str. 1 str. 2 str. 8-9 str str. 12 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 WE WROCŁAWIU WE WROCŁAWIU str. 15 NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W KONTAKTACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 1 str. 2 str. 8-9 str. 10-11 str. 12 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 WE WROCŁAWIU WE WROCŁAWIU str. 15 NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W KONTAKTACH"

Transkrypt

1

2 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI str. 1 str. 2 INFORMACJE O EGZAMINACH WIGILIA IZBOWA str. 3 WIZYTA W IZBIE DELEGATA EXPO 2012 str. 3 str. 5 str. 6 KONFERENCJE POŚWIĘCONE KSZTAŁCENIU ZAWODOWEMU WYMIANA MŁODZIEŻY Z ARRAS POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z BIUREM KONSULTACYJNYM ZDZISŁAW WOLAŃSKI str. 7 TADEUSZ KOLAŃCZYK - POETA, RZEMIEŚLNIK... Szanowni Czytelnicy, str. 8-9 str URZĄD MARSZAŁKOWSKI - BIURO KOORDYNACJI WDRAŻANIA DOLNOŚLĄSKIEJ STRATEGII INNOWACJI FORMY PIERNIKARSKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU Oddajemy w Wasze ręce trzeci numer naszego czasopisma Nowiny Rzemieślnicze. Znajdziecie Państwo w nim wiele ciekawych informacji dotyczących działań naszej Izby na rzecz środowiska rzemieślniczego w okresie ostatnich kilku miesięcy. Jednym z najważniejs z ych w ydar zeń był o pr z yjęcie Izby w poczet członków Parlamentu Hanzeatyckiego, a także podpisanie porozumień o współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą oraz Dolnośląską Izbą Rolniczą. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca międzynarodowa mi.in z Izbą Rzemieślniczą w Arras we Francji i z Regionem Środkowej Bothni w Finlandii. Przedstawiliśmy w tym numerze także sylwetkę naszego poety - rzemieślnika, Tadeusza Kolańczyka z Głogowa, który jest także muzykiem, śpiewakiem i działaczem samorządu rzemieślniczego. Z przyjemnością informujemy Was także o wręczeniu nagrody Syzyfa 2006 i Prezydenta Roku Rafałowi Dutkiewiczowi oraz wyróżnieniem Jego Eminencji Kardynała Henryka Gulbinowicza honorowym tytułem mistrza w trakcie spotkania wigilijnego w którym tak licznie wzięliście udział. str. 12 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 WE WROCŁAWIU - SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI str. 13 POŻEGNANIE PANI DYREKTOR WOLEK str. 13 DOLNOŚLĄSKI GRYF DLA RZEMIEŚLNIKA! str. 14 NAGRODA SYZYF 2006, PREZYDENT ROKU str. 14 WIZYTA MINISTER RZEMIOSŁA I TURYSTYKI SENEGALU WE WROCŁAWIU str. 15 NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W KONTAKTACH Z NIEMIECKIMI PRZĘDSIĘBIORCAMI - KONTYNUACJA str. 16 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY DOLNOŚLĄSKĄ IZBĄ RZEMIEŚLNICZĄ A ZACHODNIĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ str. 17 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY DOLNOŚLĄSKĄ IZBĄ RZEMIEŚLNICZĄ A ZACHODNIĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ str. 17 POROZUMIENIE Z DOLNOŚLĄSKĄ IZBĄ ROLNICZĄ str. 18 CECH BOLESŁAWIEC str. 18 DREZDEŃSKIE ŚWIĘTO MISTRZA str. 19 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBANIU Zapraszam do lektury str. 18 str. 18 TARGI NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIE I DOM STOPKA REDAKCYJNA Prezes Izby Zbigniew Ładziński

3 1 Z ŻYCIA IZBY - DZIAŁANIA OŚWIATOWE Informacje o egzaminach BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 Do egzaminów czeladniczych w 2007 r. przystąpiło 1485 kandydatów, w tym 1339 absolwentów nauki zawodu oraz 86 kandydatów z wolnego naboru. Spośród łącznej liczby osób, które przystąpiły do egzaminu czeladniczego-88,3% złożyło egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskało świadectwo czeladnicze. Komisje egzaminacyjne przeprowadziły 146 egzaminów w 34 zawodach. W niżej podanej tablei przedstawiono zestawienie liczby lp Zawód Czeladnicze 1. Betoniarz-zbrojarz 3-2. Bioenergoterapeuta Blacharz Blacharz samochodowy Cukiernik Dekarz Elektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektryk Fotograf Fryzjer Glazurnik Introligator Kamieniarz Kominiarz Krawiec Kucharz Lakiernik Malarz-tapeciarz Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik precyzyjny 2-22 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter izolacji budowlanych Monter-elektronik Murarz Piekarz Posadzkarz 2-28 Rusznikarz Rzeźnik-wędliniarz Stolarz Ślusarz Tapicer Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Złotnik-jubiler 1 - osób przystępujących do egzaminów czeladniczych w rozbiciu na zawody. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej osób przystąpiło do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer (około 20% ogółu zdających). Zawody cieszące się nieustannie największym zainteresowaniem młodzieży oprócz fryzjera to: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, stolarz. W tych zawodach do egzaminów czeladniczych przystąpiło ok. 70% ogółu osób zdających. W 2007 r. Izba przeprowadziła 62 egzaminy mistrzowskie, do których przystąpi- Ilość egzaminów Mistrzowskie ło 133 kandydatów, z tego 129 osób zdało z wynikiem pozytywnym i uzyskało dyplomy mistrzowskie. Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie: kucharz (około 16% ogółu zdających), glazurnik, murarz, stolarz (około 8% ogółu zdających). Więcej informacji na ten temat można uzyskać w: Dziale Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych tel : (071) wew. 43 lub 59 RAZEM :

4 2 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Wigilia Izbowa 13 grudnia br. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego odbyła się wspólna uroczystość wigilijna Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i Zachodniej Izby Gospodarczej. Partnerska współpraca pomiędzy naszymi Izbami owocuje coraz częstszymi przedsięwzięciami i spotkaniami służącymi integracji przedsiębiorców. Wspaniała oprawa tego wieczoru była zasługą naszego gospodarza Metropolity Wrocławskiego Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Na specjalne zaproszenie przybył również Jego Eminencja Ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz. Momentem szczególnym podczas tej wigilii było wyróżnienie dla Ks. Kardynała Gulbinowicza. W uznaniu Jego zasług dla dolnośląskiego rzemiosła, Kapituła przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej, w skład której wchodzą również Prezesi naszych Izb Partnerskich, przyznała Jego Wyróżnienie J.E. Kardynała Gulbinowicza przez prezesów Grzegorza Dzika i Zbigniewa Ładzińskiego. W przemiłej atmosferze odśpiewano kolędy i składano sobie życzenia. Licznie przybyli rzemieślnicy i przedsiębiorcy zachwycali się wspaniałymi potrawami, które mieli okazje próbować. Także wrocławscy cukiernicy nie zawiedli. Specjalny tort na tą okazję przygotował Pan Sergiusz Siemionko. Spotkanie uświetnił swoim występem wrocławski zespół przedszkolaków Jedlinioczek. Eminencji Tytuł Mistrza Honorowego. Prezes Izby Pan Zbigniew Ładziński wręczył Ks. Kardynałowi historycznyty strój starszyzny cechowej dedykacją oraz ozdobny dyplom. Ks. Kardynał Gulbinowicz jest pierwszą osobą wyróżnioną przez Kapitułę. Kapituła chce w ten sposób honorować wybitne osoby spoza rzemiosła, które poniosły znaczne zasługi dla naszego środowiska. Wręczone zostały także Złote Medale Kilińskiego dla Pana Grzegorza Dzika, prezesa Zachodniej Izby Gospodarczej oraz dla Pana Leszka Grali, prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Obaj Panowie przyczynili się w sposób znakomity do wykreowania współpracy pomiędzy dolnośląskimi samorządami gospodarczymi.

5 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Wizyta w Izbie Delegata Expo 2012 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 W dniu 8 sierpnia br. we Wrocławiu gościł Pan Moctar Diakhate, Dyrektor Departamentu Rzemiosła w Ministerstwie Turystyki i Rzemiosła Senegalu, przedstawiciel do BIE. Wizyta miała związek z kandydowaniem Wrocławia do organizacji EXPO 2012; zaproszenie wystosował Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz. W programie wizyty oprócz spotkania z Prezydentem Wrocławia oraz dyrektorem Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego, znalazła się również wizyta w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej. Na spotkaniu obecny był Prezes Izby, Pan Zbigniew Ładziński, Dyrektor Izby Marcin Chromicz, Pani Justyna Kaczorek z Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia. Rozmowy przebiegały w niezwykle miłej atmosferze; zaprezentowaliśmy strukturę i charakter rzemiosła w Polsce, mieliśmy możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem rzemiosła w Senegalu wzorowanym na modelu francuskim. W Afryce Zachodniej Senegal należy do państw najbardziej stabilnych gospodarczo i politycznie. W stolicy państwa Dakarze co roku ma swoją metę najsłynniejszy rajd samochodowy DAKAR. Do głównych dziedzin gospodarki zalicza się rolnictwo i turystyka. Rzemiosło odgrywa w Senegalu znaczącą rolę wypełniając lukę w gospodarce zajmowaną w krajach bardziej rozwiniętych przez mały i średni przemysł. Najlepszym dowodem na ważną pozycję rzemiosła jest umocowanie go na szczeblu ministerialnym w rządzie Senegalu - Ministerstwo Turystyki i Rzemiosła, Pan Diakhate bardzo pozytywnie wypowiedział się o przebiegu wizyty i przeprowadzonych spotkaniach, wyraził również nadzieję, że jej następstwem będzie zacieśnienie współpracy w dziedzinie rzemiosła, turystyki i handlu. Podtrzymał swoją opinię o Wrocławiu, jako najlepszym kandydacie na organizatora Expo W rozmowach (których kontynuacja miała miejsce 14 sierpnia w Dakarze z udziałem Pana Ambasadora Andrzeja Łupiny) poruszone zostały następujące tematy: I. Dwu lub czterotygodniowe staże rzemieślników senegalskich w Polsce(ok. 10 osób). W myśl wstępnych ustaleń poczynionych z Prezesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Panem Zbigniewem Ładzińskim, staże te mogłyby się odbyć przed końcem 2008 roku. Pan Diakhate przekaże sugestie związane z dziedzinami, w których miałyby odbyć się w/w staże. II. Udziału reprezentacji Senegalu we wrześniowych Targach Turystycznych w Warszawie, na zaproszenie ministra Olendzkiego dla Pani Minister Turystyki Senegalu. III. Perspektywy rozwoju współpracy w zakresie handlu i przemysłu Zdaniem pana Diakhate obserwowany stabilny rozwój gospodarki Polski, upoważ- Pan Moctar DIAKHATE, Dyrektor Departamentu Rzemiosła w Ministerstwie Turystyki i Rzemiosła Senegalu. nia nasz kraj do ubiegania się o miano lidera Europy Wschodniej w zakresie współpracy ekonomicznej z Senegalem oraz pozostałymi krajami Afryki Zachodniej. Mamy nadzieję, że te kontakty zaowocują w niedalekiej przyszłości nawiązaniem bliskiej współpracy z Senegalem. Byłoby wskazane stworzenie polskiego lobby w Senegalu promującego m.in. polską gospodarkę, a w szczególności rzemiosło. Przekazując nasze doświadczenie w tej dziedzinie mielibyśmy możliwość nawiązania ciekawych kontaktów gospodarczych i handlowych. Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Konferencje poświęcone kształceniu zawodowemu W dniach listopada 2007 r., Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Wydział Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego wspólnie z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą zorganizowały cykl konferencji poświęconych omówieniu spraw związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym. Odbyły się one kolejno w Lubaniu, Legnicy, Świdnicy oraz Wrocławiu. Uczestnikami konferencji byli: dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i kierownicy praktyk zawodowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (przedstawiciele gmin), przedstawiciele Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i Cechów. Tematy konferencji przedstawiały się następująco: 1. Aktualne przepisy prawne dotyczące kształcenia zawodowego i ustawicznego. 2. Klasyfikacja zawodów i obudowa programowa kształcenia zawodowego. 3. Kształcenie młodocianych. Zadania i obowiązki jednostek samorzątu terytorialnego wynikające z dofinansowania z budżetu Państwa kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 4. Organizacja nauki zawodu w Rzemiośle. W konferencjach w Świdnicy i Wrocławiu wziął udział Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego Maciej Prószyński. (RW) 3

6 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Hanse Parlament Dnia 08 listopada 2007 na Walnym Zgromadzeniu Parlamentu Hanzeatyckiego w Wilnie w poczet jego członków została jednogłośnie przyjęta Dolnośląska Izba Rzemieślnicza. Obecny na tej uroczystości Prezes Izby Pan Zbigniew Ładziński przedstawił naszą Izbę oraz zakres naszej działalności. Na wielkie podziękowanie zasługuje serdeczne przyjęcie ze strony władz i członków Parlamentu z jakim spotkał się nasz Prezes i nasza Izba. Hanse Parlament to forma stowarzyszenia powstała w Hamburgu w 1994 roku z inicjatywy izb rzemieślniczych i organizacji wspierających MŚP z regionu Morza Bałtyckiego. Hanse Parlament skupia organizacje ze struktur rzemiosła, Izby rzemieślnicze oraz Izby przemysłowo - handlowe z regionu Morza Bałtyckiego. Należą do niej liczne Izby Rzemieślnicze z Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Norwegii, Szwecji i Danii. Prezesi Izb Dolnośląskiej i Opolskiej, Zbigniew Ładziński, Tadeusz Staruch i dyr. Karol Grzybowski Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego dr Jürgen Hogeforster z prezesem DIR Członkostwo w tych strukturach daje szerokie możliwości i perspektywy udziału w interesujących międzynarodowych projektach i stażach dla członków Izby oraz pracowników DIR. Uczestnictwo w wyjazdach, wymianach doświadczeń oraz stażach zagranicznych jest pokrywane z budżetu projektów. Prace Parlame nt u H a n z e at yc k ie go s ą w s p ó ł fi n a n s ow a ne pr z e z Un i ę E u rop e js k ą w ramach programu INTERREG III B Hanse Parlament realizuje również program Baltic Education - dotyczący uznawalności świadectw kształcenia zawodowego w Regionie Morza Bałtyckiego oraz Bon Courage wspierajacy sektor MiŚP w Europie do wyszukiwania i wykorzystania potencjału rynku wewnętrznego. Więcej informacji o Hanse Parlament na: 4

7 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wymiana młodzieży z Arras Na zaproszenie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej w dniach od 15 do 20 października przebywała we Wrocławiu grupa 10 uczniów z Arras w zawodach mechanik samochodowy i blacharz. Tematem wymiany było zapoznanie się z realiami polskiego systemu kształcenia zawodowego w rzemiośle oraz wizyta studyjna w zakładach mechaniki pojazdowej i blacharskich. W pierwszym dniu wizyty francuscy goście odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Dawida we Wrocławiu, który jest współorganizatorem wymiany uczniów. Poznali tu swoich polskich kolegów, którzy na wiosnę przyszłego roku będą uczestnikami drugiej części wymiany młodzieży tym razem we Francji w Arras. Pani Czesława Gersztyn Dyrektor ZSZ nr 5, przywitała gości, a Pani Zofia Kawecka zapoznała ich z zasadami kształcenia zawodowego w Polsce. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, młodzież uczestniczyła w quizach, zadawała sobie nawzajem pytania dotyczące sposobów nauki zawodu, zwiedzona została także cała szkoła i pracownie zawodowe. W drugim dniu wizyty młodzież odwiedziła zakłady rzemieślnicze. Blacharze poznali zakłady Panów Tadeusza Wawrucha, Stanisława Stanisławczyka oraz Wacława Łebskiego. Z kolei mechanicy spędzili dzień w zakładzie Pana Andrzeja Bielskiego. Sposób prowadzenia napraw w naszych zakładach wzbudził duże zainteresowanie, które przejawiało się w konieczności odpowiedzi na mnóstwo i nt e re s uj ą c yc h p y t a ń. Tr z e c ie go d n i a w i z y t y, w s z y s c y go ś c ie w r a z z polskimi kolegami odwiedzili Firmę Mirosław Wróbel Sp. z o.o. autoryzowanego dealera Mercedes-Benz. Dzięki uprzejmości Pana Wizyta uczniów z Arras w Salonie Mercedes-Benz Mirosław Wróbel Wizyta uczniów z Arras w Salonie Mercedes-Benz Mirosław Wróbel Mirosława Wróbla i jego pracowników m.in. Dyrektora Tadeusza Kotlarskiego, panów Pawła Roeslera i Mikołaja Brońskiego mogliśmy się dogłębnie zapoznać z pełnym spektrum funkcjonowania Firmy, również ze sposobem kształcenia uczniów. Po południu na zaproszenie Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Pana Zbigniewa Ładzińskiego, nasi goście odwiedzili siedzibę Izby gdzie wymienili wrażenia z przebiegu wizyty, a z rąk Prezesa otrzymali okolicznościowe upominki. W ostatnim dniu nasi goście zwiedzili wraz z przewodnikiem miasto. Niezapomniane wrażenie zrobiła na nich Panorama Racławicka oraz liczne zabytki Wrocławia. W restauracji Pod Złotym Kotem wszyscy uczestnicy wymiany spotkali się na uroczystym obiedzie. Młodzież wymieniła przygotowane z tej okazji prezenty. Wizyta ta jest początkiem odnowy ścisłej współpracy pomiędzy naszą Izbą, a Izbą Rzemieślniczą w Arras. W kolejnych etapach wymiany planujemy wydłużenie czasu wizyt i połączenie ich z praktykami w zakładach oraz rozszerzenie współpracy na inne zawody. Szczególnie ważne jest to, że inicjatywa ta spotkała się ze wspaniałym przyjęciem ze strony wrocławskich rzemieślników. Wypada w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje tej wizyty. Oprócz osób już wymienionych, d z i ę k uj e my P a nu Zy g mu nt ow i S k r z y pk ow i z a or g a n i z a c j ę w i z y t w zakładach, Pani Dyrektor Czesławie Gersztyn za zielone światło dla podjęcia trudu kolejnej już wymiany młodzieży w szkole na ulicy Dawida, Pani Zofii Kaweckiej i Panu Mariuszowi Brożkowi nauczycielom i opiekunom młodzieży z ZSZ nr 5, opiekunom g r up y z A r r a s Pa nu Ja c qu e s ow i D e l at t re i Pa n i I z a b e l le A nd r y s i a k, a także młodzieży, która wykazała duże zaangażowanie w czasie wizyty, zadbała o zagospodarowanie czasu wolnego i pomimo bariery językowej bez większych problemów nawiązała kontakt z kolegami z Francji. (MR) 5

8 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Porozumienie o współpracy z biurem konsultacyjnym Zdzisław Wolański Wychodząc naprzeciw potrzebom branży metalowej oraz chcąc wspierać warunki profesjonalnego działania firm z tej branży, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu na czele z Prezesem Izby Panem Zbigniewem Ładzińskim podjął decyzję o nawiązaniu współpracy w dziedzinie uzyskiwania kwalifikacji spawalniczych i szeroko rozumianego doradztwa z Panem Zdzisławem Wolańskim prowadzącym działalność audytorską i konsultacyjną w tej dziedzinie. Zawarte w dniu 27 sierpnia 2007 roku porozumienie przewiduje m.in.: Biuro Konsultacyjne INDUSTRIEBERATUNG Zdzisław M. Wolański zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do świadczenia Uroczyste podpisanie porozumienia na rzecz Izby, jej członków oraz instytucji współpracujących z Izbą na podstawie odrębnych umów i porozumień, następujących usług: 1. Doradztwa przemysłowego w zakresie spawalnictwa, w tym: - projektowania, nadzoru, realizacji i optymalizacji zmechanizowanych stanowisk i linii spawalniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień robotyzacji, - przygotowania przedsiębiorstw do certyfikacji wg norm niemieckich, - dopuszczenia technologii spawalnictwa, wg DIN EN ISO (EN 288-3). 2. Audytowania kwalifikacji przedsiębiorstw wg DIN Konstrukcje stalowe. 3. Umożliwienia podnoszenia kwalifikacji/uzyskiwania certyfikacji, niemieckich norm i przepisów, między innymi: DIN Spawanie pojazdów szynowych oraz DB AG RL826 Spawanie dróg szynowych Oberbau Kwalifikacja zakładów. 4. We współpracy z akredytowanymi jednostkami certyfikacyjnymi oferowanie możliwości uzyskania certyfikacji systemów zarządzania jakością wg EN ISO 90001:2000 oraz EN ISO 3834 ff (EN 729 ff). 5. Doradztwa w zakresie przygotowania przedsiębiorstw do wprowadzenia systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wg EN ISO 3834 ff (EN 729 ff). 6. Doradztwa w zakresie przygotowania przedsiębiorstw do auditu Federalnego Urzędu Kolejowego (EBA). 7. Oferowania możliwości zakupu urządzeń kontrolno-pomiarowych i urządzeń rejestrujących parametry procesów spawania łukowego oraz zgrzewania rezystancyjnego. 8. Doradztwa w zakresie sprawdzania umów/kontraktów z kontrahentami niemieckimi. Mamy nadzieję, że współpraca ta umożliwi realną pomoc zainteresowanym firmom w uzyskaniu najwyższej jakości certyfikatów, jak również w innych wyżej wymienionych dziedzinach. Serdeczne zapraszamy do współpracy. 6

www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl

www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl Izba powstała w czerwcu 1922 roku na mocy dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jest największą organizacją gospodarczą na Śląsku, zrzeszając ponad 8 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw INFORMACJA OŚWIATOWA

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw INFORMACJA OŚWIATOWA Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw INFORMACJA OŚWIATOWA za 202 rok SŁUZYMY SZKOLIMY ZATRUDNIAMY RZEMI SŁO www.pomorskiazba.pl Obszar działania Pomorskiej Izby Rzemieślniczej

Bardziej szczegółowo

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Struktura Organizacji Rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE. I N F O R M A C J A O Ś W I A T O W A wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE. I N F O R M A C J A O Ś W I A T O W A wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE I N F O R M A C J A O Ś W I A T O W A wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Obszar działania Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE Struktura organizacyjna rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze Cechy Rzemieślnicze Zakłady Rzemieślnicze Co to jest nauka zawodu? Nauka zawodu trwa 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

Izba Rzemieślnicza wszystkie

Izba Rzemieślnicza wszystkie NO I 130/ 56 /10 Warszawa, 9 lipca 2010 r. Izba Rzemieślnicza wszystkie Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przekazuje do wiadomości i wykorzystania tabelę

Bardziej szczegółowo

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących

Bardziej szczegółowo

Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak

Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak Dyrektor Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy DUALNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Nauka zawodu w rzemiośle szansą na zdobycie kwalifikacji

Nauka zawodu w rzemiośle szansą na zdobycie kwalifikacji Nauka zawodu w rzemiośle szansą na zdobycie kwalifikacji Rzemiosło i jego struktura organizacyjna Rzemiosło to zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim Etap egzaminu zawodowego w sesji zimowej dla absolwentów szkół zawodowych o dwu-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLIV/3031/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR CXLIV/3031/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR CXLIV/3031/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle. Okres nauki zawodu cukiernik + 3 lata karmelarz - 3 lata kucharz małej gastronomii *

Zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle. Okres nauki zawodu cukiernik + 3 lata karmelarz - 3 lata kucharz małej gastronomii * Zawody, w których prowadzona jest nauka w rzemiośle W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zawodów, w których moŝna zawierać umowy o pracę z uczniami w celu przygotowania zawodowego, publikujemy listę

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne szkolenia w Projekcie Stanisława Gatz Kierownik Pomorska Projektu Sieć Wsparcia 8.1.2 Praco Stoczniowego Szkolenia w ramach projektu Pomorska Sieć Wsp rozpoczęły się. Do końca lipca bieżącego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów

Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów RZEMIOSŁO to lubie 21-500 Biała Podlaska Ul. Warszawska 14 Tel. 83 342 38 12 E-mail: rzszgr@o2.pl Zajęcia praktyczne organizuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ZRP Nr 20 z dnia 18 grudnia 2012 r. Wykaz standardów egzaminacyjnych w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, na egzamin czeladniczy i mistrzowski przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 1 I. Proces szkolenia uczniów młodocianych pracowników, II. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 2 Zgodnie z ustawą: Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 w Jastrzębiu-Zdroju w zawodach: 711[02] górnik eksploatacji podziemnej 722[03] ślusarz 724[01] elektryk oraz zbiorcze w pozostałych zawodach opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r.

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRDODKU DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

TERMINARZ KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRDODKU DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Górnośląskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach ul. Okrzei 20 TERMINARZ KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRDODKU DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Od 1 września 2012 wprowadzono znaczące zmiany w szkolnictwie zawodowym. Jedną z nich jest zmiana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU CZELADNICZEGO

INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU CZELADNICZEGO Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze ul. Kongresowa 11, 32-640 Zator tel 33 841 12 07 1 INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU CZELADNICZEGO Opracowała Małgorzata Huczek Zator 2016 Zasadnicze szkoły 2 zawodowe w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

Kształcenie zawodowe w rzemiośle Konferencja dla doradców zawodowych Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 72 UCHWAŁA NR V/66/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 72 UCHWAŁA NR V/66/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 72 UCHWAŁA NR V/66/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia Wykazu zawodów, za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA 2016 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki. Gdańsk, 10.09.2015 r.

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki. Gdańsk, 10.09.2015 r. Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki Gdańsk, 10.09.2015 r. Wkład rzemiosła w edukację zawodową to: ok. 25,5 tysiąca zakładów szkolących; ponad 76

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PLATFORMIE E-LEARNING http://e-powiatleborski.pl/

PRZEWODNIK PO PLATFORMIE E-LEARNING http://e-powiatleborski.pl/ PRZEWODNIK PO PLATFORMIE E-LEARNING http://e-powiatleborski.pl/ utworzonej w ramach projektu ramach projektu Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Tydzień Zawodowca marca 2015 r. Pułtusk, 24 marca 2015 r.

Tydzień Zawodowca marca 2015 r. Pułtusk, 24 marca 2015 r. Tydzień Zawodowca 23 27 marca 2015 r. Pułtusk, 24 marca 2015 r. Program konferencji 13 00-13 10 Powitanie uczestników Pani Agata Pawłowska - Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach przyjęci do klasy pierwszej - ZAWÓD KUCHARZ 1 117 72,20 2 118 3 126 4 133 105,60 5 159 46,80 6 172 48,60 7 173 64,80 8 174 49,80 9 175 10 178 55,40 11 179 63,20 12 196 60,40 13 202 70,40 przyjęci do klasy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 787 UCHWAŁA NR LXXXI/1681/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 2 lutego 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 787 UCHWAŁA NR LXXXI/1681/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 2 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 787 UCHWAŁA NR LXXXI/1681/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie określenia Wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r.

Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r. Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r. 1. Sposoby promocji rzemiosła i kształcenia zawodowego. 2. Strona internetowa WIR propozycje. 3. Propozycje tematów na spotkanie w dniu 5.03.2013 r. Sposoby

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do skorzystania z oferty Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Zapraszamy do skorzystania z oferty Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy KUJAWSKO POMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 85-098 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 11 www.izbarzem.pl tel. 52 322 60 01 E-mail: dyrektor@izbarzem.pl fax. 52 322 14 23 NIP 554-10-09-423 REGON 000446411

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY 4-1 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA MK OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Ul. Zamenhofa 1 65-186 Zielona Góra tel./fax (68) 452-61-52 e-mail: osiw.zgora@ohp.pl OCHOTNICZE HUFCE PRACY Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2005 Sesja letnia

RAPORT 2005 Sesja letnia OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w ŁODZI EGZAMIN POTWIERDZJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE RAPORT 25 Sesja letnia 94-23 Łódź, ul. Praussa 4, tel.: (42) 634 91-33; fax: (42) 634 91-54 e-mail: komisja@komisja.pl

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2016/2017

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2016/2017 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ POWIAT PILSKI Oferta zgodna z Informatorem dla Gimnazjalistów 2016/2017 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica Al. Powstańców

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r.

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. W SPRAWIE: określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

betoniarz

betoniarz I POZASZKOLNE - 711401 betoniarz + 711402 betoniarz zbrojarz 711402 betoniarz zbrojarz ZSZ (K1) - 753101 bieliźniarz + 721301 blacharz 721301 blacharz ZSZ (K1) - 721303 blacharz izolacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 419 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 10 maja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki Franciszek Uszko Związek Rzemiosła Polskiego Polska Rama Kwalifikacji zmiana dla edukacji i rynku pracy Bochnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA LETNIA 2016r.

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA LETNIA 2016r. WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA LETNIA 2016r. Celem ewaluacji jest dostarczenie informacji na temat wyników zdawalności przez uczniów egzaminów zawodowych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Opole, 23 listopad 2007 r. Departament Edukacji i Rynku Pracy 1 Cechy gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 16 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów realizowanych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego

Wykaz programów realizowanych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego Wykaz programów realizowanych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego Lp. 1 2 Nazwa i symbol Numer programu realizowanego cyfrowy zawodu w Ośrodku 512001 Kucharz zawód kucharz 512001 przez Krajowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do skorzystania z oferty Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Zapraszamy do skorzystania z oferty Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy KUJAWSKO POMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 85-098 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 11 www.izbarzem.pl tel. (0 52) 322 60 01 E-mail: dyrektor@izbarzem.pl fax. (0 52) 322 14 23 NIP 554-10-09-423 REGON

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi:

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: a) ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Zespołu Szkół Budowlano -Technicznych w Stargardzie Szczecińskim dla absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 I.ZSBT OGŁASZA NABÓR DO NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ: Technikum Zawodowe

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku Mieścimy się przy ulicy Antoniuk Fabryczny 40 Dojazd autobusami linii: 5 7 9 11 18 19 25 106 W zasadniczej szkole zawodowej proponujemy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 8 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 8 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. I. Prosimy o zaznaczenie wybranej przez Państwa odpowiedzi znakiem X.

A N K I E T A. I. Prosimy o zaznaczenie wybranej przez Państwa odpowiedzi znakiem X. A N K I E T A Szanowni Państwo!!! Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie zwraca się z prośbą do Pracodawców o wypełnienie ankiety, by poznać Państwa oczekiwania dotyczące możliwości zorganizowania przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych Kaków, 27 stycznia 2014 Akty prawne określające powoływanie komisji, warunki dopuszczania do egzaminów oraz sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co musisz wiedzieć o szkołach

Wszystko, co musisz wiedzieć o szkołach Wszystko, co musisz wiedzieć o szkołach Wiesz juŝ, co chcesz robić? Zebrałeś informacje o interesujących Cię zawodach? Przed Tobą jeszcze jeden waŝny krok: wybór szkoły. Której? Tej, która umoŝliwi zdobycie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych R E G U L A M I N XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 1. Cel Konkursu Popularyzowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r.

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w rzemiośle Walidowany i unowocześniany przez stulecia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, 095 747 28 72, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWODÓW W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

ZESTAWIENIE ZAWODÓW W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH ZESTAWIENIE ZAWODÓW W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH SZKOŁA ZAWÓD JĘZYKI OBCE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PUNKTY 13/14 LICZBA OSÓB/ MIEJSC 13/14 Zawodowa nr 1 ul. Jawornicka 1 Automatyk 1za nauka wybranego

Bardziej szczegółowo