PROGRAM SZCZEGÓŁOWY XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZCZEGÓŁOWY XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW"

Transkrypt

1

2 czwartek, r RUDOLF VIRCHOW Standaryzacja w biologii molekularnej Przewodniczący: K. Lewandowski (Poznań) Współprzewodniczący: T. Sacha (Kraków), M. Gniot (Poznań) 1. Challenges in molecular standardisation N. Cross (Wielka Brytania) 2. Standardisation of MPN PCR analyses N. Pallisgaard (Dania) 1. Molekularne monitorowanie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej czynniki prognostyczne i dynamika odpowiedzi M. Gniot (Poznań) M. Gniot, K. Lewandowski, M. Lewandowska, A. Lehmann-Kopydłowska, R. Kroll-Balcerzak, A. Balcerzak, M. Iwoła, M. Komarnicki 2. Udoskonalenie diagnostyki talasemii oraz analiza mutacji występujących u polskich chorych J. Skulimowska (Warszawa) J. Skulimowska, E. Klimczak-Jajor, P. Turowski, H. Pyl, K. Guz, J. Spychalska, E. Gołaszewska, M. Uhrynowska, E. Mendek-Czajkowska, E. Brojer EILHARD LUBINUS WILHELM MEYER-SCHWARTAU Śniadanie edukacyjne Diagnostyka i leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii. Ukryte poważne zagrożenia i widoczne efekty leczenia Warsztaty mikroskopowe 1 Rola mikroskopowania w hematologii - sesja interaktywna Przewodniczący: K. Sułek (Warszawa) Współprzewodniczący: A. Deptała (Warszawa) CARL LOEWE Ostre białaczki u młodzieży i młodych dorosłych Przewodniczący: J. Kowalczyk (Lublin) Współprzewodniczący: W. Balwierz (Kraków) 1. Acute lymphoblastic leukemia in teenage and young adult patients: successes and challenges R. Hough (Wielka Brytania)

3 czwartek, r. 2. AML in teenagers and young adults D. Reinhardt (Niemcy) 3. Problemy psychospołeczne nastoletnich i młodych dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową M. Samardakiewicz (Lublin) 1. Stadium zaawansowania nowotworu a remisja u dzieci i młodzieży leczonych w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach M. Wesołowska (Poznań) M. Wesołowska, P. Szymańska, M. Smorowska, J. Wachowiak, K. Derwich 2. Wyniki leczenia młodzieży z ostrą białaczką szpikową wg protokołu AML-BFM 2004 Interim w ośrodkach Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków W. Balwierz (Kraków) W. Balwierz, M. Czogała, K. Pawińska-Wąsikowska, W. Badowska, A. Balcerska, A. Chybicka, E. Kamieńska, I. Karpińska-Derda, S. Kołtan, J. Kowalczyk, M. Krawczuk-Rybak, L. Maciejka-Kembłowska, M. Matysiak, A. Mizia-Malarz, W. Młynarski, K. Muszyńska-Rosłan, J. Pohorecka, K. Potocka, B. Sikorska Fic, J. Skalska-Sadowska, G. Sobol-Milejska, M. Stolarska, T. Szczepański, R. Tomaszewska, T. Urasiński, J. Wachowiak, H. Wiśniewska-Ślusarz, M. Wysocki EILHARD LUBINUS Inwazyjne zakażenia grzybicze - profilaktyka i leczenie ŚNIADANIE EDUKACYJNE Przewodniczący: W. W. Jędrzejczak (Warszawa) 1. Inwazyjne zakażenia grzybicze - diagnostyka i terapia M. Bieniaszewska (Gdańsk) 2. Farmakokinetyka azoli w aspekcie profilaktyki i leczenia inwazyjnych grzybic układowych - rola pozakonazolu i.v. K. Kałwak (Wrocław) GRYFITÓW Zebranie Wyborcze Sekcji Transfuzjologicznej

4 czwartek, r WILHELM MEYER-SCHWARTAU Bezpieczeństwo i komfort terapii lekami rekombinowanymi Prowadzący: K. Zawilska (Poznań), J. Windyga (Warszawa) 1. Zalety leków rekombinowanych z punktu widzenia lekarza J. Windyga (Warszawa) 2. Znaczenie leków rekombinowanych dla pacjenta z hemofilią B. Gajewski (Warszawa) 3. Turoktokog alfa nowa cząsteczka rekombinowanego czynnika VIII dla pacjentów z hemofilią A A. Klukowska (Warszawa) 4. Eptakog alfa (NovoSeven ) rekombinowany aktywowany czynnik VII dla pacjentów z hemofilią powikłaną inhibitorem A. Mital (Gdańsk) 5. Kompleksowa terapia lekami rekombinowanymi w hemofilii powikłanej i niepowikłanej inhibitorem K. Zawilska (Poznań) RUDOLF VIRCHOW Wyzwania współczesnej hematologii. Mielofibroza, czerwienica prawdziwa, stany nadmiaru żelaza w organizmie czas na fakty Moderator: J. Góra-Tybor (Warszawa) 1. Czynniki rokownicze w mielofibrozie a wybór optymalnej terapii J. Góra-Tybor (Warszawa) 2. Czerwienica prawdziwa - rzadki zespół mieloproliferacyjny. Współczesna diagnostyka i terapia T. Wróbel (Wrocław) 3. Przyczyny, objawy oraz sposoby leczenia nadmiaru żelaza w organizmie. Praktyczne aspekty diagnostyczne i terapeutyczne K. Kałwak (Wrocław)

5 czwartek, r CARL LOEWE Nawrotowe i oporne na leczenie chłoniaki agresywne - jaka jest wartość piksantronu w porównaniu do dostępnych możliwości leczenia? Przewodniczący: J. Walewski (Warszawa) 1. Wyzwania i możliwości leczenia nawrotowego i opornego chłoniaka DLBCL J. Walewski (Warszawa) 2. Piksantron praktyka hematologa i spojrzenie kardiologa W. Jurczak (Kraków), S. Szmit (Warszawa) Na uczestników sesji będą czekały niespodzianki książkowe EILHARD LUBINUS Leczenie pacjentów z nowotworami układu limfoidalnego (CLL/chłoniaki indolentne) i chorobami współistniejącymi Przewodniczący: T. Robak (Łódź) 1. Pacjenci z nowotworami układu limfoidalnego: epidemiologia i dane demograficzne T. Robak (Łódź) 2. Przewlekła białaczka limfocytowa jako choroba ludzi starszych I. Hus (Lublin) 3. Czym się kierować w doborze leków u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową i chorobami współistniejącymi? J. Walewski (Warszawa) 4. Czym się kierować w doborze leków u pacjentów z chłoniakami grudkowymi i chorobami współistniejącymi? W. Jurczak (Kraków) 5. Pacjent z nowotworem układu limfoidalnego i ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego S. Szmit (Warszawa) 6. Pacjenci z nowotworem układu limfoidalnego i ze schorzeniami nerek M. Nowicki (Łódź)

6 czwartek, r CARL LOEWE Sponsorowana Sesja Edukacyjna Szpiczak plazmocytowy: diagnostyka a decyzje terapeutyczne 1. Nowoczesne techniki w diagnostyce szpiczaka plazmocytowego W. Gorczyca (USA) 2. Znaczenie cytogenetyki w diagnostyce pacjentów ze szpiczakiem mnogim O. Haus (Bydgoszcz) 3. Klasyfikacja stopni ryzyka szpiczaka plazmocytowego a decyzje terapeutyczne K. Jamroziak (Warszawa) RUDOLF VIRCHOW Teraźniejszość i przyszłość leczenia PBSz Moderator: K. Warzocha (Warszawa) 1. Najnowsze doniesienia z EHA - wyniki badania ENEST1st oraz ENESTcmr A. Hellmann (Gdańsk) 2. Dynamika odpowiedzi po podaniu TKI a rokowanie odległe u chorych na PBSz K. Lewandowski (Poznań) 3. TFR (Treatment Free Remission): Current Status & Questions G. Saglio (Włochy) GRYFITÓW Asparaginaza w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej okiem klinicystów: czas na zmiany? Przewodniczący: T. Szczepański (Zabrze), S. Giebel (Gliwice) 1. Znaczenie asparaginazy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci - czas na optymalizację! T. Szczepański (Zabrze) 2. Praktyczne aspekty monitorowania aktywności asparaginazy - czas na mierzenie! B. Zalewska-Szewczyk (Łódź) 3. Asparaginaza w leczeniu dorosłych pacjentów z ALL: nie chcę, ale muszę - czas na rozważenie! S. Giebel (Gliwice)

7 czwartek, r WILHELM MEYER-SCHWARTAU Pacjent z hemofilią nabytą nowe perspektywy 1. Diagnostyka dzisiaj i jutro K. Zawilska (Poznań) 2. Aktualne standardy leczenia hemofilii nabytej K. Chojnowski (Łódź) 3. Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu hemofilii nabytej J. Windyga (Warszawa) EILHARD LUBINUS Nawrotowy i oporny chłoniak Hodgkina - nowe perspektywy leczenia 1. Biologia receptora CD30 G. Rymkiewicz (Warszawa) 2. Rola wczesnego badania PET w leczeniu chłoniaka Hodgkina J. M. Zaucha (Gdańsk) 3. Brentuksymab vedotin w leczeniu konsolidacyjnym po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych u chorych z ryzykiem progresji - wyniki badania AETHERA J. Walewski (Warszawa) CARL LOEWE Chory z obciążeniami kardiologicznymi wymagający podania antracyklin-leczyć czy nie? Moderator: M. Zaucha (Gdańsk) 1. Kardiotoksyczność antracyklin - skala problemu w Polsce. Współczesna prewencja kardiologiczna S. Szmit (Warszawa) 2. Aktualny stan badań dotyczących zastosowania antracyklin u pacjentów z NHL M. Zaucha (Gdańsk) 3. Międzynarodowe oraz polskie wytyczne leczenia antracyklinami pacjentów z NHL W. Jurczak (Kraków) Wykłady edukacyjne prezentowane w czasie sesji mogą zawierać informacje wykraczające poza zarejestrowane wskazania leków. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi charakterystykami produktów leczniczych. Celem sesji jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy o problemie kardiotoksyczności antracyklin stosowanych u pacjentów hematologicznych.

8 czwartek, r MAGNOLIA II GRYFITÓW Spotkanie z ekspertem Pacjent z PBSz i powikłaniami kardiologicznymi D. Zakrzewski (Warszawa) Przeszczepy autologiczne i allogeniczne komórek krwiotwórczych - nowe perspektywy 1. Doświadczenia własne Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego COI w Warszawie w mobilizacji komórek CD34 w przeszczepach autologicznych chłoniaków J. Walewski (Warszawa) 2. Aktualne metody mobilizacji komórek CD34+ w przeszczepach autologicznych w leczeniu chłoniaków i szpiczaka w Polsce i na świecie A. Czyż (Poznań) 3. Nowe sposoby kondycjonowania, nowe perspektywy przeszczepów allogenicznych w świetle aktualnych doniesień naukowych M. Bieniaszewska (Gdańsk) RUDOLF VIRCHOW Przewlekła białaczka szpikowa Przewodniczący: A. Hellmann (Gdańsk) Współprzewodniczący: T. Sacha (Kraków) 1. How to identify patients who need early 2GTKI treatment? G. Saglio (Włochy) 2. Jak daleko jesteśmy od wyleczenia przewlekłej białaczki szpikowej? T. Sacha (Kraków) 1. Działania niepożądane podczas leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową R. Becht (Szczecin) R. Becht, A. Kukla, K. Karwacka 2. Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów - ważny i istotny problem w terapii celowanej przewlekłej białaczki szpikowej R. Becht (Szczecin) R. Becht, M. Durajczyk, J. Brzezowski, J. Sosnowski, A. Niedźwiedź, M. Adamczyk

9 czwartek, r. 3. Leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej drugiej generacji u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową może zmniejszyć ryzyko występowania choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi po allotransplantacji komórek krwiotwórczych J. Dybko (Wrocław) J. Dybko, A. Piekarska, L. Gil, J.M. Zaucha, W. Prejzner, D. Urbaniak-Kujda, M. Biernat, T. Wróbel, K. Lewandowski, M. Gniot, A. Hellmann, M. Komarnicki, K. Kuliczkowski 4. Długoletnia obserwacja kliniczna, cytogenetyczna i molekularna chorych z przewlekłą białaczką szpikową leczonych w latach w Klinice Hematologii UMB E. Wasilewska (Białystok) E. Wasilewska, B. Panasiuk, M. Gniot, A. Sawicka, K. Lewandowski, A. T. Midro, J. Kłoczko CARL LOEWE Transfuzjologia 1 - Transfuzjologia kliniczna Przewodniczący: P. Radziwon (Białystok) Współprzewodniczący: E. Lachert (Warszawa) 1. Nowe spojrzenie na przetaczanie koncentratów krwinek czerwonych R. Pogłód (Warszawa) 2. Mikroangiopatie zakrzepowo-zatorowe M. Łętowska (Warszawa) 1. Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego w przypadku obecności przeciwciał do antygenu powszechnego opis przypadku B. Strażnikiewicz (Opole) B. Strażnikiewicz, B. Michalewska, M. Pelc-Kłopotowska, A. Biernacka-Bartnik 2. Genetyczne podstawy fenotypu cis-ab wykrytego jako drugi przypadek w Polsce B. Michalewska (Warszawa) B. Michalewska, A. Kowalska, K. Guz, A. Hellberg, A. Walaszczyk, A. Hult, M. Pelc-Kłopotowska, J. R. Storry, M. L. Olsson, E. Brojer 3. Przeciek płodowo-matczyny poważnym powikłaniem ciąży - podsumowanie 5,5-letnich badań diagnostycznych prowadzonych w RCKiK w Lublinie A. Teodorczyk-Winnicka (Lublin) A. Teodorczyk-Winnicka, E. Embinger-Paprota, A. Tatarczak, H. Radwan- Wieczorek

10 czwartek, r GRYFITÓW Transplantacje komórek krwiotwórczych 1 Przewodniczący: S. Kyrcz-Krzemień (Katowice), M. Komarnicki (Poznań), P. Rzepecki (Warszawa) 1. Przeszczepianie szpiku w Polsce organizacja systemu i dokonania R. Danielewicz (Warszawa) 2. Co nowego nas czeka w bankowaniu komórek A. Kamiński (Warszawa) 3. Przeszczepy haploidentyczne M. Komarnicki (Poznań) 4. Główne zagrożenia przebiegu potransplantacyjnego przeszczepiania komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych A. Lange (Wrocław) EILHARD LUBINUS Komunikacja w hematologii - warsztaty psychologiczne Przewodniczący: K. Sułek (Warszawa) Współprzewodniczący: W. Skrzyński (Warszawa) WILHELM MEYER-SCHWARTAU Standaryzacja w cytogenetyce Przewodniczący: O. Haus (Bydgoszcz, Wrocław) Współprzewodniczący: B. Pieńkowska-Grela (Warszawa) 1. Białaczki przewlekłe - co nowego w cytogenetyce i standaryzacji? O. Haus (Bydgoszcz, Wrocław) 2. Badania prowadzone w Pracowni Cytogenetycznej Zakładu Diagnostyki Hematologicznej SU w Krakowie prezentacja ośrodka M. Jakóbczyk (Kraków) 3. Wpływ wielkości klonu z aberracjami w technice FISH na rokowanie u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową M. Jakóbczyk (Kraków) 4. Badania prowadzone w Pracowni Cytogenetyki Zakładu Patologii Wieku Rozwojowego SPDSK, Katedra i Zakład Patomorfologii WUM prezentacja ośrodka E. Chmarzyńska (Warszawa)

11 czwartek, r. 5. Znaczenie rokownicze rearanżacji genu MECOM (EVI1) u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową A. Stefaniak (Warszawa) 6. Użyteczność kliniczna badań cytogenetycznych w przewlekłych białaczkach B. Pieńkowska-Grela (Warszawa) RUDOLF VIRCHOW Nowotwory mieloproliferacyjne (Ph-) Przewodniczący: A. Skotnicki (Kraków) Współprzewodniczący: J. Góra-Tybor (Warszawa) 1. Podobieństwa patogenetyczne i implikacje terapeutyczne u chorych z (Ph-) nowotworami mieloproliferacyjnymi A. Skotnicki (Kraków) 2. Leczenie chorych z czerwienicą prawdziwą w 2015 r. J. Góra-Tybor (Warszawa) 3. Leczenie chorych z pierwotną mielofibrozą w 2015 r. T. Wróbel (Warszawa) 1. Long-term follow-up of imatinib mesylate for hypereosinophilic syndromes harbouring FIP1L1-PDGFRA fusion G. Helbig (Katowice) G. Helbig, M. Hus, A. Soja, A. Świderska, K. Lewandowski, A. Lehmann- Kopydłowska, D. Woszczyk, A. Moskwa, K. Brzeźniakiewicz-Janus, A. Urbanowicz, I. Seferyńska, M. Rodzaj, M. Raźny, E. Żuk, M. Całbecka, D. Chraniuk, J. Piszcz, L. Malendowicz-Portala, S. Kyrcz-Krzemień 2. Współwystępowanie zaburzeń cytogenetycznych i mutacji genu JAK2 lub CALR u chorych na nowotwory mieloproliferacyjne Filadelfia ujemne M. Wojtaszewska (Poznań) M. Wojtaszewska, B. Ratajczak, M. Lewandowska, M. Jarmuż-Szymczak, M. Komarnicki, K. Lewandowski 3. Związek obciążenia nieprawidłowym allelem genu CALR z liczbą płytek i leukocytów u chorych na nadpłytkowość samoistną JAK2 V617F(-) M. Wojtaszewska (Poznań) M. Wojtaszewska, Z. Kanduła, M. Lewandowska, A. Lehmann-Kopydłowska, M. Joks, A. Balcerzak, K. Lewandowski

12 czwartek, r CARL LOEWE Transfuzjologia 2 - Bezpieczeństwo krwi i jej składników - czy to wciąż aktualny problem? Przewodniczący: J. Korsak (Warszawa) Współprzewodniczący: P. Grabarczyk (Warszawa) 1. Current challenges in securing safe blood in the US critical update in the risk based decision making Z. M. Szczepiórkowski (USA) 2. Posocznica poprzetoczeniowa J. Korsak (Warszawa) 1. Czułość i swoistość szybkich testów kasetkowych do oznaczeń HBsAg, anty-hcv, anty-hiv 1/2 u dawców w RCKiK w Bydgoszczy A. Murach (Bydgoszcz) 2. Długość utrzymywania się wiremii parvowirusa B19 u dawców o początkowym stężeniu >10*4 IU/ml, w RCKiK Bydgoszcz w latach E. Pacholczyk (Bydgoszcz) 3. Wzrost czułości klinicznej testu Monolisa HCV Ag-Ab Ultra v2 w porównaniu z v1 - analiza wykrywania wczesnego zakażenia HCV u polskich dawców krwi P. Grabarczyk (Warszawa) P. Grabarczyk, A. Kopacz, G. Liszewski, D. Kubicka-Russel, E. Noceń, P. Zwolińska, E. Brojer, M. Łętowska GRYFITÓW Transplantacje komórek krwiotwórczych 2 Przewodniczący: M. Komarnicki (Poznań), S. Kyrcz-Krzemień (Katowice), P. Rzepecki (Warszawa) lat transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci w polskich ośrodkach pediatrycznych: rozwój, wyniki i trendy J. Wachowiak (Poznań) 2. Przeszczepy komórek hematopoetycznych w chorobach nienowotworowych u dzieci szansa nie do końca wykorzystana K. Kałwak (Wrocław)

13 czwartek, r lat doświadczeń ośrodka katowickiego w transplantacji komórek krwiotwórczych S. Kyrcz-Krzemień (Katowice) 1. Porównanie dwóch schematów kondycjonowania opartych na fludarabinie u chorych w starszym wieku lub ze współistniejącymi chorobami poddanych allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych z powodu nowotworu układu krwiotwórczego A. Czyż (Poznań) A. Czyż, B. Nasiłowska-Adamska, A. Piekarska, A. Łojko-Dankowska, M. Dutka, M. Matuszak, E. Bembnista, M. Kozłowska-Skrzypczak, K. Hałaburda, A. Hellmann, K. Warzocha, M. Komarnicki 2. Ocena skuteczności leczenia antagonistą receptora CXCR 4 (Pleryksafor) w mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych M. Krawczyk-Kuliś (Katowice) M. Krawczyk-Kuliś, P. Zielińska, A. Kopińska, A. Koclęga, R. Liwoch, I. Grygoruk- Wiśniowska, A. Wieczorkiewicz-Kabut, G. Helbig, S. Kyrcz-Krzemień 3. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa doszpikowej drogi transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej od dawców rodzinnych w przebiegu terapii chorych na nowotwory układu mielo- i limfoidalnego - wyniki badania I/II fazy T. Czerw (Gliwice) FILHARMONIA im. M. Karłowicza Gala Otwarcia Wykład inauguracyjny Rola badań genetycznych w wykrywaniu genów sprawczych nowotworów hematologicznych A. Hellmann (Gdańsk)

14 piątek, r CARL LOEWE Transfuzjologia 3 - Immunologia transfuzjologiczna Przewodniczący: E. Brojer (Warszawa) Współprzewodniczący: M. Łętowska (Warszawa) 1. Rare Blood Donors - International Cooperation E. A. Scharberg (Niemcy) 2. Zastosowanie technik biologii molekularnej w immunohematologii E. Brojer (Warszawa) 1. Wstępne wyniki badań przesiewowych antygenu HPA-1a u kobiet w ciąży w celu diagnostyki i leczenia alloimmunologicznej małopłytkowości płodów i noworodków; kobieta HPA-1a ujemna dawcą płytek dla swojego dziecka M. Uhrynowska (Warszawa) K. Guz, M. Dębska, A. Wróbel, M. Uhrynowska, A. Orzińska, I. Kopeć, P. Łopacz, E. Lachert, K. Maślanka, R. Dębski, M. Łętowska, E. Brojer 2. Wykrywanie opóźnionej serologicznej reakcji poprzetoczeniowej (Delayed Serological Transfusion Reaction - DSTR) w badaniach konsultacyjnych wykonanych w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej RCKiK w Opolu, w 2014 roku. K. Stępień (Opole) K. Stępień, J. Wcisło, K. Pelc, A. Zapotoczna 3. Automatyzacja przesiewowego fenotypowania antygenu HPA-1a u kobiet ciężarnych doświadczenia własne A. Wróbel (Warszawa) A. Wróbel, K. Guz, A. Orzińska, A. Główka, A. Kiszło, M. Dębska, M. Uhrynowska, K. Maślanka, E. Brojer GRYFITÓW PALG/PLRG (Polska Grupa ds. Leczenia Białaczek / Polska Grupa Badawcza Chłoniaków) Przewodniczący: S. Giebel (Gliwice), J. Hołowiecki (Gliwice), E. Lech-Marańda (Warszawa), J. Walewski (Warszawa) Część I Polska Grupa ds. Leczenia Białaczek 1. Ostra białaczka szpikowa - osiągnięcia PALG J. Hołowiecki (Gliwice)

15 piątek, r. 2. Ostra białaczka szpikowa - aktualne projekty A. Wierzbowska (Łódź) 3. Ewolucja protokołów leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej S. Giebel (Gliwice) 4. Przewlekła białaczka limfocytowa - osiągnięcia PALG T. Robak (Łódź) Część II Polska Grupa Badawcza Chłoniaków 5. Zakończone i będące w toku badania kliniczne PLRG J. Walewski (Warszawa) 6. Chłoniak Hodgkina - aktualne projekty J. M. Zaucha (Gdańsk) 7. Chłoniaki rozlane z dużych komórek B - aktualne projekty W. Knopińska- Posłuszny (Olsztyn) 8. Chłoniaki pozawęzłowe - aktualne projekty W. Spychałowicz (Katowice) CARL LOEWE Transfuzjologia 4 - Organizacja i jakość w transfuzjologii Przewodniczący: J. Antoniewicz-Papis (Warszawa) Współprzewodniczący: R. Pogłód (Warszawa) 1. Znaczenie mikrocząstek w transfuzjologii P. Radziwon (Białystok) 2. Jakość a skuteczność lecznicza składników krwi E. Lachert (Warszawa) 1. Analiza badania ankietowego dawców krwi - Satysfakcja krwiodawcy J. Antoniewicz-Papis (Warszawa) J. Antoniewicz-Papis, M. Lorek, M. Rutkowska, D. Popławska, J. Lesicka-Górecka 2. Obniżone stężenie hemoglobiny najczęstszą przyczyną dyskwalifikacji krwiodawców na terenie Polski A. Rosiek (Warszawa)

16 piątek, r. 3. Poprawa obsługi dawców i wizerunku centrów krwiodawstwa poprzez wprowadzenie szkoleń personelu z obsługi tzw. trudnego klienta J. Antoniewicz-Papis (Warszawa) J. Antoniewicz-Papis, M. Lorek, M. Rutkowska, D. Popławska GRYFITÓW Sesja EHA - PTHiT Przewodniczący: T. Robak (Łódź), I. Hus (Lublin) GRYFITÓW 1. Current therapeutic strategies in non-hodgkin lymphoma F. Cavalli (Włochy) 2. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - cichy zabójca chorych onkologicznych J. Windyga (Warszawa) 3. Dlaczego warto należeć do Europejskiego Towarzystwa Hematologii? I. Hus (Lublin) Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTHiT Imbruvica nowa era w leczeniu CLL i MCL EILHARD LUBINUS Prowadzenie: T. Robak (Łódź) 1. Imbruvica new agent incorporated into treatment standards for patients with CLL V. Levy (Francja) 2. Imbruvica w leczeniu chorych z przewlekłą białaczką limfocytową z grupy wysokiego ryzyka - praktyka kliniczna K. Jamroziak (Warszawa) 3. Imbruvica w leczeniu chorych na MCL ze wznową lub opornością. Prezentacja przypadków klinicznych W. Jurczak (Kraków) Panel dyskusyjny: How does Imbruvica change the management of CLL patients T. Robak (Łódź), V. Levy (Francja), K. Jamroziak (Warszawa), W. Jurczak (Kraków)

17 piątek, r CARL LOEWE MAGNOLIA II RUDOLF VIRCHOW Kiedy i u kogo stosować dożylne preparaty żelaza Przewodniczący: J. Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa), M. Podolak-Dawidziak (Wrocław) Spotkanie z ekspertem Pacjent z PBSz i powikłaniami kardiologicznymi D. Zakrzewski (Warszawa) Immuno-onkologia w hematologii 1. Koncepcja Immuno-Onkologii w Hematologii K. Giannopoulos (Lublin) 2. Podejście immunoonkologiczne w leczeniu szpiczaka plazmocytowego - przeciwciała monoklonalne S. Grosicki (Katowice) 3. Podejście immunoonkologiczne w leczeniu chłoniaków - anty PD-1 K. Warzocha (Warszawa) GRYFITÓW Różnicowanie skaz krwotocznych w oparciu o przypadki kliniczne Prowadzący: J. Windyga (Warszawa) 1. Wstęp do zaburzeń hemostazy J. Windyga (Warszawa) 2. Kliniczne i laboratoryjne aspekty zaburzeń hemostazy w oparciu o przypadki (interaktywna sesja pytań i odpowiedzi) E. Stefańska-Windyga (Warszawa), E. Odnoczko (Warszawa), B. Baran (Warszawa) EILHARD LUBINUS Immunoglobuliny we wtórnych niedoborach odporności - aspekty praktyczne Przewodniczący: K. Jamroziak (Warszawa), J. Roliński (Lublin) 1. Brief Introduction: IgG in secondary Immunodeficiency - list of current recommendations J. Roliński (Lublin)

18 piątek, r. 2. HyQvia in clinical practice - case studies - presentation and moderated discussion K. Rieger (Niemcy), J. Roliński (Lublin), K. Jamroziak (Warszawa) 3. Summary points: Value of international cooperation is gaining Ig in SID experience K. Jamroziak (Warszawa) WILHELM MEYER-SCHWARTAU Chłoniaki nieziarnicze indolentne Przewodniczący: D. Wołowiec (Wrocław) Współprzewodniczący: E. Lech-Marańda (Warszawa) 1. Makroglobulinemia Waldenstroma: rozpoznanie i zasady leczenia E. Lech-Marańda (Warszawa) 2. Współczesne leczenie pierwszej linii chłoniaków nieziarniczych indolentnych J. Walewski (Warszawa) 3. Rozrosty z dużych ziarnistych limfocytów D. Wołowiec (Wrocław) 1. Izolowana wznowa Makroglobulinemii Waldenstroma w OUN z obecnością mutacji genu MYD 88: zespół Bing-Neel. Opis przypadku A. Kopińska (Katowice) A. Kopińska, A. Koclęga, G. Helbig, M. Krawczyk-Kuliś, S. Kyrcz-Krzemień 2. Mature Follow up from a Phase 2 Study of PI3K-Delta Inhibitor Idelalisib in Patients with Double (Rituximab and Alkylating agent) - Refractory Indolent B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma (inhl) W. Jurczak (Kraków) W. Jurczak, A. K. Gopal, B. S. Kahl, S. de Vos, N. D. Wagner-Johnston, S. J. Schuster, I. W. Flinn, C. R. Flowers, P. Martin, A. Viardot, K. A. Blum, A. Goy, A. Davies, P. L. Zinzani, M. H. Dreyling, J. Walewski, L. M. Holes, B. Sorensen, W. R. Godfrey, G. A. Salles RUDOLF VIRCHOW Skazy krwotoczne Przewodniczący: J. Windyga (Warszawa) Współprzewodniczący: K. Chojnowski (Łódź) 1. Postępowanie z pacjentem z łagodną i umiarkowaną małopłytkowością K. Chojnowski (Łódź)

19 piątek, r. 2. Nowoczesne leczenie hemofilii, czyli profilaktyka dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjenta J. Windyga (Warszawa) 1. Nabyta hemofilia A w Polsce wstępne wyniki rejestru AHA-POL J. Windyga (Warszawa) J. Windyga, J. Zdziarska, K. Chojnowski, M. Łętowska, E. Stefańska-Windyga, A. Buczma, A. Sikorska, B. Ceglarek, A. Gwozdowska, J. Sowińska, M. Górska- Kosicka, S. Jurek, R. Wasilewski, K. Zawilska 2. Zjawisko rozbieżności w wynikach oznaczeń aktywności czynnika VIII mierzonej metodą koagulacyjną jednostopniową vs chromogenną w grupie pacjentów z łagodną hemofilią A B. Baran (Warszawa) B. Baran, E. Stefańska-Windyga, E. Odnoczko, A. Pavlova, J. Oldenburg, J. Windyga GRYFITÓW Hematopatologia Przewodniczący: B. Zdziarska (Szczecin) Współprzewodniczący: R. Maryniak (Warszawa), W. Gorczyca (USA) 1. In molecular age, does morphologic evaluation of blood film and bone marrow aspirate smear still matter in managing the patients with hematologic abnormalities? W. Gorczyca (USA) 2. Jak nie błądzić we mgle - rzecz o współpracy klinika - patomorfologia R. Maryniak (Warszawa), R. Koktysz (Warszawa), J. Patera (Warszawa) 3. Ciężka neutropenia wrodzona: od obrazu szpiku kostnego do molekularnego podłoża choroby W. Młynarski (Łódź) EILHARD LUBINUS Warsztaty mikroskopowe 2 Przewodniczący: B. Zdziarska (Szczecin), M. Komarnicki (Poznań) 1. Trepanobiopsja: technika pobrania, wskazania, możliwości diagnostyczne M. Komarnicki (Poznań) 2. Bioptaty szpiku w przypadkach ubogokomórkowych aspiratów i punctio sicca B. Zdziarska (Szczecin)

20 piątek, r. 3. Bioptaty szpiku w wybranych przypadkach klinicznych M. Komarnicki (Poznań) 4. Przydatność bioptatów szpiku w diagnostyce chłoniaków B. Zdziarska (Szczecin) WILHELM MEYER-SCHWARTAU Chłoniaki nieziarnicze agresywne Przewodniczący: K. Warzocha (Warszawa) Współprzewodniczący: P. Juszczyński (Warszawa) 1. Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B (DLBCL) K. Warzocha (Warszawa) 2. Onkogenne szlaki sygnałowe i metabolizm w DLBCL: w poszukiwaniu nowych celów terapeutycznych P. Juszczyński (Warszawa) 1. Czynnik transkrypcyjny FOXO1 w chłoniakach DLBCL jest regulowany przez zależną od TXN i p300 acetylację i pełni funkcję sensora i efektora stresu oksydacyjnego T. Sewastianik (Warszawa) T. Sewastianik, M. Szydłowski, E. Białopiotrowicz, E. Jabłońska, P. Kiliszek, P. Górniak, A. Polak, M. Prochorec-Sobieszek, A. Szumera-Ciećkiewicz, T. S. Kamiński, S. Markowicz, E. Nowak, M. A. Grygorowicz, K. Warzocha, P. Juszczyński 2. Inhibicja SYK powoduje apoptozę komórek DLBCL w mechanizmie zależnym od aktywacji czynnika transkrypcyjnego FOXO1, degradacji DREAM i indukcji ekspresji proapoptotycznego białka rodziny BCL2, HRK P. Kiliszek (Warszawa) P. Kiliszek, M. Szydłowski, T. Sewastianik, E. Białopiotrowicz, E. Jabłońska, A. Polak, P. Górniak, S. Markowicz, E. Nowak, M. A. Grygorowicz, K. Bojarczuk, M. Winiarska, J. Gołąb, E. Lech-Marańda, K. Warzocha, P. Juszczyński 3. Kinazy PIM jako racjonalny cel terapeutyczny w DLBCL M. Szydłowski (Warszawa) M. Szydłowski, E. Jabłońska, E. Białopiotrowicz, P. Kiliszek, T. Sewastianik, A. Polak, K. Warzocha, W. Czardybon, M. Gałęzowski, R. Windak, K. Brzózka, P. Juszczyński

21 piątek, r. 4. Modulacja sygnału BCR przez mikro-rna mir-155 w rozlanym chłoniaku z dużych komórek B (DLBCL) E. Jabłońska (Warszawa) E. Jabłońska, P. Górniak, P. Kiliszek, M. Szydłowski, T. Sewastianik, E. Białopiotrowicz, A. Polak, W. Prusisz, M. Prochorec-Sobieszek, A. Szumera- Ciećkiewicz, K. Warzocha, P. Juszczyński 5. Funkcjonalne powiązania białka szoku cieplnego HSP90a i sirtuiny 1 (SIRT1) w patogenezie DLBCL E. Białopiotrowicz (Warszawa) E. Białopiotrowicz, T. Sewastianik, M. Szydłowski, E. Jabłońska, P. Kiliszek, A. Polak, P. Górniak, P. Juszczyński RUDOLF VIRCHOW Szpiczak plazmocytowy Przewodniczący: A. Dmoszyńska (Lublin) Współprzewodniczący: W. W. Jędrzejczak (Warszawa) 1. Identyfikacja i charakterystyka klonów komórkowych u chorych na szpiczaka plazmocytowego W. W. Jędrzejczak (Warszawa) 2. Efekt konsolidacyjny transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego indukowanych nowymi lekami M. Krawczyk-Kuliś (Katowice) 3. Omówienie wyników leczenia III fazy z zastosowaniem inhibitorów deacylazy histonowej i nowych przeciwciał monoklonalnych K. Jamroziak (Warszawa) 1. Porównawcza ocena proteomu plazmocytów chorych z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym celem identyfikacji białek oraz szlaków sygnałowych odpowiedzialnych za oporność na leczenie bortezomibem D. Dytfeld (Poznań) D. Dytfeld, M. Łuczak, A. Przybyłowicz-Chalecka, B. Ratajczak, J. Czerwińska- Rybak, A. Nowicki, M. Joks, T. Szczepaniak, M. Bochenek, A. Jakubowiak, M. Komarnicki 2. Wpływ komórek CD26 dodatnich na mobilizację komórek krwiotwórczych oraz rekonstytucję układu krwiotwórczego po przeszczepieniu autologicznych komórek krwiotwórczych w szpiczaku plazmocytowym A. Kopińska (Katowice) A. Kopińska, M. Krawczyk-Kuliś, J. Dziaczkowska-Suszek, K. Bieszczad, K. Jagoda, S. Kyrcz-Krzemień

22 piątek, r CARL LOEWE 3. Ocena jakości życia i objawów depresji w grupie chorych ze szpiczakiem plazmocytowym w chwili ustalenia rozpoznania oraz leczenia A. A. Łanocha (Szczecin) A. A. Łanocha, B. Zdziarska Przewlekłe białaczki limfocytowe Przewodniczący: T. Robak (Łódź) Współprzewodniczący: I. Hus (Lublin), J. Kłoczko (Białystok) 1. Zakażenia w przewlekłej białaczce limfocytowej - skutek czy przyczyna? I. Hus (Lublin) 2. Nowe leki w przewlekłej białaczce limfocytowej T. Robak (Łódź) 1. Kinazy PIM wpływają na żywotność i migrację komórek przewlekłej białaczki limfocytowej poprzez mechanizm obejmujący modulację ścieżki sygnałowej CXCR4/mTOR E. Białopiotrowicz (Warszawa) E. Białopiotrowicz, P. Górniak, M. Szydłowski, T. Sewastianik, P. Kiliszek, A. Polak, E. Jabłońska, B. K. Budziszewska, B. Puła, M. Wasylecka, K. Borg, H. Makuch-Łasica, G. Nowak, E. Lech-Marańda, K. Warzocha, W. Czardybon, M. Gałęzowski, R. Windak, K. Brzózka, P. Juszczyński 2. Elektrokardiograficzne i wektokardiograficzne parametry zaburzeń homogenności potencjału czynnościowego mięśnia serca u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową leczonych ibrutinibem doniesienie wstępne W. Tomczak (Lublin) W. Tomczak, A. Szymczyk, A. Jaroszyński, P. Kiciński, M. Podhorecka, M. Kowal, I. Hus, E. Drab-Urbanek, J. Kozińska, E. Wsik-Szczepanek, K. Kotwica, B. Sokołowska, M. Hus 3. Badania in vitro nad wpływem bendamustyny zastosowanej pojedynczo lub w skojarzeniu z rytuksymabem na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej z uwzględnieniem stanu mutacyjnego IGVH E. Ziółkowska (Łódź) E. Ziółkowska, B. Cebula-Obrzut, J. Z. Błoński, E. Lech-Marańda, P. Smolewski, T. Robak, A. Korycka-Wołowiec

23 piątek, r Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa GRYFITÓW Przewodniczący: K. Zawilska (Poznań) Współprzewodniczący: M. Podolak-Dawidziak (Wrocław), J. Musiał (Kraków) 1. Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej A. Undas (Kraków) 2. Profilaktyka i leczenie żylnych powikłań zakrzepowych u chorych na nowotwory złośliwe w świetle nowych wytycznych K. Zawilska (Poznań) 1. The Clinical and Laboratory Analysis of Homozygous Carriers Factor V Leiden Mutation B. Ceglarek (Warszawa) B. Ceglarek, K. Bykowska, A. J. Sikorska, A. Wiszniewski, J. Windyga 2. Rejestr zakrzepicy naczyń żylnych mózgu A. Gwozdowska (Warszawa) A. Gwozdowska, E. Odnoczko, B. Baran, K. Bykowska, J. Windyga 3. Ocena wartości średniej objętości krwinki płytkowej jako markera predykcyjnego wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w grupie pacjentów leczonych z powodu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B J. Rupa-Matysek (Poznań) J. Rupa-Matysek, L. Gil, R. Kroll-Balcerzak, M. Barańska, M. Komarnicki

24 sobota, r Sesja Plakatowa EILHARD LUBINUS Przewodniczący: T. Urasiński (Szczecin), T. Rozmysłowicz (USA) 1. Pierwszy na świecie zabieg transplantacji flory jelitowej w celu eradykacji nosicielstwa bakterii antybiotykoopornych z przewodu pokarmowego u pacjenta z chorobą krwi J. Biliński (Warszawa) J. Biliński, P. Grzesiowski, J. Muszyński, M. Wróblewska, K. Mądry, K. Robak, T. Dzieciątkowski, W. W. Jędrzejczak, G. W. Basak 2. Charakterystyka chorych na zespoły mielodysplastyczne na podstawie ogólnopolskiego prospektywnego rejestru MDS/CMML K. Mądry (Warszawa) J. Dwilewicz-Trojaczek, K. Mądry, A. Waszczuk-Gajda, J. Drozd-Sokołowska, B. Stella Hołowiecka, A. Jachalska, P. Szwedyk, A. Kołkowska-Leśniak, A. Sikorska, A. Obara, M. Watek, M. Szczepańska, A. Szmigielska-Kapłon, W. Mendrek, A. Kopińska, D. Krochmalczyk, D. Zawirska, E. Subocz, R. Guzicka- Kazimierska, A. Masternak, A. Kopacz, B. Blajer-Olszewska, M. Biedroń, J. Hołojda, E. Wasilewska, M. Wojciechowska, A. Urbanowicz, M. Soroka- Wojtaszko, B. Sokołowska, A. Brzozowska-Marek, W. W. Jędrzejczak 3. Analiza związku zmienności w genie NBN z przebiegiem klinicznym dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) B. Tomasik (Łódź) B. Tomasik, A. Pastorczak, J. Madzio, J. Taha, M. Braun, M. Romiszewska, M. Matysiak, K. Derwich, M. Lejman, J. Kowalczyk, W. Badowska, B. Kazanowska, T. Szczepański, J. Styczyński, J. Trelińska, B. Zalewska-Szewczyk, W. Fendler, N. Irga-Jaworska, W. Młynarski 4. Podwyższona ekspresja genu PIM-2 jest czynnikiem wysokiego ryzyka u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (OBS) K. Kapelko-Słowik (Wrocław) K. Kapelko-Słowik, T. Owczarek, D. Urbaniak-Kujda, K. Grzymajło, B. Jaźwiec, M. Słowik, K. Kuliczkowski, M. Ugorski 5. Wstępna ocena zastosowania dapsonu u chorych z przewlekłą oporną pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP) B. Ceglarek (Warszawa) B. Ceglarek, A. J. Sikorska, K. Bykowska, M. Górska-Kosicka, A. Gwozdowska, J. Windyga

25 sobota, r. 6. License to kill hamujące receptory KIR mogą zwiększać zdolność komórek NK do niszczenia komórek nowotworu w odpowiednim środowisku HLA klasy I u biorców przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych J. Nowak (Warszawa) J. Nowak, K. Kościńska, R. Mika-Witkowska, M. Rogatko-Koroś, E. Jaskuła, M. Mordak-Domagała, J. Lange, A. Gronkowska, W. W. Jędrzejczak, S. Kyrcz- Krzemień, M. Markiewicz, M. Dzierżak-Mietła, A. Tomaszewska, B. Nasiłowska- Adamska, A. Szczepiński, K. Hałaburda, A. Hellmann, M. Komarnicki, L. Gil, A. Czyż, J. Wachowiak, M. Barańska, J. Kowalczyk, K. Drabko, J. Goździk, K. Bogunia-Kubik, B. Wysoczańska, E. Graczyk-Pol, A. Witkowska, A. Marosz- Rudnicka, K. Nestorowicz, J. Dziopa, U. Szlendak, K. Warzocha, A. Lange 7. Znaczenie prognostyczne wybranych parametrów tromboelatometrii w przewidywaniu wystąpienia choroby wenookluzyjnej wątroby u pacjentów poddanych wysokodawkowej chemioterapii wspomaganej podaniem allogenicznych komórek krwiotwórczych z powodu ostrych białaczek J. Rupa-Matysek (Poznań) J. Rupa-Matysek, L. Gil, E. Wojtasińska, Z. Kanduła, M. Komarnicki WILHELM MEYER-SCHWARTAU Sesja Młodych Hematologów Przewodniczący: K. Giannopoulos (Lublin) Panel dyskusyjny: K. Giannopoulos (Lublin), T. Szczepański (Zabrze), K. Jamroziak (Warszawa), P. Juszczyński (Warszawa), T. Stokłosa (Warszawa) 1. Targeting PM kinases in classical Hodgkin Lymphoma M. Szydłowski (Warszawa) 2. Unraveling mechanisms of chronic myeloid leukemia progression by next generation sequencing M. Machnicki (Warszawa) 3. Accumulation of the NPM-1 splice variant R2 accomapanies the development of acute myeloid leukemia M. Zając (Lublin) 4. Modern diagnostics of acute leukemias with the use of multiparameter flow cytometry Ł. Sędek (Zabrze)

26 sobota, r RUDOLF VIRCHOW Immunoterapia i terapia komórkowa Przewodniczący: B. Machaliński (Szczecin) Współprzewodniczący: J. Roliński (Lublin), I. Frydecka (Wrocław) 1. Cell and protein delivery strategies for cardiac repair F. Prosper Cardoso (Hiszpania) 2. Aktywność troficzna ludzkich komórek krwiotwórczych - nowe spojrzenie na aplikacje kliniczne w adjuwantowej terapii komórkowej B. Machaliński (Szczecin) 3. Przewlekłe zakażenia wirusowe - rola immunoterapii adoptywnej J. Roliński (Lublin) 1. Autotransplantacja macierzystych komórek krwiotwórczych (AHSCT) jako skuteczna i bezpieczna opcja terapeutyczna u chorych z agresywną postacią stwardnienia rozsianego (SM) S. Kyrcz-Krzemień (Katowice) S. Kyrcz-Krzemień, M. Krawczyk-Kuliś, L. Szczechowski, M. Śmiłowski, K. Torba, A. Koclęga, A. Kopińska, G. Helbig 2. Wpływ neurotrofiny BDNF na przeżycie, stres oksydacyjny oraz globalną ekspresję genów liniowo-negatywnych komórek krwi pępowinowej: implikacje dla terapii komórkowej schorzeń neurodegeneracyjnych E. Paczkowska (Szczecin) E. Paczkowska, K. Łuczkowska, K. Piecyk, D. Rogińska, E. Pius-Sadowska, P. Ustianowski, E. Cecerska, B. Dołęgowska, Z. Celewicz, B. Machaliński CARL LOEWE Chłoniak Hodgkina Przewodniczący: J. M. Zaucha (Gdańsk) Współprzewodniczący: A. Deptała (Warszawa) 1. Współczesne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia de novo klasycznego i nieklasycznego chłoniaka Hodgkina A. Deptała (Warszawa) 2. Wczesna diagnostyka i leczenie postaci opornych i nawrotowych chłoniaka Hodgkina J. M. Zaucha (Gdańsk)

27 sobota, r. 1. Zastosowanie bendamustyny z gemcytabiną i deksametazonem w leczeniu pierwotnie opornej i nawrotowej postaci chłoniaka Hodgkina wieloośrodkowe badanie obserwacyjne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG) W. Knopińska-Posłuszny (Olsztyn) W. Knopińska-Posłuszny, W. Kulikowski, E. Paszkiewicz-Kozik, A. Czyż, A. Giza, E. Chmielowska, J. Drozd-Sokołowska, E. Subocz, W. Mendrek, W. Spychałowicz 2. Wyniki leczenia chorych na chłoniaka Hodgkina poddawanych terapii w okresie ciąży doświadczenia własne R. Kroll-Balcerzak (Poznań) R. Kroll-Balcerzak, M. Barańska, L. Gil, A. Balcerzak, J. Rupa-Matysek, M. Komarnicki 3. Alloprzeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych w opornym i nawrotowym chłoniaku Hodgkina A. Wieczorkiewicz-Kabut (Katowice) GRYFITÓW Ostre białaczki szpikowe Przewodniczący: G. Helbig (Katowice) Współprzewodniczący: A. Wierzbowska (Łódź), A. Pluta (Rzeszów) 1. Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową w wieku podeszłym B. K. Budziszewska (Warszawa) 2. Postępowanie u chorego ze wznową ostrej białaczki promielocytowej G. Helbig (Katowice) 3. Leki demetylujące - postęp w leczeniu ostrej białaczki szpikowej? A. Wierzbowska (Łódź) 1. Favorable outcome of patients with normal karyotype acute myeloid leukemia harboring FLT3-ITD and treated with cladribine added to daunorubicin and cytarabine induction M. Libura (Warszawa) M. Libura, S. Giebel, B. Piątkowska-Jakubas, M. Przestrzelska-Pawełczyk, I. Florek, K. Matiakowska, B. Jaźwiec, K. Borg, I. Solarska, M. Zawada, S. Czekalska, J. Libura, M. Jakóbczyk,K. Karabin, M. Calbecka, J. Gajkowska- Kulig, G. Gadomska, M. Kiełbiński, A. Ejduk, D. Kata, S. Grosicki, A. Wierzbowska, S. Kyrcz-Krzemień, K. Warzocha, K. Kuliczkowski, A. Skotnicki, J. Hołowiecki, W. W. Jędrzejczak, O. Haus

28 sobota, r. 2. Leczenie sekwencyjne chorych na ostre białaczki szpikowe oporne na chemioterapię z zastosowaniem transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych po przygotowaniu o zredukowanej toksyczności opartym na fludarabinie i treosulfanie poprzedzonym podaniem melfalanu A. Czyż (Poznań) A. Czyż, M. Matuszak, L. Gil, J. Dybko, A. Łojko-Dankowska, D. Dytfeld, A. Nowicki, T. Wróbel, K. Kuliczkowski, M. Komarnicki 3. SEL24 dualny inhibitor kinaz PIM i FLT3 jako potencjalny lek w leczeniu nowotworów hematologicznych W. Czardybon (Kraków) W. Czardybon, A. Gołas, R. Windak, M. Gałęzowski, P. Guzik, M. Zawadzka, E. Gabor-Worwa, B. Winnik, M. Prochorec-Sobieszek, A. Szumera-Ciećkiewicz, T. Sewastianik, E. Mądro, E. Lech-Marańda, K. Warzocha, P. Juszczyński, K. Brzózka WILHELM MEYER-SCHWARTAU Standaryzacja w cytometrii przepływowej Przewodniczący: P. Smolewski (Łódź) Współprzewodniczący: T. Szczepański (Zabrze) 1. Residual disease monitoring in CLL and MM A. Rawstron (Wielka Brytania) 2. Nowoczesna diagostyka i monitorowanie ostrych białaczek wg standardów EuroFlow T. Szczepański (Zabrze) 3. Nowe możliwości wykorzystania cytometrii przepływowej w praktyce hematologicznej J. Roliński (Lublin) RUDOLF VIRCHOW Hematologia eksperymentalna Przewodniczący: W. W. Jędrzejczak (Warszawa) Współprzewodniczący: M. Z. Ratajczak (Szczecin, USA) 1. Novel view on adult stem cell compartment - of primordial germ cells (PGC), very small embryonic like stem cells (VSEL) and hematopoiesis M. Z. Ratajczak (Szczecin, USA) 2. Zarodkowe komórki macierzyste K. Archacka (Warszawa) 3. Indukowane pluripotencjalne komóki macierzyste M. Zychowicz (Warszawa)

29 sobota, r. 4. Komórki macierzyste białaczek W. W. Jędrzejczak (Warszawa) 1. The variable apoptotic effect of increasing concentrations of glucocorticoids on normal hematopoietic stem/progenitor cells from the human bone marrow M. P. Kawa (Szczecin) M. P. Kawa, A. Sobuś, E. Pius-Sadowska, D. Rogińska, K. Łuczkowska, M. Kotowski, E. Paczkowska, M. Ostrowski, A. Syrenicz, B. Machaliński 2. Normal hematopoietic stem/progenitor cells isolated from human bone marrow are susceptible to glucocorticoids-induced apoptosis via the regulation of signal transduction pathways involved in cell cycle M. P. Kawa (Szczecin) M. P. Kawa, A. Sobuś, E. Pius-Sadowska, D. Rogińska, K. Łuczkowska, M. Kotowski, E. Paczkowska, M. Ostrowski, A. Syrenicz, B. Machaliński CARL LOEWE Zespoły mielodysplastyczne Przewodniczący: J. Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa) Współprzewodniczący: M. Podolak-Dawidziak (Wrocław) 1. Zaburzenia molekularne w zespołach mielodysplastycznych: znaczenie rokownicze i implikacje terapeutyczne L. Gil (Poznań) 2. Czynniki prognostyczne w zespołach mielodysplastycznych: stare i nowe J. Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa) 3. Miejsce czynników stymulujących erytropoezę i trombopoezę w zespołach mielodysplastycznych M. Podolak-Dawidziak (Wrocław) 1. Wyniki leczenia chorych na zespoły mielodysplastyczne z zastosowaniem transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych: badanie wieloośrodkowe Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek PALG L. Gil (Poznań) L. Gil, J. Dwilewicz-Trojaczek, M. Komarnicki, S. Kyrcz-Krzemień, M. Markiewicz, M. Dzierżak-Mietła, P. Zielińska, A. Nowicki, M. Barańska, J. Styczyński, M. Bieniaszewska, A. Hellmann, G. Basak, K. Mądry, W. W. Jędrzejczak, A. Lange, K. Hałaburda, B. Jakubas, P. Mensah-Glanowska, P. Rzepecki, A. Wierzbowska, M. Ussowicz, J. Dybko, T. Wróbel, T. Czerw, S. Giebel

30 sobota, r. 2. Azacitidine for myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia - single centre experience K. Woźniczka (Katowice) H. Helbig, K. Torba, K. Woźniczka, B. Stella Hołowiecka, D. Kata, M. Krawczyk- Kuliś, A. Wieczorkiewicz-Kabut, S. Kyrcz-Krzemień 3. Charakterystyka chorych na przewlekłą białaczkę mielomonocytową na podstawie ogólnopolskiego prospektywnego rejestru MDS/CMML A. Waszczuk-Gajda (Warszawa) K. Mądry, A. Waszczuk-Gajda, J. Drozd-Sokołowska, B. Stella-Hołowiecka, A. Kopińska, A. Jachalska, P. Szwedyk, A. Kołkowska-Leśniak, A. Sikorska, A. Obara, D. Krochmalczyk, D. Zawirska, E. Subocz, E. Wasilewska, M. Wojciechowska, A. Mital, M. Górka, R. Machowicz, W. W. Jędrzejczak, M. Paszkowska-Kowalewska, J. Dwilewicz-Trojaczek GRYFITÓW Ostre białaczki limfoblastyczne Przewodniczący: S. Giebel (Gliwice) Współprzewodniczący: M. Krawczyk-Kuliś (Katowice) 1. Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z obecnością chromosomu Filadelfia w dobie inhibitorów kinazy tyrozynowej A. Czyż (Poznań) 2. Treatment of Ph-negative acute lymphoblastic leukemia in young adults. Current practice in Europe R. Bassan (Włochy) 1. Powierzchniowa ekspresja receptora TSLPR (CRLF2) maskuje predykcyjny wpływ delecji genu IKZF1 na poziom minimalnej choroby resztkowej w trakcie indukcji remisji dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) A. Pastorczak (Łódź) A. Pastorczak, Ł. Sędek, M. Braun, J. Madzio, A. Son, W. Fendler, M. Chmielewska, J. Taha, P. Górniak, M. Romiszewska, M. Matysiak, K. Derwich, M. Lejman, J. Kowalczyk, W. Badowska, M. Niedźwiedzki, B. Kazanowska, T. Szczepański, W. Młynarski 2. Rola szlaku sygnałowego MAPK/ERK w indukowaniu oporności na glikokortykosteroidy (GKS) w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej (OBL) A. Polak (Warszawa) A. Polak, P. Kiliszek, T. Sewastianik, M. Szydłowski, E. Jabłońska, E. Białopiotrowicz, P. Górniak, S. Markowicz, E. Nowak, M. A. Grygorowicz, D. Nowis, J. Gołąb, S. Giebel, E. Lech-Marańda, K. Warzocha, P. Juszczyński

XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW PROGRAM SZCZEGÓŁOWY. SZCZECIN, 23-26 WRZEŚNIA 2015 r.

XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW PROGRAM SZCZEGÓŁOWY. SZCZECIN, 23-26 WRZEŚNIA 2015 r. XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW Azoty Arena, ul. Szafera 3-7, Szczecin PROGRAM SZCZEGÓŁOWY SZCZECIN, 23-26 WRZEŚNIA 2015 r. czwartek, 24.09.2015 r. 08.00-09.30 RUDOLF VIRCHOW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie. Personel i instytucje 13, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 2 Program specjalizacji z hematologii 15, Andrzej Hellmann, Iwona Hus, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Program konferencji PALG / PLRG (XXIV) 1-2 Października 2010

Program konferencji PALG / PLRG (XXIV) 1-2 Października 2010 Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl, jholowiecki@io.gliwice.pl, tel.: +48 32 278 8523, lub +48 32 278 8529, fax: +48 32 2788524 Stowarzyszenie Polska Grupa Badawcza

Bardziej szczegółowo

SESJA JESIENNA POLSKIEJ SZKOŁY HEMATOLOGII

SESJA JESIENNA POLSKIEJ SZKOŁY HEMATOLOGII SESJA JESIENNA POLSKIEJ SZKOŁY HEMATOLOGII Pod patronatem PTHiT 20-21 października 2016 w Zamościu. Centrum Kultury Filmowej Stylowy Polish School of Haematology Autumn Session. 20-21 of October 2016,

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 7 listopada 2013 Zespół ds. Transplantacji Szpiku narada robocza godz. 19.00 Miejsce: Salka Szkoleniowa, Hotel Ursynów

CZWARTEK 7 listopada 2013 Zespół ds. Transplantacji Szpiku narada robocza godz. 19.00 Miejsce: Salka Szkoleniowa, Hotel Ursynów Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl tel.: +48 32 278-8523, -8529, fax: +48 32 278-8524 PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH 8-9 listopada 2013 Stowarzyszenie Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl tel.: +48 32 278-8523, -8529, fax: +48 32 278-8524 PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH 8-9 listopada 2013 Stowarzyszenie Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl tel.: +48 32 278-8523, -8529, fax: +48 32 278-8524 PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH 8-9 listopada 2013 Stowarzyszenie Polska

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu chłonnego

Nowotwory układu chłonnego Nowotwory układu chłonnego Redakcja: Krzysztof Warzocha, Monika Prochorec-Sobieszek, Ewa Lech-Marańda Zespół autorski: Sebastian Giebel, Krzysztof Jamroziak, Przemysław Juszczyński, Ewa Kalinka-Warzocha,

Bardziej szczegółowo

VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne 20 października 2017, Zamość, Hotel Artis Zamość Sitaniec 1 program VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne 20 października 2017, Zamość, Hotel Artis Zamość Sitaniec

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Dolny nad Wisłą

Kazimierz Dolny nad Wisłą II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 11-13.05.2017 r. ZAKAŻENIA W HEMATOLOGII I TRANSPLANTOLOGII Batumi Conference & Event Agency Sp. z o.o. ul. Marconich 2 lok. 13, 02-954 Warszawa Tel.: +48 22 885 89

Bardziej szczegółowo

Nowotwory hematologiczne wysokiego ryzyka

Nowotwory hematologiczne wysokiego ryzyka Konferencja szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów Nowotwory hematologiczne wysokiego ryzyka Przewodniczący: prof. Kazimierz Kuliczkowski PROGRAM 10-11 kwietnia 2015 r. WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek Czwartek, 05 listopada 2009 Program 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek 10.45 11.00 Przerwa na kawę Sesja I 11.00 14.00 Przewodniczą: E.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 624 Poz. 71 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Lek. Dominika Kulej. Przebieg kliniczny a wyjściowy status białek oporności wielolekowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Lek. Dominika Kulej. Przebieg kliniczny a wyjściowy status białek oporności wielolekowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci Lek. Dominika Kulej Katedra i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Przebieg kliniczny a wyjściowy status białek oporności wielolekowej w leczeniu ostrej białaczki

Bardziej szczegółowo

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa PTHiT Hematologia Kliniczna i Doświadczalna I Komunikat 16-18.05.2014 r. Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny www.hematoonkologia.pl/konferencja Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: 60-569 Poznań, ul, Szamarzewskiego 82/84 Tel. /Fax: 61/8549383, 61/8549356 Strona WWW: www.hematologia.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 618 Poz. 51 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : HEMATOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Hematologia Kliniczna i Doświadczalna. II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa r. Hotel Król Kazimierz Kazimierz Dolny

PROGRAM. Hematologia Kliniczna i Doświadczalna. II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa r. Hotel Król Kazimierz Kazimierz Dolny II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Hematologia Kliniczna i Doświadczalna 20-22.05.2016 r. Hotel Król Kazimierz Kazimierz Dolny PROGRAM www.hematoonkologia.pl/konferencja Czwartek, 19 maja 2016 17:00

Bardziej szczegółowo

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej MedTrends 2016 Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze, 18-19 marca 2016 r. Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Hematologia Kliniczna i Doświadczalna I Komunikat 20-22.05.2016 r. Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny www.hematoonkologia.pl/konferencja Szanowni Państwo Szanowni

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Informacja prasowa Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Warszawa, 28 października Chorzy na szpiczaka mnogiego w Polsce oraz ich bliscy mają możliwość uczestniczenia

Bardziej szczegółowo

ALLOPRZESZCZEPIENIE KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH w PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZCE LIMFOCYTOWEJ w POLSCE ANKIETA WIELOOŚRODKOWA

ALLOPRZESZCZEPIENIE KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH w PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZCE LIMFOCYTOWEJ w POLSCE ANKIETA WIELOOŚRODKOWA ALLOPRZESZCZEPIENIE KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH w PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZCE LIMFOCYTOWEJ w POLSCE ANKIETA WIELOOŚRODKOWA Ośrodek koordynujący: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Dr hab. med. Grzegorz W. Basak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa, 17.12.15

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z HEMATOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka hematologiczna

Diagnostyka hematologiczna Diagnostyka hematologiczna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np.

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B. załącznik nr 5 do zarządzenia 45/2008/DGL z dnia 7 lipca 2008 r. załącznik nr 33 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B. Załącznik nr do zarządzenia Nr./2008/DGL Prezesa NFZ Nazwa programu: PROFILAKTYKA I TERAPIA KRWAWIEŃ U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B. ICD- 10 D 66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII D 67 Dziedziczny niedobór

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK HEMATOPOETYCZNYCH

PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK HEMATOPOETYCZNYCH KATEDRA I KLINIKA PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK HEMATOPOETYCZNYCH SEMINARIUM VI ROK DR HAB. MED. JAN STYCZYŃSKI, PROF. UMK Transplantacja szpiku

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień r.

Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień r. Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień 30.06.2017 r. BIAŁYSTOK Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Choroby sieroce w hematologii

Choroby sieroce w hematologii Choroby sieroce w hematologii Wiesław Wiktor Jędrzejczak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Definition the European Commission on Public

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90)

LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90) Załącznik B.13. LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji do leczenia bortezomibem 1.1 Leczenie bortezomibem nowo zdiagnozowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie?

Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie? Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie? lek. med. Marek Dudziński Oddział Hematologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE U DZIECI

CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE U DZIECI Prof. dr hab.med. Jacek Wachowiak CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE PODZIAŁ CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE 1. CHŁONIAKI NIEZIARNICZE 2. CHOROBA HODGKINA (ZIARNICA ZŁOŚLIWA) EPIDEMIOLOGIA - OK. 10% NOWOTWORÓW Klinika Onkologii, Hematologii

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W ramach realizacji zapisów Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,

Bardziej szczegółowo

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny

Bardziej szczegółowo

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek CZYM JEST RAK KRWI? Rak krwi - nowotwór, który atakuje system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy wiele rodzajów raka

Bardziej szczegółowo

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007.

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007. Załącznik nr 2 PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007. Świadczenia środki bieżące ) Badania diagnostyczne wykonywane przy rozpoznaniu, wykraczające poza minimalny panel, który może być pokryty ze środków

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii experience makes the difference Magdalena Władysiuk, lek. med., MBA Cel terapii w onkologii/hematologii Kontrola rozwoju choroby Kontrola objawów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Prof. Andrzej Hellmann Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Seminarium Edukacyjne Innowacje

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: PROGRAM WYKRYWANIA I ROZPOZNAWANIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE Dokument programu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Dr hab.n.med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś Katowice, 29.09.2015. Recenzja. rozprawy doktorskiej Lekarza Pawła Jarosza

Dr hab.n.med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś Katowice, 29.09.2015. Recenzja. rozprawy doktorskiej Lekarza Pawła Jarosza Dr hab.n.med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś Katowice, 29.09.2015 Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 25 40-032 Katowice Recenzja

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W roku 2013 na podstawie raportów nap³ywaj¹cych z 18 oœrodków transplantacyjnych (CIC), posiadaj¹cych pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Norbert Grząśko w imieniu Polskiej Grupy Szpiczakowej Lublin, 12.04.2008

Dr n. med. Norbert Grząśko w imieniu Polskiej Grupy Szpiczakowej Lublin, 12.04.2008 Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia układem CTD (cyklofosfamid, talidomid, deksametazon) u chorych na szpiczaka plazmocytowego aktualizacja danych Dr n. med. Norbert Grząśko w imieniu Polskiej

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 9

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 9 Załącznik nr 9 Nazwa programu: do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) ICD 10 grupa rozpoznań obejmująca nowotwory

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Robak

Prof. dr hab. Tadeusz Robak Prof. dr hab. Tadeusz Robak WYKŁAD INAUGURACYJNY PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH - NADZIEJE I RZECZYWISTOŚĆ Przeszczepianie komórek krwiotwórczych ma na celu całkowite zastąpienie układu krwiotwórczego

Bardziej szczegółowo

Rysunek. Układ limfatyczny.

Rysunek. Układ limfatyczny. Informacja dotyczy rodzaju chłoniaka nieziarniczego zwanego chłoniakiem z małych limfocytów B. Warto również przeczytać informacje na temat przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL), która jest podobnym

Bardziej szczegółowo

Hematologia molekularna nowoczesna metodologia w służbie pacjenta i nauki

Hematologia molekularna nowoczesna metodologia w służbie pacjenta i nauki NAUKA 4/2009 137-142 MICHAŁ WITT Hematologia molekularna nowoczesna metodologia w służbie pacjenta i nauki W ciągu ostatnich lat obserwuje się gwałtowny rozwój metod molekularnych, pozwalających w sposób

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: PROGRAM WYKRYWANIA I ROZPOZNAWANIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE. Program realizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY 13-14 listopada 2012

PROGRAM NAUKOWY 13-14 listopada 2012 PROGRAM NAUKOWY 13-14 listopada 2012 Jubileuszowe Posiedzenie Naukowe pt. Osiągnięcia hemato-onkologii dziecięcej w Polsce 13 listopada 2012 (Zamek Królewski w Warszawie) 9:45-10:00 Otwarcie Konferencji,

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO! Wygraj dla kogoś ŻYCIE!

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO! Wygraj dla kogoś ŻYCIE! ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO! Wygraj dla kogoś ŻYCIE! Ty też możesz podarować komuś szansę na nowe życie! Dzieląc się cząstką siebie możemy dokonać wielkich czynów możemy pomóc wygrać komuś życie! Co godzinę

Bardziej szczegółowo

Immunologia komórkowa

Immunologia komórkowa Immunologia komórkowa ocena immunofenotypu komórek Mariusz Kaczmarek Immunofenotyp Definicja I Charakterystyczny zbiór antygenów stanowiących elementy różnych struktur komórki, związany z jej różnicowaniem,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16-17.03.201217.03.2012 PLRG / PALG 16-17.03.2012

Warszawa, 16-17.03.201217.03.2012 PLRG / PALG 16-17.03.2012 Przegląd badań klinicznych PLRG Konferencja PLRG i PALG Warszawa, 16-17.03.201217.03.2012 Janusz Szczepanik CRO Quantum Satis 1 Badania kliniczne PLRG PLRG R-CVP/CHOP (PLRG4) HOVON 68 CLL Watch and Wait

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ POGLĄDOWY Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych 1

ARTYKUŁ POGLĄDOWY Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych 1 ARTYKUŁ poglądowy Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych Jerzy Hołowiecki Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 8

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Nazwa programu: do Zarządzenia 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) ICD 10 grupa rozpoznań obejmująca nowotwory

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi?

Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi? 1 Zaburzenia hemostazy skazy krwotoczne płytkowe 2 Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi? 3 4 Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH.

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Załącznik nr 5 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Nazwa zadania: Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Spis treœci tomu 1. 1. Epidemiologia nowotworów z³oœliwych u dzieci Jerzy R. Kowalczyk... 3

Spis treœci tomu 1. 1. Epidemiologia nowotworów z³oœliwych u dzieci Jerzy R. Kowalczyk... 3 Spis treœci tomu 1 Wykaz skrótów...................................... XV I. Wiadomoœci ogólne................................ 1 1. Epidemiologia nowotworów z³oœliwych u dzieci Jerzy R. Kowalczyk... 3

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV HCV zidentyfikowany w 1989 roku należy do rodziny Flaviviridae zawiera jednoniciowy RNA koduje białka strukturalne i niestrukturalne (co najmniej 10) ma 6 podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Perspektywy w onkologii molekularnej II zjazd Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

PROGRAM KONFERENCJI. Perspektywy w onkologii molekularnej II zjazd Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie PROGRAM KONFERENCJI Perspektywy w onkologii molekularnej II zjazd Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 4 kwietnia 2017 9.30-10.00 Rejestracja i kawa 10.00-10.10 Dyrektor COI - Prof.

Bardziej szczegółowo

Dr n.med. Małgorzata Stachowicz Dr n. biol. Krystyna Jagoda Tel:

Dr n.med. Małgorzata Stachowicz Dr n. biol. Krystyna Jagoda Tel: L.p. Ośrodek 1 Pracownia Diagnostyki Molekularnej Zakład Diagnostyki Hematologicznej Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 19 31-501 Kraków Laboratorium Referencyjne w Polsce 2 Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu Nazwa programu: Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011r. LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH ICD-10 C 82 chłoniak grudkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

XI-ty Zjazd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Kraków stycznia Novotel City West. Al. Armii Krajowej 11, Kraków

XI-ty Zjazd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Kraków stycznia Novotel City West. Al. Armii Krajowej 11, Kraków XI-ty Zjazd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce Kraków 17-19 stycznia 2013 Novotel City West Al. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w XI-tym Zjeździe

Bardziej szczegółowo

Postępy w leczeniu chorób rozrostowych krwi. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie

Postępy w leczeniu chorób rozrostowych krwi. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie zaprasza na Oficjalne otwarcie Oddziału Hematoonkologii w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie oraz Międzynarodową Konferencję Naukową

Bardziej szczegółowo

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski III rok Wydział Lekarski Immunologia ogólna z podstawami immunologii klinicznej i alergologii rok akademicki 2016/17 PROGRAM WYKŁADÓW Nr data godzina dzień tygodnia Wyklady IIIL 2016/2017 tytuł Wykladowca

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Medycyna Molekularna w Praktyce Klinicznej Typ studiów:

Bardziej szczegółowo

dkms.pl Fundacja DKMS, wrzesień 2016

dkms.pl Fundacja DKMS, wrzesień 2016 dkms.pl, wrzesień 2016 O fundacji DKMS została założona w 2008 roku i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, na rzecz Pacjentów chorych na białaczkę

Bardziej szczegółowo

ICD-10 C 92.1 przewlekła białaczka szpikowa Dziedzina medycyny: hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca

ICD-10 C 92.1 przewlekła białaczka szpikowa Dziedzina medycyny: hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca Nazwa programu: Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ ICD-10 C 92.1 przewlekła

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH WDROŻENIE PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE OSTREJ BIAŁACZKI U DZIECI

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH WDROŻENIE PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE OSTREJ BIAŁACZKI U DZIECI MINISTERSTWO ZDROWIA Akceptuję Minister Zdrowia... Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: WDROŻENIE PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE OSTREJ BIAŁACZKI U DZIECI

Bardziej szczegółowo

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu Nazwa programu: Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 października 2008 roku LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH ICD-10 C 82 chłoniak grudkowy

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DAWSTWIE SZPIKU

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DAWSTWIE SZPIKU NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DAWSTWIE SZPIKU Fundacja DKMS, wrzesień 2016 dkms.pl O FUNDACJI DKMS Fundacja DKMS została założona w 2008 roku i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) Załącznik nr 25 do zarządzenia 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO (PLAZMOCYTOWEGO) ICD-10 C 90.0 szpiczak mnogi Dziedzina

Bardziej szczegółowo

C. Średnia liczba pacjentów leczona w ośrodku kwartalnie z uwzględnieniem rodzaju skazy.

C. Średnia liczba pacjentów leczona w ośrodku kwartalnie z uwzględnieniem rodzaju skazy. Wyniki raportu za 2013 rok sporządzone w oparciu o dane przesłane przez wojewódzkich koordynatorów ds. leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych - DOROŚLI A. Dane organizacyjne. 11 ośrodków dysponuje

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: PROGRAM WYKRYWANIA I ROZPOZNAWANIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE. Program realizowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA

DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA PACJENTÓW W OKRESIE OKOŁOPRZESZCZEPOWYM Katarzyna Popko Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM ZASADY DOBORU DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Cel programu: 1. wydłużenie czasu przeżycia chorych na szpiczaka mnogiego ( plazmocytowego), 2. uzyskanie remisji choroby, 3. poprawa jakości życia.

Cel programu: 1. wydłużenie czasu przeżycia chorych na szpiczaka mnogiego ( plazmocytowego), 2. uzyskanie remisji choroby, 3. poprawa jakości życia. Nazwa programu LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO (PLAZMOCYTOWEGO) ICD 10 C 90.0 szpiczak mnogi Dziedzina medycyny: hematologia. Cel programu: 1. wydłużenie czasu przeżycia chorych na szpiczaka

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy):

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): CHOROBY WEWNĘTRZNE WNM, rok akademicki 2016/2017; 5 rok studiów, kierunek lekarski Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): wykłady seminaria ćwiczenia 64 12 20 1 /

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Spis tre 1. Podstawy immunologii 11 2. Mechanizmy immunopatologiczne 61

Spis tre 1. Podstawy immunologii 11 2. Mechanizmy immunopatologiczne 61 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego 6 Przedmowa do wydania pierwszego oryginalnego 6 Przedmowa do wydania drugiego oryginalnego 7 Przedmowa do wydania drugiego oryginalnego zmienionego i uaktualnionego

Bardziej szczegółowo

Hematologia laboratoryjna

Hematologia laboratoryjna Hematologia laboratoryjna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 w zakresie zmiany sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego Leczenie chłoniaków

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 268/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie usunięcia świadczenia obejmującego podawanie nelarabiny w rozpoznaniach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15693 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo