Księga Jakości Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim Data wydania: Edycja B Strona 2 z 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Jakości Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim Data wydania: 14.05.2007 Edycja B Strona 2 z 40"

Transkrypt

1

2 Data wydania: Edycja B Strona 2 z SPIS TREŚCI 1. KARTA ZMIAN PREZENTACJA MIASTA I GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI TERMINOLOGIA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Zaangażowanie kierownictwa Orientacja na klienta Polityka jakości Planowanie Odpowiedzialność, uprawnienia, komunikacja Przegląd zarządzania ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Infrastruktura Środowisko pracy REALIZACJA PRODUKTU Planowanie realizacji wyrobu Procesy związane z klientem Projektowanie i rozwój Zakupy Produkcja i dostarczanie produktu Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Nadzór nad produktem niezgodnym Analiza danych Doskonalenie...31

3 Data wydania: Edycja B Strona 3 z 9. MAPA PROCESÓW SCHEMAT ORGANIZACYJNY WYKAZ PROCEDUR SZJ ROZDZIELNIK KSIĘGI JAKOŚCI KARTA ZMIAN Numer zmiany Numer strony Data Podpis Numer zmiany Numer strony Data Podpis

4 Data wydania: Edycja B Strona 4 z 2. PREZENTACJA MIASTA I GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI Miasto i Gmina Grodzisk Wielkopolski leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, na Równinie Opalenickiej, przy głównej trasie z Poznania do Zielonej Góry. Miasto jest siedzibą władz samorządowych gminnych i powiatowych. W skład Gminy wchodzi, obok miasta Grodzisk Wlkp., 17 sołectw. Gminę zamieszkuje obecnie ok. 19 tys. Mieszkańców, z czego ok. 14 tys. liczy miasto Grodzisk Wlkp. Grodzisk Wlkp. jest dziś dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem, którego główną siłę napędową stanowią lokalni przedsiębiorcy. Większość małych i średnich podmiotów gospodarczych skupiona jest w ramach Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług. Ponadto w samym mieście oraz w gminie zlokalizowane są przedsiębiorstwa, które w swoich branżach stały się potentatami na rynku krajowym i zagranicznym. Wśród nich na czoło wysuwa się grupa kapitałowa Inter Groclin, producent tapicerki samochodowej. Jest to zarazem największy pracodawca w regionie. Jako liderów w szeroko rozumianej branży budowlanej należy wskazać firmy Ampol, Opal i Grobud, producentów stolarki aluminiowej, firmę Solfater specjalizującą się w budowie dróg oraz firmę Instalator, wykonawcę robót w zakresie wod-kan-co. Producentem wysokiej jakości parkietów drewnianych jest przedsiębiorstwo Dąbex, które eksportuje znaczną część swoich wyrobów za granicę. Ze względu na położenie miasta i gminy w rejonie o mocno rozwiniętej strukturze rolnictwa, doskonałym polem do prowadzenia interesów jest branża rolnospożywcza. Największymi producentami są tu m.in. Bukowsko - Grodziska Spółdzielnia Mleczarska, Przetwórnia Pieczarek "Awantaż", Zakład Przetwórstwa Mięsnego Waldi oraz DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe Stanisława Grygiera Sp. z o.o. Handel na bardzo szeroką skalę skórami zwierząt futerkowych prowadzą firmy Foxpol i Nutrex. Grodzisk Wlkp. od dawna słynie z produkcji napojów opartych na doskonałej wodzie wydobywanej z lokalnych ujęć. Aktualnie, po przejęciu Wytwórni Wód Mineralnych przez HOOP S.A., wyroby sprzedawane są pod tą właśnie marką.

5 Data wydania: Edycja B Strona 5 z Jak już wyżej wspomniano, znaczący wpływ na oblicze regionu ma wysoko rozwinięte rolnictwo. Plony uprawianych tu roślin kształtują się powyżej średniej. Duże znaczenie ma również hodowla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła i trzody chlewnej, a ostatnio także drobiu (przede wszystkim indyków). Głównym czynnikiem stanowiącym podstawę rozwoju społecznogospodarczego miasta i gminy jest stale rozwijająca się i unowocześniana infrastruktura. Przysłowiową lokomotywą są w tej mierze grunty wraz z niezbędnym uzbrojeniem przeznaczone pod rozwój przemysłu, skupione w ramach Grodziskiej Strefy Przemysłowej. W celu zapewnienia mieszkańcom miasta i gminy jak najwyższej jakości obsługi oraz możliwie szerokiego kontaktu z organami samorządu lokalnego, przeprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego. Utworzono Biuro Obsługi Mieszkańca, jako wyspecjalizowaną jednostkę pierwszego kontaktu z interesantem. Zadaniem pracowników Biura jest udzielanie interesantom wyczerpujących informacji i kierowanie w razie potrzeby do właściwych wydziałów Urzędu. Narzędziem kontaktu na linii interesant - Urząd jest również stale rozwijana i aktualizowana aktywna strona internetowa (www.grodzisk.wlkp.pl). Obok informacji o bieżących wydarzeniach z życia miasta i gminy, zawiera ona także szereg istotnych danych dotyczących organów samorządu Gminy Grodzisk Wlkp. oraz Urzędu Miejskiego. Realizacji zasad jawności, przejrzystości i pogłębiania zaufania obywateli działań lokalnych władz samorządowych służą bezpośrednie spotkania przedstawicieli Rady oraz Burmistrza z mieszkańcami miasta i gminy. Odbywają się one w ramach sesji Rady Miejskiej albo spotkań organizowanych poza sesjami, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Są one z jednej strony doskonałym instrumentem służącym informowaniu mieszkańców o konsekwencjach działań podejmowanych przez organy gminy oraz prezentowaniu przyszłych zamierzeń. Z drugiej strony dostarczają one wiedzy o problemach nurtujących społeczność miasta i gminy oraz o ewentualnych sposobach i rozwiązania. Działające w ramach struktury Urzędu Miejskiego jednostki (wydziały i referaty) zorganizowano w taki sposób, by zoptymalizować realizację strategicznych

6 Data wydania: Edycja B Strona 6 z zadań Gminy. Przydzielony tym jednostkom zakres zadań, ma być wykonywany przez nie kompleksowo, przy jednoczesnym zminimalizowaniu możliwości wystąpienia pozytywnych i negatywnych sporów kompetencyjnych. Realizacja zadań wymagających współpracy między poszczególnymi jednostkami, oparta została na zasadzie właściwego przepływu informacji. Zracjonalizowana struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego wsparta jest na wykwalifikowanej kadrze. Pracownicy Urzędu Miejskiego mają szerokie możliwości pogłębiania swoich wiadomości w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Grodzisk Wlkp. stara się jak najlepiej wykorzystywać możliwości i szanse, jakie niesie za sobą przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Przy wykorzystaniu funduszy unijnych zrealizowano szereg istotnych dla Gminy i jej mieszkańców inwestycji. Wśród zadań inwestycyjnych z wykorzystaniem środków przed i po akcesyjnych należy wskazać: - rozbudowę składowiska śmieci o II kwaterę w miejscowości Czarna Wieś w ramach programu SAPARD (dofinansowanie ,00 zł) - rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi gmina Grodzisk Wlkp. w ramach programu SAPARD (dofinansowanie ,69 zł) - wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kąkolewie gmina Grodzisk Wlkp. w ramach PAOW, komponent B2 (dofinansowanie ,00 zł) - budowę drogi z Grąblewa do drogi powiatowej nr 705 w gminie Grodzisk Wielkopolski (dofinansowanie z EFRR w ramach programu ZPORR, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie. Wartość projektu ,29 zł. Wysokość dofinansowania: EFRR ,86 zł. Budżet państwa ,25 zł). budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie miejscowości Albertowsko (dofinansowanie z EFRR w ramach programu ZPORR, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie. Wartość projektu ,36 zł. Wysokość dofinansowania: EFRR ,18 zł. Budżet państwa ,56 zł).

7 Data wydania: Edycja B Strona 7 z - budowę obiektów sportowo rekreacyjnych ze środków EOG. Wartość projektu zł, dofinansowanie 85% Kwitnie ponadto współpraca społeczno-kulturalna i gospodarcza z gminami z Europy Zachodniej. Władze Grodziska Wlkp. podpisały cztery umowy partnerskie z gminami z Niemiec, Francji, Belgii i Hiszpanii. Dzięki temu, obok kontaktów oficjalnych, zostały również nawiązane kontakty osobiste miedzy mieszkańcami gmin partnerskich. Są one stale pogłębiane poprzez spotkania i wymiany. Sukcesy Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. zostały docenione poprzez nadanie licznych nagród i wyróżnień. Kapituła Konkursu Gmina Fair Play, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznały naszemu miastu tytuł i certyfikat - Gmina Fair Play Celem konkursu i certyfikacji jest wyróżnianie gmin zaangażowanych w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej oraz udzielenie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągnięcia nowych inwestorów. Gmina została również laureatem konkursu oraz została nagrodzona Znakiem Wiodących Organizacji WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ, za dbałość o wszechstronny rozwój miasta i gminy oraz podnoszenie poziomu jakości życia mieszkańców. W VI Edycji Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku" organizowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom, naszej gminie przyznano nominację w kategorii Gmina Przyjazna Środowisku. Na podstawie decyzji Komisji Środowiska Naturalnego, Zagospodarowania Przestrzennego i Władz Lokalnych, Grodzisk Wielkopolski został laureatem Nagrody Europejskiej. Podczas warsztatów zorganizowanych w ramach Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Światło 2005, odbywających się w Warszawskim Centrum Targowym EXPO XXI, poświęconych nowoczesnym oświetleniom rozstrzygnięto, Gmina Grodzisk uzyskała wyróżnienie w konkursie na Najlepiej Oświetlone Miasto i Gminę roku 2005 w kategorii miast do 70 tys. mieszkańców. Wydając werdykt

8 Data wydania: Edycja B Strona 8 z kierowano się przede wszystkim racjonalizacją zużycia energii, wyboru taryf, oświetlenia dróg i ulic miejskich. Od grudnia 2004r. Grodzisk Wlkp. bierze udział w akcji społecznej Przejrzysta Polska adresowanej do samorządów, które we współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawozdania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. Nasza Gmina uzyskała również wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Grunt na medal zorganizowanym przez Polską Agencję Informatyzacji i Inwestycji Zagranicznych. Gmina Grodzisk Wielkopolski zajęła 6 miejsce w rankingu przeprowadzonym przez Fundację Edukacji Europejskiej "Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych", w kategorii gmin wiejsko-miejskich. Ponadto Gmina zdobyła 8 miejsce wśród gmin od 15 do tysięcy mieszkańców w III edycji Rankingu "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom". Udział w różnych konkursach oraz otrzymywane certyfikaty to jeden ze sposobów na promowanie gminy i przyciąganie nowych inwestorów. Mimo odniesionych sukcesów celem władz Gminy jest dążenie do zapewnienia jeszcze większej efektywności i jakości działań. Właśnie temu ma służyć przyjęcie systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001.

9 Data wydania: Edycja B Strona 9 z 3. TERMINOLOGIA Audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu Auditor osoba mająca kompetencje do przeprowadzenia auditów Auditowany organizacja lub komórka organizacyjna, która jest auditowana Cele dotyczące jakości przedmiot starań lub zamierzeń, w odniesieniu do jakości Ciągłe doskonalenie powtarzające się działanie, mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań Dokument informacja i jej nośnik Dostawca organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób Dowód obiektywny dane potwierdzające istnienie lub prawdziwość czegoś Dowód z auditu zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania Działanie korygujące działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji Działanie zapobiegawcze działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej Efektywność relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystywanymi zasobami Identyfikowalność zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego co jest przedmiotem rozważania Infrastruktura (organizacja) system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji Jakość stopień, w jakim zbiór właściwości spełnia wymagania Klient każdy (zarówno osoba fizyczna jak i jednostka organizacyjna), kto ma do załatwienia

10 Data wydania: Edycja B Strona 10 z w Organizacji jakiś interes (nie tylko prawny) lub czyjego interesu (nie tylko prawnego) działanie Organizacji dotyczy. Komórka organizacyjna zespół ludzi, Kierowany przez kierownika, ujęty w schemacie organizacyjnym lub samodzielne stanowisko Korekcja działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności Kryteria auditu zestaw polityk, procedur lub wymagań, stosowanych jako odniesienie Księga Jakości dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji Najwyższe Kierownictwo Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Organizacja Plan jakości dokument specyfikujący, które procedury i związane z nimi zasoby należy zastosować, kto i kiedy ma je realizować w odniesieniu do określonego przedsięwzięcia, wyrobu, procesu lub umowy Polityka Jakości ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo Procedura ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu Proces zbiór zadań wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia Produkt czynność urzędowa (np. decyzja administracyjna) lub cywilno-prawna (np. umowa najmu) Program auditu zestaw auditów, jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel Skuteczność stopień, w jakim planowane działania są realizowane i planowane wyniki osiągnięte Środowisko pracy warunki, w jakich praca jest wykonywana w odniesieniu do potrzeb produktu System zarządzania system ustanawiania polityki i celów i osiągania tych celów System Zarządzania Jakością (SZJ) system zarządzania do kierowania Organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości Ustalenia z auditu wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu

11 Data wydania: Edycja B Strona 11 z Wniosek z auditu wynik auditu, przedstawiony przez zespół auditujący po rozważeniu celów auditu i wszytskich ustaleń z auditu Wymaganie potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe Wyposażenie pomiarowe przyrząd pomiarowy, oprogramowanie, wzorzec jednostki miary, materiał odniesienia lub aparatura pomocnicza lub ich kombinacja, niezbędna do przeprowadzenia procesu pomiarowego Wyrób wynik procesu Zadowolenie Klienta percepcja klienta dotycząca stopnia w jakim jego wymagania zostały spełnione Zapisy dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań (materialne potwierdzenie) Zarządzanie skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania Zespół auditujący jeden lub więcej auditorów przeprowadzający audit Zgodność spełnienie wymagania Zwolnienie pozwolenie na przejście do następnego etapu procesu 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.1. Wymagania ogólne System Zarządzania Jakością (SZJ) zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 został opracowany i wdrożony w Organizacji przez powołany w tym celu zespół pilotowy. Dostosowano go do specyfiki działania Organizacji jako jednostki obsługującej organy gminy, przy uwzględnieniu i poszanowaniu funkcjonujących dotychczas, dobrych i zgodnych z normą praktyk. Na podstawie analizy zadań przypisanych Organizacji zidentyfikowano procesy, które mają dla niej istotne znaczenie. Procesy te opisano następnie w formie procedur. Sekwencje i wzajemne oddziaływanie procesów określono w postaci mapy procesów na stronie 33 Księgi Jakości. System Zarządzania Jakością wyposażono w narzędzia umożliwiające jego ciągłe doskonalenie. Służą temu wprowadzone do Systemu mechanizmy jego

12 Data wydania: Edycja B Strona 12 z monitorowania, mierzenia i analizowania zmierzające do zapewnienia mu jak największej skuteczności i efektywności. Ponadto System opracowano tak, by był ergonomiczny i maksymalnie przyjazny dla pracowników oraz Klientów Organizacji Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością zawiera: 1) Udokumentowane deklaracje Polityki Jakości, 2) Księgę Jakości, 3) 4 Procedury Systemowe, 4) Procedury Operacyjne pisemne i ustne Księga Jakości Księga Jakości została zatwierdzona i wdrożona w życie zarządzeniem Nr 247/2005 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2005r., a niniejsza edycja została wprowadzona w dniu 14 maja 2007 roku. Księga zawiera opis systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001, tzn. wyjaśnia i dokumentuje, w jaki sposób w Organizacji zostały spełnione konkretne wymagania normy. Jest ona dokumentem sformalizowanym, określa cele, zadania, sposoby i narzędzia służące do osiągania zadeklarowanego w Polityce Jakości poziomu świadczonych usług. Księga Jakości zawiera: 1) Opis zakresu Systemu Zarządzania Jakością ze szczegółami dotyczącymi wyłączeń oraz ich uzasadnienia, 2) Powołanie się na opisane w załączniku obowiązkowe udokumentowane Procedury Systemowe, 3) Opis wzajemnego oddziaływania między procesami w postaci mapy procesów (str. 33 Księgi Jakości), 4) Inne elementy nie wymagane wprost przez normę, ale pomocne w utrzymaniu i doskonaleniu Systemu opisane w poszczególnych rozdziałach Księgi Jakości. Przestrzeganie zasad ustalonych w Księdze Jakości obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne oraz wszystkich pracowników zatrudnionych w Organizacji.

13 Data wydania: Edycja B Strona 13 z Księga jest dokumentem dostępnym dla pracowników oraz na życzenie dla Klientów organizacji. Kopiowanie Księgi w całości lub w części oraz jej wydanie na zewnątrz wymaga zgody Pełnomocnika ds. Jakości Nadzór nad dokumentem W celu zapewnienia spełniania wymagań normy w zakresie jednolitych i czytelnych zasad nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością, opracowano udokumentowaną, obowiązkową Procedurę Systemową PS-1 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami. Reguluje ona kwestie przeglądu, aktualizowania, identyfikowania zmian, identyfikacji i zatwierdzania dokumentów funkcjonujących w organizacji Nadzór nad zapisami W celu zapewnienia czytelności, łatwości identyfikowania i odszukania zapisów, które dostarczają dowodów zgodności praktyki z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością opracowano udokumentowaną, obowiązkową Procedurę systemową PS-1 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zakres zapisów dopracowano do takiego stopnia, w którym spełnia on wszystkie wymagania normy. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 5.1. Zaangażowanie Kierownictwa Najwyższe Kierownictwo dało dowód swojego zaangażowania poprzez spełnienie wyspecyfikowanych w tym punkcie wymagań normy. Ustalono zasady ustanawiania celów dotyczących jakości oraz przeprowadzania przeglądów zarządzania. Sformułowano udokumentowaną Politykę Jakości i poprzez jej upowszechnienie zakomunikowano w Organizacji znaczenie spełnienia wymagań Klientów. Na dotychczasowych zasadach, w formie uchwały budżetowej zapewniane są środki finansowe niezbędne dla utrzymania zadeklarowanego poziomu jakości usług Orientacja na Klienta Ze względu na specyfikę działalności Organizacji należy przyjąć, że z wyjątkiem ogólnych oczekiwań dotyczących przede wszystkim zachowania terminów

14 Data wydania: Edycja B Strona 14 z załatwiania spraw i uprzejmej obsługi, Klient najczęściej nie wnosi swoich indywidualnych wymagań. W celu spełnienia wymagań normy co do oceny działalności Organizacji przez Klientów oraz ich oczekiwań ustalono zasady badania zadowolenia, co zostało opisane w punkcie niniejszej księgi. Definicją Klienta Organizacji objęto każdego (zarówno osobę fizyczną jak i jednostkę organizacyjną), kto ma do załatwienia w Organizacji jakiś interes (nie tylko prawny) lub czyjego interesu (nie tylko prawnego) działanie Organizacji dotyczy Polityka Jakości Polityka Jakości została sformułowana przez Najwyższe Kierownictwo a następnie wprowadzona w życie zarządzeniem Nr 248/2005 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2005r. Przekazano ją do wiadomości i przestrzegania wszystkim zatrudnionym w Organizacji pracownikom. Poprzez jej upowszechnienie w miejscach ogólnie dostępnych Polityka Jakości jest również dostępna dla Klientów Organizacji. Formułując Politykę Jakości pod uwagę wzięto specyfikę działania Organizacji oraz charakter realizowanych przez nią zadań. W taki sposób stworzono ramy do ustanawiania celów dotyczących jakości. Polityka Jakości powinna być na bieżąco przeglądana pod względem jej przydatności i celowości. Jako jeden z elementów Systemu Zarządzania Jakością stanowić ma drogowskaz dla perspektywicznie rozumianych celów służących rozwojowi Organizacji Planowanie Cele dotyczące jakości Dla spełnienia wymagań normy Najwyższe Kierownictwo, w oparciu o wyniki prac zespołu pilotowego, ustanowiło mechanizm wyznaczania celów dotyczących jakości związanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnym, w powiązaniu z realizowanymi w nich procesami. Uwzględnia on również możliwość ustalania celów odnoszących całej Organizacji. Mechanizm ten zapewnić ma skuteczne planowanie celów dotyczących jakości oraz weryfikowanie czy zostały one osiągnięte. Skoordynowano go z corocznym przeglądem zarządzania, w trakcie którego podejmowane są decyzje dotyczące wyznaczania celów do realizacji. Mechanizm polega na tym, że raz w roku do 20 września kierownicy komórek organizacyjnych przedkładają Pełnomocnikowi ds. Jakości propozycje celów dotyczących jakości związane ze

15 Data wydania: Edycja B Strona 15 z swoimi komórkami wraz ze sprawozdaniem za ubiegłe 12 miesięcy. Ich obowiązkiem jest zapewnić, aby cele te były mierzalne oraz spójne z Polityką Jakości. Pełnomocnik dokonuje analizy przedłożonych propozycji i przedkłada wytypowaną przez siebie grupę celów Najwyższemu Kierownictwu do ostatecznej akceptacji w trakcie październikowego przeglądu zarządzania. O podjętych w tym zakresie decyzjach informuje zainteresowane komórki organizacyjne. KIEROWNIK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ Wyznaczenie celów dotyczących jakości + sprawozdanie za 12 m-cy PEŁNOMOCNIK Analiza propozycji i wytypowanie grupy celów na kolejne 12 m-cy NAJWYŻSZE KIEROWNICTWO Akceptacja propozycji i poinformowanie komórek Planowanie systemu zarządzania jakością. Dla zapewnienia, że planowanie systemu zarządzania jakością oraz sam system będzie zgodny z wymaganiami normy, a w szczególności z jej punktem 4.1., został powołany zespół pilotowy spośród pracowników organizacji oraz zatrudniona zewnętrzna firma konsultingowa, której celem było przekazanie członkom zespołu podczas cyklu szkoleń fachowej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą. Zadania z zakresu czuwania nad integralnością systemu zarządzania jakością oraz wdrażania w nim zmian zostały powierzone Pełnomocnikowi ds. Jakości i ujęte w zakresie jego obowiązków Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia

16 Data wydania: Edycja B Strona 16 z Odpowiedzialność i uprawnienia Najwyższego Kierownictwa i pracowników Organizacji zostały sformułowane w wymienionych niżej dokumentach i podane do ich wiadomości: 1) Statut Gminy - przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/274/2002 z dnia roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. Opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 143 poz z dnia roku. Jest on również dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz w formie standardowej w Wydziale Organizacyjno Społecznym, 2) Regulamin Organizacyjny - wprowadzony w życie zarządzeniem nr 205/2005 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Ogłoszony został w sposób zwyczajowo przyjęty. Dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz w formie standardowej w Wydziale Organizacyjno Społecznym, 3) Indywidualne zakresy obowiązków dla każdego pracownika zatrudnionego w organizacji. Pracownicy zostali z nimi zapoznani, co poświadczyli własnoręcznym podpisem. Zakresy te są przechowywane w indywidualnych teczkach osobowych w dziale organizacyjnym, 4) Indywidualne upoważnienia Burmistrza, których aktualny rejestr znajduje się w Zbiorze Rejestrów i Upoważnień prowadzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjno-Społecznego, 5) Procedury systemowe i operacyjne. Najwyższe Kierownictwo (Burmistrz) odpowiada za: 1) Określenie i aktualizowanie Polityki Jakości, 2) Ustalenie i nadzorowanie mechanizmu ustanawiania celów dotyczących jakości oraz monitorowanie ich realizowania, 3) Przeprowadzenie przeglądów zarządzania i podejmowanie decyzji służących doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością, 4) Zapewnienie dostępności zasobów, 5) Kreowanie postaw sprzyjających kształtowaniu świadomości orientacji na Klienta,

17 Data wydania: Edycja B Strona 17 z 6) Planowanie Systemu Zarządzania Jakością i zapewnienie jego integralności, także na etapie zmian, 7) wyznaczenie Pełnomocnika ds. Jakości spośród kierownictwa, 8) Ustanowienie właściwych procesów komunikacyjnych w organizacji, 9) określenie odpowiedzialności i uprawnień pracowników oraz zapewnienie ich zakomunikowania w Organizacji, 10) Zapewnienie właściwego doboru kadr pod kątem skuteczności systemu zarządzania jakością i orientacji na Klienta. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za: 1) Zidentyfikowanie czynności realizowanych w komórce, 2) Podejmowanie decyzji w zakresie potrzeby ustanowienia procesów i dokumentów, 3) Przedkładanie Pełnomocnikowi ds. Jakości propozycji celów dotyczących jakości na szczeblu wydziału i ich realizację po zatwierdzeniu przez Najwyższe Kierownictwo wraz z odpowiednią sprawozdawczością, 4) Proponowanie zmian w procedurach wydziałowych i ich wprowadzenie w życie zgodnie z zasadami procedury Nadzoru nad dokumentami i zapisami, 5) Zidentyfikowanie aktów prawnych obowiązujących w wydziale oraz przypisanych poszczególnym procedurom wydziałowym, 6) Ukształtowanie celów jakościowych dla procesów i monitorowanie ich wykonania, 7) Monitorowanie realizacji procesów w miejscach określonych przez procedury, 8) Określenie punktów krytycznych procesów i zapewnienie nad nimi szczególnego nadzoru, 9) Zapewnienie doboru kadr pod kątem potrzeb zadań realizowanych w wydziale oraz ich szkolenia i doskonalenia, 10) Monitorowanie procesów realizowanych w wydziale, 11) Zgłaszanie Pełnomocnikowi ds. Jakości usług i wniosków w zakresie doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, 12) Kształtowanie, także własnym przykładem, wśród pracowników postaw orientacji na Klienta.

18 Data wydania: Edycja B Strona 18 z Pracownik odpowiada za: 1) Znajomość procedur przez siebie realizowanych i sumienne ich przeprowadzanie, 2) Zgłaszanie kierownikowi uwag i wniosków w zakresie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, 3) Dążenie do doskonalenia swych kwalifikacji, 4) Prezentację postaw potwierdzających orientację na Klienta w zakresie kompetencji, kultury obsługi, sumienności, przestrzegania prawa i dbania o wizerunek swojej Organizacji Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa Najwyższe Kierownictwo powierzyło funkcje swojego przedstawiciela Sekretarzowi Gminy w formie zarządzenia Burmistrza nr 239/2005 z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim. Tym samym zarządzeniem ustaliło zakres jego uprawnień i odpowiedzialności, który obejmuje: 1) Zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są skutecznie ustanowione, wdrożone i utrzymywane, 2) Przygotowywanie informacji w formie sprawozdań, raportów itp. przeznaczonych dla Najwyższego Kierownictwa i dotyczących funkcjonującego systemu zarządzania jakością, w tym analiz i wniosków dotyczących jego skuteczności, propozycji zapewniających jego ciągłe doskonalenie, 3) Zapewnienie upowszechniania w całej Organizacji świadomości dotyczącej wymagań Klienta, potrzeby orientacji na Klienta i jego zadowolenie, 4) Zaplanowanie programu auditów wewnętrznych i nadzór nad nimi oraz zapewnienie dostatecznej liczby wykwalifikowanych auditorów wewnętrznych, 5) Analizę wyników auditów wewnętrznych, zewnętrznych oraz podejmowanie decyzji w sprawie wdrażania odpowiednich działań o charakterze korygującym, jeśli taka potrzeba zaistnieje, 6) Współpracę z organizacją certyfikacyjną i konsultantem wdrożenia w zakresie mogącym mieć wpływ na funkcjonowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

19 Data wydania: Edycja B Strona 19 z 7) Czuwanie nad zachowaniem integralności Systemu Zarządzania Jakością w trakcie jego zmian, 8) Inne działania mogące mieć wpływ na funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością i jego doskonalenie Komunikacja wewnętrzna W wyniku wieloletniej praktyki zostały ustalone następujące, skuteczne formy komunikacji wewnętrznej w Organizacji: 1) Spotkania Najwyższego Kierownictwa z kierownikami komórek organizacyjnych 1 raz w tygodniu, 2) Okazjonalne spotkania z wszystkimi pracownikami w zależności od potrzeb, 3) Bezpośrednie spotkania kierowników komórek z pracownikami, 4) Kontakt za pomocą wewnętrznej sieci telefonicznej i internetowej Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Najwyższe Kierownictwo ustaliło, że przegląd Systemu Zarządzania Jakością jest dokonywany jeden raz w roku w miesiącu październiku. Celem przeglądu jest badanie przydatności, adekwatności i skuteczności systemu oraz tworzenie podstaw do podejmowania decyzji doskonalących ten system Dane wejściowe do przeglądu Dane wejściowe do przeglądu zarządzania są formułowane w postaci przygotowanego przez Pełnomocnika ds. Jakości pisemnego sprawozdania. Zawiera ono dane oraz wyniki analiz: 1) Auditów wewnętrznych i zewnętrznych, 2) Informacji zwrotnej od Klientów, 3) Monitorowania skuteczności procesów, 4) Oceny działań zapobiegawczych i korygujących, 5) Oceny działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania oraz propozycje zmian dotyczących doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

20 Data wydania: Edycja B Strona 20 z Dane wyjściowe z przeglądu W wyniku przeglądu powstaje pisemny raport, w którym zawarte są wnioski i decyzje Najwyższego Kierownictwa w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w powiązaniu z wymaganiami Klientów i zmianami w obszarze niezbędnych zasobów. 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 6.1. Zapewnienie zasobów Podstawowym źródłem zapewnienia Organizacji niezbędnych zasobów finansowych jest podejmowana corocznie uchwała budżetowa Rady Miejskiej, w której zabezpiecza się środki na: wypłatę wynagrodzeń, poprawę warunków technicznych, podnoszenie kwalifikacji pracowników i tym podobne przedsięwzięcia mające podstawowe znaczenie dla utrzymania funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Przy projektowaniu budżetu uwzględnia się zawsze potrzebę utrzymywania systemu i jego doskonalenia oraz działania na rzecz zadowolenia Klienta Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Niezwykle istotnym czynnikiem mającym wpływ na zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych przez Organizację usług oraz na spełnienie oczekiwań i wymagań Klientów są kompetencje zatrudnionego w Organizacji personelu. Przez kompetencje rozumie się wykształcenie, umiejętności i doświadczenie doskonalone w postaci aktywnego uczestnictwa w szkoleniach Kompetencje, świadomość i szkolenia

21 Data wydania: Edycja B Strona 21 z Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Organizacji zostały określone w: 1) Ustawie z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001, Dz. U 142 poz ze zmianami), 2) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146 poz ze zmianami). Nabór nowych pracowników odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 8/2005 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 5 października 2005 roku opartym na przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz ze zmianami) oraz ustawie z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz ze zmianami), W indywidualnych przypadkach naboru, kiedy wymagane są dodatkowe, w stosunku do cytowanego wyżej rozporządzenia, kwalifikacje (np. branżowe uprawnienia techniczne, znajomość języka obcego itp.), kwestie te są uwzględniane w trakcie procedury realizowanej w oparciu o cytowane wyżej rozporządzenie Burmistrza. W Organizacji (w wydziale organizacyjnym) prowadzona jest indywidualna dla każdego pracownika dokumentacja, w której gromadzi się pisemne dowody dotyczące posiadanego wykształcenia, doświadczenia, umiejętności oraz udziału w kursach i szkoleniach. Mając świadomość wagi podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz ze względu na potrzebę doprecyzowania zasad postępowania, zarządzeniem Burmistrza nr 249/2005 z dnia 29 listopada 2005r. została wprowadzona Polityka Szkoleniowa. Reguluje ona zasady optymalnego wyboru ofert szkoleniowych oraz określenie zasad badania efektywności szkoleń i jej dokumentowania. Mechanizm opiera się na planowaniu szkoleń w oparciu o potrzeby zgłaszane przez poszczególne komórki przy uwzględnieniu przeznaczonych na ten cel środków finansowych oraz zasady prowadzenia listy kwalifikowanych dostawców usług szkoleniowych. Praktyka stosowania systemu wskazała na konieczność wprowadzenia zmian w Polityce Szkoleniowej. Zmiany te zostały wprowadzone zarządzeniem Burmistrza nr 272/2006 z dnia 23 maja 2006r. Ustanowiło ono

22 Data wydania: Edycja B Strona 22 z obowiązek przedłożenia w terminie trzech dni od odbycia przez pracownika Organizacji szkolenia notatki służbowej z opisem przebiegu szkolenia oraz jego oceną merytoryczną. Notatka przedkładana jest pracownikowi ds. kadr i stanowi podstawę do rozliczenia delegacji służbowej Infrastruktura Budynek siedziby Organizacji Budynek siedziby Organizacji zlokalizowany jest w centralnej części miasta. Ze względu na usytuowanie budynku na głównym placu miasta (rynek), dojazd do niego jest dogodny i odpowiednio oznakowany w różnych punktach miasta. Budynek wybudowano w 1830 roku. Zawsze był najważniejszym budynkiem w mieście i siedzibą jego władz. Jako obiekt budowlany jest chroniony opieką konserwatorską. Wpisany jest do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu pod numerem 2657/A. Stan techniczny budynku jest dobry. Jego funkcjonalność dostosowano do potrzeb obsługi Klientów. W związku z ciągłym wzrostem liczby Klientów i spraw do załatwienia, budynek przechodzi adaptacje mające na celu efektywniejsze wykorzystanie jego zasobów lokalowych Sieć komputerowa i oprogramowanie Sieć komputerowa rozprowadzona jest w całym budynku Urzędu. Jest to sieć strukturalna (UTP Kat. 5). Siecią zarządzają systemy sieciowe zbudowane na systemach Novell oraz Linux. Serwery są zabezpieczone w odrębnym pomieszczeniu i chronione poprzez systemy antywłamaniowe, systemy klimatyzacji i systemy szaf ognioodpornych oraz silne UPS-y. Dane są zabezpieczane poprze kopie bezpieczeństwa oraz macierze dyskowe. Stacje robocze to komputery klasy PC o parametrach od Intel Celeron 1 Ghz do 3 Ghz. Systemy operacyjne to Win 98, Win XP oraz systemy biurowe bazodanowe i internetowe. Nad bezpieczeństwem sieci czuwają programy antywirusowe i antyszpiegowskie oraz system kont i uprawnień do zasobów i danych. Od dnia r. wprowadzono do Organizacji system elektronicznego obiegu dokumentów e-contentplus firmy Plus Computers & Networks Linie telefoniczne i Internet Zainstalowana jest wewnętrzna linia telefoniczna z rejestratorem i taryfikatorem SLICAN CTM 8/64 wraz z podłączonymi do niej numerami

23 Data wydania: Edycja B Strona 23 z wewnętrznymi i kierowaniem ruchem tonowo. Urząd posiada także łącza z jednostkami miasta i gminy poprzez sieć Centrex. Dostęp do sieci Internetowe odbywa się za pośrednictwem łącza internetowego DSL o szybkości 4 Mb/s zabezpieczonego Firewallem Zabezpieczenie budynku siedziby Organizacji Budynek siedziby Organizacji chroniony jest systemem antywłamaniowym z czujnikami ruchu rozmieszczonymi w budynku. System połączony jest z lokalną firmą ochroniarską. W oknach na parterze zainstalowane są dodatkowo kraty. Dostęp do Urzędu a także pomieszczeń chronią zamki patentowe Środowisko pracy Ze względu na specyfikę produktów realizowanych w Organizacji, nie wymagają one stwarzania specjalnych warunków środowiska pracy poza tymi, które są zapewnione w organizacjach typu urzędy organów administracji publicznej. Osobną kwestią jest zapewnienie wymaganych przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002r. Nr 171 poz ze zmianami), warunków środowiskowych dla produktów przechowywanych w archiwum zakładowym. 7. REALIZACJA PRODUKTU 7.1. Planowanie realizacji produktu W ramach planowania realizacji produktów zostały zdefiniowane potrzeby ustanowienia procedur, przy uwzględnieniu wagi poszczególnych zadań dla jakości pracy Organizacji. W każdym z procesów (procedur) uwzględniono cele dotyczące jakości i wymagania dotyczące produktu. Ze względu na specyfikę działania Organizacji i jej produktów nie było to trudne, gdyż wymagania te mają dość jednolity charakter i są określone w obowiązujących Organizację aktach prawnych.

24 Data wydania: Edycja B Strona 24 z W opracowanych procedurach pisemnych przewidziano niezbędne wymagania w zakresie monitorowania i kontroli oraz kryteria przyjęcia produktu. Określono także kompetencje osób odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych etapów procedury. Biorąc pod uwagę specyfikę produktów oraz wieloletnią dobrą praktykę realizacji zadań w oparciu o procedury ustne, usankcjonowano dotychczasowy, zgodny z normą stan i zaproponowano w większości przypadków takie właśnie procedury ustne. W celu ułatwienia pracownikom realizacji takich procedur (ustnych), wyposażono ich w materiał instruktażowy (przebieg procedury ustnej), który ma im ułatwić działanie w nowych warunkach po wdrożeniu systemu zarządzania jakością. Z tych właśnie powodów zapisy obowiązujące w procedurach ustnych zestawiono w załączniku do procedury PS-1 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami Procesy związane z Klientem Określenie wymagań dotyczących produktu Specyfika działania Organizacji powoduje, że Klient bardzo rzadko określa swoje indywidualne wymagania dotyczące produktu. W zdecydowanej większości przypadków są one znane pracownikom wytwarzającym oczekiwany przez Klienta produkt i opisane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wymagania te stanowią stały element każdej procedury pisemnej i są zestawione w punkcie Przepisy prawne w każdej z tych procedur. W przypadku procedur ustnych, zgodnie z materiałem instruktażowym przekazanym liderom procesów, mają oni obowiązek zidentyfikować oraz posiadać na swoim stanowisku pracy aktualne akty prawne zawierające wymagania dotyczące produktu Przegląd wymagań dotyczących produktu Przed rozpoczęciem każdego procesu dokonywany jest przegląd formalny wniosku rozpoczynającego sprawę (w tym również pod kątem właściwości miejscowej i rzeczowej Organizacji). W razie stwierdzenia braków formalnych

25 Data wydania: Edycja B Strona 25 z wniosku lub braku właściwości Organizacji sprawie, stosuje się właściwe w tej mierze przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz ze zmianami). Jako zasadę (niezależnie od tego, czy jest to procedura pisemna czy ustna) przyjęto obowiązek dokonywania zapisu z przeglądu formalnego wniosku (wymagań dotyczących produktu) Komunikacja z Klientem W wyniku wieloletniej działalności zostały ustalone (wypracowane) następujące formy komunikacji z Klientami: 1) Kontakt bezpośredni, osobisty, 2) Kontakt za pomocą środków łączności typu telefon, fax, , strona www, 3) Kontakt korespondencyjny, 4) Materiały reklamowe, promocyjne z podaniem adresów internetowych, pocztowych, papier firmowy, wizytówki, gadżety, 5) Tablice ogłoszeniowe w siedzibie Organizacji, na terenie miasta i gminy, 6) Kontakt poprzez media (radio, prasa, telewizja) 7) Cotygodniowe spotkania Burmistrza z mieszkańcami w ramach godzin przyjęć, 8) Spotkania wiejskie członków kierownictwa, coroczne spotkania Burmistrza z mieszkańcami oraz spotkania spowodowane ważnymi sprawami, 9) Informacje kierowane bezpośrednie do grup mieszkańców związanych z konkretnym problemem, 10) Informacje zwrotne od Klientów, w szczególności badanie zadowolenia, na zasadach opisanych w punkcie , 11) Rozpatrywanie skarg i wniosków. Reklamacje Klientów rozpatrywane są na zasadach opisanych w procedurze ustnej OS-16 (U) 7.3. Projektowanie i rozwój wyłączony Organizacja nie prowadzi prac związanych z projektowaniem usług przez siebie świadczonych, ponieważ są one realizowane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

26 Data wydania: Edycja B Strona 26 z 7.4. Zakupy Proces zakupów W trakcie prac zespołu wdrożeniowego uznano, że zakupami mającymi istotny wpływ na jakość są zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakupy usług szkoleniowych. Zakupy pierwszej grupy odbywają się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz ze zmianami) przy wartości określonej w cytowanej ustawie. W przypadku zakupów o wartości niższej są one dokonywane w oparciu o rozeznanie rynku, które odbywa się na zasadach analogicznych obowiązujących przy tzw. prostych trybach opisanych w ustawie. Zakupów usług szkoleniowych dokonuje się w oparciu o listę kwalifikowanych dostawców prowadzoną na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 249/2005 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie określenia polityki szkoleniowej zmienionym zarządzeniem 272/ Informacje dotyczące zakupów Informacje, w tym dotyczące parametrów jakościowych, są przygotowywane przez pracownika mającego odpowiednie kompetencje. Każdy potencjalny dostawca otrzymuje taką samą informację w zakresie wymagań dotyczących dostarczanego produktu. W przypadkach objętych ustawą o zamówieniach publicznych informacja taka przybiera postać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Weryfikacja zakupionego produktu Weryfikację zakupionego produktu przeprowadza osoba, która odbiera produkt od dostawcy, a następnie osoba, która ten produkt użytkuje. Jeżeli produkt nie spełnia wyspecyfikowanych wymagań jest reklamowany u dostawcy. Reklamacja produktu przeprowadzana jest zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach prawa cywilnego Produkcja i dostarczanie produktu Nadzorowanie produkcji i dostarczania produktu

27 Data wydania: Edycja B Strona 27 z Działalność Organizacji jest prowadzona w warunkach o wysokim stopniu nadzorowania. Zasady nadzorowania są opisane w Regulaminie Organizacyjnym oraz w procedurach systemowych i operacyjnych stanowiących istotny element systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają odpowiednią wiedzę w zakresie specyfiki realizowanych przez siebie produktów. W razie wątpliwości mogą korzystać ze zbiorów aktów prawnych przechowywanych w sekretariacie w formie drukowanej lub z programu komputerowego LEX, do którego dostęp znajduje się w każdej komórce organizacyjnej. Pracownicy posiadają również własne egzemplarze niezbędnych aktów prawnych, dostarczane przez radcę prawnego, który z pomocą BOM śledzi zmiany w obowiązujących przepisach i informuje o tym pracowników. Pracownicy dysponują właściwym do charakteru pracy i produktów wyposażeniem. Szczegóły dotyczące monitorowania oraz zwalniania produktu, które nie zostały w odpowiednim stopniu uściślone w Regulaminie organizacyjnym lub procedurach, funkcjonują na zasadach zwyczajowo przyjętych i ukształtowanych wieloletnią, sprawdzoną praktyką Walidacja procesów produkcji wyłączone Specyfika realizacji produktu, jaka ma miejsce w organizacji powoduje, że wyniki można zweryfikować w następstwie monitorowania lub pomiaru stąd, też nie ma uzasadnienia walidacja w sensie rozumienia normy Identyfikacja i identyfikowalność Organizacja stosuje w swojej działalności ustalony i precyzyjny system identyfikacji wszystkich dokumentów i spraw, w tym również realizowanych u siebie produktów. Zasady identyfikacji zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112 poz.1319) Identyfikacja następuje na kilku poziomach i płaszczyznach. Wpływająca do organizacji dokumentacja jest identyfikowana poprzez nadanie jej indywidualnego numeru w rejestrze. Po dekretacji dokument trafia do odpowiedniej komórki, której zadaniem jest realizacja konkretnego produktu. Tam jest on kwalifikowany do grupy spraw według rzeczowego wykazu akt i otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny wynikający z

28 Data wydania: Edycja B Strona 28 z tego wykazu. W czasie trwania realizacji produktu (np. przy potrzebie korespondencji z klientem) numer ten jest pomocny w identyfikacji. Dla ułatwienia klientowi identyfikacji oraz ewentualnego kontaktu pod każdym pismem wychodzącym na zewnątrz i będącym elementem realizacji jakiegoś produktu stosuje się adnotację sprawę prowadzi: imię i nazwisko, telefon. Jest to niezależne od podpisu osób uprawnionych do sygnowania dokumentów wychodzących z organizacji. Końcowy produkt jest identyfikowany również numerem nadanym na podstawie RWA Własność Klienta wyłączone Ze względu na specyfikę działania Organizacji nie występują przypadki przyjmowania rzeczy stanowiących własność Klienta, mających istotną wartość materialną. Dlatego skorzystano z możliwości wyłączenia tego wymagania z systemu zarządzania jakością. Powierzone Organizacji dokumenty stanowiące własność Klienta są zabezpieczone na zasadach opisanych w punkcie poniżej Zabezpieczenie produktu Produkty na każdym etapie realizacji są przechowywane w zamykanych biurkach i szafach znajdujących się w zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma ściśle określona, ograniczona grupa osób. Budynek Urzędu Miejskiego jest chroniony przez instalację alarmową, która jest elementem monitorowania obiektu przez firmę ochroniarską po godzinach pracy. Produkty wymagające szczególnego zabezpieczenia np. dowody osobiste, akta USC, są przechowywane w specjalnie zamykanych metalowych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych dodatkowo indywidualnym systemem alarmowym, szybami antywłamaniowymi lub kratami. Budynek jest wolno stojący, położony w dobrze oświetlonym terenie. Przygotowanie produktu do wysłania Klientowi następuje na tym stanowisku pracy, na którym produkt był realizowany. Na tym etapie podejmowana jest decyzja o rodzaju przesyłki. Zapakowany i zaadresowany produkt przekazywany jest do BOM, którego zadaniem jest jego wysyłanie. Dokument elektroniczny oraz informacje w postaci elektronicznej chronione są w następujący sposób: 1) Dostęp do Urzędu chroniony jest alarmami, zabezpieczeniami i zamkami mechanicznymi,

29 Data wydania: Edycja B Strona 29 z 2) Dostęp do pomieszczenia serwerów chroniony jest zabezpieczeniami mechanicznymi, 3) Dostęp do sieci i do danych zabezpieczony jest systemem haseł i praw dostępowych, 4) Dane zapisywane są na nośnikach serwerowych, zarządzane systemami sieciowymi, a wiec podlegają dublowaniu i zapisywaniu na macierzach dyskowych, 5) Dane są archiwizowane i kopie znajdują się w bezpiecznym miejscu, 6) Dostęp osób niepowołanych do sieci i danych jest zabezpieczony poprzez bramy zaporowe, firewalle i i system kodowanych haseł Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów wyłączone Specyfika działania Organizacji powoduje, że nie ma potrzeby używania wyposażenia podlegającego nadzorowi do monitorowania i podziałów. 8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE 8.1. Postanowienia ogólne W wyniku wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością według normy PN- EN ISO 90001:2001 zaplanowano i wdrożono procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia zgodne z wymaganiami normy, co zostało opisane i udokumentowane w poszczególnych rozdziałach niniejszej Księgi Monitorowanie i pomiary

30 Data wydania: Edycja B Strona 30 z Zadowolenie Klienta W celu badania stopnia zadowolenia Klienta został ustalony system całorocznego ankietowania. Pisemna ankieta zawierająca pytania dotyczące obszarów działania Organizacji jest udostępniona Klientom w BOM, które poprzez swoje centralne usytuowanie w siedzibie Organizacji jest miejscem zbiegania się wszystkich ciągów komunikacyjnych, po których poruszają się Klienci. Wypełnione, anonimowe ankiety składane są w specjalnej skrzynce w BOM. Po każdym zakończonym półroczu Wydział Organizacyjno-Społeczny dokonuje analizy otrzymanych odpowiedzi, przedkłada ją Pełnomocnikowi, który formułuje wnioski znajdujące odzwierciedlenie w raporcie z przeglądu zarządzania Audit wewnętrzny Dla spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 90001:2001 w zakresie auditów wewnętrznych oraz wykorzystania tego narzędzia dla doskonalenia systemu zarządzania jakością została ustanowiona i wdrożona obowiązkowa udokumentowana Procedura Systemowa PS - 2 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących. Reguluje ona zasady planowania, przygotowania, przeprowadzania i oceny wyników auditów oraz zasady podejmowania na ich podstawie ewentualnych działań korygujących w przypadkach, gdy stwierdzono niezgodność. Dla skutecznego i sprawnego przeprowadzania auditów wyłoniono spośród pracowników Organizacji kilkuosobową grupę, która po odbyciu specjalistycznego szkolenia nabyła poświadczone certyfikatem umiejętności przeprowadzania auditów Monitorowanie i pomiary procesów W celu skutecznego wykorzystania monitorowania procesów jako istotnego narzędzia przydatnego do doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz wykazania zdolności procesów do osiągania zaplanowanych wyników przyjęto w Organizacji opisany poniżej mechanizm monitorowania procesów. Polega on na tym, że kierownicy komórek organizacyjnych do dnia 31 lipca każdego roku mają obowiązek przekazania Pełnomocnikowi ds. jakości pisemnej informacji z monitorowania procesów realizowanych w swojej komórce. Monitorowanie odbywa się według wzoru i kryteriów przekazanych kierownikom komórek przez

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI 1 / 3 Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest utrzymanie aktualnych i dokumentów SZJ ISO, zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Witosa 18 Tel. 071/36-98-000 www.gopskobierzyce.

KSIĘGA JAKOŚCI. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Witosa 18 Tel. 071/36-98-000 www.gopskobierzyce. KOMPLET WZORCOWY EDYCJA C KSIĘGA JAKOŚCI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. Witosa 18 Tel. 071/36-98-000 www.gopskobierzyce.pl e-mail: 55-040 Fax 071/36-98-001 info@gopskobierzyce.pl

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO

P R O C E D U R A PN-EN ISO P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04 stycznia 2017r. Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów I. Definicje i skróty Prezydent Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 1 KSIĘG JKOŚCI URZĘDU MIST TERESPOL Edycja Egzemplarz Nr 1 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 2 IMIĘ I NZWISKO PODPIS OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury... PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis 1/6 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo