PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO"

Transkrypt

1 Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o Piaseczno ul. Puławska 38 tel fax PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JEDNOSTKA POMIAROWA Manufaktura Technologiczna ul. Puławska 38, Piaseczno OBIEKT: ZLECENIODAWCA: Trybunał Konstytucyjny Al. Szucha 12A, Warszawa Trybunał Konstytucyjny, Al. Wiejska 12A, Warszawa Autor opracowania: Sprawdzający: Wojciech Kostrzewa Angelika Paryło KWIECIEŃ 2015 Opracowanie stanowi własność intelektualną Manufaktury Technologicznej sp. z o.o. i objęte jest ochroną zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U Nr 24 poz. 83]. POWIELANIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW OPRACOWANIA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIŻ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA I WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

2 P rojek t s ys te mu e l ek troak us ty cz n ego D uż ej Sa li Ro z p raw Tr yb u na łu K o ns ty tu c yj ne go Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH PRZEDMIOT OPRACOWANIA Zakres opracowania ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE OPIS PROJEKTU Elementy składowe systemu elektroakustycznego: System nagłośnienia frontowego Dużej Sali Rozpraw System nagłośnienia monitorowego stołu sędziowskiego Dużej Sali Rozpraw System odsłuchu w kabinie akustyka System wejść mikrofony bezprzewodowe WYTYCZNE DLA BRANŻ Wytyczne dla branży elektrycznej Wytyczne dla branży wentylacyjnej ZESTAWIENIE SYMBOLI UŻYWANYCH W OPRACOWANIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW SPIS RYSUNKÓW:... 16

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, a firmą Manufaktura Technologiczna, ul. Puławska 38, Piaseczno, II. Uzgodnienia z Inwestorem. 3

4 2. WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH [1] Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogólne. PN-92/T , [2] Urządzenia systemów elektroakustycznych. Głośniki i zestawy głośnikowe PN-EN :2005, [3] Słownictwo telekomunikacyjne. Elektroakustyka. Nazwy i określenia. PrPN/T-01009, [4] PN-EN 60064:2001, Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania bezpieczeństwa użytkowania, [5] PN-87/E /04, PN-76/E przepusty kablowe, linie kablowe, [6] BN-76/ , Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogólne wymagania i badania, [7] BN-76/ , Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania, [8] BN-73/ , Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej. Ogólne wymagania i badania, [9] AES/EBU, Zbiór norm i zaleceń Audio Engineering Society i European Broadcasting Union dotyczących transmisji i wymiany cyfrowych sygnałów fonicznych. 4

5 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Obiekt: Duża Sala Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego Lokalizacja: Al. Szucha 12A, Warszawa Inwestor: Trybunał Konstytucyjny Al. Szucha 12A, Warszawa Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu elektroakustycznego Dużej Sali Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. 3.1 Zakres opracowania Opracowanie obejmuje następujące elementy: 1) System nagłośnienia frontowego Dużej Sali Rozpraw, 2) System nagłośnienia monitorowego stołu sędziowskiego, 3) System odsłuchu w kabinie akustyka, 4) System wejść mikrofony bezprzewodowe. Dokumentacja będzie stanowiła podstawę dla Zamawiającego do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji. 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Założenia projektowe opracowano na podstawie audytu akustycznego i elektroakustycznego przeprowadzonego w lutym 2015r, ustaleń z Inwestorem, oraz wymagań stawianych tego typu obiektom. Założenia projektowe dla Dużej Sali Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego Duża Sala Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego jest miejscem, w którym przeprowadzane są najwyższej wagi przewody sądowe. Dlatego kluczowym zadaniem w tego typu pomieszczeniach jest uzyskanie możliwie wysokiego współczynnika transmisji mowy (STI- Speach Transmission Index). W toku przeprowadzonych pomiarów akustycznych uzyskano średni wskaźnik STI na poziomie 0,54. Założeniem tego projektu jest uzyskanie wskaźnika STI na poziomie powyżej 0,60 na obszarze min. 90% audytorium. 5

6 Ponieważ w trakcie przeprowadzonego audytu zaobserwowano niską jakość głośników sufitowych, nie współmiernych do pozostałego systemu elektroakustycznego, dlatego głównym założeniem tego opracowania jest zaprojektowanie systemu zestawów głośnikowych najwyżej jakości rozmieszczonych tak, aby zagwarantować możliwie wyrównane pokrycie dźwiękiem całego obszaru audytorium. Pozostałe elementy systemu elektroakustycznego w postaci mikrofonów przewodowych, rejestratorów, cyfrowych procesorów sygnałowych, pozostają bez zmian. W celu uzyskania odpowiednich parametrów akustycznych pomieszczenia, zakłada się, że system nagłośnieniowy będzie podzielony na poszczególne strefy nagłośnieniowe, odpowiednio skompensowane czasowo względem siebie. Aby uniknąć niepożądanych odbić ze ścian bocznych oraz interferencji pomiędzy poszczególnymi zestawami głośnikowymi, zdecydowano się na rozwiązanie w postaci zestawów głośnikowych o stałej stożkowej kierunkowości. Ze względu na fakt, że w posiadanych cyfrowych procesorach sygnałowych moc obliczeniowa jest na wyczerpaniu, założono korzystanie w przypadku projektowanych zestawów głośnikowych z nastawów fabrycznych korekcji barwy oraz kompensacji czasowych zaimplementowanych we wzmacniaczach mocy. W celu uzyskania jak najwyższych walorów dźwiękowych, zdecydowano się na wykorzystanie do zestawów głośnikowych dedykowanych wzmacniaczy z wbudowanym cyfrowym procesorem sygnałowym. 6

7 P rojek t s ys te mu e l ek troak us ty cz n ego D uż ej Sa li Ro z p raw Tr yb u na łu K o ns ty tu c yj ne go 5. OPIS PROJEKTU 5.1 Elementy składowe systemu elektroakustycznego: a) System nagłośnienia frontowego Dużej Sali Rozpraw, b) System nagłośnienia monitorowego stołu sędziowskiego Dużej Sali Rozpraw, c) System odsłuchu w kabinie akustyka, d) System wejść mikrofony bezprzewodowe. 5.2 System nagłośnienia frontowego Dużej Sali Rozpraw W Dużej Sali Rozpraw przewidziano system nagłośnienia frontowego składający się z poszczególnych stref: Strefę stołu sędziowskiego stanowić będą 3 zestawy głośnikowe (oznaczone ZG 01-03), podczepione pod żelbetową belkę konstrukcyjną (mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów producenta z atestami, waga zestawu głośnikowego do 6kg). Zestawy głośnikowe zasilane będą z pierwszego kanału wzmacniacza mocy AMP strefę obejmującą przestrzeń przed stołem sędziowskim oraz pierwsze rzędy widowni stanowić będą 3 zestawy głośnikowe (oznaczone ZG 04-06), podczepione pod żelbetową belkę konstrukcyjną (mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów producenta z atestami, waga zestawu głośnikowego do 6kg), skierowane w stronę widowni. Zestawy głośnikowe zasilane będą z drugiego kanału wzmacniacza mocy AMP strefę obejmującą główną przestrzeń publiczności stanowić będą 4 zestawy głośnikowe (oznaczone ZG 07-10), podczepione pod żelbetową belkę konstrukcyjną (mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów producenta z atestami, waga zestawu głośnikowego do 6kg), skierowane w tylną część widowni. Zestawy głośnikowe zasilane będą z pierwszego kanału wzmacniacza mocy AMP 02. Strefa pod antresolą obejmuje 2 zestawy głośnikowe (ZG 11-12), podczepione pod strop (mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów producenta z atestami, waga zestawu głośnikowego do 3kg). Zestawy głośnikowe zasilane będą z drugiego kanału wzmacniacza mocy AMP 02.

8 Celem uzyskania odpowiedniej kompensacji czasowej poszczególnych stref, planuje się opóźnić poszczególne strefy nagłośnieniowe: 2 strefę nagłośnieniową planuje się opóźnić względem strefy pierwszej o ok. 18,7ms. Dokładne wartości kompensacji czasowej zostaną ustalone po pomiarach akustycznych w trakcie kalibracji systemu elektroakustycznego, Strefę pod antresolą planuje się opóźnić względem strefy pierwszej o ok. 36,2ms. Dokładne wartości kompensacji czasowej zostaną ustalone po pomiarach akustycznych w trakcie kalibracji systemu elektroakustycznego. Planuje się wykorzystanie zestawów o kompaktowych rozmiarach, wysokiej skuteczności, możliwie wyrównanym paśmie przenoszenia i stałej kierunkowości. Kolor zestawów głośnikowych (czarny lub biały) zostanie ustalony z Inwestorem. Celem dopasowania charakterystyki częstotliwościowej zestawów głośnikowych do znajdujących się w ich pobliżu powierzchni odbijających, należy wykorzystać filtry półkowe we wzmacniaczach mocy. Nastawy programów wzmacniacza powinny być dedykowane do ściśle określonego modelu zestawu głośnikowego. Szczegółowe ustawienia korekcji barwy zostaną ustalone po pomiarach akustycznych w trakcie kalibracji systemu elektroakustycznego. W razie konieczności zostanie zastosowany korektor parametryczny w procesorze wzmacniaczy mocy. Szczegółowe rozmieszczenie i pochylenie zestawów głośnikowych przedstawia Rys.3. Wzmacniacze do zestawów głośnikowych będą połączone z procesorem sygnałowym (PRC 03) będącym na wyposażeniu Trybunału Konstytucyjnego. Schemat połączeń urządzeń elektroakustycznych przedstawia Rys System nagłośnienia monitorowego stołu sędziowskiego Dużej Sali Rozpraw Nagłośnienie monitorowe stołu sędziowskiego będą stanowiły indywidualne kompaktowe monitory odsłuchowe przeznaczone dla sędziów. Ich celem będzie uzyskanie jeszcze wyższej zrozumiałości mowy. Nagłośnienie monitorowe będzie wykorzystane jedynie wówczas, gdy główne zestawy głośnikowe (ZG 01-03) nie zapewnią odpowiedniej zrozumiałości mowy. Dla zapewnienia sędziom odpowiedniego odsłuchu przewidziano łącznie 16 monitorów audio ZG S01-ZG S16. Planuje się wykorzystanie aktywnych kompaktowych monitorów studyjnych. 8

9 Sygnał audio do aktywnych monitorów (ZG S01-ZG S16) zapewnią ekspandery wyjściowe audio (EXP 8-01 i EXP 8-02). Rozszerzenie systemu elektroakustycznego o kompaktowe monitory odsłuchowe wymaga użycia dodatkowego procesora sygnałowego (PRC 04). W celu uniknięcia sprzężeń zwrotnych pomiędzy mikrofonami stołu sędziowskiego a monitorami odsłuchowymi, sygnał z danego monitora odsłuchowego będącego w bliskim sąsiedztwie otwartego mikrofonu zostanie automatycznie wyciszony. Wyciszenie poszczególnych zestawów głośnikowych będzie zrealizowane za pomocą Logic Box a (Logic 01). Za automatyczne wyciszanie zestawów głośnikowych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie otwartych mikrofonów odpowiadać będzie funkcja automatycznego miksera zainstalowana w procesorze sygnałowym PRC System odsłuchu w kabinie akustyka W kabinie akustyka zaplanowano zastosowanie profesjonalnego systemu odsłuchowego w postaci monitorów studyjnych bliskiego pola (ZGR 01 i ZGR 02). Para monitorów studyjnych zostanie podłączona do posiadanego przez Trybunał Konstytucyjny procesora sygnałowego DSP (PRC 03, przyłącza sygnałowe rezerwowe). Monitory będą posiadały płynną regulację poziomu sygnału na panelu przednim. 5.5 System wejść mikrofony bezprzewodowe System wejść zakłada modernizację mikrofonów bezprzewodowych w oparciu o modele umożliwiające pracę w wolnych częstotliwościach radiowych (z wykluczeniem pasma E: MHz, obecnie stosowanego przez niektóre z używanych systemów bezprzewodowych). Zaprojektowano modernizację 4 kanałów systemów bezprzewodowych, w oparciu o model z mikrofonem do ręki z charakterystyką kardioidalną. Systemy bezprzewodowe będą zainstalowane w skrzyni transportowej typu flight case. 9

10 6. WYTYCZNE DLA BRANŻ 6.1 Wytyczne dla branży elektrycznej W celu zminimalizowania ryzyka przenikania zakłóceń elektromagnetycznych do systemu elektroakustycznego od takich źródeł jak regulatory tyrystorowe systemu oświetleniowego system zasilania systemu elektroakustycznego należy wykonać wg przyjętych poniżej zasad: a) system elektroakustyczny należy zasilić z jednego źródła zasilania, z głównej rozdzielni z pominięciem rozdzielni pośrednich. W rozdzielni głównej należy przewidzieć możliwość wyboru fazy mającej najmniejszy poziom zakłóceń elektromagnetycznych. b) Nie dopuszcza się zasilania urządzeń niewchodzących w skład systemu elektroakustycznego z jego rozdzielni. c) Nie dopuszcza się rozdziału zasilania urządzeń elektroakustycznych między 3 fazy zasilania, z wyjątkiem zespołu wzmacniaczy mocy d) Do poszczególnych rozdzielnic doprowadzić oddzielne, izolowane uziemienie technologiczne o oporności < 1 Ohm. Dla systemu elektroakustycznego przewiduje się tablicę zasilania w kabinie akustyka. Obwody rozdzielni powinny być załączane z jednego wyłącznika głównego znajdującego się w kabinie akustyka. Przewidywany maksymalny pobór mocy wynosi 1,3kW. 6.2 Wytyczne dla branży wentylacyjnej W kabinie akustyka należy przewidzieć klimatyzatory, które zapewnią temperaturę odpowiednią do pracy urządzeń systemu elektroakustycznego. 10

11 7. ZESTAWIENIE SYMBOLI UŻYTYCH W OPRACOWANIU L.p. Symbol Rodzaj urządzenia 1. AMP XX Wzmacniacz mocy 2. EXP 8 XX Ekspander 8 wyjść 3. LG XX Linia głośnikowa 4. Logic XX Logic Box 5. MIC XX System bezprzewodowy 6. PS XX Przewód mikrofonowy 7. PG XX Przewód głośnikowy 8. PRC XX Procesor sygnałowy 9. SKRZ XX Skrzynia transportowa 10. ZG XX Zestaw głośnikowy 11. ZG RXX Monitor studyjny do kabiny akustyka 12. ZG SXX Monitor odsłuchowy dla sędziego 11

12 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW Ponieważ niniejsza dokumentacja będzie służyć dalszemu zamówieniu publicznemu na wykonanie zaprojektowanego systemu, w poniższej tabeli podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności oraz parametrów technicznych i jakościowych jakim musi odpowiadać zaprojektowany system elektroakustyczny oraz jego poszczególne komponenty wraz z podaniem przykładowych urządzeń spełniających te wymagania. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów funkcjonalnych, technicznych i ilościowych dla poszczególnych urządzeń z poniższej tabeli jest konieczne, aby uzyskać zakładany efekt funkcjonalny, techniczny i artystyczny. Dopuszcza się wykonanie zaprojektowanego systemu w oparciu o rozwiązania równoważne na zasadach określonych w Art. 36a ust. 5 oraz Art. 36a ust.6 Ustawy Prawo Budowlane pod warunkiem, iż nie będzie ono skutkowało istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu Art. 36a ust1 Ustawy Prawo Budowlane. Urządzenia równoważne muszą posiadać parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe nie gorsze niż podane w poniższej tabeli. Zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trakcie postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez projekt, zarówno pod względem parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych jak i ilościowych. Wszystkie zmiany, modyfikacje w zakresie zaprojektowanych systemów muszą uzyskać pisemną akceptację autorów tego opracowania. 12

13 L.p. Symbol Rodzaj urządzenia 1.1 Nagłośnienie frontowe SALA DUŻA ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZG01-03 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - konstrukcja pasywna, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 113dB, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 135Hz-20kHz(-5 db), - promieniowanie: 100 (+/-5 ), - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 160 mm x 130 mm x 110 mm, - waga nie większa niż 6kg, - dedykowany uchwyt do podwieszenia ZG04-06 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - konstrukcja pasywna, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 116dB, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 90Hz-20kHz(-5 db), - promieniowanie: 100 (+/-5 ), - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 250 mm x 170 mm x 170 mm, - waga nie większa niż 6kg, - dedykowany uchwyt do podwieszenia ZG07-10 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - konstrukcja pasywna, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 116dB, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 90Hz-20kHz(-5 db), - promieniowanie: 100 (+/-5 ), - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 250 mm x 170 mm x 170 mm, - waga nie większa niż 6kg, - dedykowany uchwyt do podwieszenia ZG11-12 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - konstrukcja pasywna, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 113dB, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 135Hz-20kHz(-5 db), - promieniowanie: 100 (+/-5 ), - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 160 mm x 130 mm x 110 mm, - waga nie większa niż 6kg, - dedykowany uchwyt do podwieszenia AMP Wzmacniacz mocy - dwukanałowy wzmacniacz mocy - wbudowany procesor DSP realizujący następujące funkcje: - fabryczne presety dedykowane do oferowanych urządzeń głośnikowych, - 4-pasmowy korektor parametryczny, na kanał, - wbudowany generator szumu różowego i sygnału sinusoidalnego, - wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie informacji o nastawie parametrów oraz o stanie pracy urządzenia, - symetryczne wejścia analogowe 3-pin XLR, - wejścia cyfrowe w standardzie AES/EBU 3-pin XLR, - wyjście sterujące, umożliwiające sterowanie pojedynczym wzmacniaczem oraz całym systemem z poziomu komputera PC, - wentylator o automatycznie regulowanej prędkości pracy, - możliwość tworzenia i wywoływania gotowych ustawień dla poszczególnych konfiguracji ustawień, - moc wyjściowa nie mniejsza niż 2 x 600W przy obciążeniu 4Ω, 2 x 350W przy obciążeniu 8 Ω, - pasmo przenoszenia (-3dB) nie mniejsze niż 28 Hz 24 khz, - zniekształcenia THD+N (w paśmie 20 Hz 20 khz) nie większe 0,1%, - stosunek sygnału do szumu S/N (nieważony, RMS) nie mniejszy niż 105dBr, - przetwarzanie cyfrowe: - częstotliwość próbkowania 96 khz, - przetwarzanie A/C 27 Bit, przetwarzanie C/A 24 Bit, 13

14 - możliwość montażu w szafie rack 19, - waga nie większa niż: 10kg LG Przewód głośnikowy - przekrój przewodnika:2x4mm² - impedancja nie gorsza niż: 4,5 Ohm/km, - waga nie większa niż: 170g/m PS03-04 Przewód mikrofonowy - przekrój przewodnika nie mniejszy niż: 0,22m², - impedancja nie gorsza niż: 85 Ohm/km, - pojemność (żyła/żyła) nie gorsza niż: 60 pf/m 2.1 Nagłośnienie monitorowe ZG S01-16 Kompaktowy aktywny monitor studyjny - konstrukcja: aktywna, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 70-20kHz (tolerancja -6dB), - Max SPL nie mniej niż: 95dB, - gumowe podstawki eliminujące przenoszenie drgań z obudowy monitora na stół, - korekcja barwy w postaci przełącznika umożliwiająca dopasowanie charakterystyki częstotliwościowej do ustawienia monitora na stole, - złącze: XLR, - możliwość regulacji nachylenia kąta monitora, - wymiary (H wysokość x W szerokość x D głębokość) nie większe niż: 200x125x120mm, - waga nie większa niż: 1,6kg EXP Ekspander wyjściowy - kompatybilny z aktualnym system procesora DSP będącego na wyposażeniu TK, - minimum 8 wyjść analogowych, - minimum 1 złącze RJ45 do podłączenia z procesorem DSP, - rozdzielczość bitowa: min 24bit, - częstotliwość próbkowania: min 48kHz, - minimum 8 wejść logicznych PRC 04 Procesor sygnałowy - kompatybilny z aktualnym system procesorów DSP będącego na wyposażeniu TK, - minimum 2 wejścia analogowe, - minimum 2 wyjścia analogowe, - złącza do sterowania modułem wejść/wyjść logicznych Logic Box (RCB), - komunikacja z będącymi na wyposażeniu TK procesorami cyfrowo, za pomocą przewodu FTP LOGIC 01 Logic Box - kompatybilny z aktualnym system procesora DSP będącego na wyposażeniu TK, - minimum 16 wejść i 16 wyjść logicznych PS Przewód mikrofonowy - przekrój przewodnika nie mniejszy niż: 0,22m², - impedancja nie gorsza niż: 85 Ohm/km, - pojemność (żyła/żyła) nie gorsza niż: 60 pf/m 3.1 Odsłuch w kabinie akustyka ZG R01-02 Aktywny monitor studyjny - konstrukcja: aktywna, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 50-20kHz (tolerancja -6dB), - Max SPL nie mniej niż: 100dB, - gumowe podstawki eliminujące przenoszenie drgań z obudowy monitora na stół, - korekcja barwy w postaci przełącznika umożliwiająca dopasowanie charakterystyki częstotliwościowej do ustawienia monitora na stole, 14

15 - złącze: XLR, - możliwość regulacji nachylenia kąta monitora, - wymiary (H wysokość x W szerokość x D głębokość) nie większe niż: 300x200x180mm, - waga nie większa niż: 6kg PS Przewód mikrofonowy - przekrój przewodnika nie mniejszy niż: 0,22m², - impedancja nie gorsza niż: 85 Ohm/km, - pojemność (żyła/żyła) nie gorsza niż: 60 pf/m. 4.1 System wejść mikrofony bezprzewodowe MIC01-04 System bezprzewodowy - system bezprzewodowy w technologii diversity z nadajnikiem z mikrofonem dynamicznym do ręki o charakterystyce kardioidalnej lub superkardioidalnej, - liczba częstotliwości nośnych: min 1000, - szerokość pasma roboczego: 42MHz (+/-2MHz), - pasmo przenoszenia nie gorsze niż: Hz, - stosunek sygnał/szum: >113dBA, - waga odbiornika do 1kg, - możliwość zainstalowania w skrzyni transportowej (szerokość: ½ U) SKRZ 01 Skrzynia transportowa - skrzynia transportowa typu flight case wykonana ze sklejki o grubości min 6mm, - wysokość: 3U, - 1 wysuwana szuflada o wysokości 1U umożliwiająca przechowanie nadajników, - minimum 2 rączki ułatwiające transport, - aluminiowe zamki motykowe. 15

16 P rojek t s ys te mu e l ek troak us ty cz n ego D uż ej Sa li Ro z p raw Tr yb u na łu K o ns ty tu c yj ne go 9. SPIS RYSUNKÓW: Schemat połączeń systemu nagłośnieniowego Rys., Schemat połączeń systemu monitorowego Rys. 2, Lokalizacja zestawów głośnikowych Rys. 3, Wskaźnik transmisji mowy STI Rys. 4, Wskaźnik przejrzystości mowy C50 Rys. 5, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 250Hz- Rys. 6, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 500Hz- Rys. 7, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 1000Hz- Rys. 8, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 2000Hz- Rys. 9, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 4000Hz- Rys. 10, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 250Hz- Rys. 11, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 500Hz- Rys. 12, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 1000Hz- Rys. 13, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 2000Hz- Rys. 14, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 4000Hz- Rys. 15, Wskaźnik transmisji mowy STI (projekcja 2D) Rys. 16, Wskaźnik przejrzystości mowy C50 (projekcja 2D) Rys. 17, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 250Hz (projekcja 2D)- Rys. 18, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 500Hz (projekcja 2D) Rys. 19, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 1000Hz (projekcja 2D) Rys. 20, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 2000Hz (projekcja 2D) Rys. 21, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 4000Hz (projekcja 2D) Rys. 22.

17 17

Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96. ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96. ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project MTB-SYSTEM ŁĘKI 180C, 32-425 TRZEMEŚNIA, www.mtb-system.pl 2015r. 1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest projekt systemu elektroakustycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE Dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE Dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE WYMAGANIA MINIMNALNE 1. Minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia: Z uwagi na różnorodny

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 ADAPTACJA AKUSTYCZNA DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO PRZEDMIAR ROBÓT JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5rm do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę fabrycznie nowego liniowego systemu nagłośnieniowego do Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres:

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres: Załącznik nr 2a do SIWZ Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części: Zadanie 1: Dostawa systemów

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160

Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160 Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160 MULTIMEDIA plus KONFERENCJA PODSTAWOWY ZESTAW ZAWIERA: Wzmacniacz mocy 4x40W/100V lub 4Ω z mikserem 5-wejściowym Głośnik multimedialny naścienny 60W/100V/90-19 000Hz.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1/ 9

Spis treści. Strona 1/ 9 Spis treści 1.Wstęp 2.Projekt technologiczny 3.Program pomieszczenia 4. Analizy akustyczne 5.Koordynacja 6.Elementy systemu nagłośnienia 7.Zasilanie systemu nagłośnienia 8.Ogólne zestawienie urządzeń wraz

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I PRAWA OPCJI Profesjonalny zestaw mikrofonów bezprzewodowych oparty na cyfrowej transmisji radiowej oferujący szeroki zestaw profesjonalnych funkcji. System

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA Opracował: Maciej Barański Spis treści 1. Wstęp 3 2. Projekt Technologiczny 3 3. Program Pomieszczenia 3 4. Analizy akustyczne 3 5. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160

Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160 Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160 MULTIMEDIA plus KONFERENCJA-SZKOLENIA-DYSKUSJA PODSTAWOWY ZESTAW ZAWIERA: Wzmacniacz mocy 4x40W/100V lub 4Ω z mikserem 5-wejściowym Głośnik multimedialny naścienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 Specyfikacja techniczna... 3 Podstawowe właściwości...

Bardziej szczegółowo

Moc RMS na wyjściu dla subwoofera MATCH @ 2Ω: 160W

Moc RMS na wyjściu dla subwoofera MATCH @ 2Ω: 160W Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny

Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny TYLKO : 799 zł CENA RYNKOWA : 1299 zł Opis : Kolumna głośnikowa aktywna - Linia aktywnych głośników konsumenckich Genelec jest poparta wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Działka nr.ew.6/61 obręb Kręczki Kaputy - Ożarów Mazowiecki Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-8250 Ożarów Mazowiecki

Działka nr.ew.6/61 obręb Kręczki Kaputy - Ożarów Mazowiecki Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-8250 Ożarów Mazowiecki PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania pn. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY HALI SPORTOWEJ gm. OŻARÓW MAZOWIECKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKUSTYKI I ELEKTROAKUSTYKI I ELEKTROAKUSTYKI OBIEKT : ADRES

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny. Wyłączny dystrybutor w Polsce. Obowiązuje od 15.04.2016

Cennik detaliczny. Wyłączny dystrybutor w Polsce. Obowiązuje od 15.04.2016 Cennik detaliczny Wyłączny dystrybutor w Polsce Obowiązuje od 15.04.2016 Szczegóły dotyczące produktów: www.exposurehifi.pl tel. (22) 642 46 29 mail: biuro@trimex.com.pl www.trimex.pl SERIA 1010 1010 WZMACNIACZ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kolumny głośnikowe- 2 sztuki: 1) Aktywny zestaw głośnikowy, wyrównany liniowo, z możliwością sterowania wiązką dźwiękową w jednej obudowie. 2) Wbudowany

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/09/2015

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/09/2015 Rodzaje Sprzętu multimedialnego (Pakiety) stanowiące przedmiot dostawy, a także ich ilość i opis (oczekiwane przez Zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne, innego rodzaju minimalne właściwości

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

MKH 40 P 48. Instrukcja obsługi

MKH 40 P 48. Instrukcja obsługi MKH 40 P 48 Instrukcja obsługi Spis treści Krótka charakterystyka....................................................... 3 Rozpoczęcie użytkowania..................................................... 4

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz stereofoniczny

Wzmacniacz stereofoniczny LAB SERIES M-DAC Przetwornik C/A 1920-krotny oversampling sygnału 44,1kHz z USB ( 882-krotny oversampling sygnału 96kHz) wejście USB B przyjmujące sygnały 24-bit/96kHz z PC/MAC/dysków/pamięci filtry cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Box Electronics SUB-SAT BX12s + 2 S10N Aktywny system nagłośnieniowy

Box Electronics SUB-SAT BX12s + 2 S10N Aktywny system nagłośnieniowy Box Electronics SUB-SAT BX12s + 2 S10N Aktywny system nagłośnieniowy Jan Marek Aktywne systemy nagłośnieniowe, składające się z trzech elementów, takich jak subwoofer oraz dwie satelity są dość często

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Dostawy wyposażenia oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Zestaw nagłośnienia konferencyjnego KN-90

Zestaw nagłośnienia konferencyjnego KN-90 Zestaw nagłośnienia konferencyjnego KN-90 Kompletne, małe nagłośnienie do sal szkoleniowych i konferencyjnych, również z prezentacją wideo. Ten zestaw stanowi bazę, którą dalej rozbudowujemy o mikrofony

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego

Zadanie 1 - dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego Warszawa 30 lipca 2014 r. Znak sprawy: DACH/2014/02 Dot. przetargu nieograniczonego na: dostawę, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego oraz nowego systemu

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 1 z 5 2013-09-25 17:07 Wrocław: Jednorazowa dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby Stowarzyszenia Kultury Teatralnej Pieśń Kozła OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Przeznaczony do instalacji stałych oraz aplikacji mobilnych Stylowy, innowacyjny design Made in Germany Wszechstronność zastosowań i bogactwo funkcji Wysokiej jakości wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 36

Spis treści. Strona 1 z 36 Spis treści 1. Wzmacniacz mocy 50Ω 50W 20 do 512 MHz - sztuk 4... 2 2. Wzmacniacz małej mocy 50Ω 0.2 MHz do 750 MHz sztuk 3... 3 3. Wzmacniacz Niskoszumowy 50Ω 0.1 MHz do 500 MHz sztuk 3... 4 4. Wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System Monitoringu Sal Operacyjnych.

PROJEKT WYKONAWCZY. System Monitoringu Sal Operacyjnych. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Część I aparatura specjalistyczna dla Zakładu Nauk Fizjologicznych i pracowni biomechaniki. 1. Zakład Nauk Fizjologicznych

Część I aparatura specjalistyczna dla Zakładu Nauk Fizjologicznych i pracowni biomechaniki. 1. Zakład Nauk Fizjologicznych Część I aparatura specjalistyczna dla Zakładu Nauk Fizjologicznych i pracowni biomechaniki.. Zakład Nauk Fizjologicznych Ilość [szt.] Klimatyzator Kondycjonowanie powietrza wewnątrz pomieszczeń wentylacja,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy 1 INSPICJENT. 2 NAGŁOŚNIENIE System mocowania. wartość jedn. L.p. Nazwa ilość j.m. 1.1 Jednostka centralna interkomu 2 kanałowa 1

Formularz cenowy 1 INSPICJENT. 2 NAGŁOŚNIENIE System mocowania. wartość jedn. L.p. Nazwa ilość j.m. 1.1 Jednostka centralna interkomu 2 kanałowa 1 INSPICJENT Formularz cenowy L.p. Nazwa ilość j.m. wartość jedn. wartość netto w zł wartość brutto w zł. Jednostka centralna interkomu kanałowa. Stacja reżysera kanałowa. Stacja garderoba. Realizator światła

Bardziej szczegółowo

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro ADInstrument. Systemy akwizycji danych i zestawy edukacyjne. Opis urządzenia PL3504/P PowerLab 4/35 to wysokowydajny system akwizycji danych odpowiedni do szerokiej

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE

Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE Wymagana

Bardziej szczegółowo

DEDYKOWANY DLA MÓ WCÓ W Doświadcz wygody i prostoty obsługi z SpeechLine Digital Wireless

DEDYKOWANY DLA MÓ WCÓ W Doświadcz wygody i prostoty obsługi z SpeechLine Digital Wireless DEDYKOWANY DLA MÓ WCÓ W Doświadcz wygody i prostoty obsługi z SpeechLine Digital Wireless ŁATWOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ SPEECHLINE DIGITAL WIRELESS Pierwszy na świecie cyfrowy bezprzewodowy system mikrofonowy

Bardziej szczegółowo

CENA NETTO. Lp. Nopis towaru, usługi Ilość Oferowane urządzenie, Producent, typ, model cena jednostkowa netto wartość netto

CENA NETTO. Lp. Nopis towaru, usługi Ilość Oferowane urządzenie, Producent, typ, model cena jednostkowa netto wartość netto PRZEDMIAR TECHNOLOGIE SCENICZNE DK DRZEWICA ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁ APARATURA DO PROJEKCJI CYFROWYCH 2D SYSTEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO DOLBY ZESPÓŁ EKRANOWY SALA WIDOWISKOWA - NAGŁOŚNIENIE ESTRADOWE SALA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A 1. Uwagi dla użytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu prowadzonego pod nazwą: Dostawa wraz z montażem kabiny do tłumaczeń symultanicznych wraz z wyposażeniem dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy WHX. Instrukcja Obsługi. GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdańsk, Poland.

Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy WHX. Instrukcja Obsługi. GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdańsk, Poland. Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy WHX Instrukcja Obsługi Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony środowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uŝytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1 PODSTAWA OPRACOWANIA 2 ZAŁOŻENIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ 3 OPIS TECHNICZNY 3.1 Lokalna sieć komputerowa 3.2 Okablowanie dodatkowe RS 232 3.3 Instalacja nagłośnienia

Bardziej szczegółowo

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE Warszawa, listopad 2014 SPIS TREŚCI 1. BADANY OBIEKT 2. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA MODELU AKUSTYCZENEGO TEATRU 3. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SPRZĘTU KONFERENCYJNO- NAGŁAŚNIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA SPRZĘTU KONFERENCYJNO- NAGŁAŚNIAJĄCEGO Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA SPRZĘTU KONFERENCYJNO- NAGŁAŚNIAJĄCEGO Wykonawca winien dostarczyć aparaturę nagłośnieniową posiadająca parametry minimalnie takie jak wyszczególniono poniżej. UWAGA!!

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Cennik sugerowany detaliczny brutto Studiomaster kwiecień 2015 r.

Cennik sugerowany detaliczny brutto Studiomaster kwiecień 2015 r. "SHOW MUSIC GROUP" ul. Chwaliszewo 64, 61-105 Poznań - tel. 61 2224918 www.showmusicgroup.pl e-mail: info@showmusicgroup.pl Cennik sugerowany detaliczny brutto Studiomaster kwiecień 2015 r. MIKSERY DŹWIĘKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU TEMATU ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: ZP-TLiA/1/2014. Załącznik D1.1 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU TEMATU ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: ZP-TLiA/1/2014. Załącznik D1.1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU TEMATU ZAMÓWIENIA 1. Pasywna kolumna głośnikowa 2szt System złożony z przetwornika niskotonowego o średnicy nie mniejszej niż 15 oraz ciśnieniowego przetwornika

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. Seria 180. Mikrofony miniaturowe. www.neumann.com

Karta produktu. Seria 180. Mikrofony miniaturowe. www.neumann.com Karta produktu Seria 180 Mikrofony miniaturowe www.neumann.com W skład serii 180 wchodzą trzy miniaturowe mikrofony, których charakterystyki kierunkowości spełniają oczekiwania stawiane w większości aplikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA DUŻEJ SCENY TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA DUŻEJ SCENY TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA DUŻEJ SCENY TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE Opracował: inż. Krzysztof Polesiński k.polesinski@airpol.pl tel : +48601212051 Airpol Sound & Light ul. Lebiodowa 9 F 04-674

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ.

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system do głosowania, bezprzewodowy - system TRACK

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 PROJEKT ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

MX 12 Monitor odsłuchowy

MX 12 Monitor odsłuchowy Seria MX 9584 MX 12 Monitor odsłuchowy 1. Wymiary: 41,9 x 63,5 x 48,2 (wys x szer x gł) 2. Waga: 34,1 kg 3. Obudowa: sklejka brzozowa o grubości 15mm, otwór na statyw, 5 punktów do zawieszania, czarna

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

NAGŁOŚNIENIE. Wraz z naszymi partnerami jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę techniczną imprez w zakresie:

NAGŁOŚNIENIE. Wraz z naszymi partnerami jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę techniczną imprez w zakresie: prowavesound.eu OBSŁUGA IMPREZ NAGŁOŚNIENIE REALIZACJA DŹWIĘKU Oferujemy: Systemy nagłośnieniowe: - systemy koncertowe (małe, duże), - systemy konferencyjne, - nagłośnienia średniej wielkości, - kompaktowe,

Bardziej szczegółowo

Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160

Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160 Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160 z mikrofonami bezprzewodowymi U-8004 MULTIMEDIA plus SZKOLENIA-KONFERENCJA PODSTAWOWY ZESTAW ZAWIERA: Wzmacniacz mocy 4x40W/100V lub 4Ω z mikserem 5-wejściowym Głośnik

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany procesor dźwięku

Zaawansowany procesor dźwięku PROCESORY PXA-H800 Zaawansowany procesor dźwięku 31-pasmowy korektor graficzny na kanał (przedni L/P, tylny L/P, środkowy, subwoofer: 10-pasmowy), wzmocnienie od -12 db do +12 db korektor parametryczny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PĘTLI INDUKCYJNEJ DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH. Al. Mickiewicza 21 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE.

SYSTEM PĘTLI INDUKCYJNEJ DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH. Al. Mickiewicza 21 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE. PROJEKT NR 029 Systemy Pętli Indukcyjnej dla Osób Słabosłyszących na salach Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

BEL AQUSTIC Dźwięk Inteligentny sp. z o.o. * 58 341 18 39 * 58 345 38 75 * www.bel-aqustic.com.pl VSA. Matryca Głośnikowa ze Sterowaną Wiązką Dźwięku

BEL AQUSTIC Dźwięk Inteligentny sp. z o.o. * 58 341 18 39 * 58 345 38 75 * www.bel-aqustic.com.pl VSA. Matryca Głośnikowa ze Sterowaną Wiązką Dźwięku VSA 2050 Matryca Głośnikowa ze Sterowaną Wiązką Dźwięku VSA2050 TO AKTYWNA WIELO- WZMACNIACZOWA KOLUMNA LINE ARRAY ZE STEROWANĄ WIĄZKĄ DŹWIĘKU W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ, BĘDĄCA SZCZYTOWYM OSIĄGNIĘCIEM FIRMY

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

I Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Funkcjonalność systemu nagłośnienia

I Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Funkcjonalność systemu nagłośnienia Zawartość projektu : I Opis Techniczny... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Funkcjonalność systemu nagłośnienia... 2 4. Dystrybucja sygnału... 3 5. Wytyczne branżowe... 3 6.

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. System elektroakustyczny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. System elektroakustyczny Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 FILHARMONIA FOLKLORU POLSKIEGO W ZBĄSZYNIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

V-100 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

V-100 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CENNIK PRODUKTÓW AUDIO BLOCK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 23.03.2015 Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

Lp. Sprzęt Specyfikacja Ilość Cena netto 1. Scena mobilna 1. Podest sceniczny - charakterystyka:

Lp. Sprzęt Specyfikacja Ilość Cena netto 1. Scena mobilna 1. Podest sceniczny - charakterystyka: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę sceny mobilnej i sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego z dnia 24.04.2015 r. Specyfikacja zapytania scena ze sprzętem nagłośnieniowo-oświetleniowym Lp.

Bardziej szczegółowo

SELEKTORY GŁOŚNIKÓW OPARTE NA OPORNIKU

SELEKTORY GŁOŚNIKÓW OPARTE NA OPORNIKU SELEKTORY GŁOŚNIKÓW OPARTE NA OPORNIKU SELEKTOR GŁOŚNIKÓW SS-4.2 SS-4.2 umożliwia przełączanie pomiędzy maksymalnie czterema parami głośników, i zasilanie wybranej pary z jednego wzmacniacza stereo. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1 TX-SR309 Amplituner kina domowego 5.1 Black Silver Firma Onkyo wprowadza do swojej oferty tani pięciokanałowy amplituner A/V przystosowany do obsługi sygnału 3D. Model TX-SR309 przygotowany jest do niemal

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY JEDNOSTKA WYKONUJĄCA POMIARY: WALLTON Technologia Akustyczna Bartosz Banaszak ul. Batalionów Chłopskich 8 61-695

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

V-100 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

V-100 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CENNIK PRODUKTÓW AUDIO BLOCK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.2014 Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT ELEKTRYCZNY

TOM II PROJEKT ELEKTRYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl TOM II PROJEKT ELEKTRYCZNY Remont

Bardziej szczegółowo

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX094-3 PX094-5 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 2 3.1. Przykładowa linia DMX... 2 3.2. Terminator... 3 3.3.

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

Pobiedziska, dnia 11.05.2014. ul. Poznańska 54 62-010 Pobiedziska NIP: 972-114-28-35 tel. 791-017-020

Pobiedziska, dnia 11.05.2014. ul. Poznańska 54 62-010 Pobiedziska NIP: 972-114-28-35 tel. 791-017-020 Pobiedziska, dnia 11.05.2014 ul. Poznańska 54 62-010 Pobiedziska NIP: 972-114-28-35 tel. 791-017-020 1. Przenośna kolumna ST-030 Mała przenośna kolumna posiadająca wbudowany akumulator. Dzięki dołączonemu

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. W domu, w biurze, w miejscach publicznych z towarzystwem muzyki, wiadomości.

NOWOŚĆ. W domu, w biurze, w miejscach publicznych z towarzystwem muzyki, wiadomości. NOWOŚĆ W domu, w biurze, w miejscach publicznych z towarzystwem muzyki, wiadomości. Seria JAZZ posiada szeroką gamę elementów do stworzenia systemu dźwięku przestrzennego w budynkach, biurach, przestrzeniach

Bardziej szczegółowo

Kabiny dla tłumaczy Seria Silent 6300

Kabiny dla tłumaczy Seria Silent 6300 Kabiny dla tłumaczy Seria Silent 6300 Techniczna specyfikacja kabin dla tłumaczy firmy Audipack seria Silent 6300 Wymiary: Standardowe wymiary wewnętrzne Standardowe wymiary zewnętrzne Wysokość kabiny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy PLENA matrix Niezwykła elastyczność. Doskonała kontrola.

Cyfrowy system nagłośnieniowy PLENA matrix Niezwykła elastyczność. Doskonała kontrola. Cyfrowy system nagłośnieniowy PLENA matrix Niezwykła elastyczność. Doskonała kontrola. 2 Cyfrowy system nagłośnieniowy PLENA matrix Uniwersalne rozwiązanie zapewniające doskonałe parametry audio Bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI Twoja muzyka + nasza pasja Spis treści Połączenia...3 Zasady obsługi urządzenia...4 Kolory migających wskaźników diodowych...4 Kolory wskaźników

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego oraz multimedialnego

Bardziej szczegółowo

ULX-D to profesjonalne rozwiązanie dla najbardziej wymagających instalacji.

ULX-D to profesjonalne rozwiązanie dla najbardziej wymagających instalacji. Krystalicznie czysty przekaz Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych Shure ULX-D oferuje niezwykle bogaty zestaw profesjonalnych funkcji, dla najbardziej wymagających instalacji. Bezpieczny i niezawodny,

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy 100V

PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy 100V PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Wzmacniacz mocy 100V AUDC Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania Spis treści Wstęp...3 Środki ostrożności...4

Bardziej szczegółowo