Dublety polskie [4] Autor i tytuł wyd.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dublety polskie [4] Autor i tytuł wyd."

Transkrypt

1 Autor i tytuł Rok wyd. Ilość vol. Administracja : programy nauczania. Red. A. Daszuta et al Allerhand M.: Prawo układowe : komentarz Allerhand M.: Prawo upadłościowe : komentarz Anders D., Wojaczek L.: Ochrona srodowiska-ochrona wód : poradnik przedsiębiorcy Andrełowicz M., Kulesza E.: Umowy o wykonanie inwestycji budowlanych Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa. Pod red. J. Helios Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii. Pod red. J. Helios Baliński K., Jankowska K.: Rachunkowość bankowa. Wyd Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M.: Historia państwa i prawa polskiego Baron-Puda M.: Projektowanie systemowe pracy : systemy wynagrodzeń Barr N.: Ekonomika polityki społecznej Barzycka-Banaszczyk M., Wronka E.: Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami Bednarska-Wnęk M., Kwiecińska A.: Transport & logistics : selected texts in English Bibliografia publikacji pracowników AkademiiEkonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu za rok 1995 Bludnik I., Szulc R., Wallusch J.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli ekonomicznej Błażejczyk M.: Podstawowe prawa i obowiazki rolnika Błeszyński J.: Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie Błeszyński J.: Prawo autorskie Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska. Wyd. 2, ,1 2003/4 Bojarski M., Radecki W.: Oceny prawne obszarów stycznych wykroczeń i przestępstw Bojarski R.: Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem : funkcje, procesy, standarty Bokros L.: Experience and Perspectives of Financial Sector Development in Central and Easrern Europe Borkowski A., Guziński M., Kocowski T.: Administracyjne prawo gospodarcze : źródła Borowska G.: Przygotowanie do działalności usługowej : podstawy rachunkowości Borys T.: Węzłowe problemy ststystyki transgranicznej Brol J.: Spółki prawa handlowego Buchała K.: Bezprawność przestępstw nieumyślnych oraz wyłączające ją dozwolone ryzyko Chalimoniuk R.: Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego Ciałowicz B., Ćwięczek I.: Oprocentowanie lokat i strumieni płatności : zbiór zadań Cichoń Z., Woźniak-Słota M.: Uproszczone procedury celne : pomocnicze materiały dydaktyczne Cichoń Z., Woźniak-Słota M.: Wybrane zagadnienia taryfikacji celnej towarów : pomocnicze materiały dydaktyczne Cieślak M.: Przegląd zastosowań analogowych metod prognozowania Collected Works of Collegium of Socio-Economics in Review of

2 Abstracts. Ed. J. Gardawski Cukrowski J., Aksen E.: Perfect Cometition and Intra-Industry Trade Cukrowski J., Kavelashvili G.: Determinants of Foreign Direct Investment in Georgia Cukrowski J., Kavelashvili G.: Inflation and Adjustment of Relative Prices in Georgia Cukrowski J., Mironova J.: Monitoring Processes of National Development in the Kyrgyz Republic Cukrowski J.: Financing Budget Deficit by Central Bank Seigniorage in Selected Transitional Economies: A Comparative Study Cukrowski J.: From Transition to European Monetary Integration: Revenues from Seigniorage in Poland Czeżkowski T.: Główne zasady nauk filozoficznych. Wyd Czmuchowski A.: Dzieje zakładów hutniczych w Samsonowie w Staropoldkim Okręgu Przemysłowym Ćwiąkała-Małys A., Kaczkowska A.: Rachunkowość podmiotów gospodarczych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości : wykład... Ćwiąkała-Małys A., Nowak W.: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej Ćwiąkała-Małys A., Nowak W.: Zarys metodologiczny analizy finansowej Ćwiąkała-Małys A.: Aspekty prawnofinansowe sprawozdawczości finansowej Drozd A.: Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika Drzewiecka E., Szymiczek A.: Przekształcenia i likwidacja firmy w swietle prawa pracy i prawa podatkowego Dworak J.: Podatek dochodowy od osób fizycznych : komentarz : ustawa Dworniak J.: Bilans 1998 i ewidencja księgowa w 1998 roku : ustawa o rachunkowości Dworniak J.: Leasing i umowy o podobnym charakrerze Dworniak J.: Oplata skarbowa Dworniak J.: Podatek dochodowy od osób prawnych, komentarz, ustawa i przepisy wykonawcze... Dworniak J.: Zasady rozliczania zobowiązań z tytułu składek ubezpieczenia społecznego pracowników w 1998 r. Dydaktyka w naukach ekonomicznych. Red. nauk. T. Kiziukiewicz Ekonomika portów morskich i polityka portowa. Pod red. L. Kuźmy Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Red. nauk. S. Korycki Ereciński T.: Apelacja i kasacja w procesie cywilnym Fabian J.: Umowa o przewóz lotniczy w prawie polskim Fijałkowski T.: Kodeks pracy : ustawy, nowe przepisy wykonawcze Gajewska A.T., Zieliński J.M.: Status pracownika samorządowego : pytania i odpowiedzi, ustawa o samorządzie terytorialnym... Garlicki L.: Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej Garlicki S., Piekarski M., Stelmachowski A.: Odpowiedzialność cywilna za niedobory (manka) Gawęcka J., Jędryka T.: Analiza sensoryczna : wybrane metody i przykłady zastosowań Gebert S.: Władza i administracja terenowa po reformie : cele i zasady

3 Ginsbert-Gebert A.: Polityka komunalna. Wyd. 2 zm Gniewek E.: Prawo rzeczowe. Wyd. 3 zm. i zaktual Godlewski J.F.: Katolicka myśl kościelna : o prawie i państwie Godlewski J.F.: Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec sekularyzacji Gołębiowski J.W.: Ideologia i polityka współczesnej socjaldemokracji. Wyd rozszerz. Gospodarka i społeczeństwo funkcjonowanie i rozwój. Praca zbiorowa pod red. Cz. Sułkowskiego Gospodarka i społeczeństwo problemy ekonomiczne, socjologiczne i filozoficzne. Praca zbior. pod red. Cz. Sułkowskiego Gruszczyńska-Malec G.: Zarządzanie przedsiębiorstwem: wybrane problemy Wyd.3, zm. i rozszerz. Grzybowski S.M., Różański I.: Prawo małżeńskie : komentarz Handel kobietami, informacje o zjawisku Historia państwa i prawa Polski do roku Pod red. Juliusza Bardacha ,1 Cz. 1, 2 Historia Polski. Oprac. zbiorowe pod red. T. Manteuffla. T. 1 cz. 1,2; T. 2 cz. 2,3,4; T. 3 cz. 1,2,3; T. 4 1; Mapy T. 4 cz Huchla A.: Prawo finansowe : źródła Hutt.D., Speh T.W.: Zarządzanie marketingiem : strategia rynku dóbr i usług przemysłowych Informator na temat wymagań stawianych pracom dyplomowym Informator o działalności badawczej i dydaktycznej w dziedzinie prawa pracy w Polsce w 1979 roku Informator o liniach kredytowych dla sektora rolnego (wrzesień 2000) Iwulski J.: Prawo pracy w Orzecznictwie Sądu Najwyższego. Cz Jacyszyn J.: Nowe prawo gospodarcze i handlowe : wybór źródeł Jakowlew A.: Ideologia Imperium Amerykańskiego Jakubczyc J.: Zarządzanie finansami : odpowiedzialność finansowa Jaworski R.: Antagonistic polygraph examination Jelińska U., Śmiśniewicz-Podgórska T.: Poradnik dla pracodawcy Jelińska U.: Zakładowe układy zbiorowe pracy : porady, wyjaśnienia, informacje Jendrośka J.: Ogólne postepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Jonca K.: Polityka socjalna Niemiec w przemyśle ciężkim Górnego Śląska ( ) Jończyk J., Wróblewski J.: Stosowanie prawa w zakładzie pracy Jończyk J.: Dwie ustawy o związkach zawodowych. Nadbitka Jończyk J.: Główne kierunki rozwoju prawa pracy w Polsce Ludowej Nadbitka Jończyk J.: Ograniczona odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika. Nadbitka ,1,1 1,1,1 1,1,1 1

4 Jończyk J.: Państwo a ubezpieczenie społeczne. Nadbitka Jończyk J.: Pracowniczy status dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. 1981? 16 Nadbitka Jończyk J.: Pracowniczy status dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Ok. 7 Nadbitka 1981 Jończyk J.: Rewolucja naukowo-techniczna a prawo pracy Jończyk J.: Strajk górników w 1871 roku w Królewskiej Hucie na tle sytuacji klasy robotniczej na Górnym Śląsku ( ) Jończyk J.: Transformacja ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia Ok. 15 Nadbitka 2005 Jończyk J.: Zbiorowe prawo pracy Jończyk J.: Związki zawodowe Jurek T., Mika E., Olbrycht I.: Zbiór zadań ze statystyki opisowej Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych T. 1, ,1 KibR [Krajowa Izba Biegłych Rewidentów] : Regionalny Oddział w łodzi, , pierwsze 10-lecie. Red. Z. Młynarczyk Kierunki studiów ekonomicznych stan obecny i propozycje zmian Pod red. E. Panka Kierzyk T., Skorupka J.: Karnoprawna ochrona wierzycieli w razie upadłości podmiotów gospodarczych Kieżel M., Sobczyk-Kolbuch A.: Analiza rynku : wybrane zagadnienia. Cz Klima S.: Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej Klukowski L., Kuba E.: Stochastyczna optymalizacja strategii zarządzania skarbowymi instrumentami dłużnymi Kodeks : kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy... Kodeks cywilny : komentarz. T. 3 Oprac. F. Błahuta et al Kodeks cywilny Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Red. J. Piątkowski Kodeks cywilny ze skorowidzem : kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego...red. L. Krzyżanowski Kodeks cywilny. Red. G. Lemka et al Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy... Oprac. L. Krzyżanowski Kodeks drogowy : po zmianach, z nowym Kodeks odpowiedzialności przedsiębiorcy. Red. M. Kobylański Kodeks pracy Kodeks pracy Materiały XIII Zimowej Szkoły Prawa Pracy Karpacz, marzec Red. W. Sanetra Kodeks spółek handlowych ze skorowidzem. Wprowadz. J. Jacyszyn. Wyd Kołaczyk Z.: Rachunkowość przedsiębiorstw. Cz. 2 Wyd Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. Praca zbiorowa pod red. P.D. Kluge Koniecki J.: Rewizja kapitałów w powiązaniu z opinią Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Kopff A.: Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości Korcyl-Wolska M.: Postepowanie w sprawach nieletnich w Polsce Koredczuk J.: Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym Kosakowski E., Hrebin E.: Podatek dochodowy od dochodów z działalnosci

5 gospodarczej... Kosik J.: O działalności spółek polskich pod rządem ustawy niemieckiej z roku. Nadbitka Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A.: Ustawa ordynacyjna podatkowa : komentarz Kozerska E.: Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI Kozuch M., Rosiek K.: Ekonomika przemysłu : wybrane zagadnienia Krajowa Konferencja Prawa Pracy : streszczenie dyskusji oraz inne materiały konferencji Kruszewski T.: Sejm prowincjonalny na Śląsku ( ) Kruszewski T.: Sejm prowincjonalny na Śląsku ( ) Kryńska E., Poliwczak I., Sobocka-Szczapa H.: Wpływ Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rynki pracy Krzekotowska K., Krzekotowski J.: Prawo mieszkaniowe : poradnik Krzemiński Z.: Alimenty i ojcostwo: komentarz do przepisów Krzyżkiewicz Z.: Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Edycja Kubot Z.: Status ordynatora Kubot Z.: Struktury holdingowe Kujda M.: Mikroekonomia : ćwiczenia Kulawczuk T.: Prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych Polski do 2000 roku Kulicki M.: Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczosadowej Kuźnik G.: Prawo finansowe. Cz Kwasniewski Z.: Umowa multimodalnego przewozu towarów w obrocie międzynarodowym Labor Market in the New Millenium : based upon First Annual Conference held in Gdańsk, Poland. April Ed. by J.P. Grodzicki Leksykon myślicieli politycznych i prawnych. Pod red. E. Kundery, M. Maciejewskiego Lipiński A.: Prawne podstawy ochrony środowiska. Wyd Lokalne normy prawa pracy : materiały III Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz stycznia Red. J. Jończyk Ławrynowicz J., Nowak S.: Ubezpieczenia komunikacyjne : testy przepisów, orzecznictwo, komentarz Maciejewski M.: Od piwiarnianego klubu do organizacji wywrotowej : nazizm w latach Maciejewski T.: Historia ustroju i prawa sądowego Polski Macromodels 2001 & Modelling economies in tranition Madej J., Nowarska B., Put D.: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia Masewicz W.: Należności pracownicze w razie niewypłacalności pracodawcy Mączyński A., Proksa A.: Nowe prawo lokalowe z komentarzem Metody postępowania. Poradnik Komitetu ISO/TC 176. Wstęp W. Szoch, J. Szymański Michalski T.: Statystyka. Wyd. 5 zm

6 Mierzeński S.: Amerykanie Miśta P.: Komputerowe metody szacowania prawdopodobieństwa ruiny i jego kontrola... Mizera S., Poczobutt-Odlanicki A.: Ceny i opłaty za grunty w miastach i na wsi Modele optymalizacyjne : przykłady i zadania. Wyd. 6 Pod red. N. Łapińskiej Sobczak Nahlik S. E. : Przesiane przez pamięć. T Najstarsze świadectwa o Słowianach. Oprac. M. Plezia Nałęcz A.: Czas pracy Napierała J.: Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiazania w obrocie gospodarczym Naworól A.: Organizacja służb publicznych : materiały pomocnicze do wykładu Niemczyk R.: Rachunkowość : poradnik dla menedżera.cz. 1, ,1 Niezbecka E., Jakubecki A., Mojak J.: Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych Norek E.A.: Spółki cywilne i handlowe : wzory umów i innych aktów Nowak K.: Sejm a rząd w Polsce Ludowej Nowakowski Z., Wąsiewicz A.: Prawo ubezpieczeń majatkowych i osobowych Nowakowski Z.K.: Umowa dostawy O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina. P. Biliński et al. Odpowiedzialność pracownicza : materiały XI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec Red. W. Sanetra Ofiarski Z., Mokrzyc M., Rutkowski B.: Prawo budżetowe powiatów Ofiarski Z.: Ustawa o podatku od spadków i darowizn Ofiarski Z.: Ustawy o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych Okolskin J.: Model prawny obrotu zwiazanego z handlem zagranicznym Olesiński J.: Wykaz obowiazujących aktów prawnych dotyczących prawa pracy, wynagradzania... Opałek K.: Z teorii dyrektyw i norm Opałek K.: Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki Opieka zdrowotna : materiały V Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego Wrocław, wrzesień Red. J. Jończyk Ordynacja podatkowa. B. Adamiak et al. 2003, 2004, ,1, Pałaszewski T.: Czynniki zrównoważonego rozwoju gospodarczoprzestrzennego Pastusiak L.: Nastroje amerykańskie

7 Perelman Ch.: Logika prawnicza : nowa retoryka Piechocki W.: Prawne zasady realizacji konkursów Pieniążek A.: Suwerenność problemy teorii i praktyki Pietrzak J.: Sejm RP : tradycja i współczesność Pigłowski M., Wierzowiecka J.: Zarządzanie jakościoą wyrobów Podatek dochodowy od osób prawnych. L. Błystak et al Podstawy teorii prawa. Red. nauk. J. Kuciński Policzkiewicz J., Siedlecki W., Wengerek E.: Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych Policzkiewicz J., Siedlecki W., Wengerek E.: Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych Powszechna historia państwa i prawa : wybór tekstów żródłowych. Wyboru dokonali M. Ptak., M. Kinstler Pozycja prawna stanu szlacheckiego : materiały VII Konferencji historyków państwa i prawa, Szklarska Poręba lipca 2003 Prawo administracyjne : konwersatoria, ćwiczenia. J. Boć et al Prawo małżeńskie i przepisy wprowadzające : z komentarzem. Oprac J. Witecki Prawo międzynarodowe publiczne. Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego. Karpacz, maja Pod red. J. Kolasy i A. Kozłowskiego Prawo o związkach i zrzeszeniach zawodowych. Materiały X Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec Red. J. Jończyk

8 Prawo osobowe : postepowanie o ubezwłasnowienie...oprac. I. Różański Prawo prywatne międzynarodowe : pytania, testy, kazusy, tablice Red. P. Łaski Problemy finansów i bankowości. Red. R. Falkiewicz Problemy ubezpieczenia emerytalno-rentowego Problemy ubezpieczenia społecznego Projekt kodeksu cywilnego PRL. A. Chełmoński et al Projekt kodeksu postepowania karnego Projektowanie organizacji instytucji. Praca zbiorowa pod red. J. Skalika Promocja Herberta Schambecka na doktora honoris causa Uniwerytetu Wrocławskiego Przedsiębiorstwo na rynku. T. 2 A. Bielawska et al Pułapki w prawie pracy. Red. M. Jankowska Pyzel R.: Nowe prawo dewizowe : jakie zmiany Pyzioł W.: Umowa o kredyt bankowy Ramus W.: Prawo wywłaszczeniowe. Wyd Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. z punktu wida interesów wybranych państw członkowskich Rogowski G.: Zastosowanie modelowania w bankowości Rominkiewicz J., Żeber I.: Podstawy języka łacińskiego dla studentów prawa Wyd. 2 popraw. i uzupeł. Rozwadowski W.: Prawo rzymskie : zarys wykładu wraz z wyborem źródeł Wyd. 2 Równość płci : statystyki social Watch Ryszka F.: Nauka o polityce : rozważania metodologiczne Salwa Z.: Kodeks pracy : komentarz. Wyd. 2 (rozszerz.) Salwa Z.: Kodeks pracy po nowelizacji : komentarz Schaffhauser R.: Gmina w Szwajcarii ze szczególnym uwzględnieniem prawa Kantonu St. Gallen Sikorski Z.: Zbiór zadań i testów do rachunkowości finansowej Słownik wiedzy o Sejmie. Red. nauk. A. Preisner Słownik wiedzy o Sejmie. Wyd. 2 zm. i uzup. Red. nauk. A. Preisner Sokolewicz W.: Konstytucja PRL po zmianach z 1976 r Sołtys B.: Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim Sośniak.: Prawo cywilne i rodzinne w zarysie. T Spirydowicz E., Rutkowski M., Kostkiewicz W.: Nowe ustawy rolne Stan sektora MSP w 2000 roku. Trendy rozwojowe w latach K. Berger et al. Stasiak M.K.: Zarządzanie podmiotowe : skrypt Stefaniak A.: Prawo spółdzielcze : komentarz, orzecznictwo, skorowidz Stefanicki R.: Prawo reklamy w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na tle prawnoporównawczym Strzępka J.: Rekojmia za wady i współodpowiedzialność w procesie budowlanym : (studium prawnoporównawcze) Styś W.: Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa Syndykalizm współczesny i jego przyszłość : kolokwium międzynarodowe zorganizowane przez Katedrę Prawa Pracy i Ubezp. Społecznych Un. Łódzkiego w dn paźdz H. Lewandowski, Z. Hajn

9 Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL : ekspertyza Praca pod kier. J. Szczepańskiego i M. Sokołowskiej Szczególne formy zatrudnienia. Pod red. Z. Kubota Szczepanik T., Szewc A.: Umowy w zakresie wynalazczości. Wyd. 3 zm Szer S.: Prawo rodzinne Szubert W.: Zarys prawa pracy SzurgaczH., Tomanek A.: Kazusy z prawa pracy Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T Taubenschlag R.: Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych Tegler E., Ofiarski Z.: Prawo dewizowe. Cz The scope of the statistical data and methods of their collection for the common agricultural policy needs. Red. B. Borkowski, Cz. Siekierski Tralles B.L.: Rady zdrowotne wrocławskiego lekarza dla króla polskiego Trybunał Stanu w PRL. Praca zbior. pod red. Z. Świdy-Łagiewskiej Trzciński J.: Pojęcie konstytucyjnego organu państwa socjalistycznego Ubezpieczenie społeczne dziś i jutro Ubezpieczenie społeczne dziś i jutro. M. Piątkowski et al Urbańska.: Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski Ustawa karna skarbowa : przepisy wykonawcze i zwiazkowe...red. Z. Siwik VAT : SWW i KwiU dla towarów i usług opodatkowanych w 2000 r. stawką %, 3 %, 0% i zwolnionych...wyd. 2. Praca zbior. pod red. M. Pałki W kręgu dziejów prawa karnego : Materiały II konferencji historyków państwa i prawa. Karpacz Wach W.: PC crash : programdo symulacji wypadków drogowych : poradnik użytkownika Walka o dobra kultury : Warszawa T. 2. Pod red. S. Lorentza Wasilkowski J.: Prawo własności w PRL : zarys wykładu Wąsik J.: Kara dożywotniego więzienia w Polsce Welfe A.: Współczesne makroekonomiczne modele dynamiczne Westa M.: Analiza ekonometryczna i prognozowanie z użyciem pakietu Microfit 4.0 for Windows Wilczek M.T.: Wybrane zagadnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie Wilimowska Z., Wilimowski M., Seretna D.: Wybrane zagadnienia rachunkowości i finansów Witosz A.: Prawo upadłościowe i naprawcze : zwięzły komentarz Wladarz M.: Gospodarka odpadami : poradnik przedsiębiorcy Wołoch J.: Stan prawa informatycznego : retrospekcja i teraźniejszość Wpływ funduszy pożyczkowych na tworzenie miejsc pracy. Praca zespołowa A. Biernacka et al. Wprowadzenie do ekonomi. Pod red. Z. Dach Wroczyński K.: Z moją młodością przez Warszawę Wróbel E., Pawłowska M.: Monetary transmission in Poland: some evidence on interest rate and credit channels Współczesny konserwatyzm amerykański. Pod red. L. Pastusiaka Wybór tekstów xródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej T. 1. Oprac. A. Basak, T. Marczuk Wybrane problemy dydaktyki w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Red. B

10 Pilarczyk Wyrwicka M.K.: Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa Wysłouch S.: Studia nad koncentracją w rolnictwie śląskim w latach : struktura agrarna i jej zmiany Zabezpieczenie społeczne w perspektywie roku 2000 w świetle ekonomicznego i społecznego rozwoju krajów uprzemysłowionych Zadania z matematyki : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów wieczorowych. Gryglaszewska et al. Zagadnienia metod prawoznawstwa. Red. W. Sanetra Zagadnienia prawa wynalazczego. S. Grzybowski et al Zagadnienia wynalazczości i ochrony własnosci przemysłowej Zamkowski W.: Dyktatura, suwerenność, demokracja Zarys prawa spółek. Wyd. 2 rozszerz. I popraw. Pod red. R. Skubisza Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. E.W.Rogulski et al Zasady nadzoru korporacyjnego OECD Ząbkowicz A.: Lectures on economic policies and cases Zbiór przepisów dotyczących inwestycji. Oprac. E. Jabłoński et al Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa. Seria Prawo. Z Ziarko-Siwek U., Kamiński M.: Empiryczna weryfikacja teorii oczekiwań terminowej struktury stóp procentowych w Polsce Zieba J.: Długo- i krótkookresowa składowa Produktu Krajowego Brutto według metody Blancharda i Quaha Zieliński E.: Referendum w świecie współczesnym Zieliński Z.: Analiza wybranych koncepcji modelowania dynamicznego w ekonometrii Zielonka P.: Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych Ziembiński Z.: Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa Ziemianin B.: Organy przedsiębiorstwa państwowego Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem IFS Applications : ćwiczenia z obsługi, wybrane moduły. Praca pod red. L. Kiełtyki Zniany o podatku dochodowym od osób prawnych na 2004 r Red. J. Bielawny, M. Górski Zoll F.: Prawo cywilne w zarysie. T. 1, Zoll F.: Prawo cywilne w zarysie. T. 4. Wyd Źródła prawa finansowego : wybór ważniejszych tekstów. Pod red. N. Gajl ,1 T. 1, Żebrowska-Cielek J.: NUTS- nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych Żywica R., Meszek W., Żywica A.: Organizacja procesu inwestycyjnego

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK

EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM W Ćw LAB suma Jednostka organizacyjna Elementy matematyki w ekonomii 0 20 E 7 0 20 0 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 20

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 ROK I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Nazwa kursu Prawoznawstwo 20 10 30 E 4 Terminologia łacińska w prawie - - 10 10 Z 2 Prawo konstytucyjne 20 10 30 E 5 Historia ustroju i prawa na ziemiach polskich

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - niestacjonarne I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Nazwa przedmiotu

Prawo - jednolite studia magisterskie - niestacjonarne I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Nazwa przedmiotu I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr/K Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr/K Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

20 10 E/Z 5 20 10 30 5 Instytut Nauk Ekonomicznych

20 10 E/Z 5 20 10 30 5 Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Makroekonomia 20 10 E/Z 5 20 10 30 5 2 Ekonomia międzynarodowa 18 E 18 18 3 Historia myśli ekonomicznej 20 10 E/Z 5 20

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH 1. Wprowadzenie do wiedzy o państwie

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Zarządzania i Administracji Kierunek: Zarządzanie Rok ak. 2014/2015 Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod M ZARZII _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin forma

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Tryb: studia dzienne Rok studiów: IV Grupy: 424 i 425 1. 6.10.2005 Istota rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów 2. 13.10.2005 Metody podziału kosztów na stałe

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie płyt CD/DVD

Zestawienie płyt CD/DVD Zestawienie płyt CD/DVD Ekonomia Księgowość finansowa Mała księgowość 2008 Gra o Wiedzę z Organizacji i Zarządzania Doskonałego Wartość Narażona na Ryzyko Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej... 15 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć... 15 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 Specjalizacja administracyjno społeczna 1 Prawo samorządu terytorialnego - Dr P.Suwaj 2 Administracja spraw zagranicznych - Dr A.Suławko-Karetko

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14)

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Forma Typ Jednostka realizująca Łącznie zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego CURRICULUM VITAE Imię i nazwisko: Hanna Kuzińska Data i miejsce urodzenia: 17. października 1951 r., Kołobrzeg Narodowość: polska Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny,

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Podatkowe Ciągłe zmiany w systemie podatkowym wymagają nieustannej aktualizacji posiadanej wiedzy. Na studiach omawiane są najnowsze akty prawne, co pozwala uporządkować posiadane wiadomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji 6. Pozycja i zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 7. Treść i tryb uchwalania

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PRAWO ADMINISTRACYJNE SEMESTR II 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

1.1. Plan studiów na kierunku Polityka społeczna, studia niestacjonarne I stopnia (przedmioty i jednostki organizacyjne)

1.1. Plan studiów na kierunku Polityka społeczna, studia niestacjonarne I stopnia (przedmioty i jednostki organizacyjne) .. Plan studiów na kierunku Polityka społeczna, studia niestacjonarne I stopnia (przedmioty i jednostki organizacyjne) Nazwa przedmiotu SMSTR I. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. konomia. ncyklopedia prawa.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych Program ramowy (142 godz.) I. Teoria prawa zagadnienia podstawowe 1. Źródła prawa. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje przepisów

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KOMENTARZ Marek Andrzejewski, Henryk Dolecki, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Tomasz Sokołowski, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY pod redakcją Henryka Doleckiego

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych PROGRAM I. Teoria prawa zagadnienia podstawowe 6 godz. 1. Źródła prawa. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje przepisów prawnych. Hierarchia norm prawnych.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse i system ubezpieczeń Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-1-304-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia

Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia ECTS Status Lp. Moduł Semestr pracy Sa wykład konwersatori

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach

Bardziej szczegółowo