Szanowni Paostwo, Z wyrazami szacunku. Janusz Konopka. Prezes Zarządu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Paostwo, Z wyrazami szacunku. Janusz Konopka. Prezes Zarządu"

Transkrypt

1 Instrukcja WWW 1

2 Spis treści Spis treści Wstęp Wymagania systemowe Logowanie Zakładanie zleceo Tworzenie nowej przesyłki Szczegóły przesyłki Usługi dodatkowe Podsumowanie Wydruk Listu przewozowego/etykietolistu Zbiorcze Zestawienie Nadao ZZN Lista przesyłek Track & Trace Import przesyłek z pliku CSV Adresy Grupy Adresowe Szablony Wysyłka cykliczna Zarządzanie Użytkownikami i Administracja Uprawnienia utworzonego użytkownika i zmiana hasła Tworzenie nowego użytkownika Jednostki organizacyjne

3 Szanowni Paostwo, Mamy przyjemnośd zaprezentowad Paostwu nowe rozwiązania systemowe, które pozwolą na jeszcze skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzanie Paostwa przesyłkami, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości i łatwości obsługi. Platforma administrowania przesyłkami, którą przekazujemy Paostwu do użytkowania powstała po dogłębnej analizie potrzeb i oczekiwao naszych Partnerów. Jednym z naszych priorytetów jest ciągłe podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych. Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące nowego systemu prosimy kierowad na adres Do Paostwa dyspozycji pozostaje zespół specjalistów, którzy dołożą wszelkich starao, aby nasz nowy system w pełni spełnił Paostwa oczekiwania. Z wyrazami szacunku Janusz Konopka Prezes Zarządu 3

4 2 Wymagania systemowe Aby w bezproblemowo korzystad z oprogramowania Kolporter Express zaleca się pobrad najnowsze uaktualnienia. Wymagania minimalne potrzebne do poprawnej obsługi serwisu Kolporter Express: - Microsoft Windows XP Service Pack 2 - Internet Explorer 7 / Mozilla Firefox 3.0 / Google Chrome 5.0 / Opera Adobe Flash Player 10 3 Logowanie Aplikacja uruchamiana jest za pośrednictwem strony internetowej Kolporter Express. Z poziomu strony głównej jest możliwośd logowania się oraz, w razie potrzeby, możliwośd odzysku hasła. Pierwsze konto w imieniu Klienta tworzone jest centralnie przez Kolporter Express. Każde następne konto Klient tworzy sam. Opis tego procesu znajduję się w rozdziale Administracja. Rysunek 1 : Strona główna Logowanie do systemu polega na wpisaniu Loginu w formie ciągu cyfr i Hasła (rys.1). W przypadku pierwszego konta Klienta przy pierwszym logowaniu będzie wymagana automatyczna zmiana hasła na wybrane przez Klienta. Jeśli natomiast zapomnimy swojego hasła należy kliknąd na Odzyskaj hasła na głównej stronie serwisu (rys.2) Rysunek 2 : Odzyskiwanie hasła Po podaniu Loginu i adresu system prześle wiadomośd z wygenerowanym nowym hasłem do konta. z wygenerowanym nowym hasłem zostanie wysłany na adres podany podczas rejestracji nowego użytkownika. 4 Zakładanie zleceo 4.1 Tworzenie nowej przesyłki Po kliknięciu w zakładkę Przesyłki pojawi się ekran Nowa Przesyłka umożliwiający wprowadzenie nowego zlecenia. Podzielony jest on na kilka sekcji tematycznych. W pierwszej kolejności wybieramy rodzaj Usługi (rys.3) determinujący wygląd sekcji Szczegóły przesyłki oraz Usługi dodatkowe, które będziemy wypełniad w następnych krokach. Można również założyd zlecenie przy pomocy wcześniej zdefiniowanego szablonu. Szczegóły tworzenia szablonów znajdują się w rozdziale Szablon (Roz 10 str. 12). Rysunek 3 : Usługa / Szablon Z listy rozwijanej mamy możliwośd wyboru typu zlecenia. Dostępne typy zleceo to: a) Express dla przesyłek drobnicowych o maksymalnej wadze pojedynczego opakowania do 30 kg b) LTL dla przesyłek o wadze pojedynczego opakowania od 30 do 1000 kg 4

5 Sekcja Nadawca/Odbiorca/Zleceniodawca Rysunek 4 : Nadawca/Odbiorca/Płatnośd W tym miejscu określamy adres Nadawcy, Odbiorcy oraz Płatnika. Pola można wypełniad ręcznie lub skorzystad z listy zdefiniowanych adresów ikonka trzykropka ( ) (rys.5/6). Dla nowych kont (użytkowników) w Wyborze adresu będzie widoczny tylko jeden adres nadawcy. Są to dane, które Klient podał przy zakładaniu konta. Przyszłościowo istnieje możliwośd dodania nowych adresów do listy. Szczegółowe informacje dotyczące tej listy znajdują się w dalszej części tej instrukcji. Istnieje również możliwośd wypełnienia pola Nadawcy i Zleceniodawcy wartościami domyślnymi. Metoda ta jest opisana w podpunkcie Uprawnienia utworzonego użytkownika (Roz.12.1 str. 15). Przy ręcznym wpisywaniu adresu system pozwala wyszukad poprawne dane poprzez wyszukiwanie Po kodzie (w tym wypadku po wpisaniu kodu miejscowośd i ulica wypełni się automatycznie), Po miejscowości (po podaniu miejscowości i ulicy kod pocztowy wypełni się sam) oraz wolny (doręczenie będzie realizowane po kodzie). Płatnikiem może byd Zleceniodawca, Strona trzecia (trzeba wpisad nr CK płatnika) lub Gotówka (Nadawca lub Odbiorca). Rysunek 5 : Wybór adresu - Prosty Adres Nadawcy bądź Odbiorcy można wyszukad poprzez wpisanie w Filtrze szukanego ciągu znaków, a system wyświetli nam wszystkie adresy, które mają w jakimkolwiek z pól nazwa, kod, miasto lub ulica szukany ciąg wyrazów. Jest to Wyszukiwanie proste. Można kliknąd w Wyszukiwanie zaawansowane (rys.6). Wyszukiwanie dobywa się według konkretnych kryteriów (pól). Należy wpisad dowolny szukany ciąg znaków. Rysunek 6 : Wyszukiwanie zaawansowane 5

6 4.2 Szczegóły przesyłki Zlecenie typu Express Rysunek 7 : Szczegóły przesyłki dla Express Wybieramy ilośd opakowao dla danego przedziału wagowego. Suma opakowao poszczególnych przedziałów wagowych musi wynosid co najmniej 1, a maksymalnie 99. Wprowadzamy Opis towaru oraz datę nadania i doręczenia przesyłki oraz jest możliwośd wprowadzenia do dwóch nr referencyjnych związanych z daną wysyłką. Zlecenie typu LTL Rysunek 8 : Szczegóły przesyłki dla LTL Wybieramy ilośd opakowao dla danego przedziału wagowego. Suma opakowao z poszczególnych przedziałów wagowych musi wynosid co najmniej 1, a maksymalnie 12. Wprowadzamy Opis towaru oraz datę nadania i doręczenia przesyłki oraz jest możliwośd wprowadzenia do dwóch nr referencyjnych związanych z daną wysyłką Usługi dodatkowe Usługi dodatkowe dla Express Rysunek 9 : Usługi dodatkowe dla Express 6

7 Wszystkie pola tej sekcji są nieobowiązkowe. Szczegóły dostępnych opcji: Ubezpieczenie Jeśli zaznaczymy to w polu wartośd należy podad kwotę do maksymalnie zł. Pobranie Do kwoty max zł. Można określid na jaki rachunek będą przelane pieniądze za usługę COD możliwośd wyboru powiązanego z adresem nadawcy, zleceniodawcy, odbiorcy bądź inny (możliwośd wpisu z ręki). Odbiór - a) Odbiór w godzinach b) Awizacja odbioru Zwrot dokumentów a) Zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki (ROD) w następnym ekranie trzeba wybrad jaki rodzaj oraz na jaki adres ma byd realizowany zwrot dokumentów (rys.10.). Wyboru rodzaju dokumentu oraz jego opis dokonuje się poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj nowy dokument (rys.11) Rysunek 10 : Dokumenty zwrotne Rysunek 11: Dokument zwrotny b) Zwrot dokumentów potwierdzających dostawę (POD) ekran wyboru jest identyczny jak w przypadku dokumentów zwrotnych typu ROD z tą różnicą, że Potwierdzenia doręczenia nie da się usnąd z listy. Inne a) Dedykowany przewoźnik b) Przesyłka ADR c) Dopłata za opakowanie niestandardowe (ilośd paczek niestandardowych określa się w ekranie następnym - ten ekran pojawia się tylko po wybraniu w/w usługi dodatkowej(rys.12). Rysunek 12 : Przesyłki niestandardowe 7

8 W tym ekranie będą widoczne wszystkie paczki jakie zostały zadeklarowane w Szczegółach przesyłki. Klient teraz dopiero określa które paczki mają wymiary niestandardowe i podaje ich wymiary. d) Dopłata za brak palety euro Dostawa niestandardowa a) Do 9:00 b) W godzinach c) Do wskazanej godziny d) Odbiór własny Dostawa a) Awizacja dostawy b) Dostawa do rąk własnych c) Rozładunek d) Potwierdzenie dostawy Usługi dodatkowe dla LTL Rysunek 13 : Usługi dodatkowe dla "LTL" Wszystkie pola tej sekcji są nieobowiązkowe. Szczegóły dostępnych opcji: Ubezpieczenie - Jeśli zaznaczymy to w polu wartośd należy podad kwotę do maksymalnie zł. Pobranie - Do kwoty max zł. Można określid na jaki rachunek będą przelane pieniądze za usługę COD możliwośd wyboru powiązanego z adresem nadawcy, zleceniodawcy, odbiorcy bądź inny (możliwośd wpisu z ręki). Odbiór - a) Odbiór w godzinach b) Awizacja odbioru Zwrot dokumentów a) Zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki (ROD) b) Zwrot dokumentów potwierdzających dostawę (POD) Inne a) Dedykowany przewoźnik b) Przesyłka ADR c) Dopłata za opakowanie niestandardowe (identycznie jak w przypadki zleceo typu Express) d) Dopłata za brak palety euro Dostawa niestandardowa a) Do 9:00 8

9 b) W godzinach c) Do wskazanej godziny d) Odbiór własny Dostawa a) Awizacja dostawy b) Dostawa do rąk własnych c) Rozładunek d) Potwierdzenie dostawy 4.4 Podsumowanie W podsumowaniu Klient ma możliwośd sprawdzenia czy wszystkie wartości jakie wprowadził zgadzają się ze stanem faktycznym(rys.14) Rysunek 14 : Podsumowanie 4.5 Wydruk Listu przewozowego/etykietolistu Po utworzeniu przesyłki pojawi się ekran Lista przesyłek w zakładce Przesyłki (rys.15.): Rysunek 15 : Drukowanie listu/etykiety Po wprowadzeniu zlecenia przesyłka będzie miała status oczekuje na akceptację. W tym statusie następuje sprawdzenie wprowadzonych danych i porównanie ich z głównym. Przeciwdziała to wprowadzeniu niepoprawnych danych i tym samym przyszłym komplikacjom podczas przewozu przesyłki. Podczas tego statusu pod kolumną Z będzie wyświetlana ikonka z pytajnikiem który będzie informował o sprawdzaniu danych. Sprawdzanie poprawności danych uruchamia się w cyklu minutowym - po maksymalnie minucie trzeba odświeżyd i sprawdzid czy status dostał wartośd Wprowadzona do systemu. Gdy zlecenie wejdzie w status Wprowadzone do systemu odblokuje się opcja drukowania listu przewozowego lub/i etykietolistu. By to zrobid wystarczy zaznaczyd kwadracik pod Z (Zaznacz/Odznacz) tych przesyłek, które nas interesują a następnie wydrukowad właściwy dokument. Po tym kroku w kolumnie LP bądź etyk. Pojawi się informacja o wydrukowaniu listu/etykiety. By móc wydrukowad Listy przewozowy bądź etykietolist wymagany jest 9

10 Adobe Flash Player w wersji 10. W przypadku jego braku przyciski do druku nie pojawią się a w górnym prawym rogu sekcji pojawi się ostrzeżenie o jego braku wraz z linkiem do pobrania odpowiedniej aplikacji. 5 Tworzenie Zbiorczego Zestawienia Nadao Uwaga! Adres Nadawcy musi byd wprowadzony jako jednostka Klient, aby można było go wykorzystad do stworzenia Zbiorczego Zestawienia Nadao. Rysunek 16 : Zbiorcze Zestawienia Nadao W ekranie Zestawienie przesyłek zlokalizowanego w zakładce Przesyłki znajduje się lista Zbiorczych Zestawieo Nadao jak i funkcja ich tworzenia (dotyczy zarówno typu zleceo Express jak i LTL ). W jego ramach mogą byd grupowane zlecenia przyjęte do realizacji i nieodebrane przez kuriera o identycznej dacie i adresie nadania. Dodatkowo każde zlecenie może byd przypisane tylko do jednego zestawienia. Rysunek 17 : Tworzenie nowego ZZN Przycisk Utwórz nowy ZZN (rys.17) tworzy Zbiorcze zestawienie nadao. Znajduje się on na dole ekranu sekcji Zestawienie przesyłek (rys.16). Rysunek 18 : wybór Nadawcy i daty ZZN Po kliknięciu w Utwórz nowy ZZN pojawi się ekran z wyborem dany nadania oraz Nadawcy (rys.19). Rysunek 19 : Zatwierdzanie utworzonego ZZN W tym ekranie pojawi się nr utworzonego ZZN, ilośd przesyłek jakie zawiera oraz ilośd paczek. ZZN tworzy się po kliknięciu w przycisk Zatwierdź. 10

11 Rysunek 20 : Lista utworzonych ZZN i wydruk Na koniec pojawia się ekran główny Zestawienia przesyłek z listą wchodzących w nią skład ZZN. Gdy klikniemy na dowolną z pozycji pokażą się nam jej szczegóły. Z tego ekranu można wydrukowad interesujące nas zestawienia. Jeśli przez wydrukiem ZZN zostaną stworzone przesyłki z tym samym adresem Nadania można aktualizowad obecny ZZN. Tworząc nowy ZZN z tymi samymi danymi system spyta czy ma zaktualizowad istniejący ZZN czy utworzyd nowy. Po wydruku ZZN blokujemy możliwośd jego aktualizacji. 6 Lista przesyłek Funkcjonalnośd ta umożliwia przeglądanie wszystkich zleceo złożonych przez zalogowanego klienta w systemie. Zarówno aktywnych jak i już zrealizowanych. Aby się tam znaleźd należy wybrad z zakładki Przesyłki sekcję Lista przesyłek. Ten ekran pojawi się również po założeniu nowej przesyłki (rys.21). Rysunek 21 : Lista przesyłek Dla nowych kont lista będzie pusta. Po składaniu kolejnych zleceo będą one tu widoczne. Gdy zleceo będzie więcej warto skorzystad z sekcji wyszukiwania. Po kliknięciu w zlecenie pojawią się nam jego szczegóły. Zlecenia które zostały tylko wprowadzone można edytowad lub anulowad po wybraniu odpowiedniej opcji z prawej strony sekcji. Wydruk listów przewozowych i etykietolistów jest opisany w rozdziale Wydruk Listów przewozowych/etykieto listów. Po środku w dolnej części sekcji znajduje się również możliwośd eksportu zleceo do pliku CSV. Wystarczy kliknąd w przycisk Export do CSV a następnie wybrad miejsce docelowe do zapisu pliku. 7 Track & Trace Są dwa sposoby na śledzenie aktualnego statusu przesyłki. Pierwszy z nich jest dostępny na głównej stronie Web- Express. Wystarczy uruchomid stronę główną i przejśd do zakładki T&T Rysunek 22 : T&T w oknie głównym 11

12 W celu weryfikacji niezalogowanych użytkowników po wpisaniu nr odpowiedniego listu przewozowego trzeba również przepisad kod potwierdzający (rys22). Ekranik z kodem zmienia się za każdym przeładowaniem strony w razie nieczytelności jednego z kodów wystarczy nacisnąd Odśwież lub użyd klawisza F5 - Pojawi się nowa grafika z kodem. Drugi ze sposobów wymaga zalogowanego użytkownika(rys.23). W tym wypadku wystarczy wpisad Nr przesyłki i użyd przycisku Szukaj. Rysunek 21 : T&T zalogowanego użytkownika Po użyciu jednego z w/w sposobów pojawi się ekran z aktualnym statusem przesyłki (rys.20) Rysunek 22 : T&T szczegóły 8 Import przesyłek z pliku CSV Strona Web-express pozwala zakładanie zleceo poprzez import zleceo z pliku CSV. W pliku znajdują się dane adresowe dotyczące transportu oraz usługach dodatkowych. Jednorazowo można założyd nawet do 1000 zleceo. Usługa ta dostępna jest w ekranie Import przesyłek w zakładce Przesyłki (rys.25) Rysunek 25 : Import przesyłek Specyfikację poprawnego pliku można pobrad na komputer wprost ze strony. Wystarczy kliknąd w przycisk pobierz a następnie wskazad miejsce docelowe zapisu pliku CSV. Plik importuje się poprzez wybranie gotowego pliku a następnie użyciu przycisku Importuj. Zlecenia zaimportowane pojawią się w Liście przesyłek. 9 Adresy Jest to funkcjonalnośd dostępna dla klientów zalogowanych, Umożliwia ona tworzenie wewnętrznych baz adresowych (rys.26) 12

13 Rysunek 23 : Ekran główny listy adresowej Dla nowych kont lista będzie pusta. Aby dodad nowe adresy klikamy w przycisk Nowy adres w kolumnie nawigacyjnej po lewej stronie lub w przycisk na dole strony. Pojawi się ekran jak poniżej (rys.27): Rysunek 27 : Dodawanie nowego adresu Adresy dodaje się analogicznie jak wpisywanie danych adresowych w nowej przesyłce tj. nadajemy Nazwę, Adres wybieramy po kodzie, miejscowości lub wpisujemy wszystko z ręki. Nr NIP jest wymagany w przypadku osób prawnych. Jeśli jest to osoba prywatna zaznaczamy odpowiednią opcję. Zalecane jest wybranie jednej roli lub obu roli Nadanie i/lub Doręczenie, dzięki której adres klienta będzie widoczny przy wyszukiwaniu adresu Nadawcy /lub Odbiorcy. Określamy również czy dany adres ma byd ogólnofirmowy czy ma byd widoczny tylko dla wybranej jednostki. Po przejściu dalej pojawi się ekran z możliwością dodania adresu do istniejącej grupy adresowej (rys.28). Ta opcja jest nieobligatoryjna i można ją pominąd poprzez zakooczenie tworzenia adresu przyciskiem Zatwierdź. Rysunek 28 : Przypisanie do grupy adresowej Początkowo grupa jest pusta. Tworzenie Grup Adresowych i przypisanie do nich istniejących adresów pisane jest w dalszej części instrukcji. Utworzony adres widoczny jest w ekranie Lista adresów w zakładce Adresy. Z tego ekranu istnieje możliwośd edycji bądź kasacji istniejącego adresu. 9.1 Grupy adresowe W ekranie Grupy adresów w zakładce Adresy znajduje się lista utworzonych wcześniej grup adresowych jak również możliwośd dodania nowej i edycji starej (rys.29) 13

14 Rysunek 29 : Grupy adresów Grupy adresów pozwalają grupowanie adresów w celu zoptymalizowania czasu wysyłki do danej grupy odbiorców. Nową grupę tworzy się poprzez kliknięcie w przycisk Nowa grupa. Pojawi się pierwszy z dwóch ekranów konfiguracyjnych (rys.30 oraz rys.31) Rysunek 24 : Tworzenie nowej grupy adresowej W tym ekranie (rys.26) nadajemy nazwę tej grupie, rolę oraz dostępnośd dla całej firmy lub dla poszczególnych jednostek. Przechodząc do następnego ekranu wybieramy istniejące już adresy do tworzonej grupy (rys.27). Można utworzyd grupę pustą a następnie przypisad jej adresy utworzone w przyszłości. Rysunek 31 : Dodawanie adresów do grupy Tworzenie grupy kooczy kliknięcie w przycisk Zatwierdź. 10 Szablony Usługa ta pozwala na skrócenie czasu zakładania i wysyłki zleceo poprzez wielokrotne użycie wcześniej zdefiniowanego Szablonu z danymi nadawcy, odbiorcy oraz wszystkich szczegółów i usług dodatkowych. Lista szablonów znajduje się w ekranie Szablony przesyłek w zakładce Administracja (rys.32). Dodawanie bądź edycja istniejącego szablonu możliwa jest tylko i wyłącznie z konta Administratora Klienta. Rysunek 32 : Lista istniejących Szablonów Aby dodad nowy szablon klikamy w przycisk Nowy Szablon przesyłki znajdujący się w dolnej części tego ekranu. 14

15 Rysunek 33 : Dane szablonu W pierwszym kroku nadaje się Nazwę oraz Opis szablonu. Nadajemy również tutaj status aktywny bądź pozostawimy tą opcję odznaczoną co uniemożliwi korzystanie z tego szablonu do czasu aktywacji (rys.33). Tworzenie Szablonu w kolejnych krokach jest identyczne jak w przypadku tworzenie nowej przesyłki. Jedyną różnicą są kłódki (rys.34): Rysunek 34 : Szablon i "kłódki" Ta opcja pozwala na określenie, które elementy wysyłki można edytowad przy wysyłce za pomocą danego szablonu. Kłódka zielona oznacza możliwośd edycji, czerwona zaś blokuje dostęp do danego elementu. Kłódki znajdują się przy każdym z elementów określających Nadawcę, Odbiorcę czy też szczegóły przesyłki i usługi dodatkowe. W ostatnim ekranie Podsumowanie kooczy się definiowanie Szablonu i jest on już możliwy do wykorzystania. 11 Wysyłka cykliczna Wysyłka cykliczna pozwala na zdefiniowanie wysyłek powtarzających się w określonych odstępach czasu co pozwala na automatyzację tego procesu. Ekran z wysyłką cykliczną znajduje się w Wysyłka cykliczna w zakładce Administracja (rys.35). Rysunek 35 : Ekran wysyłek cyklicznych Początkowo ekran jest pusty. By dodad nową wysyłkę cykliczną klikamy w przycisk Dodaj nową wysyłkę cykliczną. Pokaże się ekran jak poniżej (rys.36): 15

16 Rysunek 36 : Tworzenie nowej wysyłki cyklicznej W ekranie tym definiujemy podstawowe informację nt. przesyłki. Obok nazwy wybieramy Klienta oraz czy dana wysyłka ma byd aktywna już po utworzeniu. W dolnej sekcji nadajemy definicję cyklu tj. określamy jak często wysyłka będzie realizowana; dziennie, tygodniowo czy miesięcznie. Po określeniu Daty początkowej i koocowej przechodzimy do ostatniego ekranu (rys.37): Rysunek 37 : Konfiguracja wysyłki cyklicznej W tym ekranie uzupełniamy dane Nadawcy oraz Odbiorcy. Określamy również przesyłkę wzorcową na przykładzie której będzie realizowana dana wysyłka cykliczna. Po Zatwierdzeniu kooczymy definiowanie tej wysyłki cyklicznej. 12 Zarządzanie Użytkownikami i Administracja 12.1 Uprawnienia utworzonego użytkownika i zmiana hasła Pierwsze konto (Administrator Klienta) jest tworzone przez Kolporter Express. Każde następne konto tworzy Klient z określeniem uprawnieo dla poszczególnych loginów. Ilośd dostępnych zakładek może się różnid w zależności od nadanych uprawnieo np. Administrator Klienta będzie miał widoczne wszystkie dostępne opcję w zakładce Administracji (rys.38) a Użytkownik będzie miał dostępną tylko zakładkę Moje konto (rys.39) Rysunek 38 : Widok okna Administracja dla Administratora Klienta 16

17 Rysunek 39 : Widok okna Administracja dla Użytkownika Każdy utworzony login ma możliwośd wglądu we własne dane oraz określenia domyślnego Nadawcy i Zleceniodawcy. W tym przypadku określenia tych pozycji podczas tworzenia nowej przesyłki dane Nadawcy i Zleceniodawcy będą wypełniane automatycznie. W tym ekranie istnieje również możliwośd zmiany hasła (rys.40): Rysunek 40 : Zmiana hasła Po wpisaniu dotychczasowego hasła podajemy nowe i je potwierdzamy. Następnie potwierdzamy wybór za pomocą przycisku Zapisz Tworzenie nowego Użytkownika Lista utworzonych Użytkowników dostępna jest z ekranu Użytkownicy w zakładce Administracja (rys.41) Rysunek 41 : Lista Użytkowników W tym ekranie mamy możliwośd podglądu bądź edycji danego loginu. Można również dodaj nowego Użytkownika klikając w przycisk Dodaj użytkownika. Otworzy się ekran konfiguracji (rys.42): Rysunek 42 : Konfiguracja nowego Użytkownika 17

18 Login nadaje się automatycznie po poprawnym wpisaniu wszystkich wymaganych danych. W tym ekranie oprócz Imienia, Nazwiska, a oraz hasła określa się również rolę danego Użytkownika. Dostępne role to: Administrator Klienta, Użytkownik, Doradca, Gośd. Określamy również aktywnośd danego loginu. W następnym kroku danego użytkownika można dodad do istniejącej Jednostki w ramach firmy (rys.43). Tworzenie Jednostek w ramach firmy opisane jest w dalszej części instrukcji. Rysunek 43 : Przypisanie do jednostek Przypisanie Użytkownika do Jednostki jest obligatoryjne. W przypadku dodania głównej jednostki organizacyjnej dany login będzie miał dostęp do całej firmy (rys.44). Rysunek 44 : Wybór jednostek W następnym ekranie decydujemy czy dany Użytkownik będzie mógł nadawad przesyłki tylko i wyłącznie za pomocą Szablonu czy też normalnie a dodatkowo za pomocą Szablonu (rys.45) Rysunek 45 : Uprawnienia do Szablonów 12.3 Jednostki organizacyjne Do każdej z jednostek może byd wpisany inny nr konta bankowego na który będą realizowane przelewy z tytułu pobrao. Jednostki w firmie Klienta tworzy Centrala Kolporter Express. Prośbę o utworzenie Klient kieruje do swojego Doradcy bądź też do właściwego dla Siebie Oddziału Terenowego Kolporter Express. Aktualna lista Oddziałów Terenowych znajduje się na stronie express.kolporter.com.pl 18

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK 1. Wejdź na https://webklient.dpd.com.pl i zaloguj się: Klient: 137157 Login: ce2 Hasło: Szkole2ce Preferowane przeglądarka Firefox. UWAGA! Aplikacja WEBKLIENT służy wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20

Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Instrukcja obsługi aplikacji Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Dział Nowych Projektów, 2012 Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA... 4 3 PANEL GŁÓWNY... 5 3.1 IMPORT PLIKU CSV...

Bardziej szczegółowo

1. Manager Paczek - informacje ogólne 2. Doładowanie konta w Managerze Paczek w zakładce Moje konto 2.1. Okno potwierdzenia płatności 2.2.

1. Manager Paczek - informacje ogólne 2. Doładowanie konta w Managerze Paczek w zakładce Moje konto 2.1. Okno potwierdzenia płatności 2.2. 1. Manager Paczek - informacje ogólne 2. Doładowanie konta w Managerze Paczek w zakładce Moje konto 2.1. Okno potwierdzenia płatności 2.2. Przekierowanie do strony płatności 3. Nadawanie Paczki 3.1. Wyślij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost

Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost 1. Instrukcja nadawania paczek zamawiając kuriera lub w paczkomacie. 2. Instrukcja nadawania listów zamawiając kuriera lub w Punkcie Obsługi Klienta. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

DHL24 INSTRUKCJA. Warszawa, maj DHL Parcel

DHL24 INSTRUKCJA. Warszawa, maj DHL Parcel DHL24 INSTRUKCJA Warszawa, maj 2016 DHL Parcel Spis treści 1. Rejestracja / logowanie str. 3 2. Zmiana numeru konta klienta str. 4 3. Tworzenie nowej przesyłki krajowej str. 5 4. Zapisane przesyłki str.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook 7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji dla Office 2007 wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE SPIS TREŚCI 0 WSTĘP 1 LOGOWANIE I REJESTRACJA 2 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA 3 AKTYWACJA KONTA: KOMUNIKATY 4 5 PANEL KLIENTA:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

DHL. (Moduł Magento) v

DHL. (Moduł Magento) v DHL (Moduł Magento) v.1.15.0 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja... 3 Konfiguracja... 3 Cennik... 5 Tworzenie zamówienia.... 7 Lista przesyłek... 8 Zamawianie kuriera... 9 Potwierdzenia nadania...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl.

Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl. Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl. Przechodzimy do zakładki Sprzedaż on-line, Wchodzimy na stronę. Bezpośredni dostęp do sklepu możliwy jest też pod

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z portalem CEGIO.

Pierwsze kroki z portalem CEGIO. Pierwsze kroki z portalem CEGIO. 1. Rejestracja i uzupełnienie kodów odpadów 1.1 Formularz rejestracyjny 1.2 Dodawanie decyzji 1.3 Dodawanie kodów odpadów 1.4 Dodawanie pliku, zakooczenie 2. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem 1 Spis treści 1. Pierwsze kroki... 3 1.1 Rejestracja... 3 1.2 Logowanie... 3 1.3 Przypomnienie hasła... 3 1.4 Pełna aktywacja konta... 4 2. Logowanie... 4 2.1 Opis

Bardziej szczegółowo

System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym. www.7point.pl

System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym. www.7point.pl Przewodnik instalacji i korzystania z aplikacji MAILpoint, v. 1.0 System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym www.7point.pl SPIS TREŚCI I. REJESTRACJA KONTA I

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoKEX 1.0

Instrukcja do programu DoKEX 1.0 Instrukcja do programu DoKEX 1.0 Program DoKEX 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej K-EX (Kolporter Express).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki?

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki? Instrukcja tworzenia mapy z rozmieszczeniem stanowisk ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) Aby utworzyd mapę z rozmieszczeniem punktów trzeba posiadad konto e-mail w serwisie Google albo zainstalowad na

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.2 Strona 1 z 25 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

GlobKurier.pl profesjonalny operator logistyczny. Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej!

GlobKurier.pl profesjonalny operator logistyczny. Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej! GlobKurier.pl profesjonalny operator logistyczny. Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej! Moduł wysyłkowy GlobKurier.pl pomoże Ci zautomatyzować dostarczanie przesyłek. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Portal Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przeznaczony jest dla lekarzy mających zawartą ważną umowę upoważniającą

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 SPIS TREŚCI 1. Zamówienie kuriera do listów...3 3. Zamówienie kuriera bez listów...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Instalacja modułu DHL24 w sklepie Magento

Instalacja modułu DHL24 w sklepie Magento Instalacja modułu DHL24 w sklepie Magento Spis treści: 1. Ogólna koncepcja 2. Konfiguracja Panelu Magento 3. Instalacja 4. Użytkowanie 1. Ogólna koncepcja Moduł integracji DHL z Magento ma na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo