PFEIFER SAS system podnoszenia skrzyń betonowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PFEIFER SAS system podnoszenia skrzyń betonowych"

Transkrypt

1 02/2015 R system podnoszenia skrzyń betonowych JORDAHL & R TCHNKA BUDOWLANA S. Z O. O. ul. Wrocławska Krępice k/wrocławia TL AX MAL NTRNT

2 fektywny i niezawodny transport studni oraz elementów rurowych Zalety stosowania Brak możliwości zgubienia dołączonej śruby rzejrzyste oznakowanie - brak błędów dopasowania elementów Optymalny zakres typów haków do praktycznie wszystkich możliwych potrzeb Zalety montażu Łatwy montaż w szalunku Brak dodatkowego dozbrojenia haków Zalety ekonomiczne Optymalny zakres produktów Opłacalność zastosowania systemu w stosunku do innych rozwiązań Zalety jakościowe Certyfikat DN SO Ciągła kontrola produkcji Zgodność z dyrektywą maszynową oraz przepisami technicznymi Kompletna instrukcja wbudowania i użycia Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015

3 R system podnoszenia skrzyń betonowych Artykuł nr Artykuł nr Artykuł nr System transportowy R do elementów rurowych RR jest kompletnym systemem transportowym, który składa się z haka, pętli transportowej oraz obrączki znamionowej. Stosowany jest w studniach oraz elementach rurowych. Materiały: Tuleja z wysokojakościowej stalowej rury precyzyjnej, lastyczna lina stalowa, Śruba ze stali wyskowytrzymałościowej (A/B/C/D) Wariant a e h B (A/B/C) Wariant S b h B e M e H h B R pętla transportowa Nr katalogowy Typ Rozmiar Gwint Wymiary [mm] Opakowanie H B h e [szt] R hak transportowy Ciężar [kg/ opakowanie] V M , , , A M , ,5 50 9, B M , , , C M , , , D M , , ,0 Nr katalogowy Typ Rozmiar Wariant Gwint Wymiary [mm] Opakowanie h a b e [szt] Ciężar [kg/ opakowanie] V S , A S , A , B S , B , C S , C , D ,75 obrączka znamionowa Nr katalogowy Typ Rozmiar Kolor V zielony A jasnoniebieski B beżowy C jasnoszary D purpurowy Gwinty M śrub łączących oraz gwinty haków transportowych są do siebie wzajemnie dopasowane Śruba klasy 8.8 systemu R dostarczana jest łącznie z pętlą transportową klasy elementy nie są dostępne osobno. 3

4 B D nstrukcja montażu i użycia systemu R System B D System R składa się z haka transportowego, pętli transportowej oraz obrączki znamionowej. B D (V/A/B/C) Wariant S (V/A/B/C) system R (A/B/C/D) Wariant (A/B/C/D) system R Uwaga: użycie akcesoriów niebędących częścią systemu R, w szczególności produktów innych producentów, skutkuje ryzykiem spadnięcia elementu transportowanego a tym samym zagrożeniem życia ludzkiego! Używaj tylko kompletnego systemu R! Bezpieczeństwo Wszystkie niezbędne wspołczynniki bezpieczeństwa zostały uwzględnione zgodnie z dyrektywą maszynową (2006/42/C). Współczynnik bezpieczeństwa dla elementów stalowych: γ s = 3,0 Współczynnik bezpieczeństwa dla lin stalowych: γ s = 4,0 Współczynnik bezpieczeństwa dla betonu: γ c = 2,5 (ze współczynnikiem 1,2 dla systemu jakości w zakładach prefabrykacji) ze współczynnikiem po stronie obciążenia: γ c = 1,3 Zastosowanie <_ 30 <_ 30 System R jest wykorzystywany do transportu elementów prefabrykowanych z betonu zwykłego o wytrzymałości f cc, N/mm 2. lementy systemu R należy umieszczać zawsze po zewnętrznej stronie prefabrykatu. liminuje to wystąpienie osiowej siły rozciągającej w haku.! f cc 150 >_ 25 N mm 2! fcc N mm 2 >_ Uwaga: używaj systemu R tylko w przypadku, gdy jesteś przeszkolony w zakresie jego bezpiecznego stosowania. W razie jakichkolwiek wątpliowości co do bezpiecznego użytkowania systemu, należy poradzić się odpowiednio wykwalifikowanej osoby. Uwaga: wykorzystywanie haków w celu innym niż transport (np. zamocowania elementów zewnętrznych) może prowadzić do przedwczesnego zniszczenia systemu, a co za tym idzie do utraty bezpieczeństwa stosowania zagrożenia życia ludzkiego. System R należy używać tylko i wyłącznie do transportu! Uwaga: użytkowanie systemu R przez niewykwalifikowany personel może prowadzić do błędów jego zastosowania i zwiększyć ryzyko zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego w wyniku spadnięcia elementu transportowanego. amiętaj o przeszkoleniu pracowników! Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015

5 Wymiarowanie Tabela 1. Moment dokręcenia i dopuszczalne obciążenie Typ Rozmiar Moment dokręcenia T inst [Nm] Dopuszczalne obciążenie R perm [kn] dla f cc,150 25[N/mm 2 ] wariant S wariant V A B C ,5 D Do określenia działających obciążeń należy użyć obliczeń inżynierskich wykorzystując informacje zawarte w ogólnym technicznym wprowadzeniu do sytemów transportowych R. Uwaga: należy zwrócić uwagę na informacje zawarte w ogólnym technicznym wprowadzeniu do systemów transportowych R. Minimalne zbrojenie w elementach prefabrykowanych w postaci zbrojenia powierzchniowego lub prętów krawędziowych powinno być stosowane zgodnie z tabelą 2. Tabela 2. Minimalne zbrojenie res R zul Maksymalne działające obciążenie! dopuszczalna nośność (wg tabeli 1) res! R perm Zbrojenie powierzchniowe ręty zbrojeniowe krawędziowe Typ Rozmiar Zbrojenie powierzchniowe ręty zbrojeniowe krawędziowe wariant pole przekroju zbrojenia wariant ilość/średnica górą i dołem V S 188 mm²/m A S 188 mm²/m 2 ø 8 mm B S 188 mm²/m 2 ø 10 mm C S 257 mm²/m 2 ø 12 mm D 257 mm²/m Montaż Do bezpiecznego mocowania haków transportowych w szalunku należy używać specjalnych akcesoriów: śrub redukcyjnych i śrub montażowych. Ustabilizowanie haka podczas betonowania, poprzez mocne dokręcenie nakrętki motylkowej, 1 hak śrubowy (wariant S) 2 śruba redukcyjna bez głowy hak płaski (wariant ) sruba mocująca z nakrętką motylkową hak uniemożliwia przesunięcie haka oraz jego zatopienie w świeżej mieszance betonowej. 3 R śruba mocująca Nr zamówienia R śruba redukcyjna bez głowy Nr zamówienia Gwint Gwint Rozmiar gwintu odpowiadającej śruby redukcyjnej M 6 M M 8 M 14/ M 10 M 24/30 Wymiary oraz ciężar elementów wg katalogu R Systemy transportowe str. 48. Rozmiar odpowiadającego haka M 12 V M 14 A M 16 B M 24 C M 30 D Wymiary oraz ciężar elementów wg katalogu R Systemy transportowe str Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015

6 Tolerancje montażu _ 5 < NO! OK OK 10% > > 10% 10% > > 10% _ 5 < Uwaga: nieprawidłowe umiejscowienie oraz błędny montaż haków może prowadzić do ich uszkodzenia, a tym samym powodować zagrożenie zdrowia i życia! rzy wbudowywaniu haków należy zachować wymagane tolerancje! DA d! fcc 150 > _ 25 N d fcc 1 a! 50 > _ mm2 s a 25 N mm2 s 2 Uwaga: haki muszą być zawsze umiejscowione powyżej środka ciężkości elementu betonowego. W przeciwnym wypadku element może ulec obróceniu podczas transporu. Tabela 3: Minimalne odległości Typ Rozmiar Minimalna średnica zewnętrzna DA [mm] Wariant S V 1240 A 800 B 1000 C 2000 Wariant A 800 B 1000 C 2500 D 2000 Minimalna grubość ścianki d [mm] Minimalna odległość od krwędzi a [mm] Minimalny odstęp pomiędzy hakami s [mm] Uwaga: aby osiągnąć gwarantowaną nośność elementów systemu R, należy przestrzegać minimalnych odległości podanych w tabeli 3 oraz stosować beton o wytrzymałości fcc, [N/mm2]. Zastosowanie OK óźniejsze wykorzystanie Nie OK _ 5 < OK _ 5 < Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015 Tak Kontrola wizualna Złomowanie _ 10 < Uwaga: odchylenie pętli transportowej poza obszar ograniczony dozwolonym kątem może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia elementów systemu i powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego. Zawiesie należy stosować zawsze na kierunku pętli transportowej oraz prowadzić je równolegle do powierzchni elementu betonowego.

7 B Zastosowanie Styk z betonem T inst wg tabeli 1 ętla transportowa musi być w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią betonu. Dokręcenie śruby łączącej musi być realizowane odpowiednim momentem (wg tabeli 1). 0,0 mm Hak zawiesia 17,5 mm liny Uwaga: jeśli zaokrąglenie haka zawiesia jest za małe, pętla transportowa może ulec uszkodzeniu pomimo nieprzekroczenia obciążeń. Należy używać haków zawiesi o promieniu zaokrąglenia równemu co najmniej wymiarowi średnicy liny. Należy sprawdzać dopasowanie poszczególnych części systemu poprzez kontrolę obrączki znaminowej haka oraz zawieszki na pętli transportowej. Kontrola pętli transportowej Kontrola Kontrola wizualna! Druty i sploty ok? ętle transportowe R muszą być poddawane inspekcji przez upoważnioną osobę zgodnie z przyjętymi kryteriami (wg rysunku Kontrola ). rzegląd należy przeprowadzać zawsze przed pierwszym użyciem, przynajmniej raz w roku, a także po zaistniałych zdarzeniach wyjątkowych. owierzchnia elementów musi być w czasie kontroli metalicznie czysta. Naprawy uszkodzonych elementów nie są dopuszczalne. Uwaga: przed każdym powtórnym użyciem konieczna jest kontrola wizualna pętli transportowej. 11 B Zawieszka czytelna? Brak pęknięć na części zaciskowej? Znak? Aktualny rok? ierścień zabezpieczający? ętla transportowa systemu R nie może być używana gdy mają miejsce następujące jej uszkodzenia: pęknięcie co najmniej 4 drutów na odcinku równym trzykrotnej średnicy liny albo całego splotu, zgniecenie liny stalowej, zniekształcenie lub uszkodzenie liny lub części gwintownej śruby, znaczne zużycie elementów, wżery korozji, luźne połączenie pomiędzy liną a częścią zaciskową. Gwint ok? Śruba nieuszkodzona? Uwaga: demontaż lub wymiana jakichkolwiek części systemu jest niedopuszczalny. Może to prowadzić do uszkodzeń elementów i pociągnąć za sobą zagrożenie życia ludzkiego!! Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015

8 Magazynowanie Uwaga: elementy systemu R powinny być podczas przechowywania zabezpieczone przed działaniem środowiska zewnętrznego. Ryzyko wystąpienia korozji jest podniesione przy znacznych wahaniach temperatury, wysokiej wilgotności, oddziaływaniu kwasów, soli drogowej oraz wody morskiej. uropejska deklaracja zgodności w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/W załącznik, część 1A roducent R SL- UND HBTCHNK GMBH DR.-KARL-LNZ-STRASS 66 D MMMNGN deklaruje, że następujące elementy transportowe wg artukułu 2 d) nazwa produktu R system transportowy do studni (R hak transportowy, R pętla transportowa, R obrączka znamionowa) w rozmiarach: V (Wariant S), A, B, C, D (Wariant ) i A, B, C (Wariant S) odpowiadają przepisom zawartym w dyrektywie wymienionej poniżej pod względem konstrukcji i budowy dyrektywa maszynowa 2006/42/W Zastosowane normy zharmonizowane DN N SO : Bezpieczeństwo maszyn Ocena ryzyka Cześć 1: Ogólne zasady nne zastosowane normy lub specyfikacje BGR 106: Zasady bezpieczeństwa dla kotew oraz systemów transportowych w prefabrykowanych elemetach betonowych wydane przez Niemieckie Główne Stowarzyszenie Ubezpieczeń Wypadkowych, Komitet Techniczny Budownictwo Osobą odpowiedzialną za wykonanie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej jest: Herr Dipl.-ng. Christoph Neef Dział rozwoju Bautechnik, R Seil- und Hebetechnik GmbH R Seil- und Hebetechnik GmbH Memmingen, ppa. Dipl.-ng. Matthias Kintscher Geschäftsbereichsleiter Bautechnik i. V. Dipl.-ng. Christoph Neef Leitung ntwicklung Bautechnik Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015

9 ormularz zamówienia JORDAHL & R Technika Budowlana Sp. Z o.o. ul. Wrocławska 68, Krępice k/wrocławia tel fax DAN ZAMAWAJĄCGO irma Ulica Kod, miasto Osoba kontaktowa Telefon Budowa mail ZAMÓWN SYSTM TRANSORTOWY R R Lp. lość Nr katalogowy Typ Rozmiar/Wariant Cena jednostkowa Cena łączna odstawą zamówienia są ogólne warunki dostawy firmy R Razem UR Adres dostawy Data i podpis 2011 Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015

10 Systemy transportowe System transportowy BS JORDAHL & R TCHNKA BUDOWLANA ul. aw yka 17a VANO-RANKVSK Tel (region wschód) Tel (region zachód) -Mail 10 A S O R T Y M N T R O D U K T Ó W Kulowy system transportowy Kotwy DB 682 J& Bautechnik Vertrieb Niemcy R SL- UND HBTCHNK GMBH Dr.-Karl-Lenz-Straße 66 D MMMNGN Telefon +49 (0) Telefax +49(0) Mail nternet undlandstraße 29 D SSN Tel ax Mail Markircher Straße 14 D MANNHM Tel ax Mail Lechstraße 21 D NÜRNBRG Tel ax Mail Austria feifer Seil- und Hebetechnik GmbH Klaus Neuhauser Gebietsverkaufsleitung Österreich Bautechnik Dr.-Karl-Lenz-Straße 66 D Memmingen Telefon: +43 (0) mail: Dania JORDAHL & R Byggeteknik A/S Risgårdevej 66, DK-9640 arsø Tel Mail rancja JORDAHL / H-BAU rance 25, rue Lazare Carnot ALNCON Tél ax Mail Hiszpania R Cables y quipos de levación, SLU. Avda. de los irineos, 25 Nave 20 San Sebastián de los Reyes S MADRD Tel ax Mail S BARCLONA Tel./ax Móvil Mail Rosja OOO R KANAT & ODJÖMN THNOLOG RU MOSKWA yzhevskiy pereulok, h.5, bld.1, office 108 Tel ax Mail R GARANT KT. Gyömröi út 128 HU-1103 BUDAST Tel ax Mail Singapur J& BULDNG SYSTMS T LTD. No. 48 Toh Guan Road ast # nterprise Hub SG-SNGAOR Tel ax Mail Brazylia R CABOS D AÇO SSTMAS D ÇAMNTO LTDA. Rua da Regeneração, RO D JANRO Tel Mail Zjednoczone miraty Arabskie MRATS GRMAN BULDNG MATRALS TRADNG (LLC). O. Box UA-DUBA Tel ax Mail Szwajcaria feifer Seil- und Hebetechnik GmbH Kurt Styger Gebietsverkausleitung Schweiz Bautechnik Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66 D Memmingen Telefon: +41(0) mail: Wielka Brytania J& BULDNG SYSTMS LTD. Unit 5 Thame orty Jane Morbey Road GB-THAM, OXON OX9 3RR Tel ax Mail Czechy JORDAHL & R STAVBN TCHNKA S.R.O. Bavorská 856/14 CZ RAHA 5 Tel ax Mail Rumunia S.C. JORDAHL & R THNCÃ D ANCORAR S.R.L Str. Malului Nr. 7, et.1 RO SBU JUD. SBU Tel ax Mail olska JORDAHL & R TCHNKA BUDOWLANA S. Z O.O. ul. Wroc awska 68 L KRC k/wroc awia Tel ax Mail AB/pdf or all other export countries please contact our headquarters in Germany.

Projektowanie bez przeszkód

Projektowanie bez przeszkód B U I L I N G T E C H N O L O G Y Projektowanie bez przeszkód 02/2014 PFEIFER system łączników JORAHL & PFEIFER TECHNIKA BUOWLANA SP. Z O.O. UL. WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA TEL. +48 71 39

Bardziej szczegółowo

Nasze rozwiązanie do łączenia ścian: FS-Box PFEIFER proste jak ciasto w proszku.

Nasze rozwiązanie do łączenia ścian: FS-Box PFEIFER proste jak ciasto w proszku. Nasze rozwiązanie do łączenia ścian: FS-Box PFEIFER proste jak ciasto w proszku. 02/2014 FS system PFEIFER JORDAHL&PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o. o. ul. Wrocławska 68 55-330 Krępice k/wrocławia tel.

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

TWÓJ PARTNER W TECHNIKACH BUDOWLANYCH. Program handlowy. dla techniki budowlanej

TWÓJ PARTNER W TECHNIKACH BUDOWLANYCH. Program handlowy. dla techniki budowlanej TWÓJ PARTNER W TECHNIKACH BUDOWLANYCH Program handlowy Rozwiązania firm H-BAU, JORDAHL i PFEIFER dla techniki budowlanej Technika uszczelnień Technika zamocowań Technika zbrojenia Mocowanie elewacji Technika

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) 01 64 68 82 82 Fax :(33) 01 60 05 70 37 Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie szyn kotwiacych

Zastosowanie szyn kotwiacych Zastosowanie szyn kotwiacych JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. Spis treści 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 JORDAHL Technika zamocowań JORDAHL Szyny kotwiące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Europejska Aprobata Techniczna KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym Plastic anchors for multiple use in concrete

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 31.03.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Repertorium: 277a/2011 www.kilinski.biz Strona 1/22 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30

Bardziej szczegółowo

Szczelne konstrukcje żelbetowe PENTAFLEX - PENTABOX - PENTABORD

Szczelne konstrukcje żelbetowe PENTAFLEX - PENTABOX - PENTABORD Szczelne konstrukcje żelbetowe PENTAFLEX - PENTABOX - PENTABORD Mapa regionów POMORSKIE 1 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2 KUJAWSKO-POMORSKIE 3 PODLASKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE MAZOWIECKIE ŁÓDZKIE

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

strona 4 Wyciąg z publikacji: Konstrukcje betonowe i żelbetowe, zeszyt 6/2006-1; autor Dr inż. Frank Fingerloos

strona 4 Wyciąg z publikacji: Konstrukcje betonowe i żelbetowe, zeszyt 6/2006-1; autor Dr inż. Frank Fingerloos SPIS TREŚCI: Przedmiot działalności firmy PPUH BETONEX export-import strona 4 Wyciąg z publikacji: Konstrukcje betonowe i żelbetowe, zeszyt 6/2006-1; autor Dr inż. Frank Fingerloos strona 5 Punktowe dystanse

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe wytyczne odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym

Międzynarodowe wytyczne odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym Międzynarodowe wytyczne odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym PRACUJMY RAZEM DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI Międzynarodowe wytyczne odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

SFS intec. System kompozytowy drewno beton VB

SFS intec. System kompozytowy drewno beton VB 1 Spis treści 1. System kompozytowy drewno-beton VB 5 2. Komponenty systemu 6 2.1 System kompozytowy drewno-beton VB 6 2.2 Oprogramowanie 6 2.3 Narzędzie mocujące CF-VB/L 6 3. Planowanie 7 3.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA... 4. 2.1. Obowiązek zachowania staranności przez użytkownika... 4

1. WSTĘP... 3 2. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA... 4. 2.1. Obowiązek zachowania staranności przez użytkownika... 4 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA... 4 2.1. Obowiązek zachowania staranności przez użytkownika... 4 2.2. Podstawowe środki bezpieczeństwa... 4 3. OPIS PRODUKTU... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U. Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U. Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów Spis treści Rury ciśnieniowe z PE Krah Rury profilowane Krah Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll Engineering

Bardziej szczegółowo

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. T e c h n i k a m a g a z y n o w a system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ręczne urządzenie napinające tz P-1000

Ręczne urządzenie napinające tz P-1000 Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013792/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Ręczne urządzenie napinające tz P-1000 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10 Projekt pn. : "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I" Przedsięwzięcie II: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

POLISH POLSKI. Podkładki Nord-Lock. Katalog

POLISH POLSKI. Podkładki Nord-Lock. Katalog POLISH POLSKI Podkładki Nord-Lock Katalog Sprawdzone rozwiązanie Grupa Nord-Lock od 1982 roku oferuje swoim Klientom unikalny i najskuteczniejszy na świecie system zabezpieczania połączeń śrubowych. Zastosowana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo