AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta studiów podyplomowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta studiów podyplomowych"

Transkrypt

1 AKADEMIA PRAKTYKÓW Oferta studiów podyplomowych Poznań, 2010

2 Spis treści O UCZELNI... 3 WPROWADZENIE... 4 STUDIA PODYPLOMOWE... 5 PREZENTACJA KIERUNKÓW... 6 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY... 6 KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO... 7 MEDIACJE I NEGOCJACJE... 8 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH... 9 NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM ZARZĄDZANIE EKOLOGICZNE INNOWACYJNE PROCESY WYTWARZANIA TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA (DLA NAUCZYCIELI) STUDIUM PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ I GERONTOLOGII KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W PRAKTYCE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BADANIA SPOŁECZNE W PRAKTYCE - PROJEKTY BADAWCZE I ICH REALIZACJA ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT ANALIZA EKONOMICZNO- FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA INWESTYCJE KAPITAŁOWE ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM ZASADY REKRUTACJI... 23

3 O Uczelni Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania istnieje od 1997 r. Założycielem uczelni jest Towarzystwo Edukacyjne Gaudeamus. Misją Uczelni jest kształtowanie umysłów i osobowości ludzi gotowych do podjęcia innowacyjnych wyzwań niesionych przez zmiany przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnego świata. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania otrzymała certyfikat "Wiarygodna Szkoła". Oznacza to, iż podejmując tutaj naukę można mieć pewność, iż Uczelnia dba o wysoki standard nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością radzili sobie na rynku pracy. Potwierdzają to także sami pracodawcy, którzy w rankingu Newsweeka w 2008 r. przyznali WSKiZ 1 miejsce wśród wszystkich uczelni w Wielkopolsce! Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania bardzo starannie dobiera kadrę naukowo-dydaktyczną. Należą do niej najlepsi wykładowcy specjaliści z wielu dziedzin nauk ekonomicznych, informatycznych, społecznych oraz technicznych. Grono to wzbogacają praktycy reprezentujący firmy z różnych branż (np. firmy teleinformatyczne, banki, instytucje finansowe, agencje reklamowe i PR, a także firmy produkcyjne i usługowe). Nasze atuty: Ciekawa tematyka studiów. Doświadczona kadra dydaktyczna najlepsi wykładowcy i praktycy z biznesu. Program studiów dostosowany do oczekiwań pracowników i firm. Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (np. certyfikatów). Własne zaplecze techniczne. Partnerzy Uczelni Osiągnięcia

4 Wprowadzenie Studia podyplomowe i kursy uzupełniają nowoczesną, praktyczną ofertę edukacyjną WSKiZ. Aktualnie oferowane specjalności wybrane zostały na podstawie analizy i obserwacji potrzeb szkoleniowych pracowników i firm. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez wybitnych specjalistów wykładowców oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Praktyczna wiedza może zostać dodatkowo uzupełniona o przydatne certyfikaty i uprawnienia cenione przez pracodawców. NASZE WYRÓŻNIKI: Ciekawa tematyka studiów Doświadczona kadra dydaktyczna najlepsi wykładowcy i praktycy z biznesu Program studiów dostosowany do oczekiwań pracowników i firm Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (np. certyfikatów) Własne zaplecze techniczne Wprowadziliśmy do oferty edukacyjnej WSKiZ pakiet nowoczesnych studiów podyplomowych i kursów. Tematyka studiów została dostosowana do oczekiwań pracowników oraz firm. Nasze studia to doskonały sposób na podniesienie kwalifikacji oraz odświeżenie wiedzy niezbędne na współczesnym, konkurencyjnym rynku pracy." Dr Inż. Eugeniusz Neumann Rektor WSKiZ

5 Studia podyplomowe Terminy rozpoczęcia Studiów: 19 lutego 2011 roku 15 października 2011 roku Zestawienie kierunków studiów podyplomowych Studia podyplomowe L.p. Nazwa Studium Podyplomowego Ilość semestrów Ilość godzin Koszt 1 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zł 2 Kierownik Zespołu Projektowego zł 3 Innowacyjne procesy wytwarzania zł 4 Mediacje i negocjacje zł 5 Technologia Informacyjna i Informatyka (dla nauczycieli) zł 6 Bezpieczeństwo systemów informatycznych zł 7 Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii zł 8 Komunikacja społeczna w praktyce zł 9 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi zł 10 Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem zł 11 Zarządzanie ekologiczne zł 12 Badania społeczne w praktyce projekty badawcze i ich zł realizacja 13 Zarządzanie Infrastrukturą IT zł 14 Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa zł 15 Inwestycje kapitałowe zł 16 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw zł 17 Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym zł

6 Prezentacja kierunków Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy prowadzone są przez Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, w trybie weekendowym. Studia trwają jeden rok (dwa semestry), absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, uprawniające do wykonywania pracy z służbach BHP, Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (wg PN-N :20054) oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zajęcia są prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów profesorów i adiunktów z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia. Proponowany kierunek studiów podyplomowych jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to nakłada obowiązek na pracowników służb bhp zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp, posiadania zawodu technika bhp lub wykształcenia o kierunku specjalizacji bhp albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp. L.p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć * Ilość godzin 1 System zarządzania bezpieczeństwem i ochroną pracy 5 h 5 h 2 Prawna ochrona pracy 10 h 10 h 3 Dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa pracy 5 h 5 h 4 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 10 h 10 h 5 Materialne środowisko pracy 5 h 5 h 6 Organizacja służb bhp 5 h 5 h 7 Podstawy psychologii 8 h 8 h 8 Dydaktyka w szkoleniu bhp 8 h 8 h 9 Zarządzanie projektem w BHP 10 h 10 h 10 Zarządzanie środowiskiem 10 h 10 h 11 Pomoc przedmedyczna 10 h 10 h 12 Organizacja stanowiska pracy 6 h 6 h 13 Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy 10 h 10 h 14 Medycyna pracy 10 h 10 h 15 Wypadkoznawstwo 10 h 10 h 16 Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa 10 h 10 h 17 Ocena ryzyka zawodowego 12 h 12 h 18 Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie bhp 10 h lab. 10 h 19 Seminarium dyplomowe 16 h w/ćw 16 h 20 Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 5 h 5 h według PN-N-18001:2004 * wykład, laboratorium, ćwiczenia, seminarium 1. Kierownik Studium: prof. dr hab. Jerzy Olszewski, Kod studiów: PD01 2. Czas trwania: 2 semestry (180 godzin) 3. Koszt: 4. Limit przyjęć: 40 osób

7 Kierownik Zespołu Projektowego Studia Podyplomowe Kierownik Zespołu Projektowego przeznaczony jest dla osób, które w przedsiębiorstwie, w zakresie swoich obowiązków służbowych, odpowiadają za wdrożenie nowych wyrobów. Przeznaczone są one zwłaszcza dla przedsiębiorców prowadzących własne przedsiębiorstwa lub nimi zarządzającymi. Studia te pozwolą zapoznać się ze źródłami informacji o innowacjach. Mają one za zadanie wskazać sekwencję czynności od pozyskania innowacji do momentu wyprodukowania pierwszej serii produkcyjnej. Na zajęciach przedstawione zostaną metody pozwalające planować czas i budżet projektu. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Wykłady Projekty Ilość godzin Semestr I 1 Innowacje w przemyśle 9 h - 9 h 2 Zarządzanie wiedzą w zakresie innowacji 9 h - 9 h 3 Badania rynkowe w poszukiwaniu innowacji 9 h - 9 h 4 Przygotowanie konstrukcyjne wyrobu 9 h - 9 h 5 Przygotowanie technologiczne wyrobu 9 h - 9 h 6 Przygotowanie organizacyjne 9 h - 9 h 7 Wprowadzenie do zarządzania projektami 9 h - 9 h 8 Opłacalność projektów innowacyjnych - 9 h 9 h 9 Metodyka zarządzania projektami dla struktur kooperacyjnych 9 h - 9 h 10 Metodyka zarządzania projektami dla struktur hierarchicznych 9 h - 9 h Semestr II 1 Metodologia PRINCE 2 9 h - 9 h 2 Metodologia PMBok 9 h - 9 h 3 Ryzyko w projektach innowacyjnych 9 h - 9 h 4 Budowa Zespołu Projektowego 9 h - 9 h 5 Personalne rozwiązywanie konfliktów w Zespole Projektowym 9 h - 9 h 6 Projekty Unijne - 9 h 9 h 7 Aspekty prawne w zarządzaniu projektami 9 h - 9 h 8 Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie - 9 h 9 h projektami 9 Microsoft Project w zarządzaniu projektami - 9 h 9 h 10 Seminarium dyplomowe - 9 h 9 h Razem 135 h 45 h 180 h 1. Kierownik Studium: dr inż. Eugeniusz Neumann, 2. Kod studiów: PD02 5. Limit przyjęć: 20 osób

8 Mediacje i negocjacje Studia wyposażą uczestników w wiedzę teoretyczną i praktyczną dot. komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz manipulacji w negocjacjach i obrony przed nimi. Słuchacze zdobędą umiejętności stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i mediacyjnych, które są podstawą do stosowania różnych rozwiązań służących obustronnemu porozumieniu. Absolwent studium uzyska podstawowe kwalifikacje do ubiegania się o wpis na listę mediatorów sądowych i pozasądowych, a wymienionych jako adresatów studium pracowników wyposaży w niezbędną wiedzę samodzielnego i umiejętność samodzielnego prowadzenia negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i napięciowych. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość Wykład Ćwiczenia Konwersatorium godzin 1 Natura konfliktów 4 h h 2 Psychologia zachowania się ludzi w sytuacjach 4 h h konfliktowych 3 Mediacje jako metoda rozwiązywania sporów i 3 h h konfliktów 4 Prowadzenie i przeprowadzenie spotkań - 6 h - 6 h mediacyjnych otwarcie 5 Prowadzenie i przeprowadzenie spotkań - 7 h - 7 h mediacyjnych faza środkowa 6 Prowadzenie i przeprowadzenie spotkań - 7 h - 7 h mediacyjnych finalizacja 7 Lobbing 6 h h 8 Zarządzanie sytuacją kryzysową 15 h h 9 Techniki negocjacji 10 h h 10 Retoryka - 10 h - 10 h 11 Budowanie wizerunku osobistego 6 h h 12 Wykorzystywanie elementów public relations 4 h h 13 Konflikt i agresja w zarządzaniu 4 h h 14 Savoir-vivre w biznesie 15 h 15 h - 30 h 15 Postępowanie procesowe i nieprocesowe 8 h h 16 Postępowania odrębne: gospodarcze, rodzinne, 10 h h z zakresu prawa pracy 17 Postępowanie pojednawcze 2 h h 18 Sąd polubowny 6 h h 19 Postępowanie karne 5 h h 20 Konwersatorium z części teoretycznej cywilnej h 6 h i karnej 21 Mediacje podstawy prawne 3 h h 22 Mediacje ćwiczenia h 24 h 1. Kierownik Studium: dr Teresa Majtas, 2. Kod studiów: PD04 5. Limit przyjęć: 20 osób

9 Bezpieczeństwo systemów informatycznych Absolwenci Studium Bezpieczeństwo systemów informatycznych będą przygotowani do rozwiązywania różnorodnych problemów z zakresu bezpieczeństwa danych: opracowywania planów ochrony, prowadzenia kancelarii tajnych, administrowania danymi osobowymi, analizowania stanu bezpieczeństwa, tworzenia, wdrażania i audytu tzw. polityk bezpieczeństwa, efektywnego wykorzystywania istniejących narzędzi i metod zapewniania bezpieczeństwa w systemach komputerowych. Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Plan szczegółowy L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość Wykład Projekt Laboratorium godzin 1 Wprowadzenie do ochrony danych 16 h h 2 Wprowadzenie do ochrony danych h 12 h 3 Podstawy kryptografii 12 h h 4 Problemy bezpieczeństwa w biznesie elektronicznym h 12 h 5 Bezpieczeństwo w bazach danych 10 h h 6 Wybrane problemy archiwizacji danych 12 h h 7 Prawne aspekty ochrony danych 16 h h 8 Standaryzacja w zakresie bezpieczeństwa danych 12 h h 9 Podpis cyfrowy i infrastruktura kluczy publicznych 16 h h 10 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych 12 h h 11 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych h 12 h 12 Zarządzanie bezpieczeństwem systemu 12 h h informatycznego 13 Zarządzanie bezpieczeństwem systemu - 12 h - 12 h informatycznego 14 Seminarium dyplomowe - 14 h - 14 h 1. Kierownik Studium: dr inż Tomasz Bilski 2. Kod studiów: PD06 5. Limit przyjęć: 40 osób

10 Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem Studia Podyplomowe Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem dedykowane jest dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw, osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych oraz właścicieli firm prywatnych. Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. W ramach studiów przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące nowoczesnej organizacji, jej zasad budowy i organizacji, metod nowoczesnego zarządzania i współczesnych metod zarządzania a także zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach studiów słuchacze będę mieli możliwość samodzielnego rozwiązywania konkretnych zagadnień praktycznych oraz podejmowania optymalnych decyzji zarządczych. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz projektów. W ramach studiów przewidziane są zajęcia warsztatowo-treningowe oraz analiza konkretnych przypadków. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość Wykład Ćwiczenia Projekt godzin 1 Wybrane elementy organizacji i zarządzania 12 h h 2 Zarządzanie marketingowe 12 h h 3 Rachunkowość w zarządzaniu współczesnym 10 h 8 h 4 h 22 h przedsiębiorstwem 4 Zarządzanie finansami 12 h 8 h - 20 h 5 Współczesne metody zarządzania 12 h h 6 Współczesne koncepcje zarządzania 12 h h 7 Projektowanie struktur organizacyjnych 10 h 8 h 4 h 22 h 8 Zarządzanie strategiczne współczesnym 12 h 8 h 4 h 24 h przedsiębiorstwem 9 Zarządzanie małym przedsiębiorstwem 10 h h 10 Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa 12 h h 11 Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi 12 h h 12 Seminarium dyplomowe 10 h h 1. Kierownik Studium: prof. WSKiZ dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski 2. Kod studiów: PD10

11 Zarządzanie ekologiczne Studia Podyplomowe Zarządzanie ekologiczne dedykowane jest dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw, urzędów administracji państwowej oraz instytucji ekologicznych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i popularyzacja istotnych zagadnień związanych z ekologią i zarządzania środowiskiem. W ramach studiów przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące ekologii środowiska, źródeł zagrożeń ekologicznych, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, mechanizmy oraz narzędzia jego wdrażania. W ramach studiów słuchacze będę mieli możliwość samodzielnego rozwiązywania konkretnych zagadnień ekologicznych oraz podejmowania optymalnych decyzji na rzecz środowiska. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz projektów. W ramach studiów przewidziane są zajęcia warsztatowo-treningowe oraz analiza konkretnych przypadków. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość godzin Wykład Ćwiczenia Projekt 1 Podstawy zrównoważonego rozwoju 12 h h 2 Prawo ochrony środowiska 12 h h 3 Edukacja ekologiczna 12 h - 4 h 16 h 4 Finansowanie ochrony środowiska 12 h h 5 Lokalizacja inwestycji a ochrona środowiska 10 h 6 h 4 h 20 h 6 Podstawy zarządzania środowiskiem 14 h - 4 h 18 h 7 Ochrona powietrza i wód 10 h - 4 h 14 h 8 Ochrona powierzchni ziemi 10 h - 4 h 14 h 9 Drgania i hałas w środowisku 14 h 6 h 4 h 24 h 10 Recykling 12 h h 11 Strategia zarządzania środowiskiem 12 h - 4 h 16 h 12 Seminarium dyplomowe - 10 h - 10 h Razem 130 h 22 h 28 h 180 h 1. Kierownik Studium: prof. WSKiZ dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski 2. Kod studiów: PD11

12 Innowacyjne procesy wytwarzania Studia podyplomowe Innowacyjne procesy wytwarzania trwają 2 semestry i są przeznaczone dla absolwentów uczelni wyższych - inżynierów konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji chcących podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę, co do najnowszych procesów wytwarzania części maszyn, w szczególności cięcia i obróbki skrawaniem oraz szybkiego wytwarzania prototypów. Zapoznają się ze współrzędnościową techniką pomiarową i nowoczesnymi obrabiarkami sterowanymi numerycznie. Będą oni przygotowani do korzystania z zaawansowanych funkcji pakietów komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji i technologii, zarządzania produkcją i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Wykład Laboratorium Ilość godzin 1 Tendencje rozwoju współczesnej technologii maszyn 4 h - 4 h 2 Wdrażanie nowego wyrobu z zastosowaniem innowacyjnych 4 h - 4 h procesów wytwarzania 3 Zaawansowane techniki komputerowego wspomagania 10 h 10 h 20 h konstruowania 4 Zaawansowane techniki komputerowego wspomagania 10 h 10 h 20 h projektowania technologii 5 Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją 10 h 16 h 26 h 6 Wstęp do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie 10 h 20 h 30 h 7 Współrzędnościowa technika pomiarowa 10 h 10 h 20 h 8 Cięcie materiałów metodami skoncentrowanej energii: jonowe, 6 h 10 h 16 h elektronowe, laserowe, strumieniem wody 9 Nowoczesne metody obróbki skrawaniem: HSC, HSM, skrawanie z 4 h 4 h 8 h laserowym podgrzewaniem strefy skrawania, skrawanie z podgrzewaniem strefy skrawania za pomocą prądu elektrycznego 10 Metody szybkiego wytwarzania: rapid prototyping, rapid tooling, 10 h 10 h 20 h rapid manufacturing 11 Nowoczesne maszyny technologiczne sterowane numerycznie 6 h 6 h 12 h Razem 84 h 96 h 180 h 1. Kierownik Studium: prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko 2. Kod studiów: PD03 5. Limit przyjęć: 20 osób

13 Technologia Informacyjna i Informatyka (dla nauczycieli) Studia podyplomowe Technologia Informacyjna i Informatyka trwają 3 semestry i są przeznaczone dla absolwentów uczelni wyższych chcących podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje w pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów ogólnego kształcenia w zakresie Technologii Informacyjnej i Informatyki we wszystkich typach szkół kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponad-gimnazjalnego. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają uprawnienia do nauczania przedmiotów Informatyka i Technologia Informacyjna. Będą oni przygotowani do korzystania z zaawansowanych funkcji pakietu biurowego, projektowania i implementacji baz danych, zapoznają się z nowymi kierunkami w programowaniu strukturalnym oraz obiektowym. W ramach wykładanych przedmiotów będzie również przekazywana wiedza dotycząca stosowania najnowszych technologii w nauczaniu innych przedmiotów. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt 1 Edytory tekstu, arkusz kalkulacyjny 40 h h 2 Grafika 20 h h 3 Algorytmika - 30 h h 4 Sprzęt komputerowy 10 h h 5 Sprzęt komputerowy h - 10 h 6 Systemy operacyjne 20 h h 7 Systemy operacyjne h - 30 h 8 Bazy danych 10 h h 9 Bazy danych h - 30 h 10 Programowanie strukturalne 10 h h 11 Programowanie strukturalne h - 30 h 12 Programowanie obiektowe 10 h h 13 Programowanie obiektowe h - 30 h 14 Sieci komputerowe 20 h h 15 Sieci komputerowe h - 30 h 16 Etyka zawodu, metodyka 12 h h 17 Seminarium dyplomowe h 8 h Razem 152 h 30 h 160 h 8 h 350 h 1. Kierownik Studium: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, 2. Kod studiów: PD05 3. Czas trwania: 3 semestry (350 godzin) płatność z góry: zł płatność miesięczna: 18 x 300 zł 5. Limit przyjęć: 40 osób

14 Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii przygotowuje do pracy opiekuńczej z osobami starszymi. Absolwenci posiadają m.in. przygotowanie do prowadzenia pracy w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych, organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie aktywizacji społeczno-kulturalnej osób starszych (organizacja czasu wolnego, poradnictwo gerontologiczne, współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi), diagnozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia, opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych. Po ukończeniu Studium absolwenci mogą podjąć pracę w takich placówkach jak: pogotowie opiekuńcze, ośrodki pomocy socjalnej, ośrodki interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, kluby seniora, Uniwersytety III wieku, placówki opieki paliatywnej oraz w innych instytucjach opieki i pracy z osobami starszymi. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość godzin Wykład Konwersatoria /warsztaty 1 Pedagogika opiekuńcza - 10 h 10 h 2 Pedagogika rodziny z terapią rodzinną - 10 h 10 h 3 Teorie pracy socjalnej 5 h 10 h 15 h 4 Gerontologia społeczna 5 h 10 h 15 h 5 Podstawy geriatrii 10 h - 10 h 6 Prawo rodzinne i opiekuńcze 5 h - 5 h 7 Poradnictwo pedagogiczne - 10 h 10 h 8 Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna 5 h 10 h 15 h 9 Podstawy psychogeriatrii 10 h - 10 h 10 Teorie pomocy indywidualnej 5 h 10 h 15 h 11 Techniki pracy grupowej - 5 h 5 h 12 Techniki pracy środowiskowej - 5 h 5 h 13 Podstawy pielęgnacji osób starszych 5 h 10 h 15 h 14 Główne instytucje opiekuńcze i pracy socjalnej 5 h - 5 h 15 Zarządzanie pomocą społeczną dla ludzi starszych 10 h - 10 h 16 Aktywizacja społeczno-kulturalna dla osób starszych - 5 h 5 h 17 Praktyka w instytucjach opiekuńczych i opieki socjalnej - 20 h 20 h Razem 65 h 115 h 180 h 1. Kierownik Studium: prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski 2. Kod studiów: PD07 5. Limit przyjęć: 40 osób

15 Komunikacja społeczna w praktyce Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Adresaci to absolwenci uczelni humanistycznych, ekonomicznych, a także innych kierunków. To osoby zakładające rozwój kariery zawodowej w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość godzin Wykład Ćwiczenia Konwersatorium 1 Socjologia 15 h 15 h - 30 h 2 Komunikacja interpersonalna - 15 h 15 h 30 h 3 Socjotechniki - 15 h 15 h 30 h 4 Komunikacja w biznesie 20 h h 5 Negocjacje - 20 h - 20 h 6 Public relations 20 h h 7 Prawo pracy 30 h h Razem 85 h 65 h 30 h 180 h 1. Kierownik Studium: mgr Katarzyna Drabowicz 2. Kod studiów: PD08 5. Limit przyjęć: 40 osób

16 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prowadzone są przez Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, w trybie weekendowym. Studia trwają jeden rok (dwa semestry), absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, uprawniające do wykonywania pracy w służbach zarządzających zasobami ludzkimi. Program jest dedykowany do menedżerów liniowych oraz obszarów działalności firmy związanych z zarządzaniem zespołami pracowniczymi (dział spraw osobowych, dział płac, służby pracownicze, etc.). Zajęcia są prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów profesorów i adiunktów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I, bądź II stopnia. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość Wykład Ćwiczenia, case study, laboratoria godzin 1 Rynek pracy w warunkach globalizacji 5 h - 5 h 2 Organizacja i zarządzanie pracą 6 h 6 h 12 h 3 Systemy motywacyjne w zarządzaniu kapitałem 5 h 5 h 10 h ludzkim 4 Wartościowanie pracy 6 h 6 h 12 h 5 Tworzenie systemu wynagrodzeń 5 h 5 h 10 h 6 Ryzyko prawne w zarządzaniu zzl 5 h 5 h 10 h 7 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 5 h 5 h 10 h 8 Funkcja zatrudnieniowa w zarządzaniu 5 h 5 h 10 h współczesną firmą 9 Strategiczna podstawy zzl 5 h - 5 h 10 Negocjacje stosunków pracy 5 h 5 h 10 h 11 Outsourcing 5 h 5 h 10 h 12 Zarządzanie kosztami pracy 5 h 5 h 10 h 13 Profile kompetencji 5 h 6 h 11 h 14 Systemy informatyczne w zzl 5 h 10 h 15 h 15 Audyt personalny 5 h 5 h 10 h 16 Kapitał intelektualny 10 h - 10 h 17 Strategiczna karta wyników 5 h 5 h 10 h 18 Rekrutacja. Systemy ocen pracowniczych 5 h 5 h 10 h Razem 97 h 83 h 180 h 1. Kierownik Studium: prof. dr hab. Jerzy Olszewski, 2. Kod studiów: PD09 5. Limit przyjęć: 40 osób

17 Badania społeczne w praktyce - projekty badawcze i ich realizacja Oferta studiów skierowana jest do osób, które w swojej obecnej lub przyszłej pracy zawodowej stykają się z szeroko rozumianą problematyką badań opinii społecznej. Praktyczne wykorzystanie tej wiedzy jest pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących strategii rozwoju firmy czy oceny skuteczności wdrażania nowych rozwiązań (badania ewaluacyjne). Umiejętności te są niezbędne podczas realizacji wielu zadań związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych zwłaszcza w dziedzinie zwiększenia aktywności społecznej w ramach działań określanych zbiorczo jako kapitał ludzki. Tematyka wykładów obejmuje etapy realizacji badań począwszy od tworzenia oferty poprzez wyjaśnienie reguł tworzenia problemów badawczych, hipotez, operacjonalizacji, tworzenia narzędzi nadawczych, po fazę realizacji badań oraz raportowania uzyskanych wyników. W badaniach realizowanych podczas konwersatoriów studenci będą samodzielnie planowali i przeprowadzali badania o charakterze ilościowym i jakościowym. Ćwiczenia te mają przygotować uczestników do samodzielnej realizacji badań z wykorzystaniem wielu metod i technik badawczych. Dodatkowo w ramach studiów zrealizowany będzie również kurs obsługi specjalistycznego oprogramowania statystycznego SPSS. Przekazywany materiał został opracowany na podstawie własnych badań realizowanych przez wykładowców w wielu firmach badawczych. Przekazywana wiedza ma ściśle praktyczny charakter jest dorobkiem zderzenia metodologicznych dyrektyw opisanych w literaturze przedmiotu z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi efektywnego jej wykorzystania. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość Wykład Ćwiczenia Projekt godzin 1 SIWZ - Tworzenie projektu badań 5 h 10 h - 15 h 2 Metody badań ilościowych 15 h 15 h - 30 h 3 Metody badań jakościowych 10 h 10 h - 20 h 4 Reguły analizy danych 10 h 10 h - 20 h 5 Tworzenie narzędzi badawczych 5 h 10 h - 15 h 6 Wprowadzenie do obsługi pakietu statystycznego SPSS 5 h 15 h - 20 h 7 Procedury doboru próby 10 h 10 h - 20 h 8 Wnioskowanie oraz zasady konstruowania raportu z 5 h 5 h - 10 h badań 9 Realizacja projektu badawczego h 30 h Razem 65 h 85 h 30 h 180 h 1. Kierownik Studium: dr Maciej Kokociński, 2. Kod studiów: PD12

18 Zarządzanie Infrastrukturą IT Gwałtowny rozwój technologii informatycznych, komputeryzacja przedsiębiorstw oraz powszechność Internetu i usług sieciowych implikuje konieczność wdrażania metod skutecznego zarządzania infrastrukturą informatyczną. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera metodologia ITIL (IT Infrastructure Library), czyli biblioteka najlepszych praktyk w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną i jej dopasowania do bieżących potrzeb klientów biznesowych. Coraz częściej też firmy sięgają do tak zwanego przetwarzania w chmurze ( Cloud computing), które to podejście realizuje firma Microsoft w rozwiązaniu Windows Azure. L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość godzin Wykład Ćwiczenia Projekt Konwersatorium 1 Architektura systemów IT 16 h h 2 Zarządzanie projektami IT 12 h - 12 h - 24 h 3 Bezpieczeństwo danych 24 h h 4 Wirtualizacja serwerów cz1. 24 h - 12 h - 36 h 5 Zarządzanie sieciami komputerowymi 14 h h 6 Zarządzanie usługami IT 16 h h 7 Wirtualizacja serwerów cz2. 30 h - 12 h - 42 h 8 Praca dyplomowa h 8 h Razem 136 h - 36 h 8 h 180 h 1. Kierownik Studium: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, 2. Kod studiów: PD13

19 Analiza ekonomiczno- finansowa przedsiębiorstwa Celem studium jest zdobycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy z zakresu analizy ekonomicznej obejmującej ocenę następujących obszarów przedsiębiorstwa: sytuacji majątkowej i finansowej, rentowności, płynności, gospodarowania czynnikiem ludzkim, działań marketingowych. Ponadto uczestnicy poznają praktyczne narzędzia oceny projektów inwestycyjnych, prowadzenia gospodarki majątkiem obrotowym (zapasami, należnościami, środkami pieniężnymi) jak również stosowane przez banki procedury oceny ryzyka kredytowego. Zdobyta na studium praktyczna wiedza stanowi solidną bazę przy ubieganiu się o pracę w działach finansów i księgowości przedsiębiorstw, firmach doradczych, departamentach kredytowych banków, jak i rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej. Pozwoli też każdemu słuchaczowi lepiej zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz dokonywać trafniejszego wyboru inwestycji w akcje spółek publicznych. Lp. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Wykład Ćwiczenia Projekt Liczba godzin 1. Istota, przedmiot, zakres i metody analizy ekonomicznej 8h - - 8h przedsiębiorstwa 2. Formułowanie wniosków i prezentacja wyników analizy 4h - - 4h finansowej 3. Rachunkowość finansowa 30h 20h - 50h 4. Analiza sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa 12h 4h - 16h (analiza bilansu); wskaźniki płynności i zadłużenia 5. Analiza efektywności działań przedsiębiorstwa (analiza 12h 4h - 16h rachunku zysków i strat); wskaźniki rentowności i sprawności zarządzania 6. Wieloczynnikowe modele oceny sytuacji finansowej 8h 4h - 12h przedsiębiorstwa (modele dyskryminacyjne, model Du Ponta, wieloczynnikowa ocena ryzyka bankowego) 7. Analiza ryzyka przedsiębiorstwa (próg rentowności, margines 16h 4h - 20h bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna, inwestycyjna i finansowa, stopa dyskontowa średni ważony koszt kapitału) 8. Analiza działań marketingowych 8h 4h - 12h 9. Analiza i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych 8h 4h - 12h 10. Sytuacja ekonomiczno-finansowa a wartość przedsiębiorstwa 12h 4h - 16h 11. Seminarium dyplomowe h 14h RAZEM: 118h 48h 14h 180h 1. Kierownik Studium: dr Dariusz Stronka, 2. Kod studiów: PD14.

20 Inwestycje kapitałowe Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z kompleksową wiedzą na temat rynku kapitałowego i instrumentów finansowych, w szczególności zaś nabycie praktycznych umiejętności dokonywania inwestycji w akcje, obligacje, instrumenty pochodne (futures, opcje, MiniWIG20, ETF). Dla realizacji tego zamierzenia uczestnicy zaznajomieni zostaną m. in. z analizą techniczną, fundamentalną i portfelową oraz problematyką szacowania stopy dochodu i ryzyka związanego z inwestycjami. Poznają także różne rodzaje funduszy inwestycyjnych, a dla każdego zidentyfikowanego typu dokonana zostanie analiza oczekiwanej stopy dochodu i ryzyka. Wiedza zdobyta na studium przyda się na pewno każdemu, kto poważnie myśli o racjonalnym gospodarowaniu własnymi pieniędzmi, jak również tym, którzy zamierzają w tym zakresie doradzać innym. Lp. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Wykład Ćwiczenia Projekt Liczba godzin 1. Rynek finansowy i jego segmenty 4h - - 4h 2. Instrumenty finansowe: lokaty i depozyty, bony pieniężne NBP, bony skarbowe, akcje, obligacje, futures, opcje, warranty, MiniWIG20, ETF 10h h 3. Prawne regulacje rynku finansowego; instytucje rynku kapitałowego 6h - - 6h 4. Cena i wartość pieniądza w czasie 6h 4h - 10h 5. Oczekiwana stopa dochodu i ryzyko; koszt kapitału 10h 4h - 14h przedsiębiorstwa 6. Wskaźniki rynku kapitałowego 2h 2h - 4hh 7. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa i ich analiza 10h 6h 6h 22h 8. Analiza techniczna 20h - 10h 30h 9. Analiza fundamentalna i wycena przedsiębiorstw 30h 10h 10h 50h 10. Analiza portfelowa 8h 4h - 12h 11. Fundusze inwestycyjne 4h - - 4h 12. Seminarium dyplomowe h 14h 110h 30h 40h 180h RAZEM: 1. Kierownik Studium: dr Dariusz Stronka, 2. Kod studiów: PD15 płatność z góry: 3200 zł..

21 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z obszarami zarządzania finansami przedsiębiorstw takimi jak: ocena projektów inwestycyjnych, planowanie środków finansowych, koszt i struktura kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym netto. Zdobyta na studium praktyczna wiedza stanowi solidną bazę przy ubieganiu się o pracę w działach finansów i księgowości przedsiębiorstw, firmach doradczych, departamentach kredytowych banków, jak i rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej. Pozwoli też każdemu słuchaczowi lepiej zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz dokonywać trafniejszego wyboru inwestycji w akcje spółek publicznych. Informacje szczegółowe Lp. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Wykład Ćwiczenia Projekt Liczba godzin 1. Decyzje inwestycyjne i finansowe w przedsiębiorstwie 4h - - 4h 2. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko. Ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe (próg rentowności, margines bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna i finansowa) 10h 4h - 14h 3. Rachunkowość finansowa 20h 12h - 32h 4. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa i ich analiza 10h 6h 6h 22h 5. Cena i wartość pieniądza w czasie 6h 4h - 10h 6. Ocena projektów inwestycyjnych 8h 4h - 12h 7. Koszt i struktura kapitału 8h 4h - 12h 8. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto (zapasami, należnościami, środkami pieniężnymi i zobowiązaniami krótkoterminowymi) 8h 4h - 12h 9. Planowanie finansowe 6h 10h 10h 26h 10. Wycena przedsiębiorstwa 12h 4h 6h 22h 11. Seminarium dyplomowe h 14h RAZEM: 92h 52h 36h 180h 1. Kierownik Studium: dr Dariusz Stronka, 2. Kod studiów: PD16..

22 Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym Studia podyplomowe są adresowane do pracowników służb straży miejskiej, obrony cywilnej, straży pożarnej, sztabów zarządzania kryzysowego, specjalistów spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych oraz pracowników innych instytucji publicznych i samorządowych, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ludności i różnych organizacji lokalnych. Informacje szczegółowe L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia zajęć Ilość Wykład Ćwiczenia Projekt Konwersatorium godzin 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 5 h 5 h h 2 Ergonomia 5 h 5 h h 3 Patologie społeczne 5 h 5 h h 4 Polityka społeczna 5 h 5 h h 5 Podstawy zarządzania organizacjami 6 h 5 h - 4 h 15 h 6 Przedsiębiorczość w zarządzaniu 6 h h 10 h organizacjami 7 Bezpieczeństwo informacji 10 h h 8 Bezpieczeństwo wewnętrzne 10 h h 9 Psychologia zarządzania 5 h 5 h h 10 Zarządzanie kryzysowe 5 h 5 h h 11 Zarządzanie ryzykiem 5 h 5 h 5 h - 15 h 12 Funkcje prewencyjne straży 5 h 5 h 5 h - 15 h 13 Prawne uregulowania służb 10 h h bezpieczeństwa 14 Zasady ogólne działania służb 5 h 5 h h bezpieczeństwa 15 Zasady szczególne działania służb 5 h 5 h h bezpieczeństwa 16 Zasady praktyczne działania służb 5 h 5 h 5 h - 15 h bezpieczeństwa Razem 97 h 60 h 15 h 8 h 180 h 1. Kierownik Studium: prof. dr hab. Jerzy Olszewski 2. Kod studiów: PD17..

23 Zasady rekrutacji Proces rekrutacji: wypełnienie formularza w Biurze Rekrutacji WSKiZ lub na stronie dostarczenie dokumentów: Kwestionariusz, Podanie (dostępne na stronie wskiz.edu), kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia (35x45 mm), dyplom ukończenia studiów wyższych podpisanie umowy i dokonanie wpłaty na konto Miejsce składania dokumentów: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania Biuro Rekrutacji ul. Różana 17a Poznań Godziny otwarcia Biura Rekrutacji: poniedziałek 9:00 17:00 wtorek 9:00 17:00 środa 12:00 17:00 czwartek 9:00 17:00 piątek nieczynne sobota (pierwsza i ostatnia sobota miesiąca) 9:00 13:00 Wpłat należy dokonywać na konto: BRE BANK z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwą Studium Podyplomowego Dodatkowe informacje: tel (bezpłatna infolinia): poniedziałek 9:00 17:00 wtorek 9:00 17:00 środa 12:00 17:00 czwartek 9:00 17:00 piątek nieczynne sobota (pierwsza i ostatnia sobota miesiąca) 9:00 13:00

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Dietetyka 2 osoby IV kwartał 2013 rok Geriatria i opieka długoterminowa 3 osoby IV

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Rachunkowość budżetowa. Podstawa prawna: Liczba godzin: 330. Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka

STUDIA PODYPLOMOWE. Rachunkowość budżetowa. Podstawa prawna: Liczba godzin: 330. Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka STUDIA PODYPLOMOWE Rachunkowość budżetowa Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 330 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka Koszt studiów podyplomowych: 1200

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Odbiorcy studiów: Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 340 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Aleksandra Tomaszewska Koszt

Bardziej szczegółowo

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie Informatyka w biznesie WSB Toruń - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB? Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na któreobecnie jest największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32 253 67 14 wew. 113 biuro@otawagroup.pl

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2017 Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym Organizacja pomocy społecznej S Z K O L E N I E S P E C J A L I Z A C Y J N E Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Produkcji

Katedra Inżynierii Produkcji Katedra Inżynierii Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wiedza Zarządzanie Produkcja O kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek umożliwiaj liwiający studentom połą

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI. Rodzaj studiów:

STUDIA PODYPLOMOWE WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI. Rodzaj studiów: STUDIA PODYPLOMOWE WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 200 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7726 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 28,74 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry). INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) MS EXCEL I VBA W BIZNESIE POZIOM ZAAWANSOWANY 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 7 Zarzadzanie nieruchomościami 5 Z 52 26 26 RAZEM 30 3 229 149 80 4 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych.

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych. Organizator: Patron honorowy: konferencje Warsztaty GDZIE I KIEDY: 20-21.03.2012 roku, Warszawa 27-28.03.2012 roku, Katowice NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Specyfika controllingu w przedsiębiorstwach wytwórczych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Obecnie zadania służby bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo