Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły"

Transkrypt

1 Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły SIEĆ 1 str. 1 Grupa docelowa: Dyrektorzy szkół i/lub przedszkoli Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci 1. Spotkanie organizacyjne. Integracja grupy 1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci. 2. Dyskusja na temat roli dyrektora w promocji szkoły, jak ją sobie wyobrażamy. 3. Wprowadzenie do teorii. Spotkanie z ekspertem: co to jest promocja i PR szkoły? reputacja a wizerunek szkoły; etyka działań PR; wewnętrzny i zewnętrzny PR; planowanie działań promocyjnych. 4. Warsztaty prowadzone przez eksperta (np. znanego w środowisku dziennikarza): przygotowywanie materiałów dla lokalnej prasy w celach promocyjnych, kontakty z dziennikarzami. J. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą, CODN, Warszawa D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk D. Aslett, Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę, Czytelnik, Warszawa R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk M. Podzielska, Nauczyciel lider. Jak budować autorytet?, WSiP, Warszawa P. Fortuna, M. Torój, Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne, Difin, Warszawa Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia. Dzielenie się pomysłami dotyczącymi promocji szkoły, ciekawą literaturą, pomysłami związanymi z PR. Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy na temat sposobów promocji szkoły. Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z promocją szkoły. Dyskusja na temat nowych technologii w promowaniu szkoły. Dyskusja po spotkaniu z ekspertem. Wspólne ustalenie kto poprowadzi kolejny warsztat.

2 SIEĆ 1 str Wizerunek dyrektora 1. Prezencja dyrektora jak wyglądać, zachowywać się, aby najlepiej reprezentować placówkę? 2. Wystąpienia publiczne jak się przygotować, jak przemawiać? (różnorodne techniki w zależności od rodzaju wystąpienia). 3. Krótkie warsztaty prowadzone przez eksperta na temat zasad precedencji. M. Podzielska, Nauczyciel lider. Jak budować autorytet?, WSiP, Warszawa Przywództwo w szkole, red. J. Michalak, Impuls, Kraków R. Gut, Cechy osobowe dyrektora szkoły a styl zarządzania, CODN, Warszawa Propozycja ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, Kielce 2006 (www. kuratorium.kielce.pl). Wymiana plików i materiałów na temat wizerunku dyrektora, zasad precedencji, wystąpień publicznych. Dyskusja na temat spotkania z zaproszonym ekspertem. Wspólne ustalenie kto poprowadzi kolejny warsztat. Czasopisma: Dyrektor Szkoły Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły Miesięcznik Dyrektora Szkoły 3. Media relations 1. Spotkanie z ekspertami: dziennikarzem i rzecznikiem prasowym. 2. Dyskusja panelowa z ekspertami, m.in. na następujące tematy: zasad współpracy z dziennikarzami; sposobów informowania o sytuacjach trudnych i kryzysowych; kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły w mediach; Pozycje podane przez ekspertów Ustawa: prawo prasowe J. Leszczyńska, Zarządzanie sytuacją kryzysową w szkole, Raabe, Warszawa Dyskusja na forum o spotkaniu z ekspertami. Dyskusja na forum o lokalnym rynku medialnym: czasopismach, telewizji lokalnej, internetowych serwisach i portalach informacyjnych. Badania fokusowe: jaki obraz szkoły i nauczycieli wyłania się z lokalnych serwisów i portali informacyjnych. 3. Rozmowa uczestników sieci na temat szkolnej polityki medialnej. 4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami, np. jak przygotować dobry komunikat prasowy?

3 SIEĆ 1 str Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 5. Prezentacja dobrych praktyk : uczestnicy sieci przedstawiają sprawdzone formy współpracy ze środowiskiem lokalnym. 6. Praca w grupach nad konkretnymi problemami, np. jak współpracować z: rodzicami, samorządem lokalnym, ośrodkiem kultury? 7. Dyskusja: razem czy osobno? Na ile wspólne działania szkół i ich przedsięwzięcia mogą poprawić współpracę ze środowiskiem lokalnym? J. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą, CODN, Warszawa Strony internetowe: Wymiana opinii na temat spotkania z przedstawicielami środowiska lokalnego. Dyskusja na forum na temat wspólnych przedsięwzięć czy ogólnie współpracy ze środowiskiem lokalnym. 8. Bank pomysłów: planowanie wspólnych działań szkół na rzecz środowiska lokalnego. 9. Spotkanie z wójtem, burmistrzem, prezydentem, innymi przedstawicielami środowiska lokalnego, w celu np. konsultacji pomysłów wypracowanych podczas sieciowych spotkań (np. wspólnych przedsięwzięć szkół na rzecz środowiska lokalnego). 5. Budowanie strategii promocyjnej szkoły Praca w grupach nad problemami: zalety planowania strategicznego w kontekście promocji szkoły; ocena efektywności elementów promocji szkoły dotychczas wykorzystywanych; J. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą, CODN, Warszawa Wyszukiwanie w internecie przykładów działań promocyjnych szkół, materiałów filmowych, filmów reklamowych, folderów itp. Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań. umiejętność wyboru elementów specyficznych, wyróżniających szkołę; redefinicja czynników promocyjnych (szkolne uroczystości, spotkania, działania w środowisku lokalnym, materiały informacyjne, prezentacje, etc.).

4

5 Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu) SIEĆ 2 str. 1 Grupa docelowa: Dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz oświatowych gmin i powiatu Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci 1. Integracja grupy. Diagnoza zasobów do budowania spójności edukacyjnej 1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci. 2. Prezentacja poszczególnych szkół i krótkie omówienie tematów sieci dla nauczycieli na terenie powiatu. 3. Dyskusja na temat znaczenia spójności edukacyjnej. 4. Dyskusja na temat możliwych obszarów budowania spójności edukacyjnej, np. języki obce, wychowanie fizyczne uczniów, współpraca nauczycieli poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. 5. Praca w grupach: określenie szans, zagrożeń i możliwości. 6. Praca w grupach: szukanie obszarów współpracy. 7. Planowanie wewnętrznej diagnozy zasobów szkoły do budowania spójności edukacyjnej. Przepisy prawa oświatowego i miejscowego Oferty edukacyjne szkół z poprzednich lat Ramowe plany nauczania z lat poprzednich Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematów na kolejne zajęcia. Dzielenie się pomysłami, propozycjami rozwiązań w obszarze spójności edukacyjnej. Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy i dyskusji. Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z zarządzaniem oświatą na poziomie powiatu. Dyskusja na temat pomysłu budowania spójności edukacyjnej na poziomie powiatu. Dyskusja na temat sieci dla nauczycieli na terenie powiatu. Dyskusja na temat wewnętrznej diagnozy szkoły dotyczącej jej zasobów do budowania spójności edukacyjnej. Ustalenie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej zapisów raportu z diagnozy wewnątrzszkolnej. Ustalenie jednorodnego szablonu dla prezentacji raportów. Wybór szkół, które dokonają prezentacji raportów z diagnozy.

6 SIEĆ 2 str Organizacja sieci współpracy w powiecie 1. Krótka prezentacja raportów z wewnętrznych diagnoz zasobów szkół do budowania spójności edukacyjnej (jedna prezentacja dla szkoły podstawowej, jedna dla gimnazjum i jedna dla szkoły ponadgimnazjalnej). 2. Praca w grupach: na bazie raportów z diagnoz określenie obszarów współpracy i wypracowanie kierunków dalszych działań. 3. Praca w grupach (projektowanie kolejnego roku szkolnego): zaprojektowanie i wypracowanie zasad funkcjonowania sieci nauczycielskich; obszary sieci przedmiotowych i problemowych (np. dla zadań wychowawczych, edukacji regionalnej, realizacji wspólnych projektów itp.); określenie liczby nauczycieli w sieci, tematyki, propozycje osobowe. Raporty z wewnątrzszkolnej diagnozy zasobów szkoły do budowania spójności edukacyjnej Jak wyżej oraz dalsza dyskusja o obszarach współpracy. Dyskusja na temat sieci nauczycielskich i zasad ich pracy. 3. Planowanie nowego roku szkolnego w szkole 1. Krótka prezentacja efektów pracy poszczególnych sieci nauczycielskich w konkretnych szkołach lub przedstawienie informacji, co dzieje się w poszczególnych sieciach. 2. Prezentacja propozycji ofert edukacyjnych poszczególnych szkół na kolejny rok szkolny. 3. Dyskusja nad propozycjami. 4. Praca w grupach: wypracowanie rozwiązań kompromisowych. Oferty edukacyjne poszczególnych szkół z poprzednich lat Rozporządzenie MEN ws. ramowych planów nauczania Szkolne plany nauczania poszczególnych szkół Jak wyżej oraz zamieszczenie na forum informacji o tym, co dzieje się w poszczególnych sieciach nauczycieli. Dyskusja na temat efektów pracy poszczególnych sieci lub informacji na ten temat. Dyskusja na temat ofert edukacyjnych poszczególnych szkół na nowy rok szkolny. Dyskusja wokół wypracowanego kompromisu związanego z ofertami szkół.

7 SIEĆ 2 str Planowanie nowego roku szkolnego wypracowanie kompromisu 1. Krótka prezentacja efektów pracy poszczególnych sieci nauczycieli lub przedstawienie informacji, co dzieje się w poszczególnych sieciach. 2. Praca w grupach: ustalenie propozycji ostatecznych ofert edukacyjnych na bazie rozwiązań kompromisowych. 3. Przygotowanie strategii negocjacyjnej do rozmów z organem prowadzącym oraz stworzenie zrębów koncepcji budowania spójności edukacyjnej na terenie powiatu. Przykładowe strategie rozwoju oświaty na terenie powiatu (np. z lat ubiegłych, z innych powiatów) Jak wyżej oraz dyskusja na temat strategii negocjacyjnej do rozmów z organami prowadzącymi oraz wokół zrębów koncepcji spójności. 5. Przyjęcie strategii spójności edukacyjnej i zaplanowanie dalszych działań 1. Krótka prezentacja efektów pracy poszczególnych sieci nauczycieli lub przedstawienie informacji, co dzieje się w poszczególnych sieciach. 2. Spotkanie z organami prowadzącymi. 3. Przedstawienie propozycji zmian zmierzających do budowania spójności edukacyjnej oraz dyskusja panelowa nad nimi. 4. Negocjacje. 5. Wypracowanie ostatecznych ofert zaakceptowanych przez organy prowadzące oraz wypracowanie innych elementów koncepcji spójności edukacyjnej. 6. Przygotowanie do rozpoczęcia prac nad arkuszami organizacyjnymi i do wprowadzenia zmian zawartych w uzgodnionej koncepcji spójności. Koncepcja spójności edukacyjnej na terenie powiatu Jak wyżej oraz dyskusja wokół uzgodnionej i zatwierdzonej koncepcji spójności edukacyjnej na terenie powiatu. REKOMENDACJE Zakłada się, że w pierwszym roku zostanie przygotowana spójna oferta edukacyjna w zakresie nauczania języków obcych i wychowania fizycznego. W kolejnym roku funkcjonowania sieci warto skupić się na innych elementach wypracowanej koncepcji spójności, np. na wdrożeniu ustaleń pomiędzy matematykami czy polonistami szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (ewentualnie ustaleń pomiędzy nauczycielami szkoły podstawowej gimnazjum i osobno: gimnazjum szkoły ponadpodstawowej).

8

9 Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole SIEĆ 3 str. 1 Grupa docelowa: Dyrektorzy szkół Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci 1. Integracja grupy. Analiza aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci. 2. Prezentacja i krótkie omówienie pakietu rozporządzeń dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 3. Warsztaty Rozporządzenie MEN ws. pomocy psychologiczno-pedagogicznej a zadania dyrektora szkoły, przygotowane i prowadzone przez koordynatora. 4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami związanymi z pomocą psychologiczno- -pedagogiczną, np.: jak organizować zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów? w jakiej formie udzielać uczniom porad i konsultacji? jak przygotować i zorganizować porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów? Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487). Strony internetowe: Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia. Dzielenie się pomysłami, gotowymi rozwiązaniami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wypracowanymi w poszczególnych szkołach. Wymiana doświadczeń. Wyszukiwanie w internecie inspiracji do ciekawej rozmowy. Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Dyskusja na temat wybranych aspektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na kolejne spotkanie.

10 SIEĆ 3 str Spotkanie ze specjalistą 1. Warsztaty prowadzone przez specjalistę w 2 blokach tematycznych: co wynika z orzeczeń i opinii poradni psychologiczno- pedagogicznych? planowanie organizacji różnych form wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 2. Omówienie warsztatów i dyskusja z ekspertem. Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487). Strony internetowe: Jak wyżej oraz dyskusja na temat spotkania ze specjalistą. Przedyskutowanie i podział zadań na kolejne spotkanie, np. wybór uczestnika sieci, który przygotuje krótkie wprowadzenie do spotkania. Literatura zaproponowana przez zaproszonego eksperta. 3. Jak organizować pracę zespołów nauczycielskich? 1. Krótkie wprowadzenie: rola i zadania zespołów nauczycielskich w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wprowadzenie przygotowane przez jednego z uczestników sieci. 2. Praca w grupach nad konkretnymi zagadnieniami, np.: organizacja pracy zespołu nauczycielskiego; dokumentowanie pracy zespołu; organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego. 3. Debata uczestników sieci na temat zasad tworzenia dokumentacji szkolnej, a zwłaszcza tego, jak unikać tworzenia zbędnych dokumentów. Jak wyżej oraz przykładowe wzory dokumentów funkcjonujące w szkołach. Jak wyżej oraz dyskusja na temat wypracowanych w grupach proponowanych rozwiązań. Ciąg dalszy debaty na temat zasad tworzenia dokumentacji szkolnej (dokumenty niezbędne i dodatkowe). Wybór dyrektora, który przedstawi system organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej funkcjonujący w jego szkole.

11 4. Jak mierzyć efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej? 1. Krótkie wprowadzenie: zadania dyrektora szkoły w zakresie badania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących aktów prawnych. Wprowadzenie przygotowane przez jednego z uczestników sieci. 2. Prezentacja przygotowana przez dyrektora- -uczestnika sieci: system organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wypracowany i funkcjonujący w szkole. Polecamy przeprowadzenie prezentacji poświęconej budowaniu takiego systemu. 3. Dyskusja uczestników spotkania na temat mocnych stron zaprezentowanego systemu. 4. Praca w grupach nad konkretnymi zagadnieniami, np.: w jaki sposób oceniać efektywność udzielania pomocy? Kiedy to robić? Kto powinien się tym zająć? jak na bieżąco monitorować realizację zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej? ewaluacja (opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej obejmującej pomoc psychologiczno-pedagogiczną). Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487). Strony internetowe: Zasady prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, materiały dostępne na stronie: SIEĆ 3 Jak wyżej oraz dyskusja na temat oceniania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, monitorowania i ewaluacji ww. pomocy. Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na kolejne spotkanie. str Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkanie ze specjalistą w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych czy innych funduszy zewnętrznych oraz z zaproszonymi przedstawicielami organu prowadzącego (4 godz.dydaktyczne) 1. Warsztaty ze specjalistą w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych czy innych funduszy zewnętrznych: jak pozyskać środki zewnętrzne na wewnątrzszkolną pomoc psychologiczno-pedagogiczną? 2. Omówienie warsztatów. 3. Spotkanie z przedstawicielem organu prowadzącego lub organów prowadzących na temat możliwości ubiegania się o dodatkowe godziny na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole oraz na temat możliwości aplikowania o środki zewnętrzne. 4. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci. Jak wyżej oraz wymiana uwag po spotkaniu z ekspertem. Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań. Publikacja informacji na temat wyników ewaluacji pracy sieci.

12

13 Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły SIEĆ 4 str. 1 Grupa docelowa: Dyrektorzy wszystkich typów szkół Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci 1. Spotkanie organizacyjne. Integracja grupy Dyrektor jako prawodawca 1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci. 2. Krótkie wprowadzenie, przygotowane przez koordynatora: pozapedagogiczne obowiązki dyrektora w świetle prawa oświatowego. 3. Wprowadzenie do teorii. Spotkanie z ekspertem specjalistą od prawa oświatowego: co to jest technika prawodawcza? rodzaje dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: uchwały rady pedagogicznej, decyzje i zarządzenia dyrektora szkoły; różnica pomiędzy decyzją a zarządzeniem. 4. Warsztaty prowadzone przez eksperta (temat warsztatów można uzgodnić na forum internetowym lub ustali go koordynator), przykładowe tematy: jak wprowadzać zmiany do statutu szkoły? jak zgodnie z techniką prawodawczą przygotować decyzję dyrektora czy zarządzenie w dowolnej sprawie? 5. Omówienie warsztatów. A. Jeżowski, Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, Wrocław, L. Zaleśny, Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, Wrocław, E. Halska, Delegowanie uprawnień, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, Wrocław, Czasopisma: Dyrektor Szkoły Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły Głos Nauczycielski Miesięcznik Dyrektora Szkoły Portale internetowe: Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia. Ustalenie na forum zakresu tematycznego warsztatów prowadzonych przez eksperta. Dzielenie się pomysłami dotyczącymi aspektów prawnych funkcjonowania szkoły, ciekawą literaturą, wzorami dokumentów prawa wewnątrzszkolnego. Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy na temat statutów szkoły, regulaminów, zarządzeń dyrektora, interesujących serwisów prawa oświatowego. Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z prawem oświatowym. Wymiana plików z wzorami dokumentów. Dyskusja po spotkaniu z ekspertem. Przedstawienie eksperta, który będzie gościem na następnym spotkaniu. Wstępna dyskusja na forum o tzw. trudnych przypadkach związanych z prawem pracy. Pozycje zaproponowane przez eksperta.

14 SIEĆ 4 str Dyrektor jako pracodawca 1. Wprowadzenie do teorii. Spotkanie z ekspertem specjalistą od prawa pracy: zadania dyrektora w zakresie prawa pracy; umowa o pracę, wypowiedzenie i świadectwo pracy; kary kodeksowe dla pracowników; kodeks pracy a Karta Nauczyciela. 2. Warsztaty: pod opieką eksperta analiza tzw. trudnych przypadków związanych z zatrudnieniem, zwalnianiem czy roszczeniami nauczycieli lub innych pracowników (analiza przypadku, symulacja). 3. Omówienie warsztatów. 4. Trudne przypadki w naszej karierze dyrektorskiej: uczestnicy spotkania prezentują trudne przypadki, z którymi zetknęli się w swojej karierze dyrektorskiej. Dyskusja, wymiana doświadczeń. A. Jeżowski, Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, T. Konarska, Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły, Wolters Kluwer Polska ABC, Warszawa K. Piwowar-Sulej, Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie, Wolters Kluwer Polska ABC, Warszawa Czasopisma: Dyrektor Szkoły Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły Głos Nauczycielski Miesięcznik Dyrektora Szkoły Portale internetowe: Jak wyżej oraz dyskusja na temat spotkania z zaproszonym ekspertem. Wymiana doświadczeń związanych z rolą dyrektora jako pracodawcy. Przedstawienie eksperta, który będzie gościem na następnym spotkaniu. Pozycje zaproponowane przez eksperta

15 SIEĆ 4 str Dyrektor jako zarządca nieruchomości 1. Wprowadzenie do teorii. Spotkanie z ekspertem specjalistą od prawa budowlanego: obowiązki dyrektora w zakresie zarządzania nieruchomością szkolną; analiza wybranych zapisów prawa budowlanego; terminy obowiązkowych przeglądów i kontroli. 2. Warsztaty: prowadzenie księgi obiektu budowlanego (przygotowane przez eksperta na podstawie konkretnych przykładów ksiąg obiektów budowlanych). 3. Omówienie warsztatów. 4. Praca w grupach nad terminarzem wszystkich obowiązkowych przeglądów i kontroli. S. Szelewa, Jak zarządzać nieruchomością szkolną?, Municipium, Warszawa Pozycje zaproponowane przez eksperta Jak wyżej oraz dyskusja na forum o spotkaniu z ekspertem. Wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem nieruchomością. Przedstawienie eksperta, który będzie gościem na następnym spotkaniu. 4. Dyrektor jako zarządzający budżetem 1. Trochę teorii. Spotkanie z ekspertem specjalistą od finansów publicznych i rachunkowości oświatowej: zadania dyrektora w zakresie dysponowania środkami publicznymi; budżet placówki oświatowej; sprawozdawczość budżetowa; zasady współpracy dyrektora szkoły z głównym księgowym; organizacja księgowości szkoły. 2. Warsztaty: pod opieką eksperta analiza funkcjonujących w szkole i wymaganych instrukcji, regulaminów, dokumentacji budżetowej. Prezentacja dobrych rozwiązań. A. Jeżowski, Finanse w oświacie, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, M. Handzlik, Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer Polska ABC, Warszawa Pozycje zaproponowane przez eksperta Jak wyżej oraz wymiana opinii na temat spotkania z przedstawicielami organów prowadzących. Wymiana uwag po spotkaniu z ekspertem. Wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem budżetem. Przedstawienie eksperta, który będzie gościem na następnym spotkaniu. Ustalenie tematu warsztatów prowadzonych przez eksperta na następnym spotkaniu.

16 SIEĆ 4 str Omówienie warsztatów. 4. Spotkanie z wójtem, burmistrzem, prezydentem lub innym przedstawicielem organu prowadzącego. Dyskusja na temat szkolnych budżetów oraz problemów z tym związanych. Wypracowanie modus operandi zasad współpracy korzystnych z punktu widzenia organu prowadzącego i dyrektora szkoły. 5. Dyrektor jako organizator BHP w szkole 1. Wprowadzenie do teorii. Spotkanie z ekspertem specjalistą od spraw BHP: obowiązujące przepisy dotyczące BHP w szkole; zadania dyrektora w zakresie BHP; obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników szkoły i odpowiedzialność dyrektora w tym zakresie. 2. Warsztaty na wybrany temat, np.: jak organizować szkolną turystykę? Warsztaty prowadzone przez eksperta. 3. Omówienie warsztatów. 4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami, np.: jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo na szkolnych korytarzach? jak przygotować ocenę ryzyka zawodowego nauczyciela chemii? 5. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci. R. Netczuk, Problemy prawne bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, B. Domerecka, Jak organizować szkolną turystykę, Minicipium, Warszawa M. Taraszkiewicz, J. Kordziński, Bezpieczna i przyjazna szkoła. Vademecum dyrektora, WSiP, Warszawa F. Kabat, Ocena ryzyka zawodowego pracowników placówek oświatowych, empi2, Warszawa Pozycje zaproponowane przez eksperta Jak wyżej oraz wymiana doświadczeń związanych z zapewnieniem BHP w szkole. Publikacja informacji na temat wyników ewaluacji pracy sieci. Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.

17 Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego SIEĆ 5 str. 1 Grupa docelowa: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci 1. Integracja grupy 1. Autoprezentacja uczestników. 2. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci. 3. Wymiana doświadczeń na temat zastosowania filmu na lekcjach języka polskiego, w tym praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi. 4. Warsztaty polonistyczne z wykorzystaniem filmu lub jego fragmentu przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja). 5. Omówienie warsztatów Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewska-Kwiręg, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa 2010 (publikacja dostępna na stronie: Filmowe i edukacyjne strony internetowe: Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia. Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji. Wyszukiwanie ciekawych inspiracji do rozmowy praca z portalami internetowymi. Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z edukacją filmową. Dyskusja dotycząca ulubionych filmów i innych tematów filmowych. Ustalenie na forum, kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty polonistyczne. ef.nhef.pl Pakiet Filmoteka Szkolna, Polski Instytut Sztuki Filmowej, (www.filmotekaszkolna.pl). Pakiet EKRAN 2.0 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz Narodowy Instytut Audiowizualny (www.nina.gov.pl/edukacja/ninateka-edu).

18 SIEĆ 5 str Film na lekcjach języka polskiego 1. Warsztaty polonistyczne z wykorzystaniem filmu lub jego fragmentu przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja). 2. Omówienie warsztatów. 3. Prezentacja własnych doświadczeń związanych z pracą z filmem na lekcjach jakie efekty edukacyjne można osiągnąć, wykorzystując go jako pomoc dydaktyczną? 4. Praca w grupach nad konkretnym problemem edukacyjnym, np. jak wykorzystać film A. Wajdy Pan Tadeusz przy realizacji tematu Pan Tadeusz jako epopeja narodowa. Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewskia-Kwiręg, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa 2010 (publikacja dostępna na stronie: Pakiet Filmoteka Szkolna, Polski Instytut Sztuki Filmowej (www.filmotekaszkolna.pl). Pakiet EKRAN 2.0 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz Narodowy Instytut Audiowizualny (www.nina.gov.pl/edukacja/ninateka-edu). Filmowe i edukacyjne strony internetowe: Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji i własnymi doświadczeniami związanymi z edukacją filmową. Wyszukiwanie ciekawych inspiracji do rozmowy praca z portalami internetowymi. Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z filmem. Dyskusja na temat roli filmu w edukacji. Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty polonistyczne. J. Wojnicka, O. Katafiasz, Słownik wiedzy o filmie, Park, Bielsko-Biała T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Chorzów T. Lubelski, Ilustrowana historia kina polskiego, Videograf II, Chorzów Czasopisma filmowe: Film Kino

19 SIEĆ 5 str Szkolny DKF, czyli porozmawiajmy o filmie 1. Warsztaty polonistyczne z wykorzystaniem filmu lub fragmentu filmu przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja). 2. Omówienie warsztatów 3. Spotkanie z ekspertem nauczycielem lub animatorem kultury mającym doświadczenie w prowadzeniu DKF-u. 4. Bank pomysłów: jak stworzyć i zorganizować szkolny DKF? Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewska-Kwiręg, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa 2010 (publikacja dostępna na stronie: Anna Mirska-Czerwińska, Szkolny DKF (publikacja dostępna na stronie org.pl/filmotekaszkolna). Jak wyżej oraz przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie. Dyskusja na forum na temat filmu, który będzie analizowany z ekspertem. Strona internetowa Polskiej Federacji DKF: 4. Analiza dzieła filmowego. Spotkanie z ekspertem 1. Warsztaty: analiza i interpretacja dzieła filmowego, przygotowana przez eksperta. 2. Omówienie warsztatów. 3. Dyskusja z ekspertem na temat analizowanego filmu. Scenariusz spotkania z ekspertem Pozycje zaproponowane przez eksperta Jak wyżej oraz wymiana poglądów po spotkaniu z ekspertem. Wybór filmu na następne spotkanie: organizowanie DKF (dyskusja na forum oraz sonda internetowa). Dyskusja na forum na temat podziału zadań na następne spotkanie. 5. Robimy nasz sieciowy DKF tylko dla orłów 1. Prelekcja przed projekcją filmu. 2. Projekcja wybranego filmu. 3. Dyskusja po projekcji filmu. Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewska-Kwiręg, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa 2010 (publikacja dostępna na stronie: Anna Mirska-Czerwińska, Szkolny DKF (publikacja dostępna na stronie org.pl/filmotekaszkolna). Dyskusja na forum po spotkaniu sieciowego DKF. Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań. Strona internetowa Polskiej Federacji DKF: REKOMENDACJE W drugim roku funkcjonowania sieci warto skupić się na praktycznych działaniach zajęciach warsztatowych. Propozycja działań na kolejny rok: warsztaty scenariuszowe, jak zrobić film krótkometrażowy w szkole, sztuka montażu, oprawa muzyczna filmu, Szkolny Festiwal Filmowy.

20

21 Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania SIEĆ 6 str. 1 Grupa docelowa: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci 1. Integracja grupy 1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci. 2. Dyskusja wokół tematów: dlaczego uczniowie nie czytają? dlaczego nie potrafimy zachęcić uczniów do czytania? co zrobić, żeby uczniowie zaczęli czytać/ czytali więcej? co naszym zdaniem czytają uczniowie? 3. Stworzenie banku pomysłów: co zrobić, aby uczniowie czytali? Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi. 4. Warsztaty polonistyczne: lekcja z lekturą przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja). 5. Omówienie warsztatów. W. Bobiński, Drugi oddech polonisty, Stentor, Warszawa M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, CODN, Warszawa M. Taraszkiewicz, Metody aktywizujące proces uczenia się, czyli jak uczyć lepiej, Verlag Dashöfer, Warszawa S. Bortnowski, Jak uczyć poezji?, Stentor, Warszawa Biblioteka TRENDÓW Czasopisma: Biblioteka w Szkole Polonistyka Język Polski w Liceum Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia. Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji. Wyszukiwanie ciekawych inspiracji do rozmowy praca z portalami internetowymi. Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z literaturą. Dyskusja dotycząca ulubionych książek i innych tematów literackich. Konstruowanie na forum sieciowego kanonu lektur. Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej dotyczących języka polskiego. Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty polonistyczne.

22 SIEĆ 6 str Edukacja czytelnicza w klasie jak zachęcić do czytania na lekcjach języka polskiego? 1. Warsztaty polonistyczne: lekcja z lekturą przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja). 2. Omówienie warsztatów. 3. Prezentacja własnych, inspirujących doświadczeń w pracy z lekturą. 4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak ciekawie zrealizować temat: Realizm w epopei narodowej Pan Tadeusz? 5. Rozmowa o bibliotece szkolnej, np. w kręgu tematów: jakie mamy zasoby? kto decyduje o zakupach? na ile uczniowie mogą mieć wpływ na zakupy książek? co zrobić, aby biblioteka stała się atrakcyjną czytelnią i magnetycznym miejscem spotkania z czytelnikiem? W. Bobiński, Drugi oddech polonisty, Stentor, Warszawa M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, CODN, Warszawa M. Taraszkiewicz, Metody aktywizujące proces uczenia się, czyli jak uczyć lepiej, Verlag Dashöfer, Warszawa S. Bortnowski, Jak uczyć poezji?, Stentor, Warszawa Biblioteka TRENDÓW Czasopisma: Biblioteka w Szkole Polonistyka Język Polski w Liceum Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji i własnymi doświadczeniami związanymi z edukacją czytelniczą. Wyszukiwanie ciekawych inspiracji do rozmowy praca z portalami internetowymi. Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z literaturą. Dyskusja dotycząca ulubionych książek i innych tematów literackich. Konstruowanie na forum sieciowego kanonu lektur. Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej dotyczących języka polskiego. Ustalenie na forum, kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty polonistyczne. Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie. 3. Zachęcenie do czytania poza klasą szkoła jako miejsce kształtowania środowiska czytelniczego 1. Warsztaty polonistyczne: lekcja z lekturą przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja). 2. Omówienie warsztatów. 3. Dyskusja na temat wpływu nauczycieli różnych przedmiotów na postawy czytelnicze uczniów, np. rozmowy z wychowawcą czy innym nauczycielem o tym, co czytamy. Pozycje zaproponowane przez eksperta Jak wyżej oraz przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie. Dyskusja na forum na temat dzieła literackiego, które będzie analizowane z ekspertem.

23 SIEĆ 6 str Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak na fizyce zachęcić do czytania? Jak wykorzystać radiowęzeł do promocji czytelnictwa? 5. Spotkanie z ekspertem bibliotekarzem, specjalistą od multimediów, posiadającym doświadczenie w skutecznym promowaniu czytelnictwa. 4. Analiza dzieła literackiego. Spotkanie z ekspertem 1. Warsztaty: analiza i interpretacja dzieła literackiego, przygotowana przez eksperta (np. pracownika naukowego filologii polskiej) lub studenta polonistyki. 2. Omówienie warsztatów. 3. Dyskusja z zaproszonym gościem na temat analizowanego utworu literackiego. Scenariusz spotkania z ekspertem Pozycje zaproponowane przez eksperta Jak wyżej oraz wymiana poglądów po spotkaniu z zaproszonym gościem. Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty polonistyczne. 5. Nie tylko papier książka niejedno ma imię 1. Warsztaty polonistyczne: lekcja z lekturą przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja). 2. Omówienie warsztatów. 3. Dyskusja na temat wykorzystania w promocji czytelnictwa audiobooków, tabletów, adaptacji teatralnych, filmów, multimediów, internetu. Strony internetowe poświęcone literaturze, np.: Jak wyżej oraz wzajemne rekomendowanie najciekawszych portali poświęconych literaturze. Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszego działania. 4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak do promocji czytelnictwa wykorzystać zasoby internetu? REKOMENDACJE W drugim roku funkcjonowania sieci warto skupić się na praktycznych działaniach zajęciach warsztatowych. Propozycja działań na kolejny rok: warsztat czytania wierszy, np. jak być Ireną Kwiatkowską i czytać Ptasie radio?; warsztat czytania prozy, np. zrób swój własny audiobook; warsztat czytania dramatu, np. próba czytana; warsztaty twórczego pisania, przegląd twórczej adaptacji dzieła literackiego.

24

25 Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych SIEĆ 7 str. 1 Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci 1. Doświadczenia w podstawie programowej 1. Sprawy organizacyjne dotyczące sieci. 2. Analiza podstawy programowej z przyrody, fizyki, biologii i chemii pod kątem wymaganych doświadczeń i eksperymentów na zajęciach. 3. Analiza zaleceń do podstawy programowej. 4. Analiza zasobów szkół. 5. Analiza problemu w jaki sposób przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze modelowo i niestandardowo? 6. Dyskusja dotycząca korelacji międzyprzedmiotowej. Podstawa programowa Zestaw wymaganych doświadczeń na poszczególnych etapach edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych Zorganizowanie spotkania integracyjnego uczestników na czacie. Przygotowanie i zaplanowanie spotkań z ekspertami. 2. Spotkania z ekspertami 1. Spotkanie z ekspertami dydaktykami. 2. Pokazy doświadczeń modelowych i doświadczeń przy użyciu materiałów i przedmiotów codziennego użytku. Doświadczenia z fizyki przy użyciu MPCU (materiałów i przyrządów codziennego użytku) Zaplanowanie przeprowadzenia przez każdego członka zespołu doświadczenia, pokazu lub eksperymentu. Ustalenie harmonogramu pokazów. J. VanCleave, Biologia dla każdego dziecka 101 doświadczeń, WSiP, Warszawa 1993.

26 SIEĆ 7 str. 2 J. Müller, L. Palka, W. Stawiński, Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii. Fizjologia roślin, WSiP, Warszawa J. Müller, W. Stawiński, Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii. Ekologia i ochrona środowiska, WSiP, Warszawa Strony internetowe: 3, 4. Wymiana dobrych praktyk (2 x 4 godz. dydaktyczne) 1. Lekcje, pokazy, doświadczenia, eksperymenty. 2. Dzielenie się doświadczeniami. 3. Dyskusja nad scenariuszami. Arkusz obserwacji pokazów i doświadczeń Każda osoba przygotowująca pokaz, doświadczenie lub eksperyment opracowuje scenariusz. Dyskusja po prezentacjach w szkołach, modyfikacja scenariusza. 5. Podsumowanie 3. Wybór scenariuszy do publikacji Bank doświadczeń i ćwiczeń. Pożegnalne spotkanie uczestników na czacie.

27 Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych SIEĆ 8 str. 1 Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci 1. Integracja grupy 1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci. 2. Dyskusja wokół tematów: czy warto organizować wycieczki przedmiotowe, lekcje terenowe? dlaczego tak rzadko organizujemy lekcje terenowe, wycieczki przedmiotowe? 3. Autorefleksja uczestników sieci na temat ich aktywności w organizowaniu wycieczek przedmiotowych. 4. Warsztaty: lekcja terenowa w pobliżu szkoły przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja przygotowana przez koordynatora). 5. Omówienie warsztatów. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) Podstawa programowa kształcenia ogólnego Przykładowe karty wycieczek R. Netczuk, Prawne problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, Wrocław B. Domerecka, Jak organizować szkolną turystykę, Municipium, Warszawa M. Taraszkiewicz, J. Kordziński, Bezpieczna i przyjazna szkoła. Vademecum dyrektora, WSiP, Warszawa Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia. Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami wycieczek przedmiotowych. Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy wycieczki przedmiotowe. Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do ciekawych zasobów internetowych związanych z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych. Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej dotyczących przedmiotów przyrodniczych, wycieczek przedmiotowych. Przedstawienie eksperta, który poprowadzi zajęcia na następnym spotkaniu. Dyskusja na temat wycieczki przedmiotowej planowanej w ramach spotkania nr 4. Pozycje zaproponowane przez uczestników sieci

28 SIEĆ 8 str Prawne aspekty organizowania wycieczek szkolnych 1. Spotkanie z ekspertem specjalistą od szkolnego BHP, poświęcone zasadom organizowania wycieczek szkolnych w świetle obowiązujących przepisów. 2. Praca w grupach pod okiem eksperta nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np: jakie dokumenty należy przygotować, organizując wycieczkę przedmiotową? jakie są wymagania związane z opiekunami wycieczki? zadania i obowiązki kierownika wycieczki (praca na tekście rozporządzenia MENiS ws. Organizowania krajoznawstwa i turystyki). 3. Prezentacja własnych, inspirujących doświadczeń związanych z organizowaniem wycieczek przedmiotowych. 4. Praca w grupach: analiza podstawy programowej pod kątem organizacji wycieczek przedmiotowych. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) Podstawa programowa kształcenia ogólnego Przykładowe karty wycieczek R. Netczuk, Problemy prawne bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, Wrocław B. Domerecka, Jak organizować szkolną turystykę, Municipium, Warszawa M. Taraszkiewicz, J. Kordziński, Bezpieczna i przyjazna szkoła. Vademecum dyrektora, WSiP, Warszawa Pozycje zaproponowane przez uczestników sieci Pozycje podane przez eksperta Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami wycieczek przedmiotowych. Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy wycieczki przedmiotowe. Dyskusja na temat spotkania z ekspertem. Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych. Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej dotyczących przedmiotów przyrodniczych, wycieczek przedmiotowych. Dyskusja na temat wycieczki przedmiotowej planowanej w ramach spotkania nr Przygotowanie i organizacja wycieczki przedmiotowej 1. Warsztaty Planujemy i organizujemy wycieczki przedmiotowe : sporządzenie listy/wykazu tematów wycieczek uwzględniających korelację międzyprzedmiotową (przyroda, fizyka, chemia, biologia) w ujęciu realizacji nowej podstawy programowej; ramowy plan wycieczki przedmiotowej jako elementu procesu dydaktycznego; Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) Podstawa programowa kształcenia ogólnego Przykładowe karty wycieczek Jak wyżej oraz dyskusja wokół wykazu tematów wycieczek przedmiotowych uwzględniających korelację międzyprzedmiotową. Dyskusja na temat lekcji terenowej.

29 SIEĆ 8 str. 3 przygotowanie dokumentacji wycieczki przedmiotowej. 2. Praca w grupach nad opracowaniem scenariusza/konspektu lekcji poprzedzającej wycieczkę przedmiotową. 3. Warsztaty: lekcja terenowa w pobliżu szkoły przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci). 4. Omówienie warsztatów. R. Netczuk, Problemy prawne bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, Wrocław B. Domerecka, Jak organizować szkolną turystykę, Municipium, Warszawa M. Taraszkiewicz, J. Kordziński, Bezpieczna i przyjazna szkoła. Vademecum dyrektora, WSiP, Warszawa Pozycje zaproponowane przez uczestników sieci Dyskusja na temat wycieczki przedmiotowej planowanej w ramach spotkania nr 4; podjęcie decyzji, co do podziału ról pomiędzy uczestnikami sieci: kto będzie organizatorem głównym wycieczki, czyli kierownikiem? kto będzie opiekunem? podział innych zadań. 4. Idziemy na wycieczkę przedmiotową przykład dobrej praktyki Wycieczka przedmiotowa zorganizowana przez jednego z uczestników sieci; w trakcie wycieczki pozostali nauczyciele przyjmują role uczniów. Jak wyżej Jak wyżej oraz dyskusja na temat wycieczki przedmiotowej, w której wzięli udział uczestnicy sieci. 5. Podsumowanie pracy sieci 1. Omówienie wycieczki w ramach spotkania nr 4: nasze wrażenia jako uczestników wycieczki; analiza celu wycieczki i jej efektów; na ile program wycieczki był atrakcyjny dla uczniów? sonda: kto chętnie weźmie udział w kolejnej wycieczce? 2. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci. Jak wyżej oraz scenariusz wycieczki odbytej w ramach poprzedniego spotkania. Jak wyżej oraz rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań. Publikacja informacji z przeprowadzonej ewaluacji pracy sieci.

30

31 Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej SIEĆ 9 str. 1 Grupa docelowa: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele matematyki szkoły podstawowej Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci 1. Integracja grupy 1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci. 2. Dyskusja wokół tematów: jak wykorzystać badania trzecioklasistów do planowania własnej pracy? jak uczyć matematyki, żeby nauczyć? jak dostosować nauczanie matematyki do możliwości rozwojowych dziecka? 3. Warsztaty matematyczne: matematyka w edukacji wczesnoszkolnej przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja). 4. Omówienie warsztatów. Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia. Zapoznanie się z raportem OBUT oraz materiałami umieszczonymi na stronie internetowej OBUT. Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji. Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy. Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z matematyką. Dyskusja dotycząca ulubionych książek na tematy matematyczne. Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej dotyczących matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty matematyczne. 2. Podstawa programowa. Programy. Podręczniki 1. Warsztaty: matematyka w edukacji wczesnoszkolnej przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci). Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji i własnymi doświadczeniami związanymi z matematyką w edukacji wczesnoszkolnej.

32 SIEĆ 9 str Omówienie warsztatów. 3. Praca w grupach: analiza zapisów podstawy programowej dla matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. 4. Praca w grupach: prezentacja i ocena SWOT dostępnych podręczników, w tym omówienie wartości zeszytów ćwiczeń. 5. Praca w grupach: ocena dostępnych programów nauczania, próba ich modyfikacji na potrzeby własnej pracy. 6. Dyskusja: czy można nauczyć matematyki bez zeszytów ćwiczeń? Przykładowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń Przykładowe programy nauczania Wyszukiwanie w internecie inspiracji do rozmowy. Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z matematyką. Dyskusja dotycząca ulubionych książek na tematy matematyczne. Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej, programów nauczania, podręczników. Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty matematyczne. Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie. 3. Jak rozmawiać z rodzicami, by umieli wspierać swoje dziecko w procesie uczenia się matematyki? 1. Warsztaty: matematyka w edukacji wczesnoszkolnej przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci). 2. Omówienie warsztatów. 3. Praca w grupach: opracowanie scenariusza spotkania z rodzicami (wykorzystując np. materiały ze strony OBUT dla-rodzicow). 4. Spotkanie z ekspertem psychologiem szkolnym: jak rozmawiać z rodzicami? (spotkanie np. w formie wywiadu). Pozycje zaproponowane przez eksperta Materiały na stronie OBUT: Jak wyżej oraz dyskusja na temat spotkania z psychologiem. Dyskusja na temat wypracowanych scenariuszy spotkań z rodzicami. Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie.

33 SIEĆ 9 str Kształtowanie pojęć matematycznych i matematyzacja sytuacji rzeczywistych 1. Warsztaty: matematyka w edukacji wczesnoszkolnej przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci). 2. Omówienie warsztatów. 3. Warsztaty przygotowane przez zaproszonego eksperta na temat: gry i zabawy na lekcjach matematyki, wykorzystanie gier dydaktycznych, wartość kształtowania poprzez gry dydaktyczne kompetencji uczniów. 4. Omówienie warsztatów. Scenariusz spotkania z ekspertem Pozycje zaproponowane przez eksperta Jak wyżej oraz wymiana poglądów po spotkaniu z ekspertem. Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty matematyczne. Przegląd atrakcyjnych pod względem metodycznym gier dla dzieci. Propozycje wykorzystania gier w czasie lekcji. 5. Rozwiązywanie prostych problemów z wykorzystaniem konkretnych sytuacji z otoczenia ucznia 1. Warsztaty: matematyka w edukacji wczesnoszkolnej przykład dobrej praktyki (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci). 2. Omówienie warsztatów. 3. Praca w grupach: konstruujemy ćwiczenia i zadania dotyczące czytania tekstów z danymi matematycznymi. 4. Praca w grupach: uczymy wyodrębniać informacje potrzebne do rozwiązania problemu. 5. Praca w grupach: różnicujemy poziom trudności na bazie tych samych ćwiczeń czy zadań. 6. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci. Jak wyżej oraz rozmowa o przyszłości i planowanie dalszego działania. Publikacja informacji na temat wyników ewaluacji pracy sieci.

Grupa docelowa: Dyrektorzy wszystkich typów placówek

Grupa docelowa: Dyrektorzy wszystkich typów placówek Sieć nr 4 Data publikacji: 2013-07-24 Kategoria:Sieci współpracy i samokształcenia Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Grupa docelowa: Dyrektorzy wszystkich typów placówek Temat spotkania i czas

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych TEMAT SIECI WYCIECZKA JAKO FORMA ORGANIZACYJNA NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych TEMAT SIECI MATEMATYKA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Grupa

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół, z udziałem przedstawicieli władz oświatowych gmin i powiatu

Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół, z udziałem przedstawicieli władz oświatowych gmin i powiatu Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół, z udziałem przedstawicieli władz oświatowych gmin i powiatu TEMAT SIECI BUDOWA SPÓJNOŚCI EDUKACYJNEJ (NA POZIOMIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli TEMAT SIECI JAK BUDOWAD WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA? Grupa docelowa Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie

Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim 1. Rola dyrektora w promocji

Bardziej szczegółowo

Kreatywność w szkole

Kreatywność w szkole Kreatywność w szkole Propozycja tematyki sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców oraz nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Małgorzata Jackowska Robert Kasków Jarosław

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 NAZWA SIECI: POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY Zadanie nr 2 Projektu realizowanego przez powiat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Pilotaż szkoły ćwiczeń

Pilotaż szkoły ćwiczeń Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń Materiał do konsultacji społecznych Pilotaż szkoły ćwiczeń 1 Wprowadzenie Pilotaż szkoły ćwiczeń jest trzecim zadaniem realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 12 września 2013 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I)

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Propozycja tematyki sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli (także nauczycieli nie prowadzących zajęć z zakresu informatyki

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór!

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013 Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Podsumowanie 2012/2013 Zadania ODN w projekcie 1. Przygotowanie programów szkoleń w ramach zaplanowanej

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu działania sied współpracy i samokształcenia dla wychowawców klas oraz pedagogów szkolnych

Propozycja planu działania sied współpracy i samokształcenia dla wychowawców klas oraz pedagogów szkolnych Propozycja planu działania sied współpracy i samokształcenia dla wychowawców klas oraz pedagogów szkolnych TEMAT SIECI Grupa docelowa JAK RADZID SOBIE ZE SZKOLNĄ ABSENCJĄ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Wychowawcy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkolno - przedszkolnego Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Opracowanie: Ewa Roszyk PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWACH: Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Temat spotkania i czas trwania Cele sieci współpracy i samokształcenia Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci 1. Spotkanie organizacyjne. Rozpoznanie potrzeb i zasobów. Czas

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA I BUDOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI

PROMOCJA I BUDOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI PROMOCJA I BUDOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI Propozycja tematyki sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli Mikołaj Janic Piotr Pobiega Jacek Rudnik Barbara Szwejkowska Jacek Tarkota TEMAT SIECI Rola

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Gimnazjum nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Gimnazjum nr 1 w Legionowie Załącznik nr 1 do uchwały nr V/2011 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Legionowie z dnia 14.09.2011 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych Postanowienia wstępne 1 Regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Załącznik Nr 4 Nazwa elementu systemu: programu uzupełniającego Twórczo odkrywam świat Status elementu: niezbędny, bezpłatny

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO Cel główny: szkoła przygotowuje uczniów do trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej; Cele operacyjne: Uczniowie: poznają siebie,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 Przedmiot doradztwa /

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 2012 - I 2013

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 2012 - I 2013 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 0 - I 0 Przedmiot doradztwa / poziom edukacyjny:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi SPIS TREŚCI 1. Zasady ogólne.3 2. Zadania opiekuna projektu..4 3. Zadania uczniów realizujących projekt...4 4. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Podstawa prawna planu: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Art. 40.7. szkoły lub placówki przedstawia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Imię i nazwisko: mgr Ryszard Dużyja Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Na okres stażu od 1 września 2002r. do 31 maja 2005r. mgr Katarzyna Janicka nauczyciel mianowany

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

system wspomagania szkół 23 października 2014 r.

system wspomagania szkół 23 października 2014 r. system wspomagania szkół 23 października 2014 r. System wspomagania szkół powinien: być blisko szkoły pracować na potrzeby szkoły (rady pedagogicznej jako całości i szkoły jako instytucji) wynikać z analizy

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska R. Wróblewski Gorzów Wlkp., sierpień 2017 r. Spis treści 1. Kierunki polityki oświatowej państwa 2017/2018 2.

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Jarosław Kordziński TEMATY DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo