Polski Holding Medyczny PCZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Holding Medyczny PCZ"

Transkrypt

1 Polski Holding Medyczny PCZ 1

2 Zastrzeżenie Niniejszy dokument ("Prezentacja") zawiera informacje ogólne odnoszące się do spółki PCZ S.A. ("Spółka"). Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia Odbiorcy jedynie podstawowej wiedzy o Spółce. Prezentacja nie zawiera całej wiedzy, jakiej Odbiorca mógłby potrzebować w celu rozważenia możliwości inwestycji. W każdym wypadku Odbiorca Prezentacji powinien polegać na własnych badaniach i analizach zmierzających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Spółka nie deklaruje w sposób jawny lub domyślny poprawności, bezbłędności i kompletności informacji zawartych w Prezentacji. Spółka nie przyjmuje również odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki, i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek błędów, pomyłek i niekompletności Prezentacji. W szczególności Prezentacja może zawierać stwierdzenia będące ocenami, opisami planów, zamierzeń i projekcji odnoszącymi się do przyszłości. Spółka nie deklaruje, że przedstawione oceny są uprawnione, a plany, zamierzenia i projekcje są poprawne, i że zostaną w rzeczywistości osiągnięte. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej analizie. Przedstawiając niniejszą Prezentację Spółka zastrzega sobie prawo do jej uzupełnienia lub zmiany w części lub w całości w dowolnym czasie. Zastrzeżenie to nie powinno być jednak przez Odbiorcę rozumiane jako zobowiązanie Spółki do przedstawienia zmian, uaktualnień, uzupełnień lub korekt Prezentacji w przyszłości. Żadna z nowych lub zmienionych informacji nie może być przez Odbiorcę potraktowana jako pewna, chyba, że Spółka wyraźnie zaznaczy inaczej. Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej odnośnie Spółki, jakichkolwiek instrumentów finansowych z nią związanych, a nie odnoszących się do jakichkolwiek innych podmiotów. Prezentacja nie jest ofertą lub zaproszeniem do nabycia udziałów ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych związanych ze Spółką lub jakimkolwiek innym podmiotem. Zawartość Prezentacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej ani żadnej innej. Odbiorca Prezentacji jest zachęcany do skorzystania z porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej i innej uznanej przez Niego za właściwą przed rozważeniem inwestycji w Spółkę. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów jakie Odbiorca może ponieść w związku z analizą niniejszej prezentacji. 2

3 Agenda PCZ S.A. Rynek zdrowia Strategia Polski Holding Medyczny PCZ Dane finansowe Oddziały terenowe Podsumowanie Kontakt wrzesień

4 PCZ S.A. PCZ Spółka Akcyjna Instrumenty notowane w ASO: Akcje PCZ seria E-1, E-2, E-3, F, G, H, I, J ISIN PLPCZ liczba notowanych akcji wartość nominalna 1 akcji 10 zł data pierwszego notowania 1 sierpnia 2011 (PDA J) rynek NewConnect rodzaj rynku ASO GPW Obligacje PCZ0514 PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 seria A * B C D ISIN PLPCZ PLPCZ PLPCZ PLPCZ liczba notowanych obligacji wartość nominalna 1 obligacji zł zł zł zł data pierwszego notowania 15 lipca sierpnia grudnia czerwca 2013 rynek Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst rodzaj rynku ASO GPW ASO GPW ASO GPW ASO GPW ASO BondSpot ASO BondSpot ASO BondSpot * - Obligacje serii A zostaną wykupione przedterminowo w dniu 30 września

5 PCZ S.A. Model biznesowy Grupa PCZ Polski Holding Medyczny PCZ działa na rynku zdrowia ludzkiego. Zajmuje się świadczeniem wszelkich usług medycznych mających na celu ochronę zdrowia oraz wytwarzaniem i dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych i zdrowiem. Dzięki integracji pionowej Holding obsługuje we własnym zakresie cały cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu. 10 spółek prawa handlowego 17 przedsiębiorstw leczniczych 4 szpitale 4 sanatoria 6 przychodni pogotowie ratunkowe laboratorium diagnostyczne 3 apteki hurtownia farmaceutyczna hurtownia medyczna 5

6 USA Rynek zdrowia Polska na tle OECD 17,7 USA Holandia 11,9 Norwegia Francja 11,6 Szwajcaria Niemcy 11,3 Holandia Kanada 11,2 Austria Szwajcaria 11,0 Canada Dania 10,9 Niemcy Austria 10,8 Dania Belgia 10,5 Luksemburg (2010) Nowa Zelandia 10,3 Francja Portugalia 10,2 Belgia Japonia (2010) 9,6 Szwecja Szwecja 9,5 Australia (2010) Wielka Brytania 9,4 Irlandia Hiszpania 9,3 Wielka Brytania Norwegia 9,3 9,3 9,2 Finlandia OECD OECD Włochy Islandia Grecja 9,1 Japonia (2010) Islandia 9,0 Nowa Zelandia Finlandia 9,0 Hiszpania Australia (2010) 8,9 Włochy Irlandia 8,9 Portugalia Słowenia 8,9 Słowenia Słowacja 7,9 Grecja Węgry 7,9 Izrael Izrael 7,7 Korea Chile 7,5 Czechy Czechy 7,5 Słowacja Korea 7,4 6,9 6,6 Węgry Polska Chile Luksemburg Polska Meksyk (2010) 6,2 Estonia Turcja (2008) 6,1 Meksyk (2010) 977 Estonia 5,9 Turcja (2008) 906 Wydatki na ochronę zdrowia ogółem per capita w 2011 r. publiczne [USD PPP] prywatne Poziom wydatków na ochronę zdrowia w Polsce jest wciąż: znacząco niższy niż średnia dla krajów OECD Wydatki na ochronę zdrowia ogółem w krajach OECD w 2011 r. jako %PKB niższy niż na Węgrzech, Czechach i Słowacji publiczne prywatne Oczekiwany dalszy wzrost wydatków w Polsce w wyniku m.in. konwergencji do średniej krajów należących do OECD źródło: opracowanie własne PCZ npdst stan z 05 sierpnia

7 Rynek zdrowia Wydatki ogółem na ochronę zdrowia w Polsce w 2011 r. Podział podstawowy wydatków na ochronę zdrowia (ICHA) mld zł (zmiana % r/r) wydatki zbiorowe inwestycje 3,7 mld 16,7% 7,3 mld 9,1% produkty medyczne 105 mld zł usługi medyczne 25,8 mld 4,7% 68,2 mld 5,1% wydatki ogółem na ochronę zdrowia 105,0 mld wydatki bieżące 97,7 mld wydatki na indywidualną opiekę zdrowotną (usługi i produkty) 94,0 mld usługi medyczne: lecznicze: szpitalne lecznictwo jednodniowe ambulatoryjne opieka domowa rehabilitacyjne opieka długoterminowa usługi pomocnicze: badania laboratoryjne diagnostyka obrazowa transport medyczny pozostałe produkty medyczne: leki i materiały medyczne sprzęt terapeutyczny wydatki zbiorowe: profilaktyka i zdrowie publiczne administracja i ubezpieczenia zdrowotne wydatki na inwestycje źródło: opracowanie własne PCZ npdst stan z 5 sierpnia 2013, GUS Narodowy Rachunek Zdrowia 23 lipca 2013 ICHA International Classification for Health Accounts 7

8 Rynek zdrowia Wydatki na indywidualną opiekę zdrowotną usługi produkty 16,7 60,1 83,3 39,9 usługi produkty 17,1 82,9 36,0 usługi produkty 16,8 61,4 83,2 38,6 usługi produkty 17,0 60,6 83,0 39,4 usługi produkty 16,9 61,7 83,1 38,3 usługi produkty 15,6 61,2 84,4 38,8 usługi produkty 15,8 61,4 84,2 38,6 usługi produkty 16,6 60,5 83,4 39,5 usługi produkty 17,7 60,8 82,3 39, Wydatki na usługi i produkty medyczne [mld zł] 68,2 62,6 64,9 56,2 46,1 40,0 34,1 36,5 30,9 17,1 18,3 18,7 19,6 20,5 22,4 24,4 24,6 25, Struktura wydatków na usługi i produkty medyczne [%] usługi produkty prywatne publiczne Wydatki na usługi rosną szybciej niż wydatki na produkty Struktura wydatków na usługi: wyraźna dominacja wydatków publicznych (82%) tendencja wzrostowa udziału wydatków prywatnych począwszy od 2009 r. Struktura wydatków na produkty: przewaga wydatków prywatnych (61%) brak wyraźnej tendencji zmian w strukturze źródło: opracowanie własne PCZ npdst stan z 5 sierpnia

9 Strategia Trendy i realia systemowo-prawne rynku zdrowia ludzkiego rynek zdrowia jako rynek usług i produktów pierwszej potrzeby nieprzerwany, wieloletni wzrost wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 105 mld zł w 2011 r. konwergencja poziomu wydatków w Polsce do średniej krajów OECD istnienie niezaspokojonych potrzeb, kolejki dominacja wydatków publicznych w strukturze wydatków na usługi medyczne (82%) dominacja wydatków prywatnych w strukturze wydatków na produkty medyczne (leki i sprzęt) 61% duża odporność na wahania koniunktury gospodarczej o alokacji wydatków publicznych w poszczególne rodzaje i zakresy świadczeń medycznych decyduje płatnik Narodowy Fundusz Zdrowia starzenie się społeczeństwa i wydłużenie okresu opieki medycznej ustawa o działalności leczniczej z 2011 r. sprzyja przekształceniom SP ZOZ i postępującej prywatyzacji publicznych świadczeniodawców spodziewane zmiany legislacyjne w zakresie ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych 9

10 Strategia Strategia Polskiego Holdingu Medycznego PCZ kompleksowa, szeroka i zintegrowana oferta usług medycznych: od POZ, poprzez poradnie specjalistyczne, badania diagnostyczne, lecznictwo szpitalne, transport i ratownictwo medyczne, opiekę długoterminową, rehabilitację i lecznictwo uzdrowiskowe szeroka oferta w zakresie dystrybucji i logistyki farmaceutycznej stworzenie sieci aptek własnych i partnerskich świadczenie usług i prowadzenie działalności powiązanej ze zdrowiem prowadzenie działalności związanej z ubezpieczeniami zdrowotnymi rozwój organiczny rozwój na drodze akwizycji i sanacji szpitali, przychodni i uzdrowisk utrzymanie udziału przychodów z NFZ na poziomie odzwierciedlającym strukturę w skali kraju racjonalizacja kosztów działalności i kosztów inwestycji koncentracja działalności w regionie Dolnego Śląska i Opolszczyzny integracja pionowa - obsługa pełnego cyklu medycznego, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia usługi bądź produktu. 10

11 Strategia Misja Polskiego Holdingu Medycznego PCZ Dostarczanie usług i towarów, spełniających wymagania i oczekiwania naszych obecnych oraz przyszłych Pacjentów i Klientów tak, aby ich zadowolenie i zdrowie przekładało się na nasz rozwój i umacniało naszą pozycję rynkową. 11

12 Polski Holding Medyczny PCZ Historia wprowadzenie Systemu Zarządzania: - Jakością ISO 90001: Środowiskiem ISO 14001:2004 wprowadzenie Systemu Zarządzania: - Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS Bezpieczeństwem Informacji ISO Ciągłością Biznesu BS Debiut na NewConnect Debiut na Catalyst rozpoczęcie działalności gospodarczej przez dr n.med. Romualda J. Ściborskiego przejęcie Zakładów Opiekuńczo Leczniczych w Ziębicach i Kamieńcu Ząbkowickim utworzenie PCZ S.A. Przejęcie PCZ Polskiego Holdingu Medycznego Sp. z o.o. przez PCZ S.A. przejęcie Uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. (obecnie PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o.) rejestracja Polskiego Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. przejęcie SPZOZ dla Szkół Wyższych we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza przejęcie SPZOZ Przychodni we Wrocławiu przy ul. Legnickiej przejęcie Średzkiego Centrum Medycznego w Środzie Śląskiej Sp. z o.o. utworzenie PCZ Polskiego Pogotowia Ratunkowego Sp. z o.o. i przejęcie Prywatnego Pogotowia Ratunkowego Salmed rozbudowa i modernizacja Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią w Środzie Śląskiej modernizacja sanatorium Akacja modernizacja sanatorium Forsycja nabycie budynku Szpitala w Środzie Śląskiej 12

13 Polski Holding Medyczny PCZ Linie biznesowe PCZ S.A. PCZ Polski Instytut Medyczny nowoczesne badania kliniczne i naukowe zgodne z GCP diagnostyka laboratoryjna orzecznictwo medyczne PCZ Polska Apteka obrót lekami i materiałami medycznymi apteki w obiektach, w których Grupa PCZ świadczy usługi medyczne PCZ Polski Serwis Medyczny usługi outsourcingowe i cosourcingowe o charakterze paramedycznym wynajem i zarządzanie nieruchomościami na cele własne promocja zdrowia i sportu oraz działalność wydawnicza 13

14 Polski Holding Medyczny PCZ Spółki zależne Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. 100% dystrybucja farmaceutyczna PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. 100% usługi medyczne, w szczególności ratownictwo medyczne i transport sanitarny Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o 100% usługi medyczne PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o. 100% usługi medyczne, w szczególności lecznictwo uzdrowiskowe Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o. 100% usługi medyczne PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. 92,6% usługi medyczne, w szczególności lecznictwo uzdrowiskowe Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. 100% usługi medyczne PCZ Polska Kasa Chorych S.A. 100% organizacja i pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i kosztów leczenia Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o. 100% usługi medyczne PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. 14

15 Polski Holding Medyczny PCZ Struktura organizacyjna Zadania Komitetu Sterującego: Komitet Sterujący koordynacja prac nad strategią rozwojową Grupy PCZ Zarząd PCZ S.A. Zarządy spółek zależnych koordynacja działań operacyjnych, wdrażających strategię w poszczególnych spółkach Grupy. W skład Komitetu Sterującego wchodzą członkowie zarządów wszystkich 10 spółek z Grupy PCZ. Na czele Komitetu stoi Prezes Zarządu PCZ S.A. 15

16 Polski Holding Medyczny PCZ Zarząd PCZ S.A. Prezes Zarządu dr n.med. Romuald J. Ściborski, lek.med., lek.stom., MOZ, ur r. Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych mgr Katarzyna Choinka, ur r. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych mgr Stanisław Pachołek, ur r. Członek Zarządu ds. Infrastruktury mgr inż. Jacek Twardowski, ur r. 16

17 Polski Holding Medyczny PCZ Akcje i akcjonariat Struktura kapitału zakładowego Seria akcji Akcje Liczba akcji Kapitał zakładowy PCZ S.A. wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Akcje imienne serii B, C i D oraz akcje na okaziciela serii E1, E2, E3, F, G, H, I zostały wyemitowane pierwotnie w jednej serii, tj. jako akcje imienne serii B. Akcje serii C, D, E1, E2, E3, F, G, H, I powstały w wyniku ich wydzielenia z pierwotnej serii B i zmiany oznaczenia serii. Struktura akcjonariatu Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ A imienne ,14% ,15% B, C, D imienne ,76% ,50% E1, E2, E3, F, G, H, I na okaziciela ,76% ,16% J na okaziciela ,34% ,19% RAZEM ,00% ,00% Akcjonariusz Akcje Liczba akcji RSV Sp. z o.o. imienne (podmiot zależny od Romualda J. Ściborskiego) na okaziciela Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ 97,60% ,69% Pozostali akcjonariusze na okaziciela ,40% ,31% RAZEM ,00% ,00% 17

18 Dane finansowe Wybrane dane finansowe FY 2012 Wybrane dane finansowe Dane skonsolidowane Dane jednostkowe tys. zł Δ% Δ% Przychody netto ze sprzedaży , ,8 12% , ,2 29% Zysk na sprzedaży 8 939, ,3 7% , ,3 31% Zysk na działalności operacyjnej , ,0 21% , ,0 56% Zysk brutto 8 998, ,4-4% , ,0 32% Zysk netto 7 909, ,3-4% , ,3 35% EBITDA , ,3 26% , ,0 53% Kapitał własny , , , ,6 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe , , , ,2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 964, , ,0 193,5 Zobowiązania długoterminowe , , , ,5 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,4 dane audytowane 18

19 Dane finansowe Wybrane dane skonsolidowane Grupa PCZ Przychody netto ze sprzedaży [mln zł] EBIT [mln zł] 35,3 47,3 59,6 66,8 3,3 5,3 9,5 11, EBITDA [mln zł] Zysk netto [mln zł] 13,7 17,2 8,3 7,9 6,1 8,8 1,7 3,

20 Dane finansowe Wybrane dane jednostkowe PCZ S.A Przychody netto ze sprzedaży [mln zł] EBIT [mln zł] 26,9 20,9 18,1 10, ,8 8,2 6,1 2, EBITDA [mln zł] Zysk netto [mln zł] 14,6 9,6 7,1 3, ,7 8,7 4,7 1,

21 Dane finansowe Wybrane dane finansowe H Wybrane dane finansowe Dane skonsolidowane Dane jednostkowe tys. zł H H Δ% H H Δ% Przychody netto ze sprzedaży , ,1 2% , ,0 17% Zysk na sprzedaży , ,1 17% , ,1 42% Zysk na działalności operacyjnej , ,0 13% , ,4 38% Zysk brutto , ,6 21% , ,4 46% Zysk netto , ,6 18% , ,4 43% EBITDA , ,0 9% , ,5 38% Kapitał własny , , , ,4 Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe , , , ,0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,4 Zobowiązania długoterminowe , , , ,7 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,2 dane nieaudytowane 21

22 Dane finansowe Prognoza Prognoza skonsolidowana tys. zł P 2014P Przychody ze sprzedaży , , , , ,4 Zysk netto 3 079, , , , ,9 Prognoza jednostkowa tys. zł P 2014P Przychody ze sprzedaży , , , , ,9 Zysk netto 4 675, , , , ,9 22

23 Pozycja rynkowa Największe sieci medyczne Liczba łóżek w 2010 r. [szt.] Liczba pacjentów w 2010 r. [tys.] Przychody w 2010 r. [mln zł] Grupa Nowy Szpital EMC Instytut Medyczny Szpitale Polskie Grupa Lux Med EMC Instytut Medyczny Grupa Medicover Grupa Lux Med Grupa Medicover Grupa Nowy Szpital* 237, PHM PCZ Grupa Medicover Grupa Scanmed Grupa Swissmed Prywatna Lecznica Certus CM Mavit CM Enel-Med PHM PCZ Scanmed SA Prywatna Lecznica Certus Grupa Swissmed CM Enel-Med EMC Instytut Medyczny Grupa Scanmed PHM PCZ Grupa Swissmed Szpitale Polskie ,8 51, ,7 40 CM Enel-Med. Grupa Lux Med CM Mavit Grupa Nowy Szpital* 75 75,5 Grupa CenterMed Prywatna Lecznica Certus CM Mavit ,2 Polmed 23,7 źródło: na podstawie Medicalnet Raport 2011: Rynek usług medycznych 23

24 Oddział Wrocław Śródmieście Szpital i Przychodnia Specjalistyczna, ul. Sienkiewicza Szpital Specjalistyczny Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne Poradnia Medycyny Pracy Pracownia RTG i USG Pracownia Endoskopowa Pracownia Spirometrii i EKG Rehabilitacja Medyczna Diagnostyka Laboratoryjna Apteka 24

25 Oddział Wrocław Fabryczna Szpital i Przychodnia Specjalistyczna, ul. Legnicka 61 Szpital Specjalistyczny Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne Poradnia Medycyny Pracy Rehabilitacja Badania Mammograficzne Pracownia RTG i USG Diagnostyka Laboratoryjna Szkoła rodzenia Apteka 25

26 Oddział Środa Śląska Szpital i Przychodnia Specjalistyczna, ul. Kolejowa 16a Szpital Specjalistyczny Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne Pracownia RTG i USG Pracownia Endoskopowa Rehabilitacja Medyczna Diagnostyka Laboratoryjna Apteka 26

27 Oddział Ziębice Szpital i Przychodnia Specjalistyczna, ul. Kolejowa 29 Szpital Długoterminowy Całodobowe Świadczenia Medyczne Zabiegi Fizjoterapeutyczne Badania Diagnostyczne Terapia Zajęciowa Przychodnia Specjalistyczna Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie Specjalistyczne Poradnia Stomatologiczna Pracownia RTG Rehabilitacja Medyczna 27

28 Oddział Przerzeczyn Zdrój Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sanatoria uzdrowiskowe Sanatorium Buk Sanatorium Cis Sanatorium Forsycja Sanatorium Akacja Zakład Przyrodoleczniczy Przychodnia Uzdrowiskowa Profile lecznicze Reumatyczny Ortopedyczny Neurologiczny Dermatologiczny 28

29 Pogotowie Ratunkowe Wrocław, ul. Legnicka 61 Domowe wizyty lekarskie Transport sanitarny Przewóz chorych Usługi pielęgniarskie Zabezpieczenie imprez masowych i sportowych Zabezpieczenie medyczne zakładów pracy i szkół Szkolenia z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy 29

30 CeFarMed Kompleksowe zaopatrzenie aptek, przychodni i szpitali Polskie Centrum Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. Kompleksowe zaopatrzenie farmaceutyczne i medyczne: aptek przychodni szpitali jednostek z Grupy PCZ podmiotów zewnętrznych Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego: dystrybucja farmaceutyczna GIF-N-411/726/MSH/13 obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi GIF-N-4430/42/AB/13 30

31 Podsumowanie Zasoby i atuty 12 lat doświadczeń Oferta kompleksowa i zintegrowana Odbiorcy i płatnicy publiczni i prywatni wysoko wykwalifikowany personel medyczny i kadra zarządzająca nowoczesna baza lokalowa i sprzętowa rozbudowana flota pojazdów specjalistycznych zdolność adaptacji i wyprzedzania zmian rynkowych i legislacyjnych usługi medyczne - POZ - porady specjalistyczne - diagnostyka - lecznictwo szpitalne - transport i ratownictwo medyczne - opieka długoterminowa - rehabilitacja - lecznictwo uzdrowiskowe produkty medyczne i leki usługi outsourcingowe i cosourcingowe o charakterze paramedycznym pacjenci (NFZ) pacjenci (gospodarstwa domowe) pacjenci (pracodawcy i towarzystwa ubezpieczeniowe) podmioty gospodarcze Ponadprzeciętna dynamika rozwoju 31

32 Kontakt PCZ S.A. ul. Legnicka 61, Wrocław tel tel. kom fax

Prezentacja informacyjna. www.pcz.com.pl

Prezentacja informacyjna. www.pcz.com.pl Prezentacja informacyjna www.pcz.com.pl Spis treści I. Struktura firmy II. Rodzaje i wartość kapitałów własnych III. Historia Emitenta IV. Zespół zarządzający V. Struktura akcjonariatu VI. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

prezentacja informacyjna www.inwestor.planetsoft.pl

prezentacja informacyjna www.inwestor.planetsoft.pl prezentacja informacyjna 2 podstawowe informacje Spółka Planet Soft Główni akcjonariusze operuje na międzynarodowym rynku informatycznym, specjalizuje się w świadczeniu usług wytwarzania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I POZYCJA RYNKOWA

STRATEGIA I POZYCJA RYNKOWA STRATEGIA I POZYCJA RYNKOWA Rynek zdrowia ludzkiego to nie tylko świadczenia medyczne Misja Naszą misją jest dostarczanie usług i towarów, które spełnią wymagania i oczekiwania naszych obecnych oraz przyszłych

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 120.9 2.9 11.1 0.7 0.1 0.01 0.6 1.2 827.4 5.96 41.7 10.7 0.8% 2010e 137.9 4.6 14.6 1.8 1.0 0.06 0.7 1.1 114.6 6.53 31.4 9.9 5.

