Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość."

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. TYP: KASETONOWY Urządzenie to jest zgodne z postanowieniami Regulacji Technicznych, w odniesieni do użycia niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

2 Podręcznik użytkownika klimatyzatora typu Multi. SPIS TREŚCI ABY ZAWSZE PAMIĘTAĆ Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa... Instrukcja obsługi...6 Konserwacja i serwis...4 Proszę zanotować tutaj model i numer seryjny urządzenia: Model Numer seryjny Dane te znajdują się na naklejce z boku urządzenia. Miejsce zakupu (dystrybutor): Data zakupu Jeśli w celu skorzystania z gwarancji konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu, tutaj proszę zszywaczem przymocować paragon PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYM PODRĘCZNIKIEM Wewnątrz zawartych jest wiele wskazówek na temat tego, w jaki sposób używać i właściwie dbać o klimatyzator. Wystarczy odrobina dbałości, aby oszczędzić wiele czasu i pieniędzy w okresie użytkowania klimatyzatora. Odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć w rozdziale o najczęstszych usterkach. Zapoznanie się z rozdziałem Najczęstsze usterki może sprawić, że interwencja serwisu nie będzie potrzebna. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W celu naprawy lub przeprowadzenia konserwacji urządzenia należy wezwać pracownika serwisu posiadającego odpowiednie uprawnienia. Skontaktuj się z dealerem lub autoryzowanym centrum serwisowym celem przeprowadzenia instalacji. Klimatyzator nie może być używany przez małe dzieci ani przez osoby niepełnosprawne bez nadzoru. Małe dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się klimatyzatorem. Gdy konieczna okaże się wymiana kabla zasilania, powinna ona być dokonana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych. Prace instalacyjne należy przeprowadzać zgodnie z przepisami prawa, tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Klimatyzator typu Multi

3 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Należy przestrzegać poniższych wskazówek aby uniknąć zranienia użytkownika i osób trzecich oraz szkód materialnych. Nieprawidłowe postępowanie z powodu nieprzestrzegania wskazówek może spowodować szkody lub straty. Ich waga wskazywana jest przez poniższe symbole ostrzegawcze. OSTRZEŻENIE OSTROŻNIE Ten symbol oznacza możliwość śmierci lub poważnego zranienia. Ten symbol oznacza możliwość zranienia lub uszkodzenia. Znaczenie symboli używanych w tym podręczniku jest następujące: Nigdy nie należy tego robić. Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją OSTRZEŻENIE Instalacja Nie należy używać uszkodzonych bezpieczników ani bezpieczników o niewłaściwym natężeniu znamionowym. Urządzenie należy zawsze podłączać do osobnego obwodu zasilania. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. W celu przeprowadzenia prac elektrycznych należy skontaktować się z dystrybutorem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym. Nie rozbieraj i nie naprawiaj produktu. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Zawsze zastosuj uziemienie produktu. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Należy dokładnie zamocować panel i pokrywę skrzynki sterującej. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Korzystaj zawsze z dedykowanych obwodów i bezpieczników. Nieprawidłowe okablowanie lub instalacja mogą spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Należy stosować bezpieczniki o zalecanych parametrach. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie należy przerabiać ani wydłużać przewodu zasilającego. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie instalować, nie usuwać ani nie dokonywać ponownej instalacji jednostki na własną rękę (jako klient). Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia. Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i instalacji produktu. Ostre krawędzie mogą być przyczyną zranienia. Należy zachować szczególną ostrożność przy krawędziach urządzenia oraz żeberek skraplacza oraz parownika. Podręcznik użytkownika

4 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W celach instalacji, zawsze kontaktuj się z dealerem lub autoryzowanym centrum serwisowym. Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia. Nie należy uruchamiać klimatyzatora na długi czas gdy wilgotność jest bardzo wysoka a drzwi lub okna pozostają otwarte. Może wystąpić kondensacja wilgoci i zamoczenie lub zniszczenie mebli. Do instalacji urządzenia nie wolno wykorzystywać uszkodzonych uchwytów. W innym przypadku może dojść do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia. Działanie Należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie został wyrwany ani uszkodzony podczas pracy urządzenia. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Miejsce instalacji nie powinno tracić swoich właściwości fizycznych z upływem czasu. W przypadku zawalenia się podstawy klimatyzator może spaść razem z nią, powodując uszkodzenia mienia, zniszczenie produktu i obrażenia ciała. Nie należy umieszczać NICZEGO na przewodzie zasilającym. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie wyjmować ani nie wtykać wtyczki zasilającej podczas pracy urządzenia. There is risk of fire or electric shock Nie należy dopuszczać do zalania elementów elektrycznych wodą. Występuje ryzyko pożaru, uszkodzenia produktu lub porażenia elektrycznego. W razie wycieku gazu palnego, przed włączeniem urządzenia należy odciąć gaz i otworzyć okno w celu wentylacji pomieszczenia. Nie należy używać telefonu ani włączać lub wyłączać przełączników. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru. Nie należy otwierać kratki wlotowej urządzenia podczas pracy. (Nie należy dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone.) Występuje ryzyko zranienia, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia produktu. Nie dotykać (nie obsługiwać) urządzenia mokrymi rękami. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie należy przechowywać ani używać gazów palnych ani paliw w pobliżu urządzenia. Występuje ryzyko pożaru lub awarii urządzenia. Jeśli z urządzenia wydobywa się dziwny dźwięk, zapach lub dym. Natychmiast rozłączyć wyłącznik główny lub odłączyć kabel zasilający. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Gdy urządzenie ulegnie zamoczeniu (w wyniku zalania lub zanurzenia) należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie należy umieszczać grzejników ani urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu zasilającego. Występuje ryzyko pożaru i porażenia elektrycznego. Nie należy używać urządzenia w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach przez długi czas. Może wystąpić brak tlenu. Zatrzymać pracę i zamknąć okno w przypadku burzy lub huraganu. Jeżeli jest to możliwe, usunąć produkt z okna zanim nadciągnie huragan. Występuje ryzyko pożaru, uszkodzenia produktu lub porażenia elektrycznego. Należy zachować ostrożność, aby woda nie dostała się do produktu. Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub uszkodzenia produktu. Urządzenie należy odpowietrzyć od czasu do czasu, gdy pracuje z piecem grzewczym itp. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Gdy produkt nie ma być używany przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę zasilania lub rozłączyć wyłącznik główny. Występuje ryzyko uszkodzenia urządzenia lub niezamierzonego jego uruchomienia. Wyłączyć główne źródło zasilania w przypadku czyszczenia lub konserwacji urządzenia. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego. Należy zwrócić uwagę, aby nikt nie mógł wejść lub spaść na urządzenie zewnętrzne. Może to spowodować zranienie i uszkodzenie urządzenia. 4 Klimatyzator typu Multi

5 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Instalacja Po instalacji lub naprawie urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy nie nastąpił wyciek gazu (czynnika chłodniczego). Niski poziom czynnika chłodzącego może spowodować awarię urządzenia. Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie hałas lub gorące powietrze z urządzenia zewnętrznego mogą spowodować szkody lub przeszkadzać sąsiadom. Może to być uciążliwe dla sąsiadów. OSTROŻNIE Należy zainstalować wąż odwadniający, aby prawidłowo odprowadzać wodę. Niewłaściwa instalacja węża może spowodować wyciek wody. Co najmniej dwie osoby potrzebne są, aby podnieść i przenieść urządzenie. Należy uważać na zranienia. Przy instalacji produktu należy zachować wypoziomowanie. Aby uniknąć drgań lub upływu wody. Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie może być ono narażone na bezpośredni wiatr morski (kropelki słonej wody). Może to spowodować korozję urządzenia. Korozja, zwłaszcza na skraplaczu lub żeberkach parownika, może spowodować wadliwe działanie lub pogorszenie wydajności urządzenia. Działanie Nie wystawiać skóry bezpośrednio na oddziaływanie chłodnego powietrza przez dugi okres czasu. (Nie siadać na linii podmuchu.) Może to być szkodliwe dla zdrowia. Nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza. Może to spowodować awarię urządzenia. Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki. Nie należy używać agresywnych detergentów, rozpuszczalników, itp. Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia plastikowych części urządzenia. Nie używać produktu do dodatkowych celów, jak na przykład przechowywanie żywności, dzieł sztuki itp. Jest to klimatyzator powszechnego użytku, a nie precyzyjny system chłodzący. Występuje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia. Nie należy dotykać metalowych części urządzenia przy wyjmowaniu filtra powietrza. Są bardzo ostre! Występuje ryzyko zranienia. Nie należy wchodzić na urządzenie ani nic na nim kłaść. (jednostki zewnętrzne) Filtr należy zawsze poprawnie mocować. Filtr należy czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba. Nie należy wsadzać rąk ani innych przedmiotów do wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia. Występuje ryzyko zranienia oraz awarii produktu. Zabrudzony filtr zmiesza wydajność pracy urządzenia i może spowodować usterki lub uszkodzenia. Znajdują się tam ostre, ruchome części, mogące spowodować zranienie. Nie należy pić skroplin odprowadzonych z urządzenia. Użyć stabilnego stoliku lub drabiny podczas czyszczenia lub prowadzenia konserwacji produktu. Wszystkie baterie w pilocie należy wymieniać na nowe tego samego typu. Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii. Nie są one zdatne do picia i mogą spowodować poważne problemy zdrowotne. Należy zachować ostrożność i uważać na zranienia. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru Nie należy ładować ani rozbierać baterii. Baterii nie należy wyrzucać do ognia. Mogą się spalić lub wybuchnąć. Jeśli płyn z baterii dostanie się na skórę lub ubrania, należy dokładnie zmyć je czystą wodą. Nie należy używać pilota, jeśli baterie wyciekły. Chemikalia zawarte w bateriach mogą spowodować poparzenia i inne zagrożenia dla zdrowia. Podręcznik użytkownika 5

6 Instrukcja obsługi Jednostka wewnętrzna Odbiornik sygnału Odbiera sygnały z pilota zdalnego sterowania. (Dźwięk odbioru sygnału: dwa krótkie dźwięki lub jeden długi.) Jednostka wewnętrzna typu kasetowego Wł./wył (On/Off) Symbol filtra : Świeci się podczas pracy systemu. : Zapala się po upływie 400 godzin od rozpoczęcia pracy urządzenia. : Zapala się podczas pracy timera. Tryb rozmrażania (Defrost) : Zapala się podczas pracy w trybie rozmrażania lub rozruchu na ciepło. Praca wymuszona Outdoor Unit Operation : Procedury obsługi gdy pilot nie może być używany. : Lights up during outdoor unit operation. (Cooling model only) Model z pompą ciepła Wylot powietrza Wlot powietrza Pilot zdalnego sterowania Bakteriobójcze Odbiornik sygnału Model chłodzący Odbiornik sygnału Model z pompą ciepła Ekran osłniający Pokrywa Model chłodzący Odbiornik sygnału Bakteriobójcze Odbiornik sygnału Wylot powietrza Wlot powietrza Pilot zdalnego sterowania 6 Klimatyzator typu Multi

7 Nazwa i funkcja zdalnego sterownika Zdalny sterownik typu CST jednodrożny cztero, jedno drożny (Model 06) Wyświetlacz roboczy Wyświetla stany pracy AUTO SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED HI AUTO MED JET Program Hour Cancel Week Min Holiday Set/Clr Time Przycisk wł./wył. Po wciśnięciu tego przycisku urządzenie zostaje uruchomione, po ponownym jego wciśnięciu wyłączone. Plasma RESET SUB FUNCTION Heater Defrost Filter Preheat Humidify Out door ZONE Przycisk ustawiania temperatury Używany do ustawiania temperatury gdy pożądana temperatura została już osiągnięta. Przycisk sterowania wentylatora (FAN) Służy do wymuszania obiegu powietrza bez jego chłodzenia lub ogrzewania Prędkość wentylatora (przycisk intensywnego chłodzenia (Jet Cool): 4-drożne Używany do ustawiania pożądanej prędkości wentylatora lub uruchamiania trybu intensywnego chłodzenia. Przycisk wyboru trybu pracy Służy do ustawienia trybu pracy. Tryb automatyczny Tryb chłodzenia Tryb operacji łagodnego osuszania Tryb grzania (niedostępny w modelu chłodzącym) Przycisk automatycznego trybu zmiennego Służy do ustawienia cyklicznych zmian kierunku nawiewu góra dół, prawo - lewo Przycisk wyświetlania temperatury wewnętrznej Służy do sprawdzenia temperatury w pomieszczeniu Model z pompą ciepła Model chłodzący Przycisk oczyszczania powietrza przy pomocy plazmy (opcja)/ załączania ogrzewacza (opcja) Przycisk kasowania timera Służy do kasowania ustawień timera Przycisk ustawienia timera (regulatora czasowego) Używany do ustawiania timera gdy ustawiony czas został osiągnięty. Przycisk tydzień (week) Służy do wybierania dnia tygodnia. Przycisk Program Służy do ustawiania timera cotygodniowego Przycisk dni świąteczne (holiday) Służy do ustawienia świątecznych dni tygodnia. Przycisk ustawiania czasu Służy do ustawiania aktualnego czasu oraz zmieniania czasu w funkcji timera cotygodniowego. Ustaw, kasuj timer cotygodniowy (opcjonalne) Służy do ustawiania i kasowania timera cotygodniowego Przycisk okrężnych zmian kierunku nawiewu (4 kierunki) Używany do wyboru trybu okrężnych zmian kierunku nawiewu. Brak funkcji ( kierunek, model 06) Przycisk intensywnego chłodzenia ( kierunek) Przycisk zerowania Służy do nastawiania bieżącego czasu i kasowania ustawień czasowych. Temperatura wyświetlana może się różnić od temperatury faktycznie panującej w pomieszczeniu, gdy pilot jest zamocowany w miejscu, gdzie padają na niego promienie słoneczne lub w pobliżu źródła ciepła. Uwaga: kierunek ' Model 06 - AMNH09GTCC0, AMNHGTCC0 Podręcznik użytkownika 7

8 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (opcja) Klimatyzator wyposażony jest seryjnie w pilota z kablem. Wyposażenie Twojego urządzenia w pilota bezprzewodowego wymaga dodatkowej opłaty.. PRZYCISK START/STOP ON CANCEL OFF SET AUTO CLEAN Bezprzewodowy sterownik zdalny nie obsługuje trybu wirowego. 8 Klimatyzator typu Multi Nadajnik sygnału Klapka (otwarta) Po wciśnięciu tego przycisku urządzenie zostaje uruchomione, po ponownym jego wciśnięciu wyłączone.. PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY (OPERATION MODE SELECTION) Służy do ustawienia trybu pracy.. PRZYCISKI USTAWIANIA TEMPERATURY POKOJOWEJ (ROOM TEMPERATURE SETTING) Służą do ustawienia żądanej temperatury wewnątrz pomieszczenia. 4. PRZEŁĄCZNIK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA POKOJOWEGO Służy do wybrania jednej z czterech prędkości wentylatora (niska, średnia, wysoka lub losowa.) 5. JET COOL Służy do rozpoczynania i kończenia pracy w trybie szybkiego chłodzenia/ogrzewania.(szybkie chłodzenie/ogrzewanie wykorzystuje super szybką pracę wentylatora.) 6. PRZYCISK TRYBU ZMIENNEGO SOWEGO (CHAOS SWING ) Służy do zatrzymania lub startu ruchu żaluzji i ustawienia żądanego kierunku przepływu powietrza w płaszczyźnie pionowej (góra dół). 7. PRZYCISKI WŁĄCZENIA (ON) I WYŁĄCZENIA (OFF) TIMERA Służą do ustawienia czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 8. PRZYCISKI USTAWIANIA CZASU (TIME SETTING) Służą do dostosowania czasu. 9. PRZYCISK USTAWIENIA/ANUWANIA TIMERA Służy do ustawiania regulatora czasowego, po nadejściu ustawionego czasu oraz do jego anulowania. 0. PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU NOCNEGO (SLEEP MODE AUTO) Służy do uruchamiania automatycznej pracy w trybie nocnym. PRZYCISK OBIEGU POWIETRZA (AIR CIRCULATION ) Used to circulate the room air without cooling or heating.. PRZYCISK KONTROLI TEMPERATURY POKOJOWEJ (ROOM TEMPERATURE CHECKING) Służy do sprawdzenia temperatury w pomieszczeniu.. Oczyszczanie plazmowe (PLASMA) (opcjonalne) Służy do uruchamiania lub wyłączania funkcji oczyszczania plazmowego. 4. PRZYCISK RESETOWANIA (RESET) Uruchomienie pilota zdalnego sterowania 5. Przycisk drugiej funkcji nd F Używany przy wybraniu funkcji opisanych na niebiesko w dolnej części przycisków. OSTROŻNIE: Dotyczące obchodzenia się ze pilotem sterownikiem zdalnego sterowania Celuj w odbiornik sygnału na przewodowym sterowniku. Sygnał pilota zdalnego sterowania ma zasięg około 7 metrów. Upewnij się, że pomiędzy sterownikiem zdalnym a odbiornikiem sygnału nie ma żadnych przeszkód. Nie upuszczaj ani nie rzucaj pilota zdalnego sterowania. Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, w pobliżu grzejnika lub innego źródła ciepła. Chronić odbiornik sygnału przed silnym promieniowaniem słonecznym, aby zabezpieczyć przed nie pożądanym działaniem. (np. Elektroniczny szybki start, ELBA, lampa fluorescencyjna typu odwracalnego)

9 Ustaw bieżący czas oraz dzień tygodnia Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 5 (czasami 0) sekund, gdy ustawiasz funkcję, nastąpi przejście z trybu ustawiania do trybu pierwotnego. Nacisnąć przycisk ( ). Każdorazowo gdy naciskany jest przycisk liczba jest zmieniana od 0 do. Liczba oznacza bieżącą godzinę Hour Na przykład gdy mamy 4:5, naciśnij przycisk godzinowy ʻ( Hour AUTO SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED SUB FUNCTION ) Hourʼ 4 razy. Nacisnąć przycisk ʻ( ) Minʼ. Min Każdorazowo gdy naciskany jest przycisk liczba jest zmieniana od 00 do 59. Liczba oznacza bieżącą minutę Hour Min AUTO SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED SUB FUNCTION Na przykład gdy mamy 4:5, naciśnij przycisk minutowy ʻ( Week Week Nacisnąć przycisk ( ). AUTO SWING ) Minʼ 5 razy. Każdorazowo gdy naciskany jest przycisk dzień tygodnia zmieniany jest od soboty do niedzieli. Min OPERATION SET TEMP FAN SPEED SUB FUNCTION Na przykład jeśli dzisiaj mamy środę, naciśnij przycisk tydzień ( ) trzy razy. 4Nacisnąć przycisk ( RESET ). Jeśli chcesz zatwierdzić bieżący czas i dzień tygodnia naciśnij przycisk kasuj (reset) Week RESET AUTO SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED SUB FUNCTION Podręcznik użytkownika 9

10 Program tygodniowy Naciśnij przycisk Program Pilot zdalnego sterowania wyświetlany jest na wyświetlaczu. Wtedy '( '( )sun' i '0' migają. ) program set', Program AUTO SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED SUB FUNCTION Nacisnąć przycisk ( ). Naciskaj ( Week Week ) aż pojawi się pożądany tryb Week Na przykład gdy mamy czwartek, naciśnij ( Week ) przycisk tygodnia (week) 4 razy. Wybierz pożądany czas Naciśnij przycisk ʻ( )godzinowy lub ( )minutowy, wtedy ustawiana cyfra zacznie migać. Jeśli naciśniesz przycisk ( ), wtedy pojawi się kształt ( ). Ikona ( unit 05 Hour SET/CLR ) oznacza że piąta godzina jest zarezerwowana. Przy użyciu przycisków u dołu możliwa jest rezerwacja czau. SET/CLR Min Hour Min * Na przykład; klimatyzator włącza się 6,7,8 między godziną a. AUTO SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED SUB FUNCTION Klimatyzator typu Multi

11 Ustawienia dni świątecznych. Jeśli wtorek jest dniem świątecznym w tym tygodniu możesz oznaczyć go jako świeto. Naciśnij przycisk Program Program AUTO SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED SUB FUNCTION Nacisnąć przycisk tygodnia (week). Wybierz wtorek. Week AUTO SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED SUB FUNCTION Przyciśnij przycisk święto (holiday) Holiday Na pilocie zdalnego sterowania wyświetli się '( )Tue ' (wtorek). Zewnętrzne obramowanie oznacza święto. Nie możesz ustawić programu cotygodniowego dla święta. AUTO SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED SUB FUNCTION Ustawianie timera Jeśi chcesz włączyć 'ON' w trybie wyłączonym 'OFF' lub odwrotnie możesz użyć funkcji ustawiania timera. Wciśnij przycisk timera. Naciśnij przycisk ʻ( )godzinowy lub ( )minutowy, wtedy ustawiać pożądany czas. Hour Jeśli naciśniesz przycisk ʻ( )Minʼ minut wyświetlacz pilota pokaże (np.: ( ) ). 0 0 Min Oznacza to że godziny później, nastąpi zatrzymanie w trybie włączonym 'ON', będzie funkcjonowało w trybie wyłączonym 'OFF'. Jeśli chcesz wykasować ustawienia timera, naciśnij przycisk kasuj (cancel). Min Operation un Cancel Hour Min Funkcja autodiagnostyki Na wyświetlaczu pilota migać będzie CH w przypadku nastąpienia się błędu.then please contact your dealer. Wtedy proszę skontaktować się ze sprzedawcą. Podręcznik użytkownika

12 Tryb pracy Tryb chłodzenia Tryb chłodzenia Tryb łagodnego osuszania Tryb łagodnego osuszania Tryb ogrzewania Tryb automatyczny (Model chłodzący) Tryb automatyczny (Model z pompą ciepła) Procedura postępowania -sze Przycisk wł./wył. (on/off) -gie Przycisk wyboru trybu pracy cie Przycisk ustawiania temperatury w pomieszczeniu Cancel ndf Program Week Holiday Set/Clr Plasma 4 Hour Min RESET 4-te Przycisk wyboru prędkości wentylatora wewnętrznego Klimatyzator typu Multi

13 JET Instrukcja obsługi Tryb chłodzenia Nacisnąć przycisk ON/OFF. Wybrać chłodzenie. Wciśnij przycisk wyboru trybu pracy. Po każdym wciśnięciu przycisku, tryb pracy zmienia się w kierunku wskazanym przez strzałkę. Model z pompą ciepła COOLING MODEL Wyświetlacz roboczy Set no. Time Wyświetlacz roboczy Set no. Time Set no. Time Chłodzenie Łagodne osuszanie Ogrzewanie Tryb Automatyczny Chłodzenie Łagodne osuszanie Tryb Automatyczny 4 Ustaw temperaturę niższą niż temperatura w pomieszczeniu. Time 4 ZONE Set the fan speed Wyświetlacz roboczy Temperatura może być ustawiona w zakresie 8 C~0 C co C. Zwiększanie temperatury Zmniejszanie temperatury AUTO SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED SUB AUTO FUNCTION SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED SUB FUNCTION MED Defrost Humidify Set no. Time Set no. Time Set no. Time Wybierz prędkość wentylatora spośród pięciu nastaw wysoka, automatyczna, power jet, niska, średnia Wyświetlacz pokazuje wysoką prędkość wentylatora Po każdym wciśnięciu przycisku, tryb prędkości wentylatora zmienia się. Podręcznik użytkownika

14 Tryb łagodnego osuszania Tryb ten zmniejsza wilgotność powietrza bez nadmiernego zchłodzenia. Nacisnąć przycisk ON/OFF. Wybierz łagodne osuszanie Wciśnij przycisk wyboru trybu pracy. Po każdym wciśnięciu przycisku, tryb pracy zmienia się w kierunku wskazanym przez strzałkę. Model z pompą ciepła Wyświetlacz roboczy Set no. Time Set no. Time Set no. Time Chłodzenie Łagodne osuszanie Ogrzewanie Tryb Automatyczny Model z chłodzeniem Wyświetlacz roboczy Chłodzenie Łagodne osuszanie Tryb Automatyczny Podczas operacji osuszania Prędkość wentylatora wewnętrznego jest automatycznie ustawiana na niską, a jej zmiana pozostaje niemożliwa gdyż jest ustawiona do wartości optymalnej dla procesu osuszania przez sterownik Micom. 4 Klimatyzator typu Multi

15 Ogrzewanie (tylko model z pompą ciepła) Nacisnąć przycisk ON/OFF. Wybierz ogrzewanie. Wciśnij przycisk wyboru trybu pracy. Po każdym wciśnięciu przycisku, tryb pracy zmienia się w kierunku wskazanym przez strzałkę. Wyświetlacz roboczy Set no. Time Set no. Time Set no. Time Chłodzenie Łagodne osuszanie Ogrzewanie Tryb Automatyczny Ustaw temperaturę wyższą niż temperatura w pomieszczeniu. Temperatura może być ustawiona w zakresie 6 C~0 C co C Ustaw prędkość wentylatora. Wyświetlacz roboczy Zwiększanie temperatury Zmniejszanie temperatury Set no. Time Set no. Time Set no. Time Wybierz prędkość wentylatora spośród czterech nastaw wysoka, automatyczna, niska, średnia Wyświetlacz pokazuje wysoką prędkość wentylatora Po każdym wciśnięciu przycisku, tryb prędkości wentylatora zmienia się. Ten klimatyzator jest ustawiony na start z wysokim ogrzewaniem tak aby zbytnio nie wysuszyć zimnego powietrza przy ogrzewaniu. Tym razem pilot zdalnego sterowania wyświetla "grzanie wstępne" (Preheat) Time ZONE W przypadku jeśli temperatura zewnętrzna jest zbyt niska podczas operacji ogrzewania, klimatyzator przejdzie do operacji odmrażania (defrosting) a na pilocie wyświetli się "odmrażanie" (defrost) Podręcznik użytkownika 5

16 Przycisk trybu automatycznego (model tylko z funkcją chłodzenia) Nacisnąć przycisk ON/OFF. Aby wybrać tryb Auto, naciśnij przycisk wyboru trybu pracy. Po każdym wciśnięciu przycisku, tryb pracy zmienia się w kierunku wskazanym przez strzałkę. Model z chłodzeniem Wyświetlacz roboczy Chłodzenie Łagodne osuszanie Tryb Automatyczny Temperatura i prędkość wentylatora są ustawiane automatycznie za pomocą sterowników elektronicznych w oparciu o aktualną temperaturę w pomieszczeniu. Jeśli chcesz zmienić temperaturę zadaną, naciśnij "zamknij drzwi" (close the door) na pilocie zdalnego sterowania oraz użyj przycisków ustawiania temperatury. Ile czujesz się zimniej lub cieplej, tyle proporcjonalnie razy (nie więcej niż dwa) naciskaj przycisk.temperatura zadana zostanie zmieniona. Temperatura może być ustawiona w zakresie -~ C co C. Time 4 ZONE Cold Cool Proper Warm Hot Zwiększanie temperatury (Wskazanie wyświetlacza zostanie przełączone we wstępne trybu automatycznego po 5 sekundach). Zmniejszanie temperatury W czasie pracy w trybie automatycznym: Nie można zmienić prędkości wentylatora wewnętrznego. Jest ona nastawiona w oparciu o logikę rozmytą. Jeśli działanie systemu nie jest zgodne z oczekiwaniem, należy ręcznie wybrać inny tryb pracy. System nie przełączy się automatycznie z trybu chłodzenia na tryb ogrzewania lub odwrotnie, może to być wykonane ręczne poprzez anulowanie (reset). W czasie pracy w trybie auto, naciśnięcie przycisku trybu zmiennego Chaos, spowoduje automatyczne poruszanie żaluzji poziomych w górę i w dół. Aby zatrzymać automatyczne poruszanie, naciśnij ponownie przycisk trybu zmiennego Chaos. 6 Klimatyzator typu Multi

17 Operacja automatyczna (typ z pompą ciepła) Nacisnąć przycisk ON/OFF. Aby wybrać tryb pracy automatycznej (Auto), naciśnij przycisk wyboru trybu pracy. Po każdym wciśnięciu przycisku, tryb pracy zmienia się w kierunku wskazanym przez strzałkę. Model z pompą ciepła Wyświetlacz roboczy Set no. Time Set no. Time Set no. Time Chłodzenie Łagodne osuszanie Ogrzewanie Tryb Automatyczny Temperatura zadana może zostać zmieniona poprzez naciśnięcie przycisku ustawiania temperatury. Time 4 ZONE Temperatura może być ustawiona w zakresie 8 C~0 C co C. Zwiększanie temperatury Zmniejszanie temperatury W czasie pracy w trybie automatycznym: Można zmienić prędkość wentylatora wewnętrznego. Jeśli działanie systemu nie jest zgodne z oczekiwaniem, należy ręcznie wybrać inny tryb pracy. Gdy system nie przełączy się automatycznie z trybu chłodzenia do trybu grzania lub odwrotnie, musisz ponownie wybrać tryb i ustawić żądaną temperaturę. Podręcznik użytkownika 7

18 Tryb pracy z wentylatorem (FAN) Nacisnąć przycisk ON/OFF. Wciśnij przycisk pracy wentylatora (FAN) Każde naciśnięcie przycisku szybkości wentylatora powoduje przełączenie szybkości w kierunku wskazanym przez strzałkę. Prędkość wentylatora wysoka Prędkość wentylatora średnia Prędkość wentylatora niska Prędkość wentylatora bardzo niska (Model 06). S Model 06 - AMNH09GTCCO, AMNHGTCC0 8 Klimatyzator typu Multi

19 Holiday Set/Clr Plasma RESET Out door Instrukcja obsługi Tryb komfortu z nawiewem okrężnym (4 kierunki) Jest to funkcja dla komfortowego chłodzenia/ ogrzewania. Dwie przekątne żaluzje otwierają się bardzie niż pozostałe. Po jednej minucie następuje zamiana. ET Heater Defrost Filter CTION Preheat Humidify ZONE Cancel ndf Program Week Hour Min Nacisnąć przycisk ON/OFF. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający włączenie Cancel ndf Program Week Holiday Plasma Set/Clr Naciśnij Aby przycisk nawiewu okrężnego (Swirl) dla komfortowego chłodzenia lub grzania. Zmieniany będzie kat otwarcia dwóch prostopadłych zestawów żaluzji. przerwać działanie trybu nawiewu okrężnego (Swirl) należy ponownie nacisnąć przycisk tego trybu. Hour Min RESET Podręcznik użytkownika 9

20 Sterowanie łopatką Możesz zmienić kąt otwarcia w zależności od warunków instalacji. Nacisnąć przycisk ON/OFF. Naciśnij równocześnie prawą strzałkę oraz przycisk automatycznego trybu zmiennego (auto swing) na trzy sekundy. Wyświetlacz zostanie przestawiony jak wczesniej. Puść przyciski w momencie gdy na wyświetlaczu operacyjnym zostanie wyświetlone "P0" Min Naciśnij ponownie przycisk automatycznego trybu zmiennego (Auto Swing). Zmieniany będzie kat otwarcia dwóch prostopadłych zestawów żaluzji. (od P0 do P5) Naciśnij prawą strzałkę oraz przycisk automatycznego trybu zmiennego (Auto Swing) aby zakończyć ustawienie. Min + 5 Naciśnij lewą strzałkę oraz przycisk automatycznego trybu zmiennego (Auto Swing) na trzy sekundy aby ustawić pozostałe dwie żaluzje. Następująca procedura jest podobna do poprzedniej. Hour + 6 Pomimo że klimatyzator został wyłączony I włączony, wcześniejsze ustawienia pozycji nie zostały zmienione, jeśli chcesz wrócić do ustawień wyjściowych musisz ustawić "P0". Ponieważ "P0" jest ustawieniem domyślnym. 0 Klimatyzator typu Multi

21 Tryb intensywnego chłodzenia (Jet Cool) ( kierunek - poza modelem 06) Nacisnąć przycisk ON/OFF. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający włączenie Naciśnij przycisk intensywnego chłodzenia (Jet Cool), aby uruchomić tryb szybkiego chłodzenia, w którym urządzenie będzie pracować z bardzo dużą prędkością wentylatora w trybie chłodzenia. Cancel ndf Program Week Holiday Set/Clr Hour Min Plasma RESET Aby anulować tryb chłodzenia Jet Cool, naciśnij ponownie przycisk Jet Cool, przycisk wentylatora lub przycisk ustawiania temperatury w pomieszczeniu a urządzenie będzie pracować z wysoką prędkością wentylatora w trybie chłodzenia. lub lub UWAGA: DW czasie chłodzenia JET COOL w dowolnym momencie klimatyzator rozpoczyna nadmuchiwanie chłodnego powietrza z bardzo wysoka prędkością oraz temperaturą zadaną ustawioną automatycznie na 8 C. Ma to najlepsze zastosowanie dla obniżenia temperatury w pomieszczeniu w jak najkrótszym czasie podczas gorącego lata. W trybie ogrzewania funkcja ta nie jest dostępna. Aby powrócić do normalnego trybu chłodzenia z Jet Cool, wystarczy nacisnąć jeden z następujących przycisków: przycisk wyboru trybu pracy, wyboru objętości przepływu powietrza, ustawiania temperatury lub ponownie przycisk Jet Cool. kierunek, Model 06 : AMNH09GTCC0, AMNHGTCC0 Podręcznik użytkownika

22 Holiday Set/Clr Plasma RESET Instrukcja obsługi Automatyczny tryb zmienny. Cancel ndf 4 or 9 Program Week Hour Min Nacisnąć przycisk ON/OFF. (potwierdzenie pracy urządzenia) Naciśnij przycisk automatycznego trybu zmiennego (Auto Swing), a żaluzje zaczną się poruszać w górę i w dół. Naciśnij ponownie przycisk automatycznego trybu zmiennego (Auto Swing), aby go anulować. Funkcja blokady przed dziećmi Jest to funkcja zapobiegająca użyciu klimatyzatora przez dziecko. Procedura postępowania Aby ustawić funkcje blokady przed dziećmi. Naciśnij przyciski timer-a oraz ustawiania minut na trzy sekundy. Tryb pracy przestawi się na tryb blokady przed dziećmi na wyświetlaczu ukaże się "CL". Jeśli teraz naciśniesz jakikolwiek przycisk nie zostanie dokonana żadna zmiana ustawień, pracy, wyświetlone zostanie "CL" przez trzy sekundy. Ale funkcja temperatury w pomieszczeniu jest obsługiwana pomimo blokady przed dziećmi. Aby anulować funkcje blokady przed dziećmi. Naciśnij przyciski timer-a oraz ustawiania minut na trzy sekundy. Wtedy funkcja blokady przed dziećmi zostanie anulowana a wcześniej używany tryb zostanie wyświetlony na wyświetlaczu pilota Cancel ndf Program Week Holiday Set/Clr Hour Min Plasma RESET Pomocna informacja Prędkość wentylatora i wydajność chłodzenia. Wydajność chłodzenia podana w specyfikacji jest osiągana przy wysokiej prędkości wentylatora. Wydajność ta będzie mniejsza dla średniej i niskiej prędkości wentylatora. Wysoka prędkość wentylatora jest zalecana do szybkiego schładzania pomieszczenia. Wysoka prędkość Wysoka prędkość Klimatyzator typu Multi

23 Praca wymuszona Procedury obsługi w czasie, gdy pilot nie może być używany. Wciśnij przełącznik taktowania (praca wymuszona) i przytrzymaj przez sek. Naciśnij przycisk taktowania ponownie, aby zatrzymać pracę. W przypadku przywrócenia zasilania po jego awarii w trybie pracy wymuszonej, warunki pracy przywracane są automatycznie z poniższymi ustawieniami: Podczas pracy wymuszonej kontynuowany jest tryb wstępny. Obsługa wymuszona (przełącznik taktowania) Obsługa wymuszona (przełącznik taktowania) Model chłodzący Funkcja automatycznego ponownego uruchamiania Wskazówki nt. kontrolki LED filtra Temp. pomieszczenia set Temp.- C Model z pompą ciepła Temp. pomieszczenia < set Temp.- C Tryb pracy Chłodzenie Chłodzenie Ogrzewanie Prędkość wentylatora pokojowego Wys. dostępne ustawienie dostępne ustawienie Ustawienie temperatury C dostępne ustawienie dostępne ustawienie W przypadku przywrócenia zasilania po jego awarii, funkcja Auto Restart automatycznie uruchamia z poprzednimi ustawieniami. Zapala się kontrolka LED filtra. Gdy zapali się kontrolka LED filtra, wyczyść filtr. Po oczyszczeniu filtra, wciśnij równocześnie przycisk timera i na pilocie, i przytrzymaj przez sekundy. Kontrolka LED filtra zgaśnie. Oczyszczanie plazmowe (opcjonalne) Time ZONE Cancel ndf Program Week Hour Min Holiday Set/Clr Plasma RESET Nacisnąć przycisk ON/OFF. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający włączenie. Otwórz klapkę pilota. Naciśnij przycisk oczyszczania plazmowego (PLASMA ON/OFF). Oczyszczanie powietrza rozpocznie się po naciśnięciu tego przycisku oraz zakończy się po ponownym jego naciśnięciu. Ustaw prędkość wentylatora ponownie z zamkniętą klapką pilota. Możesz wybrać jedną z czterech prędkości wentylatora - niska, średnia, wysoka lub automatyczną (Auto). Po każdym wciśnięciu przycisku, tryb prędkości wentylatora zmienia się. Oczyszczanie powietrza plazmowe (PLASMA) może być wykonywane w czasie chłodzenia, ogrzewania lub w dowolnym innym trybie. Plasma Podręcznik użytkownika

24 B enzene Konserwacja i serwis Konserwacja i serwis Jednostka wewnętrzna Kratka, obudowa i pilot Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych. INFORMACJA Zasilanie sieciowe musi by odł czone przed rozpocz - ciem czyszczenia jednostki wewn trznej. Filtry powietrza Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba. Wylot powietrza Wlot powietrza Pilot zdalnego sterowania Filtr przeciwbakteryjny Filtr przeciwbakteryjny Wylot powietrza Wlot powietrza Pilot zdalnego sterowania Półka Filtry powietrza Zdemontuj filtry powietrza. Aby zdemontować filtr powietrza przytrzymaj za występ, a następnie pociągnij delikatnie do przodu. Półka SINNER Filtry powietrza Nigdy nie należy używać: Wody o temperaturze wyższej niż 40 C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie. Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora. SCOURIN CLBARGE 4 OSTROŻNIE: Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą. W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem. Użycie gorącej wody (50 C lub więcej) może spowodować deformację filtra. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu. Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia. Zamontować filtr na miejsce. 4 Klimatyzator typu Multi

25 Konserwacja i serwis Filtr oczyszczający (opcja) Czyszczenie Filtr plazmowy, znajdujący się za filtrem powietrza, należy sprawdzać i czyścić co miesiące lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba. 4 5 Po wyjęciu filtrów powietrza, pociągnij delikatnie do przodu, aby wyjąć filtr plazmowy. Zanurz filtr w wodzie zmieszanej z neutralnym detergentem na około 0-0 minut. Zostaw filtr w zacienionym miejscu do wysuszenia na cały dzień (w szczególności ważne jest usunięcie wilgoci z jego elementów). Zwróć uwagę na nacięcia linii wyładowania elektrycznego. Załóż ponownie filtr na miejsce. Wymiana Zalecany okres użytkowania: Około lata OSTROŻNIE: Filtra plazmowego nie należy dotykać przez 0 sekund od otwarcia kratki wlotowej może to spowodować porażenie elektryczne. Zdejmij panel przedni i zdemontuj filtr powietrza. 4 Włóż na powrót filtr powietrza i zamknij panel przedni. Zdemontuj filtr oczyszczający powietrze. Włóż nowy filtr. Podręcznik użytkownika 5

26 Konserwacja i serwis Gdy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu. Gdy nie będzie używany przez długi okres czasu. Gdy masz zamiar ponownie uruchomić klimatyzator. Włącz klimatyzator, by pracował z poniż- szymi ustawieniami przez godziny. Tryb pracy: Tryb pracy z wentylatorem. (Patrz strona 8.) Pomoże to osuszyć wewnętrzne mechanizmy. Wyłączanie wyłącznik główny. OSTROŻNIE: Wyłącznik główny wyłącz, gdy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu. Może gromadzić się kurz, może spowodować pożar. Pomocna informacja Filtr powietrza a rachunki za prąd. Gdy filtry powietrza będą zapylone, spadnie wydajność chłodzenia, i marnowane będzie 6% energii elektrycznej zasilającej klimatyzator. Wyczyść filtr powietrza i zamontuj go z powrotem w urządzeniu (Szczegóły czyszczenia: patrz strona 5). Sprawdź, czy wlot i wylot urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego nie są zablokowane. Sprawdzić, czy przewód uziemienia jest poprawnie podłączony. Może być podłączony po stronie urządzenia wewnętrznego. Wskazówki dotyczące eksploatacji Nie należy zbytnio wychładzać pomieszczenia. Nie jest to korzystne dla zdrowia i powoduje marnotrawstwo energii elektrycznej. Okna i drzwi winny być dokładnie zamknięte. O ile tylko jest to możliwe należy unikać otwierania drzwi i okien, aby utrzymać chłodne powietrze w pomieszczeniu. Okna należy zasłaniać przy pomocy żaluzji lub zasłon. Nie należy pozwalać, aby bezpośrednie światło słoneczne wpadało do pomieszczenia, gdy pracuje klimatyzator. Filtry powietrza należy regularnie czyścić. Zapchanie filtra zmniejsza przepływ powietrza i obniża skuteczność chłodzenia oraz osuszania. Filtry należy czyścić co najmniej raz na dwa tygodnie. W pomieszczeniu należy utrzymywać jednorodną temperaturę. Poziomy i pionowy kierunek nawiewu należy ustawić w taki sposób, aby w całym pomieszczeniu uzyskać jednakową temperaturę. Pomieszczenie należy okresowo wietrzyć. Jako że okna normalnie są zamknięte, dobrym pomysłem jest wietrzenie pomieszczenia od czasu do czasu. 6 Klimatyzator typu Multi

27 Konserwacja i serwis Rozwiązywanie problemów Sprawdź poniższe punkty przed wezwaniem serwisu. Jeżeli problem pozostaje, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą. Zagadnienie Wyjaśnienie Patrz strona Klimatyzator nie działa. W pomieszczeniu występuje dziwny zapach. Wydaje się, że z urządzenia wyciekają skropliny. Klimatyzator nie działa przez około minuty po ponownym uruchomieniu. Nie chłodzi lub nie ogrzewa efektywnie. Klimatyzator głośno pracuje. Słychać trzaski. Wyświetlacz na pilocie jest blady lub nic nie wyświetla. Czy nie popełniłeś błędu ustawiając program czasowy? Czy zadziałał bezpiecznik lub przerywacz obwodu zasilającego? Sprawdź, czy nie jest to zapach wilgoci, która wsiąkła w ściany, dywan, meble lub ubrania w pomieszczeniu. Skropliny pojawiają się, gdy powietrze z klimatyzatora ochładza ciepłe powietrze w pomieszczeniu. To jest zabezpieczenie urządzenia. Odczekaj około trzy minuty do rozpoczęcia pracy. Czy filtr powietrza nie jest zabrudzony? Patrz instrukcje czyszczenia filtra powietrza. Pomieszczenie mogło być bardzo gorące przy pierwszym włączeniu klimatyzatora. Na ochłodzenie potrzeba więcej czasu. Czy temperatura została ustawiona prawidłowo? Czy wloty/wyloty z urządzenia zewnętrznego lub wewnętrznego nie są zapchane? Słychać dźwięk przypominający przepływ wody. -To jest odgłos przepływania freonu w urządzeniu. Słychać dźwięk przypominający uwalnianie sprężonego powietrza do atmosfery. -To jest odgłos przepływania wody odwilżającej w urządzeniu. Dźwięk taki pochodzi z rozszerzania/kurczenia się kratki wlotowej na skutek zmian temperatury. Czy zadziałał bezpiecznik? Czy baterie włożono zgodnie z ich biegunowością (+/-)? , Podręcznik użytkownika 7

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość.

Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. TYPE : Przypodłogowo-sufitowy/Podstropowy POLSKI www.lg.com

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KLIMATYZATOR (typu kasetonowego)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KLIMATYZATOR (typu kasetonowego) INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR (typu kasetonowego) AT-H126CLCO AT-C126CLCO AT-H126ELFB AT-C126ELCA AT-H186ELFB AT-C186ELCA AT-H246FLFB AT-C246FLCA AT-H306FLFB AT-C306FLCA AT-H368DLFB AT-C368DLCA AT-H488DLFB

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość.

KLIMATYZATOR PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. TYP: KANAŁ ZABUDOWANY W SUFICIE Tłumaczenie oryginalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B Czyszczenie pozostałych filtrów. Jeżeli klimatyzator posiada inne filtry, np. elektrostatyczny, foto katalityczny, węglowy. Ich czyszczenie i wymiana w razie potrzeby powinna odbywać się podczas przeglądów

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI URUCHOMIENIA KLIMATYZATORA Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...3 Włączanie i wyłączanie jednostki...4 Nastawianie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: KC(R)-20/A(Ya) KC(R)-22/A(Ya) KC(R)-25/A(Ya) KC(R)-32/(Ya) KC(R)-35/(Ya) KC(R)-46/(Ya) KC(R)-50/(Ya) Jesteśmy wdzięczni za wybranie tego klimatyzatora. Prosimy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A2/BGEF, RG57 A3/BGEF, RG57 B/BGE, RG57 D/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego 6 720 866 143 (12/2016) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora.

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa...4. Przed rozpoczęciem użytkowania...9. Użytkowanie pilota zdalnego sterowania...

SPIS TREŚCI. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa...4. Przed rozpoczęciem użytkowania...9. Użytkowanie pilota zdalnego sterowania... SPIS TREŚCI Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa...4 Przed rozpoczęciem użytkowania...9 Użytkowanie pilota zdalnego sterowania...10 Przygotowanie do użytkowania...12 Przycisk wyboru trybu pracy...13 Funkcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzatory kanałowe pojedyncze i Multi. System: Modele: MB18AH UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzatory kanałowe pojedyncze i Multi. System: Modele: MB18AH UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzatory kanałowe pojedyncze i Multi Modele: UB18 UB24 UB30 UB36 UB40 UB48 UB60 MB09AHL MB12AHL MB18AHL MB24AHL MB18AH MB24AH MB09AHB MB12AHB UWAGA Przed instalacją i użytkowaniem

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: MULTI V Jednostki kasetonowe 4 - stronne

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: MULTI V Jednostki kasetonowe 4 - stronne INSTRUKCJA OBSŁUGI System: MULTI V Jednostki kasetonowe 4 - stronne Modele: ARNU05GTRC2 / ARNU07GTRC2 ARNU09GTRC2 / ARNU12GTRC2 ARNU15GTQC2 / ARNU18GTQC2 ARNU24GTPC2 / ARNU28GTPC2 ARNU36GTNC2 / ARNU42GTMC2

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator inwerterowy Typu Split

Klimatyzator inwerterowy Typu Split Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Klimatyzator inwerterowy Typu Split Instrukcja użytkownika Przeczytaj tą

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MSR-09HRDN1 MSR-12HRDN1 MSR-18HRDN1 MSR-24HRDN1 SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY. MODELE: serii S07 serii S09 serii S12 serii S14 serii S18 serii S24

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY. MODELE: serii S07 serii S09 serii S12 serii S14 serii S18 serii S24 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY MODELE: serii S07 serii S09 serii S12 serii S14 serii S18 serii S24 Przed instalacją niniejszy klimatyzator musi zostać poddany zatwierdzeniu na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy RBC-AMT32E 1 NAZWY ELEMENTÓW STEROWNIKA Niniejszy sterownik przewodowy może sterować pracą maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Sekcja wyświetlania Na przykładowym

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

przegląd klimatyzatora przed użyciem

przegląd klimatyzatora przed użyciem przegląd klimatyzatora przed użyciem Gratulujemy zakupu klimatyzatora. Mamy nadzieję, że funkcje klimatyzatora pozwolą jego użytkownikom zapewnić komfort w każdych warunkach. Zachęcamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo