str. 1 str. 2 str. 8-9 str str. 12 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 WE WROCŁAWIU WE WROCŁAWIU str. 15 NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W KONTAKTACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 1 str. 2 str. 8-9 str. 10-11 str. 12 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 WE WROCŁAWIU WE WROCŁAWIU str. 15 NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W KONTAKTACH"

Transkrypt

1

2 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI str. 1 str. 2 INFORMACJE O EGZAMINACH WIGILIA IZBOWA str. 3 WIZYTA W IZBIE DELEGATA EXPO 2012 str. 3 str. 5 str. 6 KONFERENCJE POŚWIĘCONE KSZTAŁCENIU ZAWODOWEMU WYMIANA MŁODZIEŻY Z ARRAS POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z BIUREM KONSULTACYJNYM ZDZISŁAW WOLAŃSKI str. 7 TADEUSZ KOLAŃCZYK - POETA, RZEMIEŚLNIK... Szanowni Czytelnicy, str. 8-9 str URZĄD MARSZAŁKOWSKI - BIURO KOORDYNACJI WDRAŻANIA DOLNOŚLĄSKIEJ STRATEGII INNOWACJI FORMY PIERNIKARSKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU Oddajemy w Wasze ręce trzeci numer naszego czasopisma Nowiny Rzemieślnicze. Znajdziecie Państwo w nim wiele ciekawych informacji dotyczących działań naszej Izby na rzecz środowiska rzemieślniczego w okresie ostatnich kilku miesięcy. Jednym z najważniejs z ych w ydar zeń był o pr z yjęcie Izby w poczet członków Parlamentu Hanzeatyckiego, a także podpisanie porozumień o współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą oraz Dolnośląską Izbą Rolniczą. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca międzynarodowa mi.in z Izbą Rzemieślniczą w Arras we Francji i z Regionem Środkowej Bothni w Finlandii. Przedstawiliśmy w tym numerze także sylwetkę naszego poety - rzemieślnika, Tadeusza Kolańczyka z Głogowa, który jest także muzykiem, śpiewakiem i działaczem samorządu rzemieślniczego. Z przyjemnością informujemy Was także o wręczeniu nagrody Syzyfa 2006 i Prezydenta Roku Rafałowi Dutkiewiczowi oraz wyróżnieniem Jego Eminencji Kardynała Henryka Gulbinowicza honorowym tytułem mistrza w trakcie spotkania wigilijnego w którym tak licznie wzięliście udział. str. 12 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 WE WROCŁAWIU - SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI str. 13 POŻEGNANIE PANI DYREKTOR WOLEK str. 13 DOLNOŚLĄSKI GRYF DLA RZEMIEŚLNIKA! str. 14 NAGRODA SYZYF 2006, PREZYDENT ROKU str. 14 WIZYTA MINISTER RZEMIOSŁA I TURYSTYKI SENEGALU WE WROCŁAWIU str. 15 NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W KONTAKTACH Z NIEMIECKIMI PRZĘDSIĘBIORCAMI - KONTYNUACJA str. 16 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY DOLNOŚLĄSKĄ IZBĄ RZEMIEŚLNICZĄ A ZACHODNIĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ str. 17 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY DOLNOŚLĄSKĄ IZBĄ RZEMIEŚLNICZĄ A ZACHODNIĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ str. 17 POROZUMIENIE Z DOLNOŚLĄSKĄ IZBĄ ROLNICZĄ str. 18 CECH BOLESŁAWIEC str. 18 DREZDEŃSKIE ŚWIĘTO MISTRZA str. 19 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBANIU Zapraszam do lektury str. 18 str. 18 TARGI NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIE I DOM STOPKA REDAKCYJNA Prezes Izby Zbigniew Ładziński

3 1 Z ŻYCIA IZBY - DZIAŁANIA OŚWIATOWE Informacje o egzaminach BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 Do egzaminów czeladniczych w 2007 r. przystąpiło 1485 kandydatów, w tym 1339 absolwentów nauki zawodu oraz 86 kandydatów z wolnego naboru. Spośród łącznej liczby osób, które przystąpiły do egzaminu czeladniczego-88,3% złożyło egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskało świadectwo czeladnicze. Komisje egzaminacyjne przeprowadziły 146 egzaminów w 34 zawodach. W niżej podanej tablei przedstawiono zestawienie liczby lp Zawód Czeladnicze 1. Betoniarz-zbrojarz 3-2. Bioenergoterapeuta Blacharz Blacharz samochodowy Cukiernik Dekarz Elektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektryk Fotograf Fryzjer Glazurnik Introligator Kamieniarz Kominiarz Krawiec Kucharz Lakiernik Malarz-tapeciarz Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik precyzyjny 2-22 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter izolacji budowlanych Monter-elektronik Murarz Piekarz Posadzkarz 2-28 Rusznikarz Rzeźnik-wędliniarz Stolarz Ślusarz Tapicer Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Złotnik-jubiler 1 - osób przystępujących do egzaminów czeladniczych w rozbiciu na zawody. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej osób przystąpiło do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer (około 20% ogółu zdających). Zawody cieszące się nieustannie największym zainteresowaniem młodzieży oprócz fryzjera to: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, stolarz. W tych zawodach do egzaminów czeladniczych przystąpiło ok. 70% ogółu osób zdających. W 2007 r. Izba przeprowadziła 62 egzaminy mistrzowskie, do których przystąpi- Ilość egzaminów Mistrzowskie ło 133 kandydatów, z tego 129 osób zdało z wynikiem pozytywnym i uzyskało dyplomy mistrzowskie. Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie: kucharz (około 16% ogółu zdających), glazurnik, murarz, stolarz (około 8% ogółu zdających). Więcej informacji na ten temat można uzyskać w: Dziale Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych tel : (071) wew. 43 lub 59 RAZEM :

4 2 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Wigilia Izbowa 13 grudnia br. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego odbyła się wspólna uroczystość wigilijna Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i Zachodniej Izby Gospodarczej. Partnerska współpraca pomiędzy naszymi Izbami owocuje coraz częstszymi przedsięwzięciami i spotkaniami służącymi integracji przedsiębiorców. Wspaniała oprawa tego wieczoru była zasługą naszego gospodarza Metropolity Wrocławskiego Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Na specjalne zaproszenie przybył również Jego Eminencja Ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz. Momentem szczególnym podczas tej wigilii było wyróżnienie dla Ks. Kardynała Gulbinowicza. W uznaniu Jego zasług dla dolnośląskiego rzemiosła, Kapituła przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej, w skład której wchodzą również Prezesi naszych Izb Partnerskich, przyznała Jego Wyróżnienie J.E. Kardynała Gulbinowicza przez prezesów Grzegorza Dzika i Zbigniewa Ładzińskiego. W przemiłej atmosferze odśpiewano kolędy i składano sobie życzenia. Licznie przybyli rzemieślnicy i przedsiębiorcy zachwycali się wspaniałymi potrawami, które mieli okazje próbować. Także wrocławscy cukiernicy nie zawiedli. Specjalny tort na tą okazję przygotował Pan Sergiusz Siemionko. Spotkanie uświetnił swoim występem wrocławski zespół przedszkolaków Jedlinioczek. Eminencji Tytuł Mistrza Honorowego. Prezes Izby Pan Zbigniew Ładziński wręczył Ks. Kardynałowi historycznyty strój starszyzny cechowej dedykacją oraz ozdobny dyplom. Ks. Kardynał Gulbinowicz jest pierwszą osobą wyróżnioną przez Kapitułę. Kapituła chce w ten sposób honorować wybitne osoby spoza rzemiosła, które poniosły znaczne zasługi dla naszego środowiska. Wręczone zostały także Złote Medale Kilińskiego dla Pana Grzegorza Dzika, prezesa Zachodniej Izby Gospodarczej oraz dla Pana Leszka Grali, prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Obaj Panowie przyczynili się w sposób znakomity do wykreowania współpracy pomiędzy dolnośląskimi samorządami gospodarczymi.

5 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Wizyta w Izbie Delegata Expo 2012 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 W dniu 8 sierpnia br. we Wrocławiu gościł Pan Moctar Diakhate, Dyrektor Departamentu Rzemiosła w Ministerstwie Turystyki i Rzemiosła Senegalu, przedstawiciel do BIE. Wizyta miała związek z kandydowaniem Wrocławia do organizacji EXPO 2012; zaproszenie wystosował Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz. W programie wizyty oprócz spotkania z Prezydentem Wrocławia oraz dyrektorem Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego, znalazła się również wizyta w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej. Na spotkaniu obecny był Prezes Izby, Pan Zbigniew Ładziński, Dyrektor Izby Marcin Chromicz, Pani Justyna Kaczorek z Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia. Rozmowy przebiegały w niezwykle miłej atmosferze; zaprezentowaliśmy strukturę i charakter rzemiosła w Polsce, mieliśmy możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem rzemiosła w Senegalu wzorowanym na modelu francuskim. W Afryce Zachodniej Senegal należy do państw najbardziej stabilnych gospodarczo i politycznie. W stolicy państwa Dakarze co roku ma swoją metę najsłynniejszy rajd samochodowy DAKAR. Do głównych dziedzin gospodarki zalicza się rolnictwo i turystyka. Rzemiosło odgrywa w Senegalu znaczącą rolę wypełniając lukę w gospodarce zajmowaną w krajach bardziej rozwiniętych przez mały i średni przemysł. Najlepszym dowodem na ważną pozycję rzemiosła jest umocowanie go na szczeblu ministerialnym w rządzie Senegalu - Ministerstwo Turystyki i Rzemiosła, Pan Diakhate bardzo pozytywnie wypowiedział się o przebiegu wizyty i przeprowadzonych spotkaniach, wyraził również nadzieję, że jej następstwem będzie zacieśnienie współpracy w dziedzinie rzemiosła, turystyki i handlu. Podtrzymał swoją opinię o Wrocławiu, jako najlepszym kandydacie na organizatora Expo W rozmowach (których kontynuacja miała miejsce 14 sierpnia w Dakarze z udziałem Pana Ambasadora Andrzeja Łupiny) poruszone zostały następujące tematy: I. Dwu lub czterotygodniowe staże rzemieślników senegalskich w Polsce(ok. 10 osób). W myśl wstępnych ustaleń poczynionych z Prezesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Panem Zbigniewem Ładzińskim, staże te mogłyby się odbyć przed końcem 2008 roku. Pan Diakhate przekaże sugestie związane z dziedzinami, w których miałyby odbyć się w/w staże. II. Udziału reprezentacji Senegalu we wrześniowych Targach Turystycznych w Warszawie, na zaproszenie ministra Olendzkiego dla Pani Minister Turystyki Senegalu. III. Perspektywy rozwoju współpracy w zakresie handlu i przemysłu Zdaniem pana Diakhate obserwowany stabilny rozwój gospodarki Polski, upoważ- Pan Moctar DIAKHATE, Dyrektor Departamentu Rzemiosła w Ministerstwie Turystyki i Rzemiosła Senegalu. nia nasz kraj do ubiegania się o miano lidera Europy Wschodniej w zakresie współpracy ekonomicznej z Senegalem oraz pozostałymi krajami Afryki Zachodniej. Mamy nadzieję, że te kontakty zaowocują w niedalekiej przyszłości nawiązaniem bliskiej współpracy z Senegalem. Byłoby wskazane stworzenie polskiego lobby w Senegalu promującego m.in. polską gospodarkę, a w szczególności rzemiosło. Przekazując nasze doświadczenie w tej dziedzinie mielibyśmy możliwość nawiązania ciekawych kontaktów gospodarczych i handlowych. Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Konferencje poświęcone kształceniu zawodowemu W dniach listopada 2007 r., Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Wydział Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego wspólnie z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą zorganizowały cykl konferencji poświęconych omówieniu spraw związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym. Odbyły się one kolejno w Lubaniu, Legnicy, Świdnicy oraz Wrocławiu. Uczestnikami konferencji byli: dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i kierownicy praktyk zawodowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (przedstawiciele gmin), przedstawiciele Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i Cechów. Tematy konferencji przedstawiały się następująco: 1. Aktualne przepisy prawne dotyczące kształcenia zawodowego i ustawicznego. 2. Klasyfikacja zawodów i obudowa programowa kształcenia zawodowego. 3. Kształcenie młodocianych. Zadania i obowiązki jednostek samorzątu terytorialnego wynikające z dofinansowania z budżetu Państwa kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 4. Organizacja nauki zawodu w Rzemiośle. W konferencjach w Świdnicy i Wrocławiu wziął udział Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego Maciej Prószyński. (RW) 3

6 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Hanse Parlament Dnia 08 listopada 2007 na Walnym Zgromadzeniu Parlamentu Hanzeatyckiego w Wilnie w poczet jego członków została jednogłośnie przyjęta Dolnośląska Izba Rzemieślnicza. Obecny na tej uroczystości Prezes Izby Pan Zbigniew Ładziński przedstawił naszą Izbę oraz zakres naszej działalności. Na wielkie podziękowanie zasługuje serdeczne przyjęcie ze strony władz i członków Parlamentu z jakim spotkał się nasz Prezes i nasza Izba. Hanse Parlament to forma stowarzyszenia powstała w Hamburgu w 1994 roku z inicjatywy izb rzemieślniczych i organizacji wspierających MŚP z regionu Morza Bałtyckiego. Hanse Parlament skupia organizacje ze struktur rzemiosła, Izby rzemieślnicze oraz Izby przemysłowo - handlowe z regionu Morza Bałtyckiego. Należą do niej liczne Izby Rzemieślnicze z Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Norwegii, Szwecji i Danii. Prezesi Izb Dolnośląskiej i Opolskiej, Zbigniew Ładziński, Tadeusz Staruch i dyr. Karol Grzybowski Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego dr Jürgen Hogeforster z prezesem DIR Członkostwo w tych strukturach daje szerokie możliwości i perspektywy udziału w interesujących międzynarodowych projektach i stażach dla członków Izby oraz pracowników DIR. Uczestnictwo w wyjazdach, wymianach doświadczeń oraz stażach zagranicznych jest pokrywane z budżetu projektów. Prace Parlame nt u H a n z e at yc k ie go s ą w s p ó ł fi n a n s ow a ne pr z e z Un i ę E u rop e js k ą w ramach programu INTERREG III B Hanse Parlament realizuje również program Baltic Education - dotyczący uznawalności świadectw kształcenia zawodowego w Regionie Morza Bałtyckiego oraz Bon Courage wspierajacy sektor MiŚP w Europie do wyszukiwania i wykorzystania potencjału rynku wewnętrznego. Więcej informacji o Hanse Parlament na: 4

7 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wymiana młodzieży z Arras Na zaproszenie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej w dniach od 15 do 20 października przebywała we Wrocławiu grupa 10 uczniów z Arras w zawodach mechanik samochodowy i blacharz. Tematem wymiany było zapoznanie się z realiami polskiego systemu kształcenia zawodowego w rzemiośle oraz wizyta studyjna w zakładach mechaniki pojazdowej i blacharskich. W pierwszym dniu wizyty francuscy goście odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Dawida we Wrocławiu, który jest współorganizatorem wymiany uczniów. Poznali tu swoich polskich kolegów, którzy na wiosnę przyszłego roku będą uczestnikami drugiej części wymiany młodzieży tym razem we Francji w Arras. Pani Czesława Gersztyn Dyrektor ZSZ nr 5, przywitała gości, a Pani Zofia Kawecka zapoznała ich z zasadami kształcenia zawodowego w Polsce. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, młodzież uczestniczyła w quizach, zadawała sobie nawzajem pytania dotyczące sposobów nauki zawodu, zwiedzona została także cała szkoła i pracownie zawodowe. W drugim dniu wizyty młodzież odwiedziła zakłady rzemieślnicze. Blacharze poznali zakłady Panów Tadeusza Wawrucha, Stanisława Stanisławczyka oraz Wacława Łebskiego. Z kolei mechanicy spędzili dzień w zakładzie Pana Andrzeja Bielskiego. Sposób prowadzenia napraw w naszych zakładach wzbudził duże zainteresowanie, które przejawiało się w konieczności odpowiedzi na mnóstwo i nt e re s uj ą c yc h p y t a ń. Tr z e c ie go d n i a w i z y t y, w s z y s c y go ś c ie w r a z z polskimi kolegami odwiedzili Firmę Mirosław Wróbel Sp. z o.o. autoryzowanego dealera Mercedes-Benz. Dzięki uprzejmości Pana Wizyta uczniów z Arras w Salonie Mercedes-Benz Mirosław Wróbel Wizyta uczniów z Arras w Salonie Mercedes-Benz Mirosław Wróbel Mirosława Wróbla i jego pracowników m.in. Dyrektora Tadeusza Kotlarskiego, panów Pawła Roeslera i Mikołaja Brońskiego mogliśmy się dogłębnie zapoznać z pełnym spektrum funkcjonowania Firmy, również ze sposobem kształcenia uczniów. Po południu na zaproszenie Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Pana Zbigniewa Ładzińskiego, nasi goście odwiedzili siedzibę Izby gdzie wymienili wrażenia z przebiegu wizyty, a z rąk Prezesa otrzymali okolicznościowe upominki. W ostatnim dniu nasi goście zwiedzili wraz z przewodnikiem miasto. Niezapomniane wrażenie zrobiła na nich Panorama Racławicka oraz liczne zabytki Wrocławia. W restauracji Pod Złotym Kotem wszyscy uczestnicy wymiany spotkali się na uroczystym obiedzie. Młodzież wymieniła przygotowane z tej okazji prezenty. Wizyta ta jest początkiem odnowy ścisłej współpracy pomiędzy naszą Izbą, a Izbą Rzemieślniczą w Arras. W kolejnych etapach wymiany planujemy wydłużenie czasu wizyt i połączenie ich z praktykami w zakładach oraz rozszerzenie współpracy na inne zawody. Szczególnie ważne jest to, że inicjatywa ta spotkała się ze wspaniałym przyjęciem ze strony wrocławskich rzemieślników. Wypada w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje tej wizyty. Oprócz osób już wymienionych, d z i ę k uj e my P a nu Zy g mu nt ow i S k r z y pk ow i z a or g a n i z a c j ę w i z y t w zakładach, Pani Dyrektor Czesławie Gersztyn za zielone światło dla podjęcia trudu kolejnej już wymiany młodzieży w szkole na ulicy Dawida, Pani Zofii Kaweckiej i Panu Mariuszowi Brożkowi nauczycielom i opiekunom młodzieży z ZSZ nr 5, opiekunom g r up y z A r r a s Pa nu Ja c qu e s ow i D e l at t re i Pa n i I z a b e l le A nd r y s i a k, a także młodzieży, która wykazała duże zaangażowanie w czasie wizyty, zadbała o zagospodarowanie czasu wolnego i pomimo bariery językowej bez większych problemów nawiązała kontakt z kolegami z Francji. (MR) 5

8 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Porozumienie o współpracy z biurem konsultacyjnym Zdzisław Wolański Wychodząc naprzeciw potrzebom branży metalowej oraz chcąc wspierać warunki profesjonalnego działania firm z tej branży, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu na czele z Prezesem Izby Panem Zbigniewem Ładzińskim podjął decyzję o nawiązaniu współpracy w dziedzinie uzyskiwania kwalifikacji spawalniczych i szeroko rozumianego doradztwa z Panem Zdzisławem Wolańskim prowadzącym działalność audytorską i konsultacyjną w tej dziedzinie. Zawarte w dniu 27 sierpnia 2007 roku porozumienie przewiduje m.in.: Biuro Konsultacyjne INDUSTRIEBERATUNG Zdzisław M. Wolański zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do świadczenia Uroczyste podpisanie porozumienia na rzecz Izby, jej członków oraz instytucji współpracujących z Izbą na podstawie odrębnych umów i porozumień, następujących usług: 1. Doradztwa przemysłowego w zakresie spawalnictwa, w tym: - projektowania, nadzoru, realizacji i optymalizacji zmechanizowanych stanowisk i linii spawalniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień robotyzacji, - przygotowania przedsiębiorstw do certyfikacji wg norm niemieckich, - dopuszczenia technologii spawalnictwa, wg DIN EN ISO (EN 288-3). 2. Audytowania kwalifikacji przedsiębiorstw wg DIN Konstrukcje stalowe. 3. Umożliwienia podnoszenia kwalifikacji/uzyskiwania certyfikacji, niemieckich norm i przepisów, między innymi: DIN Spawanie pojazdów szynowych oraz DB AG RL826 Spawanie dróg szynowych Oberbau Kwalifikacja zakładów. 4. We współpracy z akredytowanymi jednostkami certyfikacyjnymi oferowanie możliwości uzyskania certyfikacji systemów zarządzania jakością wg EN ISO 90001:2000 oraz EN ISO 3834 ff (EN 729 ff). 5. Doradztwa w zakresie przygotowania przedsiębiorstw do wprowadzenia systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wg EN ISO 3834 ff (EN 729 ff). 6. Doradztwa w zakresie przygotowania przedsiębiorstw do auditu Federalnego Urzędu Kolejowego (EBA). 7. Oferowania możliwości zakupu urządzeń kontrolno-pomiarowych i urządzeń rejestrujących parametry procesów spawania łukowego oraz zgrzewania rezystancyjnego. 8. Doradztwa w zakresie sprawdzania umów/kontraktów z kontrahentami niemieckimi. Mamy nadzieję, że współpraca ta umożliwi realną pomoc zainteresowanym firmom w uzyskaniu najwyższej jakości certyfikatów, jak również w innych wyżej wymienionych dziedzinach. Serdeczne zapraszamy do współpracy. 6

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 15 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Na co należy zwrócić uwagę w kontaktach z niemieckimi partnerami - uwagi praktyczne Część druga - kontynuacja z poprzedniego numeru biuletynu 4. Wezwania do zapłaty Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Na targach Po Mistrzowsku Dolnośląscy przedsiębiorcy odwiedzili Drezdeńskie. Seminarium ochrony środowiska

Na targach Po Mistrzowsku Dolnośląscy przedsiębiorcy odwiedzili Drezdeńskie. Seminarium ochrony środowiska WYDARZENIA Seminarium ochrony środowiska Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu z myślą o potrzebach rzemieślników rozpoczęła od października br. we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Pismo rzemieślników i przedsiębiorców wydawnictwo bezpłatne nr 18 jesień 2012 ISSN 1898-1968 Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu W numerze: Zjazd Delegatów Izby Nowy członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 1/2 marzec/czerwiec 2008 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY SHOW FRYZJERSKIE I METAMORFOZY WOŚP WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW

Bardziej szczegółowo

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Pismo rzemieślników i przedsiębiorców - wydawnictwo bezpłatne nr 27 zima 2014 ISSN 1898-1968 Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZIENIA WSZYSTKIM CZYTELNIKOM NOWIN RZEMIESLNICZYCH

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2015 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY Dobre praktyki przyjazne nie tylko środowisku Moja firma moją pasją, czyli W. Łasińskiego umiłowanie pracy...

Bardziej szczegółowo

Z RZEMIOSŁEM ŁATWIEJ, BEZPIECZNIEJ, RAŹNIEJ

Z RZEMIOSŁEM ŁATWIEJ, BEZPIECZNIEJ, RAŹNIEJ Nr 01 2012/13 Z RZEMIOSŁEM ŁATWIEJ, BEZPIECZNIEJ, RAŹNIEJ Przemyska fontanna z niedźwiadkiem ufundowana staraniem Przemyskich rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Przemyślu w 1964r. Związek

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

Dent-a-Medical Sp. z o.o. wyró niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym

Dent-a-Medical Sp. z o.o. wyró niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym 15 INFORMACJE BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Izba Rzemieślnicza ma nowego dyrektora Obowiązki dyrektora Izby od dnia 10. października 2008 r. pełni dr inż. Zbigniew Blumczyński - absolwent Wydziału

Bardziej szczegółowo

NR 10, kwiecień 2010 ISSN 1898-1968. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

NR 10, kwiecień 2010 ISSN 1898-1968. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej ISSN 1898-1968 NR 10, kwiecień 2010 Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej W numerze: >> Protest wrocławskich przedsiębiorców wobec drastycznych podwyżek. >> Konferencja na temat społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY 1 Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W OLSZTYNIE W ROKU 2012 OLSZTYN LUTY 2013 Miejski Urząd Pracy Al. Piłsudskiego 64b 10-450 Olsztyn tel. 89 537 28 00 fax. 89 537 28 01

Bardziej szczegółowo

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny 2/3 (10) / 2011 Po r t al KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Profesor Marek Belka dhc Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Profesor Andrzej Gospodarowicz dhc Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy POWT Polska - Saksonia

Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy POWT Polska - Saksonia Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy POWT Polska - Saksonia Projekt Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy -

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO

GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO Drodzy Gimnazjaliści! Przed Wami trudny moment wyboru ponadgimnazjalnej szkoły. Bardzo nam zależy, abyście podjęli te decyzje z rozwagą i odpowiedzialnością. W tym celu przygotowaliśmy informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Projekty Izby BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

Projekty Izby BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Projekty Izby W okresie od lipca do października 2009 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, przy współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, zorganizowała kilkutygodniowe

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Poznaj siebie. Zainteresowania. Uzdolnienia. Warto ci. Temperament. Cechy charakteru. Stan zdrowia

Poznaj siebie. Zainteresowania. Uzdolnienia. Warto ci. Temperament. Cechy charakteru. Stan zdrowia Poznaj siebie Na Twoje predyspozycje do wykonywania określonego zawodu mają wpływ: Zainteresowania Każdy z nas posiada zainteresowania, choć nie zawsze potrafimy je nazwać i o nich mówić. A naprawdę warto,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: STR. 2 Ogłoszenia i informacje. 4 Z życia Cechu. 8 Agencja pośrednictwa pracy. 9 Informacje Związku Rzemiosła Polskiego

Spis treści: STR. 2 Ogłoszenia i informacje. 4 Z życia Cechu. 8 Agencja pośrednictwa pracy. 9 Informacje Związku Rzemiosła Polskiego ul. Gen. Józefa Hallera 18 tel. (0-58) 672-25-11, www.cechwejherowo.pl 84 200 Wejherowo (0-58) 672-44-87 e-mail: biuro@cechwejherowo.pl NIP 588-14-53-944 tel. fax. (0-58) 672-28-28 REKLAMA ING BANK ŚLĄSKI

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych.

WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych. WYDARZENIA Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych. BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu zgłosił do

Bardziej szczegółowo

Ty też możesz zostać przedsiębiorcą. strona 6

Ty też możesz zostać przedsiębiorcą. strona 6 XII 2011 Zatrudnij nianię Zatrudnienie niani jest idealnym rozwiązaniem dla pracujących rodziców. strona 17 Vivat Akademia... strona 5 Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Ty też możesz

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Wywiad z JM Rektorem Politechniki Opolskiej prof. dr. hab. inż. Piotrem Wachem

Wywiad z JM Rektorem Politechniki Opolskiej prof. dr. hab. inż. Piotrem Wachem Stawiamy na rozwój Wywiad z Wywiad z JM Rektorem Politechniki Opolskiej prof. dr. hab. inż. Piotrem Wachem Panie Rektorze Politechnika Opolska jest uczelnią odwołującą się do 45-letniej tradycji. Jakie

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013 VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców styczeń/luty 2013 1 2 styczeń/luty 2013 Szanowni Państwo Lubuskie firmy nagrodzone - laureaci

Bardziej szczegółowo