Organizacja kursów i szkoleń w Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX wersja 1.6 z dnia Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja kursów i szkoleń w Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX wersja 1.6 z dnia 26-08-2015. Spis treści"

Transkrypt

1 Organizacja kursów i szkoleń w Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX wersja 1.6 z dnia Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 2 KURS PODSTAWOWY... 3 KURSY ZAAWANSOWANE... 4 CZŁONKOSTWO w IBP NODEX... 6 EGZAMINY I CERTYFIKACJA... 7 CENNIK KURSÓW / SZKOLEŃ / USŁUG... 8 TERMINY KURSÓW... 9 WYKŁADOWCY oraz WSPÓŁPRACOWNICY IBP NODEX... 9 PARTNER MERYTORYCZNY PARTNERZY TECHNOLOGICZNI Kurs wstępny Systemy Sygnalizacji Pożarowej zaawansowany Sterowanie Instalacjami Automatyki Pożarowej zaawansowany Sterowanie Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi zaawansowany Sterowanie w Systemach Wentylacji Pożarowej zaawansowany Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze zaawansowany

2 INFORMACJE PODSTAWOWE Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX, jako pierwszy prywatny tego typu ośrodek w Polsce, opracował unikalną metodykę szkolenia specjalistów w zakresie urządzeń i systemów bezpieczeństwa pożarowego. Na bazie opracowanej przez Instytut koncepcji prowadzenia edukacji w tym zakresie zostało przygotowanych 6 różnych kursów specjalistycznych, w tym jeden (opcjonalnie) z wykorzystaniem najnowszych technik informacyjnych (platforma e-learningowa). Nasza oferta obejmuje: Kurs Podstawowy wstępny, stanowiący bazę wiedzy dla pozostałych szkoleń zaawansowanych: Systemy Sygnalizacji Pożarowej zaawansowany (organizowany wraz z SITP) Sterowanie Instalacjami Automatyki Pożarowej zaawansowany Sterowanie Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi zaawansowany Sterowanie w Systemach Wentylacji Pożarowej i Oddymiania zaawansowany Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze zaawansowany Ofertę w zakresie zajęć specjalistycznych uzupełnia możliwość przygotowania programu kursu/szkolenia dedykowanego, stworzonego na miarę dla wybranej grupy słuchaczy (firmy, instytucje publiczne, itd.). DNI OTWARTE to specjalna oferta edukacyjna IBP NODEX przeznaczona dla specjalistów z branży, pragnących podzielić się swoimi uwagami lub rozwiązać napotykane problemy techniczne i prawne przy udziale większej liczby uczestników kolegów i koleżanek z branży i uznanych ekspertów. Zagadnienia problemowe przesyłane są z wyprzedzeniem na specjalny adres analizowane przez wykładowców IBP NODEX, a następnie omawiane na forum dni otwartych. Uczestnicy spotkania na żywo omawiają problemy i wymieniają doświadczenia wraz z zaproszonymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. 2

3 Ponadto na rok 2015 oraz lata następne Instytut zaplanował szereg szkoleń dedykowanych (branżowych) oraz kilka konferencji tematycznych. Zamierzamy także w niedługim czasie rozszerzyć zakres tematyczny szkoleń, o czym będziemy informowali na bieżąco. KURS PODSTAWOWY To zestaw wykładów mających charakter wprowadzający do tematyki bezpieczeństwa pożarowego. Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów branżowych specjalistycznych i zaawansowanych. Kurs ten, choć ma charakter ogólny jest podstawowym zestawem wiedzy, którą każdy zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pożarowego powinien opanować, by móc przystąpić do dalszych szkoleń. Wymagamy, by uczestnicy kursów zaawansowanych przed ich rozpoczęciem przyswoili materiał kursu podstawowego 1. 1 Odbycie kursu podstawowego jest warunkiem uczestnictwa w kursach zaawansowanych. Należy wybrać jedną z dwóch form uczestnictwa udział w wykładach (wg. harmonogramu) lub udział/rejestracja w kursie on-line. Z warunku tego zwolnieni są słuchacze, którzy odbyli podobne kursy wstępne (ogólne) w innej, dowolnej instytucji szkolącej specjalistów w tym zakresie (np. CNBOP, SITP, SGSP, inne uczelnie o podobnym profilu) w ciągu ostatnich 5 lat i mogą przedstawić stosowny dokument potwierdzający ten fakt (np. certyfikat ukończenia szkolenia LUB dyplom ukończenia kierunkowych studiów). 3

4 W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca może być przyswojona w formie e-learningu (od maja 2015!). Wykłady już niebawem będą dostępne dla uczestników kursu za pośrednictwem Internetu. Szkolenia w tym zakresie stanowią doskonałą bazę wiedzy także dla osób, które pragną zapoznać się z problematyką bezpieczeństwa pożarowego w ogóle, ale nie planują rozwijać swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w kursach zaawansowanych, o wyższym poziomie trudności. KURSY ZAAWANSOWANE Unikalna metodyka prowadzenia edukacji w zakresie systemów bezpieczeństwa pożarowego i automatyki budynkowej uwzględnia przede wszystkim ciekawy zakres zajęć teoretycznych, wspierany serią warsztatów (ćwiczeń) praktycznych, w oparciu o urządzenia i systemy wiodących na rynku producentów. IBP NODEX wypełnia przy tym niszę rynkową polegającą na braku na rynku krajowym kursów i szkoleń o charakterze interdyscyplinarnym, uwzględniającym szerokie spektrum nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a jednocześnie pozwalających kursantom na odbycie ćwiczeń praktycznych w tym zakresie. Inaczej niż ma to miejsce dzisiaj na rynku, IBP NODEX proponuje szkolenia, w których udział % wykładów i zajęć praktycznych jest wyważony i podobny, a zakres tematyczny dostarcza słuchaczom szeregu cennych wskazówek praktycznych. Taka struktura zajęć edukacyjnych możliwa jest dzięki udziałowi w przedsięwzięciu znanych, cenionych i doświadczonych ekspertów, długoletnich pracowników instytutów i uczelni państwowych zajmujących się dziedziną bezpieczeństwa pożarowego. W części praktycznej, udział weźmie również szerokie grono praktyków, na co dzień zajmujących się 4

5 realizacją zadań wykonawczych, instalacjami, projektowaniem czy serwisowaniem urządzeń oraz systemów technicznych. Co bardzo ważne, pragniemy promować wiedzę praktyczną i doświadczenie najlepszych producentów i dostawców nowoczesnych rozwiązań. Światowej klasy producenci systemów i urządzeń, a także najlepsze firmy krajowe (wykonawcze) są partnerami technologicznymi IBP NODEX w zakresie kursów zaawansowanych. W części zaawansowanej kursów, wykorzystane będą stanowiska pokazowe, gdzie prezentowane będą np. takie zjawiska i procesy jak: reakcja różnych rodzajów czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, zjawiska fizyczne, związane z rozwojem zdarzeń, budowa i działanie central sygnalizacji pożarowej, współdziałanie różnych systemów automatyki pożarowej, integracja systemów i urządzeń bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), zarządzanie budynkiem inteligentnym w czasie pożaru, współpraca z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, ewakuacja itd. Głównym stanowiskiem pokazowym, a jednocześnie badawczym jest zbudowana specjalnie na potrzeby zaawansowanych prac rozwojowych oraz szkoleń, komora testowa zgodna z PN-EN 54-7, ISO/TS , EN Kursy zaawansowane przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs wstępny*: projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników miejskich i gminnych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właścicieli obiektów budowlanych, osób obsługujących i nadzorujących systemy przeciwpożarowe uprawnionych do współpracy z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, itp. 5

6 Kursy te stanowią doskonałą bazę dla osób pragnących w sposób profesjonalny związać się z branżą bezpieczeństwa pożarowego. CZŁONKOSTWO w IBP NODEX Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX opiera swoją działalność w głównej mierze na edukacji oraz doradztwie, ekspertyzach i badaniach szerokiego spektrum zagadnień w obszarze bezpieczeństwa pożarowego. Niezwykle istotnym elementem naszej działalności są Partnerzy Technologiczni wspierający nasze działania oraz członkowie wspierający nasz rozwój. Co więcej, naszą rolą jest także łączenie zainteresowań specjalistów w branży poprzez wymianę doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, prowadzenie dyskusji, forów wymiany opinii także we współpracy z innymi, podobnymi ośrodkami skupiającymi specjalistów. By ułatwić przepływ informacji, a także uzyskać pewność, że informacje, które przekazujemy wszystkim zainteresowanym trafiły na czas i we właściwe ręce, postanowiliśmy stworzyć status CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO ROZWÓJ INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NODEX. Członkostwo upoważnia do: 1. Zniżek w kursach, szkoleniach, seminariach, konferencjach, opłatach za materiały informacyjne i szkoleniowe 2. Dostępu do materiałów edukacyjnych dostępnych wyłącznie dla Członków 3. Pierwszeństwa udziału i bezpłatnego udziału w Dniach Otwartych Instytutu 4. Otrzymywania newsletterów oraz korespondencji dedykowanej wyłącznie dla Członków 5. Ułatwionego dostępu do konsultacji indywidualnych z ekspertami IBP NODEX 6. Dostępu do indywidualnego konta w serwisie internetowym ibpnodex.pl. Uprawnienia Partnerów Technologicznych ustalane są indywidualnie i określane w umowie o współpracy. 6

7 EGZAMINY I CERTYFIKACJA Certyfikat Specjalisty IBP NODEX ustanawia standardy kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Dokumentuje zakres wiedzy w konkretnym obszarze wykorzystania technologii bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z programem organizowanych szkoleń. Stopień spełnienia wymagań kompetencyjnych dla każdego modułu sprawdzany jest przy pomocy niezależnego i obiektywnego egzaminu, przeprowadzanego w formie pisemnej lub ustnej w zależności od tematyki i poziomu zaawansowania kursu. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat Specjalisty IBP NODEX zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań egzaminacyjnych przez zdającego. Posiadanie Certyfikatu Specjalisty IBP NODEX podnosi szanse na rynku pracy oraz wzmacnia zaufanie potencjalnych zleceniodawców. Certyfikat jest świadectwem potwierdzającym uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Partnerem merytorycznym kursów IBP NODEX jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP). Odbycie wszystkich 6 kursów organizowanych przez IB NODEX, poświęconych problematyce bezpieczeństwa pożarowego, pozwala na uzyskanie Złotego Certyfikatu Specjalisty IBP NODEX. To wyraz najwyższego uznania dla uczestnika szkoleń, a jednocześnie potwierdzenie rzetelnie zdobytej wiedzy, na wysokim poziomie zaawansowania. Dla osób pragnących odbyć wszystkie kursy oraz zdobyć Złoty Certyfikat, IBP NODEX przewiduje specjalne warunki finansowania kursów (prosimy o kontakt indywidualny). Dla uczestników kursów, którzy nie zdadzą lub nie przystąpią do egzaminu końcowego, przewidziano świadectwo ukończenia kursu. 7

8 CENNIK KURSÓW / SZKOLEŃ / USŁUG Lp. Nazwa KURSU / USŁUGI Czas trwania Cena PLN Uwagi Liczba miejsc 1 Kurs Podstawowy (wykłady) 3 dni 750 wykłady 50 2 Kurs Podstawowy (e-learning) dowolny Systemy Sygnalizacji Pożarowej zaawansowany Sterowanie Instalacjami Automatyki Pożarowej zaawansowany Sterowanie Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi zaawansowany Sterowanie w Systemach Wentylacji Pożarowej i Oddymiania zaawansowany Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze zaawansowany Kursy dedykowane indywidualne 9 DNI OTWARTE Konsultacja Indywidualna (usługa doradcza/ rozwiązywanie problemów) Opłata Indywidualna Członków Wspierających Rozwój IBP NODEX 6 dni (2x3 dni) dowolny 1 dzień (w każdym kwartale roku) współpraca długofalowa/ skomplikowan e projekty szczegóły wkrótce do uzgodnienia 199 do uzgodnienia członkowie wspierający kurs bez opłat!* członkowie wspierający zniżka 510 PLN* szkolenia stacjonarne oraz w siedzibie zamawiającego członkowie wspierający bez opłat!* członkowie wspierający warunki preferencyjne* 12 miesięcy 99 opłata za 1 uczestnika Warunki uczestnictwa Członków Wspierających Rozwój Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego Nodex opisane są wyżej. 8

9 TERMINY KURSÓW Nazwa KURSU / USŁUGI Czas trwania Terminy Kurs Podstawowy (wykłady) Systemy Sygnalizacji Pożarowej - zaawansowany Sterowanie Instalacjami Automatyki Pożarowej - zaawansowany Sterowanie Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi - zaawansowany Sterowanie w Systemach Wentylacji Pożarowej i Oddymiania - zaawansowany Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze - zaawansowany DNI OTWARTE 3 dni 6 dni (2x3 dni) szczegóły wkrótce 1 dzień (w każdym kwartale roku) Aktualne terminy kursów są dostępne na stronie 29 czerwca 21 września 16 listopada WYKŁADOWCY oraz WSPÓŁPRACOWNICY IBP NODEX 1. Mgr inż. Antoni Celej ekspert w zakresie stałych urządzeń gaśniczych 2. Mgr inż. Jerzy IBP NODEX, wieloletni pracownik Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej 3. Mgr inż. Artur Cudowski IBP NODEX wieloletni pracownik Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej 4. Dr inż. Tadeusz Fidecki akustyk, ekspert w zakresie przekazu akustycznego 5. Mgr inż. Paweł Jasiński specjalista w zakresie urządzeń transmisji alarmu 6. Mgr inż. Tomasz Kamiński specjalista w zakresie systemów oddymiania 7. Prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek aktualnie pracownik Politechniki Warszawskiej, twórca, a następnie wieloletni kierownik Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej 8. Mgr inż. Rafał Kowal specjalista w zakresie akustyki 9. Mgr inż. Wacław Kozubal ekspert w zakresie systemów wentylacji i różnicowania ciśnień 9

10 10. Mgr inż. Krzysztof Kunecki specjalista w zakresie systemów automatyki pożarowej 11. Bogdan Lenart specjalista w zakresie dźwiękowych systemów ostrzegawczych 12. Mgr inż. Ryszard Małolepszy rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP 13. Mgr inż. Andrzej Mikołajczak ekspert w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych 14. Mgr inż. Aleksandra Parys ekspert w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych 15. Mgr inż. Dariusz Pietryk ekspert w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych 16. Mgr inż. Marek Podgórski wieloletni pracownik KGPSP specjalizujący się w instalacjach przeciwwybuchowych 17. Dr inż. Dariusz Ratajczak były wieloletni Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Przewodniczącym Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP 18. Mgr inż. Janusz IBP NODEX, wieloletni pracownik Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej 19. Mgr inż. Józef Seweryn ekspert w zakresie stałych urządzeń gaśniczych mgłowych 20. Mgr inż. Edward Skiepko pracownik Szkoły Głównej Służby Pożarniczej rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 21. Mgr inż. Jerzy Sobstel specjalista ds. systemów transmisji alarmu pożarowego 22. Dr inż. Grzegorz Sztarbała ARDOR, wieloletni pracownik Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Przewodniczący grupy roboczej CEN TC191/SC1/WG5 Design and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems 23. Mgr inż. Jacek Świetnicki rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wieloletni pracownik CNBOP 24. Dr Adam Tarnowski pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie psychologii przekazu informacji. 10

11 PARTNER MERYTORYCZNY PARTNERZY TECHNOLOGICZNI 11

12 Kurs wstępny Lp. Temat Prowadzący Zasady wprowadzania i wycofywania do/z obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych, w tym: 1.1. Zasady znakowania wyrobów budowlanych 1.2. Specyfikacje techniczne 1.3. Deklaracje zgodności 1.4. Świadectwa dopuszczenia wyrobów budowlanych. Przepisy prawne dotyczące projektowania systemów automatyki pożarowej, w tym: 2.1. Wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych 2.2. Akty prawne dotyczące projektowania, odbiorów i utrzymania instalacji przeciwpożarowych 2.3. Rola i znaczenie zasad wiedzy technicznej 2.4. Zakres stosowania urządzeń i instalacji (wprowadzanie i wycofywanie z obrotu i stosowanie wyrobów budowlanych, zasady wprowadzania jednostkowych wyrobów budowlanych). Rola przeciwpożarowych instalacji technicznych w spełnieniu wymagań podstawowych Znaczenie scenariusza pożarowego. Zjawiska pożarowe, w tym: 4.1. Rozwój pożaru w obiektach budowlanych 4.2. Modelowanie rozwoju pożaru oraz rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, zakres stosowania, możliwości i ograniczenia 4.3. Zastosowanie wyników modelowania matematycznego rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w praktyce inżynierskiej. Scenariusz rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, w tym: 5.1. Zawartość scenariusza 5.2. Inżynierskie dane ilościowe wykorzystywane w projektowaniu i doborze urządzeń przeciwpożarowych 5.3. Logika oprogramowania wejść/wyjść matryca sterowań 5.4. Przykład scenariusza: budynek biurowy. Elementy liniowe ISP, w tym: 6.1. Czujki automatyczne, przyciski pożarowe 6.2. Urządzenia wejścia/wyjścia 6.3. Izolatory zwarć 6.4. Sygnalizatory optyczne i akustyczne 6.5. Podstawowe właściwości. Fałszywe alarmy, w tym: 7.1. Przyczyny powstawania 7.2. Sposoby zapobiegania 7.3. Organizacje alarmowania 7.4. Multidetektory 7.5. Rodzaje koincydencji pracy. dr inż. Dariusz Ratajczak dr inż. Grzegorz Sztarbała Rodzaj zajęć Godziny Wykład 3 8 Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. 9 Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej, Wykład 3 12

13 w tym: 9.1. Dobór i rozmieszczenie czujek 9.2. Omówienie wytycznych SITP 9.3. Przykład projektowania ISP w obiekcie Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych Zasady doboru przewodów wraz z osprzętem i zabezpieczeń. Zasady kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach automatyki pożarowej. mgr inż. Artur Cudowski Podstawowe zasady konserwacji i utrzymania ruchu, w tym: Dobra praktyka Rodzaje przeglądów i sposoby ich realizacji Podstawy prawne. Rozbudowa systemów, modernizacja, możliwości współdziałania starych i nowych rozwiązań, w tym: Niezawodność działania systemów i instalacji przeciwpożarowych. Podstawowe zasady instalowania urządzeń SP w obszarach zagrożonych wybuchem mgr inż. Marek Podstawy prawne Podgórski Dobra praktyka inżynierska. Ewakuacja podstawowe zasady, w tym: Czas ewakuacji, jako podstawowy element bezpieczeństwa Czynniki mające wpływ na czas ewakuacji mgr inż. Ryszard Metoda wyznaczania wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji Małolepszy Ewakuacja z pomieszczeń gaszonych Podstawy prawne. Podstawy akustyki, w tym: mgr inż Podstawowe zjawiska fizyczne Artur Cudowski 16.2 Sygnalizatory akustyczne 16.3 Pomiary poziomu dźwięku. Pomieszczenia nadzoru technicznego/centrum alarmowego obiektów budowlanych, w tym: 17.1 Wymagania dla pomieszczeń nadzoru technicznego 17.2 Niezbędne instalacje i wyposażenie 17.3 Dokumentacja i sposób jej przechowywania 17.4 Kompetencje operatorów. Bezpieczeństwo konstrukcji obiektów budowlanych. Rola automatyki pożarowej w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego. Ubezpieczenia procesu projektowania i odbiorów instalacji automatyki pożarowej. Sobstel prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek Specjalista ds. ubezpieczeń wykład 1 Razem: 29 godzin. 13

14 Charakterystyka ogólna kursów Kurs składa się z dwóch części. W części pierwszej, wprowadzającej, uczestnicy nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów branżowych, a więc: projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji automatyki pożarowej, sterowania urządzeniami gaśniczymi, sterowania systemami wentylacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych. W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca będzie w formie e-learning-u. Wykłady będą dostępne dla uczestników kursu za pośrednictwem sieci Internet. Wykłady będą dotyczyć zagadnień związanych z: aktualnym stanem prawnym, podstawowymi zasadami projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, doborem oprzewodowania w zależności od funkcji łączonego urządzenia, zasadami przeprowadzania ewakuacji, wymaganiami dla instalacji pracujących w obszarach zagrożonych wybuchem, znaczeniem wymagań podstawowych dla obiektów budowlanych i związaną z nimi rolą w obronie obiektu, scenariuszem rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, ubezpieczeniami procesu projektowania, odbiorów instalacji automatyki pożarowej i konserwacji. Charakterystyka kursu związanego z przekazem wiedzy podstawowej, wymaganej w celu kontynuowania kursów specjalistycznych Część ogólna kursu jest przeznaczona dla osób, których zamiarem jest pogłębienie wiedzy w zakresie automatyki pożarowej poprzez udział w kursach zaawansowanych: projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników wydziałów prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników miejskich i gminnych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych, osób obsługujących i nadzorujących 14

15 systemy przeciwpożarowe uprawnionych do współpracy z jednostkami ratowniczogaśniczymi. Cel Celem kursu ogólnego jest przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień nieomawianych na kursach zaawansowanych tak, aby wiedza ogólna dotycząca bezpieczeństwa pożarowego nie była powtarzana na kolejnych kursach związanych z projektowaniem instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów sterowania urządzeniami gaśniczymi i systemów wentylacji pożarowej. Forma kursu Kurs internetowy wraz z dwiema edycjami stacjonarnymi planowanymi w kwietniu i wrześniu 2015 r. Forma zakończenia kursu Egzamin testowy. Zaświadczenia 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu 2. Certyfikat Specjalisty IBP NODEX potwierdzający opanowanie wymaganego zakresu wiedzy. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie kursów. 15

16 Systemy Sygnalizacji Pożarowej zaawansowany Lp. Temat Prowadzący Rodzaj zajęć Godziny Klasyfikacja systemów SAP, w tym: 1.1. Identyfikacja miejsca zagrożenia Rodzaje transmisji 1.3. Sposób przetwarzania danych przez komponenty systemów SP 1.4. Konfiguracje linii dozorowych 1.5. Zasady kompatybilności 1.6. Systemy sieciowe. Zjawiska pożarowe, w tym: 2.1. Rozwój pożaru 2.2. Modelowanie pożaru - możliwości i ograniczenia 2.3. Wykorzystanie wyników modelowania w praktyce inżynierskiej. Klasyfikacja czujek pożarowych, w tym: 3.1. Ze względu na rodzaj wykrywanego zjawiska pożarowego: optyczne, ciepła, promieniowania elektromagnetycznego, chemiczne 3.2. Ze względu na konstrukcję i sposób detekcji 3.3. Ze względu na prawa fizyczne wykorzystywane w detekcji parametrów pożaru. Elementy liniowe budowa, właściwości, zakres stosowania, w tym: 4.1. Czujki automatyczne punktowe, liniowe, czujki nieautomatyczne 4.2. Urządzenia wejścia/wyjścia 4.3. Izolatory zwarć 4.4. Sygnalizatory optyczne i akustyczne. Fałszywe alarmy, w tym: 5.1. Przyczyny powstawania 5.2. Sposoby zapobiegania 5.3. Organizacje alarmowania 5.4. Multidetektory - przetwarzanie danych: fuzzy logic, sieci neuronowe, interaktywność, logiki proste 5.5. Rodzaje koincydencji pracy. Urządzenia i systemy sterowane przez systemy sygnalizacji pożarowej, w tym: 6.1. Możliwości konfiguracyjne 6.2. Ograniczenia 6.3. Zasady integracji systemów. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe, w tym: 7.1. Wentylacja pożarowa 7.2. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe, wodne, proszkowe, aerozolowe, pianowe 7.3. Systemy inertyzujące. Zasady projektowania, w tym: 8.1. Dobór i rozmieszczenie czujek 8.2. Omówienie wytycznych 8.3. Przykłady projektowania ISP w różnych obiektach: serwerownia, tunel, petroinstalacje, hangar samolotowy, chłodnie dr inż. Grzegorz Sztarbała mgr inż. Jacek Świetnicki dr inż. Grzegorz Sztarbała Wykład 3 Ćwiczenia 3 Wykład 3 Wykład 3 Ćwiczenia 1 (1+1) Ćwiczenia 6 16

17 8.4. Omówienie różnic w wytycznych projektowania VdS, BS, NFPA na podstawie przykładów (w oparciu o najnowsze wersje darftów CEN TS 14). 9 Najczęstsze błędy w instalacjach sygnalizacji pożarowej. Zawartość projektu instalacji sygnalizacji pożarowej, w tym: Część opisowa Schematy Analiza stref pożarowych Uzgodnienia i ustalenia międzybranżowe Podstawy prawne. Odbiory instalacji sygnalizacji pożarowej, w tym: Skład komisji Wymagane dokumenty Procedura odbioru Testy sprawności i czułości systemu Szkolenie obsługi Podstawy prawne. Podstawy akustyki, w tym: mgr inż. Artur Podstawowe zjawiska fizyczne Cudowski Sygnalizatory akustyczne i optyczne zasady stosowania mgr inż. Rafał Pomiary akustyczne. Kowal 13 Demonstracja przydatności czujek do wykrywania pożarów. 14 Demonstracja realizacji scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiekcie, w tym: Pokaz współpracy instalacji sygnalizacji pożarowej z urządzeniami automatyki pożarowej Występujące ograniczenia w zakresie możliwości uzyskania informacji o stanie urządzeń bezpieczeństwa w obiekcie. mgr inż. Krzysztof Kunecki Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne, stanowiska demonstracyjne 2 4 x 0, Pokaz obsługi CSP 2-3 producentów w zakresie: Manualnych czynności obsługowych Oprogramowania. Przedstawiciel producenta systemu sygnalizacji pożaru Ćwiczenia 2 16 Zasady kompatybilności elektromagnetycznej podatność na zakłócenia urządzeń sygnalizacji pożarowej. 17 Systemy transmisji alarmów pożaru 18 Seminarium obrona prac zaliczeniowych. mgr inż. Artur Cudowski mgr inż. Paweł Jasiński mgr inż. Artur Cudowski Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 4 Razem: 40 godz., w tym ćwiczenia 23 godz. 17

18 Charakterystyka kursu zaawansowanego projektowania, instalowania urządzeń i systemów sygnalizacji pożarowej Kurs składa się z dwóch części. W części pierwszej, wprowadzającej, uczestnicy nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów branżowych, a więc: projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji automatyki pożarowej, sterowania urządzeniami gaśniczymi, sterowania systemami wentylacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych. W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca będzie w formie e-learningu. Wykłady będą dostępne dla uczestników kursu za pośrednictwem Internetu. Część druga branżowa, prowadzona w formie wykładów na żywo, jest uzupełniana pokazami: reakcji różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budowy i działania central sygnalizacji pożarowej, współdziałania różnych systemów automatyki pożarowej, zajęciami laboratoryjnymi i ćwiczeniami. Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs wstępny: projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników miejskich i gminnych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych, osób obsługujących i nadzorujących systemy przeciwpożarowe uprawnionych do współpracy z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi. Cel Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z: zjawiskami towarzyszącymi pożarom, technikami wykrywania pożaru, właściwościami poszczególnych rodzajów czujek, urządzeniami stosowanymi do sygnalizacji pożaru, metodykami projektowania rozmieszczania czujek wykorzystujących różne zasady rozprzestrzeniania się 18

19 dymu i ciepła, sposobami zabezpieczenia się przed nieuzasadnionym uruchomieniem urządzeń sygnalizacji pożarowej w wyniku oddziaływania środowiska: chemicznego, klimatycznego, elektromagnetycznego, itd. Forma zakończenia kursu Obrona pracy zaliczeniowej. Egzamin testowy. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 80% pozytywnych odpowiedzi. Zaświadczenia 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu 2. Certyfikat Specjalisty IBP NODEX potwierdzający opanowanie wymaganego zakresu wiedzy. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie kursów. 19

20 Sterowanie Instalacjami Automatyki Pożarowej zaawansowany Lp. Temat Prowadzący Rodzaj zajęć Godziny 1 Zjawiska pożarowe, w tym: 1.1. Rozwój pożaru dr inż. Grzegorz 1.2. Modelowanie pożaru, możliwości i ograniczenia Sztarbała Ćwiczenia Wykorzystanie wyników modelowania w praktyce inżynierskiej. Scenariusz rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, w tym: Zawartość scenariusza 2.2. Inżynierskie dane ilościowe wykorzystywane w projektowaniu i doborze urządzeń przeciwpożarowych 2.3. Logika oprogramowania wejść/wyjść matryca sterowań 2.4. Opracowanie przykładowych scenariuszy dla: hotelu, hipermarketu, bloku energetycznego, szpitala. Urządzenia wykonawcze stosowane w systemach automatyki pożarowej, budowa, zasada działania, wymagania, w tym: 3.1. Klapy odcinające 3.2. Klapy dymowe 3.3. Klapy w systemach wentylacji oddymiającej 3.4. Klapy upustowe 3.5. Drzwi i bramy pożarowe 3.6. Wentylatory pożarowe 3.7. Wentylatory w systemach oddymiania strumieniowego 3.8. Siłowniki liniowe 3.9. Siłowniki obrotowe Napędy drzwi rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych Zwalniaki elektromagnetyczne Falowniki Techniki sterowania napędami Zawory. Urządzenia i systemy sterowane przez systemy sygnalizacji pożarowej, w tym: 4.1. Możliwości konfiguracyjne 4.2. Ograniczenia 4.3. Zasady integracji systemów. Główne problemy związane ze sterowaniem w systemach automatyki pożarowej realizujących różne scenariusze rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru: 5.1. Problemy z uzyskiwaniem informacji potwierdzających realizacje przewidywane matrycą sterowań 5.2. Problemy z przekazaniem pełnej wiedzy n/t stanu obiektu w czasie pożaru kierującemu akcją gaśniczą przedstawicielowi PSP 5.3. Brak możliwości weryfikacji umiejętności wiedzy i treningu osoby uprawnionej (OU) w symulowanych warunkach pożaru lub w innej sytuacji kryzysowej mgr inż. Ryszard Małolepszy Ćwiczenia Wykład + demonstracja urządzeń Wykład 4 20

21 Brak możliwości współpracy OU na poziomie sprzętowym z przedstawicielem PSP w warunkach pożaru. Brak możliwości zorganizowania podpowiedzi sugerujących, np. alternatywny sposób postepowania OU lub prowadzącego akcję ratunkową przedstawiciela PSP. Wymagane właściwości funkcjonalne systemów wspomagania decyzji, (SWD) w tym: 6.1. Systemy wizualizacji (SW) 6.2. Systemy integrujące (SI) instalacje automatyki pożarowej 6.3. Systemy integrujące systemy bezpieczeństwa obiektu 6.4. Warunki i sposoby przyłączenia urządzeń i systemów automatyki budynku do systemu wizualizującego/integrującego. Budowa systemów wizualizujących oraz integrujących konfiguracje, w tym: 7.1. Koncepcja wykorzystująca CSP jako elementy wykonawcze SI 7.2. Koncepcja wykorzystująca dedykowane, wyspecjalizowane sterowniki i kontrolery. Problemy kompetencyjne osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w obiekcie budowlanym w warunkach pożaru i innych sytuacji kryzysowych. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe, w tym: 9.1. Wentylacja pożarowa 9.2. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe, wodne, proszkowe, aerozolowe, pianowe. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych. Zasady doboru przewodów wraz z osprzętem i zabezpieczeń. Zasady kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach automatyki pożarowej. Podatność na zakłócenia. 12 Najczęstsze błędy w instalacjach automatyki pożarowej Zawartość projektu instalacji automatyki pożarowej, w tym: Część opisowa Schematy Analiza stref pożarowych Uzgodnienia i ustalenia międzybranżowe Podstawy prawne. Odbiory instalacji automatyki pożarowej, w tym: Skład komisji Wymagane dokumenty Procedura odbioru Testy sprawności i niezawodności systemu Szkolenie obsługi Podstawy prawne. 15 Demonstracja przydatności czujek do wykrywania pożarów. mgr inż. Jacek Świetnicki, dr inż. Grzegorz Sztarbała mgr inż. Edward Skiepko mgr inż. Artur Cudowki Ćwiczenia Ćwiczenia demo elementów zespołów kablowych 2 Ćwiczenia 1 Zajęcia laboratoryjne 4 x 0,25 21

22 16 Demonstracja realizacji scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiekcie, w tym: Pokaz współpracy instalacji sygnalizacji pożarowej z urządzeniami automatyki pożarowej Występujące ograniczenia w zakresie możliwości uzyskania informacji o stanie urządzeń bezpieczeństwa w obiekcie. 17 Instalacje automatyki pożarowej w strefach zagrożonych wybuchem. 18 Bezpieczeństwo konstrukcji obiektów budowlanych. 19 Seminarium obrona prac zaliczeniowych. mgr inż. Krzysztof Kunecki mgr inż. Marek Podgórski prof. dr hab. Inż. Mirosław Kosiorek mgr inż. Artur Cudowski Zajęcia laboratoryjne, stanowiska demonstracyjne 2 Ćwiczenia 4 Razem: 48godz., w tym 26 godz. ćwiczeń. Charakterystyka kursu projektowania sterowania instalacjami automatyki pożarowej Kurs składa się z dwóch części. W części pierwszej, wprowadzającej, uczestnicy nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów branżowych, a więc: projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji automatyki pożarowej, sterowania urządzeniami gaśniczymi, sterowania systemami wentylacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych. W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także w celu skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca będzie w formie e-learningu. Wykłady będą dostępne dla uczestników kursu za pośrednictwem Internetu. Część druga branżowa, prowadzona w formie wykładów na żywo, jest uzupełniana pokazami: reakcji różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budowy i działania central sygnalizacji pożarowej, współdziałania różnych systemów automatyki pożarowej, zajęciami laboratoryjnymi i ćwiczeniami. W wykładach i ćwiczeniach szczególnie duży nacisk położono na zagadnienia projektowe związane z opracowaniem scenariuszy pożarowych, a następnie na zasady realizacji procedur w nich zawartych. W czasie kursu szczegółowo omawiane są właściwości 22

23 poszczególnych elementów systemów automatyki pożarowej, zasady instalowania, serwisowania, a także zagadnienia związane z procesem projektowym i odbiorami. W ramach ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z: reakcją różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budową i działaniem urządzeń automatyki pożarowej, central sygnalizacji pożarowej, demonstracją reakcji różnych systemów automatyki pożarowej w przypadku wykrycia pożaru zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs wstępny: projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników miejskich i gminnych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych, osób uprawnionych obsługujących systemy przeciwpożarowe obiektu do czasu rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej przez PSP. Cel Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień: wczesnego wykrywania pożaru, współdziałania systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych w warunkach pożaru, realizujących procedury zawarte w scenariuszu rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru. Forma zakończenia kursu Obrona pracy zaliczeniowej. Egzamin testowy. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 80% pozytywnych odpowiedzi. Zaświadczenia 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu 2. Certyfikat Specjalisty IBP NODEX potwierdzający opanowanie wymaganego zakresu wiedzy Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie kursów. 23

24 Sterowanie Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi zaawansowany Lp. Temat Prowadzący Rodzaj zajęć Godziny 1 Zjawiska pożarowe, w tym: 1.1. Rozwój pożaru dr inż. Grzegorz 1.2. Modelowanie pożaru, możliwości i ograniczenia Sztarbała 1.3. Wykorzystanie wyników modelowania w praktyce inżynierskiej. Fałszywe alarmy, w tym: Przyczyny powstawania 2.2. Sposoby zapobiegania 2.3. Organizacje alarmowania 2.4. Multidetektory 2.5. Rodzaje koincydencji pracy. Urządzenia i systemy sterowane przez systemy sygnalizacji pożarowej, w tym: 3.1. Możliwości konfiguracyjne 3.2. Ograniczenia 3.3. Zasady integracji systemów. Systemy stałych urządzeń gaśniczych gazowych: konfiguracje, zasada działania sterowania, w tym: Systemy stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych i zraszaczowych konfiguracje, zasada działania. Systemy stałych urządzeń gaśniczych mgłowych: nisko i wysokociśnieniowych konfiguracje, zasada działania. Systemy urządzeń gaśniczych aerozolowych konfiguracje, zasada działania. Zasady projektowania, w tym: 8.1. Dobór i rozmieszczenie czujek 8.2. Omówienie wytycznych SITP 8.3. Przykłady projektowania ISP w obiekcie gaszonym. Zasady projektowania urządzenia gaśniczego wodnego tryskaczowego, zraszaczowego. Wykorzystanie dostępnego oprogramowania projektowego. Przykłady. Zasady projektowania urządzenia gaśniczego mgłowego, pianowego. Przykład. Zasady projektowania urządzenia gaśniczego gazowego, w tym: Gazy obojętne CO Chlorowcopochodne węglowodorów Aerozolowe Wykorzystanie oprogramowania projektowego. Przykłady. Zasady kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach automatyki pożarowej. Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. 13 Najczęstsze błędy w instalacjach sterowania urządzeniami gaśniczymi. mgr inż. Dariusz Pietryk mgr inż. Dariusz Pietryk mgr inż. Jacek Świetnicki mgr inż. Józef Seweryn mgr inż. Jacek Świetnicki mgr inż. Józef Seweryn mgr inż. Dariusz Pietryk mgr inż. Andrzej Mikołajczak mgr inż. Artur Cudowski Ćwiczenia 4 Ćwiczenia 4 Ćwiczenia 4+1 Ćwiczenia 1 24

25 14 Błędy w instalacji gaśniczej gazowej. 15 Błędy w instalacji gaśniczej wodnej Podstawowe zasady konserwacji i utrzymania ruchu, w tym: Dobra praktyka Rodzaje przeglądów i sposoby ich realizacji Podstawy prawne. Podstawowe zasady instalowania, w tym: Zasady instalowania urządzeń SP w obszarach zagrożonych wybuchem Podstawy prawne. Zawartość projektu instalacji gaśniczej, w tym: Część opisowa Schematy Analiza stref pożarowych Uzgodnienia i ustalenia międzybranżowe Podstawy prawne. Odbiory instalacji gaśniczej, w tym: Skład komisji Wymagane dokumenty Procedura odbioru Testy sprawności i czułości systemu Szkolenie obsługi Podstawy prawne. 20 Sygnalizatory akustyczne i optyczne. Zasady stosowania Demonstracja przydatności czujek do wykrywania pożarów. Demonstracja działania systemu gaśniczego. Demonstracja realizacji scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiekcie, w tym: Pokaz współpracy instalacji sygnalizacji pożarowej z urządzeniami automatyki pożarowej Występujące ograniczenia w zakresie możliwości uzyskania informacji o stanie urządzeń bezpieczeństwa w obiekcie. Pokaz obsługi central sterujących gaszeniem, 2-3 producentów w zakresie: Manualnych czynności obsługowych Oprogramowania. 24 Seminarium obrona prac zaliczeniowych. mgr inż. Aleksandra Parys mgr inż. Jacek Świetnicki mgr inż. Antoni Celej mgr inż. Antoni Celej mgr inż. Krzysztof Kunecki Przedstawiciel wybranego producenta SUG mgr inż. Artur Cudowski Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne, stanowiska demonstracyjne 4 x 0, Warsztaty 2 Ćwiczenia 4 Razem: 42 godz., w tym ćwiczeń 24 godz. 25

26 Charakterystyka kursu dla projektantów sterowania stałymi urządzaniami gaśniczymi Kurs składa się z dwóch części. W części pierwszej, wprowadzającej, uczestnicy nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów branżowych, a więc: projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji automatyki pożarowej, sterowania urządzeniami gaśniczymi, sterowania systemami wentylacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych. W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także w celu skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca będzie w formie e-learningu. Wykłady będą dostępne dla uczestników kursu za pośrednictwem Internetu. Część druga branżowa, prowadzona w formie wykładów na żywo, jest uzupełniana pokazami: reakcji różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budowy i działania central sterujących urządzeniami gaśniczymi, współdziałania różnych systemów automatyki pożarowej, zajęciami laboratoryjnymi i ćwiczeniami. W czasie kursu są omawiane szczegółowo właściwości poszczególnych systemów gaszących, przydatność, zakres stosowania. Omawiana jest metodyka projektowania części: wykrywającej pożar, sterującej urządzeniem gaśniczym. W oparciu o różne standardy słuchacze w ramach przeprowadzanych ćwiczeń są zapoznawani z metodami projektowania różnych systemów gaśniczych. Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs wstępny: projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników miejskich i gminnych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych, osób uprawnionych obsługujących systemy przeciwpożarowe obiektu do czasu rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej przez PSP. 26

27 Cel Celem kursu jest przekazanie wiedzy stanowiącej podstawę do projektowania, oceny i utrzymania odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego obiektów z wykorzystaniem różnych systemów gaśniczych. Forma zakończenia kursu Obrona pracy zaliczeniowej. Egzamin testowy. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 80% pozytywnych odpowiedzi. Zaświadczenia 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu 2. Certyfikat Specjalisty IBP NODEX potwierdzający opanowanie wymaganego zakresu wiedzy. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie kursów. 27

28 Sterowanie w Systemach Wentylacji Pożarowej zaawansowany Lp. Temat Prowadzący Rodzaj zajęć Godziny Zjawiska pożarowe, w tym: 1.1. Rozwój pożaru w obiektach budowlanych 1.2. Modelowanie rozwoju pożaru oraz rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, zakres stosowania, możliwości i ograniczenia 1.3. Zastosowanie wyników modelowania matematycznego rozprzestrzeniania się dymu i ciepła praktyce inżynierskiej. Scenariusz rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, w tym: 2.1. Zawartość scenariusza 2.2. Inżynierskie dane ilościowe wykorzystywane w projektowaniu i doborze urządzeń przeciwpożarowych 2.3. Logika oprogramowania wejść/wyjść matryca sterowań 2.4. Opracowanie przykładowych scenariuszy: hipermarket, wysoki budynek biurowy. Elementy liniowe instalacji sygnalizacji pożarowej, w tym: 3.1. Czujki automatyczne, przyciski pożarowe 3.2. Urządzenia wejścia/wyjścia 3.3. Izolatory zwarć 3.4. Sygnalizatory optyczne i akustyczne 3.5. Podstawowe właściwości. Fałszywe alarmy, w tym: 4.1. Przyczyny powstawania 4.2. Sposoby zapobiegania 4.3. Organizacje alarmowania 4.4. Multidetektory 4.5. Rodzaje koincydencji pracy. Urządzenia i systemy sterowane przez systemy sygnalizacji pożarowej, w tym: 5.1. Możliwości konfiguracyjne 5.2. Ograniczenia 5.3. Zasady integracji systemów 5.4. Właściwości funkcjonalne Centrali Sterującej urządzeniami wentylacji pożarowej 5.5. Funkcjonalność Tablicy Sterującej urządzeniami wentylacji pożarowej. dr inż. Grzegorz Sztarbała mgr Ryszard Małolepszy Wykład ćwiczenia Wykład + ćwiczenia Elementy składowe instalacji systemów oddzieleń i wentylacji, w tym: Wentylatory, sterowanie falowniki 6.2. Przeciwpożarowe klapy odcinające, klapy dymowe, klapy w systemach wentylacji oddymiającej 6.3. Drzwi, bramy pożarowe 6.4. Napędy sposoby sterowania. 7 Urządzenia i instalacje wentylacji pożarowej, w tym: dr inż. Grzegorz Sztarbała Wykład

29 Instalacja wentylacji oddymiającej (grawitacyjna, mechaniczna) poziome drogi ewakuacyjne 7.2. Instalacja różnicowania ciśnień pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych 7.3. Wentylacja oddymiająca w garażach podziemnych: kanałowa, strumieniowa 7.4. Wentylacja pożarowa podziemnych obiektów komunikacyjnych. Zasady kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach automatyki pożarowej. Odporność na zakłócenia. Najczęstsze błędy w instalacjach automatyki pożarowej sterującej instalacjami wentylacji pożarowej. Zawartość projektu instalacji sterowania systemem wentylacji pożarowej, w tym: 4.1. Część opisowa 4.2. Schematy 4.3. Analiza stref pożarowych 4.4. Uzgodnienia i ustalenia międzybranżowe 4.5. Podstawy prawne. Odbiory instalacji sterowania systemem wentylacji pożarowej, w tym: 5.1. Skład komisji 5.2. Wymagane dokumenty 5.3. Procedury odbioru 5.4. Próby odbiorowe, procedury wykonania 5.5. Szkolenie obsługi 5.6. Podstawy prawne. 12 Demonstracja przydatności czujek do wykrywania pożarów Demonstracja realizacji scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiekcie, w tym: 7.1. Pokaz współpracy instalacji sygnalizacji pożarowej z urządzeniami automatyki pożarowej 7.2. Występujące ograniczenia w zakresie możliwości uzyskania informacji o stanie urządzeń bezpieczeństwa w obiekcie. Pokaz obsługi centrali sterującej systemami wentylacji pożarowej 2-3 producentów w zakresie: 8.1. Manualnych czynności obsługowych 8.2. Oprogramowania. 15 Demonstracja działania systemu różnicowania ciśnień. mgr inż. Wacław Kozubal mgr inż. Artur Cudowski dr inż. Grzegorz Sztarbała mgr inż. Krzysztof Kunecki Przedstawiciel producenta systemu Przedstawiciel producenta systemu Ćwiczenia 1 Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne stanowiska demonstracyjne 4 x 0,25 2 Warsztaty 2 Ćwiczenia 2 Razem: 34 godz., w tym 16 godz. ćwiczeń. 29

30 Charakterystyka kursu projektowania sterowania instalacji wentylacji pożarowej oraz instalowania urządzeń i systemów sygnalizacji pożarowej Kurs składa się z dwóch części. W części pierwszej, wprowadzającej, uczestnicy nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów branżowych, a więc: projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji automatyki pożarowej, sterowania urządzeniami gaśniczymi, sterowania systemami wentylacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych. W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także w celu skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca będzie w formie e-learningu. Wykłady będą dostępne dla uczestników kursu za pośrednictwem Internetu. Część druga branżowa, prowadzona w formie wykładów na żywo, jest uzupełniana pokazami: reakcji różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budowy i działania central sterujących urządzeniami gaśniczymi, współdziałania różnych systemów automatyki pożarowej, zajęciami laboratoryjnymi i ćwiczeniami. W wykładach i ćwiczeniach szczególnie duży nacisk położono na zagadnienia projektowe związane z opracowaniem scenariuszy pożarowych, a następnie na zasady realizacji procedur w nich zawartych. W czasie kursu są omawiane szczegółowo właściwości poszczególnych systemów wentylacji pożarowej, zasady ich instalowania i serwisowania, a także zagadnienia związane z procesem projektowania i odbiorami. W ramach ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z automatyką sterowania różnego rodzaju instalacji odprowadzania ciepła i dymu pożarowego. Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie zaprogramować procedury sterownicze z uwzględnieniem koniecznych opóźnień i blokad działania systemów oddymiania, a także realizacją opracowanych matryc sterowania. Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs ogólny: projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników miejskich i gminnych urzędów 30

31 odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych, osób uprawnionych obsługujących systemy przeciwpożarowe obiektu do czasu rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej przez PSP. Cel Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z instalacjami i urządzeniami odprowadzania ciepła i dymu pożarowego. Kurs ma za zadanie przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej fizyki pożaru oraz sposobów pozwalających na kontrolę zadymienia, a także współdziałania systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych w warunkach pożaru, realizujących procedury zawarte w scenariuszu rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru w szczególności dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i warunków ewakuacji. Forma zakończenia kursu Egzamin testowy. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 80% pozytywnych odpowiedzi. Zaświadczenia 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu 2. Certyfikat Specjalisty IBP NODEX potwierdzający opanowanie wymaganego zakresu wiedzy. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie kursów. 31

32 Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze zaawansowany Lp. Temat Prowadzący Rodzaj zajęć Godziny 1 Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych. Zasady doboru przewodów wraz z osprzętem i zabezpieczeń. / mgr inż. Edward Skiepko Ćwiczenia 2 2 Zasady kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach DSO, podatność na zakłócenia. mgr inż. Artur Cudowski Ćwiczenia Zawartość projektu DSO, w tym: 3.1. Część opisowa 3.2. Schematy 3.3. Analiza stref pożarowych 3.4. Uzgodnienia i ustalenia międzybranżowe 3.5. Podstawy prawne. Odbiory DSO, w tym: 4.1. Skład komisji 4.2. Wymagane dokumenty 4.3. Procedura odbioru 4.4. Testy sprawności i czułości systemu 4.5. Szkolenie obsługi 4.6. Podstawy prawne. Podstawy akustyki, w tym: 5.1. Akustyka wnętrza 5.2. Podstawy akustyki 5.3. Podstawowe obliczenia inżynierskie umożliwiające oszacowanie SPL, zrozumiałości mowy. Projekt elektryczny, w tym 6.1. Zakres ochrony 6.2. Poziomy bezpieczeństwa 6.3. Konfiguracje linii głośnikowych 6.4. Praca w warunkach pożaru 6.5. Zdwajanie linii 6.6. DSO w hotelach, biurach, szpitalach 6.7. Podział na strefy 6.8. Ewakuacja jedno- i wieloetapowa. Aparatura stosowana w DSO: 7.1. Charakterystyki głośników 7.2. Kolumny głośnikowe 7.3. Systemy liniowe 7.4. Mikrofony 7.5. Korektory 7.6. Wzmacniacze 7.7. Funkcjonalność oraz rozwiązania sprzętowe central dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Przekaz informacji: 8.1. Rodzaje sygnałów dźwiękowych 8.2. Rodzaje komunikatów dr inż. Tadeusz Fidecki mgr inż. Artur Cudowski dr Adam Tarnowski Wykład 5 Wykład 5 Wykład 3 32

WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.:

WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.: WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.: Specjalistyczne wykłady dla projektantów i instalatorów, wskazanie dobrych praktyk projektowych, omówienie zmian w przepisach i ich interpretacji,

Bardziej szczegółowo

Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska

Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska Wydanie nr 14 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Schrack Design Tool 3 Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack

Bardziej szczegółowo

Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji

Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji www.dndproject.pl S E M I N A R I A B R A N Ż O W E K O N F E R E N C J E, E V E N T Y T A R G I, K O N G R E S Y Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji Poszerzamy Sieci Kontaktów w Twojej Branży

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE październik 2014 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe 3 Spis treści 4 6 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 30 32 Na czym bazować, projektując Instalację

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Część 1, rozdział 1, str. 1 MECHANICZNE I ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. 1. Spis treści 1.1. SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK. Część 1, rozdział 1, str. 1 MECHANICZNE I ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. 1. Spis treści 1.1. SPIS TREŚCI PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str. 1 1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 1. 1.2. Informacje o autorach 1.3. Wykaz skrótów 1.4. Opis piktogramów 1.5. Bibliografia 1.6. Zrzeszenia i związki 1.6.1. Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Prezentacja najważniejszych informacji o systemach kształcenia i zdobywania uprawnień w zawodzie elektryka w kilku krajach europejskich, biorących udział w Programie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

WYTYCZNE STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI mł. bryg. inż. Janusz SAWICKI Zakład Aprobat Technicznych CNBOP WYTYCZNE STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI Zasady sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi Streszczenie Artykuł zawiera wytyczne

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

Problemy budownictwa wielkopłytowego

Problemy budownictwa wielkopłytowego 1 2015 styczeń PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Kontrole stanu technicznego Akustyka ścian Problemy budownictwa wielkopłytowego Zaprezentuj swoją firmę wyselekcjonowanej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Działalność 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Kierownictwo ITB Rada Naukowa Nagrody i wyróżnienia

Bardziej szczegółowo

System sprzedaży Schrack Seconet w Polsce.

System sprzedaży Schrack Seconet w Polsce. Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska www.schrack-seconet.pl O D W Y D A W C Y Szanowni Klienci, Partnerzy Schrack Seconet w Polsce! System sprzedaży Schrack

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA CYWILNEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RP

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA CYWILNEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RP ISBN 978-83-61520-23-8 WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA CYWILNEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RP Praca pod redakcją mł. bryg. dr inż. Dariusza Wróblewskiego Publikacja finansowana przez

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej Ośrodek Kształcenia T: [+48 ] 58 64 F: [+48 ] 58 345 E-mail: edukacja@itl.waw.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa PL 04-894 Warszawa T: [+48 ] 5 8 00 F: [+48 ] 5 86 5 E-mail: info@itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

PROCES KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW Z ZAKRESU STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM NA PRZYKŁADZIE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ

PROCES KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW Z ZAKRESU STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM NA PRZYKŁADZIE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ Problemy Kolejnictwa Zeszyt 155 37 Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, Dr inż. Mieczysław Kornaszewski, Dr inż. Roman Pniewski Politechnika Radomska PROCES KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW Z ZAKRESU STEROWANIA RUCHEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp przykłady dobrych praktyk pod red. Agnieszki Szczygielskiej Warszawa 2012 1 Opracowano i wydano w ramach programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo