Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Raport Miesięczny Czerwiec 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Raport Miesięczny Czerwiec 2004"

Transkrypt

1 Raport Miesięczny Czerwiec 24 ISSN Warszawa, Rynek akcji Wpływ chińskiego spowolnienia dla rynku akcji nie jest jednoznacznie negatywny. Jest ono zbieżne z kierunkiem globalnej polityki monetarnej i redukuje presję na wzrost stóp procentowych. Nie widać z tego kierunku dużych zagrożeń dla polskiego convergence story. Makroekonomia Polska znajduje się na progu cyklu podwyżek stóp procentowych. Według naszych szacunków wartością oddzielającą politykę akomodacyjną od restrykcyjnej byłaby podwyżka stopy repo do końca roku 75 pkt. baz. Sekwencja podwyżek powinna być kontynuowana przez cały 25 rok. Ze spółek Końcówka sezonów wyników (Pekao, ING BSK) potwierdziła wcześniej obserwowaną prawidłowość, że poprawa wyników banków wynikała przede wszystkim z niższych kosztów rezerw i zahamowania spadku przychodów (oraz niższego podatku). Kwietniowe dane NBP nie przyniosły przełomu w zakresie wolumenów, ale naszym zdaniem jesteśmy blisko momentu przełomu, kiedy zacznie rosnąć akcja kredytowa dla firm. Wg ICSG światowa konsumpcja miedzi w roku 24 wzrośnie o 6,1% do 16,51 mln ton, a w roku kolejnym o 4,3% do 17,22 mln ton. Oznacza to deficyt surowca na poziomie 75 tys. ton w roku 24 i 521 tys. ton w roku 25. Jeżeli prognoza ICSG sprawdzi się, można z dużym optymizmem patrzeć na zachowanie się cen miedzi i kursu akcji KGHM. Ważnym elementem bardzo dobrych wyników Netii za I kwartał br. są większe niż oczekiwaliśmy synergie kosztowe wynikające z przejęcia El-Netu. Efekty te można odnieść do potencjalnego przejęcia Dialogu, który w porównaniu z El-Netem generuje czterokrotnie wyższe przychody. Postępująca liberalizacja rynku telekomunikacyjnego wraz z korzyściami wynikającymi z roli konsolidatora rynku w perspektywie najbliższych dwóch lat będą pozytywnie wpływały na kurs Netii. Rekomendacja akumuluj. Rewelacyjne wyniki za I kwartał 24 oraz konsolidacja Furnela od kwietnia br. wskazują, że Forte ma szanse zanotować dodatni wynik netto za II kwartał br. Uważamy, że notowania akcji spółki nie odzwierciedlają jej potencjału wzrostu. Wyniki kwartalne spółek informatycznych przyniosły więcej rozczarowań (EMX, SFT, STR) niż przyjemnych zaskoczeń (CMR, CPL). Podnieśliśmy prognozy i rekomendację dla Comarchu (akumuluj, wycena 65 zł). Obniżyliśmy wycenę Ster-Projektu do 17,5 zł. Budimex poprawił wyniki mimo bardzo niskiej sprzedaży. Hoop traci z powodu wzrostu kosztów surowców, rozpoczyna sprzedaż do UE i obniża koszty Megapaku. Analitycy rynku akcji: Tomasz Mazurczak Doradca Inwestycyjny tel. (22) Hanna Kędziora tel. (22) Michał Marczak tel. (22) Andrzej Powierża Doradca Inwestycyjny Tel. (22) Witold Samborski Makler Pap. Wart. tel. (22) Przemysław Smoliński tel. (22) Dorota Puchlew tel. (22) Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49-95 Warszawa skr. pocztowa 21 tel. (22) fax. (22) Analitycy makroekon. (BRE Bank S.A.) Janusz Jankowiak Akadiusz Grabarczyk Jacek Kotłowski Sławomir Pawłowski Dom Inwestycyjny BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentom papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji i analiz oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 RYNEK AKCJI Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Stopy żeby spadły muszą wzrosnąć W Polsce jest drogo. To wiadomo od dawna. Wiadomo też, że pozostanie drogo przynajmniej do chwili wejścia do unii monetarnej. Wtedy pieniądze OFE rozpłyną się po Europie. Wtedy też zapewne strategiczni udziałowcy zaczną zdejmować polskie spółki córki z giełdy. Zanim polski kapitał odpłynie, wejdziemy do różnego typu indeksów (chodzi tu o indeksy MSCI; do indeksów Stoxx możemy wejść już w bieżącym roku), do których benczmarkują się fundusze paneuropejskie. Odpływ krajowego kapitału będzie więc częściowo kompensowany napływem zagranicznego kapitału i procesem delistingu. Tak czy inaczej jednak premia do pozostałych rynków zniknie. Ale to za kilka lat. Póki co powinniśmy wkalkulować, że ca. 2 procentowa premia do pozostałych rynków regionu będzie się utrzymywać. To jest efekt OFE. Mediany wycen polskich spółek P/E 24 P/E 25 średnie spółki 19,4 16,1 duże spółki 18,1 16,2 Źródło : DI BRE, w oparciu o spektrum analizowanych spółek Patrząc na kraje Europy Środkowej Polska wygląda najgorzej pod względem bieżących wskaźników wyceny i najlepiej pod względem oczekiwanej dynamiki zysków. Rozmowy ze spółkami szczególnie średniej wielkości - utwierdzają nas w przekonaniu, że wzrost PKB silnie przełoży się tu na wzrost zysków. Zalety mid capów nad blue chipami polegają w Polsce nie tylko na większej cykliczności tych pierwszych (istotne we wzrostowej fazie cyklu koniunkturalnego). Fundamentalną różnicą jest to, że spółki te mają wiodącego inwestora zainteresowanego kreowaniem wartości, co nie zawsze jest udziałem blue chipów. Obecnie średnie wskaźniki P/E dla obu grup spółek są podobne jednak średnie spółki mają lepsze perspektywy wzrostu zysków. Yieldy zysków i rentowności obligacji P/E 25 E/P 25 rentowność 1Y Czechy 13,5 7,4% 5,% Węgry 12,7 7,9% 8,3% Polska (mediana) 16, 6,3% 7,4% UE (Stoxx) 11,8 8,5% 4,6% Źródła : Commerzbank, DI BRE, Bloomberg Utrzymuje się premia w wycenie rynków środkowoeuropejskich w stosunku do dojrzałej Europy. Rynki dyskontują lepsze perspektywy wzrostu krajów CEE. Utrzymuje się również premia Polski w stosunku do CEE. Z powyższej tabeli wynika jeszcze jeden istotny wniosek. Akcje w Unii Europejskiej są tanie. Z tego kierunku dla trendu na GPW zagrożeń nie ma. Przeciwnie. Czego więc możemy się spodziewać po polskich akcjach? Dla kontynuacji wzrostowego trendu musi uzbierać się momentum. W obecnych warunkach gospodarczych czas pracuje na korzyść akcji. Rośnie PKB i zyski, obniżają się wskaźniki P/E. Jednak ten upływ czasu mierzymy w kwartałach. Tymczasem wysokie ceny akcji i oczekiwanie na duże emisje na rynku pierwotnym ograniczają zapał do kupowania. Punktem zwrotnym może być oferta PKO BP, która z jednej strony kulminować będzie falę podaży nowych akcji, a z drugiej poprzez zwiększenie investable spectrum podnosić będzie atrakcyjność GPW dla dużych funduszy z Europy. Oznaczać to może zdecydowany powrót wzrostów na giełdę. Nie można tymczasem wykluczyć obecnie jeszcze jednej fali spadkowej. Jeśli taka nastąpi, to będzie to okazja do zakupów. Jak w stosunku do powyższego mają się ryzyka związane z podwyżkami stóp procentowych i chińskim schładzaniem gospodarki? Żeby stopy nie rosły bardziej na długim końcu krzywej, potrzebne są podwyżki krótkich stóp. W ten sposób rynek będzie przekonany, że władze monetarne są ahead of the curve i że inflacja nie wymknie się spod kontroli w przyszłości. W ten sposób hike Fedu może stabilizować rentowność dziesięciolatek. Podobny wpływ może mieć podwyżka stóp przez RPP. Warto w tym miejscu zastanowić się jak stopy krajowe i zagraniczne wpłyną na rynek akcji. 1/ Stopy krótkoterminowe. Tutaj chodzi głównie o carry trade. Dobrym przykładem jest to, co działo się na rynkach światowych przez prawie rok. Jednoprocentowa krótka stopa w USA, wzmacniana przez konsensus co do spadku wartości dolara, uruchomiła olbrzymie inwestycje na kredyt. Fundusze (głównie hedge funds) używając niejednokrotnie kilkudziesięciokrotnego lewara (kredyt dolarowy) inwestowały w rożne klasy aktywów. Wypęczniała masa pieniądza. Biorąc pod uwagę deprecjację dolara, koszty obsługi kredytu były symboliczne lub wręcz zerowe. Zjawisko to się praktycznie skończyło i poziom margin trading powrócił do historycznych poziomów. Dane dotyczące zatrudnienia w 1

3 USA (niechybne podwyżki stóp, wzmocnienie dolara) przestraszyły traderów. Fala wyprzedaży przetoczyła się już przez rynki. 2/ Wpływ krótkiej i długiej stopy na zyski spółek i PKB. Według ekonomistów BRE Banku, negatywny wpływ krótkiej stopy na PKB zaznaczy się dopiero od poziomu 8,5%. Jeśli chodzi zaś o wpływ na zyski firm, to problem ten jest łagodzony częściowo przez zapasy gotówki, jaki firmy uzbierały i stosunkowo niski poziom zakredytowania (kredyty dla firm nie rosną). Kredyty i depozyty firm Źródło : DI BRE, w oparciu o spektrum analizowanych spółek 3/ Realokacja w portfelach. Ten czynnik jest chyba obecnie najważniejszy. Akcje dają obecnie małą premię za ryzyko (powyższa tabela to obrazuje). Obecnie więc nowe pieniądze chętniej mogą być inwestowane przez instytucje w dług niż akcje. Wzrost rentowności obligacji Spread ponad rentowności w strefie Euro Źródło : BRE Bank Jednocześnie obligacje wydają się zawierać już sporą premię za ryzyko polityczne i gospodarcze. Spready konsekwentnie rosną od roku. Jakakolwiek poprawa na froncie politycznym lub fiskalnym spowoduje spadek rentowności i umocnienie waluty krajowej. Wówczas relatywna atrakcyjność obligacji osłabnie i znowu akcje zyskają na atrakcyjności. Jest to kwestia o tyle istotna, że wzrost cen akcji był w ostatnim czasie mocno napędzany kapitałem zagranicznym. Obecnie sytuacja wygląda tak, że kapitał ten (inwestycyjnie nastawiony top down) powinien rozgrywać Polskę bardziej od strony fixed income. Trzeba wszakże pamiętać, że strumienie te są rozdzielone. Menedżerowie funduszy equity będą zapewne podobnie jak polscy zarządzający preferować obecnie zakupy na rynku pierwotnym. Chiny spowalniając gospodarkę zaszkodzą głównie spółkom surowcowym. Generalny wpływ tego spowolnienia na dojrzałe rynki nie powinien być duży może poza Japonią. Chiny nie są dużym rynkiem zbytu dla firm amerykańskich i europejskich. Poza tym spowolnienie w Chinach osłabi globalną presję inflacyjną (via ceny surowców, głównie ropy), a więc osłabnie także nacisk na zacieśnienie monetarne. Negatywne efekty dla Polski to głównie pogorszenie sytuacji w starym przemyśle (kopalnie, stal) i większy nacisk chińskich firm w obszarach ich konkurencji z polskimi. Polskie convergence story nie wydaje się mocno zagrożone z tego kierunku. Warto jeszcze pamietać o skali tego spowolnienia. Ceny surowców są ciągle na ekstremalnie wysokich poziomach. Perspektywa ich spadku do poziomów sprzed roku nie jest 2

4 obecnie rozważana. Gdyby jednak coś takiego miało nastąpić, to ucierpiałaby Rosja i wszystkie polskie spółki z operacjami na tym rynku. Według naszych cen docelowych rynek wyceniony jest fair Spółka Kurs obecny Wycena DI BRE Różnica AGORA 45,2 42-7% BPH PBK % ING BSK % BZWBK % ELEKTROBUDOWA 24,6 32 3% EMAX 96, % FORTE 13, % GROCLIN 127, % HANDLOWY 68,4 48-3% HOOP 19, % KĘTY % KGHM 26, % KREDYT BANK 9,1 4,7-48% MILLENNIUM 3,6 2,4-22% NETIA 4,25 4,5 6% ORBIS 23, % PEKAO 123,5 1-19% PKNORLEN 28,4 3 6% PROKOM 185, % RAFAKO 14,1 14,2 1% RELPOL 99, % SOFTBANK % STER-PROJEKT 14,5 17,5 21% TELEKOMUNIKACJA POLSKA 14,7 16,5 12% średnio -,2% 3

5 Aktualne rekomendacje DI BRE Banku S.A. Spółka Rekomendacja Wycena Data wydania AGORA Redukuj AMICA Trzymaj BPH PBK Sprzedaj ING BSK Trzymaj BUDIMEX Akumuluj BZWBK Trzymaj COMARCH Akumuluj COMPUTERLAND Redukuj ECHO INVESTMENT Zawieszona ELEKTROBUDOWA Akumuluj EMAX Trzymaj FARMACOL Akumuluj FORTE Kupuj GROCLIN Trzymaj HANDLOWY Redukuj HOOP Akumuluj JELFA Trzymaj KĘTY Trzymaj KGHM Akumuluj KREDYT BANK Sprzedaj MILLENNIUM Redukuj NETIA Akumuluj ORBIS Trzymaj PEKAO Trzymaj PGF Akumuluj PKNORLEN Akumuluj POLFA KUTNO Akumuluj PROKOM Trzymaj RAFAKO Trzymaj RELPOL Akumuluj SANOK Zawieszona SOFTBANK Sprzedaj STER-PROJEKT Akumuluj ŚWIECIE Redukuj TELEKOMUNIKACJA POLSKA Trzymaj ZMIANY REKOMENDACJI Aktualna Poprzednia Relatywna Spółka Data wydania Zmiana Rekomendacja Rekomendacja zmiana do WIG Comarch Akumuluj Zawieszona % 6% UWAGA: Wyliczenia wskaźników w dalszej części opracowania wg kursów na dzień

6 MAKROEKONOMIA Powiększenie Unii Europejskiej o 1 nowych członków spowodowało istotne zmiany w monetarnych kryteriach nominalnej konwergencji. Według naszych wyliczeń wartość referencyjna dla kryterium inflacyjnego spadła z 2,53 proc. w marcu do 1,73 proc. w kwietniu. Stało się tak, bo wśród trzech krajów najniższej inflacji pojawiło się dwóch nowych członków unii - Czechy i Litwa. W tym samym czasie inflacja średnioroczna w Polsce wzrosła z 1 do 1,2 proc. Nieco korzystniej układają się natomiast relacje przy kryterium długoterminowych stóp procentowych, gdzie wartość referencyjna (średnia z rentowności dziennych dla 1-letnich obligacji z trzech krajów unii o najniższej inflacji) wzrosła z 6,7 proc. w marcu do 6,53 proc. w kwietniu. Trzeba jednak pamiętać, że w tym czasie rentowność naszych papierów wzrosła również z 6, do 6,35 proc. Obawiamy się, że sprawdzają się powoli nasze przewidywania: Polska może mieć już niebawem trudności ze spełnieniem wszystkich kryteriów nominalnej konwergencji, nie tylko tak nagłośnionych kryteriów fiskalnych. Inna sprawa, że sposób liczenia wartości referencyjnych według dotychczasowych zasad pozostawia wiele do życzenia. Nie wiadomo, na przykład, jaki sens ma obecnie liczenia kryterium inflacyjnego na podstawie danych z całej unii, a nie tylko trzech krajów o najniższej inflacji w strefie euro. Sądzimy, że kwestie metodologiczne przy liczeniu kryteriów powinny być przedmiotem negocjacji nowych członków z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Centralnym. Polska znajduje się na progu cyklu podwyżek stóp procentowych. Według naszych szacunków wartością oddzielającą politykę akomodacyjną od restrykcyjnej byłaby podwyżka stopy repo do końca roku 75 pkt. baz. Sekwencja podwyżek powinna być kontynuowana przez cały 25 rok. Wartością stopy repo, która negatywnie wpłynęłaby na dynamikę PKB jest - naszym zdaniem - 8,5 proc. Na tej wysokości stopa repo musiałaby utrzymywać się przez większą część cyklu, aż do połowy 26 roku. Traktując tegoroczne 75 pkt. baz. podwyżki stóp, jako wielkość graniczną między polityką ekspansywną i restrykcyjną, musimy natknąć się na kwestię naturalnej stopy procentowej w Polsce. Szacujemy, że naturalna (neutralna) stopa procentowa w Polsce waha się obecnie wokół 3-4 proc. Zwracamy jednak uwagę nie tylko na jej wyjątkowo dużą zmienność, ale też na to, że z punktu widzenia przyszłej inflacji istotniejsze niż sama wartość NSP są zmiany w wielkości luki stóp procentowych. Zmniejszenie się różnicy między realną stopą procentową i stopą naturalną, co nastąpi w przypadku trwającej nadal asymilacji monetarnej, przełoży się na inflację z opóźnieniem sięgającym 3 kwartałów. Kwestia konsolidacji fiskalnej w Polsce znajduje się całkowicie w cieniu wydarzeń politycznych. Sądzimy, że rząd Belki zostanie jednak zatwierdzony przez Sejm w trzecim podejściu. Niewiele to jednak pomoże, bo przedwyborcza licytacja obietnic już ruszyła. Na liście najpilniejszych zadań znajdują się: wypłata zaległych podwyżek płac dla służby zdrowia (tzw. ustawa 23), likwidacja starego portfela emerytalnego, podniesienie dla najuboższych kwoty wolnej od podatku, subsydiowanie nowo tworzonych miejsc pracy, podwyżka dodatków mieszkaniowych dla najbiedniejszych, fundusz stypendialny dla studentów i uczniów, podwyższenie zasiłków dla matek samotnie wychowujących dzieci, jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów wypłacony w marcu 25, przywrócenie Funduszu Alimentacyjnego, waloryzacja płacy minimalnej. W sumie daje to zobowiązania na kwotę ok. 15 mld zł. O planie oszczędności w wydatkach budżetu możemy w tej sytuacji zdecydowanie zapomnieć. 5

7 SEKTOR FINANSOWY BANKI Dynamiczny wzrost akcji kredytowej dla gospodarstw domowych W kwietniu nasiliły się tendencje obserwowane w ostatnim okresie: rosły kredyty detaliczne i depozyty korporacyjne. Wydaje się, że zbliżamy się do przesilenia: przedsiębiorstwa w II poł. roku zdecydują się wykorzystać zgromadzone na depozytach środki oraz nowo zaciągnięte kredyty na inwestycje, a niewielki spadek zanotuje dynamika kredytów detalicznych (trudno liczyć na powtórzenie kwietniowego, rekordowego przyrostu kredytów hipotecznych, zwłaszcza w obliczu możliwych działań nadzoru bankowego, zaniepokojonego szybkim przyrostem akcji kredytowej; sezonowy spadek zanotują kredyty dla rolników). Dynamika kredytów (koniec ub.r. = 1) grudzień styczeń luty marzec kwiecień Gospodarst wa domowe Przedsiebiorstwa Inne krajowe podmioty Ogółem kredyty Ogółem kredyty 23 Źródło: NBP, DI BRE Banku Pełne dane NBP na temat należności i zobowiązań banków potwierdziły wcześniejsze informacje o dynamicznym wzroście kredytów dla gospodarstw domowych (+3,6 mld zł, czyli 3,5% M/M) i stagnacji akcji kredytowej dla przedsiębiorstw (+,2 mld zł, czyli,1% M/M). Tak więc w dalszym ciągu kredyty dla gospodarstw domowych są motorem wzrostu wolumenów w sektorze, w stosunku rocznym (kwiecień 24/kwiecień 23) wzrosły o 16,1 mld zł (18%) i tym samym stanowiły ¾ przyrostu całego portfela kredytowego (+21,4 mld zł). Dynamika portfela detalicznego jest naprawdę imponująca. Skumulowany wzrost portfela kredytowego dla gospodarstw domowych bliski jest poziomowi maksymalnemu z połowy 2 r. (pomijając rekordowy stan na koniec czerwca 2 r., spowodowany kredytowaniem zakupów akcji PKN Orlen), a kwietniowy wzrost należności od gospodarstw domowych o 3,6 mld jest największym miesięcznym przyrostem od lipca 21 r. Przyczynił się do niego oczywiście przede wszystkim przyrost należności od osób prywatnych (+2816 mln zł), ale warto zwrócić uwagę na dobrą dynamikę kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych (+318 mln zł) i rekordowe zwiększenie portfela kredytów dla rolników indywidualnych (+53 mln zł). 6

8 Skumulowany przyrost portfela kredytów 12 miesięcy Źródło: NBP, DI BRE Banku Skumulowany przyrost kredytów hipotecznych od początku roku (mln zł) 12 1 gru 97 kwi 98 sie 98 gru 98 kwi 99 sie 99 gru 99 kwi sie gru kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 2 sie 2 gru 2 kwi 3 sie 3 gru 3 kwi 4 Osoby prywatne Przedsiębiorcy indywidualni Rolnicy indywidualni Przedsiębiorstwa styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Źródło: NBP, DI BRE Banku Kredyty dla osób prywatnych wzrosły przede wszystkim za sprawą kredytów mieszkaniowych (+1634 mln zł w kwietniu), ale duży wzrost zanotowała też kategoria Pozostałe kredyty i pożyczki (+799 mln zł), i nie było to zasługą kredytów ratalnych, które wzrosły tylko o 19 mln zł być może należy to tłumaczyć wzrostem kredytów samochodowych. Nie sprawdziły się pesymistyczne scenariusze, upatrujące w wynikach marca i kwietnia efekt przedakcesyjnej gorączki i dobrze zapowiada się sprzedaż kredytów hipotecznych także w maju. W pierwszych dwóch tygodniach maja w oddziałach Expandera złożono wnioski kredytowe na kwotę 6 mln zł. Jeśli ta dynamika się utrzyma, majowa akcja kredytowa pośrednika sięgnie 12 mln zł, czyli tyle samo co w kwietniu i nieco mniej niż w marcu (132 mln zł). Niektórzy zagrożenia dla wzrostu rynku kredytów hipotecznych upatrują w podwyżkach stóp procentowych, ale w sytuacji kiedy ciągle ok. ½ kredytów jest udzielanych w walutach obcych, większym zagrożeniem byłoby pojawienie się powszechnej opinii, że złoty musi się osłabić. Ze względu na długoterminowy charakter kredytów hipotecznych, naszym 7

9 zdaniem podstawowe znaczenie dla ich dynamiki mają długookresowe oczekiwania co do stopy procentowej i ocena perspektyw własnych przychodów (brak obaw o utratę pracy). Pod tym względem sytuacja wygląda dobrze: ożywienie gospodarcze powinno przekładać się na wzrost zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń, a oczekiwania co do stóp procentowych w dłuższej perspektywie są optymistyczne (perspektywa Euro około 21 r.). Poza tym cały czas w odwodzie mamy kredyt Pola o stałym oprocentowaniu jeżeli wzrośnie oczekiwane oprocentowanie kredytów komercyjnych, to ta oferta może okazać się całkiem atrakcyjna. Duży potencjał widzimy w kredytach hipotecznych dla przedsiębiorców indywidualnych wydaje się, że w sytuacji, kiedy duży odsetek drobnych przedsiębiorców ma własne nieruchomości, w sposób naturalny są one najlepszym zabezpieczeniem kredytów gospodarczych. Można się też obawiać, czy nadzór bankowy nie podejmie próby schładzania rynku. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) ostrzega, że niektóre banki posunęły się zbyt daleko w promowaniu kredytów hipotecznych: lekceważą ryzyko walutowe (kredyty w walutach obcych) i ryzyko płynności (finansują wieloletnie kredyty krótkoterminowymi depozytami) oraz udzielają zbyt wysokich kredytów w stosunku do wartości nieruchomości. Jak widać na przedstawionym wcześniej wykresie, akcja kredytowa dla osób prywatnych osiągnęła rekordowy poziom, zbliżony do stanów z 2 r., kiedy RPP zdecydowała się podnieść stopy procentowe m.in. w celu wyhamowania akcji kredytowej dla gospodarstw domowych. Dzisiaj co prawda struktura akcji kredytowej jest dużo zdrowsza (dominują kredyty mieszkaniowe) i jej hamowanie nie będzie głównym powodem oczekiwanych podwyżek stóp, ale nadzór bankowy może być zaniepokojony, ponieważ prawie każdy system bankowy przechodził przez okres krachu na rynku kredytów mieszkaniowych i GINB chciałby zapobiec powtórzeniu się takiego zjawiska w Polsce. Jednak ze względu na krótki okres wzrostu cen nieruchomości, naszym zdaniem ryzyko krachu nie jest duże. Dlatego nie spodziewamy się po GINB-ie radykalnych działań, raczej stałej kontroli zarządzania przez banki ryzykiem kredytowym. Być może nadzór podejmie starania, aby zwiększyć udział w finansowaniu kredytów mieszkaniowych długoterminowych źródeł finansowania, np. listów zastawnych. Narastająca presja kontrolna ze strony GINB może jednak w pewnym stopniu przyhamować dynamikę kredytów hipotecznych. Wzrost portfela kredytów dla rolników indywidualnych (mln zł) sty 97 sie 97 mar 98 paź 98 maj 99 gru 99 lip lut 1 wrz 1 kwi 2 lis 2 cze 3 sty 4 Wzrost miesięczny skumulowany wzrost 12 M Źródło: NBP, DI BRE Banku Oczywiście na miesiące wiosenne przypada szczyt zainteresowania rolników kredytami, ale skumulowane dane dla ostatnich 12 miesięcy pokazują, że w tym roku zainteresowanie kredytami jest wyjątkowo duże. Dominują kredyty inwestycyjne (+32 mln zł), a zabezpieczeniem w ¼ jest hipoteka. Wygląda więc na to, że rolnicy optymistycznie patrzą w najbliższą przyszłość i nie powinni się zawieść: obserwowany wzrost zainteresowania polską żywnością powinien sprawić, że mimo zapowiadanego urodzaju ceny jesienią będą w miarę wysokie. 8

10 Skumulowany przyrost kredytów dla przedsiębiorstw 12 miesięcy (mln zł) 3% 4 2% 3 2 1% 1 % -1% -2% W rachunku bieżącym Operacyjne Na inwestycje Na nieruchomości Pozostałe Razem % -4 mln zł % Źródło: NBP, DI BRE Banku Kolejny miesiąc gorszą dynamikę mają kredyty dla przedsiębiorstw, ale nie powinno to dziwić w sytuacji, kiedy rosną ich depozyty, umożliwiając spłacanie linii kredytowych (w samym kwietniu kredyty w rachunku bieżącym spadły o 113 mln zł, a kredyty operacyjne o 562 mln zł). Rosną kredyty na inwestycje (+223 mln zł w ostatnim miesiącu) i na nieruchomości (+233 mln zł). W porównaniu rocznych przyrostów rzuca się w oczy olbrzymi przyrost kredytów na nieruchomości (+2777 mln zł, z tego mln zł stanowiły kredyty mieszkaniowe) i spadek kredytów operacyjnych efekt wspomnianych większych wpływów na rachunki i wzrostu depozytów. Dynamika kredytów (koniec ub.r. = 1) grudzień styczeń luty marzec kwiecień Gospodarstwa domowe Inne krajowe podmioty Ogółem depozyty rok poprzedni Przedsiebiorstwa Ogółem depozyty Źródło: NBP, DI BRE Banku Analitycy zwracali uwagę, że kwietniowy spadek depozytów gospodarstw domowych w mniejszym stopniu wynikał z przenoszenia środków do funduszy inwestycyjnych, a w większym ze wzmożonych wydatków przedunijnych. Warto zauważyć również wzrost depozytów przedsiębiorców indywidualnych (+437 mln zł w kwietniu), pokazujący lepszą 9

11 kondycje finansową tej grupy firm. W stosunku rocznym depozyty ogółem wzrosły o 7%, ponieważ wzrost depozytów przedsiębiorstw (+39%) i innych podmiotów (+14%) zrównoważył spadek depozytów gospodarstw domowych (-2%). Fundusze zagraniczne wchodzą na polski rynek Citibank oraz KBC wystąpiły do KPWiG o zgodę na dystrybucję w Polsce funduszy zarządzanych przez zagraniczne podmioty. KBC chce sprzedawać fundusze obligacyjne, złotowy i dolarowy, zarządzane przez spółkę KBC Asset Management i zarejestrowane w Luksemburgu. Jednostki uczestnictwa będą dostępne w oddziałach Kredyt Banku i należącym do niego biurze maklerskim. Zdaniem Kredyt Banku dystrybuowanie produktów oferowanych przez zagraniczne podmioty z grupy KBC jest tańsze i łatwiejsze (prostsze procedury) niż zakładanie krajowego funduszu inwestycyjnego. Według prasy, być może już w przyszłym miesiącu do KPWiG trafią kolejne wnioski, a złożyć je mogą Société Générale, Schroders, Nordea i Jyske. Największą barierą dla funduszy zagranicznych w Polsce mogą okazać się niekorzystne przepisy podatkowe: wydaje się, że zyski z takich inwestycji powinny być doliczane do dochodu i opodatkowane na zasadach ogólnych (dochody z krajowych funduszy opodatkowane są stawką 19%). Również krajowe fundusze poszerzają ofertę: TFI Kredyt Banku zamierza poszerzyć ofertę funduszy z gwarantowaną stopą zwrotu, a AIB BZ WBK TFI jako kolejny podjął próbę uruchomienia funduszu nieruchomości. Zgoda CLiF-u z BPH PBK Od kilku lat co jakiś czas powraca sprawa spółki leasingowej CliF, która toczy spór z kilkoma bankami (przede wszystkim z Kredyt Bankiem). W maju poinformowano, że CliF zawarł ugodę z BPH PBK. Uzgodniono, że przedmioty będące zabezpieczeniem kredytów staną się własnością CLiF-u, a bank zwraca również spółce część pieniędzy potrąconych z konta firmy. Wygląda to więc na pełny sukces firmy leasingowej i zły znak dla Kredyt Banku, który toczy spór o dużo większą kwotę (BPH PBK poinformował, że ugoda nie wpłynie negatywnie na jego wyniki). PEKAO Ambitne plany Xelionu Xelion, spółka oferująca doradztwo finansowe, zamierza w tym roku znacząco rozbudować sieć sprzedaży: zwiększyć liczbę doradców ze 15 do 3 osób i zaoferować usługi we wszystkich większych miastach Polski (dziś ma dwa oddziały w Warszawie i jeden w Gdyni). Do końca 27 r. liczba doradców zwiększy się do 15, a oddziały otwarte zostaną we wszystkich miastach wojewódzkich. W tym roku planowane jest pozyskanie 1 tys. klientów, czyli dotarcie do 1% docelowej grupy, szacowanej na 1 mln osób. Klientami spółki mają być osoby prowadzące aktywne życie zawodowe, mające wysokie dochody i szukające możliwości efektywnego zarządzania tymi środkami. W przyszłości, gdy spółka będzie zyskowna, to mogą w niej zajść duże zmiany: Xelion może zostać bankiem, może też zadebiutować na giełdzie. Cały czas nie jesteśmy przekonani do tego pomysłu biznesowego. Nie rozumiemy, dlaczego bank Pekao, którego klientami prawdopodobnie jest lub była większość z docelowej grupy klientów, nie może sam zapewnić im zindywidualizowanej obsługi. Widzielibyśmy sens w powoływaniu do życia spółki typu Xelion albo w przypadku banku regionalnego, próbujące zdobyć w ten sposób klientów spoza swojego głównego obszaru działania (ale to ewidentnie nie jest przypadek Pekao) albo gdyby Xelion był pośrednikiem działającym w formule otwartej i sprzedającym usługi finansowe, w tym bankowe, także innych podmiotów. Co prawda zapowiedziano, że w ciągu 1-2 miesięcy oferta spółki wzbogaci się o nowe produkty (nowe fundusze inwestycyjne i nowe ubezpieczenia), ale w dalszym ciągu będzie zbyt uboga, aby można traktować Xelion jako doradcę, pomagającego klientowi wybrać najlepszy produkt. Być może sensowne byłoby rozwijanie Xelionu, gdyby chodziło o mocniejsze zaistnienie w private bankingu, ponieważ rynek najbogatszych klientów staje się coraz trudniejszy (nowe usługi w zeszłym roku wprowadził Citibank, obecnie swoją ofertę udoskonala Millennium, a na polski rynek wchodzi Jyske z bogatą ofertą funduszy i indywidualnym doradztwem). Jednak Xelion nie stawia formalnych ograniczeń swoim klientom, zresztą z uwagi na brak licencji bankowej nie można go uznać za oferującego usługi private bankingu. 1

12 Wyniki kwartalne Pekao Wyniki kwartalne 1 kw. 4 1 kw. 3 1 kw. 4 /1 kw. 3 4 kw. 3 1 kw. 4 /4 kw. 3 Kredyty ,6% ,5% Depozyty ,6% ,1% Wynik odsetkowy ("czysty") ,4% 599-7,9% WNDB ,4% 989 3,5% Koszty ,% ,6% Zysk operacyjny ,2% 48 13,5% Rezerwy ,5% ,6% Zysk brutto ,3% ,9% Zysk netto ,6% ,6% Dane skonsolidowane W dalszym ciągu maleją depozyty w Pekao (-517 mln zł czyli -1,1% kw/kw), co przy stabilizacji wolumenu obligacji (brak nowych emisji w 1 kw., jedynie narosły odsetki) oznacza spadek bilansowych funduszy banku. Na szczęście trwa dobra passa Pioneera, który w 1 kw. zwiększył wartość zarządzanych aktywów o 1197 mln zł (+12% kw/kw, +68% R/R). Dzięki temu oszczędności ogółem zarządzane przez grupę Pekao wzrosły o 1,2% kw/kw i 4,6% R/R, a fundusze TFI stanowią ¼ depozytów banku. Bank chlubi się powstrzymaniem trendu spadkowego wolumenu kredytów. Rzeczywiście, w porównaniu ze stanem na koniec roku kredyty nawet minimalnie wzrosły (+,6%), co było zasługą kredytów korporacyjnych (+1,4%). Kredyty detaliczne spadły o 2,1%, a wpłynęły na to malejące kredyty konsumpcyjne (-6,%), podczas gdy kredyty hipoteczne zanotowały wzrost o 3,4%. Kwartalne saldo przyrostu kredytów hipotecznych na poziomie ok. 1 mln zł nie jest czymś imponującym w banku wielkości Pekao, ale zdaniem zarządu w trakcie kwartału nastąpił silny wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych, co nie znalazło jeszcze odbicia w bilansie na koniec marca. W przeciwieństwie do większości banków, w których zahamowano kurczenie się przychodów, Pekao kolejny raz zanotowało spadek przychodów (-7,4%) w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Nawet gdybyśmy z wyników ubiegłego roku wyeliminowali zysk 67,7 mln zł na sprzedaży Polcardu, to i tak tegoroczne przychody były niższe niż w 1 kw. 23 r. o 1,4%, ponieważ niezwykle dynamiczny przyrost przychodów prowizyjnych (+83 mln zł, czyli o 27% R/R) nie zrekompensował spadku przychodów odsetkowych (wliczając operacje swap -88 mln zł, czyli -14%). Z drugiej strony zauważmy, że bank zanotował wzrost przychodów w porównaniu z 4 kw., co uwzględniając sezonowość (pierwszy kwartał zawsze jest stosunkowo słaby) jest bardzo dobrym wynikiem (jest to jednak przede wszystkim efekt niskiej bazy) Tradycyjnie 1 kw. przyniósł zmniejszenie marży odsetkowej, ale tym razem spadek nie był tak drastyczny jak rok temu i czysta marża odsetkowa spadła do 3,48% (vs. 3,75% w 4 kw. i 3,84% w 1 kw. 23), a marża z uwzględnieniem operacji swap do 3,42% (vs. 3,66% w 4 kw. i 3,85% w 1 kw. 23 r.). Częściowo dobry wynik prowizyjny jest efektem zmiany metodologii (wcześniej koszty związane z procesowaniem transakcji kartowych były wykazywane jako koszty prowizyjne, obecnie prezentowane są jako koszty działania), ale nie ulega wątpliwości, że przychody prowizyjne pozostają silną stroną banku. Kolejny raz bank zaimponował kontrolą kosztów. Mieszane uczucia wywołuje analiza zysku operacyjnego przed kosztami rezerw. W porównaniu z poprzednim kwartałem pierwszy raz od roku pozycja ta zwiększyła się. Z drugiej strony nie powinniśmy popadać w euforię, ponieważ zysk przed rezerwami cały czas jest niższy niż rok temu (nawet gdybyśmy odjęli od wyniku 1 kw. zysk na sprzedaży Polcardu) i dużo niższy niż w II poł. 21 r. i w 22 r. Mimo że koszty rezerw (98 mln zł) były dużo niższe niż rok temu (183 mln zł) i poniżej średniej kwartalnej 23 r. (126 mln zł), to jednak na tle 2 i 3 kw. ub. r (odpowiednio 63 i 74 mln zł) wyniki 1 kw. wyglądają źle. Kwartalne rezerwy w stosunku do posiadanego portfela kredytowego wyniosły 37 pb i spośród dużych banków giełdowych tylko ING BSK miał wyższy wskaźnik (59 pb), najbliżsi konkurenci mieli dużo niższe koszty ryzyka kredytowego (BZ WBK 24 pb, a BPH PBK 29 pb, ale bez tworzenia rezerwy na ryzyko ogólne saldo byłoby dodatnie). Skonsolidowany zysk brutto był o 3% wyższy niż rok temu (+28% wyłączając Polcard). Dzięki obniżeniu stawki podatku, efektywne opodatkowanie spadło z 28% do 22%. Na poprawę wyniku netto pozytywnie wpłynęły też wyniki spółek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (przede wszystkim PPIM). 11

13 Czynniki wpływające na zmianę wyniku netto (mln zł) Zysk netto 1 kw. 23 Polcard (brutto) Lepszy wynik banku brutto Lepszy wynik sp. podporz. Niższy podatek Zysk netto 1 kw. 24 Źródło: bank, DI BRE Banku BPH PBK Finalizacja sprzedaży Getinu KNB wyraziła niezbędną zgodę, co otworzyło drogę do zamknięcia transakcji. Realizując wcześniejszą umowę, w dniu 25 maja BPH PBK zbył na rzecz Getin Holding pakiet 73 mln akcji Górnośląskiego Banku Gospodarczego (GBG), stanowiący 71,21% ogółu akcji GBG. Łączna cena zbywanego pakietu akcji wyniosła 255 mln zł, a akcje te były wyceniane w księgach Banku zgodnie z metodą praw własności na 178 mln zł. Szacowany zysk na transakcji wynosi 77 mln zł brutto. Więcej o przyszłości GBG piszemy niżej, w komentarzu do spółki Getin Holding. Walne zgromadzenie m.in. zadecyduje o zmianie nazwy W porządku obrad walnego zgromadzenia BPH PBK, zwołanego na 4 czerwca, znalazły się zwykłe sprawy, rozstrzygane na zwyczajnym WZ (przyjęcie sprawozdań, podział zysku, udzielenie absolutorium, wybór RN na nową kadencję) oraz uchwały porządkujące ustrój korporacyjny banku (niewielkie zmiany statutu banku i w regulaminie RN oraz uchwalenie tekstu jednolitego obu tych aktów). Spośród zmian w statucie banku na wyróżnienie zasługują następujące propozycje: W ślad za zmianą logo, zmieniona zostanie firma spółki i bank będzie się nazywał Bank BPH. Wprowadzony zostanie zapis, że co najmniej 3% członków RN powinni stanowić członkowie niezależni. Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka RN nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach wyboru biegłego, świadczenia przez bank i podmioty powiązane na rzecz członków zarządu, a także wyrażania zgody na zawarcie przez bank lub podmiot od niego zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym z bankiem, członkiem RN albo członkiem zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. Walnemu zostanie przedstawiona propozycja zarządu przeznaczenia na dywidendę 25 mln zł i wypłacenia 8,7 zł na akcję. Blisko 63 mln zostanie przeznaczone na fundusz ogólnego ryzyka MILLENNIUM Sprzedaż portfela kredytów W związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zastrzeżonych w umowie przedwstępnej, bank zawarł następujące umowy: przelewu przez Bank na CC-Bank wierzytelności z tytułu portfela kredytów samochodowych udzielonych za pośrednictwem PTF oraz wstąpienia CC-Banku w stosunek prawny w miejsce banku, na warunkach finansowych określonych w umowie przedwstępnej (czyli Bank Millennium sprzedał portfel kredytów samochodowych o wartości ok. 2,12 mld zł), zwolnienia PTF z zobowiązań wynikających z umów o współpracy zawartych pomiędzy bankiem a PTF, na podstawie których PTF świadczył usługi pośrednictwa w zakresie udzielania kredytów hipotecznych. 12

14 Tak więc w 2 kw. portfel kredytowy banku skurczy się o ok. 1/5, co zmieni obraz wielu wskaźników. Bank jednorazowo zaksięguje zyski związane ze sprzedażą portfela kredytów samochodowych (netto, po odjęciu kosztów wykupienia pełni praw do kredytów hipotecznych, 12 mln zł), ale w przyszłym okresie będzie pozbawiony zysków z 1/5 portfela. Ze względu na zakończenie współpracy z PTF, który partycypował w ryzyku, ale i w zyskach, bardziej przejrzysty będzie bilans i rachunek wyników banku. W ostatnim okresie PTF miał coraz mniejszy udział w pozyskiwaniu nowych klientów, ale na pewno przyrost akcji kredytowej (chociaż nie procentowy przyrost) ucierpi na rozejściu się dróg banku i pośrednika. Walne zgromadzenie banku W dniu 27 maja odbyło się zwyczajne WZ, które podsumowało 23 r. Przyjęto sprawozdania, udzielono absolutorium członkom zarządu i RN oraz podzielono ubiegłoroczny zysk, przeznaczając go w całości na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej. WZ przyjęło stanowisko w sprawie niezależnych członków RN i postanowiło dążyć do tego, aby połowę członków rady stanowili członkowie niezależni. Jednocześnie dokonało wyboru nowego członka rady nadzorczej, powołując na miejsce Marka Belki Dariusza Rosatiego. KREDYT BANK Kolejna spółka oskarża Kredyt Bank Nie tylko zarząd JTT i jej główny akcjonariusz, Janusz Krasnopolski, ale także Jerzy Pałys, zarządca JTT, oskarżają Kredyt Bank, że jego działania mogą doprowadzić do upadłości JTT. Bank twierdzi, że zaproponował spółce i zarządcy jej majątku korzystne warunki współpracy i spłaty zobowiązań i podpisał z MCI, akcjonariuszem mającym ok. 1/3 akcji spółki, ugodę w sprawie restrukturyzacji JTT. Kredyt Bank był zaskoczony działaniem komornika, który na jego rzecz zajął majątek spółki. Zarządca spółki uważa, że Kredyt Bank przedstawia tylko jemu wygodną część sprawy. JTT ma około 7 mln zł długów u 8 wierzycieli, a bank zajmując 2 mln zł zaspokoił już swoje potrzeby w 84%, podczas gdy pozostali wierzyciele mają szansę na otrzymanie należności jedynie w 18%. Nie wnikając w szczegóły, należy stwierdzić, że tego rodzaju szum medialny źle służy postrzeganiu banku przez potencjalnych klientów, co dla banku, który bez znacznego wzrostu przychodów nie ma szans być trwale rentowny, jest bardzo niebezpieczne. Przydział akcji serii W W dniu 21 maja 24 roku zarząd banku dokonał przydziału akcji serii W oferowanych w ramach prawa poboru. Dotychczasowym akcjonariuszom zaoferowano 6,4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 5, złotych każda i cenie emisyjnej 1, złotych każda. W ramach wykonywania prawa poboru złożono zapisy na 49,2 mln akcji. Nie objętych pozostało 11,2mln akcji, w związku z powyższym zarząd banku zwrócił się do KBC z propozycją złożenia zapisu na wszystkie nieobjęte akcje serii W i bank dokonał zapisu. Całkowita wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii W wynosi 63,7 mln zł. Po zarejestrowaniu emisji udział KBC w kapitale zakładowym wyniesie 85,53% (inwestor, zgodnie z uchwałą KNB ma prawo do wykonywania nie więcej niż 75% głosów). Kontynuowanie czyszczenia portfela inwestycyjnego Kredyt Bank wraz z podmiotem zależnym sprzedał akcje Bankowego Domu Brokerskiego (BDB) stanowiące 25,18% kapitału i głosów. Jednocześnie została zmieniona umowa z dnia 28 lutego 22 r. o sprzedaży akcji BDB i w związku z tym łączna wartość sprzedaży całego 1% pakietu akcji BDB wyniosła 871 tys. zł. Po dokonaniu transakcji Kredyt Bank ani podmioty zależne nie posiadają akcji BDB. W dniach od 3 kwietnia do 5 maja Kredyt Bank sprzedał 6,7 tys. sztuk akcji Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Przemysłu Węglowego Elkop S.A. (14,22% w kapitale i głosach) i po transakcji posiada 25,4 tys akcji spółki (5,96% kapitału i głosów). Kolejna fala fuzjomanii Prasa doniosła o wypowiedzi Willy ego Durona, prezesa grupy KBC, który stwierdził, że bank jest zainteresowany połączeniem Kredyt Banku z innym polskim bankiem. W wywiadzie dla niemieckiej gazety "Handelsblatt" Willy Duron powiedział, że jego zdaniem fuzja Kredyt Banku z innym bankiem byłaby obecnie lepszym wyjściem niż przejęcie, ponieważ wyceny banków w krajach, które weszły do Unii Europejskiej, są bardzo wysokie. Rzeczniczka KBC Viviane Huybrecht wyjaśniła, że bank już wielokrotnie deklarował swoje zainteresowanie zwiększeniem udziału w polskim rynku do 1% poprzez rozwój organiczny oraz udział w konsolidacji sektora bankowego. W przypadku przejęcia lub fuzji KBC chciałby zachować pozycję dominującą i większościowy pakiet akcji. 13

15 Rzeczniczka KBC dodała, że obecnie bank nie widzi możliwości fuzji i przejęć na polskim rynku, co powinno zakończyć spekulacje, jednak prasa rozpisywała się na temat możliwych partnerów dla Kredyt Banku. Na pierwszym miejscu wymieniany był Bank Millennium (BCP ogłosił, że szuka partnera w Polsce, poza tym jest to bank raczej detaliczny, a takiego partnera szuka Kredyt Bank), ale wymieniano także inne banki podobnej wielkości. Jednak od kilku kwartałów dużo mówi się o konsolidacji polskiego sektora bankowego, ale żaden z inwestorów nie przyznał się do chęci wyjścia z Polski lub choćby zostania inwestorem mniejszościowym (BCP także nie chce utracić kontroli nad Millennium). Z punktu widzenia Kredyt Banku najgorszym pomysłem byłoby przejmowanie banku dużo mniejszego, ponieważ oznaczałoby to małe korzyści i podobne koszty jak w przypadku fuzji z bankiem równej wielkości. Sprzeczne są opinię na temat tego, kiedy będzie dobry moment na fuzje. Niektórzy uważają, że czekający nas okres wzrostu sektora nie sprzyja połączeniom, które są okresem zamieszania w funkcjonowaniu banku i tym samym nie sprzyjają wykorzystywaniu dobrej koniunktury do wzrostu organicznego. Inni zakładają, że dobrym momentem na wyjście z Polski będzie początek boomu bankowego, kiedy wyceny oparte o zwiększone zyski i stare, wysokie wskaźniki, będą najwyższe. Pesymiści mogą jednak uważać, że już dziś w cenach banków, zwłaszcza tych mniej zyskownych, jest już zawarte oczekiwanie na dużą poprawę zysków, a przyszłość może co najwyżej rozczarować, tak wiec może już dziś należałoby sprzedać udziały w polskim banku i albo zainwestować na mniej rozwiniętym rynku, albo na rozwiniętym rynku o tańszych cenach. ING BSK Zwyczajne walne zgromadzenie banku W dniu 25 maja obradowało zwyczajne WZ banku, które podsumowało 23 r. Zatwierdzono sprawozdania za ubiegły rok, udzielono absolutorium członkom zarządu i RN oraz podzielono zysk, przeznaczając 18,3 mln zł na fundusz ryzyka ogólnego, a 1,4 mln zł na dywidendę (,8 na akcję, dzień 16 czerwca ustalono jako dzień dywidendy, a wypłata nastąpi w dniu 1 lipca). Walne zgromadzenie wyraziło zgodę na wykorzystanie kapitału rezerwowego banku w kwocie 13 mln zł na pokrycie strat lat ubiegłych wynikających ze zmian zasad rachunkowości, które spowodowały obciążenie wyniku lat ubiegłych poprzez zastosowanie wyceny podmiotów zależnych metodą praw własności. Do statutu banku wprowadzono zapis, że przynajmniej dwóch członków RN powinno być wolnych od jakichkolwiek powiązań z bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, jeżeli te powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji Zwróćmy uwagę na fragment przedstawionej przez RN opinii na temat wyników banku w 23 r. Rada nadzorcza wskazała na konieczność poprawy pewnych elementów działalności operacyjnej Banku i zwróciła uwagę na konieczność prowadzenia prac nad poprawą jakości portfela kredytowego oraz na konieczność odwrócenia spadkowych tendencji we wskaźnikach udziału w niektórych obszarach rynku. Dodano jednak, że uwagi te mają jednakże charakter techniczny i nie wpływają zasadniczo na ogólną ocenę banku. Prezes podtrzymuje prognozę... Ustępujący prezes banku Marian Czakański podtrzymał swoją opinię, że zysk grupy będzie w tym roku jakościowo większy niż w ubiegłym (28,7 mln zł), a poziom zysku będzie zależeć od tempa akcji kredytowej. Prezes powiedział też, że bank odczuwa pozytywne efekty wprowadzonych zmian strukturalnych, w tym zwłaszcza nowych zasad i struktury zarządzania ryzykiem kredytowym. Uwzględniając nowe zasady, udział kredytów nieregularnych w portfelu kredytowym banku wynosił na koniec 1 kw. 21,9% wobec 25,1% na koniec 23 r., natomiast według poprzedniej metodologii zagrożone kredyty stanowiłyby obecnie blisko 3% portfela....a ING obietnicę zmniejszenia udziału Prezes Czakański powiedział również, że udział grupy ING w ING BSK już wkrótce spadnie do 75% z obecnych 87,77%. Niebawem podjęte mają zostać uzgodnienia z KNB dotyczące zbycia przez inwestora pakietu akcji. Wyniki kwartalne Wyniki kwartalne nie przyniosły dużych zaskoczeń zgodnie z oczekiwaniami, spadło saldo rezerw, co w połączeniu z niewielkim wzrostem zysku operacyjnego przed rezerwami i niższym podatkiem pozwoliło na gigantyczny wzrost zysku netto (z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w innych bankach w 23 r.). Dodajmy, że poprawa była głównie zasługą spółek z grupy, w samym banku rozczarowuje dalszy spadek akcji kredytowej i wyższe niż oczekiwaliśmy koszty. 14

16 1 kw. 4 1 kw. 3 1 kw. 4/1 kw. 3 4 kw. 3 1 kw. 4/4 kw. 3 Kredyty ,8% ,1% Depozyty ,9% ,4% Wynik odsetkowy ("czysty") ,9% 27-5,% WNDB ,8% 49-7,8% Koszty ,8% ,7% Zysk operacyjny ,3% ,2% Rezerwy ,9% ,3% Zysk brutto ,% 77-25,1% Zysk netto ,6% 19 18,1% Dane jednostkowe Bank kontynuuje politykę ograniczania ryzyka kredytowego w praktyce oznacza to, że kolejny raz spadły wolumeny kredytów korporacyjnych, ponieważ ING BSK zredukował zaangażowanie w niektórych branżach oraz ograniczył udzielanie kredytów indeksowanych i w walutach obcych. Niestety gorzej bankowi idzie budowanie zdrowego portfela kredytowego portfel hipoteczny zwiększył się w 1 kw. tylko o 8,3 mln zł i jest to najgorszy wynik od 6 miesięcy. Tradycyjnie bank jest silny po stronie pasywów i na przekór tendencjom w sektorze zanotował wzrost depozytów. Przychody wzrosły w porównaniu z 1 kw. ub.r., ale były niższe niż kwartał temu. Trendy utrzymują się: spadają przychody odsetkowe, a rosną przychody prowizyjne (+12% R/R, jednak ze względu na sezonowe osłabienie 18% kw/kw). W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost zanotowały przychody z operacji walutowych i finansowych (61 mln zł wobec 33 mln zł w 1 kw. 23 r.). W ostatnim okresie chwaliliśmy ING BSK za najniższe koszty w sektorze (miał najniższy wskaźnik Koszty/Aktywa). Niestety 1 kw. 24 r. przyniósł pod tym względem rozczarowanie: koszty działania (213 mln zł) wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem (23 mln zł) o 7% i były na poziomie 2 kw. ub. r. (219 mln zł), kiedy bank zaksięgował rezerwy na zwolnienia. Innymi słowy, efektem zwolnień pracowników (-823 osób w 23 r.) jest wzrost kosztów. Postawić można pytanie, czy mamy tu do czynienia z tym samym procederem, co w Banku Handlowym, w którym koszty zwiększają usługi kupowane u innych spółek z grupy kapitałowej. Należy mieć nadzieje, że prawdziwe jest inne wytłumaczenie, iż wyższe koszty są pochodną zmian w zarządzie banku (odprawy) i 2 kw. przyniesie dużo niższe koszty działania. W zeszłym roku ING BSK miał bardzo niskie zyski netto ze względu na duży ciężar rezerw, ale zysk operacyjny stale poprawiał. W tym roku w stosunku rocznym zysk operacyjny dalej rośnie (+12%), ale w porównaniu z 4 kw. bank zanotował drastyczny spadek (-23%). Zgodnie z oczekiwaniami zmniejszyło się saldo rezerw, ale poprawa była mniejsza, niż można było się spodziewać. Kwartalne saldo rezerw wyniosło 7,8 mln zł (vs. 99,7 mln zł przed rokiem), co pozwala szacować całoroczny koszt ryzyka kredytowego na ok. 28 mln zł. Oznacza to, że bank będzie tworzył w przybliżeniu dwa razy więcej rezerw niż inne polskie banki, w których wskaźnik Saldo rezerw/portfel kredytowy oscyluje wokół 1%. Jednostkowe wyniki brutto były poniżej naszych oczekiwań, ale dobrze spisały się inne podmioty z grupy i zwiększyły zysk netto o 9,5 mln zł. Najprawdopodobniej przynajmniej w części było to zasługą ING Securities, który podobnie jak inni brokerzy korzystał z dobrej koniunktury na rynku kapitałowym. Dodajmy, że rok temu spółki zależne wygenerowały 4,7 mln zł strat, w głównej mierze za sprawą straty na różnicach kursowych spółki CBŚ (kredyt walutowy). Gdyby w zeszłym roku ING BSK osiągnął ROE na poziomie 7,7%, to zwróciłby uwagę swoim dobrym wynikiem i przyciągnąłby uwagę inwestorów. Obecnie taki zwrot z kapitału osiągają inne banki (w 1 kw. gorszy wynik miały tylko Bank Handlowy i Millennium). Co prawda inne banki są wyżej wyceniane (mają wyższy wskaźnik Cena/Wartość księgowa), ale porównanie wyceny i ROE pokazuje, że ING BSK jest wyceniany podobnie jak reszta sektora. Mimo to jesteśmy względnie pozytywnie nastawieni do akcji ING BSK. W porównaniu do innych banków, w ING BSK jest sporo niewykorzystanych rezerw. Najwyższe saldo rezerw w gronie dużych banków giełdowych daje nadzieję, że samo tylko zmniejszenie kosztów ryzyka kredytowego pozwoli w 25 r. dalej zwiększyć zyski (podczas gdy inne banki mogą stanąć w obliczu konieczności dotworzenia rezerw). Wierzymy, że kiedy polskie przedsiębiorstwa rozpoczną inwestycje finansowane kredytami bankowymi i wreszcie zaczną rosnąć wolumeny kredytów, co przełoży się to na wzrost akcji kredytowej, większe przychody i zysk, także w ING BSK. Oczywiście w innych bankach, o wyższych kosztach działania (np. w BZ WBK), zaowocuje to wyższą dźwignia operacyjną, ale z drugiej strony w obliczu rosnącej konkurencji dalej zwężać się będą marże, a to oznacza, że przetrwają tylko banki efektywne kosztowo. 15

17 HANDLOWY Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Zmiany w zarządzie... W dniu 25 maja rada nadzorcza powołała Michała H. Mrożka na stanowisko członka zarządu. Od 1995 pracował w Banku Handlowym, a od 1998 w Citibanku, można więc powiedzieć, że znał oba banki które utworzyły współczesny Bank Handlowy w Warszawie. A member of Citigroup, ale bliżej mu chyba do środowiska Citibanku, tak więc jego awans do zarządu na miejsce zwolnione przez wiceprezesa Kalinowskiego można odebrać jako kolejne zastąpienie człowieka Handlowego człowiekiem Citi.... i w radzie nadzorczej W dniu 25 maja bank powziął wiadomość o rezygnacji Krzysztofa Opawskiego z funkcji członka rady nadzorczej. Zwołanie walnego zgromadzenia banku Zarząd banku zwołał na dzień 24 czerwca zwyczajne walne zgromadzenie banku. Planowane jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań za 23 r., udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz podział zysku netto za 23 r.. W porządku obrad są też zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu. m.in. proponowane jest wprowadzenie możliwości podniesienia kapitału zakładowego poprzez przeniesienie na ten kapitał części kapitału rezerwowego lub zapasowego. GETIN HOLDING Sfinalizowanie przejęcia GBG W ślad za przejęciem kontroli nad GBG poszły pierwsze zmiany kadrowe. Prezesem banku zostanie główny udziałowiec Getinu, Leszek Czarnecki (wraz z podmiotem zależnym LC Corp BV posiada 58,98% akcji) Komentując zmiany własnościowe i kadrowe w GBG prasa przypomniała wcześniejsze zapowiedzi Getinu, że nowy właściciel nie przeprowadzi rewolucyjnych zmian w banku, nie chcąc zrazić lokalnych klientów przywiązanych do oferty i marki GBG. Doskonalona będzie oferta w zakresie kredytów samochodowych, które są głównym produktem banku. Zmiany dotyczyć będą głównie back-officu (bank wdroży scentralizowany system informatyczny, co spowoduje zwiększenie kosztów amortyzacji) i selektywnej ekspansji w innych regionach (sprzedaż kanałami wewnętrznymi i zewnętrznymi, czyli przez różnego rodzaju agentów, rozwijanie, wprowadzanie i promowanie nowych produktów). KNB przedłużyła do połowy września termin ustanowienia zarządu komisarycznego w Banku Przemysłowym, który także ma być przejęty przez Getina. Opłacalność tej inwestycji będzie można ocenić dopiero znając szczegóły sytuacji finansowej Banku Przemysłowego i warunki ewentualnej pomocy ze strony BFG. SEKTOR IT COMARCH Podnosimy prognozy Po wynikach pierwszego kwartału podnosimy znacznie nasze szacunki wyników Comarchu na rok 24 i lata kolejne. Już po ostatnim kwartale roku 23 było widać, że tempo wzrostu spółki przekracza nasze dotychczasowe założenia. Po wynikach I kwartału 24 roku podnieśliśmy prognozę sprzedaży (już miesiąc temu pokazywaliśmy prognozy sprzedaży na najbliższe 2 lata w wysokości zwiększonej odpowiednio z 233 do 3 i z 261 do 36 mln zł), skorygowaliśmy prognozę nakładów inwestycyjnych (wyższe w 24 roku z powodu inwestycji w biurowiec i Cracovię) oraz uwzględniliśmy wzrost liczby akcji w wyniku emisji akcji premiowych dla Prezesa. Niewystarczająco docenialiśmy dotąd zdolność Comarchu tworzenia wartości dla klientów. Klienci Comarchu byli bardziej spostrzegawczy i wyrazili to własnymi decyzjami inwestycyjnymi, na co wskazują wyniki spółki w ostatnich kwartałach. Comarch inwestuje od wielu lat we własnej produkcji oprogramowanie, w rozpoznawalność samego Comarchu i marek jego produktów, w znajomość technologii informatycznych oraz w relacje biznesowe na polskim rynku. Potrafi tworzyć oprogramowanie z użyciem najnowocześniejszych technologii, ma doświadczenie w integracji systemów i oprogramowania, ma znaczne umiejętności marketingowe (wykorzystanie referencji zagranicznych do budowy wizerunku na rynku krajowym) i dobrze wykorzystuje dostęp do dużej bazy niedrogich, wykształconych programistów z krakowskich uniwersytetów. 16

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Raport Miesięczny Listopad 2003

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Raport Miesięczny Listopad 2003 Raport Miesięczny Listopad 23 ISSN 158-398 Warszawa, 7.11.23 Rynek akcji Ceny akcji na świecie będą rosnąć. Dynamika PKB w USA, odradzający się wzrost Niemczech, utrzymujący się chiński cud gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Raport Miesięczny Sierpień 2003

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Raport Miesięczny Sierpień 2003 Raport Miesięczny Sierpień 23 ISSN 158-398 Warszawa, 6.8.23 Rynek akcji Giełda nie oderwała się od fundamentów. Coraz więcej spółek notuje bądź niebawem zanotuje najwyższe zyski w swojej historii. W lipcu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad 2006

Opracowanie cykliczne. Listopad 2006 7 listopada 2006 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Makroekonomia 48 767 Średnie P/E 2006 Średnie P/E 2007 Średni dzienny obrót (3 m-ce) 19,5 16,6 1003 mln PLN Listopad 2006 na tle indeksów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji 5 października 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 41000 35800 30600 25400 20200 pkt BUX PX 15000 2008-09-29 2009-01-27 2009-05-22 2009-09-14 Zespół Analiz: Rynek akcji Michał Marczak (+48 22)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji 48000 pkt 41800 35600 29400 23200 BRE Bank Securities 4 czerwca 2009 Rynek akcji Makroekonomia WIG 31 031 Średnie P/E 2009P Średnie P/E 2010P Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Getin Holding. Kapitał intelektualny. Zysk operac. (bank) 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Getin WIG 1

Aktualizacja raportu. Getin Holding. Kapitał intelektualny. Zysk operac. (bank) 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Getin WIG 1 16 lutego 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Finanse Polska GETI. WA; GTN.PW Trzymaj (Niezmieniona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2013 r.

Rynek akcji w 2013 r. 10 grudnia 2012 Opracowanie cykliczne Strategia 2012 BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU... 5 PODSUMOWANIE ROKU... 7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. 1 Spis treści List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 6 I. Podsumowanie działalności Alior Banku w 2013 r.... 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10 05 /10 04 /10 03 /10 02 /10 01 /10 RAPORT ROCZNY 2008 SPIS TREŚCI RAPORT ROCZNY 2008 Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH Warszawa, 30 marca 2009 roku 010 Rok 2008 oznaczał faktyczne

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo