Polski Holding Medyczny PCZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Holding Medyczny PCZ"

Transkrypt

1 Polski Holding Medyczny PCZ 1

2 Zastrzeżenie Niniejszy dokument ("Prezentacja") zawiera informacje ogólne odnoszące się do spółki PCZ S.A. ("Spółka"). Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia Odbiorcy jedynie podstawowej wiedzy o Spółce. Prezentacja nie zawiera całej wiedzy, jakiej Odbiorca mógłby potrzebować w celu rozważenia możliwości inwestycji. W każdym wypadku Odbiorca Prezentacji powinien polegać na własnych badaniach i analizach zmierzających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Spółka nie deklaruje w sposób jawny lub domyślny poprawności, bezbłędności i kompletności informacji zawartych w Prezentacji. Spółka nie przyjmuje również odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki, i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek błędów, pomyłek i niekompletności Prezentacji. W szczególności Prezentacja może zawierać stwierdzenia będące ocenami, opisami planów, zamierzeń i projekcji odnoszącymi się do przyszłości. Spółka nie deklaruje, że przedstawione oceny są uprawnione, a plany, zamierzenia i projekcje są poprawne, i że zostaną w rzeczywistości osiągnięte. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej analizie. Przedstawiając niniejszą Prezentację Spółka zastrzega sobie prawo do jej uzupełnienia lub zmiany w części lub w całości w dowolnym czasie. Zastrzeżenie to nie powinno być jednak przez Odbiorcę rozumiane jako zobowiązanie Spółki do przedstawienia zmian, uaktualnień, uzupełnień lub korekt Prezentacji w przyszłości. Żadna z nowych lub zmienionych informacji nie może być przez Odbiorcę potraktowana jako pewna, chyba, że Spółka wyraźnie zaznaczy inaczej. Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej odnośnie Spółki, jakichkolwiek instrumentów finansowych z nią związanych, a nie odnoszących się do jakichkolwiek innych podmiotów. Prezentacja nie jest ofertą lub zaproszeniem do nabycia udziałów ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych związanych ze Spółką lub jakimkolwiek innym podmiotem. Zawartość Prezentacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej ani żadnej innej. Odbiorca Prezentacji jest zachęcany do skorzystania z porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej i innej uznanej przez Niego za właściwą przed rozważeniem inwestycji w Spółkę. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów jakie Odbiorca może ponieść w związku z analizą niniejszej prezentacji. 2

3 Agenda PCZ S.A. Rynek zdrowia Strategia Polski Holding Medyczny PCZ Dane finansowe Oddziały terenowe Podsumowanie Kontakt wrzesień

4 PCZ S.A. PCZ Spółka Akcyjna Instrumenty notowane w ASO: Akcje PCZ seria E-1, E-2, E-3, F, G, H, I, J ISIN PLPCZ liczba notowanych akcji wartość nominalna 1 akcji 10 zł data pierwszego notowania 1 sierpnia 2011 (PDA J) rynek NewConnect rodzaj rynku ASO GPW Obligacje PCZ0514 PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 seria A * B C D ISIN PLPCZ PLPCZ PLPCZ PLPCZ liczba notowanych obligacji wartość nominalna 1 obligacji zł zł zł zł data pierwszego notowania 15 lipca sierpnia grudnia czerwca 2013 rynek Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst rodzaj rynku ASO GPW ASO GPW ASO GPW ASO GPW ASO BondSpot ASO BondSpot ASO BondSpot * - Obligacje serii A zostaną wykupione przedterminowo w dniu 30 września

5 PCZ S.A. Model biznesowy Grupa PCZ Polski Holding Medyczny PCZ działa na rynku zdrowia ludzkiego. Zajmuje się świadczeniem wszelkich usług medycznych mających na celu ochronę zdrowia oraz wytwarzaniem i dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych i zdrowiem. Dzięki integracji pionowej Holding obsługuje we własnym zakresie cały cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu. 10 spółek prawa handlowego 17 przedsiębiorstw leczniczych 4 szpitale 4 sanatoria 6 przychodni pogotowie ratunkowe laboratorium diagnostyczne 3 apteki hurtownia farmaceutyczna hurtownia medyczna 5

6 USA Rynek zdrowia Polska na tle OECD 17,7 USA Holandia 11,9 Norwegia Francja 11,6 Szwajcaria Niemcy 11,3 Holandia Kanada 11,2 Austria Szwajcaria 11,0 Canada Dania 10,9 Niemcy Austria 10,8 Dania Belgia 10,5 Luksemburg (2010) Nowa Zelandia 10,3 Francja Portugalia 10,2 Belgia Japonia (2010) 9,6 Szwecja Szwecja 9,5 Australia (2010) Wielka Brytania 9,4 Irlandia Hiszpania 9,3 Wielka Brytania Norwegia 9,3 9,3 9,2 Finlandia OECD OECD Włochy Islandia Grecja 9,1 Japonia (2010) Islandia 9,0 Nowa Zelandia Finlandia 9,0 Hiszpania Australia (2010) 8,9 Włochy Irlandia 8,9 Portugalia Słowenia 8,9 Słowenia Słowacja 7,9 Grecja Węgry 7,9 Izrael Izrael 7,7 Korea Chile 7,5 Czechy Czechy 7,5 Słowacja Korea 7,4 6,9 6,6 Węgry Polska Chile Luksemburg Polska Meksyk (2010) 6,2 Estonia Turcja (2008) 6,1 Meksyk (2010) 977 Estonia 5,9 Turcja (2008) 906 Wydatki na ochronę zdrowia ogółem per capita w 2011 r. publiczne [USD PPP] prywatne Poziom wydatków na ochronę zdrowia w Polsce jest wciąż: znacząco niższy niż średnia dla krajów OECD Wydatki na ochronę zdrowia ogółem w krajach OECD w 2011 r. jako %PKB niższy niż na Węgrzech, Czechach i Słowacji publiczne prywatne Oczekiwany dalszy wzrost wydatków w Polsce w wyniku m.in. konwergencji do średniej krajów należących do OECD źródło: opracowanie własne PCZ npdst stan z 05 sierpnia

7 Rynek zdrowia Wydatki ogółem na ochronę zdrowia w Polsce w 2011 r. Podział podstawowy wydatków na ochronę zdrowia (ICHA) mld zł (zmiana % r/r) wydatki zbiorowe inwestycje 3,7 mld 16,7% 7,3 mld 9,1% produkty medyczne 105 mld zł usługi medyczne 25,8 mld 4,7% 68,2 mld 5,1% wydatki ogółem na ochronę zdrowia 105,0 mld wydatki bieżące 97,7 mld wydatki na indywidualną opiekę zdrowotną (usługi i produkty) 94,0 mld usługi medyczne: lecznicze: szpitalne lecznictwo jednodniowe ambulatoryjne opieka domowa rehabilitacyjne opieka długoterminowa usługi pomocnicze: badania laboratoryjne diagnostyka obrazowa transport medyczny pozostałe produkty medyczne: leki i materiały medyczne sprzęt terapeutyczny wydatki zbiorowe: profilaktyka i zdrowie publiczne administracja i ubezpieczenia zdrowotne wydatki na inwestycje źródło: opracowanie własne PCZ npdst stan z 5 sierpnia 2013, GUS Narodowy Rachunek Zdrowia 23 lipca 2013 ICHA International Classification for Health Accounts 7

8 Rynek zdrowia Wydatki na indywidualną opiekę zdrowotną usługi produkty 16,7 60,1 83,3 39,9 usługi produkty 17,1 82,9 36,0 usługi produkty 16,8 61,4 83,2 38,6 usługi produkty 17,0 60,6 83,0 39,4 usługi produkty 16,9 61,7 83,1 38,3 usługi produkty 15,6 61,2 84,4 38,8 usługi produkty 15,8 61,4 84,2 38,6 usługi produkty 16,6 60,5 83,4 39,5 usługi produkty 17,7 60,8 82,3 39, Wydatki na usługi i produkty medyczne [mld zł] 68,2 62,6 64,9 56,2 46,1 40,0 34,1 36,5 30,9 17,1 18,3 18,7 19,6 20,5 22,4 24,4 24,6 25, Struktura wydatków na usługi i produkty medyczne [%] usługi produkty prywatne publiczne Wydatki na usługi rosną szybciej niż wydatki na produkty Struktura wydatków na usługi: wyraźna dominacja wydatków publicznych (82%) tendencja wzrostowa udziału wydatków prywatnych począwszy od 2009 r. Struktura wydatków na produkty: przewaga wydatków prywatnych (61%) brak wyraźnej tendencji zmian w strukturze źródło: opracowanie własne PCZ npdst stan z 5 sierpnia

9 Strategia Trendy i realia systemowo-prawne rynku zdrowia ludzkiego rynek zdrowia jako rynek usług i produktów pierwszej potrzeby nieprzerwany, wieloletni wzrost wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 105 mld zł w 2011 r. konwergencja poziomu wydatków w Polsce do średniej krajów OECD istnienie niezaspokojonych potrzeb, kolejki dominacja wydatków publicznych w strukturze wydatków na usługi medyczne (82%) dominacja wydatków prywatnych w strukturze wydatków na produkty medyczne (leki i sprzęt) 61% duża odporność na wahania koniunktury gospodarczej o alokacji wydatków publicznych w poszczególne rodzaje i zakresy świadczeń medycznych decyduje płatnik Narodowy Fundusz Zdrowia starzenie się społeczeństwa i wydłużenie okresu opieki medycznej ustawa o działalności leczniczej z 2011 r. sprzyja przekształceniom SP ZOZ i postępującej prywatyzacji publicznych świadczeniodawców spodziewane zmiany legislacyjne w zakresie ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych 9

10 Strategia Strategia Polskiego Holdingu Medycznego PCZ kompleksowa, szeroka i zintegrowana oferta usług medycznych: od POZ, poprzez poradnie specjalistyczne, badania diagnostyczne, lecznictwo szpitalne, transport i ratownictwo medyczne, opiekę długoterminową, rehabilitację i lecznictwo uzdrowiskowe szeroka oferta w zakresie dystrybucji i logistyki farmaceutycznej stworzenie sieci aptek własnych i partnerskich świadczenie usług i prowadzenie działalności powiązanej ze zdrowiem prowadzenie działalności związanej z ubezpieczeniami zdrowotnymi rozwój organiczny rozwój na drodze akwizycji i sanacji szpitali, przychodni i uzdrowisk utrzymanie udziału przychodów z NFZ na poziomie odzwierciedlającym strukturę w skali kraju racjonalizacja kosztów działalności i kosztów inwestycji koncentracja działalności w regionie Dolnego Śląska i Opolszczyzny integracja pionowa - obsługa pełnego cyklu medycznego, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia usługi bądź produktu. 10

11 Strategia Misja Polskiego Holdingu Medycznego PCZ Dostarczanie usług i towarów, spełniających wymagania i oczekiwania naszych obecnych oraz przyszłych Pacjentów i Klientów tak, aby ich zadowolenie i zdrowie przekładało się na nasz rozwój i umacniało naszą pozycję rynkową. 11

12 Polski Holding Medyczny PCZ Historia wprowadzenie Systemu Zarządzania: - Jakością ISO 90001: Środowiskiem ISO 14001:2004 wprowadzenie Systemu Zarządzania: - Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS Bezpieczeństwem Informacji ISO Ciągłością Biznesu BS Debiut na NewConnect Debiut na Catalyst rozpoczęcie działalności gospodarczej przez dr n.med. Romualda J. Ściborskiego przejęcie Zakładów Opiekuńczo Leczniczych w Ziębicach i Kamieńcu Ząbkowickim utworzenie PCZ S.A. Przejęcie PCZ Polskiego Holdingu Medycznego Sp. z o.o. przez PCZ S.A. przejęcie Uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. (obecnie PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o.) rejestracja Polskiego Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. przejęcie SPZOZ dla Szkół Wyższych we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza przejęcie SPZOZ Przychodni we Wrocławiu przy ul. Legnickiej przejęcie Średzkiego Centrum Medycznego w Środzie Śląskiej Sp. z o.o. utworzenie PCZ Polskiego Pogotowia Ratunkowego Sp. z o.o. i przejęcie Prywatnego Pogotowia Ratunkowego Salmed rozbudowa i modernizacja Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią w Środzie Śląskiej modernizacja sanatorium Akacja modernizacja sanatorium Forsycja nabycie budynku Szpitala w Środzie Śląskiej 12

13 Polski Holding Medyczny PCZ Linie biznesowe PCZ S.A. PCZ Polski Instytut Medyczny nowoczesne badania kliniczne i naukowe zgodne z GCP diagnostyka laboratoryjna orzecznictwo medyczne PCZ Polska Apteka obrót lekami i materiałami medycznymi apteki w obiektach, w których Grupa PCZ świadczy usługi medyczne PCZ Polski Serwis Medyczny usługi outsourcingowe i cosourcingowe o charakterze paramedycznym wynajem i zarządzanie nieruchomościami na cele własne promocja zdrowia i sportu oraz działalność wydawnicza 13

14 Polski Holding Medyczny PCZ Spółki zależne Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. 100% dystrybucja farmaceutyczna PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. 100% usługi medyczne, w szczególności ratownictwo medyczne i transport sanitarny Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o 100% usługi medyczne PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o. 100% usługi medyczne, w szczególności lecznictwo uzdrowiskowe Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o. 100% usługi medyczne PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. 92,6% usługi medyczne, w szczególności lecznictwo uzdrowiskowe Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. 100% usługi medyczne PCZ Polska Kasa Chorych S.A. 100% organizacja i pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i kosztów leczenia Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o. 100% usługi medyczne PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. 14

15 Polski Holding Medyczny PCZ Struktura organizacyjna Zadania Komitetu Sterującego: Komitet Sterujący koordynacja prac nad strategią rozwojową Grupy PCZ Zarząd PCZ S.A. Zarządy spółek zależnych koordynacja działań operacyjnych, wdrażających strategię w poszczególnych spółkach Grupy. W skład Komitetu Sterującego wchodzą członkowie zarządów wszystkich 10 spółek z Grupy PCZ. Na czele Komitetu stoi Prezes Zarządu PCZ S.A. 15

16 Polski Holding Medyczny PCZ Zarząd PCZ S.A. Prezes Zarządu dr n.med. Romuald J. Ściborski, lek.med., lek.stom., MOZ, ur r. Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych mgr Katarzyna Choinka, ur r. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych mgr Stanisław Pachołek, ur r. Członek Zarządu ds. Infrastruktury mgr inż. Jacek Twardowski, ur r. 16

17 Polski Holding Medyczny PCZ Akcje i akcjonariat Struktura kapitału zakładowego Seria akcji Akcje Liczba akcji Kapitał zakładowy PCZ S.A. wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Akcje imienne serii B, C i D oraz akcje na okaziciela serii E1, E2, E3, F, G, H, I zostały wyemitowane pierwotnie w jednej serii, tj. jako akcje imienne serii B. Akcje serii C, D, E1, E2, E3, F, G, H, I powstały w wyniku ich wydzielenia z pierwotnej serii B i zmiany oznaczenia serii. Struktura akcjonariatu Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ A imienne ,14% ,15% B, C, D imienne ,76% ,50% E1, E2, E3, F, G, H, I na okaziciela ,76% ,16% J na okaziciela ,34% ,19% RAZEM ,00% ,00% Akcjonariusz Akcje Liczba akcji RSV Sp. z o.o. imienne (podmiot zależny od Romualda J. Ściborskiego) na okaziciela Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ 97,60% ,69% Pozostali akcjonariusze na okaziciela ,40% ,31% RAZEM ,00% ,00% 17

18 Dane finansowe Wybrane dane finansowe FY 2012 Wybrane dane finansowe Dane skonsolidowane Dane jednostkowe tys. zł Δ% Δ% Przychody netto ze sprzedaży , ,8 12% , ,2 29% Zysk na sprzedaży 8 939, ,3 7% , ,3 31% Zysk na działalności operacyjnej , ,0 21% , ,0 56% Zysk brutto 8 998, ,4-4% , ,0 32% Zysk netto 7 909, ,3-4% , ,3 35% EBITDA , ,3 26% , ,0 53% Kapitał własny , , , ,6 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe , , , ,2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 964, , ,0 193,5 Zobowiązania długoterminowe , , , ,5 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,4 dane audytowane 18

19 Dane finansowe Wybrane dane skonsolidowane Grupa PCZ Przychody netto ze sprzedaży [mln zł] EBIT [mln zł] 35,3 47,3 59,6 66,8 3,3 5,3 9,5 11, EBITDA [mln zł] Zysk netto [mln zł] 13,7 17,2 8,3 7,9 6,1 8,8 1,7 3,

20 Dane finansowe Wybrane dane jednostkowe PCZ S.A Przychody netto ze sprzedaży [mln zł] EBIT [mln zł] 26,9 20,9 18,1 10, ,8 8,2 6,1 2, EBITDA [mln zł] Zysk netto [mln zł] 14,6 9,6 7,1 3, ,7 8,7 4,7 1,

21 Dane finansowe Wybrane dane finansowe H Wybrane dane finansowe Dane skonsolidowane Dane jednostkowe tys. zł H H Δ% H H Δ% Przychody netto ze sprzedaży , ,1 2% , ,0 17% Zysk na sprzedaży , ,1 17% , ,1 42% Zysk na działalności operacyjnej , ,0 13% , ,4 38% Zysk brutto , ,6 21% , ,4 46% Zysk netto , ,6 18% , ,4 43% EBITDA , ,0 9% , ,5 38% Kapitał własny , , , ,4 Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe , , , ,0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,4 Zobowiązania długoterminowe , , , ,7 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,2 dane nieaudytowane 21

22 Dane finansowe Prognoza Prognoza skonsolidowana tys. zł P 2014P Przychody ze sprzedaży , , , , ,4 Zysk netto 3 079, , , , ,9 Prognoza jednostkowa tys. zł P 2014P Przychody ze sprzedaży , , , , ,9 Zysk netto 4 675, , , , ,9 22

23 Pozycja rynkowa Największe sieci medyczne Liczba łóżek w 2010 r. [szt.] Liczba pacjentów w 2010 r. [tys.] Przychody w 2010 r. [mln zł] Grupa Nowy Szpital EMC Instytut Medyczny Szpitale Polskie Grupa Lux Med EMC Instytut Medyczny Grupa Medicover Grupa Lux Med Grupa Medicover Grupa Nowy Szpital* 237, PHM PCZ Grupa Medicover Grupa Scanmed Grupa Swissmed Prywatna Lecznica Certus CM Mavit CM Enel-Med PHM PCZ Scanmed SA Prywatna Lecznica Certus Grupa Swissmed CM Enel-Med EMC Instytut Medyczny Grupa Scanmed PHM PCZ Grupa Swissmed Szpitale Polskie ,8 51, ,7 40 CM Enel-Med. Grupa Lux Med CM Mavit Grupa Nowy Szpital* 75 75,5 Grupa CenterMed Prywatna Lecznica Certus CM Mavit ,2 Polmed 23,7 źródło: na podstawie Medicalnet Raport 2011: Rynek usług medycznych 23

24 Oddział Wrocław Śródmieście Szpital i Przychodnia Specjalistyczna, ul. Sienkiewicza Szpital Specjalistyczny Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne Poradnia Medycyny Pracy Pracownia RTG i USG Pracownia Endoskopowa Pracownia Spirometrii i EKG Rehabilitacja Medyczna Diagnostyka Laboratoryjna Apteka 24

25 Oddział Wrocław Fabryczna Szpital i Przychodnia Specjalistyczna, ul. Legnicka 61 Szpital Specjalistyczny Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne Poradnia Medycyny Pracy Rehabilitacja Badania Mammograficzne Pracownia RTG i USG Diagnostyka Laboratoryjna Szkoła rodzenia Apteka 25

26 Oddział Środa Śląska Szpital i Przychodnia Specjalistyczna, ul. Kolejowa 16a Szpital Specjalistyczny Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne Pracownia RTG i USG Pracownia Endoskopowa Rehabilitacja Medyczna Diagnostyka Laboratoryjna Apteka 26

27 Oddział Ziębice Szpital i Przychodnia Specjalistyczna, ul. Kolejowa 29 Szpital Długoterminowy Całodobowe Świadczenia Medyczne Zabiegi Fizjoterapeutyczne Badania Diagnostyczne Terapia Zajęciowa Przychodnia Specjalistyczna Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie Specjalistyczne Poradnia Stomatologiczna Pracownia RTG Rehabilitacja Medyczna 27

28 Oddział Przerzeczyn Zdrój Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sanatoria uzdrowiskowe Sanatorium Buk Sanatorium Cis Sanatorium Forsycja Sanatorium Akacja Zakład Przyrodoleczniczy Przychodnia Uzdrowiskowa Profile lecznicze Reumatyczny Ortopedyczny Neurologiczny Dermatologiczny 28

29 Pogotowie Ratunkowe Wrocław, ul. Legnicka 61 Domowe wizyty lekarskie Transport sanitarny Przewóz chorych Usługi pielęgniarskie Zabezpieczenie imprez masowych i sportowych Zabezpieczenie medyczne zakładów pracy i szkół Szkolenia z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy 29

30 CeFarMed Kompleksowe zaopatrzenie aptek, przychodni i szpitali Polskie Centrum Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. Kompleksowe zaopatrzenie farmaceutyczne i medyczne: aptek przychodni szpitali jednostek z Grupy PCZ podmiotów zewnętrznych Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego: dystrybucja farmaceutyczna GIF-N-411/726/MSH/13 obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi GIF-N-4430/42/AB/13 30

31 Podsumowanie Zasoby i atuty 12 lat doświadczeń Oferta kompleksowa i zintegrowana Odbiorcy i płatnicy publiczni i prywatni wysoko wykwalifikowany personel medyczny i kadra zarządzająca nowoczesna baza lokalowa i sprzętowa rozbudowana flota pojazdów specjalistycznych zdolność adaptacji i wyprzedzania zmian rynkowych i legislacyjnych usługi medyczne - POZ - porady specjalistyczne - diagnostyka - lecznictwo szpitalne - transport i ratownictwo medyczne - opieka długoterminowa - rehabilitacja - lecznictwo uzdrowiskowe produkty medyczne i leki usługi outsourcingowe i cosourcingowe o charakterze paramedycznym pacjenci (NFZ) pacjenci (gospodarstwa domowe) pacjenci (pracodawcy i towarzystwa ubezpieczeniowe) podmioty gospodarcze Ponadprzeciętna dynamika rozwoju 31

32 Kontakt PCZ S.A. ul. Legnicka 61, Wrocław tel tel. kom fax

Zdrowe inwestycje! Oferta Publiczna Obligacji Serii D PCZ S.A.

Zdrowe inwestycje! Oferta Publiczna Obligacji Serii D PCZ S.A. Zdrowe inwestycje! Oferta Publiczna Obligacji Serii D PCZ S.A. maj 2013 Polski Holding Medyczny PCZ Agenda Emitent Rynek zdrowia Strategia Polski Holding Medyczny PCZ Oddziały terenowe Dane finansowe Oferta

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Medyczny PCZ Oferta publiczna obligacji serii E

Polski Holding Medyczny PCZ Oferta publiczna obligacji serii E Polski Holding Medyczny PCZ Oferta publiczna obligacji serii E 1 Zastrzeżenie Niniejszy dokument ("Prezentacja") zawiera informacje odnoszące się do spółki PCZ S.A. ("Spółka"). Zaprezentowane informacje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ S.A.

1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ S.A. 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ S.A. Informacje podstawowe o jednostce dominującej Polskiego Holdingu Medycznego PCZ Firma: Forma prawna: Siedziba: Kraj siedziby: Adres: PCZ Spółka Akcyjna spółka

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za IV kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zawierający wybrane jednostkowe dane

Bardziej szczegółowo

Informacje o spółce. Religa Development S.A. Forma prawna : Spółka akcyjna. Budownictwo mieszkaniowe. Data powstania : listopad 2003

Informacje o spółce. Religa Development S.A. Forma prawna : Spółka akcyjna. Budownictwo mieszkaniowe. Data powstania : listopad 2003 Informacje o spółce Informacje o spółce Nazwa : Religa Development S.A. Forma prawna : Spółka akcyjna Siedziba : Branża : Sektor : Wrocław Deweloperska Budownictwo mieszkaniowe Data powstania : listopad

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I POZYCJA RYNKOWA

STRATEGIA I POZYCJA RYNKOWA STRATEGIA I POZYCJA RYNKOWA Rynek zdrowia ludzkiego to nie tylko świadczenia medyczne Misja Naszą misją jest dostarczanie usług i towarów, które spełnią wymagania i oczekiwania naszych obecnych oraz przyszłych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA.

1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA. 1 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA. Polski Holding Medyczny PCZ SA grupa zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw medycznych działających na rynku zdrowia ludzkiego, zajmujących się świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja informacyjna. www.pcz.com.pl

Prezentacja informacyjna. www.pcz.com.pl Prezentacja informacyjna www.pcz.com.pl Spis treści I. Struktura firmy II. Rodzaje i wartość kapitałów własnych III. Historia Emitenta IV. Zespół zarządzający V. Struktura akcjonariatu VI. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Warszawa Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Agenda 1 Podsumowanie III kwartałów 2011 2 Profil działalności 3 Perspektywy prywatnego rynku medycznego 4 Omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Skonsoliwany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za roku obejmujący okres 1 października r. 31 grudnia r. zawierający jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Wrocław, 13 lutego

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok 1 Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Fot. Szpital Bukowiec w Kowarach. EMC Instytut Medyczny SA Prezentacja inwestorska

Fot. Szpital Bukowiec w Kowarach. EMC Instytut Medyczny SA Prezentacja inwestorska Fot. Bukowiec w Kowarach EMC Instytut Medyczny SA Prezentacja inwestorska 6 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych 29 lipca 2005 roku miał miejsce debiut EMC Instytut Medyczny SA na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po Ikwartale 2012 r.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po Ikwartale 2012 r. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po Ikwartale 2012 r. 1 Agenda Podsumowanie I kwartału 2012 r. Realizacja planów inwestycyjnych w I kwartale 2012 r. Omówienie wyników finansowych za I kwartał

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I-III kwartał 2013 r. Agenda 1 Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Wyniki finansowe Spółki 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PCZ S.A. (Polski Holding Medyczny PCZ) za 2012 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r.

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PCZ S.A. (Polski Holding Medyczny PCZ) za 2012 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PCZ S.A. (Polski Holding Medyczny PCZ) za 2012 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Wrocław, 6 maja 2013 Spis treści I. LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PCZ S.A. (Polski Holding Medyczny PCZ) za 2013 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r.

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PCZ S.A. (Polski Holding Medyczny PCZ) za 2013 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PCZ S.A. (Polski Holding Medyczny PCZ) za 2013 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wrocław, 8 maja 2014 Spis treści I. LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r.

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r. NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres 01.04.2011 30.06.2011 R. Wrocław, 16.08.2011 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Krótka charakterystyka Spółki Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia?

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? 16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? Marek Balicki Inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków diagnoza sytuacji Warszawa, 16 października

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2012 rok

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2012 rok Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2012 rok Agenda 1 Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Podsumowanie 2012 roku 3 Realizacja planów inwestycyjnych 4 Omówienie wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

Warszawa. 31 sierpnia 2011 r.

Warszawa. 31 sierpnia 2011 r. Warszawa 31 sierpnia 2011 r. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I półrocze 2011 1 Agenda 1 Profil działalności 2 Rynek działalności i strategia ENEL-MED 3 Omówienie wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2014 rok

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2014 rok Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2014 rok PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRUM MEDYCZNYM ENEL-MED Działalność Spółki - świadczenie usług medycznych Piła Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I kwartał 2013 rok

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I kwartał 2013 rok Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I kwartał 2013 rok Agenda 1 Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Działalność Spółki - świadczenie usług medycznych Piła PP Poznań TK Wrocław

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Prezentacja inwestorska Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. wrzesień 2013 Agenda 1 Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Wyniki finansowe Spółki 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce Łukasz Zalicki Partner EY V Forum Ochrony Zdrowia Krynica, 2 września 214 Wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia Analizując

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014

KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014 KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014 WYNIKI SPÓŁEK MEDYCZNYCH POTWIERDZAJĄ POZYTYWNE TENDENCJE WYNIKI SPÓŁEK MEDYCZNYCH POTWIERDZAJĄ POZYTYWNE TENDENCJE Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRUM MEDYCZNYM ENEL-MED Działalność Spółki - świadczenie usług medycznych

Bardziej szczegółowo

Deficyt finansowania ochrony zdrowia

Deficyt finansowania ochrony zdrowia Deficyt finansowania ochrony zdrowia Łukasz Zalicki Warszawa, 19 marca 2013 Wydatki na ochronę zdrowia porównanie międzynarodowe Polska ma obecnie jeden z niższych poziomów wydatków na ochronę zdrowia

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

11 października 2011 r. Wrocław. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU

11 października 2011 r. Wrocław. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU Wrocław 11 października 2011 r. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU Agenda 1 Historia firmy 2 Profil działalności i pozycja rynkowa 3 Program kompleksowej opieki medycznej 4 Główne wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I-III kwartał 2014 roku

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I-III kwartał 2014 roku Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I-III kwartał 2014 roku PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRUM MEDYCZNYM ENEL-MED Działalność Spółki - świadczenie usług medycznych

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia doc. dr Zofia Skrzypczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Aleksander Łaszek, Rafał Trzeciakowski, Tomasz Dróżdż Kontakt: E-mail:

Bardziej szczegółowo

Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3

Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3 FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE ŻEGLUGI MORSKIEJ W...ROKU. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy. Adres lub siedziba przedsiębiorcy województwo gmina ulica

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorcy Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3

przedsiębiorcy Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3 FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH W ROKU.... Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy. Adres lub siedziba przedsiębiorcy województwo gmina

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Skonsoliwany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za II kwartał roku obejmujący okres 1 kwietnia r. 30 czerwca r. zawierający jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczamy kierunki finansowania

Wyznaczamy kierunki finansowania Wyznaczamy kierunki finansowania 1 Wiodąca niebankowa instytucja finansowa na rynku medycznym w Polsce Finansowanie sektora z systemu ubezpieczeń społecznych i publicznych NFZ, Skarb Państwa, Samorządy

Bardziej szczegółowo

Debiut na GPW. Opakowania dla najlepszych rosnąca wartość dla akcjonariuszy. 11 maja 2016 roku

Debiut na GPW. Opakowania dla najlepszych rosnąca wartość dla akcjonariuszy. 11 maja 2016 roku Debiut na GPW Opakowania dla najlepszych rosnąca wartość dla akcjonariuszy 11 maja 2016 roku Wzrost wartości dla akcjonariuszy 19.12.2014 2013 2012 2011 2010 26.02.2015 10.05.2016 koniec zapisów w IPO

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Raport roczny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. za 2013 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Raport roczny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. za 2013 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Raport roczny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za 2013 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wrocław, 8 maja 2014 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku

SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku 150 poradni specjalistycznych dorosłych i dzieci Personel składający się z ponad 500 doświadczonych lekarzy Ponad 300

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka, 14.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC Autor: Marcin Ługowski 05/12/2014 Rozwiązania CFC na Świecie Pierwszy raz wprowadzona już w 1962r. w USA Tendencja do wprowadzania regulacji regulacji

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

Debiut na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Warszawa, 31 sierpnia 2011 r. Debiut na NewConnect Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak Warszawa, 31 sierpnia 2011 r. Historia spółki 1949 rozpoczęcie działalności Spółdzielnia Farmaceutyczna POLON. 2001 przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna. Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2011

Spółka Akcyjna. Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2011 Spółka Akcyjna Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2011 Kraków, 13 czerwca 2012 Spis treści: 1. Podstawowe dane o spółce.. 3 2. Pismo Zarządu..... 4 3. Wybrane dane jednostkowe dane finansowe za

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT za I kwartał 2013 roku

RAPORT za I kwartał 2013 roku RAPORT za 2013 roku Wrocław, 14 maja 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane z bilansu Dane jednostkowe. Stan na 31.03.2013 Stan na 31.03.2012 Kapitał własny Kapitał zakładowy Należności długoterminowe Należności

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2012 roku r r.

RAPORT za II kwartał 2012 roku r r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2012 roku 01.04.2012r. r. Spis treści: 1. ACARTUS S.A. Informacje podstawowe o Spółce 2. ACARTUS S.A. Profil działania 3. ACARTUS S.A. Wybrane dane finansowe za II kwartał

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i ubezpieczeń Grupa Scanmed Multimedis GRUPA SCANMED MULTIMEDIS

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki)

Wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki) Doc. dr Zofia Skrzypczak Uniwersytet Warszawski zosia_s1@wp.pl Wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki) Polska na tle krajów OECD Abstrakt Celem opracowania jest prezentacja dla Polski i pozostałych krajów

Bardziej szczegółowo