczny, petrochemiczny i spożywczy. Inne branże to bankowość, finanse, transport, budownictwo, wyspecjalizowane usługi i turystyka. Sektor publiczny oferuje miejsca pracy w szkolnictwie, kulturze, służbie zdrowia i administracji lokalnej. Informacja o sytuacji w krajach uczestniczących w projekcie Ta wstępna analiza obejmuje 8 miast w 7 różnych krajach Unii Europejskiej: Belgii, Bułgarii, Niemczech, Polsce, Rumunii, Słowenii i Hiszpanii. Największe miasto wśród partnerów projektu to Łódź z ponad mieszkańców. Cztery kolejne miasta (Antwerpia, Płowdiw, Timisoara i Ljubljana) mają mieszkańców. Trzej pozostali partnerzy projektu pochodzą z miast poniżej mieszkańców (Terrassa, Dobricz i Bautzen). P. Czy w Państwa mieście uczniowie uczestniczą w praktykach zawodowych w miastach ościennych? 1 Tak (BE, BG, DE, PL, SI) Nie (RO) 5 We wszystkich krajach poza Rumunią uczniowie uczestniczą w praktykach zawodowych w firmach w miastach ościennych. P. Czy firmy w Państwa mieście przyjmują uczniów z miast ościennych na praktykę zawodową? 2 Tak (BE, DE, PL, SI) 4 Nie (BG, RO) Większość firm w miastach partnerów przyjmuje uczniów z miast ościennych na praktykę zawodową. Wyjątki to Bułgaria i Rumunia. 157

12 Przepisy dotyczące praktyk P1. Czy w Państwa kraju/regionie są przepisy regulujące praktyki zawodowe w firmach? 0 Tak (BE, BG, DE, ES, PL, RO, SI) Nie 7 We wszystkich krajach lub regionach partnerów są przepisy regulujące praktykę zawodową w firmie. P2. Czas praktyki zawodowej wg przepisów w poszczególnych krajach BE Zależy od branży. BG 2 godz. w tygodniu w szkole IVET/30 godz. tygodniowo w firmie DE 25% w szkole IVET/75% w firmie Liczby podano dla systemu dualnego. Szczegółowy harmonogram to część przepisów dla odpowiedniego przedmiotu. ES Od 300 do 700 godz. w szkole IVET (zależy od obranej specjalności)/4 godz. dziennie w firmie PL Liczba godzin zależy od typu szkoły i programu kształcenia dla danego zawodu. Możliwe miejsca realizacji praktyki zawodowej: szkoła IVET, firma. Nie ma podziału godzin pomiędzy miejsca odbywania praktyk. RO Liczba godzin praktyk zawodowych zależy od programu realizowanego przez daną placówkę oświatową. W większości krajów liczba godzin jaką uczniowie spędzają w szkole IVET lub w firmie zależy od programu kształcenia zawodowego. W niemieckim systemie dualnym uczniowie spędzają 25% czasu w szkole a 75% w firmie. 158

13 P3. Kto układa programy praktyk zawodowych? (Możliwe odpowiedzi: placówka oświatowa/firma/wspólnie) 1 Wspólnie (BE, ES, PL, RO, SI) 1 Placówka oświatowa (BG) 5 Firma (DE) W większości krajów praktyka zawodowa planowana jest wspólnie przez placówkę oświatową i firmę. Wyjątkiem są Bułgaria, gdzie praktykę planuje placówka oświatowa i Niemcy, gdzie praktykę planuje firma. P4. Czy przebieg praktyki zawodowej jest omawiany z uczniami? 2 Tak (BE, BG, DE, ES, PL) Nie (RO, SI) 5 W większości krajów w czasie trwania praktyki omawia się pracę ucznia. Nie dotyczy to Rumunii i Słowenii. 159

14 P5. Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedziano twierdząco, kto za to odpowiada? (Możliwe odpowiedzi: placówka oświatowa/firma/wspólnie) 2 2 Wspólnie (BE, ES) Placówka oświatowa (BG) Firma (DE, PL) 1 W krajach, gdzie praca ucznia w czasie praktyk jest omawiana, odpowiadają za to różne instytucje: np. placówka oświatowa, firma lub wspólnie. P 6. Czy jest oficjalny wzór omawiania pracy wykonanej na praktykach? 2 Nie (BE, BG, PL, RO, SI) Tak (DE, ES) 5 Tylko dwa kraje korzystają z oficjalnego wzoru omawiania pracy wykonanej na praktykach: Niemcy i Hiszpania. P 7. Czy praktyki oceniane są jak każdy inny przedmiot? 0 Tak (BE, BG, DE, ES, PL, RO, SI) Nie 7 We wszystkich krajach praktyki oceniane są tak samo jak każdy inny przedmiot. 160

15 P 8. Kto odpowiada za ocenę praktyk? (Możliwe odpowiedzi: placówka oświatowa/firma/wspólnie) Wspólnie (BE, ES, PL, RO, SI) Placówka oświatowa (BG) Firma (DE) W większości krajów za ocenę praktyk odpowiadają wspólnie szkoła i firma. Są jednak dwa wyjątki: w Bułgarii ocenę te przeprowadza szkołą, a w Niemczech firma. P 9. Czy przepisy o praktykach zawodowych wymagają, aby uczeń miał ubezpieczenie inne niż w szkole? 2 Tak (BE, DE, ES, RO, SI) 5 Nie, wystarczy ubezpieczenie szkolne (BG, PL) W większości krajów przepisy o praktykach zawodowych w firmie wymagają, aby uczeń miał ubezpieczenie inne niż w szkole. Tylko w Bułgarii i Polsce wystarcza ubezpieczenie szkolne. P 10. Czy obecne przepisy opisują, jaki ma być opiekun praktykantów w firmie? 2 Nie (BE, BG) 5 Tak (DE, ES, PL, RO, SI) W większości krajów obecne przepisy opisują rolę opiekuna praktykantów w firmie. Nie dotyczy to Belgii i Bułgarii. 161

16 P 10.1 Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedziano twierdząco, jak zdefiniowano jego zadania? Jakie to zadania? DE tak: program praktyk, realizacja programu, zapewnienie odpowiedniego sprzętu i materiałów, ocena praktyki. ES tak: ocena programu praktyk; nadzorowanie i monitorowanie praktyk; przestrzeganie zasad bhp; regularny kontakt z opiekunem praktyk; przygotowanie sprawozdania oceniającego do oceny końcowej PL tak: program praktyk, zapewnienie niezbędnego sprzętu i materiałów, odpowiednie kwalifikacje do opieki nad praktykantami, przestrzeganie zasad bhp, ocena praktyk RO tak: wykształcenie powyżej średniego; zapewnienie wsparcia logistycznego, technicznego i technologicznego; koordynacja i ocena praktyk; sprawdzanie obecności uczniów na praktykach; wsparcie w zakresie programu praktycznego/portfolio i zapewnienie niezbędnej logistyki; końcowa ocena umiejętności ucznia SI tak: przekazywanie wskazówek opiekunowi praktyk P 10.2 Czy opiekun praktykantów w firmie musi przejść obowiązkowe szkolenie? 2 Tak (DE, PL, SI) 3 Nie, ale jest zalecane (ES, RO) P 10.3 Czy w Państwa kraju są kursy dla przyszłych opiekunów praktykantów w firmie? 0 Tak (DE, ES, PL, RO, SI) Nie 5 162

17 P 10.4 Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedziano twierdząco, kto je prowadzi? 2 Izba Handlowa (DE, ES, SI) 3 Inni (PL, RO) P 11. Zgodnie w przepisami o praktykach zawodowych, czy za praktykę przysługuje wynagrodzenie? Nie jest to obowiązkowe (BE) 1 1 Tak, dobrowolnie: praktyka jest wynagradzana tylko, kiedy firma proponuje to uczniowi. Nie jest to obowiązkowe. (BG) Tak, dobrowolnie (SI) 1 2 Tak, obowiązkowo (DE) 1 1 Nie dobrowolnie (ES, RO) Uczniom nie płaci się za praktyki i praktyki zawodowe w firmie. (PL) Tylko w Niemczech wymagane jest wynagradzanie uczniów za praktykę zawodową. We wszystkich pozostałych krajach praktyka wynagradzana jest, jeśli firma zaproponuje to uczniowi, nie ma określonych kryteriów o wysokości tego wynagrodzenia. 163

18 6.3. METODOLOGIA STOSOWANA PRZEZ LOKALNE GRUPY ROBOCZE Poniższe informacje przedstawiono partnerom projektu w czasie spotkania na jego rozpoczęcie. 1. Praktyka zawodowa: podstawy konceptualne i cele Celem realizowanego przez nas programu Leonardo jest opracowanie materiałów i wytycznych do stworzenia jednego podręcznika dla zagranicznych praktyk zawodowych uczniów w firmach. Kształcenie zawodowe należy traktować jako środek, który daje uczniom wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do elastycznego i zadowalającego reagowania na potrzeby rynku pracy. W związku z tym, kształcenie w szkołach IVET musi współgrać z tym, co dzieje się w firmach i należy je zaplanować tak, aby uwzględnić wiedzę potrzebną uczniom w postaci podstaw teoretycznych i konceptualnych oraz znajomość sprzętu i technologii. Na tym tle szkolenie na stanowisku pracy staje się ważną częścią edukacji uczniów, którzy realizują programy praktyk zawodowych na stanowisku pracy jako część szkolenia poza szkołą. Praktykant nigdy nie powinien zajmować wakującego stanowiska. Praktyki na stanowisku pracy muszą obejmować: Poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej zdobytej w szkołach IVET. Bezpośrednie doświadczenie uczniów w korzystaniu z urządzeń produkcyjnych. Możliwość zdobycia doświadczeń w środowisku pracy oraz w zakresie stosunków społecznych i stosunków w pracy. Umożliwienie firmie zapoznania się z kwalifikacjami i postawami potencjalnych przyszłych pracowników. Pomoc uczniom w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i w znalezieniu pracy. Wprowadzanie strategii zbliżania edukacji akademickiej do potrzeb rynku pracy Cele zagranicznych praktyk zawodowych: Poznanie innych sposobów pracy Poznanie innych kultur Nauczenie się języka obcego Wzbogacenie indywidualnych CV Umacnianie koncepcji przynależności do Unii Europejskiej Postrzeganie mobilności jako realnej możliwości rozwoju personalnego 164

19 2. Potrzeba istnienia Lokalnych Grup Roboczych Zgodnie z założeniami Projektu, każdy partner powinien stworzyć Lokalne Grupy Robocze, aby można było wykorzystać wiedzę i doświadczenie swojego kraju do wskazania pozytywnych i negatywnych czynników, jakie występują przy realizacji praktyk w przedsiębiorstwach. Wskazanie i zaangażowanie kluczowych podmiotów na każdym obszarze: Należy wskazać kluczowe podmioty aktywnie działające w obszarze kształcenia zawodowego w każdym z krajów uczestniczących w projekcie (związki zawodowe, organizacje przedsiębiorców, władze lokalne, władze regionu, szkoły IVET, firmy, stowarzyszenia uczniowskie i inne organizacje). Należy również uświadomić tym podmiotom, że jest taki projekt i zachęcić je do uczestnictwa w Grupie Roboczej. Każdy partner decyduje, jakie podmioty są kluczowe na jego obszarze i jaka strategia będzie najlepsza dla ich zaangażowania/ uczestnictwa w projekcie. Wybrane podmioty muszą być reprezentatywne dla danego obszaru. Oto kilka przydatnych sugestii: Rozesłanie listów do różnych podmiotów, przedstawienie im, co będzie realizowane w ramach projektu i zaproszenie do pomocy. Organizowanie konferencji prasowych prezentujących projekt i jednocześnie kreowanie oczekiwań. Wywiady, spotkania, spotkania osobiste z: Lokalnymi podmiotami gospodarczymi - Wiodący przedsiębiorcy - Izby handlowe, federacje i organizacje przedsiębiorców, stowarzyszenia rzemieślnicze, etc. Placówkami kształcenia zawodowego - Ważny jest udział placówek kształcenia zawodowego różnego typu (publicznych, prywatnych, etc.). - Zaleca się nawiązanie pierwszego kontaktu z administracją tych placówek. - Na spotkaniach operacyjnych Grupy Roboczej preferowana jest obecność osób odpowiedzialnych za praktyki (koordynator praktyk, opiekun praktyk, etc.). 165

20 Organy samorządu terytorialnego Związki zawodowe - Rada miejska; jaki Wydział będzie najbardziej odpowiedni (edukacji, rozwoju przedsiębiorczości, obydwa, etc.) - Władze regionu; do oceny przez każdego partnera, pamiętając o tym, jakie są cechy charakterystyczne danego obszaru. Jeśli ich udział uznany zostanie za wskazany, należy wybrać odpowiedni wydział edukacji, rozwoju przedsiębiorczości lub obydwa. Uczniowie - W wielu firmach związki zawodowe mogą być kluczowym elementem ułatwiającym lub utrudniającym praktyki zawodowe uczniów. Powiadomienie ich o projekcie i zaangażowanie do udziału może okazać się bardzo istotne. - Uczestniczący w kształceniu zawodowym. Kiedy już wskazano podmioty, należy przedstawić skład Lokalnej Grupy Roboczej (Wzór LW). Plik należy przesłać koordynatorowi projektu przed pierwszym spotkaniem Lokalnej Grupy Roboczej. 166

21 Formalne powołanie Lokalnej Grupy Roboczej Grupa Robocza musi składać się co najmniej z: 2 uczniów 2 nauczycieli 2 przedsiębiorców przedstawicieli związków zawodowych (max.2) 1 przedstawiciela każdego wydziału z organów samorządu terytorialnego (edukacji i/lub zatrudnienia), wg uznania, w zależności od tego, jakie wydziały działają na danym obszarze. 2 przedstawicieli organizacji koordynujących (izby handlowe, stowarzyszenia firm, etc.) Organizacje koordynujące to podmioty, które mogą ułatwić realizację praktyk zawodowych w firmach w danym obszarze. Może być jedna organizacja koordynująca. Pierwsze spotkanie: Przedstawienie członków Grupy. Określenie celów działania. Ustalenie i przyjęcie planu pracy. Podział zadań między członków Grupy. Ustalenie dat kolejnych spotkań. Zasady ogólne rządzące spotkaniami: O spotkaniu i porządku obrad należy poinformować z wyprzedzeniem. Zaleca się telefoniczne potwierdzenie udziału, aby w spotkaniach uczestniczyło jak najwięcej członków Grupy. Zawsze należy spisywać protokół spotkania i dołączyć do niego podjęte decyzje. Należy wypełnić formularz (Wzór WG). W ciągu 10 dni po spotkaniu koordynatorowi projektu należy przesłać: - Protokół ze spotkania. - Zdjęcia ze spotkania. - Opublikowane informacje prasowe o projekcie. - Planowana datę kolejnego spotkania. Należy czynić wysiłki, aby decyzje i dokumenty przyjmowane były na zasadzie ogólnego konsensusu uczestników spotkania. Jeśli konsensus nie jest możliwy, rozbieżności należy zapisać w protokole spotkania i wskazać, które podmioty miały odmienne zdanie. Muszą odbyć się, co najmniej trzy spotkania. 167

22 Plan pracy Lokalnych Grup Roboczych Zadania Lokalnej Grupy Roboczej podzielono na trzy etapy: etap I: spotkania lokalnych grup roboczych w celu zebrania informacji, przeprowadzenia dyskusji wewnętrznych i napisania raportu końcowego. To etap, do którego przygotowujemy się obecnie; w tym celu odbywa się to spotkanie i będziemy rozmawiać o dalszych krokach. Pozostałe etapy podano tylko w celu informacyjnym. Harmonogram: od 1 lutego 2009 do 31 sierpnia 2009r. (złożenie dokumentu końcowego) Każdy partner lokalny ustala swój harmonogram pamiętając o dacie złożenia raportu końcowego. (Harmonogram należy przedłożyć koordynatorowi projektu). etap II: pomoc w weryfikacji tego podręcznika i współpraca przy jego pisaniu (współuczestnictwo w tworzeniu dokumentu końcowego). Po zakończeniu etapu I, dobrze byłoby, żeby Grupy Robocze pozostały aktywne. Ich praca na tym etapie polegać będzie na zapewnieniu odpowiedniej jakości podręcznika. Harmonogram: ten etap dyskutowany będzie intensywnie na następnym spotkaniu partnerów (maj 2010r.). etap III: ustalanie strategii upowszechnienia/powiadamiania o istnieniu podręcznika na swoim obszarze. Przygotowanie lokalnego planu z najlepszą strategią przekazania najlepszych praktyk zagranicznych i osiągnięcia poziomu najlepszej praktyki lokalnie. Wnioski raport końcowy o upowszechnieniu/poinformowaniu. Harmonogram: ten etap dyskutowany będzie intensywnie na następnym spotkaniu partnerów (maj 2010r.). Poniżej opisujemy działania przewidziane w I etapie: Etap I: Zaplanowane spotkania lokalnych grup roboczych w celu zebrania informacji, przeprowadzenia dyskusji wewnętrznych i napisania raportu końcowego. Zaplanować spotkania lokalnych grup roboczych w celu zebrania informacji. Dyskusje wewnętrzne w lokalnych grupach roboczych. Pisanie raportu końcowego. 168

23 Zaplanować spotkania lokalnych grup roboczych w celu zebrania informacji Poniżej podajemy wytyczne do działania lokalnych grup roboczych: W raporcie końcowym MUSZĄ znaleźć się rozwiązania przedstawionych problemów. Niezależnie od tego, każdy partner lokalny może poszerzyć zakres poruszanych kwestii, jeśli chce przedstawić interesujące jego zdaniem informacje, które przekładają się na jakość raportu końcowego. Muszą odbyć się co najmniej trzy spotkania lokalnej grupy roboczej, choć każdy partner sam decyduje o wewnętrznych procedurach działania. Np.: lokalny partner może omawiać każdą część odrębnie z przedstawicielami poszczególnych sektorów, a potem przedstawić informacje lokalnej grupie roboczej pod dyskusję lub, alternatywnie, może omawiać tematy dotyczące poszczególnych sektorów na forum grupy i przeprowadzić wspólną dyskusję. Niektóre kwestie są wspólne dla kilku sektorów a chodzi właśnie o poznanie wszystkich punktów widzenia. Bloki robocze 1) Kwestie, które powinny ocenić poszczególne sektory. 2) Opis roli podmiotów zaangażowanych w zagraniczne praktyki zawodowe 1) Kwestie, które powinny ocenić poszczególne sektory Sektory, z którymi oceniane/dyskutowane będą sprawy na spotkaniach lokalnej grupy roboczej to: Firmy. Placówki oświatowe. Związki zawodowe. Uczniowie. Przedstawiciele władz i organizacji koordynujących. Najważniejsze kwestie, jakie powinny ocenić firmy: Czy firmy chcą przyjmować lokalnych uczniów na praktyki? A uczniów z innych krajów? Czy należy zwiększać świadomość na poziomie lokalnym? Jeśli tak, do kogo powinny być skierowane te działania? Na czym powinny skoncentrować się działania uświadamiające? Jeśli potrzeba działań uświadamiających, kto najlepiej by je przeprowadził i jak powinny one wyglądać? Jakie korzyści może odnieść firma z przyjmowania na praktykę zawodową uczniów lokalnych i z zagranicy? Czy wiążą się z tym jakieś problemy? 169

24 Jak oceniliby Państwo swoje doświadczenie z przyjmowania uczniów na praktykę? Czy była to praktyka lokalna czy zagraniczna? Jakie, w oparciu o doświadczenie, były mocne i słabe strony tego przedsięwzięcia? Jaki jest zalecany minimalny i maksymalny czas trwania praktyki zawodowej z punktu widzenia firm? Zalecany minimalny i maksymalny wiek ucznia. Jakie związki, Państwa zdaniem, istnieją miedzy lokalnymi firmami a placówkami kształcenia zawodowego? Czy należy coś tu poprawić? Co należałoby zrobić? Ogólne cechy pożądanego profilu ucznia - praktykanta: miejscowego i z zagranicy. Czy znajomość języka jest problemem? W jakich językach mogłyby odbywać się praktyki w Państwa firmie? Jaki okres roku jest najlepszy na praktyki zawodowe uczniów Państwa firmie? Dlaczego? Czy sektor, który Państwo reprezentują poprze ten pomysł i będzie współpracował na rzecz oferowania praktyk zawodowych jak najlepszej jakości uczniom miejscowym i z zagranicy? Jak mogliby Państwo się do tego przyczynić? Inne aspekty. Najważniejsze kwestie, jakie powinny ocenić placówki kształcenia zawodowego: Czy Państwa uczniowie regularnie odbywają praktyki w lokalnych firmach? A zagranica? Jak oceniają Państwo te praktyki? Czy uczniowie chcieliby odbywać praktyki zawodowe zagranica? Czy byłoby to dobre dla uczniów? Czy lokalne firmy chcą przyjmować lokalnych uczniowi na praktyki zawodowe? A uczniów z zagranicy? Państwa opinia o praktykach lokalnych: - czy firmy dają możliwości i udostępniają swoje stanowiska pracy? - czy uczniowie są dobrze przyjmowani w firmach? - czy w firmach jest opiekun praktykantów? Czy należy zwiększać świadomość na poziomie lokalnym? Jeśli tak, do kogo powinny być skierowane te działania? Na czym powinny skoncentrować się działania uświadamiające? Jeśli potrzeba działań uświadamiających, kto najlepiej by je przeprowadził i jak powinny one wyglądać? Jakie korzyści edukacyjne ma kierowanie uczniów na praktykę zawodową lokalnie i zagranicę? Czy wiążą się z tym jakieś problemy? Na podstawie własnych doświadczeń, jak oceniają Państwo praktyki zawodowe uczniów miejscowych i zagranicznych? Mocne i słabe strony praktyk zawodowych w firmach. Z edukacyjnego punktu widzenia, ile minimalnie i maksymalnie powinna trwać praktyka? Na jakim etapie nauki praktyki zawodowe są najbardziej przydatne? A praktyki zagranicą? Czy zdaniem Państwa praktyki zawodowe uczniów dopasowane są do poziomu tego, czego nauczyli się w szkole? 170

25 Zalecany minimalny i maksymalny wiek ucznia. Jakie związki, Państwa zdaniem, istnieją między lokalnymi firmami a placówkami kształcenia zawodowego? Czy należy coś tu poprawić? Co należałoby zrobić? Czy znajomość języka jest problemem dla zagranicznych praktyk zawodowych? Czy sektor, który Państwo reprezentują poprze ten pomysł i będzie współpracował na rzecz oferowania praktyk zawodowych jak najlepszej jakości uczniom miejscowym i z zagranicy? Jak mogliby Państwo się do tego przyczynić? Inne aspekty. Najważniejsze kwestie, jakie powinny ocenić związki zawodowe: Jak oceniają Państwo praktyki zawodowe uczniów w firmach? Czy przydają się one uczniom? Czy są przydatne z punktu widzenia firm? Czy są przydatne dla obecnych i/lub przyszłych pracowników? Jakie korzyści dla związków zawodowych ma przyjmowanie na praktykę zawodową uczniów lokalnych i z zagranicy? Czy wiążą się z tym jakieś problemy? Czy zaproponowaliby Państwo praktyki zawodowe w swojej firmie lub w swojej branży? Czy lokalne firmy chcą przyjmować lokalnych uczniowi na praktyki zawodowe? A uczniów z zagranicy? Czy należy zwiększać świadomość na poziomie lokalnym? Jeśli tak, do kogo powinny być skierowane te działania? Na czym powinny skoncentrować się działania uświadamiające? Jeśli potrzeba działań uświadamiających, kto najlepiej by je przeprowadził i jak powinny one wyglądać? Jaki jest zalecany minimalny i maksymalny czas trwania praktyki zawodowej z punktu widzenia związków zawodowych? Zalecany minimalny i maksymalny wiek ucznia do odbycia praktyki zawodowej. Jakie związki, Państwa zdaniem, istnieją między lokalnymi firmami a placówkami kształcenia zawodowego? Czy należy coś tu poprawić? Co należałoby zrobić? Czy sektor, który Państwo reprezentują poprze ten pomysł i będzie współpracował na rzecz oferowania praktyk zawodowych jak najlepszej jakości uczniom miejscowym i z zagranicy? Jak mogliby Państwo się do tego przyczynić? Inne aspekty. 171

26 Najważniejsze kwestie, jakie powinni ocenić uczniowie: Czy uczniowie regularnie odbywają praktyki zawodowe w lokalnych firmach? A zagranica? Jak oceniacie te praktyki? Czy są dobre dla uczniów? Czy firmy chcą przyjmować miejscowych uczniów na praktyki? A uczniów z zagranicy? Wasza opinia o praktykach: - czy firmy dają możliwości i udostępniają swoje stanowiska pracy? - czy uczniowie są dobrze przyjmowani w firmach? - czy w firmach jest opiekun praktykantów? Czy należy zwiększać świadomość na poziomie lokalnym? Jeśli tak, do kogo powinny być skierowane te działania? Na czym powinny skoncentrować się działania uświadamiające? Jeśli potrzeba działań uświadamiających, kto najlepiej by je przeprowadził i jak powinny one wyglądać? Jaki jest zalecany minimalny i maksymalny czas trwania praktyki zawodowej z punktu widzenia ucznia? Zalecany minimalny i maksymalny wiek ucznia do odbycia praktyki zawodowej. Jaki okres roku jest najlepszy dla uczniów na praktyki zawodowe? Dlaczego? Czy praktyki są dopasowane do kształcenia, jakie odbywają uczniowie w szkołach? Jakie związki, Państwa zdaniem, istnieją między lokalnymi firmami a placówkami kształcenia zawodowego? Czy należy cos tu poprawić? Co należałoby zrobić? Jakie korzyści postrzegają uczniowie w odbywaniu praktyk zawodowych na miejscu i zagranicą? Czy są jakieś aspekty negatywne? Czy znajomość języka jest problemem dla zagranicznych praktyk zawodowych? Czy uczniowie, których reprezentujecie poprą ten pomysł i będą współpracowali na rzecz oferowania praktyk zawodowych jak najlepszej jakości uczniom miejscowym i z zagranicy? Jak moglibyście się do tego przyczynić? Czego oczekujecie/potrzebujecie od organizacji przyjmującej w kraju docelowym? Inne aspekty. Kwestie, jakie powinny ocenić władze i organizacje pośredniczące Jak oceniają Państwo praktyki zawodowe uczniów w firmach? Czy firmy chcą przyjmować miejscowych uczniów na praktyki? A uczniów z zagranicy? Czy należy zwiększać świadomość na poziomie lokalnym? Jeśli tak, do kogo powinny być skierowane te działania? Na czym powinny skoncentrować się działania uświadamiające? Jeśli potrzeba działań uświadamiających, kto najlepiej by je przeprowadził i jak powinny one wyglądać? Jakie związki, Państwa zdaniem, istnieją między lokalnymi firmami a placówkami kształcenia zawodowego? Czy należy cos tu poprawić? Co należałoby zrobić? W jakich językach mogłyby odbywać się praktyki w Państwa regionie? 172

27 Czy w Państwa organizacji jest sekcja promująca praktyki zawodowe i/lub zajmująca się praktykami zawodowymi w firmach? Czy sektor, który Państwo reprezentują poprze ten pomysł i będzie współpracował na rzecz oferowania praktyk zawodowych jak najlepszej jakości uczniom miejscowym i z zagranicy? Jak mogliby Państwo się do tego przyczynić? Inne aspekty. Czy mają Państwo programy lub projekty związane z oferowaniem praktyk zawodowych zagranicą? 2) Opis roli podmiotów uczestniczących w zagranicznych praktykach zawodowych Aby zagwarantować odpowiednią jakość zagranicznych praktyk zawodowych należy zaangażować doświadczone osoby reprezentujące różne dziedziny. Wymagane mogą być: Osoba łącznikowa reprezentująca organizację koordynującą w kraju wysyłającym. Osoba łącznikowa reprezentująca organizację koordynującą w kraju przyjmującym Uczeń szkoły lub ośrodki IVET, które wysyłają uczniów zagranicę Firmy Opiekunowie praktykantów w firmach W tej części w celach informacyjnych przedstawiono różne podmioty, ich zadania oraz wymagania minimalne, jakie muszą spełnić. Lokalne grupy robocze mają przedstawić własne propozycje ze zmianami lub rozszerzeniami. Osoba łącznikowa reprezentująca organizację koordynującą w kraju wysyłającym Zadania: Kontakt z organizacją pośrednicząca w kraju docelowym Informowanie o kraju/ mieście przyjmującym / zalecenia Szkolenie językowe w kraju docelowym Monitorowanie praktyk Wymagania minimalne: Dobra znajomość środowiska: - Miasta, firm, zakwaterowania - Znajomość filozofii praktyk zawodowych w firmie 173

28 Osoba łącznikowa reprezentująca organizację koordynującą w kraju przyjmującym Zadania: Poszukiwanie firm gotowych przyjąć uczniów na praktykę Poszukiwanie zakwaterowania Powitanie uczniów w kraju przyjmującym Bycie w stałym kontakcie Monitorowanie praktyk Wymagania minimalne: Dobra znajomość środowiska: - Miasta, firm, zakwaterowania - Znajomość filozofii praktyk zawodowych w firmie - Dobre kontakty w mieście Uczeń: Zadania: Szanować powierzony sprzęt Wykonywać przydzielone zadania Regularnie informować osobę łącznikową z organizacji pośredniczącej. Przestrzegać ustalonego czasu pracy Napisać sprawozdanie z praktyk: Minimum informacji, które musi zawierać sprawozdanie to: - Dane ucznia. - Dane firmy. - Czas trwania praktyki. - Opis realizowanych zadań. - Zdjęcia. - Kopia zaświadczenia o odbytych praktykach. - Mocne strony praktyki (w jaki sposób była przydatna, co z niej wyniosłem) - Słabe strony (co się nie udało, zakwaterowanie, kwestie dotyczące firmy w czasie praktyki, etc.) 174

29 Wymagania minimalne: Wystarczająca znajomość języka, w jakim będzie pracował (angielskiego lub jez. kraju przyjmującego) Minimalne przeszkolenie wymagane do odbycia praktyki. Wiek minimalny/ maksymalny Jeśli uczeń jest niepełnoletni wymagane jest specjalne pozwolenie. Wiedza o kraju docelowym przed wyjazdem Szkoły IVET, które wysyłają uczniów: Zadania: Opis zadań, jakie mogą realizować uczniowie Opis uczniów Informowanie i zwiększanie świadomości uczniów Umowa o praktyki proponowany wzór umowy. Ubezpieczenie: - w podróży - NW - OC - na czas praktyk. Określenie treści praktyk Propozycja programu praktyk Minimalny program praktyk: zadania, jakie uczeń juz wykonywał, wiedza, jaką posiada i zadania, jakie może wykonywać, inne zadania, które mogą motywować ucznia, etc. Ocena praktyk. (wraz z firmą) Rodzaj oceny (zwykle ciągła opis) Miejsce przekazania oceny, czy jest rejestr oficjalny. Opis kryteriów oceny ucznia, firmy i opiekuna. Zaświadczenie o odbyciu praktyk: - Co to jest. - Co ma zawierać. - Proponowany wzór. - Kto ma je wystawić. 175

30 Firmy przyjmujące: Zadania: Powitanie ucznia Dostosowanie praktyki do poziomu wiedzy ucznia Przygotowanie podstawowych materiałów zapewniających prawidłowy przebieg praktyki: komputera, biurka, sprzętów do pracy, etc. Ocena praktyki. (wspólnie ze szkołą) Rodzaj oceny (zwykle ciągła opis) Miejsce przekazania oceny, czy jest rejestr oficjalny. Wymagania minimalne: Przestrzeganie przepisów bhp, Łatwy dojazd Odpowiednia wielkość firmy (liczba pracowników, obrót, etc.) Odpowiednie wyposażenie Opiekunowie praktykantów w firmach: Zadania: Powitanie ucznia w firmie. Opieka i kształtowanie umiejętności ucznia w czasie praktyk Zagwarantowanie odpowiedniej jakości praktyk w firmie Umożliwienie realizacji programu praktyk Ocena i raport końcowy z praktyk (jeśli jest wymagany, zależy od programu) Wymagania minimalne: Odpowiednia znajomość języka stosowanego w komunikacji z uczniem Umiejętności techniczne. Przeszkolenie / doświadczenie w roli opiekuna praktykantów Dyskusje wewnętrzne Lokalnych Grup Roboczych Po zebraniu opinii przedstawicieli poszczególnych sektorów, należy je przeanalizować przed napisaniem raportu końcowego, w którym przedstawione zostaną poglądy na praktyki zawodowe w firmie. 176

31 Raport końcowy Raport końcowy prezentuje kwestie uzgodnione i wskazuje na elementy, co do których były rozbieżności, podając punkt widzenia każdego sektora. Raport musi zostać dostarczony koordynatorowi programu do 31 sierpnia 2009r. Dla ułatwienia kompilacji, zalecane jest trzymanie się struktury raportu (wzór FR). Struktura raportu końcowego: Jak wybrano poszczególne podmioty. Jak nawiązano z nimi kontakt: telefonicznie, listownie, poprzez rozmowę, etc. Strategia zaangażowania podmiotów w projekt. Lista osób / instytucji, z którymi nawiązano kontakt. Lista osób / instytucji członków grupy roboczej. Wnioski końcowe ze spotkań z punktu widzenia: - przedsiębiorców - uczniów - szkół - organizacji pośredniczących - podmiotów społecznych i gospodarczych Komentarze i cechy szczególne praktyk w firmach w danym kraju, jakie należy wziąć pod uwagę. Wnioski końcowe całego projektu. Zalecenia dotyczące zagranicznych praktyk zawodowych w firmach. Załączniki: materiały załączone jako uzupełnienie raportu, które dostarczyli członkowie grupy roboczej (nieobowiązkowe). 177

32 178

33 179

34 180

35 181

36 5. PODMIOTY MODELU I ICH DZIAŁANIA 182

37 183

38 Partnerzy Projektu Projekt finansowany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury 184

Międzynarodowe staże w Firmach

Międzynarodowe staże w Firmach Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Międzynarodowe staże w Firmach www.q-placements.eu

Bardziej szczegółowo

3. ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

3. ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE 3. ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE 19 3.1. KONCEPCJA Kształcenie zawodowe należy traktować jako środek, który daje uczniom wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do elastycznego i zadowalającego reagowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych CKZiU

Regulamin praktyk zawodowych CKZiU Regulamin praktyk zawodowych CKZiU Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r Dz.U. nr 244 poz. 1626 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe są organizowane

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze R O L A S Y S T E M U E C V E T W R O Z W O J U J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W E G O P O L S C E " Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA W PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W ANGLII W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Rekrutac j a uc zniów na staż zawodow y Leonardo da Vinc i w Hiszpanii

Rekrutac j a uc zniów na staż zawodow y Leonardo da Vinc i w Hiszpanii Rekrutacja uczniów na staż zawodowy Leonardo da Vinci w Hiszpanii Kto może się ubiegać: - uczniowie szkoły zawodowej w zawodach: cukiernik, piekarz, kucharz Daty stażu: 10.06.2013 do 05.07.2013 r. Wyjazd:

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne AHK Polska

Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne AHK Polska 2017 Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne AHK Polska 1. DUALNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE GWARANCJA JAKOŚCI Przy AHK Polska działa Komisja Kształcenia Zawodowego. W gronie przedstawicieli firm członkowskich, instytucji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać!

Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! A. INFORMACJE OGÓLNE ŚRODOWISKO: ACC Prosimy o wypełnienie, podpisanie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania projektu edukacyjnego w Społecznym Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie

Zasady realizowania projektu edukacyjnego w Społecznym Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie Zasady realizowania projektu edukacyjnego w Społecznym Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie 1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny (dotyczy uczniów obecnych klas drugich gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC. 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju

KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC. 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: PRÓBA

Bardziej szczegółowo

Specjalizacjatranslatoryczna lub specjalizacja z drugim językiem obcym (włoskim/hiszpańskim/angielskim) i translatoryką

Specjalizacjatranslatoryczna lub specjalizacja z drugim językiem obcym (włoskim/hiszpańskim/angielskim) i translatoryką Program praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Neofilologicznego Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska, włoska, hiszpańska Uwagi wstępne: 1. Praktyki mogą dotyczyć wyłącznie języka głównego

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland

Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland O programie AccelerApp_Poland to 10 tygodniowy program wspierania międzynarodowej akceleracji, realizowany przez Fraunhofer MOEZ. Jego celem jest wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 2.

Bardziej szczegółowo

ECVET w ZSP w Chojnie

ECVET w ZSP w Chojnie ECVET w ZSP w Chojnie Rok Tytuł projektu Nr umowy Nr projektu Kwota dofinansowania w EURO Liczba stażystów w krajach Łączna liczba stażystów i opiekunów 2006 2007,,Hotel Europa M06/011/k/A/485 PL/06/A/Pla/1744

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespół Szkół Mechanicznycych im. KEN w Poznaniu REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. WSTĘP 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 6. ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Powiat Myśliborski / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku

Powiat Myśliborski / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku Powiat Myśliborski / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Najlepszy w zawodzie realizowanym

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 EUROPASS Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 2014-2020

WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 2014-2020 w ramach: Osi IX Wysoka jakość edukacji 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I Wersja 1, październik 2015 r. WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015 System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi Mszczonów, 17 września 2015 Cele zmian od 1.IX.2012 Poprawa jakości i efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT INtheMC. Nazwisko STUDENTA. Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) EWALUACJA ZAZNACZ DATA ZŁOŻENIA DATA. 1sza OCENA: POPRAWA:

KONSPEKT INtheMC. Nazwisko STUDENTA. Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) EWALUACJA ZAZNACZ DATA ZŁOŻENIA DATA. 1sza OCENA: POPRAWA: KONSPEKT INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 8. PRACA ZA GRANICĄ eksport Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA ZAZNACZ DATA ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 6 ul. Nowodworska 70-82 54-438 Wrocław

Zespół Szkół nr 6 ul. Nowodworska 70-82 54-438 Wrocław Regulamin Projektu Staż zagraniczny pewny start w życiu zawodowym w ramach programu Erasmus + w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015397 Kwota dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

2013-1-PL1-LEO01-38319

2013-1-PL1-LEO01-38319 Regulamin projektu Mistrz_Informatyki.de - projekt stażowy dla młodych informatyków w Niemczech realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór!

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Krótko o szkołach średnich w Szwecji. Polska

Krótko o szkołach średnich w Szwecji. Polska Krótko o szkołach średnich w Szwecji Polska Wszyscy uczniowie w Szwecji, którzy ukończyli szkołę podstawową, mają prawo do nauki w trzyletniej szkole średniej. Średnie wykształcenie daje dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Model Q-Placements. Profil i wymagania minimalne. Rola i zadania. Procedury. Monitoring i ewaluacja

Model Q-Placements. Profil i wymagania minimalne. Rola i zadania. Procedury. Monitoring i ewaluacja ORGANIZACJA KOORDYNUJĄCA W KRAJU PRZYJMUJĄCYM Przewodnik użytkownika Model Q-Placements Profil i wymagania minimalne Rola i zadania Procedury Monitoring i ewaluacja Specyfika praktyk zawodowych w krajach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Global Citizen Schools

Global Citizen Schools - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Global Citizen Schools Oferta współpracy dla szkół ponadgimnazjalnych i g i mnazjów Kilka słów o AIESEC AIESEC - kim jesteśmy? AIESEC jest największą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU "Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z jarosławskiego Spożywczaka SEKTOR: Kształcenie i szkolenie zawodowe AKCJA 1 Mobilność osób uczących się i kadry

Bardziej szczegółowo

Projekt: Praktyki w dobrym stylu

Projekt: Praktyki w dobrym stylu Projekt: Praktyki w dobrym stylu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku 1. Informacje o projekcie 1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 Informacje ogólne 1. Na kierunku budownictwo praktyki podlegają

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT INtheMC. Nazwisko STUDENTA. Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) PODPIS WYKŁADOWCY WYNIK Z=ZALICZENIE P=POPRAWA 2=2.

KONSPEKT INtheMC. Nazwisko STUDENTA. Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) PODPIS WYKŁADOWCY WYNIK Z=ZALICZENIE P=POPRAWA 2=2. KONSPEKT INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 5. PRACA ZA GRANICĄ - Produkty/Usługi Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: PRÓBA OCENY ZAZNACZ

Bardziej szczegółowo

Model Q-Placements. Profil i wymagania minimalne. Rola i zadania. Procedury. Monitoring i ewaluacja

Model Q-Placements. Profil i wymagania minimalne. Rola i zadania. Procedury. Monitoring i ewaluacja FIRMA PRZYJMUJĄCA/OPIEKUN PRAKTYKANTÓW W FIRMIE Przewodnik użytkownika Model Q-Placements Profil i wymagania minimalne Rola i zadania Procedury Monitoring i ewaluacja Specyfika praktyk zawodowych w krajach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii Projekt WND- POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Cele praktyk

Informacje ogólne Cele praktyk PRAKTYKI ZAWODOWE Informacje ogólne 1. Instytut Socjologii organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu

Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu 1 Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół, pod nazwą For a Better Future for Students

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE 1 Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym. 2. Projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

Program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz 2012-1 - Zawodowe praktyki studenckie kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu ZASADY OGÓLNE 1. Uczniowie Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego, którego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE IV etap edukacyjny przedmiot uzupełniający Cele kształcenia wymagania ogólne Nabycie umiejętności przeprowadzenia kompletnej realizacji przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w ramach przedmiotu WOS Szkoła ponadgimnazjalna Podstawy biorczości. ci Szkoła ponadgimnazjalna Ekonomia

Gimnazjum w ramach przedmiotu WOS Szkoła ponadgimnazjalna Podstawy biorczości. ci Szkoła ponadgimnazjalna Ekonomia Agnieszka Mikina Gimnazjum w ramach przedmiotu WOS Szkoła ponadgimnazjalna Podstawy przedsiębiorczo biorczości ci Szkoła ponadgimnazjalna Ekonomia w praktyce zajęcia do wyboru Szczegółowe wymagania na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA I. Założenia ogólne Praktyki zawodowe są nieodłączną częścią programu studiów. Praktyki tłumaczeniowe

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 35 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 35 w Poznaniu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 35 w Poznaniu (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. - Dz. U. Nr 156, poz. 1046) Znowelizowany regulamin zatwierdzono na radzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SZCZAWNIE-ZDROJU

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SZCZAWNIE-ZDROJU ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SZCZAWNIE-ZDROJU Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje projekt edukacyjny w danym roku szkolnym, określony rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Cele i zadania praktyk dla studentów kierunku Pedagogika Celem praktyk jest zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 1. Ustalenia ogólne

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 1. Ustalenia ogólne Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 1. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Program projektu "Ty nad poziomy...- praca bez granic" ("Sky is the limit...- work without borders") w ramach programu Leonardo da Vinci

Program projektu Ty nad poziomy...- praca bez granic (Sky is the limit...- work without borders) w ramach programu Leonardo da Vinci Program projektu "Ty nad poziomy...- praca bez granic" ("Sky is the limit...- work without borders") w ramach programu Leonardo da Vinci IX.2012 Powołanie Zespołu Projektowego wzseii uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu Podstawa prawna: 21a Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kształcenia praktycznego

Regulamin kształcenia praktycznego Regulamin kształcenia praktycznego 1 Postanowienia ogólne 1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 2. Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową

Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową Projekt Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową 2016-1-PL01-KA102-023673 realizowany w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Połącz swój biznes ze światem. Międzynarodowe miejsce spotkań dla. Światowe forum oferujące. Jedno forum, wiele możliwości

Połącz swój biznes ze światem. Międzynarodowe miejsce spotkań dla. Światowe forum oferujące. Jedno forum, wiele możliwości Połącz swój biznes ze światem INDIALLIA 2012 otwiera drzwi do międzynarodowej współpracy biznesowej. Międzynarodowe forum spotkań B2B INDIALLIA to okazja do nawet 12 spersonalizowanych spotkań firm uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Model Q-Placements. Profil i wymagania minimalne. Rola i zadania. Procedury. Monitoring i ewaluacja

Model Q-Placements. Profil i wymagania minimalne. Rola i zadania. Procedury. Monitoring i ewaluacja UCZEŃ IVET Przewodnik użytkownika Model Q-Placements Profil i wymagania minimalne Rola i zadania Procedury Monitoring i ewaluacja Specyfika praktyk zawodowych w krajach uczestniczących w projekcie Dokumenty,

Bardziej szczegółowo

Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP. Standard obligatoryjny

Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP. Standard obligatoryjny Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP Wszystkie realizowane formy wsparcia muszą być zgodne z prawodawstwem krajowym, w szczególności z Ustawą z

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

KLUB MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY

KLUB MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY KLUB MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Nasza szkoła, jako nowoczesna szkoła zawodowa, stara się wyposażyć swoich uczniów nie tylko w wiedzę i umiejętności pozwalające na uzyskanie pozytywnych wyników w egzaminach

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo