UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE."

Transkrypt

1 UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. Informacje na temat znaków towarowych i praw autorskich Opisy i dane techniczne zamieszczone w niniejszej instrukcji były aktualne na dzień zatwierdzenia jej do druku. Firma Mercury Marine, która kieruje się polityką stałego udoskonalania produktów, zastrzega sobie prawo do wycofywania modeli produktów w dowolnym momencie, do zmiany danych technicznych lub konstrukcji bez uprzedniego powiadomienia, zaś zmiany takie nie wiążą się z podejmowaniem przez nią dodatkowych zobowiązań. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA. Wydrukowano w USA. 2010, Mercury Marine Mercury, Mercury Marine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Racing, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mariner, Quicksilver, #1 On The Water, Alpha, Bravo, Bravo Two, Bravo Three, Pro Max, OptiMax, Sport-Jet, JetDrive, K-Planes, MerCathode, RideGuide, SmartCraft, Zero Effort, VesselView, Zeus, Axius, Total Command, logo M with Waves, logo Mercury with Waves oraz logo SmartCraft są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Brunswick Corporation. Logo Mercury Product Protection jest zastrzeżonym znakiem firmy Brunswick Corporation. Witamy Wybrali Państwo jeden z najlepszych dostępnych morskich zespołów napędowych. Zawiera on szereg rozwiązań projektowych, które zapewniają łatwość obsługi i trwałość. Odpowiednia troska i konserwacja pozwolą cieszyć się produktem przez wiele sezonów żeglarskich. Niniejsza instrukcja jest dodatkiem do podręcznika użytkownika dostarczonego z silnikiem i zawiera dodatkowe informacje o układzie napędowym Axius. W celu zapewnienia maksymalnych osiągów i bezproblemowego użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Niniejsza instrukcja użytkownika i obsługi zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania i konserwacji produktu. Zalecamy, aby w czasie przebywania na wodzie instrukcja pozostawała wraz z produktem, służąc jako pomoc. Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Mamy nadzieję, że pływanie będzie dla Państwa przyjemnością! Informacja o gwarancji Firma Mercury Marine lub Cummins MerCruiser Diesel udziela na zakupiony produkt gwarancji ograniczonej, której warunki przedstawiono w sekcji Gwarancja w Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika. Warunki gwarancji określają, jakie usterki są objęte gwarancją, jakie nie są nią objęte, czas obowiązywania gwarancji oraz sposoby uzyskiwania świadczeń z tytułu gwarancji, jak również ważne wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności za szkody i inne informacje pokrewne. Należy zapoznać się z tymi ważnymi informacjami. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji WAŻNE: Jeśli jakikolwiek fragment niniejszej instrukcji jest niezrozumiały, prosimy o kontakt z dealerem w celu prezentacji właściwych procedur uruchamiania i obsługi. Informacja W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się międzynarodowy symbol zagrożenia! Informacje te ostrzegają osobę dokonującą montażu/użytkownika o czynnościach lub działaniach, które mogą być niebezpieczne, jeśli zostaną wykonane nieprawidłowo lub nieuważnie. Należy zwrócić na nie szczególną uwagę. Same ostrzeżenia nie eliminują jeszcze zagrożenia, przed którym przestrzegają. Bezwzględne stosowanie się do tych szczególnych instrukcji podczas pracy i zachowywanie zdrowego rozsądku to główne środki zapobiegania wypadkom.! NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeśli nie zostanie zażegnana spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.! OSTRZEŻENIE Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeśli nie zostanie zażegnana może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.! PRZESTROGA Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeśli nie zostanie zażegnana może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia. UWAGA Oznacza sytuację, która jeśli nie zostanie zażegnana może spowodować uszkodzenie silnika lub poważne uszkodzenia głównych podzespołów Mercury Marine Axius generacji 2 *8M * 90-8M

2 WAŻNE: Oznacza informacje o znaczeniu krytycznym dla pomyślnego zakończenia zadania. UWAGA: Oznacza informacje, które pomogą zrozumieć dany krok lub czynność.! OSTRZEŻENIE Sterujący (kierujący) odpowiada za właściwą i bezpieczną obsługę łodzi oraz wyposażenia, a także za bezpieczeństwo pasażerów i innych osób znajdujących się na pokładzie. Zdecydowanie zalecamy, aby przed rozpoczęciem używania łodzi przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, konserwacji i gwarancji i dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi zespołu napędowego oraz związanego z nim wyposażenia.! OSTRZEŻENIE Spaliny tego silnika zawierają związki chemiczne, które w stanie Kalifornia uznawane są za substancje powodujące raka, wady wrodzone oraz w inny sposób szkodliwe dla rozrodu.

3 SPIS TREŚCI Rozdział 1 - Poznanie układu Axius Funkcje i elementy sterowania... 2 Oprzyrządowanie...2 Cechy układu napędowego... 2 VesselView (jeśli należy do wyposażenia)... 2 Wskaźniki cyfrowe System Link SC1000 i SC100 (jeśli znajdują się na wyposażeniu)... 2 Wskaźniki analogowe (jeśli są na wyposażeniu)... 3 Elektroniczna kontrola steru... 3 Elektroniczna kontrola steru... 3 Drążek sterowniczy obsługa podstawowa... 4 Zabezpieczenie silnika... 4 Funkcje Axius Premier (jeśli znajduje się na wyposażeniu)... 5 Funkcje panelu Axius Premier Precision Pilot... 5 Rozdział 2 - Na wodzie Początek eksploatacji... 8 Tradycyjne manewrowanie za pomocą steru i przepustnicy... 8 Aby manewrować łodzią na biegach przednich lub wstecznych... 8 Aby dokonywać ostrych skrętów przy małej prędkości... 8 Obrót łodzi przy małych prędkościach... 8 Manewrowanie po wystąpieniu usterki silnika lub modułu... 8 Manewrowanie za pomocą drążka sterowniczego... 8 Funkcje cyfrowej przepustnicy i zmiany biegów (DTS)... 9 Dokowanie Throttle Only (Tryb przepustnicy) Lever (Pojedyncza manetka) Sync Funkcja Troll Transfer (Przeniesienie) (jeśli łódź jest wyposażona w układ dwusterowy) Axius Premier (jeśli jest w wyposażeniu) Wymogi dotyczące plotera Funkcje panelu Axius Premier Informacje ogólne Stan wstrzymania Diody stanu wstrzymania i stanu aktywnego Ikona mocy Auto Heading (Automatyczne trzymanie kursu) Regulacja i przejmowanie kontroli nad kursem Wyłączanie automatycznego trzymania kursu Wznowienie trzymania kursu Układ kotwicy elektronicznej Skyhook (opcjonalny) Tryby układu Precision Pilot Track Waypoint (Podążanie po punktach orientacyjnych) 19 Włączanie trybu podążania po punktach orientacyjnych Wyłączanie trybu podążania po punktach orientacyjnych Przycisk Auto Heading w trybie podążania po punktach orientacyjnych Wykonanie skrętu po dotarciu do punktu orientacyjnego Waypoint Sequence (Sekwencja punktów orientacyjnych) Kontrola obrotów silnika Cruise Układ dwusterowy (jeśli jest) Przenoszenie steru w układach dwusterowych DTS Axius Informacje dotyczące akumulatora Zalecenia dotyczące długiego okresu przechowywania i konserwacji akumulatora Ponowne przekazanie do eksploatacji Procedury zależne Używanie wyłącznie lewego silnika Ręczna zmiana biegów w układzie Axius procedura awaryjna Transport łodzi z układem Axius Rozdział 3 - Rozwiązywanie problemów Najpierw należy sprawdzić wskazania VesselView Diagnostyka problemów DTS System zabezpieczenia silnika Karty rozwiązywania problemów Drążek sterowniczy Elektroniczne zdalne sterowanie (ERC) Układ sterowania Funkcje panelu Auto Pilot Skyhook (Kotwica elektroniczna)...32 Rozdział 4 - Pomoc dla klientów Pomoc serwisowa Lokalny punkt serwisowy Serwis poza miejscem zamieszkania Skradziony zespół napędowy Zalecenia w przypadku zatopienia silnika Części zamienne...34 Zapytania dotyczące części i akcesoriów Rozwiązywanie problemów...34 Informacje kontaktowe Działu obsługi klienta firmy Mercury Marine M pol GRUDZIEŃ 2010 Strona i

4 Zamawianie literatury Stany Zjednoczone i Kanada...35 Poza terytorium USA i Kanady Rozdział 5 - Lista kontroli przed przekazaniem (PDI) i przy dostawie do klienta (CDI) Kontrola przed przekazaniem (PDI) Kontrola przy dostawie do klienta (CDI) Strona ii 90-8M pol GRUDZIEŃ 2010

5 Spis treści Rozdział 1 - Poznanie układu Axius Rozdział 1 - Poznanie układu Axius 1 Funkcje i elementy sterowania... 2 Oprzyrządowanie... 2 Cechy układu napędowego... 2 VesselView (jeśli należy do wyposażenia)... 2 Wskaźniki cyfrowe System Link SC1000 i SC100 (jeśli znajdują się na wyposażeniu)... 2 Wskaźniki analogowe (jeśli są na wyposażeniu)... 3 Elektroniczna kontrola steru... 3 Elektroniczna kontrola steru... 3 Drążek sterowniczy obsługa podstawowa... 4 Zabezpieczenie silnika... 4 Funkcje Axius Premier (jeśli znajduje się na wyposażeniu)... 5 Funkcje panelu Axius Premier Precision Pilot M pol GRUDZIEŃ 2010 Strona 1

6 Rozdział 1 - Poznanie układu Axius Funkcje i elementy sterowania Oprzyrządowanie Cechy układu napędowego Układ napędowy został stworzony przez firmę Mercury MerCruiser wraz z producentem łodzi, by zapewnić, że osiągi łodzi w odniesieniu do drążka sterowniczego, sterowania i autopilota będą funkcjonowały optymalnie dla wybranej łodzi przy doskonałych warunkach. Ponieważ warunki, takie jak wiatr i prąd są zmienne, dodatkowy wkład użytkownika może być wymagany. Zmiana osiągów silnika, przełożenia biegów lub śruby napędowej może mieć wpływ na pracę drążka sterowniczego oraz na maksymalną prędkość łodzi. Zmiana jakichkolwiek parametrów sprzętu i ustawień fabrycznych może mieć negatywny wpływ na osiągi. Takiej zmiany nie należy wykonywać bez uprzedniej konsultacji z OEM (producent łodzi) i Inżynierem integracji MerCruiser. Cechy charakterystyczne łodzi są własnością OEM i jakiekolwiek zmiany tych cech muszą zostać zatwierdzone i włączone do obiegu przez OEM. Firma Mercury wspomaga zmiany charakterystyki oprogramowania tylko na żądanie producenta łodzi. VesselView (jeśli należy do wyposażenia) SmartCraft VesselView jest zalecanym źródłem wszelkich informacji o napędzie, silniku, kodach usterek i łodzi oraz podstawowych danych nawigacyjnych i informacji systemowych. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi VesselView. VesselView Wskaźniki cyfrowe System Link SC1000 i SC100 (jeśli znajdują się na wyposażeniu) Wskaźniki cyfrowe SmartCraft SC1000 i SC100 stanowią uzupełnienie VesselView. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi wskaźników cyfrowych SC1000 i SC a b Typowe wskaźniki zestawu SmartCraft a - Obrotomierz b - Prędkościomierz c - Ekran System View (LCD) c Strona M pol GRUDZIEŃ 2010

7 Wskaźniki analogowe (jeśli są na wyposażeniu) Rozdział 1 - Poznanie układu Axius Zestawy oprzyrządowania mogą się różnić i zawierać dodatkowe wskaźniki. Właściciel i sterujący powinni być zaznajomieni z oprzyrządowaniem łodzi i jego funkcjami. Należy poprosić dealera o objaśnienie funkcji i normalnych wskazań wskaźników na łodzi. Zespół napędowy może być wyposażony w wymienione poniżej wskaźniki KPH MPH X R P M L OIL H BATT C TEMP H a b c d e FUEL CRUISELOG f g Pozycja Wskaźnik Funkcja a Prędkościomierz wskazuje prędkość łodzi. b Obrotomierz wskazuje obroty silnika. c Wskaźnik ciśnienia oleju wskazuje ciśnienie oleju silnikowego. d Woltomierz wskazuje napięcie akumulatora. e Wskaźnik temperatury wody wskazuje temperaturę pracy silnika. f Wskaźnik poziomu paliwa wskazuje ilość paliwa w zbiorniku. g Licznik godzin wskazuje czas pracy silnika. Elektroniczna kontrola steru Elektroniczna kontrola steru wykorzystuje sygnały elektroniczne. Sterowany komputerem silnik elektryczny symuluje opór stawiany przez hydrauliczne systemy sterowania. Zalecamy ostrożną żeglugę do momentu zapoznania się z systemem Axius i reakcjami łodzi w akwenie wolnym od przeszkód i ruchu innych łodzi. Elektroniczny układ sterowy może reagować szybciej, niż jest to oczekiwane. Aby skontrolować zakres sterowania od lewa do prawa upewnić się, że zapłon prawego silnika jest włączony. Silniki nie muszą być uruchomione. Sterować do sterburty do czasu zatrzymania koła sterowego. Blokada końcowa jest elektroniczna, ustawiana przez silnik elektryczny zamontowany na kole sterowym. Rozpocząć obracanie kołem w lewo i policzyć ilość obrotów do momentu zatrzymania na blokadzie końcowej bakburty. Ilość obrotów przekłada się na ustawianie napędów z pozycji całkowicie w prawo (26 stopni) do pozycji całkowicie w lewo (-26 stopni), z pozycją środkową, prosto do przodu, ustawioną na zero (0) stopni. Może wystąpić sytuacja, gdy elektroniczne blokady końcowe nie są odczuwalne. Nie prowadzi to jednak do utraty sterowania. Napędy zatrzymają się po osiągnięciu maksymalnej pozycji skrętu w każdym punkcie zatrzymania. Stan taki występuje podczas wyłączenia kluczyka zapłonu sterburty, niskiego napięcia akumulatora sterburty lub usterki silnika koła sterowego. Elektroniczna kontrola steru Charakterystyka łodzi, zgodnie z tym jak została wykonana przez producenta łodzi współpracującego z Mercury, określa ilość obrotów od lewego do prawego punktu zatrzymania. Zazwyczaj jest to około 2 i 3/4 obrotu od punktu zatrzymania do punktu zatrzymania, powodującego ustawienie kąta sterowania od pozycji całkowicie w prawo do całkowicie w lewo. Modele łodzi mogą się różnić w zależności od żądań OEM. 90-8M pol GRUDZIEŃ 2010 Strona 3

8 Rozdział 1 - Poznanie układu Axius Drążek sterowniczy obsługa podstawowa Drążek sterowniczy umożliwia intuicyjną kontrolę nad łodzią podczas manewrów przy niskiej szybkości i dokowania. W tym trybie szybkość silnika jest ograniczona od trybu jałowego do obr./min, w zależności od łodzi i napędu, aby zapobiec niedopuszczalnym ruchom łodzi podczas manewrowania. Tryb DOCK zmniejsza obroty maksymalne do obr./min (tryb został omówiony bardziej szczegółowo w sekcji trybu DOCK). Taki zakres obr./minutę wynika z mocy silnika. Manetki należy wykorzystywać podczas manewrowania łodzią w warunkach, które wymagają większej siły ciągu, niż zakresy wymienione powyżej. Typowe umiejscowienie drążka sterowniczego a - Drążek sterowniczy a Obsługa drążka sterowniczego jest łatwa i intuicyjna, nie należy jednak używać drążka, jeśli nie miało się okazji zaznajomić z jego obsługą na otwartych wodach. Należy również regularnie ćwiczyć manewrowanie łodzią bez pomocy drążka sterowniczego, na wypadek sytuacji, w których nie będzie można z niego skorzystać. Aby drążek sterowniczy funkcjonował, oba silniki muszą być uruchomione i obie manetki ERC muszą znajdować się w pozycji neutralnej. Zabezpieczenie silnika WAŻNE: Prędkość łodzi może spaść do biegu jałowego i może nie reagować na przepustnicę. Zabezpieczenie silnika pomaga w zmniejszeniu niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika poprzez redukcję mocy, jeśli potencjalny problem zostanie wykryty przez ECM (elektroniczny moduł kontrolny) lub układ SmartCraft. Gdy układ zabezpieczenia wykryje usterkę w układzie zmiany biegów lub inny nieprawidłowy stan, spowoduje pozostawienie siłownika biegów w ostatniej znanej pozycji. Dlatego jeśli włączony jest bieg to po wykryciu usterki, bieg pozostanie włączony. Pociągnięcie za ściągacz linowy, aktywacja przełącznika E-stop lub przestawienie kluczyka zapłonu do pozycji wyłączenia i ponownie uruchomienie silnika spowoduje włączenie biegu jałowego. Pozwala to na dalsze manewrowanie łodzią na biegu do przodu i na dopłynięcie do portu. Dobrze znać otoczenie łodzi podczas jej uruchamiania lub zmiany biegów. Zabezpieczenie silnika monitoruje: Ciśnienie oleju Temperatura chłodziwa ciśnienie wody morskiej; nadmierne obroty silnika Temperatura powietrza w kolektorze układu wydechowego (modele 8,2 z układem kontroli emisji oraz wszystkie modele z układem kontroli emisji) Jeśli układ zabezpieczenia silnika zostanie uruchomiony, oprzyrządowanie SmartCraft wskaże ten stan i zaleci w razie potrzeby zmniejszenie kąta otwarcia przepustnicy. Jeśli sytuacja tego wymaga, układ zabezpieczenia silnika może również samoczynnie zmniejszyć kąt otwarcia przepustnicy. Aby zapobiec powtórzeniu się problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem. Elektroniczny moduł kontrolny (ECM) zapisuje błąd w pamięci. Dzięki tej informacji mechanik będzie w stanie szybciej zdiagnozować problem Strona M pol GRUDZIEŃ 2010

9 Funkcje Axius Premier (jeśli znajduje się na wyposażeniu) Funkcje panelu Axius Premier Precision Pilot Rozdział 1 - Poznanie układu Axius System Axius Premier jest w pełni zintegrowanym układem wyposażonym w czujnik GPS, opcjonalnie dostarczony przez producenta lub klienta ploter kompatybilny z NMEA-0183, jednostkę pomiarów inercyjnych (IMU), Vessel View i panel Axius Premier dostarczony wraz z systemem. Nie jest wymagany żaden dodatkowy autopilot.! OSTRZEŻENIE Utrata kontroli nad łodzią grozi kalectwem spowodowanym kolizją z innymi łodziami, wypadnięciem na brzeg lub uderzeniem w obiekty w wodzie. Gdy włączony jest dowolny tryb Precision Pilot, należy dokładnie obserwować otoczenie. Układ Precision Pilot nie jest w stanie zareagować, by uniknąć kolizji z innymi łodziami, wpłynięcia na płytką wodę lub obiekty w wodzie. Axius Premier wymaga następujących elementów: Informacje nawigacyjne oparte na magistrali CAN z jednostki GPS Zatwierdzony ploter NMEA0183 Informacje nawigacyjne oparte na magistrali CAN z jednostki pomiarów inercyjnych (IMU) Panel TrackPad autopilota party o magistralę CAN w produktach Mercury VesselView Panel Axius Premier Precision Pilot umożliwia kontrolę nad następującymi funkcjami: Skyhook (Kotwica elektroniczna) umożliwia łodzi utrzymanie pozycji bez lin lub kotwicy UWAGA: Funkcja Skyhook jest dostępna w zależności od charakterystyki konfiguracji producenta łodzi. Niektórzy producenci firmowo nie umożliwiają korzystania z funkcji Skyhook. Inne łodzie posiadają urządzenia powiadamiania zewnętrznego (zainstalowane i wyprodukowane przez producenta łodzi) wskazujące, że łódź posiada funkcję Skyhook. Auto Heading (Automatyczne trzymanie kursu) steruje łodzią zgodnie z ustalonym kierunkiem na kompasie. Track Waypoint (Podążanie po punktach orientacyjnych) automatycznie pilotuje łódź zgodnie z określonym kierunkiem z plotera lub jednostki GPS. Może być to pojedynczy punkt orientacyjny lub kilka punktów połączonych w trasę. Płynąc na trasie, system wyemituje dźwięk alarmu w każdym punkcie orientacyjnym, który musi zostać potwierdzony, by łódź kontynuowała płynięcie do następnego punktu orientacyjnego. Waypoint Sequence (Sekwencja punktów orientacyjnych) funkcja podobna do Track Waypoint z tym wyjątkiem, że po dopłynięciu do punktu orientacyjnego system wyemituje dźwięk alarmu, a łódź będzie automatycznie kontynuowała płynięcie do następnego punktu orientacyjnego. h g a b c d a - Skyhook (Kotwica elektroniczna) b - Skręt na sterburtę c - Waypoint Sequence (Sekwencja punktów orientacyjnych) d - Nieużywana e - Track Waypoint (Podążanie po punktach orientacyjnych) f - Auto Heading (Automatyczne trzymanie kursu) g - Resume (Wznowienie) h - Skręt na bakburtę f e Przyciski na panelu Precision Pilot posiadają następujące funkcje: 90-8M pol GRUDZIEŃ 2010 Strona 5

10 Rozdział 1 - Poznanie układu Axius Funkcja Skyhook (Kotwica elektroniczna) Skręt < i > Waypoint Sequence (Sekwencja punktów orientacyjnych) Track Waypoint (Podążanie po punktach orientacyjnych) Auto Heading (Automatyczne trzymanie kursu) Resume (Wznowienie) Opis Włącza i wyłącza funkcję Skyhook. Tryb dostępny wyłącznie, gdy drążek jest wyśrodkowany, oba silniki pracują, GPS i czujniki kursu są dostępne, a manetki znajdują się w pozycji neutralnej. Jeśli łódź dryfuje z włączoną funkcją Skyhook, kontrolka Skyhook będzie pulsować do czasu, gdy łódź zwolni, a następnie będzie świecić po włączeniu funkcji Skyhook. Na przykład, jeśli podczas dryfowania w przód naciśnięty zostanie przycisk Skyhook, napędy przestawią się na bieg wsteczny, by zwolnić łódź. Łódź może nadal dryfować w przód. Gdy łódź zwolni, włączenie funkcji Skyhook będzie możliwe. Funkcja Skyhook nie włączy się podczas ruchu łodzi. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę kursu o 10 stopni w trybie automatycznego trzymania kursu. Przytrzymanie drążka sterowniczego w kierunku bakburty lub sterburty (do czasu wyemitowania sygnału) powoduje zmianę kursu o jeden stopień. Nie ma to jednak wpływu na pozostałe funkcje autopilota. Włącza tryb Waypoint Sequence, sterując łodzią na kursie z wieloma punktami orientacyjnymi wyznaczonymi na ploterze. Punkty orientacyjne muszą znajdować się na trasie. Patrz instrukcja użytkownika plotera. Tryb Waypoint Sequence jest dostępny po naciśnięciu przycisku WAYPOINT SEQUENCE" i jeśli dostępny jest moduł NMEA-0183 na ploterze oraz dostępne są GPS i czujniki kursu. Funkcja Waypoint Sequence będzie automatycznie sterować łodzią po wyznaczonej trasie, emitując sygnał dopłynięcia do punktu orientacyjnego, a następnie płynąc do następnego punktu. Należy najpierw włączyć funkcję Track Waypoint, a następnie wybrać Waypoint Sequence. Płynięcie po wyznaczonej trasie jest dostępne, jeśli dostępny jest moduł NMEA0183 na ploterze oraz dostępne są GPS i czujniki kursu Łódź będzie sterować na punkt orientacyjny lub trasę wyznaczoną przez ploter. Dopłynięcie do każdego punktu orientacyjnego musi zostać potwierdzone, by łódź kontynuowała żeglowanie do następnego punktu orientacyjnego. Włącza tryb automatycznego trzymania kursu, który będzie utrzymywał łódź na wybranym kursie z prędkością ustawioną przez użytkownika. Tryb sterowania kursem jest dostępny po naciśnięciu przycisku Auto Heading", jeśli dostępne są sygnały GPS i IMU. (Patrz Skręt < i >" w celu uzyskania informacji o regulacji kursu.) Ploter nie jest potrzeby do korzystania z tej funkcji. Wznawia poprzedni tryb automatycznego trzymania kursu, jeśli kurs łodzi nie został zmieniony o 90 lub więcej. UWAGA: Poruszenie kołem sterowym zawsze spowoduje przejęcie kontroli nad łodzią. Aby uzyskać kontrolę nad łodzią zamiast układu Precision Pilot, należy pokonać pozycję ustaloną koła. Zmiana biegu za pomocą manetki elektronicznego zdalnego sterowania (ERC) również spowoduje wyłączenie trybu autopilota. Strona M pol GRUDZIEŃ 2010

11 Spis treści Początek eksploatacji... 8 Tradycyjne manewrowanie za pomocą steru i przepustnicy... 8 Aby manewrować łodzią na biegach przednich lub wstecznych... 8 Aby dokonywać ostrych skrętów przy małej prędkości... 8 Obrót łodzi przy małych prędkościach... 8 Manewrowanie po wystąpieniu usterki silnika lub modułu... 8 Manewrowanie za pomocą drążka sterowniczego... 8 Funkcje cyfrowej przepustnicy i zmiany biegów (DTS)...9 Dokowanie Throttle Only (Tryb przepustnicy) Lever (Pojedyncza manetka) Sync Funkcja Troll Transfer (Przeniesienie) (jeśli łódź jest wyposażona w układ dwusterowy) Axius Premier (jeśli jest w wyposażeniu) Wymogi dotyczące plotera Funkcje panelu Axius Premier Informacje ogólne Stan wstrzymania Diody stanu wstrzymania i stanu aktywnego Ikona mocy Auto Heading (Automatyczne trzymanie kursu) Regulacja i przejmowanie kontroli nad kursem Rozdział 2 - Na wodzie Rozdział 2 - Na wodzie Wyłączanie automatycznego trzymania kursu Wznowienie trzymania kursu Układ kotwicy elektronicznej Skyhook (opcjonalny) Tryby układu Precision Pilot Track Waypoint (Podążanie po punktach orientacyjnych) Włączanie trybu podążania po punktach orientacyjnych Wyłączanie trybu podążania po punktach orientacyjnych Przycisk Auto Heading w trybie podążania po punktach orientacyjnych Wykonanie skrętu po dotarciu do punktu orientacyjnego Waypoint Sequence (Sekwencja punktów orientacyjnych) Kontrola obrotów silnika Cruise Układ dwusterowy (jeśli jest) Przenoszenie steru w układach dwusterowych DTS Axius Informacje dotyczące akumulatora Zalecenia dotyczące długiego okresu przechowywania i konserwacji akumulatora Ponowne przekazanie do eksploatacji Procedury zależne Używanie wyłącznie lewego silnika Ręczna zmiana biegów w układzie Axius procedura awaryjna Transport łodzi z układem Axius M pol GRUDZIEŃ 2010 Strona 7

12 Rozdział 2 - Na wodzie Początek eksploatacji Tradycyjne manewrowanie za pomocą steru i przepustnicy Łodzią z napędem Axius można sterować tak, jak łodzią z tradycyjnym napędem rufowym. Układ napędowy Axius zwiększa jednak możliwości manewru Państwa łodzi zarówno przy dużych, jak i małych prędkościach. Przy małych prędkościach układ napędowy może przekierować przepustnicę niezależnie przez napędy w celu zwiększenia czułości skrętu łodzi. Układ napędowy Axius wyposażony jest w śruby napędowe obracające się w przeciwnych kierunkach, co zapobiega ruchowi bocznemu podczas przyspieszania i spowalniania. Aby manewrować łodzią na biegach przednich lub wstecznych Należy wrzucić jeden lub oba silniki na bieg przedni lub wsteczny i sterować przy użyciu koła sterowego tak, jak w innych podobnych łodziach. Aby dokonywać ostrych skrętów przy małej prędkości Aby dokonywać ostrych skrętów przy małej prędkości, należy przekręcić koło sterowe w kierunku skrętu. Aby zwiększyć kąt skręcania przy maksymalnym wychyleniu koła sterowego konieczne może być zwiększenie dopływu mocy do silnika po wewnętrznej stronie skrętu. Obrót łodzi przy małych prędkościach Ustawić napęd w położeniu do przodu. Aby dokonać obrotu w prawo, należy wrzucić silnik sterburty na bieg wsteczny, a silnik bakburty na bieg przedni. Aby dokonać obrotu w lewo, należy wrzucić silnik bakburty na bieg wsteczny, a silnik sterburty na bieg przedni. Aby zwiększyć kąt obrotu, należy jednocześnie zwiększyć otwarcie przepustnicy przy pomocy manetek ERC. Większy stopień otwarcia przepustnicy biegu wstecznego będzie potrzeby do kompensacji napędu w przód. Manewrowanie po wystąpieniu usterki silnika lub modułu Jeśli w czasie użytkowania dojdzie do zatrzymania pracy silnika, steru lub modułu sterowania, napęd, który nadal funkcjonuje, może posiadać ograniczenie elektroniczne skrętu wbudowanego napędu. Ograniczenie to zapobiega kontaktowi pomiędzy napędami, ponieważ aktywny napęd nie jest w stanie określić pozycji wyłączonego napędu. Sterowanie łodzią jest nadal możliwe, ale manewrowanie jest ograniczone podczas skręcania w stronę, gdzie napęd nie funkcjonuje. Należy odnieść się do tabeli z danymi o ograniczonych kątach napędu wbudowanego przedstawionej poniżej. Napęd ma możliwość wykonania pełnego skrętu podczas skręcania w stronę przeciwną do napędu nie funkcjonującego. Jeśli jeden napęd nie funkcjonuje, należy zachować szczególną ostrożność. Ograniczenia sterowania silnikiem z usterką modułu Silniki z i bez układu kontroli emisji spalin Modele 5,0 l, 350 MAG, 377 MAG Modele 8,2 l Maksymalny kąt napędu wbudowanego 3,0 stopnie 11,5 stopni Ograniczenie może być większe niż podano w tabeli w zależności od właściwości układu napędowego i odległości pomiędzy napędami. Manewrowanie za pomocą drążka sterowniczego! OSTRZEŻENIE Obracająca się śruba napędowa, poruszająca się łódź lub jakiekolwiek twarde urządzenie przymocowane do łodzi może spowodować poważne obrażenia lub śmierć osób znajdujących się w wodzie. Jeśli ktokolwiek znajduje się w wodzie blisko łodzi, zawsze należy niezwłocznie wyłączyć silnik. Drążek sterowniczy zapewnia interfejs sterowania łodzią przy pomocy jednej manetki. Sterowanie łodzią za pomocą drążka sterowniczego jest odpowiednie do wykonywania precyzyjnych manewrów i dokowania w większości sytuacji. Komputerowy system sterowania automatycznie oblicza kąt sterowania każdego napędu, stopień otwarcia przepustnicy oraz odpowiedni bieg w celu obrócenia łodzi w kierunku odpowiednim do ruchu lub obrotu drążka sterowniczego. Np. w momencie przesunięcia drążka w bok komputerowy system kontrolny otwiera przepustnice w kierunku bocznym. Obracanie drążka sterowniczego wymusza obrót łodzi wokół własnej osi przez komputer. Możliwe jest jednoczesne przesuwanie i obracanie drążka, co pozwala na wykonywanie złożonych i precyzyjnych manewrów. Drążek sterowniczy działa proporcjonalnie, co oznacza, że im większe jego wychylenie, tym większa siła ciągu silników napędzająca łódź w kierunku wychylenia. Sterowanie łodzią za pomocą drążka sterowniczego: 1. Oba silniki muszą być uruchomione, aby możliwe było sterowanie za pomocą drążka sterowniczego. 2. Najlepsze sterowanie uzyskuje się po ustawieniu silników w pozycji maksymalnie w dół. Wyświetlacz VesselView wyświetli przypomnienie podczas inicjalizacji drążka sterowniczego. 3. Ustawić obie manetki elektronicznego zdalnego sterowania (ERC) w pozycji neutralnej. 4. Przesunąć drążek w kierunku pożądanego ruchu łodzi lub obrócić drążek wokół własnej osi w kierunku pożądanego obrotu łodzi. Możliwe jest jednoczesne wychylenie i obrót drążka sterowniczego wokół własnej osi. Strona M pol GRUDZIEŃ 2010

13 Rozdział 2 - Na wodzie Następująca ilustracja przedstawia przykładowe reakcje na ruchy drążka sterowniczego i ma charakter jedynie informacyjny. Ilustracje przedstawiają przybliżone zależności pomiędzy ruchem drążka a odpowiadającym mu ruchem łodzi. Dokładne manewrowanie łodzią wymaga wielu ruchów drążka sterowniczego i dodatkowych korekt użytkownika w celu zachowania prawidłowego manewrowania w miarę upływu czasu. d e a f b a - Do przodu b - Sterburta c - Do tyłu d - Bakburta e - Korekta zbaczania na bakburtę f - Korekta zbaczania na sterburtę c Funkcje cyfrowej przepustnicy i zmiany biegów (DTS) Układ DTS oferuje kilka różnych trybów operacyjnych dla manetek elektronicznego zdalnego sterowania ERC. Wszystkie wymienione funkcje mogą działać jednocześnie. i a b c h d g f e Manetki ERC z panelem DTS, typowe Pozycja Element sterowania Funkcja a Kontrolki NEUTRAL" Zapalają się, gdy napęd znajduje się w pozycji neutralnej. W trybie przepustnicy kontrolki pulsują. b Przycisk TROLL" Umożliwiają sterującemu łodzią ustawienie obrotów silnika tak, aby prędkość trolingowa lub przy wykonywaniu manewrów była mała. Obroty silnika będą ograniczone w zakresie od obrotów jałowych do obr./min. c Przycisk TRANSFER" Umożliwia przeniesienie sterowania łodzią na inny ster. Patrz Przeniesienie steru. d Przycisk DOCK" Zmniejsza wydajność przepustnicy w trybie dokowania do około 50% normalnego otwarcia. e f Tryb przepustnicy THROTTLE ONLY" Przycisk 1 LEVER" Umożliwia osobie sterującej łodzią zwiększenie prędkości obrotowej silnika na czas rozgrzewania bez potrzeby wrzucania biegu. Tryb jednej manetki umożliwia sterowanie przepustnicą i zmianą biegów obu silników za pomocą manetki po stronie lewej burty. g Przycisk SYNC" Wyłącza funkcję autosynchronizacji. Patrz Synchronizacja silników. h i Przyciski +" (zwiększenie) i " (zmniejszenie) Przyciski trymowania UWAGA: Nie wszystkie funkcje muszą być aktywne. Zwiększają i zmniejszają parametry funkcji TROLL (Trolingu). Podnoszą i opuszczają napędy w celu uzyskania najlepszej wydajności lub w warunkach płytkiej wody, przewozu na przyczepie itp. 90-8M pol GRUDZIEŃ 2010 Strona 9

14 Rozdział 2 - Na wodzie Dokowanie Tryb dokowania zmniejsza obroty silnika w całym przedziale o 50%. Tryb dokowania zmniejsza również dostępną moc po włączeniu drążka sterowniczego, umożliwiając dokładniejsze sterowanie silnikiem na małych przestrzeniach Aby włączyć tryb dokowania, należy: Przycisk DOCK 1. Przesunąć obie manetki ERC do którejkolwiek pozycji ustalonej. 2. Nacisnąć przycisk DOCK" umieszczony na panelu dotykowym DTS przymocowanym do manetek ERC. 3. Kontrolka przycisku DOCK" zapala się. 4. Przesunąć jedną z manetek ERC do pozycji biegu. 5. Silniki zwiększają zmniejszone proporcjonalnie obroty w zależności od pozycji manetki ERC, przy połowie zwykle dostępnej mocy. Aby wyłączyć tryb dokowania, należy: 1. Przesunąć obie manetki ERC do którejkolwiek pozycji ustalonej. 2. Nacisnąć przycisk DOCK". Kontrolka przycisku DOCK" gaśnie. Throttle Only (Tryb przepustnicy) UWAGA: Drążek sterowniczy można aktywować poruszając nim, gdy silniki są uruchomione, a manetki ERC w pozycji neutralnej. Tryb przepustnicy powinien być wykorzystywany do wyłączenia drążka sterowniczego, jeśli kapitan nie stoi za sterem. Ustawienie manetek ERC w trybie przepustnicy pozwoli uniknąć przypadkowego włączenia biegu. Napędy będą zmieniać ustawienie zgodnie z kołem sterowym lub drążkiem sterowniczym, a obroty silników można zwiększyć w trybie przepustnicy, natomiast napędy pozostaną w pozycji neutralnej Przycisk THROTTLE ONLY Aby uruchomić tryb przepustnicy, należy: 1. Przesunąć obie manetki ERC do pozycji neutralnej. 2. Nacisnąć przycisk THROTTLE ONLY" umieszczony na panelu dotykowym DTS. 3. Przycisk THROTTLE ONLY" zapala się, a kontrolki neutralne pulsują. Strona M pol GRUDZIEŃ 2010

15 Rozdział 2 - Na wodzie 4. Przesunąć jedną z manetek ERC do pozycji biegu. Sygnał ostrzegawczy zostanie wyemitowany za każdym razem, gdy bieg zostanie włączony lub wyłączony za pomocą manetki w trybie przepustnicy, ale napędy pozostaną w pozycji neutralnej. 5. Obroty silnika można zwiększyć, gdy napędy są w pozycji neutralnej. 6. Tryb przepustnicy ma również wpływ na drążek sterowniczy. Napędy będą się poruszały a obroty silnika zmieniały, ale silniki pozostaną na biegu jałowym. UWAGA: Naciśnięcie przycisku THROTTLE ONLY" podczas gdy manetki ERC znajdują się w pozycji biegu powoduje zgaśnięcie kontrolki przycisku, ale łódź pozostanie w trybie przepustnicy do momentu przesunięcia manetek do pozycji neutralnej. Aby wyłączyć tryb przepustnicy, należy: 1. Przesunąć obie manetki ERC do pozycji neutralnej. Tryb przepustnicy nie zostanie wyłączony, jeśli manetki nie znajdą się w pozycji neutralnej. 2. Nacisnąć przycisk THROTTLE ONLY". Kontrolka przycisku THROTTLE ONLY" gaśnie. 3. Kontrolki neutralne przestają pulsować, a drążek sterowniczy staje się aktywny. 1 Lever (Pojedyncza manetka) Układ Axius posiada możliwość kontroli obu silników za pomocą jednej dźwigni. Funkcja ta ułatwia obsługę silników podczas żeglugi w trudnych warunkach pozwalając na skupienie się na pojedynczej manetce kontrolującej oba silniki jednocześnie. Nie ma ona wpływu na działanie drążka sterowniczego. Tryb ten jest inny niż funkcja systemowa zwana Sync. Sync Włączanie trybu pojedynczej manetki: 1. Przesunąć obie manetki ERC do pozycji neutralnej. Przycisk 1 LEVER 2. Nacisnąć przycisk 1 LEVER" umieszczony na panelu dotykowym DTS przymocowanym do manetek ERC. 3. Przycisk 1 LEVER" zapala się. 4. Przesunąć manetkę ERC od strony sterburty do pozycji biegu. 5. Obroty silnika rosną i maleją jednocześnie, podczas gdy napędy pozostają na tym samym biegu. Wyłączanie trybu pojedynczej manetki: 1. Przesunąć obie manetki ERC do pozycji neutralnej. 2. Nacisnąć przycisk 1 LEVER". Kontrolka przycisku 1 LEVER" gaśnie. System Axius posiada opcję Sync automatycznej synchronizacji silników aktywowaną samoczynnie przy przekręceniu kluczyka w stacyjce. Funkcja Sync monitoruje pozycję obu manetek ERC. Jeśli obie manetki znajdują się na pozycjach oddalonych o nie więcej niż 10%, obroty silnika na bakburcie dostosowują się do obrotów silnika na sterburcie. System SmartCraft automatycznie wyłączy funkcję Sync w przedziale ostatnich 95% otwarcia przepustnicy, aby umożliwić każdemu z silników osiągnięcie maksymalnych dostępnych obrotów na minutę. Synchronizacja nie może zostać włączona, zanim nie zostaną osiągnięte minimalne obroty M pol GRUDZIEŃ 2010 Strona 11

16 Rozdział 2 - Na wodzie Kontrolka na przycisku SYNC" świeci, jeśli oba silniki są włączone. Kontrolka świeci na żółto, jeśli siniki nie są synchronizowane przy obrotach jałowych i 95% otwarcia przepustnicy. Kontrolka zmienia kolor na czerwony, gdy funkcja synchronizacji pracuje. Przycisk SYNC W razie różnicy obrotów większej niż 10% na ekranie VesselView pojawia się pomarańczowa ikona pod wskaźnikiem obrotów. W momencie zsynchronizowania ikona zmienia kolor na czerwony. Aby wyłączyć tryb synchronizacji, należy: 1. Przesunąć obie manetki ERC do którejkolwiek pozycji ustalonej. 2. Nacisnąć przycisk SYNC" Aby ponownie włączyć funkcję synchronizacji, należy nacisnąć przycisk SYNC". Funkcja Troll UWAGA: Drążek sterowniczy nie jest aktywny gdy włączona jest funkcja Troll (Trolingu), ponieważ funkcja ta by być włączona wymaga, by manetki ERC znajdowały się w pierwszej pozycji ustalonej. Naciśnięcie przycisku TROLL" aktywuje funkcję kontroli trolingu. Funkcja kontroli trolingu umożliwia sterującemu łodzią ustawienie obrotów silnika tak, aby prędkość żeglowna lub prędkość przy wykonywaniu manewrów była mała. Aby włączyć tryb trolingu, należy: 1. Należy przesunąć manetki do przodu do pozycji ustalonej i nacisnąć przycisk TROLL". 2. Przyciski lub + umożliwiają zwiększanie i zmniejszanie prędkości, do obrotów maksymalnych wynoszących 1000 obr./min. 3. Po ustawieniu żądanej prędkości dla kontroli trolingu, a następnie wyłączeniu funkcji trolingu, system zapamiętuje ustawienia i po ponownym załączeniu funkcji powróci do ustawionej prędkości. Aby wyłączyć tryb trolingu, należy: Nacisnąć przycisk TROLL". Przesunąć przepustnicę na inne obroty. Lub przestawić silnik na bieg jałowy. Transfer (Przeniesienie) (jeśli łódź jest wyposażona w układ dwusterowy) Przycisk TRANSFER" umożliwia sterującemu przeniesienie sterowania łodzią ze steru aktywnego na ster nieaktywny w przypadku łodzi wyposażonych w układ dwusterowy. Zob. Przenoszenie steru w układach dwusterowych. Axius Premier (jeśli jest w wyposażeniu) Wymogi dotyczące plotera Wiele funkcji układu Axius Premier wykorzystuje informacje z plotera, aby funkcjonować. Jednak nie każdy ploter zapewnia informacje potrzebne, by funkcje te pracowały prawidłowo. Ploter w Państwa łodzi został wybrany z listy zatwierdzonej i prowadzonej przez firmę Mercury MerCruiser. Plotery te wykorzystują specjalne oprogramowane, by spełniać rygorystyczne wymogi, które zapewniają funkcjonowanie układu Axius Premier. Informacje niskiej jakości lub niedokładne, tworzone przez niezatwierdzone plotery lub oprogramowanie, mogą spowodować, że funkcje te będą pracowały błędnie, nieprzewidywalnie lub w ogóle nie będą funkcjonowały. Aktualizacja oprogramowania do niezatwierdzonej wersji może również spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie układu. Jeśli ploter wymaga serwisu należy udać się do dealera lub skontaktować z Działem obsługi klienta firmy Mercury w celu uzyskania zatwierdzonych części, ustawień plotera oraz odpowiedniego oprogramowania. Strona M pol GRUDZIEŃ 2010

17 Funkcje panelu Axius Premier Informacje ogólne Poniższa lista przedstawia ogólne informacje na temat panelu Axius Premier. Funkcje Axius Premier są sterowane wyłącznie przy pomocy panelu Axius i wyświetlane w VesselView. Wszystkie pozostałe ekrany panelu Axius Premier są wyświetlane w VesselView. Rozdział 2 - Na wodzie Naciśnięcie dowolnego przycisku na panelu VesselView powoduje zniknięcie ekranu panelu Axius Premier CAN z wyświetlacza VesselView, o ile ekran ten nie został wybrany poprzez menu środowiskowe VesselView. Poniższe wskazówki wyjaśniają umiejscowienie i działanie diod i przycisków panelu Axius. Stan wstrzymania Gdy Axius Premier znajduje się w stanie wstrzymania, następujące informacje są wyświetlane w VesselView: W stanie wstrzymania wyświetlacz pokazuje cyfrowe wskazania kompasu oraz kąt wychylenia silników. Wskazanie kompasu to aktualny kurs obrany przez jednostkę pomiarów inercyjnych Axius (IMU). Po prawej stronie ekranu widoczna jest ikona OFF" oznaczająca, że funkcja Axius Premier nie jest aktywna. a Ekran stanu wstrzymania na wyświetlaczu VesselView a - Ikona OFF" b - Kurs c - Kąt wychylenia napędu d - Obroty silnika b c d Diody stanu wstrzymania i stanu aktywnego Panel Axius Premier jest wyłączony (OFF), jeśli zapalona jest dioda STANDBY". W celu włączenia któregoś z trybów należy nacisnąć przycisk. Jeśli zapalona jest dioda ACTIVE" oznacza to, że włączony (ON) został jeden z trybów układu Axius Premier. Jeśli kontrolka STANDBY" jest wyłączona lub błyska gdy żaden z trybów nie jest ACTIVE" (Aktywny), należy skontrolować następujące elementy: Problem z odbiornikiem GPS lub IMU Przekroczenie lub utrata blokad końcowych koła sterowego. Wystąpiła usterka uniemożliwiająca działanie autopilota. a b a - Kontrolka STANDBY" b - Kontrolka ACTIVE" M pol GRUDZIEŃ 2010 Strona 13

18 Rozdział 2 - Na wodzie Ikona mocy Ikona mocy wskazuje przycisk włączający i wyłączający funkcję panelu Axius Premier wskazaną na przycisku. W danej chwili aktywna może być tylko jedna funkcja. Naciśnięcie przycisku z ikoną mocy, kontrolki STANDBY". gdy przycisk ten jest zapalony powoduje zgaszenie przycisku i zapalenie się Naciśnięcie przycisku z ikoną mocy, gdy przycisk ten nie jest zapalony powoduje zapalenie się tego przycisku, wydanie przez układ pojedynczego sygnału dźwiękowego i zapalenie się kontrolki ACTIVE". Jeśli przycisk zostanie naciśnięty i urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, oznacza to, że dana funkcja nie jest dostępna ze względu na charakterystykę łodzi, usterki, stan łodzi, prędkość, pozycję biegu lub aktywność innej funkcji lub też że sygnał GPS nie jest dostępny. a Przyciski oznaczone ikoną mocy a - Przycisk SKYHOOK" b - Przycisk AUTO HEADING" c - Przycisk TRACK WAYPOINT" b c Auto Heading (Automatyczne trzymanie kursu) Aby tryb Auto Heading" mógł zadziałać, wymagane jest uruchomienie obu silników. 2. Nacisnąć przycisk AUTO HEADING", aby włączyć tę funkcję. Przycisk zapala się i wydaje pojedynczy dźwięk. Jeśli układ automatycznego trzymania kursu nie włączył się, sygnał dźwiękowy jest podwójny. a - Kontrolka na przycisku b - Przycisk AUTO HEADING" a b Strona M pol GRUDZIEŃ 2010

19 Rozdział 2 - Na wodzie 3. Wskazanie kompasu na ekranie Axius wyznacza kurs obrany w momencie naciśnięcia przycisku AUTO HEADING". W trybie Auto Heading na ekranie VesselView wyświetlana będzie informacja CTS" (Kurs na ster), a wskaźniki steru będą wskazywały pozycje napędów kontrolowanych przez autopilota. CTS nie będzie wskazywał rzeczywistego kursu sterowania, ale kurs, na który próbuje sterować. 4. Aby zmienić obrany kurs początkowy w trakcie działania układu AUTO HEADING i gdy kontrolka przycisku jest zapalona, należy nacisnąć odpowiedni przycisk skrętu TURN" na panelu lub odchylić i przytrzymać drążek sterowniczy w kierunku żądanego kursu do czasu wyemitowania sygnału dźwiękowego. 5. Aby skręcić, należy: Nacisnąć przycisk skrętu TURN" znajdujący się po stronie żądanego kierunku. Każdorazowe naciśnięcie przycisku zmienia ustalony kurs o a - Przycisk TURN" skrętu na bakburtę b - Przycisk TURN" skrętu na sterburtę a b Odchylić i przytrzymać drążek sterowniczy w kierunku żądanego kursu na lewo (bakburta) lub prawo (sterburta) do czasu wyemitowania sygnału dźwiękowego; spowoduje to zmianę kursu o Korekta kursu na sterburtę (w przeciwną stronę dla bakburty) 90-8M pol GRUDZIEŃ 2010 Strona 15

20 Rozdział 2 - Na wodzie 6. Aby wyłączyć tryb Auto Heading, należy obrócić koło sterowe lub nacisnąć przycisk AUTO HEADING". W momencie wyłączenia rozbrzmiewa pojedynczy sygnał dźwiękowy. W przypadku wyłączenia układu automatycznego trzymania kursu za pomocą koła sterowego zapala się przycisk RESUME" i emitowany jest pojedynczy sygnał dźwiękowy. Zapalona dioda oznacza możliwość naciśnięcia przycisku RESUME" i kontynuacji żeglugi ostatnio trzymanym kursem. a c b a - Przycisk TURN" skrętu na bakburtę b - Przycisk TURN" skrętu na sterburtę c - Przycisk RESUME" d - Przycisk AUTO HEADING" d Po przesunięciu manetek ERC do pozycji neutralnej tryb automatycznego trzymania kursu zostaje wyłączony, słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy i zapala się dioda przycisku STANDBY". Nie można w tym momencie podjąć ponownie obranego kursu naciskając przycisk RESUME". a a - Przycisk OFF" b - Bieżący kurs c - Ustawienie napędów d - Obroty silnika b c d UWAGA: Ponowne naciśnięcie przycisku AUTO HEADING" spowoduje przejście układu Axius w stan wstrzymania i zgaśnięcie wszystkich diod poza diodą STANDBY". Regulacja i przejmowanie kontroli nad kursem Gdy tryb Auto Heading jest włączony, koło sterowe znajduje się w pozycji ustalonej. Około 3,6 do 4,5 kg (8 10 funtów) nacisku pozwala uwolnić koło z tej pozycji. Ręczne pokonanie blokady koła sterowego przenosi układ Axius w tryb wstrzymania i przywraca kontrolę nad kołem sterowym. 1. Po włączeniu trybu automatycznego trzymania kursu przyciski TURN" powodują zmianę kursu o 10 w stronę sterburty lub bakburty po każdorazowym naciśnięciu. 2. Drążek sterowniczy zapewnia zmianę kursu o 1 w stronę sterburty lub bakburty po każdorazowym wychyleniu i wyemitowaniu sygnału dźwiękowego. Naciśnięcie przycisku AUTO HEADING" spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu VesselView ekranu AUTO HEADING". Jeśli ekran AUTO HEADING" nie pojawia się oznacza to, że musi zostać aktywowany w aplikacji kalibracyjnej VesselView. UWAGA: Ponowne naciśnięcie przycisku AUTO HEADING" spowoduje przejście układu Axius w stan wstrzymania i zgaśnięcie wszystkich diod poza diodą STANDBY". Wyłączanie automatycznego trzymania kursu Tryb AUTO HEADING" można wyłączyć wykonując jedną z poniższych czynności: Przesunąć obie manetki ERC do pozycji neutralnej. Zapala się dioda przycisku RESUME" i słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy. Strona M pol GRUDZIEŃ 2010

21 Rozdział 2 - Na wodzie Obrócić koło sterowe poza elektroniczną pozycję ustaloną. Zapala się dioda przycisku RESUME" i słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy. UWAGA: Operator nie będzie kontrolował sterowania do czasu obrócenia koła sterowego poza elektroniczną pozycję ustaloną. Nacisnąć przycisk AUTO HEADING" na panelu Axius. Dioda przycisku AUTO HEADING" gaśnie. Słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy. Powoduje to wyłączenie trybu AUTO HEADING", a funkcja wznowienia nie jest dostępna. a b c a - Kontrolka przycisku RESUME" b - Przycisk RESUME" c - Kontrolka trybu AUTO HEADING" d - Przycisk AUTO HEADING" d Wznowienie trzymania kursu Przycisk RESUME" zapala się, gdy istnieje możliwość wznowienia trzymania uprzednio obranego kursu. Zapalona dioda oznacza możliwość naciśnięcia przycisku RESUME" i kontynuacji żeglugi kursem CTS. UWAGA: Uprzednio obrany kurs można wznowić nie później niż cztery minuty po wyłączeniu trybu AUTO HEADING" lub jeśli łódź nie obróciła się o więcej niż 90. Po wyłączeniu trybu AUTO HEADING" poprzez obrót koła sterowego lub naciśnięcie przycisku TURN" podczas działania trybu AUTO HEADING", można wznowić żeglugę uprzednio obranym kursem naciskając przycisk RESUME". a c b a - Przycisk TURN" skrętu na bakburtę b - Przycisk TURN" skrętu na sterburtę c - Przycisk RESUME" d - Przycisk AUTO HEADING" d Układ kotwicy elektronicznej Skyhook (opcjonalny) Łódź może być wyposażona w funkcję kotwicy elektronicznej Skyhook. System ten wykorzystuje technologię GPS i elektroniczny kompas do automatycznego sterowania zmianą biegów, otwarciem przepustnicy i kursem, aby zachować obrany kurs i przybliżoną pozycję. Funkcja ta może być użyteczna podczas czekania na miejsce przy doku do tankowania, czekaniu na otwarcie mostów lub gdy jest zbyt głęboko, by rzucić kotwicę. Funkcja Skyhook nie utrzymuje dokładnej pozycji, ale raczej utrzymuje łódź na stałym kursie na określonym obszarze. Rozmiar tego obszaru zależy od dokładności satelitarnego systemu GPS, jakości sygnału satelitarnego, fizycznej pozycji satelitów w odniesieniu do odbiornika, rozbłysków słonecznych i bliskości odbiornika na łodzi do dużych budowli i drzew. W normalnych warunkach pracy funkcja Skyhook jest w stanie utrzymać łódź na obszarze o promieniu 10 m. Obszar ten może jednak czasami powiększyć się do promienia 30 m. Nie należy włączać funkcji Skyhook jeśli łódź znajduje się w obrębie 30 m od przeszkód, doków, mostu, innych łodzi, osób w wodzie itp. Gdy włączona jest funkcja Skyhook kapitan musi pozostawać przy sterze i być przygotowanym na przejęcie steru łodzi w razie zmiany warunków, takich jak: Pływak lub inna łódź podpływa do łodzi Funkcja Skyhook traci sygnał GPS i wyłącza się automatycznie. Rozmiar przestrzeni, gdzie łódź jest przechowywana, powiększa się. 90-8M pol GRUDZIEŃ 2010 Strona 17

22 Rozdział 2 - Na wodzie Przed włączeniem funkcji Skyhook kapitan powinien poinformować wszystkich pasażerów jak działa funkcja Skyhook. Poinstruować, by nie wchodzili do wody, nie siadali i nie stali w miejscu, gdzie mogą wypaść za burtę oraz by byli gotowi na nagłe zmiany w położeniu łodzi. Czasami system Skyhook może użyć nagłego przyspieszenia, by utrzymać pozycję. Jeśli pasażerowie nie będą przygotowani na taką okoliczność mogą stracić równowagę i upaść.! OSTRZEŻENIE Obracająca się śruba napędowa, poruszająca się łódź lub jakiekolwiek twarde urządzenie przymocowane do łodzi może spowodować poważne obrażenia lub śmierć osób znajdujących się w wodzie. W trakcie działania układu Skyhook śruby napędowe obracają się, a łódź porusza się, aby utrzymać swoją pozycję. Niezwłocznie zatrzymać silnik, jeśli w pobliżu łodzi w wodzie znajdzie się człowiek. Funkcja Skyhook nie uruchomi się, jeśli drążek i manetki sterownicze nie znajdują się w pozycji neutralnej. Gdy funkcja Skyhook jest uruchomiona śruby napędowe obracają się, ale ich obroty mogą nie być rzeczą oczywistą. Należy upewnić się, że nikt nie znajduje się w wodzie bliżej niż 30 m od łodzi oraz ze pasażerowie są bezpieczni, gdy silniki są uruchomione. Przed włączeniem funkcji Skyhook kapitan powinien poinformować wszystkich pasażerów jak działa funkcja Skyhook. Należy poinformować pasażerów, aby nie wchodzili do wody ani na platformę pływacką, oraz by byli gotowi na nagłe zmiany w położeniu łodzi. Po włączeniu Skyhook, kapitan musi: Pozostać przy urządzeniu sterowym. Obserwować, czy nikt nie znajduje się w wodzie w pobliżu łodzi. Jeśli ktokolwiek wejdzie do wody lub zbliża się w wodzie do łodzi, wyłączyć Skyhook. Obserwować podpływające łodzie i wyłączyć funkcję Skyhook jeśli inna łódź jest na kursie zbieżnym. Reakcje systemu Sk yhook będą zmieniać się wraz ze zmiennymi warunkami wiatru i prądu. Należy zapoznać się z najlepszym ustawieniem łodzi w odniesieniu do prędkości i kierunku wiatru i prądu. Ustawienie dziobu na wiatr powoduje bardziej płynne reakcje funkcji Skyhook. Należy sprawdzić, jakie ustawienie funkcjonuje najlepiej dla łodzi w różnych sytuacjach. Czasami sygnał GPS może być słabszy lub zaniknąć na jakiś czas. W takim wypadku funkcja Skyhook wyemituje sygnał alarmowy i wyłączy się. Napędy przejdą w stan neutralny a łódź będzie dryfować zgodnie z kierunkiem wiatru i prądu. Użytkownik musi być zawsze gotowy do przejęcia kontroli nad łodzią. WAŻNE: Przebywanie w wodzie w pobliżu łodzi podczas działania układu Skyhook grozi odniesieniem obrażeń lub śmiercią. Operator i pasażerowie powinni przeczytać i zapoznać się z oznaczeniami ostrzegawczymi na łodzi przed włączeniem układu Skyhook. Następujące oznaczenia ostrzegawcze są rozmieszczone na łodzi w celach informacyjnych. Należy skontaktować się z producentem silnika w celu wymiany tabliczek ostrzegawczych, jeśli zostały uszkodzone, zagubione lub są nieczytelne. Oznaczenie przyległe do panelu Precision Pilot 8M Strona M pol GRUDZIEŃ 2010

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Dane identyfikacyjne Prosimy o zanotowanie następujących informacji: Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Data zakupu Numer seryjny korekcyjnego silnika dziobowego Numer seryjny korekcyjnego

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ORYGINALNE CZĘŚCI SĄ LEPSZE?

DLACZEGO ORYGINALNE CZĘŚCI SĄ LEPSZE? F I A T F R E E M O N T P O D R Ę C Z N I K U Ż Y T K O W N I K A DLACZEGO ORYGINALNE CZĘŚCI SĄ LEPSZE? Żaden szczegół Twojego samochodu nie ma dla nas tajemnic, ponieważ to my go zaprojektowaliśmy i skonstruowaliśmy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203

Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203 Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203 IDENTYFIKACJA PRODUKTU W przypadku łodzi wyposażonych w system wskaźników

Bardziej szczegółowo

Opel Insignia Instrukcja obsługi

Opel Insignia Instrukcja obsługi Opel Insignia Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 46 Schowki... 68 Wskaźniki i przyrządy... 82 Oświetlenie...

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE F I A T B R A V O I N S T R U K C J A O B S U G I DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE My, to jest osoby, które wymyśliły, zaprojektowały i stworzyły Twój samochód, naprawdę znamy ją

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

C30. Instrukcja Obsługi

C30. Instrukcja Obsługi C30 Instrukcja Obsługi DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA Oprogramowanie w wersji 2.5 lub powyżej. GARMIN International, Inc., 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel: 913-397-8200 Fax: 913-397-8282 GARMIN

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1 LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika Numer oprogramowania: 60364, wersja: 1.90 Numer dokumentu: MAN-XXXXX-$00 Data wydania: Marzec 2012 r. E: info@loadritescales.com W: www.loadritescales.com Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO WEB EDITION INSTRUKCJA OBSŁUGI DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA PRZEDMOWA Niniejszy podręcznik został przygotowany w celu zapoznania Państwa z ważnymi aspektami użytkowania i obsługi samochodu RODIUS/STANIC, a także w celu dostarczenia ważnych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

V40. Instrukcja Obsługi

V40. Instrukcja Obsługi V40 Instrukcja Obsługi DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO WEB EDITION INSTRUKCJA OBSŁUGI DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Roomster Instrukcja obsługi Układ tej instrukcji obsługi (objaśnienia) Niniejsza instrukcja została ułożona według określonych reguł, aby ułatwić znajdowanie i uzyskiwanie potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MINI CABRIO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MINI CABRIO INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MINI CABRIO ONE Cooper Cooper S John Cooper Works Gratulujemy Państwu zakupu samochodu MINI ONE D COOPER D 2010 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Monachium, Niemcy Przedruk,

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA. Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik. Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje.

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Instrukcja obsługi Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Na stronie Internetowej SERVICE BOX PEUGEOT umożliwia bezpłatne i łatwe przeglądanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, Robbe-Captron, HeliCommand 3A & 3D & Rigid System stabilizacji i pozycjonowania helikoptera Gratulujemy zakupu systemu HeliCommand. Żaden inny seryjnie produkowany system stabilizacji modeli helikopterów

Bardziej szczegółowo

2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M0061643 411. pol i

2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M0061643 411. pol i pol i 2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M0061643 411 ii pol Omówienie produktu Obrotomierz i prędkościomierz systemowy identyfikacja produktu... 1 Obrotomierz/prędkościomierz

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500 Instrukcja obsługi samochodu Radość z jazdy Contents A-Z 523i 528i 535i 520d 525d 530d 535d Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo na zakup samochodu BMW. Im lepiej poznają

Bardziej szczegółowo

GPSMAP seria 8000. Podręcznik użytkownika. Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01557-40_0F

GPSMAP seria 8000. Podręcznik użytkownika. Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01557-40_0F GPSMAP seria 8000 Podręcznik użytkownika Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01557-40_0F Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo