W CIENIU CZEPKA NUMER 4 (258) KWIECIEŃ 2013 WROCŁAW LEGNICA. ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W CIENIU CZEPKA NUMER 4 (258) KWIECIEŃ 2013 WROCŁAW LEGNICA. www.doipip.wroc.pl ISSN 1425 6584"

Transkrypt

1 W CIENIU CZEPKA N I E Z A L E Ż N Y M I E S I Ę C Z N I K P I E L Ę G N I A R E K I P O Ł O Ż N YC H O K R Ę G U W R O C Ł A W S K I E G O I L E G N I C K I E G O ISSN NUMER 4 (258) KWIECIEŃ 2013 WROCŁAW LEGNICA

2 W CIENIU CZEPKA niezależny miesięcznik pielęgniarek i położnych okręgu wrocławskiego i legnickiego. (www.doipip.wroc.pl) Wydawca: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Redaguje Prezydium DORPiP: Olechowska Urszula Jędrzejewska Leokadia Szafran Anna Bogumił Lucyna Koziarz Ewa Łabowicz Beata Golicka Marzenna Kolasińska Jolanta Szerszeń Teresa Redakcja, redakcja techniczna, skład, korekta, grafika i przygotowanie do druku Włodziwoj Sawicki Konsultacja polonistyczna mgr Katarzyna Sawicka Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, w tekstach publikowanych zastrzega sobie prawo skrótów, zmian tytułów oraz poprawek stylistyczno językowych. Artykuły, listy, uwagi i inną korespondencję prosimy nadsyłać na adres redakcji: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław, fax e mail: REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ TEKSTÓW, OGŁOSZEŃ I REKLAM DOIPiP NIE PROWADZI POŚREDNICTWA PRACY W KRAJU I ZAGRANICĄ UWAGA: Nie przyjmujemy do publikacji tekstów przekazywanych telefonicznie! Nasza okładka: archiwum DOIPiP Numer zamknięto r. Do druku przygotowano r. Nakład 3500 egz. Pismo nieodpłatnie rozprowadzane wśród członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Druk ABIS Wszystkie artykuły (i nie tylko) na str. DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław, e mail: tel. 71/ , tel/fax 71/ KONTO IZBY: NUMER KONTA BANKOWEGO, na który należy przekazywać składki członkowskie: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław, Bank PEKAO SA O/Wrocław GODZINY PRACY BIURA Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych poniedziałek czwartek od 8 00 do z wyjątkiem wtorków i piątków wtorek od 8 00 do a w piątek do DZIAŁ KSZTAŁCENIA tel./fax , tel. 71/ poniedziałek czwartek od 8 00 do z wyjątkiem wtorków i piątków wtorek od 8 00 do 17 00, a w piątek do BIURO W LUBINIE, ul. Odrodzenia 18/2, Lubin, tel./fax 76/ Konto Działu Kształcenia Bank PEKAO SA O/Wrocław KASA poniedziałek wtorek środa czwartek piątek... NIECZYNNA BIBLIOTEKA wtorki...od 14 do 17 piątki... od 9 do 14 OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ tel. 71/ , informacja o dyżurach na stronie internetowej DOIPiP w zakładce ORGANIZACJA PRACY BIURA- ORzOZ OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Inf.: tel. 71/ lub w Sekretariacie Biura DOIPiP DYŻURY RADCY PRAWNEGO poniedziałki 14 16; środa (mgr E. Stasiak); KASA POŻYCZKOWA PRZY DOIPIP Bank PKO BP IV Oddział Wrocław, ul. Gepperta 4 Nr: Informacje o stanie swojego konta w Kasie Pożyczkowej można uzyskać w czasie dyżuru w środy od do telefonicznie lub osobiście KSIĘGOWOŚĆ IZBY NIE PROWADZI KASY POŻYCZKOWEJ I NIE UDZIELA INFORMACJI W NUMERZE...str. Informacje z XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów DOIPiP we Wrocławiu Przemówienie Przewodniczącej... 2 Sprawozdanie z działalności DORPiP... 2 Sprawozdanie ORzOZ... 5 Sprawozdanie OSPiP... 6 Sprawozdanie OKR... 8 Sprawozdanie z wykonania budżetu... 9 Wykaz uchwał XXIX Zjazdu DDOIPiP Budżet DOIPiP na rok Odznaczenia Wybór Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowe Pielęgniarek i Położnych Wykaz apeli, stanowisk i rezolucja Prewencja Stosowanie Niebieskiej Karty PTP Konferencja PTP Pielęgniarka Roku o komunikacji z pacjentem Pamięć i serce Ogłoszenia WYKAZ TELEFONÓW W SIEDZIBIE BIURA DOIPiP WE WROCŁAWIU Sekretariat tel/fax Przewodnicząca Wiceprzewodnicząca Sekretarz Skarbnik Dyrektor Biura Ewidencja Rejestr praktyk Księgowość Radca prawny Kasa Biblioteka Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Dział Kształcenia... 71/ Kierownik Działu Kształcenia... 71/ Dział Kształcenia Oddział w Lubinie... 76/

3 Od redakcji Kiedy w końcu nadejdzie wiosna, będziemy radośni i ożywieni. Będziemy jak ptaki głosić pochwałę przyrody i świata, w którym żyjemy. Taką nadzieją żyjemy, wciąż pogrążeni w przedwiosennej zadumie. Nie należy się bowiem zrażać i tkwić w oparach zimy, lecz mieć dużo wiary, że czas zieloności nadchodzi. Takie nasze myślenie, pozytywnie nastawione, odnosi się nie tylko do pór roku, ale nade wszystko do naszego nastawienia do życia i naszych marzeń i planów. Nie trudno jest bowiem przespać życie, jak niedźwiedzie zimę, dużo trudniej uparcie dążyć do realizacji życiowych ideałów. Wszystko jest jednak możliwe na tym niesamowitym świecie, pełnym niespodzianek, niezwykłych zdarzeń, nieoczekiwanych zwrotów akcji, które dotyczą każdego z ludzi. Nawet nie wiemy, kiedy i w najbliższym otoczeniu spotkają nas przyjemności, radości i nagrody. Marzec jak co roku jest okresem, kiedy domykamy na ostatni guzik wszystkie plany na dany rok. Wszak kończy się kwartał i już w pełni można przewidzieć, jak ułoży się rok. Takie działania dotyczą także DOIPiP. Corocznie w marcu odbywają się obrady wszystkich delegatów, spotykających się na Zjeździe, którego zadaniem jest przyjęcie budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, sprawozdań z działalności DOIPiP, oraz działań organów Izby. Ponieważ nie wszyscy mogą uczestniczyć w obradach, chociażby ze względu na ilość miejsc, zawsze w kwietniowym numerze biuletynu publikowane są najważniejsze dokumenty przyjęte przez Zjazd sprawozdania i inne istotne dla zawodu pielęgniarek i położnych uchwały, stanowiska i apele. Taki papierowy kontakt z posiedzeniami jest skutecznym poinformowaniem wszystkich przedstawicieli zawodu o tym, jakie działania podejmują członkowie DORPiP oraz jak pracuje Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Sąd Pielęgniarek i Położnych. Na co dzień często zapominamy o istnieniu tych instytucji, dlatego tym bardziej warto przyjrzeć się ich pracy, chociażby przez zamieszczone sprawozdania. Być może również w naszej pracy przydadzą się informacje, dotyczące rozwiązywania powszednich problemów. Zapraszamy do lektury, być może niezbyt wciągającej, ale niezwykle istotniej jeśli chodzi o nasze profesje. ***[To było tak...] To było tak: w ciemności nocy Z gałązki wylazł żywy pączek. Rozklejał się, ptakami kwiląc; O świcie westchnął. To był początek. Godzinę blisko się dokwiecał, Leniwie drzemiąc w ciepłej wiośnie. Ciągnęły go z lepkiego gniazdka Kwieciste ptaki coraz głośniej. Godzinę blisko się upierzał, Barw upatrując po ogrodzie. Wyciągał go z zawięzi miekkiej Skrzydlaty wietrzyk coraz słodziej. O, patrz, jak biją się o ciebie, Złączone w jeden zgiełk pstrokaty: Ptaki świergotem coraz tkliwszym, Coraz żarliwszą wonią kwiaty! Bezimiennego cię rozdwaja W dwa cudy jedna twórcza siła, I drży pod tobą niespokojna Gałązka, która się powiła. Więc kto? więc jak? Zawiało chłodem. Czy ptak? czy kwiat? I gwar zamiera, I rozpaczliwy strach istnienia, W struchlałym sercu świata wzbiera. Wtedy zerwałem go z gałęzi Jak pierworodny owoc z drzewa: I bardzo słodką wonią dyszy, I bardzo smutne wiersze śpiewa. Julian Tuwim Redakcja

4 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP Urszula Olechowska Przewodnicząca DORPiP Szanowni Goście, Drogie Pielęgniarki i Położne, Witam na XXIX Zjeździe Delegatów DOIPiP we Wrocławiu, Jak każdego roku w marcu spotykamy się na zjeździe budżetowym na którym zdecydujemy o rozdysponowaniu środków finansowych, określimy strategię działania Izby na ten rok. Dzisiaj będą uhonorowane odznaczeniami państwowymi nasze koleżanki pielęgniarki z Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet, docenione za pracę zawodową, zaangażowanie i profesjonalizm przez Prezydenta RP na wniosek swoich pracodawców. Bardzo serdecznie gratulujemy. Szanowni Państwo, rok 2012 był dla naszej Izby ważny i pracowity. Rozbudowaliśmy siedzibę Izby, zostały zakończone i odebrane prace remontowo-budowlane nowej części, DOKPKM sp. z o.o. jest w trakcie likwidacji, rozpoczęliśmy kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych od startu z szeroką ofertą bezpłatnych form dla naszych członków, ale PRZEMÓWIENIE OTWIERAJĄCE XXIX ZJAZD DELEGATÓW DOIPIP też zmuszeni przez lawinowo narastającą liczbę podmiotów kształcenia i napływających wniosków o refundację kosztów szkoleń zaprzestać refundacji. Głęboko ufam, że na krótko. Szanowni Państwo był to też rok nadziei dla naszego środowiska, że wreszcie po obiecującym projekcie wypracowanym przez ekspertów i zaakceptowanym przez środowisko doczekamy się aktu prawnego regulującego ustalanie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Doczekaliśmy się w sylwestra!! Niestety tekst rozporządzenia daleko odbiega od projektu, znowu nie zostały uwzględnione nasze postulaty, wydano bubel prawny, który nie ma zastosowania w praktyce. Nie poddajemy się, dążymy i będziemy dążyć do zmiany tego rozporządzenie. Kilka dni temu NRPiP oraz OZZPiP poprzez swoich przedstawicieli podpisali stosowne oświadczenie, także na naszym Zjeździe będziemy podejmować apel w tej sprawie. Będziemy domagać się również zapisów ustawowych o płacy minimalnej, o konieczności zmiany finansowania zadań realizowanych przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, o pielęgniarskiej opiece długoterminowej, właściwym wykorzystaniu kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych, konieczności wprowadzenia Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP), która pozwoli nam uporządkowanie języka pielęgniarskiego i wycenę świadczeń i innych nurtujących nas sprawach. W tym roku czeka nas zapowiadania reforma Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez jego decentralizację i zapewne nie będzie to łatwe. Niestety ze względów zdrowotnych zrezygnowała Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i musimy dzisiaj dokonać wyboru nowego Rzecznika spośród Państwa. Szanowni Goście dziękuję pięknie za przyjęcie zaproszenia i przybycie na Zjazd. Szanowne Delegatki i Delegaci dziękuję Wam za obecność i proszę o aktywność, rozwagę i podejmowanie dobrych decyzji. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 24 marca 2012 r. odbył się XXVIII Okręgowy Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, na którym podjętych zostało 11 uchwał, 6 apeli i 6 stanowisk. Wszystkie uchwały zjazdowe zostały zrealizowane, a podjętym apelom i stanowiskom nadano bieg zgodnie z właściwościami. Na pierwszym posiedzeniu Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu w dniu 28 stycznia 2012 r. przyjęty został plan pracy Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, zgodnie z którym pracowaliśmy w 2012 r. Założone w nim cele zostały niemal w całości zrealizowane. W roku 2012 odbyło się 8 posiedzeń DORPiP, w tym 6 z nich odbyło się w trybie planowym, a 2 zostały zwołane w trybie nadzwyczajnym. W trakcie posiedzeń Rady podjęto 301 uchwał. Frekwencja na posiedzeniach Rady wynosiła około 75%. Zgodnie z regulaminem, w każdym posiedzeniu uczestniczyła wymagana liczba członków w związku z czym podejmowane uchwały były prawomocne. W roku 2012 odbyło się 18 posiedzeń Pre- 2 W CIENIU CZEPKA

5 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP zydium DORPiP, w trakcie których podjęto 716 uchwał. Frekwencja na posiedzeniach Prezydium wynosiła około 78%. Na każdym posiedzeniu była wymagana liczba członków. Zaplanowane i zrealizowane zadania wynikające z ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. nr 174, poz.1038) oraz z planu pracy na rok 2012 Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu przyjętego uchwałą nr 19/2012/VI DORPiP z dnia 28 stycznia 2012 r.: 1. Likwidacja Dolnośląskiego Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Sp. z o.o. i przejęcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez DOIPiP. W dniu 24 marca 2012 r. XXVIII Okręgowy Zjazd Delegatów DOIPiP we Wrocławiu podjął uchwałę nr 7 w sprawie rozwiązania spółki pod nazwą Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych SP. zo.o. z siedzibą we Wrocławiu. W dniu 31 sierpnia 2012 r. w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem Krzysztofem Legięciem odbyło się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podczas którego podjęto uchwałę nr 1 w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji oraz uchwałę nr 2 w sprawie powołania likwidatora Spółki w osobie Pani Krystyny Łukowicz-Domagalskiej. DOKPKM Sp z o.o. w 2012 r. realizował kształcenie rozpoczęte przed procesem likwidacji. I tak było to 9 specjalizacji dla 262 pielęgniarek i 35 położnych, z czego 3 zakończone zostały w 2012 r. Zakończono 6 kursów kwalifikacyjnych dla 142 pielęgniarek i 17 położnych. 15 kursów specjalistycznych dla 255 pielęgniarek i 105 położnych i 1 kurs dokształcający dla 17 położnych. Ogółem zakończono 25 form kształcenia dla 485 pielęgniarek i 139 położnych. Kontynuowane w 2013 r. będzie już jedynie 6 specjalizacji dla 174 pielęgniarek i 35 położnych. Następnie uchwałą nr 200/2012/VI DORPiP we Wrocławiu z dnia 22 września 2012 r. utworzono Dział Kształcenia DOIPiP we Wrocławiu, którego przedmiotem działalności jest kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Od momentu utworzenia do 31 grudnia 2012 r. Dział Kształcenia DOIPiP otrzymał z CKPKM decyzje zatwierdzające 54 programy szkoleń do realizacji, w tym: 15 programów specjalizacyjnych, 20 programów kursów kwalifikacyjnych, 12 programów kursów specjalistycznych i 7 programów kursów dokształcających. Po ich otrzymaniu uruchomił 3 specjalizacje, których uczestnikami jest 91 pielęgniarek, 3 kursy kwalifikacyjne dla 80 pielęgniarek i 3 kursy specjalistyczne dla 92 pielęgniarek i 26 położnych. Ogółem liczba uczestników form kształcenia organizowanych przez Dział Kształcenia DOIPiP w 2012 r. to 346 osób w tym z bezpłatnej formy kształcenia skorzystało 231 członków DOIPiP, a miejsc pełnopłatnych wykorzystano Podnoszenie jakości pracy biura DOIPiP poprzez wyremontowanie i udostępnienie zakupionego lokalu przy ulicy Powstańców Śląskich 50, sąsiadującego z dotychczasową siedzibą DOIPiP. W dniu 10 stycznia 2012 r. rozpoczęto prace budowlane polegające na remoncie i przebudowie nowego lokalu B przy ul. Powstańców Śląskich 50. Ostatecznego odbioru lokalu dokonano podpisaniem w dniu 25 maja 2012 r. protokołu końcowego przez Wykonawcę, Inwestora i Inspektorów Budowlanych. W ramach wykonanego remontu i adaptacji nowego lokalu nastąpił montaż urządzeń klimatyzacji, przeniesienie serwerowni i dostosowanie sieci komputerowej do potrzeb biura, modernizacja systemu alarmowego, zainstalowanie systemu CCTV- w holu, wyposażenie w niezbędne wewnętrzne i zewnętrzne oznakowanie biura DOIPiP. W jednej z sal szkoleniowych zamontowano mobilną ścianę parkową. W sierpniu 2012 r. w sali konferencyjnej lokalu C zainstalowano na stałe rzutnik multimedialny. Prowadzona przez Izbę działalność gospodarcza polegała w 2012 r. na przyjmowaniu płatnych ogłoszeń do biuletynu i na stronę internetową, wynajmowaniu pomieszczeń biura Izby w Lubinie i sal wykładowych. Pracownicy biura DOIPiP profesjonalnie obsługiwali petentów, włączając się czynnie w organizowanie Zjazdu, uroczystości Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, Akademii Pielęgniarstwa a także spotkań i licznych szkoleń. Z dniem 01 października 2012 r. na podstawie rozwiązania umowy o pracę została zakończona długoletnia współpraca z Głównym Księgowym DOIPiP we Wrocławiu. Działając na podstawie uchwały 200/2012/VI DORPiP we Wrocławiu z dnia 22 września 2012 r. w sprawie utworzenia Działu Kształcenia w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu oraz uchwały 209/2012/VI DORPiP we Wrocławiu z dnia 22 września 2012 r. w sprawie zatrudnienia i wynagradzania pracowników Działu Kształcenia od dnia 01 października 2012r. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek Położnych we Wrocławiu zatrudniła 2 pracowników w wymiarze całego etatu oraz 2 pracowników w wymiarze ½ etatu. Nastąpiło przeniesienie własności lokalu B ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na prawo odrębnej własności aktem notarialnym Repertorium A 1229/2012 z dnia 09 lutego 2012 r. W związku z tym nastąpiła zmiana wpisu do księgi wieczystej WRK/ /8 z dnia 24 maja 2012 r. 3. Zwiększenie dostępności do literatury fachowej w Punkcie Bibliotecznym DOIPiP. W okresie sprawozdawczym powiększono zbiory książkowe o 178 pozycji, które zakupiono za łączną kwotę ,39 zł, dodatkowo otrzymaliśmy 6 szt. z wydawnictwa Wolters Kulwer. 4. Wizytacje zoz-ów na terenie okręgu, spotkania z pielęgniarkami i położnymi, dyrektorami jednostek i organami założycielskimi oraz pomoc w negocjacjach warunków pracy i płacy oraz reprezentowanie samorządu i zawodów pielęgniarki i położnej. W okresie sprawozdawczym Przewodnicząca Urszula Olechowska i Sekretarz Anna Szafran uczestniczyły w spotkaniach z pielęgniarkami zatrudnionymi między innymi: w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu oraz w spotkaniu ze Starostą Powiatu i Dyrektorem w/w DPS. Zostało zorganizowane spotkanie w sprawie ujednolicenia umów zawieranych przez pielęgniarki sprawujące profilaktyczna opiekę nad uczniami. W spotkaniu udział wzięli: dyrekcja Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, członkowie Zespołu ds. pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania działającego przy DORPiP oraz Przewodnicząca DORPiP Urszula Olechowska. Wynikiem spotkania było ujednolicenia wzorów porozumienia zawieranego przez pielęgniarki sprawujące profilaktyczną opiekę nad uczniami z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych. Na zaproszenie Dyrekcji ZOZ Oława Przewodnicząca Urszula Olechowska, Pani Alicja Godawska oraz radca prawny Alicja Haczkowska uczestniczyły w spotkaniu z Dyrekcją i pracownikami ZOZ Oława ws. form zatrudnienia pielęgniarek i położnych, miedzy innymi kontraktów. Przewodnicząca Urszula Olechowska i pielęgniarki z DPS Legnickie Pole uczestniczyły w NFZ w spotkaniu dotyczącym opieki długoterminowej, mającym na celu wynegocjowanie warunków kontraktowania. 5. Udzielanie pomocy finansowej członkom DOIPiP. W okresie sprawozdawczym udzielana była pomoc finansowa członkom DOIPiP w postaci refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, zapomóg losowych i socjalnych oraz pożyczek prowadzonych przez Kasę Pożyczkową działającą przy Izbie. Łącznie na refundacje i zapomogi wydano ,50 zł. Z tej kwoty na refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego przyznano ,00 zł dla 1771 członków DOIPiP (roku 2012 wypłacono ,50zł, pozostało do wypłaty ,50 zł). Łącznie na fundusz szkoleniowy wydano 980,940,18 zł Na fundusz zapomogowy wykorzystano ,00 zł. przyznany dla 174 członków DOIPiP (na zapomogi socjalne wydano 9.900,00 dla 33 członków DOIPiP, a na zapomogi losowe wydano 113,400,00 zł dla 141 członków). Pożyczki były przyznawane zgodnie z postanowieniami statutu Kasy Pożyczkowej tzn. od zgromadzonych wkładów i według kolejności złożonego wniosku. Zostały wypłacone pożyczki dla 4 (258)

6 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP 75 członków Kasy Pożyczkowej w łącznej kwocie ,00 zł. Stan członków Kasy Pożyczkowej to 253 osoby, w roku 2012 wypisało się 16 członków, a zapisało się 37. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Zarządu Kasy Pożyczkowej czuwała Komisja Rewizyjna. Zarząd Kasy współpracował na bieżąco z Biurem DOIPiP. 6. Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Obchody święta pielęgniarek i święta położnych miały miejsce 16 maja 2012 r. Tradycyjnie rozpoczęte zostały Mszą św. w Katedrze, a w dalszej części wygłoszony został wykład na temat Status zawodowy pielęgniarki i położnej przez dr nauk prawa Dorotę Karkowską z Uniwersytetu w Łodzi. W obchodach uczestniczyło 119 członków i 16 gości. 7. Prowadzenie działalności szkoleniowej przez DOIPiP. Działalność szkoleniowa prowadzona przez DOIPiP również cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Przeprowadziliśmy 20 szkoleń dla członków DOIPiP w tym 3 szkolenia dla kierowniczej kadry zarządzającej w pielęgniarstwie i położnictwie : Szkolenie dla kierowniczej kadry zarządzającej w pielęgniarstwie i położnictwie dotyczyły: 1. 9 lutego 2012 r. Komentarz do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. Komentarz do ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. - prowadzone przez Urszulę Olechowską Przewodniczącą DORPiP i Annę Szafran Sekretarz DORPiP kwietnia 2012 r. na temat Działalność lecznicza praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej, dr n. ekonomicznych Piotr Karniej listopada 2012 r. Na temat adaptacji społeczno-zawodowej pielęgniarek i położnych, planowanie doskonalenia zawodowego i zdarzeń niepożądanych poprowadzone przez Beatę Dąbrowską, Dorotę Milecką i Beatę Łabowicz Pozostałe szkolenia poruszały tematy: 1. Masaż niemowlęcia 19 stycznia 2012 r. 2. Bliżej cukrzycy 26 stycznia 2012 r. 3. Terapia jodem promieniotwórczym chorób tarczycy 01 lutego 2012 r. 4. Wdrażanie procedur i standardów opieki okołoporodowej na Sali Porodowej 03 lutego 2012 r. 5. Szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży. Aktualny kalendarz szczepień 19 marca 2012 r. 6. Rehabilitacja niemowlęcia. Noworodek i niemowlę w domu jakich rad udzielisz rodzicom? 26 marca 2012 r. 7. Rola i zadania położnych rodzinnych opiece nad kobietą, dzieckiem rodziną w świetle obowiązującego prawa. 27 marca 2012 r. 8. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 11 kwietnia 2012 r. 9. Prawidłowe odżywiane kobiety w czasie ciąży i karmienia piersią. Nowe perspektywy dla ochrony skóry maluszka i jego mamy 21 maja 2012 r. 10. Screening słuchu na oddziale noworodkowym metody i cele 13 czerwca 2012 r. 11. Profilaktyka, leczenie, pielęgnowanie i rehabilitacja kobiet z zaburzeniami statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu 26 czerwca 2012 r. 12. V Akademia Pielęgniarstwa Profilaktyka zakażeń szpitalnych 1 października 2012 r. 13. Choroby cywilizacyjne u dzieci i młodzieży nadwaga i otyłość 30 października 2012r. 14. Opieka nad pacjentem z wyłonioną przetoką jelitową i moczowa, zaopatrzenie pacjenta stomijnego oraz zasady refundacji sprzętu. Kompleksowe zaopatrzenie kobiet po mastektomii 14 listopada 2012r. 15. Szczepienia dylematy rodziców w praktyce. Stany niepokoju u niemowląt i małych dzieci 27 listopada 2012 r. 16. HCV cichy zabójca 29 listopada 2012 r. 17. Profilaktyka raka piersi 05 grudnia 2012 r. a Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu współorganizowała z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej szkolenie specjalistyczne dla kadry służb zdrowia nt. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie dolnośląskim 10 i 11 grudnia 2012 r. Łącznie we wszystkich formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez DOIPiP uczestniczyło około 1100 osób. 8. Pomoc członkom DOIPiP w zakładaniu praktyk. Z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej rejestr indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych stał się rejestrem podmiotów wykonujących działalności leczniczą. Pielęgniarki i położne wykonujące zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki do dnia r. miały obowiązek dokonać zmiany wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy. W związku z powyższym w lutym 2012 r. zostały wysłane do 854 praktyk pisma informujące o obowiązku dostosowania praktyk do nowych przepisów. W wyniku akcji informacyjnej: praktyk zostało wpisanych do nowego rejestru, - w przypadku 289 praktyk podjęto uchwały w sprawie wykreślenia wpisów w rejestrze praktyki nie uzupełniły wpisów ani nie podjęły decyzji o wykreśleniu z rejestru. Na dzień r. stan wpisów w rejestrze wynosił 270, w tym: 1) jednoosobowa działalności gospodarcza, jako: a) indywidualna praktyka 76 b) indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania 38 c) indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania 3 d) indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem 159 e) indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem 2 2) spółka cywilna, spółka jawna albo spółka partnerska, jako grupowa praktyka 6 9. Prowadzenie ewidencji pielęgniarek i położnych zarejestrowanych na terenie działania DOIPiP. Na dzień roku liczba pielęgniarek wynosi osób ( kobiet, 255 mężczyzn), a liczba położnych to osób (1.698 kobiet, 1 mężczyzna). Łącznie w DOIPiP zarejestrowanych jest osób. W ramach zadań przejętych od administracji państwowej samorząd m.in. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych. Na podstawie uchwał w okresie sprawozdawczym ewidencja dokonała wpisów do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych, w tym: z przeniesienia w związku ze zmianami terytorialnymi 47 pielęgniarek i 10 położnych, w ramach stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 137 pielęgniarek i 29 położne. Skreślono z rejestru 90 osób, w tym 76 pielęgniarek i 14 położnych. W 2012 r. oprócz skreśleń członków z powodu przeniesienia na obszar działania innej izby, odnotowano skreślenia z powodu wyjazdu poza granice RP, jest to liczba 11 osób (8 pielęgniarek i 3 położne). W roku 2012 jednej pielęgniarce wygasło PWZ, ze względu na czas na jaki zostało wydane. Wydano duplikaty 14 osobom (13 pielęgniarek i 1 położna). Na podstawie wniosków aktualizacyjnych złożonych przez pielęgniarki i położne, dokonano ok wpisów do Centralnego Rejestru oraz u ok. 300 osób dokonano wpisów aktualizacyjnych do zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu. W oparciu o dane z CR na dzień r. 992 pielęgniarki posiadają specjalizację (w różnych dziedzinach pielęgniarstwa) co stanowi ok. 7% wszystkich pielęgniarek członków DOIPiP we Wrocławiu. Analogicznie w grupie położnych, specjalistki stano- 4 W CIENIU CZEPKA

7 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP wią ok. 5,6%. Do Centralnego Rejestru stale i systematycznie wprowadzane są dane aktualizacyjne, co jest szczególnie ważne ze względu na rosnącą liczbę pielęgniarek i położnych podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. W okresie sprawozdawczym wydano 89 zaświadczeń o kwalifikacjach do pracy w krajach Unii Europejskiej. Struktura wykształcenia tej grupy wynosi 17 mgr pielęgniarstwa, 32 licencjatów pielęgniarstwa, 10 pielęgniarek MSZ i 15 pielęgniarek po LM. W grupie położnych 5 osób z tytułem mgr położnictwa, 8 licencjatów położnictwa, 2 położne po ukończeniu MSZ. Wyżej wymienieni członkowie DOIPiP deklarowali podjęcie pracy w Unii Europejskiej, na terenie Niemiec 25 osób, Wielkiej Brytanii 23 osoby, Belgii 11 osób, Norwegii 10 osób i w innych krajach. W okresie sprawozdawczym skierowano 1 pielęgniarkę, obywatelkę Ukrainy na staż adaptacyjny. Na czas trwania stażu stwierdzono ograniczono prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. 10. Upowszechnianie zasad etyki zawodowej. W 2012 r. publikowano w biuletynie W cieniu czepka artykuły z zakresu etyki zawodowej i prewencji odpowiedzialności zawodowej. Tematy te były również poruszane w ramach większości szkoleń organizowanych przez DOIPIP, a także w ramach obchodów Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 11. Kierowanie pielęgniarek i położnych na przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu. Kolejnym z zadań Okręgowej Rady jest kierowanie pielęgniarek i położnych, które nie wykonują zawodu pielęgniarki lub położnej łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach na przeszkolenie. Zadanie to realizowane było we współpracy z 12 podmiotami leczniczymi na terenie działania DOIPiP. W 2012 r. przeszkolonych zostało 19 pielęgniarek i 3 położne, łącznie 22 osoby, z czego średnia długość przerwy w wykonywaniu zawodu pielęgniarki wynosiła 13 lat, a w wykonywaniu zawodu położnej 11 lat. 12. Przewodniczenie i uczestnictwo przedstawicieli DORPiP w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska. W okresie sprawozdawczym wskazaliśmy ogółem 55 przedstawicieli DORPiP do 45 komisji konkursowych, w tym do 32 komisji na kierownicze stanowiska pielęgniarek i położnych i do 13 komisji na stanowiska dyrektorów, kierowników i ordynatorów. W celu sprawnego przebiegu tych postępowań współdziałaliśmy z organizatorami konkursów udzielając konsultacji i porad prawnych. 13. Prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz kontrola podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na terenie działania DOIPiP. W okresie sprawozdawczym współpracowaliśmy z podmiotami prowadzącymi kształcenie i Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. W tym czasie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych dokonano 45 wpisów i 14 zmian wpisów różnych form kształcenia podyplomowego, prowadzonych przez 9 organizatorów. Komisja Kształcenia w rocznym planie kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na 2012 r. zaplanowała 5 kontroli, które zrealizowała. Dodatkowo przeprowadzono kontrolę jednego organizatora w trybie doraźnym, który rozpoczął działalność na terenie działania DOIPiP. 14. Powołanie koła emeryta. W dniu 28 stycznia 2012 r. na posiedzeniu DORPiP podjęta została uchwała nr 23/2012/VI w sprawie powołania Koła Emeryta przy DORPiP, uchwała niestety nie została zrealizowana z powodów organizacyjnych. Podsumowując stwierdzam, że zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. starała się należycie wywiązywać ze wszystkich obowiązków wobec swoich członków. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za współpracę i pomoc w realizacji zadań na rzecz naszego środowiska. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Członków Okręgowej Rady, Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępców, a także Przewodniczących i Członków Komisji i Zespołów Problemowych. Życzę dalszej współpracy i pracy na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych VI kadencji. Jak zawsze swoje podziękowanie kieruję w stronę Pracowników Biura DOIPiP we Wrocławiu. mgr Urszula Olechowska Przewodnicząca DORPiP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ w okresie od r. do r. W okresie sprawozdawczym do biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło 14 skarg. Okręgowy Rzecznik i jego zastępcy prowadzili 23 postępowania wyjaśniające w tym 8 kontynuowanych z roku 2011 i 1 z roku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w 4 przypadkach podjął czynności sprawdzające w wyniku, czego odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego, uzasadniając: brakiem danych umożliwiających prowadzenie postępowania wyjaśniającego, skarga nie dotyczyła pielęgniarki ani położnej, brakiem danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie przewinienia zawodowego na podstawie art.45 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 o samorządzie pielęgniarek i położnych. W okresie od r. do r. Okręgowy Rzecznik wydał 9 postanowień o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wobec m.in.: braku dostatecznych dowodów winy nie popełnienia przewinienia zawodowego z uwagi na brak znamion czynu zabronionego w zachowaniu personelu, którego skarga dotyczy znikomej szkodliwości społecznej nie stwierdzenia popełnienia przewinienia zawodowego. 4 (258)

8 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP Do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Okręgowy Rzecznik skierował 2 wnioski o ukaranie, stwierdzając w uzasadnieniu: 1) obwiniona pielęgniarka zatrudniona w oddziale szpitalnym nie zachowała należytej staranności i dbałości wobec pacjentki, co skutkowało błędną identyfikacją pacjentki i błędnym przetoczeniu koncentratu krwinek czerwonych, czym naruszyła Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Przyrzeczenie pkt 1, 7; art 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca, 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174/2011 poz. 1039) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.). 2) obwiniona położna prowadząc i odbierając poród fizjologiczny na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wbrew obowiązkowi zachowania należytej staranności, poszanowania praw pacjenta oraz dbałości o jego bezpieczeństwo, przez nieuwagę oraz brak skoncentrowania się na przebiegu porodu (niewłaściwa asekuracja) nie podjęła koniecznych działań w związku z zajściem sytuacji nagłej tj. gwałtownego i jednoczasowego urodzenia się noworodka, bez uprzedniego zwrotu barków w wyniku, czego noworodek upadł na posadzkę doznając licznych złamań kości czaszki, krwiaka przymózgowego oraz złamania 9-go żebra po stronie prawej a następnie po zdarzeniu nie szanując praw rodzącej obarczyła ją skutkami zdarzenia, używając m.in. słów - co ty narobiłaś, czym naruszyła przepisy art. 11 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 174, poz ) i zasady etyki zawodowej określone w pkt 1 Przyrzeczenia Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej. Trzech skarżących nie zgodziło się z postanowieniem Okręgowego Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i złożyło zażalenie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który w 2 sprawach utrzymał w mocy postanowienie Okręgowego Rzecznika, w 1 sprawie uchylił postanowienie Okręgowego Rzecznika. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w okresie od r. do r. przesłuchał 51 świadków. Skargi wpływające do biura Okręgowego Rzecznika są składane przez pacjentów, ich rodziny, przełożonych pielęgniarek i położnych, przekazywane z Ministerstwa Zdrowia Departamentu Nadzoru Kontroli i Skarg, Prokuratury oraz z informacji w mediach. Dotyczą przede wszystkim: a) nienależytego sprawowania opieki pielęgniarskiej b) nienależytego wykonywania obowiązków służbowych c) niewłaściwego zachowania się pielęgniarek, położnych w stosunku do pacjenta lub jego rodziny d) nie udzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim zagrożeniu utraty życia e) popełnieniu błędu medycznego f) podawania leków bez zlecenia lekarskiego. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest obecny na posiedzeniach Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Wszyscy Zastępcy Okręgowego Rzecznika uczestniczą w spotkaniach organizacyjno- -szkoleniowych organizowanych przez Okręgowego Rzecznika i mec. Anitę Jaroszewską-Górę. W ramach prewencji Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępcy Okręgowego Rzecznika organizuje szkolenia dla pielęgniarek i położnych na terenie ich zakładów pracy i w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. W 2012 r. zostało przeszkolonych 377 pielęgniarek i położnych. Głównym tematem wykładów była odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych. W biuletynie W cieniu czepka w roku 2012 ukazało się 6 artykułów autorstwa Okręgowego Rzecznika Grażyny Radzioch, Z-ców Okręgowego Rzecznika Krystyny Baszak, Renaty Stępień. Poruszały takie dziedziny jak: Mobbing znak czasu Podstawa odpowiedzialności pielęgniarek i położnych w podejmowaniu decyzji zawodowych Jakość życia, jako wymiar współczesnego społeczeństwa Do refleksji Organ Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pracuje w składzie: 1) Grażyna Radzioch Okręgowy Rzecznik Zastępcy 2) Krystyna Baszak 3) Gabriela Bystryk 4) Bożena Górska 5) Jolanta Gruchaj-Pacholarz 6) Mariola Kasprzak 7) Maria Kosatko 8) Wanda Kubiak 9) Dorota Mazur 10) Marzanna Mędrzycka-Sacała 11) Małgorzata Rodziewicz 12) Ewa Ryglowska 13) Renata Stępień Dyżury Zastępców Okręgowego Rzecznika pełnione są w biurze DOIPiP, w co 2-gą środę miesiąca w godz. od do Na zakończenie chciałabym podziękować wszystkim koleżankom Zastępcom Okręgowego Rzecznika za rzetelną pracę i dyspozycyjność a Radzie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnym za dobrą współpracę. Grażyna Radzioch Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU za okres od do r. W okresie sprawozdawczym Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych spotkał się na posiedzeniach szkoleniowych i rozprawach sądowych 12 razy. W skład Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych wchodzą: 1. Bożena Wargocka przewodnicząca OSPiP Członkowie : 2. Anna Dolińska 3. Maria Kaczyńska 4. Ewa Kadłubowska 5. Irena Moczarna 6. Danuta Musioł 7. Wiesław Zielonka 8. Barbara Smolińska 9. Grażyna Sokołowska 10. Bogumiła Świerkowska Członkowie OSPiP realizowali swoje zadania w oparciu o: Ustawę o samorządzie pielęgniarek i położ- 6 W CIENIU CZEPKA

9 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP nych z dnia 1 lipca 2011 r. Ustawę zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2003 r Ustawę Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. Ustawę Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Członkowie sądów pielęgniarek i położnych w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa. W roku sprawozdawczym 2012 członkowie Sądu spotkali się 12 razy na szkoleniach i posiedzeniach, podczas których realizowano następujące zadania: rozpatrywano bieżącą dokumentację wpływającą do Okręgowego Sądu, szczegółowo analizowano w oparciu o kodeks karny i kodeks postępowania karnego wszystkie orzeczenia wydawane przez Sąd, rozpoznawano sprawy i przygotowywano dokumentację do poszczególnych rozpraw sądowych, analizowano i formułowano orzeczenia i postanowienia wraz z uzasadnieniem wyroku, a także określano funkcję orzeczeń, wskazywano i wyjaśniano podstawy prawne wyroku, wyznaczano członków do składów orzekających celem przygotowania i przeprowadzania rozpraw sądowych, wyznaczano terminy poszczególnych rozpraw sądowych, omawiano akty prawne związane z postępowaniem przed Sądem I i II instancji w oparciu o Kodeks postępowania karnego określano warunki uzasadnienia oraz jego cechy: obiektywizmu, niezawisłości, samodzielności Sądu w ocenie. We wszystkich posiedzeniach Okręgowego Sądu czynnie uczestniczyła adwokat Pani Sabina Moruś-Budny, która przeprowadzała bieżące szkolenia z przepisów obowiązującego prawa, a także czuwała nad prawidłowym przebiegiem posiedzeń i rozpraw sądowych. W okresie sprawozdawczym OSPiP rozpatrzył 6 spraw, które dotyczyły: 1. Nie zachowania należytej staranności przez pielęgniarkę instrumentariuszkę podczas weryfikowania danych dawcy i biorcy co skutkowało podaniem na żądanie operatora nerek niezgodnych tkankowo; naruszenie art.18 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 (Dz.U.Nr 57, poz.602 z 2001 r.z późn.zm.) oraz pkt 1 i 7 Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej, Przyrzeczenia pkt. 4 i 6 w Części Ogólnej. Po rozpatrzeniu sprawy, Okręgowy Sąd wydał orzeczenie uniewinniające pielęgniarkę. 2. Fałszowania recept lekarskich, wyrobienie pieczątki lekarza i posługiwanie się nią przez położną przy wystawianiu recept; naruszenie Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej pkt 5 Przyrzeczenia oraz części ogólnej pkt 1,3,4. Po rozpatrzeniu sprawy, Okręgowy Sąd wydał orzeczenie, w którym wymierzono karę upomnienia. 3. Naruszenia zasad prawa pracy i etyki zawodowej przez pielęgniarkę oddziałową w Szpitalu, w Jeleniej Górze akta przekazane przez Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych w celu rozpatrzenia przez tutejszy sąd; naruszenie pkt.3 Części III Szczegółowej Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej. Po rozpatrzeniu sprawy, Okręgowy Sąd wydał orzeczenie uniewinniające pielęgniarkę. 4. Zażalenia na postanowienie, wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, w sprawie umorzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wobec pielęgniarki. Skarga dotyczyła nienależytego sprawowania opieki pielęgniarskiej w NZOZ (odmowa przyjęcia pacjenta do lekarza specjalisty, spowodowana brakiem stosownego skierowania). Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) art.48 zażalenia są przesyłane do rozpatrzenia przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jeżeli Naczelny Rzecznik nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do rozpatrzenia przez Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych. Po rozpatrzeniu sprawy, Okręgowy Sąd wydał postanowienie o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia, wydanego przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Zażalenie uznano jako bezzasadne. 5. Zażalenia na postanowienie, wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, w sprawie umorzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego stosowania działań mobbingowych przez pielęgniarkę koordynującą naruszenie zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) art. 48 zażalenia są przesyłane do rozpatrzenia przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jeżeli Naczelny Rzecznik nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do rozpatrzenia przez Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych. Po rozpatrzeniu sprawy, Okręgowy Sąd wydał postanowienie o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. 6. Dokonania w Karcie Obserwacji Pielęgniarskiej niezgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym wpisu przez pielęgniarkę, stwierdzającego przyjęcie leków oraz posiłków przez pacjenta podczas, gdy pacjent we wskazanym terminie nie przyjmował leków i posiłków naruszenie przepisów Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej pkt 7 Przyrzeczenia oraz 1,2,3,4 Części Ogólnej, oraz art. 20 ust.3 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz.U.Nr 41, poz.178 z późn. zm.) a także art.25 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz.U. Z 2009, Nr 52, poz. 417). Po rozpatrzeniu sprawy, Okręgowy Sąd wydał orzeczenie o umorzeniu postępowania. Ponadto do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 sprawy, które dotyczą: 7. Nie zachowania ostrożności przy prowadzeniu porodu przez położną, co spowodowało upadek noworodka po jego urodzeniu na posadzkę naruszenie przepisów art. 11 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) i zasad etyki zawodowej określonych w pkt 1 Przyrzeczenia Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej; Sprawa jest w trakcie rozpoznawania. 8. Nie odprowadzania składek członkowskich potrącanych zatrudnionym pielęgniarkom i położnym na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych naruszenie zasad etyki zawodowej określonych w pkt 7 Przyrzeczenia, pkt 1,3, 4 i Rozdziału III pkt 1,2,3 Części Ogólnej Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej; Sprawa jest w trakcie rozpoznawania. 9. Błędnego przetoczenia przez pielęgniarkę koncentratu krwinek czerwonych u pacjentki naruszenie zasad Przyrzeczenia Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 1 i 7 Przyrzeczenia oraz art.11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039) a także art.21 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106 poz. 681 z późn. zm.); 4 (258)

10 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP Sprawa pozostaje do rozpatrzenia w bieżącym roku. 10. Ukarania pielęgniarki koordynującej, w związku niedopuszczalnym zachowaniem w stosunku do swoich współpracowników naruszenie zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej rozdz. IV pkt 1 i 2. Wnioski złożone przez dwie pokrzywdzone pielęgniarki. Sprawa zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, w zw. z art. 55 i 330 kpk podlega rozpoznaniu przez tutejszy Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych. Wnioski pozostają do rozpatrzenia w bieżącym roku. Przewodnicząca i członkowie OSPiP wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, które odbyło się 7 września 2012 r. w DOIPiP we Wrocławiu, przy udziale członków OSPiP w Jeleniej Górze, Kaliszu, Opolu i Wałbrzychu. Tematami szkolenia była odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek/położnych na podstawie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, a także aktualne przepisy zawarte w kodeksie postępowania karnego, a dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Szkolenie przeprowadziła Pani Teresa Fichtner-Jeruzel Członek NSPiP oraz Andrzej Wodarski Radca Prawny NSPiP Przewodnicząca OSPiP uczestniczyła w posiedzeniach Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Bożena Wargocka Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ RADZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU za 2012 rok W okresie sprawozdawczym Okręgowa Komisja Rewizyjna odbyła 2 posiedzenia i dokonała 5 kontroli. Frekwencja w spotkaniach wynosiła 71,4%. 1. Posiedzenia OKR dotyczyły opracowania planu pracy Okręgowej Komisji Rewizyjnej na 2012 r. oraz sporządzenia sprawozdania z działalności OKR, a także szkolenia wewnętrznego Komisji. 2. Kontrole przeprowadzone przez Okręgową Komisję Rewizyjna dotyczyły: - rozliczenia delegacji członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. - wykonania budżetu za 2011 rok. - dokumentacji Zespołu ds. Refundacji Kosztów Kształcenia. - przyznawania zapomóg losowych przez Komisję Socjalną. - kosztów utrzymania biura DOIPiP we Wrocławiu i w Lubinie. - kontroli kasy DOIPiP. 3. Członkinie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Urszula Górecka i Alina Kaczmarek-Bazylow uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Naczelną Komisji Rewizyjną. f Urszula Lewandowska Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej 8 W CIENIU CZEPKA

11 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP W roku 2012 działalność finansowa realizowana była zgodnie z budżetem opracowanym w formie wpływów i wydatków, uchwalonym przez XXVIII Okręgowy Zjazd. Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, umożliwiający terminową realizację zadań z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z ponoszonych nakładów. Rokiem obrachunkowym, sprawozdawczym i podatkowym DOIPiP jest rok kalendarzowy. Z działalności finansowej sporządzono roczne sprawozdanie finansowe dotyczące: - rozliczenia zasobów finansowych, - rozliczenia wpływów, - rozliczenia wydatków, - rozliczenia wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych od administracji państwowej Rachunek zysków i strat wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie zł, która na koniec roku została przeksięgowana na zwiększenie funduszu zasadniczego. Bilans spor ządzony na dzień r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą ,85 zł Stan zasobów finansowych Izby na dzień r wynosił ,01 zł, a na dzień r ,12 zł W kwocie tej mieszczą się: - środki finansowe znajdujące się na rachunkach bankowych, - w kasie DOIPiP, - środki w postaci inwestycji w postaci kapitału założycielskiego Dolnośląskiego Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU za rok 2012 sp.z o.o. we Wrocławiu. Po stronie wpływów plan zrealizowano w 101 % uzyskując ,40 zł. Na kwotę ogólną uzyskanych przychodów złożyły się wpływy: 1. Ze składek członkowskich w wysokości: ,75 zł. 2. Z dotacji z Ministerstwa Zdrowia na działalność przejętą od administracji państwowej w wysokości ,70 zł. 3. Z działalności gospodarczej w kwocie ,22 zł są to środki pochodzące: - z wynajmu pomieszczeń - sprzedaży ogłoszeń. - organizacji kursów. 4. Środki z innych wpływów w wysokości ,73 zł w tym: - odsetki bankowe, - wpływy z opłat za wpisy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru podmiotów kształcenia podyplomowego - dywidenda za rok 2012 Ogółem wpływy były większe od zaplanowanych o 1,47% zł. W roku 2012 DOIPiP realizując zadania ustawowe poniosła następujące koszty: 1. Składka do NIPiP 5% wpływów ze składek członkowskich w wysokości ,43 zł. 2. Wynagrodzenia pracowników w ramach osobowego i bezosobowego funduszu płac wraz z narzutami w wysokości ,88 zł. W tym 11 osób w ramach umowy o pracę, w ramach bezosobowego funduszu płac wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia lub umowy o dzieło m.in. na : - obsługę kasy pożyczkowej, - sprzątanie biura DOIPiP, - prace konserwatorskie, - kolportaż biuletynu na terenie Wrocławia, - obsługę prawną - inne doraźne wynagrodzenie wynikające z aktualnych potrzeb Izby w związku z realizacją zadań ustawowych. 3. Koszty działalności biura w 2012 r. wyniosły zł. zostały poniesione na wydatki rzeczowe i administracyjno-biurowe w tym : - opłaty eksploatacyjne lokali - ubezpieczenia majątkowe lokali - ubezpieczenia członków organów Izby - usługi prawne, telefoniczne, - szkolenia pracowników -aktualizację programów komputerowych, -zużycie materiałów biurowych, - środków czystości, - usługi pocztowe, - biletów MPK, - usług bankowych, - transportowych, - konserwację i naprawy bieżących, - ochronę obiektu, - serwis sieci komputerowej, - zakup niszczarki - prenumeraty, - utylizację kasowanego sprzętu komputerowego i urządzeń elektrycznych - obsługą posiedzeń okręgowej rady i prezydium, - obsługą komisji i zespołów problemowych, pełnomocnych przedstawicieli DORPiP - inne niezbędne do sprawnego funkcjonowania biura. 4. Koszty remontu, modernizacji i wyposażenia zakupionego w roku ubiegłym lokalu z przeznaczeniem na działalność Działu Kształcenia Podyplomowego wyniosły ,95 zł. Do lokalu tego zostało przeniesione również biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.Lokal jest klimatyzowany, wyposażony w nowe meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. 5. W październiku 2012 roku rozpoczął działalność Dział Kształcenia Podyplomowego którego koszty pośrednie i bezpośrednie wyniosły zł na organizację bezpłatnych szkoleń dla naszych członków, Rozpoczęto 7 kursów i 3 specjalizacje. 6. W ramach Fundusz pomocowego wydatkowano ,18 zł przekraczając zaplanowany budżet o 1.32 %. - na fundusz szkoleniowy wydano ,18 zł w tym na refundację kosztów dla 1771 osób, oraz na pokrycie koszty szkoleń i konferencji organizowanych przez DOIPiP. - na fundusz zapomogowy wydano zł w tym na zapomogi losowe dla 141 osób i na zapomogi socjalne dla 33 osób, które w roku 2012 przeszły na emeryturę. W roku 2012 liczba osób ubiegających się o refundację kosztów kształcenia przerosła możliwości finansowe Izby co spowodowało znaczne opóźnienia w wypłacie refundacji. DORPiP we Wrocławiu mając na uwadze wysokie koszty ponoszone przez pielęgniarki i położne w związku z podnoszeniem kwalifikacji podjęła decyzję o wypłacie refundacji wszystkim członkom, którzy rozpoczęli płatne formy kształcenia w czasie obowiązywania Regulaminu Refundacji. W roku 2012 wypłacono refundacje do wysokości kwoty zaplanowa- 4 (258)

12 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP nej w budżecie dokonując przesunięcia niewykorzystanych środków na zapomogi. Do wypłaty pozostało zł za rok 2012, obecnie realizowane są refundacje wniosków przyznanych we wrześniu 2012 r. 7. W związku z działalnością wydawniczą ponieśliśmy koszty w wysokości ,08 : - na wydanie 12 numerów biuletynu W cieniu czepka w nakładzie 3500 egz. każdy, - skład i redakcję biuletynu W cieniu czepka, - wydanie kalendarzy okolicznościowych 8. Na organizację XXVIII Zjazdu Delegatów DOIPiP wydano ,75zł na : - delegacje, - wynajem sali konferencyjnej, - catering - obsługę administracyjną. - materiały zjazdowe. 9. Na obchody Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej wydaliśmy 7 029,00 zł 10. Na pokrycie kosztów delegacji, członków Komisji i Zespołów Problemowych, Pełnomocników, członków Okręgowej Rady. Wydatkowano: ,37 zł. Kwotę zaplanowaną w budżecie przekroczono o 3 921,37 zł. 11. Na uzupełnienie księgozbioru DOIPiP wydała ,53 zł. 12. W roku 2012 DOIPiP ufundowała nagrody w wysokości 5 258,51 zł w tym : - 10 nagród książkowych dla uczestników programu motywującego rozwój zawodowy pielęgniarek i położnych w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu - 10 nagród książkowych dla najlepszych absolwentek na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo - 3 nagrody książkowe dla laureatek III Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej - trzech nagród pieniężnych w wysokości 2000 i 1000 zł i 500 zł dla laureatek konkursu Pielęgniarka Roku Koszty działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej wyniosły 5 258,51, zaplanowane środki zostały wykorzystane w na pokrycie kosztów posiedzeń, delegacje i szkolenia członków Komisji. 14. W roku 2012 nie poniesiono kosztów na organizację Koła Emeryta z uwagi na brak zainteresowania tą forma działalności Izby. 15 Rezerwę finansowa w kwocie 3419,10 zł przeznaczono na wydatki, które nie zostały przewidziane w planie, ale jednocześnie były niezbędnie dla sprawnego funkcjonowania DOIPiP w większości były to wiązanki okolicznościowe. Integralną częścią budżetu jest dotacja z Ministerstwa Zdrowia przeznaczona na realizację zadań przejętych od administracji państwowej w tym: prowadzenie rejestrów pielęgniarek i położnych, bieżąca archiwizacja dokumentów, stwierdzanie prawa wykonywania zawodu, wymianę prawa wykonywania zawodu, prowadzenie działalności prewencyjnej w zakresie odpowiedzialności zawodowej. prowadzenie działalności informacyjnej czynności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej czynności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych W roku 2012 rozmowy z Ministrem Zdrowia trwały cały rok, a pieniądze wpłynęły na konto Izby w ostatnich dniach grudnia. Razem suma wydatków poniesionych na czynności przejęte od administracji państwowej wyniosła ,73 zł. Izba otrzymała zł. Różnica została pokryta z budżetu Izby. W związku z nadwykonaniem wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministra Zdrowia o zwiększenie kwoty dotacji. W roku 2012 wydatki wyniosły ogółem ,08 zł, plan zrealizowano w 75,54 % Sprawozdanie sporządziła Lucyna Bogumił Skarbnik DORPiP WYKAZ UCHWAŁ XXIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOIPIP WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2013 r. Nr 1/2013/VI w sprawie przyjęcia regulaminu z porządkiem obrad XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Nr 2/2013/VI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Nr 3/2013/VI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Nr 4/2013/VI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Nr 5/2013/VI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Nr 6/2013/VI w sprawie zatwierdzenia Bilansu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Nr 7/2013/VI w sprawie przyjęcia budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu na rok Nr 8/2013/VI w sprawie prowizorium budżetowego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu na I kwartał 2014 r. Nr 9/2013/VI w sprawie zmiany do uchwały nr 1/2012/VI podjętej przez XXVIII OZD DOIPiP z dnia 24 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Nr 10/2013/VI w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Nr 11/2013/VI w sprawie wyboru na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych VI kadencji, na lata Nr 12/2013/VI w sprawie wyborów uzupełniających na Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych VI kadencji, na lata W CIENIU CZEPKA

13 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP PROJEKT BUDŻETU DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PRZYJĘTY DO REALIZACJI PRZEZ DELEGATÓW XXIX ZJAZDU I ZASOBY FINANSOWE stan na dzień Rachunki bankowe ,23 2. Lokaty krótkoterminowe ,67 3. Kasa 6 764,44 RAZEM : ,34 II WPŁYWY PLAN 1. Składki członkowskie ,00 2. Dotacja na działalność przejętą od administracji państwowej ,00 3. Wpływy z działalności gospodarczej ,00 4. Inne wpływy ,00 WPŁYWY OGÓŁEM : ,00 III WYDATKI PLAN 1. Składka dla NIPiP (5%) ,00 2. Fundusz płac ,00 3. Koszty działalności biura ,00 4. Koszty funkcjonowania Działu Kształcenia Podyplomowego ,00 5. Fundusz pomocowy : ,00 a) fundusz szkoleniowy ,00 b) fundusz zapomogowy ,00 6. Działalność wydawnicza ,00 7. Koszty Okręgowego Zjazdu ,00 8. Obchody Dnia Pielęgniarki ,00 9. Delegacje, diety, dniówki , Zakup książek do biblioteki , Nagrody , Koszty działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 6 000, Rezerwa finansowa ,00 OGÓŁEM: ,00 IV Wydatki związane z realizacja zadań przejętych od administracji państwowej PLAN 1. Stwierdzanie i wydawanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej ,00 2. Prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych ,00 3. Czynności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ,00 4. Czynności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych ,00 5. Prowadzenie działalności prewencyjnej w zakresie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych ,00 6. Prowadzenie działalności informacyjnej 2000,00 OGÓŁEM : ,00 WYDATKI OGÓŁEM : ,00 Sporządziła Lucyna Bogumił, Skarbnik DORPiP 4 (258)

14 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA PIELĘGNIAREK W dniu 23 marca 2013r. odbył się XXIX Okręgowy Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Część oficjalna rozpoczęła się wysłuchaniem hymnu pielęgniarskiego i wprowadzeniem pocztu sztandarowego. W dalszej części głos zabrała Urszula Olechowska Przewodnicząca DORPiP we Wrocławiu oraz zaproszeni goście. Wśród nich dr inż. Ewa Mańkowska- Wicewojewoda Dolnośląski, Piotr Bohater Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, Teresa Fichtner-Jeruzel Przewodniczą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział Dolnośląski, Lilianna Pietrowska Przewodnicząca OZZPiP Regionu Dolnośląskiego, Jarosław Maroszek Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W dalszej części zjazdu Urszula Olechowska Przewodnicząca DORPiP we Wrocławiu zaprosiła pielęgniarki, które otrzymały odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP. Krzyże Zasługi zostały przyznane na wniosek Dyrekcji MEDINET NZOZ Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca, którą na tej uroczystości reprezentowali: dr hab. n. med. Romuald Cichoń Prezes Zarządu MEDINET Sp. z o.o. NZOZ Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca oraz dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki prof. nadzw. Przewodniczący Stowarzyszenia Rozwoju Kardiologii Odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP wręczyła Wicewojewoda Dolnośląski Pani Ewa Mańkowska. Odznaczone zostały: Teresa Zadka Złoty Krzyż Zasługi Zofia Jańczak Srebrny Krzyż Zasługi Stanisława Wabnic Srebrny Krzyż Zasługi Bogumiła Ciarach Brązowy Krzyż Zasługi Agnieszka Kontek Brązowy Krzyż Zasługi Teresa Danuta Mielniczek Brązowy Krzyż Zasługi. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy. 12 W CIENIU CZEPKA

15 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP ZJAZD WYBRAŁ RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej od 23 marca 2013 r. jest MARIOLA KASPRZAK wybrana przez Delegatów XXIX Zjazdu Uchwała Nr 11/2013/VI w sprawie wyboru na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych VI kadencji, na lata Uzupełniono również skład Zastępców ORzOZ wybrano pielęgniarkę Panią Beatę Pawełczyk (Uchwała Nr 12/2013/VI) DOIPiP/323/02/13 Pani Irena Choma Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wrocław Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu w związku ze złożoną rezygnacją z dalszego pełnienia funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przez Panią Grażynę Radzioch, w oparciu o art. 13 ust.5 ustawy z dnia l lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr )zwraca się z prośbą o wyznaczenie przez Naczelnego Rzecznika jednego z zastępców Okręgowego Rzecznika do pełnienia funkcji Okręgowego Rzecznika w DOIPiP we Wrocławiu. Planowany wybór osoby na to stanowisko odbędzie się na najbliższym Okręgowym Zjeździe Delegatów DOIPiP we Wrocławiu w marcu 2013 r. W załączeniu kopia rezygnacji Pani Grażyny Radzioch z pełnionej funkcji. Grażyna Radzioch Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wrocław, dn r. Szanowna Pani mgr Urszula Olechowska Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu Pragnę poinformować, iż z ważnych powodów zdrowotnych zmuszona jestem zrezygnować z dalszej pracy na rzecz Samorządu Pielęgniarek i Położnych. W ostatnim okresie moje możliwości w tym również dyspozycyjność zostały bardzo ograniczone, co miało ogromny wpływ na rzetelną realizację zobowiązań wynikających ze sprawowanej funkcji w Samorządzie. Mając na uwadze powyższe podjęłam decyzję o złożeniu natychmiastowej rezygnacji z dotychczas sprawowanej funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Z wyrazami szacunku Grażyna Radzioch Z poważaniem Przewodnicząca Dolnośląskiej Rady Pielęgniarek i Położnych mgr Urszula Olechowska Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Na podstawie art. 13 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu przed upływem kadencji przez pełniącą tą funkcję Panią Grażynę Radzioch. z dniem 27 lutego 2013 r. wyznaczam Panią Mariolę Kasprzak Zastępcę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu do pełnienia funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu do czasu wyboru nowego rzecznika. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Irena Choma 4 (258)

16 Informacje XXIX Zjazd Delegatów DOIPiP WYKAZ APELI, STANOWISK I REZOLUCJI XXIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOIPIP WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2013 r. APELE Nr 1 w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Nr 2 w sprawie wykorzystania przez podmioty lecznicze zakresu kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych. Nr 3 w sprawie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej. Nr 4 w sprawie zwiększenia stawki kapitacyjnej na świadczenie zdrowotne pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. Nr 5 w sprawie określenia minimalnej płacy pielęgniarek i położnych. Nr 6 w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na kierunek pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Nr 7 w sprawie zweryfikowania kosztów, jakie ponoszą studenci za semestr studiów licencjackich pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Nr 8 w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Nr 9 w sprawie przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie konsultacji dotyczących tworzenia aktów prawnych w dziedzinie ochrony zdrowia. Nr 10 w sprawie utrzymania skróconego wymiaru czasu pracy pielęgniarek pracujących na oddziale chemioterapii, w związku z narażeniem zawodowym. Nr 11 w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej skróconego czasu pracy pielęgniarek pracujących na oddziale chemioterapii, w związku z narażeniem zawodowym. STANOWISKA Nr 1 w sprawie implementacji Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) do praktyki w Polsce. Nr 2 w sprawie utrzymania dotychczasowych struktur obszaru działania okręgowych izb pielęgniarek i położnych. REZOLUCJA Nr 1 w sprawie podjęcia starań o przeprowadzenie badań epidemiologicznych i toksykologicznych wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach chemioterapii w związku z ryzykiem zawodowym wynikającym z kontaktu z lekami cytostatycznymi. 14 W CIENIU CZEPKA

17 Prewencja odpowiedzialności zawodowej Opracowała Ewa Stasiak, Radca Prawny DOIPiP we Wrocławiu STOSOWANIE NIEBIESKIEJ KARTY PRZY ZAPOBIEGANIU PRZEMOCY W RODZINIE Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura Niebieskiej Karty, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rozporządzenie to określa: procedurę Niebieskie Karty, wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę. Podmioty zobowiązane do udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy domowej, to: Prokuratura Pomoc Społeczna Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zespół interdyscyplinarny Służba zdrowia Organizacje pozarządowe, adresy instytucji udzielających pomocy Poradnie Pogotowia Niebieska Linia Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem POLICJA jest ustawowo zobowiązana do podjęcia stosownych kroków aby osoba doświadczająca przemocy domowej mogła czuć się bezpiecznie w swoim domu. Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Pokrzywdzony podczas interwencji funkcjonariuszy winien nawet domagać się, aby policjanci wypełnili Niebieską Kartę. Policja powinna też poinformować, w jaki sposób może pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających osobom podlegającym przemocy domowej. PROKURATURA w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo, wspólnie z policją ma obowiązek: wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo, wyjaśnienia okoliczności czynu, zebrania i zabezpieczenia dowodów,ujęcia sprawcy, a w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania. POMOC SPOŁECZNA, której celem działania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, którą należy powiadomić, gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu. Komisja powinna: przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji poprzez wywiad środowiskowy, wezwać osobę nadużywając ą alkoholu na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich. W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa Komisja zobowiązana jest powiadomić prokuraturę i wnioskować o objęcie rodziny działaniami prewencyjnymi, np. poprzez wizyty dzielnicowego, wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY jest powoływany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Zespół Interdyscyplinarny powołany został przyjmując sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Zadaniem członków Zespołu jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu przemocy w rodzinie. Do jego działań należy m.in. diagnoza problemu; podejmowanie interwencji oraz objęcie wsparciem; zapewnienie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej; zapewnienie bezpiecznego schronienia osobie doświadczającej przemocy; podjęcie działań w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich i wydania zaświadczenia lekarskiego dotyczącego aktu przemocy; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. Zgłoszenie przemocy domowej do Zespołu Interdyscyplinarnego następuje poprzez sygnał z instytucji np.: Policja, GOPS, GKRPA, NZOZ, ZPO, Sąd/Kurator, Org. Pozarządowa. SŁUŻBA ZDROWIA. W przypadku przemocy domowej często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Osoba pobita powinna zwrócić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomocy medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany do wystawienia na prośbę pacjenta zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Przy pobiciu lub gwałcie można również zwrócić się do le- 4 (258)

18 Prewencja odpowiedzialności zawodowej karza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja jest płatna, takie zaświadczenie może wystawić tylko lekarz do tego uprawniony lekarz sądowy uaktualniona lista lekarzy sądowych jest dostępna w wielu miejscach w internecie oraz w każdym sądzie rejonowym. Obdukcja oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza można przedstawić w sądzie lub w prokuraturze jako dowód w sprawie. Niebieska Karta jest dokumentem sporządzanym w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie i służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą, oraz jako dowód w sprawach sądowych. Niebieska karta składa się z dwóch części: Karta A, w której dokumentuje się zgłoszoną sytuację i co zastano na miejscu, a także jakie działania podjęto, Karta B opisuje najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową oraz dane teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych, do których ofiara może się zwracać o pomoc. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta A przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (czyli wyżej wymienionych) w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowanej realizowane w ramach procedury przeprowadza się co do zasady w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli to właśnie te osoby podejrzewamy o stosowanie przemocy wobec dziecka, to działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2), Zgodnie z tym przepisem osoba najbliższa to współmałżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci, a także osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z osobą pokrzywdzoną. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa. Po wypełnieniu formularza Niebieska Karta A osobie, co do której istnieje podejrzenie, że dotyczy jej przemoc, przekazuje się formularz Niebieska Karta B. Jeżeli tą osobą jest dziecko, formularz Niebieska Karta B przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Po sporządzeniu formularza Niebieska Karta A należy przekazać go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza Niebieska Karta A pozostawia się u wszczynającego procedurę. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza Niebieska Karta A niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania przekazuje formularz członkom zespołu interdyscyplinarnego. Członkowie zespołu bądź grupy roboczej wypełniają formularz Niebieska Karta C na posiedzeniu, w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej nie zaprasza się dziecka. Osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie ma obowiązku stawienia się na spotkanie. Nie grozi jej za to żadna sankcja. Taka sytuacja nie wstrzymuje jednak prac zespołu. W dalszej kolejności członkowie zespołu bądź grupy roboczej wypełniają formularz Niebieska Karta D w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Osoba ta zostaje wezwana na posiedzenie zespołu bądź grupy roboczej. Jeżeli domniemany sprawca przemocy nie stawi się na wezwanie zespołu, bądź grupy roboczej, to taka sytuacja nie wstrzymuje dalszych działań specjalistów, choć niewątpliwie przeprowadzenie rozmowy z domniemanym sprawcą jest ważne dla ustalenia planu pomocy rodzinie. W następnej kolejności obowiązkiem zespołu jest wnikliwe przeanalizowanie sprawy, przygotowanie planu pomocy rodzinie i realizowanie go w dalszej części procedury. Zakończenie procedury jest możliwe w dwóch przypadkach: 1/ ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz 2/ po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Protokół ten powinien zawierać: - dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura; -datę rozpoczęcia i zakończenia procedury; -opis podjętych działań w ramach procedury. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu. Często zdarza się, że ofiara pod naciskiem sprawcy nie składa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wycofuje zarzuty, odwołuje lub zmienia zeznania albo całkowicie odmawia ich składania i współpracy z policją. Policja wszczyna postępowanie z art Kodeksu karnego z urzędu, jeżeli dysponuje odpowiednimi informacjami. Bardzo istotny jest fakt, że nie ma możliwości wycofania ani zmiany informacji zawartych w Karcie A nawet na wniosek osoby pokrzywdzonej. We Wrocławiu pomocy osobom, pokrzywdzonym skutek przemocy domowej, udzielają: Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia INTRO ul. Białowieska 26a/10 Wrocław Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii EVO- LUTIO, pl. Dominikański 2, tel wszystkie działania realizowane są w Dominikańskim Centrum Pomocy Rodzinie SYNTONIA Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów STARÓWKA- punkt konsultacyjny pl. Św. Macieja 5, Wrocław, tel , MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, Wrocław, tel. (71) do 03, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. G. Zapolskiej 2/4, Wrocław, pokój 352, tel , Pomoc ogólnopolska: PORADNIA POGOTOWIA NIEBIESKA LI- NIA. Stacjonarny program pomocy psychologicznej proponuje pomoc: osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy w rodzinie. Każda osoba objęta programem może korzystać z porad prawnych oraz pomocy psychologicznej w zależności od indywidualnych potrzeb. Adres Biura: Warszawa, ul. Korotyńskiego 13; Warszawska Niebieska Linia Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kryzysowy Telefon Zaufania Wskazane powyżej instytucje, działają na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w oparciu o przepisy, m.in.: 1. USTAWY z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz z późn. zm.) 2. Kodeks rodziny i opiekuńczy tekst jednolity z r, Dz. U. z 2012r poz USTAWY z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 16 W CIENIU CZEPKA

19 Prewencja odpowiedzialności zawodowej karny 4. USTAWY z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego 5. USTAWY z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U ) 6. USTAWY z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. nr 192, poz ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dz. U. nr 209, poz z 2011r, Którego treść poniżej: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm. 1 )) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) procedurę Niebieskie Karty, zwaną dalej procedurą ; 2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta - A przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej ustawą, w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 2. Wzór formularza Niebieska Karta - A stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 3. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza Niebieska Karta - A z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza Niebieska Karta - A następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie. 4. W przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza Niebieska Karta - A następuje bez udziału tej osoby. 3. Wszczynając procedurę, podejmuje się działania 4 (258) 2013 interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 4. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej działaniami, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. 2. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 2 )), zwanej dalej osobą najbliższą. 3. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa Po wypełnieniu formularza Niebieska Karta - A osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz Niebieska Karta - B. 2. Wzór formularza Niebieska Karta - B stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 3. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz Niebieska Karta - B przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. 4. Formularza Niebieska Karta - B nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie Przekazanie wypełnionego formularza Niebieska Karta - A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. 2. Kopię wypełnionego formularza Niebieska Karta - A pozostawia się u wszczynającego procedurę Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza Niebieska Karta - A niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. 2. Na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz Niebieska Karta - C. 3. Wzór formularza Niebieska Karta - C stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. 4. Na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej nie zaprasza się dziecka. 5. Niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. 6. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają formularz Niebieska Karta - D w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 7. Wzór formularza Niebieska Karta - D stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Jeżeli w trakcie działań dokonywanych przez przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy, zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, wypełnia się formularz Niebieska Karta- A w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia i przesyła go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. 2. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą, wypełnia się formularz Niebieska Karta - C w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia Wszystkie działania są dokumentowane. 2. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego. 11. W ramach procedury pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: 1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 2) udziela kompleksowych informacji o: a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 17

20 Prewencja odpowiedzialności zawodowej b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 3) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 4) zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 5) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 12. W ramach procedury przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje działania, o których mowa w 11 pkt 1-3 i W ramach procedury funkcjonariusz Policji: 1) udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy; 2) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 3) podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania; 4) przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego; 5) przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa; 6) podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. 2. Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz Niebieska Karta - A wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona. 3. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny. 15. W ramach procedury przedstawiciel oświaty: 1) podejmuje działania, o których mowa w 11 pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3 i 5; 2) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci; 3) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie W ramach procedury członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej: 1) udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 2) podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań; 3) zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej; 4) opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych; 5) rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań. 2. Indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty, o których mowa w art. 9d ust. 2 ustawy, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny. 3. Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacjach, o których mowa w 9 ust Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. 2. Spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie. 3. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności: 1) diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą; 2) przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów; 3) motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych; 4) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków; 5) przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. 4. Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, 18 W CIENIU CZEPKA

21 Prewencja odpowiedzialności zawodowej/ptp że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Zakończenie procedury następuje w przypadku: 1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo 2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 2. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać: 1) dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia procedury; 3) opis podjętych działań w ramach procedury. 3. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu. 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego ul. Powstańców Śląskich Wrocław Wrocław, W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego we Wrocławiu, uprzejmie zapraszam na konferencję zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, która odbędzie się w dniach 24 i 25 maja 2013 roku. Miejsce konferencji: LASOCIN koło Dzierżoniowa, pensjonat Magda. Koszt: 140 zł od osoby z noclegiem 90 zł od osoby bez noclegu członkowie PTP 90 zł z noclegiem 70 zł bez noclegu zniżka dotyczy członków PTP, którzy opłacili składkę za rok 2012 Konto: Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław KONTO BANKOWE; Informacji na temat konferencji udzielają: Teresa Fichtner-Jeruzel, tel Anna Skałubińska, tel KONFERENCJA PTP PROGRAM: (piątek) Rozpoczęcie konferencji Wręczenie odznaczeń Wystąpienie gości Przerwa kawowa Referat naukowy, pt.: ASK wczoraj i dziś Prezentacja firm medycznych Obiad Spotkanie towarzyskie (sobota) Śniadanie Zakończenie konferencji Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji. do 10 maja 2013 r. Z poważaniem Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego we Wrocławiu mgr Teresa Fichtner-Jeruzel ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ PTP W LASOCINIE MAJA 2013 Imię i nazwisko Miejsce pracy.... Przynależność do PTP TAK NIE Nocleg TAK NIE Zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty należy wysłać na adres: PTP, ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław, do 10 maja 2013 roku. 4 (258)

22 Informacje PTP dr Joanna Rosińczuk Tonderys Wiceprzewodnicząca PTP oddział Wrocław DRUGI ETAP VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIELĘGNIARKA ROKU 2012 Uprzejmie informuje, że 1 marca 2013 r. odbył się drugi etap VIII Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2012 organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Koło Liderów Pielęgniarstwa przy Mazowieckim Oddziale PTP pod Honorowym Patronatem Pana Rafała Jurkowlańca Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Pani Urszuli Olechowskiej Przewodniczącej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Z ramienia Zarządu Głównego PTP udział wzięły Jadwiga Zielińska i Elżbieta Madajczyk. W drugim etapie, który polegał na testowym sprawdzianie z zakresu ogólnej wiedzy zawodowej, zasad Etyki Polskiej Pielęgniarki, historii zawodu i działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego brało udział 40 pielęgniarek pracujących w dolnośląskich szpitalach. Pierwsze miejsce i największą liczbę punktów uzyskała pielęgniarka Alicja Czerepowicka z Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu. Drugie miejsce ex quo uzyskały Pani Renata Kuhn-Kucharzak z Dolnośląskiego Centrum Onkologii pl. Hirszfelda 12 oraz Pani Jolanta Pogorzelska z Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Wszystkie trzy panie zostały zakwalifikowane do III finałowego etapu Konkursu, który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2013 r. od godz. 8ºº w siedzibie Zarządu Głównego PTP mieszczącego się w budynku Ośrodka Szkoleniowo - Hotelowego WOIPiP; Aleja Władysława Reymonta 8 lok 12, Warszawa. Tematem III Finałowego etapu jest: Przedstaw sylwetki i działalność trzech polskich pielęgniarek w Światowej Organizacji Zdrowia 20 W CIENIU CZEPKA

23 o komunikacji z pacjentem... Elżbieta Goślicka-Ryś ReGo Filmy INTYMNOŚĆ W GABINECIE ZABIEGOWYM W związku z moimi problemami tarczycowymi co pewien czas robię sobie badania kontrolne. Niby nic takiego, a jednak sama konieczność pójścia do przychodni, strach przed pobraniem krwi nie pozwalają mi spokojnie przespać nocy poprzedzającej badanie. Wiem, wiem jestem dorosła, przecież to nie boli, żeby tylko tak ludzie cierpieli itp., itd Ja jednak do przychodni docieram z ciśnieniem przekraczającym normę. Przed gabinetem zabiegowym niestety kolejka. Siadam i czekam na swoją kolej. Przepraszam, kto z państwa jest ostatni? pada pytanie z głębi korytarza. Podnoszę wzrok, aby odpowiedzieć i nagle poznaję Dorotę, koleżankę z czasów szkoły podstawowej. Bałam się, że mnie nie pozna tyle lat minęło. Cześć, jak miło cię widzieć woła radośnie Dorota i czas oczekiwania nagle stał się bardzo przyjemny. Paplałyśmy jak nastolatki o tym, jakie byłyśmy, co chciałyśmy robić i co nam z tych planów wyszło. Miałyśmy wrażenie, że nadal jesteśmy, piękne z głowami pełnymi szalonych pomysłów. Świat wydał nam się bardziej kolorowy i przyjazny. Niestety nadeszła moja kolej i musiałyśmy przerwać przemiłą rozmowę. Bez rannego niepokoju przed badaniem weszłam pewnym krokiem do gabinetu zabiegowego. Z uśmiechem powiedziałam dzień dobry. Niestety, żadna z dwóch obecnych tam pań nie zwróciła na mnie uwagi. Stanęłam wyczekująco na środku pomieszczenia, czekając aż mnie zauważą. Panie w najlepsze obmawiały poprzednią pacjentkę. Dowiedziałam się, że pani, którą właśnie minęłam w drzwiach, to jeszcze żona pana P.., który pracuje w Urzędzie Miasta i że pan P. właśnie ją zostawił dla młodszej i ładniejszej, a ona nie może się z tym pogodzić. Zdaniem pań nie powinna się dziwić, bo przecież za piękna nie jest i ostatnio bardzo przytyła. Zastanawiałam się jak długo jeszcze będą omawiały cudze sprawy w pracy. Miałam jednak szczęście, po około minucie skończyły. Gdy jedna z nich przygotowywała się do pobrania mi krwi, zmroziła mnie myśl, co Dorota wchodząc do tego gabinetu usłyszy na mój temat. Wyobraziłam sobie jak po moim wyjściu uroczo ćwierkają o moich problemach, a tych przecież nikomu nie brakuje. Świat stał się znowu szary... PAMIĘTAJ: NIGDY NIE ROZMAWIAJ PRZY PACJENCIE O SPRAWACH INNYCH PACJENTÓW! 4 (258)

24 Pamięć i serce Naszej Koleżance KASI GALERT Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Mamy Cierpienie przyszło nagle, pokrzyżowało plany, połamało marzeniom skrzydła, napełniło bólem składają Koleżanki z NZOZ Amicus Naszej drogiej Koleżance MARII WERESZCZYŃSKIEJ wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża składają Koleżanki i Koledzy Kliniki Chirurgicznej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu Bliscy, których kochamy zostają w pamięci na zawsze Naszej Koleżance EWIE RADASZKIEWICZ wyrazy współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Taty składają koleżanki i koledzy Kliniki Chirurgicznej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu Naszej Koleżance JOLANCIE KOWALIK wyrazy współczucia i słowa otuchy z powodu nagłej śmierci Brata składają Koleżanki i Koledzy z Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego we Wrocławiu. Cierpienie przyszło nagle, pokrzyżowało plany, połamało marzeniom skrzydła, napełniło bólem Naszej Koleżance STASI JASIŃSKIEJ głębokie wyraz współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Brata składają Koleżanki z Oddziału Urazowo-Ortopedycznego ze Szpitala w Głogowie Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma Wisława Szymborska Z powodu nagłej śmierci Brata Mirka wyrazy współczucia JOLANCIE KOWALIK Bliscy, których kochamy zostają w pamięci na zawsze. składają koleżanki z Izby Pediatrycznej WSS im. Gromkowskiego, ul.koszarowa Naszej Koleżance BOGUMILE ŚWIERKOWSKIEJ Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Mamy Składają Pielęgniarka Naczelna SPSK nr 1 we Wrocławiu wraz z współpracownikami Rodzinie nagle zmarłej AGNIESZKI PAKOSZ wyrazy szczerego i głębokiego współczucia składa Przewodnicząca i Członkowie Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Pracownicy Biura DOIPiP 18 marca 2013 r. odeszła nagle Naczelna Pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie AGNIESZKA PAKOSZ. Rodzinę zmarłej otaczamy serdeczną pamięcią, myślą i modlitwą. Pielęgniarki i Położne Szpitala im. Jana Pawła II w Głogowie. Kiedy żyjemy, On jest naszym życiem. Po śmierci będzie naszym zmartwychwstaniem. Serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy dla JOLANTY KOWALCZYK Z powodu śmierci Taty Składają: Kierownik Centrum Medycznego Medicover, Lekarze oraz Koordynator Zespołu Pielęgniarskiego wraz całym Zespołem. 22 W CIENIU CZEPKA

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPiP W BYDGOSZCZY 1. REGULACJE WSTĘPNE

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPiP W BYDGOSZCZY 1. REGULACJE WSTĘPNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 184/VII/16 z dnia 13.12.2016r. w sprawie Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH Załącznik do uchwały nr 9 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 15 marca 2012r. REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011

U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011 U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zakresów czynności dla członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU. Załącznik do uchwały nr 212/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 10.12.2016 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU VII KADENCJA od XII.2015 r.

WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU VII KADENCJA od XII.2015 r. WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU VII KADENCJA od XII.2015 r. NR UCHWAŁY DATA POSIEDZENIA TYTUŁ UCHWAŁY Nr 1/P/VII/2015 17.12.2015 w sprawie : przyznania pomocy

Bardziej szczegółowo

Dyspozycja nr 11/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 sierpnia 2008 r.

Dyspozycja nr 11/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 sierpnia 2008 r. Dyspozycja nr 11/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie procedury postępowania przy kierowaniu na szkolenia, kursy, konferencje i inne formy kształcenia pracowników W celu

Bardziej szczegółowo

Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza.

Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza. Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza. (stan prawny: 11 października 2016) Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski Zakład Prawa Medycznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Konstytucja RP Art. 17 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU NA ROK 2017

PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU NA ROK 2017 PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU NA ROK 2017 LP ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI I. Działalność 1. Przygotowanie posiedzeń ORPIP, posiedzeń Prezydium, Wg organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 19 kwietnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Dorota Elżbieta Kazimierczak adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI i VII Kadencji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI i VII Kadencji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI i VII Kadencji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. Szanowne Delegatki i Delegaci VII Kadencji, Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Członek OIPIP ponoszący koszty związane z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

( proszę nie wypełniać tych pól)

( proszę nie wypełniać tych pól) Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2016 r. Nr rejestru Nr zaświadczenia Data wydania Seria i nr dokumentu data wpisu z przeniesienia... ( proszę nie wypełniać

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX SPIS TREŚCI AUTORZY... WYKAZ SKRÓTÓW... XIII XV WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW.... XXV PRZEDMOWA.... XXIX CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia... 1 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 4/282/ KWIECIEŃ 2015 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Dolnośląskie Porozumienie na Rzecz Pielęgniarek i Położnych Główne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany w uchwale nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/299/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. S T A T U T (tekst jednolity) Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Na podstawie art. 11, 39

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Załącznik do UCHWAŁY Nr 1255 /14 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 17 października 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 951 UCHWAŁA NR XXXII/179/2014 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 951 UCHWAŁA NR XXXII/179/2014 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 951 UCHWAŁA NR XXXII/179/2014 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 25 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 25 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sośnicowicach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PRAWO Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU. z dnia 10 marca 2015 r

UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU. z dnia 10 marca 2015 r UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU z dnia 10 marca 2015 r w sprawie: tekstu jednolitego uchwały nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012 w sprawie

Bardziej szczegółowo

upoważnienie Wojewody

upoważnienie Wojewody Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 I. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP 1) Data wpisu do KRS: 25 października 2006 r. 2) Numer KRS: 0000266509

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie : nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zdrowotnej Gminy Chotcza. Zakładowi Opieki Na podstawie art.18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do 4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 1393 UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

marzec kwiecień maj 2015

marzec kwiecień maj 2015 marzec kwiecień maj 2015 www.orpip.radom.pl w znajdź nas na facebook St. specjalista ds szkoleniowych mgr Diana Wiśniewska - Janas Adres e-mail: szkolenia@orpip.radom.pl HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu XXIV ZJAZD DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu W dniu 14 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.",

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej., Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 362/2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Bożena Kosek-Wizer Data objęcia stanowiska służbowego 28.10.2009 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Bożena Kosek-Wizer Data objęcia stanowiska służbowego 28.10.2009 r. OCZP.IV.ECz.8012-23/10 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka ul. Prężyńska 2 48-200

Bardziej szczegółowo

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5.XIV Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 15 marca 2010r. Poprawki do regulaminu: Uchwałą Nr 55/IV/2014 Okręgowej Rady WOIPiP

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim Dr n. med. Dorota Ćwiek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2007 I. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP 1) Data wpisu do KRS: 25 października 2006 r. 2) Numer KRS: 0000266509

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE Dziedzina Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2008 I. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP 1) Data wpisu do KRS: 25 października 2006 r. 2) Numer KRS: 0000266509

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU

R E G U L A M I N REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU Załącznik Nr 3 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 164/VII/2016 ORPiP z dnia 28 czerwca 2016 r. R E G U L A M I N REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 29 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. SBS Sp. z o. o. w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. SBS Sp. z o. o. w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SBS Sp. z o. o. w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Spółki SBS Sp. z o. o. zwanej dalej Spółką, jest organem powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

Regulamin Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach Regulamin Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach Podstawa prawna: 1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI-129/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr xxxv/611/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 1997 roku

Uchwała Nr xxxv/611/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 1997 roku Uchwała Nr xxxv/611/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 1997 roku w sprawie: zatwierdzenia Statutu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Traugutta 9 w Gdyni. Działając na podst.art.39 pkt.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY MSTÓW. z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY MSTÓW. z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY MSTÓW z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX-186/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.06.2012r. S t a t u t S z p i t a l a P o w i a t o w e g o w W o ł o m i n i e S a m o d z i e l n e g o Z e s p o ł u P

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy wstępne

Rozdział I Przepisy wstępne Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1300/V Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr 1300/V Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011 r. Uchwała Nr 1300/V Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zasad finansowania udziału członków samorządu w różnych formach kształcenia podyplomowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu. Na podstawie art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnychw Opolu Nr485/VI/2013 z dnia 8.04.2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnychw Opolu Nr485/VI/2013 z dnia 8.04.2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnychw Opolu Nr485/VI/2013 z dnia 8.04.2013 r. R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A N A G R Ó D J U B I L E U S Z O W Y C H N A B Y W A

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XVII/284/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. Na podstawie art. 42 ust. 4

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W ŻMIGRODZIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W ŻMIGRODZIE Załącznik do uchwały nr XV/ 125/ 2012 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 września 2012 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1029 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śl., r.

Wodzisław Śl., r. Wodzisław Śl., 16.02.2016 r. L.dz. DZPiZ /16 Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu w rachunku kredytowym

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2016 UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Przewodnicząca Kiekisz Jolanta CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 1. Knap Agata 2. Fenkanin Dorota 3.

Bardziej szczegółowo

NA MARGINESIE. Szanowni. Koniecznie przeczytaj. Kursy, szkolenia, konferencje. Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna

NA MARGINESIE. Szanowni. Koniecznie przeczytaj. Kursy, szkolenia, konferencje. Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna NA MARGINESIE Koniecznie przeczytaj Kursy, szkolenia, konferencje Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna 1 2 3 6 12 19 29 50 55 Szanowni - - - - - - - - - 1 NA MARGINESIE - - Nadziei Aktualności 06.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, obowiązujący w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo