opracowanie: TREX Warszawa Analiza funkcjonalna Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Warszawa - 28 lutego /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "opracowanie: TREX Warszawa 2013.02.28 Analiza funkcjonalna Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Warszawa - 28 lutego 2013 1/12"

Transkrypt

1 Analiza funkcjonalna Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Warszawa - 28 lutego /12

2 Wstęp Podstawa Za podstawę do opracowania niniejszej analizy posłużyły Opracowania budowlano-wykonawcze dostarczone przez Zamawiającego Wytyczne Zamawiającego, między innymi struktura zatrudnienia Wizje lokalne i opracowania historyczne Wytyczne NIMOZ Stan obecny Muzeum zlokalizowane jest w kamienicach pierzei Dekerta na Rynku Starego Miasta oraz w kamienicach wzdłuż ulicy Nowomiejskiej. W 2012 roku zostały zakończone prace związane z remontem i modernizacją piwnic pod wszystkimi kamienicami. Prace zostały przeprowadzone na podstawie projektu budowlanego firmy Śpiewak, którego autorami byli architekci Przemysław Woźniakowski i Marta Pinkiewicz-Woźniakowska. Remont pozwolił na ujednolicenie poziomów posadzek w piwnicach, wprowadzenie zespołu ogólnodostępnych toalet oraz zaplecza socjalnego dla pracowników muzeum. Zostały przebite nowe schody łączące drugi i pierwszy poziom piwnic pod kamienicą 42 z partrem. Zostały także wyremontowane schody prowadzące z piwnic na zewnątrz budynków. W kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 4 wprowadzono nową klatkę ewakuacyjną łączącą piwnicę i parter. W kolejnym etapie zaplanowano dokończenie klatki, która ma prowadzić na pierwsze piętro. Dotychczasowe rozwiązania Opracowania projektowe Zamawiający przedstawił do wglądu szereg opracowań budowlano-wykonawczych zleconych w latach Obejmują one projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, dokumentację powykonawczą oraz powiązane opracowania i ekspertyzy. Ekspertyza pożarowa Ekspertyza pożarowa wprowadza podział na strefy pożarowe oraz ustala sposób ewakuacji z budynku. Na podstawie ekspertyzy zostały wydane postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające rozwiązania zamienne potrzebne do zaakceptowania odstęptw od obowiązujących przepisów. Wśród tych 2/12

3 niezgodności znajdują się szerokości dróg ewakuacji, wymiary schodów odbiegają od tych określonych w przepisach. Na podstawie ekspertyzy określono środki zaradcze polegające na wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z ekspertyzy pożarowej oraz opisu do projektu budowlanego nie wynika w sposób jasny i oczywisty dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie nastepujących rozwiązań: kanału oddymiającego/napowietrzającego dla budynku Archiwum Państwowego; wycofania zadaszenia dziedzińca za kamienicą 36. W ramach nowego opracowania powinny zostać wyjaśnione dotychczasowe opracowania i uwarunkowania, które doprowadziły do takich rozwiązań. 3/12

4 Rozwiązania Podział funkcjonalny W ramach niniejszej analizy Muzeum zostało podzielone na następujące części funkcjonalne: ekspozycje stałe ekspozycje zmienne administracja i biura pracownie i magazyny podręczne czytelnia, biblioteka i archiwum sale edukacyjne ogólnodostępne usługi w tym sklepy, kawiarnia, winiarnia i sala kinowa pomieszczeina pomocnicze w tym toalety i pomieszczenia socjalne pomieszczenia techniczne Układ funkcji Proponowany układ funkcji w budynku Muzeum jest naturalną pochodną rozwiązań i uwarunkowań historycznych oraz zmian wprowadzonych ostatnią modernizacją wykonaną na podstawie projektu budowlanego z 2010r. Analiza pozwoliła na uporządkowanie i lepsze pogrupowanie funkcji oraz uwypuklenie najważniejszej części Muzeum - ekspozycji. Podział na funkcje stał się bardziej przejrzysty i czytelny na planie muzeum. Zaproponowane drogi komunikacji wewnątrz Muzeum nie są sprzeczne z zaleceniami NIMOZ w zakresie separacji ruchu odwiedzających przez sale ekspozycyjne oraz codziennej pracy personelu muzeum. Osiągnięto wysoki stopień rozdzielenia funkcji biurowo administracyjnych od sal ekspozycyjnych wykorzystując wprowadzone niedawną modernizacją rozwiązania, między innymi nowe windy. Racjonalizacja gospodarowania wprowadzonymi udoskonaleniami pozwoli na zaoszczędzenie środków i przeznaczenie ich na podniesienie jakości wykonania nowych elementów zamiast ponownego wykonywania tych samych prac budowlanych w innym miejscu. Część administracyjna pozostała w kamienicach 28, 30 i 32 z wyłączeniem ich pierwszego piętra na potrzeby ekspozycji czasowej. Wydzielona klatka schodowa w kamienicy 30 pozwala na poruszanie się personelu administracyjnego bez zakłócania wystawy. Parter będzie pełnił jedynie funkcje pomocnicze dla administracji, przyjmowania interesantów i organizacji wystaw. Wszystkie pomieszczenia biurowe zajmą pomieszczenia w tych trzech kamienicach od drugiego piętra w górę. Parter kamienicy 32 zostanie przeznaczony na pomieszczenia edukacyjne. Kamienice 34 i 36 zostały w całości przeznaczone na ekspozycję. Daje to możliwość 4/12

5 aranżacji wystawy według scenariusza kamienicy patrycjuszowskiej. Parter kamienic 38, 40 i 42 przeznaczony jest na funkcje usługowe, sklep muzealny, kawiarnia oraz sala projekcyjna. Piętro 3 i 4 zajmują pomieszczenia pracowni i magazynów podręcznych. Pomieszczenia na pierwszym i drugim piętrze kamienicy 42 oraz kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 4 zostały przeznaczone na czytelnię, bibliotekę oraz archiwum. Pozostałe pomieszczenia przenaczone są na ekspozycję stałą. Komunikacja Wejścia Wyodrębniono dwa główne wejścia do budynku Muzeum - dla części ekspozycyjnej w kamienicy 42 oraz dla części administracyjnej w kamienicy 28. Wyodrębniono też szereg wejść drugorzędnych, w tym: do Lapidarium - w kamienicy od ul. Nowomiejskiej 6; do sklepów i kawiarni - kamienicy 38 lub 40; dodatkowe wejście dla ekspozycji czasowych - w kamienicy 32; wejście dla zaopatrzenia i organizacji wystaw - od strony ulicy Krzywe Koło. Dojście do szatni Szatnie znajdują się w podziemiu kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 4. Dojścia do ekspozycji Głównym założeniem dla dojść do ekspozycji jest rozpoczęcie drogi od zadaszonych przestrzeni między oficynami kamienic 32, 34 i 36. Dzięki zadaszeniu to miejsce staje się foyer dla wszystkich wystaw, miejscem spotkania grupy z przewodnikiem lub opiekunem, punktem wyjścia dla całego zwiedzania. Dojście do czytelni i archiwum Dojście do czytelni prowadzi przez klatkę schodową w kamienicy 40 na pierwsze piętro - czytelni oraz na drugie piętro - archiwum. Lapidarium Podpiwniczenie Lapidarium wiąże się ze znacznymi kosztami prac przygotowawczych wymagającym między innymi pełnych badań archeologicznych oraz wzmocnienia fundamentów i zabezpieczenia wykopu. Prowadzenie prac w tak bliskiej odległości od zabytkowych budynków i wynikających z przepisów warunków geotechnicznych III kategorii. W dalekiej perspektywie jest zadaszenie Lapidarium. Pozwoli to na rozszerzenie 5/12

6 powierzchni ekspozycyjnych o teren dizedzińca. Zadaszenia sprawi także, że stanie się możliwe przejście między kamienicami 38, 40 i 42 a zadaszonymi oficynami. Należy opracować właściwą formę zadaszenia oraz jego maksymalny zakres. Istnieje możliwość wykonania zadaszenia w formie rozpinanego dachu membranowego. Dach membranowy jest tańszą alternatywą dla dachu w pełni szklanego. Nie zapewnia jednak ogrzania przestrzeni pod nim do użytkowej temperatury 16 C. Ekspozycja czasowa Dojście do ekspozycji czasowych prowadzi przez Sień Baryczkowską od strony oficyn i Lapidarium. Alternatywnie można zwiedzających wpuszczać na ekspozycję od strony Rynku Starego Miasta. To wejście może także służyć grupom edukacyjnym. Wzdłuż Sieni Baryczkowskiej rozmieszczone są pomieszczenia edukacyjne. Bieg schodów międyz parterem a pierwszym piętrem w klatce schodowej w kamienicy 32 jest dość wygodny i z powodzeniem może służyć jako główna droga dojścia do ekspozycji. Osoby niepełnosprawne mogą dostać się na wyższe piętro nowo wykonaną windą znajdującą się w kamienicy 30. Dostęp do windy będzie wymagał wykonania przebicia między kamienicami oraz modyfikacji widny. Pomieszczenia na pierwszym piętrze kamiec 28, 30 i 32 mają łącznie około 460m² powierzchni. Komunikacja możliwa jest wokół klatki schodowej po wykonaniu niezbędnych przebić w ścianach oddzielających kamienice. Posadzki kamienic 28 i 32 znajdują się na podobnej wysokości, jednak posadzka w kamienicy 30 jest około 20cm niżej. Konieczne jest wyrównanie poziomu wszystkich pomieszczeń. Ekspozycja stała Zgodnie z wytyczną Zamawiającego ekspozycja stała nie jest przewidziana jako wystwa o porządku liniowym. Nie narzuca się tym samym ustalonego porządku zwiedzania. Konieczne jednak będzie przeanalizowanie i wprowadzenie dodakotwych przebić w ścianach dzielących kamienice w celu umożliwienia płynnego poruszania się zwiedzających we wszystkich kierunkach. Edukacja Pomieszczenia edukacyjne zostały umieszczone w miejscu dostępnym zarówno dla zwiedzających wystawy czasowe, wystawę stałą, wystawy w piwnicach. Dostęp do sal edukacyjnych jest możliwy zarówno od strony Lapidarium jak i Rynku Starego Miasta. Sale edukacyjne znajdują się także na granicy z częścią administracyjną co dodatkowo ułatwi pracę personelowi muzeum. Sala kinowa Ze względu na dogodną lokalizację nie ma powodu do prznoszenia sali kinowej w inne miejsce w obrębie muzeum. Obecna lokalizacja jest w zgodzie z planowanym 6/12

7 wykorzystaniem parteru jako rozszerzenie przestrzeni staromiejskiego rynku. Sala projekcyjna ma powierzchnię około 60m². Kształt i układ wejść do sali pozwalają na ustawienie do 56 wygodnych foteli kinowych. Ze względu na możliwość zastosowania większego niż obecnie, szerszego panoramicznego ekranu projekcyjnego zaleca się zwiększenie miejsca między pierwszym rzędem a ekranem. Przed przystąpieniem do modernizacji sali kinowej należy szczegółowo określić: rodzaj materiałów filmowych jaki będzie prezentowany; profil działalności i docelową grupę odbiorców; maksymalny budżet. Projekcje można podzielić ze względu na jakość i za razem rodzaj filmu na dwie podstawowe kategorie: filmy kinowe (projekcja w standardzie DCI); pozostałe projekcje o różnym stopniu jakości i możliwości (sala multimedialna). Modernizacja i wyposażenie sali w standardzie odpowiadającym DCI (Digital Cinema Initiatives) dla tej wielkości pomieszczenia waha się w przedziale między 0,5-1 mln zł. Główną składową tego kosztu stanowią projektor z serwerem danych, nagłośnienie i ekran. Obraz może być wyświetlany w formacie 2K, 4K w trybach dwu lub trójwymiarowym. Przy zmianie na niższą kategorię elementy te mogą być kilkukrotnie tańsze, lecz jednocześnie traci się dostęp do filmów kinowych. Przeprowadzenie modernizacji sali kinowej powinno przebiegać trzyetapowo: 1. przygotowanie wyczerpującego programu funkcjonalno-użytkowego dla sali kinowej wraz ze specyfikacją standardu projekcji 2. wyłonienie wykonawcy na opracowanie szczegółowego projektu budowlano-wykonawczego, wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysami i przedmiarami; 3. wyłonienie wykonawcy prac budowlanych oraz wykończeniowych i instalacyjnych, w tym także wyposażenia sali. Na etapie projektu po wybraniu kategorii materiału prezentowanego w sali będzie można określić wielkość kabiny projekcyjnej mieszczącej projektor i serwer danych. Ze względu na przeprowadzone już prace nie będzie możliwości umieszczenia kabiny projekcyjnej na zewnątrz sali. Należy podkreślić, że obecne rozwiązanie kabiny projekcyjnej jest tymczasowe i będzie musiało zostać zastąpione innym w wyniku konieczności dokończenia budowy klatki schodowej. 7/12

8 Biblioteka Czytelnia Czytelnie umieszczono na pierwszym pierze kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 4. Pomieszczenie to jest obszerne i posiada dogodne połączenie z parterem. Klatka ewakuacyjna zapewnia bezpieczną ucieczkę więszkej grupie ludzi w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Przed czytelnią zaplanowano pomieszczenie gdzie będzie pracował personel biblioteki, przyjmując zamówienia i wydając książki. Pomieszczenia archiwum Nad czytelnią na następnej kondygnacji przewidziano pomieszczenia archiwum. Układają się one w liniową sekwencję przestrzeni o co raz bardziej ograniczonym dostępie osób z zewnątrz. Składają się na nie: hall pracownia archiwów archiwum główne archiwum zbiorów wrażliwych Dostęp do każdego kolejnego pomieszczenie wymaga większych uprawnień. Dostęp do zbiorów powinien być możliwy tylko dla pracowników, a wejście do pracowni osoby z zewnątrz (np. naukowca prowadącego badania nad archiwaliami) powinno być możliwe tylko w obecności pracownika muzeum. Hall archiwum jest miejscem gdzie odwiedzający powinni pozostawić torby, plecaki i nakrycia wierzchnie. W tym miejscu może zostać zainstalowane urządzenie do wykrywania nadaników ukrytych w książkach zapobiegających nieuprawnionemu wynoszeniu zbiorów z archiwum. Pracownia archiwów jest miejscem pracy zarówno pracowników muzeum jak i służy do zapoznania się i studiowania dokumentów wypożyczonych z archiwum. Pod koniec dnia dokumenty powinny trafić na swoje miejca w jednym z magazynów. Archiwum główne mieści ruchome regały magazynowe, na których przechowywane jest większość zbiorów. Archiwum zbiorów wrażliwych powinno zostać opracowane na podstawie szczegółowej charakterystyki dokumentów w nim gromadzonych z uwzględnieniem kontroli klimatu w pomieszczeniu i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jedyne wyjście z archiwum prowadzi przez pracownię i hall co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo zbiorów. Także miejsca pracy dla osób z zewnątrz znajdujące się pod okiem pracowników archiwum dają lepszą kontrolę nad tym co się dzieje z wypożyczonymi materiałami. 8/12

9 Pomiędzy pomieszczeniami archiwum a czytelnią powinien zostać zainstalowany podnośnik dokumentów, zapewniający transport książek bez konieczności noszenia ich po klatce schodowej. Winiarnia Na projekcie budowlanym z 2010 jak i 2012 winiarnia nie jest jednoznacznie zaznaczona. Winiarnia nie jest umieszczona w opisie do projektu budowlanego w branży architektonicznej. W opisie instlacji sanitarnych z 2010r. jest uwzględniona lokalizacja winiarni w piwnicach kamienic 30, 32 i 36. Pomieszczenia winiarni obsługiwane są przez centralę C4 i C20. W opisie instalacji sanitarnych z 2012r. winiarnia nie pojawia się. Program winiarni nie jest sprecyzowany, przez co nie można w pełni ocenić w jaki sposób miałaby funkcjonować. Należy przyjąć, że winiarnia powinna mieć, niezależny od całego muzeum, dostęp bezpośrednio z Rynku Starego Miasta. Należy zapewnić połączenie między winiarnią a zespołem toalet w piwnicy pod kamienicą Nowomiejska 8. Dodatkowa komunikacja pionowa Przeanalizowano możliwość wprowadzenia dodatkowej komunikacji pionowej w kamienicach 34 i 42. W kamienicy 34 jest możliwe wprowadzenie nowej windy osobowej chociaż będzie się to wiązać ze znaczną ingerencją w pomieszczenia od strony rynku. W kanienicy 42 jest możliwe wprowadzenie klatki schodowej prowadzącej na wyższe kondygnacje nad parterem jednak w tym przypadku będzie konieczne całkowite przebudowanie schodów wykonanych w piwnicach. Możliwe jest także wybudowanie panoramicznej windy na dziedzińcu zgodnie z intencją dotychczasowych opracowań jednak nie wcześniej niż postulowane zadaszenie dziedzińca. 9/12

10 Wnioski Prace przedprojektowe Poniżej wymienione są czynności konieczne do przeprowadzenia przed przystąpieniem do dalszych faz projektowych lub w ich bardzo wczesnym stadium. Ocena stanu technicznego stropów Zlokalizowanie biblioteki w południowej części Muzeum wymaga potwierdzenia stanu technicznego stropów i ich nośności. Czynność ta pozwoli w prawidłowy sposób zaprojektować pomieszczenia archiwum i biblioteki w tym także wymianę stropów jeżeli okaże się konieczna. Niwelacja pomieszczeń Dotychczasowe projekty zostały wykonane w opraciu o zdigitalizowaną dokumentację inwentaryzacyjną. Dokładność dokumentacji elektronicznej w obliczu możliwości współczesnej techniki jest znikoma. Nie ma konieczności wykonywania precyzyjnej inwentaryzacji każdej ściany, nadproża i łuku ponieważ większość pozostanie nienaruszona. Jednak to co pozostaje istnotne dla poruszania się po budynku i prawidłowego rozwiązania dostępu niepełnosprawnych jest niwelacja pomieszczeń. Inwentaryzacja pomieszczeń Archiwum Państwowego Przylegające do granicy z działką Muzeum budynki Archiwum Państwowego zostały uwzględnione przez projektantów, jednak ich wpływ nie został oddany na rysunkach i w opisach do projektu. Także ekspertyza zawiera rozwiązania wynikające z nieopisanych wniosków projektowych. Ponieważ jest konieczne opracowanie nowej ekspertyzy pożarowej należy wcześniej zinwentaryzować przylegające pomieszczenia Archiwum Państwowego. Opracowanie warunków ochrony pożarowej Na podstawie nowego układu pomieszczeń korzystne będzie wprowadzenie nowych podziałów na strefy pożarowe uwzględniające specyfikę poszczególnych funkcji muzeum. Celem nowego układu stref pożarowych jest między innymi wyeliminowanie z głównych ciągów komunikacyjnych drzwi pożarowych oraz potwierdzenie zasadności niektórych rozwiązań budowlanych. Ekspertyza pożarowa Nowa ekspertyza powinna zostać wykonana na wczesnym etapie projektu i uwzględniająca nowy podział na strefy pożarowe opracowany w ramach nowych warunków ochrony pożarowej. Ze względu na ochronę zbiorów strefy magazynowe oraz ekspozycyjne powinny zostać wyposażone w system gaszenia mgłą wodną. 10/12

11 Dodatkowe opracowania projektowe Poniżej wymienione są główne specjalistyczne opracowania projektowe wymagające szczególnej uwagi i przygotowania. Poniższe projekty mogą być zrealizowane niezależnie od podstawowego projektu modernizacji budynku Muzeum Histporycznego. Projekt zadaszenia Lapidarium Przekrycie Lapidarium szklaną konstrukcją wymaga bardzo dokładnego planowania i projektu uwzględniającego skomplikowany kształt dziedzińca. Ponadto estetyka zadaszenia powinna być nietuzinkowa oraz podkreślać rangę i charakter zabudowy pierzei Dekerta. We wczesnym etapie opracowywania projektu powinno zostać określone czy zadaszenie jest w pełni szczelne i czy przestrzeń nim zakryta jest ogrzewana i w jaki sposób. Projekt ekspozycji stałej Projekt ekspozycji stałej musi przede wszystkim uwzględniać szczególne warunki komunikacji pomiędzy poszczególnymi piętrami budynku. Ze względu na ograniczony dostęp do wind oraz znaczne różnice w poziomach posadzki niniejsza analiza wskazała racjonalny układ pomieszczeń ekspozycji, który pozwoli na możliwie łatwe przejścia pomiędzy pomieszczeniami. W przyszłości możliwe jest dobudowanie windy na wewnętrznym dziedzińcu, tak jak wskazano to w projekcie budowalnym z Projekt sali kinowej Mieszcząca się na parterze budynku Muzeum sala projekcyjna posiada wiele niedogodności. Jednocześnie pomieszczenie projektora zostanie zlikwidowane podczas następnego etapu budowy co uniemożliwi dalsze wyświetlanie filmów. W sali kinowej zlokalizowany jest także bankomat wycielony wyłącznie kotarą, którego hałas zakłóca ciszę na sali w najmniej odpowiednim momencie. Jeżeli sala kinowa po modernizacji ma pozostać w dotychczasowym miejscu kluczowe jest przeniesienie bankomatu np. w miejsce drzwi przy pomieszczeniu ochrony w kamienicy Nowomiejska 8. Ze względu na ograniczone miejsce, a także względu użytkowe i ekploatacyjne wsakazane jest wyposażenie sali kinowej w cyfrową kabinę projekcyjną. Znacny początkowy koszt sprzętu zostanie zrekompensowany obniżony kosztami eksploatacji, ponieważ nie będą już potrzebne kopie taśm celulojdowych, oraz poszerzy możliwości projekcji o najnowsze filmy dostępne w technologii cyfrowej także trójwymiarowej. Dla sali kinowej należy opracować kompleksowy projekt wyposażenia, który uwzględni wymogi wentylacji samej sali oraz kabiny projekcyjnej. Projekt powinien uwzględniać także weryfikację nośności stropów nad salą projekcyjną gdzie niniejsza analiza wskazała dogodne miejsce na umieszczenie ogólnodostępnej czytelni. Jeżeli wskazane byłoby przeprowadzenie prac mających na celu wzmocnienie stropu nad 11/12

12 salą kinową prace te powinny zostać uwzględnione w projekcie remontu sali kinowej. Projekt i przebudowa windy Analiza wskazuje miejsce dostępu do windy w kamienicy nr 30 na poziomie parteru jako udogodnienie dla osób niepełnosprawnych udających się na wystawy czasowe. Celem projektu przebudowy szybu dźwigu osobowego jest wyposażenie windy w dodatkowe drzwi na poziomie parteru po przeciwnej stronie do tych zainstalowanych obecnie. Projekt będzie wymagał osobnych uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego i powinien zostać wykonany w porozumieniu z producentem dźwigu oraz konserwatorem. 12/12

13 klatka ewakuacyjna szatnia hall szatni wejście do kafe bilety do kafe toalety damskie toalety męskie przyłącze wody nowe przejście szatnia pomieszczenia techniczne pomieszczenia techniczne pomieszczenia techniczne pomieszczenia techniczne pomieszczenia socjalne pomieszczenia socjalne zaplecze socjalne komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy winiarnia winiarnia winiarnia 38 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 winarnia winiarnia Sień Baryczkowska piwnica -1

14 winiarnia wejście do kafe wniarnia do kafe do kafe komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego piwnica -2

15 44,2m² 216,1m² 46,0m² 77,7m² windy techniczne zadaszona 24,8m² klatka ewakuacyjna administracja z wyjątkiem piętra 1 szklane przekrycie 60,9m² strefa zaplecza 61,8m² otwarta namiot pracownie administracja kontrola biletów 13,4m² 25,5m² edukatorzy 11,5m² wymusza toalety na wyższych kond. w tym miejscu ekspozycja 21,9m² 47,6m² 21,9m² 11,8m² 9,0m² toalety 7,0m² 8,6m² 26,4m² 12,4m² 7,9m² wejście do piwnic 32,6m² sklep 4,6m² kafë 34,6m² 4,6m² 33,7m² 32,6m² 13,5m² 38,6m² 24,6m² projektor hall sali projekcyjnej przygotowanie wystaw 6,0m² 3,1m² kabina projekcyjna 27,4m² 47,1m² sala edukacyjna 10,0m² 9,1m² sala projekcyjna 20,2m² 15,5m² sklep 12,6m² 71,7m² edukacja 11,9m² komunikacja 18,2m² wejście i recepcja Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego ,2m² edukatorzy edukacja 55,6m² (153,7m²) 38 sklep sklep antresola 40 sklep/kafe wyjście 42 do biblioteki 19,3m² sala edukacyjna Sień Baryczkowska 25,0m² 21,3m² 29,1m² edukacja 98,1m² (153,7m²) sklep 17,2m² 53,2m² sklep 23,4m² 17,9m² bilety kafë 33,3m² 24,6m² edukatorzy 24,4m² usługi wejście pomocnicze edukacja zaplecze organizacji wystaw czasowych strefa wejścia na wystawy czasowe 32,7m² 25,4m² obniżenie posadzki dziedzińca wejście na wystawę stałą ochrona strefa wejścia przekrycie dziedzińca membrana PTFE dach szklany 28 parter

16 42,0m² 13,3m² 57,3m² 42 41,3m² 2,9m² 50,3m² 40 60,9m² 38 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego ,5m² 37,7m² ,9m² usługi 50,3m² 17,9m² 113,4m² 66,1m² 58,6m² ekspozycja 77,6m² 15,6m² edukacja 60,1m² 28,6m² podnośnik dokumentów 69,4m² 48,5m² 47,5m² 47,6m² pracownie administracja otwarta szuflada 4 103,2m² (1553,0m²) 10,8m² szuflada 3 144,3m² (1563,8m²) 21,3m² piętro 1 pomocnicze pokoje gościnne zadaszona wystawy czasowe 161,9m² (456,3m²) wystawy czasowe 108,9m² (456,3m²) wystawy czasowe 185,5m² (456,3m²) 26,2m² komunikacja zamawianie książek szuflada 2 133,5m² (1563,8m²) techniczne windy szuflada 4 26,2m² (1553,0m²) 29,9m² 19,8m² czytelnia główna 22,0m² dokończenie schodów 34,6m² 26,7m² szuflada 1 120,1m² (1563,8m²) przekrycie dziedzińca membrana PTFE dach szklany 54,2m²

17 23,6m² 22,9m² 18,5m² 45,5m² 21,9m² 115,5m² 21,9m² spotkania 57,2m² 54,0m² 62,6m² 48,5m² 38,0m² 69,1m² dyrektor - 1os Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego ,2m² administracja - 4os. 30 podział na pomieszczenia zastępców ekspozycja pełn. dyrektora - 1os. zast. dyrektora - 1os. zast. dyrektora - 1os. 28 piętro 2 zadaszona usługi pom. socjalne toalety ekspozycja 48,5m² czytelnia specjalna 14,1m² 47,1m² edukacja - 1os. marketing - 2os. 48,2m² 61,9m² archiwum 48,0m² spotkania wewnętrzne edukacja 50,8m² podnośnik dokumentów 43,2m² wydawnictwa - 2 wystawy - 3 pracownie administracja otwarta administracja 162,6m² (903,4m²) 88,2m² archiwum główne 78,4m² pracownia archiwum administracja 106,2m² (903,4m²) administracja 147,5m² (903,4m²) szuflada 4 108,1m² (1553,0m²) 26,3m² komunikacja regały przesuwne 9,3m² archiwum stare szuflada 3 117,8m² (1553,0m²) 28,1m² szuflada 2 170,0m² (1553,0m²) zbiory wrażliwe szuflada 1 102,5m² (1553,0m²) 27,7m² pomocnicze techniczne windy zajętę przez Archiwum Państwowe zajętę przez Archiwum Państwowe pokoje gościnne

18 pokoje gościnne wentylatornia pracownie 124,0m² (691,7m²) 124,0m² 29,4m² 27,7m² 74,6m² pomieszczeia socjalne pracownie 77,7m² (691,7m²) 56,8m² 20,9m² 7,8m² pracowanie 176,8m² (691,7m²) 176,8m² szuflada 3 129,6m² (1553,0m²) 52,8m² 24,5m² 52,3m² szuflada 4 110,5m² (1553,0m²) 49,2m² 22,4m² 38,9m² 43,2m² administracja 151,2m² (903,4m²) 80,1m² księgowość - 6os. 71,1m² dz. naukowy - 4os. 24,7m² wystawy czasowe 114,5m² (903,4m²) 51,5m² gł. księgowa - 1os. księgowość - 2os. 63,0m² dz. naukowy - 3os. 41,0m² 92,4m² wystawy czasowe 92,4m² (903,4m²) pomieszczeia socjalne pomieszczeia techniczne komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 piętro 3

19 pracownie 78,8m² (691,7m²) 78,8m² pracownie 84,8m² (691,7m²) 41,4m² 43,4m² pracownie 149,6m² (691,7m²) 149,6m² 53,7m² 56,3m² 20,1m² 22,9m² na piętro 3 29,2m² administracja 87,6m² (903,4m²) 38,8m² dz. techniczny -2os. 48,8m² archiwalia - 2os. komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 piętro 4

20 komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 piętro 5

21 dobre na dłuższe i większe spotkania + widok i odosobnienie - brak dostępu do toalet 41,4m² spotkania komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 piętro 6

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 2 SPIS TREŚCI strona WO.00.00.00 Wymagania ogólne 5 WO.01.00.00 Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO.02.00.00 Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W TYCHACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W TYCHACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W TYCHACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM dz.nr: 3813/70, 5690/70, 5695/70, 5686/70, 5687/70, 5688/70, 5689/70, 4759/70, 4763/70, 3815/70, 5694/70 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 SPIS TREŚCI PREAMBUŁA...5 1. WSTĘP...6 1.1. Przedmiot STWiORB... 6 1.2. Zakres stosowania STWiORB... 6 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU ZAMAWIAJĄCY Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Przebudowa i remont pomieszczeń Budynku Socjalnego z aulą dla potrzeb utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy w Centrum Onkologii Instytut

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Atelier KaTo Pracownia projektowa K a t a r z y n a G r y c h o w s k a 40 710 Katowice, ul. Zielonogórska 15/3 Pracownia projektowa K atarzyn a G rych o w ska tel. mob.: 509 537 028 www.atelierkato.pl;

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo