Model OSI. Model referencyjny OSI oraz Novell Netware, a Linux. Model OSI. Model DoD. Model OSI a Model DoD. Model OSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model OSI. Model referencyjny OSI oraz Novell Netware, a Linux. Model OSI. Model DoD. Model OSI a Model DoD. Model OSI"

Transkrypt

1 Model OSI Model referencyjny OSI oraz Novell Netware, a Linux Marcin Pilarski OSI (ang. Open System Interconnection) to zdefiniowany przez organizacje ISO oraz ITU-T standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Model OSI jest traktowany jako model odniesienia dla większości rodzin protokołów komunikacji. Model OSI Model DoD Prezentacji Sesji Łącza danych Fizyczna Udostępnianie usług sieciowych aplikacjom Kodowanie i szyfrowanie Kontrola dialogu Zarządzanie połączeniem miedzy sieciami wewnątrz sieci Transmisja sygnału Podstawowym załoŝeniem modelu jest podział systemów sieciowych na 7 całkowicie niezaleŝnych nych warstw (ang. layers). Dostępu do sieci Udostępnianie usług sieciowych aplikacjom Kodowanie i szyfrowanie Kontrola dialogu Zarządzanie połączeniem miedzy sieciami wewnątrz sieci Transmisja sygnału Model DoD został stworzony w latach 70 DARPA. Potem stał się on podstawą struktury Internetu. Model OSI a Model DoD Model OSI Prezentacji Sesji Łącza danych Fizyczna Dostępu do sieci Prezentacji 3. Sesji 4. Transportu 5. Sieci 6. Łącza danych Prezentacji 4. Transportu 6. Łącza danych Fizyczna 7. Fizyczna dane Transmisja 3. Sesji 5. Sieci dane 1 dane 1 2 dane dane dane dane

2 Model IPX/SPX Model TCP/IP RIP, SAP, NCP, NLSP SPX IPX Ethernet, ArcNet HTTP, DHCP, POP, IMAP, SSH, DNS, TCP, UDP IP Ethernet, ArcNet Novell Netware Marcin Pilarski Novell Novell - firma specjalizująca się w sieciowych systemach operacyjnych notowana na NASDAQ o kapitalizacji ponad 2 miliardów $ firma została załoŝona w 1979 roku i na początku zajmowała się produkcją sprzętu dla maszyn z systemem CP/M Monopolista na rynku sieciowych systemów operacyjnych w % rynku Netware pierwsze Novell jako pierwszy zdecdował się zbudować sieciowy system operacyjny na architekturze x86 umoŝliwiając współdzielenie drukarek i plików za pomocą relatywnie niedrogiego sprzętu początkowe wersje Netware np nie wymagały nawet dedykowanego serwera Netware 1989 Netware 3.10 oraz 3.11 Dedykowany komputer jako serwer O wiele większa stabilność i niezawodność niŝ zwykłych stacji roboczych 1991 Netware 3.12 Połączenia sieciowe nadal są realizowane w oparciu o sieć ArcNET pozwalająca na transmisję danych z prędkościami od 2,5 Mb/s do 100 Mb/s na odległości do 4 km za pomocą 93 omowego koncentryka lub pojedynczą parę telefoniczną Netware cd 1992 Nowe moduły i karty sioweciowe do Netware umoŝliwiają instalację Etherent Zwykle więcej serwerów niŝ jeden w organizacji Architektura IPX powodowała bezproblemowe przyłączanie nowych urządzeń do sieci Brak współpracy IP i IPX powoduje bezproblemowe działanie kaŝdego protokołu oddzielnie w tej samej sieci LAN. 2

3 Okno programu SYSCON SYSCON for Windows Netware umoŝliwia tworzenie uŝytkowników i przypisywanie ich do grup. Client dla Windows 95 Netware 3.XX W netware do wrsji 3.xx włącznie uŝytkownicy byli definiowani osobno dla kaŝdego serwera. UŜytkownik posiada swoją nazwę oraz pełną nazwę toworzoną przez dołączenie nazwy serwera: <serwer>\<uŝytkownik>, np. do uŝytkownika g1lis na serwerze student moŝna się odwoływać z innych serwerów, lub nie będąc przyłączonym do Ŝadnego serwera przez nazwę student\g1lis. Netware Novell wypuszcza wersje 4.0 DuŜa ilość błędów, szybkie poprawki w wersji 4.1 Niezbyt rewolucyjny po rynkowym sukcesie wersji 3.20 Pojawiają się serwery Windows NT KaŜdy serwer NetWare w wersji poniŝej 4 posiadał własną bazę kont uŝytkowników, kaŝdy stanowił odrębną wyspę. Netware Netware 5.0 wsparcie dla: TCP/IP domyślnie zamiast SPX/IPX DHCP, która dzięki osadzeniu danych w usłudze katalogowej NDS/eDirectory Poczty elektronicznej GroupWise konsoli graficznej opartej o kod X Window System pełnego zarządzania siecią i kontami uŝytkowników z konsoli serwera 3

4 Protokoły Novell oparł swój protokół sieciowy na Xerox Network Systems stworzył własne opatentowane standardy nazwane IPX (Internetwork Packet exchange) SPX (Sequenced Packet exchange) 1990 TCP/IP wybija się na rynku IPX/SPX powoli traci pozycję rynkową 1994 Novell podejmuje pracę nad IP 1997 IP domyślnym protokołem NetWare wersja 5 Usługi Katalogowe Novell edirectory Usługi katalogowe Na rynku dostępne są róŝne usługi katalogowe, najbardziej znane to: Active Directory - Microsoft Open LDAP OpenSource edirectory (dawniej Novell Directory Services) NDS NDS został stworzony w roku 1993 dostarczony wraz z NetWare 4.00 Cel to zebranie w jednej bazie informacji o kontach uŝytkowników i grupach serwery, podsieci, zasady zarządzające stacjami, informacje o bramach Elementy drzewa edirectory NDS został stworzony w roku 1993 dostarczony wraz z NetWare 4.00 Cel to zebranie w jednej bazie informacji o kontach uŝytkowników i grupach serwery, podsieci, zasady zarządzające stacjami, informacje o bramach 4

5 edirectory Struktura Od wersji 6.0 serwera NetWare NDS został przemianowany na edirectory przestał być na stałe związany z serwerami NetWare dostępny teŝ na inne platformy Windows, Linux duŝa skalowalność - moŝliwe jest osiągnięcie katalogu o rozmiarze przekraczającym 1 miliard obiektów Struktura Podział na elementy podległe Dopasowanie geograficzne Konieczność zapewnienia bezawaryjności Partycje wyodrębnione części, które mogą być dystrybuowane na wybrane serwery oszczędzając miejsce i łącza sieciowe (brak zbędnej replikacji) Partycje Partycje w działaniu 5

6 Repliki Master nadrzędna, jedna dla kaŝdej partycji Read/Write pełny dostęp, wiele moŝliwych lokalizacji Read Only tylko do odczytu, wiele lokalizacji uprawnienia przypisane do katalogu odnoszą się do operacji wykonywanych na plikach w tym katalogu. Uprawnienia przenoszą się na podkatalogi katalogu w którym zostały nadane, chyba Ŝe ustawi się maskę wykluczającą uprawnienia. UŜytkownik dziedziczy uprawnienia grupy. Istnieje moŝliwość nadania uŝytkownikowi uprawnień równowaŝnych innemu uŝytkownikowi, nie następuje jednak dziedziczenie grup i uprawnień grup tamtego uŝytkownika. WyróŜnia się następujące uprawnienia: R (read) - prawo do czytania plików w katalogu; W (write) - prawo do pisania do plików w katalogu, nie uprawnia do tworzenia, kasowania, zmiany atrybutów i uprawnień do pliku; C (create) - prawo tworzenia plików w katalogu; E (erase) - prawo kasowania plików w katalogu; M (modify) - prawo umoŝliwiające zmianę nazwy i atrybutów pliku; F (file scan) - prawo przeglądania zawartości katalogu, bez tego prawa nie moŝna wylistować katalogu; A (access control) - prawo do nadawania i odbierania uprawnień do pliku. Najczęściej uŝywane zestawy praw: RF - prawa czyniące katalog katalogiem tylko do odczytu; RWCEF - prawa dające swobodny dostęp do katalogu; RWCEMFA - pełne prawa do katalogu. Do nadawania praw słuŝy polecenie grant: grant<prawa> for<katalog> to [ user group ] <podmiot> Inne usługi sieciowe - serwery czasu Odbierać prawa moŝna poleceniem revoke: revoke<prawa> for<katalog> from [ user group ] <podmiot> Do sprawdzenia podmiotów zaufanych (posiadających prawa) w danym katalogu słuŝy polecenie tlist: tlist [ <katalog> ] 6

7 Serwery czasu Problemy NetWare Loadable Modules (NLMs) są stosunkowe trudne bardzo mało aplikacji tworzonych przez developerów zewnętrznych Trudności w portowaniu typowych aplikacji serwerowych np.. serwerów web, baz danych Novell a Linux W sierpniu 2003 Novell wykupił firmę Ximian zajmującą się tworzeniem aplikacji linuksowych W listopadzie 2003 wykupił SuSE - producenta jednej z popularniejszych dystrybucji Linuksa Następne wydanie NetWare ma wykorzystać kernel Linuksa Novell kontynuuje rozwój SUSE jako opensuse Novell a Linux listopad 2004 Novell wydał produkt Novell Linux Desktop 9 oparty na SUSE Linux Professional 9.1 marzec 2005 Novell wydał produkt Open Enterprise Server, który oferuje całą funkcjonalność z NetWare 6.5 na jądrze NetWare lub SUSE Linux Enterprise Server 9 wrzesień 2005 Novell wydał produkt ZENworks 7, który oferuje automatyczne, oparte na identyfikacji zarządząnie zasobami Novell a Microsoft Listopad 2006 Novell i Microsoft zawierają porozumienie w spornych sprawach patentowych Firmy zapowiadają współpracę w łączeniu oprogramowania komercyjnego i open-source w oprogramowaniu biurowym oraz technikach wirtualizacji systemów operacyjnych. Nadal mają konkurować na rynku sieciowych systemów operacyjnych 7

System Novell Netware

System Novell Netware System Novell Netware Historia Novell Netware Pierwsza wersja systemu NetWare pojawiła się w 1983 roku Największą popularność zdobyły systemy w wersji 3.x (rok 1989) Od wersji 4.00 (rok 1993) wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Strona 1 z 29

SIECI KOMPUTEROWE. Strona 1 z 29 SIECI KOMPUTEROWE W najbardziej podstawowym znaczeniu sieć komputerowa oznacza dwa lub więcej komputerów korzystających ze wspólnych informacji. Sieci mogą być jednak bardzo róŝnorodne, mogą mieć rozmiary

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zając Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieci komputerowych

Wprowadzenie do sieci komputerowych 16 Wprowadzenie do sieci komputerowych Siecią komputerową nazywa się grupę komputerów lub innych urządzeń połączonych z sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia zasobów, na przykład: korzystania ze

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Toboła, Politechnika Warszawska e-mail: A.Tobola@iem.pw.edu.pl

Andrzej Toboła, Politechnika Warszawska e-mail: A.Tobola@iem.pw.edu.pl Administracja i zarządzanie systemami komputerowymi Andrzej Toboła, Politechnika Warszawska e-mail: A.Tobola@iem.pw.edu.pl Andrzej Toboła E-mail: A.Tobola@iem.pw.edu.pl ZETiIS PW Gm. Elektrotechniki pok.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu. Instalacja i konfiguracja

Architektura systemu. Instalacja i konfiguracja Od wielu lat NETWARE jest wiodącym sieciowym systemem operacyjnym, stabilnym, bezpiecznym, oferującym kompletne usługi sieciowe, niezwykle rozbudowanym, elastycznym, mającym mnóstwo zabezpieczeń, chociaż

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008 Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2.0 www.novell.com Podręcznik administrowania i instalowania programu Novell Open Workgroup Suite

Bardziej szczegółowo

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 ADAM IGNACZAK * WOJCIECH BIENIECKI ** * ) dyplomant w Katedrze Zarządzania Produkcją, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ ** ) Katedra

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Cele oraz Podejście. Definicja sieci. Protokół. Typy sieci. Sieci równorzędne

Sieci Komputerowe. Cele oraz Podejście. Definicja sieci. Protokół. Typy sieci. Sieci równorzędne Cele oraz Podejście Sieci Komputerowe poznanie elementów sprzętowych sieci lokalnych, zasady działania sieci protokoły stosowane w sieciach planowanie sieci Podejście - sieć - część infrastruktury IT (podejście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Początek: planowanie i projektowanie sieci... 35. O autorach...27 Wprowadzenie...30

Spis treści. Część I Początek: planowanie i projektowanie sieci... 35. O autorach...27 Wprowadzenie...30 Spis treści O autorach...27 Wprowadzenie...30 Część I Początek: planowanie i projektowanie sieci... 35 Rozdział 1. Historia sieci komputerowych w pigułce...37 Rozdział 2. Przegląd topologii sieciowych...41

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU

... Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU nr postępowania: BZP.243.2.2014.BO Załącznik nr 5 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Sieć komputerowa Sieć komputerowa Sieć komputerowa - medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się umożliwienie użytkownikom wymiany

Bardziej szczegółowo

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przewodnik po migracji www.novell.pl SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przygotowane dla użytkowników systemu Novell Open Enterprise Server 2 SP1 1 Spis

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo