Biuletyn Informacyjny nr 39 (235) 26 września-2 października 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny nr 39 (235) 26 września-2 października 2011 r."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 39 (235) 26 września-2 października 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 26 września KONFERENCJA "CITIES AND THEIR UNIVERSITIES FOR CREATION OF KNOWLEDGE AND INNOVATION Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w konferencji: Cities and their universities for creation of knowledge and innovation. Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: Warszawa, Stara Biblioteka Uniwersytecka, ul. Krakowskie Przedmieście 30, godz KONFERENCJA PRASOWA MINISTER BIEŃKOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w konferencji prasowej razem z posłem Robertem Tyszkiewiczem. Tematem spotkania będzie Program Rozwoju Puszczy Białowieskiej. Minister uda się następnie do Hajnówki, gdzie spotka się z senatorem Włodzimierzem Cimoszewiczem i samorządowcami. Białystok, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ul. Św. Rocha 5, godz SPOTKANIE UNIJNE DOTACJE DLA JST STAN NA DZIŚ, PERSPEKTYWA NA JUTRO Sekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział w spotkaniu: Unijne dotacje dla JST stan na dziś, perspektywa na jutro. Konferencja jest organizowana przez Serwis Samorządowy PAP w ramach projektu Link do Europy. Głównym celem spotkania jest integrowanie środowiska urzędników samorządowych, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem Funduszy Europejskich. Warszawa, Centrum Prasowe Foksal, ul. Bracka 6/8, godz GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE W SIECI. DOBRE PRAKTYKI Podsekretarz stanu w MRR Iwona Wendel weźmie udział gali wręczenia nagród w konkursie w sieci. Dobre praktyki. Celem konkurs było stymulowanie działań edukacyjnych poprzez promocję wzorcowych działań w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku Ŝycia. Warszawa, Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, godz

2 Poniedziałek-Wtorek, 26-27września WSPÓLNE SPOTKANIE KRAJOWYCH PUNKTÓW KONTAKTOWYCH DS. SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ (NTCCP) I SPOTKANIE GRUPY DS. ROZWOJU MIAST (UDG) W dniach września br. odbędzie się Wspólne Spotkanie Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Spójności Terytorialnej (NTCCP) i Spotkanie Grupy ds. rozwoju Miast (UDG). Celem spotkania jest kontynuacja procesu międzyrządowej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE w zakresie rozwoju terytorialnego i polityki miejskiej, przedstawienie wyników działań podejmowanych podczas polskiej prezydencji w zakresie polityki terytorialnej i miejskiej celem przygotowania dyskusji podczas nieformalnego spotkania Ministrów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa Wtorek, 27 września KONFERENCJA: MOśLIWOŚCI INWESTOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH OBECNEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ Sekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział w konferencji: MoŜliwości inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości w warunkach obecnej sytuacji makroekonomicznej, kończącej projekt "Inwestycyjna Unia Gmin". Rydułtowy, Rydułtowskie Centrum Kultury, ul. Strzelców Bytomskich 9a, godz FUNDUSZE EUROPEJSKIE W DRODZE DO SZKOŁY - INAUGURACJA 27 września w Kozichbrodach odbędzie się inauguracja nowych spotkań w ramach kampanii Fundusze Europejskie w drodze do szkoły organizowanych wspólnie z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji. Atrakcją spotkania będzie występ bohatera portalu edukacyjnego MRR Maksymiliana Europejskiego, który opowie o funduszach unijnych, a następnie wspólnie z przedstawicielami Policji zaprezentuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Koziebrody, Publiczna Szkoła Podstawowa Środa, 28 września WIZYTA MINISTER BIEŃKOWSKIEJ W BIERUNIU Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w konferencji: MoŜliwości inwestowania w Bieruniu Bieruń, Centrum Logistycznym SPM Poland, ul. Turyńska 135, godz KONFERENCJA: "WYZWANIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z PO KL" Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w konferencji Wyzwania dla organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z PO KL". Mysłowice, godz

3 KONFERENCJA: ROZWÓJ MIAST I REGIONÓW W KIERUNKU BUDOWNICTWA ZERO ENER- GETYCZNEGO Podsekretarz stanu w MRR Waldemar Sługocki weźmie udział w międzynarodowej konferencji: Rozwój miast i regionów w kierunku budownictwa zero energetycznego. Wiceminister wygłosi wystąpienie nt. miejsca miast w polityce rozwoju. Warszawa, Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, godz Czwartek-Piątek, września KONFERENCJA: WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEGO FUN- DUSZU SPOŁECZNEGO Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w pierwszym dniu konferencji: Wymiar terytorialny EFS. W spotkaniu będą równieŝ uczestniczyli László Andor, Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji oraz Mercedes Bresso, przewodnicząca Komitetu Regionów. Celem konferencji jest zainicjowanie pogłębionej dyskusji na temat kierunków i potencjalnych rozwiązań w zakresie praktycznego stosowania wymiaru terytorialnego, tak aby w najbardziej adekwatny sposób dostosować zakres i rodzaj wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego do potrzeb i wymagań regionów. Konferencja odbywa się w ramach polskiej prezydencji. Spotkanie jest otwarte dla mediów. Akredytacje: Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 29 września, Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa, godz września, Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, ul. WybrzeŜe Kościuszkowski 20, godz Piątek, 30 września WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDYNEK WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNI- WERSYTETU GDAŃSKIEGO Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budynek Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na nowy gmach neofilologii Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie w wysokości 23 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Gdańsk, godz IV FORUM POLITYKI GOSPODARCZEJ ŚLĄSKIE Sekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział w drugim dniu IV Forum Polityki Gospodarczej Śląskie Wiceminister będzie uczestniczył w sesji: Nowy okres programowania rozwój i spójność. Więcej na: Wisła, hotel Stok, godz

4 AKTUALNOŚCI Minister ElŜbieta Bieńkowska podsumowała kadencję - Zrealizowaliśmy wszystkie cele, które cztery lata temu postawiliśmy sobie w Ministerstwie. Dzięki temu dziś jesteśmy pokazywani jako kraj, który najlepiej w historii polityki regionalnej poradził sobie z Funduszami Europejskimi powiedziała minister ElŜbieta Bieńkowska na konferencji prasowej podsumowującej działalność Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. - Droga, którą w tym czasie przebyliśmy nie zawsze była prosta wymagała zmian w polskim prawie i znaczących nakładów pracy. Dziś mogę jednak powiedzieć, Ŝe odnieśliśmy sukces dokończyliśmy budŝet i wykorzystaliśmy przewidziane w nim środki co do eurocenta. Stan wdraŝania obecnego budŝetu równieŝ jest dla nas powodem do satysfakcji zaznaczyła minister. - Za wydanymi pieniędzmi stoją konkretne inwestycje podkreślił wiceminister Adam Zdziebło. - Zakończyliśmy i rozliczyliśmy 90 tysięcy projektów, kolejne 60 tysięcy jest w realizacji. Trudno znaleźć dzisiaj w Polsce gminę, która nie korzystałaby z Funduszy Europejskich przypomniał Adam Zdziebło. Wiceminister Waldemar Sługocki zaznaczył, Ŝe równie dobrze z wydawaniem europejskich pieniędzy radzą sobie regiony. - JuŜ ponad 70 proc. środków zostało zakontraktowanych. Pamiętajmy, Ŝe fundusze te przekładają się na przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność naszych regionów w Europie - dodał. Blisko 3 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę II linii metra w Warszawie - Dzisiejsza umowa to kolejny wielki dowód na to, Ŝe fundusze europejskie są dla Was, słuŝą ludziom i naprawdę działają. Budowa metra to olbrzymia inwestycja, czwarty co do wielkości projekt ze wszystkich przewidzianych do wsparcia z UE na lata powiedziała minister ElŜbieta Bieńkowska po podpisaniu umowy o dofinansowanie budowy centralnego odcinka II linii warszawskiego metra. Projekt jest wart 5,92 mld złotych, a dofinansowanie UE wyniesie 2,77 mld zł. Uroczystość towarzyszyła konferencji Nowy wymiar transportu w Programie Infrastruktura i Środowisko wyzwania na przyszłość. - To historyczna chwila dla Warszawy i nie tylko. Dofinansowanie centralnego odcinka drugiej linii metra to największy w historii grant dla samorządu w Polsce oraz największa inwestycja samorządowa. dodała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy Jednocześnie projekt jest bardzo innowacyjny. Narzędzia którymi się posługujemy to w porównaniu z budową pierwszej linii metra rewolucja technologiczna. Pozwalają na wydrąŝenie do 25 metrów tunelu na dobę. powiedziała pani prezydent. Projekt pn. II linia metra w Warszawie Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru dostanie dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko z Działania 7.3 Rozwój transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych. Uroczystość podpisania umowy towarzyszyła konferencji Nowy wymiar transportu w Programie Infrastruktura i Środowisko wyzwania na przyszłość. - Bardzo się cieszę, Ŝe dzisiejsza uroczystość towarzyszy tak waŝnemu wydarzeniu. Spotykamy się bowiem z przedstawicielami Komisji Europejskiej by dyskutować o przyszłości finansowania projektów transportowych z Funduszy Europejskich, takŝe w latach JuŜ za dwa tygodnie Komisja Europejska przedstawi projekty rozporządzeń, regulujących podstawowe zasady takŝe polityki spójności. Wszyscy na nie czekają, dlatego spotkania takie jak to, są bardzo waŝne powiedziała minister Bieńkowska Chcemy równieŝ zwrócić uwagę, Ŝe z Funduszy Europejskich wspieramy nie tylko tradycyjne projekty drogowe i kolejowe, ale takŝe transport miejski, intermodalny czy inteligentne systemy transportowe. Wpisują się one w unijne polityki i kierunki rozwoju przez nie wyznaczane, dlatego równieŝ na te projekty chcemy zwrócić uwagę. Inwestycje z róŝnych dziedzin, realizowane we wszystkich regionach przedstawił wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. Dzięki Funduszom Europejskim moŝemy wsiąść w samolot, wylądować na dowolnym, zmodernizowanym z funduszy unijnych lotnisku, przykładowo Okęciu. Tam 4

5 kończy się juŝ budowa łącznika kolejowego, dzięki któremu będzie moŝna szybko dotrzeć do centrum i juŝ wkrótce, przekroczyć Wisłę jadąc świeŝo wybudowaną drugą linią metra podsumował wiceminister Zdziebło. Podsumowanie I edycji wdraŝania Funduszy Norweskich w Polsce Polska otrzymała od Norwegii, Liechtensteinu i Islandii 533,51 mln euro na lata Dzięki tym środkom zrealizowaliśmy juŝ ponad 1400 projektów, wykorzystując przy tym całą pulę. W ramach drugiej edycji na lata , Polska otrzymała jeszcze większą kwotę 578 mln euro. Nowe pieniądze wydamy równie dobrze jak te z pierwszej edycji zapowiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podczas konferencji podsumowującej wdraŝanie Funduszy Norweskich, która odbyła się 21 września 2011 r. w siedzibie MRR. Pieniądze norweskie stanowiły waŝne uzupełnienie funduszy UE w czasie perspektywy , kiedy to obszary pomocy z tych dwóch źródeł nie pokrywały się zaznaczył Zdziebło. Największe środki zostały przekazane na rzecz wzmocnienia obszaru Schengen ponad 112 mln euro, następnie na ochronę środowiska, dziedzictwo kulturowe, naukę i zdrowie. Wsparliśmy wiele projektów, które obecnie są turystycznymi perełkami, m.in. Muzeum - Zamek w Łańcucie, Europejskie centrum Bajki w Pacanowie czy Sanktuarium w Świętej Lipce - dodał Zdziebło. - Projektem o najwyŝszej wartości, przekraczającym 11 mln euro była Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Terespolu zaznaczył. - Dziś pokazujemy rezultaty pracy wykonanej w ciągu ostatnich siedmiu lat w Polsce. Cieszę się, Ŝe dzięki tym grantom Norwegia przyczyniała się do realizacji tak wielu waŝnych i interesujących inicjatyw podkreślił J.E. Enok Nygaard, Ambasador Norwegii w Polsce. Zwrócił równieŝ uwagę na bliską współpracę pomiędzy partnerami z róŝnych organizacji i samorządów z obydwu krajów. - W nowej edycji Mechanizmów Norweskich wzmocniony będzie sektor ochrony środowiska, w tym rozwój i stosowanie technologii wychwytywania oraz składowania CO2. poinformował wiceminister Zdziebło Informacje nt. nowej perspektywy Mechanizmów Norweskich na lata moŝna znaleźć na stronie: Wiceminister Marceli Niezgoda na konferencji o współpracy transgranicznej w Kaliningradzie - DuŜe znaczenie dla Polskiej Prezydencji ma współpraca terytorialna realizowana zarówno pomiędzy Państwami Członkowskimi, jak i z udziałem Państw Partnerskich nienaleŝących do Unii Europejskiej powiedział Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, podczas VII Konferencji dotyczącej współpracy transgranicznej pomiędzy Unią Europejską, Federacją Rosyjską i Norwegią, która odbyła się w Kaliningradzie września 2011 r. Podczas konferencji, w której uczestniczyli m.in. Aleksander śukow, wicepremier Federacji Rosyjskiej oraz ministrowie odpowiedzialni za rozwój regionalny z Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii i Federacji Rosyjskiej, omawiano zagadnienia związane ze współpracą transgraniczną oraz międzyregionalną, jak równieŝ dotyczące rozwoju turystyki i wsparcia przedsiębiorstw na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego i współpracy w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego. W przeddzień konferencji odbyło się nieformalne spotkanie ministrów rozwoju regionalnego, na którym Polskę reprezentował wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda. Tematem spotkania była współpraca terytorialna w obszarze Morza Bałtyckiego. 5

6 XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki - W Programie Kapitał Ludzki mamy ponad 65 proc. podpisanych umów z certyfikacją sięgającą 30 proc. całkowitej alokacji powiedział Marceli Niezgoda, wiceminister rozwoju regionalnego otwierając siedemnaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki, które odbyło się w dniach września 2011 r. w Białymstoku. NajwaŜniejszym punktem posiedzenia była informacja nt. postępu prac w związku z przeglądem śródokresowym PO KL z uwzględnieniem planowanych zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL (tj. zmiany jakie będą obowiązywały w Programie od 1 stycznia 2012 roku), prezentacja załoŝeń projektów Planów działania na 2012 r. oraz zatwierdzenie zmian w Planach działania na 2011 r. w ramach komponentu regionalnego PO KL. Zgodnie z przedstawionymi informacjami na temat postępu finansowego wg stanu na koniec sierpnia br. w ramach Programu Kapitał Ludzki zawarto blisko 28 tys. umów, których wartość stanowi 66 proc. alokacji Programu. W ramach całego PO KL rozliczono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność 36 proc. środków, z czego większość w ramach Priorytetów komponentu regionalnego. Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji Programu do końca czerwca br. ze wsparcia EFS skorzystało blisko 3,9 mln osób, w tym 2,1 mln kobiet. Udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla ponad 107 tys. osób, a udział w projektach w zakresie Aktywnej Polityki Rynku Pracy zakończyło ponad 626 tys. osób. W obszarze integracji społecznej dofinansowanie uzyskało blisko 300 instytucji wspierających ekonomię społeczną natomiast udział w projektach zakończyło ponad 67 tys. osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych mających na celu rozwój kwalifikacji zawodowych objęto blisko 338 tys. osób pracujących. Blisko 3 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego skorzystało ze środków w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL natomiast 10,3 tys. szkół prowadzących kształcenie ogólne zrealizowało projekty rozwojowe. Pierwszego dnia posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego PO KL mieli okazję odwiedzić projekt pn. Projektanci Podlasia, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Białymstoku w Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL. Rusza kolejny etap kampanii poświęconej zasadzie równości szans kobiet i męŝczyzn na rynku pracy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna kolejny etap kampanii społecznej poświęconej promocji zasady równości szans kobiet i męŝczyzn na rynku pracy. Spot reklamowy, wykorzystywany w kampanii, zostanie pokazany w kinach w całej Polsce. Spot będzie moŝna zobaczyć od 23 września do 27 października 2011 r. Celem kampanii jest promocja zasady równości szans kobiet i męŝczyzn na rynku pracy w kontekście działań wspieranych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Kampania będzie trwała do końca roku. Scenariusz spotu, który wygrał konkurs organizowany przez Departament Zarządzania EFS w 2010 r. pokazuje zaskakującą rozmowę kwalifikacyjną, podczas której szczegółowe pytania o Ŝycie osobiste zadawane są męŝczyźnie, a on traktowany jest jako podejrzany o posiadanie Ŝycia rodzinnego. Ten zabieg ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, Ŝe wciąŝ na rynku pracy mamy do czynienia z dyskryminacją ze względu na płeć, pojawiającą się juŝ na etapie rekrutacji, gdzie oprócz wykształcenia, kwalifikacji i dotychczasowych doświadczeń, liczy się status matrymonialny kandydatki. Taki sposób myślenia często odbiera kobietom szansę na rozwój kariery oraz wykorzystanie swoich umiejętności w pracy zawodowej. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi, Ŝe w traktowaniu kobiet i męŝczyzn na rynku pracy wciąŝ istnieją podwójne standardy - z drugiej zaś promuje zasadę równości szans płci. Projekty realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki mają za zadanie wspierać wyrównywanie szans obu płci, dawać równe prawa i szanse rozwoju oraz moŝliwość wyboru drogi Ŝyciowej. Spot moŝna obejrzeć na 6

7 KONKURSY Konkurs Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze w ramach Festiwalu Plus CAMERIMAGE Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego zapraszają instytucje zaangaŝowane w zarządzanie i wdraŝanie Funduszy Europejskich, do udziału w drugiej edycji Konkursu Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze w ramach Festiwalu Plus Camerimage. Termin nadsyłania spotów - 12 października 2011 roku. Krótkie filmy promocyjne lub reklamowe, trwające maksymalnie 60 sekund, o tematyce związanej z Funduszami Europejskimi naleŝy przesłać na płytach DVD w formacie QuickTime HD (w dwóch egzemplarzach) oraz dodatkowo jedną kopię przeglądową w formacie DVD wraz z wypełnionym formularzem w wersji papierowej pod adres: Fundacja Tumult Konkurs Fundusze Europejskie w kadrze Rynek Nowomiejski Toruń. Nagrodą dla zwycięzcy w Konkursie jest szkolenie dla grupy osób biorących udział w przygotowaniu spotu ze strony zamawiającego (maksymalnie 6 osób), ufundowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz statuetka. Jury konkursu, złoŝone z przedstawicieli branŝy marketingu i reklamy oraz twórców filmowych, moŝe takŝe przyznać wyróŝnienia. Nagrody i wyróŝnienia będą wręczane podczas Gali zamykającej Festiwal. Statuetką uhonorowana zostanie równieŝ agencja reklamowa, która opracowała koncepcję i wyprodukowała zwycięski spot. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej naleŝy wysłać na adres Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Festiwalu Plus Camerimage Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa, centrala tel Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Biuro Ministra; Redaktor Monika Kołtunik tel.: , faks: , 7

REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH. Fundusze Europejskie w kadrze POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH. Fundusze Europejskie w kadrze POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH Fundusze Europejskie w kadrze 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Sobota, 2-7 lutego SEMINARIA INFORMACYJNE: EURO NA ZDROWIE W nadchodzącym tygodniu odbędą się seminaria informacyjne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 27 (123) lipca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 27 (123) lipca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 27 (123) 13-19 lipca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 13 lipca WIZYTA MINISTER ELśBIETY BIEŃKOWSKIEJ W POWIECIE BIELSKIM Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 8 (154) 1-7 marca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 8 (154) 1-7 marca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 8 (154) 1-7 marca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Środa, 3 marca SPOTKANIE MINISTER E. BIEŃKOWSKIEJ Z AMBASADOREM SINGAPURU Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska spotka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 9 (155) 8-14 marca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 9 (155) 8-14 marca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 9 (155) 8-14 marca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 8 marca PREZENTACJA RAPORTU: POLSKA RAPORT STRATEGICZNY 2009 - NSRO Podsekretarz stanu w MRR Jarosław Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 13 (209) 28 marca-3 kwietnia 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 13 (209) 28 marca-3 kwietnia 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 13 (209) 28 marca-3 kwietnia 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 28 marca WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ BIONANOPARKU W ŁODZI Podsekretarz stanu w MRR Iwona

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 10 (206) 7-13 marca 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 10 (206) 7-13 marca 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 10 (206) 7-13 marca 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Wtorek, 8 marca KONFERENCJA PRASOWA: DOTACJA JEST KOBIETĄ JAK POLKI KORZYSTAJĄ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 8 marca zapraszamy na

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (207) 7-13 marca 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (207) 7-13 marca 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (207) 7-13 marca 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 marca KONSULTACJE KONCEPCJI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU W SZCZECINIE Podsekretarz stanu w MRR Waldemar

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 37 (133) 21-27 września 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 37 (133) 21-27 września 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 37 (133) 21-27 września 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Wtorek, 22 września ROCZNA KONFERENCJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZE- SKA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 98 19-25 stycznia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 98 19-25 stycznia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 98 19-25 stycznia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 19 stycznia KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRIORYTET ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA W RA- MACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 50 (246) 12-18 grudnia 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 50 (246) 12-18 grudnia 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 50 (246) 12-18 grudnia 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Sobota, 10 grudnia PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. ZOBACZ MOC EFEKTÓW! 10 grudnia w Warszawie podczas 5-minutowych projekcji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 24 (220) czerwca 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 24 (220) czerwca 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 24 (220) 13-19 czerwca 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 13 czerwca SPOTKANIE MINISTER ELśBIETY BIEŃKOWSKIEJ Z PRZEWODNICZĄCĄ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM DANUTĄ HÜBNER

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11(259) 12-18 marca 2012 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11(259) 12-18 marca 2012 r. Biuletyn Informacyjny nr 11(259) 12-18 marca 2012 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 12 marca DOTACJA JEST KOBIETĄ, CZYLI JAK POLKI KORZYSTAJĄ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH KONFERENCJA PRASOWA Minister

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 49 (245) 5-11 grudnia 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 49 (245) 5-11 grudnia 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 49 (245) 5-11 grudnia 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Wtorek, 5-6 grudnia XVIII POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI W dniach 5-6 grudnia br.

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. POBUDŹ FIRMĘ DO śycia! KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. JAROSŁAW AW PAWŁOWSKI PODSEKRETARZ STANU, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EFEKTY REALIZCJI PO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 16 (162) 26 kwietnia-2 maja 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 16 (162) 26 kwietnia-2 maja 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 16 (162) 26 kwietnia-2 maja 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 26 kwietnia SPOTKANIE LIDERÓW ŚLĄSKIEJ AKADEMII EKOLOGICZNEJ Sekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Środa, 28 stycznia SEMINARIUM INFORMACYJNE: AUTOSTRADA NOWYCH MOśLIWOŚCI 28 stycznia odbędzie się seminarium informacyjne:

Bardziej szczegółowo

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego e u r o k o n t a k t Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Brzeg Opolski 05.04.2006 1 Wartość pomocy dla Polski w latach 2004-2006 Nazwa programu Kwota w TMEUR Programy Operacyjne (7

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (157) 22-28 marca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (157) 22-28 marca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (157) 22-28 marca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 22 marca IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MIASTO 2010 Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 22 (168) 7-13 czerwca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 22 (168) 7-13 czerwca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 22 (168) 7-13 czerwca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 7 czerwca SPOTKANIE Z MARSZAŁKAMI NA TEMAT NIWELOWANIA SKUTKÓW POWODZI Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 7 (153) 22-28 lutego 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 7 (153) 22-28 lutego 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 7 (153) 22-28 lutego 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 22 lutego OFICJALNE OTWARCIE DOMU POLSKI WSCHODNIEJ W BRUKSELI Podsekretarz stanu w MRR Krzysztof Hetman weźmie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Człowiek najlepsza inwestycja Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje ogólne Europejski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 25 (121) 29 czerwca 5 lipca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 25 (121) 29 czerwca 5 lipca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 25 (121) 29 czerwca 5 lipca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 29 czerwca KONFERENCJA PRASOWA: FUNDUSZ SPÓJNOŚCI DLA ROZWOJU POLSKI Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 48 (144) 7-13 grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 48 (144) 7-13 grudnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 48 (144) 7-13 grudnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 7 grudnia XV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO NPR 2004-2006 Sekretarz stanu w MRR Hanna Jahns weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 33 (129) 24-30 sierpnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 33 (129) 24-30 sierpnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 33 (129) 24-30 sierpnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Środa, 26 sierpnia WICEMINISTER HANNA JAHNS NA 49 KONGRESIE EUROPEAN REGIONAL SCIENCE ASSO- CIATION Sekretarz stanu w MRR

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 25 (171) 28 czerwca- 4 lipca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 25 (171) 28 czerwca- 4 lipca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 25 (171) 28 czerwca- 4 lipca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Wtorek, 29 czerwca POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Halina Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych nr 12 w Łodzi

Halina Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych nr 12 w Łodzi Halina Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych nr 12 w Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt LABORATORIUM MODY realizowany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 18 (214) 2-8 maja 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 18 (214) 2-8 maja 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 18 (214) 2-8 maja 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Czwartek-Sobota, 5-7 maja WIZYTA RZĄDOWEJ DELEGACJI W CZARNOGÓRZE, SERBII I CHORWACJI Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska

Bardziej szczegółowo

2004-2006 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności (NSS) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO

2004-2006 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności (NSS) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO INFORMACJE OGÓLNE Europejski Fundusz Społeczny Ten kluczowy instrument polityki społecznej wewnątrz Unii Europejskiej został utworzony w 1957 r. (na mocy Traktatów Rzymskich, powołujących do Ŝycia Europejską

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 35 (131) 7-13 września 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 35 (131) 7-13 września 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 35 (131) 7-13 września 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 7 września WIZYTA WICEMINISTRA ADAMA ZDZIEBŁO W KIELCACH Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 45 (141) listopada 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 45 (141) listopada 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 45 (141) 16-22 listopada 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 16 listopada WIZYTA MINISTER E. BIEŃKOWSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 40 (236) 3-9 października 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 40 (236) 3-9 października 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 40 (236) 3-9 października 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 3 października KONFERENCJA: WYZWANIA I INWESTYCJE W OBSZARZE ENERGETYKI I CIEPŁA A POLSKA PREZYDENCJA W

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 14(262) 2-8 kwietnia 2012 r.

Biuletyn Informacyjny nr 14(262) 2-8 kwietnia 2012 r. Biuletyn Informacyjny nr 14(262) 2-8 kwietnia 2012 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 2 kwietnia SPOTKANIE Z DELEGACJĄ Z MONGOLII Podsekretarz stanu w MRR Konrad Niklewicz spotka się zastępcą prezesa

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 31 (227) 1-7 sierpnia 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 31 (227) 1-7 sierpnia 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 31 (227) 1-7 sierpnia 2011 r. AKTUALNOŚCI Spotkanie minister Bieńkowskiej z ministrem rozwoju regionalnego Tunezji - Cieszę się z tego, Ŝe moŝemy podzielić się naszymi doświadczeniami

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

GROW II MoŜliwości współpracy z partnerami zagranicznymi dla NGO

GROW II MoŜliwości współpracy z partnerami zagranicznymi dla NGO GROW RFO 2005-2007 GROW II MoŜliwości współpracy z partnerami zagranicznymi dla NGO Doświadczenia i perspektywy wdraŝania projektu GROW w Małopolsce Championing neighbourhoods ZWYCIĘSKIE SĄSIEDZTWO 8 października

Bardziej szczegółowo

Powtórzmy sukces INTERREG! Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Powtórzmy sukces INTERREG! Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej Sprawozdanie z konferencji Europejska Współpraca Terytorialna 2007 2013 w Małopolsce. Powtórzmy sukces INTERREG! 20 maja 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Departament Polityki Regionalnej ul. Wielicka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 5 (151) 8-14 lutego 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 5 (151) 8-14 lutego 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 5 (151) 8-14 lutego 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Wtorek, 8-9 lutego WIZYTA WICEMINISTRA ADAMA ZDZIEBŁO W BRUKSELI Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło spotka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (111) 20-26 kwietnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 15 (111) 20-26 kwietnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 15 (111) 20-26 kwietnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 20 kwietnia SPOTKANIE ANIMACYJNO-INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - SKORZYSTAJMY Z TEJ SZANSY 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdraŝania unijnej polityki spójności na lata

Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdraŝania unijnej polityki spójności na lata Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdraŝania unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej Kraków, 11 października 2012 r. Doświadczenia Programu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 17 (366) 28 kwietnia-11 maja 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 17 (366) 28 kwietnia-11 maja 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 17 (366) 28 kwietnia-11 maja 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 28 kwietnia SPOTKANIE Z MINISTREM FUNDUSZY EUROPEJSKICH RUMUNII Wicepremier, minister infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 35 (231) 29 sierpnia-4 września 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 35 (231) 29 sierpnia-4 września 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 35 (231) 29 sierpnia-4 września 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Czwartek, 1 września PODPISANIE UMOWY DOT. ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LUBLINIE Wiceminister rozwoju

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO W PERSPEKTYWIE 2009-2014

WDRAŻANIE MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO W PERSPEKTYWIE 2009-2014 Konferencja zamykająca I edycjęmechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce WDRAŻANIE MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO W PERSPEKTYWIE 2009-2014

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 36 (132) 14-20 września 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 36 (132) 14-20 września 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 36 (132) 14-20 września 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 września WIZYTA MINISTER ELśBIETY BIEŃKOWSKIEJ W NIEPOŁOMICACH Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 48 (194) 6-12 grudnia 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 48 (194) 6-12 grudnia 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 48 (194) 6-12 grudnia 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 6 grudnia MINISTER ELśBIETA BIEŃKOWSKA NA POLSKO-NIEMIECKICH KONSULTACJACH MIĘ- DZYRZĄDOWYCH Minister rozwoju

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 49 (195) 13-19 grudnia 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 49 (195) 13-19 grudnia 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 49 (195) 13-19 grudnia 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 13 grudnia PODSUMOWANIE WSPÓLNEGO PROJEKTU MRR I OECD Podsekretarz stanu w MRR Waldemar Sługocki weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 47 (193) 29 listopada 5 grudnia 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 47 (193) 29 listopada 5 grudnia 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 47 (193) 29 listopada 5 grudnia 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 29 listopada MINISTER ELśBIETA BIEŃKOWSKA NA PODPISANIU DOKUMENTÓW ZAŁOśYCIELSKICH SPÓŁKI EUROTERMINAL

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r.

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r. Warszawa, 7 maja 2008 r. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa W tym roku kończy się wydatkowanie funduszy europejskich dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2004-2006.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 96 22 grudnia 2008 r. 11 stycznia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 96 22 grudnia 2008 r. 11 stycznia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 96 22 grudnia 2008 r. 11 stycznia 2009 r. W NADCHODZĄCYCH TYGODNIACH Poniedziałek, 22 grudnia 2008 r. KONFERENCJA: WYZWANIA I SZANSE PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI Minister rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 października 2014 r.

Warszawa, 20 października 2014 r. Warszawa, 20 października 2014 r. W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. edukacji w ramach Komitetu Monitorującego Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki podczas którego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z obszaru kultury

Finansowanie projektów z obszaru kultury Finansowanie projektów z obszaru kultury Fundusz Wymiany Kulturalnej Marek Góźdź Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Plan prezentacji Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 18 20 lipca 2011 roku Szanowni Państwo, W bieŝącym numerze biuletynu pragniemy zwrócić szczególną uwagę na informację dotyczącą rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Narada Dyrektorów AP Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Daniel Wiciński Doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Warszawa, 29.11.2013 r. Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie 2009 r.

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie 2009 r. Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie 2009 r. Ogólne informacje W 2009 r. łączne dofinansowanie projektów m.st. Warszawy przekroczyło 8 mld zł Obecnie w realizacji 103 projekty, Wartość

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I DOBRE PRAKTYKI. Aleksandra Głowacka. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

DOTACJE UNIJNE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I DOBRE PRAKTYKI. Aleksandra Głowacka. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie DOTACJE UNIJNE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I DOBRE PRAKTYKI Aleksandra Głowacka Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Dział Projektów Europejskich DPE jest jednostką Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

"Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych

Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych "Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness

Bardziej szczegółowo

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Paweł ChorąŜ ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podstawy prawne Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Warszawa, listopada 2010 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Warszawa, listopada 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Warszawa, 24-25 listopada 2010 r. Województwo śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2

Bardziej szczegółowo

Konkurs "Wolontariat w akcji

Konkurs Wolontariat w akcji NEWSLETTER dla Organizacji Pozarządowych nr 4/2013 Spis treści: 9 maja 2013 r. 1. Konkurs Wolontariat w akcji 2. Spotkanie informacyjne na temat programu Młodzież w działaniu 3. "Rodzynki z pozarządówki"

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 4 (150) 1-7 lutego 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 4 (150) 1-7 lutego 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 4 (150) 1-7 lutego 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 1 lutego POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. PROSTYCH FUNDUSZY Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010 stan na 31 grudnia 2010 r. Ogłoszone konkursy w latach 2007-2010 październik 2007

Bardziej szczegółowo