8540 II~i%f;11jfAI1~i!hi~JiJ!g"!;:iili",r!:,'i,'r~','I~m,N'0TI1"",,~,rnjMt'!~',,w,!ał:""!~f.';';;;;:';''''h11if!~l1g,l~.aF"hlV!!1Hti'!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8540 II~i%f;11jfAI1~i!hi~JiJ!g"!;:iili",r!:,'i,'r~','I~m,N'0TI1"",,~,rnjMt'!~',,w,!ał:""!~f.';';;;;:';''''h11if!~l1g,l~.aF"hlV!!1Hti'!"

Transkrypt

1 B/Y/l/H Prwadzenie szklnych BV//21 BV//21 B/V//21 8V//21 BV//21 BV//21 BV//21 BV//21 BV//21 B/V//21 Prwadzenie szklnvch Prwadzenie szklnych B/Y/l/22 BV//22f1 B/V/l/22/1 B/V/t/22ft BN/1/22/1 B/V/l/22/1 BN//2U1 BV//22/t BV//22ft BV/t/22/t BV/l/22/l B/V//22/1 B/V//22/1 B/V/1/22/1 B/Vj1/22/1 B/V/l/22/1 BV/l/22/1 B/V/1/22/1 B/V/1/22/1 Prwadzenie szklnych Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Świetlic szklnvch szklnvch szklnych szklnych szklnych szklnych szklnvch Prwadzenie wychwania Prwadzenie (Prwadzenie Prwadzenie [Prwadzenje (Prwadzenie Prwadzenie (Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie [Prwadaeule Prwadzenie Prwadzenie [Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie ublicznvch publicznvch ubltcznvch pubficznvch ubncmvch lacówek wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wvchwanla wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania B/Y/l/27 Remnty w przedszklach, szkłach i placówkach światwych BV/l/27 BV//27 BV/l/27 BV//27 B/V//27 BV//27 BV//27 BV//27 BV/l/27 Remntv Remnty Remnty Remnty Remntv Remnty Remnty Remnty Remntv B/Y/l/28 8V/lf28 w przedszklach, szkłach w przedszklach, szkłach V przedszklach, szkłach w rzedszklach, szkłach w przedszklach, szkłach V przedszklach, szkłach w przedszklach, szkłach w przedszklach. szkłach w rzedszklach. szkłach placówkach placówkach placówkach placówkach ł placówkach placówkach ł placówkach placówkach placówkach i Zajęcia uczni6w na basenach w halach sprtwych Zajęcia uczniów na basenach w halach ",' pzaszklneg Prwadzenie ubhcznvcb wychwania GMW GMW GNW GMW GMW GW G-1r-,W GMW Gl 1W GMW GM 1W GMW B GMł W GMW GMt 1W GMW GMW GMW Glł 1W GM>1W.;i!:iii!!!",1:ff; ;iiki;;tiil;ii;!i!jtij:;h :;!fmwili 'il!:;t:'.;:ehl S ::ieh:!]; ii::1i;jl::iuhht im.ri!i i ).!1f;UVt;+ljiHirklmm;ry;g:j; ':,,,i':';;;,j,1::t "''';(:'"f;).a.!!pt:::1:;''';.fi\:d'''''1!'! ":Y:E,u;k::, s B GMr 1W ,1;;"", i";"";%1\,1"":!1;,:;:;"mi';ys9:i'ff68hinn;,f,ug1:,:%ó 0 i%f;11jfa1i!hijij!g"!;:iili",r!:,'i,'r','m,n'0t1"",,,rnjmt'!',,w,!ał:""!f.';';;;;:';''''h11if!l1g,l.af"hlv!!1hti'!dlli i'"""", GMł1W GMW GMW GMW GMW GMW S l ""1"'1' ;,'ti',,::+; s '::;;;;.0' S 000 S jiu",:(q

2 ::Dtia,1>,ZMf B V/l 32 Wczesne ws ma anie rzw u dziecka t 0.,.,1 l BV/2/1 BV/2/1 BN/2/1 BV/2/1 BN/2/1 BV2/ BV/2/1 BV/211 BV2/1 BV/2/1 BV/2/1 BV/2/1 BV/2/1 BV/2/1 BV/2/1 BV/2/1 BV/2/1 śwla śwla śwla świa cswra śwla świat świa śwla świat Świat śwla śwla śwra śwla śwla śwla śwla światy światy śwlatv BV/2/2 B/V/2/2 Pstępwania związane z awansem zawdwym estewerne związane l awansem zawdwvm Pcstępwanta zwtązane z awansem zawdwvm B/V/2/] Dkształcanie B/V/2/2 i dsknalenie / 8 V Fundusz scj.lny dl. emerytwanych pracwnil<ów światy B/V/2/S Nagrdy BV/2/5 BV/2/5 BV/2/5 BV/2/5 BV/2/5 B/V/2/5 8V/2/5 BV/2/5 Nagrdy Naqmdv scjalny Fundusz scctetnv nauciyclell naucz Bli Bli cieli naucz cieli naucz cieli emerytwanych racwnlków B neuczvcren Nagrdy nauczvcleli Nagrdy Nagrdy Nagrdy nauczvcrelt nauczvcref n.. B/V/2/G rgani;r;a:tja limpiad, knkursów i urystcl szklnych raz realizacja prgramów charakterze innwacyinym BV/2/6 B/V/2/6 BV/2/6 BV/2/6 BN/2/6 knkursów urczystści ruenlzacta limpiad. knkursów rganizacja limpiad. knkursów i urczystści rganizacja limpiad. knkursów ł ruamzecte limpiad. knkursów urczystści limpiad. GMł W urczvstśct urczystści ii"ii "'; ;<i' _ u_ l B 95:i!!iF'i,i,l,i"!itH!!"m'''V!t:r'Ui1!,!":!,ii;iN!":;'Wi'iiif.i''!!'it'lH:;ij,,,,i! ;;ih'"ihil:.bt!i 3041 :, i :ii:;, S70.;4'1';' i"; :.::.:::.:.;:;;(:: i",i;s9':!ł,l; : ,?;",,,!,\i,;i.i.f'!;iiii;i;:.:liHit' ": Jim:'';',iH",,.' i;,!';:;ti':.q.:i"" "F;"' " ii,ii,hlii'3q41.'" "i.:'f ii,/q, l <+ili GMW Nagrdy D B ' 'Fti;;h :lhifim::j; i'i;itsit4lbmh nn... '" h"; ""n!m:ihhin"t"iiii!'t!;,",""i""t i;;'i,1':;'16.,200 H"",:"::p,it' },' ';"';j'lc'!c'i!i,!""iiiiu:''''';;'i':w.';6''ió'p+); ii'!,/i,i,!iii":ifgi200ih i" ii,;;'16;;2' pracwników, U> iihf", "iij)ht'2ij ;l;;;if'';lt''ii"'iii'i';l '!j X GMNW 581 G.W D emerytwanych Nagrdy rganizacja i; i>i..! ih nn..,.1 D B G''''W GW GMW r---ilói 1-8ii146Ti!,ji:ii, Fundusz 951"'J'ml' "illilv"'iifittmti"'tuęd" 951 GMW GMł W GMW GMł4W GMW GMW GMł4W GMW GMW GMł W GMW GMW GMł W GMW 8/V/2!4 BV/2/4 B/V/2/4 B/V/2/4 B B B B/V/2/3 / B Dkształcanie dsknalenie lksztalcanle dsknalenie Dkształcanle dsknalenie Dkształcanie dsknalenie Dkształcanie ł dsknalenie Dkształcanie dsknalenie Dkształcanie dsknalenie Dkształcanie dsknalenie Dkształcanie dsknalenie BV/2!3 BV/23 BV/2/3 il!i::ii!!ljliijinjf:;ę:;iii!!,!;iil\;:iiiiia ir.!i'j!ikii;ł!tj?t!lin! iti iii i iii ""i+if'i[51!1ll!6g B B B B B B B B B B nn.,,.l u;:fr.i!jiih'i;t:;i ;;i;:::i:11}j) ;Lh!UH!:ljJjiili!Nit:jt{;t;;f;j iq:!i%i' :"ii;:;::1j:li:l;!:9!jp ',r. i;hi/.:': ',:'0 951:'i; ::i'it,d,i:',,);nii1,h,h 'i:h>!'>;'i!,,''',.i., ;;i;i"i" ij ii"";!;;;"'i;;",";;;"i'i;13:6i'600hf;; ',ii ":.::i:;::\t"j:":iii;!l./;i;;'i;'"!!i'i;;"m'i':'in;;ilj ';e.k,' Hiii:;;;:',.i;;'ii(;[36 6,hi' ;A'1ii6PP 951 GMW GMł W GMł W :;,iiH;!ii;t;P;;;:#: ::(i'! iit,\un:huiili:""muł;!irjhmma[i:!hi,ilii i;:ii,h'!: :,U:![i;'0,,'!!i:]ii,-;tZ::iiQli[ih';:j,\1! ':,;; i;i{i;!:[,,'i; Alfi;!!:'''' :i]i8't!i[!iw'::!:uł,imli.!:jt ą ;"ii2;se lii.;;,i!>fu;a 95 D D l l 660 l 660 "e;>,';,

3 Pradnictw, chrnine i śrdki ncji kryzyswej raz usługi specjalistyczne B/V/3/1 BN/3/1 B/V/3/1 B/V1/3/1 B/V/3/1 B/V/3/1 BN/3/1 BN/3/1 BN/3/1 BN/3/1 8N/3/1 BN/3/1 BN/3/1 B/V/3/1 BN/3/1 B/V/3/1 8/V/3/1 8N/3/1 B/V1/3/1 B/V/3/2 Pradnictw. chrnine śrdki Pradnictw. chrnine śrdkllnterwe Pradnictw, chrnine śrdki Pradnictw. chrnine śrdki Pradnlctw, chrnine nterwe Pradnictw. chrnine ł śrdki śrdki Pradnictw, chrnine i śrdki nterwe Pradnictw, chrnine śrdki Pradnictw. chrnine śrdki nterwe Pradnictw, chrnine i śrdki Pradnictw, chrnine śrdki Bs2 Pradnictw, chrnine chrnine śrdki śrdki Pradnictw. Pradnictw, chrnine i śrdki nterwe Pradnlctw, chrnine śrdki Pradnictw, chrnine śrdki rnterwe Pradnictw, chrnine śrdki nterwe Pradnictw. chrnine Pradnictw, Pmc repatriantów BN/3/5 8/V1/3/5 BN/3/5 Pmc B/Vl/3/7 8/V/3/7 8N/3/7 B/V/3/7 8/Vl/3/7 B/V/3/7 nterwe nterwe tnterwe nterwe W \\\\ GZWł1 ;<;)!ft GZW ' '9i44!i'" lt'!,,,. 4r :_t"0y*k ''*- _,.t\0l\9.j1jffwi"łiw;jjeil 1 1li "':- _' ",.., -'.' : "-"" +-,%d0""'4'l4}"'f;,.'.'j 1.,.."",.3!3!l.!;,&i -,"",," ',<Mi''c,',,'3Stl;ilt%#i.ih!,*W'h",ii!1m 'fut&<{te:< 1P: -"J;::4:f#ik1i,:'".,,' "1l!:$"::l-.Wi$p; l%:!<:'n%:$j :>i, ::".-r tt " raz uchdźców Pmc repatriantów repatriantów raz raz Pmc reatriantów raz Jednstki bslugi spłecznej 1lt1\; GZWł'l Pmc bezrbtnym, aktywizacja zawdwa B/V/3/S B/V/3/7 śrdki chrnine śrdki nterwe uchdźców uchdźców uchdźców l.łeczne bsługi zadzi pmc Jednstki bsługi Jednstki cbsłuct prnl ncm tec:zne stec:zne Jednstki bsługi pmc spłec2ne Jednstki bsługi pmc spłeczne Jednstki bslual zada" mc sleczne pmcy Jednstki ,'";""".:,,, de,,,, "n'h /ihg:::"ijji7a2:z'q41 :r!;",'",'i'\i:' ""'i;";'hf;mm"'i' li ;,',,,,i }"':"Q 48 0, J#iĘ8:.1l t&1'; l iti

4 ''''''' jt'_ 19 ''''(. 19 GMt-1W GMt-1W GMf1W ) B/V/3 B B/V/3/B B/V1/3/8 B/V/3/8 B/V/3/8 8/V/3/8 pieki sbm przebvwejecvm dchd Za ew ntente leki sbm rzeb wa c m dchód Za ew nl en te leki sbm rzeb we c m cnc teki sbm rzeb wa cym dchd Za ewnlenle leki sbm rzeb wa c m dchd ZapewnienleQQ!ę!<L9sbm pg!'!jy",,ląql!!u djq!! [Zapewnlenle pieki sbm przebywającym dchd'[ Za ewnlenle leki sbm rzeb wa c m dchd pieki sąbm przebywającym dchód pieki sbm przebywającym dchd BV/3/8 dchd BfV/3/8 pieki sbm przebywającym dchód'[ Za ewnlenle leki Sbl rzeb wet c m dchd pieki sbm przebywającym dchd pieki sbm przebywającym dchd B/V1/3 7 BN 3 7 B/V/3/7 B V/3 7 B/V 3 7 B V/3 7 B/V/3/7 BV/3/7 BV/3 7 B/V 3/7 BV 3 7 8/V/3/7 BV 3/7 B V 3 7 B/V/) 7 B/V/3/7 B/V/3/7 B/V )/7 B/V 3/7 B/V/)/7 B/V/3/7 B/V 3/7 B/V/3/7 B/V/3/8 B/V/3/8 B/V/3/B B/V/3/8 B/V1/3/B B/V/3/8 B/V/3/B BfV1/3/8 Jedn:stkl bslu;;! zada.1 00,"0'" snleczne mcv sleczne Jednstki bsłucl mcv snleczne Jednstki bsłunl zada" mcv słeane Jednstkicbsfunt zadal ecrncv spłeczne Jednstki bslu cmccv sleczne Jednstki bslu 2 zakresu rncv sleczne Jednstki bslu mcv sdleczne Jednstki bslu zada.1 pmcy spleczne Jednstki bslu zada.' m s leczne Jednstki bslu m s leczne Jednstki bslu m s cłecme Jednstki bsłu 2 zakresu m s łeczne Jednstki bslu m s leczne Jednstki bslu zada,' mc s leczne Jednstki bslu zada.i ma s leczne Jednstki bsłu ma s leczne Jednstki bslu m s łeczne Jednstki bslunl m s łeczne Jednstki bslllnl zada., Dma sdleczne Jednstki bslunl zada!' mcv sdleczne Jednstki bslul zada.' Dmcv sdleczne Jednstki bsiu! zaań mcv sleczne Jednstki bslual zada., mcv sdleczne pieki sbm przebywającym dchdzącym w jednstkach pmcy sccteeenet B/V"; Jednstki bsłul pieki sbm przebywającym 'W"- B/V/3/B B/V/3/8 BV/3/8 B/V/3/B B/V/3/8 B/Vl/3/8 B/V1/3/8 pieki sbm przebywającym dchd pieki Za ewnrenle leki zaewntenle pieki pieki Za ewntenłe zecewremę Za ewnienle Zapenlenle pieki leki piekł pieki leki leki pieki sbm przebywającym sbm rzeb wat c m sbm przebywającym sbm przebywającym dchd dechdr dchd dchdi[ sbm przebvwającvm dchd sbm rzeb we c m dchód sbm przebywatiłfy!!!..!jt!qft sbm przebywającym dchd sbm rzeb wa sbm rzeb wa sbm nrzebvwejecvm dchd ";;W*.m;::f,,.ltH)in;i:' 'fflij#" 'lw.,;::;'" '''.0' w :: fi 00-1'38:000 ; GMW GMr-1W GMNW "$'at7mlmtr3(j'ih;9 GZWt>1 GM MW GMW 11,!Vje"., "h'tl ':'t!i,,:lff:> '->< W1 ł(q,<»> if</ftw.:g,tit}:w?».<_ 'i l40-0sll,.tj",,<prii?; ę%<!", lt%'t};jx,'<fk1y.:;..:;.j, ""'jj ,t30 40'Ż',:ł1 00 >'>:"'%,,,,, -<:m-ss'ch). lkl:;01iffi:y,: 13B '%}3:,Q9,46Q, M>>:':*0t', S D (#Jf1.3i;L,,;' '.' &< GZW , 'W. '_ 'p' r&\t J /P;;f41ktJ$\:jff<.!.: ut ,iłfi1j.(9.,'?:_ 'i,;. r$.7l1'il$'1d. %'WtWJil5i0;il, B 400 lł-.tłi:..4u ;:i>ii_:::::, ,;. %;'250',;W i*1ff.{t:g WN%"'. 'i. _S/ "V,w i,,'i?i. "'101l%)(;;:-". "",," "._w/!ii:w2s9, ;)f:<' ',<, ';1iiWtA'.J, ':'i,,;irl j:ur.u ;Q '-t,'; iww'-"':c""":c') -; 'S1S-;4'4 t<fb >4s." :l\i 'mh "<, ;t':utqd,r:,..;::. ;'i...gpt hi :;' "- 0.00: (,,{;, 0t1%iFłi1'S16Qt. n >*,,'.,-'_', -_;-'J!t\Włł&+:ilNiitt :,{;.;:: ljl\p GZWN 8" ,.::'.:f":i.c'+-i'i'i: i""'..; ;'" "'!'i'it'" ""*,,,;.J!i,,' Ntt' B/V/3/8 B/V/3/8 B/V/3/8 B/V/3/8 B/V/3/8 B/V/3/B B/V/3/8 ""\""'t"".1 'U ąd'!%.;a\mar]b1r,wt"mljr.ącj.. Qffi$ :-0 "W':,:,:2f B/V/3/B B/V/3/8 8/V/3/8 B/V/3/8 lzeewrente pieki sbm rzebvwatacvm dchd Za ewnlenle leki sbm rzeb rwa c m dchd pieki sbm przebywającym dchd pieki sbm przebywającym dchd m!:..,::xt4r\1;.i.l.,.,',' ',::,,\::' ;,'8!l. -=':'c:<::'':::----f-==:'''':7'-''''''=.7'''''':='-'''-''''''=''''':"-;-7'':=7't--'+...::::;:.::.:;;::1':till(:j:kq11t#r.if41wjiiim::&!,m;;;:i(1, ffi!ji.kfjtl)kf'ui'iiii twf:j' m1;.'i9..;1','if)it.mg B/V/3/8 pieki sbm przebywającym dechda

5 6000 <, nlekl sbm przebvwatacvm dchd pieki sbm przebywającym i dchd lekl sbm nrzebvwetacvrn pieki sbm przebvwatecvrn pieki dcnda sbm przebywającym dchd plekl sbm raebvwatecvm dchd plekl sbm rzebvwalacvm dchd pieki sbm przebywającym dchdź Zanewntente cplekl sbm erzebvwetacvrn dchód pieki sbm erzebvwetącvm dchd zecewruenre ptekt sbm przebvwatacvm j dchd pmcy, pieki i wychwania dztectm młziety pzbawinym pieki rdziców pmcy, pieki wychwania dziecim l zecewmeme nmcv. leki wychwania dziecim [Zapewnlenle DmCy,nlekl l wychwania dziecim [zenewnrente mccv, Dlekl1 wychwania dziecim lzaewmenre pmcy, piekli wychwania dziecim lzeewraere pmcv, piekli wychwania dziecim pmcy, Piekli wychwania dziecim Za ewnłenle ma leki w chwania dziecim 'Mi'::fk: B/V1/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/Vl/3/9 B/V/3/9 B/Vl/3/9 B/V/3/9 B/V/3/g B/V/3/9 B V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/) 9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/10 B/V/3/10 B/V/3/10 B/V/3/10 B/V/3/10 B/Vl/3/10 pmcy, pieki wychwania dziecim ił Za ewnlenle mc leki w chwania dziecim Za ewnienle Za ewnlenie Za ewnlenle Za ewnlenle pmcy, pieki rn leki pmcy, pieki rn leki pmcy, pieki m leki pmcy, pieki m leki pmcy, nlekl pmcy. pieki wychwania dziecim w chwallla dziecim wychwania dzfeclcm w chwallis dziecim wychwania dziecim w chwania dziecim wychwania dziecim w chwania dziecim wychwania dziecim i wychwania dziecim i ::::;in:::: ::::;:h;ó 7:zin Wspieranie lwsrerenre Wspieranie Wspieranie nicjatyw iniclatyw trucratvw lnlciatvw [wsrerarae lnlclatvw spłecznych na rzecz zaspkaja, stecmvch na rzecz raskatar spłecznych na rzecz zaspkaja, spłecznych na rzecz raskater spłecznych na rzecz zaspkaja "lfwt%t1;' W#*1:lkl_iJMB{.y,14'' T tlw'" t#;',mlii'6' '"k1:\'1wwlw9'lb\tlis7iłij j';r2 ""',, ;'0 f%#':w;;t;m!;> GMW "tlflprhóq 1$ 'il()'!j, 1\Wi_4\tni s2061:i,;;::j:i;!;lirtmh;V'f<iłf;i;'irlffjn;,:W:;;ri1iji.i'mJ;D;ihirTi;( jjhjf::h;i\\:;:;iji(.19:i90(jp;;iiii ihf:il;:;;iilij>d?p]ii;ill; ;:l;±yi:u\ji(ih::t:lii;i\ii1n;!:1;;::j1:;,46;;'9.dftjft0_jlit[): GMr...,w es GM,W G,W GMW GMf.tW dm m ;df'ldlj'.we?ji"jii_ł!r 250 / ,,"ĘJi!!'lm"T,' '\:i""rfl$,,}i -)jft,ih fc1i$,';;3\qpxiy 0, 5 'Htll1:iQ]r ii,:itii#twmt:d' S ,.t]WiJ$%ytJ}l%tił; B/V/3/9 10 GMW WJ0."iJ, i dchd 951,m"Tf"";ijT", 'iii'inl,tijt,:"i ifhi'i) i}ii:h'iq iip,};:",,,i, ;;0 li iyip,jde, EH,;E"li61:'64!lH 'Hh:U:")":i:i,ii;"n"Ejjki' i,iiii:,'i;' i'i;':nii,67!'640ii}" iiiii;:'d 'i',ih,'s1;;640vi;,"i;;,61'6i\ GMW hdffii,'RJ:Y;tiHUi',,i,mi',,;jiHiC:;illi}pm,,"m';W,H;ii;i;:n;Fb;i;m"i,i;"iif;;;\"'iifmeFX}hk",i"," H':; :;;':::i::::nlii't' iii:;i,n;;;"'hu;;s'limap:sc;::;'s\i;,,,:;;!,ig;(i51:,nslvii]1'i1l GMW Mml Mml Mml :,na Mm

6 B/V/4/3 B/V/4/3 B/V/4/3 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 Ddatki mieszkaniwe Ddatki mieszkaniwe Ddatki mieszkaniwe zdrwtne sób niebjętych ubezpieczeniem spłecznym raz sób pbierających niektóre świadczenia z cmcv spłeczne' zdrwtne sób mecłl zdrwtne świadczenia sób ntect Ubezleczenla zdrwtne świadczenia sób nletl zdrwtne świadczenia sób nletl zdrwtne świadczenia sób nle zdrwtne świadczenia sób nieli zdrwtne świadczenia sób nlet' zdrwtne świadczenia sób nle zdrwtne świadczenia sób nle zdrwtne sób nle zdrwtne świadczenia sób nle zdrwtne świadczenia sób zdrwtne sób nlet zdrwtne świadczenia sób nlet' zdrwtne świadczenia sób nlel zdrwtne świadczenia sób zdrwtne sób nle zdrwtne świadczenia sób mprezy rekreacyjne-sprtwe B/V/2f1 B/V/2f1 mprez B/V/2/2 mprez rekreacvtnc-srtwe rekreacylnwsprtwe mprez rekreacvtnc-spcrtwe mprez' rekreacyjn-sprtwe murez rekreacvtn-sprtcwe rekreacvtn-sprtwe mprez.{()[j i <1!r\WS r:;#:;ae)'-q: i ' t ":<,:j;'t' 660,;\f]'ilVi jjl,,;l!?i' 1000 <i1}\i«k:1!}if,llli,r:r6w,k<"t,tpj;f'.t;;{0t';l!!ifj'i)jijl. ',lll_/:,-s!::wvl%f:i;: 0 Ct7",/"i!<'50 ;ó'{f1łi;q: r>k;r)\r{;:;l/:,?( nref 640 nlet rekreacylnwsprtwe rnurez' ftpi' nle rekreacvin-sprtwe mprez B Pdnszenie sprawnścl fizycznej mieszkańc6w raz szklenia ł współzawdnictw sprtwe dzieci i młdzieży,,:[i;cj;{''y:rlifi1",',c: :wltjn'hl:!j[:,[:iu!,,)pii" 05HE,i::: :1i0:" 1 GMW GMt 1W GMW :}"ii 138 :' i::wi ;;!!"U2iiiAlj"Y",ii,j:",)StiTT pęisq:jii'''' ii '",,;iiii:';!i',.r38i50l:;' Hi'J.3S.5,

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie 75.644.642,00 zł zstał wyknany w kwcie 72.915.535,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 22.299.749,93 zł,

Bardziej szczegółowo

s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w." stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly'

s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w. stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly' UCHWAI-A N r XXY ll 257 I 12 RadY Miejskiej w JPdrzejwie z dnia 29.ll.20l2r. w sprawie: przyjgcia,prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg nalata2ol2-201s.gmina JPdrzej6w." Na pdstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art'

Bardziej szczegółowo

..\Qy'\ $3 l.nadwyzke budzetu gminy w wysokoéci 817.000 zlprzeznacza sie na splate rat po2yczek do:

..\Qy'\ $3 l.nadwyzke budzetu gminy w wysokoéci 817.000 zlprzeznacza sie na splate rat po2yczek do: RADA\GM"Y ul. Szklna 5 585 MYSLAKOW C tel.649996 Uchwala nr 196D(XV/08 Rady Gminy Myslakwice z dnia29 grudnia 2008 rku w sprawie: budzetu gminy Myslakwice na rk 2009 apdstawie art. 18 ust.2pkt4, pkt 9lit.,d"

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010 1. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onklgii w Instytucie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Superfund SFIO Płynnościowy

Superfund SFIO Płynnościowy f FIO Płśi Otl tfl itj t ięj iż j i lij tfl t i ę i żliść iii tji Pf H M Mit Ptfli lti ZZ NUU EFFUUN IERRZZE YYIE O FF ii tt jj t tll t t ii iii i 99//6 ll 6// ii C C li f f li t t t:/: / OOlili / f 7744

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku.

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku. Regulamin Knkursu na Kampanię Spłeczną Rku 2014, trwająceg d marca d maja 2015 rku. 1. CELE KONKURSU KONKURS NA KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ ROKU, zwany dalej Knkursem, jest inicjatywą Fundacji Kmunikacji Spłecznej

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008

Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008 Sprawzdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008 Panie przewdniczący! Wyska rad! Szanwni gście! Zapytania radnych i słtysów z pprzedniej sesji: Odpwiadam na kilka najbardziej zasadnych

Bardziej szczegółowo

XIX Targi Edukacyjne, Poznań 2015

XIX Targi Edukacyjne, Poznań 2015 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 Harmngram knferencji i sptkań rganizwanych przez Ośrdek Dsknalenia Nauczycieli w Pznaniu w ramach XIX Targów Edukacyjnych Edukacja t pdróż (stan na 3.03.2015) Piątek 20

Bardziej szczegółowo

Projekt NPE - Najzdrowszy Powiat Europy. Opracowanie: WSSE Kraków. Wersja skrócona 5.0. z dnia 08.07.2011 r.

Projekt NPE - Najzdrowszy Powiat Europy. Opracowanie: WSSE Kraków. Wersja skrócona 5.0. z dnia 08.07.2011 r. Prjekt NPE - Najzdrwszy Pwiat Eurpy Opracwanie: Wersja skrócna 5.0. z dnia 08.07.2011 r. WSSE Kraków Osby uczestniczące w pracwaniu prjektu Agnieszka Hejm Angelika Drbisz- Miętkiewicz Krzysztf Michałek

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE: Nazwisk: Bieniek-Białas Imina: Edyta, Anna Data urdzenia: 30.05.1973 Miejsce urdzenia: Kraków Obywatelstw: plskie Adres d krespndencji: ul. Gutenberga 1/54 Kraków Adres zameldwania:

Bardziej szczegółowo

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis CURRICULUM VITAE 1. Nazwisk: Klepacki 2. Imię: Wacław 3. Data urdzenia: 30.05.1954 r. 4. Nardwść: Plska 5. Tel.: 508-172-122 6. Wykształcenie: wyższe zawdwe Instytucja Data: d (miesiąc / rk) d (miesiąc

Bardziej szczegółowo

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok" XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP trn totrn Psi edzenie Lód:t, czwartek 30 stycznia 975 rku Rady Nut:zelnej c zewml 29 bm, dbył się w Warszawle wspólne plenarne psiedzenie Prezycl.ium Rady NaczelaeJ i Zarządu Glówneg ZBWiD. Obradm. świecnym

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Liberty Ubezpieczenia

Liberty Ubezpieczenia Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą

Bardziej szczegółowo

CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA

CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA Fundacja Innwacyjna Edukacja ma zaszczyt zaprsić Państwa d uczestnictwa w knsultacjach spłecznych CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA Knsultacje będą miały charakter dyskusji,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE ..nin.u.l M 2010 N 1 (42) 13 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE Jtm i lui (. 5) P jln tną nuą (. 8) Mt Zilng Wgó (. 26) Wtśią jt m itnini (. 38) Kó itóą nj ulni (. 54) Wni b mięn Wni b mięn

Bardziej szczegółowo