Zysk netto 2009 120.9 2.9 11.1 0.7 0.1 0.01 0.6 1.2 827.4 5.96 41.7 10.7 0.8% 2010e 137.9 4.6 14.6 1.8 1.0 0.06 0.7 1.1 114.6 6.53 31.4 9.9 5. maj 2011 oferta publiczna usługi medyczne Wycena metodą dochodową: PorÇwnawcza (Europa Zachodnia): PorÇwnawcza (Polska): 7.9 PLN 5.4 PLN 8.1 PLN Zdrowy rozwäj sieci medycznej prowadzi działalność na krajowym

Bardziej szczegółowo

Fot. Szpital Bukowiec w Kowarach. EMC Instytut Medyczny SA Prezentacja inwestorska

Fot. Szpital Bukowiec w Kowarach. EMC Instytut Medyczny SA Prezentacja inwestorska Fot. Bukowiec w Kowarach EMC Instytut Medyczny SA Prezentacja inwestorska 6 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych 29 lipca 2005 roku miał miejsce debiut EMC Instytut Medyczny SA na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Spółki zależne Lubmed Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji.

Spółki zależne Lubmed Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA zawierające informację o spółce EMC Instytut Medyczny SA OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU W

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014. NEUCA sa

Raport roczny 2014. NEUCA sa Raport roczny 2014 2014 NEUCA sa Raport roczny 2014 Raport roczny 2014 NEUCA sa 4 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu NEUCA SA... 10 Nasza misja... 12 Nasza strategia... 14 Kluczowe wartości...16 Strategia

Bardziej szczegółowo

ENEL-MED idzie na giełdę Perspektywy rozwoju i strategia

ENEL-MED idzie na giełdę Perspektywy rozwoju i strategia Warszawa, 23 lutego 2011 r. ENEL-MED idzie na giełdę Perspektywy rozwoju i strategia Adam Rozwadowski Prezes Zarządu Jacek Rozwadowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Wojciech Mizerka Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 737.512 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości

Bardziej szczegółowo

LIDERZY W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

LIDERZY W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA LIDERZY W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja rynku prywatnego + Finansowanie opieki zdrowotnej na świecie + Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce + Prywatny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5 000 Obligacji serii A do alternatywny system obrotu prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w 2011 r.

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w 2011 r. Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w 2011 r. Spis treści 1 ORGANIZACJA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. 2 SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ. 3 ISTOTNE WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja informacyjna

Prezentacja informacyjna Prezentacja informacyjna Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestujemy w waszą przyszłość Agenda Rynek

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl 11 czerwca 2013 r. Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania

www.pwc.pl 11 czerwca 2013 r. Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania www.pwc.pl 11 czerwca 2013 r. Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania 1 Autorzy raportu Maciej Dercz Uczelnia Łazarskiego Małgorzata Gałązka-Sobotka Uczelnia Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

2 2 0 Raport roczny 2013 0132

2 2 0 Raport roczny 2013 0132 2 2 0 1 3 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI Spis treści 2 2 0 1 3 List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii G, H, I i J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TORFARM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Lubicka 26/34 www.torfarm.com.pl Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest pan Kazimierz Herba. Na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł 1-1-1 1-11-1 1-12-1 1-1-11 1-2-11 1-3-11 1-4-11 1-5-11 1-6-11 1-7-11 1-8-11 1-9-11 211-1-3 Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł Zdrowy portfel aktywów, którego pięcioletni CAGR wynosi 36,7% przy odpisach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Podstawowe informacje o Spółce Firma: VOXEL Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012 Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej Grupa Kapitałowa Voxel, wg stanu na 31.12.2012 r. składa się z: - Voxel S.A. jednostka dominująca;

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2013 roku. Warszawa, 19 marca 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2013 roku. Warszawa, 19 marca 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2013 roku Warszawa, 19 marca 2014 r. Spis treści Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRUM MEDYCZNYM ENEL-MED S.A....4 1.1. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu za 2013 r

Sprawozdanie Zarządu za 2013 r 1 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZACJA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. 2 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. 3 SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI. 4 ISTOTNE WYDARZENIA W 2013 R. I PO DNIU BILANSOWYM 5 ZATRUDNIENIE. 6 PLANOWANY

Bardziej szczegółowo