Instrukcja obsługi Fast Ethernet Switch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Fast Ethernet Switch"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Fast Ethernet Switch GXS-105 Polish 1/2009 jp

2 Spis treści Środki bezpieczeństwa... 3 Ochrona środowiska... 5 Informacje ogólne... 6 Panel przedni... 8 Panel boczny... 8 Panel tylni... 9 Rozwiązywanie problemów Specyfikacja produktu DEKLARACJA ZGODNOŚCI

3 Środki bezpieczeństwa UWAGA: Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym oznacza ostrzeżenie dla użytkownika przed niebezpiecznym napięciem by zapobiec ryzyku porażenia prądem Ostrzeżenie: By zredukować ryzyko porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Zwróć się z tym do wykwalifikowanego personelu serwisu.. Wykrzyknik w trójkącie równobocznym oznacza ostrzeżenie dla użytkownika by zwrócić szczególną uwagę na właściwą obsługę i utrzymanie urządzenia UWAGA: Trzymać urządzenie z daleka od wody. Nie używać w pobliżu napełnionych wazonów, umywalek, zlewów, wanien, basenów, etc. UWAGA: Nie kłaść świeczek lub lamp na obudowie, istnieje ryzyko powstania pożaru UWAGA: Odbiornik powinien być podłączony do takiego typu zasilania, jak to jest napisane w instrukcji obsługi lub opisane na odbiorniku. Jeśli nie masz pewności jaki typ zasilania znajduje się w twojej sieci, skonsultuj się z dealerem lokalnym lub dostawcą energii elektrycznej UWAGA: Nie otwierać obudowy i nie dotykać żadnych części wewnątrz odbiornika. Skonsultuj się z dealerem lokalnym po pomoc techniczną w wypadku problemów. Czyszczenie odbiornika: Po wyłączeniu urządzenia z zasilania, można wyczyścić obudowę, panel oraz pilota zdalnego sterowania, za pomocą miękkiej szmatki, lekko zwilżonej wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Dodatkowe urządzenia: Nie należy używać żadnych przystawek i/lub innego typu urządzeń pomocniczych, nie zaaprobowanych przez producenta. Nieodpowiednie dodatkowe urządzenia mogą spowodować powstanie ryzyka pożaru, porażenia prądem lub inne uszkodzenia. Położenie: Otwory i wycięcia w obudowie służą do chłodzenia urządzenie i zapobiegania jego przegrzaniu. Nie należy zakrywać tych otworów lub blokować ich kładąc urządzenie na miękkim podłożu, np. łóżku, dywanie, itp., jak również nie należy kłaść urządzenia w pobliżu kaloryferów i innych źródeł ciepła. 3

4 Ochrona przewodu zasilającego: Należy zabezpieczyć przewód zasilający przed nadepnięciem. Proszę również zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniem wtyczek oraz gniazdek. Ochrona przed działaniem płynów i ciał stałych: Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do środka odbiornika przez otwory wentylacyjne, może to doprowadzić do uszkodzenie odbiornika, pożaru lub porażenia prądem. Nie wylewać żadnych płynów na odbiornik. Wskazówka: W pewnych warunkach na odbiorniku może się osadzać wilgoć: Kiedy odbiornik jest nagle przeniesiony z zimnego środowiska do ciepłego miejsca Zaraz po włączeniu ogrzewania w pobliżu odbiornika W wilgotnym i zaparowanym pomieszczeniu. Jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza, odbiornik może nie działać prawidłowo. By rozwiązać ten problem, odłącz odbiornik z zasilania i pozostaw go na około dwie godziny by pozwolić na odparowanie. Wymiana części: W wypadku uszkodzenia i konieczności naprawy należy urządzenie przekazać do autoryzowanego serwisu. Nieautoryzowana naprawa może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub powstanie innych zagrożeń Sprawdzenie bezpieczeństwa: Po dokonywaniu przeglądów technicznych lub napraw użytkownik jest proszony o wymaganie od serwisu naprawiającego dokonania całościowego sprawdzenia bezpieczeństwa urządzenia, by zapewnić, że urządzenie jest w dobrym stanie technicznym. Wskazówka: By prawidłowo korzystać z odbiornika, proszę przeczytać niniejszą instrukcję obsługi dokładnie i zachować ją na przyszłość. 4

5 Ochrona środowiska Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania z innymi odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki odpadów. Informacje dla użytkowników sprzętu elektronicznego w gospodarstwach domowych dotyczących utylizacji - usunięcia odpadów. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach przeznaczony jest on do ponownego przetworzenia recyklingu. Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami gospodarstw domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do punktów sprzedaży detalicznej. W celu otrzymania dokładnych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, należy w myśl przepisów baterie usunąć oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Właściwe usuniecie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk, przetworzenie i poddanie recyklingowi. W ten sposób pomogą Państwo zapobiec negatywnemu wpływowi substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i elektrycznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Informacje dla firm biznesowych. - kraje Unii Europejskiej W przypadku konieczności usunięcia produktu przeznaczonego do celów handlowych, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy GLOBO POLSKA w celu uzyskania informacji o sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności zwrotu produktu niewielkich rozmiarów i ilości można udać się do lokalnych punktów zbiórki odpadów. Kraje z poza Unii Europejskiej W przypadku konieczności usunięcia produktu należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu zasięgnięcia informacji na temat sposobu prawidłowego recyklingu. 5

6 Informacje ogólne Switch jest urządzeniem sieciowym, które umożliwia połączenie komputerów w sieć i transmisję danych w sieci. Switch jest punktem centralnym sieci. W celu stworzenia sieci komputerowej unika się łączenia komputerów bezpośrednio ze sobą. Zamiast tego łączy się je za pomocą switchy. Prezentowane urządzenie jest zaprojektowane do pracy w aplikacjach dla małych biur i zastosowań domowych. Urządzenie ma możliwość montażu bezpośredniego lub naściennego. Wyposażone jest w zewnętrzny, bezpieczny, certyfikowany zasilacz. Cechy urządzenia sprawiają że jest ono świetnym rozwiązaniem w swojej klasie produktów, jest niedrogie i efektywne. Zastosowanie technologii plug-and-play oraz auto-negotiation umożliwia pełną autodetekcję podłączanych urządzeń (przykładowo karta sieciowa komputera) i współpracę z możliwie najszybszą prędkością. Każdy port umożliwia pracę z pełną przepustowością (maksymalnie 200Mbps w trybie full duplex) unikając tradycyjnej cechy hubów sieciowych - kolizyjności, która w dużym stopniu redukuje wydajność sieci. Każdy port może być wykorzystany do komunikacji z innymi switchami, w celu rozszerzenia ilości portów. Czytelne wskaźniki LED pomagają przy konstruowaniu sieci i jej diagnozie. Tryby pracy Full/Half-Duplex w każdym porcie Spełnia standardy IEEE Base-T Ethernet oraz IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet automatic source MAC Address learning and aging IEEE802.3X Flow control dla trybu full-duplex Funkcja back pressure dla trybu half-duplex Wskaźniki LED do prostej diagnostyki i zarządzania urządzeniem. 6

7 Rozpakowywanie Po zakupie urządzenia, rozpakuj je i sprawdź, czy zestaw zawiera wszystkie przedstawione poniżej elementy. 7

8 Panel przedni Funkcja 1. Wskaźnik POWER Określa stan zasilania urządzenia 2. Wskaźniki Link/RX 1-5 Określa stan połączenia i transmisji danych Lampki wskaźników mają powyżej zdefiniowane funkcje. Są pomocne do obserwacji stanu urządzenia i diagnozy awarii. W rozdziale Rozwiązywanie problemów znajdziesz informacje o sposobie odczytywania i interpretacji stanu urządzenia na podstawie zachowania lampek wskaźników. Panel boczny Funkcja 1. Gniazdo zasilacza Umożliwia podłączenie wtyku zasilacza. Gniazdo zasilacza pozwala podłączyć dostarczony w zestawie zasilacz. Upewnij się że korzystasz z zasilacza dostarczonego z produktem. Korzystanie z zasilaczy dostarczonych przez innych producentów może uszkodzić urządzenie. 8

9 Panel tylni Funkcja 1. Port Up-LINK Umożliwia podłączenie do innego urządzenia sieciowego 2. Porty 1-5 Umożliwia podłączenie do karty sieciowej komputera Na tylnim panelu switcha znajduje się pięć portów RJ-45 oraz współdzielony port uplink. Każdy port RJ-45 może być użyty do podłączenia do karty sieciowej komputera, natomiast port uplink służy do podłączenia z innymi urządzeniami sieciowymi. Połączenia do switcha należy wykonywać za pomocą przewodu UTP kategorii 5 (lub lepszej), zakończonego z obu stron końcówkami RJ-45. Długość przewodu nie powinna przekraczać 100 metrów (328 stóp). W celu podłączenia karty sieciowej komputera bezpośrednio do switcha, umieść jeden koniec przewodu w wolnym porcie RJ-45 switcha. Następnie drugi koniec przewodu umieść w karcie sieciowej komputera. W celu podłączenia switcha do innego urządzenia sieciowego, umieść jeden koniec przewodu w gnieździe uplink switcha. Drugi koniec umieść w jednym z dostępnych portów urządzenia sieciowego. Wykorzystanie portu uplink automatycznie wyłączy możliwość korzystania z portu numer 5, który znajduje sie obok portu uplink. Jest to związane z tym, że port uplink i port 5 dzielą te same zasoby. Nie można korzystać z portu uplink i portu 5 jednocześnie. 9

10 Rozwiązywanie problemów Jeśli podejrzewasz, że urządzenie ma awarię, lub jest uszkodzone, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym punktem naprawczym spróbuj posłużyć się poniższym przewodnikiem. Uwaga! Nie naprawiaj samodzielnie urządzenia. Próba samodzielnej naprawy może zakończyć się fatalnym w skutkach porażeniem prądem i unieważni gwarancję. Objawy Urządzenie nie ma zasilania. Lampka Power LED nie świeci się. Prawdopodobna przyczyna Nie ma napięcia w używanym gniazdku sieciowym. Spróbuj podłączyć inne urządzenie do gniazdka w celu wyeliminowania wątpliwości.. Zasilacz sieciowy jest uszkodzony, lub nie podłączony do gniazdka sieciowego lub do urządzenia. Sprawdź połączenie. Użyj innego zasilacza o identycznych parametrach. Urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z punktem serwisowym. Urządzenie lub jeden z portów nie nawiązuje komunikacji z kartą sieciową komputera lub z innym urządzeniem sieciowym. Lampka Power się świeci. Lampka odpowiedzialna za komunikację z danym portem nie świeci się. Przewód RJ-45 jest zepsuty, niepoprawnie lub w ogóle nie podłączony. Sprawdź przewód i jeśli to konieczne, zamień go na sprawny lub właściwy. Karta sieciowa komputera jest uszkodzona. Spróbuj podłączyć się do innego komputera lub do innej karty sieciowej. Port RJ-45 jest uszkodzony. Spróbuj użyć innego portu. Jeśli okaże się że jeden z portów jest uszkodzony, skontaktuj się z punktem serwisowym. Urządzenie jest uszkodzone. Spróbuj zamienić urządzenie innym. Skontaktuj się z punktem serwisowym. 10

11 Specyfikacja produktu Standardy Topologia IEEE BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, ANSI/IEEE Std N-way auto-negotiation IEEE Frame types: Transparent Gwiazda Protokół CSMA/CD 10Mbps(half duplex) Wartości transferu danych Ethernet Fast Ethernet 20Mbps(full duplex) 100Mbps(half duplex) 200Mbps(full duplex) Napięcie zasilania 220V AC Temperatura pracy 0 to 50 Temperatura magazynowania -25 to 55 Wilgotność 5% to 95% bez kondensacji Emisje FCC Class A,CE,VCCI Class A,C-Tick Bezpieczeństwo UL, CE TUV/GS 11

12 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Produkt został przetestowany z uwagi na wymienione standardy i spełnia wymagania dyrektywy 89/336/EEC (EMC) oraz 93/68/EEC (CE). Umożliwia to użycie oznakowania CE w celu zaprezentowania zgodności z dyrektywami. Rodzaj urządzenia: 5 Port Fast Ethernet Switch Dane techniczne: 9.0Vdc, 500mA EN55022:1998+A1:2000+A2:2003 Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy. EN :2000+A1:2006 Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika <= 16 A) EN :1995+A1:2001+A2:2006 Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia 12

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej

Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej KP 11/13 Spis treści W skrócie 4 1.1 Cechy podstawowe 4 1.2 Zawartość zestawu 4 1.3 Przedni panel 5 1.4 Panel tylny 5 1.5

Bardziej szczegółowo

Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej

Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej Spis treści Rozdział1 W skrócie... 4 1.1 Przegląd... 4 1.2 Zawartość zestawu... 4 1.3 Przedni panel.... 5 1.4 Panel tylni....

Bardziej szczegółowo

KONWENTER VC-102M / VC-102S INSTRUKCJA OBSŁUGI 2005.10

KONWENTER VC-102M / VC-102S INSTRUKCJA OBSŁUGI 2005.10 KONWENTER VC-102M / VC-102S INSTRUKCJA OBSŁUGI 2005.10 Szanowni Państwo! Gratulujemy Państwa wyboru i zakupu konwertera VDSL firmy PLANET VC-102. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator wizyjny serii 600 8/16 ch. DVR. Instrukcja instalacji i obsługi

Rejestrator wizyjny serii 600 8/16 ch. DVR. Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator wizyjny serii 600 8/16 ch. DVR pl Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator wizyjny serii 600 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 7 1.1 Ostrzeżenia 7 1.2 Zalecenia eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 16-PORTOWY GIGABITOWY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET PoE 16 x 10/100/1000 RJ-45 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 16-PORTOWY GIGABITOWY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET PoE 16 x 10/100/1000 RJ-45 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI 16-PORTOWY GIGABITOWY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET PoE 16 x 10/100/1000 RJ-45 REPOTEC RP-PG1600 Wstęp Wysokiej jakości 16 portowy gigabitowy przełącznik Ethernet 16 portów 10/100/1000Mbps TX.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED

ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Konwerter Ethernet over VDSL2 VC-201 / VC-202. Instrukcja Obsługi

Konwerter Ethernet over VDSL2 VC-201 / VC-202. Instrukcja Obsługi Konwerter Ethernet over VDSL2 VC-201 / VC-202 Instrukcja Obsługi ! Środki bezpieczeństwa! Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Źródło

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Cisco Modele DPC3212 i EPC3212 Modem kablowy VoIP Podręcznik użytkownika

Cisco Modele DPC3212 i EPC3212 Modem kablowy VoIP Podręcznik użytkownika Cisco Modele DPC3212 i EPC3212 Modem kablowy VoIP Podręcznik użytkownika Spis treści WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 2 Wprowadzenie... 11 Zawartość opakowania... 13 Opis panelu przedniego...

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: 05-500 Chyliczki ul. Polna 6 tel. 22 331

Bardziej szczegółowo

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1 VCI-20 WIZUALIZATOR INFORMACJI TEKSTOWYCH Instrukcja instalacji Rozdziały I. Wstęp...4 II. Instalacja...6 III. Wymagania eksploatacyjne...12 IV. Specyfikacje techniczne....13 VCI-20 Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Phaser 6125. color laser printer. User Guide

Phaser 6125. color laser printer. User Guide Phaser 6125 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

VIP XD HD VIP-XDHD. Instrukcja instalacji

VIP XD HD VIP-XDHD. Instrukcja instalacji VIP XD HD VIP-XDHD pl Instrukcja instalacji VIP XD HD Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 5 1.1 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 5 1.2 Instalacja i obsługa 5 1.3 Czynności konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INFORMACJE OGÓLE... 3 PRZEZNACZENIE ZASILACZA... 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA... 4 BUDOWA ZASILACZA wersja Tower... 5 PANEL CZOŁOWY... 5 PANEL TYLNY... 7 BUDOWA ZASILACZA wersja

Bardziej szczegółowo

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Broszura z instrukcją 253107569-A_POL Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeñstwo przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

KX-PRX110PD. Instrukcja obsługi. Elegancki telefon z ekranem dotykowym. Model. Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic.

KX-PRX110PD. Instrukcja obsługi. Elegancki telefon z ekranem dotykowym. Model. Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic. Instrukcja obsługi Elegancki telefon z ekranem dotykowym Model KX-PRX110PD Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem oraz o zachowanie go na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.

Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne. w HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. To urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Projektor przenośny UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Podręcznik użytkownika Produkty UM301W i UM301X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notebooka ARISTO. Instrukcja obsługi. Wersja 2.0. www.aristo.pl 1-1

Instrukcja obsługi notebooka ARISTO. Instrukcja obsługi. Wersja 2.0. www.aristo.pl 1-1 Instrukcja obsługi Wersja 2.0 1-1 Urządzenie podlegające przepisom Federalnej Komisji do Spraw Komunikacji (FCC) część 15. może być dopuszczone do użytkowania, kiedy spełnia dwa warunki: 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo