Księga Jakości Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim Data wydania: Edycja B Strona 2 z 40

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Jakości Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim Data wydania: 14.05.2007 Edycja B Strona 2 z 40"

Transkrypt

1

2 Data wydania: Edycja B Strona 2 z SPIS TREŚCI 1. KARTA ZMIAN PREZENTACJA MIASTA I GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI TERMINOLOGIA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Zaangażowanie kierownictwa Orientacja na klienta Polityka jakości Planowanie Odpowiedzialność, uprawnienia, komunikacja Przegląd zarządzania ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Infrastruktura Środowisko pracy REALIZACJA PRODUKTU Planowanie realizacji wyrobu Procesy związane z klientem Projektowanie i rozwój Zakupy Produkcja i dostarczanie produktu Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Nadzór nad produktem niezgodnym Analiza danych Doskonalenie...31

3 Data wydania: Edycja B Strona 3 z 9. MAPA PROCESÓW SCHEMAT ORGANIZACYJNY WYKAZ PROCEDUR SZJ ROZDZIELNIK KSIĘGI JAKOŚCI KARTA ZMIAN Numer zmiany Numer strony Data Podpis Numer zmiany Numer strony Data Podpis

4 Data wydania: Edycja B Strona 4 z 2. PREZENTACJA MIASTA I GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI Miasto i Gmina Grodzisk Wielkopolski leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, na Równinie Opalenickiej, przy głównej trasie z Poznania do Zielonej Góry. Miasto jest siedzibą władz samorządowych gminnych i powiatowych. W skład Gminy wchodzi, obok miasta Grodzisk Wlkp., 17 sołectw. Gminę zamieszkuje obecnie ok. 19 tys. Mieszkańców, z czego ok. 14 tys. liczy miasto Grodzisk Wlkp. Grodzisk Wlkp. jest dziś dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem, którego główną siłę napędową stanowią lokalni przedsiębiorcy. Większość małych i średnich podmiotów gospodarczych skupiona jest w ramach Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług. Ponadto w samym mieście oraz w gminie zlokalizowane są przedsiębiorstwa, które w swoich branżach stały się potentatami na rynku krajowym i zagranicznym. Wśród nich na czoło wysuwa się grupa kapitałowa Inter Groclin, producent tapicerki samochodowej. Jest to zarazem największy pracodawca w regionie. Jako liderów w szeroko rozumianej branży budowlanej należy wskazać firmy Ampol, Opal i Grobud, producentów stolarki aluminiowej, firmę Solfater specjalizującą się w budowie dróg oraz firmę Instalator, wykonawcę robót w zakresie wod-kan-co. Producentem wysokiej jakości parkietów drewnianych jest przedsiębiorstwo Dąbex, które eksportuje znaczną część swoich wyrobów za granicę. Ze względu na położenie miasta i gminy w rejonie o mocno rozwiniętej strukturze rolnictwa, doskonałym polem do prowadzenia interesów jest branża rolnospożywcza. Największymi producentami są tu m.in. Bukowsko - Grodziska Spółdzielnia Mleczarska, Przetwórnia Pieczarek "Awantaż", Zakład Przetwórstwa Mięsnego Waldi oraz DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe Stanisława Grygiera Sp. z o.o. Handel na bardzo szeroką skalę skórami zwierząt futerkowych prowadzą firmy Foxpol i Nutrex. Grodzisk Wlkp. od dawna słynie z produkcji napojów opartych na doskonałej wodzie wydobywanej z lokalnych ujęć. Aktualnie, po przejęciu Wytwórni Wód Mineralnych przez HOOP S.A., wyroby sprzedawane są pod tą właśnie marką.

5 Data wydania: Edycja B Strona 5 z Jak już wyżej wspomniano, znaczący wpływ na oblicze regionu ma wysoko rozwinięte rolnictwo. Plony uprawianych tu roślin kształtują się powyżej średniej. Duże znaczenie ma również hodowla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła i trzody chlewnej, a ostatnio także drobiu (przede wszystkim indyków). Głównym czynnikiem stanowiącym podstawę rozwoju społecznogospodarczego miasta i gminy jest stale rozwijająca się i unowocześniana infrastruktura. Przysłowiową lokomotywą są w tej mierze grunty wraz z niezbędnym uzbrojeniem przeznaczone pod rozwój przemysłu, skupione w ramach Grodziskiej Strefy Przemysłowej. W celu zapewnienia mieszkańcom miasta i gminy jak najwyższej jakości obsługi oraz możliwie szerokiego kontaktu z organami samorządu lokalnego, przeprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego. Utworzono Biuro Obsługi Mieszkańca, jako wyspecjalizowaną jednostkę pierwszego kontaktu z interesantem. Zadaniem pracowników Biura jest udzielanie interesantom wyczerpujących informacji i kierowanie w razie potrzeby do właściwych wydziałów Urzędu. Narzędziem kontaktu na linii interesant - Urząd jest również stale rozwijana i aktualizowana aktywna strona internetowa (www.grodzisk.wlkp.pl). Obok informacji o bieżących wydarzeniach z życia miasta i gminy, zawiera ona także szereg istotnych danych dotyczących organów samorządu Gminy Grodzisk Wlkp. oraz Urzędu Miejskiego. Realizacji zasad jawności, przejrzystości i pogłębiania zaufania obywateli działań lokalnych władz samorządowych służą bezpośrednie spotkania przedstawicieli Rady oraz Burmistrza z mieszkańcami miasta i gminy. Odbywają się one w ramach sesji Rady Miejskiej albo spotkań organizowanych poza sesjami, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Są one z jednej strony doskonałym instrumentem służącym informowaniu mieszkańców o konsekwencjach działań podejmowanych przez organy gminy oraz prezentowaniu przyszłych zamierzeń. Z drugiej strony dostarczają one wiedzy o problemach nurtujących społeczność miasta i gminy oraz o ewentualnych sposobach i rozwiązania. Działające w ramach struktury Urzędu Miejskiego jednostki (wydziały i referaty) zorganizowano w taki sposób, by zoptymalizować realizację strategicznych

6 Data wydania: Edycja B Strona 6 z zadań Gminy. Przydzielony tym jednostkom zakres zadań, ma być wykonywany przez nie kompleksowo, przy jednoczesnym zminimalizowaniu możliwości wystąpienia pozytywnych i negatywnych sporów kompetencyjnych. Realizacja zadań wymagających współpracy między poszczególnymi jednostkami, oparta została na zasadzie właściwego przepływu informacji. Zracjonalizowana struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego wsparta jest na wykwalifikowanej kadrze. Pracownicy Urzędu Miejskiego mają szerokie możliwości pogłębiania swoich wiadomości w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Grodzisk Wlkp. stara się jak najlepiej wykorzystywać możliwości i szanse, jakie niesie za sobą przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Przy wykorzystaniu funduszy unijnych zrealizowano szereg istotnych dla Gminy i jej mieszkańców inwestycji. Wśród zadań inwestycyjnych z wykorzystaniem środków przed i po akcesyjnych należy wskazać: - rozbudowę składowiska śmieci o II kwaterę w miejscowości Czarna Wieś w ramach programu SAPARD (dofinansowanie ,00 zł) - rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi gmina Grodzisk Wlkp. w ramach programu SAPARD (dofinansowanie ,69 zł) - wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kąkolewie gmina Grodzisk Wlkp. w ramach PAOW, komponent B2 (dofinansowanie ,00 zł) - budowę drogi z Grąblewa do drogi powiatowej nr 705 w gminie Grodzisk Wielkopolski (dofinansowanie z EFRR w ramach programu ZPORR, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie. Wartość projektu ,29 zł. Wysokość dofinansowania: EFRR ,86 zł. Budżet państwa ,25 zł). budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie miejscowości Albertowsko (dofinansowanie z EFRR w ramach programu ZPORR, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie. Wartość projektu ,36 zł. Wysokość dofinansowania: EFRR ,18 zł. Budżet państwa ,56 zł).

7 Data wydania: Edycja B Strona 7 z - budowę obiektów sportowo rekreacyjnych ze środków EOG. Wartość projektu zł, dofinansowanie 85% Kwitnie ponadto współpraca społeczno-kulturalna i gospodarcza z gminami z Europy Zachodniej. Władze Grodziska Wlkp. podpisały cztery umowy partnerskie z gminami z Niemiec, Francji, Belgii i Hiszpanii. Dzięki temu, obok kontaktów oficjalnych, zostały również nawiązane kontakty osobiste miedzy mieszkańcami gmin partnerskich. Są one stale pogłębiane poprzez spotkania i wymiany. Sukcesy Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. zostały docenione poprzez nadanie licznych nagród i wyróżnień. Kapituła Konkursu Gmina Fair Play, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznały naszemu miastu tytuł i certyfikat - Gmina Fair Play Celem konkursu i certyfikacji jest wyróżnianie gmin zaangażowanych w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej oraz udzielenie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągnięcia nowych inwestorów. Gmina została również laureatem konkursu oraz została nagrodzona Znakiem Wiodących Organizacji WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ, za dbałość o wszechstronny rozwój miasta i gminy oraz podnoszenie poziomu jakości życia mieszkańców. W VI Edycji Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku" organizowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom, naszej gminie przyznano nominację w kategorii Gmina Przyjazna Środowisku. Na podstawie decyzji Komisji Środowiska Naturalnego, Zagospodarowania Przestrzennego i Władz Lokalnych, Grodzisk Wielkopolski został laureatem Nagrody Europejskiej. Podczas warsztatów zorganizowanych w ramach Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Światło 2005, odbywających się w Warszawskim Centrum Targowym EXPO XXI, poświęconych nowoczesnym oświetleniom rozstrzygnięto, Gmina Grodzisk uzyskała wyróżnienie w konkursie na Najlepiej Oświetlone Miasto i Gminę roku 2005 w kategorii miast do 70 tys. mieszkańców. Wydając werdykt

8 Data wydania: Edycja B Strona 8 z kierowano się przede wszystkim racjonalizacją zużycia energii, wyboru taryf, oświetlenia dróg i ulic miejskich. Od grudnia 2004r. Grodzisk Wlkp. bierze udział w akcji społecznej Przejrzysta Polska adresowanej do samorządów, które we współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawozdania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. Nasza Gmina uzyskała również wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Grunt na medal zorganizowanym przez Polską Agencję Informatyzacji i Inwestycji Zagranicznych. Gmina Grodzisk Wielkopolski zajęła 6 miejsce w rankingu przeprowadzonym przez Fundację Edukacji Europejskiej "Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych", w kategorii gmin wiejsko-miejskich. Ponadto Gmina zdobyła 8 miejsce wśród gmin od 15 do tysięcy mieszkańców w III edycji Rankingu "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom". Udział w różnych konkursach oraz otrzymywane certyfikaty to jeden ze sposobów na promowanie gminy i przyciąganie nowych inwestorów. Mimo odniesionych sukcesów celem władz Gminy jest dążenie do zapewnienia jeszcze większej efektywności i jakości działań. Właśnie temu ma służyć przyjęcie systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001.

9 Data wydania: Edycja B Strona 9 z 3. TERMINOLOGIA Audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu Auditor osoba mająca kompetencje do przeprowadzenia auditów Auditowany organizacja lub komórka organizacyjna, która jest auditowana Cele dotyczące jakości przedmiot starań lub zamierzeń, w odniesieniu do jakości Ciągłe doskonalenie powtarzające się działanie, mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań Dokument informacja i jej nośnik Dostawca organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób Dowód obiektywny dane potwierdzające istnienie lub prawdziwość czegoś Dowód z auditu zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania Działanie korygujące działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji Działanie zapobiegawcze działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej Efektywność relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystywanymi zasobami Identyfikowalność zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego co jest przedmiotem rozważania Infrastruktura (organizacja) system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji Jakość stopień, w jakim zbiór właściwości spełnia wymagania Klient każdy (zarówno osoba fizyczna jak i jednostka organizacyjna), kto ma do załatwienia

10 Data wydania: Edycja B Strona 10 z w Organizacji jakiś interes (nie tylko prawny) lub czyjego interesu (nie tylko prawnego) działanie Organizacji dotyczy. Komórka organizacyjna zespół ludzi, Kierowany przez kierownika, ujęty w schemacie organizacyjnym lub samodzielne stanowisko Korekcja działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności Kryteria auditu zestaw polityk, procedur lub wymagań, stosowanych jako odniesienie Księga Jakości dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji Najwyższe Kierownictwo Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Organizacja Plan jakości dokument specyfikujący, które procedury i związane z nimi zasoby należy zastosować, kto i kiedy ma je realizować w odniesieniu do określonego przedsięwzięcia, wyrobu, procesu lub umowy Polityka Jakości ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo Procedura ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu Proces zbiór zadań wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia Produkt czynność urzędowa (np. decyzja administracyjna) lub cywilno-prawna (np. umowa najmu) Program auditu zestaw auditów, jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel Skuteczność stopień, w jakim planowane działania są realizowane i planowane wyniki osiągnięte Środowisko pracy warunki, w jakich praca jest wykonywana w odniesieniu do potrzeb produktu System zarządzania system ustanawiania polityki i celów i osiągania tych celów System Zarządzania Jakością (SZJ) system zarządzania do kierowania Organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości Ustalenia z auditu wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu

11 Data wydania: Edycja B Strona 11 z Wniosek z auditu wynik auditu, przedstawiony przez zespół auditujący po rozważeniu celów auditu i wszytskich ustaleń z auditu Wymaganie potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe Wyposażenie pomiarowe przyrząd pomiarowy, oprogramowanie, wzorzec jednostki miary, materiał odniesienia lub aparatura pomocnicza lub ich kombinacja, niezbędna do przeprowadzenia procesu pomiarowego Wyrób wynik procesu Zadowolenie Klienta percepcja klienta dotycząca stopnia w jakim jego wymagania zostały spełnione Zapisy dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań (materialne potwierdzenie) Zarządzanie skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania Zespół auditujący jeden lub więcej auditorów przeprowadzający audit Zgodność spełnienie wymagania Zwolnienie pozwolenie na przejście do następnego etapu procesu 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.1. Wymagania ogólne System Zarządzania Jakością (SZJ) zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 został opracowany i wdrożony w Organizacji przez powołany w tym celu zespół pilotowy. Dostosowano go do specyfiki działania Organizacji jako jednostki obsługującej organy gminy, przy uwzględnieniu i poszanowaniu funkcjonujących dotychczas, dobrych i zgodnych z normą praktyk. Na podstawie analizy zadań przypisanych Organizacji zidentyfikowano procesy, które mają dla niej istotne znaczenie. Procesy te opisano następnie w formie procedur. Sekwencje i wzajemne oddziaływanie procesów określono w postaci mapy procesów na stronie 33 Księgi Jakości. System Zarządzania Jakością wyposażono w narzędzia umożliwiające jego ciągłe doskonalenie. Służą temu wprowadzone do Systemu mechanizmy jego

12 Data wydania: Edycja B Strona 12 z monitorowania, mierzenia i analizowania zmierzające do zapewnienia mu jak największej skuteczności i efektywności. Ponadto System opracowano tak, by był ergonomiczny i maksymalnie przyjazny dla pracowników oraz Klientów Organizacji Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością zawiera: 1) Udokumentowane deklaracje Polityki Jakości, 2) Księgę Jakości, 3) 4 Procedury Systemowe, 4) Procedury Operacyjne pisemne i ustne Księga Jakości Księga Jakości została zatwierdzona i wdrożona w życie zarządzeniem Nr 247/2005 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2005r., a niniejsza edycja została wprowadzona w dniu 14 maja 2007 roku. Księga zawiera opis systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001, tzn. wyjaśnia i dokumentuje, w jaki sposób w Organizacji zostały spełnione konkretne wymagania normy. Jest ona dokumentem sformalizowanym, określa cele, zadania, sposoby i narzędzia służące do osiągania zadeklarowanego w Polityce Jakości poziomu świadczonych usług. Księga Jakości zawiera: 1) Opis zakresu Systemu Zarządzania Jakością ze szczegółami dotyczącymi wyłączeń oraz ich uzasadnienia, 2) Powołanie się na opisane w załączniku obowiązkowe udokumentowane Procedury Systemowe, 3) Opis wzajemnego oddziaływania między procesami w postaci mapy procesów (str. 33 Księgi Jakości), 4) Inne elementy nie wymagane wprost przez normę, ale pomocne w utrzymaniu i doskonaleniu Systemu opisane w poszczególnych rozdziałach Księgi Jakości. Przestrzeganie zasad ustalonych w Księdze Jakości obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne oraz wszystkich pracowników zatrudnionych w Organizacji.

13 Data wydania: Edycja B Strona 13 z Księga jest dokumentem dostępnym dla pracowników oraz na życzenie dla Klientów organizacji. Kopiowanie Księgi w całości lub w części oraz jej wydanie na zewnątrz wymaga zgody Pełnomocnika ds. Jakości Nadzór nad dokumentem W celu zapewnienia spełniania wymagań normy w zakresie jednolitych i czytelnych zasad nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością, opracowano udokumentowaną, obowiązkową Procedurę Systemową PS-1 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami. Reguluje ona kwestie przeglądu, aktualizowania, identyfikowania zmian, identyfikacji i zatwierdzania dokumentów funkcjonujących w organizacji Nadzór nad zapisami W celu zapewnienia czytelności, łatwości identyfikowania i odszukania zapisów, które dostarczają dowodów zgodności praktyki z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością opracowano udokumentowaną, obowiązkową Procedurę systemową PS-1 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zakres zapisów dopracowano do takiego stopnia, w którym spełnia on wszystkie wymagania normy. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 5.1. Zaangażowanie Kierownictwa Najwyższe Kierownictwo dało dowód swojego zaangażowania poprzez spełnienie wyspecyfikowanych w tym punkcie wymagań normy. Ustalono zasady ustanawiania celów dotyczących jakości oraz przeprowadzania przeglądów zarządzania. Sformułowano udokumentowaną Politykę Jakości i poprzez jej upowszechnienie zakomunikowano w Organizacji znaczenie spełnienia wymagań Klientów. Na dotychczasowych zasadach, w formie uchwały budżetowej zapewniane są środki finansowe niezbędne dla utrzymania zadeklarowanego poziomu jakości usług Orientacja na Klienta Ze względu na specyfikę działalności Organizacji należy przyjąć, że z wyjątkiem ogólnych oczekiwań dotyczących przede wszystkim zachowania terminów

14 Data wydania: Edycja B Strona 14 z załatwiania spraw i uprzejmej obsługi, Klient najczęściej nie wnosi swoich indywidualnych wymagań. W celu spełnienia wymagań normy co do oceny działalności Organizacji przez Klientów oraz ich oczekiwań ustalono zasady badania zadowolenia, co zostało opisane w punkcie niniejszej księgi. Definicją Klienta Organizacji objęto każdego (zarówno osobę fizyczną jak i jednostkę organizacyjną), kto ma do załatwienia w Organizacji jakiś interes (nie tylko prawny) lub czyjego interesu (nie tylko prawnego) działanie Organizacji dotyczy Polityka Jakości Polityka Jakości została sformułowana przez Najwyższe Kierownictwo a następnie wprowadzona w życie zarządzeniem Nr 248/2005 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2005r. Przekazano ją do wiadomości i przestrzegania wszystkim zatrudnionym w Organizacji pracownikom. Poprzez jej upowszechnienie w miejscach ogólnie dostępnych Polityka Jakości jest również dostępna dla Klientów Organizacji. Formułując Politykę Jakości pod uwagę wzięto specyfikę działania Organizacji oraz charakter realizowanych przez nią zadań. W taki sposób stworzono ramy do ustanawiania celów dotyczących jakości. Polityka Jakości powinna być na bieżąco przeglądana pod względem jej przydatności i celowości. Jako jeden z elementów Systemu Zarządzania Jakością stanowić ma drogowskaz dla perspektywicznie rozumianych celów służących rozwojowi Organizacji Planowanie Cele dotyczące jakości Dla spełnienia wymagań normy Najwyższe Kierownictwo, w oparciu o wyniki prac zespołu pilotowego, ustanowiło mechanizm wyznaczania celów dotyczących jakości związanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnym, w powiązaniu z realizowanymi w nich procesami. Uwzględnia on również możliwość ustalania celów odnoszących całej Organizacji. Mechanizm ten zapewnić ma skuteczne planowanie celów dotyczących jakości oraz weryfikowanie czy zostały one osiągnięte. Skoordynowano go z corocznym przeglądem zarządzania, w trakcie którego podejmowane są decyzje dotyczące wyznaczania celów do realizacji. Mechanizm polega na tym, że raz w roku do 20 września kierownicy komórek organizacyjnych przedkładają Pełnomocnikowi ds. Jakości propozycje celów dotyczących jakości związane ze

15 Data wydania: Edycja B Strona 15 z swoimi komórkami wraz ze sprawozdaniem za ubiegłe 12 miesięcy. Ich obowiązkiem jest zapewnić, aby cele te były mierzalne oraz spójne z Polityką Jakości. Pełnomocnik dokonuje analizy przedłożonych propozycji i przedkłada wytypowaną przez siebie grupę celów Najwyższemu Kierownictwu do ostatecznej akceptacji w trakcie październikowego przeglądu zarządzania. O podjętych w tym zakresie decyzjach informuje zainteresowane komórki organizacyjne. KIEROWNIK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ Wyznaczenie celów dotyczących jakości + sprawozdanie za 12 m-cy PEŁNOMOCNIK Analiza propozycji i wytypowanie grupy celów na kolejne 12 m-cy NAJWYŻSZE KIEROWNICTWO Akceptacja propozycji i poinformowanie komórek Planowanie systemu zarządzania jakością. Dla zapewnienia, że planowanie systemu zarządzania jakością oraz sam system będzie zgodny z wymaganiami normy, a w szczególności z jej punktem 4.1., został powołany zespół pilotowy spośród pracowników organizacji oraz zatrudniona zewnętrzna firma konsultingowa, której celem było przekazanie członkom zespołu podczas cyklu szkoleń fachowej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą. Zadania z zakresu czuwania nad integralnością systemu zarządzania jakością oraz wdrażania w nim zmian zostały powierzone Pełnomocnikowi ds. Jakości i ujęte w zakresie jego obowiązków Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia

16 Data wydania: Edycja B Strona 16 z Odpowiedzialność i uprawnienia Najwyższego Kierownictwa i pracowników Organizacji zostały sformułowane w wymienionych niżej dokumentach i podane do ich wiadomości: 1) Statut Gminy - przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/274/2002 z dnia roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. Opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 143 poz z dnia roku. Jest on również dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz w formie standardowej w Wydziale Organizacyjno Społecznym, 2) Regulamin Organizacyjny - wprowadzony w życie zarządzeniem nr 205/2005 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Ogłoszony został w sposób zwyczajowo przyjęty. Dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz w formie standardowej w Wydziale Organizacyjno Społecznym, 3) Indywidualne zakresy obowiązków dla każdego pracownika zatrudnionego w organizacji. Pracownicy zostali z nimi zapoznani, co poświadczyli własnoręcznym podpisem. Zakresy te są przechowywane w indywidualnych teczkach osobowych w dziale organizacyjnym, 4) Indywidualne upoważnienia Burmistrza, których aktualny rejestr znajduje się w Zbiorze Rejestrów i Upoważnień prowadzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjno-Społecznego, 5) Procedury systemowe i operacyjne. Najwyższe Kierownictwo (Burmistrz) odpowiada za: 1) Określenie i aktualizowanie Polityki Jakości, 2) Ustalenie i nadzorowanie mechanizmu ustanawiania celów dotyczących jakości oraz monitorowanie ich realizowania, 3) Przeprowadzenie przeglądów zarządzania i podejmowanie decyzji służących doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością, 4) Zapewnienie dostępności zasobów, 5) Kreowanie postaw sprzyjających kształtowaniu świadomości orientacji na Klienta,

17 Data wydania: Edycja B Strona 17 z 6) Planowanie Systemu Zarządzania Jakością i zapewnienie jego integralności, także na etapie zmian, 7) wyznaczenie Pełnomocnika ds. Jakości spośród kierownictwa, 8) Ustanowienie właściwych procesów komunikacyjnych w organizacji, 9) określenie odpowiedzialności i uprawnień pracowników oraz zapewnienie ich zakomunikowania w Organizacji, 10) Zapewnienie właściwego doboru kadr pod kątem skuteczności systemu zarządzania jakością i orientacji na Klienta. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za: 1) Zidentyfikowanie czynności realizowanych w komórce, 2) Podejmowanie decyzji w zakresie potrzeby ustanowienia procesów i dokumentów, 3) Przedkładanie Pełnomocnikowi ds. Jakości propozycji celów dotyczących jakości na szczeblu wydziału i ich realizację po zatwierdzeniu przez Najwyższe Kierownictwo wraz z odpowiednią sprawozdawczością, 4) Proponowanie zmian w procedurach wydziałowych i ich wprowadzenie w życie zgodnie z zasadami procedury Nadzoru nad dokumentami i zapisami, 5) Zidentyfikowanie aktów prawnych obowiązujących w wydziale oraz przypisanych poszczególnym procedurom wydziałowym, 6) Ukształtowanie celów jakościowych dla procesów i monitorowanie ich wykonania, 7) Monitorowanie realizacji procesów w miejscach określonych przez procedury, 8) Określenie punktów krytycznych procesów i zapewnienie nad nimi szczególnego nadzoru, 9) Zapewnienie doboru kadr pod kątem potrzeb zadań realizowanych w wydziale oraz ich szkolenia i doskonalenia, 10) Monitorowanie procesów realizowanych w wydziale, 11) Zgłaszanie Pełnomocnikowi ds. Jakości usług i wniosków w zakresie doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, 12) Kształtowanie, także własnym przykładem, wśród pracowników postaw orientacji na Klienta.

18 Data wydania: Edycja B Strona 18 z Pracownik odpowiada za: 1) Znajomość procedur przez siebie realizowanych i sumienne ich przeprowadzanie, 2) Zgłaszanie kierownikowi uwag i wniosków w zakresie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, 3) Dążenie do doskonalenia swych kwalifikacji, 4) Prezentację postaw potwierdzających orientację na Klienta w zakresie kompetencji, kultury obsługi, sumienności, przestrzegania prawa i dbania o wizerunek swojej Organizacji Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa Najwyższe Kierownictwo powierzyło funkcje swojego przedstawiciela Sekretarzowi Gminy w formie zarządzenia Burmistrza nr 239/2005 z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim. Tym samym zarządzeniem ustaliło zakres jego uprawnień i odpowiedzialności, który obejmuje: 1) Zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są skutecznie ustanowione, wdrożone i utrzymywane, 2) Przygotowywanie informacji w formie sprawozdań, raportów itp. przeznaczonych dla Najwyższego Kierownictwa i dotyczących funkcjonującego systemu zarządzania jakością, w tym analiz i wniosków dotyczących jego skuteczności, propozycji zapewniających jego ciągłe doskonalenie, 3) Zapewnienie upowszechniania w całej Organizacji świadomości dotyczącej wymagań Klienta, potrzeby orientacji na Klienta i jego zadowolenie, 4) Zaplanowanie programu auditów wewnętrznych i nadzór nad nimi oraz zapewnienie dostatecznej liczby wykwalifikowanych auditorów wewnętrznych, 5) Analizę wyników auditów wewnętrznych, zewnętrznych oraz podejmowanie decyzji w sprawie wdrażania odpowiednich działań o charakterze korygującym, jeśli taka potrzeba zaistnieje, 6) Współpracę z organizacją certyfikacyjną i konsultantem wdrożenia w zakresie mogącym mieć wpływ na funkcjonowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

19 Data wydania: Edycja B Strona 19 z 7) Czuwanie nad zachowaniem integralności Systemu Zarządzania Jakością w trakcie jego zmian, 8) Inne działania mogące mieć wpływ na funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością i jego doskonalenie Komunikacja wewnętrzna W wyniku wieloletniej praktyki zostały ustalone następujące, skuteczne formy komunikacji wewnętrznej w Organizacji: 1) Spotkania Najwyższego Kierownictwa z kierownikami komórek organizacyjnych 1 raz w tygodniu, 2) Okazjonalne spotkania z wszystkimi pracownikami w zależności od potrzeb, 3) Bezpośrednie spotkania kierowników komórek z pracownikami, 4) Kontakt za pomocą wewnętrznej sieci telefonicznej i internetowej Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Najwyższe Kierownictwo ustaliło, że przegląd Systemu Zarządzania Jakością jest dokonywany jeden raz w roku w miesiącu październiku. Celem przeglądu jest badanie przydatności, adekwatności i skuteczności systemu oraz tworzenie podstaw do podejmowania decyzji doskonalących ten system Dane wejściowe do przeglądu Dane wejściowe do przeglądu zarządzania są formułowane w postaci przygotowanego przez Pełnomocnika ds. Jakości pisemnego sprawozdania. Zawiera ono dane oraz wyniki analiz: 1) Auditów wewnętrznych i zewnętrznych, 2) Informacji zwrotnej od Klientów, 3) Monitorowania skuteczności procesów, 4) Oceny działań zapobiegawczych i korygujących, 5) Oceny działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania oraz propozycje zmian dotyczących doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

20 Data wydania: Edycja B Strona 20 z Dane wyjściowe z przeglądu W wyniku przeglądu powstaje pisemny raport, w którym zawarte są wnioski i decyzje Najwyższego Kierownictwa w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w powiązaniu z wymaganiami Klientów i zmianami w obszarze niezbędnych zasobów. 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 6.1. Zapewnienie zasobów Podstawowym źródłem zapewnienia Organizacji niezbędnych zasobów finansowych jest podejmowana corocznie uchwała budżetowa Rady Miejskiej, w której zabezpiecza się środki na: wypłatę wynagrodzeń, poprawę warunków technicznych, podnoszenie kwalifikacji pracowników i tym podobne przedsięwzięcia mające podstawowe znaczenie dla utrzymania funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Przy projektowaniu budżetu uwzględnia się zawsze potrzebę utrzymywania systemu i jego doskonalenia oraz działania na rzecz zadowolenia Klienta Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Niezwykle istotnym czynnikiem mającym wpływ na zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych przez Organizację usług oraz na spełnienie oczekiwań i wymagań Klientów są kompetencje zatrudnionego w Organizacji personelu. Przez kompetencje rozumie się wykształcenie, umiejętności i doświadczenie doskonalone w postaci aktywnego uczestnictwa w szkoleniach Kompetencje, świadomość i szkolenia

21 Data wydania: Edycja B Strona 21 z Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Organizacji zostały określone w: 1) Ustawie z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001, Dz. U 142 poz ze zmianami), 2) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146 poz ze zmianami). Nabór nowych pracowników odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 8/2005 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 5 października 2005 roku opartym na przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz ze zmianami) oraz ustawie z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz ze zmianami), W indywidualnych przypadkach naboru, kiedy wymagane są dodatkowe, w stosunku do cytowanego wyżej rozporządzenia, kwalifikacje (np. branżowe uprawnienia techniczne, znajomość języka obcego itp.), kwestie te są uwzględniane w trakcie procedury realizowanej w oparciu o cytowane wyżej rozporządzenie Burmistrza. W Organizacji (w wydziale organizacyjnym) prowadzona jest indywidualna dla każdego pracownika dokumentacja, w której gromadzi się pisemne dowody dotyczące posiadanego wykształcenia, doświadczenia, umiejętności oraz udziału w kursach i szkoleniach. Mając świadomość wagi podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz ze względu na potrzebę doprecyzowania zasad postępowania, zarządzeniem Burmistrza nr 249/2005 z dnia 29 listopada 2005r. została wprowadzona Polityka Szkoleniowa. Reguluje ona zasady optymalnego wyboru ofert szkoleniowych oraz określenie zasad badania efektywności szkoleń i jej dokumentowania. Mechanizm opiera się na planowaniu szkoleń w oparciu o potrzeby zgłaszane przez poszczególne komórki przy uwzględnieniu przeznaczonych na ten cel środków finansowych oraz zasady prowadzenia listy kwalifikowanych dostawców usług szkoleniowych. Praktyka stosowania systemu wskazała na konieczność wprowadzenia zmian w Polityce Szkoleniowej. Zmiany te zostały wprowadzone zarządzeniem Burmistrza nr 272/2006 z dnia 23 maja 2006r. Ustanowiło ono

22 Data wydania: Edycja B Strona 22 z obowiązek przedłożenia w terminie trzech dni od odbycia przez pracownika Organizacji szkolenia notatki służbowej z opisem przebiegu szkolenia oraz jego oceną merytoryczną. Notatka przedkładana jest pracownikowi ds. kadr i stanowi podstawę do rozliczenia delegacji służbowej Infrastruktura Budynek siedziby Organizacji Budynek siedziby Organizacji zlokalizowany jest w centralnej części miasta. Ze względu na usytuowanie budynku na głównym placu miasta (rynek), dojazd do niego jest dogodny i odpowiednio oznakowany w różnych punktach miasta. Budynek wybudowano w 1830 roku. Zawsze był najważniejszym budynkiem w mieście i siedzibą jego władz. Jako obiekt budowlany jest chroniony opieką konserwatorską. Wpisany jest do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu pod numerem 2657/A. Stan techniczny budynku jest dobry. Jego funkcjonalność dostosowano do potrzeb obsługi Klientów. W związku z ciągłym wzrostem liczby Klientów i spraw do załatwienia, budynek przechodzi adaptacje mające na celu efektywniejsze wykorzystanie jego zasobów lokalowych Sieć komputerowa i oprogramowanie Sieć komputerowa rozprowadzona jest w całym budynku Urzędu. Jest to sieć strukturalna (UTP Kat. 5). Siecią zarządzają systemy sieciowe zbudowane na systemach Novell oraz Linux. Serwery są zabezpieczone w odrębnym pomieszczeniu i chronione poprzez systemy antywłamaniowe, systemy klimatyzacji i systemy szaf ognioodpornych oraz silne UPS-y. Dane są zabezpieczane poprze kopie bezpieczeństwa oraz macierze dyskowe. Stacje robocze to komputery klasy PC o parametrach od Intel Celeron 1 Ghz do 3 Ghz. Systemy operacyjne to Win 98, Win XP oraz systemy biurowe bazodanowe i internetowe. Nad bezpieczeństwem sieci czuwają programy antywirusowe i antyszpiegowskie oraz system kont i uprawnień do zasobów i danych. Od dnia r. wprowadzono do Organizacji system elektronicznego obiegu dokumentów e-contentplus firmy Plus Computers & Networks Linie telefoniczne i Internet Zainstalowana jest wewnętrzna linia telefoniczna z rejestratorem i taryfikatorem SLICAN CTM 8/64 wraz z podłączonymi do niej numerami

23 Data wydania: Edycja B Strona 23 z wewnętrznymi i kierowaniem ruchem tonowo. Urząd posiada także łącza z jednostkami miasta i gminy poprzez sieć Centrex. Dostęp do sieci Internetowe odbywa się za pośrednictwem łącza internetowego DSL o szybkości 4 Mb/s zabezpieczonego Firewallem Zabezpieczenie budynku siedziby Organizacji Budynek siedziby Organizacji chroniony jest systemem antywłamaniowym z czujnikami ruchu rozmieszczonymi w budynku. System połączony jest z lokalną firmą ochroniarską. W oknach na parterze zainstalowane są dodatkowo kraty. Dostęp do Urzędu a także pomieszczeń chronią zamki patentowe Środowisko pracy Ze względu na specyfikę produktów realizowanych w Organizacji, nie wymagają one stwarzania specjalnych warunków środowiska pracy poza tymi, które są zapewnione w organizacjach typu urzędy organów administracji publicznej. Osobną kwestią jest zapewnienie wymaganych przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002r. Nr 171 poz ze zmianami), warunków środowiskowych dla produktów przechowywanych w archiwum zakładowym. 7. REALIZACJA PRODUKTU 7.1. Planowanie realizacji produktu W ramach planowania realizacji produktów zostały zdefiniowane potrzeby ustanowienia procedur, przy uwzględnieniu wagi poszczególnych zadań dla jakości pracy Organizacji. W każdym z procesów (procedur) uwzględniono cele dotyczące jakości i wymagania dotyczące produktu. Ze względu na specyfikę działania Organizacji i jej produktów nie było to trudne, gdyż wymagania te mają dość jednolity charakter i są określone w obowiązujących Organizację aktach prawnych.

24 Data wydania: Edycja B Strona 24 z W opracowanych procedurach pisemnych przewidziano niezbędne wymagania w zakresie monitorowania i kontroli oraz kryteria przyjęcia produktu. Określono także kompetencje osób odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych etapów procedury. Biorąc pod uwagę specyfikę produktów oraz wieloletnią dobrą praktykę realizacji zadań w oparciu o procedury ustne, usankcjonowano dotychczasowy, zgodny z normą stan i zaproponowano w większości przypadków takie właśnie procedury ustne. W celu ułatwienia pracownikom realizacji takich procedur (ustnych), wyposażono ich w materiał instruktażowy (przebieg procedury ustnej), który ma im ułatwić działanie w nowych warunkach po wdrożeniu systemu zarządzania jakością. Z tych właśnie powodów zapisy obowiązujące w procedurach ustnych zestawiono w załączniku do procedury PS-1 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami Procesy związane z Klientem Określenie wymagań dotyczących produktu Specyfika działania Organizacji powoduje, że Klient bardzo rzadko określa swoje indywidualne wymagania dotyczące produktu. W zdecydowanej większości przypadków są one znane pracownikom wytwarzającym oczekiwany przez Klienta produkt i opisane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wymagania te stanowią stały element każdej procedury pisemnej i są zestawione w punkcie Przepisy prawne w każdej z tych procedur. W przypadku procedur ustnych, zgodnie z materiałem instruktażowym przekazanym liderom procesów, mają oni obowiązek zidentyfikować oraz posiadać na swoim stanowisku pracy aktualne akty prawne zawierające wymagania dotyczące produktu Przegląd wymagań dotyczących produktu Przed rozpoczęciem każdego procesu dokonywany jest przegląd formalny wniosku rozpoczynającego sprawę (w tym również pod kątem właściwości miejscowej i rzeczowej Organizacji). W razie stwierdzenia braków formalnych

25 Data wydania: Edycja B Strona 25 z wniosku lub braku właściwości Organizacji sprawie, stosuje się właściwe w tej mierze przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz ze zmianami). Jako zasadę (niezależnie od tego, czy jest to procedura pisemna czy ustna) przyjęto obowiązek dokonywania zapisu z przeglądu formalnego wniosku (wymagań dotyczących produktu) Komunikacja z Klientem W wyniku wieloletniej działalności zostały ustalone (wypracowane) następujące formy komunikacji z Klientami: 1) Kontakt bezpośredni, osobisty, 2) Kontakt za pomocą środków łączności typu telefon, fax, , strona www, 3) Kontakt korespondencyjny, 4) Materiały reklamowe, promocyjne z podaniem adresów internetowych, pocztowych, papier firmowy, wizytówki, gadżety, 5) Tablice ogłoszeniowe w siedzibie Organizacji, na terenie miasta i gminy, 6) Kontakt poprzez media (radio, prasa, telewizja) 7) Cotygodniowe spotkania Burmistrza z mieszkańcami w ramach godzin przyjęć, 8) Spotkania wiejskie członków kierownictwa, coroczne spotkania Burmistrza z mieszkańcami oraz spotkania spowodowane ważnymi sprawami, 9) Informacje kierowane bezpośrednie do grup mieszkańców związanych z konkretnym problemem, 10) Informacje zwrotne od Klientów, w szczególności badanie zadowolenia, na zasadach opisanych w punkcie , 11) Rozpatrywanie skarg i wniosków. Reklamacje Klientów rozpatrywane są na zasadach opisanych w procedurze ustnej OS-16 (U) 7.3. Projektowanie i rozwój wyłączony Organizacja nie prowadzi prac związanych z projektowaniem usług przez siebie świadczonych, ponieważ są one realizowane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

26 Data wydania: Edycja B Strona 26 z 7.4. Zakupy Proces zakupów W trakcie prac zespołu wdrożeniowego uznano, że zakupami mającymi istotny wpływ na jakość są zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakupy usług szkoleniowych. Zakupy pierwszej grupy odbywają się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz ze zmianami) przy wartości określonej w cytowanej ustawie. W przypadku zakupów o wartości niższej są one dokonywane w oparciu o rozeznanie rynku, które odbywa się na zasadach analogicznych obowiązujących przy tzw. prostych trybach opisanych w ustawie. Zakupów usług szkoleniowych dokonuje się w oparciu o listę kwalifikowanych dostawców prowadzoną na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 249/2005 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie określenia polityki szkoleniowej zmienionym zarządzeniem 272/ Informacje dotyczące zakupów Informacje, w tym dotyczące parametrów jakościowych, są przygotowywane przez pracownika mającego odpowiednie kompetencje. Każdy potencjalny dostawca otrzymuje taką samą informację w zakresie wymagań dotyczących dostarczanego produktu. W przypadkach objętych ustawą o zamówieniach publicznych informacja taka przybiera postać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Weryfikacja zakupionego produktu Weryfikację zakupionego produktu przeprowadza osoba, która odbiera produkt od dostawcy, a następnie osoba, która ten produkt użytkuje. Jeżeli produkt nie spełnia wyspecyfikowanych wymagań jest reklamowany u dostawcy. Reklamacja produktu przeprowadzana jest zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach prawa cywilnego Produkcja i dostarczanie produktu Nadzorowanie produkcji i dostarczania produktu

27 Data wydania: Edycja B Strona 27 z Działalność Organizacji jest prowadzona w warunkach o wysokim stopniu nadzorowania. Zasady nadzorowania są opisane w Regulaminie Organizacyjnym oraz w procedurach systemowych i operacyjnych stanowiących istotny element systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają odpowiednią wiedzę w zakresie specyfiki realizowanych przez siebie produktów. W razie wątpliwości mogą korzystać ze zbiorów aktów prawnych przechowywanych w sekretariacie w formie drukowanej lub z programu komputerowego LEX, do którego dostęp znajduje się w każdej komórce organizacyjnej. Pracownicy posiadają również własne egzemplarze niezbędnych aktów prawnych, dostarczane przez radcę prawnego, który z pomocą BOM śledzi zmiany w obowiązujących przepisach i informuje o tym pracowników. Pracownicy dysponują właściwym do charakteru pracy i produktów wyposażeniem. Szczegóły dotyczące monitorowania oraz zwalniania produktu, które nie zostały w odpowiednim stopniu uściślone w Regulaminie organizacyjnym lub procedurach, funkcjonują na zasadach zwyczajowo przyjętych i ukształtowanych wieloletnią, sprawdzoną praktyką Walidacja procesów produkcji wyłączone Specyfika realizacji produktu, jaka ma miejsce w organizacji powoduje, że wyniki można zweryfikować w następstwie monitorowania lub pomiaru stąd, też nie ma uzasadnienia walidacja w sensie rozumienia normy Identyfikacja i identyfikowalność Organizacja stosuje w swojej działalności ustalony i precyzyjny system identyfikacji wszystkich dokumentów i spraw, w tym również realizowanych u siebie produktów. Zasady identyfikacji zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112 poz.1319) Identyfikacja następuje na kilku poziomach i płaszczyznach. Wpływająca do organizacji dokumentacja jest identyfikowana poprzez nadanie jej indywidualnego numeru w rejestrze. Po dekretacji dokument trafia do odpowiedniej komórki, której zadaniem jest realizacja konkretnego produktu. Tam jest on kwalifikowany do grupy spraw według rzeczowego wykazu akt i otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny wynikający z

28 Data wydania: Edycja B Strona 28 z tego wykazu. W czasie trwania realizacji produktu (np. przy potrzebie korespondencji z klientem) numer ten jest pomocny w identyfikacji. Dla ułatwienia klientowi identyfikacji oraz ewentualnego kontaktu pod każdym pismem wychodzącym na zewnątrz i będącym elementem realizacji jakiegoś produktu stosuje się adnotację sprawę prowadzi: imię i nazwisko, telefon. Jest to niezależne od podpisu osób uprawnionych do sygnowania dokumentów wychodzących z organizacji. Końcowy produkt jest identyfikowany również numerem nadanym na podstawie RWA Własność Klienta wyłączone Ze względu na specyfikę działania Organizacji nie występują przypadki przyjmowania rzeczy stanowiących własność Klienta, mających istotną wartość materialną. Dlatego skorzystano z możliwości wyłączenia tego wymagania z systemu zarządzania jakością. Powierzone Organizacji dokumenty stanowiące własność Klienta są zabezpieczone na zasadach opisanych w punkcie poniżej Zabezpieczenie produktu Produkty na każdym etapie realizacji są przechowywane w zamykanych biurkach i szafach znajdujących się w zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma ściśle określona, ograniczona grupa osób. Budynek Urzędu Miejskiego jest chroniony przez instalację alarmową, która jest elementem monitorowania obiektu przez firmę ochroniarską po godzinach pracy. Produkty wymagające szczególnego zabezpieczenia np. dowody osobiste, akta USC, są przechowywane w specjalnie zamykanych metalowych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych dodatkowo indywidualnym systemem alarmowym, szybami antywłamaniowymi lub kratami. Budynek jest wolno stojący, położony w dobrze oświetlonym terenie. Przygotowanie produktu do wysłania Klientowi następuje na tym stanowisku pracy, na którym produkt był realizowany. Na tym etapie podejmowana jest decyzja o rodzaju przesyłki. Zapakowany i zaadresowany produkt przekazywany jest do BOM, którego zadaniem jest jego wysyłanie. Dokument elektroniczny oraz informacje w postaci elektronicznej chronione są w następujący sposób: 1) Dostęp do Urzędu chroniony jest alarmami, zabezpieczeniami i zamkami mechanicznymi,

29 Data wydania: Edycja B Strona 29 z 2) Dostęp do pomieszczenia serwerów chroniony jest zabezpieczeniami mechanicznymi, 3) Dostęp do sieci i do danych zabezpieczony jest systemem haseł i praw dostępowych, 4) Dane zapisywane są na nośnikach serwerowych, zarządzane systemami sieciowymi, a wiec podlegają dublowaniu i zapisywaniu na macierzach dyskowych, 5) Dane są archiwizowane i kopie znajdują się w bezpiecznym miejscu, 6) Dostęp osób niepowołanych do sieci i danych jest zabezpieczony poprzez bramy zaporowe, firewalle i i system kodowanych haseł Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów wyłączone Specyfika działania Organizacji powoduje, że nie ma potrzeby używania wyposażenia podlegającego nadzorowi do monitorowania i podziałów. 8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE 8.1. Postanowienia ogólne W wyniku wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością według normy PN- EN ISO 90001:2001 zaplanowano i wdrożono procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia zgodne z wymaganiami normy, co zostało opisane i udokumentowane w poszczególnych rozdziałach niniejszej Księgi Monitorowanie i pomiary

30 Data wydania: Edycja B Strona 30 z Zadowolenie Klienta W celu badania stopnia zadowolenia Klienta został ustalony system całorocznego ankietowania. Pisemna ankieta zawierająca pytania dotyczące obszarów działania Organizacji jest udostępniona Klientom w BOM, które poprzez swoje centralne usytuowanie w siedzibie Organizacji jest miejscem zbiegania się wszystkich ciągów komunikacyjnych, po których poruszają się Klienci. Wypełnione, anonimowe ankiety składane są w specjalnej skrzynce w BOM. Po każdym zakończonym półroczu Wydział Organizacyjno-Społeczny dokonuje analizy otrzymanych odpowiedzi, przedkłada ją Pełnomocnikowi, który formułuje wnioski znajdujące odzwierciedlenie w raporcie z przeglądu zarządzania Audit wewnętrzny Dla spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 90001:2001 w zakresie auditów wewnętrznych oraz wykorzystania tego narzędzia dla doskonalenia systemu zarządzania jakością została ustanowiona i wdrożona obowiązkowa udokumentowana Procedura Systemowa PS - 2 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących. Reguluje ona zasady planowania, przygotowania, przeprowadzania i oceny wyników auditów oraz zasady podejmowania na ich podstawie ewentualnych działań korygujących w przypadkach, gdy stwierdzono niezgodność. Dla skutecznego i sprawnego przeprowadzania auditów wyłoniono spośród pracowników Organizacji kilkuosobową grupę, która po odbyciu specjalistycznego szkolenia nabyła poświadczone certyfikatem umiejętności przeprowadzania auditów Monitorowanie i pomiary procesów W celu skutecznego wykorzystania monitorowania procesów jako istotnego narzędzia przydatnego do doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz wykazania zdolności procesów do osiągania zaplanowanych wyników przyjęto w Organizacji opisany poniżej mechanizm monitorowania procesów. Polega on na tym, że kierownicy komórek organizacyjnych do dnia 31 lipca każdego roku mają obowiązek przekazania Pełnomocnikowi ds. jakości pisemnej informacji z monitorowania procesów realizowanych w swojej komórce. Monitorowanie odbywa się według wzoru i kryteriów przekazanych kierownikom komórek przez

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 1 KSIĘG JKOŚCI URZĘDU MIST TERESPOL Edycja Egzemplarz Nr 1 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 2 IMIĘ I NZWISKO PODPIS OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej EGZEMPLARZ UŻYTKOWY Podlega aktualizacji Sąd Rejonowy w Pile KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej według wymagań normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE strona 1 z 39 STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 9001:2009 SPRAWDZIŁ OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ Pełnomocnik ds. Systemu Starosta Wąbrzeski Zarządzania Jakością Krzysztof Goleń Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów.

Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów. Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów. Urząd Gminy Polkowice Załącznik Nr 1 do procedury Nr Q 4.2.3

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA W JAŚLE WYDANIE 3. DATA: 2015.07.31. OPRACOWAŁ: R.Marek SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ:

KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA W JAŚLE WYDANIE 3. DATA: 2015.07.31. OPRACOWAŁ: R.Marek SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ: URZĘDU MIASTA W JAŚLE WYDANIE 3 Strona 2/29 Tytuł rozdziału SPIS TREŚCI Spis treści 2 Ewidencja zmian 4 Rozdział 1. Wykaz definicji 5 Rozdział 2. Prezentacja Urzędu Miasta 6 Rozdział 3. Prezentacja Księgi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 Księga Jakości. Numer zmiany

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 Księga Jakości. Numer zmiany w olesławcu 1 / 37 Tytuł dokumentu: Opracowała: Referent Elżbieta Szymonik Opiniował: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa Zatwierdził: Starosta olesławiecki Cezary Przybylski Dokument obowiązuje od dnia:

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09 STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09 0 1 0 - K J / 0 1 / 1 0 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Obowiązuje od: P r o j e k

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU KSIĘGA JAKOŚCI 1 / 26 Zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Nowego Targu Nr 120.Z.7.2013 z dnia 24 maja 2013r. KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo