Dublety polskie [4] Autor i tytuł wyd.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dublety polskie [4] Autor i tytuł wyd."

Transkrypt

1 Autor i tytuł Rok wyd. Ilość vol. Administracja : programy nauczania. Red. A. Daszuta et al Allerhand M.: Prawo układowe : komentarz Allerhand M.: Prawo upadłościowe : komentarz Anders D., Wojaczek L.: Ochrona srodowiska-ochrona wód : poradnik przedsiębiorcy Andrełowicz M., Kulesza E.: Umowy o wykonanie inwestycji budowlanych Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa. Pod red. J. Helios Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii. Pod red. J. Helios Baliński K., Jankowska K.: Rachunkowość bankowa. Wyd Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M.: Historia państwa i prawa polskiego Baron-Puda M.: Projektowanie systemowe pracy : systemy wynagrodzeń Barr N.: Ekonomika polityki społecznej Barzycka-Banaszczyk M., Wronka E.: Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami Bednarska-Wnęk M., Kwiecińska A.: Transport & logistics : selected texts in English Bibliografia publikacji pracowników AkademiiEkonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu za rok 1995 Bludnik I., Szulc R., Wallusch J.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli ekonomicznej Błażejczyk M.: Podstawowe prawa i obowiazki rolnika Błeszyński J.: Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie Błeszyński J.: Prawo autorskie Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska. Wyd. 2, ,1 2003/4 Bojarski M., Radecki W.: Oceny prawne obszarów stycznych wykroczeń i przestępstw Bojarski R.: Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem : funkcje, procesy, standarty Bokros L.: Experience and Perspectives of Financial Sector Development in Central and Easrern Europe Borkowski A., Guziński M., Kocowski T.: Administracyjne prawo gospodarcze : źródła Borowska G.: Przygotowanie do działalności usługowej : podstawy rachunkowości Borys T.: Węzłowe problemy ststystyki transgranicznej Brol J.: Spółki prawa handlowego Buchała K.: Bezprawność przestępstw nieumyślnych oraz wyłączające ją dozwolone ryzyko Chalimoniuk R.: Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego Ciałowicz B., Ćwięczek I.: Oprocentowanie lokat i strumieni płatności : zbiór zadań Cichoń Z., Woźniak-Słota M.: Uproszczone procedury celne : pomocnicze materiały dydaktyczne Cichoń Z., Woźniak-Słota M.: Wybrane zagadnienia taryfikacji celnej towarów : pomocnicze materiały dydaktyczne Cieślak M.: Przegląd zastosowań analogowych metod prognozowania Collected Works of Collegium of Socio-Economics in Review of

2 Abstracts. Ed. J. Gardawski Cukrowski J., Aksen E.: Perfect Cometition and Intra-Industry Trade Cukrowski J., Kavelashvili G.: Determinants of Foreign Direct Investment in Georgia Cukrowski J., Kavelashvili G.: Inflation and Adjustment of Relative Prices in Georgia Cukrowski J., Mironova J.: Monitoring Processes of National Development in the Kyrgyz Republic Cukrowski J.: Financing Budget Deficit by Central Bank Seigniorage in Selected Transitional Economies: A Comparative Study Cukrowski J.: From Transition to European Monetary Integration: Revenues from Seigniorage in Poland Czeżkowski T.: Główne zasady nauk filozoficznych. Wyd Czmuchowski A.: Dzieje zakładów hutniczych w Samsonowie w Staropoldkim Okręgu Przemysłowym Ćwiąkała-Małys A., Kaczkowska A.: Rachunkowość podmiotów gospodarczych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości : wykład... Ćwiąkała-Małys A., Nowak W.: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej Ćwiąkała-Małys A., Nowak W.: Zarys metodologiczny analizy finansowej Ćwiąkała-Małys A.: Aspekty prawnofinansowe sprawozdawczości finansowej Drozd A.: Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika Drzewiecka E., Szymiczek A.: Przekształcenia i likwidacja firmy w swietle prawa pracy i prawa podatkowego Dworak J.: Podatek dochodowy od osób fizycznych : komentarz : ustawa Dworniak J.: Bilans 1998 i ewidencja księgowa w 1998 roku : ustawa o rachunkowości Dworniak J.: Leasing i umowy o podobnym charakrerze Dworniak J.: Oplata skarbowa Dworniak J.: Podatek dochodowy od osób prawnych, komentarz, ustawa i przepisy wykonawcze... Dworniak J.: Zasady rozliczania zobowiązań z tytułu składek ubezpieczenia społecznego pracowników w 1998 r. Dydaktyka w naukach ekonomicznych. Red. nauk. T. Kiziukiewicz Ekonomika portów morskich i polityka portowa. Pod red. L. Kuźmy Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Red. nauk. S. Korycki Ereciński T.: Apelacja i kasacja w procesie cywilnym Fabian J.: Umowa o przewóz lotniczy w prawie polskim Fijałkowski T.: Kodeks pracy : ustawy, nowe przepisy wykonawcze Gajewska A.T., Zieliński J.M.: Status pracownika samorządowego : pytania i odpowiedzi, ustawa o samorządzie terytorialnym... Garlicki L.: Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej Garlicki S., Piekarski M., Stelmachowski A.: Odpowiedzialność cywilna za niedobory (manka) Gawęcka J., Jędryka T.: Analiza sensoryczna : wybrane metody i przykłady zastosowań Gebert S.: Władza i administracja terenowa po reformie : cele i zasady

3 Ginsbert-Gebert A.: Polityka komunalna. Wyd. 2 zm Gniewek E.: Prawo rzeczowe. Wyd. 3 zm. i zaktual Godlewski J.F.: Katolicka myśl kościelna : o prawie i państwie Godlewski J.F.: Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec sekularyzacji Gołębiowski J.W.: Ideologia i polityka współczesnej socjaldemokracji. Wyd rozszerz. Gospodarka i społeczeństwo funkcjonowanie i rozwój. Praca zbiorowa pod red. Cz. Sułkowskiego Gospodarka i społeczeństwo problemy ekonomiczne, socjologiczne i filozoficzne. Praca zbior. pod red. Cz. Sułkowskiego Gruszczyńska-Malec G.: Zarządzanie przedsiębiorstwem: wybrane problemy Wyd.3, zm. i rozszerz. Grzybowski S.M., Różański I.: Prawo małżeńskie : komentarz Handel kobietami, informacje o zjawisku Historia państwa i prawa Polski do roku Pod red. Juliusza Bardacha ,1 Cz. 1, 2 Historia Polski. Oprac. zbiorowe pod red. T. Manteuffla. T. 1 cz. 1,2; T. 2 cz. 2,3,4; T. 3 cz. 1,2,3; T. 4 1; Mapy T. 4 cz Huchla A.: Prawo finansowe : źródła Hutt.D., Speh T.W.: Zarządzanie marketingiem : strategia rynku dóbr i usług przemysłowych Informator na temat wymagań stawianych pracom dyplomowym Informator o działalności badawczej i dydaktycznej w dziedzinie prawa pracy w Polsce w 1979 roku Informator o liniach kredytowych dla sektora rolnego (wrzesień 2000) Iwulski J.: Prawo pracy w Orzecznictwie Sądu Najwyższego. Cz Jacyszyn J.: Nowe prawo gospodarcze i handlowe : wybór źródeł Jakowlew A.: Ideologia Imperium Amerykańskiego Jakubczyc J.: Zarządzanie finansami : odpowiedzialność finansowa Jaworski R.: Antagonistic polygraph examination Jelińska U., Śmiśniewicz-Podgórska T.: Poradnik dla pracodawcy Jelińska U.: Zakładowe układy zbiorowe pracy : porady, wyjaśnienia, informacje Jendrośka J.: Ogólne postepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Jonca K.: Polityka socjalna Niemiec w przemyśle ciężkim Górnego Śląska ( ) Jończyk J., Wróblewski J.: Stosowanie prawa w zakładzie pracy Jończyk J.: Dwie ustawy o związkach zawodowych. Nadbitka Jończyk J.: Główne kierunki rozwoju prawa pracy w Polsce Ludowej Nadbitka Jończyk J.: Ograniczona odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika. Nadbitka ,1,1 1,1,1 1,1,1 1

4 Jończyk J.: Państwo a ubezpieczenie społeczne. Nadbitka Jończyk J.: Pracowniczy status dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. 1981? 16 Nadbitka Jończyk J.: Pracowniczy status dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Ok. 7 Nadbitka 1981 Jończyk J.: Rewolucja naukowo-techniczna a prawo pracy Jończyk J.: Strajk górników w 1871 roku w Królewskiej Hucie na tle sytuacji klasy robotniczej na Górnym Śląsku ( ) Jończyk J.: Transformacja ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia Ok. 15 Nadbitka 2005 Jończyk J.: Zbiorowe prawo pracy Jończyk J.: Związki zawodowe Jurek T., Mika E., Olbrycht I.: Zbiór zadań ze statystyki opisowej Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych T. 1, ,1 KibR [Krajowa Izba Biegłych Rewidentów] : Regionalny Oddział w łodzi, , pierwsze 10-lecie. Red. Z. Młynarczyk Kierunki studiów ekonomicznych stan obecny i propozycje zmian Pod red. E. Panka Kierzyk T., Skorupka J.: Karnoprawna ochrona wierzycieli w razie upadłości podmiotów gospodarczych Kieżel M., Sobczyk-Kolbuch A.: Analiza rynku : wybrane zagadnienia. Cz Klima S.: Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej Klukowski L., Kuba E.: Stochastyczna optymalizacja strategii zarządzania skarbowymi instrumentami dłużnymi Kodeks : kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy... Kodeks cywilny : komentarz. T. 3 Oprac. F. Błahuta et al Kodeks cywilny Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Red. J. Piątkowski Kodeks cywilny ze skorowidzem : kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego...red. L. Krzyżanowski Kodeks cywilny. Red. G. Lemka et al Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy... Oprac. L. Krzyżanowski Kodeks drogowy : po zmianach, z nowym Kodeks odpowiedzialności przedsiębiorcy. Red. M. Kobylański Kodeks pracy Kodeks pracy Materiały XIII Zimowej Szkoły Prawa Pracy Karpacz, marzec Red. W. Sanetra Kodeks spółek handlowych ze skorowidzem. Wprowadz. J. Jacyszyn. Wyd Kołaczyk Z.: Rachunkowość przedsiębiorstw. Cz. 2 Wyd Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. Praca zbiorowa pod red. P.D. Kluge Koniecki J.: Rewizja kapitałów w powiązaniu z opinią Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Kopff A.: Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości Korcyl-Wolska M.: Postepowanie w sprawach nieletnich w Polsce Koredczuk J.: Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym Kosakowski E., Hrebin E.: Podatek dochodowy od dochodów z działalnosci

5 gospodarczej... Kosik J.: O działalności spółek polskich pod rządem ustawy niemieckiej z roku. Nadbitka Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A.: Ustawa ordynacyjna podatkowa : komentarz Kozerska E.: Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI Kozuch M., Rosiek K.: Ekonomika przemysłu : wybrane zagadnienia Krajowa Konferencja Prawa Pracy : streszczenie dyskusji oraz inne materiały konferencji Kruszewski T.: Sejm prowincjonalny na Śląsku ( ) Kruszewski T.: Sejm prowincjonalny na Śląsku ( ) Kryńska E., Poliwczak I., Sobocka-Szczapa H.: Wpływ Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rynki pracy Krzekotowska K., Krzekotowski J.: Prawo mieszkaniowe : poradnik Krzemiński Z.: Alimenty i ojcostwo: komentarz do przepisów Krzyżkiewicz Z.: Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Edycja Kubot Z.: Status ordynatora Kubot Z.: Struktury holdingowe Kujda M.: Mikroekonomia : ćwiczenia Kulawczuk T.: Prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych Polski do 2000 roku Kulicki M.: Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczosadowej Kuźnik G.: Prawo finansowe. Cz Kwasniewski Z.: Umowa multimodalnego przewozu towarów w obrocie międzynarodowym Labor Market in the New Millenium : based upon First Annual Conference held in Gdańsk, Poland. April Ed. by J.P. Grodzicki Leksykon myślicieli politycznych i prawnych. Pod red. E. Kundery, M. Maciejewskiego Lipiński A.: Prawne podstawy ochrony środowiska. Wyd Lokalne normy prawa pracy : materiały III Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz stycznia Red. J. Jończyk Ławrynowicz J., Nowak S.: Ubezpieczenia komunikacyjne : testy przepisów, orzecznictwo, komentarz Maciejewski M.: Od piwiarnianego klubu do organizacji wywrotowej : nazizm w latach Maciejewski T.: Historia ustroju i prawa sądowego Polski Macromodels 2001 & Modelling economies in tranition Madej J., Nowarska B., Put D.: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia Masewicz W.: Należności pracownicze w razie niewypłacalności pracodawcy Mączyński A., Proksa A.: Nowe prawo lokalowe z komentarzem Metody postępowania. Poradnik Komitetu ISO/TC 176. Wstęp W. Szoch, J. Szymański Michalski T.: Statystyka. Wyd. 5 zm

6 Mierzeński S.: Amerykanie Miśta P.: Komputerowe metody szacowania prawdopodobieństwa ruiny i jego kontrola... Mizera S., Poczobutt-Odlanicki A.: Ceny i opłaty za grunty w miastach i na wsi Modele optymalizacyjne : przykłady i zadania. Wyd. 6 Pod red. N. Łapińskiej Sobczak Nahlik S. E. : Przesiane przez pamięć. T Najstarsze świadectwa o Słowianach. Oprac. M. Plezia Nałęcz A.: Czas pracy Napierała J.: Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiazania w obrocie gospodarczym Naworól A.: Organizacja służb publicznych : materiały pomocnicze do wykładu Niemczyk R.: Rachunkowość : poradnik dla menedżera.cz. 1, ,1 Niezbecka E., Jakubecki A., Mojak J.: Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych Norek E.A.: Spółki cywilne i handlowe : wzory umów i innych aktów Nowak K.: Sejm a rząd w Polsce Ludowej Nowakowski Z., Wąsiewicz A.: Prawo ubezpieczeń majatkowych i osobowych Nowakowski Z.K.: Umowa dostawy O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina. P. Biliński et al. Odpowiedzialność pracownicza : materiały XI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec Red. W. Sanetra Ofiarski Z., Mokrzyc M., Rutkowski B.: Prawo budżetowe powiatów Ofiarski Z.: Ustawa o podatku od spadków i darowizn Ofiarski Z.: Ustawy o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych Okolskin J.: Model prawny obrotu zwiazanego z handlem zagranicznym Olesiński J.: Wykaz obowiazujących aktów prawnych dotyczących prawa pracy, wynagradzania... Opałek K.: Z teorii dyrektyw i norm Opałek K.: Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki Opieka zdrowotna : materiały V Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego Wrocław, wrzesień Red. J. Jończyk Ordynacja podatkowa. B. Adamiak et al. 2003, 2004, ,1, Pałaszewski T.: Czynniki zrównoważonego rozwoju gospodarczoprzestrzennego Pastusiak L.: Nastroje amerykańskie

7 Perelman Ch.: Logika prawnicza : nowa retoryka Piechocki W.: Prawne zasady realizacji konkursów Pieniążek A.: Suwerenność problemy teorii i praktyki Pietrzak J.: Sejm RP : tradycja i współczesność Pigłowski M., Wierzowiecka J.: Zarządzanie jakościoą wyrobów Podatek dochodowy od osób prawnych. L. Błystak et al Podstawy teorii prawa. Red. nauk. J. Kuciński Policzkiewicz J., Siedlecki W., Wengerek E.: Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych Policzkiewicz J., Siedlecki W., Wengerek E.: Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych Powszechna historia państwa i prawa : wybór tekstów żródłowych. Wyboru dokonali M. Ptak., M. Kinstler Pozycja prawna stanu szlacheckiego : materiały VII Konferencji historyków państwa i prawa, Szklarska Poręba lipca 2003 Prawo administracyjne : konwersatoria, ćwiczenia. J. Boć et al Prawo małżeńskie i przepisy wprowadzające : z komentarzem. Oprac J. Witecki Prawo międzynarodowe publiczne. Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego. Karpacz, maja Pod red. J. Kolasy i A. Kozłowskiego Prawo o związkach i zrzeszeniach zawodowych. Materiały X Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec Red. J. Jończyk

8 Prawo osobowe : postepowanie o ubezwłasnowienie...oprac. I. Różański Prawo prywatne międzynarodowe : pytania, testy, kazusy, tablice Red. P. Łaski Problemy finansów i bankowości. Red. R. Falkiewicz Problemy ubezpieczenia emerytalno-rentowego Problemy ubezpieczenia społecznego Projekt kodeksu cywilnego PRL. A. Chełmoński et al Projekt kodeksu postepowania karnego Projektowanie organizacji instytucji. Praca zbiorowa pod red. J. Skalika Promocja Herberta Schambecka na doktora honoris causa Uniwerytetu Wrocławskiego Przedsiębiorstwo na rynku. T. 2 A. Bielawska et al Pułapki w prawie pracy. Red. M. Jankowska Pyzel R.: Nowe prawo dewizowe : jakie zmiany Pyzioł W.: Umowa o kredyt bankowy Ramus W.: Prawo wywłaszczeniowe. Wyd Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. z punktu wida interesów wybranych państw członkowskich Rogowski G.: Zastosowanie modelowania w bankowości Rominkiewicz J., Żeber I.: Podstawy języka łacińskiego dla studentów prawa Wyd. 2 popraw. i uzupeł. Rozwadowski W.: Prawo rzymskie : zarys wykładu wraz z wyborem źródeł Wyd. 2 Równość płci : statystyki social Watch Ryszka F.: Nauka o polityce : rozważania metodologiczne Salwa Z.: Kodeks pracy : komentarz. Wyd. 2 (rozszerz.) Salwa Z.: Kodeks pracy po nowelizacji : komentarz Schaffhauser R.: Gmina w Szwajcarii ze szczególnym uwzględnieniem prawa Kantonu St. Gallen Sikorski Z.: Zbiór zadań i testów do rachunkowości finansowej Słownik wiedzy o Sejmie. Red. nauk. A. Preisner Słownik wiedzy o Sejmie. Wyd. 2 zm. i uzup. Red. nauk. A. Preisner Sokolewicz W.: Konstytucja PRL po zmianach z 1976 r Sołtys B.: Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim Sośniak.: Prawo cywilne i rodzinne w zarysie. T Spirydowicz E., Rutkowski M., Kostkiewicz W.: Nowe ustawy rolne Stan sektora MSP w 2000 roku. Trendy rozwojowe w latach K. Berger et al. Stasiak M.K.: Zarządzanie podmiotowe : skrypt Stefaniak A.: Prawo spółdzielcze : komentarz, orzecznictwo, skorowidz Stefanicki R.: Prawo reklamy w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na tle prawnoporównawczym Strzępka J.: Rekojmia za wady i współodpowiedzialność w procesie budowlanym : (studium prawnoporównawcze) Styś W.: Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa Syndykalizm współczesny i jego przyszłość : kolokwium międzynarodowe zorganizowane przez Katedrę Prawa Pracy i Ubezp. Społecznych Un. Łódzkiego w dn paźdz H. Lewandowski, Z. Hajn

9 Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL : ekspertyza Praca pod kier. J. Szczepańskiego i M. Sokołowskiej Szczególne formy zatrudnienia. Pod red. Z. Kubota Szczepanik T., Szewc A.: Umowy w zakresie wynalazczości. Wyd. 3 zm Szer S.: Prawo rodzinne Szubert W.: Zarys prawa pracy SzurgaczH., Tomanek A.: Kazusy z prawa pracy Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T Taubenschlag R.: Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych Tegler E., Ofiarski Z.: Prawo dewizowe. Cz The scope of the statistical data and methods of their collection for the common agricultural policy needs. Red. B. Borkowski, Cz. Siekierski Tralles B.L.: Rady zdrowotne wrocławskiego lekarza dla króla polskiego Trybunał Stanu w PRL. Praca zbior. pod red. Z. Świdy-Łagiewskiej Trzciński J.: Pojęcie konstytucyjnego organu państwa socjalistycznego Ubezpieczenie społeczne dziś i jutro Ubezpieczenie społeczne dziś i jutro. M. Piątkowski et al Urbańska.: Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski Ustawa karna skarbowa : przepisy wykonawcze i zwiazkowe...red. Z. Siwik VAT : SWW i KwiU dla towarów i usług opodatkowanych w 2000 r. stawką %, 3 %, 0% i zwolnionych...wyd. 2. Praca zbior. pod red. M. Pałki W kręgu dziejów prawa karnego : Materiały II konferencji historyków państwa i prawa. Karpacz Wach W.: PC crash : programdo symulacji wypadków drogowych : poradnik użytkownika Walka o dobra kultury : Warszawa T. 2. Pod red. S. Lorentza Wasilkowski J.: Prawo własności w PRL : zarys wykładu Wąsik J.: Kara dożywotniego więzienia w Polsce Welfe A.: Współczesne makroekonomiczne modele dynamiczne Westa M.: Analiza ekonometryczna i prognozowanie z użyciem pakietu Microfit 4.0 for Windows Wilczek M.T.: Wybrane zagadnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie Wilimowska Z., Wilimowski M., Seretna D.: Wybrane zagadnienia rachunkowości i finansów Witosz A.: Prawo upadłościowe i naprawcze : zwięzły komentarz Wladarz M.: Gospodarka odpadami : poradnik przedsiębiorcy Wołoch J.: Stan prawa informatycznego : retrospekcja i teraźniejszość Wpływ funduszy pożyczkowych na tworzenie miejsc pracy. Praca zespołowa A. Biernacka et al. Wprowadzenie do ekonomi. Pod red. Z. Dach Wroczyński K.: Z moją młodością przez Warszawę Wróbel E., Pawłowska M.: Monetary transmission in Poland: some evidence on interest rate and credit channels Współczesny konserwatyzm amerykański. Pod red. L. Pastusiaka Wybór tekstów xródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej T. 1. Oprac. A. Basak, T. Marczuk Wybrane problemy dydaktyki w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Red. B

10 Pilarczyk Wyrwicka M.K.: Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa Wysłouch S.: Studia nad koncentracją w rolnictwie śląskim w latach : struktura agrarna i jej zmiany Zabezpieczenie społeczne w perspektywie roku 2000 w świetle ekonomicznego i społecznego rozwoju krajów uprzemysłowionych Zadania z matematyki : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów wieczorowych. Gryglaszewska et al. Zagadnienia metod prawoznawstwa. Red. W. Sanetra Zagadnienia prawa wynalazczego. S. Grzybowski et al Zagadnienia wynalazczości i ochrony własnosci przemysłowej Zamkowski W.: Dyktatura, suwerenność, demokracja Zarys prawa spółek. Wyd. 2 rozszerz. I popraw. Pod red. R. Skubisza Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. E.W.Rogulski et al Zasady nadzoru korporacyjnego OECD Ząbkowicz A.: Lectures on economic policies and cases Zbiór przepisów dotyczących inwestycji. Oprac. E. Jabłoński et al Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa. Seria Prawo. Z Ziarko-Siwek U., Kamiński M.: Empiryczna weryfikacja teorii oczekiwań terminowej struktury stóp procentowych w Polsce Zieba J.: Długo- i krótkookresowa składowa Produktu Krajowego Brutto według metody Blancharda i Quaha Zieliński E.: Referendum w świecie współczesnym Zieliński Z.: Analiza wybranych koncepcji modelowania dynamicznego w ekonometrii Zielonka P.: Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych Ziembiński Z.: Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa Ziemianin B.: Organy przedsiębiorstwa państwowego Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem IFS Applications : ćwiczenia z obsługi, wybrane moduły. Praca pod red. L. Kiełtyki Zniany o podatku dochodowym od osób prawnych na 2004 r Red. J. Bielawny, M. Górski Zoll F.: Prawo cywilne w zarysie. T. 1, Zoll F.: Prawo cywilne w zarysie. T. 4. Wyd Źródła prawa finansowego : wybór ważniejszych tekstów. Pod red. N. Gajl ,1 T. 1, Żebrowska-Cielek J.: NUTS- nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych Żywica R., Meszek W., Żywica A.: Organizacja procesu inwestycyjnego

LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2)

LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) L.p. Autor, tytuł Rok... jeśli chcesz się rozwieść : poradnik prawny dla kobiet Przygotowała U. Nowakowska i M. Jabłońska... jeśli jesteś ofiarą gwałtu : poradnik prawny dla

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Teorie osób prawnych... 5 3. Pojęcie osoby prawnej w prawie

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 prawo Informacje o wydziale ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A Kierunek: Administracja tel.(12)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS prowadzący

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 PRAWO i ADMINISTRACJA www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PRAWO i ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH 71 OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH 72 JĘZYK FRANCUSKI - GRUPA POCZĄTKUJĄCA DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH CELEM JEST NAUKA JĘZYKA OBCEGO

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak Tom XXVII 2012 W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka pod redakcją Dariusza Szpopera Profesor Andrzej Sylwestrzak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa mediów audiowizualnych zaliczenie

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa mediów audiowizualnych zaliczenie Nazwa jednostki prowadzącej Europejskie prawo mediów audiowizualnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, CBKE Kod u polski Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany kształcenia do

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30 Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA Kod przedmiotu: 11.1I02LA2E Formuła przedmiotu: wykłady, ćwiczenia Typ przedmiotu: kierunkowy Rok: I Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

1. Advertisement: "Priceless training". "Will" - use and practice.

1. Advertisement: Priceless training. Will - use and practice. 1. KATALOG KURSÓW- UJĘCIE SZCZECZEGÓŁOWE Kierunek: MARK, INFO Nazwa przedmiotu: Język Angielski Rodzaj studiów: dzienne Rodzaj : konwersatoria Semestr: II - V Prowadzący: mgr Waldemar Kruszyński, mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

1. B.105649 AKTUALNE problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok : Temida 2, 2013. - 651 s. ; 25 cm.

1. B.105649 AKTUALNE problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok : Temida 2, 2013. - 651 s. ; 25 cm. 1. B.105649 AKTUALNE problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok : Temida 2, 2013. - 651 s. ; 25 cm. KONSTYTUCJE - BADANIA PORÓWNAWCZE; KONSTYTUCJE - ZMIANA; POLSKA - KONSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

O G Ł O S Z E N I E. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego O G Ł O S Z E N I E Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia niestacjonarne studia niestacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks.

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo