Organizacja kursów i szkoleń w Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX wersja 1.6 z dnia Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja kursów i szkoleń w Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX wersja 1.6 z dnia 26-08-2015. Spis treści"

Transkrypt

1 Organizacja kursów i szkoleń w Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX wersja 1.6 z dnia Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 2 KURS PODSTAWOWY... 3 KURSY ZAAWANSOWANE... 4 CZŁONKOSTWO w IBP NODEX... 6 EGZAMINY I CERTYFIKACJA... 7 CENNIK KURSÓW / SZKOLEŃ / USŁUG... 8 TERMINY KURSÓW... 9 WYKŁADOWCY oraz WSPÓŁPRACOWNICY IBP NODEX... 9 PARTNER MERYTORYCZNY PARTNERZY TECHNOLOGICZNI Kurs wstępny Systemy Sygnalizacji Pożarowej zaawansowany Sterowanie Instalacjami Automatyki Pożarowej zaawansowany Sterowanie Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi zaawansowany Sterowanie w Systemach Wentylacji Pożarowej zaawansowany Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze zaawansowany

2 INFORMACJE PODSTAWOWE Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX, jako pierwszy prywatny tego typu ośrodek w Polsce, opracował unikalną metodykę szkolenia specjalistów w zakresie urządzeń i systemów bezpieczeństwa pożarowego. Na bazie opracowanej przez Instytut koncepcji prowadzenia edukacji w tym zakresie zostało przygotowanych 6 różnych kursów specjalistycznych, w tym jeden (opcjonalnie) z wykorzystaniem najnowszych technik informacyjnych (platforma e-learningowa). Nasza oferta obejmuje: Kurs Podstawowy wstępny, stanowiący bazę wiedzy dla pozostałych szkoleń zaawansowanych: Systemy Sygnalizacji Pożarowej zaawansowany (organizowany wraz z SITP) Sterowanie Instalacjami Automatyki Pożarowej zaawansowany Sterowanie Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi zaawansowany Sterowanie w Systemach Wentylacji Pożarowej i Oddymiania zaawansowany Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze zaawansowany Ofertę w zakresie zajęć specjalistycznych uzupełnia możliwość przygotowania programu kursu/szkolenia dedykowanego, stworzonego na miarę dla wybranej grupy słuchaczy (firmy, instytucje publiczne, itd.). DNI OTWARTE to specjalna oferta edukacyjna IBP NODEX przeznaczona dla specjalistów z branży, pragnących podzielić się swoimi uwagami lub rozwiązać napotykane problemy techniczne i prawne przy udziale większej liczby uczestników kolegów i koleżanek z branży i uznanych ekspertów. Zagadnienia problemowe przesyłane są z wyprzedzeniem na specjalny adres analizowane przez wykładowców IBP NODEX, a następnie omawiane na forum dni otwartych. Uczestnicy spotkania na żywo omawiają problemy i wymieniają doświadczenia wraz z zaproszonymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. 2

3 Ponadto na rok 2015 oraz lata następne Instytut zaplanował szereg szkoleń dedykowanych (branżowych) oraz kilka konferencji tematycznych. Zamierzamy także w niedługim czasie rozszerzyć zakres tematyczny szkoleń, o czym będziemy informowali na bieżąco. KURS PODSTAWOWY To zestaw wykładów mających charakter wprowadzający do tematyki bezpieczeństwa pożarowego. Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów branżowych specjalistycznych i zaawansowanych. Kurs ten, choć ma charakter ogólny jest podstawowym zestawem wiedzy, którą każdy zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pożarowego powinien opanować, by móc przystąpić do dalszych szkoleń. Wymagamy, by uczestnicy kursów zaawansowanych przed ich rozpoczęciem przyswoili materiał kursu podstawowego 1. 1 Odbycie kursu podstawowego jest warunkiem uczestnictwa w kursach zaawansowanych. Należy wybrać jedną z dwóch form uczestnictwa udział w wykładach (wg. harmonogramu) lub udział/rejestracja w kursie on-line. Z warunku tego zwolnieni są słuchacze, którzy odbyli podobne kursy wstępne (ogólne) w innej, dowolnej instytucji szkolącej specjalistów w tym zakresie (np. CNBOP, SITP, SGSP, inne uczelnie o podobnym profilu) w ciągu ostatnich 5 lat i mogą przedstawić stosowny dokument potwierdzający ten fakt (np. certyfikat ukończenia szkolenia LUB dyplom ukończenia kierunkowych studiów). 3

4 W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca może być przyswojona w formie e-learningu (od maja 2015!). Wykłady już niebawem będą dostępne dla uczestników kursu za pośrednictwem Internetu. Szkolenia w tym zakresie stanowią doskonałą bazę wiedzy także dla osób, które pragną zapoznać się z problematyką bezpieczeństwa pożarowego w ogóle, ale nie planują rozwijać swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w kursach zaawansowanych, o wyższym poziomie trudności. KURSY ZAAWANSOWANE Unikalna metodyka prowadzenia edukacji w zakresie systemów bezpieczeństwa pożarowego i automatyki budynkowej uwzględnia przede wszystkim ciekawy zakres zajęć teoretycznych, wspierany serią warsztatów (ćwiczeń) praktycznych, w oparciu o urządzenia i systemy wiodących na rynku producentów. IBP NODEX wypełnia przy tym niszę rynkową polegającą na braku na rynku krajowym kursów i szkoleń o charakterze interdyscyplinarnym, uwzględniającym szerokie spektrum nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a jednocześnie pozwalających kursantom na odbycie ćwiczeń praktycznych w tym zakresie. Inaczej niż ma to miejsce dzisiaj na rynku, IBP NODEX proponuje szkolenia, w których udział % wykładów i zajęć praktycznych jest wyważony i podobny, a zakres tematyczny dostarcza słuchaczom szeregu cennych wskazówek praktycznych. Taka struktura zajęć edukacyjnych możliwa jest dzięki udziałowi w przedsięwzięciu znanych, cenionych i doświadczonych ekspertów, długoletnich pracowników instytutów i uczelni państwowych zajmujących się dziedziną bezpieczeństwa pożarowego. W części praktycznej, udział weźmie również szerokie grono praktyków, na co dzień zajmujących się 4

5 realizacją zadań wykonawczych, instalacjami, projektowaniem czy serwisowaniem urządzeń oraz systemów technicznych. Co bardzo ważne, pragniemy promować wiedzę praktyczną i doświadczenie najlepszych producentów i dostawców nowoczesnych rozwiązań. Światowej klasy producenci systemów i urządzeń, a także najlepsze firmy krajowe (wykonawcze) są partnerami technologicznymi IBP NODEX w zakresie kursów zaawansowanych. W części zaawansowanej kursów, wykorzystane będą stanowiska pokazowe, gdzie prezentowane będą np. takie zjawiska i procesy jak: reakcja różnych rodzajów czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, zjawiska fizyczne, związane z rozwojem zdarzeń, budowa i działanie central sygnalizacji pożarowej, współdziałanie różnych systemów automatyki pożarowej, integracja systemów i urządzeń bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), zarządzanie budynkiem inteligentnym w czasie pożaru, współpraca z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, ewakuacja itd. Głównym stanowiskiem pokazowym, a jednocześnie badawczym jest zbudowana specjalnie na potrzeby zaawansowanych prac rozwojowych oraz szkoleń, komora testowa zgodna z PN-EN 54-7, ISO/TS , EN Kursy zaawansowane przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs wstępny*: projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników miejskich i gminnych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właścicieli obiektów budowlanych, osób obsługujących i nadzorujących systemy przeciwpożarowe uprawnionych do współpracy z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, itp. 5

6 Kursy te stanowią doskonałą bazę dla osób pragnących w sposób profesjonalny związać się z branżą bezpieczeństwa pożarowego. CZŁONKOSTWO w IBP NODEX Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX opiera swoją działalność w głównej mierze na edukacji oraz doradztwie, ekspertyzach i badaniach szerokiego spektrum zagadnień w obszarze bezpieczeństwa pożarowego. Niezwykle istotnym elementem naszej działalności są Partnerzy Technologiczni wspierający nasze działania oraz członkowie wspierający nasz rozwój. Co więcej, naszą rolą jest także łączenie zainteresowań specjalistów w branży poprzez wymianę doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, prowadzenie dyskusji, forów wymiany opinii także we współpracy z innymi, podobnymi ośrodkami skupiającymi specjalistów. By ułatwić przepływ informacji, a także uzyskać pewność, że informacje, które przekazujemy wszystkim zainteresowanym trafiły na czas i we właściwe ręce, postanowiliśmy stworzyć status CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO ROZWÓJ INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NODEX. Członkostwo upoważnia do: 1. Zniżek w kursach, szkoleniach, seminariach, konferencjach, opłatach za materiały informacyjne i szkoleniowe 2. Dostępu do materiałów edukacyjnych dostępnych wyłącznie dla Członków 3. Pierwszeństwa udziału i bezpłatnego udziału w Dniach Otwartych Instytutu 4. Otrzymywania newsletterów oraz korespondencji dedykowanej wyłącznie dla Członków 5. Ułatwionego dostępu do konsultacji indywidualnych z ekspertami IBP NODEX 6. Dostępu do indywidualnego konta w serwisie internetowym ibpnodex.pl. Uprawnienia Partnerów Technologicznych ustalane są indywidualnie i określane w umowie o współpracy. 6

7 EGZAMINY I CERTYFIKACJA Certyfikat Specjalisty IBP NODEX ustanawia standardy kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Dokumentuje zakres wiedzy w konkretnym obszarze wykorzystania technologii bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z programem organizowanych szkoleń. Stopień spełnienia wymagań kompetencyjnych dla każdego modułu sprawdzany jest przy pomocy niezależnego i obiektywnego egzaminu, przeprowadzanego w formie pisemnej lub ustnej w zależności od tematyki i poziomu zaawansowania kursu. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat Specjalisty IBP NODEX zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań egzaminacyjnych przez zdającego. Posiadanie Certyfikatu Specjalisty IBP NODEX podnosi szanse na rynku pracy oraz wzmacnia zaufanie potencjalnych zleceniodawców. Certyfikat jest świadectwem potwierdzającym uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Partnerem merytorycznym kursów IBP NODEX jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP). Odbycie wszystkich 6 kursów organizowanych przez IB NODEX, poświęconych problematyce bezpieczeństwa pożarowego, pozwala na uzyskanie Złotego Certyfikatu Specjalisty IBP NODEX. To wyraz najwyższego uznania dla uczestnika szkoleń, a jednocześnie potwierdzenie rzetelnie zdobytej wiedzy, na wysokim poziomie zaawansowania. Dla osób pragnących odbyć wszystkie kursy oraz zdobyć Złoty Certyfikat, IBP NODEX przewiduje specjalne warunki finansowania kursów (prosimy o kontakt indywidualny). Dla uczestników kursów, którzy nie zdadzą lub nie przystąpią do egzaminu końcowego, przewidziano świadectwo ukończenia kursu. 7

8 CENNIK KURSÓW / SZKOLEŃ / USŁUG Lp. Nazwa KURSU / USŁUGI Czas trwania Cena PLN Uwagi Liczba miejsc 1 Kurs Podstawowy (wykłady) 3 dni 750 wykłady 50 2 Kurs Podstawowy (e-learning) dowolny Systemy Sygnalizacji Pożarowej zaawansowany Sterowanie Instalacjami Automatyki Pożarowej zaawansowany Sterowanie Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi zaawansowany Sterowanie w Systemach Wentylacji Pożarowej i Oddymiania zaawansowany Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze zaawansowany Kursy dedykowane indywidualne 9 DNI OTWARTE Konsultacja Indywidualna (usługa doradcza/ rozwiązywanie problemów) Opłata Indywidualna Członków Wspierających Rozwój IBP NODEX 6 dni (2x3 dni) dowolny 1 dzień (w każdym kwartale roku) współpraca długofalowa/ skomplikowan e projekty szczegóły wkrótce do uzgodnienia 199 do uzgodnienia członkowie wspierający kurs bez opłat!* członkowie wspierający zniżka 510 PLN* szkolenia stacjonarne oraz w siedzibie zamawiającego członkowie wspierający bez opłat!* członkowie wspierający warunki preferencyjne* 12 miesięcy 99 opłata za 1 uczestnika Warunki uczestnictwa Członków Wspierających Rozwój Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego Nodex opisane są wyżej. 8

9 TERMINY KURSÓW Nazwa KURSU / USŁUGI Czas trwania Terminy Kurs Podstawowy (wykłady) Systemy Sygnalizacji Pożarowej - zaawansowany Sterowanie Instalacjami Automatyki Pożarowej - zaawansowany Sterowanie Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi - zaawansowany Sterowanie w Systemach Wentylacji Pożarowej i Oddymiania - zaawansowany Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze - zaawansowany DNI OTWARTE 3 dni 6 dni (2x3 dni) szczegóły wkrótce 1 dzień (w każdym kwartale roku) Aktualne terminy kursów są dostępne na stronie 29 czerwca 21 września 16 listopada WYKŁADOWCY oraz WSPÓŁPRACOWNICY IBP NODEX 1. Mgr inż. Antoni Celej ekspert w zakresie stałych urządzeń gaśniczych 2. Mgr inż. Jerzy IBP NODEX, wieloletni pracownik Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej 3. Mgr inż. Artur Cudowski IBP NODEX wieloletni pracownik Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej 4. Dr inż. Tadeusz Fidecki akustyk, ekspert w zakresie przekazu akustycznego 5. Mgr inż. Paweł Jasiński specjalista w zakresie urządzeń transmisji alarmu 6. Mgr inż. Tomasz Kamiński specjalista w zakresie systemów oddymiania 7. Prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek aktualnie pracownik Politechniki Warszawskiej, twórca, a następnie wieloletni kierownik Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej 8. Mgr inż. Rafał Kowal specjalista w zakresie akustyki 9. Mgr inż. Wacław Kozubal ekspert w zakresie systemów wentylacji i różnicowania ciśnień 9

10 10. Mgr inż. Krzysztof Kunecki specjalista w zakresie systemów automatyki pożarowej 11. Bogdan Lenart specjalista w zakresie dźwiękowych systemów ostrzegawczych 12. Mgr inż. Ryszard Małolepszy rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP 13. Mgr inż. Andrzej Mikołajczak ekspert w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych 14. Mgr inż. Aleksandra Parys ekspert w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych 15. Mgr inż. Dariusz Pietryk ekspert w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych 16. Mgr inż. Marek Podgórski wieloletni pracownik KGPSP specjalizujący się w instalacjach przeciwwybuchowych 17. Dr inż. Dariusz Ratajczak były wieloletni Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Przewodniczącym Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP 18. Mgr inż. Janusz IBP NODEX, wieloletni pracownik Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej 19. Mgr inż. Józef Seweryn ekspert w zakresie stałych urządzeń gaśniczych mgłowych 20. Mgr inż. Edward Skiepko pracownik Szkoły Głównej Służby Pożarniczej rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 21. Mgr inż. Jerzy Sobstel specjalista ds. systemów transmisji alarmu pożarowego 22. Dr inż. Grzegorz Sztarbała ARDOR, wieloletni pracownik Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Przewodniczący grupy roboczej CEN TC191/SC1/WG5 Design and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems 23. Mgr inż. Jacek Świetnicki rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wieloletni pracownik CNBOP 24. Dr Adam Tarnowski pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie psychologii przekazu informacji. 10

11 PARTNER MERYTORYCZNY PARTNERZY TECHNOLOGICZNI 11

12 Kurs wstępny Lp. Temat Prowadzący Zasady wprowadzania i wycofywania do/z obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych, w tym: 1.1. Zasady znakowania wyrobów budowlanych 1.2. Specyfikacje techniczne 1.3. Deklaracje zgodności 1.4. Świadectwa dopuszczenia wyrobów budowlanych. Przepisy prawne dotyczące projektowania systemów automatyki pożarowej, w tym: 2.1. Wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych 2.2. Akty prawne dotyczące projektowania, odbiorów i utrzymania instalacji przeciwpożarowych 2.3. Rola i znaczenie zasad wiedzy technicznej 2.4. Zakres stosowania urządzeń i instalacji (wprowadzanie i wycofywanie z obrotu i stosowanie wyrobów budowlanych, zasady wprowadzania jednostkowych wyrobów budowlanych). Rola przeciwpożarowych instalacji technicznych w spełnieniu wymagań podstawowych Znaczenie scenariusza pożarowego. Zjawiska pożarowe, w tym: 4.1. Rozwój pożaru w obiektach budowlanych 4.2. Modelowanie rozwoju pożaru oraz rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, zakres stosowania, możliwości i ograniczenia 4.3. Zastosowanie wyników modelowania matematycznego rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w praktyce inżynierskiej. Scenariusz rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, w tym: 5.1. Zawartość scenariusza 5.2. Inżynierskie dane ilościowe wykorzystywane w projektowaniu i doborze urządzeń przeciwpożarowych 5.3. Logika oprogramowania wejść/wyjść matryca sterowań 5.4. Przykład scenariusza: budynek biurowy. Elementy liniowe ISP, w tym: 6.1. Czujki automatyczne, przyciski pożarowe 6.2. Urządzenia wejścia/wyjścia 6.3. Izolatory zwarć 6.4. Sygnalizatory optyczne i akustyczne 6.5. Podstawowe właściwości. Fałszywe alarmy, w tym: 7.1. Przyczyny powstawania 7.2. Sposoby zapobiegania 7.3. Organizacje alarmowania 7.4. Multidetektory 7.5. Rodzaje koincydencji pracy. dr inż. Dariusz Ratajczak dr inż. Grzegorz Sztarbała Rodzaj zajęć Godziny Wykład 3 8 Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. 9 Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej, Wykład 3 12

13 w tym: 9.1. Dobór i rozmieszczenie czujek 9.2. Omówienie wytycznych SITP 9.3. Przykład projektowania ISP w obiekcie Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych Zasady doboru przewodów wraz z osprzętem i zabezpieczeń. Zasady kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach automatyki pożarowej. mgr inż. Artur Cudowski Podstawowe zasady konserwacji i utrzymania ruchu, w tym: Dobra praktyka Rodzaje przeglądów i sposoby ich realizacji Podstawy prawne. Rozbudowa systemów, modernizacja, możliwości współdziałania starych i nowych rozwiązań, w tym: Niezawodność działania systemów i instalacji przeciwpożarowych. Podstawowe zasady instalowania urządzeń SP w obszarach zagrożonych wybuchem mgr inż. Marek Podstawy prawne Podgórski Dobra praktyka inżynierska. Ewakuacja podstawowe zasady, w tym: Czas ewakuacji, jako podstawowy element bezpieczeństwa Czynniki mające wpływ na czas ewakuacji mgr inż. Ryszard Metoda wyznaczania wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji Małolepszy Ewakuacja z pomieszczeń gaszonych Podstawy prawne. Podstawy akustyki, w tym: mgr inż Podstawowe zjawiska fizyczne Artur Cudowski 16.2 Sygnalizatory akustyczne 16.3 Pomiary poziomu dźwięku. Pomieszczenia nadzoru technicznego/centrum alarmowego obiektów budowlanych, w tym: 17.1 Wymagania dla pomieszczeń nadzoru technicznego 17.2 Niezbędne instalacje i wyposażenie 17.3 Dokumentacja i sposób jej przechowywania 17.4 Kompetencje operatorów. Bezpieczeństwo konstrukcji obiektów budowlanych. Rola automatyki pożarowej w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego. Ubezpieczenia procesu projektowania i odbiorów instalacji automatyki pożarowej. Sobstel prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek Specjalista ds. ubezpieczeń wykład 1 Razem: 29 godzin. 13

14 Charakterystyka ogólna kursów Kurs składa się z dwóch części. W części pierwszej, wprowadzającej, uczestnicy nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów branżowych, a więc: projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji automatyki pożarowej, sterowania urządzeniami gaśniczymi, sterowania systemami wentylacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych. W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca będzie w formie e-learning-u. Wykłady będą dostępne dla uczestników kursu za pośrednictwem sieci Internet. Wykłady będą dotyczyć zagadnień związanych z: aktualnym stanem prawnym, podstawowymi zasadami projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, doborem oprzewodowania w zależności od funkcji łączonego urządzenia, zasadami przeprowadzania ewakuacji, wymaganiami dla instalacji pracujących w obszarach zagrożonych wybuchem, znaczeniem wymagań podstawowych dla obiektów budowlanych i związaną z nimi rolą w obronie obiektu, scenariuszem rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, ubezpieczeniami procesu projektowania, odbiorów instalacji automatyki pożarowej i konserwacji. Charakterystyka kursu związanego z przekazem wiedzy podstawowej, wymaganej w celu kontynuowania kursów specjalistycznych Część ogólna kursu jest przeznaczona dla osób, których zamiarem jest pogłębienie wiedzy w zakresie automatyki pożarowej poprzez udział w kursach zaawansowanych: projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników wydziałów prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników miejskich i gminnych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych, osób obsługujących i nadzorujących 14

15 systemy przeciwpożarowe uprawnionych do współpracy z jednostkami ratowniczogaśniczymi. Cel Celem kursu ogólnego jest przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień nieomawianych na kursach zaawansowanych tak, aby wiedza ogólna dotycząca bezpieczeństwa pożarowego nie była powtarzana na kolejnych kursach związanych z projektowaniem instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów sterowania urządzeniami gaśniczymi i systemów wentylacji pożarowej. Forma kursu Kurs internetowy wraz z dwiema edycjami stacjonarnymi planowanymi w kwietniu i wrześniu 2015 r. Forma zakończenia kursu Egzamin testowy. Zaświadczenia 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu 2. Certyfikat Specjalisty IBP NODEX potwierdzający opanowanie wymaganego zakresu wiedzy. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie kursów. 15

16 Systemy Sygnalizacji Pożarowej zaawansowany Lp. Temat Prowadzący Rodzaj zajęć Godziny Klasyfikacja systemów SAP, w tym: 1.1. Identyfikacja miejsca zagrożenia Rodzaje transmisji 1.3. Sposób przetwarzania danych przez komponenty systemów SP 1.4. Konfiguracje linii dozorowych 1.5. Zasady kompatybilności 1.6. Systemy sieciowe. Zjawiska pożarowe, w tym: 2.1. Rozwój pożaru 2.2. Modelowanie pożaru - możliwości i ograniczenia 2.3. Wykorzystanie wyników modelowania w praktyce inżynierskiej. Klasyfikacja czujek pożarowych, w tym: 3.1. Ze względu na rodzaj wykrywanego zjawiska pożarowego: optyczne, ciepła, promieniowania elektromagnetycznego, chemiczne 3.2. Ze względu na konstrukcję i sposób detekcji 3.3. Ze względu na prawa fizyczne wykorzystywane w detekcji parametrów pożaru. Elementy liniowe budowa, właściwości, zakres stosowania, w tym: 4.1. Czujki automatyczne punktowe, liniowe, czujki nieautomatyczne 4.2. Urządzenia wejścia/wyjścia 4.3. Izolatory zwarć 4.4. Sygnalizatory optyczne i akustyczne. Fałszywe alarmy, w tym: 5.1. Przyczyny powstawania 5.2. Sposoby zapobiegania 5.3. Organizacje alarmowania 5.4. Multidetektory - przetwarzanie danych: fuzzy logic, sieci neuronowe, interaktywność, logiki proste 5.5. Rodzaje koincydencji pracy. Urządzenia i systemy sterowane przez systemy sygnalizacji pożarowej, w tym: 6.1. Możliwości konfiguracyjne 6.2. Ograniczenia 6.3. Zasady integracji systemów. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe, w tym: 7.1. Wentylacja pożarowa 7.2. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe, wodne, proszkowe, aerozolowe, pianowe 7.3. Systemy inertyzujące. Zasady projektowania, w tym: 8.1. Dobór i rozmieszczenie czujek 8.2. Omówienie wytycznych 8.3. Przykłady projektowania ISP w różnych obiektach: serwerownia, tunel, petroinstalacje, hangar samolotowy, chłodnie dr inż. Grzegorz Sztarbała mgr inż. Jacek Świetnicki dr inż. Grzegorz Sztarbała Wykład 3 Ćwiczenia 3 Wykład 3 Wykład 3 Ćwiczenia 1 (1+1) Ćwiczenia 6 16

17 8.4. Omówienie różnic w wytycznych projektowania VdS, BS, NFPA na podstawie przykładów (w oparciu o najnowsze wersje darftów CEN TS 14). 9 Najczęstsze błędy w instalacjach sygnalizacji pożarowej. Zawartość projektu instalacji sygnalizacji pożarowej, w tym: Część opisowa Schematy Analiza stref pożarowych Uzgodnienia i ustalenia międzybranżowe Podstawy prawne. Odbiory instalacji sygnalizacji pożarowej, w tym: Skład komisji Wymagane dokumenty Procedura odbioru Testy sprawności i czułości systemu Szkolenie obsługi Podstawy prawne. Podstawy akustyki, w tym: mgr inż. Artur Podstawowe zjawiska fizyczne Cudowski Sygnalizatory akustyczne i optyczne zasady stosowania mgr inż. Rafał Pomiary akustyczne. Kowal 13 Demonstracja przydatności czujek do wykrywania pożarów. 14 Demonstracja realizacji scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiekcie, w tym: Pokaz współpracy instalacji sygnalizacji pożarowej z urządzeniami automatyki pożarowej Występujące ograniczenia w zakresie możliwości uzyskania informacji o stanie urządzeń bezpieczeństwa w obiekcie. mgr inż. Krzysztof Kunecki Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne, stanowiska demonstracyjne 2 4 x 0, Pokaz obsługi CSP 2-3 producentów w zakresie: Manualnych czynności obsługowych Oprogramowania. Przedstawiciel producenta systemu sygnalizacji pożaru Ćwiczenia 2 16 Zasady kompatybilności elektromagnetycznej podatność na zakłócenia urządzeń sygnalizacji pożarowej. 17 Systemy transmisji alarmów pożaru 18 Seminarium obrona prac zaliczeniowych. mgr inż. Artur Cudowski mgr inż. Paweł Jasiński mgr inż. Artur Cudowski Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 4 Razem: 40 godz., w tym ćwiczenia 23 godz. 17

18 Charakterystyka kursu zaawansowanego projektowania, instalowania urządzeń i systemów sygnalizacji pożarowej Kurs składa się z dwóch części. W części pierwszej, wprowadzającej, uczestnicy nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów branżowych, a więc: projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji automatyki pożarowej, sterowania urządzeniami gaśniczymi, sterowania systemami wentylacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych. W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca będzie w formie e-learningu. Wykłady będą dostępne dla uczestników kursu za pośrednictwem Internetu. Część druga branżowa, prowadzona w formie wykładów na żywo, jest uzupełniana pokazami: reakcji różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budowy i działania central sygnalizacji pożarowej, współdziałania różnych systemów automatyki pożarowej, zajęciami laboratoryjnymi i ćwiczeniami. Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs wstępny: projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników miejskich i gminnych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych, osób obsługujących i nadzorujących systemy przeciwpożarowe uprawnionych do współpracy z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi. Cel Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z: zjawiskami towarzyszącymi pożarom, technikami wykrywania pożaru, właściwościami poszczególnych rodzajów czujek, urządzeniami stosowanymi do sygnalizacji pożaru, metodykami projektowania rozmieszczania czujek wykorzystujących różne zasady rozprzestrzeniania się 18

19 dymu i ciepła, sposobami zabezpieczenia się przed nieuzasadnionym uruchomieniem urządzeń sygnalizacji pożarowej w wyniku oddziaływania środowiska: chemicznego, klimatycznego, elektromagnetycznego, itd. Forma zakończenia kursu Obrona pracy zaliczeniowej. Egzamin testowy. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 80% pozytywnych odpowiedzi. Zaświadczenia 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu 2. Certyfikat Specjalisty IBP NODEX potwierdzający opanowanie wymaganego zakresu wiedzy. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie kursów. 19

20 Sterowanie Instalacjami Automatyki Pożarowej zaawansowany Lp. Temat Prowadzący Rodzaj zajęć Godziny 1 Zjawiska pożarowe, w tym: 1.1. Rozwój pożaru dr inż. Grzegorz 1.2. Modelowanie pożaru, możliwości i ograniczenia Sztarbała Ćwiczenia Wykorzystanie wyników modelowania w praktyce inżynierskiej. Scenariusz rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, w tym: Zawartość scenariusza 2.2. Inżynierskie dane ilościowe wykorzystywane w projektowaniu i doborze urządzeń przeciwpożarowych 2.3. Logika oprogramowania wejść/wyjść matryca sterowań 2.4. Opracowanie przykładowych scenariuszy dla: hotelu, hipermarketu, bloku energetycznego, szpitala. Urządzenia wykonawcze stosowane w systemach automatyki pożarowej, budowa, zasada działania, wymagania, w tym: 3.1. Klapy odcinające 3.2. Klapy dymowe 3.3. Klapy w systemach wentylacji oddymiającej 3.4. Klapy upustowe 3.5. Drzwi i bramy pożarowe 3.6. Wentylatory pożarowe 3.7. Wentylatory w systemach oddymiania strumieniowego 3.8. Siłowniki liniowe 3.9. Siłowniki obrotowe Napędy drzwi rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych Zwalniaki elektromagnetyczne Falowniki Techniki sterowania napędami Zawory. Urządzenia i systemy sterowane przez systemy sygnalizacji pożarowej, w tym: 4.1. Możliwości konfiguracyjne 4.2. Ograniczenia 4.3. Zasady integracji systemów. Główne problemy związane ze sterowaniem w systemach automatyki pożarowej realizujących różne scenariusze rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru: 5.1. Problemy z uzyskiwaniem informacji potwierdzających realizacje przewidywane matrycą sterowań 5.2. Problemy z przekazaniem pełnej wiedzy n/t stanu obiektu w czasie pożaru kierującemu akcją gaśniczą przedstawicielowi PSP 5.3. Brak możliwości weryfikacji umiejętności wiedzy i treningu osoby uprawnionej (OU) w symulowanych warunkach pożaru lub w innej sytuacji kryzysowej mgr inż. Ryszard Małolepszy Ćwiczenia Wykład + demonstracja urządzeń Wykład 4 20

21 Brak możliwości współpracy OU na poziomie sprzętowym z przedstawicielem PSP w warunkach pożaru. Brak możliwości zorganizowania podpowiedzi sugerujących, np. alternatywny sposób postepowania OU lub prowadzącego akcję ratunkową przedstawiciela PSP. Wymagane właściwości funkcjonalne systemów wspomagania decyzji, (SWD) w tym: 6.1. Systemy wizualizacji (SW) 6.2. Systemy integrujące (SI) instalacje automatyki pożarowej 6.3. Systemy integrujące systemy bezpieczeństwa obiektu 6.4. Warunki i sposoby przyłączenia urządzeń i systemów automatyki budynku do systemu wizualizującego/integrującego. Budowa systemów wizualizujących oraz integrujących konfiguracje, w tym: 7.1. Koncepcja wykorzystująca CSP jako elementy wykonawcze SI 7.2. Koncepcja wykorzystująca dedykowane, wyspecjalizowane sterowniki i kontrolery. Problemy kompetencyjne osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w obiekcie budowlanym w warunkach pożaru i innych sytuacji kryzysowych. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe, w tym: 9.1. Wentylacja pożarowa 9.2. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe, wodne, proszkowe, aerozolowe, pianowe. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych. Zasady doboru przewodów wraz z osprzętem i zabezpieczeń. Zasady kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach automatyki pożarowej. Podatność na zakłócenia. 12 Najczęstsze błędy w instalacjach automatyki pożarowej Zawartość projektu instalacji automatyki pożarowej, w tym: Część opisowa Schematy Analiza stref pożarowych Uzgodnienia i ustalenia międzybranżowe Podstawy prawne. Odbiory instalacji automatyki pożarowej, w tym: Skład komisji Wymagane dokumenty Procedura odbioru Testy sprawności i niezawodności systemu Szkolenie obsługi Podstawy prawne. 15 Demonstracja przydatności czujek do wykrywania pożarów. mgr inż. Jacek Świetnicki, dr inż. Grzegorz Sztarbała mgr inż. Edward Skiepko mgr inż. Artur Cudowki Ćwiczenia Ćwiczenia demo elementów zespołów kablowych 2 Ćwiczenia 1 Zajęcia laboratoryjne 4 x 0,25 21

22 16 Demonstracja realizacji scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiekcie, w tym: Pokaz współpracy instalacji sygnalizacji pożarowej z urządzeniami automatyki pożarowej Występujące ograniczenia w zakresie możliwości uzyskania informacji o stanie urządzeń bezpieczeństwa w obiekcie. 17 Instalacje automatyki pożarowej w strefach zagrożonych wybuchem. 18 Bezpieczeństwo konstrukcji obiektów budowlanych. 19 Seminarium obrona prac zaliczeniowych. mgr inż. Krzysztof Kunecki mgr inż. Marek Podgórski prof. dr hab. Inż. Mirosław Kosiorek mgr inż. Artur Cudowski Zajęcia laboratoryjne, stanowiska demonstracyjne 2 Ćwiczenia 4 Razem: 48godz., w tym 26 godz. ćwiczeń. Charakterystyka kursu projektowania sterowania instalacjami automatyki pożarowej Kurs składa się z dwóch części. W części pierwszej, wprowadzającej, uczestnicy nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów branżowych, a więc: projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji automatyki pożarowej, sterowania urządzeniami gaśniczymi, sterowania systemami wentylacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych. W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także w celu skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca będzie w formie e-learningu. Wykłady będą dostępne dla uczestników kursu za pośrednictwem Internetu. Część druga branżowa, prowadzona w formie wykładów na żywo, jest uzupełniana pokazami: reakcji różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budowy i działania central sygnalizacji pożarowej, współdziałania różnych systemów automatyki pożarowej, zajęciami laboratoryjnymi i ćwiczeniami. W wykładach i ćwiczeniach szczególnie duży nacisk położono na zagadnienia projektowe związane z opracowaniem scenariuszy pożarowych, a następnie na zasady realizacji procedur w nich zawartych. W czasie kursu szczegółowo omawiane są właściwości 22

23 poszczególnych elementów systemów automatyki pożarowej, zasady instalowania, serwisowania, a także zagadnienia związane z procesem projektowym i odbiorami. W ramach ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z: reakcją różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budową i działaniem urządzeń automatyki pożarowej, central sygnalizacji pożarowej, demonstracją reakcji różnych systemów automatyki pożarowej w przypadku wykrycia pożaru zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs wstępny: projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników miejskich i gminnych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych, osób uprawnionych obsługujących systemy przeciwpożarowe obiektu do czasu rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej przez PSP. Cel Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień: wczesnego wykrywania pożaru, współdziałania systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych w warunkach pożaru, realizujących procedury zawarte w scenariuszu rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru. Forma zakończenia kursu Obrona pracy zaliczeniowej. Egzamin testowy. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 80% pozytywnych odpowiedzi. Zaświadczenia 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu 2. Certyfikat Specjalisty IBP NODEX potwierdzający opanowanie wymaganego zakresu wiedzy Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie kursów. 23

24 Sterowanie Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi zaawansowany Lp. Temat Prowadzący Rodzaj zajęć Godziny 1 Zjawiska pożarowe, w tym: 1.1. Rozwój pożaru dr inż. Grzegorz 1.2. Modelowanie pożaru, możliwości i ograniczenia Sztarbała 1.3. Wykorzystanie wyników modelowania w praktyce inżynierskiej. Fałszywe alarmy, w tym: Przyczyny powstawania 2.2. Sposoby zapobiegania 2.3. Organizacje alarmowania 2.4. Multidetektory 2.5. Rodzaje koincydencji pracy. Urządzenia i systemy sterowane przez systemy sygnalizacji pożarowej, w tym: 3.1. Możliwości konfiguracyjne 3.2. Ograniczenia 3.3. Zasady integracji systemów. Systemy stałych urządzeń gaśniczych gazowych: konfiguracje, zasada działania sterowania, w tym: Systemy stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych i zraszaczowych konfiguracje, zasada działania. Systemy stałych urządzeń gaśniczych mgłowych: nisko i wysokociśnieniowych konfiguracje, zasada działania. Systemy urządzeń gaśniczych aerozolowych konfiguracje, zasada działania. Zasady projektowania, w tym: 8.1. Dobór i rozmieszczenie czujek 8.2. Omówienie wytycznych SITP 8.3. Przykłady projektowania ISP w obiekcie gaszonym. Zasady projektowania urządzenia gaśniczego wodnego tryskaczowego, zraszaczowego. Wykorzystanie dostępnego oprogramowania projektowego. Przykłady. Zasady projektowania urządzenia gaśniczego mgłowego, pianowego. Przykład. Zasady projektowania urządzenia gaśniczego gazowego, w tym: Gazy obojętne CO Chlorowcopochodne węglowodorów Aerozolowe Wykorzystanie oprogramowania projektowego. Przykłady. Zasady kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach automatyki pożarowej. Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. 13 Najczęstsze błędy w instalacjach sterowania urządzeniami gaśniczymi. mgr inż. Dariusz Pietryk mgr inż. Dariusz Pietryk mgr inż. Jacek Świetnicki mgr inż. Józef Seweryn mgr inż. Jacek Świetnicki mgr inż. Józef Seweryn mgr inż. Dariusz Pietryk mgr inż. Andrzej Mikołajczak mgr inż. Artur Cudowski Ćwiczenia 4 Ćwiczenia 4 Ćwiczenia 4+1 Ćwiczenia 1 24

25 14 Błędy w instalacji gaśniczej gazowej. 15 Błędy w instalacji gaśniczej wodnej Podstawowe zasady konserwacji i utrzymania ruchu, w tym: Dobra praktyka Rodzaje przeglądów i sposoby ich realizacji Podstawy prawne. Podstawowe zasady instalowania, w tym: Zasady instalowania urządzeń SP w obszarach zagrożonych wybuchem Podstawy prawne. Zawartość projektu instalacji gaśniczej, w tym: Część opisowa Schematy Analiza stref pożarowych Uzgodnienia i ustalenia międzybranżowe Podstawy prawne. Odbiory instalacji gaśniczej, w tym: Skład komisji Wymagane dokumenty Procedura odbioru Testy sprawności i czułości systemu Szkolenie obsługi Podstawy prawne. 20 Sygnalizatory akustyczne i optyczne. Zasady stosowania Demonstracja przydatności czujek do wykrywania pożarów. Demonstracja działania systemu gaśniczego. Demonstracja realizacji scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiekcie, w tym: Pokaz współpracy instalacji sygnalizacji pożarowej z urządzeniami automatyki pożarowej Występujące ograniczenia w zakresie możliwości uzyskania informacji o stanie urządzeń bezpieczeństwa w obiekcie. Pokaz obsługi central sterujących gaszeniem, 2-3 producentów w zakresie: Manualnych czynności obsługowych Oprogramowania. 24 Seminarium obrona prac zaliczeniowych. mgr inż. Aleksandra Parys mgr inż. Jacek Świetnicki mgr inż. Antoni Celej mgr inż. Antoni Celej mgr inż. Krzysztof Kunecki Przedstawiciel wybranego producenta SUG mgr inż. Artur Cudowski Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne, stanowiska demonstracyjne 4 x 0, Warsztaty 2 Ćwiczenia 4 Razem: 42 godz., w tym ćwiczeń 24 godz. 25

26 Charakterystyka kursu dla projektantów sterowania stałymi urządzaniami gaśniczymi Kurs składa się z dwóch części. W części pierwszej, wprowadzającej, uczestnicy nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów branżowych, a więc: projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji automatyki pożarowej, sterowania urządzeniami gaśniczymi, sterowania systemami wentylacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych. W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także w celu skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca będzie w formie e-learningu. Wykłady będą dostępne dla uczestników kursu za pośrednictwem Internetu. Część druga branżowa, prowadzona w formie wykładów na żywo, jest uzupełniana pokazami: reakcji różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budowy i działania central sterujących urządzeniami gaśniczymi, współdziałania różnych systemów automatyki pożarowej, zajęciami laboratoryjnymi i ćwiczeniami. W czasie kursu są omawiane szczegółowo właściwości poszczególnych systemów gaszących, przydatność, zakres stosowania. Omawiana jest metodyka projektowania części: wykrywającej pożar, sterującej urządzeniem gaśniczym. W oparciu o różne standardy słuchacze w ramach przeprowadzanych ćwiczeń są zapoznawani z metodami projektowania różnych systemów gaśniczych. Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs wstępny: projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników miejskich i gminnych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych, osób uprawnionych obsługujących systemy przeciwpożarowe obiektu do czasu rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej przez PSP. 26

27 Cel Celem kursu jest przekazanie wiedzy stanowiącej podstawę do projektowania, oceny i utrzymania odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego obiektów z wykorzystaniem różnych systemów gaśniczych. Forma zakończenia kursu Obrona pracy zaliczeniowej. Egzamin testowy. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 80% pozytywnych odpowiedzi. Zaświadczenia 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu 2. Certyfikat Specjalisty IBP NODEX potwierdzający opanowanie wymaganego zakresu wiedzy. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie kursów. 27

28 Sterowanie w Systemach Wentylacji Pożarowej zaawansowany Lp. Temat Prowadzący Rodzaj zajęć Godziny Zjawiska pożarowe, w tym: 1.1. Rozwój pożaru w obiektach budowlanych 1.2. Modelowanie rozwoju pożaru oraz rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, zakres stosowania, możliwości i ograniczenia 1.3. Zastosowanie wyników modelowania matematycznego rozprzestrzeniania się dymu i ciepła praktyce inżynierskiej. Scenariusz rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, w tym: 2.1. Zawartość scenariusza 2.2. Inżynierskie dane ilościowe wykorzystywane w projektowaniu i doborze urządzeń przeciwpożarowych 2.3. Logika oprogramowania wejść/wyjść matryca sterowań 2.4. Opracowanie przykładowych scenariuszy: hipermarket, wysoki budynek biurowy. Elementy liniowe instalacji sygnalizacji pożarowej, w tym: 3.1. Czujki automatyczne, przyciski pożarowe 3.2. Urządzenia wejścia/wyjścia 3.3. Izolatory zwarć 3.4. Sygnalizatory optyczne i akustyczne 3.5. Podstawowe właściwości. Fałszywe alarmy, w tym: 4.1. Przyczyny powstawania 4.2. Sposoby zapobiegania 4.3. Organizacje alarmowania 4.4. Multidetektory 4.5. Rodzaje koincydencji pracy. Urządzenia i systemy sterowane przez systemy sygnalizacji pożarowej, w tym: 5.1. Możliwości konfiguracyjne 5.2. Ograniczenia 5.3. Zasady integracji systemów 5.4. Właściwości funkcjonalne Centrali Sterującej urządzeniami wentylacji pożarowej 5.5. Funkcjonalność Tablicy Sterującej urządzeniami wentylacji pożarowej. dr inż. Grzegorz Sztarbała mgr Ryszard Małolepszy Wykład ćwiczenia Wykład + ćwiczenia Elementy składowe instalacji systemów oddzieleń i wentylacji, w tym: Wentylatory, sterowanie falowniki 6.2. Przeciwpożarowe klapy odcinające, klapy dymowe, klapy w systemach wentylacji oddymiającej 6.3. Drzwi, bramy pożarowe 6.4. Napędy sposoby sterowania. 7 Urządzenia i instalacje wentylacji pożarowej, w tym: dr inż. Grzegorz Sztarbała Wykład

29 Instalacja wentylacji oddymiającej (grawitacyjna, mechaniczna) poziome drogi ewakuacyjne 7.2. Instalacja różnicowania ciśnień pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych 7.3. Wentylacja oddymiająca w garażach podziemnych: kanałowa, strumieniowa 7.4. Wentylacja pożarowa podziemnych obiektów komunikacyjnych. Zasady kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach automatyki pożarowej. Odporność na zakłócenia. Najczęstsze błędy w instalacjach automatyki pożarowej sterującej instalacjami wentylacji pożarowej. Zawartość projektu instalacji sterowania systemem wentylacji pożarowej, w tym: 4.1. Część opisowa 4.2. Schematy 4.3. Analiza stref pożarowych 4.4. Uzgodnienia i ustalenia międzybranżowe 4.5. Podstawy prawne. Odbiory instalacji sterowania systemem wentylacji pożarowej, w tym: 5.1. Skład komisji 5.2. Wymagane dokumenty 5.3. Procedury odbioru 5.4. Próby odbiorowe, procedury wykonania 5.5. Szkolenie obsługi 5.6. Podstawy prawne. 12 Demonstracja przydatności czujek do wykrywania pożarów Demonstracja realizacji scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiekcie, w tym: 7.1. Pokaz współpracy instalacji sygnalizacji pożarowej z urządzeniami automatyki pożarowej 7.2. Występujące ograniczenia w zakresie możliwości uzyskania informacji o stanie urządzeń bezpieczeństwa w obiekcie. Pokaz obsługi centrali sterującej systemami wentylacji pożarowej 2-3 producentów w zakresie: 8.1. Manualnych czynności obsługowych 8.2. Oprogramowania. 15 Demonstracja działania systemu różnicowania ciśnień. mgr inż. Wacław Kozubal mgr inż. Artur Cudowski dr inż. Grzegorz Sztarbała mgr inż. Krzysztof Kunecki Przedstawiciel producenta systemu Przedstawiciel producenta systemu Ćwiczenia 1 Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne stanowiska demonstracyjne 4 x 0,25 2 Warsztaty 2 Ćwiczenia 2 Razem: 34 godz., w tym 16 godz. ćwiczeń. 29

30 Charakterystyka kursu projektowania sterowania instalacji wentylacji pożarowej oraz instalowania urządzeń i systemów sygnalizacji pożarowej Kurs składa się z dwóch części. W części pierwszej, wprowadzającej, uczestnicy nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów branżowych, a więc: projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji automatyki pożarowej, sterowania urządzeniami gaśniczymi, sterowania systemami wentylacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych. W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także w celu skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca będzie w formie e-learningu. Wykłady będą dostępne dla uczestników kursu za pośrednictwem Internetu. Część druga branżowa, prowadzona w formie wykładów na żywo, jest uzupełniana pokazami: reakcji różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budowy i działania central sterujących urządzeniami gaśniczymi, współdziałania różnych systemów automatyki pożarowej, zajęciami laboratoryjnymi i ćwiczeniami. W wykładach i ćwiczeniach szczególnie duży nacisk położono na zagadnienia projektowe związane z opracowaniem scenariuszy pożarowych, a następnie na zasady realizacji procedur w nich zawartych. W czasie kursu są omawiane szczegółowo właściwości poszczególnych systemów wentylacji pożarowej, zasady ich instalowania i serwisowania, a także zagadnienia związane z procesem projektowania i odbiorami. W ramach ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z automatyką sterowania różnego rodzaju instalacji odprowadzania ciepła i dymu pożarowego. Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie zaprogramować procedury sterownicze z uwzględnieniem koniecznych opóźnień i blokad działania systemów oddymiania, a także realizacją opracowanych matryc sterowania. Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs ogólny: projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników miejskich i gminnych urzędów 30

31 odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych, osób uprawnionych obsługujących systemy przeciwpożarowe obiektu do czasu rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej przez PSP. Cel Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z instalacjami i urządzeniami odprowadzania ciepła i dymu pożarowego. Kurs ma za zadanie przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej fizyki pożaru oraz sposobów pozwalających na kontrolę zadymienia, a także współdziałania systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych w warunkach pożaru, realizujących procedury zawarte w scenariuszu rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru w szczególności dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i warunków ewakuacji. Forma zakończenia kursu Egzamin testowy. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 80% pozytywnych odpowiedzi. Zaświadczenia 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu 2. Certyfikat Specjalisty IBP NODEX potwierdzający opanowanie wymaganego zakresu wiedzy. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie kursów. 31

32 Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze zaawansowany Lp. Temat Prowadzący Rodzaj zajęć Godziny 1 Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych. Zasady doboru przewodów wraz z osprzętem i zabezpieczeń. / mgr inż. Edward Skiepko Ćwiczenia 2 2 Zasady kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach DSO, podatność na zakłócenia. mgr inż. Artur Cudowski Ćwiczenia Zawartość projektu DSO, w tym: 3.1. Część opisowa 3.2. Schematy 3.3. Analiza stref pożarowych 3.4. Uzgodnienia i ustalenia międzybranżowe 3.5. Podstawy prawne. Odbiory DSO, w tym: 4.1. Skład komisji 4.2. Wymagane dokumenty 4.3. Procedura odbioru 4.4. Testy sprawności i czułości systemu 4.5. Szkolenie obsługi 4.6. Podstawy prawne. Podstawy akustyki, w tym: 5.1. Akustyka wnętrza 5.2. Podstawy akustyki 5.3. Podstawowe obliczenia inżynierskie umożliwiające oszacowanie SPL, zrozumiałości mowy. Projekt elektryczny, w tym 6.1. Zakres ochrony 6.2. Poziomy bezpieczeństwa 6.3. Konfiguracje linii głośnikowych 6.4. Praca w warunkach pożaru 6.5. Zdwajanie linii 6.6. DSO w hotelach, biurach, szpitalach 6.7. Podział na strefy 6.8. Ewakuacja jedno- i wieloetapowa. Aparatura stosowana w DSO: 7.1. Charakterystyki głośników 7.2. Kolumny głośnikowe 7.3. Systemy liniowe 7.4. Mikrofony 7.5. Korektory 7.6. Wzmacniacze 7.7. Funkcjonalność oraz rozwiązania sprzętowe central dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Przekaz informacji: 8.1. Rodzaje sygnałów dźwiękowych 8.2. Rodzaje komunikatów dr inż. Tadeusz Fidecki mgr inż. Artur Cudowski dr Adam Tarnowski Wykład 5 Wykład 5 Wykład 3 32

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych Szczegółowy zakres tematów i zagadnień poruszanych w ramach przedmiotów: 1. Podstawy zarządzania w procesie budowlanym:

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB Dlaczego CNBOP-PIB? Badania, aprobacja/oceny techniczne i certyfikacja wyrobów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 207 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2015 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemu certyfikacji sprzętu i urządzeń w ochronie przeciwpożarowej

Ewolucja systemu certyfikacji sprzętu i urządzeń w ochronie przeciwpożarowej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Ewolucja systemu certyfikacji sprzętu i urządzeń w ochronie przeciwpożarowej Konferencja: XX lat

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

STUDIA PODYPLOMOWE KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu STUDIA PODYPLOMOWE KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Instalacje bezpieczeństwa pożarowego budynków Nazwa studiów podyplomowych Inżynieria pożarowa budynku Forma studiów (stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PROJEKTOWANIU, MONTAŻU I KONSERWACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I AUTOMATYKI POŻARNICZEJ

WYMAGANIA DLA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PROJEKTOWANIU, MONTAŻU I KONSERWACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I AUTOMATYKI POŻARNICZEJ OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA SPÓŁKA Z O.O. 60-867 Poznań, ul. Norwida 14 tel. (061) 847 92 64, 847 92 65 fax (061) 842 75 66 www.certyfikacja.republika.pl

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE URZĄDZENIAMI PPOŻ.

STEROWANIE URZĄDZENIAMI PPOŻ. STEROWANIE URZĄDZENIAMI PPOŻ. FPM+ JEDNA CENTRALA DO DOWOLNEGO ZASTOSOWANIA Czym jest centrala sterująca FPM+? Jest urządzeniem modułowym, przeznaczonym do sterowania oraz nadfpm+ pracy wszystkich urządzeń

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Artel - telewizja przemysłowa, alarmy

Artel - telewizja przemysłowa, alarmy DSO Dźwiękowy System Ostrzegawcze Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO). Zdając sobie sprawę ze szczególnych zadań, jakie spełniają DSO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną

Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną Akty prawne art. 56 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (J.t. Dz. U. nr 156,

Bardziej szczegółowo

SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia

SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia dr inż. Piotr Tofiło Plan prezentacji Co to jest SFPE? Geneza powstania SIBP Cele SIBP Przedsięwzięcia realizowane Przedsięwzięcia planowane 1 Society of Fire Protection

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

Decyzyjna rola centrali sygnalizacji pożarowej w pożarowych instalacjach bezpieczeństwa

Decyzyjna rola centrali sygnalizacji pożarowej w pożarowych instalacjach bezpieczeństwa mgr inż. Jerzy Ciszewski IBP NODEX XXII Ogólnopolskie Warsztaty Decyzyjna rola centrali sygnalizacji pożarowej w pożarowych instalacjach bezpieczeństwa 1. Wstęp W załączniku nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ mł. bryg. mgr inż. Przemysław Kubica mł. kpt. mgr inż. Sylwia Boroń Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakres zagadnień Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZASAD PROJEKTOWANIA ORAZ MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZASAD PROJEKTOWANIA ORAZ MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA SZKOLENIE Z ZAKRESU ZASAD PROJEKTOWANIA ORAZ MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA POZIOM I (OGRODY PRZYDOMOWE) Szkolenie, na którym dowiesz się wszystkiego o systemach nawadniania zarówno od strony

Bardziej szczegółowo

Zakład Aprobat Technicznych CNBOP

Zakład Aprobat Technicznych CNBOP bryg. mgr inż. Jacek ŚWIETNICKI Zakład Aprobat Technicznych CNBOP APROBATY TECHNICZNE W KRAJOWYM SYSTEMIE WPROWADZANIA DO OBROTU WYROBÓW BUDOWLANYCH Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,

Bardziej szczegółowo

Hałasy i wibracje w przemyśle

Hałasy i wibracje w przemyśle Wrocław, 24.04.2014 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Hałasy i wibracje w przemyśle edycja 1 organizowanych przez Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Załączniki: Program kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfika urządzeń sygnalizacji pożarowej

Specyfika urządzeń sygnalizacji pożarowej Władysław Markowski Specyfika urządzeń sygnalizacji pożarowej Z PRAC NORMALIZACYJNYCH Trudno dzisiaj wyobrazić sobie budynek, zwłaszcza budynek użyteczności publicznej, niewyposażony w instalację sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA mgr inż. Grzegorz Sztarbała Zakład Badań Ogniowych OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ. OBLICZENIA NUMERYCZNE I TESTY ODBIOROWE. Seminarium ITB, BUDMA 2010 Środowisko budynku

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Projektowanie wentylacji pożarowej - wybrane zagadnienia w praktyce inż. Jacek Podyma mgr inż. Ryszard Zaguła

Bardziej szczegółowo

IX KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)

IX KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG) KOŁO PRZY CNBOP-PIB Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Stołeczny Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego www.sitp.waw.pl www.cnbop.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU

STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU PANEL DYSKUSYJNY Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego Problemy, Metody, Rozwiązania Sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej ............ systemy wentylacji pożarowej klapy i zawory przeciwpożarowe wentylatory oddymiające, napowietrzające, strumieniowe centrale zasilająco-sterujące systemy nadciśnienia systemy wentylacji strumieniowej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN «

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN « » Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN12101-10 « Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 2. Temat zajęcia: Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa obiektu. 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych Tomasz Popielarczyk

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200 Modułowa centrala dla systemów wentylacji pożarowej» przeznaczona do obiektów wielkopowierzchniowych» wykonywana na indywidualne zamówienie»

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) nazwa zamówienia INSTALACJE WEWNĄTRZBUDYNKOWE NISKOPRĄDOWE OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia:

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia: Eksperci serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: SIWZ -Jak przygotować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia? 1-dniowe warsztaty praktyczne dla specjalistów ds. zamówień publicznych. Możliwość

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 6: Organizacja szkoleń doskonalących w OSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 6: Organizacja szkoleń doskonalących w OSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 6: Organizacja szkoleń doskonalących w OSP Autor: Robert Łazaj Organizacja Procesu Szkolenia Szkolenia w OSP możemy podzielić na szkolenia kwalifikacyjne oraz doskonalące.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Procedury określające sposób podłączenia stacji odbiorczej

Bardziej szczegółowo

profil grupy Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Advanced Partner KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPO AROWA

profil grupy Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Advanced Partner KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPO AROWA profil grupy Dorian ŒledŸ PREZES ZARZ DU ATECO SP. Z O.O. Janusz ŒledŸ DYREKTOR ATESTPO. Grupa AteConsorcium zosta³a stworzona w celu zapewnienia Klientom kompleksowej oferty w zakresie ochrony przeciwpo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Załącznik do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NAZWA ZADANIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAMAWIAJĄCY: Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie

Bardziej szczegółowo

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania. mgr inż. Tadeusz ŁOZOWSKI Komenda Główna PSP Biuro Rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB

Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB Zespół

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe - opis przedmiotu

Bezpieczeństwo pożarowe - opis przedmiotu Bezpieczeństwo pożarowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pożarowe Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-51_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls

Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls Działające od ponad 2 lat Centrum Szkoleniowe Johnson Controls pomaga inżynierom programistom pracującym przy obsłudze i uruchomieniach systemów automatyki budynkowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE AWARYJNE W BUDYNKACH WYMAGANIA I ZASADY ZASILANIA

OŚWIETLENIE AWARYJNE W BUDYNKACH WYMAGANIA I ZASADY ZASILANIA SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 2 Julian Wiatr OŚWIETLENIE AWARYJNE W BUDYNKACH WYMAGANIA I ZASADY ZASILANIA SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 2 Julian Wiatr OŚWIETLENIE AWARYJNE W BUDYNKACH WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Warszawa, 21 stycznia 2016 r. 1 Niezawodność urządzeń i instalacji Podstawowym czynnikiem procesu decyzyjnego podmiotu ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Jednym z podstawowych obowiązków państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa jego obywateli. Zapewnienie bezpieczeństwa pod względem pożarowym obiektów i

Jednym z podstawowych obowiązków państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa jego obywateli. Zapewnienie bezpieczeństwa pod względem pożarowym obiektów i ZASADY WPROWADZANIA WYROBÓW SŁUŻĄCYCH DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBROTU W BUDOWNICTWIE. PODSTAWY PRAWNE. TECHNICZNE DOKUMENTY ODNIESIENIA DO OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW st. bryg. mgr inż. Zbigniew SIKORSKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej

Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej Przepisy prawa budowlanego i o ochronie przeciwpożarowej podlegają okresowej modyfikacji, która uwzględnia zarówno opinie ich odbiorców (osób związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym), jak również

Bardziej szczegółowo

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: INFORMACJE OGÓLNE Oferty zawierające szczegółowe informacje dotyczące kursów, seminariów szkoleniowych oraz konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu: www.itb.pl w zakładce Konferencje/Szkolenia

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Agnieszka Drang Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż, Planowanie i Instalacja systemów monitoringu MOBOTIX

Sprzedaż, Planowanie i Instalacja systemów monitoringu MOBOTIX Szkolenie techniczne SPI Sprzedaż, Planowanie i Instalacja systemów monitoringu MOBOTIX Więcej wiedzy. Większy sukces. Gwarantowane! Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu technicznym? Chcesz wiedzieć

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 4.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nowatorskie rozwiązania w zakresie zasilania, sterowania i kontroli urządzeń przeciwpożarowychwymagania przepisów, tendencje rozwojowe.

Nowatorskie rozwiązania w zakresie zasilania, sterowania i kontroli urządzeń przeciwpożarowychwymagania przepisów, tendencje rozwojowe. Nowatorskie rozwiązania w zakresie zasilania, sterowania i kontroli urządzeń przeciwpożarowychwymagania przepisów, tendencje rozwojowe. 1. Niedopuszczalnym jest obciążanie systemów SSP skomplikowanymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres:

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: LOGO FIRMY Program szkolenia Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: Szkolenie certyfikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Spis treści 1. Wykonanie robót Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

Bardziej szczegółowo