Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA"

Transkrypt

1 Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA Wyniki za rok 2013 i IV kw Konsekwentnie realizujemy naszą strategię" Warszawa, 11 marca 2014 r.

2 Nota prawna Niniejsza prezentacja została przygotowana przez BNP Paribas Bank Polska S.A. ( Bank ). Dane w niej zawarte nie przedstawiają pełnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny z przeznaczeniem dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Należy je analizować łącznie z wszelkimi innymi informacjami przekazywanymi przez Bank do wiadomości publicznej. Prezentacja w żadnym przypadku nie stanowi oferty, zaproszenia do złożenia oferty i nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji o inwestowaniu w papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe wyemitowane przez Bank. W dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa zakresie nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych dotyczących rzetelności, prawdziwości, kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii zawartych w prezentacji, na których rzetelności, prawdziwości, kompletności i prawidłowości nie należy polegać. Informacje, opinie oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej prezentacji mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi. Zawarte w Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych istotnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Banku mogą istotnie odbiegać od informacji w niej zawartych. Takie stwierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku ani nie stanowią gwarancji przyszłego poziomu działalności. Faktyczna sytuacja finansowa, strategia działalności, plany oraz cele dotyczące przyszłej działalności Banku mogą się zasadniczo różnić od stwierdzeń w tym zakresie wyrażanych lub sugerowanych w niniejszej prezentacji. Bank ani żaden z jego podmiotów zależnych lub dominujących nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania prezentacji lub jej części bądź zawartych w niej treści lub z innego tytułu w związku z niniejszą prezentacją. Bank, w sposób jednoznaczny nie podejmuje się rozpowszechniania uzupełnień, zmian, aktualizacji ani korekt żadnych informacji, opinii ani stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji, w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian oczekiwań Banku w ich zakresie ani żadnych zmian dotyczących zdarzeń, uwarunkowań lub okoliczności, na jakich opierało się dane stwierdzenie. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikacji lub rozpowszechniania w państwach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone. 1

3 Zarys działalności BNP Paribas Bank Polska SA Uniwersalny bank, flagowa działalność Grupy BNP Paribas w Polsce Zarys działalności Uniwersalny bank skoncentrowany na trzech kluczowych segmentach działalności: Bankowość Korporacyjna i Transakcyjna (CTB) ok klientów, z których ponad 60% to firmy międzynarodowe Bankowość Detaliczna (RB) - ok klientów indywidualnych oraz SME i Mikro-przedsiębiorstw wspierana przez obszar Personal Finance odpowiedzialny za kredyty konsumpcyjne Personal Finance (część RB) ok klientów indywidualnych Rozległa sieć 224 oddziałów RB i 9 centrów obsługi klientów CTB pracowników (1) Sieć oddziałów Rozległa sieć oddziałów RB obecnych w głównych miastach i dynamicznie rozwijających się regionach Zachód 27 SZCZECIN GORZÓW WLKP. Dolny Śląsk 27 BYDGOSZCZ POZNAŃ WROCŁAW OPOLE Śląsk 30 GDAŃSK Północ 31 ŁÓDŹ Łódź 25 OLSZTYN KATOWICE KRAKÓW WARSZAWA KIELCE BIAŁYSTOK LUBLIN Centrum 49 RZESZÓW Południe 35 * Uwaga: (1) w ujęciu skonsolidowanym 2

4 2013 r. - Najważniejsze informacje Znaczna poprawa zyskowności dzięki dalszemu postępowi we wdrażaniu strategii w obu filarach naszej działalności biznesowej Bardzo dobre wyniki Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej ciągła poprawa w Bankowości Detalicznej Silna dynamika wzrostu kredytów dla dużych przedsiębiorstw i wysoce zadowalający poziom produkcji kredytów konsumenckich; Znaczący spadek kredytów z utratą wartości przyczynił się do mniejszego wzrostu całego portfela kredytów Należności od klientów brutto: +1,8% w por. do grudnia 2012 r. Kredyty regularne brutto: +5,0% w por. do grudnia 2012 r. Wzrost wyniku z działalności bankowej pomimo niekorzystnego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz mniejszego niż w 2012 roku pozytywnego wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym Wynik z działalności bankowej: +0,8% w por. do 2012 r., -3,3% w por. do IV kw r. Cięcie kosztów przynosi wymierne rezultaty Koszty operacyjne (1) : -6,2% w por. do 2012 r., -3,6% w por. do IV kw r. Aktywna oraz skuteczna restrukturyzacja i windykacja - pomyślne zakończenie restrukturyzacji długu Grupy Vistula S.A. Poprawa jakości portfela kredytowego dzięki ostrożnemu podejściu do ryzyka Wskaźnik kredytów nieregularnych (NPL) obecnie na poziomie sektora bankowego, znaczący spadek kosztów ryzyka Utworzenie rezerw na sprawy sądowe związane z transakcjami pochodnymi zawieranymi przed rokiem 2010 Solidna pozycja kapitałowa i płynnościowa Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw: -24,3% w por. do 2012 r., -42,5% w por. do IV kw r. Wskaźnik NPL: 8,4% w por. do 11,2% na koniec grudnia 2012r. Współczynnik wypłacalności: 12,4% Współczynnik Tier 1: 9,7% Wskaźnik kredytów do depozytów w PLN: 105,1% (Grupa) i 96,4% (Bank) Zysk po opodatkowaniu 102,3 mln PLN w 2013 r., wzrost o 71,4 mln PLN w por. do 2012 r.; Zysk po opodatkowaniu 22,1 mln PLN w IV kw r., wzrost o 10,3 mln w por. do IV kw r. 3 Uwaga: (1) Koszty operacyjne zawierają koszty działania oraz amortyzację

5 Wybrane dane finansowe za 2013 r. Istotny wzrost zysku po opodatkowaniu dzięki rosnącej bazie przychodowej, aktywnej kontroli kosztów i poprawie profilu ryzyka (1) (2) (1) (2) 2013/2012 IV kw III kw IV kw IV kw. 2013/ III kw IV kw. 2013/ IV kw Należności od klientów brutto ,8% (2,7%) 1,8% Wynik z tytułu odsetek (1,3%) (5,2%) (7,9%) Wynik z tytułu prowizji ,6% ,3% 3,1% Pozostałe przychody ,1% (12,2%) 12,0% Wynik z działalności bankowej ,8% (4,6%) (3,3%) Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw (154) (116) (24,3%) (42) (37) (24) (34,2%) (42,5%) Wynik z działalności bankowej pomniejszony o koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw ,7% ,6% 6,6% Koszty operacyjne (607) (569) (6,2%) (148) (142) (143) 0,9% (3,6%) Wynik przed opodatkowaniem ,8% ,1% 106,1% Wynik po opodatkowaniu ,6% (9,7%) 104,5% Uwagi: (1) Na wyniki roku 2012 wpłynęły zdarzenia jednorazowe (wyjątkowe): Wynik z tytułu odsetek obejmuje 23,2 mln PLN (z czego 5,1 mln PLN w I kw., 5,0 mln PLN w II kw.oraz 13,0 mln PLN w IV kw.) przychodu jednorazowego z tytułu rozliczenia wcześniejszej spłaty niektórych pożyczek z Grupy BNPP przy dodatniej wycenie rynkowej. Pozostałe przychody obejmują 7,9 mln PLN (w całości w I kw.) jednorazowego przychodu z tytułu zrealizowania niektórych transakcji zabezpieczających, związanych z rachunkowością zabezpieczeń. Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw uwzględniają 58,2 mln PLN (40,7 mln PLN w I kw. i 17,5 mln PLN w IV kw.) jednorazowych rezerw dotyczących głównie portfela kredytów konsumenckich Dominet Banku. Koszty operacyjne obejmują 13,0 mln PLN (w całości w II kw.) na restrukturyzację zatrudnienia (przed opodatkowaniem). (2) Na wyniki roku 2013 wpłynęły zdarzenia jednorazowe (wyjątkowe): Wynik z tytułu odsetek obejmuje 19,1 mln PLN (w całości w I kw.) przychodu jednorazowego z tytułu rozliczenia wcześniejszej spłaty niektórych pożyczek z Grupy BNPP przy dodatniej wycenie rynkowej. Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw obejmują 20,0 mln PLN rezerw na roszczenia klientów w sprawach sądowych związanych z opcjami walutowymi (w całości w III kw.) 4

6 Rozwój działalności: Klienci CTB, SME i Mikro Utrzymująca się wysoka dynamika akwizycji klientów w segmentach CTB, SME i Mikro Klienci CTB Klienci SME / Mikro Liczba klientów, w tys. Liczba klientów, w tys. +18,8% 2,59 +14,7% 2,72 2,98 28,5 31,4 33, Korporacje o średniej kapitalizacji 28% Duże korporacje 5% Sektor publiczny i instytucje 7% Spółki międzynarodowe 60% Wybrane dane CTB: Dalsze zwiększanie bazy klientów dzięki wykorzystaniu doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu Stałe dążenie do zwiększenia udziału rynkowego w segmencie polskich spółek średniej wielkości Dalszy rozwój działalności w obszarze finansowania strukturyzowanego SME/Micro: Solidna baza klientów SME (historycznie, mocna strona Fortis Banku Polska) Trwa wdrażanie strategii ekspansji w segmencie Mikro/Profesjonaliści 5

7 Rozwój działalności: Klienci indywidualni Klienci indywidualni: realizacja naszej strategii pozyskiwania klientów i ich aktywizacji Zastosowanie kluczowych elementów niezbędnych do przywrócenia zyskowności w linii RB Linia Personal Finance zapewnia silne wsparcie w akwizycji klientów, generowaniu przychodów i zwiększaniu zyskowności 1 Ewolucja liczby pozyskanych klientów 2 Liczba pozyskanych klientów indywidualnych (w tys.) 64,2 64,4 64,7 45,9 Radykalna poprawa jakości klientów Prestige Affluent Aspiring Baza klientów na koniec grudnia 2013 r. Klienci pozyskani do gru-09 3% 2% 11% 14% 25% Klienci pozyskani od sty-10 50% Mass Market 61% 33% Poprawa sprzedaży krzyżowej i aktywizacji 4 Znacząca poprawa profilu ryzyka Wskaźnik uproduktowienia aktywnych klientów indywidualnych (na r.) 3,65 +46% 2,50 Aktywni klienci pozyskani do grudnia 2009 Aktywni klienci pozyskani od stycznia 2010 Udział kredytów gotówkowych przeterminowanych powyżej 91 dni po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% I kw III kw I kw III kw I kw III kw I kw miesięcy 12 miesięcy 6

8 Rozwój działalności: Zmiany w zakresie kredytów Wzrost portfela kredytowego dzięki produkcji kredytów w segmencie CTB i kredytów konsumpcyjnych Znaczący spadek kredytów z utratą wartości przyczynił się do mniejszego wzrostu całego portfela kredytów Zmiany należności brutto od klientów wg segmentów działalności +1,8% Zmiany należności brutto od klientów kredyty regularne w por. do kredytów z utratą wartości % w całości 11,2% ,9% ,4% ,8% ,0% 91,6% CTB Należności brutto od klientów wg produktów i walut na dzień r. RB Wybrane dane Kredyty regularne Kredyty z utratą wartości Nalezności z tytułu leasingu finansowego 10% Kredyty komercyjne 43% Inne 1% Kredyty hipoteczne 32% CHF 23% EUR 15% Kredyty i pożyczki konsumpcyjne 14% Portfel kredytów w CHF w kwocie 4,1 mld PLN (w tym 3,8 mld PLN to spłacane kredyty hipoteczne) - finansowany ze środków uzyskanych z Grupy Pozostałe 1% PLN 61% Należności regularne brutto od klientów wzrosły o 5,0% w porównaniu z końcem roku 2012 dzięki zwiększeniu portfela kredytów CTB i bardzo dobremu poziomowi produkcji kredytów konsumpcyjnych Na saldo kredytów znacznie wpłynęła skuteczna restrukturyzacja zadłużenia wartość kredytów z utratą wartości zmniejszyła się o 23,9% w por. z końcem 2012 r. 7

9 Rozwój działalności: Produkcja kredytów w Personal Finance Kredyty gotówkowe: dalsza poprawa dynamiki produkcji Kredyty samochodowe: nacisk na utrzymanie silnej pozycji na rynku w niekorzystnym otoczeniu gospodarczym Produkcja kredytów gotówkowych Produkcja kredytów samochodowych +22,4% ,9% ,8% 386-0,4% IV kw III kw IV kw IV kw III kw IV kw

10 Rozwój działalności: Zmiany w zakresie depozytów Wzrost salda depozytów Zmiany depozytów wg segmentów działalności Struktura produktowa depozytów (na dzień r.) +8,2% Inne 2% Depozyty bieżące 41% Depozyty terminowe 57% CTB RB Depozyty klientów wzrosły o +8.2% w por. do stanu na r. w wyniku zwiększenia sald na rachunkach oszczędnościowych klientów indywidualnych, bieżących rachunkach zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw oraz depozytów terminowych dużych korporacji 9

11 Rozwój działalności: Jakość i świadomość marki Wdrażanie nowych produktów, dalsze rearanżacje oddziałów Modernizacja sieci oddziałów Świadomość marki i uzyskane nagrody Bank wielokanałowy Modernizacja sieci oddziałów - przekształcanie placówek wg Nowego Modelu Oddziału w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach - na koniec 2013 r. działały 72 oddziały w nowym modelu Nowa platforma mobilna i internetowa dla klientów indywidualnych Drugie miejsce w rankingu Forbesa Najlepszy bank dla firm 8 miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka - awans o 6 pozycji w porównaniu do poprzedniego roku 6 miejsce w rankingu Jakość na bank przygotowanym przez Puls Biznesu awans o 11 pozycji w porównaniu do poprzedniego roku Nagroda Employer Branding Excellence Awards 2013 za kampanię Festiwal Wartości Mobileo - nowe ubezpieczenie sprzętu mobilnego i RTV igotówka nowy kredyt gotówkowy udzielany całkowicie on-line 2 miejsce w rankingu "Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów 2013" Złote Spinacze 2013 w kategorii kampania wewnętrzna 10

12 Rozwój działalności: Widoczne kampanie marketingowe Kontynuacja intensywnych działań reklamowych w celu promowania kluczowych produktów TV strategicznym nośnikiem reklamy Kampania kredytów konsumenckich - wiosna i jesień Oferta dla klientów bankowości prywatnej - kampania prasowa - wiosna Bank Roku i Najlepszy Bank dla Firm kampania wiosna - jesień Działania skierowane do firm kampania kredytu gotówkowego dla Mikro-przedsiębiorstw oraz Akademia Biznesu dla klientów SME jesienią 11

13 Wyniki finansowe: Wynik z działalności bankowej Wzrost przychodów pomimo istotnego spadku stóp procentowych Struktura wyniku z działalności bankowej -3,3% Struktura wyniku z działalności bankowej wg segmentów działalności (2013 r.) +0,8% ,6% Pozostała Działalność Bankowa 15% Bankowość Korporacyjna i Transakcyjna 35% Bankowość Detaliczna 50% Wynik z tyt. odsetek z wył. poz. jedn. (1) Pozostałe przychody IV kw III kw IV kw Wynik z tyt. prowizji Poz. jednorazowe Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu z wył. poz. jednorazowych Wynik z działalności bankowej wyniósł 823,3 mln PLN i był o 0,8% wyższy niż wynik za 2012 r. dzięki: zwiększeniu innych przychodów pozaodsetkowych przede wszystkim dzięki wyższemu wynikowi na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży (AFS) wzrostowi przychodów prowizyjnych o 2,6% 12 Uwaga: (1) Pozostałe przychody zawierają: wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, dywidendy i inne przychody z tytułu inwestycji oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne.

14 Wyniki finansowe: Wynik z tytułu odsetek Niewielkie obniżenie wyniku z tytułu odsetek i marży odsetkowej netto Zmiany wyniku z tytułu odsetek Zmiany marży odsetkowej netto Aktywa pracujące w % -1,3% -7,9% ,6% ,2% 132 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% Wynik z tyt. odsetek z wył. poz. jedn. IV kw III kw IV kw Dochody jedn. z wyceny MtM Marża odsetkowa netto Marża odsetkowa netto skorygowana o przychody jednorazowe Wynik z tytułu odsetek spadł o 1,3% w por. do 2012 r. Istotny spadek stóp procentowych spowodował zmniejszenie zarówno przychodów jak i kosztów z tytułu odsetek. Ujemny wpływ: obniżki stóp procentowych w następstwie cięć stóp dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej przeszacowania kosztów finansowania w CHF otrzymanego z grupy BNP Paribas niższego przychodu jednorazowego (w obu okresach związanego z wcześniejszą spłatą zadłużenia wobec grupy BNP Paribas przy dodatniej wycenie rynkowej) został częściowo skompensowany przez: dodatni wpływ zarządzania oprocentowaniem rachunków oszczędnościowych oraz lokat terminowych niższe średnie salda pożyczek podporządkowanych i finansowania otrzymanego przez Grupę wyższe przychody odsetkowe z kredytów konsumenckich dodatkowe przychody odsetkowe w III kw. z tytułu restrukturyzacji zadłużenia Grupy Vistula S.A. (8,7 mln PLN) 13

15 Wyniki finansowe: Przychody pozaodsetkowe Przychody pozaodsetkowe (wynik z tyt. prowizji i inne przychody pozaodsetkowe) wzrosły o 5,1% w por. do 2012r. Wynik z tytułu prowizji Struktura wyniku z tytułu prowizji +2,6% ,1% ,3% 40 Gwarancje i zobowiązania warunkowe 14% Pozostałe Karty 9% 5% Prowadzenie rachunków, transakcje gotówkowe i przelewy (1) 38% Inne przychody pozaodsetkowe IV kw III kw IV kw Wybrane dane Ubezpieczenia 13% Kredyty 20% +8,1% ,0% -12,2% IV kw III kw IV kw Instrumenty fin. przezn. do obrotu Aktywa fin. dostępne do sprzedaży Pozostałe przychody Wynik z tyt. prowizji wzrósł o 2,6% w por. do 2012 r. dzięki wyższym prowizjom za uruchomienie kredytów oraz przychodom prowizyjnym za prowadzenie rachunków, transakcje gotówkowe i przelewy Rozważne ujmowanie księgowe przychodów ubezpieczeniowych* Inne przychody pozaodsetkowe wyższe o 8,1% w por. do 2012 r. dzięki wyższemu wynikowi na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży (AFS) oraz zwrotowi przez urząd skarbowy 4,0 mln PLN wcześniej zapłaconych odsetek od podatku VAT od ubezpieczeń przez podmiot zależny Banku - Fortis Lease Polska * Bank nie ujmuje w wyniku jednorazowym z góry całości przychodów z tytułu składek ubezpieczeniowych powiązanych bezpośrednio z produktami bankowymi produktów bancassurance. Tego typu przychody są rozliczane w czasie (składki pobrane z góry) lub naliczane okresowo (składki miesięczne) w wyniku Banku z tyt. prowizji. Jednorazowo w wyniku z tyt. prowizji mogą być ujmowane jedynie przychody z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego produktów ubezpieczeniowych nie powiązanych bezpośrednio z produktami bankowymi 14 Uwaga: (1) zawiera: przychody z tytułu prowizji usługi z tytułu rozliczeń pieniężnych, koszty z tytułu prowizji: koszty operacji gotówkowych oraz rozliczenia

16 Wyniki finansowe: Koszty operacyjne Zakończony sukcesem rozległy program optymalizacji kosztów mający na celu osiągnięcia stabilnej dźwigni operacyjnej Struktura kosztów operacyjnych Wybrane dane 607-6,2% 569 Koszty operacyjne ogółem niższe o 6,2% w porównaniu do 2012 r. za sprawą: Projektu Triathlon - programu optymalizacji kosztów 256-4,0% ,0% ,6% zidentyfikowanych inicjatyw - spodziewane 86,6 mln PLN oszczędności rocznie do końca roku 2013; wszystkie planowane oszczędności w ramach programu zostały zrealizowane Udział w globalnym programie oszczędnościowym Grupy BNP Paribas pod nazwą Simple & Efficient (Prosty i Wydajny) Koszty osobowe Amortyzacja Pozostałe koszty działania Zmiany wskaźnika Koszty/ Dochody 74,4% Połączenie programów Triathlon oraz Simple & Efficient pozwoli zainwestować w rozwój działalności bez znaczącego wzrostu kosztów Zmiany poziomu zatrudnienia (dane skonsolidowane, w pełnych etatach) -0,7% ,2%

17 Wyniki finansowe: Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw Dobra i wciąż poprawiająca się jakość aktywów Zmiany kosztów ryzyka i wyniku z tytułu rezerw 0,9% 0,5% 0,9% 0,4% 0,6% % średnie Należności od klientów brutto (w stosunku rocznym) (1) Koszty ryzyka -24,3% -38,0% Wynik z tytułu rezerw Zmiany wskaźnika NPL (na koniec okresu) -34,2% Wskaźnik NPL (% należności od klientów brutto) CTB 23,9% 14,7% 9,0% SME i Mikro* 15,0% 14,1% 13,5% Konsumenckie* 30,5% 19,5% 13,2% Hipoteczne 1,7% 2,3% 2,6% Kredyty ogółem 15,5% 11,2% 8,4% * Kredyty konsumenckie obejmują kredyty gotówkowe, samochodowe oraz karty kredytowe, w tym kredyty samochodowe dla klientów SME & Mikro ,5% IV kw III kw IV kw Koszty ryzyka 37 Wynik z tytułu rezerw Wybrane dane Koszty ryzyka Koszty ryzyka o 38,0% poniżej poziomu za 2012 r. dzięki aktywnej restrukturyzacji i windykacji (w tym sprzedaży wierzytelności Grupy wobec Grupy Vistula S.A.) oraz lepszej jakości portfela kredytów konsumenckich, pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej na początku bieżącego roku, które w szczególności dotknęło sektor budowlany jak również segment małych i średnich przedsiębiorstw. Zmniejszenie wskaźnika NPL z 15,5% na koniec 2010 r. do 8,4% na dzień r.: Portfel starych kredytów (udzielonych do roku 2009) został w dużej mierze zredukowany Ostrożne podejście do ryzyka dla nowych kredytów udzielanych od 2010 r. Ograniczone zaangażowanie w stosunku do klientów detalicznych o niskich dochodach Ograniczone zaangażowanie w stosunku do klientów z sektora budowlanego/ deweloperskiego Dobry profil ryzyka nowych klientów CTB Wynik z tytułu rezerw Wynik z tyt. rezerw na poziomie 21,8 mln PLN obejmuje 20 mln PLN kosztów rezerw utworzonych na roszczenia klientów w sprawach sądowych dotyczących instrumentów pochodnych. Wzrost poziomu tych rezerw wynika z dwóch pozwów dotyczących opcji otrzymanych przez Bank, oraz z działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Bank. W IV kwartale 2013 r. Bank podpisał ugody w dwóch sprawach opcyjnych (w tym w jednej sprawie dotyczącej najwyższej kwoty roszczenia) 16 Uwaga: (1) Obliczony jako iloraz kosztów ryzyka i średniego salda należności od klientów brutto (obliczonego jako średnia arytmetyczna należności od klientów na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych).

18 Wyniki finansowe: Zysk netto Rosnąca rentowność dzięki konsekwentnej realizacji obecnej strategii Zmiany zysku po opodatkowaniu Zmiany ROE (rentowność kapitału własnego) (1) x1,9 x3,3 W tym ujemne 33 mln PLN pozycji jednorazowych (2) po opodatkowaniu 102 W tym ujemne 1 mln PLN pozycji jednorazowych (2) po opodatkowaniu ,8% 6,1% 5,4% 12 2,9% 31 1,9% IV kw III kw IV kw IV kw III kw IV kw Zysk po opodatkowaniu w wys. 102,3 mln PLN w 2013 r., o 71,4 mln PLN wyższy niż w 2012 r. spowodowany niewielkim wzrostem przychodów przy znaczącej redukcji kosztów i spadku kosztów ryzyka - czynniki te wpłynęły na wzrost wskaźnika ROE Zysk po opodatkowaniu w wys. 24,1 mln PLN w IV kw r., wyższy o 12,3 mln PLN w por. do IV kw r. 17 Uwaga: (1) RoE obliczony jako iloraz wyniku po opodatkowaniu i średniego salda kapitału własnego (średnia arytmetyczna łącznego kapitału własnego na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych). (2) W oparciu o 19% normatywną stawkę podatku

19 Kluczowe wyniki w podziale na segmenty działalności Wynik z działalności bankowej Koszty ryzyka Bankowość Detaliczna (RB) Wynik z działalności bankowej wyższy o 7,6% Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 9,5% głównie za sprawą lepszych marży i produkcji w zakresie kredytów konsumenckich (z drugiej strony, Dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD), która nakłada wymóg powiadomienia klienta z 2 mies. wyprzedzeniem o zmianie warunków cenowych, negatywnie wpłynęła na wynik z tyt. odsetek na rachunkach oszczędnościowych (1) - poprawa marży na rachunkach oszczędnościowych notowana od III kw r.). Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 0,6% Lepszy wynik na transakcjach walutowych Koszty ryzyka spadły o 27,2% głównie dzięki lepszej jakości portfela kredytów konsumenckich; z drugiej strony, pozostawały pod wpływem spowolnienia gospodarczego na początku bieżącego roku, które szczególnie negatywnie dotknęło segment małych i średnich przedsiębiorstw Bankowość Korporacyjna i Transakcyjna (CTB) rozwiązania netto Wynik z działalności bankowej Koszty ryzyka Wynik z działalności bankowej wyższy o 4,5% Wynik z tytułu prowizji wyższy o 3,2 mln PLN Przychody w wysokości 4,5 mln PLN ze sprzedaży akcji Grupy Vistula S.A. związanej z restrukturyzacją zadłużenia Wynik z tytułu odsetek spadł o 1,5% (2,1 mln) Niższy wynik na transakcjach walutowych i na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu w porównaniu do 2012 r. Utrzymujące się dodatnie koszty ryzyka dzięki skutecznej restrukturyzacji i windykacji (m.in. sprzedaży wierzytelności Grupy wobec Grupy Vistula S.A.) Wynik z działalności bankowej Koszty ryzyka Pozostała działalność bankowa Wynik z działalności bankowej niższy o 21,3% Wynik z tytułu odsetek niższy o 30,6 mln PLN głównie za sprawą niższego wyniku z tytułu odsetek na portfelu papierów wartościowych, przeszacowania finansowania w CHF otrzymanego z grupy BNP Paribas oraz niższego niż w 2012 r. przychodu jednorazowego związanego z wcześniejszą spłatą zadłużenia wobec grupy BNP Paribas przy dodatniej wycenie rynkowej Wynik na transakcjach walutowych i na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu spadł o 7,5 mln PLN Częściowo skompensowane przez wyższy wynik na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży (głównie obligacjach) 18 Uwaga: (1) Przeszacowanie zrealizowane na przełomie lipca i sierpnia 2013 r.

20 Wyniki finansowe: Porównanie do sektora bankowego Znacząca poprawa większości wskaźników w porównaniu do polskiego sektora bankowego Salda kredytów Wynik z działalności bankowej Sektor Bankowy BNP Paribas Bank Polska Sektor Bankowy BNP Paribas Bank Polska +3,5% +1,8% -5,3% +0,8% Koszty operacyjne Wskaźnik NPL Sektor Bankowy stabilne BNP Paribas Bank Polska -6,2% Sektor Bankowy -0,3p.p. 8,8% 8,5% BNP Paribas Bank Polska 11,2% -2,8p.p. 8,4% Uwaga: Dane dotyczące sektora bankowego pochodzą z NBP. Salda kredytów i wskaźnik NPL bazują na kredytach dla sektora niefinansowego.

21 Pozycja kapitałowa Mocna pozycja kapitałowa Solidny profil płynności Współczynnik Tier 1 Współczynnik wypłacalności (CAR) Kredyty w PLN / Depozyty w PLN 10,1% 10,3% 9,5% 9,7% 13,8% 14,5% 12,4% 12,9% 108% 105% 99% 96% Tier 1 (Grupa) Tier 1 (Bank) CAR (Grupa) CAR (Bank) Kredyty w PLN / Depozyty w PLN (Grupa) Kredyty w PLN / Depozyty w PLN (Bank) Współczynnik wypłacalności na poziomie 12,4% - spadek współczynnika w porównaniu do grudnia 2012 r. spowodowany przede wszystkim wcześniejszą spłatą pożyczki podporządkowanej w wys. 60 mln EUR w styczniu 2013 r. 20

22 Podsumowanie Stały postęp we wdrażaniu strategii BNP Paribas Bank Polska SA: trzyletni cykl reorganizacji i repozycjonowania Solidna i wciąż poprawiająca się jakość aktywów: Portfel kredytów w sytuacji nieregularnej został istotnie zredukowany Dobra jakość produkcji od roku 2010 Widoczne efekty kompleksowej optymalizacji bazy kosztowej Stały, znaczący wzrost wyników w głównych liniach biznesowych: Bankowość Korporacyjna i Transakcyjna: Silna pozycja w zakresie obsługi klientów międzynarodowych oraz rosnący udział rynkowy w segmencie polskich spółek średniej wielkości, dzięki atrakcyjnej ofercie produktowej (finansowanie strukturyzowane, cash management, finansowanie handlu) Bankowość Detaliczna: Realizacja podstawowej strategii Banku dla Bankowości Detalicznej przy wsparciu Personal Finance, linii biznesowej zajmującej się kredytami konsumenckimi - jako nasza istotna przewaga konkurencyjna SME: ugruntowana pozycja w tym segmencie i kontynuacja rozwoju w segmencie Mikroprzedsiębiorstw Zdecydowane zwiększenie zyskowności, zgodnie ze standardami Grupy BNP Paribas w perspektywie średniookresowej Możliwość ograniczenia kosztów bez hamowania przyszłego rozwoju działalności Solidny potencjał wzrostu przychodów przy oczekiwanym ożywieniu gospodarczym Znacząca dźwignia operacyjna powinna doprowadzić do istotnego zwiększenia zysków 5 grudnia 2013 r. Grupa BNP Paribas ogłosiła informację o zawarciu porozumienia z Grupą Rabobank w sprawie nabycia Banku Gospodarki Żywnościowej - komunikat ten zapowiada istotne zdarzenia, które będą miały wpływ na rozwój Grupy w przyszłości 21

23 Relacje Inwestorskie dane kontaktowe: Małgorzata Ładecka Tel.: +48 (12) Anna Gazda Tel.: +48 (12) BNP Paribas Bank Polska SA Relacje Inwestorskie ul. Armii Krajowej Kraków

24 Załączniki

25 Skonsolidowany bilans Bilans () / Należności od klientów brutto ,8% Gross Performing Loans ,0% Gross Impaired loans ,9% Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości (1 202) (1 089) -9,4% Należności od klientów netto ,6% Inw estycje dostępne do sprzedaży ,9% Środki pieniężne i ich ekw iw alenty ,9% Należności od banków ,9% Pozostałe aktyw a ,2% Razem aktywa ,4% Zobow iązania w obec klientów ,2% Kredyty i pożyczki otrzymane ,1% Zobow iązania podporządkow ane ,9% Zobow iązania w obec banków ,0% Pozostałe zobow iązania ,2% Razem zobowiązania ,1% Kapitały własne ,3% Razem pasywa ,4% Uwaga: (1) Pozostałe składniki aktywów zawierają: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, instrumenty zabezpieczające, rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne, aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, aktywa i rozrachunki z tytułu podatku dochodowego i pozostałe aktywa. (2) Pozostałe składniki pasywów zawierają: zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, rezerwę z tytułu podatku odroczonego, rezerwy oraz pozostałe zobowiązania. 24

26 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Rachunek wyników () 2013/2012 Przychody z tytułu odsetek ,6% Koszty z tytułu odsetek ,7% Wynik z tytułu odsetek ,3% Przychody z tytułu prowizji ,6% Koszty z tytułu prowizji ,3% Wynik z tytułu prowizji ,6% Wynik na operacjach instrumentami finansowymi ,3% Wynik na transakcjach zabezpieczających ,8% Wynik na pozycji zabezpieczanej ,8% Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do ,5% Dywidendy ,2% Pozostałe przychody ,0% Pozostałe koszty operacyjne ,9% Wynik z działalności bankowej ,8% Koszty działania ,3% Koszty osobowe ,6% Pozostałe koszty działania ,0% Amortyzacja ,0% Wynik operacyjny brutto ,3% Koszty ryzyka ,0% Wynik z tytułu rezerw ,2% Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw ,3% Wynik operacyjny netto ,3% Wynik na sprzedaży aktywów, akcji i udziałów ,5% Wynik przed opodatkowaniem ,8% Podatek dochodowy ,1% Wynik po opodatkowaniu ,6% 25

27 Podstawowe wskaźniki Wskaźniki rentowności Marża odsetkowa netto (NIM) (1) 2,9% 2,8% Koszty/Przychody (2) 74,4% 69,2% ROA (3) 0,1% 0,5% ROE (4) 1,9% 5,8% Wynik z tytułu prowizji / Wynik z działalności bankowej 17,9% 18,2% Wskaźniki kapitałowe Skonsolidowany współczynnik Tier 1 (5) 9,5% 9,7% Skonsolidowany współczynnik wypłacalności 13,8% 12,4% Jednostkowy współczynnik Tier 1 (5) 10,1% 10,3% Jednostkowy współczynnik wypłacalności 14,5% 12,9% Jakość portfela kredytowego Wskaźnik NPL (6) 11,2% 8,4% Współczynnik kosztu ryzyka (7) 0,9% 0,5% Współczynnik pokrycia rezerwami (8) 56,6% 65,9% Wskaźniki płynności Współczynnik kredytów do depozytów (9) 160,6% 152,2% Współczynnik kredytów w PLN do depozytów w PLN (10) 107,8% 105,1% Jednostkowy współczynnik kredytów w PLN do depozytów w PLN (Bank) (10) 99,0% 96,4% (1) w stosunku rocznym Obliczony jako iloraz wyniku z tytułu odsetek i średniego salda aktywów oprocentowanych (obliczonego jako średnia arytmetyczna sumy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, należności od banków, należności od klientów, inwestycji dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów zabezpieczających na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych) (2) obliczony jako iloraz sumy kosztów działania Banku oraz amortyzacji przez wynik z działalności bankowej (3) w stosunku rocznym Rentowność aktywów (ROA) - obliczona jako iloraz wyniku po opodatkowaniu i średniego salda aktywów (obliczonego jako średnia arytmetyczna sumy aktywów na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych) (4) w stosunku rocznym Rentowność kapitału własnego (ROE) - obliczony jako iloraz wyniku po opodatkowaniu i średniego salda kapitału własnego (średnia arytmetyczna łącznego kapitału własnego na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych) (5) obliczony jako iloraz funduszy podstawowych Tier 1 i wymogów kapitałowych pomnożonych przez 12,5 (6) obliczony jako iloraz należności od klientów z utratą wartości brutto i należności od klientów brutto (7) w stosunku rocznym Obliczony jako iloraz kosztów ryzyka i średniego salda należności od klientów brutto (obliczonego jako średnia arytmetyczna należności od klientów na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych) (8) obliczony jako iloraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na poniesione, zidentyfikowane straty na koniec okresu i należności od klientów z utratą wartości brutto (9) obliczony jako iloraz należności od klientów netto i zobowiązań wobec klientów (10) obliczony jako iloraz należności od klientów w PLN netto i zobowiązań wobec klientów w PLN 26

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1

Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1 Wyniki finansowe po 3 kw. 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 14 listopada 2012 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Sprzedaż przyspiesza 15 maja 2012 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012 (Warszawa, 1.02.2013) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za 2012 r. Warszawa, 7 marca 2013 r.

Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za 2012 r. Warszawa, 7 marca 2013 r. Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za r. Warszawa, 7 marca 2013 r. Streszczenie zarządcze Dobre zakończenie r., częściowo w wyniku zdarzeń jednorazowych Wyniki finansowe Klienci Strategia Finansowanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2013 r. Warszawa, 25 marca 2014 r. Agenda 1. Kontynuacja rozwoju biznesu w 2013 r. 2. Wzrost dochodów i dyscyplina kosztowa w trudnym

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA -wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA -wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku Warszawa, 13 maja 2014 INFORMACJA PRASOWA Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA -wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA ( Grupa ) osiągnęła w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2009 r. Lepszy Bank zorientowany na wzrost Mariusz Grendowicz Prezentacja dla dziennikarzy 09 lutego 2010 r. 1 BRE Bank w 2009 1 Polacy oszczędzają w BRE Banku (480 tys.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 203 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 3 maja 203 r. Podsumowanie Nowa Strategia PKO Banku Polskiego na lata 203-205: Lider we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 października 2013 r.

Warszawa, 21 października 2013 r. Wyniki Banku Pocztowego za 3 kwartały 2013 r. Warszawa, 21 października 2013 r. Podsumowanie trzech kwartałów 2013 r. Klienci detaliczni: +158 tys. r/r i +104 tys. w ciągu 9M13 ROR: +147 tys. r/r i +97

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

V. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM

V. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM 15 V. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM V.1. Rachunek zysków i strat Grupy Banku Millennium Przychody operacyjne 2015 2014 r/r Wynik z tytułu odsetek* 1 418,7 1 465,0-3,2% Wynik z tytułu prowizji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo