AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta studiów podyplomowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta studiów podyplomowych"

Transkrypt

1 AKADEMIA PRAKTYKÓW Oferta studiów podyplomowych Poznań, 2010

2 Spis treści O UCZELNI... 3 WPROWADZENIE... 4 STUDIA PODYPLOMOWE... 5 PREZENTACJA KIERUNKÓW... 6 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY... 6 KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO... 7 MEDIACJE I NEGOCJACJE... 8 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH... 9 NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM ZARZĄDZANIE EKOLOGICZNE INNOWACYJNE PROCESY WYTWARZANIA TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA (DLA NAUCZYCIELI) STUDIUM PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ I GERONTOLOGII KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W PRAKTYCE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BADANIA SPOŁECZNE W PRAKTYCE - PROJEKTY BADAWCZE I ICH REALIZACJA ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT ANALIZA EKONOMICZNO- FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA INWESTYCJE KAPITAŁOWE ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM ZASADY REKRUTACJI... 23

3 O Uczelni Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania istnieje od 1997 r. Założycielem uczelni jest Towarzystwo Edukacyjne Gaudeamus. Misją Uczelni jest kształtowanie umysłów i osobowości ludzi gotowych do podjęcia innowacyjnych wyzwań niesionych przez zmiany przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnego świata. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania otrzymała certyfikat "Wiarygodna Szkoła". Oznacza to, iż podejmując tutaj naukę można mieć pewność, iż Uczelnia dba o wysoki standard nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością radzili sobie na rynku pracy. Potwierdzają to także sami pracodawcy, którzy w rankingu Newsweeka w 2008 r. przyznali WSKiZ 1 miejsce wśród wszystkich uczelni w Wielkopolsce! Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania bardzo starannie dobiera kadrę naukowo-dydaktyczną. Należą do niej najlepsi wykładowcy specjaliści z wielu dziedzin nauk ekonomicznych, informatycznych, społecznych oraz technicznych. Grono to wzbogacają praktycy reprezentujący firmy z różnych branż (np. firmy teleinformatyczne, banki, instytucje finansowe, agencje reklamowe i PR, a także firmy produkcyjne i usługowe). Nasze atuty: Ciekawa tematyka studiów. Doświadczona kadra dydaktyczna najlepsi wykładowcy i praktycy z biznesu. Program studiów dostosowany do oczekiwań pracowników i firm. Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (np. certyfikatów). Własne zaplecze techniczne. Partnerzy Uczelni Osiągnięcia

4 Wprowadzenie Studia podyplomowe i kursy uzupełniają nowoczesną, praktyczną ofertę edukacyjną WSKiZ. Aktualnie oferowane specjalności wybrane zostały na podstawie analizy i obserwacji potrzeb szkoleniowych pracowników i firm. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez wybitnych specjalistów wykładowców oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Praktyczna wiedza może zostać dodatkowo uzupełniona o przydatne certyfikaty i uprawnienia cenione przez pracodawców. NASZE WYRÓŻNIKI: Ciekawa tematyka studiów Doświadczona kadra dydaktyczna najlepsi wykładowcy i praktycy z biznesu Program studiów dostosowany do oczekiwań pracowników i firm Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (np. certyfikatów) Własne zaplecze techniczne Wprowadziliśmy do oferty edukacyjnej WSKiZ pakiet nowoczesnych studiów podyplomowych i kursów. Tematyka studiów została dostosowana do oczekiwań pracowników oraz firm. Nasze studia to doskonały sposób na podniesienie kwalifikacji oraz odświeżenie wiedzy niezbędne na współczesnym, konkurencyjnym rynku pracy." Dr Inż. Eugeniusz Neumann Rektor WSKiZ

5 Studia podyplomowe Terminy rozpoczęcia Studiów: 19 lutego 2011 roku 15 października 2011 roku Zestawienie kierunków studiów podyplomowych Studia podyplomowe L.p. Nazwa Studium Podyplomowego Ilość semestrów Ilość godzin Koszt 1 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zł 2 Kierownik Zespołu Projektowego zł 3 Innowacyjne procesy wytwarzania zł 4 Mediacje i negocjacje zł 5 Technologia Informacyjna i Informatyka (dla nauczycieli) zł 6 Bezpieczeństwo systemów informatycznych zł 7 Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii zł 8 Komunikacja społeczna w praktyce zł 9 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi zł 10 Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem zł 11 Zarządzanie ekologiczne zł 12 Badania społeczne w praktyce projekty badawcze i ich zł realizacja 13 Zarządzanie Infrastrukturą IT zł 14 Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa zł 15 Inwestycje kapitałowe zł 16 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw zł 17 Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym zł

6 Prezentacja kierunków Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy prowadzone są przez Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, w trybie weekendowym. Studia trwają jeden rok (dwa semestry), absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, uprawniające do wykonywania pracy z służbach BHP, Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (wg PN-N :20054) oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zajęcia są prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów profesorów i adiunktów z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia. Proponowany kierunek studiów podyplomowych jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to nakłada obowiązek na pracowników służb bhp zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp, posiadania zawodu technika bhp lub wykształcenia o kierunku specjalizacji bhp albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp. L.p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć * Ilość godzin 1 System zarządzania bezpieczeństwem i ochroną pracy 5 h 5 h 2 Prawna ochrona pracy 10 h 10 h 3 Dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa pracy 5 h 5 h 4 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 10 h 10 h 5 Materialne środowisko pracy 5 h 5 h 6 Organizacja służb bhp 5 h 5 h 7 Podstawy psychologii 8 h 8 h 8 Dydaktyka w szkoleniu bhp 8 h 8 h 9 Zarządzanie projektem w BHP 10 h 10 h 10 Zarządzanie środowiskiem 10 h 10 h 11 Pomoc przedmedyczna 10 h 10 h 12 Organizacja stanowiska pracy 6 h 6 h 13 Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy 10 h 10 h 14 Medycyna pracy 10 h 10 h 15 Wypadkoznawstwo 10 h 10 h 16 Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa 10 h 10 h 17 Ocena ryzyka zawodowego 12 h 12 h 18 Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie bhp 10 h lab. 10 h 19 Seminarium dyplomowe 16 h w/ćw 16 h 20 Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 5 h 5 h według PN-N-18001:2004 * wykład, laboratorium, ćwiczenia, seminarium 1. Kierownik Studium: prof. dr hab. Jerzy Olszewski, Kod studiów: PD01 2. Czas trwania: 2 semestry (180 godzin) 3. Koszt: 4. Limit przyjęć: 40 osób

7 Kierownik Zespołu Projektowego Studia Podyplomowe Kierownik Zespołu Projektowego przeznaczony jest dla osób, które w przedsiębiorstwie, w zakresie swoich obowiązków służbowych, odpowiadają za wdrożenie nowych wyrobów. Przeznaczone są one zwłaszcza dla przedsiębiorców prowadzących własne przedsiębiorstwa lub nimi zarządzającymi. Studia te pozwolą zapoznać się ze źródłami informacji o innowacjach. Mają one za zadanie wskazać sekwencję czynności od pozyskania innowacji do momentu wyprodukowania pierwszej serii produkcyjnej. Na zajęciach przedstawione zostaną metody pozwalające planować czas i budżet projektu. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Wykłady Projekty Ilość godzin Semestr I 1 Innowacje w przemyśle 9 h - 9 h 2 Zarządzanie wiedzą w zakresie innowacji 9 h - 9 h 3 Badania rynkowe w poszukiwaniu innowacji 9 h - 9 h 4 Przygotowanie konstrukcyjne wyrobu 9 h - 9 h 5 Przygotowanie technologiczne wyrobu 9 h - 9 h 6 Przygotowanie organizacyjne 9 h - 9 h 7 Wprowadzenie do zarządzania projektami 9 h - 9 h 8 Opłacalność projektów innowacyjnych - 9 h 9 h 9 Metodyka zarządzania projektami dla struktur kooperacyjnych 9 h - 9 h 10 Metodyka zarządzania projektami dla struktur hierarchicznych 9 h - 9 h Semestr II 1 Metodologia PRINCE 2 9 h - 9 h 2 Metodologia PMBok 9 h - 9 h 3 Ryzyko w projektach innowacyjnych 9 h - 9 h 4 Budowa Zespołu Projektowego 9 h - 9 h 5 Personalne rozwiązywanie konfliktów w Zespole Projektowym 9 h - 9 h 6 Projekty Unijne - 9 h 9 h 7 Aspekty prawne w zarządzaniu projektami 9 h - 9 h 8 Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie - 9 h 9 h projektami 9 Microsoft Project w zarządzaniu projektami - 9 h 9 h 10 Seminarium dyplomowe - 9 h 9 h Razem 135 h 45 h 180 h 1. Kierownik Studium: dr inż. Eugeniusz Neumann, 2. Kod studiów: PD02 5. Limit przyjęć: 20 osób

8 Mediacje i negocjacje Studia wyposażą uczestników w wiedzę teoretyczną i praktyczną dot. komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz manipulacji w negocjacjach i obrony przed nimi. Słuchacze zdobędą umiejętności stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i mediacyjnych, które są podstawą do stosowania różnych rozwiązań służących obustronnemu porozumieniu. Absolwent studium uzyska podstawowe kwalifikacje do ubiegania się o wpis na listę mediatorów sądowych i pozasądowych, a wymienionych jako adresatów studium pracowników wyposaży w niezbędną wiedzę samodzielnego i umiejętność samodzielnego prowadzenia negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i napięciowych. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość Wykład Ćwiczenia Konwersatorium godzin 1 Natura konfliktów 4 h h 2 Psychologia zachowania się ludzi w sytuacjach 4 h h konfliktowych 3 Mediacje jako metoda rozwiązywania sporów i 3 h h konfliktów 4 Prowadzenie i przeprowadzenie spotkań - 6 h - 6 h mediacyjnych otwarcie 5 Prowadzenie i przeprowadzenie spotkań - 7 h - 7 h mediacyjnych faza środkowa 6 Prowadzenie i przeprowadzenie spotkań - 7 h - 7 h mediacyjnych finalizacja 7 Lobbing 6 h h 8 Zarządzanie sytuacją kryzysową 15 h h 9 Techniki negocjacji 10 h h 10 Retoryka - 10 h - 10 h 11 Budowanie wizerunku osobistego 6 h h 12 Wykorzystywanie elementów public relations 4 h h 13 Konflikt i agresja w zarządzaniu 4 h h 14 Savoir-vivre w biznesie 15 h 15 h - 30 h 15 Postępowanie procesowe i nieprocesowe 8 h h 16 Postępowania odrębne: gospodarcze, rodzinne, 10 h h z zakresu prawa pracy 17 Postępowanie pojednawcze 2 h h 18 Sąd polubowny 6 h h 19 Postępowanie karne 5 h h 20 Konwersatorium z części teoretycznej cywilnej h 6 h i karnej 21 Mediacje podstawy prawne 3 h h 22 Mediacje ćwiczenia h 24 h 1. Kierownik Studium: dr Teresa Majtas, 2. Kod studiów: PD04 5. Limit przyjęć: 20 osób

9 Bezpieczeństwo systemów informatycznych Absolwenci Studium Bezpieczeństwo systemów informatycznych będą przygotowani do rozwiązywania różnorodnych problemów z zakresu bezpieczeństwa danych: opracowywania planów ochrony, prowadzenia kancelarii tajnych, administrowania danymi osobowymi, analizowania stanu bezpieczeństwa, tworzenia, wdrażania i audytu tzw. polityk bezpieczeństwa, efektywnego wykorzystywania istniejących narzędzi i metod zapewniania bezpieczeństwa w systemach komputerowych. Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Plan szczegółowy L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość Wykład Projekt Laboratorium godzin 1 Wprowadzenie do ochrony danych 16 h h 2 Wprowadzenie do ochrony danych h 12 h 3 Podstawy kryptografii 12 h h 4 Problemy bezpieczeństwa w biznesie elektronicznym h 12 h 5 Bezpieczeństwo w bazach danych 10 h h 6 Wybrane problemy archiwizacji danych 12 h h 7 Prawne aspekty ochrony danych 16 h h 8 Standaryzacja w zakresie bezpieczeństwa danych 12 h h 9 Podpis cyfrowy i infrastruktura kluczy publicznych 16 h h 10 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych 12 h h 11 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych h 12 h 12 Zarządzanie bezpieczeństwem systemu 12 h h informatycznego 13 Zarządzanie bezpieczeństwem systemu - 12 h - 12 h informatycznego 14 Seminarium dyplomowe - 14 h - 14 h 1. Kierownik Studium: dr inż Tomasz Bilski 2. Kod studiów: PD06 5. Limit przyjęć: 40 osób

10 Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem Studia Podyplomowe Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem dedykowane jest dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw, osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych oraz właścicieli firm prywatnych. Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. W ramach studiów przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące nowoczesnej organizacji, jej zasad budowy i organizacji, metod nowoczesnego zarządzania i współczesnych metod zarządzania a także zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach studiów słuchacze będę mieli możliwość samodzielnego rozwiązywania konkretnych zagadnień praktycznych oraz podejmowania optymalnych decyzji zarządczych. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz projektów. W ramach studiów przewidziane są zajęcia warsztatowo-treningowe oraz analiza konkretnych przypadków. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość Wykład Ćwiczenia Projekt godzin 1 Wybrane elementy organizacji i zarządzania 12 h h 2 Zarządzanie marketingowe 12 h h 3 Rachunkowość w zarządzaniu współczesnym 10 h 8 h 4 h 22 h przedsiębiorstwem 4 Zarządzanie finansami 12 h 8 h - 20 h 5 Współczesne metody zarządzania 12 h h 6 Współczesne koncepcje zarządzania 12 h h 7 Projektowanie struktur organizacyjnych 10 h 8 h 4 h 22 h 8 Zarządzanie strategiczne współczesnym 12 h 8 h 4 h 24 h przedsiębiorstwem 9 Zarządzanie małym przedsiębiorstwem 10 h h 10 Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa 12 h h 11 Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi 12 h h 12 Seminarium dyplomowe 10 h h 1. Kierownik Studium: prof. WSKiZ dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski 2. Kod studiów: PD10

11 Zarządzanie ekologiczne Studia Podyplomowe Zarządzanie ekologiczne dedykowane jest dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw, urzędów administracji państwowej oraz instytucji ekologicznych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i popularyzacja istotnych zagadnień związanych z ekologią i zarządzania środowiskiem. W ramach studiów przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące ekologii środowiska, źródeł zagrożeń ekologicznych, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, mechanizmy oraz narzędzia jego wdrażania. W ramach studiów słuchacze będę mieli możliwość samodzielnego rozwiązywania konkretnych zagadnień ekologicznych oraz podejmowania optymalnych decyzji na rzecz środowiska. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz projektów. W ramach studiów przewidziane są zajęcia warsztatowo-treningowe oraz analiza konkretnych przypadków. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość godzin Wykład Ćwiczenia Projekt 1 Podstawy zrównoważonego rozwoju 12 h h 2 Prawo ochrony środowiska 12 h h 3 Edukacja ekologiczna 12 h - 4 h 16 h 4 Finansowanie ochrony środowiska 12 h h 5 Lokalizacja inwestycji a ochrona środowiska 10 h 6 h 4 h 20 h 6 Podstawy zarządzania środowiskiem 14 h - 4 h 18 h 7 Ochrona powietrza i wód 10 h - 4 h 14 h 8 Ochrona powierzchni ziemi 10 h - 4 h 14 h 9 Drgania i hałas w środowisku 14 h 6 h 4 h 24 h 10 Recykling 12 h h 11 Strategia zarządzania środowiskiem 12 h - 4 h 16 h 12 Seminarium dyplomowe - 10 h - 10 h Razem 130 h 22 h 28 h 180 h 1. Kierownik Studium: prof. WSKiZ dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski 2. Kod studiów: PD11

12 Innowacyjne procesy wytwarzania Studia podyplomowe Innowacyjne procesy wytwarzania trwają 2 semestry i są przeznaczone dla absolwentów uczelni wyższych - inżynierów konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji chcących podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę, co do najnowszych procesów wytwarzania części maszyn, w szczególności cięcia i obróbki skrawaniem oraz szybkiego wytwarzania prototypów. Zapoznają się ze współrzędnościową techniką pomiarową i nowoczesnymi obrabiarkami sterowanymi numerycznie. Będą oni przygotowani do korzystania z zaawansowanych funkcji pakietów komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji i technologii, zarządzania produkcją i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Wykład Laboratorium Ilość godzin 1 Tendencje rozwoju współczesnej technologii maszyn 4 h - 4 h 2 Wdrażanie nowego wyrobu z zastosowaniem innowacyjnych 4 h - 4 h procesów wytwarzania 3 Zaawansowane techniki komputerowego wspomagania 10 h 10 h 20 h konstruowania 4 Zaawansowane techniki komputerowego wspomagania 10 h 10 h 20 h projektowania technologii 5 Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją 10 h 16 h 26 h 6 Wstęp do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie 10 h 20 h 30 h 7 Współrzędnościowa technika pomiarowa 10 h 10 h 20 h 8 Cięcie materiałów metodami skoncentrowanej energii: jonowe, 6 h 10 h 16 h elektronowe, laserowe, strumieniem wody 9 Nowoczesne metody obróbki skrawaniem: HSC, HSM, skrawanie z 4 h 4 h 8 h laserowym podgrzewaniem strefy skrawania, skrawanie z podgrzewaniem strefy skrawania za pomocą prądu elektrycznego 10 Metody szybkiego wytwarzania: rapid prototyping, rapid tooling, 10 h 10 h 20 h rapid manufacturing 11 Nowoczesne maszyny technologiczne sterowane numerycznie 6 h 6 h 12 h Razem 84 h 96 h 180 h 1. Kierownik Studium: prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko 2. Kod studiów: PD03 5. Limit przyjęć: 20 osób

13 Technologia Informacyjna i Informatyka (dla nauczycieli) Studia podyplomowe Technologia Informacyjna i Informatyka trwają 3 semestry i są przeznaczone dla absolwentów uczelni wyższych chcących podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje w pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów ogólnego kształcenia w zakresie Technologii Informacyjnej i Informatyki we wszystkich typach szkół kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponad-gimnazjalnego. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają uprawnienia do nauczania przedmiotów Informatyka i Technologia Informacyjna. Będą oni przygotowani do korzystania z zaawansowanych funkcji pakietu biurowego, projektowania i implementacji baz danych, zapoznają się z nowymi kierunkami w programowaniu strukturalnym oraz obiektowym. W ramach wykładanych przedmiotów będzie również przekazywana wiedza dotycząca stosowania najnowszych technologii w nauczaniu innych przedmiotów. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt 1 Edytory tekstu, arkusz kalkulacyjny 40 h h 2 Grafika 20 h h 3 Algorytmika - 30 h h 4 Sprzęt komputerowy 10 h h 5 Sprzęt komputerowy h - 10 h 6 Systemy operacyjne 20 h h 7 Systemy operacyjne h - 30 h 8 Bazy danych 10 h h 9 Bazy danych h - 30 h 10 Programowanie strukturalne 10 h h 11 Programowanie strukturalne h - 30 h 12 Programowanie obiektowe 10 h h 13 Programowanie obiektowe h - 30 h 14 Sieci komputerowe 20 h h 15 Sieci komputerowe h - 30 h 16 Etyka zawodu, metodyka 12 h h 17 Seminarium dyplomowe h 8 h Razem 152 h 30 h 160 h 8 h 350 h 1. Kierownik Studium: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, 2. Kod studiów: PD05 3. Czas trwania: 3 semestry (350 godzin) płatność z góry: zł płatność miesięczna: 18 x 300 zł 5. Limit przyjęć: 40 osób

14 Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii przygotowuje do pracy opiekuńczej z osobami starszymi. Absolwenci posiadają m.in. przygotowanie do prowadzenia pracy w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych, organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie aktywizacji społeczno-kulturalnej osób starszych (organizacja czasu wolnego, poradnictwo gerontologiczne, współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi), diagnozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia, opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych. Po ukończeniu Studium absolwenci mogą podjąć pracę w takich placówkach jak: pogotowie opiekuńcze, ośrodki pomocy socjalnej, ośrodki interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, kluby seniora, Uniwersytety III wieku, placówki opieki paliatywnej oraz w innych instytucjach opieki i pracy z osobami starszymi. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość godzin Wykład Konwersatoria /warsztaty 1 Pedagogika opiekuńcza - 10 h 10 h 2 Pedagogika rodziny z terapią rodzinną - 10 h 10 h 3 Teorie pracy socjalnej 5 h 10 h 15 h 4 Gerontologia społeczna 5 h 10 h 15 h 5 Podstawy geriatrii 10 h - 10 h 6 Prawo rodzinne i opiekuńcze 5 h - 5 h 7 Poradnictwo pedagogiczne - 10 h 10 h 8 Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna 5 h 10 h 15 h 9 Podstawy psychogeriatrii 10 h - 10 h 10 Teorie pomocy indywidualnej 5 h 10 h 15 h 11 Techniki pracy grupowej - 5 h 5 h 12 Techniki pracy środowiskowej - 5 h 5 h 13 Podstawy pielęgnacji osób starszych 5 h 10 h 15 h 14 Główne instytucje opiekuńcze i pracy socjalnej 5 h - 5 h 15 Zarządzanie pomocą społeczną dla ludzi starszych 10 h - 10 h 16 Aktywizacja społeczno-kulturalna dla osób starszych - 5 h 5 h 17 Praktyka w instytucjach opiekuńczych i opieki socjalnej - 20 h 20 h Razem 65 h 115 h 180 h 1. Kierownik Studium: prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski 2. Kod studiów: PD07 5. Limit przyjęć: 40 osób

15 Komunikacja społeczna w praktyce Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Adresaci to absolwenci uczelni humanistycznych, ekonomicznych, a także innych kierunków. To osoby zakładające rozwój kariery zawodowej w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość godzin Wykład Ćwiczenia Konwersatorium 1 Socjologia 15 h 15 h - 30 h 2 Komunikacja interpersonalna - 15 h 15 h 30 h 3 Socjotechniki - 15 h 15 h 30 h 4 Komunikacja w biznesie 20 h h 5 Negocjacje - 20 h - 20 h 6 Public relations 20 h h 7 Prawo pracy 30 h h Razem 85 h 65 h 30 h 180 h 1. Kierownik Studium: mgr Katarzyna Drabowicz 2. Kod studiów: PD08 5. Limit przyjęć: 40 osób

16 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prowadzone są przez Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, w trybie weekendowym. Studia trwają jeden rok (dwa semestry), absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, uprawniające do wykonywania pracy w służbach zarządzających zasobami ludzkimi. Program jest dedykowany do menedżerów liniowych oraz obszarów działalności firmy związanych z zarządzaniem zespołami pracowniczymi (dział spraw osobowych, dział płac, służby pracownicze, etc.). Zajęcia są prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów profesorów i adiunktów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I, bądź II stopnia. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość Wykład Ćwiczenia, case study, laboratoria godzin 1 Rynek pracy w warunkach globalizacji 5 h - 5 h 2 Organizacja i zarządzanie pracą 6 h 6 h 12 h 3 Systemy motywacyjne w zarządzaniu kapitałem 5 h 5 h 10 h ludzkim 4 Wartościowanie pracy 6 h 6 h 12 h 5 Tworzenie systemu wynagrodzeń 5 h 5 h 10 h 6 Ryzyko prawne w zarządzaniu zzl 5 h 5 h 10 h 7 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 5 h 5 h 10 h 8 Funkcja zatrudnieniowa w zarządzaniu 5 h 5 h 10 h współczesną firmą 9 Strategiczna podstawy zzl 5 h - 5 h 10 Negocjacje stosunków pracy 5 h 5 h 10 h 11 Outsourcing 5 h 5 h 10 h 12 Zarządzanie kosztami pracy 5 h 5 h 10 h 13 Profile kompetencji 5 h 6 h 11 h 14 Systemy informatyczne w zzl 5 h 10 h 15 h 15 Audyt personalny 5 h 5 h 10 h 16 Kapitał intelektualny 10 h - 10 h 17 Strategiczna karta wyników 5 h 5 h 10 h 18 Rekrutacja. Systemy ocen pracowniczych 5 h 5 h 10 h Razem 97 h 83 h 180 h 1. Kierownik Studium: prof. dr hab. Jerzy Olszewski, 2. Kod studiów: PD09 5. Limit przyjęć: 40 osób

17 Badania społeczne w praktyce - projekty badawcze i ich realizacja Oferta studiów skierowana jest do osób, które w swojej obecnej lub przyszłej pracy zawodowej stykają się z szeroko rozumianą problematyką badań opinii społecznej. Praktyczne wykorzystanie tej wiedzy jest pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących strategii rozwoju firmy czy oceny skuteczności wdrażania nowych rozwiązań (badania ewaluacyjne). Umiejętności te są niezbędne podczas realizacji wielu zadań związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych zwłaszcza w dziedzinie zwiększenia aktywności społecznej w ramach działań określanych zbiorczo jako kapitał ludzki. Tematyka wykładów obejmuje etapy realizacji badań począwszy od tworzenia oferty poprzez wyjaśnienie reguł tworzenia problemów badawczych, hipotez, operacjonalizacji, tworzenia narzędzi nadawczych, po fazę realizacji badań oraz raportowania uzyskanych wyników. W badaniach realizowanych podczas konwersatoriów studenci będą samodzielnie planowali i przeprowadzali badania o charakterze ilościowym i jakościowym. Ćwiczenia te mają przygotować uczestników do samodzielnej realizacji badań z wykorzystaniem wielu metod i technik badawczych. Dodatkowo w ramach studiów zrealizowany będzie również kurs obsługi specjalistycznego oprogramowania statystycznego SPSS. Przekazywany materiał został opracowany na podstawie własnych badań realizowanych przez wykładowców w wielu firmach badawczych. Przekazywana wiedza ma ściśle praktyczny charakter jest dorobkiem zderzenia metodologicznych dyrektyw opisanych w literaturze przedmiotu z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi efektywnego jej wykorzystania. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość Wykład Ćwiczenia Projekt godzin 1 SIWZ - Tworzenie projektu badań 5 h 10 h - 15 h 2 Metody badań ilościowych 15 h 15 h - 30 h 3 Metody badań jakościowych 10 h 10 h - 20 h 4 Reguły analizy danych 10 h 10 h - 20 h 5 Tworzenie narzędzi badawczych 5 h 10 h - 15 h 6 Wprowadzenie do obsługi pakietu statystycznego SPSS 5 h 15 h - 20 h 7 Procedury doboru próby 10 h 10 h - 20 h 8 Wnioskowanie oraz zasady konstruowania raportu z 5 h 5 h - 10 h badań 9 Realizacja projektu badawczego h 30 h Razem 65 h 85 h 30 h 180 h 1. Kierownik Studium: dr Maciej Kokociński, 2. Kod studiów: PD12

18 Zarządzanie Infrastrukturą IT Gwałtowny rozwój technologii informatycznych, komputeryzacja przedsiębiorstw oraz powszechność Internetu i usług sieciowych implikuje konieczność wdrażania metod skutecznego zarządzania infrastrukturą informatyczną. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera metodologia ITIL (IT Infrastructure Library), czyli biblioteka najlepszych praktyk w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną i jej dopasowania do bieżących potrzeb klientów biznesowych. Coraz częściej też firmy sięgają do tak zwanego przetwarzania w chmurze ( Cloud computing), które to podejście realizuje firma Microsoft w rozwiązaniu Windows Azure. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość godzin Wykład Ćwiczenia Projekt Konwersatorium 1 Architektura systemów IT 16 h h 2 Zarządzanie projektami IT 12 h - 12 h - 24 h 3 Bezpieczeństwo danych 24 h h 4 Wirtualizacja serwerów cz1. 24 h - 12 h - 36 h 5 Zarządzanie sieciami komputerowymi 14 h h 6 Zarządzanie usługami IT 16 h h 7 Wirtualizacja serwerów cz2. 30 h - 12 h - 42 h 8 Praca dyplomowa h 8 h Razem 136 h - 36 h 8 h 180 h 1. Kierownik Studium: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, 2. Kod studiów: PD13

19 Analiza ekonomiczno- finansowa przedsiębiorstwa Celem studium jest zdobycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy z zakresu analizy ekonomicznej obejmującej ocenę następujących obszarów przedsiębiorstwa: sytuacji majątkowej i finansowej, rentowności, płynności, gospodarowania czynnikiem ludzkim, działań marketingowych. Ponadto uczestnicy poznają praktyczne narzędzia oceny projektów inwestycyjnych, prowadzenia gospodarki majątkiem obrotowym (zapasami, należnościami, środkami pieniężnymi) jak również stosowane przez banki procedury oceny ryzyka kredytowego. Zdobyta na studium praktyczna wiedza stanowi solidną bazę przy ubieganiu się o pracę w działach finansów i księgowości przedsiębiorstw, firmach doradczych, departamentach kredytowych banków, jak i rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej. Pozwoli też każdemu słuchaczowi lepiej zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz dokonywać trafniejszego wyboru inwestycji w akcje spółek publicznych. Lp. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Wykład Ćwiczenia Projekt Liczba godzin 1. Istota, przedmiot, zakres i metody analizy ekonomicznej 8h - - 8h przedsiębiorstwa 2. Formułowanie wniosków i prezentacja wyników analizy 4h - - 4h finansowej 3. Rachunkowość finansowa 30h 20h - 50h 4. Analiza sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa 12h 4h - 16h (analiza bilansu); wskaźniki płynności i zadłużenia 5. Analiza efektywności działań przedsiębiorstwa (analiza 12h 4h - 16h rachunku zysków i strat); wskaźniki rentowności i sprawności zarządzania 6. Wieloczynnikowe modele oceny sytuacji finansowej 8h 4h - 12h przedsiębiorstwa (modele dyskryminacyjne, model Du Ponta, wieloczynnikowa ocena ryzyka bankowego) 7. Analiza ryzyka przedsiębiorstwa (próg rentowności, margines 16h 4h - 20h bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna, inwestycyjna i finansowa, stopa dyskontowa średni ważony koszt kapitału) 8. Analiza działań marketingowych 8h 4h - 12h 9. Analiza i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych 8h 4h - 12h 10. Sytuacja ekonomiczno-finansowa a wartość przedsiębiorstwa 12h 4h - 16h 11. Seminarium dyplomowe h 14h RAZEM: 118h 48h 14h 180h 1. Kierownik Studium: dr Dariusz Stronka, 2. Kod studiów: PD14.

20 Inwestycje kapitałowe Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z kompleksową wiedzą na temat rynku kapitałowego i instrumentów finansowych, w szczególności zaś nabycie praktycznych umiejętności dokonywania inwestycji w akcje, obligacje, instrumenty pochodne (futures, opcje, MiniWIG20, ETF). Dla realizacji tego zamierzenia uczestnicy zaznajomieni zostaną m. in. z analizą techniczną, fundamentalną i portfelową oraz problematyką szacowania stopy dochodu i ryzyka związanego z inwestycjami. Poznają także różne rodzaje funduszy inwestycyjnych, a dla każdego zidentyfikowanego typu dokonana zostanie analiza oczekiwanej stopy dochodu i ryzyka. Wiedza zdobyta na studium przyda się na pewno każdemu, kto poważnie myśli o racjonalnym gospodarowaniu własnymi pieniędzmi, jak również tym, którzy zamierzają w tym zakresie doradzać innym. Lp. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Wykład Ćwiczenia Projekt Liczba godzin 1. Rynek finansowy i jego segmenty 4h - - 4h 2. Instrumenty finansowe: lokaty i depozyty, bony pieniężne NBP, bony skarbowe, akcje, obligacje, futures, opcje, warranty, MiniWIG20, ETF 10h h 3. Prawne regulacje rynku finansowego; instytucje rynku kapitałowego 6h - - 6h 4. Cena i wartość pieniądza w czasie 6h 4h - 10h 5. Oczekiwana stopa dochodu i ryzyko; koszt kapitału 10h 4h - 14h przedsiębiorstwa 6. Wskaźniki rynku kapitałowego 2h 2h - 4hh 7. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa i ich analiza 10h 6h 6h 22h 8. Analiza techniczna 20h - 10h 30h 9. Analiza fundamentalna i wycena przedsiębiorstw 30h 10h 10h 50h 10. Analiza portfelowa 8h 4h - 12h 11. Fundusze inwestycyjne 4h - - 4h 12. Seminarium dyplomowe h 14h 110h 30h 40h 180h RAZEM: 1. Kierownik Studium: dr Dariusz Stronka, 2. Kod studiów: PD15 płatność z góry: 3200 zł..

21 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z obszarami zarządzania finansami przedsiębiorstw takimi jak: ocena projektów inwestycyjnych, planowanie środków finansowych, koszt i struktura kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym netto. Zdobyta na studium praktyczna wiedza stanowi solidną bazę przy ubieganiu się o pracę w działach finansów i księgowości przedsiębiorstw, firmach doradczych, departamentach kredytowych banków, jak i rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej. Pozwoli też każdemu słuchaczowi lepiej zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz dokonywać trafniejszego wyboru inwestycji w akcje spółek publicznych. Informacje szczegółowe Lp. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Wykład Ćwiczenia Projekt Liczba godzin 1. Decyzje inwestycyjne i finansowe w przedsiębiorstwie 4h - - 4h 2. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko. Ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe (próg rentowności, margines bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna i finansowa) 10h 4h - 14h 3. Rachunkowość finansowa 20h 12h - 32h 4. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa i ich analiza 10h 6h 6h 22h 5. Cena i wartość pieniądza w czasie 6h 4h - 10h 6. Ocena projektów inwestycyjnych 8h 4h - 12h 7. Koszt i struktura kapitału 8h 4h - 12h 8. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto (zapasami, należnościami, środkami pieniężnymi i zobowiązaniami krótkoterminowymi) 8h 4h - 12h 9. Planowanie finansowe 6h 10h 10h 26h 10. Wycena przedsiębiorstwa 12h 4h 6h 22h 11. Seminarium dyplomowe h 14h RAZEM: 92h 52h 36h 180h 1. Kierownik Studium: dr Dariusz Stronka, 2. Kod studiów: PD16..

22 Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym Studia podyplomowe są adresowane do pracowników służb straży miejskiej, obrony cywilnej, straży pożarnej, sztabów zarządzania kryzysowego, specjalistów spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych oraz pracowników innych instytucji publicznych i samorządowych, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ludności i różnych organizacji lokalnych. Informacje szczegółowe L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość Wykład Ćwiczenia Projekt Konwersatorium godzin 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 5 h 5 h h 2 Ergonomia 5 h 5 h h 3 Patologie społeczne 5 h 5 h h 4 Polityka społeczna 5 h 5 h h 5 Podstawy zarządzania organizacjami 6 h 5 h - 4 h 15 h 6 Przedsiębiorczość w zarządzaniu 6 h h 10 h organizacjami 7 Bezpieczeństwo informacji 10 h h 8 Bezpieczeństwo wewnętrzne 10 h h 9 Psychologia zarządzania 5 h 5 h h 10 Zarządzanie kryzysowe 5 h 5 h h 11 Zarządzanie ryzykiem 5 h 5 h 5 h - 15 h 12 Funkcje prewencyjne straży 5 h 5 h 5 h - 15 h 13 Prawne uregulowania służb 10 h h bezpieczeństwa 14 Zasady ogólne działania służb 5 h 5 h h bezpieczeństwa 15 Zasady szczególne działania służb 5 h 5 h h bezpieczeństwa 16 Zasady praktyczne działania służb 5 h 5 h 5 h - 15 h bezpieczeństwa Razem 97 h 60 h 15 h 8 h 180 h 1. Kierownik Studium: prof. dr hab. Jerzy Olszewski 2. Kod studiów: PD17..

23 Zasady rekrutacji Proces rekrutacji: wypełnienie formularza w Biurze Rekrutacji WSKiZ lub na stronie dostarczenie dokumentów: Kwestionariusz, Podanie (dostępne na stronie wskiz.edu), kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia (35x45 mm), dyplom ukończenia studiów wyższych podpisanie umowy i dokonanie wpłaty na konto Miejsce składania dokumentów: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania Biuro Rekrutacji ul. Różana 17a Poznań Godziny otwarcia Biura Rekrutacji: poniedziałek 9:00 17:00 wtorek 9:00 17:00 środa 12:00 17:00 czwartek 9:00 17:00 piątek nieczynne sobota (pierwsza i ostatnia sobota miesiąca) 9:00 13:00 Wpłat należy dokonywać na konto: BRE BANK z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwą Studium Podyplomowego Dodatkowe informacje: tel (bezpłatna infolinia): poniedziałek 9:00 17:00 wtorek 9:00 17:00 środa 12:00 17:00 czwartek 9:00 17:00 piątek nieczynne sobota (pierwsza i ostatnia sobota miesiąca) 9:00 13:00

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta kursów

AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta kursów AKADEMIA PRAKTYKÓW Oferta kursów POZNAŃ, 2010 Spis treści O UCZELNI... 4 WPROWADZENIE... 5 PREZENTACJA I HARMONOGRAM KURSÓW... 6 KURSY BIZNESOWE... 9 KONSTRUOWANIE STRATEGII DLA PRZEDSIĘBIORSTWA... 9 EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 23 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl 23 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 23 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA CERTYFIKOWANE KURSY FRANKLIN UNIVERSITY Informator

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DODATKOWE CERTYFIKATY BRANŻOWE CERTYFIKOWANE KURSY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Informator 2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Szanowni Państwo, w Wasze ręce trafia właśnie kolejny informator studiów podyplomowych studiów, które

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

business design KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ

business design KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY informator KURSY I SZKOLENIA ARTYSTYCZNE CAD, GRAFIKA UŻYTKOWA I PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo