Polski Holding Medyczny PCZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Holding Medyczny PCZ"

Transkrypt

1 Polski Holding Medyczny PCZ 1

2 Zastrzeżenie Niniejszy dokument ("Prezentacja") zawiera informacje ogólne odnoszące się do spółki PCZ S.A. ("Spółka"). Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia Odbiorcy jedynie podstawowej wiedzy o Spółce. Prezentacja nie zawiera całej wiedzy, jakiej Odbiorca mógłby potrzebować w celu rozważenia możliwości inwestycji. W każdym wypadku Odbiorca Prezentacji powinien polegać na własnych badaniach i analizach zmierzających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Spółka nie deklaruje w sposób jawny lub domyślny poprawności, bezbłędności i kompletności informacji zawartych w Prezentacji. Spółka nie przyjmuje również odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki, i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek błędów, pomyłek i niekompletności Prezentacji. W szczególności Prezentacja może zawierać stwierdzenia będące ocenami, opisami planów, zamierzeń i projekcji odnoszącymi się do przyszłości. Spółka nie deklaruje, że przedstawione oceny są uprawnione, a plany, zamierzenia i projekcje są poprawne, i że zostaną w rzeczywistości osiągnięte. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej analizie. Przedstawiając niniejszą Prezentację Spółka zastrzega sobie prawo do jej uzupełnienia lub zmiany w części lub w całości w dowolnym czasie. Zastrzeżenie to nie powinno być jednak przez Odbiorcę rozumiane jako zobowiązanie Spółki do przedstawienia zmian, uaktualnień, uzupełnień lub korekt Prezentacji w przyszłości. Żadna z nowych lub zmienionych informacji nie może być przez Odbiorcę potraktowana jako pewna, chyba, że Spółka wyraźnie zaznaczy inaczej. Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej odnośnie Spółki, jakichkolwiek instrumentów finansowych z nią związanych, a nie odnoszących się do jakichkolwiek innych podmiotów. Prezentacja nie jest ofertą lub zaproszeniem do nabycia udziałów ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych związanych ze Spółką lub jakimkolwiek innym podmiotem. Zawartość Prezentacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej ani żadnej innej. Odbiorca Prezentacji jest zachęcany do skorzystania z porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej i innej uznanej przez Niego za właściwą przed rozważeniem inwestycji w Spółkę. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów jakie Odbiorca może ponieść w związku z analizą niniejszej prezentacji. 2

3 Agenda PCZ S.A. Rynek zdrowia Strategia Polski Holding Medyczny PCZ Dane finansowe Oddziały terenowe Podsumowanie Kontakt wrzesień

4 PCZ S.A. PCZ Spółka Akcyjna Instrumenty notowane w ASO: Akcje PCZ seria E-1, E-2, E-3, F, G, H, I, J ISIN PLPCZ liczba notowanych akcji wartość nominalna 1 akcji 10 zł data pierwszego notowania 1 sierpnia 2011 (PDA J) rynek NewConnect rodzaj rynku ASO GPW Obligacje PCZ0514 PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 seria A * B C D ISIN PLPCZ PLPCZ PLPCZ PLPCZ liczba notowanych obligacji wartość nominalna 1 obligacji zł zł zł zł data pierwszego notowania 15 lipca sierpnia grudnia czerwca 2013 rynek Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst rodzaj rynku ASO GPW ASO GPW ASO GPW ASO GPW ASO BondSpot ASO BondSpot ASO BondSpot * - Obligacje serii A zostaną wykupione przedterminowo w dniu 30 września

5 PCZ S.A. Model biznesowy Grupa PCZ Polski Holding Medyczny PCZ działa na rynku zdrowia ludzkiego. Zajmuje się świadczeniem wszelkich usług medycznych mających na celu ochronę zdrowia oraz wytwarzaniem i dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych i zdrowiem. Dzięki integracji pionowej Holding obsługuje we własnym zakresie cały cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu. 10 spółek prawa handlowego 17 przedsiębiorstw leczniczych 4 szpitale 4 sanatoria 6 przychodni pogotowie ratunkowe laboratorium diagnostyczne 3 apteki hurtownia farmaceutyczna hurtownia medyczna 5

6 USA Rynek zdrowia Polska na tle OECD 17,7 USA Holandia 11,9 Norwegia Francja 11,6 Szwajcaria Niemcy 11,3 Holandia Kanada 11,2 Austria Szwajcaria 11,0 Canada Dania 10,9 Niemcy Austria 10,8 Dania Belgia 10,5 Luksemburg (2010) Nowa Zelandia 10,3 Francja Portugalia 10,2 Belgia Japonia (2010) 9,6 Szwecja Szwecja 9,5 Australia (2010) Wielka Brytania 9,4 Irlandia Hiszpania 9,3 Wielka Brytania Norwegia 9,3 9,3 9,2 Finlandia OECD OECD Włochy Islandia Grecja 9,1 Japonia (2010) Islandia 9,0 Nowa Zelandia Finlandia 9,0 Hiszpania Australia (2010) 8,9 Włochy Irlandia 8,9 Portugalia Słowenia 8,9 Słowenia Słowacja 7,9 Grecja Węgry 7,9 Izrael Izrael 7,7 Korea Chile 7,5 Czechy Czechy 7,5 Słowacja Korea 7,4 6,9 6,6 Węgry Polska Chile Luksemburg Polska Meksyk (2010) 6,2 Estonia Turcja (2008) 6,1 Meksyk (2010) 977 Estonia 5,9 Turcja (2008) 906 Wydatki na ochronę zdrowia ogółem per capita w 2011 r. publiczne [USD PPP] prywatne Poziom wydatków na ochronę zdrowia w Polsce jest wciąż: znacząco niższy niż średnia dla krajów OECD Wydatki na ochronę zdrowia ogółem w krajach OECD w 2011 r. jako %PKB niższy niż na Węgrzech, Czechach i Słowacji publiczne prywatne Oczekiwany dalszy wzrost wydatków w Polsce w wyniku m.in. konwergencji do średniej krajów należących do OECD źródło: opracowanie własne PCZ npdst stan z 05 sierpnia

7 Rynek zdrowia Wydatki ogółem na ochronę zdrowia w Polsce w 2011 r. Podział podstawowy wydatków na ochronę zdrowia (ICHA) mld zł (zmiana % r/r) wydatki zbiorowe inwestycje 3,7 mld 16,7% 7,3 mld 9,1% produkty medyczne 105 mld zł usługi medyczne 25,8 mld 4,7% 68,2 mld 5,1% wydatki ogółem na ochronę zdrowia 105,0 mld wydatki bieżące 97,7 mld wydatki na indywidualną opiekę zdrowotną (usługi i produkty) 94,0 mld usługi medyczne: lecznicze: szpitalne lecznictwo jednodniowe ambulatoryjne opieka domowa rehabilitacyjne opieka długoterminowa usługi pomocnicze: badania laboratoryjne diagnostyka obrazowa transport medyczny pozostałe produkty medyczne: leki i materiały medyczne sprzęt terapeutyczny wydatki zbiorowe: profilaktyka i zdrowie publiczne administracja i ubezpieczenia zdrowotne wydatki na inwestycje źródło: opracowanie własne PCZ npdst stan z 5 sierpnia 2013, GUS Narodowy Rachunek Zdrowia 23 lipca 2013 ICHA International Classification for Health Accounts 7

8 Rynek zdrowia Wydatki na indywidualną opiekę zdrowotną usługi produkty 16,7 60,1 83,3 39,9 usługi produkty 17,1 82,9 36,0 usługi produkty 16,8 61,4 83,2 38,6 usługi produkty 17,0 60,6 83,0 39,4 usługi produkty 16,9 61,7 83,1 38,3 usługi produkty 15,6 61,2 84,4 38,8 usługi produkty 15,8 61,4 84,2 38,6 usługi produkty 16,6 60,5 83,4 39,5 usługi produkty 17,7 60,8 82,3 39, Wydatki na usługi i produkty medyczne [mld zł] 68,2 62,6 64,9 56,2 46,1 40,0 34,1 36,5 30,9 17,1 18,3 18,7 19,6 20,5 22,4 24,4 24,6 25, Struktura wydatków na usługi i produkty medyczne [%] usługi produkty prywatne publiczne Wydatki na usługi rosną szybciej niż wydatki na produkty Struktura wydatków na usługi: wyraźna dominacja wydatków publicznych (82%) tendencja wzrostowa udziału wydatków prywatnych począwszy od 2009 r. Struktura wydatków na produkty: przewaga wydatków prywatnych (61%) brak wyraźnej tendencji zmian w strukturze źródło: opracowanie własne PCZ npdst stan z 5 sierpnia

9 Strategia Trendy i realia systemowo-prawne rynku zdrowia ludzkiego rynek zdrowia jako rynek usług i produktów pierwszej potrzeby nieprzerwany, wieloletni wzrost wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 105 mld zł w 2011 r. konwergencja poziomu wydatków w Polsce do średniej krajów OECD istnienie niezaspokojonych potrzeb, kolejki dominacja wydatków publicznych w strukturze wydatków na usługi medyczne (82%) dominacja wydatków prywatnych w strukturze wydatków na produkty medyczne (leki i sprzęt) 61% duża odporność na wahania koniunktury gospodarczej o alokacji wydatków publicznych w poszczególne rodzaje i zakresy świadczeń medycznych decyduje płatnik Narodowy Fundusz Zdrowia starzenie się społeczeństwa i wydłużenie okresu opieki medycznej ustawa o działalności leczniczej z 2011 r. sprzyja przekształceniom SP ZOZ i postępującej prywatyzacji publicznych świadczeniodawców spodziewane zmiany legislacyjne w zakresie ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych 9

10 Strategia Strategia Polskiego Holdingu Medycznego PCZ kompleksowa, szeroka i zintegrowana oferta usług medycznych: od POZ, poprzez poradnie specjalistyczne, badania diagnostyczne, lecznictwo szpitalne, transport i ratownictwo medyczne, opiekę długoterminową, rehabilitację i lecznictwo uzdrowiskowe szeroka oferta w zakresie dystrybucji i logistyki farmaceutycznej stworzenie sieci aptek własnych i partnerskich świadczenie usług i prowadzenie działalności powiązanej ze zdrowiem prowadzenie działalności związanej z ubezpieczeniami zdrowotnymi rozwój organiczny rozwój na drodze akwizycji i sanacji szpitali, przychodni i uzdrowisk utrzymanie udziału przychodów z NFZ na poziomie odzwierciedlającym strukturę w skali kraju racjonalizacja kosztów działalności i kosztów inwestycji koncentracja działalności w regionie Dolnego Śląska i Opolszczyzny integracja pionowa - obsługa pełnego cyklu medycznego, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia usługi bądź produktu. 10

11 Strategia Misja Polskiego Holdingu Medycznego PCZ Dostarczanie usług i towarów, spełniających wymagania i oczekiwania naszych obecnych oraz przyszłych Pacjentów i Klientów tak, aby ich zadowolenie i zdrowie przekładało się na nasz rozwój i umacniało naszą pozycję rynkową. 11

12 Polski Holding Medyczny PCZ Historia wprowadzenie Systemu Zarządzania: - Jakością ISO 90001: Środowiskiem ISO 14001:2004 wprowadzenie Systemu Zarządzania: - Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS Bezpieczeństwem Informacji ISO Ciągłością Biznesu BS Debiut na NewConnect Debiut na Catalyst rozpoczęcie działalności gospodarczej przez dr n.med. Romualda J. Ściborskiego przejęcie Zakładów Opiekuńczo Leczniczych w Ziębicach i Kamieńcu Ząbkowickim utworzenie PCZ S.A. Przejęcie PCZ Polskiego Holdingu Medycznego Sp. z o.o. przez PCZ S.A. przejęcie Uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. (obecnie PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o.) rejestracja Polskiego Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. przejęcie SPZOZ dla Szkół Wyższych we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza przejęcie SPZOZ Przychodni we Wrocławiu przy ul. Legnickiej przejęcie Średzkiego Centrum Medycznego w Środzie Śląskiej Sp. z o.o. utworzenie PCZ Polskiego Pogotowia Ratunkowego Sp. z o.o. i przejęcie Prywatnego Pogotowia Ratunkowego Salmed rozbudowa i modernizacja Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią w Środzie Śląskiej modernizacja sanatorium Akacja modernizacja sanatorium Forsycja nabycie budynku Szpitala w Środzie Śląskiej 12

13 Polski Holding Medyczny PCZ Linie biznesowe PCZ S.A. PCZ Polski Instytut Medyczny nowoczesne badania kliniczne i naukowe zgodne z GCP diagnostyka laboratoryjna orzecznictwo medyczne PCZ Polska Apteka obrót lekami i materiałami medycznymi apteki w obiektach, w których Grupa PCZ świadczy usługi medyczne PCZ Polski Serwis Medyczny usługi outsourcingowe i cosourcingowe o charakterze paramedycznym wynajem i zarządzanie nieruchomościami na cele własne promocja zdrowia i sportu oraz działalność wydawnicza 13

14 Polski Holding Medyczny PCZ Spółki zależne Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. 100% dystrybucja farmaceutyczna PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. 100% usługi medyczne, w szczególności ratownictwo medyczne i transport sanitarny Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o 100% usługi medyczne PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o. 100% usługi medyczne, w szczególności lecznictwo uzdrowiskowe Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o. 100% usługi medyczne PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. 92,6% usługi medyczne, w szczególności lecznictwo uzdrowiskowe Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. 100% usługi medyczne PCZ Polska Kasa Chorych S.A. 100% organizacja i pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i kosztów leczenia Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o. 100% usługi medyczne PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. 14

15 Polski Holding Medyczny PCZ Struktura organizacyjna Zadania Komitetu Sterującego: Komitet Sterujący koordynacja prac nad strategią rozwojową Grupy PCZ Zarząd PCZ S.A. Zarządy spółek zależnych koordynacja działań operacyjnych, wdrażających strategię w poszczególnych spółkach Grupy. W skład Komitetu Sterującego wchodzą członkowie zarządów wszystkich 10 spółek z Grupy PCZ. Na czele Komitetu stoi Prezes Zarządu PCZ S.A. 15

16 Polski Holding Medyczny PCZ Zarząd PCZ S.A. Prezes Zarządu dr n.med. Romuald J. Ściborski, lek.med., lek.stom., MOZ, ur r. Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych mgr Katarzyna Choinka, ur r. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych mgr Stanisław Pachołek, ur r. Członek Zarządu ds. Infrastruktury mgr inż. Jacek Twardowski, ur r. 16

17 Polski Holding Medyczny PCZ Akcje i akcjonariat Struktura kapitału zakładowego Seria akcji Akcje Liczba akcji Kapitał zakładowy PCZ S.A. wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Akcje imienne serii B, C i D oraz akcje na okaziciela serii E1, E2, E3, F, G, H, I zostały wyemitowane pierwotnie w jednej serii, tj. jako akcje imienne serii B. Akcje serii C, D, E1, E2, E3, F, G, H, I powstały w wyniku ich wydzielenia z pierwotnej serii B i zmiany oznaczenia serii. Struktura akcjonariatu Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ A imienne ,14% ,15% B, C, D imienne ,76% ,50% E1, E2, E3, F, G, H, I na okaziciela ,76% ,16% J na okaziciela ,34% ,19% RAZEM ,00% ,00% Akcjonariusz Akcje Liczba akcji RSV Sp. z o.o. imienne (podmiot zależny od Romualda J. Ściborskiego) na okaziciela Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ 97,60% ,69% Pozostali akcjonariusze na okaziciela ,40% ,31% RAZEM ,00% ,00% 17

18 Dane finansowe Wybrane dane finansowe FY 2012 Wybrane dane finansowe Dane skonsolidowane Dane jednostkowe tys. zł Δ% Δ% Przychody netto ze sprzedaży , ,8 12% , ,2 29% Zysk na sprzedaży 8 939, ,3 7% , ,3 31% Zysk na działalności operacyjnej , ,0 21% , ,0 56% Zysk brutto 8 998, ,4-4% , ,0 32% Zysk netto 7 909, ,3-4% , ,3 35% EBITDA , ,3 26% , ,0 53% Kapitał własny , , , ,6 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe , , , ,2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 964, , ,0 193,5 Zobowiązania długoterminowe , , , ,5 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,4 dane audytowane 18

19 Dane finansowe Wybrane dane skonsolidowane Grupa PCZ Przychody netto ze sprzedaży [mln zł] EBIT [mln zł] 35,3 47,3 59,6 66,8 3,3 5,3 9,5 11, EBITDA [mln zł] Zysk netto [mln zł] 13,7 17,2 8,3 7,9 6,1 8,8 1,7 3,

20 Dane finansowe Wybrane dane jednostkowe PCZ S.A Przychody netto ze sprzedaży [mln zł] EBIT [mln zł] 26,9 20,9 18,1 10, ,8 8,2 6,1 2, EBITDA [mln zł] Zysk netto [mln zł] 14,6 9,6 7,1 3, ,7 8,7 4,7 1,

21 Dane finansowe Wybrane dane finansowe H Wybrane dane finansowe Dane skonsolidowane Dane jednostkowe tys. zł H H Δ% H H Δ% Przychody netto ze sprzedaży , ,1 2% , ,0 17% Zysk na sprzedaży , ,1 17% , ,1 42% Zysk na działalności operacyjnej , ,0 13% , ,4 38% Zysk brutto , ,6 21% , ,4 46% Zysk netto , ,6 18% , ,4 43% EBITDA , ,0 9% , ,5 38% Kapitał własny , , , ,4 Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe , , , ,0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,4 Zobowiązania długoterminowe , , , ,7 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,2 dane nieaudytowane 21

22 Dane finansowe Prognoza Prognoza skonsolidowana tys. zł P 2014P Przychody ze sprzedaży , , , , ,4 Zysk netto 3 079, , , , ,9 Prognoza jednostkowa tys. zł P 2014P Przychody ze sprzedaży , , , , ,9 Zysk netto 4 675, , , , ,9 22

23 Pozycja rynkowa Największe sieci medyczne Liczba łóżek w 2010 r. [szt.] Liczba pacjentów w 2010 r. [tys.] Przychody w 2010 r. [mln zł] Grupa Nowy Szpital EMC Instytut Medyczny Szpitale Polskie Grupa Lux Med EMC Instytut Medyczny Grupa Medicover Grupa Lux Med Grupa Medicover Grupa Nowy Szpital* 237, PHM PCZ Grupa Medicover Grupa Scanmed Grupa Swissmed Prywatna Lecznica Certus CM Mavit CM Enel-Med PHM PCZ Scanmed SA Prywatna Lecznica Certus Grupa Swissmed CM Enel-Med EMC Instytut Medyczny Grupa Scanmed PHM PCZ Grupa Swissmed Szpitale Polskie ,8 51, ,7 40 CM Enel-Med. Grupa Lux Med CM Mavit Grupa Nowy Szpital* 75 75,5 Grupa CenterMed Prywatna Lecznica Certus CM Mavit ,2 Polmed 23,7 źródło: na podstawie Medicalnet Raport 2011: Rynek usług medycznych 23

24 Oddział Wrocław Śródmieście Szpital i Przychodnia Specjalistyczna, ul. Sienkiewicza Szpital Specjalistyczny Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne Poradnia Medycyny Pracy Pracownia RTG i USG Pracownia Endoskopowa Pracownia Spirometrii i EKG Rehabilitacja Medyczna Diagnostyka Laboratoryjna Apteka 24

25 Oddział Wrocław Fabryczna Szpital i Przychodnia Specjalistyczna, ul. Legnicka 61 Szpital Specjalistyczny Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne Poradnia Medycyny Pracy Rehabilitacja Badania Mammograficzne Pracownia RTG i USG Diagnostyka Laboratoryjna Szkoła rodzenia Apteka 25

26 Oddział Środa Śląska Szpital i Przychodnia Specjalistyczna, ul. Kolejowa 16a Szpital Specjalistyczny Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne Pracownia RTG i USG Pracownia Endoskopowa Rehabilitacja Medyczna Diagnostyka Laboratoryjna Apteka 26

27 Oddział Ziębice Szpital i Przychodnia Specjalistyczna, ul. Kolejowa 29 Szpital Długoterminowy Całodobowe Świadczenia Medyczne Zabiegi Fizjoterapeutyczne Badania Diagnostyczne Terapia Zajęciowa Przychodnia Specjalistyczna Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie Specjalistyczne Poradnia Stomatologiczna Pracownia RTG Rehabilitacja Medyczna 27

28 Oddział Przerzeczyn Zdrój Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sanatoria uzdrowiskowe Sanatorium Buk Sanatorium Cis Sanatorium Forsycja Sanatorium Akacja Zakład Przyrodoleczniczy Przychodnia Uzdrowiskowa Profile lecznicze Reumatyczny Ortopedyczny Neurologiczny Dermatologiczny 28

29 Pogotowie Ratunkowe Wrocław, ul. Legnicka 61 Domowe wizyty lekarskie Transport sanitarny Przewóz chorych Usługi pielęgniarskie Zabezpieczenie imprez masowych i sportowych Zabezpieczenie medyczne zakładów pracy i szkół Szkolenia z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy 29

30 CeFarMed Kompleksowe zaopatrzenie aptek, przychodni i szpitali Polskie Centrum Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. Kompleksowe zaopatrzenie farmaceutyczne i medyczne: aptek przychodni szpitali jednostek z Grupy PCZ podmiotów zewnętrznych Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego: dystrybucja farmaceutyczna GIF-N-411/726/MSH/13 obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi GIF-N-4430/42/AB/13 30

31 Podsumowanie Zasoby i atuty 12 lat doświadczeń Oferta kompleksowa i zintegrowana Odbiorcy i płatnicy publiczni i prywatni wysoko wykwalifikowany personel medyczny i kadra zarządzająca nowoczesna baza lokalowa i sprzętowa rozbudowana flota pojazdów specjalistycznych zdolność adaptacji i wyprzedzania zmian rynkowych i legislacyjnych usługi medyczne - POZ - porady specjalistyczne - diagnostyka - lecznictwo szpitalne - transport i ratownictwo medyczne - opieka długoterminowa - rehabilitacja - lecznictwo uzdrowiskowe produkty medyczne i leki usługi outsourcingowe i cosourcingowe o charakterze paramedycznym pacjenci (NFZ) pacjenci (gospodarstwa domowe) pacjenci (pracodawcy i towarzystwa ubezpieczeniowe) podmioty gospodarcze Ponadprzeciętna dynamika rozwoju 31

32 Kontakt PCZ S.A. ul. Legnicka 61, Wrocław tel tel. kom fax

Zdrowe inwestycje! Oferta Publiczna Obligacji Serii D PCZ S.A.

Zdrowe inwestycje! Oferta Publiczna Obligacji Serii D PCZ S.A. Zdrowe inwestycje! Oferta Publiczna Obligacji Serii D PCZ S.A. maj 2013 Polski Holding Medyczny PCZ Agenda Emitent Rynek zdrowia Strategia Polski Holding Medyczny PCZ Oddziały terenowe Dane finansowe Oferta

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Medyczny PCZ Oferta publiczna obligacji serii E

Polski Holding Medyczny PCZ Oferta publiczna obligacji serii E Polski Holding Medyczny PCZ Oferta publiczna obligacji serii E 1 Zastrzeżenie Niniejszy dokument ("Prezentacja") zawiera informacje odnoszące się do spółki PCZ S.A. ("Spółka"). Zaprezentowane informacje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I POZYCJA RYNKOWA

STRATEGIA I POZYCJA RYNKOWA STRATEGIA I POZYCJA RYNKOWA Rynek zdrowia ludzkiego to nie tylko świadczenia medyczne Misja Naszą misją jest dostarczanie usług i towarów, które spełnią wymagania i oczekiwania naszych obecnych oraz przyszłych

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA.

1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA. 1 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA. Polski Holding Medyczny PCZ SA grupa zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw medycznych działających na rynku zdrowia ludzkiego, zajmujących się świadczeniem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja informacyjna. www.pcz.com.pl

Prezentacja informacyjna. www.pcz.com.pl Prezentacja informacyjna www.pcz.com.pl Spis treści I. Struktura firmy II. Rodzaje i wartość kapitałów własnych III. Historia Emitenta IV. Zespół zarządzający V. Struktura akcjonariatu VI. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Warszawa Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Agenda 1 Podsumowanie III kwartałów 2011 2 Profil działalności 3 Perspektywy prywatnego rynku medycznego 4 Omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Skonsoliwany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za roku obejmujący okres 1 października r. 31 grudnia r. zawierający jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Wrocław, 13 lutego

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok 1 Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po Ikwartale 2012 r.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po Ikwartale 2012 r. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po Ikwartale 2012 r. 1 Agenda Podsumowanie I kwartału 2012 r. Realizacja planów inwestycyjnych w I kwartale 2012 r. Omówienie wyników finansowych za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Fot. Szpital Bukowiec w Kowarach. EMC Instytut Medyczny SA Prezentacja inwestorska

Fot. Szpital Bukowiec w Kowarach. EMC Instytut Medyczny SA Prezentacja inwestorska Fot. Bukowiec w Kowarach EMC Instytut Medyczny SA Prezentacja inwestorska 6 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych 29 lipca 2005 roku miał miejsce debiut EMC Instytut Medyczny SA na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I-III kwartał 2013 r. Agenda 1 Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Wyniki finansowe Spółki 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Warszawa. 31 sierpnia 2011 r.

Warszawa. 31 sierpnia 2011 r. Warszawa 31 sierpnia 2011 r. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I półrocze 2011 1 Agenda 1 Profil działalności 2 Rynek działalności i strategia ENEL-MED 3 Omówienie wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia?

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? 16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? Marek Balicki Inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków diagnoza sytuacji Warszawa, 16 października

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce Łukasz Zalicki Partner EY V Forum Ochrony Zdrowia Krynica, 2 września 214 Wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia Analizując

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

11 października 2011 r. Wrocław. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU

11 października 2011 r. Wrocław. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU Wrocław 11 października 2011 r. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU Agenda 1 Historia firmy 2 Profil działalności i pozycja rynkowa 3 Program kompleksowej opieki medycznej 4 Główne wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014

KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014 KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014 WYNIKI SPÓŁEK MEDYCZNYCH POTWIERDZAJĄ POZYTYWNE TENDENCJE WYNIKI SPÓŁEK MEDYCZNYCH POTWIERDZAJĄ POZYTYWNE TENDENCJE Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Aleksander Łaszek, Rafał Trzeciakowski, Tomasz Dróżdż Kontakt: E-mail:

Bardziej szczegółowo

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC Autor: Marcin Ługowski 05/12/2014 Rozwiązania CFC na Świecie Pierwszy raz wprowadzona już w 1962r. w USA Tendencja do wprowadzania regulacji regulacji

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku

SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku 150 poradni specjalistycznych dorosłych i dzieci Personel składający się z ponad 500 doświadczonych lekarzy Ponad 300

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3

Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3 FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE ŻEGLUGI MORSKIEJ W...ROKU. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy. Adres lub siedziba przedsiębiorcy województwo gmina ulica

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorcy Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3

przedsiębiorcy Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3 FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH W ROKU.... Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy. Adres lub siedziba przedsiębiorcy województwo gmina

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 AGENDA Profil działalności 3 Wyniki finansowe 4-9 Wskaźniki finansowe 10 Dane rynkowe 11 Najważniejsze wydarzenia w Spółce w 3Q 2012, 12-13

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i ubezpieczeń Grupa Scanmed Multimedis GRUPA SCANMED MULTIMEDIS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99

Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99 Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99 Jerzy Kubasik Wybrane telekomy Europy Środkowej Český Telecom Matáv Telekomunikacja Polska S.A. Historia PPT Monopol Wydzielenie telekomu

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Otwarcie Oddziału Grunwaldzka w Gdańsku. Centrum Medyczne ENEL-MED. 7 grudnia 2011

Otwarcie Oddziału Grunwaldzka w Gdańsku. Centrum Medyczne ENEL-MED. 7 grudnia 2011 Otwarcie Oddziału Grunwaldzka w Gdańsku Centrum Medyczne ENEL-MED 1 7 grudnia 2011 Realizacja strategii Profil Oddziału Grunwaldzka Omówienie wyników finansowych po III kw. 2011 2 Realizacja strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. str. 1. Tabela 1: Struktura akcjonariatu

Wyniki finansowe. str. 1. Tabela 1: Struktura akcjonariatu Model biznesowy Podstawowym przedmiotem działalności spółki CSY S.A. jest produkcja część zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów, przyczep i naczep, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, maszyn

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo