GREENSTAR Systemy kierowania Parallel Tracking oraz wspomagany układ kierowania AutoTrac

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GREENSTAR Systemy kierowania Parallel Tracking oraz wspomagany układ kierowania AutoTrac"

Transkrypt

1 RNSTR Systemy kierowania Parallel Tracking oraz wspomagany układ kierowania utotrac INSTRUKJOSŁUI Systemy kierowania RNSTR - wspomaganie układu kierowania Parallel Tracking i utotrac OMP Wydanie K (POLISH) John eere g Management Solutions (Ta instrukcja zastępuje OMP) LITHO W US

2 Wstęp Wstęp WITMY W RNSTR oferującej SYSTMY ROLNITW PRYZYJNO Systemy kierowania Parallel Tracking oraz typu utotrack są zintegrowanymi pakietami rolnictwa precyzyjnego Te systemy kierowania mają pomóc operatorowi bardziej wydajnie obsługiwać maszynę W celu zapoznania się z prawidłowym sposobem użytkowania oraz obsługi nabytego systemu NLŻY UWŻNI PRZZYTĆ NINIJSZĄ INSTRUKJĘ OSŁUI Zaniechanie tego może doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia maszyny Niniejsza instrukcja obsługi oraz znaki ostrzegawcze mogą być dostępne także w innych językach (W celu ich zamówienia należy się skontaktować z dealerem firmy John eere) TĘ INSTRUKJĘ NLŻY TRKTOWĆ jako nieodłączną część danego systemu i należy ją przekazać razem z nim w przypadku sprzedaży N THNIZN w tej instrukcji podane są zarówno w jednostkach metrycznych, jak i ich ekwiwalentach stosowanych w US Należy używać wyłącznie właściwych części zamiennych oraz elementów mocujących Metryczne lub calowe śruby i nakrętki mogą wymagać stosowania odpowiednich metrycznych lub calowych kluczy NUMRY INTYIKYJN WYROU (PIN) NLŻY WPISĆ w rozdziale ane techniczne lub Numery identyfikacyjne okładne wpisanie wszystkich numerów może być pomocne w wyśledzeniu części w przypadku kradzieży Te numery będą również potrzebne lokalnemu dealerowi podczas zamawiania części zamiennych Numery identyfikacyjne należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza maszyną WRNJ jest dostarczana przez firmę John eere jako część programu wsparcia dla klientów, którzy używają sprzętu i obsługują go w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi Warunki gwarancji zostały wyjaśnione na certyfikacie gwarancyjnym, który powinien zostać dostarczony przez dealera warancja ta stanowi zapewnienie, że firma John eere naprawi lub wymieni swoje produkty, jeśli defekty wystąpią w okresie trwania gwarancji W pewnych okolicznościach firma John eere zapewnia także ulepszenia w terenie, często nieodpłatnie, nawet jeśli gwarancja na produkt już się skończyła Jeśli sprzęt był nieprawidłowo użytkowany lub został zmodyfikowany w celu zmiany jego działania w stopniu wykraczającym poza oryginalne specyfikacje fabryczne, gwarancja utraci ważność, a ponadto firma może odmówić dokonywania ulepszeń w terenie LW I PRW STRON są określane zgodnie z kierunkiem ruchu do przodu RNSTR jest nazwą handlową firmy eere & ompany OUO, --NOV-/ PN=

3 Wstęp Przegląd przed dostawą Przed dostawą maszyny przeprowadzono następujące kontrole, regulacje i prace obsługowe: Podczas instalowania systemu utotrac/parallel unkcje monitora () zostały sprawdzone i działają Tracking do mobilnego procesora może zostać poprawnie załadowane oprogramowanie Yield Mapping Informacje na temat przeprogramowania systemu RNSTR z Yield Mapping na Parallel Tracking można znaleźć w rozdziale Konfiguracja oraz programowanie systemu Parallel Tracking System utotrac/parallel Tracking jest fabrycznie by korzystać z ulepszeń do systemu utotrac/parallel konfigurowany na język angielski Najpierw należy Tracking, należy aktywować odbiornik pozycji Starire ponownie zaprogramować żądany język dla każdego Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji komponentu Informacje na ten temat można znaleźć instalacji będącej częścią pakietu odbiornika położenia w rozdziale Konfigurowanie i ładowanie języka STRIR Po załadowaniu żądanego języka do każdego Wszystkie zasady bezpieczeństwa oraz funkcje komponentu można zmienić język używany w systemie systemowe Parallel Tracking zostały wytłumaczone Więcej informacji można znaleźć w rozdziale operatorowi USTWINI ustawienia systemowe Podpis dealera/technika obsługi: ata: OUO, --NOV-/ PN=

4 Wstęp PN=

5 Spis treści Strona Strona ezpieczeństwo - -P - Informacje ogólne Ścieżka prosta - Informacje ogólne - Szukanie rzędu (tylko wtrybie Parallel Należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi - Tracking)- Systemy kierowania - Śledzenie krzywej - Komponenty systemu - Tryb całostronicowy- unkcje - Przesunięcie ścieżki - Strona markerów - Widok skrętu - Wyświetlacz oraz blok przycisków -P - Informacje ogólne - Przelicznik zakrętów- (USTWINI) - (URUHOM) - Zintegrowany system utotrac -Traktory - Informacje ogólne - Podświetlenie oraz kontrast wyświetlacza - kran początkowy - Przed rozpoczęciem pracy- Włączanie systemu - ktywacja systemu - Programowanie systemu kierowania ezaktywacja systemu- Informacje ogólne - Warunki konieczne do aktywacji systemu Przeprogramowanie zyield Mapping utotrac- (mapowania plonów)- -Śledzenie utomatyczne ładowanie oprogramowania - Przesunięcie ścieżki - Ponowne programowanie drugiego wyświetlacza -jeśli jest zainstalowany - Użytkowanie utotrac -Opryskiwacze Informacje ogólne - (USTWINI) kran początkowy - Śledzenie - Włączanie systemu - Ścieżka prosta - ktywacja systemu - Szukanie rzędu - ezaktywacja systemu - Śledzenie krzywej - Warunki konieczne do aktywacji systemu Śledzenie utotrac - Wyłączenie śledzenia - - Śledzenie - ŚLZNI - P - Przesunięcie ścieżki - Przelicznik zakrętów - utotrac Użytkowanie systemu utotrac - Kombajny Zintegrowany zestaw utotrac - Informacje ogólne - Uniwersalny system kierowania utotrac - kran początkowy - ustawienia - Włączanie systemu - Strona dla kombajnów z opcją ktywacja systemu - HillMaster - ezaktywacja systemu - Optymalizacja działania systemu utotrac Universal - iąg dalszy na następnej stronie Wszystkie informacje, ilustracje i specyfikacje podane w tej instrukcji obsługi oparte są na najnowszych informacjach dostępnych w momencie oddania do druku Zastrzega się prawo dokonywania zmian w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia OPYRIHT R & OMPNY Moline, Illinois ll rights reserved John eere ILLUSTRUTION Manual i PN=

6 Spis treści Strona Strona Warunki konieczne do aktywacji systemu TM utotrac - Konfiguracja - - Śledzenie Włączanie/wyłączanie - Przesunięcie ścieżki - Kierunek zamontowania - Kalibracja poziomu - utotrac - Samobieżne kombajny paszowe Wysokość - Informacje ogólne - o przodu/do tyłu - kran początkowy - Konfiguracja korekcji różnicowej - Włączanie systemu - Wyjście szeregowe RS - ktywacja systemu - Liczba godzin pod zasilaniem po wyłączeniu - ezaktywacja systemu - - PS - P - Warunki konieczne do aktywacji systemu - PS - P - utotrac - Rejestr danych - - Śledzenie - PS - P - Przesunięcie ścieżki - Śledzenie satelitów - Zestaw kierowania utotrac Universal Informacje ogólne - kran początkowy - Włączanie systemu utotrac Universal - ktywacja systemu - ezaktywacja systemu - Warunki konieczne do aktywacji systemu utotrac - - Śledzenie Przesunięcie ścieżki - Oryginalny odbiornik Starire Odbiornik Starire - - PS - P - PS P - - PS - P - - PS - P Odbiornik sygnału korekcyjnego - - PS - P Śledzenie satelitów - krany ostrzegawcze - TM - w oryginalnym odbiorniku Starire - Położenie - Śledzenie - TM i odbiornik pozycji - utotrac - Konfiguracja - Niedawne problemy - Skręcanie WŁ/WYŁ - INOSTYK P - Kalibracja - Monitor operacji - Wysokość - Keyard - o przodu/do tyłu - Urządzenia - Kierunek zamontowania - Klucze produktu - TM P - Programowanie urządzenia - Szybkość transmisji portu iagnostyka - szeregowego/komunikaty portu Język docelowy - szeregowego - Wyświetlacz - TM P - Niedawne problemy - TM P - iagnostyka wyświetlacza - TM P - nalizator magistrali N - Odbiornik Starire it Ładowanie języka Odbiornik Starire it - Ustawienia systemu utomatyczna aktualizacja - Kod kraju - Ręczna aktualizacja oprogramowania - Ustawienia systemowe Odbiornik Starire - Język - - PS - P - Ustawianie i ładowanie języka - Opis: ktywacje S/RTK, subskrypcja S - Konfiguracja QuickStart - iąg dalszy na następnej stronie ii PN=

7 Spis treści Strona iagnostyka krany ostrzegawcze - Lista kodów diagnostycznych systemu śledzenia równoległego (Parallel Tracking) - Lista kodów diagnostycznych wyświetlacza - Wyświetlacz - Mobilny procesor - Odbiornik pozycji - utotrac Universal - Kody zatrzymania utotrac Universal - TM w oryginalnym odbiorniku Starire - rozwiązywanie problemów - TM w oryginalnym odbiorniku Starire kody błędów - Kody błędów - krany ostrzegawcze - Kody błędów Starire it - Kody diagnostyczne Starire it - TM Starire it - krany ostrzegawcze - Starire it - ane techniczne Wartości momentu dla śrub metrycznych - Ujednolicone wartości momentu dla śrub calowych - Należy zachować dowód własności - Należy pamiętać o zabezpieczeniu urządzeń - eklaracja zgodności - Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy montażu elektrycznych i elektronicznych przyrządów i/lub podzespołów - Z obsługą John eere podołasz pracy zęści John eere I- Odpowiednie narzędzia I- obrze wyszkoleni technicy I- Szybki serwis I- iii PN=

8 Spis treści iv PN=

9 ezpieczeństwo Zapoznanie się z informacją o bezpieczeństwie To jest symbol ostrzeżenia przed zagrożeniem Widząc ten symbol na urządzeniu lub w niniejszej instrukcji, należy zachować ostrożność ze względu na możliwość odniesienia potencjalnych obrażeń Należy postępować zgodnie z zalecanymi środkami ostrożności oraz zasadami bezpiecznej obsługi T -UN- X,LRT --SP-/ Rozumienie słów-sygnałów Słowa-sygnały - NIZPIZŃSTWO, OSTRZŻNI oraz UW - są używane razem z symbolami ostrzegającymi przed zagrożeniem NIZPIZŃSTWO identyfikuje najpoważniejsze zagrożenia Znaki ostrzegawcze NIZPIZŃSTWO oraz OSTRZŻNI są umieszczone w pobliżu konkretnych zagrożeń Ogólne zasady bezpieczeństwa są wymienione na znakach ostrzegawczych UW UW odsyła też do komunikatów ostrzegawczych znajdujących się w niniejszej instrukcji TS --SP X,SINL --MR-/ - PN=

10 ezpieczeństwo Należy postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa Należy uważnie przeczytać wszystkie komunikaty ostrzegawcze znajdujące się w niniejszej instrukcji oraz na znakach ostrzegawczych na maszynie Znaki ostrzegawcze należy utrzymywać w dobrym stanie lementy uszkodzone lub brakujące należy zastąpić nowymi Należy upewnić się, że nowe komponenty wyposażenia oraz naprawione części zawierają bieżące znaki ostrzegawcze Nowe znaki ostrzegawcze są dostępne u dealera firmy John eere TS -UN-U Należy nauczyć się obsługi maszyny oraz właściwego użycia elementów sterowniczych Nie wolno nikomu pozwolić na używanie urządzenia bez instrukcji Należy utrzymywać maszynę we właściwym stanie technicznym Nieautoryzowane modyfikacje maszyny mogą pogorszyć jej działanie i/lub bezpieczeństwo, a także trwałość maszyny Jeśli jakakolwiek część tej instrukcji jest niezrozumiała i potrzebna jest pomoc, należy skontaktować się z dealerem firmy John eere X,R --MR-/ Nie należy dopuszczać pasażerów ani dzieci do maszyny ostęp do maszyny może mieć tylko jej operator Nie wolno przewozić pasażerów w maszynie, z wyjątkiem przypadków prowadzenia szkoleń lub krótkich przejazdów w celach obserwacji Pasażerowie są narażeni na zranienie w wyniku wypadnięcia z maszyny Pasażerowie ograniczają też pole widzenia operatora, pogarszając w ten sposób bezpieczeństwo pracy TS -UN-U zieci nigdy nie powinny przebywać w maszynie ani w kabinie, kiedy silnik pracuje Siedzisko instruktora powinno być wykorzystywane tylko do celów instruktażowych lub krótkich przejazdów służących obserwacji maszyny, a nie do sadzania na nim dzieci OUO, --OT-/ - PN=

11 ezpieczeństwo Przygotowanie na sytuacje awaryjne Należy być odpowiednio przygotowanym na wypadek pożaru Zestaw pierwszej pomocy oraz gaśnicę należy trzymać pod ręką Numery awaryjne lekarzy, pogotowia, szpitala oraz straży pożarnej powinny znajdować się w pobliżu telefonu TS -UN-U X,IR --MR-/ Należy praktykować bezpieczną konserwację Przed rozpoczęciem pracy należy zrozumieć procedurę serwisową Miejsce pracy musi być czyste i suche Nie wolno smarować, naprawiać ani regulować maszyny podczas ruchu Należy trzymać ręce, stopy oraz odzież z dala od elementów napędzanych Należy wyłączyć całe zasilanie i ustawić elementy sterowania tak, aby zwolnić ciśnienie Sprzęt należy opuścić na ziemię Następnie należy zatrzymać silnik, wyjąć kluczyk i włączyć hamulec postojowy Potem poczekać, aż maszyna ostygnie Należy też pewnie podeprzeć wszystkie elementy maszyny, które do prac serwisowych muszą zostać uniesione Należy utrzymywać wszystkie części w dobrym stanie i właściwie zainstalowane Uszkodzenia należy naprawiać bezzwłocznie Zużyte lub zepsute części należy wymieniać na nowe Należy usuwać nagromadzone smary, oleje oraz zanieczyszczenia Przed rozpoczęciem regulacji systemu elektrycznego lub spawania maszyny należy rozłączyć przewód masy (-) od akumulatora TS -UN-U HX,STSS,K --OT-/ - PN=

12 ezpieczeństwo ezpieczna obsługa systemu kierowania utotrac Przed rozpoczęciem pracy z systemem kierowania utotrac należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi o obsługi systemu nie wolno dopuszczać osób bez odpowiedniego przeszkolenia Jeśli jakakolwiek część tej instrukcji jest niezrozumiała i potrzebna jest pomoc, należy skontaktować się z dealerem firmy John eere Maszyną należy kierować zawsze z siedziska operatora Jeśli jest zainstalowany pas bezpieczeństwa, zawsze należy go zapiąć Widok z góry Nr sciezki JOHN R Sledzenie P lad (m), dy system jest włączony, należy zachowywać szczególną ostrożność i zwracać uwagę na zmieniające się warunki otoczenia W razie konieczności należy przejąć kontrolę nad kierownicą w celu uniknięcia zagrożeń na polu, potrącenia osób postronnych lub kolizji z urządzeniami i innymi przeszkodami Jeśli słaba widoczność ogranicza możliwość bezpiecznej obsługi maszyny oraz kierowania nią, należy zatrzymać maszynę i przerwać pracę Pod koniec rzędu lub pola należy być gotowym do przejęcia kontroli nad kierownicą System nie zawróci pod koniec ścieżki Przed wjazdem na drogę publiczną należy zawsze wyłączyć system Nie wolno włączać systemu podczas transportu po drodze publicznej No PS No iff Wolna pam % Przes sc Punkt zazn Zapis WYL sciezki LR P P --OT OUO, --OT-/ - PN=

13 Informacje ogólne Informacje ogólne lement Skrót Opis System kierowania otyczy zarówno systemu Parallel Tracking, jak i kierowania wspomaganego utotrac lobalny system pozycjonowania PS orbitujące satelity nadające sygnały globalnej nawigacji dla odbiorników naziemnych Korekcja różnicowa rugi sygnał, który wprowadza poprawki dla takich niedokładności, jak: błędy zliczania czasu, interferencje jonosfery oraz błędy systemowe Starire S Zastrzeżony sygnał korekcji różnicowej firmy John eere Starire S Zastrzeżony różnicowy sygnał korekcyjny firmy John eere do odbioru tego sygnału jest wymagana subskrypcja ziałający na szerokim obszarze system WS Różnicowy sygnał korekcyjny rządu US wspomagania okładność statyczna Linie - Przesunięcie ścieżki Punkt zaznaczony Mobilny procesor Karta klucza Keyard Karta P ard Ścieżka okładność pozycji dla odbiornika stacjonarnego przez okres godzin Punkty oraz są ustalane na ekranie przez operatora Wyliczana jest linia prosta przechodząca przez te dwa punkty Linia ta stanowi ścieżkę używaną przez system kierowania do prowadzenia operatora/pojazdu przez pole Pozwala na wprowadzanie poprawek do pozycji ścieżki związanych z dryfem satelitów Możliwość przechowywania do pięciu punktów pozycyjnych, do których można później powrócić ołączany do wyświetlacza procesor informacji, który można przenosić z maszyny na maszynę Karta informacyjna, z której są ładowane do mobilnego procesora dane dla konkretnej funkcji Komputerowa karta, na której można zapisać informacje o polu Pierwsza ścieżka maszyny przez pole Magistrala N N ontroller rea Network (sieć lokalna sterownika) to system w pojeździe, który umożliwia komputerom pokładowym wzajemną łączność Korekcja trasy śledzenia otyczy tylko systemu Parallel Tracking przewiduje z wyprzedzeniem pozycję odbiornika, aby ułatwić właściwe ustawianie na ścieżce na zakrętach i pomóc w ograniczaniu manewrów podczas przemieszczania się przez pole Terrain ompensation Module (moduł TM Urządzenie używane do korekcji przechyłu korekcji terenowej) kabiny, niezbędne dla systemu utotrac OUO, --NOV-/ - PN=

14 Informacje ogólne Należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi Przed uruchomieniem systemu Parallel Tracking lub utotrac należy przeczytać niniejszą instrukcję w całości w celu zrozumienia komponentów oraz procedur niezbędnych do bezpiecznej i właściwej obsługi Niniejsza instrukcja dotyczy stosowania obu systemów kierowania: Parallel Tracking oraz utotrac Parallel Tracking oraz utotrac mają wiele wspólnych cech oraz funkcji / (USTWINI/) Rozdziały dotyczące wyłącznie jednego z systemów zostaną odpowiednio oznaczone w nagłówku Punkty procedury dotyczące wyłącznie jednego z systemów będą oznaczone na początku danego etapu OUO, --NOV-/ Systemy kierowania Parallel Tracking pokazuje pozycję na polu w stosunku do ścieżki określonej pierwszym przejazdem przez pole Parallel Tracking ma tryby podążania wzdłuż prostej lub krzywej ścieżki, a także tryb wyszukiwania rzędów zięki symbolowi maszyny oraz linii na wyświetlaczu wiadomo, w którą stronę należy skręcić, żeby zachować równoległość bieżącej ścieżki do poprzedniej Obrazowi na wyświetlaczu towarzyszą alarmy dźwiękowe, dzięki czemu operator może cały czas obserwować pole WŻN: System utotrac został zaprojektowany, aby pomóc operatorowi zwiększyć wydajność maszyny Pomimo to operator jest odpowiedzialny za maszynę i musi uważać na zmieniające się warunki otoczenia podczas pracy systemu utotrac to wspomagany układ kierowania Po wprowadzeniu przez operatora ścieżki odniesienia (ścieżki ) do systemu utotrac maszyna będzie sama kierować się równolegle do tej ścieżki OUO, --NOV-/ - PN=

15 Informacje ogólne Komponenty systemu Wyświetlacz UW: Wyświetlacz nie ma przełącznika WŁ/WYŁ zasilania Jego zasilanie zostaje włączone w momencie włączenia maszyny Wyświetlacz ten znajduje się w kabinie i umożliwia operatorowi podczas obsługiwania maszyny natychmiastowe odczytanie z siedziska informacji o systemie (Więcej informacji dotyczących obsługi patrz rozdział Wyświetlacz oraz blok przycisków) H -UN- OUO, --NOV-/ Mobilny procesor Mobilny procesor jest montowany z tyłu wyświetlacza i ma dwa główne zadania: zapisywanie na karcie P ard danych wykorzystywanych przez oprogramowanie komputera biurkowego, a także odczytywanie klucza z karty klucza Keyard w celu odblokowania oprogramowania Karta P ard Karta P ard podczas użytkowania maszyny znajduje się w mobilnym procesorze i może przechować do linii - podczas pracy w systemie utotrac lub Parallel Tracking Więcej informacji patrz Ustawienia ieżące pole, w rozdziale Ustawienia Karta ta stanowi miejsce przechowywania wszystkich danych uzyskanych od systemu Karta P ard przechowa dane, które będzie można łatwo przenieść do głównego biura w celu pobrania nowych danych H -UN- iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

16 Informacje ogólne Karta klucza Keyard Karta klucza Keyard () jest używana do załadowania informacji operacyjnych dla konkretnego systemu do procesora mobilnego i odblokowania tego oprogramowania Kartę klucza Keyard należy włożyć do przedniego lub tylnego gniazda procesora mobilnego tak, aby jej etykieta była skierowana w stronę użytkownika, a strzałki na karcie były ustawione zgodnie ze strzałkami na obudowie procesora P -UN-JUL W celu usunięcia karty klucza Keyard z procesora należy nacisnąć czarny przycisk () i wyciągnąć kartę Karta klucza Keyard zarny przycisk OUO, --NOV-/ Odbiornik Odbiornik pozycji jest umieszczony na kabinie maszyny Za pośrednictwem odbiornika pozycji odbierany jest sygnał PS i korekcji różnicowej, a następnie scalany do dalszego użytku przez system Zarówno Parallel Tracking, jak i utotrac potrzebują odbiornika pozycji Starire do uzyskiwania informacji PS P -UN-OT OUO, --NOV-/ - PN=

17 Informacje ogólne unkcje Ścieżka prosta - ten tryb pomaga operatorowi jechać wzdłuż prostych równoległych ścieżek z wykorzystaniem wyświetlacza oraz słyszalnych dźwięków sygnalizujących operatorowi, kiedy maszyna schodzi ze ścieżki (Więcej informacji patrz Ustawienia ścieżki prostej) Tryb śledzenia krzywej ułatwia operatorowi jazdę wzdłuż krzywych ścieżek w równych odstępach System ma możliwość prowadzenia operatora wzdłuż różnych wzorców, między innymi: (Więcej informacji patrz Ustawienia ścieżki krzywej) Szukanie rzędu (tylko w trybie Parallel Tracking) - ten tryb jest przeznaczony do wykorzystania w przypadku upraw w rzędach w sytuacjach, kiedy rzędy są nie zawsze równomiernie rozmieszczone Szukanie rzędu może działać w dwóch trybach: trybie ciągłym oraz trybie tylko przy skręcie (Więcej informacji patrz Ustawienia szukania rzędu) W ramach tych trybów dostępne są następujące dodatkowe funkcje: Widok skrętu zapewniający widok z góry pomagający operatorowi podczas skręcania w nową ścieżkę (Więcej informacji patrz Widok skrętu, w rozdziale Ustawienia system kierowania) Punkt zaznaczony - ta funkcja umożliwia przechowywanie do pięciu lokalizacji geograficznych, do których operator może później wrócić PRZYKŁ: W przypadku używania systemu do oprysków można zapisać miejsca, w których rozpylany środek się skończył, ponownie napełnić zbiorniki, a następnie za pomocą systemu wrócić dokładnie w to samo miejsce, gdzie przerwano oprysk (Więcej informacji patrz rozdział unkcje URUHOM, punkt zaznaczony) Przesunięcie ścieżki pozwala operatorowi na przesunięcie linii - w lewo, w prawo oraz ich ponowne wyśrodkowanie na podstawie aktualnego położenia maszyny (Więcej informacji patrz rozdział unkcje URUHOM, punkt zaznaczony) Regulowane dźwięki prowadzące umożliwiają operatorowi korektę kursu po usłyszeniu sygnału błędu zejścia ze ścieżki (Więcej informacji patrz rozdział USTWINI) Przesunięcia - Przesunięcie sprzętu pozwala operatorowi na przesunięcie pozycji odbiornika w kierunku środka ciągniętego przez traktor, niewyśrodkowanego sprzętu iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

18 Informacje ogólne - Przesunięcie odbiornika pozwala operatorowi na przesunięcie pozycji odbiornika, który nie jest zamontowany na środku kabiny To przesunięcie służy do regulacji w lewo/ w prawo Widok z góry (tylko w trybie ścieżki krzywej) to widok znad głowy operatora, pomagający mu w pracach polowych OUO, --NOV-/ - PN=

19 Wyświetlacz oraz blok przycisków Informacje ogólne WŻN: krany przedstawione na kolejnych stronach zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych Z powodu podłączenia opcjonalnych urządzeń i/lub innej wersji używanego oprogramowania rzeczywiście wyświetlane ekrany mogą mieć inny wygląd Wyświetlacz jest łatwym w obsłudze wielofunkcyjnym urządzeniem, w którym polecenia są wybierane z menu Obszar wyświetlacza dzieli się na kilka komórek; siedem przycisków z literami (-) umieszczonych po prawej stronie komórek; bloku przycisków numerycznych; przycisku P (STRON) i trzech przycisków wyboru trybu: (USTWINI), i (URUHOM) Wybrany tryb (, lub ) jest wyświetlany w komórce (), a gdy w komórce () jest dostępna opcja P (STRON), można wybierać dodatkowe strony informacji, naciskając przycisk P (Więcej informacji patrz punkty dotyczące funkcji, i w tym rozdziale) Przykłady poszczególnych ekranów przedstawiono na kolejnych stronach Każdy ekran zawiera kilka komórek, a w każdej komórce są wyświetlane określone informacje Każda komórka wyświetlająca informacje może być aktywna lub nieaktywna Komórki aktywne wyświetlają informacje, które można zmieniać i są oznaczone czarną strzałką Komórki nieaktywne wyświetlają informacje, których nie można zmieniać Naciśnięcie przycisku przy komórce aktywnej może mieć następujące skutki: ane w komórce można zmienić za pomocą bloku przycisków numerycznych Zostanie wyświetlone nowe menu Zostanie uruchomiony proces Zostanie wyświetlona nowa strona Zaznaczona pozycja zostanie zmieniona Identyfikacja trybu: Tryb (USTWINI), lub (URUHOM) Kolejność stron trybu Przycisk kontrastu lok przycisków literowych Przewijanie strony ekranu Przycisk (USTWINI) Przycisk H Przycisk (URUHOM) I lok przycisków numerycznych J ktywna komórka K Obszar wyświetlacza P -UN-SP iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

20 Wyświetlacz oraz blok przycisków Podczas pracy z wyświetlaczem w komórkach są wyświetlane ikony Poszczególne ikony wskazują typ funkcji, którą można wykonać w danej komórce P --NOV OUO, --NOV-/ (USTWINI) krany umożliwiają operatorowi zmianę informacji operacyjnych Po naciśnięciu przycisku (USTWINI) pojawi się menu Należy nacisnąć przycisk oznaczony literą obok pozycji menu, która ma zostać zmieniona, lub przycisk (USTWINI) (Więcej informacji patrz rozdział Ustawienia system kierowania) Jeśli możliwych opcji jest więcej, niż zmieści się na ekranie, powstaje druga strona opcji do wyboru by zobaczyć te dodatkowe opcje, należy nacisnąć przycisk P (STRON) WŻN: Podczas ustawiania komponentów dla systemu Parallel Tracking lub utotrac dodatkowe informacje o ustawieniach można znaleźć w rozdziałach TM i Odbiornik Sledzenie Karta klucza Starire it JOHN R Monitor operac ji Ustaw systemowe Wysw reenstar Nacis, aby wlaczyc wyswietlacz P P LR P --MR OUO, --NOV-/ - PN=

21 Wyświetlacz oraz blok przycisków (URUHOM) krany są podstawowymi ekranami operacyjnymi ostęp do ekranów uzyskuje się, naciskając przycisk (URUHOM) Naciśnięcie przycisku P (STRON) umożliwia przełączanie między dwoma dostępnymi ekranami JOHN R Sledzenie P Widok z góry Operator może dostosować ekran do wyświetlania różnych zadań oraz operacji (Więcej informacji patrz rozdział unkcje URUHOM) Nr sciezki lad (m), No PS No iff Przes sc Punkt zazn Wolna pam % Zapis WYL sciezki P LR Wyświetlony całostronicowy ekran systemu śledzenia P --OT OUO, --NOV-/ - PN=

22 Wyświetlacz oraz blok przycisków UW: W zależności od liczby programów załadowanych do karty klucza Keyard, niektóre opcje mogą nie zostać wyświetlone na bieżącej stronie by uzyskać dostęp do tych dodatkowych opcji, należy nacisnąć przycisk P (STRON) kran umożliwia operatorowi przeglądanie ogólnych ekranów informacyjnych W celu wyświetlenia menu należy nacisnąć przycisk Potem należy nacisnąć przycisk z literą obok wybranej pozycji menu, co spowoduje wyświetlenie związanych z nią informacji WŻN: Podczas ustawiania komponentów dla systemu Parallel Tracking lub utotrac dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziałach TM i Odbiornik Sledzenie Karta klucza Starire it Monitor operac ji Wysw reenstar Nacis, aby wlaczyc wyswietlacz P --JN OUO, --NOV-/ - PN=

23 Wyświetlacz oraz blok przycisków Podświetlenie oraz kontrast wyświetlacza kran: - WYŚWITLZ Nacisnąć: >> WYŚW RNSTR Podświetlenie Ten ekran pozwala na wybranie poziomu intensywności podświetlenia wyświetlacza zarówno dla dziennego, jak i nocnego trybu podświetlania JOHN R Wyswietlacz Podswietlenie: ZIN noc Podsw dzienne (nacisni j - ) Podsw nocne (nacisni j - ) dres wyswietlacza: LÓWNY Należy nacisnąć przycisk litery obok pola POŚWITLNI, aby przełączyć się między opcjami ZIŃ i NO Wybrany tryb podświetlenia zostanie wyświetlony w okienku wielkimi literami Regulacja podświetlenia dziennego Należy nacisnąć przycisk litery obok opcji POŚW ZINN Przy użyciu przycisków numerycznych należy wprowadzić dowolną liczbę od do oznaczającą poziom intensywności dziennego podświetlenia Im wyższa liczba, tym jaśniejszy ekran Podświetlenie nocne W celu ustawienia poziomu nocnego podświetlenia należy nacisnąć przycisk z literą przy opcji POŚW NON Przy użyciu przycisków numerycznych należy wprowadzić dowolną liczbę od do oznaczającą poziom intensywności podświetlenia Im wyższa liczba, tym jaśniejszy ekran LR P P --U iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

24 Wyświetlacz oraz blok przycisków Kontrast Przycisk kontrastu () służy do regulacji poziomu jasności wyświetlacza w celu osiągnięcia dobrej widoczności i czytelności tekstu by zmienić kontrast, należy nacisnąć przycisk kontrastu i przytrzymać go aż do osiągnięcia żądanego poziomu kontrastu Każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje rozjaśnienie lub ściemnienie ekranu JOHN R Przycisk kontrastu P LR P --NOV OUO, --NOV-/ - PN=

25 Wyświetlacz oraz blok przycisków Przed rozpoczęciem pracy UW: W chwili włączenia, na ekranie - P zostanie wyświetlony komunikat URUHMINI SYSTMU Komunikat ten zniknie po zakończeniu sekwencji startowej Po zakończeniu sekwencji startowej na wyświetlacz pokaże się ekran P lub, jeśli tryb całostronicowy był aktywny w chwili wyłączenia maszyny, powróci do trybu całostronicowego W celu zmiany ekranu należy nacisnąć przycisk P (STRON), (USTWINI) lub Tryb utotrac może być obsługiwany tylko po zainstalowaniu w mobilnym procesorze karty klucza Keyard JOHN R P, lad (m), Pelna str Punkt zazn Predkosc (km/h) Obszar (ha) : Stan liczników obszaru Start,, WYL P LR P --U OUO, --NOV-/ - PN=

26 Programowanie systemu kierowania Informacje ogólne WŻN: S jest licencjonowaną subskrypcją korekcji różnicowej Starire NOS jest sygnałem korekcji różnicowej Optymalne działanie systemu można uzyskać przy użyciu sygnału korekcyjnego S W przypadku korzystania z S dokładność może nadal się zwiększać po włączeniu systemu minutowa dokładność od przejścia do przejścia podczas używania sygnału korekcyjnego S wynosi ± cm przez % czasu minutowa dokładność od przejścia do przejścia podczas używania sygnału korekcyjnego S wynosi ± cm przez % czasu Instalowanie oraz przeprogramowanie komponentów z Yield Mapping (mapowanie plonów) na system kierowania: Tej procedury używa się w przypadku przenoszenia komponentów z innego pojazdu Za pomocą niniejszej procedury programowania ręcznie przeprogramowuje się komponenty na system kierowania Programowanie komponentów do pracy z systemem kierowania - automatyczne ładowanie oprogramowania: Ogólna procedura programowania z większości systemów reenstar na system kierowania W większości przypadków ta procedura zaprogramuje komponenty pod kątem pracy z systemem kierowania Programowanie - drugi ekran: Tej procedury używa się w połączeniu z procedurami programowania w celu obsługi systemu kierowania przy użyciu dwóch wyświetlaczy PROURY PRORMOWNI OUO, --NOV-/ - PN=

27 Programowanie systemu kierowania Przeprogramowanie z Yield Mapping (mapowania plonów) UW: Przed rozpoczęciem pracy z którymkolwiek z systemów kierowania należy sprawdzić, czy karta klucza Keyard zawiera najnowsze aktualnie dostępne oprogramowanie by uzyskać najnowszą wersję oprogramowania, należy odwiedzić witrynę wwwstellarsupportcom lub skontaktować się z dealerem firmy John eere Jeśli karta klucza Keyard zawiera oprogramowanie nowsze niż sam system, powinno rozpocząć się automatyczne ładowanie oprogramowania w celu załadowania najnowszej wersji (patrz punkt utomatyczne ładowanie oprogramowania, w dalszej części rozdziału) Kiedy system jest zaprogramowany na mapowanie plonów i zostaje przeniesiony na inną maszynę do użycia w systemie Parallel Tracking lub utotrac, przenoszony system musi zostać ponownie zaprogramowany Poniższe procedury ukazują podstawowe etapy programowania konieczne do przygotowania systemu do działania w trybie systemu kierowania Mobilny procesor, wyświetlacz oraz odbiornik pozycji muszą zostać ponownie zaprogramowane do pracy w trybie systemu kierowania iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

28 Programowanie systemu kierowania WŻN: Jeśli wyświetlacz utotrac/parallel Tracking jest używany z drugim wyświetlaczem na tej samej wiązce przewodów, adres wyświetlacza utotrac/parallel Tracking po przeprogramowaniu musi zostać ustawiony jako pomocniczy (Patrz Ponowne programowanie drugiego wyświetlacza) dres drugiego wyświetlacza (SPRYSTR lub SSTR ) należy ustawić jako główny (więcej informacji patrz procedury w rozdziale USTWINI) Podczas ponownego programowania systemu z dwoma wyświetlaczami, tylko jeden z nich może być w tym samym czasie podłączony do wiązki przewodów W tym celu należy odłączyć złącze wiązki przewodów od wyświetlacza, który aktualnie nie jest ponownie programowany, a następnie ponownie je podłączyć po zakończeniu programowania Tę samą procedurę należy powtórzyć dla drugiego wyświetlacza Karta klucza Keyard P -UN-U UW: Niżej pokazane etapy ponownego programowania dotyczą systemów mapowania plonów z oprogramowaniem w wersji lub nowszej (W przypadku innych wersji informacje o ponownym programowaniu można znaleźć w podręczniku operatora Yield Mapping (mapowania plonów)) UW: Przed rozpoczęciem ponownego programowania należy się upewnić, że w mobilnym procesorze nie ma karty P ataard Najpierw należy zainstalować kartę klucza Keyard () w górnym gnieździe mobilnego procesora Następnie należy przekręcić kluczyk stacyjki w położenie (URUHOM) by anulować poniższe komunikaty ostrzegawcze, należy nacisnąć przycisk litery obok komórki KONTYNUUJ Ostrzeżenie o karcie klucza Keyard SPRYSTR jest nazwą handlową eere & ompany SSTR jest nazwą handlową eere & ompany iąg dalszy na następnej stronie - PN= OUO, --NOV-/

29 Programowanie systemu kierowania rak danych USTWINI łąd sieci danych Należy poczekać na pojawienie się ekranu - P OUO, --NOV-/ kran: - PRORM Nacisnąć: >> PRZPRORMOWNI >> L PRORMU >> PROSOR MPOWNI W razie konieczności należy wyłączyć i włączyć zasilanie w celu przerwania programowania JOHN R Prog Target P PS Receiver reenstar-display UW: Niektóre wyświetlacze wygenerują następujący komunikat: PRZIĄŻNI WYŚWITL - ZRSTUJ WYŚW LU WYŁĄZ I WŁĄZ ZSILNI Jeśli pojawi się taki komunikat, należy powtórzyć PRZPRORMOWNI >> L PRORMU i natychmiast po naciśnięciu przycisku z literą obok opcji L PRORMU należy nacisnąć przycisk zynności należy powtarzać aż do pojawienia się wersji oprogramowania Harvest Monitor ombine Harvest Monitor otton Mobile Processor Moisture Sensor Keycard P LR P --SP iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

30 Programowanie systemu kierowania UW: by wybrać właściwe oprogramowanie karty klucza Keyard, należy wybrać plik zaczynający się od słowa KY (W tym przykładzie właściwym wyborem będzie plik KYR_Y) JOHN R v SLT PRORM Jeśli potrzebne było załadowanie dodatkowego języka (więcej informacji patrz USTWINI i Ładowanie języka, w dalszej części rozdziału) Należy nacisnąć przycisk z literą obok opcji WRSJ OPRORMOWNI KRTY KYR lub, w razie potrzeby, wyłączyć i włączyć zasilanie w celu przerwania programowania YMX_Y OPR YMX_Y PR YMX_Y PR HTPR HPR Należy poczekać, aż pojawi się ekran OSTRZŻNI - PRORMOWNI, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie NI WYJMOWĆ KRTY P R! YL POWR TO RTURN P NI OŁĄZĆ ZSILNI! Kiedy programowanie zostanie zakończone, zostanie wyświetlony ekran PRORMOWNI ZKOŃZON Jeśli pojawi się ekran PRORMOWNI ZKOŃZON, w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlone OK LR P --U Należy nacisnąć przycisk litery obok opcji OK W tym momencie rozpocznie się automatyczne ładowanie oprogramowania OUO, --NOV-/ - PN=

31 Programowanie systemu kierowania utomatyczne ładowanie oprogramowania UW: Przed rozpoczęciem pracy z którymkolwiek z systemów kierowania należy sprawdzić, czy karta klucza Keyard zawiera najnowsze aktualnie dostępne oprogramowanie by uzyskać najnowszą wersję oprogramowania, należy odwiedzić witrynę wwwstellarsupportcom lub skontaktować się z dealerem firmy John eere JOHN R OSTRZZNI! Znaleziono nowy program dla: reenstar isplay Mobile Processor Starire Receiver TM Jeśli w komponentach załadowane jest oprogramowanie Parallel Tracking lub utotrac, a do mobilnego procesora zostanie włożona karta klucza Keyard z uaktualnionym oprogramowaniem, automatyczne ładowanie oprogramowania powinno się rozpocząć po włączeniu kluczykiem stacyjki zasilania Jeśli jednak do komponentów nie załadowano wcześniej systemu Parallel Tracking ani utotrac, należy przejść do punktu WŻN: Podczas wykonywania tych procedur użytkownik zostanie pouczony, aby wybrać dostępną opcję, ponieważ ekrany wyświetlacza zilustrowane na poniższych stronach stanowią tylko przykład Z powodu podłączenia opcjonalnych urządzeń i/lub innej wersji używanego oprogramowania rzeczywiście wyświetlane ekrany mogą mieć inny wygląd ktualizowac program? Kontynuuj nuluj LR P P --SP Kartę klucza Keyard z nowym oprogramowaniem należy włożyć do mobilnego procesora Na ekranie powinien pojawić się komunikat ZNLZIONO NOW OPRORMOWNI W celu uaktualnienia oprogramowania należy nacisnąć przycisk z literą obok opcji KONTYNUUJ Naciśnięcie przycisku NULUJ spowoduje opuszczenie tej opcji Kiedy programowanie zostanie zakończone, powinien pojawić się ekran PRORMOWNI ZKOŃZON by dokończyć proces, należy wyłączyć i włączyć zasilanie iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

32 Programowanie systemu kierowania kran: - Karta klucza Keyard Nacisnąć: >> KRT KLUZ KYR JOHN R P Ten ekran pokaże wszystkie systemy dostępne na włożonej karcie klucza Keyard Jeśli na włożonej do procesora karcie klucza Keyard jest kilka systemów, a ten, który ma zostać załadowany, nie jest widoczny na tej stronie ekranu, należy nacisnąć przycisk P (STRON), aby wyświetlić pozostałe opcje Należy nacisnąć przycisk z literą obok systemu kierowania, który ma zostać załadowany do mobilnego procesora (ŚLZNI dla systemu Parallel Tracking lub UTOTR) Sledzenie Karta klucza Starire it Monitor operac ji Ustaw systemowe Wysw reenstar Nacis, aby wlaczyc wyswietlacz Rozpoczyna się ładowanie programu wybranego systemu kierowania do mobilnego procesora P NI WYJMOWĆ KRTY P R! NI OŁĄZĆ ZSILNI! Po pojawieniu się monitu należy nacisnąć przycisk z literą obok opcji KONTYNUUJ, aby uaktualnić komponent Naciśnięcie przycisku z literą przy opcji NULUJ spowoduje opuszczenie tej opcji LR Wybór karty klucza Keyard P --MR Podczas instalowania oprogramowania z karty klucza Keyard na mobilnym procesorze system sprawdzi wersję oprogramowania zainstalowaną w mobilnym procesorze, wyświetlaczu oraz odbiorniku pozycji Jeśli karta klucza Keyard zawiera nowszą wersję oprogramowania, system zapyta operatora, czy życzy sobie uaktualnienia do najnowszej wersji oprogramowania Jeśli znalezione zostało nowe uaktualnienie programu ładującego dla mobilnego procesora, należy nacisnąć przycisk obok napisu KONTYNUUJ iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

33 Programowanie systemu kierowania UW: by automatyczne ładowanie oprogramowania działało prawidłowo w przypadku wykorzystywania dwóch wyświetlaczy, oba wyświetlacze (główny oraz pomocniczy) muszą mieć zainstalowaną najnowszą wersję programu ładującego System automatycznie uaktualni wersję programu ładującego dla wyświetlacza głównego kran pomocniczy musi zostać uaktualniony ręcznie (Więcej informacji patrz paragraf Ponowne programowanie drugiego wyświetlacza w tym rozdziale) Po zakończeniu ponownego programowania wszystkich komponentów systemu na ekranie pojawi się komunikat PRORMOWNI ZKOŃZON by dokończyć proces, należy wyłączyć i włączyć zasilanie OUO, --NOV-/ - PN=

34 Programowanie systemu kierowania Ponowne programowanie drugiego wyświetlacza - jeśli jest zainstalowany WŻN: Jeśli wyświetlacz utotrac/parallel Tracking jest używany z drugim wyświetlaczem na tej samej wiązce przewodów, adres wyświetlacza utotrac/parallel Tracking po przeprogramowaniu należy ustawić jako pomocniczy dres drugiego wyświetlacza (SPRYSTR lub SSTR) należy ustawić na podstawowy Podczas ponownego programowania systemu z dwoma wyświetlaczami, tylko jeden z nich może być w tym samym czasie podłączony do wiązki przewodów W tym celu należy rozłączyć złącze wiązki przewodów od wyświetlacza, który aktualnie nie jest ponownie programowany, a następnie ponownie je podłączyć po zakończeniu programowania Tę samą procedurę należy powtórzyć dla drugiego wyświetlacza łówny wyświetlacz (SPRYSTR lub SSTR) należy ustawić jako wyświetlacz główny rugi wyświetlacz (Parallel Tracking/utoTrac) należy ustawić jako POMONIZY iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

35 Programowanie systemu kierowania JOHN R Wyswietlacz Podswietlenie: ZIN noc Podsw dzienne (nacisni j - ) Podsw nocne (nacisni j - ) dres wyswietlacza: LÓWNY JOHN R dres wyswietl LÓWNY pomocniczy pomocniczy pomocniczy Wyswietlacz LR P Pokazany RS WYŚWITLZ ustawiony jako ŁÓWNY P --U LR Strona wyboru adresu P P --SP UW: Jeśli wyświetlacz utotrac/parallel Tracking ma działać jako wyświetlacz samodzielny, należy go najpierw przestawić z powrotem na wyświetlacz główny by system działał poprawnie, wyświetlacz główny (podczas pracy z dwoma wyświetlaczami) musi być podłączony do magistrali Należy upewnić się, że wyświetlacz pomocniczy jest podłączony do pomocniczej wiązki przewodów Jeśli śledzenie jest wyświetlane na jednym ekranie, a następnie zostanie włączone na drugim, pierwotny wyświetlacz zostanie wyłączony Informacje (np Ścieżka krzywa lub Ścieżka ) nie będą przenoszone pomiędzy wyświetlaczami kran: - ŚLZNI - P Nacisnąć: >> WYŚW RNSTR >> RS WYŚWITLZ Ten ekran pozwala operatorowi na zmianę adresu wyświetlacza Parallel Tracking/utoTrac Należy nacisnąć przycisk litery obok opcji POMONIZY iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

36 Programowanie systemu kierowania JOHN R Wysw reenstar I Zmiana adresu wyswietlacza JOHN R dres wyswietl LÓWNY pomocniczy Zmien adres pomocniczy Masz zamiar zmienic adres wyswietlacza reenstar Wybranie zlego adresu spowoduje utrate komunikacji z urzadzeniami pomocniczy nuluj zmiane Wyswietlacz P P LR P --MY LR P --JUN kran OSTRZWZY zmiany adresu Pojawi się ekran ostrzegawczy z prośbą o zweryfikowanie wybranej zmiany adresu by zmienić adres, należy nacisnąć przycisk ZMIŃ RS, natomiast żeby anulować zmianę, należy nacisnąć przycisk NULUJ ZMINĘ by opuścić ten ekran i wrócić do ekranu, należy nacisnąć przycisk z literą obok opcji WYŚWITLZ by przejść do ekranu P, należy nacisnąć przycisk Potem należy odłączyć złącze wiązki przewodów od wyświetlacza Parallel Tracking/utoTrac Podłączyć drugi wyświetlacz Włączyć zasilanie, co powinno rozpocząć automatyczne ładowanie oprogramowania by kontynuować aktualizację oprogramowania, należy nacisnąć przycisk litery obok opcji KONTYNUUJ Następnie należy wyłączyć stacyjkę iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

37 Programowanie systemu kierowania UW: dy w mobilnym procesorze jest zainstalowana karta klucza Keyard, a zasilanie jest włączone, system dokona sprawdzenia wersji oprogramowania mobilnego procesora, wyświetlacza i odbiornika pozycji Jeśli karta klucza Keyard zawiera nowszą wersję oprogramowania, system zapyta operatora, czy życzy sobie uaktualnienia do najnowszej wersji oprogramowania by automatyczne ładowanie oprogramowania działało prawidłowo w przypadku wykorzystywania dwóch wyświetlaczy, oba wyświetlacze (główny oraz pomocniczy) muszą mieć zainstalowaną najnowszą ( lub wyższą) wersję programu ładującego System automatycznie uaktualni wersję programu ładującego dla wyświetlacza głównego kran pomocniczy musi zostać uaktualniony ręcznie Jeśli zostało znalezione nowe uaktualnienie programu ładującego dla mobilnego procesora, należy nacisnąć przycisk obok napisu KONTYNUUJ UW: Ponowne programowanie zajmie po kilka minut dla każdego z komponentów Jeśli zostało znalezione nowe oprogramowanie dla któregokolwiek z pozostałych komponentów, należy nacisnąć przycisk z literą przy opcji KONTYNUUJ Kiedy programowanie zostanie zakończone, wyświetlony zostanie ekran PRORMOWNI ZKOŃZON W lewym dolnym rogu może zostać wyświetlony znak OK Należy nacisnąć przycisk Następnie WYŁĄZYĆ stacyjkę Podłączyć złącze wiązki przewodów do drugiego wyświetlacza WŁĄZYĆ stacyjkę WŻN: by system utotrac działał prawidłowo, wyświetlacz ustawiony jako główny musi być podłączony do głównej wiązki przewodów reenstar Wyświetlacz pomocniczy musi być podłączony do pomocniczej wiązki przewodów utotrac może działać na którymkolwiek z obu wyświetlaczy UW: W przypadku używania utotrac lub Parallel Tracking z dwoma wyświetlaczami, tylko na jednym z nich utotrac lub Parallel Tracking może być aktywny w tym samym czasie Jeśli utotrac lub Parallel Tracking będzie aktywny na więcej niż jednym wyświetlaczu podłączonym do tej samej magistrali N, zostanie wyświetlony komunikat błędu Na koniec należy ustawić śledzenie (Więcej informacji patrz rozdział Ustawienia) OUO, --NOV-/ - PN=

38 (USTWINI) Śledzenie UW: Ważne jest prawidłowe ustawienie systemu W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu kierowania, należy przeczytać wszystkie procedury opisane w niniejszym rozdziale oraz dokładnie ich przestrzegać kran: - ŚLZNI - P Nacisnąć: >> ŚLZNI UW: W zależności od liczby programów załadowanych do karty klucza Keyard pozycja ŚLZNI może nie zostać wyświetlona na ekranie P by uzyskać dostęp do opcji ŚLZNI, należy nacisnąć przycisk P (STRON) Sledzenie P Tryb sledzenia: SIZK PROST JOHN R Odstep sciezek (m) iezace pole Kierunek sciezki nie okreslono Szer geogr punktu nie okreslono l geogr punktu nie okreslono Punkt Zapisz biezaca lokalizac je P Ten ekran pozwala operatorowi na przygotowanie systemu utotrac oraz Parallel Tracking do pracy w polu Operator może wybrać: Tryb śledzenia - ŚIŻK PROST - ŚIŻK KRZYW - SZUKNI RZĘU (tylko w trybie Parallel Tracking) Odstęp ścieżek ieżące pole Ustawienie linii - lub ścieżki LR P --NOV Pomiędzy trybami ŚIŻK PROST, ŚIŻK KRZYW oraz SZUKNI RZĘU można przełączać się, naciskając przycisk z literą przy opcji TRY ŚLZNI OUO, --NOV-/ - PN=

39 (USTWINI) Ścieżka prosta UW: Ścieżka oraz linie / są dwoma terminami używanymi zamiennie Tutaj będzie używany termin ścieżka o pracy w tym trybie należy ustawić odstęp ścieżek oraz ścieżkę Ścieżka to przejście przez pole, na którym będą oparte wszystkie równoległe przejścia przez pole o ustawienia odstępu ścieżek oraz ścieżki służą poniższe procedury Naciskając przycisk z literą obok opcji TRY ŚLZNI, można przełączyć się na tryb ŚIŻK PROST Sledzenie P Tryb sledzenia: SIZK PROST JOHN R Odstep sciezek (m) iezace pole Kierunek sciezki nie okreslono Szer geogr punktu nie okreslono l geogr punktu nie okreslono Punkt Zapisz biezaca lokalizac je OSTĘP ŚIŻK by kontynuować, należy nacisnąć przycisk litery obok opcji OSTĘP ŚIŻK (M) P UW: Odstęp ścieżek może wymagać zmiany z powodu błędu operatora lub błędu PS To jest opcja preferencji operatora PRZYKŁ: Operator może chcieć wprowadzić nieco węższy odstęp ścieżek niż faktyczna szerokość sprzętu, aby uwzględnić błąd operatora podczas jazdy lub błąd PS Nie jest to zalecane w przypadku używania maszyny do sadzenia do upraw rzędowych LR P --NOV omyślne ustawienie dla odstępu ścieżek to cm ( ft) omyślne ustawienie dla odstępu ścieżek to, m ( ft) Maksymalny odstęp ścieżek to, m ( ft) Szerokość sprzętu wprowadza się za pomocą bloku przycisków numerycznych wyświetlacza by zapisać wpisaną wartość, należy nacisnąć przycisk z literą obok opcji OSTĘP ŚIŻK (M) iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

40 (USTWINI) IŻĄ POL ieżące pole to ważny element ustawień dla systemów utotrac/parallel Tracking Numer pola to miejsce, gdzie informacje o ścieżce (długość i szerokość geograficzna punktu oraz kurs ścieżki) są przechowywane do wykorzystania w przyszłości Jeśli operator chce wykonać wiele przejazdów przez to samo pole w ciągu roku (lub kilku lat) i za każdym razem wykonywać dokładnie takie same przejazdy, wystarczy, że przywoła odpowiedni numer pola Przykładowo, podczas sadzenia operator ustawia ścieżkę dla konkretnego pola i ma bieżące pole ustawione jako numer Kiedy operator wraca kilka miesięcy później opryskać to pole, wystarczy, że wybierze pole numer jako bieżące pole, a ścieżka ustawiona podczas sadzenia zostanie przywołana z pamięci Kiedy później wróciłby zebrać plony, mógłby ponownie wybrać pole numer i ta sama ścieżka zostałaby przywołana do zebrania plonów iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

41 (USTWINI) UW: Późniejszy powrót na to samo pole w celu wykonania kolejnych czynności, może być związany z koniecznością użycia opcji PRZSUNIĘI ŚIŻKI w celu korekcji dryfu PS by uzyskać więcej informacji, patrz Przesunięcie ścieżki, w rozdziale Użytkowanie ieżące pole nie odnosi się do informacji arma/pole zawartej w dokumentacji ield oc, ombine Yield Mapping czy w Harvest oc ieżące Pole ma dwie opcje - bez karty P ard lub z kartą P ard Jeśli karta P ard NI JST włożona do mobilnego procesora, w wyświetlaczu można zachować tylko pól (lub ścieżek ) Jeśli karta P ard jest włożona do mobilnego procesora, wtedy w wyświetlaczu można zachować pól (lub ścieżek ) Pola pozostają na wyświetlaczu, ale pola zostaną zapisane na karcie P ard Informacje o ścieżce przypisanej do pola o tym numerze będą przechowywane tak długo, aż nowa ścieżka zostanie przypisana przez ustawienia do tego numeru pola WŻN: Jeśli operator chce zapisać ścieżkę w konkretnym polu komórki ieżące pole, należy pamiętać o zmianie opcji ieżące pole na inny numer podczas ustawiania nowej ścieżki Sledzenie P Tryb sledzenia: SIZK PROST JOHN R Odstep sciezek (m) iezace pole Kierunek sciezki nie okreslono Szer geogr punktu nie okreslono l geogr punktu nie okreslono Punkt Zapisz biezaca lokalizac je Komórka wyświetlacza LR P P --NOV UW: Po włączeniu systemu wyświetlacz domyślnie pokazuje w polu komórki IŻĄ POL ten numer, który był wybrany w chwili, kiedy był wyłączany Jeśli żadna informacja IŻĄ POL nie została zachowana w wyświetlaczu, domyślnie pojawi się numer Poniższe procedury opisują sposób wyboru bieżącego pola by wybrać bieżące pole, należy: przejść do ekranu - ŚLZNI - P Komórka IŻĄ POL na tej ilustracji pokazuje wybrany numer z dostępnych (jeśli karta P ard nie jest używana) lub numer z (jeśli karta P ard jest używana) by wybrać numer (-), do którego mają zostać zapisane informacje o polu, należy: nacisnąć przycisk z literą obok opcji IŻĄ POL, wybrać liczbę, używając bloku przycisków numerycznych wyświetlacza, i ponownie nacisnąć przycisk z literą przy opcji IŻĄ POL iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

42 (USTWINI) Teraz należy ustawić ścieżkę, zgodnie z objaśnieniem w paragrafie ŚIŻK, w niniejszym rozdziale WŻN: Należy pamiętać, żeby wybrać nowy numer (-) przed ustawieniem nowego kursu ścieżki i naciśnięciem przycisku z literą obok opcji IŻĄ POL W przeciwnym razie bieżące współrzędne dla tego numeru zostaną zastąpione by wyświetlić wcześniej zapisane pole, należy: przejść do ekranu - ŚLZNI - P Należy nacisnąć przycisk litery obok opcji IŻĄ POL Za pomocą bloku przycisków numerycznych wyświetlacza wybrać numer, pod jakim to pole zostało zapisane W tym momencie współrzędne dla wybranego pola ukażą się w komórce () wyświetlacza iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

43 (USTWINI) JOHN R Sledzenie P Tryb sledzenia: SIZK PROST Odstep sciezek (m) iezace pole Kierunek sciezki nie okreslono Szer geogr punktu nie okreslono l geogr punktu nie okreslono Punkt Zapisz biezaca lokalizac je JOHN R Sledzenie P Tyrb sledzenia: SIZK PROST Odstep sciezek (m) iezace pole Jedz do punktu Kierunek sciezki LU, Zapisz biezaca lokalizac jê Wpisz - P P LR P --NOV LR P --NOV efiniowanie punktu efiniowanie punktu ługość i szerokość geograficzna punktu ŚIŻK UW: Jeśli w polach kursu ścieżki oraz długości i szerokości geograficznej punktu pojawi się informacja NI OKRŚLONO, oznacza to, że dla tego pola ścieżki jeszcze nie zdefiniowano Poniższe kroki służą do ustawiania ścieżki Należy przejechać maszyną do wybranego punktu początkowego na danym polu by kontynuować, należy nacisnąć przycisk litery obok opcji ZPISZ IŻĄĄ LOKLIZJĘ ędzie to punkt dla tworzonej linii - Następnie należy wybrać żądaną metodę i zdefiniować punkt UW: by ustawić punkt, konieczne jest przebycie drogi o długości ponad m ( ft) a Należy przejechać maszyną do wybranego punktu Następnie nacisnąć przycisk z literą przy opcji JŹ O PUNKTU ZPISZ IŻĄĄ LOKLIZJĘ ędzie to punkt dla tworzonej linii - Spowoduje to zdefiniowanie linii prostej przechodzącej przez punkty oraz To będzie ścieżka iąg dalszy na następnej stronie OUO, --NOV-/ - PN=

GREENSTAR - system. monitorowania zbioru kombajnem. INSTRUKCJA OBSŁUGI GreenStar - system. John Deere Harvester Works. OMZ104202 Wydanie G4 (POLISH)

GREENSTAR - system. monitorowania zbioru kombajnem. INSTRUKCJA OBSŁUGI GreenStar - system. John Deere Harvester Works. OMZ104202 Wydanie G4 (POLISH) RNSTR - system monitorowania zbioru kombajnem INSTRUKJ OSŁUI reenstar - system monitorowania zbioru kombajnem OMZ104202 Wydanie 4 (POLISH) John eere Harvester Works Wersja europejska Printed in ermany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik GPSMAP 278 odbiornik Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 lub (800) 800.1020 Fax

Bardziej szczegółowo

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: 80720503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! - Tłumaczenie źródłowej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 6.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Znajdowanie pomocy 8 Pomoc techniczna 8 Aktualizowanie oprogramowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika dekoder HD z cyfrową nagrywarką instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się

Bardziej szczegółowo

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1 LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika Numer oprogramowania: 60364, wersja: 1.90 Numer dokumentu: MAN-XXXXX-$00 Data wydania: Marzec 2012 r. E: info@loadritescales.com W: www.loadritescales.com Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

EMP Monitor V4.21 Instrukcja obsługi

EMP Monitor V4.21 Instrukcja obsługi EMP Monitor V4.21 Instrukcja obsługi Używane symbole 1 Poniższa tabela zawiera zestawienie symboli używanych w niniejszej instrukcji oraz objaśnienia ich znaczeń. OSTROŻNIE Oznacza czynności, które mogą

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Przedstawiciel ds. urzędowych Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 1. Opis telefonu... 5 2. Instalacja karty SIM i MicroSD.... 7 3. Środki ostrożności karty SIM... 9 4. Instalacja baterii i tylnej pokrywy... 9 4.1

Bardziej szczegółowo

Stoneridge Electronics. Tachografy cyfrowe SE5000. Podręcznik użytkownika

Stoneridge Electronics. Tachografy cyfrowe SE5000. Podręcznik użytkownika Stoneridge Electronics Tachografy cyfrowe SE5000 Podręcznik użytkownika PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 1 W A Ż N A I N F O R M A C J A Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa kierowcy oraz ruchu drogowego, zaleca

Bardziej szczegółowo

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został

Bardziej szczegółowo

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ.

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. Contents Instrukcja obsługi samochodu A-Z Radość z jazdy BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. INSTRUKCJA OBSŁUGI. 640i Gran Coupé 640d Gran Coupé Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo

Bardziej szczegółowo

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2010 HewlettPackard Development Company, L.P.Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft, Windows, Windows

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA Oprogramowanie w wersji 2.5 lub powyżej. GARMIN International, Inc., 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel: 913-397-8200 Fax: 913-397-8282 GARMIN

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012371 Ver. B Prawa autorskie Copyright

Bardziej szczegółowo