Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał 2013. 13 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał marca 2014 r.

2 Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 1

3 Jednorazowe pozycje niepieniężne Inwestycje i kontrakty Środowisko regulacyjne Finanse Solidne wyniki pomimo niepewnego otoczenia regulacyjnego Zysk EBITDA ponad 8 mld zł Marża EBITDA osiąga 27% Zysk netto sięga poziomu 4,1 mld zł Propozycja wypłaty dywidendy 50%; dywidenda na akcję 1,10 zł Najwyższa wśród spółek giełdowych, które dotychczas ogłosiły wyniki Jedna z najwyższych w całym sektorze O 14% większy niż rok wcześniej Najwyższa dywidenda z wyników operacyjnych w historii PGE III Krajowy Plan Przydziału Uprawnień i backloading Niepewność legislacyjna w zakresie energii odnawialnej Brak wsparcia dla kogeneracji Wprowadzenie mechanizmów mocowych Polski przemysł ma otrzymać znacząco mniej bezpłatnych uprawnień emisyjnych Wpływa na opłacalność produkcji prądu w oparciu o współspalanie i plany inwestycyjne Wyłączenie 2 bloków gazowych; wpływ na plany inwestycyjne Poprawa opłacalności projektów energetyki konwencjonalnej Rozpoczęcie projektu Opole II; bloki węglowe 2x900 MW Przejęcia farm wiatrowych Elektrociepłownia Gorzów - zgoda na budowę bloku gazowo-parowego Dostawy węgla kamiennego na lata Nakłady inwest. 11,6 mld zł; planowane uruchomienie i 2019 Wzrost mocy zainstalowanej do 283 MW Opłacalność projektu zabezpieczona dzięki lokalnym zasobom gazu Ceny węgla powiązane z cenami energii i surowców Niepewność regulacyjna dotycząca CO2 w związku z alokacją bezpłatnych uprawnień do emisji Odpisana utrata wartości aktywów Zawiązana rezerwa w wysokości 0,8 mld zł Odpis najmniej efektywnych aktywów na kwotę 0,3 mld zł 2

4 Stabilne wyniki operacyjne PGE wiarygodna i bezpieczna firma energetyczna Pomimo pogarszającego się stanu otoczenia rynkowego PGE stanowi wyjątkowy przykład stabilnej finansowo firmy energetycznej CAGR:6% Utrzymany został trend poprawy wyników i wzrostu wydajności operacyjnej Wzrost zysku EBITDA o 10% w roku 2013 zabezpiecza wysoki poziom przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej i zapewnia atrakcyjne podstawy dla przyszłego wzrostu CAGR:11% Wyższy o 14% zysk netto oznacza 2,20 zł zysku przypadającego na jedną akcję FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 EBITDA Net profit PGE wyprzedza konkurencję pod względem wzrostu wolumenu produkcji energii elektrycznej i sprzedaży detalicznej (TWh) Rok 2013 Rok 2012 % wzrost Produkcja energii netto utrzymuje się na stabilnym poziomie dzięki optymalnemu wykorzystaniu najbardziej wydajnych aktywów węglowych Najniższe koszty produkcji energii pozwoliły zaproponować konkurencyjną ofertę na rynku detalicznym i w efekcie dały 15% wzrost wolumenu energii sprzedanej klientom końcowym Przejęcie farm wiatrowych wzmacnia pozycję PGE na polskim rynku energii odnawialnej Produkcja energii netto 57,04 57,05 0% Sprzedaż do klientów końcowych 36,95 32,10 15% Wolumen dystrybucji energii 31,78 31,32 1% * Bez istotnych pozycji jednorazowych 3

5 Ożywienie gospodarcze i nowe regulacje są korzystne dla PGE Sytuacja ekonomiczna i surowcowa Poprawa sytuacji gospodarczej sprzyja wzrostowi popytu ze strony gospodarstw domowych Ceny uprawnień emisyjnych i węgla kamiennego spadły, pociągając za sobą ceny elektryczności Ponieważ większa część energii jest sprzedawana w transakcjach terminowych, w krótkim okresie czasu europejskie firmy energetyczne będą nadal odczuwać negatywny wpływ takich transakcji na ceny elektryczności Wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych zwiększa presji wywieranej na ceny Perspektywy Poprawia się perspektywa makroekonomiczna - przewiduje się dalszy wzrost gospodarczy, który będzie pobudzać popyt, a przez to wzrost cen energii Pojawiają się korzystniejsze regulacje backloading wywiera wpływ na ceny uprawnień emisyjnych, co będzie korzystne dla najbardziej wydajnych producentów energii Wdrożone zostały mechanizmy mocowe, które zabezpiecząją śreniookresową opłacalność energetyki konwencjonalnej PGE ma dobrą pozycję do wykorzystania poprawy sytuacji przy utrzymaniu stabilnych przepływów gotówkowych Produkcja i konsumpcja energii elektrycznej Cena energii FY 2010 (TWh) FY 2011 (TWh) FY 2012 (TWh) FY 2013 (TWh) Produkcja krajowa Konsumpcja krajowa Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 mid term long term * średnia kwartalna cena ee wytworzonej z aktywów konwencjonalnych (PLN/MWh) 4

6 Rozpoczęcie realizacji ważnych inwestycji Projekt inwestycyjny Opole Polecenie rozpoczęcia prac (NTP) wydano 31 stycznia 2014 Przewidywane terminy przekazania do eksploatacji: Blok 5: lipiec miesiące od wydania NTP Blok 6: marzec miesiące od wydania NTP Wartość kontraktu: 9,4 mld zł (netto), 11,6 mld zł (brutto) Projekt realizowany na zasadzie EPC (projektowanie, dostawa, konstrukcja) Podpisano długoterminową umowę na dostawę węgla kamiennego, wiążąc koszt tego paliwa z cenami na giełdzie towarowej Przewidywane nakłady inwestycyjne 3,8 (mld zł) 3,3 Inne kluczowe projekty realizowane są zgodnie z planem Elektrociepłownia Gorzów 138MWe/90MWt - kontrakt podpisany w III kw Turów 460 MW - trwa procedura przetargowa - rozstrzygnięcie oczekiwane w II kw Elektrociepłownia Bydgoszcz MW i Elektrociepłownia Pomorzany 240 MW - trwają procedury przetargowe Energetyka konwencjonalna - proces unowocześniania i modernizacji przebiega zgodnie z planem Ciągły proces podłączania nowych klientów do sieci w obszarze dystrybucji i modernizacja linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia Farmy wiatrowe: farma wiatrowa Resko o mocy 14 MW rozpoczęła pracę w III kw Moc naszych aktywów wiatrowych wzrosła do 283 MW.Farmy wiatrowe Lotnisko 90MW, Resko II 76MW iwojciechowo 28MW planowane uruchomienie - w latach Lotnisko 90 MW Mapa realizowanych inwestycji wraz z projektem jądrowym Potencjalna lokalizacja elektrowni jądrowej Wojciechowo 28MW 1,9 Resko II 76 MW 0,1 0,7 1,1 0,1 Bydgoszcz MW Gorzów 138 MW Pomorzany 240 MW Turów 460 MW Opole MW 5

7 Wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał 2013 i rok obrotowy 2013 Szczegółowe wyniki finansowe i operacyjne Magdalena Bartoś Dyrektor Zarządzająca ds. Ekonomiczno-Finansowych 6

8 Kluczowe wyniki finansowe Cały rok (mln PLN) 2013 zmiana r/r % Q zmiana q/q % Rok finansowy 2013 Przychody ze sprzedaży 30,145 30,481 Przychody ze sprzedaży 30,145-1% 7,563-12% EBITDA 8,025 10% 1, % EBITDA skorygowany 8,315-4% 2,172 8% Zysk netto 4,118 14% % Zysk na akcję (PLN) % EBIT EBITDA Zysk netto 5,060 4,378 8,025 7,310 4,118 3,616 FY 2013 FY 2012 Środki pieniężne z działalności operacyjnej 7,941 7% 2,146 51% CAPEX brutto 4,357-10% 1,529-6% Środki pieniężne netto (koniec okresu) 3,131 25% IV kwartał Sprzedaż Skorygowana Recurring* sprzedaż sales EBITDA 400 1,097 7, ,794 7,450 Wypłata dywidendy* 2,057 28% Dywidenda na akcję* (PLN) % Skorygowany EBITDA Zysk netto 341 2,172 2, Rating finansowy Fitch BBB+ Skorygowany zysk netto 1, Moody s A3 Q Q

9 Produkcja energii maksymalizacja wykorzystania najbardziej wydajnych aktywów produkcja IV kw (zmiana % rok do roku) produkcja rok obrot (zmiana % rok do roku) 0.30 (-63%) 0.20 (+233%) 0.09 (+13%) 0.19 (+36%) 0.16 (-79%) Inne 2.97 (-6%) RAZEM 14,26 TWh (+2%) (+9%) 1.03 (-30%) 0.43 (+231%) 0.49 (+9%) 0.53 (+33%) 1.11 (-53%) Inne (-2%) RAZEM 57,04 TWh (0%) (+3%) Węgiel brunatny Węgiel kamienny Gaz Szczytowo-pompowe Woda Wiatr Biomasa Większa produkcja z węgla brunatnego dzięki wyższemu wykorzystaniu najbardziej wydajnych aktywów Niższa produkcja z węgla kamiennego z powodu aktywnego zarządzania portfelem aktywów energetycznych Obniżenie produkcji energii w oparciu o gaz (wstrzymane wytwarzanie w elektrociepłowniach Lublin i Rzeszów) spowodowane wygaśnięciem wsparcia dla kongeneracji Produkcja energii odnawialnej wyniosła 1,95 TWh po obniżeniu poziomu współspalania biomasy z powodu pogarszającej się opłacalności. Jednakże znaczący wkład ze strony nowych farm wiatrowych 8

10 Kształtowanie się EBITDA pod wpływem głównych czynników tworzenia wartości mln PLN EBITDA reported EBITDA 7,310 Rekompensaty KDT Utrata wartości aktywów LTC compensations Impairment 1,527 1,642 Rezerwy (głównie Provisions rekultywacyjne) (mostly i inne recultivation) and other Skorygowany EBITDA recurring EBITDA 1,221 8,646 Cena hurtowa energii Wholesale price of electricity 1,504 Koszt gotówkowy emisji CO2 Cash cost of CO2 emmissions 549 Koszt paliw (węgiel kamienny, Cost gaz, of fuel biomasa) (hardcoal, gas, biomass) 727 Nowe aktywa energii odnawialnej New renewable assets 142 Higher Zwrot z return aktywów on dystrybucyjnych distribution assets + niższe + straty lower sieciowe network losses 242 Marża na rynku detalicznym Margin on retail market 450 Programy poprawy efektywności Efficiency programs 494 Inne czynniki Other factors 333 Skorygowany EBITDA recurring EBITDA 8,315 Rekompensaty KDT LTC compensations 638 Niepieniężna rezerwa na Non-cash emisje CO2 CO2 emmissions provision 751 Utrata wartości Impairment 343 Rezerwy Wykazany EBITDA 2013 Provisions 2013 reported EBITDA 166 8,025 9

11 EBITDA skorygowany 1 w rozbiciu na segmenty FY , ,6 341,1 8, , ,0 982,6 Zmiana r-d-r(%) Energetyka konwencjonalna Energetyka odnawialna Sprzedaż hurtowa Dystrybucja Sprzedaż detaliczna Inne i korekty -29% 52% 140% 11% 22% -4% EBITDA FY , , ,315.3 FY , , ,646.6 Q , ,5 262,2 559,8 252,0 2,171.5 Energetyka konwencjonalna Energetyka odnawialna Sprzedaż hurtowa Dystrybucja -83,4 Sprzedaż detaliczna Inne i korekty EBITDA Change y-o-y(%) -12% 83% 108% 15% -161% 7% Q , ,171.5 Q , ,020.0 Cena hurtowa Koszt uprawnień CO2 Koszt paliwa Wyższy wolumen Wyższa marża Wyższe wynagrodzenie Efektywność FY: Świadectwa pochodzenia Q4: Wpływ przepływów wewnątrzgrupowych 1 Skorygowany = z wyłączeniem istotnych pozycji jednorazowych 10

12 Nakłady kapitałowe w roku 2013 Dystrybucja (1,3 mld zł) Sprzedaż detaliczna, hurtowa Inne (0,2 mld zł) 24% 4% RAZEM CAPEX + przejęcia 5,5 mld zł (po korektach) 49% Energetyka konwencjonalna (2,7 mld zł) Energetyka Modernizacja bloków 3-12 w Elektrowni Bełchatów (542,3 mln zł) Zmiana technologii składowania odpadów paleniskowych (Bełchatów) (110,4 mln zł) Modernizacja IOS bloków 3-12 (Bełchatów) (96,5 mln zł) Budowa instalacji wychwytywania NO x na blokach 1-3 (Opole) (39,3 mln zł) Energetyka odnawialna (1,3 mld zł) 23% Dystrybucja Podłączenia nowych odbiorców (542,1 mln zł) Modernizacja i rozbudowa energetycznej sieci, stacji i linii (472,0 mln zł) Energetyka odnawialna Przejęcie farm wiatrowych o mocy 131 MW (wartość przedsięwzięcia 1,1 mld zł) Farma wiatrowa Resko I o mocy 14 MW (70,1 mln zł) Farma wiatrowa Wojciechowo o mocy 28 MW (25,2 mln zł) Nowe nakłady inwest. 49% 51% Modernizacja i remonty 11

13 Stabilny i solidny podział zysku - dywidenda za 2013 Polityka dywidendowa 2013 propozycja Dywidenda na akcję Terminy Zgodnie z polityką dywidendową PGE, spółka przeznacza na dywidendę 40-50% skonsolidowanego zysku netto za dany rok. Polityka jest uwzględniana w ramach programu inwestycyjnego. Z zysku za rok 2013 Zarząd proponuje wypłatę dywidendy w maksymalnym zakresie przewidzianym w polityce. Ostateczna decyzja zapadnie na dorocznym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z propozycją, dywidenda z zysku za rok 2013 wyniesie 2,06 mld zł, co oznacza dywidendę na akcję na poziomie 1,10 zł. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy: 5 września 2014 Proponowany dzień wypłaty dywidendy: 26 września ,23 1,68 Ok zł przypisane do transakcji zbycia akcji Polkomtel Dywidenda gotówkowa 1,83 2,64 1,72 DPS CAGR : 10% ,76 0,65 0, proposed propozycja Dividend Dywidenda per na share akcję (PLN) (zł) Earning Zysk na per akcję share (zł) (PLN) 12

14 Optymalna struktura kapitałowa przy wykorzystaniu dźwigni finansowej Środki pieniężne netto (mld zł) Zadłużenie netto/ebitda Od środków pieniężnych netto do lepszej struktury kapitałowej -0,06 4,1 2,5 3, , , , ,39 maks. 2, * 2011* Mid-term** CAPEX (mld zł) Dividends Dywidendy paid wypłacone or proposed lub zaproponowane (PLN bn) (mld zł) Cash Przepływy flows gotówkowe from operating z działalności activities operacyjnej (PLN bn) (mld zł) * bez uaktualnienia **przykładowe 13

15 Podział EBITDA i CAPEX; perspektywa na rok 2014 Perspektywa 2014 do 2013 Główne czynniki Energetyka konwencjonalna Spadek Cena hurtowa niższa o ok zł/mwh Dalszy wzrost kosztów emisji Programy wydajnościowe, lepsze wykorzystanie aktywów związanych z węglem brunatnym i niższa cena węgla kamiennego częściowo zrównoważą negatywne czynniki Energetyka odnawialna Wzrost Całoroczna eksploatacja nowych aktywów przy zakontraktowanym odbiorze energii i świadectw Sprzedaż hurtowa + sprzedaż detaliczna Dystrybucja Spadek Bez zmian Presja ze strony konkurencyjnego rynku Potencjanie negatywny wpływ po ponownym wprowadzeniu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia energii z kogeneracji. Zakończenie aktualizacji wyceny RAB (baza aktywów regulowanych) Jednakże, niższy wolny od ryzyka wskaźnik obniża średni ważony koszt kapitału, co znacząco obniża wpływ aktualizacji wyceny CAPEX Wzrost PGE uruchomiła ważne projekty inwestycyjne w energetyce konwencjonalnej w Opolu i Gorzowie Wyższy poziom nakładów inwestycyjnych wpłynie na przyszłą rentowność aktywów. 14

16 Wyniki finansowe za IV kw r. Informacje dodatkowe 15

17 Produkcja energii z węgla brunatnego nadal opłacalna Uprawnienia do emisji CO 2 (EUA_DEC13) Węgiel kamienny EUR/t USD/t 1 8,01-38% 7,59-5% 91,29 88,63 87,15 80,76 4,65 4,76 4,73 3,87 75,86 83,9 Średnia hurtowa cena energii w PGE zł/mwh % Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Źródło: Bloomberg Średnie kwartalne ceny energii na TGE w 2013 r. i 2012 r. zł/mwh Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Źródło: Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Podstawa (Spot) Szczyt (Spot) Pdst_Y_13/14 (kontr. termin, rok przyszły) - 13% - 12% Pdst_Y_13 Pdst_Y_14 177,1 168,05 159,21 150,45 160,65 146,45 197,32 196,08 183,27 170,21 183,57 172,27 194,13 172,68 163,64-12% 154,34 151,78 152,47 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 1 Średnia cena na światowym indeksie COAL DES ARA 16

18 Efekty Programu Poprawy Efektywności Efekt netto Programu po roku obrotowym 2013 wyniósł +494 mln zł Liczba pracowników po roku 2013 pozostaje na stałym poziomie Oszczędności kosztowe wynikające z redukcji zatrudnienia wynikają z restrukturyzacji przeprowadzonej w roku 2012 Lepsza efektywność kosztowa i procedury optymalizacyjne pozwoliły na zaoszczędzenie 134 mln zł Zatrudnienie [pełny wymiar] Energetyka konwencjonalna -15% Dystrybucja Sprzedaż detaliczna -13% -16% Grupa PGE -9%

19 Program Poprawy Efektywności Zatrudnienie Koszty osobowe (mln zł) % -3% Proces restrukturyzacji zatrudnienia doprowadził do: % -8% % W GK PGE suma oszczędności z tytułu ograniczania kosztów osobowych w ramach programu PPE wyniosła 318 mln zł w 2013 roku % Conventional Energetyka konwencjonalna generetion Distribution Dystrybucja Retail Sprzedaż detal Conventional Energetyka konwencjonalna generetion Distribution Dystrybucja Sprzedaż Retail detal. Łączny efekt programu PPE w 2013 roku wyniósł +494 mln zł 18

20 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ( Spółka lub PGE ) i inne podmioty i jest dostarczana jedynie na zasadach poufności dla wyłącznego użycia docelowego odbiorcy oraz tylko do celów dyskusji. Niniejszy dokument został zaprezentowany wyłącznie dla Twojej informacji i nie może być kopiowany, reprodukowany, dystrybuowany lub przekazywany (w części lub w całości) do prasy lub jakiejkolwiek innej osobie w jakimkolwiek czasie. Uczestnicząc w zebraniu podczas, którego przedstawiana jest niniejsza prezentacja, lub czytając slajdy niniejszej prezentacji, wyrażasz zgodę na związanie się następującymi ograniczeniami. Niniejsza Prezentacja nie stanowi lub nie tworzy części i nie powinna być interpretowana jako oferta sprzedaży, lub nakłanianie lub zaproszenie d zakupu lub subskrypcji jakiejkolwiek oferty, papierów wartościowych Spółki, jakikolwiek spółki z grupy lub jakiejkolwiek ze spółek zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji lub zachęty do działalności inwestycyjnej. Żadna część niniejszej Prezentacji ani fakt jej dystrybucji nie powinny stanowić podstawy do, lub nie można polegać na niej, w związku z jakąkolwiek decyzją o umowie, zobowiązaniu lub inwestycji. Działamy w branży, w której trudno jest uzyskać precyzyjne informacje dotyczące branży i rynku. Dane rynkowe i pewne dane ekonomiczne i branżowe oraz wykorzystywane prognozy, oraz stwierdzenia dokonywane na ich podstawie dotyczące naszej pozycji w branży zostały oszacowane lub uzyskane w oparciu o założenia, które uważamy za uzasadnione, jak również z naszych własnych badań, ocen lub studiów prowadzonych dla nas na zlecenie przez strony trzecie lub z publicznie dostępnych źródeł, publikacji branżowych lub ogólnych takich jak prasowe. Niniejsza Prezentacja i jej zawartość są poufne i nie mogą być dystrybuowane, publikowane lub reprodukowane (w całości lub w części) przez jakiekolwiek media lub w żadnej formie, ani ujawniane lub udostępniane przez odbiorców jakimkolwiek innym osobom, bez względu na to czy taka osoba jest Osobą Odpowiednią. Jeśli otrzymałeś niniejszą prezentację, a nie jesteś Osobą Odpowiednią, zwróć ją natychmiast do Spółki. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych Spółki. Niniejsza Prezentacja i wszelkie materiały dystrybuowane w związku z tą Prezentacją nie są skierowane do dystrybucji, ani ich intencją nie jest ich dystrybucja lub wykorzystanie przez jakąkolwiek osobę lub jednostkę tj. obywatela lub rezydenta w jakiejkolwiek lokalizacji, stanie, państwie lub innej jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja, publikacja, dostępność lub użycie byłoby niezgodne z prawem lub regulacjami lub które wymagałoby jakiejkolwiek rejestracji lub pozwolenia w obrębie takiej jurysdykcji. Niniejsza Prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie zawierają słowa przewidywać, uważać, zamierzać, szacować, oczekiwać oraz inne słowa o podobnym znaczeniu. Wszelkie zawarte w niniejszej Prezentacji stwierdzenia inne niż stwierdzenia faktów, jakie wystąpiły w przeszłości, w tym stwierdzenia dotyczące m.in. sytuacji finansowej Spółki, przyszłych wyników finansowych, jej strategii biznesowej oraz planów i celów kierownictwa w zakresie działalności Spółki w przyszłości (w tym celów i planów w zakresie rozwoju usług i produktów Spółki) są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością i innych istotnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki i osiągnięcia Spółki będą istotnie odbiegać od wyników i osiągnięć przewidywanych w takich stwierdzeniach lub z nich wynikających. Podstawą stwierdzeń dotyczących przyszłości jest szereg założeń dotyczących obecnej i przyszłej strategii działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka będzie prowadzić działalność w przyszłości. Takie stwierdzenia są aktualne jedynie na dzień sporządzenia niniejszej Prezentacji. Spółka wyraźnie zastrzega, że nie ma obowiązku ani zamiaru przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszej Prezentacji, w przypadku zmiany oczekiwań Spółki w powyższym zakresie lub w związku ze zmianą sytuacji, okoliczności lub warunków stanowiących podstawę takich stwierdzeń. Spółka zwraca uwagę, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia określonych wyników w przyszłości oraz że jej faktyczna sytuacja finansowa, strategia biznesowa oraz plany i cele kierownictwa w zakresie działalności Spółki w przyszłości mogą się istotnie różnić od sytuacji finansowej, strategii biznesowej oraz planów i celów kierownictwa określonych w lub wynikających z zawartych w niniejszej Prezentacji stwierdzeń dotyczących przyszłość. Ponadto, nawet jeżeli sytuacja finansowa Spółki, jej strategia biznesowa oraz plany i cele kierownictwa w zakresie działalności Spółki w przyszłości będą zgodne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w niniejszej Prezentacji, takie wyniki lub zdarzenia nie stanowią prognozy wyników lub zdarzeń w przyszłych okresach. Spółka nie zobowiązuje się do weryfikowania ani potwierdzania stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani publikowania jakichkolwiek zmian dotyczących stwierdzeń dotyczących przyszłości, w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, jakie wystąpią po dacie sporządzenia niniejszej Prezentacji. 19

21 Dziękujemy! Kontakt: Maciej Szczepaniuk Rzecznik prasowy Kom:

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 półrocze 2014 roku 13 sierpnia 2014 r. Podsumowanie 2 kwartału i 1 półrocza 2014 2 kwartał 2014 1 półrocze 2014 Przychody ze sprzedaży 2 539 mln zł (-11% r/r) 5 287 mln

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO UTECH S.A. www.enut.pl 1

Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO UTECH S.A. www.enut.pl 1 Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO UTECH S.A. www.enut.pl 1 GIEŁDOWA GRUPA KAPITAŁOWA Spółka Akcyjna Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski 100% udziałów Kapitał zakładowy: 15.746.000,00

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 13 lutego 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2014 rok 16 marca 2015 r. Rok 2014 najlepsze wyniki w historii Grupy ENERGA EBITDA 2,3 mld zł (+17% r/r) Marża EBITDA 22% ( 5 p.p.) Zysk netto Grupy ponad 1 mld zł (+35%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014 Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014 13 marca 2015 Strategia rozwoju Grupy Alumetal Pozycja rynkowa 2010 2014 2018 Lider w CEE # 7 w Europie Lider w CEE # 4 w Europie Lider w CEE # 1 w Europie Udział

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartośd i bezpieczną przyszłośd Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035

Budujemy wartośd i bezpieczną przyszłośd Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035 Budujemy wartośd i bezpieczną przyszłośd Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035 Luty 2012 2 Od rozbudowanego konglomeratu do nowoczesnej i konkurencyjnej korporacji POCZĄTEK TRANSFORMACJA WARTOŚĆ I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD i stabilnie EUR wobec PLN R/R W 3Q 2015 wskutek spadku cen ropy 9-miesięczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2013 roku 2 Zespół Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 Program Poprawy Efektywności w Grupie TAURON na lata 2016-2018 Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 9 marca 2016 r. Dotychczasowe programy poprawy efektywności w Grupie TAURON Oszczędności o ok. 300

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników finansowych IQ 2012 14 maja 2012

Podsumowanie wyników finansowych IQ 2012 14 maja 2012 Podsumowanie wyników finansowych IQ 14 maja Podsumowanie IQ Dobre wyniki GK ENEA po IQ r. Wyniki GK ENEA IQ r. vs. IQ 2011 r.: Przychody netto wzrost o 7,0% EBIT wzrost o 0,8% EBITDA wzrost o 11,4% Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

Grupa Enea zmienia się dla Klienta

Grupa Enea zmienia się dla Klienta Grupa Enea zmienia się dla Klienta IQ 2015 Warszawa, 15 maja 2015 r. Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IQ 2015 Grupa Enea inwestuje i rozwija się dla Klienta 2

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014 Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja Spółki marzec 2014 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 kwartał 2015 roku 13 maja 2015 roku Podsumowanie 1 kwartału 2015 roku EBITDA 691 mln zł (+7% r/r) Marża EBITDA 24% ( 1 p.p.) Zysk netto Grupy 355 mln zł (+13% r/r) Wypłata

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

O Grupie ENERGA. ENERGA posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży do odbiorców końcowych.

O Grupie ENERGA. ENERGA posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży do odbiorców końcowych. Źródło: http://akcjonariatobywatelski.pl/pl/debiuty-gieldowe/energa-sa/o-grupie-energa/926,o-grupie-energa.html Wygenerowano: Piątek, 5 lutego 2016, 23:59 O Grupie ENERGA Grupa ENERGA jest jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia 2 Najważniejsze informacje dotyczące wyników za I kw. 2015 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 16 lutego 2015 r.

Wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 16 lutego 2015 r. Wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 16 lutego 2015 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI Założenia biznesowe

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS Prezentacja wyników za III kwartał 2013 Branża oświetleniowa na tle rynku budowlanego Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2011 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Sprawozdanie finansowe skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Grupa Lokum Deweloper Wyniki finansowe za okres I-III kw. 2015 r. Listopad 2015 r.

Grupa Lokum Deweloper Wyniki finansowe za okres I-III kw. 2015 r. Listopad 2015 r. Grupa Lokum Deweloper Wyniki finansowe za okres I-III kw. 2015 r. Listopad 2015 r. 1 Nr 1 we Wrocławiu w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie Grupa Lokum Deweloper specjalizuje się w wielorodzinnym

Bardziej szczegółowo