REGULAMIN KONKURSU TY TESTUJESZ, NAUKA ZYSKUJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU TY TESTUJESZ, NAUKA ZYSKUJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU TY TESTUJESZ, NAUKA ZYSKUJE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) jest MindShare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , kapitał zakładowy ,00 zł, NIP (dalej Organizator ) działająca na zlecenie Ford Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, Warszawa (dalej Sponsor ) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Sponsora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin Konkursu dostępny jest w salonach dealerów marki Ford wymienionych w pkt oraz na stronie internetowej Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 2. PRZEBIEG KONKURSU 2.1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających prawo jazdy kategorii B, które w dniach od 15 kwietnia do 15 maja 2011 r. w ramach Miesiąca Technologii Ford wykonają w salonach dealerów marki Ford wymienionych w pkt jazdę próbną samochodem marki Ford Focus (najnowszej generacji) i co najmniej w następujący sposób wypełnią otrzymany kupon konkursowy (elementy konieczne), tj.: w najciekawszy i najbardziej kreatywny, pomysłowy i oryginalny sposób opiszą wrażenia z jazdy próbnej samochodem marki Ford Focus (najnowszej generacji); wskażą jeden (z trzech wskazanych) projektów wyłonionych w konkursie Innowacyjne Technologie, którym Sponsor przekaże 100 zł za takie wskazanie (przy czym dany projekt może uzyskać maksymalnie kwotę wsparcia w wysokości ,00 zł); podadzą swoje dane, tj. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj. wypełnić tylko jeden kupon Należycie wypełniony kupon konkursowy należy pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja 2011 r. wrzucić do jednej z urn znajdujących się w następujących salonach dealerów marki Ford:

2 NAZWA DEALERA MIASTO ULICA KOD Auto Brzezińska Łódź Brzezińska Auto Nobile W-wa Warszawa Płowiecka Biacomex Białystok Elewatorska 11/ BudMat Auto 2 Ciechanów Sońska EUCAR Ełk Ełk Kilińskiego Res Motors Sp. z o.o. Rzeszów Armii Krajowej Z&Z AUTO ZŁOMAŃCZUK Toruń Kusocińskiego Auto Motive Zbylitowska Góra Krakowska Bieranowski Bydgoszcz Nowotoruńska OLDAR Ostrołęka I Armii Wojska Polskiego 7B Rad Motors Radom Orkana Centrum Dobra Warszawa Dobra Re-Wo Auto Serwis Lubin Hutnicza SUPER CARS Leszno al. Konstytucji 3 Maja REMICO Kaźmierczak Opatówek k/kalisza Rogatka 20 c WIKAR Nowy Sącz Węgierska FRANK-CARS Częstochowa Jagiellońska 147/ GERMAZ Wrocław Wrocław Strzegomska GERMAZ Zielona Góra Zielona Góra Stefana Batorego 118A Partner Kraków Kraków Jasnogórska City Car Gliwice Gliwice Dąbrowskiego OMC Motors Warszawa Krasnobrodzka Pol- Motors Wałbrzych Wałbrzych Gen. Ch. De Gaulle'a Euro Car Kraków Kraków al. Powstańców Śląskich POL-Motors Wrocław Wrocław Bardzka AUTO-BOSS BIELSKO Bielsko-Biała Stefana Batorego 13/ AUTO-BOSS CHORZÓW Chorzów Drogowa Trasa Średnicowa DFS Motors Świdnica Szarych Szeregów PGD MULTEXIM Katowice al. Roździeńskiego BIG Autohandel/Gd Gdańsk Elbląska 79B Auto Plaza Warszawa Popularna BIG Autohandel/Olsztyn Olsztyn Jagiellończyka Auto Plaza/Bielany Warszawa ul. Sokratesa 11a AUTO KAMAG Piła ul. Kossaka Euro-Car Gdynia Gdynia Owsiana Euro-Car Słupsk Słupsk Karola Kniaziewicza Auto Watin Suchy Las Obornicka 4, Jelonek k/poznania Gołębiewski Starogard Gd. Starogard Gdański Lubichowska Gołębiewski Elbląg Elbląg ul. Żuławska Auto Styl Inowrocław Inowrocław Dworcowa Auto Styl Włocławek Włocławek Toruńska MICHALSKI MOTORS PŁOCK Płock Wyszogrodzka Michalski Motors Płońsk Płońsk Mazowiecka 6A Domcar Konin 9 Społdzielców 9a Ursyn Car W-wa Warszawa Romera Ursyn Car Piaseczno Piaseczno Stefana Żeromskiego Bemo Motors/Poznan Poznań Mogileńska Ren-Car Rybnik Gliwicka Bemo Motors Szczecin Szczecin Pomorska 115B Pomorska Bemo Motors Szczecin Ustowo Szczecin Ustowa Bemo Motors Koszalin Biesiekierz k. Koszalina Stare Bielice 117D

3 Bemo Motors Poz./Opłotki Poznań / Opłotki Opłotki Auto - Skar Kielce Radomska BCH Bogdan Chwaliński Opole Osieckiej 1 (róg Wrocławskiej) Szumilas AT Sosnowiec al. Zagłębia Dąbrowskiego NOVA Lublin al. Kraśnicka 217B Planet Car Siedlce Brzeska AGF Arkadiusz Wróbel Mysłowice Bończyka Auto Kabziński Piotrków Trybunalski Sulejowska Bemo Warszawa Warszawa al. Krakowska Carrara Lublin Turystyczna NAGRODY 3.1. Nagrodą w Konkursie jest: kursów w Szkole Bezpiecznej Jazdy Tomasza Czopika (www.sbj-czopik.pl), o wartości 1359,80 zł brutto każdy; jednorazowych karnetów rodzinnych na wstęp do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa, o wartości 57,00 zł brutto każdy Do nagród, o których mowa w pkt , dodana jest nagroda pieniężna o wartości 11,1% wartości nagrody, która nie zostanie wydana uczestnikowi lecz zostanie odprowadzona przez Organizatora na poczet podatku od osób fizycznych należnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdobywcy nagród zobowiązani są do przekazania Organizatorowi informacji niezbędnych do odpowiedniego rozliczenia podatkowego w tym zakresie Wartość nagród, o których mowa w pkt , nie przekracza 760 zł, w związku z czym są one zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych Organizator ani Sponsor Konkursu nie zwracają zdobywcom nagród żadnych kosztów poniesionych w związku z ich realizacją (np. koszty dojazdu), ani nie ponoszą odpowiedzialności w tym zakresie. Zasady i warunki realizacji nagród określają Szkoła Bezpiecznej Jazdy Tomasza Czopika oraz Centrum Nauki Kopernik Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty jej równowartości w gotówce, ani odstąpić nagrody osobom trzecim W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody lub gdy przyznanie mu tej nagrody nie będzie możliwe, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody pierwszemu lub kolejnemu uczestnikowi z listy rezerwowej danej nagrody. Przekazanie nagrody takim osobom podlega odpowiednio zasadom określonym w niniejszym regulaminie. Nagrody nieprzyznane uczestnikom pozostają własnością Sponsora Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody przewidzianej w niniejszym regulaminie, gdy z przyczyn od niego niezależnych, jej przyznanie nie będzie możliwe. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się zapewnić zdobywcom inną nagrodę o zbliżonych parametrach i wartości.

4 4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 4.1. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa (dalej Komisja Konkursowa ), w skład której wejdzie przedstawiciel Organizatora i Sponsora W dniach 6-9 czerwca 2011 r. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny zawartych w kuponach opisów wrażeń z jazdy próbnej samochodem marki Ford Focus (najnowszej generacji) wybierze: uczestników, którym przyzna nagrody w postaci kursów w Szkole Bezpiecznej Jazdy Tomasza Czopika oraz 5 uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do tej nagrody; a także uczestników, którym przyzna nagrody w postaci karnetów rodzinnych na wstęp do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz 10 uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do tej nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej listownie na adres wskazany w kuponie konkursowym do dnia 24 czerwca 2011 r Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w kuponie konkursowym Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie wyboru najlepszej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz uczestników z listy rezerwowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu W przypadku gdy Organizator, Sponsor, Komisja Konkursowa, którykolwiek z członków Komisji Konkursowej otrzyma informację, że uczestnik Konkursu w jakikolwiek sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności, że nagrodzony opis stanowi plagiat, Organizatorowi lub Komisji Konkursowej przysługuje prawo do: wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości; lub przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody; lub w przypadku, gdy nagroda zostanie już wykorzystana dochodzenia zwrotu jej równowartości. 5. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 5.1. Organizator lub Sponsor będą przetwarzali dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagród. Dane te będą przechowywane przez Organizatora lub Sponsora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator lub Sponsor będą mieli prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie

5 danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające lub zakłócające udział uczestnika w Konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu i przyznawanych nagród, mogą być składane wyłącznie na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora, tj. MindShare Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa, nie później jednak niż do dnia 20 lipca 2011 r. Decyduje data stempla pocztowego. Korespondencja musi zawierać na kopercie adnotację TY TESTUJESZ, NAUKA ZYSKUJE Organizator w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy ją i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU RENAULT SCENIC

REGULAMIN KONKURSU RENAULT SCENIC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN KONKURSU RENAULT SCENIC 1. Niniejszy regulamin Konkursu pod nazwą: Renault Scenic (zwany dalej "Konkursem") jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Konkursie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Clio Days

REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Clio Days (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Wiosenny konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą", zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych promocjiregulamin promocji Wrzuć emocje na wyższy bieg 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj bilet Ligi Światowej

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj bilet Ligi Światowej REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet Ligi Światowej Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Wygraj bilet Ligi Światowej (dalej Konkurs ). Konkurs odbywa się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej Regulamin konkursu pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Moc nagród od E. Wedel w Carrefour

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Moc nagród od E. Wedel w Carrefour 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Moc nagród od E. Wedel w Carrefour 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Moc nagród od E. Wedel w Carrefour ( zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu UK jest OK 1 Postanowienia ogólne 1.1.Organizatorem Konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Komputronik S.A. z siedzibą przy ul. Wołczyńskiej 37, 60-003 Poznań (zwany dalej Organizatorem ). 2. Konkurs jest organizowany pod

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin konkursu Luksusowe Wakacje

I. Regulamin konkursu Luksusowe Wakacje II. I. Regulamin konkursu Luksusowe Wakacje POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ), określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygrywaj Luksusowe Nagrody, zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo