opracowanie: TREX Warszawa Analiza funkcjonalna Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Warszawa - 28 lutego /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "opracowanie: TREX Warszawa 2013.02.28 Analiza funkcjonalna Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Warszawa - 28 lutego 2013 1/12"

Transkrypt

1 Analiza funkcjonalna Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Warszawa - 28 lutego /12

2 Wstęp Podstawa Za podstawę do opracowania niniejszej analizy posłużyły Opracowania budowlano-wykonawcze dostarczone przez Zamawiającego Wytyczne Zamawiającego, między innymi struktura zatrudnienia Wizje lokalne i opracowania historyczne Wytyczne NIMOZ Stan obecny Muzeum zlokalizowane jest w kamienicach pierzei Dekerta na Rynku Starego Miasta oraz w kamienicach wzdłuż ulicy Nowomiejskiej. W 2012 roku zostały zakończone prace związane z remontem i modernizacją piwnic pod wszystkimi kamienicami. Prace zostały przeprowadzone na podstawie projektu budowlanego firmy Śpiewak, którego autorami byli architekci Przemysław Woźniakowski i Marta Pinkiewicz-Woźniakowska. Remont pozwolił na ujednolicenie poziomów posadzek w piwnicach, wprowadzenie zespołu ogólnodostępnych toalet oraz zaplecza socjalnego dla pracowników muzeum. Zostały przebite nowe schody łączące drugi i pierwszy poziom piwnic pod kamienicą 42 z partrem. Zostały także wyremontowane schody prowadzące z piwnic na zewnątrz budynków. W kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 4 wprowadzono nową klatkę ewakuacyjną łączącą piwnicę i parter. W kolejnym etapie zaplanowano dokończenie klatki, która ma prowadzić na pierwsze piętro. Dotychczasowe rozwiązania Opracowania projektowe Zamawiający przedstawił do wglądu szereg opracowań budowlano-wykonawczych zleconych w latach Obejmują one projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, dokumentację powykonawczą oraz powiązane opracowania i ekspertyzy. Ekspertyza pożarowa Ekspertyza pożarowa wprowadza podział na strefy pożarowe oraz ustala sposób ewakuacji z budynku. Na podstawie ekspertyzy zostały wydane postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające rozwiązania zamienne potrzebne do zaakceptowania odstęptw od obowiązujących przepisów. Wśród tych 2/12

3 niezgodności znajdują się szerokości dróg ewakuacji, wymiary schodów odbiegają od tych określonych w przepisach. Na podstawie ekspertyzy określono środki zaradcze polegające na wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z ekspertyzy pożarowej oraz opisu do projektu budowlanego nie wynika w sposób jasny i oczywisty dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie nastepujących rozwiązań: kanału oddymiającego/napowietrzającego dla budynku Archiwum Państwowego; wycofania zadaszenia dziedzińca za kamienicą 36. W ramach nowego opracowania powinny zostać wyjaśnione dotychczasowe opracowania i uwarunkowania, które doprowadziły do takich rozwiązań. 3/12

4 Rozwiązania Podział funkcjonalny W ramach niniejszej analizy Muzeum zostało podzielone na następujące części funkcjonalne: ekspozycje stałe ekspozycje zmienne administracja i biura pracownie i magazyny podręczne czytelnia, biblioteka i archiwum sale edukacyjne ogólnodostępne usługi w tym sklepy, kawiarnia, winiarnia i sala kinowa pomieszczeina pomocnicze w tym toalety i pomieszczenia socjalne pomieszczenia techniczne Układ funkcji Proponowany układ funkcji w budynku Muzeum jest naturalną pochodną rozwiązań i uwarunkowań historycznych oraz zmian wprowadzonych ostatnią modernizacją wykonaną na podstawie projektu budowlanego z 2010r. Analiza pozwoliła na uporządkowanie i lepsze pogrupowanie funkcji oraz uwypuklenie najważniejszej części Muzeum - ekspozycji. Podział na funkcje stał się bardziej przejrzysty i czytelny na planie muzeum. Zaproponowane drogi komunikacji wewnątrz Muzeum nie są sprzeczne z zaleceniami NIMOZ w zakresie separacji ruchu odwiedzających przez sale ekspozycyjne oraz codziennej pracy personelu muzeum. Osiągnięto wysoki stopień rozdzielenia funkcji biurowo administracyjnych od sal ekspozycyjnych wykorzystując wprowadzone niedawną modernizacją rozwiązania, między innymi nowe windy. Racjonalizacja gospodarowania wprowadzonymi udoskonaleniami pozwoli na zaoszczędzenie środków i przeznaczenie ich na podniesienie jakości wykonania nowych elementów zamiast ponownego wykonywania tych samych prac budowlanych w innym miejscu. Część administracyjna pozostała w kamienicach 28, 30 i 32 z wyłączeniem ich pierwszego piętra na potrzeby ekspozycji czasowej. Wydzielona klatka schodowa w kamienicy 30 pozwala na poruszanie się personelu administracyjnego bez zakłócania wystawy. Parter będzie pełnił jedynie funkcje pomocnicze dla administracji, przyjmowania interesantów i organizacji wystaw. Wszystkie pomieszczenia biurowe zajmą pomieszczenia w tych trzech kamienicach od drugiego piętra w górę. Parter kamienicy 32 zostanie przeznaczony na pomieszczenia edukacyjne. Kamienice 34 i 36 zostały w całości przeznaczone na ekspozycję. Daje to możliwość 4/12

5 aranżacji wystawy według scenariusza kamienicy patrycjuszowskiej. Parter kamienic 38, 40 i 42 przeznaczony jest na funkcje usługowe, sklep muzealny, kawiarnia oraz sala projekcyjna. Piętro 3 i 4 zajmują pomieszczenia pracowni i magazynów podręcznych. Pomieszczenia na pierwszym i drugim piętrze kamienicy 42 oraz kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 4 zostały przeznaczone na czytelnię, bibliotekę oraz archiwum. Pozostałe pomieszczenia przenaczone są na ekspozycję stałą. Komunikacja Wejścia Wyodrębniono dwa główne wejścia do budynku Muzeum - dla części ekspozycyjnej w kamienicy 42 oraz dla części administracyjnej w kamienicy 28. Wyodrębniono też szereg wejść drugorzędnych, w tym: do Lapidarium - w kamienicy od ul. Nowomiejskiej 6; do sklepów i kawiarni - kamienicy 38 lub 40; dodatkowe wejście dla ekspozycji czasowych - w kamienicy 32; wejście dla zaopatrzenia i organizacji wystaw - od strony ulicy Krzywe Koło. Dojście do szatni Szatnie znajdują się w podziemiu kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 4. Dojścia do ekspozycji Głównym założeniem dla dojść do ekspozycji jest rozpoczęcie drogi od zadaszonych przestrzeni między oficynami kamienic 32, 34 i 36. Dzięki zadaszeniu to miejsce staje się foyer dla wszystkich wystaw, miejscem spotkania grupy z przewodnikiem lub opiekunem, punktem wyjścia dla całego zwiedzania. Dojście do czytelni i archiwum Dojście do czytelni prowadzi przez klatkę schodową w kamienicy 40 na pierwsze piętro - czytelni oraz na drugie piętro - archiwum. Lapidarium Podpiwniczenie Lapidarium wiąże się ze znacznymi kosztami prac przygotowawczych wymagającym między innymi pełnych badań archeologicznych oraz wzmocnienia fundamentów i zabezpieczenia wykopu. Prowadzenie prac w tak bliskiej odległości od zabytkowych budynków i wynikających z przepisów warunków geotechnicznych III kategorii. W dalekiej perspektywie jest zadaszenie Lapidarium. Pozwoli to na rozszerzenie 5/12

6 powierzchni ekspozycyjnych o teren dizedzińca. Zadaszenia sprawi także, że stanie się możliwe przejście między kamienicami 38, 40 i 42 a zadaszonymi oficynami. Należy opracować właściwą formę zadaszenia oraz jego maksymalny zakres. Istnieje możliwość wykonania zadaszenia w formie rozpinanego dachu membranowego. Dach membranowy jest tańszą alternatywą dla dachu w pełni szklanego. Nie zapewnia jednak ogrzania przestrzeni pod nim do użytkowej temperatury 16 C. Ekspozycja czasowa Dojście do ekspozycji czasowych prowadzi przez Sień Baryczkowską od strony oficyn i Lapidarium. Alternatywnie można zwiedzających wpuszczać na ekspozycję od strony Rynku Starego Miasta. To wejście może także służyć grupom edukacyjnym. Wzdłuż Sieni Baryczkowskiej rozmieszczone są pomieszczenia edukacyjne. Bieg schodów międyz parterem a pierwszym piętrem w klatce schodowej w kamienicy 32 jest dość wygodny i z powodzeniem może służyć jako główna droga dojścia do ekspozycji. Osoby niepełnosprawne mogą dostać się na wyższe piętro nowo wykonaną windą znajdującą się w kamienicy 30. Dostęp do windy będzie wymagał wykonania przebicia między kamienicami oraz modyfikacji widny. Pomieszczenia na pierwszym piętrze kamiec 28, 30 i 32 mają łącznie około 460m² powierzchni. Komunikacja możliwa jest wokół klatki schodowej po wykonaniu niezbędnych przebić w ścianach oddzielających kamienice. Posadzki kamienic 28 i 32 znajdują się na podobnej wysokości, jednak posadzka w kamienicy 30 jest około 20cm niżej. Konieczne jest wyrównanie poziomu wszystkich pomieszczeń. Ekspozycja stała Zgodnie z wytyczną Zamawiającego ekspozycja stała nie jest przewidziana jako wystwa o porządku liniowym. Nie narzuca się tym samym ustalonego porządku zwiedzania. Konieczne jednak będzie przeanalizowanie i wprowadzenie dodakotwych przebić w ścianach dzielących kamienice w celu umożliwienia płynnego poruszania się zwiedzających we wszystkich kierunkach. Edukacja Pomieszczenia edukacyjne zostały umieszczone w miejscu dostępnym zarówno dla zwiedzających wystawy czasowe, wystawę stałą, wystawy w piwnicach. Dostęp do sal edukacyjnych jest możliwy zarówno od strony Lapidarium jak i Rynku Starego Miasta. Sale edukacyjne znajdują się także na granicy z częścią administracyjną co dodatkowo ułatwi pracę personelowi muzeum. Sala kinowa Ze względu na dogodną lokalizację nie ma powodu do prznoszenia sali kinowej w inne miejsce w obrębie muzeum. Obecna lokalizacja jest w zgodzie z planowanym 6/12

7 wykorzystaniem parteru jako rozszerzenie przestrzeni staromiejskiego rynku. Sala projekcyjna ma powierzchnię około 60m². Kształt i układ wejść do sali pozwalają na ustawienie do 56 wygodnych foteli kinowych. Ze względu na możliwość zastosowania większego niż obecnie, szerszego panoramicznego ekranu projekcyjnego zaleca się zwiększenie miejsca między pierwszym rzędem a ekranem. Przed przystąpieniem do modernizacji sali kinowej należy szczegółowo określić: rodzaj materiałów filmowych jaki będzie prezentowany; profil działalności i docelową grupę odbiorców; maksymalny budżet. Projekcje można podzielić ze względu na jakość i za razem rodzaj filmu na dwie podstawowe kategorie: filmy kinowe (projekcja w standardzie DCI); pozostałe projekcje o różnym stopniu jakości i możliwości (sala multimedialna). Modernizacja i wyposażenie sali w standardzie odpowiadającym DCI (Digital Cinema Initiatives) dla tej wielkości pomieszczenia waha się w przedziale między 0,5-1 mln zł. Główną składową tego kosztu stanowią projektor z serwerem danych, nagłośnienie i ekran. Obraz może być wyświetlany w formacie 2K, 4K w trybach dwu lub trójwymiarowym. Przy zmianie na niższą kategorię elementy te mogą być kilkukrotnie tańsze, lecz jednocześnie traci się dostęp do filmów kinowych. Przeprowadzenie modernizacji sali kinowej powinno przebiegać trzyetapowo: 1. przygotowanie wyczerpującego programu funkcjonalno-użytkowego dla sali kinowej wraz ze specyfikacją standardu projekcji 2. wyłonienie wykonawcy na opracowanie szczegółowego projektu budowlano-wykonawczego, wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysami i przedmiarami; 3. wyłonienie wykonawcy prac budowlanych oraz wykończeniowych i instalacyjnych, w tym także wyposażenia sali. Na etapie projektu po wybraniu kategorii materiału prezentowanego w sali będzie można określić wielkość kabiny projekcyjnej mieszczącej projektor i serwer danych. Ze względu na przeprowadzone już prace nie będzie możliwości umieszczenia kabiny projekcyjnej na zewnątrz sali. Należy podkreślić, że obecne rozwiązanie kabiny projekcyjnej jest tymczasowe i będzie musiało zostać zastąpione innym w wyniku konieczności dokończenia budowy klatki schodowej. 7/12

8 Biblioteka Czytelnia Czytelnie umieszczono na pierwszym pierze kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 4. Pomieszczenie to jest obszerne i posiada dogodne połączenie z parterem. Klatka ewakuacyjna zapewnia bezpieczną ucieczkę więszkej grupie ludzi w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Przed czytelnią zaplanowano pomieszczenie gdzie będzie pracował personel biblioteki, przyjmując zamówienia i wydając książki. Pomieszczenia archiwum Nad czytelnią na następnej kondygnacji przewidziano pomieszczenia archiwum. Układają się one w liniową sekwencję przestrzeni o co raz bardziej ograniczonym dostępie osób z zewnątrz. Składają się na nie: hall pracownia archiwów archiwum główne archiwum zbiorów wrażliwych Dostęp do każdego kolejnego pomieszczenie wymaga większych uprawnień. Dostęp do zbiorów powinien być możliwy tylko dla pracowników, a wejście do pracowni osoby z zewnątrz (np. naukowca prowadącego badania nad archiwaliami) powinno być możliwe tylko w obecności pracownika muzeum. Hall archiwum jest miejscem gdzie odwiedzający powinni pozostawić torby, plecaki i nakrycia wierzchnie. W tym miejscu może zostać zainstalowane urządzenie do wykrywania nadaników ukrytych w książkach zapobiegających nieuprawnionemu wynoszeniu zbiorów z archiwum. Pracownia archiwów jest miejscem pracy zarówno pracowników muzeum jak i służy do zapoznania się i studiowania dokumentów wypożyczonych z archiwum. Pod koniec dnia dokumenty powinny trafić na swoje miejca w jednym z magazynów. Archiwum główne mieści ruchome regały magazynowe, na których przechowywane jest większość zbiorów. Archiwum zbiorów wrażliwych powinno zostać opracowane na podstawie szczegółowej charakterystyki dokumentów w nim gromadzonych z uwzględnieniem kontroli klimatu w pomieszczeniu i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jedyne wyjście z archiwum prowadzi przez pracownię i hall co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo zbiorów. Także miejsca pracy dla osób z zewnątrz znajdujące się pod okiem pracowników archiwum dają lepszą kontrolę nad tym co się dzieje z wypożyczonymi materiałami. 8/12

9 Pomiędzy pomieszczeniami archiwum a czytelnią powinien zostać zainstalowany podnośnik dokumentów, zapewniający transport książek bez konieczności noszenia ich po klatce schodowej. Winiarnia Na projekcie budowlanym z 2010 jak i 2012 winiarnia nie jest jednoznacznie zaznaczona. Winiarnia nie jest umieszczona w opisie do projektu budowlanego w branży architektonicznej. W opisie instlacji sanitarnych z 2010r. jest uwzględniona lokalizacja winiarni w piwnicach kamienic 30, 32 i 36. Pomieszczenia winiarni obsługiwane są przez centralę C4 i C20. W opisie instalacji sanitarnych z 2012r. winiarnia nie pojawia się. Program winiarni nie jest sprecyzowany, przez co nie można w pełni ocenić w jaki sposób miałaby funkcjonować. Należy przyjąć, że winiarnia powinna mieć, niezależny od całego muzeum, dostęp bezpośrednio z Rynku Starego Miasta. Należy zapewnić połączenie między winiarnią a zespołem toalet w piwnicy pod kamienicą Nowomiejska 8. Dodatkowa komunikacja pionowa Przeanalizowano możliwość wprowadzenia dodatkowej komunikacji pionowej w kamienicach 34 i 42. W kamienicy 34 jest możliwe wprowadzenie nowej windy osobowej chociaż będzie się to wiązać ze znaczną ingerencją w pomieszczenia od strony rynku. W kanienicy 42 jest możliwe wprowadzenie klatki schodowej prowadzącej na wyższe kondygnacje nad parterem jednak w tym przypadku będzie konieczne całkowite przebudowanie schodów wykonanych w piwnicach. Możliwe jest także wybudowanie panoramicznej windy na dziedzińcu zgodnie z intencją dotychczasowych opracowań jednak nie wcześniej niż postulowane zadaszenie dziedzińca. 9/12

10 Wnioski Prace przedprojektowe Poniżej wymienione są czynności konieczne do przeprowadzenia przed przystąpieniem do dalszych faz projektowych lub w ich bardzo wczesnym stadium. Ocena stanu technicznego stropów Zlokalizowanie biblioteki w południowej części Muzeum wymaga potwierdzenia stanu technicznego stropów i ich nośności. Czynność ta pozwoli w prawidłowy sposób zaprojektować pomieszczenia archiwum i biblioteki w tym także wymianę stropów jeżeli okaże się konieczna. Niwelacja pomieszczeń Dotychczasowe projekty zostały wykonane w opraciu o zdigitalizowaną dokumentację inwentaryzacyjną. Dokładność dokumentacji elektronicznej w obliczu możliwości współczesnej techniki jest znikoma. Nie ma konieczności wykonywania precyzyjnej inwentaryzacji każdej ściany, nadproża i łuku ponieważ większość pozostanie nienaruszona. Jednak to co pozostaje istnotne dla poruszania się po budynku i prawidłowego rozwiązania dostępu niepełnosprawnych jest niwelacja pomieszczeń. Inwentaryzacja pomieszczeń Archiwum Państwowego Przylegające do granicy z działką Muzeum budynki Archiwum Państwowego zostały uwzględnione przez projektantów, jednak ich wpływ nie został oddany na rysunkach i w opisach do projektu. Także ekspertyza zawiera rozwiązania wynikające z nieopisanych wniosków projektowych. Ponieważ jest konieczne opracowanie nowej ekspertyzy pożarowej należy wcześniej zinwentaryzować przylegające pomieszczenia Archiwum Państwowego. Opracowanie warunków ochrony pożarowej Na podstawie nowego układu pomieszczeń korzystne będzie wprowadzenie nowych podziałów na strefy pożarowe uwzględniające specyfikę poszczególnych funkcji muzeum. Celem nowego układu stref pożarowych jest między innymi wyeliminowanie z głównych ciągów komunikacyjnych drzwi pożarowych oraz potwierdzenie zasadności niektórych rozwiązań budowlanych. Ekspertyza pożarowa Nowa ekspertyza powinna zostać wykonana na wczesnym etapie projektu i uwzględniająca nowy podział na strefy pożarowe opracowany w ramach nowych warunków ochrony pożarowej. Ze względu na ochronę zbiorów strefy magazynowe oraz ekspozycyjne powinny zostać wyposażone w system gaszenia mgłą wodną. 10/12

11 Dodatkowe opracowania projektowe Poniżej wymienione są główne specjalistyczne opracowania projektowe wymagające szczególnej uwagi i przygotowania. Poniższe projekty mogą być zrealizowane niezależnie od podstawowego projektu modernizacji budynku Muzeum Histporycznego. Projekt zadaszenia Lapidarium Przekrycie Lapidarium szklaną konstrukcją wymaga bardzo dokładnego planowania i projektu uwzględniającego skomplikowany kształt dziedzińca. Ponadto estetyka zadaszenia powinna być nietuzinkowa oraz podkreślać rangę i charakter zabudowy pierzei Dekerta. We wczesnym etapie opracowywania projektu powinno zostać określone czy zadaszenie jest w pełni szczelne i czy przestrzeń nim zakryta jest ogrzewana i w jaki sposób. Projekt ekspozycji stałej Projekt ekspozycji stałej musi przede wszystkim uwzględniać szczególne warunki komunikacji pomiędzy poszczególnymi piętrami budynku. Ze względu na ograniczony dostęp do wind oraz znaczne różnice w poziomach posadzki niniejsza analiza wskazała racjonalny układ pomieszczeń ekspozycji, który pozwoli na możliwie łatwe przejścia pomiędzy pomieszczeniami. W przyszłości możliwe jest dobudowanie windy na wewnętrznym dziedzińcu, tak jak wskazano to w projekcie budowalnym z Projekt sali kinowej Mieszcząca się na parterze budynku Muzeum sala projekcyjna posiada wiele niedogodności. Jednocześnie pomieszczenie projektora zostanie zlikwidowane podczas następnego etapu budowy co uniemożliwi dalsze wyświetlanie filmów. W sali kinowej zlokalizowany jest także bankomat wycielony wyłącznie kotarą, którego hałas zakłóca ciszę na sali w najmniej odpowiednim momencie. Jeżeli sala kinowa po modernizacji ma pozostać w dotychczasowym miejscu kluczowe jest przeniesienie bankomatu np. w miejsce drzwi przy pomieszczeniu ochrony w kamienicy Nowomiejska 8. Ze względu na ograniczone miejsce, a także względu użytkowe i ekploatacyjne wsakazane jest wyposażenie sali kinowej w cyfrową kabinę projekcyjną. Znacny początkowy koszt sprzętu zostanie zrekompensowany obniżony kosztami eksploatacji, ponieważ nie będą już potrzebne kopie taśm celulojdowych, oraz poszerzy możliwości projekcji o najnowsze filmy dostępne w technologii cyfrowej także trójwymiarowej. Dla sali kinowej należy opracować kompleksowy projekt wyposażenia, który uwzględni wymogi wentylacji samej sali oraz kabiny projekcyjnej. Projekt powinien uwzględniać także weryfikację nośności stropów nad salą projekcyjną gdzie niniejsza analiza wskazała dogodne miejsce na umieszczenie ogólnodostępnej czytelni. Jeżeli wskazane byłoby przeprowadzenie prac mających na celu wzmocnienie stropu nad 11/12

12 salą kinową prace te powinny zostać uwzględnione w projekcie remontu sali kinowej. Projekt i przebudowa windy Analiza wskazuje miejsce dostępu do windy w kamienicy nr 30 na poziomie parteru jako udogodnienie dla osób niepełnosprawnych udających się na wystawy czasowe. Celem projektu przebudowy szybu dźwigu osobowego jest wyposażenie windy w dodatkowe drzwi na poziomie parteru po przeciwnej stronie do tych zainstalowanych obecnie. Projekt będzie wymagał osobnych uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego i powinien zostać wykonany w porozumieniu z producentem dźwigu oraz konserwatorem. 12/12

13 klatka ewakuacyjna szatnia hall szatni wejście do kafe bilety do kafe toalety damskie toalety męskie przyłącze wody nowe przejście szatnia pomieszczenia techniczne pomieszczenia techniczne pomieszczenia techniczne pomieszczenia techniczne pomieszczenia socjalne pomieszczenia socjalne zaplecze socjalne komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy winiarnia winiarnia winiarnia 38 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 winarnia winiarnia Sień Baryczkowska piwnica -1

14 winiarnia wejście do kafe wniarnia do kafe do kafe komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego piwnica -2

15 44,2m² 216,1m² 46,0m² 77,7m² windy techniczne zadaszona 24,8m² klatka ewakuacyjna administracja z wyjątkiem piętra 1 szklane przekrycie 60,9m² strefa zaplecza 61,8m² otwarta namiot pracownie administracja kontrola biletów 13,4m² 25,5m² edukatorzy 11,5m² wymusza toalety na wyższych kond. w tym miejscu ekspozycja 21,9m² 47,6m² 21,9m² 11,8m² 9,0m² toalety 7,0m² 8,6m² 26,4m² 12,4m² 7,9m² wejście do piwnic 32,6m² sklep 4,6m² kafë 34,6m² 4,6m² 33,7m² 32,6m² 13,5m² 38,6m² 24,6m² projektor hall sali projekcyjnej przygotowanie wystaw 6,0m² 3,1m² kabina projekcyjna 27,4m² 47,1m² sala edukacyjna 10,0m² 9,1m² sala projekcyjna 20,2m² 15,5m² sklep 12,6m² 71,7m² edukacja 11,9m² komunikacja 18,2m² wejście i recepcja Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego ,2m² edukatorzy edukacja 55,6m² (153,7m²) 38 sklep sklep antresola 40 sklep/kafe wyjście 42 do biblioteki 19,3m² sala edukacyjna Sień Baryczkowska 25,0m² 21,3m² 29,1m² edukacja 98,1m² (153,7m²) sklep 17,2m² 53,2m² sklep 23,4m² 17,9m² bilety kafë 33,3m² 24,6m² edukatorzy 24,4m² usługi wejście pomocnicze edukacja zaplecze organizacji wystaw czasowych strefa wejścia na wystawy czasowe 32,7m² 25,4m² obniżenie posadzki dziedzińca wejście na wystawę stałą ochrona strefa wejścia przekrycie dziedzińca membrana PTFE dach szklany 28 parter

16 42,0m² 13,3m² 57,3m² 42 41,3m² 2,9m² 50,3m² 40 60,9m² 38 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego ,5m² 37,7m² ,9m² usługi 50,3m² 17,9m² 113,4m² 66,1m² 58,6m² ekspozycja 77,6m² 15,6m² edukacja 60,1m² 28,6m² podnośnik dokumentów 69,4m² 48,5m² 47,5m² 47,6m² pracownie administracja otwarta szuflada 4 103,2m² (1553,0m²) 10,8m² szuflada 3 144,3m² (1563,8m²) 21,3m² piętro 1 pomocnicze pokoje gościnne zadaszona wystawy czasowe 161,9m² (456,3m²) wystawy czasowe 108,9m² (456,3m²) wystawy czasowe 185,5m² (456,3m²) 26,2m² komunikacja zamawianie książek szuflada 2 133,5m² (1563,8m²) techniczne windy szuflada 4 26,2m² (1553,0m²) 29,9m² 19,8m² czytelnia główna 22,0m² dokończenie schodów 34,6m² 26,7m² szuflada 1 120,1m² (1563,8m²) przekrycie dziedzińca membrana PTFE dach szklany 54,2m²

17 23,6m² 22,9m² 18,5m² 45,5m² 21,9m² 115,5m² 21,9m² spotkania 57,2m² 54,0m² 62,6m² 48,5m² 38,0m² 69,1m² dyrektor - 1os Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego ,2m² administracja - 4os. 30 podział na pomieszczenia zastępców ekspozycja pełn. dyrektora - 1os. zast. dyrektora - 1os. zast. dyrektora - 1os. 28 piętro 2 zadaszona usługi pom. socjalne toalety ekspozycja 48,5m² czytelnia specjalna 14,1m² 47,1m² edukacja - 1os. marketing - 2os. 48,2m² 61,9m² archiwum 48,0m² spotkania wewnętrzne edukacja 50,8m² podnośnik dokumentów 43,2m² wydawnictwa - 2 wystawy - 3 pracownie administracja otwarta administracja 162,6m² (903,4m²) 88,2m² archiwum główne 78,4m² pracownia archiwum administracja 106,2m² (903,4m²) administracja 147,5m² (903,4m²) szuflada 4 108,1m² (1553,0m²) 26,3m² komunikacja regały przesuwne 9,3m² archiwum stare szuflada 3 117,8m² (1553,0m²) 28,1m² szuflada 2 170,0m² (1553,0m²) zbiory wrażliwe szuflada 1 102,5m² (1553,0m²) 27,7m² pomocnicze techniczne windy zajętę przez Archiwum Państwowe zajętę przez Archiwum Państwowe pokoje gościnne

18 pokoje gościnne wentylatornia pracownie 124,0m² (691,7m²) 124,0m² 29,4m² 27,7m² 74,6m² pomieszczeia socjalne pracownie 77,7m² (691,7m²) 56,8m² 20,9m² 7,8m² pracowanie 176,8m² (691,7m²) 176,8m² szuflada 3 129,6m² (1553,0m²) 52,8m² 24,5m² 52,3m² szuflada 4 110,5m² (1553,0m²) 49,2m² 22,4m² 38,9m² 43,2m² administracja 151,2m² (903,4m²) 80,1m² księgowość - 6os. 71,1m² dz. naukowy - 4os. 24,7m² wystawy czasowe 114,5m² (903,4m²) 51,5m² gł. księgowa - 1os. księgowość - 2os. 63,0m² dz. naukowy - 3os. 41,0m² 92,4m² wystawy czasowe 92,4m² (903,4m²) pomieszczeia socjalne pomieszczeia techniczne komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 piętro 3

19 pracownie 78,8m² (691,7m²) 78,8m² pracownie 84,8m² (691,7m²) 41,4m² 43,4m² pracownie 149,6m² (691,7m²) 149,6m² 53,7m² 56,3m² 20,1m² 22,9m² na piętro 3 29,2m² administracja 87,6m² (903,4m²) 38,8m² dz. techniczny -2os. 48,8m² archiwalia - 2os. komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 piętro 4

20 komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 piętro 5

21 dobre na dłuższe i większe spotkania + widok i odosobnienie - brak dostępu do toalet 41,4m² spotkania komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 piętro 6

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013 URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ 42 470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 e-mail: siewierz@siewierz.pl tel. 32 64-99-400, 32 64-99-401 fax. 32 64-99-402 ZP.271.12.2013 Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. Zapytania

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta etap

Bardziej szczegółowo

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK TARNÓW 2015/2016 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEN 2 R I 2015/2016 S2 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32308-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia są usługi: 1) opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu i rozbudowy

Zakres remontu i rozbudowy 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Zakres remontu i rozbudowy Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego remontu

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014 poz. 1 - ul. Celna 2/4 pow. 33,16 m 2 Adres: ul. Celna 2/4 Obręb/działka: 5-02-11 / 48 III piętro, wejście z klatki schodowej Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 33,16 m 2. Wyposażenie lokalu w

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiatrołapu przy wejściu do klubu Piwnica, wentylacji mechanicznej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starych śukowicach w gminie Lisia Góra na działce nr ew. 1681. INWESTOR: Urząd Gminy Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A tel./ fax. ( 0-32 ) 256-56-15 kom.0601-68-87-87 e-mail: hirszberg@poczta.onet.pl. NIP: 634-107-47-64 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A R C H I T E K T mgr inż. Halina Piotrowska- Hirszberg 40-026

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna,

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna, ZAŁĄCZNIK NR 3 PROGRAM FUNCJONALNO - UśYTKOWY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. lp Pomieszczenia ogólne funkcja pomieszczenia 1 tynki Tynki stiukowe, railing do zawieszania prac przedsionek wejściowy, hall awaryjnego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotycząca opracowania i odbioru dokumentacji budowlanej modernizacji ulicy Kawęczyńskiej na odcinku ul. Ząbkowska ul. Otwocka 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.56.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71-24-70-00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 71-54-00-00-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22.

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Kopernika 22 - Łódź OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Budynek frontowy posesji jest wpisany

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Katowice. w centrum przemian

Katowice. w centrum przemian Katowice w centrum przemian Katowice miasto węgla i stali Katowice. Miasto Marzeń. Kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2015 Jakie jest Miasto Marzeń? Przyjazne. Pobudzające. To miasto,

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY IPP INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW JASTRZĘBSKI 44-164 GLIWICE UL.KIELECKA 29B email: zjipp@wp.pl; tel. 503191143 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania Zakopane, 2015-03-23 Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie wraz z wykonaniem, dostawą i zainstalowaniem dźwigu osobowego

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1 PODSTAWA OPRACOWANIA 2 ZAŁOŻENIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ 3 OPIS TECHNICZNY 3.1 Lokalna sieć komputerowa 3.2 Okablowanie dodatkowe RS 232 3.3 Instalacja nagłośnienia

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę istniejącego budynku w Kąkolewie na Środowiskowy Dom Samopomocy z możliwością rozbudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

wynikajacym z niej opracowaniem pełno branzowego projektu zamiennego Przebudowy istniejącego budynku

wynikajacym z niej opracowaniem pełno branzowego projektu zamiennego Przebudowy istniejącego budynku Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 354274-2013 z dnia 2013-09-02 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wrocław Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z wynikającym z niej opracowaniem pełno branżowego

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul.

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 Zamawiający: 1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_Ukwbydgoszcz 27/09/2010- ID:2010-127592 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie Stadion Narodowy w Warszawie w budowie al. Ks. J Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa Kody

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2A SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące projektu

Rozdział 2A SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące projektu Rozdział 2A SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące projektu 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1.1.Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo