Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał 2013. 13 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał marca 2014 r.

2 Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 1

3 Jednorazowe pozycje niepieniężne Inwestycje i kontrakty Środowisko regulacyjne Finanse Solidne wyniki pomimo niepewnego otoczenia regulacyjnego Zysk EBITDA ponad 8 mld zł Marża EBITDA osiąga 27% Zysk netto sięga poziomu 4,1 mld zł Propozycja wypłaty dywidendy 50%; dywidenda na akcję 1,10 zł Najwyższa wśród spółek giełdowych, które dotychczas ogłosiły wyniki Jedna z najwyższych w całym sektorze O 14% większy niż rok wcześniej Najwyższa dywidenda z wyników operacyjnych w historii PGE III Krajowy Plan Przydziału Uprawnień i backloading Niepewność legislacyjna w zakresie energii odnawialnej Brak wsparcia dla kogeneracji Wprowadzenie mechanizmów mocowych Polski przemysł ma otrzymać znacząco mniej bezpłatnych uprawnień emisyjnych Wpływa na opłacalność produkcji prądu w oparciu o współspalanie i plany inwestycyjne Wyłączenie 2 bloków gazowych; wpływ na plany inwestycyjne Poprawa opłacalności projektów energetyki konwencjonalnej Rozpoczęcie projektu Opole II; bloki węglowe 2x900 MW Przejęcia farm wiatrowych Elektrociepłownia Gorzów - zgoda na budowę bloku gazowo-parowego Dostawy węgla kamiennego na lata Nakłady inwest. 11,6 mld zł; planowane uruchomienie i 2019 Wzrost mocy zainstalowanej do 283 MW Opłacalność projektu zabezpieczona dzięki lokalnym zasobom gazu Ceny węgla powiązane z cenami energii i surowców Niepewność regulacyjna dotycząca CO2 w związku z alokacją bezpłatnych uprawnień do emisji Odpisana utrata wartości aktywów Zawiązana rezerwa w wysokości 0,8 mld zł Odpis najmniej efektywnych aktywów na kwotę 0,3 mld zł 2

4 Stabilne wyniki operacyjne PGE wiarygodna i bezpieczna firma energetyczna Pomimo pogarszającego się stanu otoczenia rynkowego PGE stanowi wyjątkowy przykład stabilnej finansowo firmy energetycznej CAGR:6% Utrzymany został trend poprawy wyników i wzrostu wydajności operacyjnej Wzrost zysku EBITDA o 10% w roku 2013 zabezpiecza wysoki poziom przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej i zapewnia atrakcyjne podstawy dla przyszłego wzrostu CAGR:11% Wyższy o 14% zysk netto oznacza 2,20 zł zysku przypadającego na jedną akcję FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 EBITDA Net profit PGE wyprzedza konkurencję pod względem wzrostu wolumenu produkcji energii elektrycznej i sprzedaży detalicznej (TWh) Rok 2013 Rok 2012 % wzrost Produkcja energii netto utrzymuje się na stabilnym poziomie dzięki optymalnemu wykorzystaniu najbardziej wydajnych aktywów węglowych Najniższe koszty produkcji energii pozwoliły zaproponować konkurencyjną ofertę na rynku detalicznym i w efekcie dały 15% wzrost wolumenu energii sprzedanej klientom końcowym Przejęcie farm wiatrowych wzmacnia pozycję PGE na polskim rynku energii odnawialnej Produkcja energii netto 57,04 57,05 0% Sprzedaż do klientów końcowych 36,95 32,10 15% Wolumen dystrybucji energii 31,78 31,32 1% * Bez istotnych pozycji jednorazowych 3

5 Ożywienie gospodarcze i nowe regulacje są korzystne dla PGE Sytuacja ekonomiczna i surowcowa Poprawa sytuacji gospodarczej sprzyja wzrostowi popytu ze strony gospodarstw domowych Ceny uprawnień emisyjnych i węgla kamiennego spadły, pociągając za sobą ceny elektryczności Ponieważ większa część energii jest sprzedawana w transakcjach terminowych, w krótkim okresie czasu europejskie firmy energetyczne będą nadal odczuwać negatywny wpływ takich transakcji na ceny elektryczności Wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych zwiększa presji wywieranej na ceny Perspektywy Poprawia się perspektywa makroekonomiczna - przewiduje się dalszy wzrost gospodarczy, który będzie pobudzać popyt, a przez to wzrost cen energii Pojawiają się korzystniejsze regulacje backloading wywiera wpływ na ceny uprawnień emisyjnych, co będzie korzystne dla najbardziej wydajnych producentów energii Wdrożone zostały mechanizmy mocowe, które zabezpiecząją śreniookresową opłacalność energetyki konwencjonalnej PGE ma dobrą pozycję do wykorzystania poprawy sytuacji przy utrzymaniu stabilnych przepływów gotówkowych Produkcja i konsumpcja energii elektrycznej Cena energii FY 2010 (TWh) FY 2011 (TWh) FY 2012 (TWh) FY 2013 (TWh) Produkcja krajowa Konsumpcja krajowa Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 mid term long term * średnia kwartalna cena ee wytworzonej z aktywów konwencjonalnych (PLN/MWh) 4

6 Rozpoczęcie realizacji ważnych inwestycji Projekt inwestycyjny Opole Polecenie rozpoczęcia prac (NTP) wydano 31 stycznia 2014 Przewidywane terminy przekazania do eksploatacji: Blok 5: lipiec miesiące od wydania NTP Blok 6: marzec miesiące od wydania NTP Wartość kontraktu: 9,4 mld zł (netto), 11,6 mld zł (brutto) Projekt realizowany na zasadzie EPC (projektowanie, dostawa, konstrukcja) Podpisano długoterminową umowę na dostawę węgla kamiennego, wiążąc koszt tego paliwa z cenami na giełdzie towarowej Przewidywane nakłady inwestycyjne 3,8 (mld zł) 3,3 Inne kluczowe projekty realizowane są zgodnie z planem Elektrociepłownia Gorzów 138MWe/90MWt - kontrakt podpisany w III kw Turów 460 MW - trwa procedura przetargowa - rozstrzygnięcie oczekiwane w II kw Elektrociepłownia Bydgoszcz MW i Elektrociepłownia Pomorzany 240 MW - trwają procedury przetargowe Energetyka konwencjonalna - proces unowocześniania i modernizacji przebiega zgodnie z planem Ciągły proces podłączania nowych klientów do sieci w obszarze dystrybucji i modernizacja linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia Farmy wiatrowe: farma wiatrowa Resko o mocy 14 MW rozpoczęła pracę w III kw Moc naszych aktywów wiatrowych wzrosła do 283 MW.Farmy wiatrowe Lotnisko 90MW, Resko II 76MW iwojciechowo 28MW planowane uruchomienie - w latach Lotnisko 90 MW Mapa realizowanych inwestycji wraz z projektem jądrowym Potencjalna lokalizacja elektrowni jądrowej Wojciechowo 28MW 1,9 Resko II 76 MW 0,1 0,7 1,1 0,1 Bydgoszcz MW Gorzów 138 MW Pomorzany 240 MW Turów 460 MW Opole MW 5

7 Wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał 2013 i rok obrotowy 2013 Szczegółowe wyniki finansowe i operacyjne Magdalena Bartoś Dyrektor Zarządzająca ds. Ekonomiczno-Finansowych 6

8 Kluczowe wyniki finansowe Cały rok (mln PLN) 2013 zmiana r/r % Q zmiana q/q % Rok finansowy 2013 Przychody ze sprzedaży 30,145 30,481 Przychody ze sprzedaży 30,145-1% 7,563-12% EBITDA 8,025 10% 1, % EBITDA skorygowany 8,315-4% 2,172 8% Zysk netto 4,118 14% % Zysk na akcję (PLN) % EBIT EBITDA Zysk netto 5,060 4,378 8,025 7,310 4,118 3,616 FY 2013 FY 2012 Środki pieniężne z działalności operacyjnej 7,941 7% 2,146 51% CAPEX brutto 4,357-10% 1,529-6% Środki pieniężne netto (koniec okresu) 3,131 25% IV kwartał Sprzedaż Skorygowana Recurring* sprzedaż sales EBITDA 400 1,097 7, ,794 7,450 Wypłata dywidendy* 2,057 28% Dywidenda na akcję* (PLN) % Skorygowany EBITDA Zysk netto 341 2,172 2, Rating finansowy Fitch BBB+ Skorygowany zysk netto 1, Moody s A3 Q Q

9 Produkcja energii maksymalizacja wykorzystania najbardziej wydajnych aktywów produkcja IV kw (zmiana % rok do roku) produkcja rok obrot (zmiana % rok do roku) 0.30 (-63%) 0.20 (+233%) 0.09 (+13%) 0.19 (+36%) 0.16 (-79%) Inne 2.97 (-6%) RAZEM 14,26 TWh (+2%) (+9%) 1.03 (-30%) 0.43 (+231%) 0.49 (+9%) 0.53 (+33%) 1.11 (-53%) Inne (-2%) RAZEM 57,04 TWh (0%) (+3%) Węgiel brunatny Węgiel kamienny Gaz Szczytowo-pompowe Woda Wiatr Biomasa Większa produkcja z węgla brunatnego dzięki wyższemu wykorzystaniu najbardziej wydajnych aktywów Niższa produkcja z węgla kamiennego z powodu aktywnego zarządzania portfelem aktywów energetycznych Obniżenie produkcji energii w oparciu o gaz (wstrzymane wytwarzanie w elektrociepłowniach Lublin i Rzeszów) spowodowane wygaśnięciem wsparcia dla kongeneracji Produkcja energii odnawialnej wyniosła 1,95 TWh po obniżeniu poziomu współspalania biomasy z powodu pogarszającej się opłacalności. Jednakże znaczący wkład ze strony nowych farm wiatrowych 8

10 Kształtowanie się EBITDA pod wpływem głównych czynników tworzenia wartości mln PLN EBITDA reported EBITDA 7,310 Rekompensaty KDT Utrata wartości aktywów LTC compensations Impairment 1,527 1,642 Rezerwy (głównie Provisions rekultywacyjne) (mostly i inne recultivation) and other Skorygowany EBITDA recurring EBITDA 1,221 8,646 Cena hurtowa energii Wholesale price of electricity 1,504 Koszt gotówkowy emisji CO2 Cash cost of CO2 emmissions 549 Koszt paliw (węgiel kamienny, Cost gaz, of fuel biomasa) (hardcoal, gas, biomass) 727 Nowe aktywa energii odnawialnej New renewable assets 142 Higher Zwrot z return aktywów on dystrybucyjnych distribution assets + niższe + straty lower sieciowe network losses 242 Marża na rynku detalicznym Margin on retail market 450 Programy poprawy efektywności Efficiency programs 494 Inne czynniki Other factors 333 Skorygowany EBITDA recurring EBITDA 8,315 Rekompensaty KDT LTC compensations 638 Niepieniężna rezerwa na Non-cash emisje CO2 CO2 emmissions provision 751 Utrata wartości Impairment 343 Rezerwy Wykazany EBITDA 2013 Provisions 2013 reported EBITDA 166 8,025 9

11 EBITDA skorygowany 1 w rozbiciu na segmenty FY , ,6 341,1 8, , ,0 982,6 Zmiana r-d-r(%) Energetyka konwencjonalna Energetyka odnawialna Sprzedaż hurtowa Dystrybucja Sprzedaż detaliczna Inne i korekty -29% 52% 140% 11% 22% -4% EBITDA FY , , ,315.3 FY , , ,646.6 Q , ,5 262,2 559,8 252,0 2,171.5 Energetyka konwencjonalna Energetyka odnawialna Sprzedaż hurtowa Dystrybucja -83,4 Sprzedaż detaliczna Inne i korekty EBITDA Change y-o-y(%) -12% 83% 108% 15% -161% 7% Q , ,171.5 Q , ,020.0 Cena hurtowa Koszt uprawnień CO2 Koszt paliwa Wyższy wolumen Wyższa marża Wyższe wynagrodzenie Efektywność FY: Świadectwa pochodzenia Q4: Wpływ przepływów wewnątrzgrupowych 1 Skorygowany = z wyłączeniem istotnych pozycji jednorazowych 10

12 Nakłady kapitałowe w roku 2013 Dystrybucja (1,3 mld zł) Sprzedaż detaliczna, hurtowa Inne (0,2 mld zł) 24% 4% RAZEM CAPEX + przejęcia 5,5 mld zł (po korektach) 49% Energetyka konwencjonalna (2,7 mld zł) Energetyka Modernizacja bloków 3-12 w Elektrowni Bełchatów (542,3 mln zł) Zmiana technologii składowania odpadów paleniskowych (Bełchatów) (110,4 mln zł) Modernizacja IOS bloków 3-12 (Bełchatów) (96,5 mln zł) Budowa instalacji wychwytywania NO x na blokach 1-3 (Opole) (39,3 mln zł) Energetyka odnawialna (1,3 mld zł) 23% Dystrybucja Podłączenia nowych odbiorców (542,1 mln zł) Modernizacja i rozbudowa energetycznej sieci, stacji i linii (472,0 mln zł) Energetyka odnawialna Przejęcie farm wiatrowych o mocy 131 MW (wartość przedsięwzięcia 1,1 mld zł) Farma wiatrowa Resko I o mocy 14 MW (70,1 mln zł) Farma wiatrowa Wojciechowo o mocy 28 MW (25,2 mln zł) Nowe nakłady inwest. 49% 51% Modernizacja i remonty 11

13 Stabilny i solidny podział zysku - dywidenda za 2013 Polityka dywidendowa 2013 propozycja Dywidenda na akcję Terminy Zgodnie z polityką dywidendową PGE, spółka przeznacza na dywidendę 40-50% skonsolidowanego zysku netto za dany rok. Polityka jest uwzględniana w ramach programu inwestycyjnego. Z zysku za rok 2013 Zarząd proponuje wypłatę dywidendy w maksymalnym zakresie przewidzianym w polityce. Ostateczna decyzja zapadnie na dorocznym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z propozycją, dywidenda z zysku za rok 2013 wyniesie 2,06 mld zł, co oznacza dywidendę na akcję na poziomie 1,10 zł. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy: 5 września 2014 Proponowany dzień wypłaty dywidendy: 26 września ,23 1,68 Ok zł przypisane do transakcji zbycia akcji Polkomtel Dywidenda gotówkowa 1,83 2,64 1,72 DPS CAGR : 10% ,76 0,65 0, proposed propozycja Dividend Dywidenda per na share akcję (PLN) (zł) Earning Zysk na per akcję share (zł) (PLN) 12

14 Optymalna struktura kapitałowa przy wykorzystaniu dźwigni finansowej Środki pieniężne netto (mld zł) Zadłużenie netto/ebitda Od środków pieniężnych netto do lepszej struktury kapitałowej -0,06 4,1 2,5 3, , , , ,39 maks. 2, * 2011* Mid-term** CAPEX (mld zł) Dividends Dywidendy paid wypłacone or proposed lub zaproponowane (PLN bn) (mld zł) Cash Przepływy flows gotówkowe from operating z działalności activities operacyjnej (PLN bn) (mld zł) * bez uaktualnienia **przykładowe 13

15 Podział EBITDA i CAPEX; perspektywa na rok 2014 Perspektywa 2014 do 2013 Główne czynniki Energetyka konwencjonalna Spadek Cena hurtowa niższa o ok zł/mwh Dalszy wzrost kosztów emisji Programy wydajnościowe, lepsze wykorzystanie aktywów związanych z węglem brunatnym i niższa cena węgla kamiennego częściowo zrównoważą negatywne czynniki Energetyka odnawialna Wzrost Całoroczna eksploatacja nowych aktywów przy zakontraktowanym odbiorze energii i świadectw Sprzedaż hurtowa + sprzedaż detaliczna Dystrybucja Spadek Bez zmian Presja ze strony konkurencyjnego rynku Potencjanie negatywny wpływ po ponownym wprowadzeniu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia energii z kogeneracji. Zakończenie aktualizacji wyceny RAB (baza aktywów regulowanych) Jednakże, niższy wolny od ryzyka wskaźnik obniża średni ważony koszt kapitału, co znacząco obniża wpływ aktualizacji wyceny CAPEX Wzrost PGE uruchomiła ważne projekty inwestycyjne w energetyce konwencjonalnej w Opolu i Gorzowie Wyższy poziom nakładów inwestycyjnych wpłynie na przyszłą rentowność aktywów. 14

16 Wyniki finansowe za IV kw r. Informacje dodatkowe 15

17 Produkcja energii z węgla brunatnego nadal opłacalna Uprawnienia do emisji CO 2 (EUA_DEC13) Węgiel kamienny EUR/t USD/t 1 8,01-38% 7,59-5% 91,29 88,63 87,15 80,76 4,65 4,76 4,73 3,87 75,86 83,9 Średnia hurtowa cena energii w PGE zł/mwh % Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Źródło: Bloomberg Średnie kwartalne ceny energii na TGE w 2013 r. i 2012 r. zł/mwh Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Źródło: Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Podstawa (Spot) Szczyt (Spot) Pdst_Y_13/14 (kontr. termin, rok przyszły) - 13% - 12% Pdst_Y_13 Pdst_Y_14 177,1 168,05 159,21 150,45 160,65 146,45 197,32 196,08 183,27 170,21 183,57 172,27 194,13 172,68 163,64-12% 154,34 151,78 152,47 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 1 Średnia cena na światowym indeksie COAL DES ARA 16

18 Efekty Programu Poprawy Efektywności Efekt netto Programu po roku obrotowym 2013 wyniósł +494 mln zł Liczba pracowników po roku 2013 pozostaje na stałym poziomie Oszczędności kosztowe wynikające z redukcji zatrudnienia wynikają z restrukturyzacji przeprowadzonej w roku 2012 Lepsza efektywność kosztowa i procedury optymalizacyjne pozwoliły na zaoszczędzenie 134 mln zł Zatrudnienie [pełny wymiar] Energetyka konwencjonalna -15% Dystrybucja Sprzedaż detaliczna -13% -16% Grupa PGE -9%

19 Program Poprawy Efektywności Zatrudnienie Koszty osobowe (mln zł) % -3% Proces restrukturyzacji zatrudnienia doprowadził do: % -8% % W GK PGE suma oszczędności z tytułu ograniczania kosztów osobowych w ramach programu PPE wyniosła 318 mln zł w 2013 roku % Conventional Energetyka konwencjonalna generetion Distribution Dystrybucja Retail Sprzedaż detal Conventional Energetyka konwencjonalna generetion Distribution Dystrybucja Sprzedaż Retail detal. Łączny efekt programu PPE w 2013 roku wyniósł +494 mln zł 18

20 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ( Spółka lub PGE ) i inne podmioty i jest dostarczana jedynie na zasadach poufności dla wyłącznego użycia docelowego odbiorcy oraz tylko do celów dyskusji. Niniejszy dokument został zaprezentowany wyłącznie dla Twojej informacji i nie może być kopiowany, reprodukowany, dystrybuowany lub przekazywany (w części lub w całości) do prasy lub jakiejkolwiek innej osobie w jakimkolwiek czasie. Uczestnicząc w zebraniu podczas, którego przedstawiana jest niniejsza prezentacja, lub czytając slajdy niniejszej prezentacji, wyrażasz zgodę na związanie się następującymi ograniczeniami. Niniejsza Prezentacja nie stanowi lub nie tworzy części i nie powinna być interpretowana jako oferta sprzedaży, lub nakłanianie lub zaproszenie d zakupu lub subskrypcji jakiejkolwiek oferty, papierów wartościowych Spółki, jakikolwiek spółki z grupy lub jakiejkolwiek ze spółek zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji lub zachęty do działalności inwestycyjnej. Żadna część niniejszej Prezentacji ani fakt jej dystrybucji nie powinny stanowić podstawy do, lub nie można polegać na niej, w związku z jakąkolwiek decyzją o umowie, zobowiązaniu lub inwestycji. Działamy w branży, w której trudno jest uzyskać precyzyjne informacje dotyczące branży i rynku. Dane rynkowe i pewne dane ekonomiczne i branżowe oraz wykorzystywane prognozy, oraz stwierdzenia dokonywane na ich podstawie dotyczące naszej pozycji w branży zostały oszacowane lub uzyskane w oparciu o założenia, które uważamy za uzasadnione, jak również z naszych własnych badań, ocen lub studiów prowadzonych dla nas na zlecenie przez strony trzecie lub z publicznie dostępnych źródeł, publikacji branżowych lub ogólnych takich jak prasowe. Niniejsza Prezentacja i jej zawartość są poufne i nie mogą być dystrybuowane, publikowane lub reprodukowane (w całości lub w części) przez jakiekolwiek media lub w żadnej formie, ani ujawniane lub udostępniane przez odbiorców jakimkolwiek innym osobom, bez względu na to czy taka osoba jest Osobą Odpowiednią. Jeśli otrzymałeś niniejszą prezentację, a nie jesteś Osobą Odpowiednią, zwróć ją natychmiast do Spółki. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych Spółki. Niniejsza Prezentacja i wszelkie materiały dystrybuowane w związku z tą Prezentacją nie są skierowane do dystrybucji, ani ich intencją nie jest ich dystrybucja lub wykorzystanie przez jakąkolwiek osobę lub jednostkę tj. obywatela lub rezydenta w jakiejkolwiek lokalizacji, stanie, państwie lub innej jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja, publikacja, dostępność lub użycie byłoby niezgodne z prawem lub regulacjami lub które wymagałoby jakiejkolwiek rejestracji lub pozwolenia w obrębie takiej jurysdykcji. Niniejsza Prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie zawierają słowa przewidywać, uważać, zamierzać, szacować, oczekiwać oraz inne słowa o podobnym znaczeniu. Wszelkie zawarte w niniejszej Prezentacji stwierdzenia inne niż stwierdzenia faktów, jakie wystąpiły w przeszłości, w tym stwierdzenia dotyczące m.in. sytuacji finansowej Spółki, przyszłych wyników finansowych, jej strategii biznesowej oraz planów i celów kierownictwa w zakresie działalności Spółki w przyszłości (w tym celów i planów w zakresie rozwoju usług i produktów Spółki) są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością i innych istotnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki i osiągnięcia Spółki będą istotnie odbiegać od wyników i osiągnięć przewidywanych w takich stwierdzeniach lub z nich wynikających. Podstawą stwierdzeń dotyczących przyszłości jest szereg założeń dotyczących obecnej i przyszłej strategii działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka będzie prowadzić działalność w przyszłości. Takie stwierdzenia są aktualne jedynie na dzień sporządzenia niniejszej Prezentacji. Spółka wyraźnie zastrzega, że nie ma obowiązku ani zamiaru przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszej Prezentacji, w przypadku zmiany oczekiwań Spółki w powyższym zakresie lub w związku ze zmianą sytuacji, okoliczności lub warunków stanowiących podstawę takich stwierdzeń. Spółka zwraca uwagę, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia określonych wyników w przyszłości oraz że jej faktyczna sytuacja finansowa, strategia biznesowa oraz plany i cele kierownictwa w zakresie działalności Spółki w przyszłości mogą się istotnie różnić od sytuacji finansowej, strategii biznesowej oraz planów i celów kierownictwa określonych w lub wynikających z zawartych w niniejszej Prezentacji stwierdzeń dotyczących przyszłość. Ponadto, nawet jeżeli sytuacja finansowa Spółki, jej strategia biznesowa oraz plany i cele kierownictwa w zakresie działalności Spółki w przyszłości będą zgodne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w niniejszej Prezentacji, takie wyniki lub zdarzenia nie stanowią prognozy wyników lub zdarzeń w przyszłych okresach. Spółka nie zobowiązuje się do weryfikowania ani potwierdzania stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani publikowania jakichkolwiek zmian dotyczących stwierdzeń dotyczących przyszłości, w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, jakie wystąpią po dacie sporządzenia niniejszej Prezentacji. 19

21 Dziękujemy! Kontakt: Maciej Szczepaniuk Rzecznik prasowy Kom:

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. Główne wydarzenia Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017 Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok 2016 10 lutego 2017 Zastrzeżenie: dane szacunkowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka lub PGE ) zastrzega, że prezentowane wielkości mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes

Bardziej szczegółowo

Wzrost mimo zmieniających się warunków. Wyniki finansowe rok 2012 i IV kwartał 2012 r. 14 marca 2013 r.

Wzrost mimo zmieniających się warunków. Wyniki finansowe rok 2012 i IV kwartał 2012 r. 14 marca 2013 r. Wzrost mimo zmieniających się warunków Wyniki finansowe rok 20 i IV kwartał 20 r. 14 marca 2013 r. Główne osiągnięcia Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 PGE pozostaje jedną z najstabilniejszych firm energetycznych

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku 12 maja 2014 EBITDA Grupy ENERGA Wykres obrazuje udział poszczególnych segmentów biznesowych w skorygowanej EBITDA Grupy w I kw. 2014 r. 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 3 kwartały roku 7 listopada r. Podsumowanie 3 kwartału 3 kwartał 9 miesięcy Przychody ze sprzedaży 2 506 mln zł (-9% r/r) 7 792 mln zł (-9% r/r) EBITDA 551 mln zł (+51%)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO UTECH S.A. www.enut.pl 1

Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO UTECH S.A. www.enut.pl 1 Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO UTECH S.A. www.enut.pl 1 GIEŁDOWA GRUPA KAPITAŁOWA Spółka Akcyjna Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski 100% udziałów Kapitał zakładowy: 15.746.000,00

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidendowa PZU

Polityka dywidendowa PZU Polityka dywidendowa PZU Warszawa, 4.10.2016 Zbudujemy wartość Grupy PZU realizując strategiczne projekty rozwojowe 1 oraz oferując atrakcyjny strumień dywidend Wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes

Bardziej szczegółowo

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok 21 marzec 2016 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok Grupa ZE PAK Podsumowanie 2015 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 2015 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej: 14,9 (1)

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r. Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016 Warszawa, maj 2016 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał 2015/2016 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach 2015/2016 Założenia biznesowe na rok

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 półrocze 2014 roku 13 sierpnia 2014 r. Podsumowanie 2 kwartału i 1 półrocza 2014 2 kwartał 2014 1 półrocze 2014 Przychody ze sprzedaży 2 539 mln zł (-11% r/r) 5 287 mln

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Bank Śląskiego i na temat finansowania inwestycji energetycznych Maj 2013 Jeszcze niedawno ulegaliśmy magii

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 216 roku 12 sierpnia 216 r. Wyniki segmentów PiW i OiM pod presją cen paliw. Znaczący udział Dystrybucji w EBITDA. Kontrybucja segmentów na EBITDA GK PGNiG EBITDA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2016

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2016 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2016 13 maja 2016 1Q 2016 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 42,5 tys. ton w 1Q 2016 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 36 mln PLN w 1Q 2016 i 123 mln PLN w LTM Zysk netto 29

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2014 rok 16 marca 2015 r. Rok 2014 najlepsze wyniki w historii Grupy ENERGA EBITDA 2,3 mld zł (+17% r/r) Marża EBITDA 22% ( 5 p.p.) Zysk netto Grupy ponad 1 mld zł (+35%

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Zarząd Grupy LOTOS S.A. 23 luty 2012 1 2 3 4 5 Kluczowe działania Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 13 lutego 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 215 ROK 11 marca 216 KLUCZOWE WYDARZENIA 215 ROKU Osiągnięcie w relacji do 214 roku: ponad dwukrotnie wyższy wynik EBIT oraz zysk netto ponad 4% wzrost nakładów

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014 Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014 13 marca 2015 Strategia rozwoju Grupy Alumetal Pozycja rynkowa 2010 2014 2018 Lider w CEE # 7 w Europie Lider w CEE # 4 w Europie Lider w CEE # 1 w Europie Udział

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów, akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011 SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2010 Kazimierz Dolny, maj 2011 ZAKRES PREZENTACJI 1. Zapotrzebowanie na energię (rynek detaliczny i hurtowy) 2. Ceny energii (rynek hurtowy i detaliczny)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017 Warszawa, 14 listopada 2016 r. Kluczowe wskaźniki I kwartał 2016/2017 (dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) I kwartał 2016/2017 I kwartał

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q Wyniki za 2006 rok Pr

Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q Wyniki za 2006 rok Pr Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2006 rok Luty, 2007 Warszawa Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q4 2006

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartośd i bezpieczną przyszłośd Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035

Budujemy wartośd i bezpieczną przyszłośd Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035 Budujemy wartośd i bezpieczną przyszłośd Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035 Luty 2012 2 Od rozbudowanego konglomeratu do nowoczesnej i konkurencyjnej korporacji POCZĄTEK TRANSFORMACJA WARTOŚĆ I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo