P R Z E D M I A R R O B Ó T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zespół Szkół Technicznych Kod CPV : Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Obiekt : SALA GIMNASTYCZNA Kod CPV : Roboty budowlane w zakresie szkół średnich Adres : Mikołów, ul.rybnicka 44 Kod CPV : Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor : Starostowo Powiatowe w Mikołowie Mikołów ul. świrki i Wigury 4a Jednostka autorska : Starostowo Powiatowe w Mikołowie - Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska Opracował : Andrzej Barbarowski Data :

2 Budowa : Zespół Szkół Technicznych Obiekt : SALA GIMNASTYCZNA Adres : Mikołów, ul.rybnicka 44 A Remont ścian i roboty towarzyszące A.I Roboty demontaŝowe, rozbiórkowe i budowlane przygotowawcze A.I.a Roboty demontaŝowe i rozbiórkowe 1 Analiza własna 46,350 m2 DemontaŜ i ponowny montaŝ po robotach siatek osłonowych okiennych wraz z konstrukcją zamocowań. całkowita powierzchnia siatek: (dł. x wys.): * 2.25 = 46,350 Razem = 46,350 m2 2 Analiza własna 61,800 m2 DemontaŜ i ponowny montaŝ po robotach drabinek gimnastycznych * 3 = 61,800 Razem = 61,800 m2 3 KNR IGM Warszawa 148,484 m2 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (Przyborowskich elewacyjnych) ułoŝonych na zaprawie 4 KNR IGM Warszawa 13,230 m2 Rozebranie obicia ścian drewnianych: z desek nieotynkowanych na styk - analogia - rozebranie drewnianych osłon wnęk ze świetlówkami nad oknami 2.70 * 0.70 * 7 = 13,230 Razem = 13,230 m2 5 analiza własna 2,000 szt. demontaŝ głośników 6 KNR IGM Warszawa 16,875 m2 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 - analogia - demontaŝ drzwi przesuwnych naściennych z prowadnicami 1.50 * 2.25 * 5 = 16,875 Razem = 16,875 m2 7 analiza własna 41,000 szt obcięcie drobych elementów metalowych(25szt.), wystających zbędnych kątowników mocowania drabinek(16szt.), uzupełnienie miejsc cięcia tynkiem cem.wap. A.I.b RóŜne roboty budowlane 8 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 148,484 m2 Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III 9 KNR WACETOB Warszawa 1,985 m3 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uŝyciu wapna suchogaszonego-zamurowanie wnęk ze świetlówkami zamurowanie wnęk po demontaŝu oświetlenia i drewnianych osłon: 2.7 * 0.7 * 0.15 * 7 = 1,985 Razem = 1,985 m3 10 KNR WACETOB Warszawa 13,230 m2 Wykonanie tynków zwykłych wewn.,kat.iii na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy uŝyciu wapna suchogaszonego-tynkowanie wnęk zatynkowanie zamurowanych otworów: 2.70 * 0.70 * 7 = 13,230 Razem = 13,230 m2 11 KNR IGM Warszawa 5,000 m Naprawa balustrad schodowych lub balkonowych prostych z wymianą lub uzupełnieniem zniszczonych elementów z: prętów płaskich- balustrada po dwóch stronach balkonu poręcze balkonu: 5 = 5,000 Razem = 5,000 m Str: 1

3 A. Remont ścian i roboty towarzyszące A.I. Roboty demontaŝowe, rozbiórkowe i budowlane przygotowawcze 12 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 800 mm - analogia - wymiana siatek, czyszczenie oraz malowanie kanałów wentylacyjnych farbą olejną od środka pomieszczenia oraz wykonanie uszczelnienia od strony zewnętrznej dachu zapobiegającego przeciekaniu kanałów 13 KNR IGM Warszawa 1,458 m3 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uŝyciu wapna suchogaszonego zamurowanie otworów drzwiowych oraz okna przy wejściu na balkon: 1.3 * 2.5 * 0.12 * * 0.6 * 0.4 = 1,458 Razem = 1,458 m3 14 KNR IGM Warszawa 15,000 m Wykucie strzępi w przekroju ściany, na głębokość 7 cm w co trzeciej warstwie, w murach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości: 1 cegły 2.5 * 6 = 15,000 Razem = 15,000 m 15 KNR IGM Warszawa 19,500 m2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.iii, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy uŝyciu wapna such. tynkowanie obustronne: 1.3 * 2.5 * 3 * 2 = 19,500 A.II Roboty malarskie Razem = 19,500 m2 16 KNR IGM Warszawa 526,255 m2 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 sufit sala: * 12 = 247,200 sufit balkon: * 3.15 = 45,612 sala ściany: * * 1.5 * 7 = 118,960 balkon ściany: 4 * 2 * * * 2 * * 2.5 * * 2.5 * 4 = 114,483 Razem = 526,255 m2 17 KNR MGiEn 109,783 m2 Ręczne zeskrobanie farby olejnej. wnęka przy wejściu(ściany +sufit): 2.7 * * ( ) * 2.31 = 26,725 ściana sali+ściany wejścia na balkon: * * * * 2.56 = 83,058 Razem = 109,783 m2 18 KNR IGM Warszawa 21,957 m2 Odbicie / głuchych / tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoŝa, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej Przyjęto 20 % powierzchni ścian malowanych farbą olejną: * 0.20 = 21,957 Razem = 21,957 m2 19 KNR IGM Warszawa 21,957 m2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.iii, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy uŝyciu wapna suchogaszonego = 21,957 Razem = 21,957 m2 20 KNR IGM Warszawa 636,038 m2 Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ sufit sala: * 12 = 247,200 sufit balkon: * 3.15 = 45,612 sala ściany: * * 1.5 * 7 = 118,960 balkon: 4 * 2 * * * 2 * * 2.5 * * 2.5 * 4 = 114,483 Str: 2

4 A. Remont ścian i roboty towarzyszące A.II. Roboty malarskie wnęka przy wejściu(sufit +ściany): 2.7 * * ( ) * 2.31 = 26,725 ściana sali +ściany przy wejściu na balkon: * * * * 2.56 = 83,058 Razem = 636,038 m2 21 KNR IGM Warszawa 292,812 m2 Malowanie dwukrotne farbami lateksowe akrylowe do wnętrz starych tynków wewnętrznych: na sufitach sufit sala: * 12 = 247,200 sufit balkon: * 3.15 = 45,612 Razem = 292,812 m2 22 KNR IGM Warszawa 233,443 m2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach sala: * * 1.5 * 7 = 118,960 balkon ściany: 4 * 2 * * * 2 * * 2.5 * * 2.5 * 4 = 114,483 Razem = 233,443 m2 23 KNR WACETOB Warszawa 181,783 m2 Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne wnęka przy wejściu: 2.7 * * ( ) * 2.31 = 26,725 ściana sali + ścian przy wejściu na balkon: * * * * 2.56 = 83,058 malowanie do wys. 3m ścian z bramkami: 12 * 3 * 2 = 72,000 Razem = 181,783 m2 24 KNR WACETOB Warszawa 48,500 m Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - dwukrotne 25 KNR IGM Warszawa 108,240 m2 Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoŝa - analogia - malowanie dźwigarów kratowych dachu * 1.20 * 6 = 83, * 1.20 = 24,720 Razem = 108,240 m2 26 KNR IGM Warszawa 32,560 m2 Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoŝa - balustrada balkonu * 1.10 * 2 = 32,560 Razem = 32,560 m2 27 KNR IGM Warszawa 99,900 m Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoŝa - rury c.o., oraz kątowniki do mocowania drabinek gimnastycznych * 2 * 2 = 82, * 7 = 10, * 7 = 7,000 Razem = 99,900 m 28 KNR WACETOB Warszawa 30,000 szt Malowanie farbą olejną drobnych elementów kratek, drzwiczek, haków, wsporników, itp. o powierzchni do 0,1 m2: dwukrotne z oczyszczeniem podłoŝa 30 = 30,000 Razem = 30,000 szt 29 analiza własna 2,000 szt Malowanie tablic z koszami do koszykówki, ewentualny demontaŝ, montaŝ koszy 30 KNR MGiEn 27,300 m2 Zabezpieczenie okien folią 2.60 * 1.50 * 7 = 27,300 Razem = 27,300 m2 Str: 3

5 A. Remont ścian i roboty towarzyszące A.III. Rusztowania A.III Rusztowania 31 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2, m2 MontaŜ i demontaŝ rusztowań ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokości: do 8 m sufit sala: * 12 * 0.01 = 2,472 B Wymiana podłogi oraz roboty towarzyszące B.IV Roboty demontaŝowe i rozbiórkowe Str: 4 Razem = 2, m2 32 Analiza własna 1,000 kpl DemontaŜ i ponowny montaŝ grzejników oraz ich oczyszczenie (220 cm x 40cm x 15cm x 7szt)) 33 KNNR MRRiB 255,950 m2 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów, bez moŝliwości ponownego wykorzystania materiału. 34 KNR IGM Warszawa 255,950 m2 Rozebranie podłóg drewnianych: - ślepych B.V PodłoŜa, posadzki, podłogi 35 Analiza własna 255,950 m2 Oczyszczenie powierzchni 36 Analiza własna 281,545 m2 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej izolacyjnej grub.0,5 mm: poziome, układane na sucho,na zakład, ze sklejeniem zakładów taśmą lub wykonanie 1 warstwy izolacji bitumicznej na istniejącą izolację przeciwilgociową (20.60 * * 3.5) * 1.1 = 281,545 Razem = 281,545 m2 37 KNR WACETOB Warszawa 255,950 m2 Ślepe podłogi na legarach ułoŝonych krzyŝowo w odstępach osiowych nie więcej niŝ 50 cm-ułoŝenie legarów na spręŝystych podkładkach gumowych 38 KNR WACETOB Warszawa 255,950 m2 Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - analogia - UłoŜenie dwóch warstw płyt wiórowych typu OSB - 3 gr. 12 mm - ( krotność x 2) skręconych ze sobą za pomocą wkrętów, z zakitowaniem szczelin połączeń płyt kitem plastycznym, i przeszlifowaniem połączeń. 39 KNR WACETOB Warszawa 255,950 m2 Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych o przeznaczeniu sportowym i wielofunkcyjnym, minimlna grubość wykładziny: 3.0 mm, układana na kleju, UłoŜona na płycie rozkładającej obciąŝenia wykonanej z dwóch warstw płyt OSB 3(odporne na wilgoć). grub. min. 12mm kaŝda, podłoga powierzchniowo-elastyczna. 40 Analiza wlasna 61,800 m2 Szlifowanie i lakierowanie lakierem drabinek gimnastycznych * 3 = 61,800 Razem = 61,800 m2

6 B. Wymiana podłogi oraz roboty towarzyszące B.V. PodłoŜa, posadzki, podłogi 41 KNR WACETOB Warszawa 255,950 m2 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 42 KNNR MRRiB 84,120 m Cokoły przyścienne z drewna liściastego h-10cm olejowane lub lakierowane /z profilowaniem otworów wentylacyjnych/ ( ) * 2 * ( ) * 2 = 84,120 Razem = 84,120 m 43 Analiza własna 2,000 kpl Malowanie - dwukrotne linii (pasów) boisk - odpowiednimi farbami poliuretanowymi przeznaczonymi do malowania lini boisk na wykładzinach. 2 = 2,000 B.VI Wywóz gruzu Razem = 2,000 kpl 44 KNR IGM Warszawa 20,000 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km - 20 = 20,000 Razem = 20,000 m3 45 KNR IGM Warszawa 20,000 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km - krotność x 9 km 20 = 20,000 Razem = 20,000 m3 46 Analiza własna 10,000 m3 Koszt utylizacji starego parkietu nasączonego farbami lakierowymi 10 = 10,000 B.VII Stolarka drzwiowa Razem = 10,000 m3 47 KNR ,000 kpl Drzwi drewniane wewnętrzne, fabrycznie wykończone: przesuwne, pełne - kompletne z prowadnicami i ościeŝnicami np.. drzwi porta przesuwne pełne z wypełnieniem płytą wiórową, ościeŝnica metalowa regulowana kolor:popielaty euroinwest,system przesuwny metal, wykonanie kontraktowe 48 KNR IGM Warszawa 9,660 m2 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 1.4 * * 2.1 * 2 = 9,660 Razem = 9,660 m2 49 KNR IGM Warszawa 1,050 m2 Przymurowanie do ościeŝy lub powierzchni ścian, ścianki z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, przy pow. ścianki do 3,0 m2, grubości: 1 cegły i uŝyciu wapna suchogaszonego 50 KNR IGM Warszawa 20,000 m Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeŝach z cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 15,0 do 25,0 cm, przy uŝyciu wapna such. 51 KNR IGM Warszawa 2,100 m2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.iii, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy uŝyciu wapna such. Str: 5

7 B. Wymiana podłogi oraz roboty towarzyszące B.VII. Stolarka drzwiowa 52 KNR IGM Warszawa 6,300 m2 MontaŜ drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych /szyba pojedyńcza klejona VSG min kolor ślusarki : dowolny RAL aluminium zimne 1.4 * * 2.1 = 6,300 Razem = 6,300 m2 53 KNR WACETOB Warszawa 2,100 m2 Drzwi stalowe pełne o powierzchni: ponad 2 m2 światło przejścia 900mm: 1.0 * 2.1 = 2,100 B.VIII Instalacje elektryczne Razem = 2,100 m2 54 KNR WACETOB Warszawa 7,000 kpl DemontaŜ blaszanych opraw Ŝarowych: zawieszanych z kloszem cylindrycznym 55 KNR WACETOB Warszawa 50,000 m DemontaŜ przewodów kabelkowych przymocowanych uchwytami stalowymi, pojedynczymi, przy ilości przewodów w ciągu: do 3 - przewody typu YDY, YADY 56 KNR WACETOB Warszawa 7,000 szt Przygotowanie podłoŝa, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez osadzenie : kołków plast. w gazobetonie 57 KNR WACETOB Warszawa 7,000 szt MontaŜ na gotowym podłoŝu i podłączenie opraw oświetleniowych Ŝarowych, rodzaju: przykręcane, końcowe Str: Koniec wydruku - - -

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b

PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b na wykonanie : robót ogólnobudowlanych sali sportowej w ramach realizacji projektu Remont Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej na działce o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 ROBOTY BUDOWLANE -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 Data: 2010-11-26 Obiekt: Kuchnia

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 09.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 09.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK R - 4-5 Szczecin ul Kadłubka 24a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Boguchwały 4 m 4 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES INWESTORA : SZCZECIN UL.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych" ADRES INWESTYCJI : Pakosław INWESTOR : Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRAC REMONTOWYCH DOTYCZĄCYCH:

OPIS PRAC REMONTOWYCH DOTYCZĄCYCH: OPIS PRAC REMONTOWYCH DOTYCZĄCYCH: REMONTU SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14 W ŁODZI PRZY UL. LUBECKIEGO 5 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 OPIS PRAC REMONTOWYCH. SANITARIATY WYMIANA PIONÓW

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Smiglu Spółka z o.o. Obiekt : Remont pomieszczeń biurowych Adres : Śmigiel, ul. Skarżyńskiego nr

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-07-06 Budowa: Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: WYCENA SZKÓD POWODZIOWYCH w BUDYNKU PRZEDZKOLA FILIALNEGO w msc. ORLISKA GMINA GORZYCE UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20 @@* W Wy#ximł Łfitr#rJrffiffinY ffrłtr-wm 00_ Warszawa ul. Nowowieiska 0 tel. -789, -9 lax 7 0, E-mail: dziekan(ois.oyv.edu.ol PRZEDMlAR NAZWA lnwestygji: Remont pomieszczeń SWFIS w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA C/, WARSZAWA KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI : ul. Pszczelińska 99 w Brwinowie INWESTOR : Centrum Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA " PETRONOVA" 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88

PRACOWNIA PROJEKTOWA  PETRONOVA 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88 PRACOWNIA PROJEKTOWA " PETRONOVA" 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 ADRES INWESTYCJI : 70-434 SZCZECIN, UL. ŚLĄSKA 20 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu - - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont węzła sanitarnego w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu - X piętro ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Na wykonanie awaryjnych prac remontowo-budowlanych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie sporządzona przez:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI (prace remontowe z wymianą drzwi D2 i D4) - PRZEDMIAR

KOSZTORYS INWESTORSKI (prace remontowe z wymianą drzwi D2 i D4) - PRZEDMIAR KOSZTORYS INWESTORSKI (prace reontowe z wyianą drzwi D2 i D) - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 553000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 07.10.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.10.2011. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 07.10.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.10.2011. Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w budynku przy ul. Batorego 5 INWESTOR : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Adinistracji ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Barorego 5 BRANŻA : budowlana DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt 21/3345 Adres obiektu budowlanego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce ul Wojska Polskiego 300 Zamawiający Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Inwestor MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200 Słupsk Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY USŁUGI BUDOWLANE COR CAD PIOTR KOROBLEWSKI 14 400 Pasłęk ul. Limanowskiego 19 tel./fax. (055)-248-01-64 e-mail:corcad@wp.pl kom.: 602-227-607 NIP:578-286-45-84 PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY OBIEKT: SZATNIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA W 2013 ROKU W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo