Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 10"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - Część postępowania nr 1 Jednostka Wojskowa 1872, ulica Zagórska 21, Trzebiatów Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ i przyszłej umowy. I. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, naprawa i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, celem utrzymania stałej sprawności technicznej Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD) oraz Systemów Telewizji Przemysłowej (STVP) w Jednostce Wojskowej 1872 w Trzebiatowie. II. Główne elementy systemu SSWiN, SKD i CCTV podlegające konserwacji naprawy i obsłudze serwisowej są przedstawione w poniższej tabeli. Wykaz podstawowych urządzeń wchodzących w skład systemów wspomagających ochronę SSWIN I SKD 1. Centrala alarmowa Galaxy Czujka wewnętrzna Bariery mikrofalowe 8 4. Moduł rozszerzeń RIO Szyfratory Sygnalizatory dźwiękowe wewnętrzne 6 7. Sygnalizatory dźwiękowe zewnętrzne 3 8. Monitory czarno białe 2 9. Zestaw wideodomofonowy Czytnik kart Zwora elektromagnetyczna Piloty i przyciski napadowe Zasilacze Domofon Akumulatory 43 STVP 31. Kamera czarno-biała Kamera kolor Kamera kolor SHANY MTC Rozdzielacz sygnałów wizyjnych Rejestrator cyfrowy Monitor kolor Monitor cz biały Zasilacz buforowy 3 Strona 1 z 7

2 1. Ilość podstawowych elementów SSWiN, SKD oraz STVP może nieznacznie ulec zmianie w trakcie trwania usługi, ze względu na przewidywaną rozbudowę (modernizację) systemu alarmowego. W związku z powyższym usłudze podlegać będą również te elementy, które nie zostały wymienione w wykazie, a stanowią integralną część systemu SSWiN, SKD i STVP. Powyższy wykaz podstawowych elementów systemu ma na celu ułatwienie Wykonawcy dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. 2. Zakres prac konserwacyjnych obejmuje przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych, urządzeń i instalacji SSWiN, SKD i STVP zgodnie z: 1) Polską Normą PN-EN :2009 Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe. 2) PKN-CLC/TS :2011 Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 7: Wytyczne stosowania. 3) Normą Obronną NO-04-A004-8:2006 (Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Część 8: Eksploatacja - Decyzja Nr 78/MON z dnia 03 marca 2006r. Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 53). III. Usługa konserwacji musi odbywać się zgodnie z poniższym harmonogramem: 1. HARMONOGRAM KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH I KONSTROLI DOSTĘPU (SSWIN I KD): 1) Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego; 2) Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu; 3) Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności; 4) Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a także jej oczyszczenie; 5) Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy; 6) Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki; 7) Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego; 8) Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru; 9) Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych; 10) Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali; 11) Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy; 12) Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu; 13) Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu; 14) Wykonanie wydruku konfiguracji systemu (gdy centrala ma taką opcję) oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek; Strona 2 z 7

3 15) Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku; 16) Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń; 17) Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy); 18) Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów; 19) Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty; 20) Sprawdzenie stabilności podłączeń; 21) Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu; 22) Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń; 23) Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci); 24) Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory); 25) Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe; 26) Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych; 27) Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających; 28) Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego; 29) Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego; 30) Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp.; 31) Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień; 32) Sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe; 33) Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek; 34) Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej ; 35) Sprawdzenie zabezpieczenia przeciw przepięciowego systemu; 36) Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy; 37) Sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń; 38) Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników; 39) Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne); 40) Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego; 41) Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.; 42) Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.; 43) Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu; 44) Aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień; 45) Wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące; Strona 3 z 7

4 46) Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci); 47) Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze). 48) Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne; 49) Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych; 50) Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających; 51) Przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu; 52) Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru; 53) Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego i kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokółu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację; 2. HARMONOGRAM KONSERWACJI SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ: 1) Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu telewizji przemysłowej; 2) Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu; 3) Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery; 4) Czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery; 5) Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających; 6) Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego; 7) Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego; 8) Czyszczenie obiektywu kamery; 9) Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery; 10) Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika; 11) Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer; 12) Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki; 13) Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych; 14) Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery o ile występują; 15) Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer); 16) Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor o ile występuje; 17) Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora; 18) Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach; 19) Czyszczenie ekranu monitora; 20) Czyszczenie obudowy monitora. 21) Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych; Strona 4 z 7

5 22) Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu; 23) Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego; 24) W przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref; 25) Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych; 26) Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu. 27) Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer na kasecie wzorcowej oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer; 28) Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych); 29) Badanie tłumienności kabli koncentrycznych (wizyjnych); 30) Konserwacja magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie (demontaż magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych oraz zainstalowanie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych zastępczych, a następnie ponowny montaż, programowanie i sprawdzenie poprawności nagrywania); 31) Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu; 32) Uzupełnienie książki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. IV. Wymagane terminy przeprowadzenia konserwacji: 1) Planowane terminy konserwacji: Nr konserwacji /Termin jej przeprowadzenia I II III IV Termin do r. do r. do r. do r. 2) Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu pierwszej konserwacji w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia konserwacji w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy Stron. V. Pozostałe wymagania dotyczące konserwacji systemów alarmowych: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania konserwacji. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez wykonawcę, będzie sporządzony i podpisany przez strony umowy, protokół odbioru technicznego (wykonania konserwacji). 3. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia protokołu w trzech egzemplarzach, (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. 4. Na podstawie niesprawności wykazanych w protokole z przeprowadzonej konserwacji, Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu z przeprowadzonej konserwacji, kosztorys naprawy/wymiany, zwany dalej kosztorysem ofertowym Strona 5 z 7

6 VI. Zakres działań serwisu: 1. Usługa serwisowa związana jest z wystąpieniem awarii w systemie, i ma obejmować przegląd poprawności działania całego systemu SSWiN SKD lub STVP, oraz jego poszczególnych podzespołów i znalezienie przyczyn awarii oraz jej usunięcie. 2. W przypadku awarii wymagany jest bezwzględny dojazd serwisu w czasie do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia od osoby upoważnionej przez Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia awarii. 3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) wykonania diagnozy uszkodzenia sprzętu w miejscu jego zainstalowania; b) wykonania naprawy sprzętu; c) w przypadku kiedy do usunięcia usterki istnieje konieczność naprawy lub wymiany określonego podzespołu, Wykonawca może przystąpić do naprawy wymiany podzespołu po przedstawieniu protokołu konieczności zakupu (naprawy) wraz z kosztorysem ofertowym zaakceptowanym przez Zamawiającego; d) w przypadku braku możliwości naprawy systemów w siedzibie Zamawiającego, zobowiązany będzie w terminie do 72 godzin, na swój koszt, do podstawienia urządzeń zastępczych o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące dotychczas w systemie lub innych za zgodą Zamawiającego, Wykonawca montuje i demontuje te urządzenia na koszt własny (do czasu usunięcia usterki). e) w przypadku braku akceptacji kosztorysu naprawy przez Zamawiającego sprzęt zastępczy Wykonawca będzie mógł zdemontować po przesłaniu w formie pisemnej braku akceptacji kosztorysu na wykonanie naprawy. f) dostarczenia sprzętu do miejsca jego użytkowania po usunięciu przyczyny awarii; g) Zamawiający akceptując naprawę (kosztorys ofertowy) ustali ostateczny termin zakończenia naprawy. h) naprawy systemów do których wykonywane były protokoły konieczności zakupu (naprawy) rozliczane będą na podstawie odrębnych faktur po przedstawieniu kosztorysu powykonawczego wraz z kserokopiami faktur zakupu elementów wykorzystanych do naprawy. 4. Wykonawca sporządzi protokół awarii w którym zamieści wykaz zużytych, zepsutych materiałów części i urządzeń, które zostały zdemontowane w trakcie przeprowadzenia naprawy awaryjnej (zał. nr 4 do umowy) oraz sporządzi i dostarczy w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu z awarii, kosztorys naprawy/wymiany, zwany dalej kosztorysem ofertowym ; 5. Po wykonaniu usługi naprawy, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia osobie upoważnionej przez Zamawiającego protokół odbioru, potwierdzający wykonanie prac wynikających ze zlecenia naprawy/wymiany; 6. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia protokołu w trzech egzemplarzach, (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. 7. Protokół odbioru technicznego usługi podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego oraz przedstawienie kosztorysu powykonawczego wraz z kserokopiami faktur zakupu elementów wykorzystanych do naprawy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych uszkodzeń systemów ochrony stwierdzonych przy konserwacji lub w przypadku wystąpienia awarii w ramach usługi serwisowej. Strona 6 z 7

7 9. Do zakupionych materiałów i części zamiennych Wykonawca nie będzie doliczał dodatkowych kosztów. 10. Naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń, a w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego koszt dostarczenia uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca. Zamawiający i Użytkownik obiektu umożliwi Wykonawcy realizację jego obowiązków poprzez zapewnienie w uzgodnionym czasie dostępu do obiektu w trakcie realizacji umowy. O wymaganych przerwach w funkcjonowaniu systemu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i Użytkownika na piśmie. 11. Materiały niezbędne do wykonania usługi dostarcza i zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac, aż do chwili dokonania odbioru i ponownego przekazania Zamawiającemu, a także Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników przy wykonywaniu prac. Wykonawca każdorazowo uprzedzi Zamawiającego o zakończeniu prac i uzgodni z Zamawiającym termin odbioru końcowego. 12. Po zakończonej konserwacji i naprawie systemu ochrony na danym obiekcie Wykonawca sporządzi protokół stwierdzający stan techniczny urządzeń objętych konserwacją. Egzemplarz protokołu podpisanego przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 13. Dokonane naprawy wykonawca dokumentuje przedstawiając protokół przeglądu konserwacyjnego/naprawy. 14. Protokół przeglądu konserwacyjnego (naprawy) oraz inne dokumenty (kosztorys, wykazy, certyfikaty, świadectwa itp.) zostaną wykonane w 3 egzemplarzach (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy). Strona 7 z 7

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Sprawa Nr 073/14 Załącznik nr 1 do umowy ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Lp. 1. 2. Wewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 11

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - Część postępowania nr 2 Jednostka Wojskowa 3937, ulica Wojska Polskiego 1, 72-331

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW

Z A T W I E R D Z A M PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do umowy Miejscowość, dnia... PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW sporządzony dnia miejsce awarii:, kompleks.., użytkownik. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA: Naprawa i konserwacja systemów alarmowych i ppoż. 1.Opis przedmiotu zamówienia (ilość i rodzaj, miejsce i warunki dostarczenia, opcje, opis przedmiotu z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ i przyszłej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 2 Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH ZATWIERDZAM. Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH przeprowadzonych w. półroczu w... (nr kompleksu ) na podstawie Umowy Nr.../../

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 I. Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji i naprawy urządzeń systemów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 3 Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 1 Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Świętoszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/140 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17341-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

HARMONOGRAM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr N do opisu przedmiotu zamówienia HARMONOGRAM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. SPIS TREŚCI 1. Częstotliwość dokonywania konserwacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2

1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o licytacji nr EZA11b-9001-6-1/EO/2017 Spis treści 1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2 2. HARMONOGRAM OGLĘDZIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Część A (wypełnia Zamawiający)

FORMULARZ OFERTY. Część A (wypełnia Zamawiający) Nowa Wieś dn.. 06.2017 r. oznaczenie sprawy 1/GOO/2017 FORMULARZ OFERTY Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 28.07.2014 r. wz. ppłk Marcin RATAJCZAK dn..... Nr sprawy: 073/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR

Bardziej szczegółowo

N O R M A O B R O N N A

N O R M A O B R O N N A M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J N O R M A O B R O N N A ICS 95.020 NO-04-A004-8 2016 Wprowadza Zastępuje NO-04-A004-7:2010 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 8: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

N O R M A O B R O N N A

N O R M A O B R O N N A M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J N O R M A O B R O N N A ICS 95.020 NO-04-A004-8 2006 Wprowadza _ Zastępuje _ Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 8: Eksploatacja nr ref. NO-04-A004-8:2006

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy z dnia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy z dnia ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy z dnia Zakres czynności do wykonania w ramach przeglądu i konserwacji systemu: 1. Oględziny. Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu monitoringu miasta. Odpowiedź na zadane

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji Strona 1 z 5 Poznań: Kompleksowa konserwacja sieci teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożaru. Numer

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 30.000 euro)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 30.000 euro) Nazwa komórki organizacyjnej: Ministerstwo Finansów Departament Informacji Finansowej IF3.2610.1.2015 Warszawa, dn. 23.06.2015 r. DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Definicje. 1. Serwis. Przez serwis należy rozumieć wykonanie w obiektach budowlanych określonych prac, mających na celu utrzymanie systemów objętych serwisem w dobrym stanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

1.Ewidencjonowana, cykliczna ocena stanu technicznego instalacji domofonowych z

1.Ewidencjonowana, cykliczna ocena stanu technicznego instalacji domofonowych z Załącznik Nr 1 do Umowy Zakres prac konserwacyjnych systemu kontroli dostępu oraz systemu domofonowego w budynkach mieszkalnych przy ul. J.Conrada 3A i 3B : 1.Ewidencjonowana, cykliczna ocena stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE

Kowalewo Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE Kowalewo Pomorskie 29.03.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE:"Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze oraz okresowym przeglądzie i konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, systemu sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Budynek Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17

Budynek Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17 Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) (Załącznik Nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwis, naprawa i konserwacja systemów pożarowego, dozorowego, włamania i napadu oraz rozgłaszania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie okresowej konserwacji i serwisu następujących systemów zainstalowanych na niżej wymienionych obiektach:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie okresowej konserwacji i serwisu następujących systemów zainstalowanych na niżej wymienionych obiektach: Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie okresowej konserwacji i serwisu następujących systemów zainstalowanych na niżej wymienionych obiektach: 1) Systemu

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 01. System nr 1, system sygnalizacji włamań i napadu oraz system telewizji dozorowej, a. centrala Galaxy Dimension

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DZP/2/11/2007 Załącznik do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dostawa i montaż urządzeń wspomagających ochronę

Znak sprawy: DZP/2/11/2007 Załącznik do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dostawa i montaż urządzeń wspomagających ochronę Znak sprawy: DZP/2/11/2007 Załącznik do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dostawa i montaż urządzeń wspomagających ochronę I. OBIEKT budowlany nr 1 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawa i montaż systemu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra PROJEKTOWANIE Instalacji systemów SSWiN Instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru Instalacji systemów telewizji Użytkowej PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul.wolności 29A 63-400

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO ZAMAWIAJĄCY - Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza do składania ofert na: Stałą konserwację i utrzymanie w stanie sprawności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

MŚ-DB-DK /16. Katowice, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE

MŚ-DB-DK /16. Katowice, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE MŚ-DB-DK-332-02/16 Katowice, dn. 09.03.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo

Bardziej szczegółowo

Zał.b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał.b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał.b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Urządzenia będą zamontowane w miejscach wskazanych przez dyrektora szkoły/placówki. 2. Dopuszcza się wykonanie instalacji okablowania w technologii natynkowej

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:../2014. a., zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą, reprezentowana przez:

UMOWA NR:../2014. a., zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą, reprezentowana przez: UMOWA NR:../2014 Załącznik nr 2 Wzór umowy zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L 31-864 Kraków, NIP 675-11-57-834,

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy: KE/ 03/ 02/ 17 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

oznaczenie sprawy: KE/ 03/ 02/ 17 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej budynków, terenu, osób i mienia oraz obsługa i serwis

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO

UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy: Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, ul. prof. Stanisława Kulczyńskiego 1a, 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM KOMENDANT 12 WOG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY DORAŹNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU W INSTYTUCJACH I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/163/2012 Załącznik nr 1.1. do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwacją systemów włamania i napadu (SWiN) w obiektach Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 2 Konserwacja wykonywana będzie 1 raz w miesiącu oraz obsługa na każde wezwanie Zamawiającego (do 12 godzin od zgłoszenia).

WZÓR UMOWY. 2 Konserwacja wykonywana będzie 1 raz w miesiącu oraz obsługa na każde wezwanie Zamawiającego (do 12 godzin od zgłoszenia). WZÓR UMOWY zawarta w dniu...r w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31-202 Kraków - wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. PODSTAWA OPRACOWANIA...1 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. OPIS SYSTEMU...3 1. Opis ogólny systemu telewizji dozorowej... 3 2. Wymagania użytkowe systemu... 4,5 3. Kryteria użytkowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: Opis przedmiotu zamówienia na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SERWISU POGWARANCYJNEGO ORAZ WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH SYSTEMÓW ZASILANIA BEZPRZERWOWEGO W JEDNOSTKACH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO ZADANIE

Bardziej szczegółowo

BM8100-W Signalization module Control module Cechy: TRIG PS- PS- PS+ PS+ STAB PL- PL- PL+ PL+ L1,L4,L> S1,S4, S15

BM8100-W Signalization module Control module Cechy: TRIG PS- PS- PS+ PS+ STAB PL- PL- PL+ PL+ L1,L4,L> S1,S4, S15 BM8100-W to zewnętrzny bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny o nowoczesnym designie oraz uniwersalnym zastosowaniu. Charakteryzuje się wysokowydajnym źródłem dźwięku, i światła, niezawodnością

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW : SSWN, KD, CCTV, SAP,

SYSTEMÓW : SSWN, KD, CCTV, SAP, onserwacja i usługi serwisowe w obiektach CS, TiFL i Parking podziemny przy CS SYSTEÓW : SSWN, D, CCTV, SAP, Oddymiania, DSO, LAN, Przyzywowy, BS wraz z instalacją wentylacji pożarowej Warunki udziału

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

4) Wykonawca uprawniony jest do otrzymania comiesięcznego wynagrodzenia, na które składać się będą:

4) Wykonawca uprawniony jest do otrzymania comiesięcznego wynagrodzenia, na które składać się będą: Załącznik nr 1: Wymagania Zamawiającego 1. Wymagania ogólne 1) Usługi serwisowe (w tym usługi i dostawy częściowe) urządzeń podtrzymujących napięcie (dalej UPS), systemów klimatyzacji precyzyjnej, systemów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGI W ZAKRESIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMÓW OCHRONY TECHNICZNEJ ORAZ OBSŁUGI SERWISOWEJ I NAPRAW AWARYJNYCH W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT 944-00-000 CPV: Budowa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ OBSŁUGI KLIENTA NA PARTERZE POZNAŃSKIGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ Rodzaj robót: Instalacje teletechniczne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr postępowania: ZP/PN/U/O1/2017 Załącznik nr 1.1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 OCHRONA FIZYCZNA ORAZ MONITOROWANE SYGNAŁU ALARMOWEGO WRAZ Z PRZYJAZDEM GRUP INTERWENCYJNYCH zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjnych systemów,

Bardziej szczegółowo

wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych

wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych Profil działalności System monitoringu przemysłowego (CCTV) System sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN) SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA System sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu sierpniu

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu sierpniu KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu sierpniu 2017r. ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Juraszów 7/19 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA NAZWA INWESTYCJI (OBIEKTU): LOKALIZACJA INWESTYCJI (OBIEKTU): GMINA NIEMCE NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: DATA ROZPOCZĘCIA OKRESU GWARANCJI

GWARANCJA NAZWA INWESTYCJI (OBIEKTU): LOKALIZACJA INWESTYCJI (OBIEKTU): GMINA NIEMCE NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: DATA ROZPOCZĘCIA OKRESU GWARANCJI GWARANCJA Gwarancja obejmuje roboty instalacyjne oraz urządzenia i materiały zastosowane do realizacji zadania inwestycyjnego. Warunki gwarancji znajdują się na następnej stronie. NAZWA INWESTYCJI (OBIEKTU):

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017

OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017 ZP/UR/.../2014 Dodatek nr. do siwz OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017 na usługę monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwację systemów włamania i napadu ( SWiN) w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 1. Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, Zakopane

UMOWA nr. 1. Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, Zakopane UMOWA nr zawarta w dniu. roku w Zakopanem pomiędzy Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, NIP 7361066047 reprezentowanym przez: Annę Wende-Surmiak

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

Konserwacja i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej w:

Konserwacja i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej w: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2014 z dnia 31.12.2014 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: Konserwację i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwację

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

Prace muszą zostać wykonane do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał 2015r.

Prace muszą zostać wykonane do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał 2015r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACYJNYCH (STWiORK) Obiekt Obiekty: JW. 3711 Nowa Dęba, JW.3533 Sandomierz, JW. 2821 Kielce Adres obiektu budowlanego JW. 3711 Nowa Dęba, JW.3533

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Spis treści 1. Wykonanie robót Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie A Zał. nr 1A do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie A 1. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia 1.1 Zakres Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje serwis systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : grudzień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : grudzień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu lutym 2018r ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW 4620. wz. ppłk Zbigniew KUCHARSKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W INSTYTUCJACH I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TECHNICZNO - UŻYTKOWY

PROGRAM TECHNICZNO - UŻYTKOWY 1 Załącznik Nr 3 do zaproszenia do składania ofert PROGRAM TECHNICZNO - UŻYTKOWY INFORMACJA O STANIE TECHNICZNYM SYSTEMÓW CCTV, SSP, SSWiN W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU,76-200 Słupsk ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo