PODSUMOWANIE KADENCJI WÓJTA i RADY GMINY ELBLĄG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE KADENCJI WÓJTA i RADY GMINY ELBLĄG 2010-2014"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE KADENCJI WÓJTA i RADY GMINY ELBLĄG

2 W latach pozyskano ponad 7 ml zł na zadania inwestycyjne i inne ze źródeł zewnętrznych (funduszy Unii Europejskiej, programów rządowych, budżetu samorządu województwa).

3 Najważniejsze zadania zrealizowane w latach

4 Rok 2013 Infrastruktura Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody oraz budowa odcinka sieci wodociągowej oraz rurociągu technologicznego wód spustowych przy ul. Opalowej w m. Gronowo Górne. Inwestycja prowadzona w latach zł

5 Rok 2012 Infrastruktura Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Rok 2012 rozpoczęcie budowy Rok 2014 oddanie obiektu do użytkowania zł, w tym: - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł

6 Rok 2012 Infrastruktura Budowa Filii Gminnej Biblioteki w Nowakowie. Rok 2012 rozpoczęcie budowy Rok 2014 oddanie obiektu do użytkowania zł, w tym: - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł dofinansowanie zł

7 Rok 2011 Infrastruktura Oddanie do użytku kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Nowakowie zbudowanego w ramach rządowego programu Moje Boisko Orlik zł, w tym: - dofinansowanie zł -środki własne zł

8 Rok 2012 Infrastruktura Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Węzinie zł, w tym: - dofinansowanie zł -środki własne zł

9 Rok 2011 Infrastruktura Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją przepompowni ścieków w Gronowie Górnym zł, w tym: - dofinansowanie zł -środki własne zł

10 Rok 2011 Infrastruktura Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - lata zł, w tym: - dofinansowanie zł -środki własne zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - planowane w roku zł

11 Rok 2012 Infrastruktura Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Raczki Elbląskie. -środki własne zł Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowy Dwór Żuławski Karczowizna -środki własne zł

12 Rok 2012 Infrastruktura Przebudowa 300 m odcinka sieci wodociągowej w m. Władysławowo -środki własne zł Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Przezmarku -środki własne zł

13 Rok 2012 Infrastruktura Budowa miejsca wypoczynkowego i biwakowego w Weklicach zł, w tym: - dofinansowanie zł -środki własne zł

14 Rok 2013 Infrastruktura Budowa pieca chlebowego z funkcją grzewczą w świetlicy w Węzinie zł, w tym: - dofinansowanie zł -środki własne zł

15 Infrastruktura Rok 2012 Budowa wiaty drewnianej w Nowakowie. -środki własne zł

16 Rok 2014 Infrastruktura Budowa wiaty drewnianej na placu zabaw w Bielniku Drugim -środki własne zł

17 Rok 2011 Infrastruktura Wyposażenie placu zabaw w Raczkach Elbląskich zł, w tym: - dofinansowanie zł - wkład własny mieszkańców 900 zł - wkład własny gminy zł

18 Rok 2013 Infrastruktura Budowa placu zabaw w Batorowie. - środki własne zł

19 Rok 2012 Infrastruktura Urządzenie placu zabaw w Bielniku Drugim. -środki własne zł

20 Rok 2012 Infrastruktura Urządzenie boiska w Tropach Elbląskich zł, w tym: - dofinansowanie zł -środki własne zł

21 Zadania w zakresie modernizacji dróg

22 Rok 2012 Remonty dróg Przebudowa odcinka drogi Nr 1138N Nowina Czechowo Sierpin w partnerstwie z Powiatem Elbląskim Zakres prac: Ułożenie masy bitumicznej na dł. 1,55 km i szer. 3,50 m Montaż barier ochronnych i budowa zatok mijankowych zł, w tym: - dofinansowanie zł -środki własne zł

23 Rok 2014 Remonty dróg Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N na odcinku Nowakowo - Cieplice Zadanie realizowane w partnerstwie z Powiatem Elbląskim Zakres prac: Ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o dł. 3,2 km - koszt zł -środki własne zł

24 Rok 2014 Remonty dróg Przebudowa odcinka nawierzchni drogi w m. Batorowo Zakres prac: Ułożenie nawierzchni bitumicznej na dł. 432 mb i szer. 5 mb, przebudowa 20 zjazdów oraz skrzyżowania z drogą powiatową. -środki własne zł

25 Rok 2013 Remonty dróg Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w m. Czechowo Zakres prac: Ułożenie płyt drogowych pełnych na dł. drogi 430 mb i szer. 3,0 mb -środki własne zł

26 Rok 2014 Remonty dróg Przebudowa drogi gminnej Nr 400 w m. Nowakowo Trzecie Zakres prac: Ułożenie nawierzchni bitumicznej na dł mb i szer. 3,50 5 mb, przebudowa 7 skrzyżowań, budowa chodnika o dł. 230 mb, montaż ścieków skarpowych, wykopanie nowych rowów odwadniających zł, w tym: - dofinansowanie zł -środki własne zł

27 Rok 2012 Remonty dróg Modernizacja odcinka drogi gminnej Nowotki Kolonia III Zakres prac: Ułożenie masy bitumicznej na dł. 1,1 km i szer. 3,50 m, montaż barier oraz wykonanie zjazdów zł, w tym: - dofinansowanie zł -środki własne zł

28 Rok Remonty dróg Modernizacja drogi Nr N w m. Nowina Zakres prac: Ułożenie nawierzchni bitumicznej na dł mb i szer. 5,50 mb, przebudowa czterech skrzyżowań zł, w tym: - dofinansowanie zł -środki własne zł

29 Rok 2013 Remonty dróg Przebudowa drogi gminnej Nr N w m. Władysławowo Zakres prac: Ułożenie nowej masy bitumicznej na dł. 2,45 km i szerokości 4,0 m oraz wykonanie zatok mijanek zł, w tym: - dofinansowanie zł -środki własne zł

30 Rok 2011 Remonty dróg Remont drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa Zakres prac: Ułożenie nawierzchni z gruzu betonowego kruszonego o gr. 20 cm na dł. 550 mb i szer. 4 mb -środki własne zł Remont drogi w Adamowie Zakres prac: Ułożenie nawierzchni z gruzu betonowego kruszonego o gr. 20 cm na dł. 600 mb i szer. 3,50 mb -środki własne zł

31 Rok 2011 Remonty dróg Remont drogi w Węzinie Zakres prac: Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych typu JOMBA na odcinku drogi 500 mb i szer. 3,80 mb -środki własne zł Remont pętli dla autobusu szkolnego w m. Przezmark Osiedle Zakres prac: Ułożenie nawierzchni z gruzu betonowego kruszonego o gr. 20 cm na dł. 70 mb i szer. 4 mb -środki własne zł

32 Rok 2011 Remonty dróg Remont odcinka drogi Przezmark Pilona Zakres prac: Utwardzenie nawierzchni odcinka drogi o dł. 150 mb i szer. 4 mb szlaką z żużla paleniskowego. -środki własne zł

33 Rok 2011 Remonty dróg Przezmark remont drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych Zakres prac: Utwardzenie drogi na odcinku 280 mb o szer. 4 mb gruzem betonowym kruszonym gr 20 cm., wykonanie kanalizacji deszczowej. -środki własne zł

34 Rok 2014 Remonty dróg Remont trzech odcinków dróg w m. Dłużyna Zakres prac: Ułożenie płyt drogowych typu JOMBA -środki własne zł

35 Remonty dróg Rok 2013 Poprawa stanu technicznego odcinków dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, żwirowej i gruzobetonowej: -środki własne zł - Komorowo Żuławskie Osiedle, Pilona, Gronowo Górne. Zakres prac: Poprawa płyt drogowych i studzienek - Pilona Zakres prac: Remont nawierzchni na dł. 800 mb - Gronowo Górne Zakres prac: Ułożenie nowych pełnych płyt drogowych na dł. 250 m

36 Rok 2013 Remonty dróg Opracowanie projektu technicznego budowy drogi wraz z odwodnieniem w Gronowie Górnym, ul. Rubinowa -środki własne zł Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych - Gronowo Górne ul. Agatowa 600 mb, - Janowo 2,25 km Zakres prac: Usypanie warstwy gruzu betonowego kruszonego o gr. 10 cm -środki własne zł

37 Rok 2012 Remonty dróg Opracowanie projektów na budowę dróg zł, w tym: - Gronowo Górne, ul. Agatowa zł - Gronowo Górne, ul. Kryształowa zł - Gronowo Górne łącznik ul. Opalowej z Kryształową zł - Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych zł

38 Rok 2011 Remonty dróg Budowa zjazdu z drogi powiatowej oraz remont przepustu w m. Raczki Elbląskie Zakres prac: Wymiana przepustu pod przejazdem, odbudowa zjazdu o średnicy 80 cm oraz nawierzchni z gruzu betonowego kruszonego o gr 20 cm. -środki własne zł

39 OŚWIATA

40 Rok Oświata Otwarcie Punktów Przedszkolnych przy współpracy z TPD w Elblągu w miejscowościach: - Węzina - Nowakowo - Gronowo Górne - Pilona

41 Rok Oświata Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w Gminie Elbląg. -środki własne zł

42 Oświata Rok 2011 Podpisanie umowy na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu wspierających indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w ramach projektu Szkoły Gminy Elbląg bliżej ucznia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (podziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych) zł - 75% środki pochodzące z UE, - 25 % środki pochodzące z budżetu państwa

43 Rok 2011 Oświata Comenius Uczenie się przez całe życie zł - 75% środki pochodzące z UE, - 25 % środki pochodzące z budżetu państwa Szkoła wiejska może być nowoczesna zł - 75% środki pochodzące z UE, - 25 % środki pochodzące z budżetu państwa

44 Rok Oświata Realizacja projektu e-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu Szkoleniem objętych zostało 10 nauczycieli. Doposażono szkołę w sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem zł - 75% środki pochodzące z UE, - 25 % środki pochodzące z budżetu państwa

45 Rok 2012 Oświata Podpisanie umowy na realizację projektu e-belfer junior ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym w gminie wiejskiej Elbląg zł - 75% środki pochodzące z UE, - 25 % środki pochodzące z budżetu państwa

46 Rok Oświata rewolucja w Gminie Elbląg zł - 75% środki pochodzące z UE, - 25 % środki pochodzące z budżetu państwa rewolucja w Gminie Elbląg krok II zł - 75% środki pochodzące z UE, - 25 % środki pochodzące z budżetu państwa

47 Rok Oświata Projekty zrealizowane przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Elblągu 1. Równe szanse Lepszy start utworzenie punktu przedszkolnego w Węzinie - dofinansowanie zł 2. Sukces zaczyna się w przedszkolu utworzenie punktów przedszkolnych w Gronowie Górnym i Nowakowie - dofinansowanie zł 3. wzbogacenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP - dofinansowanie zł 4. Punkt Przedszkolny w Pilonie utworzenie punktu przedszkolnego w Pilonie - dofinansowanie zł

48 Prymus Gminy Elbląg Nagradzanie najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum tytułem Prymusa Gminy Elbląg.

49 Pomoc Społeczna

50 Pomoc Społeczna Od bierności do aktywności Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Ma on na celu aktywizację zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych Rok zł - Rok zł - Rok zł - Rok zł

51 WYDARZENIA

52 Rok 2011 Wizyta Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w Urzędzie Gminy Elbląg W dniu 4 października 2011 w Urzędzie Gminy Elbląg odbyło się spotkanie Wójta Gminy Elbląg Genowefy Kwoczek z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem. Podczas spotkania omówiono podstawowe sprawy związane z problemami samorządu Gminy Elbląg.

53 Rok Corocznie odbywały się spotkania z partnerskimi gminami z Ukrainy - Czeczelnik i Niemiec-Barssel.

54 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu systemowego Szkoły Gminy Elbląg bliżej ucznia Rok 2011 Dnia 25 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Elblag została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Elbląg o dofinansowanie projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania zł - 75% środki pochodzące z UE, - 25 % środki pochodzące z budżetu państwa

55 Odnowienie certyfikatu ISO Rok 2012 W dniach września przeprowadzony został audit ponownej certyfikacji w zakresie Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 90001:2009

56 Podpisanie umowy Edukacyjna rewolucja w gminie wiejskiej Elbląg Rok 2012 Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: rewolucja w Gminie Elbląg. Dofinansowanie zł -75% środki pochodzące z UE, - 25 % środki pochodzące z budżetu państwa

57 20-lecie Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym Rok 2012 Dnia 12 października w Zespole Szkół w Gronowie Górnym odbyły się obchody 20-lecia powstania Szkoły Podstawowej.

58 Nadanie imienia i przekazanie sztandaru dla Zespołu Szkół w Nowakowie Rok 2013 W dniu 11 października w Zespole Szkół w Nowakowie odbyła się uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru. Szkoła otrzymała imię Państwowej Straży Pożarnej.

59 Nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim Rok 2013 W lutym 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona do nowej siedziby po byłym Gminnym Ośrodku Kultury w Komorowie Żuławskim.

60 Dożynki Gminne XVI Dożynki Gminne w m. Pilona Organizator - GOK w Komorowie Żuławskim i Szkoła Podstawowa w Pilonie XVII Dożynki Gminne w m. Lisów Organizator Stowarzyszenie Lisowianka XVIII Dożynki Gminne w m. Janów Organizator Stowarzyszenie Janów Drużno- Truso XIX Dożynki Gminne w m. Gronowo Górne Organizator Stowarzyszenie Miłośników Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym Nasza Szkoła

61 Kontynuacja aktywnej promocji Gminy Elbląg na corocznym Jarmarku Św. Dominika odbywającym się w Gdańsku przy aktywnym udziale stowarzyszeń działających na terenie gminy Elbląg. Rok 2011 Stowarzyszenie ART-KOM Rok 2012 Stowarzyszenie Miłośników Nowakowa Terranowa Rok 2013 Stowarzyszenie OSP Weklice Rok 2014 Stowarzyszenie IWA z Władysławowa

62 Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego Uroczystości wręczenia medali od Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

63 Zagrożenie powodziowe Rok 2012 Dnia 14 stycznia 2012 r. w Gminie Elbląg ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy. Główne zagrożenie dotyczyło Wyspy Nowakowskiej, w szczególności obwałowań rzeki Cieplicówki i rzeki Elbląg.

64 Rok 2013 Zagrożenie powodziowe W nocy z 6 na 7 grudnia 2013 r. na obszarze Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg wystąpiło zjawisko tzw. Cofki. Silny wiatr z kierunku północnego spowodował gwałtowny przyrost poziomu wód.

65 Zespół interdyscyplinarny Rok 2012 Dnia 7 lutego 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Elbląg.

66 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Rok W Szkole Podstawowej w Węzinie odbywały się Finały Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej.

67 Rok 2013 XIV Elbląskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Podczas Dni Elbląga na Starym Mieście przed Bramą Targową, Gmina Elbląg wraz ze Stowarzyszeniem OSP Weklice zorganizowała stoisko promocyjno informacyjne.

68 Rok lecie Gminy Elbląg W dniu 14 czerwca odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Elbląg na okoliczność obchodów 40-lecia Gminy Elbląg.

69 Regionalny Kongres Kobiet Rok 2014 Dnia 7 czerwca w Szkole Podstawowej w Węzinie odbył się Pierwszy Regionalny Kongres Kobiet Wiejskich. Organizatorami byli: Urząd Gminy Elbląg, Elbląskie Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Stowarzyszenie Lisowianka.

70 Święto Leszcza Rok 2012 W dniach 1-2 czerwca w miejscowości Nowakowo Gmina Elbląg zorganizowała festyn plenerowy Święto Leszcza. Specjalnymi gośćmi festynu byli przedstawiciele gmin partnerskich z Niemiec i Ukrainy.

71 Bezpieczeństwo

72 Bezpieczeństwo - zakup maszyny TRIO do sypania piasku, - zakup pompy szlamowej, - zakup zestawu do udzielania pierwszej pomocy, - zakup masztu oświetleniowego z agregatem prądotwórczym, - zakup zestawu ratownictwa technicznego, - zakup motopompy,

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA Fot. M. Bauer Fot. E. Soński Fot. E. Soński Spis treści - Informacja Burmistrza str. 2 - Sprawdź

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013 2012/2013 Egzemplarz bezpłatny B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y M i a s t a i G m i n y B r u s y Kładka na Brdzie w Męcikale Posterunek Policji w Brusach Budynek socjalno-sportowy w Brusach Świetlica

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

REDA I N W E S T Y C J E

REDA I N W E S T Y C J E REDA I N W E S T Y C J E 2006-2010 1 REDA W DOBRYM OTOCZENIU Reda to miasto położone w pobliżu Gdyni i Gdańska, w malowniczej pradolinie rzeki Redy i Łeby. Z uwagi na swoje położenie geograficzne, tereny

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny. gminy gdów. Budowa obwodnicy Gdowa. z lotu ptaka. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Biuletyn informacyjny. gminy gdów. Budowa obwodnicy Gdowa. z lotu ptaka. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. 2013 Biuletyn informacyjny gminy gdów Budowa obwodnicy Gdowa z lotu ptaka Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl 2013 2013 słowo wójta słowo wójta Szanowni Państwo, Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach 2010-2014 VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiega końca

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach 2010-2014 VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiega końca DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY październik 204 Miesięcznik * Rok V * Nr 8(69) * nakład 000 egz. * październik 204 rok * egz. bezpłatny * ISSN 898-224 Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Inwestycje roku 2013. Ponad 5,5 mln na inwestycje. Dane teleadresowe: W numerze:

Inwestycje roku 2013. Ponad 5,5 mln na inwestycje. Dane teleadresowe: W numerze: 15.12.2013 Dane teleadresowe: Urząd Gminy Wielkie Oczy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy tel. 16 6310126 e-mail:ug@ strona internetowa: Facebook: www.facebook.com/gminawielkieoczy Przygotowanie: Centrum

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014

PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014 Szanowni Państwo, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego. Ostatnie cztery lata przyniosły

Bardziej szczegółowo

Świetlice wiejskie. o powierzchni 55 m 2. Rok później w ramach tego samego projektu rozbudowana została świetlica w Żalnie.

Świetlice wiejskie. o powierzchni 55 m 2. Rok później w ramach tego samego projektu rozbudowana została świetlica w Żalnie. Świetlice wiejskie Od 2012 roku mieszkańcy miejscowości Piastoszyn mogą cieszyć się nowo wyremontowaną świetlicą wiejską. Inwestycja swoim zakresem objęła remont dachu świetlicy, docieplenie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

KADENCJA. Samorządu Gminy Alwernia

KADENCJA. Samorządu Gminy Alwernia KADENCJA Samorządu Gminy Alwernia 2010/2014 Szanowni Państwo Koniec kadencji jest zawsze okazją do refleksji i podsumowania, co udało nam się wspólnie w ciągu czterech lat dokonać. Mijająca kadencja 2010-2014

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 1687 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2011 WÓJTA GMINY NIECHLÓW. z dnia 30 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2011 WÓJTA GMINY NIECHLÓW. z dnia 30 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2011 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2010 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI Gmina Stegna 2 Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Na Państwa ręce składam sprawozdanie z pracy naszej Gminy za lata 2010 2014. Zachęcam do zapoznania się z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku

Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku Szanowni Państwo, Gmina Tarczyn pięknieje, staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia, łącząc w sobie standardy nowoczesności i kultywację wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo