PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO"

Transkrypt

1 Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o Piaseczno ul. Puławska 38 tel fax PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JEDNOSTKA POMIAROWA Manufaktura Technologiczna ul. Puławska 38, Piaseczno OBIEKT: ZLECENIODAWCA: Trybunał Konstytucyjny Al. Szucha 12A, Warszawa Trybunał Konstytucyjny, Al. Wiejska 12A, Warszawa Autor opracowania: Sprawdzający: Wojciech Kostrzewa Angelika Paryło KWIECIEŃ 2015 Opracowanie stanowi własność intelektualną Manufaktury Technologicznej sp. z o.o. i objęte jest ochroną zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U Nr 24 poz. 83]. POWIELANIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW OPRACOWANIA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIŻ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA I WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

2 P rojek t s ys te mu e l ek troak us ty cz n ego D uż ej Sa li Ro z p raw Tr yb u na łu K o ns ty tu c yj ne go Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH PRZEDMIOT OPRACOWANIA Zakres opracowania ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE OPIS PROJEKTU Elementy składowe systemu elektroakustycznego: System nagłośnienia frontowego Dużej Sali Rozpraw System nagłośnienia monitorowego stołu sędziowskiego Dużej Sali Rozpraw System odsłuchu w kabinie akustyka System wejść mikrofony bezprzewodowe WYTYCZNE DLA BRANŻ Wytyczne dla branży elektrycznej Wytyczne dla branży wentylacyjnej ZESTAWIENIE SYMBOLI UŻYWANYCH W OPRACOWANIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW SPIS RYSUNKÓW:... 16

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, a firmą Manufaktura Technologiczna, ul. Puławska 38, Piaseczno, II. Uzgodnienia z Inwestorem. 3

4 2. WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH [1] Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogólne. PN-92/T , [2] Urządzenia systemów elektroakustycznych. Głośniki i zestawy głośnikowe PN-EN :2005, [3] Słownictwo telekomunikacyjne. Elektroakustyka. Nazwy i określenia. PrPN/T-01009, [4] PN-EN 60064:2001, Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania bezpieczeństwa użytkowania, [5] PN-87/E /04, PN-76/E przepusty kablowe, linie kablowe, [6] BN-76/ , Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogólne wymagania i badania, [7] BN-76/ , Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania, [8] BN-73/ , Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej. Ogólne wymagania i badania, [9] AES/EBU, Zbiór norm i zaleceń Audio Engineering Society i European Broadcasting Union dotyczących transmisji i wymiany cyfrowych sygnałów fonicznych. 4

5 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Obiekt: Duża Sala Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego Lokalizacja: Al. Szucha 12A, Warszawa Inwestor: Trybunał Konstytucyjny Al. Szucha 12A, Warszawa Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu elektroakustycznego Dużej Sali Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. 3.1 Zakres opracowania Opracowanie obejmuje następujące elementy: 1) System nagłośnienia frontowego Dużej Sali Rozpraw, 2) System nagłośnienia monitorowego stołu sędziowskiego, 3) System odsłuchu w kabinie akustyka, 4) System wejść mikrofony bezprzewodowe. Dokumentacja będzie stanowiła podstawę dla Zamawiającego do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji. 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Założenia projektowe opracowano na podstawie audytu akustycznego i elektroakustycznego przeprowadzonego w lutym 2015r, ustaleń z Inwestorem, oraz wymagań stawianych tego typu obiektom. Założenia projektowe dla Dużej Sali Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego Duża Sala Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego jest miejscem, w którym przeprowadzane są najwyższej wagi przewody sądowe. Dlatego kluczowym zadaniem w tego typu pomieszczeniach jest uzyskanie możliwie wysokiego współczynnika transmisji mowy (STI- Speach Transmission Index). W toku przeprowadzonych pomiarów akustycznych uzyskano średni wskaźnik STI na poziomie 0,54. Założeniem tego projektu jest uzyskanie wskaźnika STI na poziomie powyżej 0,60 na obszarze min. 90% audytorium. 5

6 Ponieważ w trakcie przeprowadzonego audytu zaobserwowano niską jakość głośników sufitowych, nie współmiernych do pozostałego systemu elektroakustycznego, dlatego głównym założeniem tego opracowania jest zaprojektowanie systemu zestawów głośnikowych najwyżej jakości rozmieszczonych tak, aby zagwarantować możliwie wyrównane pokrycie dźwiękiem całego obszaru audytorium. Pozostałe elementy systemu elektroakustycznego w postaci mikrofonów przewodowych, rejestratorów, cyfrowych procesorów sygnałowych, pozostają bez zmian. W celu uzyskania odpowiednich parametrów akustycznych pomieszczenia, zakłada się, że system nagłośnieniowy będzie podzielony na poszczególne strefy nagłośnieniowe, odpowiednio skompensowane czasowo względem siebie. Aby uniknąć niepożądanych odbić ze ścian bocznych oraz interferencji pomiędzy poszczególnymi zestawami głośnikowymi, zdecydowano się na rozwiązanie w postaci zestawów głośnikowych o stałej stożkowej kierunkowości. Ze względu na fakt, że w posiadanych cyfrowych procesorach sygnałowych moc obliczeniowa jest na wyczerpaniu, założono korzystanie w przypadku projektowanych zestawów głośnikowych z nastawów fabrycznych korekcji barwy oraz kompensacji czasowych zaimplementowanych we wzmacniaczach mocy. W celu uzyskania jak najwyższych walorów dźwiękowych, zdecydowano się na wykorzystanie do zestawów głośnikowych dedykowanych wzmacniaczy z wbudowanym cyfrowym procesorem sygnałowym. 6

7 P rojek t s ys te mu e l ek troak us ty cz n ego D uż ej Sa li Ro z p raw Tr yb u na łu K o ns ty tu c yj ne go 5. OPIS PROJEKTU 5.1 Elementy składowe systemu elektroakustycznego: a) System nagłośnienia frontowego Dużej Sali Rozpraw, b) System nagłośnienia monitorowego stołu sędziowskiego Dużej Sali Rozpraw, c) System odsłuchu w kabinie akustyka, d) System wejść mikrofony bezprzewodowe. 5.2 System nagłośnienia frontowego Dużej Sali Rozpraw W Dużej Sali Rozpraw przewidziano system nagłośnienia frontowego składający się z poszczególnych stref: Strefę stołu sędziowskiego stanowić będą 3 zestawy głośnikowe (oznaczone ZG 01-03), podczepione pod żelbetową belkę konstrukcyjną (mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów producenta z atestami, waga zestawu głośnikowego do 6kg). Zestawy głośnikowe zasilane będą z pierwszego kanału wzmacniacza mocy AMP strefę obejmującą przestrzeń przed stołem sędziowskim oraz pierwsze rzędy widowni stanowić będą 3 zestawy głośnikowe (oznaczone ZG 04-06), podczepione pod żelbetową belkę konstrukcyjną (mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów producenta z atestami, waga zestawu głośnikowego do 6kg), skierowane w stronę widowni. Zestawy głośnikowe zasilane będą z drugiego kanału wzmacniacza mocy AMP strefę obejmującą główną przestrzeń publiczności stanowić będą 4 zestawy głośnikowe (oznaczone ZG 07-10), podczepione pod żelbetową belkę konstrukcyjną (mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów producenta z atestami, waga zestawu głośnikowego do 6kg), skierowane w tylną część widowni. Zestawy głośnikowe zasilane będą z pierwszego kanału wzmacniacza mocy AMP 02. Strefa pod antresolą obejmuje 2 zestawy głośnikowe (ZG 11-12), podczepione pod strop (mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów producenta z atestami, waga zestawu głośnikowego do 3kg). Zestawy głośnikowe zasilane będą z drugiego kanału wzmacniacza mocy AMP 02.

8 Celem uzyskania odpowiedniej kompensacji czasowej poszczególnych stref, planuje się opóźnić poszczególne strefy nagłośnieniowe: 2 strefę nagłośnieniową planuje się opóźnić względem strefy pierwszej o ok. 18,7ms. Dokładne wartości kompensacji czasowej zostaną ustalone po pomiarach akustycznych w trakcie kalibracji systemu elektroakustycznego, Strefę pod antresolą planuje się opóźnić względem strefy pierwszej o ok. 36,2ms. Dokładne wartości kompensacji czasowej zostaną ustalone po pomiarach akustycznych w trakcie kalibracji systemu elektroakustycznego. Planuje się wykorzystanie zestawów o kompaktowych rozmiarach, wysokiej skuteczności, możliwie wyrównanym paśmie przenoszenia i stałej kierunkowości. Kolor zestawów głośnikowych (czarny lub biały) zostanie ustalony z Inwestorem. Celem dopasowania charakterystyki częstotliwościowej zestawów głośnikowych do znajdujących się w ich pobliżu powierzchni odbijających, należy wykorzystać filtry półkowe we wzmacniaczach mocy. Nastawy programów wzmacniacza powinny być dedykowane do ściśle określonego modelu zestawu głośnikowego. Szczegółowe ustawienia korekcji barwy zostaną ustalone po pomiarach akustycznych w trakcie kalibracji systemu elektroakustycznego. W razie konieczności zostanie zastosowany korektor parametryczny w procesorze wzmacniaczy mocy. Szczegółowe rozmieszczenie i pochylenie zestawów głośnikowych przedstawia Rys.3. Wzmacniacze do zestawów głośnikowych będą połączone z procesorem sygnałowym (PRC 03) będącym na wyposażeniu Trybunału Konstytucyjnego. Schemat połączeń urządzeń elektroakustycznych przedstawia Rys System nagłośnienia monitorowego stołu sędziowskiego Dużej Sali Rozpraw Nagłośnienie monitorowe stołu sędziowskiego będą stanowiły indywidualne kompaktowe monitory odsłuchowe przeznaczone dla sędziów. Ich celem będzie uzyskanie jeszcze wyższej zrozumiałości mowy. Nagłośnienie monitorowe będzie wykorzystane jedynie wówczas, gdy główne zestawy głośnikowe (ZG 01-03) nie zapewnią odpowiedniej zrozumiałości mowy. Dla zapewnienia sędziom odpowiedniego odsłuchu przewidziano łącznie 16 monitorów audio ZG S01-ZG S16. Planuje się wykorzystanie aktywnych kompaktowych monitorów studyjnych. 8

9 Sygnał audio do aktywnych monitorów (ZG S01-ZG S16) zapewnią ekspandery wyjściowe audio (EXP 8-01 i EXP 8-02). Rozszerzenie systemu elektroakustycznego o kompaktowe monitory odsłuchowe wymaga użycia dodatkowego procesora sygnałowego (PRC 04). W celu uniknięcia sprzężeń zwrotnych pomiędzy mikrofonami stołu sędziowskiego a monitorami odsłuchowymi, sygnał z danego monitora odsłuchowego będącego w bliskim sąsiedztwie otwartego mikrofonu zostanie automatycznie wyciszony. Wyciszenie poszczególnych zestawów głośnikowych będzie zrealizowane za pomocą Logic Box a (Logic 01). Za automatyczne wyciszanie zestawów głośnikowych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie otwartych mikrofonów odpowiadać będzie funkcja automatycznego miksera zainstalowana w procesorze sygnałowym PRC System odsłuchu w kabinie akustyka W kabinie akustyka zaplanowano zastosowanie profesjonalnego systemu odsłuchowego w postaci monitorów studyjnych bliskiego pola (ZGR 01 i ZGR 02). Para monitorów studyjnych zostanie podłączona do posiadanego przez Trybunał Konstytucyjny procesora sygnałowego DSP (PRC 03, przyłącza sygnałowe rezerwowe). Monitory będą posiadały płynną regulację poziomu sygnału na panelu przednim. 5.5 System wejść mikrofony bezprzewodowe System wejść zakłada modernizację mikrofonów bezprzewodowych w oparciu o modele umożliwiające pracę w wolnych częstotliwościach radiowych (z wykluczeniem pasma E: MHz, obecnie stosowanego przez niektóre z używanych systemów bezprzewodowych). Zaprojektowano modernizację 4 kanałów systemów bezprzewodowych, w oparciu o model z mikrofonem do ręki z charakterystyką kardioidalną. Systemy bezprzewodowe będą zainstalowane w skrzyni transportowej typu flight case. 9

10 6. WYTYCZNE DLA BRANŻ 6.1 Wytyczne dla branży elektrycznej W celu zminimalizowania ryzyka przenikania zakłóceń elektromagnetycznych do systemu elektroakustycznego od takich źródeł jak regulatory tyrystorowe systemu oświetleniowego system zasilania systemu elektroakustycznego należy wykonać wg przyjętych poniżej zasad: a) system elektroakustyczny należy zasilić z jednego źródła zasilania, z głównej rozdzielni z pominięciem rozdzielni pośrednich. W rozdzielni głównej należy przewidzieć możliwość wyboru fazy mającej najmniejszy poziom zakłóceń elektromagnetycznych. b) Nie dopuszcza się zasilania urządzeń niewchodzących w skład systemu elektroakustycznego z jego rozdzielni. c) Nie dopuszcza się rozdziału zasilania urządzeń elektroakustycznych między 3 fazy zasilania, z wyjątkiem zespołu wzmacniaczy mocy d) Do poszczególnych rozdzielnic doprowadzić oddzielne, izolowane uziemienie technologiczne o oporności < 1 Ohm. Dla systemu elektroakustycznego przewiduje się tablicę zasilania w kabinie akustyka. Obwody rozdzielni powinny być załączane z jednego wyłącznika głównego znajdującego się w kabinie akustyka. Przewidywany maksymalny pobór mocy wynosi 1,3kW. 6.2 Wytyczne dla branży wentylacyjnej W kabinie akustyka należy przewidzieć klimatyzatory, które zapewnią temperaturę odpowiednią do pracy urządzeń systemu elektroakustycznego. 10

11 7. ZESTAWIENIE SYMBOLI UŻYTYCH W OPRACOWANIU L.p. Symbol Rodzaj urządzenia 1. AMP XX Wzmacniacz mocy 2. EXP 8 XX Ekspander 8 wyjść 3. LG XX Linia głośnikowa 4. Logic XX Logic Box 5. MIC XX System bezprzewodowy 6. PS XX Przewód mikrofonowy 7. PG XX Przewód głośnikowy 8. PRC XX Procesor sygnałowy 9. SKRZ XX Skrzynia transportowa 10. ZG XX Zestaw głośnikowy 11. ZG RXX Monitor studyjny do kabiny akustyka 12. ZG SXX Monitor odsłuchowy dla sędziego 11

12 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW Ponieważ niniejsza dokumentacja będzie służyć dalszemu zamówieniu publicznemu na wykonanie zaprojektowanego systemu, w poniższej tabeli podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności oraz parametrów technicznych i jakościowych jakim musi odpowiadać zaprojektowany system elektroakustyczny oraz jego poszczególne komponenty wraz z podaniem przykładowych urządzeń spełniających te wymagania. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów funkcjonalnych, technicznych i ilościowych dla poszczególnych urządzeń z poniższej tabeli jest konieczne, aby uzyskać zakładany efekt funkcjonalny, techniczny i artystyczny. Dopuszcza się wykonanie zaprojektowanego systemu w oparciu o rozwiązania równoważne na zasadach określonych w Art. 36a ust. 5 oraz Art. 36a ust.6 Ustawy Prawo Budowlane pod warunkiem, iż nie będzie ono skutkowało istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu Art. 36a ust1 Ustawy Prawo Budowlane. Urządzenia równoważne muszą posiadać parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe nie gorsze niż podane w poniższej tabeli. Zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trakcie postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez projekt, zarówno pod względem parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych jak i ilościowych. Wszystkie zmiany, modyfikacje w zakresie zaprojektowanych systemów muszą uzyskać pisemną akceptację autorów tego opracowania. 12

13 L.p. Symbol Rodzaj urządzenia 1.1 Nagłośnienie frontowe SALA DUŻA ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZG01-03 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - konstrukcja pasywna, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 113dB, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 135Hz-20kHz(-5 db), - promieniowanie: 100 (+/-5 ), - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 160 mm x 130 mm x 110 mm, - waga nie większa niż 6kg, - dedykowany uchwyt do podwieszenia ZG04-06 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - konstrukcja pasywna, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 116dB, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 90Hz-20kHz(-5 db), - promieniowanie: 100 (+/-5 ), - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 250 mm x 170 mm x 170 mm, - waga nie większa niż 6kg, - dedykowany uchwyt do podwieszenia ZG07-10 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - konstrukcja pasywna, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 116dB, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 90Hz-20kHz(-5 db), - promieniowanie: 100 (+/-5 ), - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 250 mm x 170 mm x 170 mm, - waga nie większa niż 6kg, - dedykowany uchwyt do podwieszenia ZG11-12 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - konstrukcja pasywna, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 113dB, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 135Hz-20kHz(-5 db), - promieniowanie: 100 (+/-5 ), - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 160 mm x 130 mm x 110 mm, - waga nie większa niż 6kg, - dedykowany uchwyt do podwieszenia AMP Wzmacniacz mocy - dwukanałowy wzmacniacz mocy - wbudowany procesor DSP realizujący następujące funkcje: - fabryczne presety dedykowane do oferowanych urządzeń głośnikowych, - 4-pasmowy korektor parametryczny, na kanał, - wbudowany generator szumu różowego i sygnału sinusoidalnego, - wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie informacji o nastawie parametrów oraz o stanie pracy urządzenia, - symetryczne wejścia analogowe 3-pin XLR, - wejścia cyfrowe w standardzie AES/EBU 3-pin XLR, - wyjście sterujące, umożliwiające sterowanie pojedynczym wzmacniaczem oraz całym systemem z poziomu komputera PC, - wentylator o automatycznie regulowanej prędkości pracy, - możliwość tworzenia i wywoływania gotowych ustawień dla poszczególnych konfiguracji ustawień, - moc wyjściowa nie mniejsza niż 2 x 600W przy obciążeniu 4Ω, 2 x 350W przy obciążeniu 8 Ω, - pasmo przenoszenia (-3dB) nie mniejsze niż 28 Hz 24 khz, - zniekształcenia THD+N (w paśmie 20 Hz 20 khz) nie większe 0,1%, - stosunek sygnału do szumu S/N (nieważony, RMS) nie mniejszy niż 105dBr, - przetwarzanie cyfrowe: - częstotliwość próbkowania 96 khz, - przetwarzanie A/C 27 Bit, przetwarzanie C/A 24 Bit, 13

14 - możliwość montażu w szafie rack 19, - waga nie większa niż: 10kg LG Przewód głośnikowy - przekrój przewodnika:2x4mm² - impedancja nie gorsza niż: 4,5 Ohm/km, - waga nie większa niż: 170g/m PS03-04 Przewód mikrofonowy - przekrój przewodnika nie mniejszy niż: 0,22m², - impedancja nie gorsza niż: 85 Ohm/km, - pojemność (żyła/żyła) nie gorsza niż: 60 pf/m 2.1 Nagłośnienie monitorowe ZG S01-16 Kompaktowy aktywny monitor studyjny - konstrukcja: aktywna, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 70-20kHz (tolerancja -6dB), - Max SPL nie mniej niż: 95dB, - gumowe podstawki eliminujące przenoszenie drgań z obudowy monitora na stół, - korekcja barwy w postaci przełącznika umożliwiająca dopasowanie charakterystyki częstotliwościowej do ustawienia monitora na stole, - złącze: XLR, - możliwość regulacji nachylenia kąta monitora, - wymiary (H wysokość x W szerokość x D głębokość) nie większe niż: 200x125x120mm, - waga nie większa niż: 1,6kg EXP Ekspander wyjściowy - kompatybilny z aktualnym system procesora DSP będącego na wyposażeniu TK, - minimum 8 wyjść analogowych, - minimum 1 złącze RJ45 do podłączenia z procesorem DSP, - rozdzielczość bitowa: min 24bit, - częstotliwość próbkowania: min 48kHz, - minimum 8 wejść logicznych PRC 04 Procesor sygnałowy - kompatybilny z aktualnym system procesorów DSP będącego na wyposażeniu TK, - minimum 2 wejścia analogowe, - minimum 2 wyjścia analogowe, - złącza do sterowania modułem wejść/wyjść logicznych Logic Box (RCB), - komunikacja z będącymi na wyposażeniu TK procesorami cyfrowo, za pomocą przewodu FTP LOGIC 01 Logic Box - kompatybilny z aktualnym system procesora DSP będącego na wyposażeniu TK, - minimum 16 wejść i 16 wyjść logicznych PS Przewód mikrofonowy - przekrój przewodnika nie mniejszy niż: 0,22m², - impedancja nie gorsza niż: 85 Ohm/km, - pojemność (żyła/żyła) nie gorsza niż: 60 pf/m 3.1 Odsłuch w kabinie akustyka ZG R01-02 Aktywny monitor studyjny - konstrukcja: aktywna, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 50-20kHz (tolerancja -6dB), - Max SPL nie mniej niż: 100dB, - gumowe podstawki eliminujące przenoszenie drgań z obudowy monitora na stół, - korekcja barwy w postaci przełącznika umożliwiająca dopasowanie charakterystyki częstotliwościowej do ustawienia monitora na stole, 14

15 - złącze: XLR, - możliwość regulacji nachylenia kąta monitora, - wymiary (H wysokość x W szerokość x D głębokość) nie większe niż: 300x200x180mm, - waga nie większa niż: 6kg PS Przewód mikrofonowy - przekrój przewodnika nie mniejszy niż: 0,22m², - impedancja nie gorsza niż: 85 Ohm/km, - pojemność (żyła/żyła) nie gorsza niż: 60 pf/m. 4.1 System wejść mikrofony bezprzewodowe MIC01-04 System bezprzewodowy - system bezprzewodowy w technologii diversity z nadajnikiem z mikrofonem dynamicznym do ręki o charakterystyce kardioidalnej lub superkardioidalnej, - liczba częstotliwości nośnych: min 1000, - szerokość pasma roboczego: 42MHz (+/-2MHz), - pasmo przenoszenia nie gorsze niż: Hz, - stosunek sygnał/szum: >113dBA, - waga odbiornika do 1kg, - możliwość zainstalowania w skrzyni transportowej (szerokość: ½ U) SKRZ 01 Skrzynia transportowa - skrzynia transportowa typu flight case wykonana ze sklejki o grubości min 6mm, - wysokość: 3U, - 1 wysuwana szuflada o wysokości 1U umożliwiająca przechowanie nadajników, - minimum 2 rączki ułatwiające transport, - aluminiowe zamki motykowe. 15

16 P rojek t s ys te mu e l ek troak us ty cz n ego D uż ej Sa li Ro z p raw Tr yb u na łu K o ns ty tu c yj ne go 9. SPIS RYSUNKÓW: Schemat połączeń systemu nagłośnieniowego Rys., Schemat połączeń systemu monitorowego Rys. 2, Lokalizacja zestawów głośnikowych Rys. 3, Wskaźnik transmisji mowy STI Rys. 4, Wskaźnik przejrzystości mowy C50 Rys. 5, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 250Hz- Rys. 6, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 500Hz- Rys. 7, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 1000Hz- Rys. 8, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 2000Hz- Rys. 9, Poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego dla częstotliwości 4000Hz- Rys. 10, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 250Hz- Rys. 11, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 500Hz- Rys. 12, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 1000Hz- Rys. 13, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 2000Hz- Rys. 14, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 4000Hz- Rys. 15, Wskaźnik transmisji mowy STI (projekcja 2D) Rys. 16, Wskaźnik przejrzystości mowy C50 (projekcja 2D) Rys. 17, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 250Hz (projekcja 2D)- Rys. 18, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 500Hz (projekcja 2D) Rys. 19, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 1000Hz (projekcja 2D) Rys. 20, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 2000Hz (projekcja 2D) Rys. 21, Poziom ciśnienia dźwięku całkowitego dla częstotliwości 4000Hz (projekcja 2D) Rys. 22.

17 17

PROJEKT WYKONAWCZY TOM IV ELEKTROAKUSTYKA EGZEMPLARZ TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO BRANŻA NR UPRAWNIEŃ. Elektroakustyka. Kraków, Kwiecień 2013

PROJEKT WYKONAWCZY TOM IV ELEKTROAKUSTYKA EGZEMPLARZ TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO BRANŻA NR UPRAWNIEŃ. Elektroakustyka. Kraków, Kwiecień 2013 PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE ADRES OBIEKTU BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWN. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE)

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 PROJEKT ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja technologii sceny

Koncepcja technologii sceny Koncepcja technologii sceny styczeń 2012 Autor: Grzegorz Tanczyn Opracowanie: Koncepcja technologii sceny w tym technologia teatralna, oświetlenie sceniczne i nagłośnienie estradowe Obiekt: budynek gminnego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną TRIAS AVI Sp. z o.o. INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Audytorium, A/V do kawiarni i sal konferencyjnych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres:

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres: Załącznik nr 2a do SIWZ Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części: Zadanie 1: Dostawa systemów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji 1.2 Zakres robót 1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4 Wspólny Słownik Zamówień 2. Urządzenia i okablowanie 2.1 Urządzenia 2.2 Przewody i kable 2.3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA AUDIOWIZUALNA Część opisowa

XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA AUDIOWIZUALNA Część opisowa XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA AUDIOWIZUALNA Część opisowa NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Jeżeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarach został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań Temat Sala Narad System audiowizualny

Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań Temat Sala Narad System audiowizualny Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:info@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wielofunkcyjny obiekt koncertowy w Toruniu będzie przygotowany do pełnienia najróżniejszych funkcji:

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wielofunkcyjny obiekt koncertowy w Toruniu będzie przygotowany do pełnienia najróżniejszych funkcji: AN ALI ZA I OPTYM ALI ZACJA PROJEKTU WY KON AWCZEGO SCENOTECHNI KI WI ELOFUNKCY JNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN JORDANKI ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO SCENOTECHNIKI WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ

Bardziej szczegółowo

W systemie elektroakustycznym należy użyć urządzeń nie gorszych niż przedstawione poniżej, bądź im równoważnych.

W systemie elektroakustycznym należy użyć urządzeń nie gorszych niż przedstawione poniżej, bądź im równoważnych. 1. Szczegółowy opis urządzeń wchodzących w skład systemu elektroakustycznego Sali widowiskowej W systemie elektroakustycznym należy użyć urządzeń nie gorszych niż przedstawione poniżej, bądź im równoważnych.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ Sound & Space Robert Lebioda TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: ul. W. Biegańskiego 61A 60-682 Poznań OBIEKT: Sala Kongresowa Pałacu Kultury

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKRE- ŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: dostawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA DUŻEJ SCENY TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA DUŻEJ SCENY TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA DUŻEJ SCENY TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE Opracował: inż. Krzysztof Polesiński k.polesinski@airpol.pl tel : +48601212051 Airpol Sound & Light ul. Lebiodowa 9 F 04-674

Bardziej szczegółowo

32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca.

32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY PROJEKT AKUSTYKI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY PROJEKT AKUSTYKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY PROJEKT AKUSTYKI Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji na dz.

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I

Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I TEMAT: Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SOUND & SPACE Robert Lebioda ADRES:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO FORMULARZA OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO FORMULARZA OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO FORMULARZA OFERTY PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZSzMuz - Prz. 01/2011

Znak sprawy: ZSzMuz - Prz. 01/2011 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA! ul. Szarych Szeregów 5A/5! 15-666 Białystok Inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY! ul. Krakowska 13; Białystok Zleceniodawca: j. w. Biuro Projektów: Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 24.02.2015 r. Do Wykonawców

Wrocław, 24.02.2015 r. Do Wykonawców Wrocław, 24.02.2015 r. Do Wykonawców Dot. postępowania nr 01/D/2015 pn. Dostawa, montaż oraz instalacja urządzeń multimedialnych i oprogramowania wraz z pawilonem wystawienniczym pod nazwą: Klimat, Zwierzęta,

Bardziej szczegółowo

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać INTEGRUS Dokumentacja techniczna Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać Integrus - dokumentacja techniczna 1 Integrus DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. Wprowadzenie 3 2. Opis systemu i planowanie

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo