8540 II~i%f;11jfAI1~i!hi~JiJ!g"!;:iili",r!:,'i,'r~','I~m,N'0TI1"",,~,rnjMt'!~',,w,!ał:""!~f.';';;;;:';''''h11if!~l1g,l~.aF"hlV!!1Hti'!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8540 II~i%f;11jfAI1~i!hi~JiJ!g"!;:iili",r!:,'i,'r~','I~m,N'0TI1"",,~,rnjMt'!~',,w,!ał:""!~f.';';;;;:';''''h11if!~l1g,l~.aF"hlV!!1Hti'!"

Transkrypt

1 B/Y/l/H Prwadzenie szklnych BV//21 BV//21 B/V//21 8V//21 BV//21 BV//21 BV//21 BV//21 BV//21 B/V//21 Prwadzenie szklnvch Prwadzenie szklnych B/Y/l/22 BV//22f1 B/V/l/22/1 B/V/t/22ft BN/1/22/1 B/V/l/22/1 BN//2U1 BV//22/t BV//22ft BV/t/22/t BV/l/22/l B/V//22/1 B/V//22/1 B/V/1/22/1 B/Vj1/22/1 B/V/l/22/1 BV/l/22/1 B/V/1/22/1 B/V/1/22/1 Prwadzenie szklnych Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Świetlic szklnvch szklnvch szklnych szklnych szklnych szklnych szklnvch Prwadzenie wychwania Prwadzenie (Prwadzenie Prwadzenie [Prwadzenje (Prwadzenie Prwadzenie (Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie [Prwadaeule Prwadzenie Prwadzenie [Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie Prwadzenie ublicznvch publicznvch ubltcznvch pubficznvch ubncmvch lacówek wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wvchwanla wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania wychwania B/Y/l/27 Remnty w przedszklach, szkłach i placówkach światwych BV/l/27 BV//27 BV/l/27 BV//27 B/V//27 BV//27 BV//27 BV//27 BV/l/27 Remntv Remnty Remnty Remnty Remntv Remnty Remnty Remnty Remntv B/Y/l/28 8V/lf28 w przedszklach, szkłach w przedszklach, szkłach V przedszklach, szkłach w rzedszklach, szkłach w przedszklach, szkłach V przedszklach, szkłach w przedszklach, szkłach w przedszklach. szkłach w rzedszklach. szkłach placówkach placówkach placówkach placówkach ł placówkach placówkach ł placówkach placówkach placówkach i Zajęcia uczni6w na basenach w halach sprtwych Zajęcia uczniów na basenach w halach ",' pzaszklneg Prwadzenie ubhcznvcb wychwania GMW GMW GNW GMW GMW GW G-1r-,W GMW Gl 1W GMW GM 1W GMW B GMł W GMW GMt 1W GMW GMW GMW Glł 1W GM>1W.;i!:iii!!!",1:ff; ;iiki;;tiil;ii;!i!jtij:;h :;!fmwili 'il!:;t:'.;:ehl S ::ieh:!]; ii::1i;jl::iuhht im.ri!i i ).!1f;UVt;+ljiHirklmm;ry;g:j; ':,,,i':';;;,j,1::t "''';(:'"f;).a.!!pt:::1:;''';.fi\:d'''''1!'! ":Y:E,u;k::, s B GMr 1W ,1;;"", i";"";%1\,1"":!1;,:;:;"mi';ys9:i'ff68hinn;,f,ug1:,:%ó 0 i%f;11jfa1i!hijij!g"!;:iili",r!:,'i,'r','m,n'0t1"",,,rnjmt'!',,w,!ał:""!f.';';;;;:';''''h11if!l1g,l.af"hlv!!1hti'!dlli i'"""", GMł1W GMW GMW GMW GMW GMW S l ""1"'1' ;,'ti',,::+; s '::;;;;.0' S 000 S jiu",:(q

2 ::Dtia,1>,ZMf B V/l 32 Wczesne ws ma anie rzw u dziecka t 0.,.,1 l BV/2/1 BV/2/1 BN/2/1 BV/2/1 BN/2/1 BV2/ BV/2/1 BV/211 BV2/1 BV/2/1 BV/2/1 BV/2/1 BV/2/1 BV/2/1 BV/2/1 BV/2/1 BV/2/1 śwla śwla śwla świa cswra śwla świat świa śwla świat Świat śwla śwla śwra śwla śwla śwla śwla światy światy śwlatv BV/2/2 B/V/2/2 Pstępwania związane z awansem zawdwym estewerne związane l awansem zawdwvm Pcstępwanta zwtązane z awansem zawdwvm B/V/2/] Dkształcanie B/V/2/2 i dsknalenie / 8 V Fundusz scj.lny dl. emerytwanych pracwnil<ów światy B/V/2/S Nagrdy BV/2/5 BV/2/5 BV/2/5 BV/2/5 BV/2/5 B/V/2/5 8V/2/5 BV/2/5 Nagrdy Naqmdv scjalny Fundusz scctetnv nauciyclell naucz Bli Bli cieli naucz cieli naucz cieli emerytwanych racwnlków B neuczvcren Nagrdy nauczvcleli Nagrdy Nagrdy Nagrdy nauczvcrelt nauczvcref n.. B/V/2/G rgani;r;a:tja limpiad, knkursów i urystcl szklnych raz realizacja prgramów charakterze innwacyinym BV/2/6 B/V/2/6 BV/2/6 BV/2/6 BN/2/6 knkursów urczystści ruenlzacta limpiad. knkursów rganizacja limpiad. knkursów i urczystści rganizacja limpiad. knkursów ł ruamzecte limpiad. knkursów urczystści limpiad. GMł W urczvstśct urczystści ii"ii "'; ;<i' _ u_ l B 95:i!!iF'i,i,l,i"!itH!!"m'''V!t:r'Ui1!,!":!,ii;iN!":;'Wi'iiif.i''!!'it'lH:;ij,,,,i! ;;ih'"ihil:.bt!i 3041 :, i :ii:;, S70.;4'1';' i"; :.::.:::.:.;:;;(:: i",i;s9':!ł,l; : ,?;",,,!,\i,;i.i.f'!;iiii;i;:.:liHit' ": Jim:'';',iH",,.' i;,!';:;ti':.q.:i"" "F;"' " ii,ii,hlii'3q41.'" "i.:'f ii,/q, l <+ili GMW Nagrdy D B ' 'Fti;;h :lhifim::j; i'i;itsit4lbmh nn... '" h"; ""n!m:ihhin"t"iiii!'t!;,",""i""t i;;'i,1':;'16.,200 H"",:"::p,it' },' ';"';j'lc'!c'i!i,!""iiiiu:''''';;'i':w.';6''ió'p+); ii'!,/i,i,!iii":ifgi200ih i" ii,;;'16;;2' pracwników, U> iihf", "iij)ht'2ij ;l;;;if'';lt''ii"'iii'i';l '!j X GMNW 581 G.W D emerytwanych Nagrdy rganizacja i; i>i..! ih nn..,.1 D B G''''W GW GMW r---ilói 1-8ii146Ti!,ji:ii, Fundusz 951"'J'ml' "illilv"'iifittmti"'tuęd" 951 GMW GMł W GMW GMł4W GMW GMW GMł4W GMW GMW GMł W GMW GMW GMł W GMW 8/V/2!4 BV/2/4 B/V/2/4 B/V/2/4 B B B B/V/2/3 / B Dkształcanie dsknalenie lksztalcanle dsknalenie Dkształcanle dsknalenie Dkształcanie dsknalenie Dkształcanie ł dsknalenie Dkształcanie dsknalenie Dkształcanie dsknalenie Dkształcanie dsknalenie Dkształcanie dsknalenie BV/2!3 BV/23 BV/2/3 il!i::ii!!ljliijinjf:;ę:;iii!!,!;iil\;:iiiiia ir.!i'j!ikii;ł!tj?t!lin! iti iii i iii ""i+if'i[51!1ll!6g B B B B B B B B B B nn.,,.l u;:fr.i!jiih'i;t:;i ;;i;:::i:11}j) ;Lh!UH!:ljJjiili!Nit:jt{;t;;f;j iq:!i%i' :"ii;:;::1j:li:l;!:9!jp ',r. i;hi/.:': ',:'0 951:'i; ::i'it,d,i:',,);nii1,h,h 'i:h>!'>;'i!,,''',.i., ;;i;i"i" ij ii"";!;;;"'i;;",";;;"i'i;13:6i'600hf;; ',ii ":.::i:;::\t"j:":iii;!l./;i;;'i;'"!!i'i;;"m'i':'in;;ilj ';e.k,' Hiii:;;;:',.i;;'ii(;[36 6,hi' ;A'1ii6PP 951 GMW GMł W GMł W :;,iiH;!ii;t;P;;;:#: ::(i'! iit,\un:huiili:""muł;!irjhmma[i:!hi,ilii i;:ii,h'!: :,U:![i;'0,,'!!i:]ii,-;tZ::iiQli[ih';:j,\1! ':,;; i;i{i;!:[,,'i; Alfi;!!:'''' :i]i8't!i[!iw'::!:uł,imli.!:jt ą ;"ii2;se lii.;;,i!>fu;a 95 D D l l 660 l 660 "e;>,';,

3 Pradnictw, chrnine i śrdki ncji kryzyswej raz usługi specjalistyczne B/V/3/1 BN/3/1 B/V/3/1 B/V1/3/1 B/V/3/1 B/V/3/1 BN/3/1 BN/3/1 BN/3/1 BN/3/1 8N/3/1 BN/3/1 BN/3/1 B/V/3/1 BN/3/1 B/V/3/1 8/V/3/1 8N/3/1 B/V1/3/1 B/V/3/2 Pradnictw. chrnine śrdki Pradnictw. chrnine śrdkllnterwe Pradnictw, chrnine śrdki Pradnictw. chrnine śrdki Pradnlctw, chrnine nterwe Pradnictw. chrnine ł śrdki śrdki Pradnictw, chrnine i śrdki nterwe Pradnictw, chrnine śrdki Pradnictw. chrnine śrdki nterwe Pradnictw, chrnine i śrdki Pradnictw, chrnine śrdki Bs2 Pradnictw, chrnine chrnine śrdki śrdki Pradnictw. Pradnictw, chrnine i śrdki nterwe Pradnlctw, chrnine śrdki Pradnictw, chrnine śrdki rnterwe Pradnictw, chrnine śrdki nterwe Pradnictw. chrnine Pradnictw, Pmc repatriantów BN/3/5 8/V1/3/5 BN/3/5 Pmc B/Vl/3/7 8/V/3/7 8N/3/7 B/V/3/7 8/Vl/3/7 B/V/3/7 nterwe nterwe tnterwe nterwe W \\\\ GZWł1 ;<;)!ft GZW ' '9i44!i'" lt'!,,,. 4r :_t"0y*k ''*- _,.t\0l\9.j1jffwi"łiw;jjeil 1 1li "':- _' ",.., -'.' : "-"" +-,%d0""'4'l4}"'f;,.'.'j 1.,.."",.3!3!l.!;,&i -,"",," ',<Mi''c,',,'3Stl;ilt%#i.ih!,*W'h",ii!1m 'fut&<{te:< 1P: -"J;::4:f#ik1i,:'".,,' "1l!:$"::l-.Wi$p; l%:!<:'n%:$j :>i, ::".-r tt " raz uchdźców Pmc repatriantów repatriantów raz raz Pmc reatriantów raz Jednstki bslugi spłecznej 1lt1\; GZWł'l Pmc bezrbtnym, aktywizacja zawdwa B/V/3/S B/V/3/7 śrdki chrnine śrdki nterwe uchdźców uchdźców uchdźców l.łeczne bsługi zadzi pmc Jednstki bsługi Jednstki cbsłuct prnl ncm tec:zne stec:zne Jednstki bsługi pmc spłec2ne Jednstki bsługi pmc spłeczne Jednstki bslual zada" mc sleczne pmcy Jednstki ,'";""".:,,, de,,,, "n'h /ihg:::"ijji7a2:z'q41 :r!;",'",'i'\i:' ""'i;";'hf;mm"'i' li ;,',,,,i }"':"Q 48 0, J#iĘ8:.1l t&1'; l iti

4 ''''''' jt'_ 19 ''''(. 19 GMt-1W GMt-1W GMf1W ) B/V/3 B B/V/3/B B/V1/3/8 B/V/3/8 B/V/3/8 8/V/3/8 pieki sbm przebvwejecvm dchd Za ew ntente leki sbm rzeb wa c m dchód Za ew nl en te leki sbm rzeb we c m cnc teki sbm rzeb wa cym dchd Za ewnlenle leki sbm rzeb wa c m dchd ZapewnienleQQ!ę!<L9sbm pg!'!jy",,ląql!!u djq!! [Zapewnlenle pieki sbm przebywającym dchd'[ Za ewnlenle leki sbm rzeb wa c m dchd pieki sąbm przebywającym dchód pieki sbm przebywającym dchd BV/3/8 dchd BfV/3/8 pieki sbm przebywającym dchód'[ Za ewnlenle leki Sbl rzeb wet c m dchd pieki sbm przebywającym dchd pieki sbm przebywającym dchd B/V1/3 7 BN 3 7 B/V/3/7 B V/3 7 B/V 3 7 B V/3 7 B/V/3/7 BV/3/7 BV/3 7 B/V 3/7 BV 3 7 8/V/3/7 BV 3/7 B V 3 7 B/V/) 7 B/V/3/7 B/V/3/7 B/V )/7 B/V 3/7 B/V/)/7 B/V/3/7 B/V 3/7 B/V/3/7 B/V/3/8 B/V/3/8 B/V/3/B B/V/3/8 B/V1/3/B B/V/3/8 B/V/3/B BfV1/3/8 Jedn:stkl bslu;;! zada.1 00,"0'" snleczne mcv sleczne Jednstki bsłucl mcv snleczne Jednstki bsłunl zada" mcv słeane Jednstkicbsfunt zadal ecrncv spłeczne Jednstki bslu cmccv sleczne Jednstki bslu 2 zakresu rncv sleczne Jednstki bslu mcv sdleczne Jednstki bslu zada.1 pmcy spleczne Jednstki bslu zada.' m s leczne Jednstki bslu m s leczne Jednstki bslu m s cłecme Jednstki bsłu 2 zakresu m s łeczne Jednstki bslu m s leczne Jednstki bslu zada,' mc s leczne Jednstki bslu zada.i ma s leczne Jednstki bsłu ma s leczne Jednstki bslu m s łeczne Jednstki bslunl m s łeczne Jednstki bslllnl zada., Dma sdleczne Jednstki bslunl zada!' mcv sdleczne Jednstki bslul zada.' Dmcv sdleczne Jednstki bsiu! zaań mcv sleczne Jednstki bslual zada., mcv sdleczne pieki sbm przebywającym dchdzącym w jednstkach pmcy sccteeenet B/V"; Jednstki bsłul pieki sbm przebywającym 'W"- B/V/3/B B/V/3/8 BV/3/8 B/V/3/B B/V/3/8 B/Vl/3/8 B/V1/3/8 pieki sbm przebywającym dchd pieki Za ewnrenle leki zaewntenle pieki pieki Za ewntenłe zecewremę Za ewnienle Zapenlenle pieki leki piekł pieki leki leki pieki sbm przebywającym sbm rzeb wat c m sbm przebywającym sbm przebywającym dchd dechdr dchd dchdi[ sbm przebvwającvm dchd sbm rzeb we c m dchód sbm przebywatiłfy!!!..!jt!qft sbm przebywającym dchd sbm rzeb wa sbm rzeb wa sbm nrzebvwejecvm dchd ";;W*.m;::f,,.ltH)in;i:' 'fflij#" 'lw.,;::;'" '''.0' w :: fi 00-1'38:000 ; GMW GMr-1W GMNW "$'at7mlmtr3(j'ih;9 GZWt>1 GM MW GMW 11,!Vje"., "h'tl ':'t!i,,:lff:> '->< W1 ł(q,<»> if</ftw.:g,tit}:w?».<_ 'i l40-0sll,.tj",,<prii?; ę%<!", lt%'t};jx,'<fk1y.:;..:;.j, ""'jj ,t30 40'Ż',:ł1 00 >'>:"'%,,,,, -<:m-ss'ch). lkl:;01iffi:y,: 13B '%}3:,Q9,46Q, M>>:':*0t', S D (#Jf1.3i;L,,;' '.' &< GZW , 'W. '_ 'p' r&\t J /P;;f41ktJ$\:jff<.!.: ut ,iłfi1j.(9.,'?:_ 'i,;. r$.7l1'il$'1d. %'WtWJil5i0;il, B 400 lł-.tłi:..4u ;:i>ii_:::::, ,;. %;'250',;W i*1ff.{t:g WN%"'. 'i. _S/ "V,w i,,'i?i. "'101l%)(;;:-". "",," "._w/!ii:w2s9, ;)f:<' ',<, ';1iiWtA'.J, ':'i,,;irl j:ur.u ;Q '-t,'; iww'-"':c""":c') -; 'S1S-;4'4 t<fb >4s." :l\i 'mh "<, ;t':utqd,r:,..;::. ;'i...gpt hi :;' "- 0.00: (,,{;, 0t1%iFłi1'S16Qt. n >*,,'.,-'_', -_;-'J!t\Włł&+:ilNiitt :,{;.;:: ljl\p GZWN 8" ,.::'.:f":i.c'+-i'i'i: i""'..; ;'" "'!'i'it'" ""*,,,;.J!i,,' Ntt' B/V/3/8 B/V/3/8 B/V/3/8 B/V/3/8 B/V/3/8 B/V/3/B B/V/3/8 ""\""'t"".1 'U ąd'!%.;a\mar]b1r,wt"mljr.ącj.. Qffi$ :-0 "W':,:,:2f B/V/3/B B/V/3/8 8/V/3/8 B/V/3/8 lzeewrente pieki sbm rzebvwatacvm dchd Za ewnlenle leki sbm rzeb rwa c m dchd pieki sbm przebywającym dchd pieki sbm przebywającym dchd m!:..,::xt4r\1;.i.l.,.,',' ',::,,\::' ;,'8!l. -=':'c:<::'':::----f-==:'''':7'-''''''=.7'''''':='-'''-''''''=''''':"-;-7'':=7't--'+...::::;:.::.:;;::1':till(:j:kq11t#r.if41wjiiim::&!,m;;;:i(1, ffi!ji.kfjtl)kf'ui'iiii twf:j' m1;.'i9..;1','if)it.mg B/V/3/8 pieki sbm przebywającym dechda

5 6000 <, nlekl sbm przebvwatacvm dchd pieki sbm przebywającym i dchd lekl sbm nrzebvwetacvrn pieki sbm przebvwatecvrn pieki dcnda sbm przebywającym dchd plekl sbm raebvwatecvm dchd plekl sbm rzebvwalacvm dchd pieki sbm przebywającym dchdź Zanewntente cplekl sbm erzebvwetacvrn dchód pieki sbm erzebvwetącvm dchd zecewruenre ptekt sbm przebvwatacvm j dchd pmcy, pieki i wychwania dztectm młziety pzbawinym pieki rdziców pmcy, pieki wychwania dziecim l zecewmeme nmcv. leki wychwania dziecim [Zapewnlenle DmCy,nlekl l wychwania dziecim [zenewnrente mccv, Dlekl1 wychwania dziecim lzaewmenre pmcy, piekli wychwania dziecim lzeewraere pmcv, piekli wychwania dziecim pmcy, Piekli wychwania dziecim Za ewnłenle ma leki w chwania dziecim 'Mi'::fk: B/V1/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/Vl/3/9 B/V/3/9 B/Vl/3/9 B/V/3/9 B/V/3/g B/V/3/9 B V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/) 9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/9 B/V/3/10 B/V/3/10 B/V/3/10 B/V/3/10 B/V/3/10 B/Vl/3/10 pmcy, pieki wychwania dziecim ił Za ewnlenle mc leki w chwania dziecim Za ewnienle Za ewnlenie Za ewnlenle Za ewnlenle pmcy, pieki rn leki pmcy, pieki rn leki pmcy, pieki m leki pmcy, pieki m leki pmcy, nlekl pmcy. pieki wychwania dziecim w chwallla dziecim wychwania dzfeclcm w chwallis dziecim wychwania dziecim w chwania dziecim wychwania dziecim w chwania dziecim wychwania dziecim i wychwania dziecim i ::::;in:::: ::::;:h;ó 7:zin Wspieranie lwsrerenre Wspieranie Wspieranie nicjatyw iniclatyw trucratvw lnlciatvw [wsrerarae lnlclatvw spłecznych na rzecz zaspkaja, stecmvch na rzecz raskatar spłecznych na rzecz zaspkaja, spłecznych na rzecz raskater spłecznych na rzecz zaspkaja "lfwt%t1;' W#*1:lkl_iJMB{.y,14'' T tlw'" t#;',mlii'6' '"k1:\'1wwlw9'lb\tlis7iłij j';r2 ""',, ;'0 f%#':w;;t;m!;> GMW "tlflprhóq 1$ 'il()'!j, 1\Wi_4\tni s2061:i,;;::j:i;!;lirtmh;V'f<iłf;i;'irlffjn;,:W:;;ri1iji.i'mJ;D;ihirTi;( jjhjf::h;i\\:;:;iji(.19:i90(jp;;iiii ihf:il;:;;iilij>d?p]ii;ill; ;:l;±yi:u\ji(ih::t:lii;i\ii1n;!:1;;::j1:;,46;;'9.dftjft0_jlit[): GMr...,w es GM,W G,W GMW GMf.tW dm m ;df'ldlj'.we?ji"jii_ł!r 250 / ,,"ĘJi!!'lm"T,' '\:i""rfl$,,}i -)jft,ih fc1i$,';;3\qpxiy 0, 5 'Htll1:iQ]r ii,:itii#twmt:d' S ,.t]WiJ$%ytJ}l%tił; B/V/3/9 10 GMW WJ0."iJ, i dchd 951,m"Tf"";ijT", 'iii'inl,tijt,:"i ifhi'i) i}ii:h'iq iip,};:",,,i, ;;0 li iyip,jde, EH,;E"li61:'64!lH 'Hh:U:")":i:i,ii;"n"Ejjki' i,iiii:,'i;' i'i;':nii,67!'640ii}" iiiii;:'d 'i',ih,'s1;;640vi;,"i;;,61'6i\ GMW hdffii,'RJ:Y;tiHUi',,i,mi',,;jiHiC:;illi}pm,,"m';W,H;ii;i;:n;Fb;i;m"i,i;"iif;;;\"'iifmeFX}hk",i"," H':; :;;':::i::::nlii't' iii:;i,n;;;"'hu;;s'limap:sc;::;'s\i;,,,:;;!,ig;(i51:,nslvii]1'i1l GMW Mml Mml Mml :,na Mm

6 B/V/4/3 B/V/4/3 B/V/4/3 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 B/V/4/4 Ddatki mieszkaniwe Ddatki mieszkaniwe Ddatki mieszkaniwe zdrwtne sób niebjętych ubezpieczeniem spłecznym raz sób pbierających niektóre świadczenia z cmcv spłeczne' zdrwtne sób mecłl zdrwtne świadczenia sób ntect Ubezleczenla zdrwtne świadczenia sób nletl zdrwtne świadczenia sób nletl zdrwtne świadczenia sób nle zdrwtne świadczenia sób nieli zdrwtne świadczenia sób nlet' zdrwtne świadczenia sób nle zdrwtne świadczenia sób nle zdrwtne sób nle zdrwtne świadczenia sób nle zdrwtne świadczenia sób zdrwtne sób nlet zdrwtne świadczenia sób nlet' zdrwtne świadczenia sób nlel zdrwtne świadczenia sób zdrwtne sób nle zdrwtne świadczenia sób mprezy rekreacyjne-sprtwe B/V/2f1 B/V/2f1 mprez B/V/2/2 mprez rekreacvtnc-srtwe rekreacylnwsprtwe mprez rekreacvtnc-spcrtwe mprez' rekreacyjn-sprtwe murez rekreacvtn-sprtcwe rekreacvtn-sprtwe mprez.{()[j i <1!r\WS r:;#:;ae)'-q: i ' t ":<,:j;'t' 660,;\f]'ilVi jjl,,;l!?i' 1000 <i1}\i«k:1!}if,llli,r:r6w,k<"t,tpj;f'.t;;{0t';l!!ifj'i)jijl. ',lll_/:,-s!::wvl%f:i;: 0 Ct7",/"i!<'50 ;ó'{f1łi;q: r>k;r)\r{;:;l/:,?( nref 640 nlet rekreacylnwsprtwe rnurez' ftpi' nle rekreacvin-sprtwe mprez B Pdnszenie sprawnścl fizycznej mieszkańc6w raz szklenia ł współzawdnictw sprtwe dzieci i młdzieży,,:[i;cj;{''y:rlifi1",',c: :wltjn'hl:!j[:,[:iu!,,)pii" 05HE,i::: :1i0:" 1 GMW GMt 1W GMW :}"ii 138 :' i::wi ;;!!"U2iiiAlj"Y",ii,j:",)StiTT pęisq:jii'''' ii '",,;iiii:';!i',.r38i50l:;' Hi'J.3S.5,

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc Kmu przysługuje pmc Pmcy spłecznej udziela się w szczególnści z pwdu (art. 7 ustawy pmcy spłecznej): ubóstwa, sierctwa, bezdmnści, bezrbcia, niepełnsprawnści, długtrwałej lub ciężkiej chrby, przemcy w

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

ĺ ťĺ Ę ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ń ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ę í ĺ ĺ ź ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ź Í ĺ ĺ ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ą ń Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ĺ ć ń ĺ ť ŕ ő Í đ ń ťĺ ť ĺ í ĺ Í ĺ ď ń Ą Í ń Í Í ń ĺ ĺ í ĺ Í Ś Ł Ó Ś

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI STONOGA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik nr 1 TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI STONOGA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI STONOGA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Stnga, zwana dalej Fundacją Stnga zstała ustanwina przez Fundatrów Sebastiana Chmurę i Katarzynę Cichą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2014

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2014 Rzdzia Rdzaj Jednstka rganizacyjna/ wyknanie rku pprzedzająceg ddatkwe 851 Oświata i wychwanie 85195 2010 Pzstaa dziaalnść 4210 Zakup materiaów i wypsażenia 400,00 0,00 Zakup artykuów biurwych 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrdek Pmcy Spłecznej w Wicku zstał pwłany na mcy uchwały Gminnej Rady Nardwej w Wicku nr XII/29/90 z dnia 27 luteg 1990 r. zgdnie z ustawą pmcy spłecznej raz statutem Ośrdka

Bardziej szczegółowo

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA Witam!!! Pracuję jak pedagg szklny. Mim zadaniem jest pznanie indywidualnych ptrzeb uczniów, analizwanie przyczyn niepwdzeń szklnych raz rganizwanie i prwadzenie różnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ. Filia we Wrocławiu rok 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ. Filia we Wrocławiu rok 2009 Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia we iu ul. Oleśnicka 4 50-320 tel. 601 08 98 08 lub 795 98 98 08 e-mail:wrclaw@chsch.rg.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ Filia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na:

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na: Strategia wspierania szkół i placówek pwiatu stargardzkieg w rku szklnym 2017/2018 przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, UWAGA! Wszystkie sby trzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnine d świadczenia pielęgnacyjneg na pdstawie przepisów dtychczaswych (tych, które bwiązywały d 31 grudnia 2012r.) zachwują praw d teg świadczenia

Bardziej szczegółowo

E - 0 Z W 7 - a l a I P P A B X E - 2 E N T R A L A I P P A B X O X Y T Z l 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 O W a s O X Y

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie. al. Jana Pawła II 69, Warszawa, Wola Tel. (22)

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie. al. Jana Pawła II 69, Warszawa, Wola Tel. (22) Zespół Szkół Samchdwych i Licealnych nr 2 w Warszawie Technikum Samchdwe nr 2 im. Czesława Orłwskieg Branżwa Szkła Samchdwa I stpnia nr 1 al. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa, Wla Tel. (22) 838-70-21

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 Rla publicznych placówek dsknalenia nauczycieli we wdrażaniu pdstawy prgramwej bwiązującej d rku szklneg 2017/2018 ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (1) Obwiązek rganizwania i prwadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM KATARZYNA KOWALIK Pwiatwa Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna w Bartszycach TRZYMAJ FORMĘ Działania ania pdjęte w ramach realizacji prgramu: Wysłanie d dyrektrów

Bardziej szczegółowo

Plan lekcji dla klas IV - VI SP i I - III GS. Środa próbny egzamin gimnazjalny część humanistyczna.

Plan lekcji dla klas IV - VI SP i I - III GS. Środa próbny egzamin gimnazjalny część humanistyczna. Plan lekcji dla klas IV - VI SP i I - III GS. Środa 2.12.15 próbny egzamin gimnazjalny część humanistyczna. Godz. rozpoczęcia 11.00 11.45 j.angielski GS j. polski KU j. polski MK Historia AK Przyroda LT

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

ś Ś Ż ń Ź ż Ó śś ś ś Ą ś ś ś ś ś ś ś ś ś Ż Ż ź ć ż ż ż ś Ż ś ś Ż ż ś ń ś ń ś ś ś ż ż ć ż Ś ź ś ż Ż śó ś Ż ż ż ń ś ć ć ć ź ś ś ć ś ń ż ć ś ś ć ż Ó Ś ś Ó Ś ż Ż Ó Ś Ą ż ć Ż Ś ń ŚĆ Ść ń ń ż ź ńń ń ń ń Ó

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA MIASTA I GMINY PRUSICE NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA MIASTA I GMINY PRUSICE NA LATA 2011-2015 RADA MIASTA igmiy P_.'S r Załącznik d chwały r I/23/11 Rady Miasta i Gminy Prsice z dnia 9.02.2011 GMIY PRGRAM PRZCIWDZIAŁAIA PRZMCY W RDZII RAZ CHRY FIAR PRZMCY W RDZII DLA MIASTA I GMIY PRSIC A LATA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBSKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBSKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBSKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Bądź sbą - szukaj własnej drgi. Pznaj siebie, zanim zechcesz dzieci pznać. Zdaj sbie sprawę z teg, d czeg sam jesteś zdlny, zanim dziecim

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ROZGRYWEK XXVII AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI

HARMONOGRAM ROZGRYWEK XXVII AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI HARMONOGRAM ROZGRYWEK XXVII AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI miejsce, data dyscyplina (23 zespołów) godziny rozpoczęcia sobota (22.05.2010) hala ANILANA hala ANILANA hala WSInf hala ANILANA hala WSInf godz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Pdstawy prawne Zasady przyjęć d klas I w szkłach pdstawwych, dla których rganem prwadzącym

Bardziej szczegółowo

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr.

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr. PONIEDZIAŁEK : - :0 : - :0 : - :0 :0 - :0 : - :00 : - : :0 - :0 :0 - : :0 - : :0 - : :00 - : : - : Ab EGJ Bb EGJ Lb OLJ T OLJ Młgorzt sl Abi EGJ Bbi EGJ sl Lb OLJ s l Ab EGJ sl T OLJ Szczepnik nr J. polski

Bardziej szczegółowo

Ą ń ń ć Ę Ę ć ć ń ń Ż ń ń Ą Ą ń Ż Ń Ż ć Ą ń ŚĆ ć Ę Ę Ą ń Ś ń ć Ę Ą ń Ę ń ń ń ń ć ń ń Ś Ź ń ć ć ń ć ń Ś Ż Ę Ń ń ń ń ń ń ć Ń Ę Ę Ę Ę Ę ńń ź ĄĘ Ę ź ń Ąń Ę Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ś Ę Ę ć Ś Ą Ń ć ń ń ć Ś ć Ń Ó ń ń ć

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2015

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2015 Analiza ptrzeb szkleniwych zgłsznych przez jednstki pmcy spłecznej w wjewództwie pdlaskim na rk 2015 Reginalny Ośrdek Plityki Spłecznej w Białymstku Obserwatrium Integracji Spłecznej Analiza ptrzeb szkleniwych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa ANKIETA Wlntariat pstrzegany czami młdzieży Ankieta jest annimwa Dtyczy idei wlntariatu i służy wyłącznie jak materiał badawczy i pmcniczy d naszej pracy zatytułwanej Wlntariat pmysłem na siebie na knkurs

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017. Kncepcja pracy szkły zstała pracwana w parciu : 1. Ustawę systemie światy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warto uczyć się w Mieście Krzywej Wieży i dra Frankensteina

Warto uczyć się w Mieście Krzywej Wieży i dra Frankensteina Wart uczyć się w Mieście Krzywej Wieży i dra Frankensteina Ząbkwice Śląskie jest jednym z ciekawszych miejsc na Dlnym Śląsku pd względem bgactwa histrii, kultury i zabytków. Miast płżne na Przedgórzu Sudeckim

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp Załącznik d Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Rzdział I Wstęp Gminny Prgram Prfilaktyki

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle KULKA, zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w WIRACH,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9 tekst jednlity wg stanu na dzień 16.09.2008 r. Statut fundacji ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pd nazwą Wspierajmy zdrwie zwana dalej Fundacją działająca przy Zesple Opieki Zdrwtnej w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism Czaspisma z zakresu edukacji przyrdniczej i eklgicznej dstępne w czytelni czaspism BIOLOGIA W SZKOLE Dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrdy i bilgii na wszystkich pzimach nauczania i w różnych typach szkół.

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ę Ę Ą Ę Ć ź Ż Ż Ą ń Ź Ż Ż ń ń Ź Ą Ń Ą Ą Ę ń ź Ę Ę Ż Ć Ą ź Ą Ę ń ź Ę ń ń Ą Ż Ę ń Ą ń ń Ę Ę Ę Ź ń Ę ń ń ń ń Ź Ę Ś ź Ą Ń ń Ż Ź Ę Ź ń ń ń Ę Ę ń Ż Ą ń ńń Ś ń ń Ż Ż Ę Ż Ń Ę Ą Ń Ł ń ń ń ń ń ń ń ń Ś Ź Ę Ś

Bardziej szczegółowo

Ł ŚĆ ń Ś Ł Ź Ć Ł Ą ńń ć Ż Ą Ł Ś ń Ł ć Ś ń ć ć ć Ó Ż ć ć Ą Ś ć Ś ć Ń Ś ć Ś ć Ś Ć Ś Ż Ś Ś Ż Ś Ó ń ć ć Ź Ł ć ć ć ń ń ć ć Ą ć ć ć Ź ć ć ć ć ć ć Ó Ź Ó Ł Ł Ń ć ć Ź Ą ć ć ń ć Ą ć ć ć Ł Ź Ź Ź Ż Ł Ż Ł Ż ć ń ć Ą

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkle KRASNOLUDKI zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Porównanie oferty konkursowej dla organizacji pozarządowych w zakresie edukacji/kultury/sportu z wynikami badań młodzieży na terenie dzielnicy Bielany

Porównanie oferty konkursowej dla organizacji pozarządowych w zakresie edukacji/kultury/sportu z wynikami badań młodzieży na terenie dzielnicy Bielany Katarzyna Kszewska Ekspertyza nr 3 Prównanie ferty knkurswej dla rganizacji pzarządwych w zakresie edukacji/kultury/sprtu z wynikami badań młdzieży na terenie dzielnicy Bielany W wyniku badań przeprwadznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Przemc w rdzinie t zamierzne i wykrzystujące przewagę siły działanie skierwane przeciw człnkwi rdziny naruszające prawa i dbra sbiste, pwdujące cierpienie i szkdy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w świetle nowych regulacji prawnych - teoria a praktyka. Szkolenie Premium.

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w świetle nowych regulacji prawnych - teoria a praktyka. Szkolenie Premium. OPTIMA Centrum Rzwju i Kształcenia Kadr 80 309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 478/29 Tel. 58 552 40 20 fax. 58 727 99 33 ptima@ptima.edu.pl www.ptima.edu.pl Szanwni Państw, serdecznie zapraszamy na trzydniwe szklenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo