PFEIFER SAS system podnoszenia skrzyń betonowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PFEIFER SAS system podnoszenia skrzyń betonowych"

Transkrypt

1 02/2015 R system podnoszenia skrzyń betonowych JORDAHL & R TCHNKA BUDOWLANA S. Z O. O. ul. Wrocławska Krępice k/wrocławia TL AX MAL NTRNT

2 fektywny i niezawodny transport studni oraz elementów rurowych Zalety stosowania Brak możliwości zgubienia dołączonej śruby rzejrzyste oznakowanie - brak błędów dopasowania elementów Optymalny zakres typów haków do praktycznie wszystkich możliwych potrzeb Zalety montażu Łatwy montaż w szalunku Brak dodatkowego dozbrojenia haków Zalety ekonomiczne Optymalny zakres produktów Opłacalność zastosowania systemu w stosunku do innych rozwiązań Zalety jakościowe Certyfikat DN SO Ciągła kontrola produkcji Zgodność z dyrektywą maszynową oraz przepisami technicznymi Kompletna instrukcja wbudowania i użycia Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015

3 R system podnoszenia skrzyń betonowych Artykuł nr Artykuł nr Artykuł nr System transportowy R do elementów rurowych RR jest kompletnym systemem transportowym, który składa się z haka, pętli transportowej oraz obrączki znamionowej. Stosowany jest w studniach oraz elementach rurowych. Materiały: Tuleja z wysokojakościowej stalowej rury precyzyjnej, lastyczna lina stalowa, Śruba ze stali wyskowytrzymałościowej (A/B/C/D) Wariant a e h B (A/B/C) Wariant S b h B e M e H h B R pętla transportowa Nr katalogowy Typ Rozmiar Gwint Wymiary [mm] Opakowanie H B h e [szt] R hak transportowy Ciężar [kg/ opakowanie] V M , , , A M , ,5 50 9, B M , , , C M , , , D M , , ,0 Nr katalogowy Typ Rozmiar Wariant Gwint Wymiary [mm] Opakowanie h a b e [szt] Ciężar [kg/ opakowanie] V S , A S , A , B S , B , C S , C , D ,75 obrączka znamionowa Nr katalogowy Typ Rozmiar Kolor V zielony A jasnoniebieski B beżowy C jasnoszary D purpurowy Gwinty M śrub łączących oraz gwinty haków transportowych są do siebie wzajemnie dopasowane Śruba klasy 8.8 systemu R dostarczana jest łącznie z pętlą transportową klasy elementy nie są dostępne osobno. 3

4 B D nstrukcja montażu i użycia systemu R System B D System R składa się z haka transportowego, pętli transportowej oraz obrączki znamionowej. B D (V/A/B/C) Wariant S (V/A/B/C) system R (A/B/C/D) Wariant (A/B/C/D) system R Uwaga: użycie akcesoriów niebędących częścią systemu R, w szczególności produktów innych producentów, skutkuje ryzykiem spadnięcia elementu transportowanego a tym samym zagrożeniem życia ludzkiego! Używaj tylko kompletnego systemu R! Bezpieczeństwo Wszystkie niezbędne wspołczynniki bezpieczeństwa zostały uwzględnione zgodnie z dyrektywą maszynową (2006/42/C). Współczynnik bezpieczeństwa dla elementów stalowych: γ s = 3,0 Współczynnik bezpieczeństwa dla lin stalowych: γ s = 4,0 Współczynnik bezpieczeństwa dla betonu: γ c = 2,5 (ze współczynnikiem 1,2 dla systemu jakości w zakładach prefabrykacji) ze współczynnikiem po stronie obciążenia: γ c = 1,3 Zastosowanie <_ 30 <_ 30 System R jest wykorzystywany do transportu elementów prefabrykowanych z betonu zwykłego o wytrzymałości f cc, N/mm 2. lementy systemu R należy umieszczać zawsze po zewnętrznej stronie prefabrykatu. liminuje to wystąpienie osiowej siły rozciągającej w haku.! f cc 150 >_ 25 N mm 2! fcc N mm 2 >_ Uwaga: używaj systemu R tylko w przypadku, gdy jesteś przeszkolony w zakresie jego bezpiecznego stosowania. W razie jakichkolwiek wątpliowości co do bezpiecznego użytkowania systemu, należy poradzić się odpowiednio wykwalifikowanej osoby. Uwaga: wykorzystywanie haków w celu innym niż transport (np. zamocowania elementów zewnętrznych) może prowadzić do przedwczesnego zniszczenia systemu, a co za tym idzie do utraty bezpieczeństwa stosowania zagrożenia życia ludzkiego. System R należy używać tylko i wyłącznie do transportu! Uwaga: użytkowanie systemu R przez niewykwalifikowany personel może prowadzić do błędów jego zastosowania i zwiększyć ryzyko zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego w wyniku spadnięcia elementu transportowanego. amiętaj o przeszkoleniu pracowników! Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015

5 Wymiarowanie Tabela 1. Moment dokręcenia i dopuszczalne obciążenie Typ Rozmiar Moment dokręcenia T inst [Nm] Dopuszczalne obciążenie R perm [kn] dla f cc,150 25[N/mm 2 ] wariant S wariant V A B C ,5 D Do określenia działających obciążeń należy użyć obliczeń inżynierskich wykorzystując informacje zawarte w ogólnym technicznym wprowadzeniu do sytemów transportowych R. Uwaga: należy zwrócić uwagę na informacje zawarte w ogólnym technicznym wprowadzeniu do systemów transportowych R. Minimalne zbrojenie w elementach prefabrykowanych w postaci zbrojenia powierzchniowego lub prętów krawędziowych powinno być stosowane zgodnie z tabelą 2. Tabela 2. Minimalne zbrojenie res R zul Maksymalne działające obciążenie! dopuszczalna nośność (wg tabeli 1) res! R perm Zbrojenie powierzchniowe ręty zbrojeniowe krawędziowe Typ Rozmiar Zbrojenie powierzchniowe ręty zbrojeniowe krawędziowe wariant pole przekroju zbrojenia wariant ilość/średnica górą i dołem V S 188 mm²/m A S 188 mm²/m 2 ø 8 mm B S 188 mm²/m 2 ø 10 mm C S 257 mm²/m 2 ø 12 mm D 257 mm²/m Montaż Do bezpiecznego mocowania haków transportowych w szalunku należy używać specjalnych akcesoriów: śrub redukcyjnych i śrub montażowych. Ustabilizowanie haka podczas betonowania, poprzez mocne dokręcenie nakrętki motylkowej, 1 hak śrubowy (wariant S) 2 śruba redukcyjna bez głowy hak płaski (wariant ) sruba mocująca z nakrętką motylkową hak uniemożliwia przesunięcie haka oraz jego zatopienie w świeżej mieszance betonowej. 3 R śruba mocująca Nr zamówienia R śruba redukcyjna bez głowy Nr zamówienia Gwint Gwint Rozmiar gwintu odpowiadającej śruby redukcyjnej M 6 M M 8 M 14/ M 10 M 24/30 Wymiary oraz ciężar elementów wg katalogu R Systemy transportowe str. 48. Rozmiar odpowiadającego haka M 12 V M 14 A M 16 B M 24 C M 30 D Wymiary oraz ciężar elementów wg katalogu R Systemy transportowe str Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015

6 Tolerancje montażu _ 5 < NO! OK OK 10% > > 10% 10% > > 10% _ 5 < Uwaga: nieprawidłowe umiejscowienie oraz błędny montaż haków może prowadzić do ich uszkodzenia, a tym samym powodować zagrożenie zdrowia i życia! rzy wbudowywaniu haków należy zachować wymagane tolerancje! DA d! fcc 150 > _ 25 N d fcc 1 a! 50 > _ mm2 s a 25 N mm2 s 2 Uwaga: haki muszą być zawsze umiejscowione powyżej środka ciężkości elementu betonowego. W przeciwnym wypadku element może ulec obróceniu podczas transporu. Tabela 3: Minimalne odległości Typ Rozmiar Minimalna średnica zewnętrzna DA [mm] Wariant S V 1240 A 800 B 1000 C 2000 Wariant A 800 B 1000 C 2500 D 2000 Minimalna grubość ścianki d [mm] Minimalna odległość od krwędzi a [mm] Minimalny odstęp pomiędzy hakami s [mm] Uwaga: aby osiągnąć gwarantowaną nośność elementów systemu R, należy przestrzegać minimalnych odległości podanych w tabeli 3 oraz stosować beton o wytrzymałości fcc, [N/mm2]. Zastosowanie OK óźniejsze wykorzystanie Nie OK _ 5 < OK _ 5 < Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015 Tak Kontrola wizualna Złomowanie _ 10 < Uwaga: odchylenie pętli transportowej poza obszar ograniczony dozwolonym kątem może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia elementów systemu i powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego. Zawiesie należy stosować zawsze na kierunku pętli transportowej oraz prowadzić je równolegle do powierzchni elementu betonowego.

7 B Zastosowanie Styk z betonem T inst wg tabeli 1 ętla transportowa musi być w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią betonu. Dokręcenie śruby łączącej musi być realizowane odpowiednim momentem (wg tabeli 1). 0,0 mm Hak zawiesia 17,5 mm liny Uwaga: jeśli zaokrąglenie haka zawiesia jest za małe, pętla transportowa może ulec uszkodzeniu pomimo nieprzekroczenia obciążeń. Należy używać haków zawiesi o promieniu zaokrąglenia równemu co najmniej wymiarowi średnicy liny. Należy sprawdzać dopasowanie poszczególnych części systemu poprzez kontrolę obrączki znaminowej haka oraz zawieszki na pętli transportowej. Kontrola pętli transportowej Kontrola Kontrola wizualna! Druty i sploty ok? ętle transportowe R muszą być poddawane inspekcji przez upoważnioną osobę zgodnie z przyjętymi kryteriami (wg rysunku Kontrola ). rzegląd należy przeprowadzać zawsze przed pierwszym użyciem, przynajmniej raz w roku, a także po zaistniałych zdarzeniach wyjątkowych. owierzchnia elementów musi być w czasie kontroli metalicznie czysta. Naprawy uszkodzonych elementów nie są dopuszczalne. Uwaga: przed każdym powtórnym użyciem konieczna jest kontrola wizualna pętli transportowej. 11 B Zawieszka czytelna? Brak pęknięć na części zaciskowej? Znak? Aktualny rok? ierścień zabezpieczający? ętla transportowa systemu R nie może być używana gdy mają miejsce następujące jej uszkodzenia: pęknięcie co najmniej 4 drutów na odcinku równym trzykrotnej średnicy liny albo całego splotu, zgniecenie liny stalowej, zniekształcenie lub uszkodzenie liny lub części gwintownej śruby, znaczne zużycie elementów, wżery korozji, luźne połączenie pomiędzy liną a częścią zaciskową. Gwint ok? Śruba nieuszkodzona? Uwaga: demontaż lub wymiana jakichkolwiek części systemu jest niedopuszczalny. Może to prowadzić do uszkodzeń elementów i pociągnąć za sobą zagrożenie życia ludzkiego!! Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015

8 Magazynowanie Uwaga: elementy systemu R powinny być podczas przechowywania zabezpieczone przed działaniem środowiska zewnętrznego. Ryzyko wystąpienia korozji jest podniesione przy znacznych wahaniach temperatury, wysokiej wilgotności, oddziaływaniu kwasów, soli drogowej oraz wody morskiej. uropejska deklaracja zgodności w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/W załącznik, część 1A roducent R SL- UND HBTCHNK GMBH DR.-KARL-LNZ-STRASS 66 D MMMNGN deklaruje, że następujące elementy transportowe wg artukułu 2 d) nazwa produktu R system transportowy do studni (R hak transportowy, R pętla transportowa, R obrączka znamionowa) w rozmiarach: V (Wariant S), A, B, C, D (Wariant ) i A, B, C (Wariant S) odpowiadają przepisom zawartym w dyrektywie wymienionej poniżej pod względem konstrukcji i budowy dyrektywa maszynowa 2006/42/W Zastosowane normy zharmonizowane DN N SO : Bezpieczeństwo maszyn Ocena ryzyka Cześć 1: Ogólne zasady nne zastosowane normy lub specyfikacje BGR 106: Zasady bezpieczeństwa dla kotew oraz systemów transportowych w prefabrykowanych elemetach betonowych wydane przez Niemieckie Główne Stowarzyszenie Ubezpieczeń Wypadkowych, Komitet Techniczny Budownictwo Osobą odpowiedzialną za wykonanie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej jest: Herr Dipl.-ng. Christoph Neef Dział rozwoju Bautechnik, R Seil- und Hebetechnik GmbH R Seil- und Hebetechnik GmbH Memmingen, ppa. Dipl.-ng. Matthias Kintscher Geschäftsbereichsleiter Bautechnik i. V. Dipl.-ng. Christoph Neef Leitung ntwicklung Bautechnik Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015

9 ormularz zamówienia JORDAHL & R Technika Budowlana Sp. Z o.o. ul. Wrocławska 68, Krępice k/wrocławia tel fax DAN ZAMAWAJĄCGO irma Ulica Kod, miasto Osoba kontaktowa Telefon Budowa mail ZAMÓWN SYSTM TRANSORTOWY R R Lp. lość Nr katalogowy Typ Rozmiar/Wariant Cena jednostkowa Cena łączna odstawą zamówienia są ogólne warunki dostawy firmy R Razem UR Adres dostawy Data i podpis 2011 Copyright, R, Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji. Status 02/2015

10 Systemy transportowe System transportowy BS JORDAHL & R TCHNKA BUDOWLANA ul. aw yka 17a VANO-RANKVSK Tel (region wschód) Tel (region zachód) -Mail 10 A S O R T Y M N T R O D U K T Ó W Kulowy system transportowy Kotwy DB 682 J& Bautechnik Vertrieb Niemcy R SL- UND HBTCHNK GMBH Dr.-Karl-Lenz-Straße 66 D MMMNGN Telefon +49 (0) Telefax +49(0) Mail nternet undlandstraße 29 D SSN Tel ax Mail Markircher Straße 14 D MANNHM Tel ax Mail Lechstraße 21 D NÜRNBRG Tel ax Mail Austria feifer Seil- und Hebetechnik GmbH Klaus Neuhauser Gebietsverkaufsleitung Österreich Bautechnik Dr.-Karl-Lenz-Straße 66 D Memmingen Telefon: +43 (0) mail: Dania JORDAHL & R Byggeteknik A/S Risgårdevej 66, DK-9640 arsø Tel Mail rancja JORDAHL / H-BAU rance 25, rue Lazare Carnot ALNCON Tél ax Mail Hiszpania R Cables y quipos de levación, SLU. Avda. de los irineos, 25 Nave 20 San Sebastián de los Reyes S MADRD Tel ax Mail S BARCLONA Tel./ax Móvil Mail Rosja OOO R KANAT & ODJÖMN THNOLOG RU MOSKWA yzhevskiy pereulok, h.5, bld.1, office 108 Tel ax Mail R GARANT KT. Gyömröi út 128 HU-1103 BUDAST Tel ax Mail Singapur J& BULDNG SYSTMS T LTD. No. 48 Toh Guan Road ast # nterprise Hub SG-SNGAOR Tel ax Mail Brazylia R CABOS D AÇO SSTMAS D ÇAMNTO LTDA. Rua da Regeneração, RO D JANRO Tel Mail Zjednoczone miraty Arabskie MRATS GRMAN BULDNG MATRALS TRADNG (LLC). O. Box UA-DUBA Tel ax Mail Szwajcaria feifer Seil- und Hebetechnik GmbH Kurt Styger Gebietsverkausleitung Schweiz Bautechnik Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66 D Memmingen Telefon: +41(0) mail: Wielka Brytania J& BULDNG SYSTMS LTD. Unit 5 Thame orty Jane Morbey Road GB-THAM, OXON OX9 3RR Tel ax Mail Czechy JORDAHL & R STAVBN TCHNKA S.R.O. Bavorská 856/14 CZ RAHA 5 Tel ax Mail Rumunia S.C. JORDAHL & R THNCÃ D ANCORAR S.R.L Str. Malului Nr. 7, et.1 RO SBU JUD. SBU Tel ax Mail olska JORDAHL & R TCHNKA BUDOWLANA S. Z O.O. ul. Wroc awska 68 L KRC k/wroc awia Tel ax Mail AB/pdf or all other export countries please contact our headquarters in Germany.

PFEIFER SAS system podnoszenia skrzyń betonowych

PFEIFER SAS system podnoszenia skrzyń betonowych 02/2013 R system podnoszenia skrzyń betonowych JORDAHL & R TCHNKA BUDOWLANA S. Z O. O. ul. Wrocławska 68 55-330 Krępice k/wrocławia TL. +48 71 39 68 246 AX +48 71 39 68 105 -MAL biuro@jordahl-pfeifer.pl

Bardziej szczegółowo

PFEIFER-uniwersalne pętle transportowe

PFEIFER-uniwersalne pętle transportowe Z okazji jubileuszu spełniamy Państwa życzenia: rozciąganie w kierunku poprzecznym z zastosowaniem uniwersalnej pętli 09/2013 PFEIFER-uniwersalne pętle transportowe JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana

Bardziej szczegółowo

Z PS możecie wygrać wyścig przed czasem!

Z PS możecie wygrać wyścig przed czasem! Z PS możecie wygrać wyścig przed czasem! 05/2015 Podkłady stalowe PS-A PFEIFER Jordahl & Pfeifer Technika Budowlana Sp. Z.o.o. UL. WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA TEL. +48-71-39 68 264 FAX +48-71-39

Bardziej szczegółowo

Jeśli ma być trwałe. kotwy DB PFEIFER do trwałych zamocowań ETA-11/0288

Jeśli ma być trwałe. kotwy DB PFEIFER do trwałych zamocowań ETA-11/0288 Jeśli ma być trwałe lepiej wbudować niż wiercić! 12/2011 ETA-11/0288 2011 0672 Europejska Aprobata Techniczna Kotwy DB do trwałych zamocowań kotwy DB do trwałych zamocowań JORDAHL & TEcHnIkA BuDOwLAnA

Bardziej szczegółowo

Nasze linie produktów

Nasze linie produktów Nasze linie produktów 10/2012 S Y S T E M Y T R A N S P O R T O W E S T S T E M Y Z B R O J E N I A S Y S T E M Y P O Ł Ą C Z E Ń S Y S T E M Y Z A M O C O W A Ń JORDAHL & PFEIFER TECHNIKA BUDOWLANA SP.

Bardziej szczegółowo

Nowy system podpór słupowych PSF: kompletny system z ekspresową dostawą!

Nowy system podpór słupowych PSF: kompletny system z ekspresową dostawą! NOWOŚĆ Dla bezpiecznego przekazania rozciągania i ściskania kotwy fundamentowe PDK PFEIFER Nowy system podpór słupowych PSF: kompletny system z ekspresową dostawą! 02/2014 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5894/2009

Bardziej szczegółowo

Właściwy kierunek do bezpieczeństwa i niezawodności

Właściwy kierunek do bezpieczeństwa i niezawodności Właściwy kierunek do bezpieczeństwa i niezawodności 04/2013 PFEIFER oryginalne gwintowane systemy transportowe JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Wrocławska 68 55-330 Krępice k/wrocławia

Bardziej szczegółowo

APROBATA ITB. anchored in quality

APROBATA ITB. anchored in quality APROBATA ITB Kątowniki montażowe JW JORDAHL AT-15-9424/2014 anchored in quality Kątowniki montażowe JW Zalety kątowników montażowych JW Zalety dla projektanta określone nośności dla wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bez przeszkód

Projektowanie bez przeszkód B U I L I N G T E C H N O L O G Y Projektowanie bez przeszkód 02/2014 PFEIFER system łączników JORAHL & PFEIFER TECHNIKA BUOWLANA SP. Z O.O. UL. WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA TEL. +48 71 39

Bardziej szczegółowo

Nasze rozwiązanie do łączenia ścian: FS-Box PFEIFER proste jak ciasto w proszku.

Nasze rozwiązanie do łączenia ścian: FS-Box PFEIFER proste jak ciasto w proszku. Nasze rozwiązanie do łączenia ścian: FS-Box PFEIFER proste jak ciasto w proszku. 02/2014 FS system PFEIFER JORDAHL&PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o. o. ul. Wrocławska 68 55-330 Krępice k/wrocławia tel.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla użytkownika. Zawiesia linowe

Informacje dla użytkownika. Zawiesia linowe PL Informacje dla użytkownika Zawiesia linowe Poniższe informacje nie gwarantują kompletności. Więcej informacji dotyczących stosowania zawiesi podwieszających i zawiesi do podnoszenia ładunków dostępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznik przeciwko spadnięciu

Bezpiecznik przeciwko spadnięciu PL Bezpiecznik przeciwko spadnięciu 1-2011 Instrukcja instalacji 1. Symbole i napisy ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zwracać uwaga 2. Ogólne napisy ostrzegawcze Niniejsza instrukcja instalacji jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bez przeszkód

Projektowanie bez przeszkód B U I L I N G T E C H N O L O G Y Projektowanie bez przeszkód 10/2012 PFEIFER system łączników JORAHL & PFEIFER TECHNIKA BUOWLANA SP. Z O.O. UL. WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA TEL. +48 71 39

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA

M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot OST...2 1.2. Zakres stosowania OST...2 1.3. Zakres robót objętych OST...2 1.4. Określenia podstawowe...2 1.5. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY SYSTEMU MONTAŻOWEGO AS 2.1 KOMPONENTY SYSTEMU AS 2.1 1

KOMPONENTY SYSTEMU MONTAŻOWEGO AS 2.1 KOMPONENTY SYSTEMU AS 2.1 1 KOMPONENTY SYSTEMU MONTAŻOWEGO AS 2.1 KOMPONENTY SYSTEMU AS 2.1 1 ZACISKI Nr produktu.: 800311 Zacisk ALUMERO SECURITAS Numer rysunku: 800311 Standardowa długość: 70 mm Nr Art.: 13908: Moduły Calyxo 6.9

Bardziej szczegółowo

Framax-uchwyt dźwigowy

Framax-uchwyt dźwigowy 06/2012 Oryginalna instrukcja użytkowania 999230016 pl Zachować do przyszłego użytku Framax-uchwyt dźwigowy Nr. art. 588149000 produkowane od 1998 roku BU 06078 geprüfte Sicherheit Przedstawienie produktu

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy do podwieszania

Łańcuchy do podwieszania PL Informacje dla użytkownika Łańcuchy do podwieszania klasa jakości 6-8-0-2 (ICE) Poniższe informacje nie gwarantują kompletności. Więcej informacji dotyczących stosowania zawiesi podwieszających i zawiesi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSTAW SYSTEM DACHOWY AS 2.1 KATALOG DOSTAW ALUMERO 1

PROGRAM DOSTAW SYSTEM DACHOWY AS 2.1 KATALOG DOSTAW ALUMERO 1 PROGRAM DOSTAW SYSTEM DACHOWY AS 2.1 KATALOG DOSTAW ALUMERO 1 PROFILE Nr artykułu: 16757 Nr produktu: 802100-62 Profil montażowy 45 Nr rysunku: 802100 A Wymiary: 32 x 45 x 6200 mm 1x kanał montażowy pod

Bardziej szczegółowo

Podpora montażowa wielka stopa.

Podpora montażowa wielka stopa. opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY nazwa elementu: Podpora montażowa wielka stopa. treść opracowania: PROJEKT TECHNICZNY inwestor: Gloobal Industrial, ul.bukowa 9, 43-438 Brenna branża: KONSTRUKCJA Projektował

Bardziej szczegółowo

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane przy

Bardziej szczegółowo

16 AKCESORIA. siegmund

16 AKCESORIA. siegmund 16 AKCESORIA 594 siegmund 16 Wózek na narzędzia / Ścianka narzędziowa 596 Modułowa ścianka narzędziowa / Ochronna ścianka spawalnicza 598 Strona Szczotka / Uchwyt do palnika 600 Klucz imbusowy / Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF

Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF Korpus złączki (5 Nakrętka 6-kt. (10 Podkładka (9 Podkładka spręż. (8 Komora uszczeln. (11 Pierścień uszczeln. (4 Podkładka (3 Pierścień zacisk.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ W POŁĄCZENIACH NAKŁADAJĄCYCH SIĘ ELEMENTÓW CYNKOWANE GALWANICZNIE, CYNKOWANE OGNIOWO ORAZ STAL NIERDZEWNA NARZĘDZIE BOXSOK DO SPRAWNEGO MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu 8-krotne wejście binarne z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania styków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego.

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego. Konstrukcje nosne dla przemysłu solarnego. Indywidualnie dopasowane, gotowe do montażu konstrukcje nośne urządzeń fotowoltaicznych i solarnych: Wymagania te spełnia SCHRAG Polska niezawodny partner budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

System TSS. efektywne i ekonomiczne oparcia dla schodów i podestów. www.jordahl-pfeifer.pl

System TSS. efektywne i ekonomiczne oparcia dla schodów i podestów. www.jordahl-pfeifer.pl System TSS efektywne i ekonomiczne oparcia dla schodów i podestów Rodzaje łączników TSS oraz ich nośności Typ Opis Nośność [kn] Minimalna grubość podestu [mm] TSS 20 FA Łączniki dla biegów schodowych/podestów

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne nakrętki zabezpieczające

Precyzyjne nakrętki zabezpieczające PrEcisko Precyzyjne nakrętki zabezpieczające szybki montaż możliwość wielokrotnego stosowania Smart. Solid. Secure. The efficient way of PROFESSIONAL fastening Smart. Sprytne rozwiązania w technice łączenia

Bardziej szczegółowo

System montażowy ze stali nierdzewnej

System montażowy ze stali nierdzewnej System montażowy ze stali nierdzewnej MEFA - System montażowy ze stali nierdzewnej Stale nierdzewne Ø 14-116 mm Ø 15-410 mm Ø 15-410 mm Ø 67-407 mm Ø 15-200 mm Obejmy ze stali nierdzewnej Inoxina strona

Bardziej szczegółowo

2 AuV NOEtop stan na 09.2011 Możliwość zmian technicznych zastrzeżona

2 AuV NOEtop stan na 09.2011 Możliwość zmian technicznych zastrzeżona 2 AuV NOEtop stan na 09.2011 Możliwość zmian technicznych zastrzeżona Wskazówki bezpieczeństwa. Przewodnik GSV... 4 1. Podstawowe zasady... 5 1.1 Bezpieczny demontaż elementów szalunku ściennego... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu QS

Schöck Isokorb typu QS Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Warianty połączeń 21 Wymiary 215 Rzuty/Płyty czołowe konstrukcji stalowej/zbrojenie na budowie 216 Tabele nośności/rozstaw szczelin dylatacyjnych/tolerancje

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KSH/QSH Materiały/Zabezpieczenie przeciwkorozyjne/zabezpieczenie przeciwpożarowe/wskazówki

SCHÖCK ISOKORB TYP KSH/QSH Materiały/Zabezpieczenie przeciwkorozyjne/zabezpieczenie przeciwpożarowe/wskazówki SCHÖCK ISOKORB TYP /QSH Materiały/Zabezpieczenie przeciwkorozyjne/zabezpieczenie przeciwpożarowe/wskazówki Materiały po stronie stropu Beton Stal zbrojeniowa Płyta dociskowa w betonie Min. klasa B25 Beton

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAWIESI INSTALACYJNYCH. Gwint przyłącza. Rozmiar [ mm ]

SYSTEM ZAWIESI INSTALACYJNYCH. Gwint przyłącza. Rozmiar [ mm ] Do wszystkich rodzajów rur Wkładka gumowa z EPDM Ze wspawaną nakrętką Dwie śruby łączące Dostępne oddzielnie lub jako komplet ze śrubą i kołkiem SYSTEM ZAWIESI INSTALACYJNYCH OBEJMY STALOWE Z WKŁADKĄ EPDM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

Większy komfort pracy oraz większa produktywność podczas układania stali zbrojeniowej.

Większy komfort pracy oraz większa produktywność podczas układania stali zbrojeniowej. Większy komfort pracy oraz większa produktywność podczas układania stali zbrojeniowej. Innowacyjne rozwiązania urządzeń do wiązania, przecinania oraz gięcia. Optymalizacja czasu oraz kosztów. Wydajność.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja.

Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja. Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja. Okna wyposażone w wysokiej jakości okucia Roto to najwyższy komfort obsługi, niezawodność funkcjonowania i odporność na zużycie. Warunkiem sprawności

Bardziej szczegółowo

KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I

KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I INSTRUKC JA MONTAŻU KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I O K U C I A D O D R Z W I P R Z E S U W N YC H T EC

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne

Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik budownictwa 311 [04] Przykładowe zadanie egzaminacyjne Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Akermana, w budynku gospodarczym, nad pierwszą kondygnacją. Na czas realizacji

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 Właściwości: Krótki kabel mocowany do DB5 w celu połączenia z CBD4 za pomocą oddzielnego kabla silnika DESKLINE Maks. siła: 800 N (na nogę) Maks. prędkość: 38 mm/s

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

SIATKI BEZPIECZEŃSTWA EL LEON DE ORO

SIATKI BEZPIECZEŃSTWA EL LEON DE ORO ALPINEX, Al. Poznańska 28 Ip., 64-920 Piła tel./fax: + 48 67 214 34 10 kom. 533 084 436 biuro@alpinex.net.pl; www.alpinex.net.pl SIATKI BEZPIECZEŃSTWA EL LEON DE ORO Chcielibyśmy Państwu zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Standardowe czy niestandardowe: Widły Najwyższej Jakości VETTER. www.vetter-polska.pl

Standardowe czy niestandardowe: Widły Najwyższej Jakości VETTER. www.vetter-polska.pl Standardowe czy niestandardowe: Widły Najwyższej Jakości VETTER Widły Najwyższej Jakości VETTER to szeroka gama produktów Widły w standardzie ISO/FEM Widły w standardzie DIN Widły zawieszane na sworzniu

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy czujników Czujniki indukcyjne Mocowania czujników. Broszura katalogowa

Systemy czujników Czujniki indukcyjne Mocowania czujników. Broszura katalogowa Mocowania czujników Broszura katalogowa 2 Mocowania czujników dla Seria ST6, SM6 do montażu w ach MNI, ICM 4 dla Seria ST4, ST6 do montażu w ach MNI, ICM, CSL-RD 5 dla Seria ST6 do montażu w ach RPC, CPC,

Bardziej szczegółowo

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO Wciągniki łańcuchowe RZC Podnośniki Brano katalog 2 ` TYP UDŹWIG LICZBA ŁAŃCUCHÓW ŁAŃCUCH NACISK NA DŹWIGNIĘ (N) PRĘDKOŚĆ WCIĄGANIA (M/MIN)* ZAKRES TEMPERATUR PRACY (

Bardziej szczegółowo

BRAMA GARAŻOWA GERDA STANDARD

BRAMA GARAŻOWA GERDA STANDARD INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMA GARAŻOWA GERDA STANDARD M.23.118/01 Lipiec 2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Prawidłowy montaż bram segmentowych jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia wysokiej jakości podczas ich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

Separator Membranowy. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Separator Membranowy. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Separator Membranowy Separator membranowy ze sterylnym przyłączem procesowym dla przemysłu spożywczego, biochemicznego i farmaceutycznego modele 990.18... 990.21 Karta katalogowa WIKA DS 99.40 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 Firma LUBAR PREFABRYKACJA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją betonowych elementów prefabrykowanych, takich jak: stropy Filigran, schody, słupy, belki,

Bardziej szczegółowo

PFEIFER -Systemy Transportowe Ogólne techniczne wprowadzenie JORDAHL & PFEIFER. Technika Budowlana Sp. z o.o.

PFEIFER -Systemy Transportowe Ogólne techniczne wprowadzenie JORDAHL & PFEIFER. Technika Budowlana Sp. z o.o. JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. PFEIFER -Systemy Transportowe Ogólne techniczne wprowadzenie ul. Wroc³awska 68 55-330 Krêpice k/wroc³awia tel.:+48 (071) 39-68-264 fax:+48 (071) 39-68-105

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL11 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersji XL) Prędkość: 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 575 mm Standardowa długość skoku: 635 mm Kolor: wszystkie

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 system Easy Glass MOD 6507/6508 Balkon francuski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 system Easy Glass MOD 6507/6508 Balkon francuski SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Balustrada całoszklana systemowa do zastosowań na zewnątrz budynków na balkonach francuskich. : stal nierdzewna gatunek 304/V2A lub 316/V4A, szkło VSG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd asortymentu nitonakrętek GESIPA

Przegląd asortymentu nitonakrętek GESIPA Przegląd asortymentu nitonakrętek GESIPA 20 191 191 Aluminium 192 194 194 Moletowane Stal Częściowym czworokątem Stal Częściowo sześciokątne Stal 195 196 197 198 Stal nierdzewna A2 Częściowo sześciokątne

Bardziej szczegółowo

Typy mocowań. Przewodnik po kołach i zestawach kołowych. Płyta mocująca (mocowanie na płytę) Trzpień gwintowany. www.blickle.com. we innovate mobility

Typy mocowań. Przewodnik po kołach i zestawach kołowych. Płyta mocująca (mocowanie na płytę) Trzpień gwintowany. www.blickle.com. we innovate mobility Płyta mocująca (mocowanie na płytę) Otwór centralny Stalowy trzpień wstawiany Trzpień gwintowany (rozszerzenie do symbolu: -GS...) Zestaw kołowy mocowany jest do każdego urządzenia z płaskim spodem za

Bardziej szczegółowo

2 AuV NOE H20 stan na 10.2012 Możliwość zmian technicznych zastrzeżona

2 AuV NOE H20 stan na 10.2012 Możliwość zmian technicznych zastrzeżona H20 Stropy stan na 10.2012 1 Wskazówki bezpieczeństwa. Przewodnik GSV... 3 2 NOE H20 - Deskowanie stropowe... 4 3 Szczeliny brzegowe... 6 4 Podciagi... 6 5 Przykład doboru dźwigarów... 7 6 Dobór dźwigarów...

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech. Twój partner w potrzebie 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.pl Sprzęgła CD SERIA A1C Sprzęgła CD SERIA A1C Precyzyjne, niezawodne

Bardziej szczegółowo

southco Systemy zamknięć Przekonujące rozwiązania z dużymi możliwościami designu Joined to last.

southco Systemy zamknięć Przekonujące rozwiązania z dużymi możliwościami designu Joined to last. southco Systemy zamknięć Przekonujące rozwiązania z dużymi możliwościami designu Joined to last. Zamki dociskowe, ryglowe i wielopunktowe Zamki dociskowe Niezawodne zamykanie z regulacją siły docisku do

Bardziej szczegółowo

Dla nowoczesnych zespołów napędowych TOOLFLEX. Sprzęgło mieszkowe TOOLFLEX RADEX-NC ROTEX GS

Dla nowoczesnych zespołów napędowych TOOLFLEX. Sprzęgło mieszkowe TOOLFLEX RADEX-NC ROTEX GS przęgło mieszkowe ROTEX G TOOLFLEX RADEX-NC 119 przęgło mieszkowe przęgło sprawdziło się już wielokrotnie (sprzęgło mieszkowe). Najbardziej istotnymi cechami są: dobra kompensacja odchyłek (osiowej, promieniowej

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych. w zawodzie technik budownictwa 311[04] ETAP PRAKTYCZNY

Komentarz do prac egzaminacyjnych. w zawodzie technik budownictwa 311[04] ETAP PRAKTYCZNY Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik budownictwa 311[04] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne Budynek przeznaczony na warsztat

Bardziej szczegółowo

Podkład rdzeniowy. Niezbrojona wysokowytrzymała podkładka elastomerowa Przekładka termiczna w konstrukcjach stalowych

Podkład rdzeniowy. Niezbrojona wysokowytrzymała podkładka elastomerowa Przekładka termiczna w konstrukcjach stalowych Podkład rdzeniowy Niezbrojona wysokowytrzymała podkładka elastomerowa Przekładka termiczna w konstrukcjach stalowych Wzory do wymiarowania Spis treści Strona Opis produktu 2 Wzory do wymiarowania 2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu

nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu DOKUMENTY ZWIĄZANE 1. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ Spr. ZP.271.1.2013 Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie ul. Anny Haller 1 67-120 Kożuchów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

fischer System instalacyjny FUS do montażu przelotowego Sprytny montaż: trzeba tylko przyłożyć, przekręcić i gotowe!

fischer System instalacyjny FUS do montażu przelotowego Sprytny montaż: trzeba tylko przyłożyć, przekręcić i gotowe! fischer System instalacyjny FUS do montażu przelotowego Sprytny montaż: trzeba tylko przyłożyć, przekręcić i gotowe! Najszybszy i najłatwiejszy sposób łączenia profili FUS. Mocna śruba łącznika zapewnia

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK LA23 DANE TECHNICZNE

SIŁOWNIK LA23 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK LA23 Właściwości i opcje: Siła pchania: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N lub 900N Siła ciągnięcia: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N lub 900N Kolor obudowy: szary lub czarny Klasa szczelności:

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2007/2008

Katalog produktów 2007/2008 Katalog produktów 2007/2008 spawanie, cięcie i nie tylko www.kemper.com.pl Butle z gazem Butle z gazem - mocowania ścienne/stojaki... 165 Wózki na butle z gazem... 166 Butle z gazem - stelaże transportowe......

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo