PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO"

Transkrypt

1 Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o Piaseczno ul. Puławska 38 tel fax PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JEDNOSTKA POMIAROWA Manufaktura Technologiczna ul. Puławska 38, Piaseczno OBIEKT: ZLECENIODAWCA: Trybunał Konstytucyjny Al. Szucha 12A, Warszawa Trybunał Konstytucyjny, Al. Wiejska 12A, Warszawa Autor opracowania: Sprawdzający: Wojciech Kostrzewa Angelika Paryło KWIECIEŃ 2015 Opracowanie stanowi własność intelektualną Manufaktury Technologicznej sp. z o.o. i objęte jest ochroną zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U Nr 24 poz. 83]. POWIELANIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW OPRACOWANIA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIŻ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA I WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

2 P rojek t s ys te mu e l ek troak us ty cz n ego D uż ej Sa li Ro z p raw Tr yb u na łu K o ns ty tu c yj ne go Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH PRZEDMIOT OPRACOWANIA Zakres opracowania ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE OPIS PROJEKTU Elementy składowe systemu elektroakustycznego: System nagłośnienia frontowego Dużej Sali Rozpraw System nagłośnienia monitorowego stołu sędziowskiego Dużej Sali Rozpraw System odsłuchu w kabinie akustyka System wejść mikrofony bezprzewodowe WYTYCZNE DLA BRANŻ Wytyczne dla branży elektrycznej Wytyczne dla branży wentylacyjnej ZESTAWIENIE SYMBOLI UŻYWANYCH W OPRACOWANIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW SPIS RYSUNKÓW:... 16

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, a firmą Manufaktura Technologiczna, ul. Puławska 38, Piaseczno, II. Uzgodnienia z Inwestorem. 3

4 2. WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH [1] Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogólne. PN-92/T , [2] Urządzenia systemów elektroakustycznych. Głośniki i zestawy głośnikowe PN-EN :2005, [3] Słownictwo telekomunikacyjne. Elektroakustyka. Nazwy i określenia. PrPN/T-01009, [4] PN-EN 60064:2001, Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania bezpieczeństwa użytkowania, [5] PN-87/E /04, PN-76/E przepusty kablowe, linie kablowe, [6] BN-76/ , Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogólne wymagania i badania, [7] BN-76/ , Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania, [8] BN-73/ , Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej. Ogólne wymagania i badania, [9] AES/EBU, Zbiór norm i zaleceń Audio Engineering Society i European Broadcasting Union dotyczących transmisji i wymiany cyfrowych sygnałów fonicznych. 4

5 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Obiekt: Duża Sala Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego Lokalizacja: Al. Szucha 12A, Warszawa Inwestor: Trybunał Konstytucyjny Al. Szucha 12A, Warszawa Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu elektroakustycznego Dużej Sali Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. 3.1 Zakres opracowania Opracowanie obejmuje następujące elementy: 1) System nagłośnienia frontowego Dużej Sali Rozpraw, 2) System nagłośnienia monitorowego stołu sędziowskiego, 3) System odsłuchu w kabinie akustyka, 4) System wejść mikrofony bezprzewodowe. Dokumentacja będzie stanowiła podstawę dla Zamawiającego do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji. 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Założenia projektowe opracowano na podstawie audytu akustycznego i elektroakustycznego przeprowadzonego w lutym 2015r, ustaleń z Inwestorem, oraz wymagań stawianych tego typu obiektom. Założenia projektowe dla Dużej Sali Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego Duża Sala Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego jest miejscem, w którym przeprowadzane są najwyższej wagi przewody sądowe. Dlatego kluczowym zadaniem w tego typu pomieszczeniach jest uzyskanie możliwie wysokiego współczynnika transmisji mowy (STI- Speach Transmission Index). W toku przeprowadzonych pomiarów akustycznych uzyskano średni wskaźnik STI na poziomie 0,54. Założeniem tego projektu jest uzyskanie wskaźnika STI na poziomie powyżej 0,60 na obszarze min. 90% audytorium. 5

6 Ponieważ w trakcie przeprowadzonego audytu zaobserwowano niską jakość głośników sufitowych, nie współmiernych do pozostałego systemu elektroakustycznego, dlatego głównym założeniem tego opracowania jest zaprojektowanie systemu zestawów głośnikowych najwyżej jakości rozmieszczonych tak, aby zagwarantować możliwie wyrównane pokrycie dźwiękiem całego obszaru audytorium. Pozostałe elementy systemu elektroakustycznego w postaci mikrofonów przewodowych, rejestratorów, cyfrowych procesorów sygnałowych, pozostają bez zmian. W celu uzyskania odpowiednich parametrów akustycznych pomieszczenia, zakłada się, że system nagłośnieniowy będzie podzielony na poszczególne strefy nagłośnieniowe, odpowiednio skompensowane czasowo względem siebie. Aby uniknąć niepożądanych odbić ze ścian bocznych oraz interferencji pomiędzy poszczególnymi zestawami głośnikowymi, zdecydowano się na rozwiązanie w postaci zestawów głośnikowych o stałej stożkowej kierunkowości. Ze względu na fakt, że w posiadanych cyfrowych procesorach sygnałowych moc obliczeniowa jest na wyczerpaniu, założono korzystanie w przypadku projektowanych zestawów głośnikowych z nastawów fabrycznych korekcji barwy oraz kompensacji czasowych zaimplementowanych we wzmacniaczach mocy. W celu uzyskania jak najwyższych walorów dźwiękowych, zdecydowano się na wykorzystanie do zestawów głośnikowych dedykowanych wzmacniaczy z wbudowanym cyfrowym procesorem sygnałowym. 6

7 P rojek t s ys te mu e l ek troak us ty cz n ego D uż ej Sa li Ro z p raw Tr yb u na łu K o ns ty tu c yj ne go 5. OPIS PROJEKTU 5.1 Elementy składowe systemu elektroakustycznego: a) System nagłośnienia frontowego Dużej Sali Rozpraw, b) System nagłośnienia monitorowego stołu sędziowskiego Dużej Sali Rozpraw, c) System odsłuchu w kabinie akustyka, d) System wejść mikrofony bezprzewodowe. 5.2 System nagłośnienia frontowego Dużej Sali Rozpraw W Dużej Sali Rozpraw przewidziano system nagłośnienia frontowego składający się z poszczególnych stref: Strefę stołu sędziowskiego stanowić będą 3 zestawy głośnikowe (oznaczone ZG 01-03), podczepione pod żelbetową belkę konstrukcyjną (mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów producenta z atestami, waga zestawu głośnikowego do 6kg). Zestawy głośnikowe zasilane będą z pierwszego kanału wzmacniacza mocy AMP strefę obejmującą przestrzeń przed stołem sędziowskim oraz pierwsze rzędy widowni stanowić będą 3 zestawy głośnikowe (oznaczone ZG 04-06), podczepione pod żelbetową belkę konstrukcyjną (mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów producenta z atestami, waga zestawu głośnikowego do 6kg), skierowane w stronę widowni. Zestawy głośnikowe zasilane będą z drugiego kanału wzmacniacza mocy AMP strefę obejmującą główną przestrzeń publiczności stanowić będą 4 zestawy głośnikowe (oznaczone ZG 07-10), podczepione pod żelbetową belkę konstrukcyjną (mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów producenta z atestami, waga zestawu głośnikowego do 6kg), skierowane w tylną część widowni. Zestawy głośnikowe zasilane będą z pierwszego kanału wzmacniacza mocy AMP 02. Strefa pod antresolą obejmuje 2 zestawy głośnikowe (ZG 11-12), podczepione pod strop (mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów producenta z atestami, waga zestawu głośnikowego do 3kg). Zestawy głośnikowe zasilane będą z drugiego kanału wzmacniacza mocy AMP 02.

8 Celem uzyskania odpowiedniej kompensacji czasowej poszczególnych stref, planuje się opóźnić poszczególne strefy nagłośnieniowe: 2 strefę nagłośnieniową planuje się opóźnić względem strefy pierwszej o ok. 18,7ms. Dokładne wartości kompensacji czasowej zostaną ustalone po pomiarach akustycznych w trakcie kalibracji systemu elektroakustycznego, Strefę pod antresolą planuje się opóźnić względem strefy pierwszej o ok. 36,2ms. Dokładne wartości kompensacji czasowej zostaną ustalone po pomiarach akustycznych w trakcie kalibracji systemu elektroakustycznego. Planuje się wykorzystanie zestawów o kompaktowych rozmiarach, wysokiej skuteczności, możliwie wyrównanym paśmie przenoszenia i stałej kierunkowości. Kolor zestawów głośnikowych (czarny lub biały) zostanie ustalony z Inwestorem. Celem dopasowania charakterystyki częstotliwościowej zestawów głośnikowych do znajdujących się w ich pobliżu powierzchni odbijających, należy wykorzystać filtry półkowe we wzmacniaczach mocy. Nastawy programów wzmacniacza powinny być dedykowane do ściśle określonego modelu zestawu głośnikowego. Szczegółowe ustawienia korekcji barwy zostaną ustalone po pomiarach akustycznych w trakcie kalibracji systemu elektroakustycznego. W razie konieczności zostanie zastosowany korektor parametryczny w procesorze wzmacniaczy mocy. Szczegółowe rozmieszczenie i pochylenie zestawów głośnikowych przedstawia Rys.3. Wzmacniacze do zestawów głośnikowych będą połączone z procesorem sygnałowym (PRC 03) będącym na wyposażeniu Trybunału Konstytucyjnego. Schemat połączeń urządzeń elektroakustycznych przedstawia Rys System nagłośnienia monitorowego stołu sędziowskiego Dużej Sali Rozpraw Nagłośnienie monitorowe stołu sędziowskiego będą stanowiły indywidualne kompaktowe monitory odsłuchowe przeznaczone dla sędziów. Ich celem będzie uzyskanie jeszcze wyższej zrozumiałości mowy. Nagłośnienie monitorowe będzie wykorzystane jedynie wówczas, gdy główne zestawy głośnikowe (ZG 01-03) nie zapewnią odpowiedniej zrozumiałości mowy. Dla zapewnienia sędziom odpowiedniego odsłuchu przewidziano łącznie 16 monitorów audio ZG S01-ZG S16. Planuje się wykorzystanie aktywnych kompaktowych monitorów studyjnych. 8

9 Sygnał audio do aktywnych monitorów (ZG S01-ZG S16) zapewnią ekspandery wyjściowe audio (EXP 8-01 i EXP 8-02). Rozszerzenie systemu elektroakustycznego o kompaktowe monitory odsłuchowe wymaga użycia dodatkowego procesora sygnałowego (PRC 04). W celu uniknięcia sprzężeń zwrotnych pomiędzy mikrofonami stołu sędziowskiego a monitorami odsłuchowymi, sygnał z danego monitora odsłuchowego będącego w bliskim sąsiedztwie otwartego mikrofonu zostanie automatycznie wyciszony. Wyciszenie poszczególnych zestawów głośnikowych będzie zrealizowane za pomocą Logic Box a (Logic 01). Za automatyczne wyciszanie zestawów głośnikowych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie otwartych mikrofonów odpowiadać będzie funkcja automatycznego miksera zainstalowana w procesorze sygnałowym PRC System odsłuchu w kabinie akustyka W kabinie akustyka zaplanowano zastosowanie profesjonalnego systemu odsłuchowego w postaci monitorów studyjnych bliskiego pola (ZGR 01 i ZGR 02). Para monitorów studyjnych zostanie podłączona do posiadanego przez Trybunał Konstytucyjny procesora sygnałowego DSP (PRC 03, przyłącza sygnałowe rezerwowe). Monitory będą posiadały płynną regulację poziomu sygnału na panelu przednim. 5.5 System wejść mikrofony bezprzewodowe System wejść zakłada modernizację mikrofonów bezprzewodowych w oparciu o modele umożliwiające pracę w wolnych częstotliwościach radiowych (z wykluczeniem pasma E: MHz, obecnie stosowanego przez niektóre z używanych systemów bezprzewodowych). Zaprojektowano modernizację 4 kanałów systemów bezprzewodowych, w oparciu o model z mikrofonem do ręki z charakterystyką kardioidalną. Systemy bezprzewodowe będą zainstalowane w skrzyni transportowej typu flight case. 9

10 6. WYTYCZNE DLA BRANŻ 6.1 Wytyczne dla branży elektrycznej W celu zminimalizowania ryzyka przenikania zakłóceń elektromagnetycznych do systemu elektroakustycznego od takich źródeł jak regulatory tyrystorowe systemu oświetleniowego system zasilania systemu elektroakustycznego należy wykonać wg przyjętych poniżej zasad: a) system elektroakustyczny należy zasilić z jednego źródła zasilania, z głównej rozdzielni z pominięciem rozdzielni pośrednich. W rozdzielni głównej należy przewidzieć możliwość wyboru fazy mającej najmniejszy poziom zakłóceń elektromagnetycznych. b) Nie dopuszcza się zasilania urządzeń niewchodzących w skład systemu elektroakustycznego z jego rozdzielni. c) Nie dopuszcza się rozdziału zasilania urządzeń elektroakustycznych między 3 fazy zasilania, z wyjątkiem zespołu wzmacniaczy mocy d) Do poszczególnych rozdzielnic doprowadzić oddzielne, izolowane uziemienie technologiczne o oporności < 1 Ohm. Dla systemu elektroakustycznego przewiduje się tablicę zasilania w kabinie akustyka. Obwody rozdzielni powinny być załączane z jednego wyłącznika głównego znajdującego się w kabinie akustyka. Przewidywany maksymalny pobór mocy wynosi 1,3kW. 6.2 Wytyczne dla branży wentylacyjnej W kabinie akustyka należy przewidzieć klimatyzatory, które zapewnią temperaturę odpowiednią do pracy urządzeń systemu elektroakustycznego. 10

11 7. ZESTAWIENIE SYMBOLI UŻYTYCH W OPRACOWANIU L.p. Symbol Rodzaj urządzenia 1. AMP XX Wzmacniacz mocy 2. EXP 8 XX Ekspander 8 wyjść 3. LG XX Linia głośnikowa 4. Logic XX Logic Box 5. MIC XX System bezprzewodowy 6. PS XX Przewód mikrofonowy 7. PG XX Przewód głośnikowy 8. PRC XX Procesor sygnałowy 9. SKRZ XX Skrzynia transportowa 10. ZG XX Zestaw głośnikowy 11. ZG RXX Monitor studyjny do kabiny akustyka 12. ZG SXX Monitor odsłuchowy dla sędziego 11

12 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW Ponieważ niniejsza dokumentacja będzie służyć dalszemu zamówieniu publicznemu na wykonanie zaprojektowanego systemu, w poniższej tabeli podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności oraz parametrów technicznych i jakościowych jakim musi odpowiadać zaprojektowany system elektroakustyczny oraz jego poszczególne komponenty wraz z podaniem przykładowych urządzeń spełniających te wymagania. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów funkcjonalnych, technicznych i ilościowych dla poszczególnych urządzeń z poniższej tabeli jest konieczne, aby uzyskać zakładany efekt funkcjonalny, techniczny i artystyczny. Dopuszcza się wykonanie zaprojektowanego systemu w oparciu o rozwiązania równoważne na zasadach określonych w Art. 36a ust. 5 oraz Art. 36a ust.6 Ustawy Prawo Budowlane pod warunkiem, iż nie będzie ono skutkowało istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu Art. 36a ust1 Ustawy Prawo Budowlane. Urządzenia równoważne muszą posiadać parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe nie gorsze niż podane w poniższej tabeli. Zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trakcie postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez projekt, zarówno pod względem parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych jak i ilościowych. Wszystkie zmiany, modyfikacje w zakresie zaprojektowanych systemów muszą uzyskać pisemną akceptację autorów tego opracowania. 12

13 L.p. Symbol Rodzaj urządzenia 1.1 Nagłośnienie frontowe SALA DUŻA ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZG01-03 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - konstrukcja pasywna, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 113dB, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 135Hz-20kHz(-5 db), - promieniowanie: 100 (+/-5 ), - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 160 mm x 130 mm x 110 mm, - waga nie większa niż 6kg, - dedykowany uchwyt do podwieszenia ZG04-06 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - konstrukcja pasywna, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 116dB, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 90Hz-20kHz(-5 db), - promieniowanie: 100 (+/-5 ), - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 250 mm x 170 mm x 170 mm, - waga nie większa niż 6kg, - dedykowany uchwyt do podwieszenia ZG07-10 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - konstrukcja pasywna, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 116dB, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 90Hz-20kHz(-5 db), - promieniowanie: 100 (+/-5 ), - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 250 mm x 170 mm x 170 mm, - waga nie większa niż 6kg, - dedykowany uchwyt do podwieszenia ZG11-12 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - konstrukcja pasywna, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 113dB, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 135Hz-20kHz(-5 db), - promieniowanie: 100 (+/-5 ), - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 160 mm x 130 mm x 110 mm, - waga nie większa niż 6kg, - dedykowany uchwyt do podwieszenia AMP Wzmacniacz mocy - dwukanałowy wzmacniacz mocy - wbudowany procesor DSP realizujący następujące funkcje: - fabryczne presety dedykowane do oferowanych urządzeń głośnikowych, - 4-pasmowy korektor parametryczny, na kanał, - wbudowany generator szumu różowego i sygnału sinusoidalnego, - wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie informacji o nastawie parametrów oraz o stanie pracy urządzenia, - symetryczne wejścia analogowe 3-pin XLR, - wejścia cyfrowe w standardzie AES/EBU 3-pin XLR, - wyjście sterujące, umożliwiające sterowanie pojedynczym wzmacniaczem oraz całym systemem z poziomu komputera PC, - wentylator o automatycznie regulowanej prędkości pracy, - możliwość tworzenia i wywoływania gotowych ustawień dla poszczególnych konfiguracji ustawień, - moc wyjściowa nie mniejsza niż 2 x 600W przy obciążeniu 4Ω, 2 x 350W przy obciążeniu 8 Ω, - pasmo przenoszenia (-3dB) nie mniejsze niż 28 Hz 24 khz, - zniekształcenia THD+N (w paśmie 20 Hz 20 khz) nie większe 0,1%, - stosunek sygnału do szumu S/N (nieważony, RMS) nie mniejszy niż 105dBr, - przetwarzanie cyfrowe: - częstotliwość próbkowania 96 khz, - przetwarzanie A/C 27 Bit, przetwarzanie C/A 24 Bit, 13

14 - możliwość montażu w szafie rack 19, - waga nie większa niż: 10kg LG Przewód głośnikowy - przekrój przewodnika:2x4mm² - impedancja nie gorsza niż: 4,5 Ohm/km, - waga nie większa niż: 170g/m PS03-04 Przewód mikrofonowy - przekrój przewodnika nie mniejszy niż: 0,22m², - impedancja nie gorsza niż: 85 Ohm/km, - pojemność (żyła/żyła) nie gorsza niż: 60 pf/m 2.1 Nagłośnienie monitorowe ZG S01-16 Kompaktowy aktywny monitor studyjny - konstrukcja: aktywna, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 70-20kHz (tolerancja -6dB), - Max SPL nie mniej niż: 95dB, - gumowe podstawki eliminujące przenoszenie drgań z obudowy monitora na stół, - korekcja barwy w postaci przełącznika umożliwiająca dopasowanie charakterystyki częstotliwościowej do ustawienia monitora na stole, - złącze: XLR, - możliwość regulacji nachylenia kąta monitora, - wymiary (H wysokość x W szerokość x D głębokość) nie większe niż: 200x125x120mm, - waga nie większa niż: 1,6kg EXP Ekspander wyjściowy - kompatybilny z aktualnym system procesora DSP będącego na wyposażeniu TK, - minimum 8 wyjść analogowych, - minimum 1 złącze RJ45 do podłączenia z procesorem DSP, - rozdzielczość bitowa: min 24bit, - częstotliwość próbkowania: min 48kHz, - minimum 8 wejść logicznych PRC 04 Procesor sygnałowy - kompatybilny z aktualnym system procesorów DSP będącego na wyposażeniu TK, - minimum 2 wejścia analogowe, - minimum 2 wyjścia analogowe, - złącza do sterowania modułem wejść/wyjść logicznych Logic Box (RCB), - komunikacja z będącymi na wyposażeniu TK procesorami cyfrowo, za pomocą przewodu FTP LOGIC 01 Logic Box - kompatybilny z aktualnym system procesora DSP będącego na wyposażeniu TK, - minimum 16 wejść i 16 wyjść logicznych PS Przewód mikrofonowy - przekrój przewodnika nie mniejszy niż: 0,22m², - impedancja nie gorsza niż: 85 Ohm/km, - pojemność (żyła/żyła) nie gorsza niż: 60 pf/m 3.1 Odsłuch w kabinie akustyka ZG R01-02 Aktywny monitor studyjny - konstrukcja: aktywna, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 50-20kHz (tolerancja -6dB), - Max SPL nie mniej niż: 100dB, - gumowe podstawki eliminujące przenoszenie drgań z obudowy monitora na stół, - korekcja barwy w postaci przełącznika umożliwiająca dopasowanie charakterystyki częstotliwościowej do ustawienia monitora na stole, 14

15 - złącze: XLR, - możliwość regulacji nachylenia kąta monitora, - wymiary (H wysokość x W szerokość x D głębokość) nie większe niż: 300x200x180mm, - waga nie większa niż: 6kg PS Przewód mikrofonowy - przekrój przewodnika nie mniejszy niż: 0,22m², - impedancja nie gorsza niż: 85 Ohm/km, - pojemność (żyła/żyła) nie gorsza niż: 60 pf/m. 4.1 System wejść mikrofony bezprzewodowe MIC01-04 System bezprzewodowy - system bezprzewodowy w technologii diversity z nadajnikiem z mikrofonem dynamicznym do ręki o charakterystyce kardioidalnej lub superkardioidalnej, - liczba częstotliwości nośnych: min 1000, - szerokość pasma roboczego: 42MHz (+/-2MHz), - pasmo przenoszenia nie gorsze niż: Hz, - stosunek sygnał/szum: >113dBA, - waga odbiornika do 1kg, - możliwość zainstalowania w skrzyni transportowej (szerokość: ½ U) SKRZ 01 Skrzynia transportowa - skrzynia transportowa typu flight case wykonana ze sklejki o grubości min 6mm, - wysokość: 3U, - 1 wysuwana szuflada o wysokości 1U umożliwiająca przechowanie nadajników, - minimum 2 rączki ułatwiające transport, - aluminiowe zamki motykowe. 15

16 P rojek t s ys te mu e l ek troak us ty cz n ego D uż ej Sa li Ro z p raw Tr yb u na łu K o ns ty tu c yj ne go 9. SPIS RYSUNKÓW: Schemat połączeń systemu nagłośnieniowego Rys., Schemat połączeń systemu monitorowego Rys. 2, Lokalizacja zestawów głośnikowych Rys. 3, Wskaźnik transmisji mowy STI Rys. 4, Wskaźnik przejrzystości mowy C50 Rys. 5, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 250Hz- Rys. 6, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 500Hz- Rys. 7, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 1000Hz- Rys. 8, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 2000Hz- Rys. 9, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 4000Hz- Rys. 10, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 250Hz- Rys. 11, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 500Hz- Rys. 12, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 1000Hz- Rys. 13, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 2000Hz- Rys. 14, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 4000Hz- Rys. 15, Wskaźnik transmisji mowy STI (projekcja 2D) Rys. 16, Wskaźnik przejrzystości mowy C50 (projekcja 2D) Rys. 17, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 250Hz (projekcja 2D)- Rys. 18, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 500Hz (projekcja 2D) Rys. 19, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 1000Hz (projekcja 2D) Rys. 20, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 2000Hz (projekcja 2D) Rys. 21, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 4000Hz (projekcja 2D) Rys. 22.

17 17

Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert. Działając imieniem Zamawiającego, informuję o wprowadzeniu następujących zmian w treści SIWZ:

Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert. Działając imieniem Zamawiającego, informuję o wprowadzeniu następujących zmian w treści SIWZ: Kraków 15 marca 2016 Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert dotyczy: przetargu o nazwie: dostawę sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa, nr ogłoszenia 2016/S 035-055934 Działając

Bardziej szczegółowo

Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96. ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96. ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2

Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2 Kraków, [ 16 marca ]2016 Zestaw pytań nr 2 Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ref. 4/16, pod nazwą: dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i wykonaniem instalacji nagłośnienia w Hali Sportów Walki (Część I.) oraz Wielofunkcyjnej Hali Sportowej (Część II.)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia sali sportowej w Maszewie Dużym (poz. 17 wykazu wyposażenia) NAGŁOŚNIENIE

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia sali sportowej w Maszewie Dużym (poz. 17 wykazu wyposażenia) NAGŁOŚNIENIE Szczegółowa specyfikacja wyposażenia sali sportowej w Maszewie Dużym (poz. 17 wykazu wyposażenia) NAGŁOŚNIENIE Sprzęt musi być fabrycznie nowy i oryginalnie opakowany. Nie dopuszcza się proponowania sprzętów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project MTB-SYSTEM ŁĘKI 180C, 32-425 TRZEMEŚNIA, www.mtb-system.pl 2015r. 1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest projekt systemu elektroakustycznego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32342400-6 Sprzęt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE Dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE Dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE WYMAGANIA MINIMNALNE 1. Minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia: Z uwagi na różnorodny

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 ADAPTACJA AKUSTYCZNA DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO PRZEDMIAR ROBÓT JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 4 Dostawa i montaż pętli indukcyjnych w ramach projektu Równy Start projekt modernizacji przestrzeni edukacyjnej, społecznej, architektonicznej

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5rm do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę fabrycznie nowego liniowego systemu nagłośnieniowego do Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja do części 1 zamówienia ZESTAW NR 1 kolumna głośnikowa pasmo przenoszenia dźwięku od 60Hz do 18kHz (± 3dB)

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja do części 1 zamówienia ZESTAW NR 1 kolumna głośnikowa pasmo przenoszenia dźwięku od 60Hz do 18kHz (± 3dB) ZESTAW NR 1 kolumna głośnikowa pasmo przenoszenia dźwięku od 60Hz do 18kHz (± 3dB) szczytowy poziom SPL w swobodnym polu akustycznym 130 db wzmacniacz wewnętrzny: 1000W, 8ohm wbudowany układ DSP umożliwiający

Bardziej szczegółowo

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA W ZAŁĄCZNIKU JEST

ZMIANA W ZAŁĄCZNIKU JEST W ZAŁĄCZNIKU JEST ZMIANA Załącznik nr 1 do SIWZ ZESTAW NR 1 kolumna głośnikowa pasmo przenoszenia dźwięku od 60Hz do 18kHz (± 3dB) szczytowy poziom SPL w swobodnym polu akustycznym 130 db wzmacniacz wewnętrzny:

Bardziej szczegółowo

FBT ProMaxX aktywny mobilny system nagłośnieniowy kolumny głośnikowe wielodrożne i subwoofer

FBT ProMaxX aktywny mobilny system nagłośnieniowy kolumny głośnikowe wielodrożne i subwoofer FBT ProMaxX aktywny mobilny system nagłośnieniowy kolumny głośnikowe wielodrożne i subwoofer FBT ProMaxX 12 A 1200 + 600 Watt max. peak (LF+HF) 600 + 300 Watt max. rms (LF+HF) 400 + 200 Watt cont. rms

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY WyposaŜenie w sprzęt nagłaśniający aulę i salę gimnastyczną w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie wraz z instalacją i uruchomieniem oraz dostawa radioodtwarzaczy

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. System elektroakustyczny

PRZEDMIAR ROBÓT. System elektroakustyczny Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 FILHARMONIA FOLKLORU POLSKIEGO W ZBĄSZYNIU PRZEDMIAR ROBÓT System elektroakustyczny JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku

Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku Opracowanie P.P.H.U. PROAKUSTYKA ul. Modlińska 88 05-135 Wieliszew Marcin śaluk Piotr Fabisiak Wieliszew 09-04-2008 Opis i charakterystyka urządzeń

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu AV Patio ASP

Koncepcja systemu AV Patio ASP 2013 Koncepcja systemu AV Patio ASP Piotr Nowiński Mega Music Sp. z o.o. 2013-12-15 2 Koncepcja systemu AV Patio ASP Spis treści Założenia... 3 Obraz... 4 Wyświetlanie... 4 Monitory LCD.... 4 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

wzmacniacze COMPETITION

wzmacniacze COMPETITION Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres:

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres: Załącznik nr 2a do SIWZ Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części: Zadanie 1: Dostawa systemów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 4 zestawów interaktywnych z niezbędnym oprogramowaniem do wskazanych pomieszczeń w szkole oraz dostawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1/ 9

Spis treści. Strona 1/ 9 Spis treści 1.Wstęp 2.Projekt technologiczny 3.Program pomieszczenia 4. Analizy akustyczne 5.Koordynacja 6.Elementy systemu nagłośnienia 7.Zasilanie systemu nagłośnienia 8.Ogólne zestawienie urządzeń wraz

Bardziej szczegółowo

... Pełna nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON FORMULARZ OFERTOWY

... Pełna nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr do SIWZ formularz ofertowy......... Pełna nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON FORMULARZ OFERTOWY. Przystępując do przetargu nieograniczonego pod

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu nagłaśniającego o system wielokanałowy dla potrzeb Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Rozbudowa systemu nagłaśniającego o system wielokanałowy dla potrzeb Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy Nr sprawy: PM VI/197/13 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu: Rozbudowa systemu nagłaśniającego o system wielokanałowy dla potrzeb Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 1. Zestaw głośnikowy szerokopasmowy,

Bardziej szczegółowo

Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160

Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160 Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160 MULTIMEDIA plus KONFERENCJA PODSTAWOWY ZESTAW ZAWIERA: Wzmacniacz mocy 4x40W/100V lub 4Ω z mikserem 5-wejściowym Głośnik multimedialny naścienny 60W/100V/90-19 000Hz.,

Bardziej szczegółowo

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1Ω. 1x 4Ω. 4x 2Ω

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1Ω. 1x 4Ω. 4x 2Ω Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik poziomu dźwięku

Cyfrowy miernik poziomu dźwięku Cyfrowy miernik poziomu dźwięku Model DM-1358 Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. Instrukcja obsługi I.

Bardziej szczegółowo

8-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Z 10-KANAŁOWYM DSP

8-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Z 10-KANAŁOWYM DSP Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA. prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA. prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA Nazwa zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA Opis zadania Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

wzmacniacze COMPETITION

wzmacniacze COMPETITION Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA Opracował: Maciej Barański Spis treści 1. Wstęp 3 2. Projekt Technologiczny 3 3. Program Pomieszczenia 3 4. Analizy akustyczne 3 5. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 Specyfikacja techniczna... 3 Podstawowe właściwości...

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I PRAWA OPCJI Profesjonalny zestaw mikrofonów bezprzewodowych oparty na cyfrowej transmisji radiowej oferujący szeroki zestaw profesjonalnych funkcji. System

Bardziej szczegółowo

Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160

Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160 Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160 MULTIMEDIA plus KONFERENCJA-SZKOLENIA-DYSKUSJA PODSTAWOWY ZESTAW ZAWIERA: Wzmacniacz mocy 4x40W/100V lub 4Ω z mikserem 5-wejściowym Głośnik multimedialny naścienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

MBD 732 MBD 832 MBD 932

MBD 732 MBD 832 MBD 932 PODWÓJNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 732 MBD 832 MBD 932 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl MBD 732, 832, 932 mikrofon

Bardziej szczegółowo

Moc RMS na wyjściu dla subwoofera MATCH @ 2Ω: 160W

Moc RMS na wyjściu dla subwoofera MATCH @ 2Ω: 160W Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny

Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny TYLKO : 799 zł CENA RYNKOWA : 1299 zł Opis : Kolumna głośnikowa aktywna - Linia aktywnych głośników konsumenckich Genelec jest poparta wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Działka nr.ew.6/61 obręb Kręczki Kaputy - Ożarów Mazowiecki Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-8250 Ożarów Mazowiecki

Działka nr.ew.6/61 obręb Kręczki Kaputy - Ożarów Mazowiecki Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-8250 Ożarów Mazowiecki PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania pn. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY HALI SPORTOWEJ gm. OŻARÓW MAZOWIECKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKUSTYKI I ELEKTROAKUSTYKI I ELEKTROAKUSTYKI OBIEKT : ADRES

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/09/2015

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/09/2015 Rodzaje Sprzętu multimedialnego (Pakiety) stanowiące przedmiot dostawy, a także ich ilość i opis (oczekiwane przez Zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne, innego rodzaju minimalne właściwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA Wersja 1.0 PL. MA-4075/MA Instrukcja Obsługi PL

Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA Wersja 1.0 PL. MA-4075/MA Instrukcja Obsługi PL Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA-40120 Wersja 1.0 PL 1/8 Spis treści Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych...1 RH SOUND...1 MA-4075...1 MA-40120...1 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD CENNIK PRODUKTÓW Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE

Bardziej szczegółowo

A K T Y W N Y M O N I T O R S T U D Y J N Y

A K T Y W N Y M O N I T O R S T U D Y J N Y AEON AKTYWNY MONITOR STUDYJNY EXPERIENCE THE DIFFERENCE O Firmie APS Spanily s.j. powstała w 2006 roku jako projekt poświęcony technice studyjnej realizacji dźwięku. Używając profesjonalnych narzędzi projektowopomiarowych

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny. Wyłączny dystrybutor w Polsce. Obowiązuje od 15.04.2016

Cennik detaliczny. Wyłączny dystrybutor w Polsce. Obowiązuje od 15.04.2016 Cennik detaliczny Wyłączny dystrybutor w Polsce Obowiązuje od 15.04.2016 Szczegóły dotyczące produktów: www.exposurehifi.pl tel. (22) 642 46 29 mail: biuro@trimex.com.pl www.trimex.pl SERIA 1010 1010 WZMACNIACZ

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 06 luty 2017

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 06 luty 2017 KARTY DŹWIEKOWE > Model : 0202 USB Producent : - 0202 USB stereofoniczna karta dźwiękowa na USB 2.0 z wejściami: mikrofonowym, gitarowym lub liniowymi Do produktu dołączona instrukcja po polsku Wymagania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty euro

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty euro Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 października 2007 r. Mosina, dnia 25.07.2013 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 14 000 euro I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWA NR../ Zawarta dnia.w Połańcu,

Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWA NR../ Zawarta dnia.w Połańcu, Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta dnia.w Połańcu, PROJEKT UMOWA NR../ pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5,28-230 Połaniec, NIP: 866-1- 01-443, REGON: 000804313 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY BEZPRZEWODOWE

ZESTAWY BEZPRZEWODOWE ZESTAWY BEZPRZEWODOWE Wszystkie zestawy są dostępne w dowolnych konfiguracjach nadajników w ramach danej serii, a ich rodzaj nie ma wpływu na cenę SERIA UR-220 NAGŁOWNYM DO AEROBIKU Pojedynczy zestaw bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Box Electronics SUB-SAT BX12s + 2 S10N Aktywny system nagłośnieniowy

Box Electronics SUB-SAT BX12s + 2 S10N Aktywny system nagłośnieniowy Box Electronics SUB-SAT BX12s + 2 S10N Aktywny system nagłośnieniowy Jan Marek Aktywne systemy nagłośnieniowe, składające się z trzech elementów, takich jak subwoofer oraz dwie satelity są dość często

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kolumny głośnikowe- 2 sztuki: 1) Aktywny zestaw głośnikowy, wyrównany liniowo, z możliwością sterowania wiązką dźwiękową w jednej obudowie. 2) Wbudowany

Bardziej szczegółowo

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD CENNIK PRODUKTÓW Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY NR 3

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY NR 3 PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY NR 3 Obiekt: Dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów elektroenergetycznych i p.poż. Sali Teatru Muzycznego w Lublinie w ramach realizacji Inwestycji pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300

WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300 WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

100V. Wykonanie Moc znamionowa. Nastawy regulatora. Napięcie zasilania Skuteczność Pasmo przenoszenia. Regulator. Głośnik Wymiary T- 774W 100V

100V. Wykonanie Moc znamionowa. Nastawy regulatora. Napięcie zasilania Skuteczność Pasmo przenoszenia. Regulator. Głośnik Wymiary T- 774W 100V 35 GŁOŚNIKI T- 774H T- 774HW T-774H / T-775H / T-776H Głośniki serii T-774H, T-775H, T-776H to wysokiej klasy, dwudrożne głośniki ITC przeznaczone do montażu na ścianie. Zestawy głośnikowe posiadają indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz stereofoniczny

Wzmacniacz stereofoniczny LAB SERIES M-DAC Przetwornik C/A 1920-krotny oversampling sygnału 44,1kHz z USB ( 882-krotny oversampling sygnału 96kHz) wejście USB B przyjmujące sygnały 24-bit/96kHz z PC/MAC/dysków/pamięci filtry cyfrowe

Bardziej szczegółowo

MKH 40 P 48. Instrukcja obsługi

MKH 40 P 48. Instrukcja obsługi MKH 40 P 48 Instrukcja obsługi Spis treści Krótka charakterystyka....................................................... 3 Rozpoczęcie użytkowania..................................................... 4

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1900W / 1Ω. 1x 400W / 4Ω. 4x 180W / 2Ω

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1900W / 1Ω. 1x 400W / 4Ω. 4x 180W / 2Ω Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Przeznaczony do instalacji stałych oraz aplikacji mobilnych Stylowy, innowacyjny design Made in Germany Wszechstronność zastosowań i bogactwo funkcji Wysokiej jakości wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL RIDER 2013 LISTA KANAŁÓW FRONT INPUT INSTRUMENT MIC/DI/XLR. 1 Kick Mic. 2 Snare Top Mic. 3 Snare Bottom Mic. 4 Hi Hat Mic.

TECHNICAL RIDER 2013 LISTA KANAŁÓW FRONT INPUT INSTRUMENT MIC/DI/XLR. 1 Kick Mic. 2 Snare Top Mic. 3 Snare Bottom Mic. 4 Hi Hat Mic. LISTA KANAŁÓW FRONT INPUT INSTRUMENT MIC/DI/XLR 1 Kick Mic 2 Snare Top Mic 3 Snare Bottom Mic 4 Hi Hat Mic 5 Tom 1 Mic 6 Tom 2 Mic 7 Tom 3 Mic 8 OH Left Mic 9 OH Right Mic 10 ddrum Kick DI Box 11 ddrum

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 1 z 5 2013-09-25 17:07 Wrocław: Jednorazowa dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby Stowarzyszenia Kultury Teatralnej Pieśń Kozła OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro ADInstrument. Systemy akwizycji danych i zestawy edukacyjne. Opis urządzenia PL3504/P PowerLab 4/35 to wysokowydajny system akwizycji danych odpowiedni do szerokiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁACZNIK NR 1 - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁACZNIK NR 1 - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Michal Rovner Trójkanałowa instalacja wideo z dźwiękiem projekcja na ściany nośne w przestrzeni wystawy. Lewy kanał: wys. 717 cm, szer. 1284 cm. Środkowy

Bardziej szczegółowo

5-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY. 1x 1900W / 1Ω. 1x 400W / 4Ω. 4x 180W / 2Ω

5-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY. 1x 1900W / 1Ω. 1x 400W / 4Ω. 4x 180W / 2Ω Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System Monitoringu Sal Operacyjnych.

PROJEKT WYKONAWCZY. System Monitoringu Sal Operacyjnych. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Białostocki Teatr Lalek 15-875 BIAŁYSTOK ul. Kalinowskiego 1 tel. 085 7425031. tel./fax 085 7428631 NIP 542-000-03-28. REG. 000278994 Białystok, 11.05.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Raport symulacji komputerowej dla. projekt systemu nagłośnieni auli

Raport symulacji komputerowej dla. projekt systemu nagłośnieni auli ZAŁĄCZNIK 1 Raport symulacji komputerowej dla projekt systemu nagłośnieni auli NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy Skalników 6, 59-100 Polkowice INWESTOR: Zespół

Bardziej szczegółowo

Zestaw nagłośnienia konferencyjnego KN-90

Zestaw nagłośnienia konferencyjnego KN-90 Zestaw nagłośnienia konferencyjnego KN-90 Kompletne, małe nagłośnienie do sal szkoleniowych i konferencyjnych, również z prezentacją wideo. Ten zestaw stanowi bazę, którą dalej rozbudowujemy o mikrofony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Dostawy wyposażenia oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI Witamy! Dziękujemy za dokonanie bardzo dobrego wyboru i zakup wielokrotnie nagradzanego wzmacniacza Fishman Loudbox Mini. Zaczynamy! Pod spodem znajdziesz kilka wskazówek,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Matrycowy system audio 8x8 PX/RM/LM-8000

Instrukcja użytkowania. Matrycowy system audio 8x8 PX/RM/LM-8000 Instrukcja użytkowania Matrycowy system audio 8x8 PX/RM/LM-8000 1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

Część I aparatura specjalistyczna dla Zakładu Nauk Fizjologicznych i pracowni biomechaniki. 1. Zakład Nauk Fizjologicznych

Część I aparatura specjalistyczna dla Zakładu Nauk Fizjologicznych i pracowni biomechaniki. 1. Zakład Nauk Fizjologicznych Część I aparatura specjalistyczna dla Zakładu Nauk Fizjologicznych i pracowni biomechaniki.. Zakład Nauk Fizjologicznych Ilość [szt.] Klimatyzator Kondycjonowanie powietrza wewnątrz pomieszczeń wentylacja,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego

Zadanie 1 - dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego Warszawa 30 lipca 2014 r. Znak sprawy: DACH/2014/02 Dot. przetargu nieograniczonego na: dostawę, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego oraz nowego systemu

Bardziej szczegółowo

DEDYKOWANY DLA MÓ WCÓ W Doświadcz wygody i prostoty obsługi z SpeechLine Digital Wireless

DEDYKOWANY DLA MÓ WCÓ W Doświadcz wygody i prostoty obsługi z SpeechLine Digital Wireless DEDYKOWANY DLA MÓ WCÓ W Doświadcz wygody i prostoty obsługi z SpeechLine Digital Wireless ŁATWOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ SPEECHLINE DIGITAL WIRELESS Pierwszy na świecie cyfrowy bezprzewodowy system mikrofonowy

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE PLUG & PLAY

WZMACNIACZE PLUG & PLAY Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Komplet urządzeń nagłaśniających wraz z montaŝem w auli i uruchomieniem szt. 1

FORMULARZ OFERTOWY. Komplet urządzeń nagłaśniających wraz z montaŝem w auli i uruchomieniem szt. 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców FORMULARZ OFERTOWY Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:.........* Województwo:...** Powiat:...** REGON:..** NIP:........** (w przypadku oferty wspólnej naleŝy wymienić

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE

Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE Wymagana

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy 1 INSPICJENT. 2 NAGŁOŚNIENIE System mocowania. wartość jedn. L.p. Nazwa ilość j.m. 1.1 Jednostka centralna interkomu 2 kanałowa 1

Formularz cenowy 1 INSPICJENT. 2 NAGŁOŚNIENIE System mocowania. wartość jedn. L.p. Nazwa ilość j.m. 1.1 Jednostka centralna interkomu 2 kanałowa 1 INSPICJENT Formularz cenowy L.p. Nazwa ilość j.m. wartość jedn. wartość netto w zł wartość brutto w zł. Jednostka centralna interkomu kanałowa. Stacja reżysera kanałowa. Stacja garderoba. Realizator światła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 36

Spis treści. Strona 1 z 36 Spis treści 1. Wzmacniacz mocy 50Ω 50W 20 do 512 MHz - sztuk 4... 2 2. Wzmacniacz małej mocy 50Ω 0.2 MHz do 750 MHz sztuk 3... 3 3. Wzmacniacz Niskoszumowy 50Ω 0.1 MHz do 500 MHz sztuk 3... 4 4. Wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny produktów marki High Quality Music - Głośniki - Mikrofony - Wzmacniacze - Akcesoria

Cennik detaliczny produktów marki High Quality Music - Głośniki - Mikrofony - Wzmacniacze - Akcesoria Cennik detaliczny produktów marki High Quality Music - Głośniki - Mikrofony - Wzmacniacze - Akcesoria 1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany

Bardziej szczegółowo

M&M KOMPLEKS ul.łąkowa Milanówek

M&M KOMPLEKS ul.łąkowa Milanówek M&M KOMPLEKS ul.łąkowa 39 05-822 Milanówek tel. +48 602 239 329 fax 022-724 60 95 e-mail: m.modzelewski@mmkompleks.pl PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312100-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZN-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zestaw nagłośnieniowy hal sportowych powyżej 900 m2

ZESTAW ZN-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zestaw nagłośnieniowy hal sportowych powyżej 900 m2 ZESTAW ZN-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zestaw nagłośnieniowy hal sportowych powyżej 900 m2 1 Wzmacniacz mocy z wbudowanym limiterem Wzmacniacz stereo PA z wbudowanym limiterem. Wyświetlacz LCD: temperatura,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Część I pomoce dla osób z niepełnosprawnością słuchu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup pomocy zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu oraz wzroku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Dostawa urządzeń zwiększających potencjał techniczny Teatru Powszechnego w Łodzi z uwzględnieniem.

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Edukacyjne Braniewo dn r. Zapytanie ofertowe numer 2/2012

Stowarzyszenie Edukacyjne Braniewo dn r. Zapytanie ofertowe numer 2/2012 Stowarzyszenie Edukacyjne Braniewo dn. 20.09.2012 r. DRABINA ul. PCK 4 14-500 Braniewo e -mail: drabinasp3@wp.pl Zapytanie ofertowe numer 2/2012 dotyczące zakupu nagłośnienia w celu wyposażenia koła artystyczno-

Bardziej szczegółowo