PROGRAM SZCZEGÓŁOWY XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZCZEGÓŁOWY XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW"

Transkrypt

1

2 czwartek, r RUDOLF VIRCHOW Standaryzacja w biologii molekularnej Przewodniczący: K. Lewandowski (Poznań) Współprzewodniczący: T. Sacha (Kraków), M. Gniot (Poznań) 1. Challenges in molecular standardisation N. Cross (Wielka Brytania) 2. Standardisation of MPN PCR analyses N. Pallisgaard (Dania) 1. Molekularne monitorowanie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej czynniki prognostyczne i dynamika odpowiedzi M. Gniot (Poznań) M. Gniot, K. Lewandowski, M. Lewandowska, A. Lehmann-Kopydłowska, R. Kroll-Balcerzak, A. Balcerzak, M. Iwoła, M. Komarnicki 2. Udoskonalenie diagnostyki talasemii oraz analiza mutacji występujących u polskich chorych J. Skulimowska (Warszawa) J. Skulimowska, E. Klimczak-Jajor, P. Turowski, H. Pyl, K. Guz, J. Spychalska, E. Gołaszewska, M. Uhrynowska, E. Mendek-Czajkowska, E. Brojer EILHARD LUBINUS WILHELM MEYER-SCHWARTAU Śniadanie edukacyjne Diagnostyka i leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii. Ukryte poważne zagrożenia i widoczne efekty leczenia Warsztaty mikroskopowe 1 Rola mikroskopowania w hematologii - sesja interaktywna Przewodniczący: K. Sułek (Warszawa) Współprzewodniczący: A. Deptała (Warszawa) CARL LOEWE Ostre białaczki u młodzieży i młodych dorosłych Przewodniczący: J. Kowalczyk (Lublin) Współprzewodniczący: W. Balwierz (Kraków) 1. Acute lymphoblastic leukemia in teenage and young adult patients: successes and challenges R. Hough (Wielka Brytania)

3 czwartek, r. 2. AML in teenagers and young adults D. Reinhardt (Niemcy) 3. Problemy psychospołeczne nastoletnich i młodych dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową M. Samardakiewicz (Lublin) 1. Stadium zaawansowania nowotworu a remisja u dzieci i młodzieży leczonych w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach M. Wesołowska (Poznań) M. Wesołowska, P. Szymańska, M. Smorowska, J. Wachowiak, K. Derwich 2. Wyniki leczenia młodzieży z ostrą białaczką szpikową wg protokołu AML-BFM 2004 Interim w ośrodkach Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków W. Balwierz (Kraków) W. Balwierz, M. Czogała, K. Pawińska-Wąsikowska, W. Badowska, A. Balcerska, A. Chybicka, E. Kamieńska, I. Karpińska-Derda, S. Kołtan, J. Kowalczyk, M. Krawczuk-Rybak, L. Maciejka-Kembłowska, M. Matysiak, A. Mizia-Malarz, W. Młynarski, K. Muszyńska-Rosłan, J. Pohorecka, K. Potocka, B. Sikorska Fic, J. Skalska-Sadowska, G. Sobol-Milejska, M. Stolarska, T. Szczepański, R. Tomaszewska, T. Urasiński, J. Wachowiak, H. Wiśniewska-Ślusarz, M. Wysocki EILHARD LUBINUS Inwazyjne zakażenia grzybicze - profilaktyka i leczenie ŚNIADANIE EDUKACYJNE Przewodniczący: W. W. Jędrzejczak (Warszawa) 1. Inwazyjne zakażenia grzybicze - diagnostyka i terapia M. Bieniaszewska (Gdańsk) 2. Farmakokinetyka azoli w aspekcie profilaktyki i leczenia inwazyjnych grzybic układowych - rola pozakonazolu i.v. K. Kałwak (Wrocław) GRYFITÓW Zebranie Wyborcze Sekcji Transfuzjologicznej

4 czwartek, r WILHELM MEYER-SCHWARTAU Bezpieczeństwo i komfort terapii lekami rekombinowanymi Prowadzący: K. Zawilska (Poznań), J. Windyga (Warszawa) 1. Zalety leków rekombinowanych z punktu widzenia lekarza J. Windyga (Warszawa) 2. Znaczenie leków rekombinowanych dla pacjenta z hemofilią B. Gajewski (Warszawa) 3. Turoktokog alfa nowa cząsteczka rekombinowanego czynnika VIII dla pacjentów z hemofilią A A. Klukowska (Warszawa) 4. Eptakog alfa (NovoSeven ) rekombinowany aktywowany czynnik VII dla pacjentów z hemofilią powikłaną inhibitorem A. Mital (Gdańsk) 5. Kompleksowa terapia lekami rekombinowanymi w hemofilii powikłanej i niepowikłanej inhibitorem K. Zawilska (Poznań) RUDOLF VIRCHOW Wyzwania współczesnej hematologii. Mielofibroza, czerwienica prawdziwa, stany nadmiaru żelaza w organizmie czas na fakty Moderator: J. Góra-Tybor (Warszawa) 1. Czynniki rokownicze w mielofibrozie a wybór optymalnej terapii J. Góra-Tybor (Warszawa) 2. Czerwienica prawdziwa - rzadki zespół mieloproliferacyjny. Współczesna diagnostyka i terapia T. Wróbel (Wrocław) 3. Przyczyny, objawy oraz sposoby leczenia nadmiaru żelaza w organizmie. Praktyczne aspekty diagnostyczne i terapeutyczne K. Kałwak (Wrocław)

5 czwartek, r CARL LOEWE Nawrotowe i oporne na leczenie chłoniaki agresywne - jaka jest wartość piksantronu w porównaniu do dostępnych możliwości leczenia? Przewodniczący: J. Walewski (Warszawa) 1. Wyzwania i możliwości leczenia nawrotowego i opornego chłoniaka DLBCL J. Walewski (Warszawa) 2. Piksantron praktyka hematologa i spojrzenie kardiologa W. Jurczak (Kraków), S. Szmit (Warszawa) Na uczestników sesji będą czekały niespodzianki książkowe EILHARD LUBINUS Leczenie pacjentów z nowotworami układu limfoidalnego (CLL/chłoniaki indolentne) i chorobami współistniejącymi Przewodniczący: T. Robak (Łódź) 1. Pacjenci z nowotworami układu limfoidalnego: epidemiologia i dane demograficzne T. Robak (Łódź) 2. Przewlekła białaczka limfocytowa jako choroba ludzi starszych I. Hus (Lublin) 3. Czym się kierować w doborze leków u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową i chorobami współistniejącymi? J. Walewski (Warszawa) 4. Czym się kierować w doborze leków u pacjentów z chłoniakami grudkowymi i chorobami współistniejącymi? W. Jurczak (Kraków) 5. Pacjent z nowotworem układu limfoidalnego i ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego S. Szmit (Warszawa) 6. Pacjenci z nowotworem układu limfoidalnego i ze schorzeniami nerek M. Nowicki (Łódź)

6 czwartek, r CARL LOEWE Sponsorowana Sesja Edukacyjna Szpiczak plazmocytowy: diagnostyka a decyzje terapeutyczne 1. Nowoczesne techniki w diagnostyce szpiczaka plazmocytowego W. Gorczyca (USA) 2. Znaczenie cytogenetyki w diagnostyce pacjentów ze szpiczakiem mnogim O. Haus (Bydgoszcz) 3. Klasyfikacja stopni ryzyka szpiczaka plazmocytowego a decyzje terapeutyczne K. Jamroziak (Warszawa) RUDOLF VIRCHOW Teraźniejszość i przyszłość leczenia PBSz Moderator: K. Warzocha (Warszawa) 1. Najnowsze doniesienia z EHA - wyniki badania ENEST1st oraz ENESTcmr A. Hellmann (Gdańsk) 2. Dynamika odpowiedzi po podaniu TKI a rokowanie odległe u chorych na PBSz K. Lewandowski (Poznań) 3. TFR (Treatment Free Remission): Current Status & Questions G. Saglio (Włochy) GRYFITÓW Asparaginaza w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej okiem klinicystów: czas na zmiany? Przewodniczący: T. Szczepański (Zabrze), S. Giebel (Gliwice) 1. Znaczenie asparaginazy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci - czas na optymalizację! T. Szczepański (Zabrze) 2. Praktyczne aspekty monitorowania aktywności asparaginazy - czas na mierzenie! B. Zalewska-Szewczyk (Łódź) 3. Asparaginaza w leczeniu dorosłych pacjentów z ALL: nie chcę, ale muszę - czas na rozważenie! S. Giebel (Gliwice)

7 czwartek, r WILHELM MEYER-SCHWARTAU Pacjent z hemofilią nabytą nowe perspektywy 1. Diagnostyka dzisiaj i jutro K. Zawilska (Poznań) 2. Aktualne standardy leczenia hemofilii nabytej K. Chojnowski (Łódź) 3. Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu hemofilii nabytej J. Windyga (Warszawa) EILHARD LUBINUS Nawrotowy i oporny chłoniak Hodgkina - nowe perspektywy leczenia 1. Biologia receptora CD30 G. Rymkiewicz (Warszawa) 2. Rola wczesnego badania PET w leczeniu chłoniaka Hodgkina J. M. Zaucha (Gdańsk) 3. Brentuksymab vedotin w leczeniu konsolidacyjnym po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych u chorych z ryzykiem progresji - wyniki badania AETHERA J. Walewski (Warszawa) CARL LOEWE Chory z obciążeniami kardiologicznymi wymagający podania antracyklin-leczyć czy nie? Moderator: M. Zaucha (Gdańsk) 1. Kardiotoksyczność antracyklin - skala problemu w Polsce. Współczesna prewencja kardiologiczna S. Szmit (Warszawa) 2. Aktualny stan badań dotyczących zastosowania antracyklin u pacjentów z NHL M. Zaucha (Gdańsk) 3. Międzynarodowe oraz polskie wytyczne leczenia antracyklinami pacjentów z NHL W. Jurczak (Kraków) Wykłady edukacyjne prezentowane w czasie sesji mogą zawierać informacje wykraczające poza zarejestrowane wskazania leków. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi charakterystykami produktów leczniczych. Celem sesji jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy o problemie kardiotoksyczności antracyklin stosowanych u pacjentów hematologicznych.

8 czwartek, r MAGNOLIA II GRYFITÓW Spotkanie z ekspertem Pacjent z PBSz i powikłaniami kardiologicznymi D. Zakrzewski (Warszawa) Przeszczepy autologiczne i allogeniczne komórek krwiotwórczych - nowe perspektywy 1. Doświadczenia własne Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego COI w Warszawie w mobilizacji komórek CD34 w przeszczepach autologicznych chłoniaków J. Walewski (Warszawa) 2. Aktualne metody mobilizacji komórek CD34+ w przeszczepach autologicznych w leczeniu chłoniaków i szpiczaka w Polsce i na świecie A. Czyż (Poznań) 3. Nowe sposoby kondycjonowania, nowe perspektywy przeszczepów allogenicznych w świetle aktualnych doniesień naukowych M. Bieniaszewska (Gdańsk) RUDOLF VIRCHOW Przewlekła białaczka szpikowa Przewodniczący: A. Hellmann (Gdańsk) Współprzewodniczący: T. Sacha (Kraków) 1. How to identify patients who need early 2GTKI treatment? G. Saglio (Włochy) 2. Jak daleko jesteśmy od wyleczenia przewlekłej białaczki szpikowej? T. Sacha (Kraków) 1. Działania niepożądane podczas leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową R. Becht (Szczecin) R. Becht, A. Kukla, K. Karwacka 2. Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów - ważny i istotny problem w terapii celowanej przewlekłej białaczki szpikowej R. Becht (Szczecin) R. Becht, M. Durajczyk, J. Brzezowski, J. Sosnowski, A. Niedźwiedź, M. Adamczyk

9 czwartek, r. 3. Leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej drugiej generacji u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową może zmniejszyć ryzyko występowania choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi po allotransplantacji komórek krwiotwórczych J. Dybko (Wrocław) J. Dybko, A. Piekarska, L. Gil, J.M. Zaucha, W. Prejzner, D. Urbaniak-Kujda, M. Biernat, T. Wróbel, K. Lewandowski, M. Gniot, A. Hellmann, M. Komarnicki, K. Kuliczkowski 4. Długoletnia obserwacja kliniczna, cytogenetyczna i molekularna chorych z przewlekłą białaczką szpikową leczonych w latach w Klinice Hematologii UMB E. Wasilewska (Białystok) E. Wasilewska, B. Panasiuk, M. Gniot, A. Sawicka, K. Lewandowski, A. T. Midro, J. Kłoczko CARL LOEWE Transfuzjologia 1 - Transfuzjologia kliniczna Przewodniczący: P. Radziwon (Białystok) Współprzewodniczący: E. Lachert (Warszawa) 1. Nowe spojrzenie na przetaczanie koncentratów krwinek czerwonych R. Pogłód (Warszawa) 2. Mikroangiopatie zakrzepowo-zatorowe M. Łętowska (Warszawa) 1. Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego w przypadku obecności przeciwciał do antygenu powszechnego opis przypadku B. Strażnikiewicz (Opole) B. Strażnikiewicz, B. Michalewska, M. Pelc-Kłopotowska, A. Biernacka-Bartnik 2. Genetyczne podstawy fenotypu cis-ab wykrytego jako drugi przypadek w Polsce B. Michalewska (Warszawa) B. Michalewska, A. Kowalska, K. Guz, A. Hellberg, A. Walaszczyk, A. Hult, M. Pelc-Kłopotowska, J. R. Storry, M. L. Olsson, E. Brojer 3. Przeciek płodowo-matczyny poważnym powikłaniem ciąży - podsumowanie 5,5-letnich badań diagnostycznych prowadzonych w RCKiK w Lublinie A. Teodorczyk-Winnicka (Lublin) A. Teodorczyk-Winnicka, E. Embinger-Paprota, A. Tatarczak, H. Radwan- Wieczorek

10 czwartek, r GRYFITÓW Transplantacje komórek krwiotwórczych 1 Przewodniczący: S. Kyrcz-Krzemień (Katowice), M. Komarnicki (Poznań), P. Rzepecki (Warszawa) 1. Przeszczepianie szpiku w Polsce organizacja systemu i dokonania R. Danielewicz (Warszawa) 2. Co nowego nas czeka w bankowaniu komórek A. Kamiński (Warszawa) 3. Przeszczepy haploidentyczne M. Komarnicki (Poznań) 4. Główne zagrożenia przebiegu potransplantacyjnego przeszczepiania komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych A. Lange (Wrocław) EILHARD LUBINUS Komunikacja w hematologii - warsztaty psychologiczne Przewodniczący: K. Sułek (Warszawa) Współprzewodniczący: W. Skrzyński (Warszawa) WILHELM MEYER-SCHWARTAU Standaryzacja w cytogenetyce Przewodniczący: O. Haus (Bydgoszcz, Wrocław) Współprzewodniczący: B. Pieńkowska-Grela (Warszawa) 1. Białaczki przewlekłe - co nowego w cytogenetyce i standaryzacji? O. Haus (Bydgoszcz, Wrocław) 2. Badania prowadzone w Pracowni Cytogenetycznej Zakładu Diagnostyki Hematologicznej SU w Krakowie prezentacja ośrodka M. Jakóbczyk (Kraków) 3. Wpływ wielkości klonu z aberracjami w technice FISH na rokowanie u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową M. Jakóbczyk (Kraków) 4. Badania prowadzone w Pracowni Cytogenetyki Zakładu Patologii Wieku Rozwojowego SPDSK, Katedra i Zakład Patomorfologii WUM prezentacja ośrodka E. Chmarzyńska (Warszawa)

11 czwartek, r. 5. Znaczenie rokownicze rearanżacji genu MECOM (EVI1) u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową A. Stefaniak (Warszawa) 6. Użyteczność kliniczna badań cytogenetycznych w przewlekłych białaczkach B. Pieńkowska-Grela (Warszawa) RUDOLF VIRCHOW Nowotwory mieloproliferacyjne (Ph-) Przewodniczący: A. Skotnicki (Kraków) Współprzewodniczący: J. Góra-Tybor (Warszawa) 1. Podobieństwa patogenetyczne i implikacje terapeutyczne u chorych z (Ph-) nowotworami mieloproliferacyjnymi A. Skotnicki (Kraków) 2. Leczenie chorych z czerwienicą prawdziwą w 2015 r. J. Góra-Tybor (Warszawa) 3. Leczenie chorych z pierwotną mielofibrozą w 2015 r. T. Wróbel (Warszawa) 1. Long-term follow-up of imatinib mesylate for hypereosinophilic syndromes harbouring FIP1L1-PDGFRA fusion G. Helbig (Katowice) G. Helbig, M. Hus, A. Soja, A. Świderska, K. Lewandowski, A. Lehmann- Kopydłowska, D. Woszczyk, A. Moskwa, K. Brzeźniakiewicz-Janus, A. Urbanowicz, I. Seferyńska, M. Rodzaj, M. Raźny, E. Żuk, M. Całbecka, D. Chraniuk, J. Piszcz, L. Malendowicz-Portala, S. Kyrcz-Krzemień 2. Współwystępowanie zaburzeń cytogenetycznych i mutacji genu JAK2 lub CALR u chorych na nowotwory mieloproliferacyjne Filadelfia ujemne M. Wojtaszewska (Poznań) M. Wojtaszewska, B. Ratajczak, M. Lewandowska, M. Jarmuż-Szymczak, M. Komarnicki, K. Lewandowski 3. Związek obciążenia nieprawidłowym allelem genu CALR z liczbą płytek i leukocytów u chorych na nadpłytkowość samoistną JAK2 V617F(-) M. Wojtaszewska (Poznań) M. Wojtaszewska, Z. Kanduła, M. Lewandowska, A. Lehmann-Kopydłowska, M. Joks, A. Balcerzak, K. Lewandowski

12 czwartek, r CARL LOEWE Transfuzjologia 2 - Bezpieczeństwo krwi i jej składników - czy to wciąż aktualny problem? Przewodniczący: J. Korsak (Warszawa) Współprzewodniczący: P. Grabarczyk (Warszawa) 1. Current challenges in securing safe blood in the US critical update in the risk based decision making Z. M. Szczepiórkowski (USA) 2. Posocznica poprzetoczeniowa J. Korsak (Warszawa) 1. Czułość i swoistość szybkich testów kasetkowych do oznaczeń HBsAg, anty-hcv, anty-hiv 1/2 u dawców w RCKiK w Bydgoszczy A. Murach (Bydgoszcz) 2. Długość utrzymywania się wiremii parvowirusa B19 u dawców o początkowym stężeniu >10*4 IU/ml, w RCKiK Bydgoszcz w latach E. Pacholczyk (Bydgoszcz) 3. Wzrost czułości klinicznej testu Monolisa HCV Ag-Ab Ultra v2 w porównaniu z v1 - analiza wykrywania wczesnego zakażenia HCV u polskich dawców krwi P. Grabarczyk (Warszawa) P. Grabarczyk, A. Kopacz, G. Liszewski, D. Kubicka-Russel, E. Noceń, P. Zwolińska, E. Brojer, M. Łętowska GRYFITÓW Transplantacje komórek krwiotwórczych 2 Przewodniczący: M. Komarnicki (Poznań), S. Kyrcz-Krzemień (Katowice), P. Rzepecki (Warszawa) lat transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci w polskich ośrodkach pediatrycznych: rozwój, wyniki i trendy J. Wachowiak (Poznań) 2. Przeszczepy komórek hematopoetycznych w chorobach nienowotworowych u dzieci szansa nie do końca wykorzystana K. Kałwak (Wrocław)

13 czwartek, r lat doświadczeń ośrodka katowickiego w transplantacji komórek krwiotwórczych S. Kyrcz-Krzemień (Katowice) 1. Porównanie dwóch schematów kondycjonowania opartych na fludarabinie u chorych w starszym wieku lub ze współistniejącymi chorobami poddanych allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych z powodu nowotworu układu krwiotwórczego A. Czyż (Poznań) A. Czyż, B. Nasiłowska-Adamska, A. Piekarska, A. Łojko-Dankowska, M. Dutka, M. Matuszak, E. Bembnista, M. Kozłowska-Skrzypczak, K. Hałaburda, A. Hellmann, K. Warzocha, M. Komarnicki 2. Ocena skuteczności leczenia antagonistą receptora CXCR 4 (Pleryksafor) w mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych M. Krawczyk-Kuliś (Katowice) M. Krawczyk-Kuliś, P. Zielińska, A. Kopińska, A. Koclęga, R. Liwoch, I. Grygoruk- Wiśniowska, A. Wieczorkiewicz-Kabut, G. Helbig, S. Kyrcz-Krzemień 3. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa doszpikowej drogi transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej od dawców rodzinnych w przebiegu terapii chorych na nowotwory układu mielo- i limfoidalnego - wyniki badania I/II fazy T. Czerw (Gliwice) FILHARMONIA im. M. Karłowicza Gala Otwarcia Wykład inauguracyjny Rola badań genetycznych w wykrywaniu genów sprawczych nowotworów hematologicznych A. Hellmann (Gdańsk)

14 piątek, r CARL LOEWE Transfuzjologia 3 - Immunologia transfuzjologiczna Przewodniczący: E. Brojer (Warszawa) Współprzewodniczący: M. Łętowska (Warszawa) 1. Rare Blood Donors - International Cooperation E. A. Scharberg (Niemcy) 2. Zastosowanie technik biologii molekularnej w immunohematologii E. Brojer (Warszawa) 1. Wstępne wyniki badań przesiewowych antygenu HPA-1a u kobiet w ciąży w celu diagnostyki i leczenia alloimmunologicznej małopłytkowości płodów i noworodków; kobieta HPA-1a ujemna dawcą płytek dla swojego dziecka M. Uhrynowska (Warszawa) K. Guz, M. Dębska, A. Wróbel, M. Uhrynowska, A. Orzińska, I. Kopeć, P. Łopacz, E. Lachert, K. Maślanka, R. Dębski, M. Łętowska, E. Brojer 2. Wykrywanie opóźnionej serologicznej reakcji poprzetoczeniowej (Delayed Serological Transfusion Reaction - DSTR) w badaniach konsultacyjnych wykonanych w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej RCKiK w Opolu, w 2014 roku. K. Stępień (Opole) K. Stępień, J. Wcisło, K. Pelc, A. Zapotoczna 3. Automatyzacja przesiewowego fenotypowania antygenu HPA-1a u kobiet ciężarnych doświadczenia własne A. Wróbel (Warszawa) A. Wróbel, K. Guz, A. Orzińska, A. Główka, A. Kiszło, M. Dębska, M. Uhrynowska, K. Maślanka, E. Brojer GRYFITÓW PALG/PLRG (Polska Grupa ds. Leczenia Białaczek / Polska Grupa Badawcza Chłoniaków) Przewodniczący: S. Giebel (Gliwice), J. Hołowiecki (Gliwice), E. Lech-Marańda (Warszawa), J. Walewski (Warszawa) Część I Polska Grupa ds. Leczenia Białaczek 1. Ostra białaczka szpikowa - osiągnięcia PALG J. Hołowiecki (Gliwice)

15 piątek, r. 2. Ostra białaczka szpikowa - aktualne projekty A. Wierzbowska (Łódź) 3. Ewolucja protokołów leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej S. Giebel (Gliwice) 4. Przewlekła białaczka limfocytowa - osiągnięcia PALG T. Robak (Łódź) Część II Polska Grupa Badawcza Chłoniaków 5. Zakończone i będące w toku badania kliniczne PLRG J. Walewski (Warszawa) 6. Chłoniak Hodgkina - aktualne projekty J. M. Zaucha (Gdańsk) 7. Chłoniaki rozlane z dużych komórek B - aktualne projekty W. Knopińska- Posłuszny (Olsztyn) 8. Chłoniaki pozawęzłowe - aktualne projekty W. Spychałowicz (Katowice) CARL LOEWE Transfuzjologia 4 - Organizacja i jakość w transfuzjologii Przewodniczący: J. Antoniewicz-Papis (Warszawa) Współprzewodniczący: R. Pogłód (Warszawa) 1. Znaczenie mikrocząstek w transfuzjologii P. Radziwon (Białystok) 2. Jakość a skuteczność lecznicza składników krwi E. Lachert (Warszawa) 1. Analiza badania ankietowego dawców krwi - Satysfakcja krwiodawcy J. Antoniewicz-Papis (Warszawa) J. Antoniewicz-Papis, M. Lorek, M. Rutkowska, D. Popławska, J. Lesicka-Górecka 2. Obniżone stężenie hemoglobiny najczęstszą przyczyną dyskwalifikacji krwiodawców na terenie Polski A. Rosiek (Warszawa)

16 piątek, r. 3. Poprawa obsługi dawców i wizerunku centrów krwiodawstwa poprzez wprowadzenie szkoleń personelu z obsługi tzw. trudnego klienta J. Antoniewicz-Papis (Warszawa) J. Antoniewicz-Papis, M. Lorek, M. Rutkowska, D. Popławska GRYFITÓW Sesja EHA - PTHiT Przewodniczący: T. Robak (Łódź), I. Hus (Lublin) GRYFITÓW 1. Current therapeutic strategies in non-hodgkin lymphoma F. Cavalli (Włochy) 2. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - cichy zabójca chorych onkologicznych J. Windyga (Warszawa) 3. Dlaczego warto należeć do Europejskiego Towarzystwa Hematologii? I. Hus (Lublin) Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTHiT Imbruvica nowa era w leczeniu CLL i MCL EILHARD LUBINUS Prowadzenie: T. Robak (Łódź) 1. Imbruvica new agent incorporated into treatment standards for patients with CLL V. Levy (Francja) 2. Imbruvica w leczeniu chorych z przewlekłą białaczką limfocytową z grupy wysokiego ryzyka - praktyka kliniczna K. Jamroziak (Warszawa) 3. Imbruvica w leczeniu chorych na MCL ze wznową lub opornością. Prezentacja przypadków klinicznych W. Jurczak (Kraków) Panel dyskusyjny: How does Imbruvica change the management of CLL patients T. Robak (Łódź), V. Levy (Francja), K. Jamroziak (Warszawa), W. Jurczak (Kraków)

17 piątek, r CARL LOEWE MAGNOLIA II RUDOLF VIRCHOW Kiedy i u kogo stosować dożylne preparaty żelaza Przewodniczący: J. Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa), M. Podolak-Dawidziak (Wrocław) Spotkanie z ekspertem Pacjent z PBSz i powikłaniami kardiologicznymi D. Zakrzewski (Warszawa) Immuno-onkologia w hematologii 1. Koncepcja Immuno-Onkologii w Hematologii K. Giannopoulos (Lublin) 2. Podejście immunoonkologiczne w leczeniu szpiczaka plazmocytowego - przeciwciała monoklonalne S. Grosicki (Katowice) 3. Podejście immunoonkologiczne w leczeniu chłoniaków - anty PD-1 K. Warzocha (Warszawa) GRYFITÓW Różnicowanie skaz krwotocznych w oparciu o przypadki kliniczne Prowadzący: J. Windyga (Warszawa) 1. Wstęp do zaburzeń hemostazy J. Windyga (Warszawa) 2. Kliniczne i laboratoryjne aspekty zaburzeń hemostazy w oparciu o przypadki (interaktywna sesja pytań i odpowiedzi) E. Stefańska-Windyga (Warszawa), E. Odnoczko (Warszawa), B. Baran (Warszawa) EILHARD LUBINUS Immunoglobuliny we wtórnych niedoborach odporności - aspekty praktyczne Przewodniczący: K. Jamroziak (Warszawa), J. Roliński (Lublin) 1. Brief Introduction: IgG in secondary Immunodeficiency - list of current recommendations J. Roliński (Lublin)

18 piątek, r. 2. HyQvia in clinical practice - case studies - presentation and moderated discussion K. Rieger (Niemcy), J. Roliński (Lublin), K. Jamroziak (Warszawa) 3. Summary points: Value of international cooperation is gaining Ig in SID experience K. Jamroziak (Warszawa) WILHELM MEYER-SCHWARTAU Chłoniaki nieziarnicze indolentne Przewodniczący: D. Wołowiec (Wrocław) Współprzewodniczący: E. Lech-Marańda (Warszawa) 1. Makroglobulinemia Waldenstroma: rozpoznanie i zasady leczenia E. Lech-Marańda (Warszawa) 2. Współczesne leczenie pierwszej linii chłoniaków nieziarniczych indolentnych J. Walewski (Warszawa) 3. Rozrosty z dużych ziarnistych limfocytów D. Wołowiec (Wrocław) 1. Izolowana wznowa Makroglobulinemii Waldenstroma w OUN z obecnością mutacji genu MYD 88: zespół Bing-Neel. Opis przypadku A. Kopińska (Katowice) A. Kopińska, A. Koclęga, G. Helbig, M. Krawczyk-Kuliś, S. Kyrcz-Krzemień 2. Mature Follow up from a Phase 2 Study of PI3K-Delta Inhibitor Idelalisib in Patients with Double (Rituximab and Alkylating agent) - Refractory Indolent B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma (inhl) W. Jurczak (Kraków) W. Jurczak, A. K. Gopal, B. S. Kahl, S. de Vos, N. D. Wagner-Johnston, S. J. Schuster, I. W. Flinn, C. R. Flowers, P. Martin, A. Viardot, K. A. Blum, A. Goy, A. Davies, P. L. Zinzani, M. H. Dreyling, J. Walewski, L. M. Holes, B. Sorensen, W. R. Godfrey, G. A. Salles RUDOLF VIRCHOW Skazy krwotoczne Przewodniczący: J. Windyga (Warszawa) Współprzewodniczący: K. Chojnowski (Łódź) 1. Postępowanie z pacjentem z łagodną i umiarkowaną małopłytkowością K. Chojnowski (Łódź)

19 piątek, r. 2. Nowoczesne leczenie hemofilii, czyli profilaktyka dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjenta J. Windyga (Warszawa) 1. Nabyta hemofilia A w Polsce wstępne wyniki rejestru AHA-POL J. Windyga (Warszawa) J. Windyga, J. Zdziarska, K. Chojnowski, M. Łętowska, E. Stefańska-Windyga, A. Buczma, A. Sikorska, B. Ceglarek, A. Gwozdowska, J. Sowińska, M. Górska- Kosicka, S. Jurek, R. Wasilewski, K. Zawilska 2. Zjawisko rozbieżności w wynikach oznaczeń aktywności czynnika VIII mierzonej metodą koagulacyjną jednostopniową vs chromogenną w grupie pacjentów z łagodną hemofilią A B. Baran (Warszawa) B. Baran, E. Stefańska-Windyga, E. Odnoczko, A. Pavlova, J. Oldenburg, J. Windyga GRYFITÓW Hematopatologia Przewodniczący: B. Zdziarska (Szczecin) Współprzewodniczący: R. Maryniak (Warszawa), W. Gorczyca (USA) 1. In molecular age, does morphologic evaluation of blood film and bone marrow aspirate smear still matter in managing the patients with hematologic abnormalities? W. Gorczyca (USA) 2. Jak nie błądzić we mgle - rzecz o współpracy klinika - patomorfologia R. Maryniak (Warszawa), R. Koktysz (Warszawa), J. Patera (Warszawa) 3. Ciężka neutropenia wrodzona: od obrazu szpiku kostnego do molekularnego podłoża choroby W. Młynarski (Łódź) EILHARD LUBINUS Warsztaty mikroskopowe 2 Przewodniczący: B. Zdziarska (Szczecin), M. Komarnicki (Poznań) 1. Trepanobiopsja: technika pobrania, wskazania, możliwości diagnostyczne M. Komarnicki (Poznań) 2. Bioptaty szpiku w przypadkach ubogokomórkowych aspiratów i punctio sicca B. Zdziarska (Szczecin)

20 piątek, r. 3. Bioptaty szpiku w wybranych przypadkach klinicznych M. Komarnicki (Poznań) 4. Przydatność bioptatów szpiku w diagnostyce chłoniaków B. Zdziarska (Szczecin) WILHELM MEYER-SCHWARTAU Chłoniaki nieziarnicze agresywne Przewodniczący: K. Warzocha (Warszawa) Współprzewodniczący: P. Juszczyński (Warszawa) 1. Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B (DLBCL) K. Warzocha (Warszawa) 2. Onkogenne szlaki sygnałowe i metabolizm w DLBCL: w poszukiwaniu nowych celów terapeutycznych P. Juszczyński (Warszawa) 1. Czynnik transkrypcyjny FOXO1 w chłoniakach DLBCL jest regulowany przez zależną od TXN i p300 acetylację i pełni funkcję sensora i efektora stresu oksydacyjnego T. Sewastianik (Warszawa) T. Sewastianik, M. Szydłowski, E. Białopiotrowicz, E. Jabłońska, P. Kiliszek, P. Górniak, A. Polak, M. Prochorec-Sobieszek, A. Szumera-Ciećkiewicz, T. S. Kamiński, S. Markowicz, E. Nowak, M. A. Grygorowicz, K. Warzocha, P. Juszczyński 2. Inhibicja SYK powoduje apoptozę komórek DLBCL w mechanizmie zależnym od aktywacji czynnika transkrypcyjnego FOXO1, degradacji DREAM i indukcji ekspresji proapoptotycznego białka rodziny BCL2, HRK P. Kiliszek (Warszawa) P. Kiliszek, M. Szydłowski, T. Sewastianik, E. Białopiotrowicz, E. Jabłońska, A. Polak, P. Górniak, S. Markowicz, E. Nowak, M. A. Grygorowicz, K. Bojarczuk, M. Winiarska, J. Gołąb, E. Lech-Marańda, K. Warzocha, P. Juszczyński 3. Kinazy PIM jako racjonalny cel terapeutyczny w DLBCL M. Szydłowski (Warszawa) M. Szydłowski, E. Jabłońska, E. Białopiotrowicz, P. Kiliszek, T. Sewastianik, A. Polak, K. Warzocha, W. Czardybon, M. Gałęzowski, R. Windak, K. Brzózka, P. Juszczyński

21 piątek, r. 4. Modulacja sygnału BCR przez mikro-rna mir-155 w rozlanym chłoniaku z dużych komórek B (DLBCL) E. Jabłońska (Warszawa) E. Jabłońska, P. Górniak, P. Kiliszek, M. Szydłowski, T. Sewastianik, E. Białopiotrowicz, A. Polak, W. Prusisz, M. Prochorec-Sobieszek, A. Szumera- Ciećkiewicz, K. Warzocha, P. Juszczyński 5. Funkcjonalne powiązania białka szoku cieplnego HSP90a i sirtuiny 1 (SIRT1) w patogenezie DLBCL E. Białopiotrowicz (Warszawa) E. Białopiotrowicz, T. Sewastianik, M. Szydłowski, E. Jabłońska, P. Kiliszek, A. Polak, P. Górniak, P. Juszczyński RUDOLF VIRCHOW Szpiczak plazmocytowy Przewodniczący: A. Dmoszyńska (Lublin) Współprzewodniczący: W. W. Jędrzejczak (Warszawa) 1. Identyfikacja i charakterystyka klonów komórkowych u chorych na szpiczaka plazmocytowego W. W. Jędrzejczak (Warszawa) 2. Efekt konsolidacyjny transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego indukowanych nowymi lekami M. Krawczyk-Kuliś (Katowice) 3. Omówienie wyników leczenia III fazy z zastosowaniem inhibitorów deacylazy histonowej i nowych przeciwciał monoklonalnych K. Jamroziak (Warszawa) 1. Porównawcza ocena proteomu plazmocytów chorych z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym celem identyfikacji białek oraz szlaków sygnałowych odpowiedzialnych za oporność na leczenie bortezomibem D. Dytfeld (Poznań) D. Dytfeld, M. Łuczak, A. Przybyłowicz-Chalecka, B. Ratajczak, J. Czerwińska- Rybak, A. Nowicki, M. Joks, T. Szczepaniak, M. Bochenek, A. Jakubowiak, M. Komarnicki 2. Wpływ komórek CD26 dodatnich na mobilizację komórek krwiotwórczych oraz rekonstytucję układu krwiotwórczego po przeszczepieniu autologicznych komórek krwiotwórczych w szpiczaku plazmocytowym A. Kopińska (Katowice) A. Kopińska, M. Krawczyk-Kuliś, J. Dziaczkowska-Suszek, K. Bieszczad, K. Jagoda, S. Kyrcz-Krzemień

22 piątek, r CARL LOEWE 3. Ocena jakości życia i objawów depresji w grupie chorych ze szpiczakiem plazmocytowym w chwili ustalenia rozpoznania oraz leczenia A. A. Łanocha (Szczecin) A. A. Łanocha, B. Zdziarska Przewlekłe białaczki limfocytowe Przewodniczący: T. Robak (Łódź) Współprzewodniczący: I. Hus (Lublin), J. Kłoczko (Białystok) 1. Zakażenia w przewlekłej białaczce limfocytowej - skutek czy przyczyna? I. Hus (Lublin) 2. Nowe leki w przewlekłej białaczce limfocytowej T. Robak (Łódź) 1. Kinazy PIM wpływają na żywotność i migrację komórek przewlekłej białaczki limfocytowej poprzez mechanizm obejmujący modulację ścieżki sygnałowej CXCR4/mTOR E. Białopiotrowicz (Warszawa) E. Białopiotrowicz, P. Górniak, M. Szydłowski, T. Sewastianik, P. Kiliszek, A. Polak, E. Jabłońska, B. K. Budziszewska, B. Puła, M. Wasylecka, K. Borg, H. Makuch-Łasica, G. Nowak, E. Lech-Marańda, K. Warzocha, W. Czardybon, M. Gałęzowski, R. Windak, K. Brzózka, P. Juszczyński 2. Elektrokardiograficzne i wektokardiograficzne parametry zaburzeń homogenności potencjału czynnościowego mięśnia serca u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową leczonych ibrutinibem doniesienie wstępne W. Tomczak (Lublin) W. Tomczak, A. Szymczyk, A. Jaroszyński, P. Kiciński, M. Podhorecka, M. Kowal, I. Hus, E. Drab-Urbanek, J. Kozińska, E. Wsik-Szczepanek, K. Kotwica, B. Sokołowska, M. Hus 3. Badania in vitro nad wpływem bendamustyny zastosowanej pojedynczo lub w skojarzeniu z rytuksymabem na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej z uwzględnieniem stanu mutacyjnego IGVH E. Ziółkowska (Łódź) E. Ziółkowska, B. Cebula-Obrzut, J. Z. Błoński, E. Lech-Marańda, P. Smolewski, T. Robak, A. Korycka-Wołowiec

23 piątek, r Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa GRYFITÓW Przewodniczący: K. Zawilska (Poznań) Współprzewodniczący: M. Podolak-Dawidziak (Wrocław), J. Musiał (Kraków) 1. Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej A. Undas (Kraków) 2. Profilaktyka i leczenie żylnych powikłań zakrzepowych u chorych na nowotwory złośliwe w świetle nowych wytycznych K. Zawilska (Poznań) 1. The Clinical and Laboratory Analysis of Homozygous Carriers Factor V Leiden Mutation B. Ceglarek (Warszawa) B. Ceglarek, K. Bykowska, A. J. Sikorska, A. Wiszniewski, J. Windyga 2. Rejestr zakrzepicy naczyń żylnych mózgu A. Gwozdowska (Warszawa) A. Gwozdowska, E. Odnoczko, B. Baran, K. Bykowska, J. Windyga 3. Ocena wartości średniej objętości krwinki płytkowej jako markera predykcyjnego wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w grupie pacjentów leczonych z powodu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B J. Rupa-Matysek (Poznań) J. Rupa-Matysek, L. Gil, R. Kroll-Balcerzak, M. Barańska, M. Komarnicki

24 sobota, r Sesja Plakatowa EILHARD LUBINUS Przewodniczący: T. Urasiński (Szczecin), T. Rozmysłowicz (USA) 1. Pierwszy na świecie zabieg transplantacji flory jelitowej w celu eradykacji nosicielstwa bakterii antybiotykoopornych z przewodu pokarmowego u pacjenta z chorobą krwi J. Biliński (Warszawa) J. Biliński, P. Grzesiowski, J. Muszyński, M. Wróblewska, K. Mądry, K. Robak, T. Dzieciątkowski, W. W. Jędrzejczak, G. W. Basak 2. Charakterystyka chorych na zespoły mielodysplastyczne na podstawie ogólnopolskiego prospektywnego rejestru MDS/CMML K. Mądry (Warszawa) J. Dwilewicz-Trojaczek, K. Mądry, A. Waszczuk-Gajda, J. Drozd-Sokołowska, B. Stella Hołowiecka, A. Jachalska, P. Szwedyk, A. Kołkowska-Leśniak, A. Sikorska, A. Obara, M. Watek, M. Szczepańska, A. Szmigielska-Kapłon, W. Mendrek, A. Kopińska, D. Krochmalczyk, D. Zawirska, E. Subocz, R. Guzicka- Kazimierska, A. Masternak, A. Kopacz, B. Blajer-Olszewska, M. Biedroń, J. Hołojda, E. Wasilewska, M. Wojciechowska, A. Urbanowicz, M. Soroka- Wojtaszko, B. Sokołowska, A. Brzozowska-Marek, W. W. Jędrzejczak 3. Analiza związku zmienności w genie NBN z przebiegiem klinicznym dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) B. Tomasik (Łódź) B. Tomasik, A. Pastorczak, J. Madzio, J. Taha, M. Braun, M. Romiszewska, M. Matysiak, K. Derwich, M. Lejman, J. Kowalczyk, W. Badowska, B. Kazanowska, T. Szczepański, J. Styczyński, J. Trelińska, B. Zalewska-Szewczyk, W. Fendler, N. Irga-Jaworska, W. Młynarski 4. Podwyższona ekspresja genu PIM-2 jest czynnikiem wysokiego ryzyka u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (OBS) K. Kapelko-Słowik (Wrocław) K. Kapelko-Słowik, T. Owczarek, D. Urbaniak-Kujda, K. Grzymajło, B. Jaźwiec, M. Słowik, K. Kuliczkowski, M. Ugorski 5. Wstępna ocena zastosowania dapsonu u chorych z przewlekłą oporną pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP) B. Ceglarek (Warszawa) B. Ceglarek, A. J. Sikorska, K. Bykowska, M. Górska-Kosicka, A. Gwozdowska, J. Windyga

25 sobota, r. 6. License to kill hamujące receptory KIR mogą zwiększać zdolność komórek NK do niszczenia komórek nowotworu w odpowiednim środowisku HLA klasy I u biorców przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych J. Nowak (Warszawa) J. Nowak, K. Kościńska, R. Mika-Witkowska, M. Rogatko-Koroś, E. Jaskuła, M. Mordak-Domagała, J. Lange, A. Gronkowska, W. W. Jędrzejczak, S. Kyrcz- Krzemień, M. Markiewicz, M. Dzierżak-Mietła, A. Tomaszewska, B. Nasiłowska- Adamska, A. Szczepiński, K. Hałaburda, A. Hellmann, M. Komarnicki, L. Gil, A. Czyż, J. Wachowiak, M. Barańska, J. Kowalczyk, K. Drabko, J. Goździk, K. Bogunia-Kubik, B. Wysoczańska, E. Graczyk-Pol, A. Witkowska, A. Marosz- Rudnicka, K. Nestorowicz, J. Dziopa, U. Szlendak, K. Warzocha, A. Lange 7. Znaczenie prognostyczne wybranych parametrów tromboelatometrii w przewidywaniu wystąpienia choroby wenookluzyjnej wątroby u pacjentów poddanych wysokodawkowej chemioterapii wspomaganej podaniem allogenicznych komórek krwiotwórczych z powodu ostrych białaczek J. Rupa-Matysek (Poznań) J. Rupa-Matysek, L. Gil, E. Wojtasińska, Z. Kanduła, M. Komarnicki WILHELM MEYER-SCHWARTAU Sesja Młodych Hematologów Przewodniczący: K. Giannopoulos (Lublin) Panel dyskusyjny: K. Giannopoulos (Lublin), T. Szczepański (Zabrze), K. Jamroziak (Warszawa), P. Juszczyński (Warszawa), T. Stokłosa (Warszawa) 1. Targeting PM kinases in classical Hodgkin Lymphoma M. Szydłowski (Warszawa) 2. Unraveling mechanisms of chronic myeloid leukemia progression by next generation sequencing M. Machnicki (Warszawa) 3. Accumulation of the NPM-1 splice variant R2 accomapanies the development of acute myeloid leukemia M. Zając (Lublin) 4. Modern diagnostics of acute leukemias with the use of multiparameter flow cytometry Ł. Sędek (Zabrze)

26 sobota, r RUDOLF VIRCHOW Immunoterapia i terapia komórkowa Przewodniczący: B. Machaliński (Szczecin) Współprzewodniczący: J. Roliński (Lublin), I. Frydecka (Wrocław) 1. Cell and protein delivery strategies for cardiac repair F. Prosper Cardoso (Hiszpania) 2. Aktywność troficzna ludzkich komórek krwiotwórczych - nowe spojrzenie na aplikacje kliniczne w adjuwantowej terapii komórkowej B. Machaliński (Szczecin) 3. Przewlekłe zakażenia wirusowe - rola immunoterapii adoptywnej J. Roliński (Lublin) 1. Autotransplantacja macierzystych komórek krwiotwórczych (AHSCT) jako skuteczna i bezpieczna opcja terapeutyczna u chorych z agresywną postacią stwardnienia rozsianego (SM) S. Kyrcz-Krzemień (Katowice) S. Kyrcz-Krzemień, M. Krawczyk-Kuliś, L. Szczechowski, M. Śmiłowski, K. Torba, A. Koclęga, A. Kopińska, G. Helbig 2. Wpływ neurotrofiny BDNF na przeżycie, stres oksydacyjny oraz globalną ekspresję genów liniowo-negatywnych komórek krwi pępowinowej: implikacje dla terapii komórkowej schorzeń neurodegeneracyjnych E. Paczkowska (Szczecin) E. Paczkowska, K. Łuczkowska, K. Piecyk, D. Rogińska, E. Pius-Sadowska, P. Ustianowski, E. Cecerska, B. Dołęgowska, Z. Celewicz, B. Machaliński CARL LOEWE Chłoniak Hodgkina Przewodniczący: J. M. Zaucha (Gdańsk) Współprzewodniczący: A. Deptała (Warszawa) 1. Współczesne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia de novo klasycznego i nieklasycznego chłoniaka Hodgkina A. Deptała (Warszawa) 2. Wczesna diagnostyka i leczenie postaci opornych i nawrotowych chłoniaka Hodgkina J. M. Zaucha (Gdańsk)

27 sobota, r. 1. Zastosowanie bendamustyny z gemcytabiną i deksametazonem w leczeniu pierwotnie opornej i nawrotowej postaci chłoniaka Hodgkina wieloośrodkowe badanie obserwacyjne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG) W. Knopińska-Posłuszny (Olsztyn) W. Knopińska-Posłuszny, W. Kulikowski, E. Paszkiewicz-Kozik, A. Czyż, A. Giza, E. Chmielowska, J. Drozd-Sokołowska, E. Subocz, W. Mendrek, W. Spychałowicz 2. Wyniki leczenia chorych na chłoniaka Hodgkina poddawanych terapii w okresie ciąży doświadczenia własne R. Kroll-Balcerzak (Poznań) R. Kroll-Balcerzak, M. Barańska, L. Gil, A. Balcerzak, J. Rupa-Matysek, M. Komarnicki 3. Alloprzeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych w opornym i nawrotowym chłoniaku Hodgkina A. Wieczorkiewicz-Kabut (Katowice) GRYFITÓW Ostre białaczki szpikowe Przewodniczący: G. Helbig (Katowice) Współprzewodniczący: A. Wierzbowska (Łódź), A. Pluta (Rzeszów) 1. Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową w wieku podeszłym B. K. Budziszewska (Warszawa) 2. Postępowanie u chorego ze wznową ostrej białaczki promielocytowej G. Helbig (Katowice) 3. Leki demetylujące - postęp w leczeniu ostrej białaczki szpikowej? A. Wierzbowska (Łódź) 1. Favorable outcome of patients with normal karyotype acute myeloid leukemia harboring FLT3-ITD and treated with cladribine added to daunorubicin and cytarabine induction M. Libura (Warszawa) M. Libura, S. Giebel, B. Piątkowska-Jakubas, M. Przestrzelska-Pawełczyk, I. Florek, K. Matiakowska, B. Jaźwiec, K. Borg, I. Solarska, M. Zawada, S. Czekalska, J. Libura, M. Jakóbczyk,K. Karabin, M. Calbecka, J. Gajkowska- Kulig, G. Gadomska, M. Kiełbiński, A. Ejduk, D. Kata, S. Grosicki, A. Wierzbowska, S. Kyrcz-Krzemień, K. Warzocha, K. Kuliczkowski, A. Skotnicki, J. Hołowiecki, W. W. Jędrzejczak, O. Haus

28 sobota, r. 2. Leczenie sekwencyjne chorych na ostre białaczki szpikowe oporne na chemioterapię z zastosowaniem transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych po przygotowaniu o zredukowanej toksyczności opartym na fludarabinie i treosulfanie poprzedzonym podaniem melfalanu A. Czyż (Poznań) A. Czyż, M. Matuszak, L. Gil, J. Dybko, A. Łojko-Dankowska, D. Dytfeld, A. Nowicki, T. Wróbel, K. Kuliczkowski, M. Komarnicki 3. SEL24 dualny inhibitor kinaz PIM i FLT3 jako potencjalny lek w leczeniu nowotworów hematologicznych W. Czardybon (Kraków) W. Czardybon, A. Gołas, R. Windak, M. Gałęzowski, P. Guzik, M. Zawadzka, E. Gabor-Worwa, B. Winnik, M. Prochorec-Sobieszek, A. Szumera-Ciećkiewicz, T. Sewastianik, E. Mądro, E. Lech-Marańda, K. Warzocha, P. Juszczyński, K. Brzózka WILHELM MEYER-SCHWARTAU Standaryzacja w cytometrii przepływowej Przewodniczący: P. Smolewski (Łódź) Współprzewodniczący: T. Szczepański (Zabrze) 1. Residual disease monitoring in CLL and MM A. Rawstron (Wielka Brytania) 2. Nowoczesna diagostyka i monitorowanie ostrych białaczek wg standardów EuroFlow T. Szczepański (Zabrze) 3. Nowe możliwości wykorzystania cytometrii przepływowej w praktyce hematologicznej J. Roliński (Lublin) RUDOLF VIRCHOW Hematologia eksperymentalna Przewodniczący: W. W. Jędrzejczak (Warszawa) Współprzewodniczący: M. Z. Ratajczak (Szczecin, USA) 1. Novel view on adult stem cell compartment - of primordial germ cells (PGC), very small embryonic like stem cells (VSEL) and hematopoiesis M. Z. Ratajczak (Szczecin, USA) 2. Zarodkowe komórki macierzyste K. Archacka (Warszawa) 3. Indukowane pluripotencjalne komóki macierzyste M. Zychowicz (Warszawa)

29 sobota, r. 4. Komórki macierzyste białaczek W. W. Jędrzejczak (Warszawa) 1. The variable apoptotic effect of increasing concentrations of glucocorticoids on normal hematopoietic stem/progenitor cells from the human bone marrow M. P. Kawa (Szczecin) M. P. Kawa, A. Sobuś, E. Pius-Sadowska, D. Rogińska, K. Łuczkowska, M. Kotowski, E. Paczkowska, M. Ostrowski, A. Syrenicz, B. Machaliński 2. Normal hematopoietic stem/progenitor cells isolated from human bone marrow are susceptible to glucocorticoids-induced apoptosis via the regulation of signal transduction pathways involved in cell cycle M. P. Kawa (Szczecin) M. P. Kawa, A. Sobuś, E. Pius-Sadowska, D. Rogińska, K. Łuczkowska, M. Kotowski, E. Paczkowska, M. Ostrowski, A. Syrenicz, B. Machaliński CARL LOEWE Zespoły mielodysplastyczne Przewodniczący: J. Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa) Współprzewodniczący: M. Podolak-Dawidziak (Wrocław) 1. Zaburzenia molekularne w zespołach mielodysplastycznych: znaczenie rokownicze i implikacje terapeutyczne L. Gil (Poznań) 2. Czynniki prognostyczne w zespołach mielodysplastycznych: stare i nowe J. Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa) 3. Miejsce czynników stymulujących erytropoezę i trombopoezę w zespołach mielodysplastycznych M. Podolak-Dawidziak (Wrocław) 1. Wyniki leczenia chorych na zespoły mielodysplastyczne z zastosowaniem transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych: badanie wieloośrodkowe Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek PALG L. Gil (Poznań) L. Gil, J. Dwilewicz-Trojaczek, M. Komarnicki, S. Kyrcz-Krzemień, M. Markiewicz, M. Dzierżak-Mietła, P. Zielińska, A. Nowicki, M. Barańska, J. Styczyński, M. Bieniaszewska, A. Hellmann, G. Basak, K. Mądry, W. W. Jędrzejczak, A. Lange, K. Hałaburda, B. Jakubas, P. Mensah-Glanowska, P. Rzepecki, A. Wierzbowska, M. Ussowicz, J. Dybko, T. Wróbel, T. Czerw, S. Giebel

30 sobota, r. 2. Azacitidine for myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia - single centre experience K. Woźniczka (Katowice) H. Helbig, K. Torba, K. Woźniczka, B. Stella Hołowiecka, D. Kata, M. Krawczyk- Kuliś, A. Wieczorkiewicz-Kabut, S. Kyrcz-Krzemień 3. Charakterystyka chorych na przewlekłą białaczkę mielomonocytową na podstawie ogólnopolskiego prospektywnego rejestru MDS/CMML A. Waszczuk-Gajda (Warszawa) K. Mądry, A. Waszczuk-Gajda, J. Drozd-Sokołowska, B. Stella-Hołowiecka, A. Kopińska, A. Jachalska, P. Szwedyk, A. Kołkowska-Leśniak, A. Sikorska, A. Obara, D. Krochmalczyk, D. Zawirska, E. Subocz, E. Wasilewska, M. Wojciechowska, A. Mital, M. Górka, R. Machowicz, W. W. Jędrzejczak, M. Paszkowska-Kowalewska, J. Dwilewicz-Trojaczek GRYFITÓW Ostre białaczki limfoblastyczne Przewodniczący: S. Giebel (Gliwice) Współprzewodniczący: M. Krawczyk-Kuliś (Katowice) 1. Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z obecnością chromosomu Filadelfia w dobie inhibitorów kinazy tyrozynowej A. Czyż (Poznań) 2. Treatment of Ph-negative acute lymphoblastic leukemia in young adults. Current practice in Europe R. Bassan (Włochy) 1. Powierzchniowa ekspresja receptora TSLPR (CRLF2) maskuje predykcyjny wpływ delecji genu IKZF1 na poziom minimalnej choroby resztkowej w trakcie indukcji remisji dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) A. Pastorczak (Łódź) A. Pastorczak, Ł. Sędek, M. Braun, J. Madzio, A. Son, W. Fendler, M. Chmielewska, J. Taha, P. Górniak, M. Romiszewska, M. Matysiak, K. Derwich, M. Lejman, J. Kowalczyk, W. Badowska, M. Niedźwiedzki, B. Kazanowska, T. Szczepański, W. Młynarski 2. Rola szlaku sygnałowego MAPK/ERK w indukowaniu oporności na glikokortykosteroidy (GKS) w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej (OBL) A. Polak (Warszawa) A. Polak, P. Kiliszek, T. Sewastianik, M. Szydłowski, E. Jabłońska, E. Białopiotrowicz, P. Górniak, S. Markowicz, E. Nowak, M. A. Grygorowicz, D. Nowis, J. Gołąb, S. Giebel, E. Lech-Marańda, K. Warzocha, P. Juszczyński

Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa Agnieszka Wierzbowska Definicja Ostra białaczka szpikowa (AML, acute myeloid leukemia) jest chorobą, w której dochodzi do klonalnej proliferacji i kumulacji niedojrzałych morfologicznie i czynnościowo

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układów krwiotwórczego i limfoidalnego

Nowotwory układów krwiotwórczego i limfoidalnego Nowotwory układów krwiotwórczego i limfoidalnego Redakcja: Wiesław Wiktor Jędrzejczak Zespół autorski: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Maria Bieniaszewska, Jerzy Z. Błoński, Anna Dmoszyńska, Joanna Góra-Tybor,

Bardziej szczegółowo

Niezbędne wymogi diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym

Niezbędne wymogi diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym PRACE POGLĄDOWE Artur Jurczyszyn 1 Jan Maciej Zaucha 2 Maciej Machaczka 3 Sebastian Grosicki 4 Jarosław Dybko 5 Jacek Czepiel 6 Grzegorz Charliński 7 Katarzyna Janda 8 Wanda Knopińska-Posłuszny 9 Aleksander

Bardziej szczegółowo

Katowice 2013. Klinika/ Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK-M SUM. Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku

Katowice 2013. Klinika/ Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK-M SUM. Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku Katowice 2013 Klinika/ Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK-M SUM Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 2/2015(12) O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl Nowotwory rzadkie czy chorzy na nowotwory rzadkie to pacjenci wykluczeni?

Bardziej szczegółowo

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE. Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE. Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny

Bardziej szczegółowo

Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe

Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe P R A C A P R Z E G L Ą D O W A Wojciech Jurczak 1, Jan Walewski 2 1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Rola

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające Leczenie wspomagające Redakcja: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski, Renata Duchnowska, Iwona Głogowska, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki,

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Chłoniak Burkitta. Definicja. Epidemiologia. Jan Walewski

Chłoniak Burkitta. Definicja. Epidemiologia. Jan Walewski Jan Walewski Definicja Chłoniak Burkitta (BL, Burkitt lymphoma) wywodzi się z dojrzałych, obwodowych limfocytów B ośrodków rozmnażania, charakteryzuje się blisko 100-procentową frakcją wzrostową i najkrótszym

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badania czynników prognostycznych przy rozpoznaniu przewlekłej białaczki limfocytowej

Znaczenie badania czynników prognostycznych przy rozpoznaniu przewlekłej białaczki limfocytowej Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 3, 2013 Borgis *Joanna Dziaczkowska-Suszek, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Aleksandra Bartkowska-Chrobok, Sławomira Kyrcz-Krzemień Znaczenie badania czynników prognostycznych

Bardziej szczegółowo

Nowotwory mielodysplastyczne/ /mieloproliferacyjne

Nowotwory mielodysplastyczne/ /mieloproliferacyjne Nowotwory mielodysplastyczne/ /mieloproliferacyjne Krzysztof Mądry Definicja Nowotwory mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne (MDS/MPN, myelodysplastic syndromes/myeloproliferative neoplasms) są rzadko

Bardziej szczegółowo

Ostra i przewlekła białaczka szpikowa Meir Wetzler, John C. Byrd, Clara D. Bloomfield

Ostra i przewlekła białaczka szpikowa Meir Wetzler, John C. Byrd, Clara D. Bloomfield 738 104 Ostra i przewlekła białaczka szpikowa Meir Wetzler, John C. Byrd, Clara D. Bloomfield Białaczki szpikowe stanowią heterogenną grupę chorób charakteryzujących się zajęciem krwi, szpiku i innych

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2014

Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2014 Opracował Zespół Ekspertów: Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Korsak Zakład Transfuzjologii Klinicznej WIM, Warszawa Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 8/2011 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych albo

Bardziej szczegółowo

Rola badań cytogenetycznych w indywidualizacji leczenia szpiczaka mnogiego

Rola badań cytogenetycznych w indywidualizacji leczenia szpiczaka mnogiego PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 3, str. 473 482 DOMINIK DYTFELD 1, BARBARA PIEŃKOWSKA 2, JAN MACIEJ ZAUCHA 3,4 Rola badań cytogenetycznych w indywidualizacji leczenia

Bardziej szczegółowo

22 Zebranie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Sprawozdanie z 22 Zebrania PLRG 18.09.2009 r.

22 Zebranie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Sprawozdanie z 22 Zebrania PLRG 18.09.2009 r. 22 Zebranie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków Sprawozdanie z 22 Zebrania PLRG 18.09.2009 r. Miejsce zebrania Uczestnicy: Program zebrania Stan badań PLRG raport CRO Centrum Onkologii - Instytut, Aula

Bardziej szczegółowo

BIAŁACZKA SPRAWDŹ CZY NIE WESZŁA CI W KREW

BIAŁACZKA SPRAWDŹ CZY NIE WESZŁA CI W KREW BIAŁACZKA SPRAWDŹ CZY NIE WESZŁA CI W KREW Warszawa, 21 grudnia 2009 Komunikat prasowy BIAŁACZKA SPRAWDŹ CZY NIE WESZŁA CI W KREW Morfologia krwi to podstawowe badanie diagnostyczne w medycynie. Jest ono

Bardziej szczegółowo

8KrOKÓw. wygrać Z RAKiEM. BADAJ SIĘ REGULARNIE Krzysztof Luft: Wczesna diagnoza daje bardzo duże szanse na wyleczenie.

8KrOKÓw. wygrać Z RAKiEM. BADAJ SIĘ REGULARNIE Krzysztof Luft: Wczesna diagnoza daje bardzo duże szanse na wyleczenie. Morfologia krwii Jej nieoceniona rola w diagnostyce NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Opieka onkologiczna Polska na tle innych państw Onkofertility Zadbać o płodność w obliczu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie proteomiki w diagnostyce klinicznej wybranych chorób limfoproliferacyjnych

Zastosowanie proteomiki w diagnostyce klinicznej wybranych chorób limfoproliferacyjnych diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics Diagn Lab 2014; 50(2): 153-158 Praca poglądowa Review Article Zastosowanie proteomiki w diagnostyce klinicznej wybranych chorób limfoproliferacyjnych

Bardziej szczegółowo

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc Transplantacja szpiku i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Poradnik dla Pacjenta Monika Sankowska Leszek Kauc Redaktor: Katarzyna Kozicka Redakcja techniczna i skład: Konrad Mąkosa,

Bardziej szczegółowo

Nowe markery prognostyczne przewlekłej białaczki limfocytowej

Nowe markery prognostyczne przewlekłej białaczki limfocytowej Matysiak Hygeia Public M i wsp. Health Nowe 2014, markery 49(3): prognostyczne 435-441 przewlekłej białaczki limfocytowej 435 Nowe markery prognostyczne przewlekłej białaczki limfocytowej New prognostic

Bardziej szczegółowo

1 Czy nam i naszym dzieciom grożą negatywne skutki niedoboru jodu?

1 Czy nam i naszym dzieciom grożą negatywne skutki niedoboru jodu? streszczenia badań oryginalnych oraz opisów przypadków prezentowane podczas sesji plakatowej XXXVI Zjazdu TIP w dniu 26 kwietnia 2008 roku RYCINA 1 Stężenie jodu w moczu ogółem 1 Czy nam i naszym dzieciom

Bardziej szczegółowo

Chłoniaki strefy brzeżnej

Chłoniaki strefy brzeżnej Chłoniaki strefy brzeżnej Ewa Kalinka-Warzocha Definicja Chłoniaki strefy brzeżnej (MZL, marginal zone lymphoma) to grupa chłoniaków nie-hodgkina (NHL, non-hodgkin lymphoma) wywodząca się z dojrzałych

Bardziej szczegółowo

9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1

9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1 CZWARTEK THURSDAY 9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1 Przed południem / morning 2014 09 18 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rytmu Serca PTK Working Group on Heart Rhythm Dziś i jutro elektroterapii

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) Październik 2009

Nr 1 (19) Październik 2009 Nr 1 (19) Październik 2009 ISSN 1895-5924 Wirusowe zapalenie wątroby typu C podstawowe fakty: od rozpoznania do leczenia ZNACZENIE KLINICZNE MUTANTÓW HBV współczesne możliwości terapii DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPIEKI NAD OSOBAMI ZAKAŻONYMI HIV

ZASADY OPIEKI NAD OSOBAMI ZAKAŻONYMI HIV ZASADY OPIEKI NAD OSOBAMI ZAKAŻONYMI HIV ZALECENIA PTN AIDS pod redakcją ANDRZEJA HORBANA REGINY PODLASIN GRAŻYNY CHOLEWIŃSKIEJ ALICJI WIERCIŃSKIEJ DRAPAŁO BRYGIDY KNYSZ MAŁGORZATY INGLOT ALEKSANDRY SZYMCZAK

Bardziej szczegółowo

Mutacje w genach a raki narządów płciowych

Mutacje w genach a raki narządów płciowych 1 Mutacje w genach a raki narządów płciowych Mutations in genes and cancers of genital organs Janina Markowska Kliniczne badania nad rodowodami wykazały, że ok. 30% raków piersi i jajnika rozwija się na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA IMMUNOGLOBULINY W LECZENIU PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI

ANALIZA KLINICZNA IMMUNOGLOBULINY W LECZENIU PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI ANALIZA KLINICZNA IMMUNOGLOBULINY W LECZENIU PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI Wersja 1.0 ł Powielanie tego dokumentu w całości, w częściach jak również wykorzystywanie całości tekstu lub jego fragmentów

Bardziej szczegółowo