Biuletyn Informacyjny nr 39 (235) 26 września-2 października 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny nr 39 (235) 26 września-2 października 2011 r."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 39 (235) 26 września-2 października 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 26 września KONFERENCJA "CITIES AND THEIR UNIVERSITIES FOR CREATION OF KNOWLEDGE AND INNOVATION Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w konferencji: Cities and their universities for creation of knowledge and innovation. Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: Warszawa, Stara Biblioteka Uniwersytecka, ul. Krakowskie Przedmieście 30, godz KONFERENCJA PRASOWA MINISTER BIEŃKOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w konferencji prasowej razem z posłem Robertem Tyszkiewiczem. Tematem spotkania będzie Program Rozwoju Puszczy Białowieskiej. Minister uda się następnie do Hajnówki, gdzie spotka się z senatorem Włodzimierzem Cimoszewiczem i samorządowcami. Białystok, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ul. Św. Rocha 5, godz SPOTKANIE UNIJNE DOTACJE DLA JST STAN NA DZIŚ, PERSPEKTYWA NA JUTRO Sekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział w spotkaniu: Unijne dotacje dla JST stan na dziś, perspektywa na jutro. Konferencja jest organizowana przez Serwis Samorządowy PAP w ramach projektu Link do Europy. Głównym celem spotkania jest integrowanie środowiska urzędników samorządowych, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem Funduszy Europejskich. Warszawa, Centrum Prasowe Foksal, ul. Bracka 6/8, godz GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE W SIECI. DOBRE PRAKTYKI Podsekretarz stanu w MRR Iwona Wendel weźmie udział gali wręczenia nagród w konkursie w sieci. Dobre praktyki. Celem konkurs było stymulowanie działań edukacyjnych poprzez promocję wzorcowych działań w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku Ŝycia. Warszawa, Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, godz

2 Poniedziałek-Wtorek, 26-27września WSPÓLNE SPOTKANIE KRAJOWYCH PUNKTÓW KONTAKTOWYCH DS. SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ (NTCCP) I SPOTKANIE GRUPY DS. ROZWOJU MIAST (UDG) W dniach września br. odbędzie się Wspólne Spotkanie Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Spójności Terytorialnej (NTCCP) i Spotkanie Grupy ds. rozwoju Miast (UDG). Celem spotkania jest kontynuacja procesu międzyrządowej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE w zakresie rozwoju terytorialnego i polityki miejskiej, przedstawienie wyników działań podejmowanych podczas polskiej prezydencji w zakresie polityki terytorialnej i miejskiej celem przygotowania dyskusji podczas nieformalnego spotkania Ministrów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa Wtorek, 27 września KONFERENCJA: MOśLIWOŚCI INWESTOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH OBECNEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ Sekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział w konferencji: MoŜliwości inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości w warunkach obecnej sytuacji makroekonomicznej, kończącej projekt "Inwestycyjna Unia Gmin". Rydułtowy, Rydułtowskie Centrum Kultury, ul. Strzelców Bytomskich 9a, godz FUNDUSZE EUROPEJSKIE W DRODZE DO SZKOŁY - INAUGURACJA 27 września w Kozichbrodach odbędzie się inauguracja nowych spotkań w ramach kampanii Fundusze Europejskie w drodze do szkoły organizowanych wspólnie z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji. Atrakcją spotkania będzie występ bohatera portalu edukacyjnego MRR Maksymiliana Europejskiego, który opowie o funduszach unijnych, a następnie wspólnie z przedstawicielami Policji zaprezentuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Koziebrody, Publiczna Szkoła Podstawowa Środa, 28 września WIZYTA MINISTER BIEŃKOWSKIEJ W BIERUNIU Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w konferencji: MoŜliwości inwestowania w Bieruniu Bieruń, Centrum Logistycznym SPM Poland, ul. Turyńska 135, godz KONFERENCJA: "WYZWANIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z PO KL" Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w konferencji Wyzwania dla organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z PO KL". Mysłowice, godz

3 KONFERENCJA: ROZWÓJ MIAST I REGIONÓW W KIERUNKU BUDOWNICTWA ZERO ENER- GETYCZNEGO Podsekretarz stanu w MRR Waldemar Sługocki weźmie udział w międzynarodowej konferencji: Rozwój miast i regionów w kierunku budownictwa zero energetycznego. Wiceminister wygłosi wystąpienie nt. miejsca miast w polityce rozwoju. Warszawa, Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, godz Czwartek-Piątek, września KONFERENCJA: WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEGO FUN- DUSZU SPOŁECZNEGO Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w pierwszym dniu konferencji: Wymiar terytorialny EFS. W spotkaniu będą równieŝ uczestniczyli László Andor, Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji oraz Mercedes Bresso, przewodnicząca Komitetu Regionów. Celem konferencji jest zainicjowanie pogłębionej dyskusji na temat kierunków i potencjalnych rozwiązań w zakresie praktycznego stosowania wymiaru terytorialnego, tak aby w najbardziej adekwatny sposób dostosować zakres i rodzaj wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego do potrzeb i wymagań regionów. Konferencja odbywa się w ramach polskiej prezydencji. Spotkanie jest otwarte dla mediów. Akredytacje: Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 29 września, Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa, godz września, Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, ul. WybrzeŜe Kościuszkowski 20, godz Piątek, 30 września WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDYNEK WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNI- WERSYTETU GDAŃSKIEGO Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budynek Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na nowy gmach neofilologii Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie w wysokości 23 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Gdańsk, godz IV FORUM POLITYKI GOSPODARCZEJ ŚLĄSKIE Sekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział w drugim dniu IV Forum Polityki Gospodarczej Śląskie Wiceminister będzie uczestniczył w sesji: Nowy okres programowania rozwój i spójność. Więcej na: Wisła, hotel Stok, godz

4 AKTUALNOŚCI Minister ElŜbieta Bieńkowska podsumowała kadencję - Zrealizowaliśmy wszystkie cele, które cztery lata temu postawiliśmy sobie w Ministerstwie. Dzięki temu dziś jesteśmy pokazywani jako kraj, który najlepiej w historii polityki regionalnej poradził sobie z Funduszami Europejskimi powiedziała minister ElŜbieta Bieńkowska na konferencji prasowej podsumowującej działalność Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. - Droga, którą w tym czasie przebyliśmy nie zawsze była prosta wymagała zmian w polskim prawie i znaczących nakładów pracy. Dziś mogę jednak powiedzieć, Ŝe odnieśliśmy sukces dokończyliśmy budŝet i wykorzystaliśmy przewidziane w nim środki co do eurocenta. Stan wdraŝania obecnego budŝetu równieŝ jest dla nas powodem do satysfakcji zaznaczyła minister. - Za wydanymi pieniędzmi stoją konkretne inwestycje podkreślił wiceminister Adam Zdziebło. - Zakończyliśmy i rozliczyliśmy 90 tysięcy projektów, kolejne 60 tysięcy jest w realizacji. Trudno znaleźć dzisiaj w Polsce gminę, która nie korzystałaby z Funduszy Europejskich przypomniał Adam Zdziebło. Wiceminister Waldemar Sługocki zaznaczył, Ŝe równie dobrze z wydawaniem europejskich pieniędzy radzą sobie regiony. - JuŜ ponad 70 proc. środków zostało zakontraktowanych. Pamiętajmy, Ŝe fundusze te przekładają się na przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność naszych regionów w Europie - dodał. Blisko 3 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę II linii metra w Warszawie - Dzisiejsza umowa to kolejny wielki dowód na to, Ŝe fundusze europejskie są dla Was, słuŝą ludziom i naprawdę działają. Budowa metra to olbrzymia inwestycja, czwarty co do wielkości projekt ze wszystkich przewidzianych do wsparcia z UE na lata powiedziała minister ElŜbieta Bieńkowska po podpisaniu umowy o dofinansowanie budowy centralnego odcinka II linii warszawskiego metra. Projekt jest wart 5,92 mld złotych, a dofinansowanie UE wyniesie 2,77 mld zł. Uroczystość towarzyszyła konferencji Nowy wymiar transportu w Programie Infrastruktura i Środowisko wyzwania na przyszłość. - To historyczna chwila dla Warszawy i nie tylko. Dofinansowanie centralnego odcinka drugiej linii metra to największy w historii grant dla samorządu w Polsce oraz największa inwestycja samorządowa. dodała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy Jednocześnie projekt jest bardzo innowacyjny. Narzędzia którymi się posługujemy to w porównaniu z budową pierwszej linii metra rewolucja technologiczna. Pozwalają na wydrąŝenie do 25 metrów tunelu na dobę. powiedziała pani prezydent. Projekt pn. II linia metra w Warszawie Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru dostanie dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko z Działania 7.3 Rozwój transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych. Uroczystość podpisania umowy towarzyszyła konferencji Nowy wymiar transportu w Programie Infrastruktura i Środowisko wyzwania na przyszłość. - Bardzo się cieszę, Ŝe dzisiejsza uroczystość towarzyszy tak waŝnemu wydarzeniu. Spotykamy się bowiem z przedstawicielami Komisji Europejskiej by dyskutować o przyszłości finansowania projektów transportowych z Funduszy Europejskich, takŝe w latach JuŜ za dwa tygodnie Komisja Europejska przedstawi projekty rozporządzeń, regulujących podstawowe zasady takŝe polityki spójności. Wszyscy na nie czekają, dlatego spotkania takie jak to, są bardzo waŝne powiedziała minister Bieńkowska Chcemy równieŝ zwrócić uwagę, Ŝe z Funduszy Europejskich wspieramy nie tylko tradycyjne projekty drogowe i kolejowe, ale takŝe transport miejski, intermodalny czy inteligentne systemy transportowe. Wpisują się one w unijne polityki i kierunki rozwoju przez nie wyznaczane, dlatego równieŝ na te projekty chcemy zwrócić uwagę. Inwestycje z róŝnych dziedzin, realizowane we wszystkich regionach przedstawił wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. Dzięki Funduszom Europejskim moŝemy wsiąść w samolot, wylądować na dowolnym, zmodernizowanym z funduszy unijnych lotnisku, przykładowo Okęciu. Tam 4

5 kończy się juŝ budowa łącznika kolejowego, dzięki któremu będzie moŝna szybko dotrzeć do centrum i juŝ wkrótce, przekroczyć Wisłę jadąc świeŝo wybudowaną drugą linią metra podsumował wiceminister Zdziebło. Podsumowanie I edycji wdraŝania Funduszy Norweskich w Polsce Polska otrzymała od Norwegii, Liechtensteinu i Islandii 533,51 mln euro na lata Dzięki tym środkom zrealizowaliśmy juŝ ponad 1400 projektów, wykorzystując przy tym całą pulę. W ramach drugiej edycji na lata , Polska otrzymała jeszcze większą kwotę 578 mln euro. Nowe pieniądze wydamy równie dobrze jak te z pierwszej edycji zapowiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podczas konferencji podsumowującej wdraŝanie Funduszy Norweskich, która odbyła się 21 września 2011 r. w siedzibie MRR. Pieniądze norweskie stanowiły waŝne uzupełnienie funduszy UE w czasie perspektywy , kiedy to obszary pomocy z tych dwóch źródeł nie pokrywały się zaznaczył Zdziebło. Największe środki zostały przekazane na rzecz wzmocnienia obszaru Schengen ponad 112 mln euro, następnie na ochronę środowiska, dziedzictwo kulturowe, naukę i zdrowie. Wsparliśmy wiele projektów, które obecnie są turystycznymi perełkami, m.in. Muzeum - Zamek w Łańcucie, Europejskie centrum Bajki w Pacanowie czy Sanktuarium w Świętej Lipce - dodał Zdziebło. - Projektem o najwyŝszej wartości, przekraczającym 11 mln euro była Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Terespolu zaznaczył. - Dziś pokazujemy rezultaty pracy wykonanej w ciągu ostatnich siedmiu lat w Polsce. Cieszę się, Ŝe dzięki tym grantom Norwegia przyczyniała się do realizacji tak wielu waŝnych i interesujących inicjatyw podkreślił J.E. Enok Nygaard, Ambasador Norwegii w Polsce. Zwrócił równieŝ uwagę na bliską współpracę pomiędzy partnerami z róŝnych organizacji i samorządów z obydwu krajów. - W nowej edycji Mechanizmów Norweskich wzmocniony będzie sektor ochrony środowiska, w tym rozwój i stosowanie technologii wychwytywania oraz składowania CO2. poinformował wiceminister Zdziebło Informacje nt. nowej perspektywy Mechanizmów Norweskich na lata moŝna znaleźć na stronie: Wiceminister Marceli Niezgoda na konferencji o współpracy transgranicznej w Kaliningradzie - DuŜe znaczenie dla Polskiej Prezydencji ma współpraca terytorialna realizowana zarówno pomiędzy Państwami Członkowskimi, jak i z udziałem Państw Partnerskich nienaleŝących do Unii Europejskiej powiedział Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, podczas VII Konferencji dotyczącej współpracy transgranicznej pomiędzy Unią Europejską, Federacją Rosyjską i Norwegią, która odbyła się w Kaliningradzie września 2011 r. Podczas konferencji, w której uczestniczyli m.in. Aleksander śukow, wicepremier Federacji Rosyjskiej oraz ministrowie odpowiedzialni za rozwój regionalny z Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii i Federacji Rosyjskiej, omawiano zagadnienia związane ze współpracą transgraniczną oraz międzyregionalną, jak równieŝ dotyczące rozwoju turystyki i wsparcia przedsiębiorstw na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego i współpracy w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego. W przeddzień konferencji odbyło się nieformalne spotkanie ministrów rozwoju regionalnego, na którym Polskę reprezentował wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda. Tematem spotkania była współpraca terytorialna w obszarze Morza Bałtyckiego. 5

6 XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki - W Programie Kapitał Ludzki mamy ponad 65 proc. podpisanych umów z certyfikacją sięgającą 30 proc. całkowitej alokacji powiedział Marceli Niezgoda, wiceminister rozwoju regionalnego otwierając siedemnaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki, które odbyło się w dniach września 2011 r. w Białymstoku. NajwaŜniejszym punktem posiedzenia była informacja nt. postępu prac w związku z przeglądem śródokresowym PO KL z uwzględnieniem planowanych zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL (tj. zmiany jakie będą obowiązywały w Programie od 1 stycznia 2012 roku), prezentacja załoŝeń projektów Planów działania na 2012 r. oraz zatwierdzenie zmian w Planach działania na 2011 r. w ramach komponentu regionalnego PO KL. Zgodnie z przedstawionymi informacjami na temat postępu finansowego wg stanu na koniec sierpnia br. w ramach Programu Kapitał Ludzki zawarto blisko 28 tys. umów, których wartość stanowi 66 proc. alokacji Programu. W ramach całego PO KL rozliczono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność 36 proc. środków, z czego większość w ramach Priorytetów komponentu regionalnego. Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji Programu do końca czerwca br. ze wsparcia EFS skorzystało blisko 3,9 mln osób, w tym 2,1 mln kobiet. Udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla ponad 107 tys. osób, a udział w projektach w zakresie Aktywnej Polityki Rynku Pracy zakończyło ponad 626 tys. osób. W obszarze integracji społecznej dofinansowanie uzyskało blisko 300 instytucji wspierających ekonomię społeczną natomiast udział w projektach zakończyło ponad 67 tys. osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych mających na celu rozwój kwalifikacji zawodowych objęto blisko 338 tys. osób pracujących. Blisko 3 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego skorzystało ze środków w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL natomiast 10,3 tys. szkół prowadzących kształcenie ogólne zrealizowało projekty rozwojowe. Pierwszego dnia posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego PO KL mieli okazję odwiedzić projekt pn. Projektanci Podlasia, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Białymstoku w Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL. Rusza kolejny etap kampanii poświęconej zasadzie równości szans kobiet i męŝczyzn na rynku pracy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna kolejny etap kampanii społecznej poświęconej promocji zasady równości szans kobiet i męŝczyzn na rynku pracy. Spot reklamowy, wykorzystywany w kampanii, zostanie pokazany w kinach w całej Polsce. Spot będzie moŝna zobaczyć od 23 września do 27 października 2011 r. Celem kampanii jest promocja zasady równości szans kobiet i męŝczyzn na rynku pracy w kontekście działań wspieranych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Kampania będzie trwała do końca roku. Scenariusz spotu, który wygrał konkurs organizowany przez Departament Zarządzania EFS w 2010 r. pokazuje zaskakującą rozmowę kwalifikacyjną, podczas której szczegółowe pytania o Ŝycie osobiste zadawane są męŝczyźnie, a on traktowany jest jako podejrzany o posiadanie Ŝycia rodzinnego. Ten zabieg ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, Ŝe wciąŝ na rynku pracy mamy do czynienia z dyskryminacją ze względu na płeć, pojawiającą się juŝ na etapie rekrutacji, gdzie oprócz wykształcenia, kwalifikacji i dotychczasowych doświadczeń, liczy się status matrymonialny kandydatki. Taki sposób myślenia często odbiera kobietom szansę na rozwój kariery oraz wykorzystanie swoich umiejętności w pracy zawodowej. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi, Ŝe w traktowaniu kobiet i męŝczyzn na rynku pracy wciąŝ istnieją podwójne standardy - z drugiej zaś promuje zasadę równości szans płci. Projekty realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki mają za zadanie wspierać wyrównywanie szans obu płci, dawać równe prawa i szanse rozwoju oraz moŝliwość wyboru drogi Ŝyciowej. Spot moŝna obejrzeć na 6

7 KONKURSY Konkurs Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze w ramach Festiwalu Plus CAMERIMAGE Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego zapraszają instytucje zaangaŝowane w zarządzanie i wdraŝanie Funduszy Europejskich, do udziału w drugiej edycji Konkursu Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze w ramach Festiwalu Plus Camerimage. Termin nadsyłania spotów - 12 października 2011 roku. Krótkie filmy promocyjne lub reklamowe, trwające maksymalnie 60 sekund, o tematyce związanej z Funduszami Europejskimi naleŝy przesłać na płytach DVD w formacie QuickTime HD (w dwóch egzemplarzach) oraz dodatkowo jedną kopię przeglądową w formacie DVD wraz z wypełnionym formularzem w wersji papierowej pod adres: Fundacja Tumult Konkurs Fundusze Europejskie w kadrze Rynek Nowomiejski Toruń. Nagrodą dla zwycięzcy w Konkursie jest szkolenie dla grupy osób biorących udział w przygotowaniu spotu ze strony zamawiającego (maksymalnie 6 osób), ufundowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz statuetka. Jury konkursu, złoŝone z przedstawicieli branŝy marketingu i reklamy oraz twórców filmowych, moŝe takŝe przyznać wyróŝnienia. Nagrody i wyróŝnienia będą wręczane podczas Gali zamykającej Festiwal. Statuetką uhonorowana zostanie równieŝ agencja reklamowa, która opracowała koncepcję i wyprodukowała zwycięski spot. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej naleŝy wysłać na adres Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Festiwalu Plus Camerimage Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa, centrala tel Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Biuro Ministra; Redaktor Monika Kołtunik tel.: , faks: , 7

Biuletyn Informacyjny nr 36 (182) 13-19 września 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 36 (182) 13-19 września 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 36 (182) 13-19 września 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 13 września AKTUALIZACJA ŚREDNIOOKRESOWEJ STRATEGII ROZWOJU KRAJU W ŚWIETLE WYNI- KÓW PRAC BADAWCZYCH Minister

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 grudnia POLITYKA REGIONALNA W KONTEKŚCIE KRYZYSU ORAZ NOWYCH WYZWAŃ - PREZEN- TACJA RAPORTÓW OPRACOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 41 (137) 19-25 października 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 41 (137) 19-25 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 41 (137) 19-25 października 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Środa, 19-21 października SPOTKANIE ROCZNE Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ DOTYCZĄCE NSRO 2007-2013 Członkowie kierownictwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Wtorek, 9-10 marca III POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRA- NICZNEJ POLSKA (WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) 23-29 marca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) 23-29 marca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) 23-29 marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU WIZYTA MINISTER E. BIEŃKOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU Poniedziałek, 23 marca Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska uda

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 48 (144) 7-13 grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 48 (144) 7-13 grudnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 48 (144) 7-13 grudnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 7 grudnia XV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO NPR 2004-2006 Sekretarz stanu w MRR Hanna Jahns weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 23 (422)

Biuletyn Informacyjny nr 23 (422) Biuletyn Informacyjny nr 23 (422) ++12069803 15-21 czerwca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 15 czerwca KONFERENCJA: NOWOCZESNE KADRY POLSKIEJ INFORMATYKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podsekretarz

Bardziej szczegółowo

Informacyjny nr 24 (423)

Informacyjny nr 24 (423) Biuletyn ++12069803 Informacyjny nr 24 (423) 22-28 czerwca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU CONNECTING EUROPE: TEN-T DAYS 2015 Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie udział w TEN-T DAYS 2015.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 28 (174) 19-25 lipca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 28 (174) 19-25 lipca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 28 (174) 19-25 lipca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 19 lipca POLSKA PIĘKNIEJE W TVP1 19 lipca br. na antenie TVP 1 zostanie wyemitowany program z cyklu Polska Pięknieje,

Bardziej szczegółowo

Informacyjny nr 26 (425)

Informacyjny nr 26 (425) Biuletyn ++12069803 Informacyjny nr 26 (425) 6-12 lipca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU SPOTKANIE Z AMBASADOR ALBANII Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski spotka się z ambasador Albanii w Polsce Shpresa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU KONFERENCJA: OBSZAR FUNKCJONALNY ZAGŁĘBIA GÓRNICZO-ENERGETYCZNEGO BEŁ- CHATÓW Podsekretarz stanu w MIR Paweł Orłowski weźmie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 kwietnia FORUM GOSPODARCZE: ROZWÓJ KLUCZOWYCH TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH W RE- GIONIE ŚLĄSKIM W LATACH 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 9(358) 3-9 marca 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 9(358) 3-9 marca 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 9(358) 3-9 marca 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 3 marca SPOTKANIE WICEPREMIER BIEŃKOWSKIEJ Z BRYTYJSKIM MINISTREM DS. HANDLU I IN- WESTYCJI Wicepremier, minister

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22 Kronika NR 4 (110) 2012 ROK / ISSN 1730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

solidarność, możliwości, współpraca

solidarność, możliwości, współpraca 2004 2009 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Raport podsumowujący I edycję w Polsce solidarność, możliwości, współpraca 2004 2009 Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo