LISTA KANDYDATÓW. na przedstawicieli organizacji pozarządowych do. Komitetu Monitorującego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA KANDYDATÓW. na przedstawicieli organizacji pozarządowych do. Komitetu Monitorującego"

Transkrypt

1 LISTA KANDYDATÓW na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata Skład Komisji Wyborczej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmiosko- Mazurskiego do wyboru kandydatów na członków Komitetu Monitorującego RPO WiM : Marek Borowski przewodniczący Arkadiusz Jachimowicz Arkadiusz Niewioski Antoni Furtak Lista zgłoszonych kandydatów w obszarach: I. przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska, II. przedstawiciel organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej RPO , III. przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji, IV. przedstawiciel federacji organizacji pozarządowych. I. Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska: 1.1.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Wioletta Rawa Rudzioska Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Wykształcenie : Wyższe, mgr inż. ochrony Wód, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmiosko-Mazurski) 1999 r. 1

2 Studia podyplomowe: Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, kierunek: Zarządzanie Funduszami Unijnymi 2010 r. Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, Instytut Nauk o Wychowaniu, Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego r. Miejsce pracy: zatrudniona w Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku od 15 lat, obecne stanowisko: Kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, członek Zarządu Fundacji. W zakresie obowiązków m.in.: kierowanie pracami ośrodka Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej FOWJM, opracowanie wniosków do instytucji zewnętrznych w celu pozyskania środków finansowych na działalnośd MCEE i FOWJM, sporządzanie sprawozdao z realizacji zadao i projektów MCEE, tworzenie nowych programów i projektów z zakresu edukacji ekologicznej, przygotowanie bieżących materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej, organizacja i koordynacja olimpiad i konkursów ekologicznych realizowanych przez MCEE na terenie gmin objętych działaniem Fundacji, organizacja i koordynacja akcji i kampanii ekologicznych realizowanych na terenie działania Fundacji. Bardzo dobra znajomośd zagadnieo związanych z sektorem pozarządowym oraz realizowanymi programami z zakresu ochrony środowiska na terenie Warmii i Mazur. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata: Nazwa organizacji FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Nazwa rejestru i numer Rejestr Stowarzyszeo, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: , Siedziba organizacji Giżycko, ul.nowowiejska 4a 1.1.Z. Imię i nazwisko zastępcy członka KM: Aleksandra Kiełczewska Informacja o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym Wykształcenie : wyższe kierunek administracja publiczna. W Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zatrudniona od 2013 r. jako specjalista ds. biurowo kadrowych i rachunkowości oraz ochrony środowiska, posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie administracji publicznej. Posiada doświadczenie, które zdobywała pracując w LGD9 w Węgorzewie, 2

3 przy realizacji projektów finansowanych z PROW m.in. była koordynatorem (oraz autorką artykułów specjalistycznych) projektu współpracy Aktywny Sołtys i Smaczna Zdrowa Regionalna Europejska Kuchnia SZREK. Była autorką i realizatorką projektu współpracy pn. Przedsiębiorczośd Drogą Do Sukcesu Młodzieży Wiejskiej zrealizowanego przez LGD9 w Węgorzewie w latach oraz wielu projektów dofinansowanych w ramach PO RYBY. Jako pracownik FOWJM uczestniczyła w zespole projektowym aplikującym o środki finansowe do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Samorządu Województwa Warmiosko-Mazurskiego. Pozyskała środki finansowe w ramach PROW na zadanie Zielona Energia w 2013 r. W 2014 r. uczestniczyła w realizacji zadnia publicznego Edukacja ekologiczna dorosłych organizacja spotkao informacyjnych z mieszkaocami ze środków MZM-GO. W okresie od 2005 r. do chwili obecnej była uczestniczką szeregu szkoleo dot. pozyskiwania, realizacji i rozliczania zadao finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji popierających kandydata Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, KRS , Giżycko Stowarzyszenie Rotary Club Giżycko, KRS , Giżycko Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska, KRS , Giżycko Stowarzyszenie Mieszkaoców i Przyjaciół Wsi Orzechowo Kokosy, KRS , Stare Juchy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy, KRS , Stare Juchy Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej Marzenia, KRS , Wydminy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku, KRS , Giżycko Towarzystwo Przyjaciół I Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gem. J. Bema, KRS , Węgorzewo UŻKS SPINAKER, 4140/4/202, Starostwo Powiatowe Węgorzewo Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, KRS , Węgorzewo Informacja o wyniku weryfikacji formalnej: Zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych. Zgodnie z pkt. 1.2 lit f Ordynacji wyborczej kandydat oznacza 2 osoby: kobietę i mężczyznę. 1.2.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Norbert Kardahs Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: za dokonania w dziedzinie Edukacji Ekologicznej dzieci i młodzieży nominacja i dyplom EKO- Lider Warmii i Mazur 3

4 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu, opracowywaniu, rozliczaniu wniosków i przeprowadzaniu turnusów szkoleniowo-integracyjnych młodzieży z krajów UE. Przeprowadzone szkolenia i turnusy w sumie dla ok dzieci i młodzieży. 2013/2014 Zarządzanie pracami zespołu projektowego Znajomośd języka obcego szansą na rozwój Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Poddziałanie PO KL 2011 Zarządzanie pracami zespołu projektowego Znajomośd języka angielskiego szansą na rozwój Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Poddziałanie PO KL 2011/2012 Zarządzanie pracami zespołu projektowego Profesjonalizacja kadr województwa warmiosko-mazurskiego Poddziałanie PO KL III 2012 Szkolenie Realizacja projektów PO KL, w ramach, których udzielana jest pomoc publiczna/pomoc de minimis III 2012 Szkolenie Aplikowanie o środki na realizację projektów PO KL, w ramach, których udzielana jest pomoc publiczna/pomoc de minimis XII 2011 Szkolenie Rozliczanie projektów PO KL IV VIII 2011 Kurs Znajomośd języka angielskiego szansą na rozwój PNCME w Olsztynie IV 2011 Kurs Kasjera zlotowego i euro I III 2011 Kurs Motywacja i Obsługa klienta VI XI 2010 Szkolenie kadry kierowniczej z zakresu autoprezentacji i intermentoringu XI 2010 Szkolenie Sztuka prezentacji i autoprezentacji IX 2010 Szkolenie Równośd szans kobiet i mężczyzn w programie POKL VIII 2010 Szkolenie Bułka z masłem - jak budowad kapitał organizacji pozarządowej X 2008 VI 2009 XI-XII 2008 II 2008 II 2008 X 2007 IX 2005 Kurs językowy: Język angielski jako podstawa pracy i awansu w branży turystycznej Szkolenie Menedżer w turystyce Szkolenia Obsługa kelnerska Szkolenie Techniki kulinarne i obsługa Cateringu Szkolenie: Zarządzanie kryzysowe i bhp Szkolenie Dobre Praktyki w projektach z Obszaru Rynku Pracy i Pomocy Społecznej za dokonania w dziedzinie Edukacji Ekologicznej dzieci i młodzieży nominacja i dyplom EKO- Lider Warmii i Mazur 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu, opracowywaniu, rozliczaniu wniosków i przeprowadzaniu turnusów szkoleniowo-integracyjnych młodzieży z krajów UE. Przeprowadzone szkolenia i turnusy w sumie dla ok dzieci i młodzieży. 2013/2014 Zarządzanie pracami zespołu projektowego Znajomość języka obcego szansą na rozwój Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Poddziałanie PO KL 2011 Zarządzanie pracami zespołu projektowego Znajomość języka angielskiego szansą na rozwój Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Poddziałanie PO KL 4

5 2011/2012 Zarządzanie pracami zespołu projektowego Profesjonalizacja kadr województwa warmińskomazurskiego Poddziałanie PO KL III 2012 III 2012 XII 2011 IV VIII 2011 IV 2011 I III 2011 VI XI 2010 XI 2010 IX 2010 VIII 2010 X 2008 VI 2009 XI-XII 2008 II 2008 II 2008 X 2007 IX 2005 Doświadczenie zawodowe: Szkolenie Realizacja projektów PO KL, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna/pomoc de minimis Szkolenie Aplikowanie o środki na realizację projektów PO KL, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna/pomoc de minimis Szkolenie Rozliczanie projektów PO KL Kurs Znajomość języka angielskiego szansą na rozwój PNCME w Olsztynie Kurs Kasjera zlotowego i euro Kurs Motywacja i Obsługa klienta Szkolenie kadry kierowniczej z zakresu autoprezentacji i intermentoringu Szkolenie Sztuka prezentacji i autoprezentacji Szkolenie Równość szans kobiet i mężczyzn w programie POKL Szkolenie Bułka z masłem - jak budować kapitał organizacji pozarządowej Kurs językowy: Język angielski jako podstawa pracy i awansu w branży turystycznej Szkolenie Menedżer w turystyce Szkolenia Obsługa kelnerska Szkolenie Techniki kulinarne i obsługa Cateringu Szkolenie: Zarządzanie kryzysowe i bhp Szkolenie Dobre Praktyki w projektach z Obszaru Rynku Pracy i Pomocy Społecznej Data od do Miejsce Zakład pracy Stanowisko Zakres obowiązków VIII obecnie Olsztynek Polska Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy PERKOZ Kierownik Zarządzanie Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczynkowym na 500os. + Marketing. VI 2010 obecnie Olsztyn Polska Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Dyrektor Zarządzanie działalnością hotelu *** + Marketing Olsztyn Polska Centrum Rozwoju Społeczno Ekonomicznego Sedziszów Małopolski Zarządzanie w projekcie Profesjonalizacja kadr województwa warmińskomazurskiego Zarządzanie pracami zespołu projektowego: współpraca z Instytucją Pośredniczącą II stopnia, nadzór nad lektorami, organizacja szkolenia, nadzór merytoryczny, sporządzanie wniosków o płatność, sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej raport kierownika w Microsoft Excel, ewidencja wydatków. 5

6 Olsztyn Polska Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Zarządzanie projektem Znajomość języka angielskiego szansą na rozwój Polsko- Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Zarządzanie pracami zespołu projektowego: współpraca z Instytucją Pośredniczącą II stopnia, dokonywanie płatności, nadzór nad lektorami, organizacja szkolenia, nadzór merytoryczny, współpraca z biurem rachunkowym, sporządzanie wniosków o płatność, sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, ewidencja wydatków. II V 2010 Olsztyn Polska Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie p. o. Dyrektor Zarządzanie działalnością hotelu *** + Marketing Olsztyn Polska Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Samodzielny referent ds. administracyjnotechnicznych i działalności statutowej - Utrzymanie technicznego i sprawnego działania Hotelu *** - Marketing - Negocjacje i zawieranie umów, - Pozyskiwanie funduszy na pobyty grup szkoleniowo-integracyjnych z UE, - Pozyskiwanie, przygotowanie, prowadzenie i rozliczenia grup szkoleniowo-integracyjnych z UE, - Pozyskiwanie, przygotowanie i obsługa konferencji. IX-XI 2004 Dobre Miasto Polska Multi Las Pracownik sekretariatu - Zarządzanie obsługą sekretariatu firmy produkcyjnej - Obsługa importu materiałów (drewna) ze Szwecji przez Niemcy Olsztyn Polska Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Referent ds. administracyjnotechnicznych - Utrzymanie technicznego i sprawnego działania Hotelu *** - Marketing - Negocjacje i zawieranie umów - Pozyskiwanie, przygotowanie i obsługa konferencji. 6

7 Hamburg Niemcy Landsmannschaft Ostpreußen Repräsentant Landsmannschaft Ostpreußen in Polen delegiert aus Hamburg nach Olsztyn - nadzór na wydatkowaniem funduszy i koordynacja prac w mniejszościach niemieckich na terenie byłych Prus Wschodnich, obecnie woj. Warmińsko- Mazurskiego. - tłumaczenia symultaniczne: j. niemiecki IX-X 2003 Duisburg NRW Niemcy Berger-Malermeister Malarz-tapeciarz - wykonywanie kompleksowych remontów mieszkaniowych Duisburg NRW Niemcy Willy Schierling GmbH Monter sanitarny, klimatyzacji i centralnego ogrzewania - sezonowa praca jako monter urządzeń: sanitarnych. klimatyzacji i centralnego ogrzewania Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata: Nazwa organizacji Związek Harcerstwa Polskiego Nazwa rejestru i numer KRS Siedziba organizacji Ul. M. Konopnickiej 6, Warszawa 1.2.Z. Imię i nazwisko zastępcy członka KM: Anna Zalewska Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: 2010 obecnie Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera, asystentka naczelnika ZHP 2010 Warsaw Study Centre Sp. Z o.o. sp. k., asystentka działu szkoleo dla firm Learning Systems Poland Sp. Z o.o., doradca klienta własna działalnośd gospodarcza Ge Money Bank, doradca klienta Działalnośd społeczna: - od Fundacja Światowe Jamboree, skarbnik, członek zarządu, koordynator projektów 7

8 - udział w pracach Zespołu ds. opracowania programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata ; - udział w pracach Zespołu ds. opracowania koncepcji i organizacji 23. Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2023 r.; - członek Komitetu Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ( ) - członek ZHP Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, stosunki międzynarodowe (studia magisterskie) Szkolenia: 2014 Fundacja Batorego, szkolenie Jak efektywnie planowad rozwój instytucjonalny własnej organizacji? 2012 AKAT. Fundacja Ziemie Gościnna dla Wszystkich, szkolenie Zarządzanie dla liderów NGO 2012 Centralna Szkoła Instruktorska ZHP, szkolenie Ochrona danych osobowych jak stosowad przepisy Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Szkoła Reprezentacji NGO dla przedstawicieli sektora pozarządowego w ciałach dialogu obywatelskiego Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej popierającej kandydata: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Związek Stowarzyszeo, KRS , Warszawa Informacja o wyniku weryfikacji formalnej: Zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych. Organizacja zgłaszająca i popierająca nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego określonego w ordynacji wyborczej w pkt lit. a. 1.3.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Tomasz Piłat Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym 2010 obecnie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyoskie Prezes Zarządu, 2009 obecnie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia dyrektor Biura LGD Południowa Warmia, 8

9 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Warmioski Zakątek dyrektor Biura LGD Warmioski Zakątek, Urząd Marszałkowski Województwa Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, Biuro Poselskie Posła Mieczysława Aszkiełowicza w Olsztynie dyrektor biura poselskiego, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie specjalista w dziale Informacji Naukowo-Techniczno-Ekonomicznej. Wykształcenie: Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie Podyplomowe Studia Dziennikarskie, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Dzienne Magisterskie Studia Uzupełniające, Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska, kierunek: Rolnictwo, specjalnośd: zarządzanie i marketing w agrobiznesie Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Zawodowe Studia Inżynierskie, Wydział Rolniczy, kierunek: Rolnictwo, specjalnośd: zarządzanie i marketing w agrobiznesie Technikum Mechaniczne w Dobrym Mieście specjalnośd: budowa maszyn. Funkcje społeczne i gospodarcze: Członek Wojewódzkiej Rady Doradztwa Rolniczego działającej przy WODR w Olsztynie, Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania programu rolnośrodowiskowego, Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, Wiceprzewodniczący Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie obecnie Przedstawiciel Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur, Członek Grupy roboczej ds. podejścia Leader przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata: Nazwa organizacji Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyoskie Nazwa rejestru i numer KRS Siedziba organizacji Barczewo, ul. Mickiewicza 40 Nazwa organizacji Lokalna Grupa Działania "Warmioski Zakątek" 9

10 Nazwa rejestru i numer KRS Siedziba organizacji Dobre Miasto 1.3.Z. Imię i nazwisko zastępcy członka KM: Małgorzata Dorota Ofierska Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym 1/03/2009 nadal Lokalna Grupa Działania WARMIOSKI ZAKĄTEK Dyrektor Biura 11/08/2006 nadal Lokalna Grupa Działania WARMIOSKI ZAKĄTEK Prezes 1/04/ /02/2009 Urząd Miejski w Dobrym Mieście - Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Lokalnego i Funduszy Strukturalnych, Główny Specjalista ds. Rozwoju Lokalnego 02/11/ /03/2004 Bank Przemysłowo Handlowy Doradca detaliczny, 15/01/ /10/ BIG Bank Gdaoski SA Kontroler Rachunkowy Wykształcenie: uzupełniające studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowośd Studia Licencjackie Szkoła Główna Handlowa kierunek: Finanse i Bankowośd, Policealne Studium Zawodowe w Poznaniu Finanse i Rozliczenia Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące nr IV w Olsztynie (profil matematyczno fizyczny). Funkcje społeczne i gospodarcze: 29 maja 2006 nadal Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania WARMIOSKI ZAKĄTEK Członek kilku organizacji społecznych z obszaru województwa warmiosko mazurskiego Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych popierających kandydata: Gminny Ludowy klub Sportowy Jurand, KRS , Barciany Stowarzyszenie Barciaoska Inicjatywa Oświatowa, KRS , Barciany Stowarzyszenie Edukacja Rozwój Aktywnośd ERA, KRS , Biedaszki Kętrzyoskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej SET Kętrzyn, KRS , Kętrzyn LGD Barcja, KRS , Kętrzyn Stowarzyszenie KEKS Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku, KRS , Turówko LGD Brama Mazurskiej Krainy, KRS , Nidzica Orzyskie Stowarzyszenie Terapeutów i Animatorów Kultury, KRS , Orzysz 10

11 Spółdzielnia Socjalna Mazurskie Morze Możliwości, KRS , Orzysz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany, KRS , Braniewo LGD Warmioski Zakątek, KRS , Dobre Miasto Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD, KRS , Elbląg Stowarzyszenie LGD Lider w EGO, KRS , Olecko Związek Stowarzyszeo na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD 9, KRS , Węgorzewo Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach związanych z udziałem w pracach KM: Przekazywanie informacji oraz zbieranie opinii organizacji pozarządowych działających na obszarze Województwa Warmiosko-Mazurskiego w zakresie spraw, którymi będzie zajmował się Komitet Monitorujący RPO Warmia Mazury Informacja o wyniku weryfikacji: Zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych z uwagi na podwójne ubieganie się o miejsce w KM zastępcy członka KM. II. Przedstawiciel organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej RPO WiM Zakres RPO WiM : Kultura i dziedzictwo i regionalny rynek pracy. 2.1.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Dariusz Ignatowicz Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Ponad 13 letnie doświadczenie w pacy w NGO. Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych (od ). Ekspert w Komisji Sterującego w ramach Funduszy Szwajcarskich dla Organizacji Pozarządowych zarządzanego przez EKORYS i EUROREGION Bałtyk tworzenie i analiza procedur a także ocena wniosków składanych w ramach Funduszu (od ) Członek Zarządu Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD Województwa Warmiosko- Mazurskiego. (od ) Ekspert w Komisji Oceniającej Projekty w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zarządzanego przez EKORYS tworzenie i analiza procedur a także ocena wniosków składanych w ramach Funduszu. ( ). 11

12 Członek Komisji w ramach procedur Prawa Zamówieo Publicznych w Urzędzie Miasta Elbląg. (od ) Przewodniczący Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych ( ) Członek Zarządu - założyciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmiosko Mazurskiego ( ) Skarbnik Stowarzyszenia Elbląg Europa (od ) Współtwórca Warmiosko Mazurskiej Rady Organizacji Młodzieżowych Członek Komisji Opiniującej, powołanej przez Prezydenta Miasta, oceniającej wnioski w otwartych konkursach ofert. (od 2003 obecnie) Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruniu, wydz. Prawa i Administracji - Magister nauk prawnych Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP trener Doświadczenie zawodowe: 11/1013 obecnie Właściciel Firmy Szkoleniowej Intencja Dariusz Ignatowicz 04/2011 obecnie Elbląg Stowarzyszenie Elbląg Europa Koordynator projektów i administrator i specjalista ds. monitoringu w projekcie Siec Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur POKL 5.4.2, RPO Warmia i Mazury na lata , FIO, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego. 11/2013 obecnie Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych opiekun Spółdzielni socjalnych, grup inicjatywnych, trener. 11/ /2012 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Doradca-animator moderator Urząd Miejski w Elblągu Inspektor w Departamencie Strategii i Funduszy Unijnych, ZPOR, WiM Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku doradca prawnik, trener, moderator spotkao 11/ /2007 Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu specjalista ds. ekonomicznych 03/ /2005 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu w Olsztynie Urząd Marszałkowski Województwa Warmiosko Mazurskiego Inspektor Zakład Ubezpieczeo Społecznych w Elblągu Prawnik Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych PKP i KPTW,,Natura Tour sp. z o.o. oddz. w Gdaosku wielokrotnie kierownik i wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata: 12

13 Nazwa organizacji Stowarzyszenie Elbląg Europa Nazwa rejestru i numer KRS Siedziba organizacji Ul. Warszawska 55, Elbląg 2.1.Z. Imię i nazwisko zastępcy kandydata na członka KM: Anna Śledzioska Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Członkostwo w organizacjach pozarządowych: 2011-obecnie Przewodnicząca Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY 2013-obecnie Prezes Stowarzyszenia Inspiratornia 2008-obecnie członkini stowarzyszenia Elbląg Europa 1995-obecnie członkini Związki Harcerstwa Polskiego, instruktor organizacji od 2003 Doświadczenia i sukcesu: 2015 współorganizacja wyprawy podróżniczej Rowerowe Jamboree sztafety rowerowej z Polski do Japonii we współpracy z Fundacją Światowe Jamboree i Fundacją Afryka Nowaka 2014 zainicjowanie i stworzenie zasad konsultacji z młodzieżą oraz Programu finansowania inicjatyw Młodzieżowych w ramach współpracy z Samorządem Województwa Warmiosko- Mazurskiego 2013 zainicjowanie oraz przeprowadzenie procesu wytyczania Strategii Województwa na rzecz młodzieży. W ramach prac powstał dokument Kierunki Polityki Młodzieżowej Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata Wykształcenie: X obecnie X 2004 VII 2008 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie, kierunek: Psychologia Uniwersytet Gdaoski, Bażyoskiego 1a, Gdaosk; Magister politologii X.2007 III.2008 Universität Bremen, Bibliothekstraße 1, Bremen; Stypendium Programu Erasmus X.2003 IX.2004 Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 65, Łódź Ukooczenie szkolenia i kursy: XII.2012-III.2013 Zarządzanie w organizacji pozarządowej; Organizator: Stowarzyszenie Elbląg Europa, trener Rafał Górski (24 godz.); VIII-X.2012 Prowadzenie planowania strategicznego w organizacjach; Organizator: Stowarzyszenie Elbląg Europa, trenerka Katarzyna Sekutowicz (32 godz.); XI.2011 III.2012 Szkoła Coachów Inicjatyw Młodzieżowych; Organizator Stowarzyszenie Elbląg Europa, we współpracy z trenerami Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu (80 godz.); 13

14 5-6.XII.2011 Metody, narzędzia i etapy pracy animatora/doradcy Centrum Organizacji Pozarządowych; Organizator: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, trener Jacek Gralczyk (16 godz.); X.2011 Prowadzenie coachingu w organizacji; Organizator: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, trenerka Agnieszka Zarzycka (16 godz.); II.2011 Zarządzanie kryzysem w procesie animacyjnym. Negocjacje. Mediacje; Organizator: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, (16 godz.) XII.2010 Proces grupowy, role w grupie, zarządzanie grupą, motywowanie, delegowanie zadao; Organizator: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, trenerka Baśka Chruślicka (16 godz.) II-VII.2010 Szkoła Animatorów Społecznych; Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL (100 godz.) IX.2009-III.2010 Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych; Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (100 godz.) XII.2009 X-XI.2008 Doświadczenie zawodowe: Ewaluacja w projektach POKL Regionalny Ośrodek EFS w Elblągu (16 godz.) Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych Stowarzyszenie Szkoła Liderów (80 godz.) XI obecnie Własna działalnośd gospodarcza Celem prowadzenia firmy jest doskonalenie organizacji poprzez wspieranie ich w działalności, rozwoju, odkrywaniu i pełnym wykorzystaniu potencjału i zasobów. Cel jest realizowany przez świadczenie usług: zarządzania procesami i projektami, doradztwa, coachingu, szkoleo, opracowywanie dokumentów strategicznych. XI.2013-V.2014 Zarządzanie HOW Bryza w Elblągu da ZHP Chorągiew Warmiosko-Mazurska Hufiec Elbląg ZHP, Elbląg X.2013-XI.2014 Zarządzanie Projektem Potencjał młodych we współpracy z ZHP Chorągiew Warmiosko-Mazurska, Olsztyn V.2013 V.2014 Doradca dla gminy Adamów woj. Lubelskie w zakresie we współpracy z Fundacją Civis Polonus, Warszawa III.2013 XI.2013 IV.2011 III.2013 Zarządca Harcerskiego Ośrodka Wodnego Bryza w Elblągu Koordynatorka Stowarzyszenie Elbląg Europa, Warszawska 55, Elbląg XI.2011 XI.2013 Członkini zarządu Hufiec Elbląg Związku Harcerstwa Polskiego, Portowa 2, Elbląg Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej udzielających poparcia: ESWIP, KRS , Elbląg Stowarzyszenie ICT Amber, KRS , Elbląg Elbląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Pionier, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, KRS , Elbląg 14

15 Stowarzyszenie Elbląg-Europa, KRS , Elbląg Fundacja Inicjatyw Społecznych, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Inspiratornia, KRS , Elbląg Stowarzyszenie Pasarga, KRS , Wilczęta PTTK, KRS , Elbląg Stowarzyszenie Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego, KRS , Bartoszyce Fundacje Kacze Bagno Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, KRS , Kurzętnik Fundacja Psychoedukacyjna Aspiracje, KRS , Kurzętnik Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach związanych z udziałem w pracach KM: Praca nad przekazywaniem opinii reprezentowanych stowarzyszeo i podzielenie się doświadczeniem z dotychczasowych prac przy realizacji projektów z funduszy UE Informacja o wyniku weryfikacji formalnej: Zgłoszenie spełnia wymogi formalne. Zakres RPO WiM : Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 2.2.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Tomasz Dusza Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: 1998-obecnie Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji INNPLUS, Olsztyn Prezes Zarządu Budowanie partnerstwa na rzecz realizacji projektów innowacyjnych, rozwijanie współpracy pomiędzy nauką i biznesem, wspieranie transferu technologii. Stowarzyszenie doradców na rzecz rozwoju obszarów wiejskich AGROPLUS, Olsztyn Członek organizacji Doradztwo w zakresie projektów innowacyjnych, funduszy unijnych w zakresie B+R. Warmiosko-Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych WAMSIK, Olsztyn Członek organizacji Realizacja projektów młodzieżowych w ramach edukacji pozaformalnej. Wspieranie integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej. Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej ACIEE, Warszawa, członek komisji rewizyjnej 15

16 Realizacja projektów młodzieżowych w ramach edukacji pozaformalnej, Wspieranie integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej. FORUM P, Warszawa Działania wspierające sektora młodzieżowego na rzecz integracji europejskiej w okresie przedakcesyjnym do UE Europejskie Stowarzyszenie Studentów Geografii i Młodych Geografów EGEA, Warszawa. Prezes Zarządu Wspieranie współpracy międzynarodowej w ramach sieci organizacji EGEA., ECWM UW, Warszawa. Działania wspierające sektora młodzieżowego na rzecz integracji europejskiej w okresie przedakcesyjnym do UE Zatrudnienie/ doświadczenie zawodowe 2004-obecnie Biosfera Sp. z o.o. doradca ds. rozwoju eksportu. -Mazurski w Olsztynie (UWM) Kierownik Biura, Koordynator Uczelniany Programu Erasmus w ramach Programu Unii Europejskiej Uczenie sie przez całe życie (LLP) Koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego programów badawczych Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego w zakresie badao i rozwoju technologicznego, konsultant. z Krakowa, Olsztyna i Warszawy w ramach POKL 4.2. : Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie w ramach POKL Asystent Kierownika Projektu: High quality surgery over borders, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Litwa-Rosja. Ekspert oceniający wnioski w ramach mechanizmu Finansowego EOG (Granty Norweskie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy) Ekspert oceniający wnioski dla Komisji Europejskiej w ramach Akcji 1 Programu Erasmus+: Partnerstwa Strategiczne. Uniwersytet Warszawski (UW), Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UOTT UW. Konsultant ds. firm, senior consultant, specjalista Senior Consultant w projekcie BISNEP - (CIP). Członek zespołu projektowego Program Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego przygotowanego na potrzeby realizacji projektu w ramach POKL POKL PPWK S.A. Redaktor, kierownik projektu. mazowieckiego) 16

17 Współpraca: Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Horyzont 2020, Instrument dla MŚP. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania: Paszport do eksportu, priorytet VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania Inne inwestycje w przedsiębiorstwa, RPO Warmia i Mazury na lata Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata: Nazwa organizacji Stowarzyszenie doradców na rzecz rozwoju obszarów wiejskich AGROPLUS Nazwa rejestru i numer KRS: Siedziba organizacji Ul. Towarowa 9, Olsztyn 2.2.Z. Imię i nazwisko zastępcy kandydata na członka KM: Alicja Szejko Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Staż w Stowarzyszeniu Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie. Główne zadania to pomoc naszym partnerom w aplikowaniu o środki unijne w ramach PO Innowacyjna Gospodarka , działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Konsultant ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Główne zadania to: pomoc w aplikowaniu o środki unijne w ramach: - RPO Warmia i Mazury na lata , poddziałanie Inne inwestycje w przedsiębiorstwa, - RPO Województwa Podlaskiego na lata , poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa, - PO Innowacyjna Gospodarka , działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 17

18 - PROW , działanie Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, - PO RYBY , środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. - doradztwo, analiza potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorców, wskazywanie możliwych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz planowanych inwestycji, wyjaśnianie wszelkich wątpliwości Beneficjentów związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków UE. - uczestnictwo w szkoleniach dotyczących zasad aplikowania o środki unijne oraz rozliczania projektów współfinansowanych przez UE do chwili obecnej Specjalista ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Główne zadania to: pomoc w aplikowaniu o środki unijne w ramach: - RPO Województwa Podlaskiego na lata , działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, - PO Innowacyjna Gospodarka , działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, - PROW , działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działao Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, - PO RYBY , środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. - doradztwo, analiza potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorców, wskazywanie możliwych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz planowanych inwestycji, wyjaśnianie wszelkich wątpliwości Beneficjentów związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków UE. - uczestnictwo w szkoleniach dotyczących zasad aplikowania o środki unijne oraz rozliczania projektów współfinansowanych przez UE. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji popierającej kandydata: Stowarzyszenie Fabryka Cudów, KRS , Gołdap 18

19 Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Pionier, KRS , Olsztyn Fundacja Inicjatyw Społecznych, KRS , Olsztyn Warmioskie Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Przyjaciół Galin nasze Galiny, KRS , Galiny Stowarzyszenie Elbląg Europa, KRS , Elbląg Stowarzyszenie Rozwój Sportu Gminy Bartoszyce Herkus, KRS , Bartoszyce Fundacja Warmia i Mazury w Europie, KRS , Olsztyn Europejska Fundacja Rozwoju Regionalnego, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, KRS , Olsztyn. Informacja o wyniku weryfikacji formalnej: Zgłoszenie spełnia wymogi formalne. Zakres RPO WiM : Kultura i dziedzictwo oraz obszary wymagające rewitalizacji. 2.3.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Bożenna Ulewicz Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Członek następujących organizacji pozarządowych: Akcja Katolicka członek Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przewodnicząca Sądu Dziennikarskiego SDP O/Olsztyn, członek Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn obecnej kadencji oraz w poprzednich latach, członek Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmiosko-Mazurskiego w poprzednich kadencjach, pełnomocnik i doradca wojewody warmiosko-mazurskiego ds. organizacji pozarządowych i patologii społecznych w latach , radna III kadencji Sejmiku Województwa Warmiosko-Mazurskiego (pracowała w komisjach Strategii Rozwoju, Komisji i Edukacji, Polityki Społecznej, Sportu i Rodziny). Zawodowo: dziennikarka, publicystka, specjalista od public relation. Członek rady Programowej Radia Olsztyn S.A. Doświadczenie w zakresie programów RPO WiM: współpracowała przy przygotowaniu oraz promocji projektów z zakresu humanizacji bokowisk w ramach RPO WiM ; wcześniej prowadziła działania na rzecz zmiany kryteriów ustalonych dla obszarów wsparcia, dzięki czemu spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w regionie mogły aplikowad w ramach Osi Priorytetowej 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta, Działania 4.1 i Odbyte szkolenia w zakresie promocji projektów RPO WiM oraz zasad niedyskryminacji RPO WiM Nazwa, numer i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata: 19

20 Nazwa organizacji Nazwa rejestru i numer Akcja Katolicka Archidiecezji Warmioskiej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w/s nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmioskiej Siedziba organizacji Olsztyn, ul. Pieniężnego Z. Imię i nazwisko zastępcy kandydata na członka KM: Zbigniew Połoniewicz Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Wykształcenie: magister teologii, absolwent Instytutu Kultury Chrześcijaoskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie (1987) oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie (2009). Praca zawodowa: Pracę zawodową rozpoczął od listopada 1974 r. Redaktor naczelny Głosu Ostródy (w l ). Obecnie pracuje w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Olsztynie ( od stycznia 2004 r.) na stanowisku dyrektora Oddziału (od lipca 2012 r.). Przewodniczącym Rady Oddziału Okręgowego został od września 2013 r. Działalnośd: samorządowa radny Rady Miejskiej w Ostródzie I i III kadencji oraz obecnej ( ); pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej; radny Rady Powiatu w Ostródzie ( ) pełnił funkcję wicestarosty ostródzkiego oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Powiatu. W kadencji radny Rady Powiatu w Ostródzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Działając w samorządzie uczestniczył w realizacji projektów w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w Powiecie ostródzkim oraz rewitalizacji obiektów oświatowych. Przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmiosko-Mazurskiego przy Samorządzie Województwa (od listopada 2013 r.); członek Zarządu Warmiosko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (od marca 2013 r.). Przynależnośd do SDP od r.; data rozpoczęcia działalności dziennikarskiej listopad 1986 r. Członek Stowarzyszenia Rodzina Katyoska w Olsztynie; przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Ostródzie (w l ); członek Zarządu Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileoskiej w Ostródzie; członek Stowarzyszenia Warmioska Inicjatywa Kulturalna w Olsztynie Osiągnięcia: Najważniejsze odznaczenia, wyróżnienia i nagrody: odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. Lecha Kaczyoskiego z dnia 15 marca 2010 r.; odznaczenie wręczył Wicewojewoda Warmiosko-Mazurski Jan Maścianica dnia 02 czerwca 2010 r. w Ostródzie; odznaczony Odznaką Zasłużony Działacz Kultury przyznaną przez Ministra Kultury RP, wręczoną przez Marszałka Województwa Warmiosko-Mazurskiego 14 września 2002 roku; - nagrodzony Medalem Pamiątkowym ŻALGIRIO MŪŜIUI 600 METŲ 2010 przez Wicedyrektora Departamentu Public Relation Litewskiego Ministerstwa Ochrony Kraju Valdasa Norkunasa z okazji 20

21 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem. Medal został wręczony na Polach Grunwaldzkich w obecności Sekretarza Konsulatu Republiki Litewskiej w Gdaosku Janusza Dziugiewicza i Mistrza Ceremonii Ratusza Miasta Wilna Sauliusa Pilinkusa podczas głównych uroczystości 15 lipca 2010 r.; - nagrodzony statuetką NSZZ Solidarnośd za współpracę w organizacji obchodów XXX rocznicy podpisania Porozumieo Sierpniowych i powstania NSZZ Solidarnośd (otrzymał 22.VIII.2010 r.) oraz za wspólne z Komitetem Budowy Pomnika bł. Jana Pawła II w Ostródzie wybudowanie, odsłonięcie i poświęcenie pomnika Wielkiego Rodaka Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych popierających kandydata: Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Olsztynie, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Święta Warmia, KRS , Olsztyn Warmiosko-Mazurski Oddział Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, KRS , Olsztyn Polski Związek Niewidomych, NIP (brak KRS), Olsztyn Fundacja Otwarte Dłonie, NIP (nieczytelny KRS), Olsztyn Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, KRS , Elbląg Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście, KRS , Dobre Miasto Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur Sadyba, KRS , Kadzidłowo Fundacja Nowa Kultura na Warmii, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmiosko-Mazurskiego Pro Patria, KRS , Olsztyn Forum Prorodzinne, KRS , Olsztyn Warmiosko-Mazurski Klub Strzelecki Kormoran, rej. STKF-3/2003, Olsztyn Nazwa - nieczytelna, KRS , Olsztyn Fundacja Debata, KRS Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach związanych z udziałem w pracach KM: Przepływ informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi KM RPO WiM oraz IZ RPO WiM Informacja o wyniku weryfikacji formalnej: Zgłoszenie spełnia wymogi formalne. Zakres RPO WiM : Regionalny rynek pracy. 2.4.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Wojciech Zalewski 21

22 Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: I.2002 nadal Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT prowadzenie i nadzór nad funkcjonowaniem fundacji, współpraca z przedsiębiorcami w zakresie doradztwa inwestycyjnego prowadzenie funduszu poręczeo kredytowych oraz funduszu pożyczkowego, opracowanie i wdrażanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POKL ( ) z działao skierowanych do osób chcących otworzyd własna działalnośd gospodarczą (5 projektów), skierowanych do osób chcących się przeszkolid i podjąd pracę (1 projekt), skierowane do przedsiębiorców chcących podnieśd swoje kwalifikacje ( 1 projekt), skierowany do osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich (1 projekt), skierowany do przedsiębiorców z zakresu usług informacyjnych i doradczych (1 projekt) opracowywanie wniosków do funduszy strukturalnych w ramach RPO WiM , przeprowadzanie auditów wewnętrznych, współpraca z bankami, udzielanie informacji n/t możliwości pozyskiwania środków finansowych dla MŚP, prowadzenie szkoleo na potrzeby MŚP, środowisk akademickich oraz sektora administracji samorządowej z zakresu polityki UE VII.2014 nadal Prezes Spółdzielni Socjalnej MIŚ Obowiązki związane z bieżąca obsługą spółdzielni podpisywanie umów, obsługa bankowa, rozliczanie dotacji i wsparcia pomostowego, zakupy, zamówienia, zatrudnianie pracowników monitoring działalności II vice prezes spółki Condohotels Management w Ostródzie zarządzanie obiektami hotelowymi zarządzanie zatrudnieniem opracowywanie strategii marketingowych opracowywanie nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie inspektor ds. Publice relations i rozwoju gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Ostródzie kierownik sprzedaży w Agencji Reklamowej Matrix w Ostródzie Dodatkowe doświadczenie zawodowe realizowane w instytucjach realizujących projekty unijne m.in. Olsztyoska Szkoła Biznesu, Działdowska Agencja Rozwoju, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Placówka Kształcenia Zawodowego, Nidzicka Fundacja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Centrum Ekonomicznego Pasłęka, Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych: - od 2005 trener z zakresu przedsiębiorczości w projektach dotacyjnych realizowanych w ramach SPO RZL, ZPORR, POKL, trener z zakresu współpracy NGO z biznesem, - od 2006 doradca zawodowy w różnych projektach unijnych - od 2009 ekspert/ doradca w ocenie pomysłów na biznes w trakcie rekrutacji oraz biznes planów osób chcących otworzyd własną działalnośd gospodarczą lub spółdzielnię socjalną Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata: 22

23 Nazwa organizacji Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT Nazwa rejestru i numer KRS Siedziba organizacji ul. Kościuszki 2, Ostróda Nazwa organizacji Fundacja Elbląg Nazwa rejestru i numer Krajowy Rejestr Sądowy nr Siedziba organizacji Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego Z. Imię i nazwisko zastępcy kandydata na członka KM: Beata Wrzosek Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Elbląguczłonek Zarządu Koła 2000 Członek Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu Członek Grupy Inicjatywnej zakładającej Bank Żywności w Elblągu. Członek Komisji Rewizyjnej Członek Grupy Inicjatywnej zakładającej Polską Unię Zatrudnienia Wspomaganego w Warszawie 2008r. trwa - Elbląska Rada Konsultacyjnym Osób Niepełnosprawnych Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy placówka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Przebieg pracy zawodowej w ngo: Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) Miejsce Firma Stanowisko Zakres odpowiedzialności 2008r. - trwa Elbląg Elbląska Rada Konsultacyjnym Osób Niepełnosprawnych Ewaluator/specjalista ds. monitoringu/koordynator Zarządzanie projektami, prowadzenie ewaluacji i monitoringu 23

24 Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) IX / 2003 XI / 2004 Miejsce Firma Stanowisko Zakres odpowiedzialności Elbląg Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy placówka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym wicedyrektor nadzór merytoryczny Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) IX / 1999 VIII / 2003 r. Miejsce Firma Stanowisko Zakres odpowiedzialności Elbląg Dzienne Centrum Aktywności-placówka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kierownik Zarządzanie placówką Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) IX / 1994 VIII / 1999 r. Miejsce Firma Stanowisko Zakres odpowiedzialności Elbląg Dzienne Centrum Aktywności-placówka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym fizjoterapeuta / muzykoterapeuta Prowadzenie zajęd z dziedmi i młodzieżą niepełnosprawną w zakresie muzykoterapii i rehabilitacji ruchowej Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) Miejsce IX / 1986r. X /1987r. Elbląg Firma Szkoła Podstawowa nr 1 Stanowisko Zakres odpowiedzialności nauczyciel Prowadzenie zajęd muzyki z uczniami Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) XI / 1988 VIII / 1989 r. 24

25 Miejsce Firma Stanowisko Zakres odpowiedzialności Elbląg Paostwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia nauczyciel Prowadzenie zajęd z dziedmi i młodzieżą w zakresie akompaniamentu oraz nauki gry na flecie Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) XI / 1987 VIII / 1990 r. Miejsce Firma Stanowisko Zakres odpowiedzialności Nowy Dwór Gdaoski / Pasłęk Towarzystwo Rozwoju Ognisk Artystycznych nauczyciel Prowadzenie zajęd nauki gry na fortepianie Doświadczenie zawodowe w obszarze pozyskania i prowadzenia projektów: L.P. Rok realizacji Zamawiający Projekt finansowany przez: Tytuł projektu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Elblągu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Elblągu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Elblągu Fundacja Stefana Batorego Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, czyli internet dla osób z upośledzeniem umysłowym Organizacja warsztatów turystyczno-plastycznych z młodzieżą niepełnosprawną - Wdzydze Kiszewskie Zakup sprzętu rehabilitacyjnego-wanna do hydromasażu dla uczestników placówek prowadzonych przez PSOUU- Koło w Elblągu 25

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

- Kontrola projektów Inwestycyjnych RPO-2007-2013 pod kątem zamówień

- Kontrola projektów Inwestycyjnych RPO-2007-2013 pod kątem zamówień CURRICULUM VITAE 1. Nazwisko i imię: Więckowski Marcin 2. Data urodzenia: 25 SIERPIEŃ 1972 3. Adres: Ul. Kutrzeby 3/2, 10-693 Olsztyn 4. Telefon: 512 098 228 5. Adres e-mail: mar294@wp.pl 6. Strona www:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R. NGO 0715-3/6/10 Ostróda, dn. 5 maja 2010 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R. Zarząd Powiatu w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 5 maja

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK PRACY LGD EURO COUNTRY. Zakres odpowiedzialności:

OPIS STANOWISK PRACY LGD EURO COUNTRY. Zakres odpowiedzialności: Nazwa LGD Euro-Country Nazwisko i imię pracownika Stanowisko bezpośredniego przełożonego Stanowiska podległe Liczba osób podległych bezpośrednio lub pośrednio Cel stanowiska: Prowadzenie biura LGD Euro-Country

Bardziej szczegółowo

OBSZARY polityka społeczna

OBSZARY polityka społeczna Baza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na członków komisji konkursowych

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 L.p. Instytucja Strona rządowa 1. Przewodnicząca KM PO PW 2. Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ POPRZEZ DZIAŁANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA OBSZAR: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA na podstawie działalności statutowej LGD Warmiński Zakątek 2007 2013, perspektywa

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy:

Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy: Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy: Lp. Nazwa stanowiska 1 Specjalista ds. projektów i edukacji nieformalnej Wymiar czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych, Poland KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090 tel./ fax +48 74 849 21 33, www.fee.hm.pl, e-mail: office@fee.hm.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE LATA BENEFICJENT / jednoska wykonująca TYTUŁ PROJEKTU / ZAKRES TEMATYCZNY PROGRAM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE KOSZT PROJEKTU OGÓŁEM KWOTA DOFINANSOWANI A DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R.

NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R. NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R. Zarząd Powiatu w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie jest wojewódzką samorządową instytucją

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r.

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r. PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU LGD Mazurskie Morze na WZC 30.09.2015 r. TREŚĆ DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PO ZMIANIE 1ust.3 3. Stowarzyszenie może działać jako Lokalna Grupa Działania oraz jako Lokalna

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych)

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych) Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo dla Doliny Baryczy, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno - biurowych - pracownik sekretariatu 2. Menager finansowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 28.01.2014 r. CRZL.052.13.2014

Zielona Góra, 28.01.2014 r. CRZL.052.13.2014 Zielona Góra, 28.01.2014 r. CRZL.052.13.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizujący od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r. Projekt pod nazwą: Żywe kultury ulicy ogłasza nabór na nw.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności młodzieży i dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Wspieranie aktywności młodzieży i dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wspieranie aktywności młodzieży i dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX POKL I VI POKL: Dz. 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.4 POKL Dz. 6.2 POKL Białystok,

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są :Pracownicy Urzędów Pracy

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są :Pracownicy Urzędów Pracy Wykorzystanie środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy publicznej/pomocy de minimis w projektach realizowanych przez Urzędy Pracy. Dlaczego warto? poznanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze pracowników SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

Ogłoszenie o naborze pracowników SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miejsca pracy współfinansowane

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Europejska Grupa Doradców

Europejska Grupa Doradców Europejska Grupa Doradców ul. Konopnickiej 6/4 60-771 Poznań www.egd.com.pl Izabela Tokarska e) PRZYSZŁOŚĆ - projekty szkoleniowe fundusze norweskie, fundusze UE, inne (samodzielnie, w partnerstwach) -

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/177/14/IV Zarządu Województwa z dnia 18 marca 2014 r. SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Członkowie /stali zastępcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku 1. Nazwa, siedziba i adres Centrum Technologii Informacyjnych e-misja Płużnica 64 87-214 Płużnica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Informacje o Konsultacjach Program konsultowany był

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 27 marca 2015 r.

Zielona Góra, 27 marca 2015 r. Zielona Góra, 27 marca 2015 r. RPO Lubuskie 2020 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 906 929 693,00 Finansowanie z EFRR 651 814 747,00 Finansowanie z EFS 255 114 946,00 OP1.

Bardziej szczegółowo

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki alokacja Program Kapitał Ludzki jest największym programem w historii Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Organizacje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju

Organizacje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju Organizacje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju Janina Kawałczewska RCEE w Płocku Zadanie realizowane w ramach projektu: Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo