opracowanie: TREX Warszawa Analiza funkcjonalna Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Warszawa - 28 lutego /12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "opracowanie: TREX Warszawa 2013.02.28 Analiza funkcjonalna Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Warszawa - 28 lutego 2013 1/12"

Transkrypt

1 Analiza funkcjonalna Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Warszawa - 28 lutego /12

2 Wstęp Podstawa Za podstawę do opracowania niniejszej analizy posłużyły Opracowania budowlano-wykonawcze dostarczone przez Zamawiającego Wytyczne Zamawiającego, między innymi struktura zatrudnienia Wizje lokalne i opracowania historyczne Wytyczne NIMOZ Stan obecny Muzeum zlokalizowane jest w kamienicach pierzei Dekerta na Rynku Starego Miasta oraz w kamienicach wzdłuż ulicy Nowomiejskiej. W 2012 roku zostały zakończone prace związane z remontem i modernizacją piwnic pod wszystkimi kamienicami. Prace zostały przeprowadzone na podstawie projektu budowlanego firmy Śpiewak, którego autorami byli architekci Przemysław Woźniakowski i Marta Pinkiewicz-Woźniakowska. Remont pozwolił na ujednolicenie poziomów posadzek w piwnicach, wprowadzenie zespołu ogólnodostępnych toalet oraz zaplecza socjalnego dla pracowników muzeum. Zostały przebite nowe schody łączące drugi i pierwszy poziom piwnic pod kamienicą 42 z partrem. Zostały także wyremontowane schody prowadzące z piwnic na zewnątrz budynków. W kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 4 wprowadzono nową klatkę ewakuacyjną łączącą piwnicę i parter. W kolejnym etapie zaplanowano dokończenie klatki, która ma prowadzić na pierwsze piętro. Dotychczasowe rozwiązania Opracowania projektowe Zamawiający przedstawił do wglądu szereg opracowań budowlano-wykonawczych zleconych w latach Obejmują one projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, dokumentację powykonawczą oraz powiązane opracowania i ekspertyzy. Ekspertyza pożarowa Ekspertyza pożarowa wprowadza podział na strefy pożarowe oraz ustala sposób ewakuacji z budynku. Na podstawie ekspertyzy zostały wydane postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające rozwiązania zamienne potrzebne do zaakceptowania odstęptw od obowiązujących przepisów. Wśród tych 2/12

3 niezgodności znajdują się szerokości dróg ewakuacji, wymiary schodów odbiegają od tych określonych w przepisach. Na podstawie ekspertyzy określono środki zaradcze polegające na wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z ekspertyzy pożarowej oraz opisu do projektu budowlanego nie wynika w sposób jasny i oczywisty dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie nastepujących rozwiązań: kanału oddymiającego/napowietrzającego dla budynku Archiwum Państwowego; wycofania zadaszenia dziedzińca za kamienicą 36. W ramach nowego opracowania powinny zostać wyjaśnione dotychczasowe opracowania i uwarunkowania, które doprowadziły do takich rozwiązań. 3/12

4 Rozwiązania Podział funkcjonalny W ramach niniejszej analizy Muzeum zostało podzielone na następujące części funkcjonalne: ekspozycje stałe ekspozycje zmienne administracja i biura pracownie i magazyny podręczne czytelnia, biblioteka i archiwum sale edukacyjne ogólnodostępne usługi w tym sklepy, kawiarnia, winiarnia i sala kinowa pomieszczeina pomocnicze w tym toalety i pomieszczenia socjalne pomieszczenia techniczne Układ funkcji Proponowany układ funkcji w budynku Muzeum jest naturalną pochodną rozwiązań i uwarunkowań historycznych oraz zmian wprowadzonych ostatnią modernizacją wykonaną na podstawie projektu budowlanego z 2010r. Analiza pozwoliła na uporządkowanie i lepsze pogrupowanie funkcji oraz uwypuklenie najważniejszej części Muzeum - ekspozycji. Podział na funkcje stał się bardziej przejrzysty i czytelny na planie muzeum. Zaproponowane drogi komunikacji wewnątrz Muzeum nie są sprzeczne z zaleceniami NIMOZ w zakresie separacji ruchu odwiedzających przez sale ekspozycyjne oraz codziennej pracy personelu muzeum. Osiągnięto wysoki stopień rozdzielenia funkcji biurowo administracyjnych od sal ekspozycyjnych wykorzystując wprowadzone niedawną modernizacją rozwiązania, między innymi nowe windy. Racjonalizacja gospodarowania wprowadzonymi udoskonaleniami pozwoli na zaoszczędzenie środków i przeznaczenie ich na podniesienie jakości wykonania nowych elementów zamiast ponownego wykonywania tych samych prac budowlanych w innym miejscu. Część administracyjna pozostała w kamienicach 28, 30 i 32 z wyłączeniem ich pierwszego piętra na potrzeby ekspozycji czasowej. Wydzielona klatka schodowa w kamienicy 30 pozwala na poruszanie się personelu administracyjnego bez zakłócania wystawy. Parter będzie pełnił jedynie funkcje pomocnicze dla administracji, przyjmowania interesantów i organizacji wystaw. Wszystkie pomieszczenia biurowe zajmą pomieszczenia w tych trzech kamienicach od drugiego piętra w górę. Parter kamienicy 32 zostanie przeznaczony na pomieszczenia edukacyjne. Kamienice 34 i 36 zostały w całości przeznaczone na ekspozycję. Daje to możliwość 4/12

5 aranżacji wystawy według scenariusza kamienicy patrycjuszowskiej. Parter kamienic 38, 40 i 42 przeznaczony jest na funkcje usługowe, sklep muzealny, kawiarnia oraz sala projekcyjna. Piętro 3 i 4 zajmują pomieszczenia pracowni i magazynów podręcznych. Pomieszczenia na pierwszym i drugim piętrze kamienicy 42 oraz kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 4 zostały przeznaczone na czytelnię, bibliotekę oraz archiwum. Pozostałe pomieszczenia przenaczone są na ekspozycję stałą. Komunikacja Wejścia Wyodrębniono dwa główne wejścia do budynku Muzeum - dla części ekspozycyjnej w kamienicy 42 oraz dla części administracyjnej w kamienicy 28. Wyodrębniono też szereg wejść drugorzędnych, w tym: do Lapidarium - w kamienicy od ul. Nowomiejskiej 6; do sklepów i kawiarni - kamienicy 38 lub 40; dodatkowe wejście dla ekspozycji czasowych - w kamienicy 32; wejście dla zaopatrzenia i organizacji wystaw - od strony ulicy Krzywe Koło. Dojście do szatni Szatnie znajdują się w podziemiu kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 4. Dojścia do ekspozycji Głównym założeniem dla dojść do ekspozycji jest rozpoczęcie drogi od zadaszonych przestrzeni między oficynami kamienic 32, 34 i 36. Dzięki zadaszeniu to miejsce staje się foyer dla wszystkich wystaw, miejscem spotkania grupy z przewodnikiem lub opiekunem, punktem wyjścia dla całego zwiedzania. Dojście do czytelni i archiwum Dojście do czytelni prowadzi przez klatkę schodową w kamienicy 40 na pierwsze piętro - czytelni oraz na drugie piętro - archiwum. Lapidarium Podpiwniczenie Lapidarium wiąże się ze znacznymi kosztami prac przygotowawczych wymagającym między innymi pełnych badań archeologicznych oraz wzmocnienia fundamentów i zabezpieczenia wykopu. Prowadzenie prac w tak bliskiej odległości od zabytkowych budynków i wynikających z przepisów warunków geotechnicznych III kategorii. W dalekiej perspektywie jest zadaszenie Lapidarium. Pozwoli to na rozszerzenie 5/12

6 powierzchni ekspozycyjnych o teren dizedzińca. Zadaszenia sprawi także, że stanie się możliwe przejście między kamienicami 38, 40 i 42 a zadaszonymi oficynami. Należy opracować właściwą formę zadaszenia oraz jego maksymalny zakres. Istnieje możliwość wykonania zadaszenia w formie rozpinanego dachu membranowego. Dach membranowy jest tańszą alternatywą dla dachu w pełni szklanego. Nie zapewnia jednak ogrzania przestrzeni pod nim do użytkowej temperatury 16 C. Ekspozycja czasowa Dojście do ekspozycji czasowych prowadzi przez Sień Baryczkowską od strony oficyn i Lapidarium. Alternatywnie można zwiedzających wpuszczać na ekspozycję od strony Rynku Starego Miasta. To wejście może także służyć grupom edukacyjnym. Wzdłuż Sieni Baryczkowskiej rozmieszczone są pomieszczenia edukacyjne. Bieg schodów międyz parterem a pierwszym piętrem w klatce schodowej w kamienicy 32 jest dość wygodny i z powodzeniem może służyć jako główna droga dojścia do ekspozycji. Osoby niepełnosprawne mogą dostać się na wyższe piętro nowo wykonaną windą znajdującą się w kamienicy 30. Dostęp do windy będzie wymagał wykonania przebicia między kamienicami oraz modyfikacji widny. Pomieszczenia na pierwszym piętrze kamiec 28, 30 i 32 mają łącznie około 460m² powierzchni. Komunikacja możliwa jest wokół klatki schodowej po wykonaniu niezbędnych przebić w ścianach oddzielających kamienice. Posadzki kamienic 28 i 32 znajdują się na podobnej wysokości, jednak posadzka w kamienicy 30 jest około 20cm niżej. Konieczne jest wyrównanie poziomu wszystkich pomieszczeń. Ekspozycja stała Zgodnie z wytyczną Zamawiającego ekspozycja stała nie jest przewidziana jako wystwa o porządku liniowym. Nie narzuca się tym samym ustalonego porządku zwiedzania. Konieczne jednak będzie przeanalizowanie i wprowadzenie dodakotwych przebić w ścianach dzielących kamienice w celu umożliwienia płynnego poruszania się zwiedzających we wszystkich kierunkach. Edukacja Pomieszczenia edukacyjne zostały umieszczone w miejscu dostępnym zarówno dla zwiedzających wystawy czasowe, wystawę stałą, wystawy w piwnicach. Dostęp do sal edukacyjnych jest możliwy zarówno od strony Lapidarium jak i Rynku Starego Miasta. Sale edukacyjne znajdują się także na granicy z częścią administracyjną co dodatkowo ułatwi pracę personelowi muzeum. Sala kinowa Ze względu na dogodną lokalizację nie ma powodu do prznoszenia sali kinowej w inne miejsce w obrębie muzeum. Obecna lokalizacja jest w zgodzie z planowanym 6/12

7 wykorzystaniem parteru jako rozszerzenie przestrzeni staromiejskiego rynku. Sala projekcyjna ma powierzchnię około 60m². Kształt i układ wejść do sali pozwalają na ustawienie do 56 wygodnych foteli kinowych. Ze względu na możliwość zastosowania większego niż obecnie, szerszego panoramicznego ekranu projekcyjnego zaleca się zwiększenie miejsca między pierwszym rzędem a ekranem. Przed przystąpieniem do modernizacji sali kinowej należy szczegółowo określić: rodzaj materiałów filmowych jaki będzie prezentowany; profil działalności i docelową grupę odbiorców; maksymalny budżet. Projekcje można podzielić ze względu na jakość i za razem rodzaj filmu na dwie podstawowe kategorie: filmy kinowe (projekcja w standardzie DCI); pozostałe projekcje o różnym stopniu jakości i możliwości (sala multimedialna). Modernizacja i wyposażenie sali w standardzie odpowiadającym DCI (Digital Cinema Initiatives) dla tej wielkości pomieszczenia waha się w przedziale między 0,5-1 mln zł. Główną składową tego kosztu stanowią projektor z serwerem danych, nagłośnienie i ekran. Obraz może być wyświetlany w formacie 2K, 4K w trybach dwu lub trójwymiarowym. Przy zmianie na niższą kategorię elementy te mogą być kilkukrotnie tańsze, lecz jednocześnie traci się dostęp do filmów kinowych. Przeprowadzenie modernizacji sali kinowej powinno przebiegać trzyetapowo: 1. przygotowanie wyczerpującego programu funkcjonalno-użytkowego dla sali kinowej wraz ze specyfikacją standardu projekcji 2. wyłonienie wykonawcy na opracowanie szczegółowego projektu budowlano-wykonawczego, wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysami i przedmiarami; 3. wyłonienie wykonawcy prac budowlanych oraz wykończeniowych i instalacyjnych, w tym także wyposażenia sali. Na etapie projektu po wybraniu kategorii materiału prezentowanego w sali będzie można określić wielkość kabiny projekcyjnej mieszczącej projektor i serwer danych. Ze względu na przeprowadzone już prace nie będzie możliwości umieszczenia kabiny projekcyjnej na zewnątrz sali. Należy podkreślić, że obecne rozwiązanie kabiny projekcyjnej jest tymczasowe i będzie musiało zostać zastąpione innym w wyniku konieczności dokończenia budowy klatki schodowej. 7/12

8 Biblioteka Czytelnia Czytelnie umieszczono na pierwszym pierze kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 4. Pomieszczenie to jest obszerne i posiada dogodne połączenie z parterem. Klatka ewakuacyjna zapewnia bezpieczną ucieczkę więszkej grupie ludzi w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Przed czytelnią zaplanowano pomieszczenie gdzie będzie pracował personel biblioteki, przyjmując zamówienia i wydając książki. Pomieszczenia archiwum Nad czytelnią na następnej kondygnacji przewidziano pomieszczenia archiwum. Układają się one w liniową sekwencję przestrzeni o co raz bardziej ograniczonym dostępie osób z zewnątrz. Składają się na nie: hall pracownia archiwów archiwum główne archiwum zbiorów wrażliwych Dostęp do każdego kolejnego pomieszczenie wymaga większych uprawnień. Dostęp do zbiorów powinien być możliwy tylko dla pracowników, a wejście do pracowni osoby z zewnątrz (np. naukowca prowadącego badania nad archiwaliami) powinno być możliwe tylko w obecności pracownika muzeum. Hall archiwum jest miejscem gdzie odwiedzający powinni pozostawić torby, plecaki i nakrycia wierzchnie. W tym miejscu może zostać zainstalowane urządzenie do wykrywania nadaników ukrytych w książkach zapobiegających nieuprawnionemu wynoszeniu zbiorów z archiwum. Pracownia archiwów jest miejscem pracy zarówno pracowników muzeum jak i służy do zapoznania się i studiowania dokumentów wypożyczonych z archiwum. Pod koniec dnia dokumenty powinny trafić na swoje miejca w jednym z magazynów. Archiwum główne mieści ruchome regały magazynowe, na których przechowywane jest większość zbiorów. Archiwum zbiorów wrażliwych powinno zostać opracowane na podstawie szczegółowej charakterystyki dokumentów w nim gromadzonych z uwzględnieniem kontroli klimatu w pomieszczeniu i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jedyne wyjście z archiwum prowadzi przez pracownię i hall co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo zbiorów. Także miejsca pracy dla osób z zewnątrz znajdujące się pod okiem pracowników archiwum dają lepszą kontrolę nad tym co się dzieje z wypożyczonymi materiałami. 8/12

9 Pomiędzy pomieszczeniami archiwum a czytelnią powinien zostać zainstalowany podnośnik dokumentów, zapewniający transport książek bez konieczności noszenia ich po klatce schodowej. Winiarnia Na projekcie budowlanym z 2010 jak i 2012 winiarnia nie jest jednoznacznie zaznaczona. Winiarnia nie jest umieszczona w opisie do projektu budowlanego w branży architektonicznej. W opisie instlacji sanitarnych z 2010r. jest uwzględniona lokalizacja winiarni w piwnicach kamienic 30, 32 i 36. Pomieszczenia winiarni obsługiwane są przez centralę C4 i C20. W opisie instalacji sanitarnych z 2012r. winiarnia nie pojawia się. Program winiarni nie jest sprecyzowany, przez co nie można w pełni ocenić w jaki sposób miałaby funkcjonować. Należy przyjąć, że winiarnia powinna mieć, niezależny od całego muzeum, dostęp bezpośrednio z Rynku Starego Miasta. Należy zapewnić połączenie między winiarnią a zespołem toalet w piwnicy pod kamienicą Nowomiejska 8. Dodatkowa komunikacja pionowa Przeanalizowano możliwość wprowadzenia dodatkowej komunikacji pionowej w kamienicach 34 i 42. W kamienicy 34 jest możliwe wprowadzenie nowej windy osobowej chociaż będzie się to wiązać ze znaczną ingerencją w pomieszczenia od strony rynku. W kanienicy 42 jest możliwe wprowadzenie klatki schodowej prowadzącej na wyższe kondygnacje nad parterem jednak w tym przypadku będzie konieczne całkowite przebudowanie schodów wykonanych w piwnicach. Możliwe jest także wybudowanie panoramicznej windy na dziedzińcu zgodnie z intencją dotychczasowych opracowań jednak nie wcześniej niż postulowane zadaszenie dziedzińca. 9/12

10 Wnioski Prace przedprojektowe Poniżej wymienione są czynności konieczne do przeprowadzenia przed przystąpieniem do dalszych faz projektowych lub w ich bardzo wczesnym stadium. Ocena stanu technicznego stropów Zlokalizowanie biblioteki w południowej części Muzeum wymaga potwierdzenia stanu technicznego stropów i ich nośności. Czynność ta pozwoli w prawidłowy sposób zaprojektować pomieszczenia archiwum i biblioteki w tym także wymianę stropów jeżeli okaże się konieczna. Niwelacja pomieszczeń Dotychczasowe projekty zostały wykonane w opraciu o zdigitalizowaną dokumentację inwentaryzacyjną. Dokładność dokumentacji elektronicznej w obliczu możliwości współczesnej techniki jest znikoma. Nie ma konieczności wykonywania precyzyjnej inwentaryzacji każdej ściany, nadproża i łuku ponieważ większość pozostanie nienaruszona. Jednak to co pozostaje istnotne dla poruszania się po budynku i prawidłowego rozwiązania dostępu niepełnosprawnych jest niwelacja pomieszczeń. Inwentaryzacja pomieszczeń Archiwum Państwowego Przylegające do granicy z działką Muzeum budynki Archiwum Państwowego zostały uwzględnione przez projektantów, jednak ich wpływ nie został oddany na rysunkach i w opisach do projektu. Także ekspertyza zawiera rozwiązania wynikające z nieopisanych wniosków projektowych. Ponieważ jest konieczne opracowanie nowej ekspertyzy pożarowej należy wcześniej zinwentaryzować przylegające pomieszczenia Archiwum Państwowego. Opracowanie warunków ochrony pożarowej Na podstawie nowego układu pomieszczeń korzystne będzie wprowadzenie nowych podziałów na strefy pożarowe uwzględniające specyfikę poszczególnych funkcji muzeum. Celem nowego układu stref pożarowych jest między innymi wyeliminowanie z głównych ciągów komunikacyjnych drzwi pożarowych oraz potwierdzenie zasadności niektórych rozwiązań budowlanych. Ekspertyza pożarowa Nowa ekspertyza powinna zostać wykonana na wczesnym etapie projektu i uwzględniająca nowy podział na strefy pożarowe opracowany w ramach nowych warunków ochrony pożarowej. Ze względu na ochronę zbiorów strefy magazynowe oraz ekspozycyjne powinny zostać wyposażone w system gaszenia mgłą wodną. 10/12

11 Dodatkowe opracowania projektowe Poniżej wymienione są główne specjalistyczne opracowania projektowe wymagające szczególnej uwagi i przygotowania. Poniższe projekty mogą być zrealizowane niezależnie od podstawowego projektu modernizacji budynku Muzeum Histporycznego. Projekt zadaszenia Lapidarium Przekrycie Lapidarium szklaną konstrukcją wymaga bardzo dokładnego planowania i projektu uwzględniającego skomplikowany kształt dziedzińca. Ponadto estetyka zadaszenia powinna być nietuzinkowa oraz podkreślać rangę i charakter zabudowy pierzei Dekerta. We wczesnym etapie opracowywania projektu powinno zostać określone czy zadaszenie jest w pełni szczelne i czy przestrzeń nim zakryta jest ogrzewana i w jaki sposób. Projekt ekspozycji stałej Projekt ekspozycji stałej musi przede wszystkim uwzględniać szczególne warunki komunikacji pomiędzy poszczególnymi piętrami budynku. Ze względu na ograniczony dostęp do wind oraz znaczne różnice w poziomach posadzki niniejsza analiza wskazała racjonalny układ pomieszczeń ekspozycji, który pozwoli na możliwie łatwe przejścia pomiędzy pomieszczeniami. W przyszłości możliwe jest dobudowanie windy na wewnętrznym dziedzińcu, tak jak wskazano to w projekcie budowalnym z Projekt sali kinowej Mieszcząca się na parterze budynku Muzeum sala projekcyjna posiada wiele niedogodności. Jednocześnie pomieszczenie projektora zostanie zlikwidowane podczas następnego etapu budowy co uniemożliwi dalsze wyświetlanie filmów. W sali kinowej zlokalizowany jest także bankomat wycielony wyłącznie kotarą, którego hałas zakłóca ciszę na sali w najmniej odpowiednim momencie. Jeżeli sala kinowa po modernizacji ma pozostać w dotychczasowym miejscu kluczowe jest przeniesienie bankomatu np. w miejsce drzwi przy pomieszczeniu ochrony w kamienicy Nowomiejska 8. Ze względu na ograniczone miejsce, a także względu użytkowe i ekploatacyjne wsakazane jest wyposażenie sali kinowej w cyfrową kabinę projekcyjną. Znacny początkowy koszt sprzętu zostanie zrekompensowany obniżony kosztami eksploatacji, ponieważ nie będą już potrzebne kopie taśm celulojdowych, oraz poszerzy możliwości projekcji o najnowsze filmy dostępne w technologii cyfrowej także trójwymiarowej. Dla sali kinowej należy opracować kompleksowy projekt wyposażenia, który uwzględni wymogi wentylacji samej sali oraz kabiny projekcyjnej. Projekt powinien uwzględniać także weryfikację nośności stropów nad salą projekcyjną gdzie niniejsza analiza wskazała dogodne miejsce na umieszczenie ogólnodostępnej czytelni. Jeżeli wskazane byłoby przeprowadzenie prac mających na celu wzmocnienie stropu nad 11/12

12 salą kinową prace te powinny zostać uwzględnione w projekcie remontu sali kinowej. Projekt i przebudowa windy Analiza wskazuje miejsce dostępu do windy w kamienicy nr 30 na poziomie parteru jako udogodnienie dla osób niepełnosprawnych udających się na wystawy czasowe. Celem projektu przebudowy szybu dźwigu osobowego jest wyposażenie windy w dodatkowe drzwi na poziomie parteru po przeciwnej stronie do tych zainstalowanych obecnie. Projekt będzie wymagał osobnych uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego i powinien zostać wykonany w porozumieniu z producentem dźwigu oraz konserwatorem. 12/12

13 klatka ewakuacyjna szatnia hall szatni wejście do kafe bilety do kafe toalety damskie toalety męskie przyłącze wody nowe przejście szatnia pomieszczenia techniczne pomieszczenia techniczne pomieszczenia techniczne pomieszczenia techniczne pomieszczenia socjalne pomieszczenia socjalne zaplecze socjalne komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy winiarnia winiarnia winiarnia 38 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 winarnia winiarnia Sień Baryczkowska piwnica -1

14 winiarnia wejście do kafe wniarnia do kafe do kafe komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego piwnica -2

15 44,2m² 216,1m² 46,0m² 77,7m² windy techniczne zadaszona 24,8m² klatka ewakuacyjna administracja z wyjątkiem piętra 1 szklane przekrycie 60,9m² strefa zaplecza 61,8m² otwarta namiot pracownie administracja kontrola biletów 13,4m² 25,5m² edukatorzy 11,5m² wymusza toalety na wyższych kond. w tym miejscu ekspozycja 21,9m² 47,6m² 21,9m² 11,8m² 9,0m² toalety 7,0m² 8,6m² 26,4m² 12,4m² 7,9m² wejście do piwnic 32,6m² sklep 4,6m² kafë 34,6m² 4,6m² 33,7m² 32,6m² 13,5m² 38,6m² 24,6m² projektor hall sali projekcyjnej przygotowanie wystaw 6,0m² 3,1m² kabina projekcyjna 27,4m² 47,1m² sala edukacyjna 10,0m² 9,1m² sala projekcyjna 20,2m² 15,5m² sklep 12,6m² 71,7m² edukacja 11,9m² komunikacja 18,2m² wejście i recepcja Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego ,2m² edukatorzy edukacja 55,6m² (153,7m²) 38 sklep sklep antresola 40 sklep/kafe wyjście 42 do biblioteki 19,3m² sala edukacyjna Sień Baryczkowska 25,0m² 21,3m² 29,1m² edukacja 98,1m² (153,7m²) sklep 17,2m² 53,2m² sklep 23,4m² 17,9m² bilety kafë 33,3m² 24,6m² edukatorzy 24,4m² usługi wejście pomocnicze edukacja zaplecze organizacji wystaw czasowych strefa wejścia na wystawy czasowe 32,7m² 25,4m² obniżenie posadzki dziedzińca wejście na wystawę stałą ochrona strefa wejścia przekrycie dziedzińca membrana PTFE dach szklany 28 parter

16 42,0m² 13,3m² 57,3m² 42 41,3m² 2,9m² 50,3m² 40 60,9m² 38 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego ,5m² 37,7m² ,9m² usługi 50,3m² 17,9m² 113,4m² 66,1m² 58,6m² ekspozycja 77,6m² 15,6m² edukacja 60,1m² 28,6m² podnośnik dokumentów 69,4m² 48,5m² 47,5m² 47,6m² pracownie administracja otwarta szuflada 4 103,2m² (1553,0m²) 10,8m² szuflada 3 144,3m² (1563,8m²) 21,3m² piętro 1 pomocnicze pokoje gościnne zadaszona wystawy czasowe 161,9m² (456,3m²) wystawy czasowe 108,9m² (456,3m²) wystawy czasowe 185,5m² (456,3m²) 26,2m² komunikacja zamawianie książek szuflada 2 133,5m² (1563,8m²) techniczne windy szuflada 4 26,2m² (1553,0m²) 29,9m² 19,8m² czytelnia główna 22,0m² dokończenie schodów 34,6m² 26,7m² szuflada 1 120,1m² (1563,8m²) przekrycie dziedzińca membrana PTFE dach szklany 54,2m²

17 23,6m² 22,9m² 18,5m² 45,5m² 21,9m² 115,5m² 21,9m² spotkania 57,2m² 54,0m² 62,6m² 48,5m² 38,0m² 69,1m² dyrektor - 1os Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego ,2m² administracja - 4os. 30 podział na pomieszczenia zastępców ekspozycja pełn. dyrektora - 1os. zast. dyrektora - 1os. zast. dyrektora - 1os. 28 piętro 2 zadaszona usługi pom. socjalne toalety ekspozycja 48,5m² czytelnia specjalna 14,1m² 47,1m² edukacja - 1os. marketing - 2os. 48,2m² 61,9m² archiwum 48,0m² spotkania wewnętrzne edukacja 50,8m² podnośnik dokumentów 43,2m² wydawnictwa - 2 wystawy - 3 pracownie administracja otwarta administracja 162,6m² (903,4m²) 88,2m² archiwum główne 78,4m² pracownia archiwum administracja 106,2m² (903,4m²) administracja 147,5m² (903,4m²) szuflada 4 108,1m² (1553,0m²) 26,3m² komunikacja regały przesuwne 9,3m² archiwum stare szuflada 3 117,8m² (1553,0m²) 28,1m² szuflada 2 170,0m² (1553,0m²) zbiory wrażliwe szuflada 1 102,5m² (1553,0m²) 27,7m² pomocnicze techniczne windy zajętę przez Archiwum Państwowe zajętę przez Archiwum Państwowe pokoje gościnne

18 pokoje gościnne wentylatornia pracownie 124,0m² (691,7m²) 124,0m² 29,4m² 27,7m² 74,6m² pomieszczeia socjalne pracownie 77,7m² (691,7m²) 56,8m² 20,9m² 7,8m² pracowanie 176,8m² (691,7m²) 176,8m² szuflada 3 129,6m² (1553,0m²) 52,8m² 24,5m² 52,3m² szuflada 4 110,5m² (1553,0m²) 49,2m² 22,4m² 38,9m² 43,2m² administracja 151,2m² (903,4m²) 80,1m² księgowość - 6os. 71,1m² dz. naukowy - 4os. 24,7m² wystawy czasowe 114,5m² (903,4m²) 51,5m² gł. księgowa - 1os. księgowość - 2os. 63,0m² dz. naukowy - 3os. 41,0m² 92,4m² wystawy czasowe 92,4m² (903,4m²) pomieszczeia socjalne pomieszczeia techniczne komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 piętro 3

19 pracownie 78,8m² (691,7m²) 78,8m² pracownie 84,8m² (691,7m²) 41,4m² 43,4m² pracownie 149,6m² (691,7m²) 149,6m² 53,7m² 56,3m² 20,1m² 22,9m² na piętro 3 29,2m² administracja 87,6m² (903,4m²) 38,8m² dz. techniczny -2os. 48,8m² archiwalia - 2os. komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 piętro 4

20 komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 piętro 5

21 dobre na dłuższe i większe spotkania + widok i odosobnienie - brak dostępu do toalet 41,4m² spotkania komunikacja edukacja ekspozycja usługi pracownie administracja otwarta zadaszona pomocnicze techniczne windy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - 28 lutego 2013 piętro 6

WZÓR TABELI ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

WZÓR TABELI ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ powierzchnia ARSENAŁ KULTURY Załącznik Nr 26.A WZÓR TABELI ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ NAZWA INSTYTUCJI: MOS KONDYGNACJA/CZĘŚĆ: NR wg RZUTU NAZWA POMIESZCZENIA CZĘŚĆ KOSZT 1 m 2 KOSZT ŁĄCZNIE UWAGI m 2 ISTN.

Bardziej szczegółowo

Program Semestralny. Rok 4, stopień I, semestr VII Rok akademicki 2016/2017. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof.

Program Semestralny. Rok 4, stopień I, semestr VII Rok akademicki 2016/2017. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. Zakład Architektury Użyteczności Publicznej Rok 4, stopień I, semestr VII, rok akademicki 2016/2017 dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski, prof. PK Program Semestralny Rok 4, stopień I, semestr VII Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Legnica ul. Najświętszej Marii Panny INFORMACJE O TERENIE Właściciel: Tesco Zakresem sprzedaży objęte są działki: nr 311 912m 2 niezabudowana, nr 312 456m 2 zabudowana II-kondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

DPS - RATAJE 1... BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Roman Salach Poznań, ul. Wrocławska 20/11 tel./fax (0 61) NIP

DPS - RATAJE 1... BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Roman Salach Poznań, ul. Wrocławska 20/11 tel./fax (0 61) NIP DPS - RATAJE 1 BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Roman Salach 61-838 Poznań, ul. Wrocławska 20/11 tel./fax (0 61) 661-99-45 NIP 778-011-44-37 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA NOWO POWSTAJACEGO DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Projekt budowy muzeum w Ossowie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Projekt budowy muzeum w Ossowie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Projekt budowy muzeum w Ossowie Zakres robót: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej ze złożeniem kompletnego

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEJ WIZJI LOKALNEJ W DNIU r. ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEJ WIZJI LOKALNEJ W DNIU r. ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Wysockiego 11 Warszawa, dnia 21 kwietnia 2017r. Dotyczy: Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Rzut piwnicy rys. nr A100 2. Rzut parteru rys. nr A101 3. Rzut I pietra rys. nr A102 4. Rzut II pietra rys. nr A103 5. Rzut III piętra rys. nr A104 6. Rut strychu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

Ogłoszenie o zmianie SIWZ Dąbrówka, dnia 14.09.2011r. Ogłoszenie o zmianie SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2710.08.2011. Nazwa zadania: Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013 URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ 42 470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 e-mail: siewierz@siewierz.pl tel. 32 64-99-400, 32 64-99-401 fax. 32 64-99-402 ZP.271.12.2013 Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. Zapytania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32308-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia są usługi: 1) opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz

Bardziej szczegółowo

Białystok, r. OR

Białystok, r. OR Białystok, 05-10-2015 r. OR.-272.9.2015 Odpowiedzi na pytania anonimowe nr: 1 24 zgłoszone do Regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Opracowanie projektu remontu i przebudowy budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku, ul. Warszawska 13.

ZAPYTANIE CENOWE. Opracowanie projektu remontu i przebudowy budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku, ul. Warszawska 13. . pieczęć zamawiającego znak sprawy OR.2600.2.23.2016 Łask, dn. 12 maja 2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro. W związku z art. 4 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu i rozbudowy

Zakres remontu i rozbudowy 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Zakres remontu i rozbudowy Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego remontu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

Program Semestralny. Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2014/2015. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof.

Program Semestralny. Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2014/2015. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. Zakład Architektury Użyteczności Publicznej Rok 3, stopień I, semestr V, rok akademicki 2014/2015 dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski, prof. PK Program Semestralny Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta etap

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P. POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY J.W.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P. POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY J.W. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH TADEUSZ MAŁEK 31-534 Kraków, ul. Masarska 3/3 tel/fax. 012 429 58 45 NIP 676 112 03 47 REGON 350 125 302 e-mail: zupmm@wp.pl Obiekt; ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne biblioteki akademickie to coraz częściej placówki ściśle powiązane z uczelnianymi centrami

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK TARNÓW 2015/2016 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEN 2 R I 2015/2016 S2 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Program Semestralny. Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2016/2017. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof.

Program Semestralny. Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2016/2017. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. Program Semestralny Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2016/2017 Zespół dydaktyczny dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. PK mgr inż. arch. Ewelina Galas (!!!) / pełna grupa mgr inż. arch. Łukasz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014 poz. 1 - ul. Celna 2/4 pow. 33,16 m 2 Adres: ul. Celna 2/4 Obręb/działka: 5-02-11 / 48 III piętro, wejście z klatki schodowej Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 33,16 m 2. Wyposażenie lokalu w

Bardziej szczegółowo

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY TOALET PUBLICZNYCH W OBIEKCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SPODEK W KATOWICACH

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY TOALET PUBLICZNYCH W OBIEKCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SPODEK W KATOWICACH STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ KATOWICE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY TOALET PUBLICZNYCH W OBIEKCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE W NIEPUBLICZNYM PRZETARGU OGRANICZONYM NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA : SALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ Z CZĘŚCI

ZAPROSZENIE W NIEPUBLICZNYM PRZETARGU OGRANICZONYM NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA : SALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ Z CZĘŚCI ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NIEPUBLICZNYM PRZETARGU OGRANICZONYM NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA : SALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ Z CZĘŚCI DYDAKTYCZNĄ I BIBLIOTEKĄ ZLOKALIZOWANĄ W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ - STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Stary Rynek Oliwski 18 na potrzeby UP Gdańsk 5 Adres: ul. Stary Rynek Oliwski 18, 80-305 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiatrołapu przy wejściu do klubu Piwnica, wentylacji mechanicznej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wymiana okien w Domu Studenta Piast Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA (SALA TELEWIZYJNA) WEJŚCIE GŁÓWNE, HOL, SZATNIA i SANITARIATY

ZAŁĄCZNIK A KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA (SALA TELEWIZYJNA) WEJŚCIE GŁÓWNE, HOL, SZATNIA i SANITARIATY PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel./fax: 612961168 tel. kom.: 603963110 ; 603963121 www.anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl ZAŁĄCZNIK A KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starych śukowicach w gminie Lisia Góra na działce nr ew. 1681. INWESTOR: Urząd Gminy Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A tel./ fax. ( 0-32 ) 256-56-15 kom.0601-68-87-87 e-mail: hirszberg@poczta.onet.pl. NIP: 634-107-47-64 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A R C H I T E K T mgr inż. Halina Piotrowska- Hirszberg 40-026

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane 2) Dodatkowe kody CPV*: 71220000-6 Usługi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA do konkursu na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 2017.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA do konkursu na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 2017. ODPOWIEDZI NA PYTANIA do konkursu na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz. Zestaw pytań i odpowiedzi nr III z dnia 29 czerwca 2017 1. W rozdziale 10.1 Sposób opracowania pracy konkursowej

Bardziej szczegółowo

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na,,modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotycząca opracowania i odbioru dokumentacji budowlanej modernizacji ulicy Kawęczyńskiej na odcinku ul. Ząbkowska ul. Otwocka 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Ocena i zalecenia. 4. Wnioski końcowe.

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Ocena i zalecenia. 4. Wnioski końcowe. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Ocena i zalecenia. 4. Wnioski końcowe. 1 1. Podstawa opracowania. Podstawę opracowania stanowią: - Umowa z Inwestorem 2017. - Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tabelaryczne powierzchni w m²

Zestawienie tabelaryczne powierzchni w m² L.p. Poziom Numer pomieszczenia Sąd Apelacyjny i Sąd Okręgowy w Łodzi przy ul. Narutowicza 64 Nazwa pomieszczenia Zestawienie tabelaryczne powierzchni w m² Wykończenie posadzki I piętro Wykładzina Marmoleum

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna,

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna, ZAŁĄCZNIK NR 3 PROGRAM FUNCJONALNO - UśYTKOWY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. lp Pomieszczenia ogólne funkcja pomieszczenia 1 tynki Tynki stiukowe, railing do zawieszania prac przedsionek wejściowy, hall awaryjnego.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo