Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl"

Transkrypt

1 Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119 Nr sprawy: SZP-022/DZ/410/2015 Gdańsk, dnia r WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w tym transportu wewnątrz szpitalnego odpadów i bielizny, utrzymania czystości, higieny szpitalnej i dezynfekcji powierzchni poziomych i pionowych. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: Pytanie 1. Prosimy o wskazanie powierzchni oraz ceny za 1m² pomieszczenia magazynowego przeznaczonego do wynajmu dla Wykonawcy? Powierzchnia 21,7 m². Cena za m² 85 zł (netto). Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zakresie: cena 60%, koncepcja wykonania usługi 40%? Nie, zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu (wzór umowy 2 podp.4) na: Wykonawca w terminie 2 dni od zawarci Umowy przedłoży Zamawiającemu kopię certyfikatu ISO 9001 (lub równoważnego) oraz oświadczenie o świadczeniu usługi zgodnie z normą ISO Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Nie mniej jednak dokona zmiany przedmiotowego zapisu w inny sposób. Pytanie 4 Czy Zamawiający potwierdza, że do oferty należy dołączyć plan higieny z podziałem na strefy czystości zawierający wszystkie wymienione w SIWZ czynności z przypisaniem do każdej z nich częstotliwości wykonywania, środków myjących, czyszczących, konserwujących i dezynfekcyjnych oraz sprzętu, jakimi będą wykonywane? Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5 Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatów do zmywarek? Jeśli tak, prosimy o informację, jakich producentów zmywarki posiada Zamawiający i jakich preparatów do nich oczekuje. Nie, zgodnie z SIWZ. Pytanie 6 Czy na terenie Zamawiającego istnieje możliwość zainstalowania pralko-suszarki o mopów i ścierek? Nie, nie ma możliwości.

2 Pytanie 7 Czy Zamawiający posiada myjko-dezynfektory do basenów i kaczek? Jeśli tak, kto zapewnia do nich preparaty? Jeśli wykonawca, prosimy o informację, jakich producentów myjko-dezynfektory posiada Zamawiający i jakich środków do nich oczekuje. Wykonawca zapewnia preparaty do urządzenia ANIOSLB40 i ANIOSLB200. Pytanie 8 Czy do dezynfekcji powierzchni kuchennych należy stosować preparaty dopuszczone do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością? Zgodnie z SIWZ (usługa nie dotyczy kuchni ). Pytanie 9 Czy do dezynfekcji oddziałów niemowlęcych i noworodkowych należy stosować preparaty dopuszczone do tego celu? Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10 Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie rolet i żaluzji? Czyszczenie rolet zgodnie z zaleceniami producenta. Pytanie 11 Czy do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk? Nie, zgodnie z SIWZ. Pytanie 12 Jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na preparaty do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający? Nie dotyczy przedmiotowego postępowania. Pytanie 13 Jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na mydło w płynie posiada Zamawiający? Dozownik TORK, dozowniki łokciowe. Pytanie 14 Czy do czyszczenia monitorów komputerowych, klawiatur należy stosować wyłącznie profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu? Tak, do czyszczenia monitorów komputerowych, klawiatur należy stosować profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu Pytanie 15 Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści do tego celu preparat na bazie skażonego etanolu o pełnym spektrum działania? Zamawiający nie posiada lamp bakteriobójczych. Pytanie 16 Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie preparaty do konserwacji podłóg (oprócz podłóg drewnianych i przewodzących), które Wykonawca ma zapewnić, posiadały właściwości antypoślizgowe oraz były odporne na działanie środków dezynfekcyjnych?

3 Tak, wymaga. Pytanie 17 Czy do konserwacji podłóg przewodzących i antystatycznych należy stosować profesjonalne preparaty dopuszczone do stosowania na tego typu powierzchniach? Tak, do konserwacji podłóg przewodzących i antystatycznych należy stosować profesjonalne preparaty dopuszczone do stosowania na tego typu powierzchniach. Pytanie 18 Czy oferta Wykonawcy będzie załącznikiem do umowy? Tak, oferta Wykonawcy stanowić będzie Załącznik nr 5 do Umowy Pytanie 19 Czy na terenie Zamawiającego występują powierzchnie wysokie (np. przeszklenia), których mycie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu? Tak, występują. Pytanie 20 Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie? Wykonawca zapewnia pojemniki do dezynfekcji. Pytanie 21 Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniem do mycia i dezynfekcji wózków do transportu? Nie, nie dysponuje. Pytanie 22 Czy stan techniczny pomieszczeń przeznaczonych do przekazania Wykonawcy do użytkowania tj. szatnie dla pracowników (damska, męska), pomieszczenie na magazyn środków, biuro, pralnię spełniają wymogi Sanepidu? Szatnie spełniają wymogi sanepidu. Pytanie 23 Czy odbiór odpadów oraz brudnej bielizny należy do Zamawiającego a Wykonawca dostarcza powyższe jedynie poza drzwi oddziału? Nie, transport leży po stronie Wykonawcy (Wykonawca dostarcza brudną bieliznę do sortowni a odpady komunalne do śmietnika, a odpady medyczne do magazynu odpadów medycznych) Pytanie 24 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zmian w organizacji pracy (reorganizacja mająca na celu zmniejszenie zatrudnienia) pracowników sprzątających po upływie 12 miesięcy. Nie, zamawiający nie dopuszcza, możliwość przeprowadzenia zmian w organizacji pracy (reorganizacja mająca na celu zmniejszenie zatrudnienia) pracowników sprzątających po upływie 12 miesięcy. Pytanie 25 Czy pomieszczenia udostępniane odpłatnie Wykonawcy będą na wyłączność Wykonawcy?. Tak, będą na wyłączność Wykonawcy.

4 Pytanie 26 Czy do zadań Wykonawcy należy pomoc w dystrybucji posiłków?. Nie, nie należy. Pytanie 27 Czy zmiana pościeli leży po stronie pracowników Zamawiającego? Zmiana pościeli leży po stronie pracowników Zamawiającego, z wyjątkiem pomieszczeń hotelowych na oddziale II (oddz. Alergologii i chorób płuc). Pytanie 28 Czy Zamawiający dopuszcza prania mopów, ścierek oraz odzieży na terenie Szpitala?. Zamawiający nie dopuszcza prania mopów, ścierek oraz odzieży na terenie Szpitala. Pytanie 29 Czy Zamawiający dopuści do stosowania ściereczki jednorazowego użytku? Tak, Zamawiający dopuści. Pytanie 30: Kto zapewnia pojemniki służące do dezynfekcji basenów i nocników? Pojemniki służące do dezynfekcji basenów i nocników zapewnia Wykonawca. Pytanie 31 Czy za zdejmowanie opraw oświetleniowych przewidzianych do mycia odpowiada wykwalifikowany personel Zamawiającego? Za zdejmowanie opraw oświetleniowych przewidzianych do mycia odpowiada wykwalifikowany personel Zamawiającego. Pytanie 32 Czy na terenie Zamawiającego znajdują się okna podlegające mycia z użyciem podnośnika lub z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Jeżeli tak to prosimy o podanie ich powierzchni? Tak, znajdują się (razem 56 okien). Pytanie33 Prosimy o podanie powierzchni wykładzin dywanowych. Powierzchnia wykładzin ok. 100m². Pytanie 34: Zamawiający wymaga od Wykonawców koszy na odpady komunalne i medyczne. Prosimy o podanie ilości poszczególnych koszy wymaganych przez Zamawiającego. W chwili obecnej Zamawiający posiada kosze na odpady komunalne i medyczne, natomiast obowiązek wymiany zużytego kosza będzie leżał po stronie Wykonawcy. Pytanie 35: Zamawiający wymaga od Wykonawcy trzech osób sprzątających w budynku nr 2. Poniżej wyszczególnione są dwie lokalizacje: administracja oraz Przychodnia specjalistyczna + gabinety w przyziemiu + Pracownia Badań Przesiewowych. Prosimy o podanie miejsca pracy oraz godzin wykonywania usługi dla trzeciej osoby.

5 Administracja, Przychodnia oraz Pracownia Badań Przesiewowych to jest jedna lokalizacja. Jeden budynek trzy kondygnacje oraz budynek nr 5 pomieszczenia administracyjne, dlatego potrzebne są 3 osoby). Pytanie 36. Zamawiający wymaga w soboty niedziele i dni wolne od pracy jednej osoby sprzątającej na oddziałach OIOM,V,VI,VII, VIII, I, I, IP. Czy ma to być jedna osoba na wszystkie oddziały czy tez po jednej osobie na każdy wymieniony oddział? Prosimy o informacje, w jakich godzinach ma pracować ta osoba/osoby. Po jednej osobie na każdym oddziale w godzinach od 7 do 19. Pytanie 37. Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga zapewnienia personelu w porze nocnej. Jeżeli tak to prosimy o podanie godzin pracy oraz ilości wymaganego personelu. Nie, Zamawiający nie wymaga zapewnienia personelu w porze nocnej. Pytanie 38. Załącznik nr 4 do SIWZ opisuje organizację personelu. Czy zatem transportem bielizny i odpadów zajmują się wskazane tam osoby pracujące na oddziałach czy też Zamawiający oczekuje poza wymienionym w załączniku nr 4 do SIWZ personelem stworzenia dodatkowej ekipy transportowej Nie, nie wymaga. Pytanie 39. Prosimy o podanie ilości kuchenek oddziałowych wraz z ich lokalizacjami. Wykonawcy nie dotyczą kuchenki oddziałowe. Pytanie 40. Prosimy o informacje ile jest sal operacyjnych obecnie w szpitalu. Prosimy także podać dni i godziny wykonywania zabiegów planowych. Jena sala operacyjna, godziny zabiegów od poniedziałku do piątku 6² Pytanie 41. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający traktuję usługę jako zamówienie całościowe opatrzone jednolitą stawką VAT 23% czy też dopuszcza zastosowanie odrębnych stawek VAT na poszczególne zakresy 23% i zw. Jeżeli tak to prosimy o informację czy Zamawiający wskazuje procentowy udział poszczególnych stawek VAT w całości zamówienia. Zamawiający traktuje usługę jako zamówienie całościowe Pytanie 41. Czy Zamawiający wynajmie pomieszczenie szatni dla pracowników wraz z szafkami pracowniczymi? Tak wraz z szafkami. Pytanie 42. Czy na chwilę obecną pomieszczenia poddane najmowi wymagają jakiegokolwiek remontu? Nie, nie wymagają. Pytanie 43. Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ podaję że wymaga w dni robocze dwie osoby sprzątające na oddziałach szpitalnych V, VI, VII, VIII, I, II w godzinach Czy zamawiający wymaga dwie osoby na wszystkie oddziały czy po dwie osoby na każdym oddziale?

6 Zamawiający wymaga po dwie osoby na każdym oddziale Pytanie 44. Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ podaję że wymaga w dni robocze jedną osobę sprzątającą na oddziałach szpitalnych V, VI, VII, VIII, I, II w godzinach Czy zamawiający wymaga jednej osoby na wszystkie oddziały czy po jednej osoby na każdym oddziale? Zamawiający wymaga po jednej osobie. Pytanie 45. W jakich godzinach Zamawiający wymaga pracownika na oddziale OIOM i oddziale leczenia jednego dnia? Czy to ma być pracownik wspólny dla obu oddziałów czy oddzielny dla każdego? Ma to być pracownik oddzielny dla każdego oddziału ( w godzinach 7-19) Pytanie 46. Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ podaję że wymaga w soboty, niedziele, dni wolne od pracy jedną osobę sprzątającą na oddziałach szpitalnych OIOM, V, VI, VII, VIII, I, II, IP. Czy zamawiający wymaga jednej osoby na wszystkie oddziały czy po jednej osoby na każdym oddziale? W jakich godzinach mają pracować osoby sprzątające w soboty, niedziele i dni wolne od pracy? Zamawiający wymaga po jednej osobie na każdym oddziale (w godzinach 7-19) Pytanie 47. Czy w skład usługi wchodzą jakiekolwiek czynności, które stanowiły by podstawę do zastosowania zwolnionej stawki podatku VAT?, jeśli tak, proszę o oszacowanie procentowe tych usług? Zamawiający traktuje usługę jako zamówienie całościowe. Pytanie 48. Proszę o podanie metrażu powierzchni podlegające polimeryzacji? Około m² Pytanie 49. Proszę podać szczegółowym metraż oddziałów i innych pomieszczeń wchodzących w skład usługi który ogółem stanowi 7000 m²? Oddz.VI około 500 m² Oddz.VII około 500 m² Oddz.VIII około 500 m² Oddz.V wraz z OIOM - około 500 m ² Oddz.I cały budynek pow. użytkowej około 920 m ² Oddz.II cały budynek pow. użytkowej około 1080 m ² Pytanie 50. Ile łóżek znajduje się na poszczególnych oddziałach? Oddz.I- 15 Oddz.II - 30 Oddz.V- 15 OIOM 7 Oddz.VI 25 Oddz.VII -25 Oddz.VII 25 Oddz. Chirurgii Jednego Dnia 26

7 Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian treści SIWZ w następujący sposób: 1. 2 ust. 3 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: Usługa świadczona przez Wykonawcę będzie zgodna z systemem zarządzania jakością ISO 9001 lub lub systemami równoważnymi ust. 3 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie zmienione, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę ust. 4 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy z załączeniem odpowiednich dowodów uzasadniających zasadność zmiany. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu. 4. W 15 Wzoru umowy po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 powyżej obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa determinujących tą zmianę. 5. Pkt III.6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: Usługa świadczona przez Wykonawcę będzie zgodna z systemem zarządzania jakością ISO 9001 lub lub systemami równoważnymi. 6. Ust. 3 pkt 1 formularza ofertowego otrzymuje następujące brzmienie: posiadam certyfikaty zarządzania jakością lub (lub równoważne) oraz zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do przedłożenia ich kopii w terminie określonym w umowie. 7. Zamawiający dołącza dodatkowy załącznik do Plany Higieny.

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/110/08/2013 Warszawa, 16.08.2013 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/21US/06/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr4 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia stanowią usługi : I. Bieżącego utrzymania czystości i dezynfekcji we wszystkich pomieszczeniach: oddziałach, zakładach i pracowniach,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie?

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie? czystościowych, winny być odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom czystości sprzątanych obiektów. Prosimy o potwierdzenie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644-001-18-44 Tel. (032) 266 08 85 Znak: ZP/5/2011 www.imp.sosnowiec.pl Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY: CRZPU/4/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O., PRZY UL. SPORTOWEJ 8 ORAZ SPORTOWEJ 3 W KLESZCZOWIE.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Kraków, dnia 4 grudnia 2014 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek 549-19-96-766

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek 549-19-96-766 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek 549-19-96-766 Chełmek, 14 kwietnia 2015 r. Zaproszenie do udziału w negocjacjach i złożenia ofert w postępowaniu do 30000

Bardziej szczegółowo

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na: oznaczenie postępowania: 03/11/P/2012 Zamawiający: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2 64 113 OSIECZNA specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul.

Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul. Znak sprawy (nr zamówienia publicznego): DIZ / 1 / 2011 Temat opracowania: Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług sprzątania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz części pomieszczeń budynku M Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2602/12 WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Ul. Okólnik 2 00-368 Warszawa Znak sprawy: ZP-6/02/2014/272/W/PS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 962/13 WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16 tel. 43 84 06 800 ; faks: 43 84 06 801 NIP: 832-17-89-610, REGON: 000310143, KRS : 0000022938 Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Okoliczności zawarcia umowy

UMOWA NR.. Okoliczności zawarcia umowy Załącznik nr 5b do siwz GCI. 341- /2012 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012r pomiędzy Gminą Miasta Gdynia -, z siedzibą w Gdyni, przy, reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) Nr Sprawy ZP 7/204 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej

Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej 1. CZĘŚĆ l Postanowienia ogólne 1. Informacja o zamawiającym 1) Zamawiającym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5, w imieniu którego postępowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/007/2012 Kraków, 14.11.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego Akademia Muzyczna w Krakowie, 31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, woj. małopolskie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Kętrzyn od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. SPRAWA NR : PN- MOPS 01/2013 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo