Działania promocyjne producentów i dealerów pojazdów samochodowych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania promocyjne producentów i dealerów pojazdów samochodowych w Polsce"

Transkrypt

1 Katarzyna Hys Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Działania promocyjne producentów i dealerów pojazdów samochodowych w Polsce Promotion activities by vehicle producers and dealers in Poland Promocja stanowi jeden z elementów konstrukcji 7P znamiennych dla marketingu. Ze względu na cel stosowania oraz ewolucyjny charakter jej narzędzi chętnie stosowana jest przez przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono działania promocyjne realizowane przez producentów i dealerów pojazdów branży motoryzacyjnej. Dokonano ich komparacji oraz analizy dalszych kierunków rozwoju. W wyniku badań ustalono, że działania promocyjne producentów i dealerów pojazdów realizowane są przede wszystkim przez koncerny głównie w formie: reklamy, sprzedaży osobistej i działań product placement. Zauważa się jednak nowe trendy, polegające na kopiowaniu i przenoszeniu wzorców zachowań z rynków konsumpcyjnych (B2C) na instytucjonalne (B2B). W związku z czym pojawiły się na tych rynkach działania również w zakresie: sprzedaży uzupełniającej, public relations, publicity oraz merchandisingu. Słowa kluczowe klasyczne i nowe działania marketingowe, branża motoryzacyjna. In the article promotion activities carried out by vehicle producers and dealers in the automotive industry are presented. A comparison and analysis of further directions of development was made. As it results from the research, promotion activities in automotive industry are undertaken first of all by concerns, mainly in the following forms: advertising, personal selling and product placement. New trends are notices, however, which depend in copying and transferring patterns from the consumption markets into institutional ones. Therefore, activities have appeared on these markets within, e.g.: complementary sales, public relations, publicity and merchandising. Keywords classical and new marketing activities, automotive industry. Zdefiniowane modele zachowań klientów, jak na przykład AIDA (Russel, 1921), uświadamiają, że można wywierać wpływ na klientów w sposób pośredni i bezpośredni. Promocja to zbiór instrumentów, za pomocą których przedsiębiorstwo oddziałuje na klienta, co współcześnie czyni ją szczególnie interesującym narzędziem marketingu ze względu na rozwojowy charakter oraz w związku z dostępnością stosowanych narzędzi. Do klasycznych elementów promocji-mix należą (Kotler i in., 2002, s ): reklama, sprzedaż osobista, sprzedaż uzupełniająca oraz public relations. Ponadto promocja została zasilona nowymi działaniami, takimi jak: merchandising, sponsoring oraz product placement. Wszystkie te działania realizowane są przez producentów i dealerów w branży motoryzacyjnej. Działania marketingowe w kontekście reklamy Powszechnie stosowaną i jednocześnie najpopularniejszą aktywnością promocyjną producentów oraz dealerów pojazdów jest reklama. W zależności od wykorzystywanego nośnika informacji w branży motoryzacyjnej stosuje się głównie reklamę: telewizyjną, internetową, radiową, prasową, outdorową (tablice, billboardy, citylighty, tablice elektroniczne, telebimy, reklamę ambientową), kinową oraz realizowaną za pomocą pozostałych form (np. reklamę wydawniczą, wystawienniczą, upominkową czy też fonograficzną). Podana kolejność wynika z poziomu popularności wykorzystywanego medium. 34

2 Tablica 1. Udział sektorów w wydatkach na reklamę (I kwartał 2012 i 2013 r.) Branża 2013 r. Udział (w%) 2012 r. Udział (w %) Produkty farmaceutyczne, leki Żywność Handel Telekomunikacja Finanse Media, książki, CD i DVD Higiena i pielęgnacja Motoryzacja Pozostałe Napoje i alkohole Czas wolny Produkty do użytku domowego Podróże i turystyka, hotele i restauracje Odzież i dodatki Sprzęty domowe, meble, dekoracje Komputery i audio video Poza klasyfikacją Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ź r ó d ł o: Equinox (2013a). Najwięksi reklamodawcy w Polsce w 2013 roku, ( ). Według szacunków ogólne wydatki na reklamę w 2013 r. będą mniejsze niż w 2012 o około 4 5% (Equinox, 2013b). Jak uważają eksperci, wynika to z faktu optymalizacji, a w konsekwencji ograniczania budżetów reklamowych przez koncerny, tendencji konsolidacyjnych, słabnącego popytu krajowego oraz zwiększającej się stopy bezrobocia. Mimo że udział branży motoryzacyjnej w reklamie w porównaniu z 2012 r. zmniejszył się o 0,8%, to można uznać, że ponoszone wydatki na tę aktywność są znaczące. Udział w rynku reklamy branży motoryzacyjnej wyniósł 6,3%, co stanowi wartość w kwocie szacowanej na zł (Equinox Polska, 2013a). Poziom wydatków na reklamę plasuje branżę motoryzacyjną na 8. miejscu w rankingu, zaraz za branżą farmaceutyczną, żywnością, handlem, telekomunikacją, finansami, mediami oraz środkami higieny i pielęgnacji. Szczegółowe wydatki na reklamę w zestawieniu porównawczym I kwartału 2012 r. z 2013 r. zawarto w tablicy 1. Analiza cennikowych wydatków reklamowych branży motoryzacyjnej (bez Internetu) wykazała, że w 2012 r. wydatki te wyniosły ogółem 1,26 mld zł (http://m.wirtualnemedia.pl). Decydenci zwiększyli budżety na reklamę o 12%, w ten sposób aktywnie wspierając malejącą sprzedaż pojazdów. Największy wzrost budżetu odnotowali: Toyota, Opel, Skoda i Audi. Na dalszych pozycjach ulokowali się: Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroen i Nissan. Spadek budżetu reklamowego natomiast zanotowali Hyundai oraz Fiat. Wydatki na reklamę w 2012 r. w branży uległy znacznym zmianom w stosunku do roku Zestawienie największych reklamodawców branży w 2012 r. wraz z poniesionymi wydatkami (bez Internetu) zostały przedstawione w tablicy 2. Tablica 2. Top lista reklamodawców w branży motoryzacyjnej w latach (cennikowe wydatki na reklamę w zł; bez Internetu) Marka 2012 r r. Skoda Opel Volkswagen Renault Peugeot Toyota Citroen Hyundai Nissan Ź r ó d ł o: -12-proc-wiecej-na-reklame-skoda-liderem ( ). Mimo wahań wynikających z koniunktury oraz czynników makroekonomicznych, decydenci przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej przeznaczają znaczne budżety na działania ogólnoreklamowe. 35

3 Rysunek 1. Wydatki na reklamę w branży motoryzacyjnej w latach mln zł Ź r ó d ł o: ( ). Ogólny poziom szacowanych wydatków reklamowych branży w latach przedstawiono na rysunku 1. Warto zwrócić uwagę, że w branży motoryzacyjnej istotną rolę odgrywa reklama ambientowa, w tym przede wszystkim reklama wielkoformatowa z wykorzystaniem form trójwymiarowych. W rynku reklamy wielkoformatowej branża motoryzacyjna plasuje się na pierwszym miejscu, z udziałem 15,5% (CAM Media S.A., 2013), a następne lokaty należą do branży: odzież i dodatki (15%), finanse (11,8%), media, książki, CD i DVD (11,6%). Siłą napędową wzrostu inwestycji były przede wszystkim kampanie firm Hyundai oraz KIA. W sumie wydatki na kampanie odpowiadały aż za 53,9% całości inwestycji w branży. Z drugiej strony należy zauważyć, że istotnie ograniczyły inwestycje lub nawet zrezygnowały z inwestycji niektóre firmy z branży: Toyota, Nissan oraz Bridgestone. Podobnie sytuacja branży motoryzacyjnej kształtuje się na rynku reklamy internetowej. Branża posiada 14% (co stanowi 214 mln zł) udziału w rynku reklamy on-line obok finansów (14%) oraz handlu (11%) co lokuje ją na pozycji lidera w rankingu wszystkich branż korzystających z reklamy on- -line (IAB Polska, 2012). W różnych rankingach najpopularniejszych reklam w 2012 r. wyróżniono wiele reklam branży motoryzacyjnej. W rankingu najpopularniejszych reklam pod względem oglądalności na portalu YouTube (http://www.wprost.pl/ar/380910) 3. miejsce zajęła reklama Volkswagena The Bark Side (agencja Deutsch), 5. miejsce Hondy Matthew s Day Off (agencja RPA), 6. miejsce Volkswagena The Dog Strikes Back (agencja Deutsch), 8. miejsce Chryslera Halftime in America (agencja W+K), 10. miejsce Audi Vampire Party (agencja Venables, Bell & Partners), 11. miejsce Chevroleta 2012 (agencja Goodby, Silverstein & Partners), a 16. miejsce Toyoty It s Reinvented (agencja Saatchi & Saatchi). W ogłoszonym przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR konkursie Media Trendy 2013 nominację w kategorii wykorzystanie Internetu i mediów interaktywnych uzyskał Mercedes Klasa A w kanałach mobilnych (http://www.mediatrendy.pl). A w prestiżowym konkursie Cannes Lions 2012 (http://www.coloribus.com/festivalsawards/cannes-lions/cannes%20lions%202012/radio-lions) branża motoryzacyjna także zebrała liczne wyróżnienia (Mercedes-Benz Boss, Reunion, Cobo, CHILD, BIKE oraz DEER). Podane wyniki rankingów nie wyczerpują tego zagadnienia. Stanowią jedynie przykład poglądowy. Działania promocyjne w zakresie sprzedaży osobistej Sprzedaż osobista w branży motoryzacyjnej jest wykorzystywana w szerokim zakresie. Proces obsługi klienta oparty na zasadach sprzedaży osobistej jest prowadzony we wszystkich salonach samochodowych w Polsce. Na koniec 2011 r. w Polsce działało blisko 1 tys. dealerów mających 2027 punktów sprzedaży (według raportu KPMG i PZPM z 2012 r.). Sprzedaż osobista jest formą handlu bezpośredniego polegającą na frontalnej interakcji sprzedawcy z klientem. W branży motoryzacyjnej poprzez działanie sieci salonów sprzedaży pojazdów utrzymywana jest reguła, że to potencjalny klient przybywa do punktu sprzedaży z marzeniami dotyczącymi pojazdu, a sprzedawca przekazuje informacje na temat oferty w taki sposób, aby spełnić wszystkie te oczekiwania. Sprzedaż osobista jest narzędziem marketingowym, które umiejętnie wykorzystanie może stać się potężnym orężem w rękach przedsiębiorcy. Słowem kluczowym w tej kategorii jest punkt sprzedaży, salon samochodowy, którego uzasadnieniem egzystencji z punktu widzenia biznesu jest do- 36

4 datni rachunek ekonomiczny. Istnieje wiele elementów składowych, które kreują poziom uzyskiwanej korzyści finansowej salonu. Na elementy te składają się wszystkie zasoby, którymi firma dysponuje. Za pomocą wszystkich tych zasobów punkty sprzedaży pojazdów (tj. jednostki dealerskie, biura obsługi klienta tzw. BOK) rozmyślnie oddziałują na klientów. Od wielu lat branża motoryzacyjna, zaraz po przemyśle militarnym, kosmicznym, farmaceutycznym czy finansach, pełni funkcję kreacyjną w aspekcie m.in. standardów obsługi klienta. Zawirowania na rynkach sprzedaży są immamentną cechą biznesu, zatem nawet spadkowe poziomy sprzedaży w branży oznaczają jedynie fazę przejściową. Warto zwrócić uwagę, że branża wypracowała wysokie standardy związane z całym procesem obsługi klienta, realizacji usług przed i posprzedażowych, wykorzystując do tego wszelkie rozwiązania innowacyjne, które dodatkowo są wspierane zaawansowaną technologią. Proces obsługi klienta w branży dotyczy wielu aspektów. Może koncentrować się na pozyskiwaniu nowych klientów oraz utrzymywaniu z nimi kontaktów handlowych, a także z klientami dotychczasowymi w długim okresie. Wszystko to zgodnie z zasadą, że na rynku istnieją tylko dwa typy klientów: nasi klienci i ci, którzy zaraz zostaną naszymi klientami. W celu optymalizacji efektów przedsiębiorstwa tworzą lub kupują specjalistyczne systemy informatyczne wpierające aktywną sprzedaż. Systemy te zawierają różnego typu informacje o klientach, dotyczące aspektów o charakterze stricte transakcyjnym, ale również osobistym. Powstała w ten sposób baza danych pozwala na wykreowanie swoistego profilu klienta, z zaznaczeniem specyficznych cech i bodźców, na które dany klient reaguje w sposób oczekiwany przez sprzedawcę. Systemy informatyczne tworzone na zasadzie CRM, dzięki czemu każdy następny kontakt z klientem tworzy swego rodzaju kontinuum, a nie jest ponownym obszarem rozpoznawania klienta dokonywanym każdorazowo przez sprzedawcę. Pracownicy pierwszej linii, tj. sprzedawcy, odgrywają fundamentalną rolę w procesie obsługi klienta. Dlatego też handlowcy przechodzą specjalistyczne kursy kwalifikacyjne dotyczące metod i technik sprzedaży. Uczą się własnej prezencji, sposobu demonstrowania ofert, sposobu rozpoznawania i klasyfikowania klientów w celu doboru odpowiednich technik, które będą oddziaływać na niego, sposobu prowadzenia rozmowy zmierzającej do zawarcia umowy. Dodatkowo efekty sprzedaży w większości salonów wzmacniane są poprzez otoczenie, które jest rozmyślnie projektowane ze względu na ekspozycję pojazdów, usytuowanie punktów obsługi klienta, zabezpieczenie kącika zabaw dla najmłodszych, ewentualnie punkt konsumpcyjny, poczekalnię i inne pomieszczenia lub elementy infrastruktury, które są charakterystyczne dla konkretnego punktu sprzedaży. Należy także pamiętać, że salony podlegają wymaganiom producentów i muszą spełniać określone przez nich parametry (w zakresie m.in. wymiarów pomieszczeń, przestrzeni ekspozycyjnej, stosowanej kolorystyki, ubioru pracowników, emblematów firmowych). Osobnym zagadnieniem, lecz nie mniej ważnym, jest posiadany przez dany punkt sprzedaży tzw. kapitał organizacyjny. W tym obszarze wyróżnia się zarówno materialne, jak i niematerialne atrybuty organizacji, poziom rozwoju kultury organizacyjnej, w tym normy, wartości i reguły, według których przedsiębiorstwo funkcjonuje. Ponadto istotny jest system społeczny instytucji, zwłaszcza struktura organizacyjna, sposoby podejmowania decyzji czy zachodzące procesy komunikacyjne formalne i interpersonalne. Ostatecznie kluczowym czynnikiem jest zespół pracowników, jego wiedza, doświadczenie, umiejętności. To on kreuje atmosferę pracy i wyczuwalną aurę, czyniąc ją przyjazną lub niesprzyjającą. Kreacja dobrych praktyk na konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym wymaga czasu, właściwej strategii oraz zaangażowania wszystkich pracowników. Należy pamiętać, że uzyskiwany synergiczny efekt jest pochodną wielu czynników, co oznacza, że decydenci ze szczególną dbałością powinni te kwestie rozważać, aby podejmowane starania dały oczekiwane rezultaty. Ostatnim zasobem wśród wymienionych jest kapitał, który w ogólnym znaczeniu odzwierciedla posiadane przez przedsiębiorstwo środki finansowe i wszelkie możliwości ich pozyskania. W aspekcie sprzedaży osobistej kapitał ma o tyle istotne znaczenie, o ile wypracowany zysk zostaje zaangażowany w podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, zabezpieczanie właściwej infrastruktury oraz tworzenie systemu motywacyjnego. Struktura wśród sprzedawców jest zazwyczaj bardzo prosta: menedżer i handlowcy, którzy realizują założone limity. Możliwości awansu są niewielkie, więc handlowcy konkurują między sobą skutecznością wyrażaną przez ilość lub wartość sprzedanych produktów. Dlatego szczególnie ważne są tutaj elementy wspierające sprzedaż, jakimi pracownicy dysponują, oraz ich psychofizyczne zdolności i umiejętności, które chcą i potrafią wykorzystać w celu realizowania założonych celów. Działania w zakresie sprzedaży uzupełniającej Współcześnie działania w zakresie sprzedaży uzupełniającej przybierają różnorodną formę i, co ważniejsze, skierowane są do różnych interesariuszy. W ujęciu tradycyjnym sprzedaż dodatkowa skoncentrowana jest na klientach. Niemniej jednak współcześnie uwagę poświęca się także pozostałym 37

5 interesariuszom organizacji motoryzacyjnych, takim jak pośrednicy handlowi oraz firmy świadczące usługi przed i po sprzedaży (m.in. transportowe, ubezpieczeniowe, dostawy części, serwisowe). W niektórych jednostkach motoryzacyjnych w ośrodku zainteresowania znajdują się również pracownicy, dla których definiowany jest specyficzny system motywacyjny, który koncentruje uwagę pracowników na podnoszeniu skuteczności działań za pomocą elementów sprzedaży uzupełniającej. W branży motoryzacyjnej w celu zwiększenia atrakcyjności sprzedaży wykorzystuje się przede wszystkim: programy lojalnościowe, rabaty cenowe, gadżety motoryzacyjne (m.in. drobne upominki tj. breloczki, naklejki, piłki, czapki, kubki, długopisy, parasole, termosy). Wartość materialna upominków uzależniona jest w praktyce od typu rynku (B2B czy B2C), rodzaju klienta (indywidualny czy flotowy) oraz jego wartości ekonomicznej. Na rynku flotowym, gdzie wartość zakupywanych pojazdów jest zazwyczaj znacząco wyższa niż na rynku klienta zakupów indywidualnych, upominki również mogą mieć stosownie wyższą wartość. Są to m.in. markowe i luksusowe elementy odzieży, produkty galanterii skórzanej, bilety na znaczące wydarzenia kulturalno-sportowe czy też inne produkty. Zazwyczaj są one przygotowane pod kontem obsługiwanego klienta w sposób indywidualny. Od niedawna decydenci zaczęli naśladować rozwiązania stosowane w innych branżach, ale nowe na rynkach motoryzacyjnych. Można zaobserwować zaangażowanie w definiowanie różnego rodzaju programów lojalnościowych, których celem jest przede wszystkim stworzenie wielowymiarowej płaszczyzny komunikacji firmy z klientem o charakterze długotrwałym. Klienta nagradza się za wartość i częstotliwość zakupów czy też polecenie oferty innemu klientowi. Decydenci otrzymują natomiast informacje, dzięki którym mogą dokonywać precyzyjniej segmentacji rynku, definiować trafniej ofertę dla klientów oraz prowadzić z klientem specyficzny dialog poprzez prezentowanie korzyści dodatkowych w celu zachęcenia do dokonania ponownego zakupu. W branży motoryzacyjnej udział w programach lojalnościowych występuje głównie w zakresie działań serwisowych i handlowych. Poszczególne firmy dealerskie pojazdów proponują m.in.: 1. Na rynku pojazdów osobowych: Skoda (pakiet komplementarny dla uczestników Programu Flota gwarantowany jest program lojalnościowy dla pracowników firmy); Opel (program dla użytkowników flotowych Opel Service4Fleet); Volkswagen (programy lojalnościowe dla firm w zależności od wielkości floty, sprzedaż dedykowana, przetargi i zapytania w trybie ofertowym); Renault (dla klientów flotowych program Karta Flotowa RENAULT); Peugeot (program Karta Klienta Flotowego Program KKF); Toyota (program Toyota More); Citroen (program Select); Hyundai (program Regon); Nissan (program NISSAN Qx); Ford (program Business Service Club BSC); Fiat (program Kolekcja Fiata na lata); KIA (Kia Flota); Chevrolet (program Chevrolet dla Biznesu); Suzuki (Program Sprzedaży Flotowej, Program Serwisowy Suzuki); BMW (program Partnerstwo z jakością); Audi (Audi Business Program); Seat (Seat Business Sales). 2. Na rynku pojazdów ciężarowych: DAF (program lojalnościowy ESA Adventure); Mercedes- -Benz (program Mercedes-Benz Business Cars); Renault Trucks (kontrakty serwisowe Start&Drive, program GO24, program Fast& Pro); Scania Polska S.A. (program Scania Griffin). Oprócz wymienionych programów lansowane są również na rynku różnego rodzaju programy bądź pakiety, które realizowane są przez poszczególnych dealerów pojazdów lokalnie. W ramach ogólnie przyjętych polityk koncernów mogą oni tworzyć i proponować klientom autorskie programy lojalnościowe. Warto też zauważyć, że klienci znają idee programów współpracy z organizacjami, przyzwyczaili się do korzyści wynikających z udziału w programach lojalnościowych, obecnie wydaje się, że wręcz oczekują specyficznych korzyści. Oprócz standardowo przekazywanych nagród rzeczowych oczekują rabatów w zakresie usług posprzedażnych, nagród pieniężnych oraz poszukują konkretnych korzyści zgodnie z zasadą pay back. Działania w zakresie public relations i publicity Jednym ze sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem są podejmowane przez pracowników działów marketingu działania public relations (PR) oraz publicity. Specjaliści w branży z chęcią sięgają do tej formy współpracy z otoczeniem ze względu na możliwości, jakie ona daje. Ogólnie PR i publicity oznaczają rozgłos, czyli przekazanie konkretnych informacji o przedsiębiorstwie, marce czy produkcie do rozpowszechnienia przez środki masowego przekazu w sposób nieodpłatny. Zakres obowiązków pracowników PR jest duży, jak również i odpowiedzialność, którą ponoszą za swoją aktywność. Działania public relations koncentrują się głównie na dwóch aspektach. Z jednej strony polegają na wnioskowaniu, analizie i interpretacji opinii publicznej w danym zakresie, a następnie kreowaniu wizerunku organizacji, produktu czy też konkretnych osób zgodnie z prowadzoną polityką przedsiębiorstwa. Z drugiej strony aktywność komórki PR polega na prowadzeniu działalności stricte doradczej i konsultingowej wewnątrz organizacji skierowanej głównie do pracowników szczebla kierowniczego w zakresie zasad postę- 38

6 powania i komunikowania się z otoczeniem we wszelkich aspektach dotyczących interesariuszy przedsiębiorstwa. Współcześnie ważną rolę odgrywa reputacja, image, wizerunek czy też autorytet firmy na rynku. Dzięki dopracowanej i umiejętnie realizowanej strategii public relations może zostać wykreowane poczucie zrozumienia, akceptacji oraz potrzeby istnienia danej firmy na rynku w odczuciu klienta. W praktyce oznacza to, że organizacja może pełnić funkcję przywódcy i wyznaczać trendy w branży. W rozwiniętych strukturach działu marketingu w organizacjach funkcjonuje biuro prasowe lub komórka PR. Jeśli nie ma wyodrębnionej w strukturze firmy odrębnej jednostki, najczęściej działania z zakresu relacji z otoczeniem realizowane są przez pracowników działu marketingu w ramach ich ogólnych zadań. Do kluczowych zadań operacyjnych pracowników PR należy prowadzenie kontaktu z klientami za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji. W pracy PR zazwyczaj do klientów dociera się poprzez inne osoby bądź instytucje, stąd do podstawowych zadań pracowników PR należy systematyczny kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy z dziennikarzami, relacjonowanie istotnych wydarzeń, przygotowywanie profesjonalnych materiałów prasowych (m.in. informacji, komunikatów, polemik, podziękowań, sprostowań, wywiadów, ilustracji, tabel, zestawień, rankingów, filmów, komunikacji w Internecie, sprawozdań, raportów). Ale również przekazywanie informacji za pomocą: soundbites, tzn. krótkich wypowiedzi w mediach, przecieków kontrolowanych, realizacja media events, czyli organizację wydarzeń w celu komunikacji face to face z aktualnymi lub potencjalnymi klientami (m.in. Verva Street Racing, Driving Events: AMG on Demand, Summer Cars Party 2013, Fleet Market Targi Branży Flotowej oraz Targi Transportu i Logistyki w Warszawie, Targi Motoryzacyjne Profiauto Show w Katowicach). Chodzi oto, by budować relacje z otoczeniem poprzez wykorzystanie różnorodnych środków przekazu informacji dla każdej z grup interesariuszy organizacji. W zakresie przygotowywanych dla dziennikarzy materiałów prasowych należy wiedzieć, że muszą one być właściwie skonstruowane, aby redaktorzy chcieli je opublikować. Muszą to być materiały, które zawierają istotne informacje z branży motoryzacyjnej (m.in. dotyczące konkretnej marki, modelu, wydarzenia). Poza tym muszą być spełnione inne warunki, takie jak: aktualność i poprawność merytoryczna komunikatu, kompletność danych, zdjęcia, równowaga między autoreklamą a rzetelnym opisem sytuacji. Na rynku motoryzacyjnym w Polsce funkcjonuje kilka magazynów branżowych, w których znajdują się aktualne informacje, dane i komunikaty; są to m.in.: Motor, Auto Świat, Top Gear, Auto Świat Poradnik, Auto Motor i Sport, Automobilista, Classicauto, Auto Tydzień, Auto-Moto Biznes, Nowoczesny Warsztat, WRC. Ważne jest, że informacje z branży mają docierać do jak największego grona odbiorców. Stąd pracownicy PR przygotowują materiały prasowe także do czasopism ogólnopolskich, które chociaż nie są typowe dla branży, jednakże docierają do obecnych i potencjalnych klientów. Warto również wspomnieć, że ważnym elementem działań pracowników PR jest nadzór nad merytoryczną i estetyczną zawartością firmowych stron internetowych. Wiele interesariuszy w ten sposób gromadzi dane, kształtuje opinię o konkretnej firmie czy produkcie, dlatego należy dołożyć szczególnej troski, aby strony WWW były zaprojektowane, przygotowane i prowadzone w sposób profesjonalny. Kolejnym istotnym elementem zdobywania przewagi konkurencyjnej jest wykorzystywanie do tego celu internetowych portali społecznościowych. Wielu dealerów oraz producentów pojazdów korzysta m.in. z Facebooka, Twittera, Google+, Flickra, Pinteresta, Youtube, Dailymotion, Truckers galery. Dzięki różnorodności stosowanych mechanizmów każda firma motoryzacyjna zwiększa prawdopodobieństwo dotarcia do klienta. Współczesne formy promocji-mix w warunkach branży motoryzacyjnej Do współczesnych form promocji-mix stosowanych w branży motoryzacyjnej należy zaliczyć merchandising, sponsoring oraz product placement. Wszystkie te techniki są stosowane w celu zwiększenia atrakcyjności oferty handlowej, a tym samym zwiększenia obrotów przedsiębiorstwa. Zadaniem merchandisingu jest prezentacja oferty handlowej za pomocą wszelkich technik sprzedaży w taki sposób, by była ona atrakcyjniejsza niż u konkurencji. Salon samochodowy musi być zorganizowany w sposób, który zapewni optymalne warunki materialne oraz psychologiczne dla korzystnej prezentacji oferty. W salonie sprzedajemy klientom marzenia o pojeździe mówi przedstawiciel Uni- -Truck, dealer IVECO, zatem salon należy przygotować właściwie, tak by harmonizował z poszukiwanymi przez klienta wyobrażeniami. Dzięki wiedzy z zakresu merchandisingu pracownicy mogą zadbać o wizerunek salonu wykreować jego tożsamość. W tym zakresie w branży motoryzacyjnej wykorzystuje się wszelkie materiały wspierające sprzedaż (tzw. POSM lub POS), takie jak flagi zewnętrzne przed salonem, tablice z logo, broszury o produkcie, custom publishing (wydawnictwa dla klientów), ulotki, foldery a także plakaty, stand na sprzęt i materiały firmowe, counter card (stojaki na ulotki), hanger (wiszące materiały z logo produktu), makiety powiększonego produktu, lightbox (reklamy podświetlane), 39

7 infokiosk. Za pomocą materiałów POSM realizowane są funkcje komunikacyjne, informacyjne, reklamujące, inicjujące zakup, a także dekoracyjne. Merchandising to także wiedza o loopingu, czyli trasie, którą porusza się większość klientów odwiedzających salon. Do elementów budujących wizerunek salonu należą: usytuowanie oraz wygląd wejść i wyjść, przestrzenie ekspozycji pojazdów zgodne z wytycznymi producentów oraz polityką handlową właściciela co do kolejności i sposobu rozmieszczenia pojazdów, stanowisk obsługi klientów, kas, infrastruktury wspierającej (m.in. toalety, bufet), główne ciągi komunikacyjne, bariery komunikacyjne czy infrastruktura techniczna. Warto pomyśleć na tym poziomie o szczególnych i charakterystycznych dla danego salonu atrybutach, które będą wyróżniały go od innych punktów sprzedaży i czyniły wyjątkowym w zakresie aranżacji wnętrz, panującej atmosfery, poziomu obsługi i innych. W długim okresie celowe działania wizerunkowe pomagają w uzyskaniu przewagi nad konkurencją, a tym samym wywierają wpływ na rentowność sprzedaży. Sponsoring to specyficzna działalność o charakterze promocyjnym, polegająca na przekazaniu środków finansowych, rzeczowych lub świadczenie usług przez sponsora na rzecz instytucji czy też osoby sponsorowanej. Zasadniczo sponsoring polega na nieodpłatnym wspieraniu działalności społecznie użytecznej (m.in. NGO, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej, ekologicznej), jednakże w zamyśle jest kreowanie i utrwalanie pozytywnych skojarzeń z firmą, marką czy produktem sponsora. Firmy branży motoryzacyjnej z rozmysłem uczestniczą w sponsoringu projektów ściśle związanych z branżą, ale również poza nią. Sponsorem głównym lub wpierającym są dla wyścigów (np. Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski), rajdów (Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, Rajdowy Samochodowy Puchar PZM) oraz projektów spoza branży (np. Honda Motor Europe została głównym sponsorem mistrzostw świata w siatkówce halowej i plażowej, a Fiat sponsorem technicznym w World Masters Games 2013 w Turynie). Nieco inną formą rozgłosu dla firmy jest działanie promocyjne o charakterze lokowania produktu. Product placement czyli lokowanie produktu jest szczególnym przypadkiem promocji wizualnej polegającej na ekspozycji produktów i marek na zasadach komercyjnych we wszelkiego rodzaju programach emitowanych w mediach (m.in. programy rozrywkowe, seriale, telewizje śniadaniowe, gry komputerowe, przedstawienia teatralne). Wartość mediowa product placement szacowana jest na około 17 mln zł. miesięcznie (Pentagon Research, 2013). Ze względu na skłonności klientów do naśladownictwa bohaterów, z którymi się identyfikują, wykazuje się iż product placement jest tańszą formą reklamy dla zleceniodawców od emisji komunikatów w ujęciu tradycyjnym. Przed określeniem specyfikacji product placement przez firmę motoryzacyjną warto jest zapoznać się z aktualnymi raportami dotyczącymi mediów (np. raporty tygodniowe AGB Nielsen Media Research, oraz w zakresie monitoringu product placement, aby wybrać odpowiednią ofertę w stosunku do posiadanych zasobów. W raporcie z monitoringu product placement zawarty jest szczegółowy wykaz z emisji lokowanych produktów i marek. Podawana jest m.in. wartość ekspozycji (w zł), stacja, kontekst, program w badanym okresie (http://www.pentagonresearch.com). W branży motoryzacyjnej product placement jest stosowany w celu: prezentacji pojazdów lub znaków towarowych w danych programach (np. redaktor czy aktor jest widoczny na tle pojazdu danej marki, w kadrze widnieje wizerunek pojazdu lub logo danej marki); prezentacji możliwości pojazdu przez redaktorów czy też aktorów i wywołanie efektu naśladownictwa u klienta (np. jazda pojazdem, wywiad w pojeździe); zachęcania klientów do naśladowania zachowań znanych osób w wyreżyserowanej rozmowie o konkretnym samochodzie lub marce pojazdu czy też w scence kontekstowej, w której pojazd lub znak towarowy danej firmy motoryzacyjnej pokazywany jest jako tło innych wydarzeń (wywiad, reportaż, koncert). Warto zauważyć, że product placement inicjuje określone wzory zachowań konsumenckich wywołuje chęć i potrzebę posiadania określonych produktów, wywołuje określone zachowanie i reakcje na sytuacje, które zostały zaaranżowane i zaprezentowane do kopiowania w programach. Product placement pozwala na uproszczenie mechanizmów myślowych klientów, podawane są bowiem gotowe rozwiązania dla różnych okoliczności, które wystarczy wcielić w życie. Podsumowanie W artykule poruszono kwestię zastosowania w praktyce instrumentów promocji-mix na przykładzie branży motoryzacyjnej. Zaprezentowano klasyczne oraz nowoczesne elementy promocji wraz z przykładami ich wykorzystania w warunkach polskich. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że działania promocyjne producentów i dealerów pojazdów realizowane są przede wszystkim przez koncerny głównie w formie: reklamy, sprzedaży osobistej i działań product placement. Niemniej jednak współcześnie na coraz większą skalę stosuje się rozwinięte działania również w zakresie sprzedaży uzupełniającej, public relations, publicity oraz merchandisingu. Ponieważ jednak świat intensywnie rozwija się, klasyczny zbiór instrumentów promocji-mix staje się niewystarczający do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Powstają innowacyjne rozwią- 40

8 zania szczególnie w zakresie cyfryzacji branża motoryzacyjna stara się docierać do swych interesariuszy poprzez wszystkie możliwe kanały. Wszystkie możliwości sieci globalnej nie zostały jeszcze zdefiniowane, zatem i pakiet możliwości, jakie daje cyfryzacja, będzie ulegał redefinicji. Warto jednak zauważyć, że wraz z rozwojem nowych technologii budżety działań promocyjnych będą ulegały transformacji w kierunku komunikacji spersonalizowanej (one-to-one), rozwiniętego marketingu w wyszukiwarkach i marketingu społecznościowego. Literatura CAM Media S.A. (2013). Rynek reklamy wielkoformatowej w 2012 roku, Equinox (2013a). Najwięksi reklamodawcy w Polsce w 2013 roku, ( ). Equinox (2013b). Wydatki na reklamę w 2013 mniejsze niż w Kryzys w reklamie trwa, ( ). IAB Polska (2012). AdEx ,2 miliarda w 2012 r., Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. i Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE. Pentagon Research (2013). Lokowanie produktu raport z monitoringu, Russell, C.P. (1921). How to Write a Sales-Making Letter. Printers Ink, June 2nd. Informacje á W badaniu Brand & Customer Experience instytut ARC Rynek i Opinia sprawdził, które marki budzą w konsumentach pozytywne emocje. W ramach badania respondenci wskazywali spontanicznie marki w kontekście kilku wartości budujących ich pozytywne doświadczenia z marką. Wśród wartości znalazły się m. in. jakość produktów i usług, profesjonalna obsługa, dbałość o klienta, wyprzedzanie oczekiwań klienta, dynamiczny rozwoju czy dobra opinia wśród znajomych. Respondenci mogli do każdej wartości przypisać dowolna liczbę marek, przy czym nie musiały to być marki, z których osobiście kiedykolwiek korzystali. Branże najbardziej kojarzone przez konsumentów z pozytywnymi doświadczeniami to przede wszystkim nowe technologie oraz sieci komórkowe. Reprezentanci tych branż, marki: Samsung, Play i Orange, zostały uznane przez respondentów za liderów pozytywnych doświadczeń konsumenckich. á Wyniki światowego badania zaufania do zawodów przeprowadzonego przez instytut GfK pokazują, że najbardziej zaufaną grupą zawodową są strażacy. W 15 krajach z 25, w których przeprowadzono badanie, otrzymali oni najwięcej głosów i zajęli najwyższą pozycję w rankingu, wyprzedzając pielęgniarki, lekarzy i nauczycieli. Na całym świecie oceniono, że politycy stanowią grupę zawodową wzbudzającą najmniejsze zaufanie. W badaniu analizuje się poziom zaufania do ponad 30 grup zawodowych. W analizie uwzględniono jedynie te profesje, które występują we wszystkich 25 badanych krajach. W Polsce pierwsze miejsce wśród grup zawodowych cieszących się zaufaniem zajmują strażacy. Aż 94% respondentów darzy zaufaniem tę grupę zawodową. Drugie miejsce przypadło pielęgniarkom, którym ufa 93% badanych. Dużym zaufaniem odpowiednio 88, 87 i 80% cieszą się ratownicy medyczni, farmaceuci i lekarze. á Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie będzie przez najbliższy rok testować elektryczny autobus wyprodukowany przez Solaris Bus & Coach. Firmy podpisały umowę na dzierżawę Solarisa Urbino 12 electric, a wyniki testów posłużą krakowskiemu MPK przy podjęciu decyzji o zakupie większej liczby autobusów elektrycznych. Pojazd napędzany energią elektryczną jest cichy i całkowicie bezemisyjny. Baterie, w których zgromadzona jest energia, posiadają łączną pojemność 210 kwh, a ich ładowanie odbywa się podczas nocnego postoju. Ładowarkę o mocy 100 kw również dostarczyła firma Solaris. Elektryczne silniki napędowe pojazdu zamontowaną są w jego tylnej osi, dzięki czemu we wnętrzu nie ma specjalnego podestu, a liczba miejsc dostępnych z niskiej podłogi jest większa niż w standardowych Solarisach Urbino. á Wino z roku na rok zyskuje kolejne rzesze zwolenników. Według danych TNS OBOP obecnie już niemal połowa Polaków deklaruje jego picie. Porównując Polskę do krajów zachodnich, szczególnie tych z regionu Morza Śródziemnego, które cechuje utrwalona i długoletnia tradycja winiarska, wciąż jesteśmy nowicjuszami. Podczas gdy w Polsce spożycie wina per capita wynosi nieco ponad 3 l, na zachodzie średnia to l na osobę. Faktem jest jednak, że polski rynek wina gronowego od lat odnotowuje systematyczny wzrost. Wino pijemy coraz chętniej, ale przede wszystkim w domu, w gronie przyjaciół i rodziny. Na restauracje jako miejsce najczęstszego spożycia wina wskazuje jedynie 9,1% wszystkich badanych (Centrum Badań Marketingowych Indicator). Polacy sięgają przede wszystkim po wina stołowe (61,7%), zdecydowanie rzadziej po wina deserowe i wermuty (19,8%) oraz wina musujące i szampany (18,4%) (Nielsen). W obrębie win stołowych rok do roku widać systematycznie przesuwające się preferencje z win słodkich na półwytrawne i wytrawne (obecnie w sumie 62% całości udziału w rynku) (Ambra S.A.). Rok 2013 r. w ilościowej sprzedaży należał przede wszystkim do win francuskich oraz amerykańskich i hiszpańskich. Przeważające odium sprzedaży ilościowej wszystkich win (ponad 90%) przypada na sklepy detaliczne, wśród których najważniejszym kanałem są dyskonty. Zdecydowanie marginalny udział w tym względzie mają specjalistyczne sklepy z winami około 1% (Ambra S.A.).

IAB AdEx 2011 Full-Year

IAB AdEx 2011 Full-Year IAB AdEx 2011 Full-Year Warszawa, 23 marca 2012 1 AdEx 2011 Full-Year podsumowanie Tendencja wzrostowa na rynku reklamy on-line wciąż się utrzymuje według badania IAB AdEx przeprowadzonego przez PwC, wydatki

Bardziej szczegółowo

Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych firm motoryzacyjnych w 2015 roku

Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych firm motoryzacyjnych w 2015 roku MOTORYZACJA Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych firm motoryzacyjnych w 2015 roku W 2015 roku firmy z branży motoryzacyjnej wydały na reklamę cennikowo blisko 1,8 mld zł. Z tego 33 proc.

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Reputacja - -remedium na kryzys

Reputacja - -remedium na kryzys Reputacja - -remedium na kryzys Rafał Czechowski, Zawiercie, 12 czerwca 2013 r. W 2012 roku w Polsce zarejestrowano 270,6 tys. nowych samochodów(spadek o 1,54% vs 2011). W tym samym czasie do Polski sprowadzono

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Sty Sty

INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Sty Sty Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2012 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Nie najgorszy styczeń rozpoczął nowy rok,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W styczniu br. zarejestrowano 1 383 nowe jednoślady. Pierwszy miesiąc przygotowania do sezonu

Bardziej szczegółowo

IAB AdEx 2012 H1 Wydatki na reklamę online w pierwszym półroczu 2012

IAB AdEx 2012 H1 Wydatki na reklamę online w pierwszym półroczu 2012 IAB AdEx 2012 H1 Wydatki na reklamę online w pierwszym półroczu 2012 Warszawa, październik 2012 1 AdEx 2012 H1 podsumowanie IAB Polska / PwC AdEx 2012 H1 miliard do połowy roku na reklamę w internecie

Bardziej szczegółowo

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Październik 2015 2 Wprowadzenie Projekt Advertiser Mobile Audit to przygotowana przez 9 europejskich biur IAB w Polsce we współpracy z Mindshare analiza, mająca

Bardziej szczegółowo

Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY W marcu zarejestrowano 5 583 jednoślady, czyli 2,7% (+149 szt.) więcej niż przed

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 00:01 Warszawa, 8 sierpnia 2013

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 00:01 Warszawa, 8 sierpnia 2013 Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO LIPCA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Liczba pierwszych rejestracji nowych i używanych jednośladów w lipcu wyniosła 15 876

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 SPIS TREŚCI 001 002 003 WPROWADZENIE RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WYMIAR WAROŚCIOWY ZMIANA WARTOŚCI RYNKU

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012 Marketing Bezpośredni Mikołaj Janicki SMB Wtorek, 31 maja 2011 Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w LUTYM 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w LUTYM 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w LUTYM 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W lutym zarejestrowano 2 023 nowych jednośladów. Drugi miesiąc roku zamknął się na poziomie niższym

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LUTY 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LUTY 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LUTY 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY W lutym zarejestrowano 1 527 nowych jednośladów. Drugi miesiąc roku

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W styczniu zarejestrowano 846 nowych jednośladów. Pierwszy miesiąc br., to już po ostatnim

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań Konkurs Młody Przedsiębiorca Żagań 2010 I. POJĘCIE BIZNESPLANU Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze miesiące roku były bardzo obiecujące dla sprzedających nowe jednoślady.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu: -9,6%; styczeń sierpień: +1,2%.

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu: -9,6%; styczeń sierpień: +1,2%. Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Warszawa, 5 września Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu:

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO MAJA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO MAJA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO MAJA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Od początku roku liczba pierwszych rejestracji nowych i używanych jednośladów w Polsce

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY

POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE ZAKUPÓW FLOTOWYCH Stan obecny i perspektywy rozwoju Wojciech Drzewiecki IBRM Samar Materiał przygotowany na bazie raportu Polski Rynek Motoryzacyjny Samochody

Bardziej szczegółowo

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Warszawa, grudzień 2005. Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone przez TNS

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W grudniu zarejestrowano 973 nowe jednoślady. Był to, jak zazwyczaj najniższy

Bardziej szczegółowo

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa 1 AGENCJA KREATYWNA VIEW SKUTECZNA REKLAMA I MARKETING View to agencja kreatywna zajmująca się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Wydanie II: branża finansowa i handlowa

Wydanie II: branża finansowa i handlowa Wydanie II: branża finansowa i handlowa Listopad 2016 2 Wprowadzenie Projekt Advertiser Mobile Audit to analiza przygotowana przez 7 europejskich biur IAB w Polsce we współpracy z Mindshare. Ma ona na

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny MPG I półrocze 2010 Sytuacja na rynku mediów

Raport półroczny MPG I półrocze 2010 Sytuacja na rynku mediów Warszawa, 29 lipca 2010 Raport półroczny MPG I półrocze 2010 Sytuacja na rynku mediów Według szacunków MPG wartość rynku mediowego w Polsce wzrosła wartościowo o niemal 12% w pierwszym półroczu 2010 w

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Drogi czytelniku!

Wprowadzenie. Drogi czytelniku! Wrzesień 2014 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, którym jest internet. Bierzemy pod lupę różne aspekty z nim związane,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18 MARKETING MIX OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela Biała Podlaska 2006-01-18 Marketing mix jest jednym z najważniejszych pojęć marketingu. Określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Jak zaprojektować i zrealizować działania promocyjne bez dużego budżetu i wielkich agencji? Ewa Opolska Przewaga różnicująca Podstawowe prawo marketingu

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Rynek reklamy wielkoformatowej w 2012 roku

Rynek reklamy wielkoformatowej w 2012 roku Raport CAM Media SA Rynek reklamy wielkoformatowej w 2012 roku Warszawa, 5.02.2013 r. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego raportu przysługują CAM Media SA z siedzibą w Warszawie. Dane pochodzące z

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

IAB AdEx 2011H1. Warszawa, 30 listopada 2011. 2011-11-30 Paweł Kolenda, Market Research Manager

IAB AdEx 2011H1. Warszawa, 30 listopada 2011. 2011-11-30 Paweł Kolenda, Market Research Manager IAB AdEx 2011H1 Warszawa, 30 listopada 2011 1 AdEx 2011 H1 podsumowanie Kryzys finansowy dotknął branży internetowej? Nic bardziej mylnego. Według badania IAB AdEx, przeprowadzonego przez PwC, wartość

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Telefony, akcesoria, doładowania

Telefony, akcesoria, doładowania Telefony, akcesoria, doładowania Listopad 2014 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, którym jest internet. Bierzemy pod

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

II Niezależne badanie satysfakcji dealerów samochodowych CONSULTING

II Niezależne badanie satysfakcji dealerów samochodowych CONSULTING II Niezależne badanie satysfakcji dealerów samochodowych CONSULTING Nasze światowe usługi dla sektora motoryzacyjnego, z siedzibami w Detroit, Stuttgarcie, Pekinie, Tokio, koncentrują się na globalnych

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Według danych o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku Out of Home firm raportujących do IGRZ, wielkość sprzedaży OOH w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

i upodobań widzów Poprzez współfinansowanie ciekawych dla odbiorców programów, sponsor otrzymuje możliwość emisji billboardu sponsorskiego.

i upodobań widzów Poprzez współfinansowanie ciekawych dla odbiorców programów, sponsor otrzymuje możliwość emisji billboardu sponsorskiego. SPONSORING/ LOKOWANIE PRODUKTU Oferta ważna od 28 sierpnia 2016 r. ZALETY SPONSORINGU TELEWIZYJNEGO Działanie prestiżowe i prospołeczne na rzecz odbiorców To forma łączenia biznesu i upodobań widzów Umacnia

Bardziej szczegółowo

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu IMAS International Wrocław Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu Wrocław, październik 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31 imas@imas.pl, www.imas.pl

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY Branża wnętrzarsko-budowlana

CASE STUDY Branża wnętrzarsko-budowlana Triple PR CASE STUDY Branża wnętrzarsko-budowlana Klient: VINDEREN Marki: CERAMSTIC MORGAN & MÖLLER CERAMSTIC O marce: Polska marka płytek ceramicznych, gresów oraz mozaik. Istnieje na rynku od ponad 10

Bardziej szczegółowo

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA AGENCJA INTERAKTYWNA Logo Tworzymy wyróżniające się marki. Poprzez umiejętne łączenie elementów wizerunku, budujemy spójny system komunikacji. Projektujemy kompleksową identyfikacje wizualną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

IV Niezależne badanie satysfakcji dealerów samochodowych

IV Niezależne badanie satysfakcji dealerów samochodowych IV Niezależne badanie satysfakcji dealerów samochodowych Wstęp Stwierdzenie, iż współpraca z importerem to jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania dealerskiego biznesu, jest dla uczestników branży

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Drogi czytelniku!

Wprowadzenie. Drogi czytelniku! Kwiecień 2015 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, którym jest internet. Bierzemy pod lupę różne aspekty z nim związane,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy jedyni na rynku!

Jesteśmy jedyni na rynku! Produkt systemowy + Produkt internetowy Jesteśmy jedyni na rynku! PAKIET MULTIAKTYWNY PRODUKT SYSTEMOWY Gablota Informacyjna, Plan Miasta, Mapa Powiatu zasięg regionalny. BRANŻOWY PORTAL FIRM Reklama/informacja

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: kwiecień +26,7; styczeń

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką?

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Marketing to nie wszystko Marcin Zbrzyzny Biuro Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A. Warszawa, 16 lutego 2009 Siatkówka Mężczyzn Liga Światowa 2005 Sponsoring

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA HANDLOWA VIDEOREACH

PREZENTACJA HANDLOWA VIDEOREACH PREZENTACJA HANDLOWA VIDEOREACH I. RYNEK TRENDY REKLAMY WIDEO Źródło: IAB AdEx 2011 I. RYNEK - DLACZEGO REKLAMA VIDEO Trend światowy wskazuje na duży potencjał rozwoju reklamy wideo w Polsce (reklama wideo

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Product Placement - 23 mln zł wartości w grudniu

Product Placement - 23 mln zł wartości w grudniu Product Placement - 23 mln zł wartości w grudniu Czas reklamowy, przeznaczony na ekspozycje produktów i marek w telewizjach śniadaniowych, serialach i programach rozrywkowych był wart w grudniu 23 mln

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014

Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014 Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014 Informatykiem Kim jestem? Kim jestem? Informatykiem Przedsiębiorcą Kim jestem? Historia Patrz.pl 3 studentów ocena

Bardziej szczegółowo