Dublety polskie [4] Autor i tytuł wyd.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dublety polskie [4] Autor i tytuł wyd."

Transkrypt

1 Autor i tytuł Rok wyd. Ilość vol. Administracja : programy nauczania. Red. A. Daszuta et al Allerhand M.: Prawo układowe : komentarz Allerhand M.: Prawo upadłościowe : komentarz Anders D., Wojaczek L.: Ochrona srodowiska-ochrona wód : poradnik przedsiębiorcy Andrełowicz M., Kulesza E.: Umowy o wykonanie inwestycji budowlanych Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa. Pod red. J. Helios Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii. Pod red. J. Helios Baliński K., Jankowska K.: Rachunkowość bankowa. Wyd Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M.: Historia państwa i prawa polskiego Baron-Puda M.: Projektowanie systemowe pracy : systemy wynagrodzeń Barr N.: Ekonomika polityki społecznej Barzycka-Banaszczyk M., Wronka E.: Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami Bednarska-Wnęk M., Kwiecińska A.: Transport & logistics : selected texts in English Bibliografia publikacji pracowników AkademiiEkonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu za rok 1995 Bludnik I., Szulc R., Wallusch J.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli ekonomicznej Błażejczyk M.: Podstawowe prawa i obowiazki rolnika Błeszyński J.: Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie Błeszyński J.: Prawo autorskie Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska. Wyd. 2, ,1 2003/4 Bojarski M., Radecki W.: Oceny prawne obszarów stycznych wykroczeń i przestępstw Bojarski R.: Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem : funkcje, procesy, standarty Bokros L.: Experience and Perspectives of Financial Sector Development in Central and Easrern Europe Borkowski A., Guziński M., Kocowski T.: Administracyjne prawo gospodarcze : źródła Borowska G.: Przygotowanie do działalności usługowej : podstawy rachunkowości Borys T.: Węzłowe problemy ststystyki transgranicznej Brol J.: Spółki prawa handlowego Buchała K.: Bezprawność przestępstw nieumyślnych oraz wyłączające ją dozwolone ryzyko Chalimoniuk R.: Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego Ciałowicz B., Ćwięczek I.: Oprocentowanie lokat i strumieni płatności : zbiór zadań Cichoń Z., Woźniak-Słota M.: Uproszczone procedury celne : pomocnicze materiały dydaktyczne Cichoń Z., Woźniak-Słota M.: Wybrane zagadnienia taryfikacji celnej towarów : pomocnicze materiały dydaktyczne Cieślak M.: Przegląd zastosowań analogowych metod prognozowania Collected Works of Collegium of Socio-Economics in Review of

2 Abstracts. Ed. J. Gardawski Cukrowski J., Aksen E.: Perfect Cometition and Intra-Industry Trade Cukrowski J., Kavelashvili G.: Determinants of Foreign Direct Investment in Georgia Cukrowski J., Kavelashvili G.: Inflation and Adjustment of Relative Prices in Georgia Cukrowski J., Mironova J.: Monitoring Processes of National Development in the Kyrgyz Republic Cukrowski J.: Financing Budget Deficit by Central Bank Seigniorage in Selected Transitional Economies: A Comparative Study Cukrowski J.: From Transition to European Monetary Integration: Revenues from Seigniorage in Poland Czeżkowski T.: Główne zasady nauk filozoficznych. Wyd Czmuchowski A.: Dzieje zakładów hutniczych w Samsonowie w Staropoldkim Okręgu Przemysłowym Ćwiąkała-Małys A., Kaczkowska A.: Rachunkowość podmiotów gospodarczych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości : wykład... Ćwiąkała-Małys A., Nowak W.: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej Ćwiąkała-Małys A., Nowak W.: Zarys metodologiczny analizy finansowej Ćwiąkała-Małys A.: Aspekty prawnofinansowe sprawozdawczości finansowej Drozd A.: Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika Drzewiecka E., Szymiczek A.: Przekształcenia i likwidacja firmy w swietle prawa pracy i prawa podatkowego Dworak J.: Podatek dochodowy od osób fizycznych : komentarz : ustawa Dworniak J.: Bilans 1998 i ewidencja księgowa w 1998 roku : ustawa o rachunkowości Dworniak J.: Leasing i umowy o podobnym charakrerze Dworniak J.: Oplata skarbowa Dworniak J.: Podatek dochodowy od osób prawnych, komentarz, ustawa i przepisy wykonawcze... Dworniak J.: Zasady rozliczania zobowiązań z tytułu składek ubezpieczenia społecznego pracowników w 1998 r. Dydaktyka w naukach ekonomicznych. Red. nauk. T. Kiziukiewicz Ekonomika portów morskich i polityka portowa. Pod red. L. Kuźmy Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Red. nauk. S. Korycki Ereciński T.: Apelacja i kasacja w procesie cywilnym Fabian J.: Umowa o przewóz lotniczy w prawie polskim Fijałkowski T.: Kodeks pracy : ustawy, nowe przepisy wykonawcze Gajewska A.T., Zieliński J.M.: Status pracownika samorządowego : pytania i odpowiedzi, ustawa o samorządzie terytorialnym... Garlicki L.: Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej Garlicki S., Piekarski M., Stelmachowski A.: Odpowiedzialność cywilna za niedobory (manka) Gawęcka J., Jędryka T.: Analiza sensoryczna : wybrane metody i przykłady zastosowań Gebert S.: Władza i administracja terenowa po reformie : cele i zasady

3 Ginsbert-Gebert A.: Polityka komunalna. Wyd. 2 zm Gniewek E.: Prawo rzeczowe. Wyd. 3 zm. i zaktual Godlewski J.F.: Katolicka myśl kościelna : o prawie i państwie Godlewski J.F.: Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec sekularyzacji Gołębiowski J.W.: Ideologia i polityka współczesnej socjaldemokracji. Wyd rozszerz. Gospodarka i społeczeństwo funkcjonowanie i rozwój. Praca zbiorowa pod red. Cz. Sułkowskiego Gospodarka i społeczeństwo problemy ekonomiczne, socjologiczne i filozoficzne. Praca zbior. pod red. Cz. Sułkowskiego Gruszczyńska-Malec G.: Zarządzanie przedsiębiorstwem: wybrane problemy Wyd.3, zm. i rozszerz. Grzybowski S.M., Różański I.: Prawo małżeńskie : komentarz Handel kobietami, informacje o zjawisku Historia państwa i prawa Polski do roku Pod red. Juliusza Bardacha ,1 Cz. 1, 2 Historia Polski. Oprac. zbiorowe pod red. T. Manteuffla. T. 1 cz. 1,2; T. 2 cz. 2,3,4; T. 3 cz. 1,2,3; T. 4 1; Mapy T. 4 cz Huchla A.: Prawo finansowe : źródła Hutt.D., Speh T.W.: Zarządzanie marketingiem : strategia rynku dóbr i usług przemysłowych Informator na temat wymagań stawianych pracom dyplomowym Informator o działalności badawczej i dydaktycznej w dziedzinie prawa pracy w Polsce w 1979 roku Informator o liniach kredytowych dla sektora rolnego (wrzesień 2000) Iwulski J.: Prawo pracy w Orzecznictwie Sądu Najwyższego. Cz Jacyszyn J.: Nowe prawo gospodarcze i handlowe : wybór źródeł Jakowlew A.: Ideologia Imperium Amerykańskiego Jakubczyc J.: Zarządzanie finansami : odpowiedzialność finansowa Jaworski R.: Antagonistic polygraph examination Jelińska U., Śmiśniewicz-Podgórska T.: Poradnik dla pracodawcy Jelińska U.: Zakładowe układy zbiorowe pracy : porady, wyjaśnienia, informacje Jendrośka J.: Ogólne postepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Jonca K.: Polityka socjalna Niemiec w przemyśle ciężkim Górnego Śląska ( ) Jończyk J., Wróblewski J.: Stosowanie prawa w zakładzie pracy Jończyk J.: Dwie ustawy o związkach zawodowych. Nadbitka Jończyk J.: Główne kierunki rozwoju prawa pracy w Polsce Ludowej Nadbitka Jończyk J.: Ograniczona odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika. Nadbitka ,1,1 1,1,1 1,1,1 1

4 Jończyk J.: Państwo a ubezpieczenie społeczne. Nadbitka Jończyk J.: Pracowniczy status dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. 1981? 16 Nadbitka Jończyk J.: Pracowniczy status dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Ok. 7 Nadbitka 1981 Jończyk J.: Rewolucja naukowo-techniczna a prawo pracy Jończyk J.: Strajk górników w 1871 roku w Królewskiej Hucie na tle sytuacji klasy robotniczej na Górnym Śląsku ( ) Jończyk J.: Transformacja ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia Ok. 15 Nadbitka 2005 Jończyk J.: Zbiorowe prawo pracy Jończyk J.: Związki zawodowe Jurek T., Mika E., Olbrycht I.: Zbiór zadań ze statystyki opisowej Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych T. 1, ,1 KibR [Krajowa Izba Biegłych Rewidentów] : Regionalny Oddział w łodzi, , pierwsze 10-lecie. Red. Z. Młynarczyk Kierunki studiów ekonomicznych stan obecny i propozycje zmian Pod red. E. Panka Kierzyk T., Skorupka J.: Karnoprawna ochrona wierzycieli w razie upadłości podmiotów gospodarczych Kieżel M., Sobczyk-Kolbuch A.: Analiza rynku : wybrane zagadnienia. Cz Klima S.: Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej Klukowski L., Kuba E.: Stochastyczna optymalizacja strategii zarządzania skarbowymi instrumentami dłużnymi Kodeks : kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy... Kodeks cywilny : komentarz. T. 3 Oprac. F. Błahuta et al Kodeks cywilny Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Red. J. Piątkowski Kodeks cywilny ze skorowidzem : kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego...red. L. Krzyżanowski Kodeks cywilny. Red. G. Lemka et al Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy... Oprac. L. Krzyżanowski Kodeks drogowy : po zmianach, z nowym Kodeks odpowiedzialności przedsiębiorcy. Red. M. Kobylański Kodeks pracy Kodeks pracy Materiały XIII Zimowej Szkoły Prawa Pracy Karpacz, marzec Red. W. Sanetra Kodeks spółek handlowych ze skorowidzem. Wprowadz. J. Jacyszyn. Wyd Kołaczyk Z.: Rachunkowość przedsiębiorstw. Cz. 2 Wyd Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. Praca zbiorowa pod red. P.D. Kluge Koniecki J.: Rewizja kapitałów w powiązaniu z opinią Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Kopff A.: Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości Korcyl-Wolska M.: Postepowanie w sprawach nieletnich w Polsce Koredczuk J.: Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym Kosakowski E., Hrebin E.: Podatek dochodowy od dochodów z działalnosci

5 gospodarczej... Kosik J.: O działalności spółek polskich pod rządem ustawy niemieckiej z roku. Nadbitka Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A.: Ustawa ordynacyjna podatkowa : komentarz Kozerska E.: Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI Kozuch M., Rosiek K.: Ekonomika przemysłu : wybrane zagadnienia Krajowa Konferencja Prawa Pracy : streszczenie dyskusji oraz inne materiały konferencji Kruszewski T.: Sejm prowincjonalny na Śląsku ( ) Kruszewski T.: Sejm prowincjonalny na Śląsku ( ) Kryńska E., Poliwczak I., Sobocka-Szczapa H.: Wpływ Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rynki pracy Krzekotowska K., Krzekotowski J.: Prawo mieszkaniowe : poradnik Krzemiński Z.: Alimenty i ojcostwo: komentarz do przepisów Krzyżkiewicz Z.: Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Edycja Kubot Z.: Status ordynatora Kubot Z.: Struktury holdingowe Kujda M.: Mikroekonomia : ćwiczenia Kulawczuk T.: Prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych Polski do 2000 roku Kulicki M.: Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczosadowej Kuźnik G.: Prawo finansowe. Cz Kwasniewski Z.: Umowa multimodalnego przewozu towarów w obrocie międzynarodowym Labor Market in the New Millenium : based upon First Annual Conference held in Gdańsk, Poland. April Ed. by J.P. Grodzicki Leksykon myślicieli politycznych i prawnych. Pod red. E. Kundery, M. Maciejewskiego Lipiński A.: Prawne podstawy ochrony środowiska. Wyd Lokalne normy prawa pracy : materiały III Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz stycznia Red. J. Jończyk Ławrynowicz J., Nowak S.: Ubezpieczenia komunikacyjne : testy przepisów, orzecznictwo, komentarz Maciejewski M.: Od piwiarnianego klubu do organizacji wywrotowej : nazizm w latach Maciejewski T.: Historia ustroju i prawa sądowego Polski Macromodels 2001 & Modelling economies in tranition Madej J., Nowarska B., Put D.: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia Masewicz W.: Należności pracownicze w razie niewypłacalności pracodawcy Mączyński A., Proksa A.: Nowe prawo lokalowe z komentarzem Metody postępowania. Poradnik Komitetu ISO/TC 176. Wstęp W. Szoch, J. Szymański Michalski T.: Statystyka. Wyd. 5 zm

6 Mierzeński S.: Amerykanie Miśta P.: Komputerowe metody szacowania prawdopodobieństwa ruiny i jego kontrola... Mizera S., Poczobutt-Odlanicki A.: Ceny i opłaty za grunty w miastach i na wsi Modele optymalizacyjne : przykłady i zadania. Wyd. 6 Pod red. N. Łapińskiej Sobczak Nahlik S. E. : Przesiane przez pamięć. T Najstarsze świadectwa o Słowianach. Oprac. M. Plezia Nałęcz A.: Czas pracy Napierała J.: Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiazania w obrocie gospodarczym Naworól A.: Organizacja służb publicznych : materiały pomocnicze do wykładu Niemczyk R.: Rachunkowość : poradnik dla menedżera.cz. 1, ,1 Niezbecka E., Jakubecki A., Mojak J.: Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych Norek E.A.: Spółki cywilne i handlowe : wzory umów i innych aktów Nowak K.: Sejm a rząd w Polsce Ludowej Nowakowski Z., Wąsiewicz A.: Prawo ubezpieczeń majatkowych i osobowych Nowakowski Z.K.: Umowa dostawy O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina. P. Biliński et al. Odpowiedzialność pracownicza : materiały XI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec Red. W. Sanetra Ofiarski Z., Mokrzyc M., Rutkowski B.: Prawo budżetowe powiatów Ofiarski Z.: Ustawa o podatku od spadków i darowizn Ofiarski Z.: Ustawy o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych Okolskin J.: Model prawny obrotu zwiazanego z handlem zagranicznym Olesiński J.: Wykaz obowiazujących aktów prawnych dotyczących prawa pracy, wynagradzania... Opałek K.: Z teorii dyrektyw i norm Opałek K.: Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki Opieka zdrowotna : materiały V Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego Wrocław, wrzesień Red. J. Jończyk Ordynacja podatkowa. B. Adamiak et al. 2003, 2004, ,1, Pałaszewski T.: Czynniki zrównoważonego rozwoju gospodarczoprzestrzennego Pastusiak L.: Nastroje amerykańskie

7 Perelman Ch.: Logika prawnicza : nowa retoryka Piechocki W.: Prawne zasady realizacji konkursów Pieniążek A.: Suwerenność problemy teorii i praktyki Pietrzak J.: Sejm RP : tradycja i współczesność Pigłowski M., Wierzowiecka J.: Zarządzanie jakościoą wyrobów Podatek dochodowy od osób prawnych. L. Błystak et al Podstawy teorii prawa. Red. nauk. J. Kuciński Policzkiewicz J., Siedlecki W., Wengerek E.: Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych Policzkiewicz J., Siedlecki W., Wengerek E.: Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych Powszechna historia państwa i prawa : wybór tekstów żródłowych. Wyboru dokonali M. Ptak., M. Kinstler Pozycja prawna stanu szlacheckiego : materiały VII Konferencji historyków państwa i prawa, Szklarska Poręba lipca 2003 Prawo administracyjne : konwersatoria, ćwiczenia. J. Boć et al Prawo małżeńskie i przepisy wprowadzające : z komentarzem. Oprac J. Witecki Prawo międzynarodowe publiczne. Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego. Karpacz, maja Pod red. J. Kolasy i A. Kozłowskiego Prawo o związkach i zrzeszeniach zawodowych. Materiały X Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec Red. J. Jończyk

8 Prawo osobowe : postepowanie o ubezwłasnowienie...oprac. I. Różański Prawo prywatne międzynarodowe : pytania, testy, kazusy, tablice Red. P. Łaski Problemy finansów i bankowości. Red. R. Falkiewicz Problemy ubezpieczenia emerytalno-rentowego Problemy ubezpieczenia społecznego Projekt kodeksu cywilnego PRL. A. Chełmoński et al Projekt kodeksu postepowania karnego Projektowanie organizacji instytucji. Praca zbiorowa pod red. J. Skalika Promocja Herberta Schambecka na doktora honoris causa Uniwerytetu Wrocławskiego Przedsiębiorstwo na rynku. T. 2 A. Bielawska et al Pułapki w prawie pracy. Red. M. Jankowska Pyzel R.: Nowe prawo dewizowe : jakie zmiany Pyzioł W.: Umowa o kredyt bankowy Ramus W.: Prawo wywłaszczeniowe. Wyd Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. z punktu wida interesów wybranych państw członkowskich Rogowski G.: Zastosowanie modelowania w bankowości Rominkiewicz J., Żeber I.: Podstawy języka łacińskiego dla studentów prawa Wyd. 2 popraw. i uzupeł. Rozwadowski W.: Prawo rzymskie : zarys wykładu wraz z wyborem źródeł Wyd. 2 Równość płci : statystyki social Watch Ryszka F.: Nauka o polityce : rozważania metodologiczne Salwa Z.: Kodeks pracy : komentarz. Wyd. 2 (rozszerz.) Salwa Z.: Kodeks pracy po nowelizacji : komentarz Schaffhauser R.: Gmina w Szwajcarii ze szczególnym uwzględnieniem prawa Kantonu St. Gallen Sikorski Z.: Zbiór zadań i testów do rachunkowości finansowej Słownik wiedzy o Sejmie. Red. nauk. A. Preisner Słownik wiedzy o Sejmie. Wyd. 2 zm. i uzup. Red. nauk. A. Preisner Sokolewicz W.: Konstytucja PRL po zmianach z 1976 r Sołtys B.: Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim Sośniak.: Prawo cywilne i rodzinne w zarysie. T Spirydowicz E., Rutkowski M., Kostkiewicz W.: Nowe ustawy rolne Stan sektora MSP w 2000 roku. Trendy rozwojowe w latach K. Berger et al. Stasiak M.K.: Zarządzanie podmiotowe : skrypt Stefaniak A.: Prawo spółdzielcze : komentarz, orzecznictwo, skorowidz Stefanicki R.: Prawo reklamy w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na tle prawnoporównawczym Strzępka J.: Rekojmia za wady i współodpowiedzialność w procesie budowlanym : (studium prawnoporównawcze) Styś W.: Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa Syndykalizm współczesny i jego przyszłość : kolokwium międzynarodowe zorganizowane przez Katedrę Prawa Pracy i Ubezp. Społecznych Un. Łódzkiego w dn paźdz H. Lewandowski, Z. Hajn

9 Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL : ekspertyza Praca pod kier. J. Szczepańskiego i M. Sokołowskiej Szczególne formy zatrudnienia. Pod red. Z. Kubota Szczepanik T., Szewc A.: Umowy w zakresie wynalazczości. Wyd. 3 zm Szer S.: Prawo rodzinne Szubert W.: Zarys prawa pracy SzurgaczH., Tomanek A.: Kazusy z prawa pracy Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T Taubenschlag R.: Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych Tegler E., Ofiarski Z.: Prawo dewizowe. Cz The scope of the statistical data and methods of their collection for the common agricultural policy needs. Red. B. Borkowski, Cz. Siekierski Tralles B.L.: Rady zdrowotne wrocławskiego lekarza dla króla polskiego Trybunał Stanu w PRL. Praca zbior. pod red. Z. Świdy-Łagiewskiej Trzciński J.: Pojęcie konstytucyjnego organu państwa socjalistycznego Ubezpieczenie społeczne dziś i jutro Ubezpieczenie społeczne dziś i jutro. M. Piątkowski et al Urbańska.: Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski Ustawa karna skarbowa : przepisy wykonawcze i zwiazkowe...red. Z. Siwik VAT : SWW i KwiU dla towarów i usług opodatkowanych w 2000 r. stawką %, 3 %, 0% i zwolnionych...wyd. 2. Praca zbior. pod red. M. Pałki W kręgu dziejów prawa karnego : Materiały II konferencji historyków państwa i prawa. Karpacz Wach W.: PC crash : programdo symulacji wypadków drogowych : poradnik użytkownika Walka o dobra kultury : Warszawa T. 2. Pod red. S. Lorentza Wasilkowski J.: Prawo własności w PRL : zarys wykładu Wąsik J.: Kara dożywotniego więzienia w Polsce Welfe A.: Współczesne makroekonomiczne modele dynamiczne Westa M.: Analiza ekonometryczna i prognozowanie z użyciem pakietu Microfit 4.0 for Windows Wilczek M.T.: Wybrane zagadnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie Wilimowska Z., Wilimowski M., Seretna D.: Wybrane zagadnienia rachunkowości i finansów Witosz A.: Prawo upadłościowe i naprawcze : zwięzły komentarz Wladarz M.: Gospodarka odpadami : poradnik przedsiębiorcy Wołoch J.: Stan prawa informatycznego : retrospekcja i teraźniejszość Wpływ funduszy pożyczkowych na tworzenie miejsc pracy. Praca zespołowa A. Biernacka et al. Wprowadzenie do ekonomi. Pod red. Z. Dach Wroczyński K.: Z moją młodością przez Warszawę Wróbel E., Pawłowska M.: Monetary transmission in Poland: some evidence on interest rate and credit channels Współczesny konserwatyzm amerykański. Pod red. L. Pastusiaka Wybór tekstów xródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej T. 1. Oprac. A. Basak, T. Marczuk Wybrane problemy dydaktyki w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Red. B

10 Pilarczyk Wyrwicka M.K.: Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa Wysłouch S.: Studia nad koncentracją w rolnictwie śląskim w latach : struktura agrarna i jej zmiany Zabezpieczenie społeczne w perspektywie roku 2000 w świetle ekonomicznego i społecznego rozwoju krajów uprzemysłowionych Zadania z matematyki : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów wieczorowych. Gryglaszewska et al. Zagadnienia metod prawoznawstwa. Red. W. Sanetra Zagadnienia prawa wynalazczego. S. Grzybowski et al Zagadnienia wynalazczości i ochrony własnosci przemysłowej Zamkowski W.: Dyktatura, suwerenność, demokracja Zarys prawa spółek. Wyd. 2 rozszerz. I popraw. Pod red. R. Skubisza Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. E.W.Rogulski et al Zasady nadzoru korporacyjnego OECD Ząbkowicz A.: Lectures on economic policies and cases Zbiór przepisów dotyczących inwestycji. Oprac. E. Jabłoński et al Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa. Seria Prawo. Z Ziarko-Siwek U., Kamiński M.: Empiryczna weryfikacja teorii oczekiwań terminowej struktury stóp procentowych w Polsce Zieba J.: Długo- i krótkookresowa składowa Produktu Krajowego Brutto według metody Blancharda i Quaha Zieliński E.: Referendum w świecie współczesnym Zieliński Z.: Analiza wybranych koncepcji modelowania dynamicznego w ekonometrii Zielonka P.: Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych Ziembiński Z.: Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa Ziemianin B.: Organy przedsiębiorstwa państwowego Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem IFS Applications : ćwiczenia z obsługi, wybrane moduły. Praca pod red. L. Kiełtyki Zniany o podatku dochodowym od osób prawnych na 2004 r Red. J. Bielawny, M. Górski Zoll F.: Prawo cywilne w zarysie. T. 1, Zoll F.: Prawo cywilne w zarysie. T. 4. Wyd Źródła prawa finansowego : wybór ważniejszych tekstów. Pod red. N. Gajl ,1 T. 1, Żebrowska-Cielek J.: NUTS- nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych Żywica R., Meszek W., Żywica A.: Organizacja procesu inwestycyjnego

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 53 / 200 ( - ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 45 / 200 ( 20 ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin 15 Zal.

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 120 ( 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom B2 według Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Język obcy - w łącznym wymiarze 120 { 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5. poziom B2 według

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł wstępny prawniczy moduł 60 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo wykład 18 Prawoznawstwo warsztaty 9 Logika prawnicza konwersatorium 18 Logika prawnicza e-learning 15 II Moduł historyczno - prawny

Bardziej szczegółowo

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 0 0 E/Z 7 0 0 60 7 Technologie informacyjne 0 Z 0 0 Konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne - w łącznym wymiarze 60 (2x 30 zajęcia do wyboru w semestrach 2-4 ćwiczenia) Język obcy - w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK

EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM W Ćw LAB suma Jednostka organizacyjna Elementy matematyki w ekonomii 0 20 E 7 0 20 0 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 20

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego Wstęp... Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego... 1 1. Zarys historii wydziału... 1 2. Podstawy prawne funkcjonowania uniwersytetu. i Wydziału

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie

3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Historia państwa i prawa polskiego 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: obligatoryjny 6. Rok studiów,

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - niestacjonarne I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Nazwa przedmiotu

Prawo - jednolite studia magisterskie - niestacjonarne I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Nazwa przedmiotu I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr/K Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr/K Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH 1. Wprowadzenie do wiedzy o państwie i prawie - 10 godz. Istota i geneza

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S

Łączna liczba godzin W Ć K S Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2015 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Publikacje Elżbiety Feret Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR Do doktoratu: 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo - Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31-43. 2. Udział podatków

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne SYLABUS Wydział Prawa i Administracji Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Liczba punktów ECTS Prawo finansowe i finanse

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK

EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK I ROK Lp. Uchwała nr 0/III/20 Rady Wydziału z dnia 2.0.20 r. W Ćw LAB Elementy matematyki w ekonomii 0 20 E 7 0 20 0 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 20 20 Konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 ROK I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Nazwa kursu Prawoznawstwo 20 10 30 E 4 Terminologia łacińska w prawie - - 10 10 Z 2 Prawo konstytucyjne 20 10 30 E 5 Historia ustroju i prawa na ziemiach polskich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH 1. Wprowadzenie do wiedzy o państwie

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 PRAO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓ od roku akadem. 2015/2016 Semestr I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Prawoznawstwo 30 15 45 E 4 Terminologia łacińska w prawie - 30 30

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego 978-83-60501-88-7 2 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 3 Administracyjnoprawna sytuacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO Od roku akademickiego 2012/2013, Profil ogólnoakademicki Forma zajęć

PLAN STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO Od roku akademickiego 2012/2013, Profil ogólnoakademicki Forma zajęć PLAN STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO Od roku akademickiego 2012/2013, Profil ogólnoakademicki I rok s. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1. Wstęp do prawoznawstwa Egz. 60 30 30 6 30

Bardziej szczegółowo

20 10 E/Z 5 20 10 30 5 Instytut Nauk Ekonomicznych

20 10 E/Z 5 20 10 30 5 Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Makroekonomia 20 10 E/Z 5 20 10 30 5 2 Ekonomia międzynarodowa 18 E 18 18 3 Historia myśli ekonomicznej 20 10 E/Z 5 20

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA

HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Ćwiczenia sylabus Studia Stacjonarne Prawa Rok akademicki 2015/2016 Semestr letni Grupy: 11, 12 Kod przedmiotu: 23-PR-SM-R1-Hpip Prowadzący: mgr Marcin Husak Instytut Historii

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 198 Studia niestacjonarne I stopnia, WIECZOROWE ćwiczeń 30 Rok III laboratoriów 60 Kierunek: Zarządzanie 288 Specjalność: Procesy i projekty logistyczne (PiPL) 1. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Analityka usług (po zmianie nazwy z: Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ADMINISTRACJA I* Cykl kształcenia: 2016-2019 Plan studiów realizowanych w formie stacjonarnej obejmuje łącznie 2064 godz., w tym: 1704 godz. zajęć w typowych formach dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ADMINISTRACJA I* Cykl kształcenia: 2016-2019 Plan studiów realizowanych w formie niestacjonarnej obejmuje łącznie 1450 godz., w tym 1090 godz. zajęć w typowych formach dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI Algebra liniowa Analiza matematyczna I Analiza matematyczna II 90 5,5

ROK AKADEMICKI Algebra liniowa Analiza matematyczna I Analiza matematyczna II 90 5,5 ROK AKADEMICKI 2014-2015 Minimum programowe dla studentów MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYCH - studia licencjackie I stopnia Kierunek: FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat:

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Egzamin na aplikację notarialną 2009 prawo finansowe - 9 pyt. prawo cywilne 73 pyt. prawo administracyjne 14 pyt. prawo konstytucyjne i ustrojowe 14 pyt. prawo pierwotne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Dz. U. nr 37, poz. 282 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Tryb: studia dzienne Rok studiów: IV Grupy: 424 i 425 1. 6.10.2005 Istota rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów 2. 13.10.2005 Metody podziału kosztów na stałe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Zarządzania i Administracji Kierunek: Zarządzanie Rok ak. 2014/2015 Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod M ZARZII _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin forma

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia niestacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 5.1 5. 5. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Podstawy socjologii KO 5.1/1 Polska Myśl Demokratyczna

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14)

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Forma Typ Jednostka realizująca Łącznie zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej... 15 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć... 15 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa...

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

581( WF +30, tj. F:1 z 4)

581( WF +30, tj. F:1 z 4) MICROSOFT Plan studiów dla kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015 oraz 2015/2016) Rok I Semestr zimowy (1)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 Specjalizacja administracyjno społeczna 1 Prawo samorządu terytorialnego - Dr P.Suwaj 2 Administracja spraw zagranicznych - Dr A.Suławko-Karetko

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne 1) Podstawowe informacje o przedmiocie Skrócony opis Pełny opis Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa w tym prawo budżetowe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: prawo Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: prawo Studia stacjonarne i niestacjonarne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Kierunek: prawo i niestacjonarne Plan studiów obowiązujący studentów roku III V Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2011-2012 z dnia

Bardziej szczegółowo