Działalność Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO Raport za rok 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Raport za rok 2009"

Transkrypt

1 Działalność Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Raport za rok 2009 Opracowanie: Jakub Kosmol, Michał Poroszewski, Michał Jaros Luty 2010

2 2 Spis treści: 1. Komitet Organizacyjny podstawowe informacje Powołanie i kalendarium posiedzeń Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO Główne zadania Komitetu Struktura organizacyjna Komitetu 7 2. Przygotowania do EURO 2012 na Dolnym Śląsku Budowa stadionu miejskiego we Wrocławiu Informacje o spółce Wrocław Opis przedsięwzięcia Stan realizacji Budowa centrów pobytowo treningowych Brzeg Dolny Dzierżoniów Jelenia Góra Krośnice Legnica Lubin Milicz Oława Polkowice Sobótka Świdnica Trzebnica Wałbrzych Wołów Infrastruktura drogowa Inwestycje prowadzone i zrealizowane przez Wrocławskie Inwestycje Informacje o spółce Wrocławskie Inwestycje Opis realizowanych inwestycji Stan realizacji Inwestycje prowadzone i zrealizowane przez DSDiK Informacje o DSDiK Opis realizowanych inwestycji Stan realizacji Inwestycje prowadzone i zrealizowane przez GDDKiA Informacje o GDDKiA Opis realizowanych inwestycji Stan realizacji Infrastruktura kolejowa Informacje o spółkach PKP PLK S.A. i PKP S.A Opis realizowanych inwestycji Stan realizacji.49 2

3 Infrastruktura lotnicza Informacje o spółce Port lotniczy Wrocław SA Opis przedsięwzięcia Stan realizacji Infrastruktura komunikacji publicznej Opis przedsięwzięcia Tramwaj Plus Stan realizacji Infrastruktura hotelowa Opis przedsięwzięcia Stan realizacji Bezpieczeństwo Harmonogram prac Zespołu ds. Bezpieczeństwa EURO Zrealizowane zamierzenia Policja Państwowa Straż Pożarna Straż Graniczna Izba Celna Dolnośląski Urząd Wojewódzki Miasto Wrocław 70 3

4 4 1. Komitet organizacyjny podstawowe informacje 1.1. Powołanie i kalendarium posiedzeń Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Dolnośląski Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 został utworzony na mocy Zarządzenia nr 59 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2008 r. Połączono tym samym, tworząc jednolitą strukturę, funkcjonujące dotychczas osobno dwa odrębne komitety powołane wcześniej przez samorząd lokalny i administrację rządową w terenie. Na mocy Zarządzenia, Przewodniczącym Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego EURO 2012 został Wojewoda Dolnośląski, a Wiceprzewodniczącymi Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Miasta Wrocławia. W trosce o prawidłową realizację i koordynację dolnośląskich przygotowań do organizacji turnieju EURO 2012 Wojewoda Dolnośląski ustanowił również stanowisko Pełnomocnika Wojewody ds. EURO 2012, które od 7 marca 2008 r. pełni Pan Michał Jaros. W sprawach bieżących pracę Pełnomocnika oraz jego kontakty w ramach Komitetu koordynuje wyznaczony pracownik Biura Wojewody. Kalendarium posiedzeń w latach : Posiedzenie w dniu 1 lipca 2008 r.: Uczestnicy: Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, członkowie poszczególnych zespołów roboczych. Temat: Wymiana informacji dotyczących działań komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne obszary przygotowań do EURO2012 we Wrocławiu. Dyskutowano zarówno o dotychczasowych postępach prac, jak również o planach na przyszłość. Przedstawiciele zespołów roboczych referowali stan przygotowań kluczowych inwestycji, zgłaszano obszary, w których mogą pojawić się trudności. Poruszano m.in. tematykę bezpieczeństwa, zabezpieczenia medycznego, centrów treningowo pobytowych, promocji, infrastruktury technicznej, bazy noclegowej oraz wolontariatu. Ważnym tematem podejmowanym podczas posiedzenia Komitetu była budowa wrocławskiego stadionu, na którą ogłoszony został przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy. Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2009 r. : Uczestnicy: Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Prezydent Wrocław Rafał Dutkiewicz, Wicepremier Grzegorz Schetyna, członkowie Komitetu. Temat: W czasie posiedzenia podsumowano dwuletni okres jaki minął od przyznania Polsce i Ukrainie organizacji piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 r.. Zgromadzeni zapoznali się 4

5 5 z prezentacją ukazującą postępy prac przy projektach niezbędnych do profesjonalnego przeprowadzenia turnieju. Omówiono plany i przebieg inwestycji kluczowych inwestycji we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku związanych z EURO 2012: m.in. budowę stadionu na Maślicach, rozbudowę wrocławskiego lotniska, rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej i komunikacji publicznej, a także budowę nowych hoteli i centrów treningowo-pobytowych. Posiedzenie w dniu 9 listopada 2009: Uczestnicy: Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Wiceprezydent Miasta Wrocław Maciej Bluj, członkowie zespołów roboczych. Temat: Przewodniczący zespołów i podzespołów roboczych Komitetu omówili postępy prac kluczowych projektów dla organizacji EURO 2012 na Dolnym Śląsku. Dokonano również zmiany Uchwały Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego UEFA EURO 2012 w sprawie powołania Przewodniczących Zespołów Roboczych: ds. Centrów Treningowo Pobytowych oraz ds. Bazy Noclegowej i Usług Gastronomicznych, a także w sprawie uzupełnienia Zespołów Roboczych ds. Wolontariatu, ds. Infrastruktury Technicznej oraz ds. Bezpieczeństwa (nr 4/2009) Główne zadania Komitetu Do głównych zadań Komitetu należy: 1) opracowanie harmonogramu działań niezbędnych do zorganizowania EURO 2012 na terenie województwa dolnośląskiego przy uwzględnieniu harmonogramu działań Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 organu pomocniczego Rady Ministrów; 2) koordynacja przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na terenie Województwa Dolnośląskiego; 3) koordynacja współpracy z właściwymi ministerstwami i urzędami centralnymi w zakresie przygotowań do EURO 2012; 4) współdziałanie z samorządami powiatowymi, gminnymi i miejskimi w działaniach niezbędnych do zorganizowania EURO 2012 na terenie województwa dolnośląskiego; 5) opracowanie strategii działań niezbędnych do wywiązania się z harmonogramu działań, o którym mowa w pkt. 1; 6) współdziałanie z podmiotami organizującymi EURO 2012 wyznaczonymi przez Europejską Unię Piłkarską (UEFA); 7) koordynowanie i nadzór nad wykonaniem zadań określonych w dokumentach w pkt. 1 i pkt. 3; 8) zgłaszanie stanowisk związanych z analizą obowiązującego systemu prawnego pod kątem wprowadzenia nowelizacji prawa pozwalającego na wywiązanie się z procesów inwestycyjnych; 9) współpraca w zakresie opracowania koncepcji budowy lub rozbudowy bazy sportowej stadionów służących realizacji EURO 2012 oraz koniecznej infrastruktury towarzyszącej z uwzględnieniem terminowego ich wykonania; 5

6 6 10) opracowanie koncepcji działań administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkich sił bezpieczeństwa i służb porządkowych w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, wraz ze wskazaniem szczegółowych zadań i organów za realizację tego zadania odpowiedzialnych; 11) dokonanie inwentaryzacji istniejących obiektów infrastruktury komunikacyjnej oraz obiektów niezbędnych do wybudowania; 12) opracowanie i wdrożenie koncepcji transportu publicznego w czasie odbywania EURO 2012; 13) opracowanie koncepcji oraz wdrażanie wszelkich niezbędnych działań organizacyjnych celem zabezpieczenia bazy turystycznej oraz noclegowej; 14) opracowanie i wdrożenie wszelkich działań organizacyjnych w zakresie służby zdrowia i służb ratownictwa medycznego wraz z określeniem podmiotów i środków finansowych na realizację tego zadania; 15) opracowanie i wdrożenie koncepcji działań promocyjnych województwa dolnośląskiego wraz z imprezami towarzyszącymi EURO 2012; 16) podejmowanie każdego innego działania niezbędnego do realizacji zadań związanych z EURO

7 1.3. Struktura organizacyjna Komitetu Komitet tworzy osiem merytorycznych Zespołów Roboczych, na czele których stoją ich przewodniczący. 7

8 Prezydium Komitetu Imię i nazwisko Funkcja Stanowisko Rafał Jurkowlaniec Przewodniczący Wojewoda Dolnośląski Rafał Dutkiewicz Wiceprzewodniczący Prezydent Wrocławia Marek Łapiński Marcin Szuchta Michał Jaros Michał Janicki Dariusz Kowalczyk Wiceprzewodniczący Sekretarz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Biura Wojewody Dolnośląskiego Pełnomocnik Wojewody ds. Euro 2012 Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Euro 2012 Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. Euro 2012 Zespół ds. bezpieczeństwa Imię i nazwisko Funkcja Stanowisko Józef Rzemień Jacek Mazur Andrzej Szcześniak Piotr Drużdż Stanisław Kosiarczyk Franciszek Szumiejko Cezary Przybylski Przewodniczący Zespołu Zastępca Przewodniczącego Zespołu Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW Komenda Wojewódzka Policji Dolnośląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Sudecki Oddział Straży Granicznej Przedstawiciel Prezydenta Wrocławia Dyrektor WBiZK UM WCZK DUW Przewodniczący Konwentu Starostów Dolnego Śląska Starosta Bolesławiecki 8

9 9 Bogdan Romanowski Marek Janusz Zygmunt Ilnicki Marek Multan Janusz Zieliński Robert Korzeniowski Koordynator ds. kontaktów z UEFA, DUW Urząd Miejski we Wrocławiu, Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Zastępca Komendanta Regionu Straży Ochrony Kolei Zastępca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Kierownik Zarządu Przejść Granicznych Kierownik WCZK DUW Zespół ds. infrastruktury technicznej Imię i nazwisko Funkcja Stanowisko Tadeusz Borkowski Przewodniczący Dyrektor Wydziału Infrastruktury DUW Podzespół ds. infrastruktury technicznej Roman Głowaczewski Jacek Baszczyk Dariusz Kuś Paweł Rychel Bogdan Stanek Agnieszka Zakęś Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Prezes Portu Lotniczego Wrocław S.A. Prezes Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. Dyrektor Departamentu Realizacji Inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Podzespół ds. komunikacji zbiorowej Wojciech Świnder Przewodniczący Zespołu Dyrektor Wydziału Transportu Departamentu Infrastruktury

10 10 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Komar Witold Turzański. Jerzy Dul Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. rozwoju i transportu Prezes Zarządu MPK Wrocław PKP PLK SA, Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Podzespół ds. infrastruktury drogowej Robert Radoń Rafał Guzowski Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Prezes Spółki Nowy Szpital Wojewódzki Zespół ds. budowy obiektów sportowych Podzespół ds. budowy stadionu we Wrocławiu Imię i nazwisko Funkcja Stanowisko Michał Janicki Sławomir Wojtas Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Euro 2012 Prezes Zarządu spółki Wrocław Euro 2012 Podzespół ds. centrów pobytowo-treningowych Marcin Przychodny Andrzej Padewski Marcin Dymalski Marcin Orzeszek Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Urząd Miejski we Wrocławiu, Specjalista ds. centrów treningowo pobytowych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

11 11 Wydział Sportu i Rekreacji Zespół ds. ratownictwa i zabezpieczenia medycznego Imię i nazwisko Funkcja Stanowisko Jarosław Maroszek Edward Kostecki Wincenty Mazurec Piotr Pobrotyn Grzegorz Stoiński Jerzy Sypuła Anna Szarycz Przewodniczący Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej UMWD Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej DUW Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Dyrektor ASK we Wrocławiu Komendant 4 WSK we Wrocławiu Departament Polityki Zdrowotnej UMWD, Dyrektor Wydziału Zdrowia Dyrektor Wydziału Zdrowia UM we Wrocławiu Zespół ds. promocji i informacji Euro Imię i nazwisko Funkcja Stanowisko Agnieszka Franckiewicz Marta Libner Tomasz Duda Przewodnicząca Podzespół ds. informacji Dyrektor Wydziału Promocji UMWD Urząd Marszałkowski Biuro Prasowe Polskie Radio Wrocław Dariusz Maląg Muzyczne Radio Jelenia Góra Tomasz Wołodźko Radio Eska Wrocław

12 12 Dagmara Turek Samól Urząd Wojewódzki Biuro Prasowe Podzespół ds. promocji Artur Wylandowski Monika Sochacka Rajmund Papiernik Hanna Domagała Urząd Miejski Wałbrzych Przedstawiciel Wydziału Promocji Kierownik Oddziału Kontaktów Zagranicznych w Biurze Wojewody Dolnośląskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji UMWD Dyrektor Biura ds. Euro 2012 UM Zespół ds. szkoleń i wolontariatu Imię i nazwisko Funkcja Stanowisko Dominik Golema Tomasz Szkwarek Beata Pierzchała Anna Żylińska-Skopiec Aldona Wiktorska- Święcka Magdalena Piasecka Paweł Pilski Bogdan Dobosz Robert Saganowski Jerzy Cygan Urząd Miejski we Wrocławiu, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urząd Miejski we Wrocławiu, Wydział Zdrowia Urząd Miejski we Wrocławiu, Wydział Zdrowia Urząd Miejski we Wrocławiu, Biuro Prezydenta Urząd Miejski we Wrocławiu, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Organizacji Pozarządowych Prezes Zarządu Convention Bureau Straż Miejska we Wrocławiu Straż Miejska we Wrocławiu Policja (KMP) Policja (KMP)

13 13 Łukasz Łaskawiec Jacek Bednarek Grzegorz Pyzałka Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju Stowarzyszenie Nowa Rodzina Urząd Miejski we Wrocławiu, Pracownik Biura ds. EURO 2012 Zespół ds. bazy noclegowej i usług gastronomicznych Imię i nazwisko Funkcja Stanowisko Wojciech Biliński Dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Zespół ds. regionalnego rozwoju przedsiębiorczości Imię i nazwisko Funkcja Stanowisko Jerzy Tutaj prof. Stanisław Czaja Lucjan Kowalczyk prof. Stanisław Urban dr Elżbieta Nawrocka Sławomir Hunek Przewodniczący Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Prezes DAAR Tomasz Bogusz UMWD Zbigniew Dynak UMWD Marek Gawroń Tomasz Stefanicki Psycholog społeczny Dział Wspierania Przedsiębiorczości (BRG)

14 14 2. Przygotowania do EURO 2012 na Dolnym Śląsku 2.1. Budowa stadionu miejskiego we Wrocławiu Informacje o spółce Wrocław 2012 Wrocław 2012 Sp. z o.o. jest spółką celową, powołaną 3 grudnia 2007 r. przez Miasto Wrocław do sprawnej realizacji inwestycji, jaką jest budowa stadionu na Maślicach. Spółka została powołana na mocy Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Status prawny pozwala spółce na pełnienie roli inwestora zastępczego dla inwestycji związanych z EURO Działalność Spółki nie obejmuje budowy dróg publicznych oraz linii kolejowych. Do szczegółowych zadań spółki należy: wykonywanie praw i obowiązków, wynikających z zawartej przez Miasto Wrocław umowy o wykonanie prac projektowych z JSK Architekci Sp. o.o.; przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia Generalnego Wykonawcy, który wybuduje Stadion; wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego w procesie inwestycyjnym budowy stadionu; uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, organizowanego przez Miasto w celu wyłonienia operatora stadionu Opis przedsięwzięcia Stadion miejski we Wrocławiu będzie nowoczesnym obiektem sportowym. Będzie to VI-kondygnacyjny obiekt nadziemny z trybunami przykrytymi dachem. W poziomie przyziemia zlokalizowane zostały strefy wejściowe, dojazdowe, techniczno-użytkowe, obsługi stadionu oraz parkingi. Poziom drugiej kondygnacji będzie głównym poziomem wejściowym. Dla kibiców rolę tę będzie spełniać esplanada, która od strony południowej i północnej wprowadzi kibiców na teren stadionu. Kolejne trzy kondygnacje to: w zakresie trybun jednopłaszczyznowa przestrzeń dla kibiców (miejsca wyłącznie siedzące), a w zakresie przestrzeni pod trybunami dwie kondygnacje promenad okalających stadion oraz cztery bryły obiektowe satelity umieszczone na 4 bokach stadionu mieszczące pomieszczenia funkcjonalno-stadionowe. Ostatnia kondygnacja przewidziana będzie dla osób czuwających nad dobrą transmisją telewizyjną oraz dla wszystkich służb, które będą dbać o bezpieczeństwo i komfort kibiców. Dane stadionu Lokalizacja: ul. Drzymały (osiedle Maślice) Powierzchnia działki: 21 ha Koszt: 130 mln euro Ilość miejsc: EURO 2012: Liga polska: Koncerty: Funkcje stadionu: sportowa: organizacja 15 meczów ligowych WKS Śląsk, 3 meczów pucharowych, 1 meczu międzynarodowego reprezentacji;

15 15 arena imprez masowych: około 12 imprez masowych, w tym imprez/koncertów o randze międzynarodowej i krajowej oraz festiwalów i imprez masowych organizowanych przez Miasto Wrocław; organizacja targów i wystaw (możliwość przykrycia murawy boiska); przestrzeń konferencyjna: liczne sale konferencyjne w obszarze Biznes Klubu oraz w budynkach satelitarnych; przestrzeń bankietowa w restauracji Biznes Klubu umożliwiająca organizację spotkań, bankietów, przyjęć weselnych, mniejszych koncertów; loże VIP (20) i Incentive Boxy (10) przeznaczone pod wynajem; restauracja i Bar Kibica; muzeum klubu piłkarskiego; dyskoteka (satelita południowa, poziom +2); kasyno (satelita południowa, poziom +3); pomieszczenia na wynajem z przeznaczeniem na klub fitness (satelita północna, poziom +2); pomieszczenia na wynajem z przeznaczeniem na biura Stan realizacji Przebieg budowy stadionu w 2009 r (wykorzystano informacje spółki Wrocław 2012 ): 20 stycznia ogłoszenie wyników przetargu na Generalnego Wykonawcę stadionu. 9 kwietnia zaparafowano umowę z Generalnym Wykonawcą stadionu. 14 kwietnia Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podpisał uroczyście umowę z Generalnym Wykonawcą stadionu. 28 kwietnia wykonanie prac na placu budowy związanych z zagospodarowaniem zaplecza (podbudowa pod kontenery). 6 maja prowadzone są prace ziemne pod koronę stadionu oraz parking wielopoziomowy. 22 maja wykonano część wykopu na terenie parkingu wielopoziomowego oraz na terenie przyszłej korony stadionu. Rozpoczęto też pierwsze wylewki tzw. chudego betonu", który zabezpiecza grunt pod trybunami stadionu i będzie stanowił część konstrukcji żelbetowej, która tam powstanie. 5 czerwca wmurowano kamień węgielny. Rozpoczęto także rozprowadzanie linii średniego napięcia oraz zamontowano dwie stacje transformatorowe na placu budowy. Na Maślicach stanął również pierwszy żuraw wieżowy. 19 czerwca wykonano już połowę szacowanych na 100 tys. metrów sześciennych prac ziemnych. W dalszym ciągu wylewany jest beton podkładowy pod stopami fundamentowymi w obrębie korony stadionu i garażu wielopoziomowego. 10 lipca trwają prace nad częścią konstrukcyjną, które będą jednymi z elementów nośnych areny. Powstają stopy fundamentowe w zachodniej części stadionu, w rejonie głównego wejścia na stadion. Te elementy konstrukcyjne podtrzymywać będą trybuny stadionu. 27 lipca wizyta na budowie stadionu Prezydenta UEFA Michaela Platiniego lipca trwa wylewanie żelbetowych fundamentów płytowych oraz stopów i ław pod koronę stadionu, kontynuowana jest budowa zbiornika na wodę do celów gaszenia

16 16 pożaru jako elementu systemu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej (pojemność 340 metrów sześciennych), zapadła również decyzja lokalizacyjna dla mostu tymczasowego przez Ślęzę (w związku z planowanym remontem ul. Lotniczej i zamknięciem dojazdu do budowy). 7 sierpnia trwa betonowanie ścian zbiornika na wodę do zasilania instalacji przeciwpożarowej tryskaczowej. Kontynuowane są też prace fundamentowe zmierzające do przygotowania prac przy poziomie zero, a także roboty przy parkingu wielopoziomowym, wzorcowni i moście tymczasowym. 4 września rozpoczęcie prac nad budową esplanady okalającej stadion, która umożliwi dogodne i bezkolizyjne dotarcie na stadion dla osób pieszych oraz zmotoryzowanych. 2 października rozpoczęcie betonowania pierwszych ścian areny oraz próby szczelności zbiornika przeciwpożarowego. 30 października rozpoczęcie nowej fazy w budowie stadionu, czyli ustawianie gotowych elementów konstrukcji czyli prefabrykatów, które mają przyspieszyć proces budowy. 6 listopada ruszyła budowa stropów wrocławskiej areny. 20 listopada rozpoczęły się roboty, przygotowujące przyszłe boisko piłkarskie, mające na celu utwardzenie gruntu pod przyszłą murawę. 4 grudnia przy budowie stadionu ruszyło betonowanie pierwszego kawałka stropu, co umożliwi wejście na pierwsze piętro areny. 18 grudnia zabezpieczenie placu budowy wrocławskiej areny na mroźne dni. 30 grudnia spółka Wrocław 2012 odstępuje od kontraktu na Wykonanie projektów wykonawczych dla nowego stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu oraz budowę stadionu" podpisanego 14 kwietnia 2009 r. z konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa S.A., J&P Avax, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis" S.A oraz Modern Construction Design Sp. z o.o. Decyzja ta ma związek z poważnym opóźnieniem prac budowlanych i zagrożeniem znacznym przekroczeniem terminu zakończenia inwestycji Po upływie 40% czasu przeznaczonego na realizację inwestycji, generalny wykonawca wykonał nieco ponad 7% prac. Zdaniem władz miasta, pełną winę za rozwiązanie kontraktu i czasowe wstrzymanie prac ponosi Wykonawca robót. Nowy Generalny Wykonawca zostanie wyłoniony w trybie zamówienia z wolnej ręki". Spółka Wrocław 2012 zapewnia, że wrocławski stadion będzie gotowy w terminie wymaganym przez UEFA.

17 Obecny etap realizacji (stan na dzień 1 stycznia 2010 r.): Numer przetargu: WROCLAW /PO/2008 Termin zakończenia: 30 czerwca 2011 roku Koszt: 729 mln zł Co zrealizowano w 2009 roku Poziom zaawansowania Plany na 2010 rok Zagrożenia Korona stadionu: Wykonano wszystkie fundamenty; Wykonano wszystkie słupy poziomu 0; Wykonano już prawie wszystkie ściany poziomu 0; Trwają prace nad stropem kondygnacji 0 (zabetonowywano oraz ułożone belki i płyty stropowe na części sekcji); Trwa układanie instalacji sanitarnych i wod-kan; Wykonywane są zewnętrzne sieci (teletechniczne, wod-kan, sanitarne); Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej i sieci kablowej; Co jest, a co powinno: Konstrukcja żelbetowa garażu 23% ( powinien był nastąpić odbiór); Wykonano 9 rygli trybun (powinno być 148); Brak stopni trybun (powinny być wszystkie); Poziom 0 nieskończony (powinien być zakończony poziom 1 i rozpoczęta budowa słupów na poziomie 2); Zabetenowanie stropów na poziomie 0 15% (powinno być 100%); Nowy Generalny Wykonawca, 14 dni po podpisaniu umowy, przedstawi nowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, w którym zawarte będą najważniejsze terminy realizacji inwestycji. Ewentualne problemy z poprzednim wykonawcą (ryzyko minimalne z uwagi na chęć podpisania ugody); Czasowe wstrzymanie prac na zewnątrz w okresie zimowym; Trudności komunikacyjne związane z inwestycjami drogowymi w obszarze stadionu 17

18 18 Pozostałe obiekty: Wykonywane są ostatnie fundamenty garażu wielopoziomowego; Trwa ustawianie prefabrykowanych słupów garażu wielopoziomowego; Trwa betonowanie pozostałych stóp garażu i esplanady oraz betonowane są słupy esplanady; Trwa rozbiórka hal po firmie Kobiga (z wyjątkiem pomieszczeń wykorzystywanych przez Generalnego Wykonawcę); Przygotowano zbrojenia do pierwszych słupów monolitycznych poziomu 1. Opóźnienia: Projekt techniczny grzewczej i chłodniczej 75 dni; Projekt instalacji klimatyzacji i wentylacji 75 dni; Projekt kanalizacji teletechnicznej 75 dni Powyższe informacje uzyskano dzięki uprzejmości spółki Wrocław 2012 Sp. z o.o.. 18

19 2.2. Budowa centrów pobytowo-treningowych Powołany przez Ministra Sportu i Turystyki Zespół ds. Weryfikacji Centrów Treningowo Pobytowych (CTP) zarekomendował 11 następujących potencjalnych miejsc, w których mogłyby one powstać: Brzeg Dolny, Dzierżoniów, Jelenia Góra, Krośnice, Legnica, Lubin, Oława, Polkowice, Sobótka, Trzebnica, Wołów. Spółka PL.2012 bierze ponadto pod uwagę trzy inne ośrodki, które nie znalazły się na liście ministerialnej. Są to: Świdnica, Wałbrzych, Milicz. W 2009 r. swoje kandydatury wycofały Brzeg Dolny i Wołów uznając, że nie są w stanie spełnić wszystkich wymaganych kryteriów Brzeg Dolny (kandydatura wycofana) Dzierżoniów Liczba mieszkańców: 35,5 tys. Powierzchnia: 20 km 2 Odległość ośrodka od stadionu we Wrocławiu: 63 km Czas dojazdu samochodem do stadionu we Wrocławiu: 70 min Stan przygotowań: Koszt: 24,631 mln zł (Ośrodek Sportu) 24,383 mln zł (Stadion Miejski) brak danych (inf. hotelowa) Co zrealizowano w 2009 r. Poziom zaawansowania Infrastruktura pobytowa Termin zakończenia Zagrożenia Prowadzone są rozmowy z nowym inwestorem, ponieważ poprzedni który zadeklarował wybudowanie hotelu wycofał się z planowanej inwestycji. Powodem takiej decyzji było nieotrzymanie kredytu na budowę (mimo referencji wystawionych przez Gminę Miejską Dzierżoniów). Infrastruktura treningowa

20 20 Co zrealizowano w 2009 roku Poziom zaawansowania Termin zakończenia Zagrożenia Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przygotowanie i założenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji lokalizacyjnej Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji lokalizacyjnej Opracowanie studium wykonalności projektu lub innych koncepcji, programów, itp. Rozpoczęcie procedury wyboru projektanta projektu budowlanego (w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej) Podpisanie umowy z projektantem Opracowanie projektu budowlanego Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wniosek o współfinansowanie z funduszy UE Zapewnienie finansowania (np. podpisanie umów bankowych, umów o współfinansowanie, zatwierdzenie budżetu) Ośrodek Sportu i Rekreacji 100% Uzyskano 100% Styczeń % 4 czerwca % 1 lipca lipca % 16 maja % 5 czerwca % 19 sierpnia % 1 lipca % 1 lipca % 18 września % 1 czerwca % 10 listopada 2009 Stadion Miejski Jedynym zagrożeniem w tym projekcie jest nieuzyskanie dofinansowania. Gmina nie jest w stanie ich zrealizować z własnych środków, ponieważ wartość kosztorysowa projektów związanych z EURO2012 wynosi ok. 43 mln PLN, co stanowi ok. 50% budżetu miasta. 20

21 21 Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przygotowanie i założenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji lokalizacyjnej Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji lokalizacyjnej Opracowanie studium wykonalności projektu lub innych koncepcji, programów, itp. Rozpoczęcie procedury wyboru projektanta projektu budowlanego (w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej) Podpisanie umowy z projektantem Opracowanie projektu budowlanego Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wniosek o współfinansowanie z funduszy UE Zapewnienie finansowania (np. Podpisanie umów bankowych, umów o współfinansowanie, zatwierdzenie budżetu) Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy/dostawcy (w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej) Podpisanie umowy z wykonawcą/dostawcą 100% Uzyskano Nie dotyczy Nie dotyczy 100% Przedsięwzięcie nie wymagało decyzji środowiskowej Przedsięwzięcie nie wymagało decyzji środowiskowej 23 październik % 11 listopad 2007 Nie dotyczy Nie jest wymagane 100% 16 maj % 18 czerwiec % 26 luty % 26 luty % 21 kwiecień % 12 marzec % Listopad % 0% 1 miesiąc od otrzymania decyzji o dofinansowaniu 2 miesiące po rozstrzygnięciu przetargu 14 grudnia 2009 r. projekt został ponownie zgłoszony Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata Brak decyzji o przyznaniu dofinansowania. 21

22 22 Rozpoczęcie robót/wydanie polecenia rozpoczęcia robót 0% 1 miesiąc po podpisaniu umowy Wykonywanie robót/dostaw 0% Lipiec 2011 Testy końcowe/odbiorowe 0% Sierpień 2011 Podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 0% Sierpień % Sierpień % Październik 2011 Powyższe informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Dzierżoniowie Jelenia Góra Liczba mieszkańców: 85 tys. Powierzchnia: 109 km 2 Odległość ośrodka od stadionu we Wrocławiu: 120 km Czas dojazdu samochodem do stadionu we Wrocławiu: 110 min Stan przygotowań: Prezydent Jeleniej Góry poinformował, że zarówno infrastrukturą pobytową (hotel Wojanów), jak i treningową (Ośrodek Paulinum oraz Stadion Miejski w Jeleniej Górze) zajmują się ich prywatni właściciele. W związku z tym, ze strony władz miasta nie uzyskano żadnych raportów dotyczących stanu przygotowań. Jednocześnie prezydent miasta dodał, że przebudowa kompleksu boisk sportowych zgłoszona została do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata Prace w zakresie modernizacji stadionu i jego dostosowanie do standardów określonych przez UEFA będą mogły być rozpoczęte dopiero z chwilą otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych Krośnice Liczba mieszkańców: Odległość ośrodka od stadionu we Wrocławiu: Czas dojazdu samochodem we Wrocławiu: 8 tys. 60 km 70 min Stan przygotowań Gmina nie podała danych Legnica Liczba mieszkańców: 105 tys. Powierzchnia: 56 km 2 22

23 23 Odległość ośrodka od stadionu we Wrocławiu: Czas dojazdu samochodem do stadionu we Wrocławiu: 84 km 65 min Stan przygotowań: Co zrealizowano w 2009 roku Poziom zaawansowania Infrastruktura pobytowa Termin zakończenia Zagrożenia Hotele wskazywane jako miejsca pobytowe dla drużyny: QUBUS ul. Skarbka hotel 4 gwiazdkowy klasy biznes, spełniający obecne kryteria, czas dojazdu do stadionu w Legnicy 5-7 min; Nowodworski ul. Jaworzyńska w trakcie budowy, obecnie 3-gwiazdkowy, docelowo 5-gwiazdkowy, czas dojazdu do stadionu w Legnicy 5-7 min. Hotele dla osób towarzyszących oraz gości: Książęcy w bezpośredniej bliskości dworca PKP, PKS, pieszo 10 min od stadionu w Legnicy; Kamieniczka usytuowanie w centrum miasta, ok. 5 min. pieszo stadionu; Hotelik Parkowy usytuowany w centrum miasta, w odległości ok. 5 min. pieszo stadionu; Motel położony przy autostradzie A4 ok. 5 km od centrum miasta w kierunku na Wrocław. Infrastruktura treningowa Co zrealizowano w 2009 roku Stadion sportowy im. Orła Białego Park Miejski zrealizowana ze środków własnych przez gminę Legnica Poziom zaawansowania Termin zakończenia Zagrożenia Zrealizowano Grudzień 2009 Brak Powyższe informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Legnicy Lubin Liczba mieszkańców: 80 tys. Powierzchnia: 41 km 2 Odległość ośrodka od stadionu we Wrocławia: 67 km Czas dojazdu samochodem do stadionu do Wrocławia: 65 min Stan przygotowań Gmina nie podała danych Milicz Liczba mieszkańców: 13 tys. Powierzchnia: 13 km 2 Odległość ośrodka od stadionu we Wrocławia: 60 km Czas dojazdu samochodem do stadionu we Wrocławiu: 60 min Stan przygotowań Gmina nie podała danych. 23

24 Oława Liczba mieszkańców: 32 tys. Powierzchnia: 27 km 2 Odległość ośrodka od stadionu we Wrocławiu: 37 km Czas dojazdu samochodem do stadionu we Wrocławiu: 40 min Stan przygotowań Gmina nie podała danych Polkowice Liczba mieszkańców: 22 tys. Powierzchnia: 32 km 2 Odległość ośrodka od stadionu we Wrocławiu: 83 km Czas dojazdu samochodem do stadionu we Wrocławiu: 80 min Stan przygotowań: Koszt: 3,6 mln zł (infrastruktura treningowa), 1,2 mln zł (infrastruktura hotelowa). Infrastruktura pobytowa Aqua Hotel Co zrealizowano w 2009 roku Poziom zaawansowania Termin zakończenia Zagrożenia W 2010 r. planowana jest renowacja pokoi i korytarzy oraz doposażanie Aqua Hotelu Infrastruktura treningowa Co zrealizowano w 2009 roku Opracowano projekt techniczny budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią, przebudowy istniejącego boiska treningowego oraz zagospodarowania terenu wokół stadionu miejskiego. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Poziom zaawansowania W terminie Termin zakończenia Zakończenie budowy boisk III kwartał 2010 r. Zakończenie zagospodarowania terenu IV kwartał 2010 r. Zagrożenia Nie przewiduje się zagrożeń chyba, że wystąpią problemy na etapie przetargu lub wykonawstwa. Powyższe informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Polkowicach. 24

25 Sobótka Liczba mieszkańców: 7 tys. Powierzchnia: 32 km 2 Odległość ośrodka od stadionu we Wrocławiu: 40 km Czas dojazdu samochodem do stadionu we Wrocławiu: 50 min Stan przygotowań: Koszt: 2,623 mln zł (infrastruktura treningowa) brak danych (infrastruktura. hotelowa) Infrastruktura pobytowa Co zrealizowano w 2009 roku Poziom zaawansowania Termin zakończenia Baza pobytowa realizowana jest przez prywatnych inwestorów: Erabud Sp. z o.o. w Warszawie, SOBOTEL. Zagrożenia Co zrealizowano w 2009 roku Powstała koncepcja utworzenia Centrum Sportu i Turystyki w Sobótce, składającego się obiektów sportowych należących do gminy oraz bazy noclegowej i gastronomicznej będącej w posiadaniu inwestorów prywatnych; W zakresie tworzenia warunków treningowych dla sportowców na EURO 2012 utworzono koncepcję modernizacji istniejącego OSiR w Sobótce. Na realizację kompleksowej modernizacji i rozbudowę OSiR gmina złożyła wniosek do UMWD, zabiegając o środki unijne z RPO. Wniosek został odrzucony ze względów formalnych. Odwołanie od tej decyzji znajduje się w NSA w Warszawie; Gmina rozpoczęła prace remontowe we własnym zakresie, które nie wymagają pozwolenia na budowę (wymieniono dach na budynku, który będzie zapleczem Infrastruktura treningowa Poziom zaawansowania Termin zakończenia W terminie 31 grudzień 2011 r. Zagrożenia Dla realizacji warunków treningowych piłkarzy brak zagrożeń. Jednak cała koncepcja budowy Centrum Sportu i Turystyki zostanie zrealizowana w znacznie dłuższym czasie niż planowano. Obecnie będą zrealizowane tylko te elementy, które warunkują pobyt piłkarzy. 25

26 26 szatniowo-sanitarnym); Trwa modernizacja jednego pełnowymiarowego treningowego boiska piłkarskiego; Gmina przystąpiła do pozyskania środków finansowych na realizację programu Orlik 2012 ; Gmina wystąpiła o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację bazy treningowej celem dofinansowania modernizacji drugiej pełnowymiarowej płyty boiska piłkarskiego z trawy naturalnej (boisko główne) wraz z okalającą boisko bieżnią lekkoatletyczną i urządzeniami lekkoatletycznymi. Dodatkowo z tych środków mają zostać przebudowane trybuny, powstanie parking i WC dla kibiców. Powyższe informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce Świdnica Liczba mieszkańców: 61 tys. Powierzchnia: 22 km 2 Odległość ośrodka od stadionu we Wrocławiu: 58 km Czas dojazdu samochodem do Wrocławia: 60 min Stan przygotowań Gmina nie podała danych Trzebnica Liczba mieszkańców: 12 tys. Powierzchnia: 8 km 2 Odległość ośrodka od stadionu we Wrocławiu: 29 km Czas dojazdu samochodem do Wrocławia: 35 min Stan przygotowań: Koszt: 4,2 mln zł (infrastruktura treningowa) 17 mln zł (infrastruktura. hotelowa) 26

27 27 Infrastruktura pobytowa Hotel Trzebnica Co zrealizowano w 2009 r. Wymurowano budynek hotelu oraz restauracji hotelowej, rozpoczęto montaż instalacji elektrycznej. Poziom zaawansowania Nieznaczne opóźnienie w stosunku do założonego wcześniej harmonogramu. Termin zakończenia grudzień 2010 lub styczeń 2011 Zagrożenia Opóźnienie terminu zakończenia inwestycji z powodu protestów właściciela sąsiedniej działki. Infrastruktura treningowa Co zrealizowano w 2009 r r. podpisano umowy z wykonawcą przebudowy Stadionu Miejskiego. Przekazano wykonawcy teren budowy Poziom zaawansowania Nieznaczne opóźnienie w stosunku do założonego wcześniej harmonogramu. Termin zakończenia 30 październik 2010 Zagrożenia Niekorzystne warunki pogodowe. Powyższe informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Trzebnicy Wałbrzych Liczba mieszkańców: 122 tys. Powierzchnia: 85 km 2 Odległość ośrodka od stadionu we Wrocławiu: 79 km Czas dojazdu samochodem we Wrocławiu: 85 min Stan przygotowań Koszt: 91 mln zł (infrastruktura treningowo-pobytowa). Co zrealizowano w 2009 roku Hotel 3-gwiazdkowy Maria, spełnia wymogi hotelu 4- gwiazdkowego (czeka na zmianę kategoryzacji). W 2010 r. planowana jest rozbudowa. Infrastruktura pobytowa Hotele Aqua Zdrój, Maria Poziom zaawansowania Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę hotelu Aqua Zdrój Termin zakończenia Zagrożenia W terminie 2011 Brak Infrastruktura treningowa 27

28 28 Co zrealizowano w 2009 r. Boiska treningowe z naturalną oraz sztuczną nawierzchnią: Nie uzyskano jeszcze prawa dysponowania nieruchomościami; Opracowano roboczy projekt budowlany tzn. bez uzgodnień i decyzji; Nie złożono wniosku na pozwolenie na budowę. Poziom zaawansowania 80% Termin zakończenia Czerwiec 2011 (boiska treningowe wrzesień/październik 2010) Zagrożenia Brak Powyższe informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Wałbrzychu oraz spółki Aqua-Zdrój Wołów (kandydatura wycofana) 2.3. Infrastruktura drogowa Inwestycje prowadzone i zrealizowane przez Wrocławskie Inwestycje Informacje o spółce Wrocławskie Inwestycje Wrocławskie Inwestycje są spółką prawa handlowego będącą w 100% własnością gminy Wrocław. Została ona powołana w celu nadzorowania, przeprowadzania i przekazywania do użytkowania projektów z zakresu infrastruktury drogowej. Do zadań, oprócz infrastruktury drogowej, należą: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; roboty budowlane specjalistyczne; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; działalność w zakresie architektury; działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; pozostałe badania i analizy techniczne; pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych; pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Opis realizowanych inwestycji: 28

29 29 Spółka Wrocławskie Inwestycje realizuje następujące inwestycje drogowe związane z organizacją EURO 2012 r. we Wrocławiu: a) Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (etapy I, II): Koszt inwestycji: 223,3 mln zł; Termin zakończenia: październik 2011 r. b) Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu: Koszt inwestycji: 130,057 mln zł Termin zakończenia: grudzień 2011 r. c) Budowa połączenia Portu Lotniczego ze stadionem piłkarskim na Maślicach w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu: Koszt inwestycji: 326,8 mln zł Termin zakończenia: marzec 2012 r. d) Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu (etapy I, II, III): Koszt inwestycji: 177,5 mln zł Termin zakończenia: marzec 2011 r. e) Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu (etap I): Koszt inwestycji: 278,2 mln zł Termin zakończenia: październik 2011 r. f) Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu Piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu: Koszt inwestycji: 49,414 mln zł Termin zakończenia: grudzień 2010 r. g) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 węzeł Stadion EURO 2012: Koszt inwestycji: 24,4 mln zł Termin zakończenia: kwiecień 2011 r. h) Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem na południe od drogi krajowej nr 94 pomiędzy rzeką Ślęzą a linią kolejową: Koszt inwestycji: 10,2 mln zł Termin zakończenia: 2011 r. i) Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładek: Koszt inwestycji: 17,9 mln zł Termin zakończenia: grudzień 2010 r Stan realizacji Koszt: Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego Euro i Budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką 23,9 mln zł brutto; 29

30 30 Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od ul. Królewieckiej do północnej łącznicy węzła z drogą krajową nr 94 8,7 mln zł brutto; Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (etap II). Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajową nr 94. Szacunkowy koszt 160,0 mln zł brutto. Najniższa oferta Wykonawcy 69,0 mln zł brutto; Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego 12,6 mln zł brutto; Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Południowy Zachód - stacja prostownikowa - Fiołkowa 7,6 mln zł brutto; Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu (etap I) 278 mln zł brutto; Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (w tym budowa Alei Stabłowickiej i Osi Inkubacji 2 ) 326,0 mln zł brutto; Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu (etap I) 56,65 mln zł brutto; Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu 19,8 mln zł brutto. 30

31 Przedsięwzięcie Wykonawca Co zrealizowano w 2009 Poziom zaawansowania Termin zakończenia Zagrożenia Ogłoszenie przetargu na dokumentację i realizację robót Zrealizowano I kw Otwarcie ofert przetargu na dokumentację i realizację robót Zrealizowano II kw Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego Euro Lider Konsorcjum Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, Partner Konsorcjum Euromosty Maciej Wdowiak Podpisanie umowy Zrealizowano III kw Uzyskanie decyzji środowiskowej Zrealizowano I kw Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej Zrealizowano I kw Przed Inwestorem postępowanie egzekucyjne dla nieruchomości Państwa Krzywdy (możliwe utrudnienia co spowoduje przesunięcie terminu realizacji) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę - Zaplanowane na rok 2010 Uzyskanie pozwolenia na budowę - Zaplanowane na rok 2010 Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od ul. Lider Konsorcjum Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, Ogłoszenie przetargu na dokumentację i realizację robót Zrealizowano I kw Nie odnotowuje się szczególnych zagrożeń 31

32 32 Królewieckiej do północnej Partner Konsorcjum łącznicy węzła z drogą Euromosty Maciej krajową nr 94. Wdowiak Otwarcie ofert przetargu na dokumentację i realizację robót Zrealizowano II kw Podpisanie umowy Zrealizowano III kw Uzyskanie decyzji środowiskowej Zrealizowano I kw Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej Zrealizowano I kw Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę Zrealizowano I kw Uzyskanie pozwolenia na budowę Zrealizowano II kw Budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką. Lider Konsorcjum Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, Partner Konsorcjum Euromosty Maciej Wdowiak Ogłoszenie przetargu na dokumentację i realizację robót Otwarcie ofert przetargu na dokumentację i realizację robót Zrealizowano I kw Zrealizowano II kw Podpisanie decyzji Zrealizowano III kw Przed Inwestorem postępowanie egzekucyjne dla nieruchomości Państwa Krzywdy (możliwe utrudnienia co spowoduje przesunięcie terminu realizacji)

33 33 Uzyskanie decyzji środowiskowej Zrealizowano I kw Uzyskanie decyzji lokalizacyjne Zrealizowano I kw Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę - - Uzyskanie pozwolenia na budowę - - Uzyskanie decyzji środowiskowej (02050) Zrealizowano III kw Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II. Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajową nr 94. W trakcie wyboru wykonawcy Uzyskanie decyzji środowiskowej (01022) Zrealizowano I kw Złożenie wniosku o ZRID Zrealizowano III kw Ogłoszenie przetargu Zrealizowano III kw Nie odnotowuje się szczególnych zagrożeń Otwarcie ofert Zrealizowano IV kw. 2009

34 34 Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego Konsorcjum firm: Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. Bickhardt Bau AG POLDRÓG Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Oleśnica S.A. Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. Zatwierdzenie KPP Zrealizowano Brak Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Zakład Sieci i Zasilania Sp. Południowy Zachód - z o.o., stacja prostownikowa - Fiołkowa Ogłoszenie przetargu Zrealizowano IV kw Otwarcie ofert Zrealizowano IV kw Podpisanie umowy Zrealizowano IV kw Brak Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu etap I SKANSKA S.A., Uzyskano pozwolenia na budowę oraz uzyskano stosowne decyzje dla I i II odcinka Obwodnicy Północnej od Mostu Milenijnego do ulicy Obornickiej oraz od ulicy Obornickiej do ulicy Poświęckiej) oraz zakresu związanego z przebudową ulicy Irysowej, prowadzono lobbing za możliwie szybkim uzyskaniem wymaganych decyzji; Zorganizowano główne zaplecze inwestycji na dawnym terenie Zrealizowano W terminie Brak

35 35 Targpiastu, oraz zaplecza przyobiektowe w rejonie WD3 i WD1; Przeprowadzono wycinkę drzew, dokonano odhumusowania terenu; Zrealizowano prace związane z remontem doprowadzalnika ścieków na pola irygacyjnej (na podstawie osobnego pozwolenia na budowę), dokonano odbioru tej części inwestycji; Kontynuowano realizację prac na I i II odcinku Obwodnicy na mocy uzyskanych pozwoleń na budowę; Zakończono prace związane z opracowaniem projektów budowlanych i wykonawczych; Przeprowadzono rozbiórkę obiektów kubaturowych na terenie inwestycji; Zakończono rozbiórkę obiektów kubaturowych (ulica Poświęcka, ulica Irysowa, dawny teren Targpiastu); Zasypano część stawu w rejonie ulicy Irysowej i odtworzono nowy w najbliższym sąsiedztwie, zgodnie z zapisami dotyczącymi kompensacji przyrodniczej zawartymi w decyzji środowiskowej; Zakończone zostały prace związane ze skablowaniem linii 110 kv, odbiór prac przez EnergiaPro ; Prowadzono rozmowy z EnergiaPro, Operatorem Systemu Przesyłowego PGE SA, firmą EXATEL w sprawie

36 36 możliwości wyłączenia sieci WN i światłowodów telekomunikacyjnych; Zrealizowano budowę małych obiektów inżynierskich na I i II odcinku Obwodnicy, 11 obiektów PDZ; Uregulowano ostatecznie kwestię zakresu MSRK, przeprowadzono negocjacje z Wykonawca, podpisano umowę dodatkową; Rozpoczęto projektowanie budowy sięgacza ulicy Lekarskiej, uzyskano odstąpienie od decyzji środowiskowej, złożono wniosek o uzyskanie ZRID przygotowano przetarg, ogłoszono postępowanie przetargowe ; Rozpoczęto prace przy budowie obiektów WD-1 (obecnie trwa zbrojenie płyty pomostu), TK-1 (obecnie trwa betonowanie płyty pomostu), WD-2 (obecnie trwa wykonywanie oczepów), WD-3 (obecnie trwa betonowanie korpusu podpór, przygotowanie terenu pod ustawienie rusztowania); Wybudowano obiekty PT 1-4, wykonywane są prace związane z budową murów oporowych; Prowadzone są prace przy usuwaniu kolizji z istniejącą infrastrukturą, należącą do m.in. MPWIK, FORTUM,

37 37 GAZSYSTEM, ENERGIAPRO SN i NN, PKP, TP SA, DIALOG; Trwa wykonywanie nasypów drogi stan zaawansowania 70%; Trwa wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz układanie masy stan zaawansowanie 65%; Wdrożono organizację ruchu zastępczego w rejonie ulicy Żmigrodzkiej (komunikacją odbywa się po docelowej jezdni zachodniej ulicy Żmigrodzkiej); Rozpoczęto prace związane z budową ronda w ciągu ulicy Obornickiej Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (w tym budowa Alei Stabłowickiej i Osi Inkubacji 2 ) BIPROGEO PROJEKT Ogłoszenie przetargu na dokumentację Zrealizowano I kw Otwarcie ofert przetargu na dokumentację Zrealizowano II kw Podpisanie umowy Zrealizowano II kw Uzyskanie decyzji środowiskowej Zaplanowane na rok Występuje zagrożenie przesunięcia terminu ze względu na zmianę wariantu trasy i związane z tym faktem protesty mieszkańców. Z powodu dużej liczby nieruchomości prywatnych istnieje możliwość problemów na etapie wywłaszczeń (egzekucji). Występuje opóźnienie w projektowaniu spowodowane zmianą wariantu trasy poprzez wykrycie przez ekologów obszaru Natura 2000

38 38 Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót Zrealizowano I kw Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu etap I SKANSKA S.A., Otwarcie ofert przetargu na wykonawcę robót Zrealizowano II kw Brak Podpisanie umowy Zrealizowano III kw Zatwierdzenie KPP Zrealizowano I kw Uzyskanie decyzji środowiskowej Zrealizowano IV kw Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu Przetarg w trakcie Złożenie wniosku o ZRID Zrealizowano IV kw Ogłoszenie przetargu na realizację Zrealizowano IV kw Nie odnotowuje się szczególnych zagrożeń Uzyskanie ZRID Otwarcie ofert Zaplanowane na rok 2010 Zaplanowane na rok Powyższe informacje uzyskano dzięki uprzejmości spółki Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o..

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 DOTYCZĄCY OCENY PRZYGOTOWAŃ I PRZEPROWADZENIA W POLSCE TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE

EURO 2012 DOTYCZĄCY OCENY PRZYGOTOWAŃ I PRZEPROWADZENIA W POLSCE TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE RAPORT ZESPOŁU SLD ds. MONITOROWANIA EURO 2012 DOTYCZĄCY OCENY PRZYGOTOWAŃ I PRZEPROWADZENIA W POLSCE TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOśNEJ UEFA EURO 2012 Wrzesień 2012 SPIS TREŚCI Cel i

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Na ręce Pana Przewodniczącego i Radnych składam sprawozdanie za kadencję 2010-2014 w celu przeanalizowania zrealizowanych zadań oraz dokonania oceny. Lata 2010-2014 był

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Magistrat Pracami Urzędu Miasta kieruje Prezydent Miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu: troje Zastępców, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. W 2005 r. Prezydent uznał za priorytetowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2007 roku

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2007 roku Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2007 roku Wroc³aw 2008 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przedstawić Paniom i Panom Radnym sprawozdanie z realizacji zadań w 2007 roku. Dokument obrazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Wroc³aw 2009 SPIS TREŚCI Departament Prezydenta... 9 Departament Finansów Publicznych... 69 Departament Obsługi i Administracji... 81

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r.

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści Wstęp...4 1. Ogólne założenia projektu KIBICE RAZEM...6 2. Zadania związane z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności

Studium wykonalności Gmina Starogard Gdański Studium wykonalności dla inwestycji REKONSTRUKCJA GRODZISKA ŚREDNIOWIECZNEGO w miejscowości OWIDZ Gmina Starogard Gdański. Starogard Gdański, 2009 r. 1 Dokument opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Jarocin, wrzesień 2003r. - 1 - Spis treści OPIS ZADAŃ STRATEGII ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Metrem na Bielany strona 3 Mieszkania z widokiem strony 4-5 Na Trakcie Królewskim strona 6 W drodze do Europy strony 8-9 Drogowa lokomotywa strona 10

Metrem na Bielany strona 3 Mieszkania z widokiem strony 4-5 Na Trakcie Królewskim strona 6 W drodze do Europy strony 8-9 Drogowa lokomotywa strona 10 03/ 2 0 0 6 ( W R Z E S I E Ń ) Metrem na Bielany strona 3 Mieszkania z widokiem strony 4-5 Na Trakcie Królewskim strona 6 W drodze do Europy strony 8-9 Drogowa lokomotywa strona 10 Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 3/2015 (255) ISSN 14250829

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 3/2015 (255) ISSN 14250829 MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 3/2015 (255) ISSN 14250829 2 maja 2015 r. obchodzić będziemy 100 - lecie Bitwy pod Gorlicami - jednej z największych operacji wojskowych I Wojny Światowej. W walkach przełomu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Plan zaangażowania interesariuszy Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Plan zaangażowania interesariuszy Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE NIP 781-102-07-73 REGON 639611364 e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl tel/fax. 061 297 20 66 tel. 0 604-75-14-28 Wargowo 87A 64-605 Wargowo członek Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo