RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r."

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A.

2 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy Osiągnięte wyniki w roku obrotowym obejmującym okres od do Roczne sprawozdanie finansowe Sprawozdanie Zarządu Spółki INFOSYSTEMS S.A. za okres od do Podstawowe informacje o Spółce Działania zrealizowane w okresie od do Wynik finansowy za rok obrotowy obejmujący okres od do Perspektywy rozwoju i przewidywana sytuacja finansowa Prace badawczo-rozwojowe nad standardem Podstawowe czynniki ryzyka i zagrożenia dla realizacji celów JDF Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Informacja na temat stosowania przez INFOSYSTEMS S.A. zasad ładu korporacyjnego Oświadczenia Zarządu INFOSYSTEMS S.A. 2

3 1. LIST PREZESA ZARZĄDU INFOSYSTEMS S.A. DO AKCJONARIUSZY INFOSYSTEMS S.A. 3

4 2. OSIĄGNIĘTE WYNIKI W ROKU OBROTOWYM OBEJMUJĄCYM OKRES OD DO Wybrane dane finansowe od do od do * od do od do * w tys. zł w tys. zł w tys. euro w tys. euro Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 3 640, ,73 891,44 755,56 Zysk z działalności operacyjnej 1 794, ,52 439,55-318,97 EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja 2 231,71-711,77 546,51-186,17 Zysk brutto (przed opodatkowaniem) 1 713, ,84 419,72-338,15 Zysk netto (po opodatkowaniu) 1 581, ,09 387,29-332,20 Aktywa razem 8 173, , , ,56 Aktywa trwałe 6 296, , , ,81 Zobowiązania długoterminowe 125,23 192,23 30,21 43,01 Zobowiązania krótkoterminowe 1 406, ,38 339,36 329,20 Kapitał własny 5 957, , ,04 979,09 Wskaźnik rentowności netto 1 43,45% -43,97% 43,45% -43,97% 1 liczony jako: zysk netto / przychody ze sprzedaży * Jako dane porównywalne wykorzystane zostały dane finansowe za ubiegły rok obrotowy, który obejmował okres od roku do roku. Wydłużenie okresu roku obrotowego było spowodowane zmianą formy prawnej prowadzonej działalności tj. przekształceniem Spółki ze spółki cywilnej w spółkę akcyjną. Kolejne lata obrotowe, począwszy od ostatniego, zakończonego roku obrotowego, tj. od roku do roku, będą już równe 12 miesiącom, a okres obrachunkowy spółki będzie kończył się 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Tabela zawiera dane za analogiczny okres, który jest dłuższy od ostatniego zakończonego roku obrachunkowego, ponieważ nie jest możliwe sporządzenie informacji finansowej, która zapewniałaby pełną porównywalność danych w sytuacji różnej długości okresu obrotowego oraz różnych form prowadzenia ewidencji księgowej (podatkowa księga przychodów i rozchodów przed przekształceniem oraz księga podatkowa po przekształceniu w spółkę akcyjną). Kursy euro przyjęte do obliczania danych finansowych. Pozycja nr 1 służyła do obliczenia danych pochodzących z rachunku zysków i strat, natomiast pozycja nr 2 służyła do obliczenia danych bilansowych. Sposób obliczenia 1. Średnia arytmetyczna średnich kursów dziennych NBP na koniec każdego miesiąca w okresie objętym sprawozdaniem kurs eur w zł kurs eur w zł 4,0836 3, Średni kurs dzienny NBP na dzień bilansowy 4,1458 4,4696 INFOSYSTEMS S.A. 4

5 3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INFOSYSTEMS S.A. 5

6 INFOSYSTEMS S.A. 6

7 INFOSYSTEMS S.A. 7

8 INFOSYSTEMS S.A. 8

9 INFOSYSTEMS S.A. 9

10 INFOSYSTEMS S.A. 10

11 INFOSYSTEMS S.A. 11

12 INFOSYSTEMS S.A. 12

13 INFOSYSTEMS S.A. 13

14 INFOSYSTEMS S.A. 14

15 INFOSYSTEMS S.A. 15

16 INFOSYSTEMS S.A. 16

17 INFOSYSTEMS S.A. 17

18 INFOSYSTEMS S.A. 18

19 INFOSYSTEMS S.A. 19

20 INFOSYSTEMS S.A. 20

21 INFOSYSTEMS S.A. 21

22 INFOSYSTEMS S.A. 22

23 INFOSYSTEMS S.A. 23

24 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI INFOSYSTEMS S.A. ZA OKRES OD DO Podstawowe informacje o Spółce Dane teleadresowe Nazwa (firma) INFOSYSTEMS S.A. Siedziba Warszawa Adres Warszawa, ul. Okrzei 1A Telefon (+48 22) , Faks (+48 22) Adres poczty elektronicznej Strona internetowa Dane osób zarządzających i nadzorujących Spółkę L.p. Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko Termin upływu kadencji 1. Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu 28 sierpnia 2012 r. L.p. Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko Termin upływu kadencji 1. Tadeusz Sosnowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 19 października 2010 r. 2. Ewa Mudrak Członek Rady Nadzorczej 19 października 2010 r. 3. Bartosz Zalewski Członek Rady Nadzorczej 20 listopada 2010 r. 4. Katarzyna Sosnowska Członek Rady Nadzorczej 19 października 2010 r. 5. Piotr Szczeszek Członek Rady Nadzorczej 19 października 2010 r. Struktura akcjonariatu Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Mariusz Sosnowski A , ,03 Tadeusz Sosnowski A , Pracownicy A , ,63 Inwestorzy B , ,68 Graficzna ilustracja struktury akcjonariatu została przedstawiona na poniższym wykresie. 2,64% 15,68% 22,66% 59,03% Mariusz Sosnowski Tadeusz Sosnowski Pracownicy Inwestorzy INFOSYSTEMS S.A. 24

25 Zarys działalności Emitenta, podstawowe produkty i usługi INFOSYSTEMS S.A. prowadzi wysoce specjalistyczną działalność w segmencie zaawansowanych rozwiązań informatycznych do zastosowań branżowych dla poligrafii i produkcji opakowań. W Spółce zatrudnieni są głównie programiści oraz konsultanci w dziedzinie organizacji i zarządzania, poligrafii, produkcji i logistyki. W obecnej chwili firma jest liderem wśród polskich producentów oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami poligraficznymi. Jako jedyna jest w stanie zaoferować rozbudowany system zarządzania dla dużych przedsiębiorstw poligraficznych. Pomimo specjalizacji opisanej powyżej, statut Spółki przewiduje znacznie szerszy zakres przedmiotu działalności Spółki, co w razie potrzeby umożliwi szybkie dostosowanie do potrzeb rynku lub rozwój zakresu działalności bez konieczności zmiany statutu Spółki. Systemy zarządzania PrintManager.JDF Jest to zintegrowany system informatyczny wspomagający obsługę klientów, gospodarkę materiałową oraz zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie poligraficznym od momentu nawiązania kontaktu z klientem, poprzez cały proces realizacji zamówienia aż po wysyłkę gotowych wyrobów. System pozwala na opracowanie planu realizacji zadań produkcyjnych, który pozwala zrealizować w pełni zapotrzebowanie klientów w zakresie asortymentu, ilości i terminów. System pozwala na zredukowanie kosztów działalności, wpływa na poprawę organizacji i przepływu dokumentów oraz usprawnienie obsługi i kontaktów z klientami. InfoCRM Jest to system klasy CRM (Customer Relationship Management) wspomagający nie tylko zarządzanie relacjami z klientami, ale również zarządzanie dokumentami i korespondencją oraz procesami biznesowymi tj. akcje marketingowe, procesy sprzedaży i zakupu, zgłoszenia serwisowe. Dodatkową wartością systemu, są jego moduły: Kalkulacje, Magazyn, Sprzedaż/Zakup, Płatności oraz Windykacja Należności, które pozwalają rozbudować zakres funkcjonalny systemu na wszystkie działy firmy, tworząc w ten sposób zintegrowany system informatyczny zorientowany na klienta. WebToPrint System WebToPrint to rewolucyjne rozwiązanie będące odpowiedzią na rosnące wymagania klientów dotyczące skrócenia czasu realizacji zlecenia. Innowacyjny system WebToPrint pozwala klientom drukarni na wykonanie kalkulacji wybranego typu pracy, sprawdzenie i przesłanie plików graficznych oraz złożenie zamówienia poprzez witrynę internetową. WebToPrint daje klientom także możliwość wglądu w postępy prac nad zleceniem, kontrolę stanów magazynowych swoich produktów w magazynie drukarni czy podglądu wystawionych przez nią faktur. W zależności od zapotrzebowania klienci mogą również odpowiednio wcześnie zareagować wywołując kolejną dostawę produktu lub jeśli zapasy są niewystarczające złożyć zamówienie za pomocą portalu. Wbudowany moduł normalizacji i profesjonalnego preflight gwarantuje drukarni, że przesłane przez klienta pliki są dobrej jakości i spełniają wybrane parametry technologiczne. Pozostałe elementy oferty Oferta sprzętu Firma posiada szeroką ofertę sprzętu komputerowego i sieciowego. Oferuje sprzęt między innymi firmy: IBM, HP, Symbol, Apple. Sprzęt komputerowy pełni w ofercie Spółki rolę uzupełniającą w ramach kompleksowej usługi wdrożenia oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem INFOSYSTEMS może dostarczyć niezbędny do funkcjonowania systemu sprzęt komputerowy. Oferta oprogramowania Spółka posiada w swojej ofercie oprogramowanie systemowe i użytkowe. Klientom proponuje również oprogramowania graficzne do studia DTP renomowanych firm Adobe, Corel i ACCHSH na platformy graficzne PC i Apple oraz oprogramowania firmy Microsoft dla obszaru biznesowego. Oferta usług INFOSYSTEMS S.A. oferuje kompleksowe usługi informatyczne: doradztwo w zakresie informatyzacji firm, wdrażanie gotowych systemów informatycznych, INFOSYSTEMS S.A. 25

26 projektowanie i tworzenie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zarządzanie relacjami z klientami, integracja systemów informatycznych, tworzenie serwisów internetowych, doradztwo przy wyborze sprzętu komputerowego, sprzedaż serwerów, drukarek urządzeń sieciowych, stała opieka serwisowa nad systemem informatycznym klienta, Spółka INFOSYSTEMS oferuje pomoc własnych specjalistów w pozyskiwaniu środków i dotacji unijnych na realizację projektów informatycznych w przedsiębiorstwach poligraficznych, na które składa się zakup systemu PrintManager (w tym również zakup innego specjalistycznego oprogramowania dla poligrafii), unowocześnienie i rozbudowa sieci komputerowej wraz z serwerami oraz zakup maszyn poligraficznych zintegrowanych z systemem PrintManager. Pomocą w zakresie pozyskiwania dotacji dla klientów Spółki zajmuje się Departament Funduszy Europejskich, działający w Infosystems S.A., który powstał w wyniku współpracy z inicjatywą EUGA (konsorcjum firm Microsoft, Hewlett-Packard i BRE Bank SA). Konsultanci INFOSYSTEMS informują o wymaganych procedurach, dokumentach i terminach oraz biorą udział w przygotowaniu merytorycznej części wniosku o dofinansowanie Działania zrealizowane w okresie od do W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem miały miejsce następujące zdarzenia o istotnym znaczeniu dla działalności Spółki: Przystąpienie do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych W dniu roku Spółka przystąpiła do Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Stowarzyszenie działa od 1993 roku i służy środowisku Emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, dąży do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Integruje środowisko Emitentów i promuje współdziałanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Uzyskanie dotacji w kwocie 2,7 mln zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poinformowała o udzieleniu dofinansowania firmie w kwocie ponad 2,7 mln PLN na dalszy rozwój proponowanych przez nią rozwiązań. Tym samym INFOSYSTEMS S.A. znalazła się wśród ponad 200 przedsiębiorstw, do których trafi 720 mln złotych z funduszy unijnych. Na tej liście obecnych jest 17 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych bądź ich firm zależnych. Dotacja została przyznana w ramach Działania Wsparcie projektów celowych oraz Działania 4.1: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , stanowiącego jeden z elementów Funduszy Strukturalnych przeznaczonych na lata , i dotyczy dofinansowania projektu mającego na celu wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego na skalę globalną produktu. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi ,70 PLN, co stanowi 45,62 % kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia. Podpisanie umowy o współpracy z Kodak. Zarząd spółki INFOSYSTEMS S.A. podpisał list intencyjny, dotyczący nawiązania strategicznej współpracy technologicznej z Kodak Polska, reprezentującą interesy globalnej korporacji Eastman Kodak Co oraz umowę partnerską, dotyczącą współpracy w zakresie sprzedaży produktów. Firmy będą wspólnie realizowały projekty dla podmiotów z sektora poligraficznego. INFOSYSTEMS S.A. jest pierwszą polską firmą z branży poligraficznej, która nawiązała współpracę technologiczną z polskim przedstawicielstwem tej amerykańskiej korporacji. Zarząd spółki przewiduje, że dzięki temu w ciągu najbliższego roku zostaną zawarte nowe kontrakty o wartości co najmniej kilku milionów złotych.. Umowa będzie miała istotny wpływ na długoterminowe wyniki Spółki oraz jej pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami poligraficznymi i produkcji opakowań. Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą W dniu 17 listopada 2009 roku przedłużona została umowa na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect z firmą GoAdvisers S.A. z siedzibą w Katowicach. Umowa obowiązuje do dnia 31 Stycznia 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 grudnia 2009 roku W dniu 14 grudnia 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Została podjęta uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia roku do dnia INFOSYSTEMS S.A. 26

27 roku. Podpisanie znaczącej umowy z R.R. Donnelley Europe Zarząd Spółki podpisał znaczącą umowę z firmą R.R. Donnelley Europe należącą do międzynarodowej grupy RR Donnelley & Sons Company (notowanej na giełdzie NYSE: RRD), jednej z największych i najnowocześniejszych na świecie drukarń oraz dostawców usług w szeroko pojętej dziedzinie poligrafii i komunikacji. Zakres i wartość umowy są objęte klauzulą poufności. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy W dniu 17 czerwca 2010 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zostały podjęte uchwały m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia r. do dnia r., Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Członkom i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, oraz zmiana Statutu Spółki. Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą W sierpniu 2010 roku Zarząd podpisał aneks do umowy z Spółką GoAdvisers S.A. na pełnienie przez GoAdvisers S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect. Umowa obowiązuje do dnia 31 lipca 2011 roku. Rejestracja w KRS zmian w statucie Spółki Zarząd Spółki INFOSYSTEMS S.A. złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców i otrzymał Postanowienie z w/w sądu w sprawie zarejestrowania zmian w statucie Spółki, przeprowadzonych na podstawie uchwały nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku Wynik finansowy za rok obrotowy obejmujący okres od do Spółka w roku obrotowym obejmującym okres od do odnotowała zysk netto w wysokości 1 581, 5 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące osiągniętych wyników finansowych ujęte zostały w sprawozdaniu finansowym Perspektywy rozwoju i przewidywana sytuacja finansowa Pierwszy kwartał 2010 roku był okresem intensywnych działań operacyjnych realizowanych przez Spółkę. Podjęto działania zmierzające do uruchomieniu nowej emisji akcji z której Spółka planuje pozyskać ok. 3,5-6,5 mln zł. Uzyskane z emisji fundusze zostaną przeznaczone na akwizycję 2 do 3 firm informatycznych z terenu Niemiec, Polski oraz Rosji. Oba rynki zagraniczne mają strategiczne znaczenie dla rozwoju działalności Infosystems S.A., ponieważ w tych krajach systematycznie wrasta zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania informatyczne dla sektora poligraficznego. W przypadku Niemiec jest to związane z procesem wymiany przestarzałych systemów, natomiast firmy poligraficzne działające w Rosji zaczynają na szerszą skalę stosować tego rodzaju rozwiązania informatyczne automatyzujące ich procesy produkcyjne i biznesowe. Przeprowadzenie akwizycji spowoduje wprost wzrost o ponad 100% obrotów i zysków spółki, a rozpoczęcie działalności operacyjnej na rynkach zagranicznych, dodatkowo zwiększy znacząco obroty i zyski Infosystems S.A. w najbliższych latach. Zwołane na 17 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przegłosowało uchwałę, zgodnie z którą postanowiono o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł. Akcje nowej emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2010 roku. Środki pozyskane w ramach drugiej emisji zostaną przeznaczone na projekty, które stanowią kontynuację przedsięwzięć zrealizowanych dzięki funduszom uzyskanym z pierwszej emisji. Dzięki nowej emisji będzie możliwe oferowanie produktów, stworzonych za środki pozyskane z pierwotnej emisji, poza granicami kraju Prace badawczo-rozwojowe nad standardem Dla wielu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jedyną szansą na pozyskanie kapitału i inwestycje (w tym także w informatyzację działalności gospodarczej) są środki z Funduszy Europejskich. W poprzednich okresach z uwagi na opóźnienia w ogłaszaniu konkursów, jak i przeciągających się procedurach klienci Spółki nie mogli wykorzystywać dotacji przy zakupie produktów INFOSYSTEMS S.A.. W związku z rozstrzygnięciem konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kilka projektów złożonych przez Klientów Spółki znalazło się na liście rekomendowanych do dofinansowania. Zarząd Spółki przewiduje, iż w następnych rundach aplikacyjnych konkursów na dofinansowanie projektów składane będą kolejne wnioski o dofinansowanie dla Klientów Spółki, co powinno mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. INFOSYSTEMS S.A. 27

28 Od września 2009 firma prowadzi prace badawczo rozwojowe w ramach działania Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. W ramach tego działania dofinansowaniu podlegają projekty składające się z: części badawczej - działanie 1.4 (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych) i części wdrożeniowej - działanie 4.1 (wdrożenie wyników tych badań, poprzez zakupy inwestycyjne, do działalności gospodarczej). Kontynuowano także prace badawczo-rozwojowe prowadzone wspólnie ze specjalistami Eastman Kodak Co, a mające na celu głęboką integrację systemów obu firm. Infosystems jest pierwszą polską spółką, która nawiązała współpracę technologiczną z tą amerykańską korporacją. Dalszy rozwój współpracy, między oboma partnerami, stanowi dużą szansę na znaczne poszerzenie portfela klientów prowadzących działalność operacyjną poza granicami Polski. W drugim kwartale 2010 najważniejszym wydarzeniem, w które zaangażowała się Spółka była organizacja wraz z firmą Kodak Polska, partnerem technologicznym i handlowym Infosystems SA w zakresie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny oprogramowania sterującego cyfrowymi systemami prepress konferencji pod nazwą Innowacje dla poligrafii. W konferencji, na której zaprezentowano najnowsze rozwiązania systemowe dla przedsiębiorstw z branży poligrafii, uczestniczyło ponad 50 osób, głównie przedstawiciele drukarń i producentów opakowań. Konferencja w Warszawie zapoczątkowała cykl ogólnopolskich spotkań, których organizacją w przeciągu najbliższych miesięcy zajmie się firma Infosystems SA Podstawowe czynniki ryzyka i zagrożenia dla realizacji celów JDF Ryzyko związane z niską dywersyfikacją działalności Spółka INFOSYSTEMS S.A. specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych dla przedsiębiorstw poligraficznych. Produkty oraz usługi oferowane w tym zakresie stanowią dużą część działalności operacyjnej Spółki i posiadają wysoki udział w jej przychodach ze sprzedaży. W przypadku spadku popytu na specjalistyczny produkt, wynik finansowy Spółki może ulec obniżeniu. Spółka ogranicza to ryzyko m.in. poprzez rozszerzenie docelowej grupy klientów o inne branże produkcyjne. Ryzyko realizowanych kontraktów Spółka INFOSYSTEMS S.A. specjalizuje się w realizacji projektów o wysokim stopniu złożoności, które często wymagają długookresowej pracy wykwalifikowanego zespołu. W takiej sytuacji pojawia się ryzyko m.in. wydłużenia w czasie planowanych działań, zmiany zakresu prac oraz ryzyko wystąpienia wyższych kosztów realizacji, przekraczających planowany budżet projektu. Nie można wykluczyć także ryzyka odstąpienia klienta od kontraktu, czy też ewentualnych reklamacji i roszczeń finansowych klienta. Wystąpienie powyższych zdarzeń może wywrzeć negatywny wpływ na sytuację i wynik finansowy Spółki. Ryzyko powyższe ogranicza duże doświadczenie Spółki i jej kadry, wynikające z wielu zrealizowanych kontraktów. Fakt posiadania w swojej ofercie własnego, unikalnego produktu, o którym Spółka ma pełną wiedzę, powoduje, że ryzyko wystąpienia problemów w realizacji kontraktów ze strony Spółki jest minimalne. Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne Jednym z celów strategicznych Spółki jest zdobycie nowych, zagranicznych rynków zbytu dla swoich produktów i usług. W związku z tym dąży ona do udoskonalania swojej oferty produktowej i dostosowywania jej do wymogów potencjalnych klientów spoza rynku krajowego. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia Spółka może napotkać na problemy spowodowane np. brakiem lub niedostatecznym popytem w krajach docelowych, błędnym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientów, niepełnym dostosowaniem produktów Spółki do wymagań rynków zagranicznych, nieefektywną kampanią reklamową lub niespodziewanym pojawieniem się konkurencyjnej firmy, co może wpłynąć na ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia. Wystąpienie zdarzeń opisanych powyżej może spowodować ograniczenie dynamiki rozwoju INFOSYSTEMS S.A., niższe wyniki Spółki lub utratę części zainwestowanych środków. Spółka ogranicza to ryzyko poprzez kompleksową analizę kierunków ekspansji, opartą na doświadczeniu w branży, szczegółowe i wnikliwe badanie rynku, potrzeb klientów oraz rzetelną ocenę szans rozwoju na rynkach zagranicznych. Działania te mają na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń. Ryzyko konkurencji Spółka prowadzi działalność w branży, charakteryzującej się dużą konkurencyjnością. Na rynku nowoczesnego oprogramowania systemowego i użytkowego dla przedsiębiorstw wciąż pojawiają się nowe podmioty. Działalnością na dynamicznie rozwijającym się rynku polskim zainteresowane są również firmy zagraniczne. Postępująca globalizacja i liberalizacja gospodarki, spowodowana w dużej mierze przystąpieniem do Unii Europejskiej, podnosi wiarygodność inwestycyjną Polski, co powoduje nasilenie konkurencji ze strony podmiotów zagranicznych i wymusza m.in. obniżenie marż przez firmy już działające na INFOSYSTEMS S.A. 28

29 krajowym rynku. Szczególnym zagrożeniem jest ekspansja na rynek polski producentów zachodnich, oferujących podobne rozwiązania. Wzrost konkurencji w branży może spowodować spowolnienie dynamiki rozwoju Spółki. INFOSYSTEMS S.A. może jednak utrzymać swoją dotychczasową pozycję lidera na rynku dzięki doświadczeniu jednego z największych w Europie zespołu specjalistów w zakresie oprogramowania do zarządzania w poligrafii oraz zaufaniu ze strony klientów. Ryzyko związane z zasobami ludzkimi Działalność w tak innowacyjnej branży, jaką jest branża informatyczna, prowadzona jest głównie w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników firmy, czyli tzw. kapitał intelektualny. Dynamiczny rozwój oraz konkurencja ze strony nowych graczy na rynku zwiększają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Lepsze warunki pracy, zaproponowane przez konkurencyjną firmę, mogą skłonić kluczowego pracownika do odejścia i w dalszej perspektywie osłabić pozycję rynkową jego dotychczasowego pracodawcy. Rozwój działalności Spółki wymagać będzie pozyskiwania nowych, wysoce wykwalifikowanych pracowników. Problemy z pozyskaniem wartościowych pracowników na polskim rynku pracy mogą spowodować niekorzystne zmiany pozycji konkurencyjnej Spółki, a w konsekwencji obniżenie dynamiki jego rozwoju i wyników. Spółka minimalizuje wystąpienie tego ryzyka poprzez stosowanie czynników motywacyjnych dla kluczowych pracowników Spółki. Ryzyko konsolidacji branży Procesy konsolidacyjne w branży mogą spowodować umocnienienie pozycji rynkowej kilku silnych dostawców i jednocześnie spadek znaczenia mniejszych podmiotów. Postępujące procesy konsolidacji branży mogą spowodować spowolnienie dynamiki rozwoju Spółki. Ryzyko utraty pozycji rynkowej przez Spółkę jest jednak skutecznie ograniczane dzięki specyficznej, unikalnej na rynku ofercie produktowej, skierowanej do ściśle określonego odbiorcy (przedsiębiorstwa poligraficzne). Produkt ten posiada dominujący udział w strukturze sprzedaży INFOSYSTEMS S.A., a jego innowacyjność oraz liczny zespół specjalistów zapewnia Spółce przewagę nad konkurentami z branży INFOSYSTEMS S.A. 29

30 5. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFOSYSTEMS S.A. 30

31 INFOSYSTEMS S.A. 31

32 INFOSYSTEMS S.A. 32

33 INFOSYSTEMS S.A. 33

34 INFOSYSTEMS S.A. 34

35 INFOSYSTEMS S.A. 35

36 INFOSYSTEMS S.A. 36

37 INFOSYSTEMS S.A. 37

38 INFOSYSTEMS S.A. 38

39 INFOSYSTEMS S.A. 39

40 INFOSYSTEMS S.A. 40

41 INFOSYSTEMS S.A. 41

42 INFOSYSTEMS S.A. 42

43 6. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ INFOSYSTEMS S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku obrotowym, tj. od do roku, zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" wraz ze wskazaniem okoliczności i przyczyn niezastosowania wskazanych zasad. LP. 1 ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. KOMENTARZ: Spółka realizuje powyższą zasadę Dobrych Praktyk z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W związku z faktem, iż koszty związane z transmisją i rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej są niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania Emitent nie przewiduje w najbliższym czasie wprowadzenia zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad Walnego Zgromadzenia. 2 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, opis rynku, na którym działa emitent wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, życiorysy zawodowe członków organów spółki, powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, dokumenty korporacyjne spółki, zarys planów strategicznych spółki, NIE NIE NIE INFOSYSTEMS S.A. 43

44 LP. ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE 3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), NIE DOTYCZY 3.9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 3.11 (skreślony) NIE opublikowane raporty bieżące i okresowe, 3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, (skreślony) 3.16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 3.17 informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 3.18 informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 3.19 informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 3.20 informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, NIE dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, (skreślony) Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. - INFOSYSTEMS S.A. 44

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie odnośnie stosowania

Oświadczenie odnośnie stosowania INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Gdańsk, 19.12.2011 r. Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Nazwa 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Rocca S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008r. Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2014 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect.

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Rok

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2013 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 29 maja 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok 2014

Raport roczny za rok 2014 Raport roczny za rok 2014 Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o spółce 3 Pismo zarządu 4 Wybrane dane finansowe za rok 2014 5 Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok obrotowy 2011

Raport roczny za rok obrotowy 2011 Raport roczny za rok obrotowy 2011 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2011... 4 III. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011... 4 IV.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy za 2011 rok Nowoczesna Firma S.A.

Raport roczny jednostkowy za 2011 rok Nowoczesna Firma S.A. Raport roczny jednostkowy za 2011 rok Nowoczesna Firma S.A. okres: 1 stycznia 2011 31 grudnia 2011 Warszawa, 15 marca 2012 rok Spis treści: 1) List Prezesa Zarządu Nowoczesna Firma S.A. do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r.

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r. Czysty e-mail marketing Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 15.04.2014 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 OŚWIĘCIM, 3 CZERWCA 2015 R. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Pismo zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Oświadczenie zarządu w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Aforti Holding S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Aforti Holding S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8 00-613 WARSZAWA ZA ROK OBROTOWY od 1 STYCZNIA do 31 GRUDNIA 2014 ROKU Sprawozdanie finansowej Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2014 zostało

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy za 2012 rok Nowoczesna Firma S.A.

Raport roczny jednostkowy za 2012 rok Nowoczesna Firma S.A. Raport roczny jednostkowy za 2012 rok Nowoczesna Firma S.A. okres: 1 stycznia 2012 31 grudnia 2012 Warszawa, 12 kwietnia 2013 rok Spis treści: 1) List Prezesa Zarządu Nowoczesna Firma S.A. do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 10.09.2007 r. do 30.06.2009 r. INFOSYSTEMS S.A.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 10.09.2007 r. do 30.06.2009 r. INFOSYSTEMS S.A. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 10.09.2007 r. do 30.06.2009 r. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Sprawozdanie Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA 2014 ROK

RAPORT ROCZNY ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA 2014 ROK RAPORT ROCZNY ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA 2014 ROK Warszawa, 11 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. PISMO ZARZĄDU 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ASM GROUP S.A. 4 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASM GROUP S.A. ZA

Bardziej szczegółowo

BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA

BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA Raport Roczny Rok obrotowy 2014 Bydgoszcz, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI... 4 3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 4.

Bardziej szczegółowo

M4B SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCY OKRES 01.01.2012 31.12.2012

M4B SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCY OKRES 01.01.2012 31.12.2012 M4B SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCY OKRES 01.01.2012 31.12.2012 WARSZAWA, 13CZERWCA 2013 ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

A. PRZEJRZYSTA I EFEKTYWNA POLITYKA INFORMACYJNA

A. PRZEJRZYSTA I EFEKTYWNA POLITYKA INFORMACYJNA ANALIZA PRZESTRZEGANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprezentować Państwu rezultat dokonanej przez nas analizy przestrzegania przez Państwa Spółkę

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy 2014 od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy 2014 od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy 2014 od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu Raport roczny za rok obrotowy 2014 roku został przygotowany zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A.

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013R. DO DNIA 31.12.2013R. Spis treści: 1. LIST ZARZĄDU 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2013 ROK

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r.

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. Median Polska S.A. Raport miesięczny za czerwiec 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej...6

Bardziej szczegółowo

Complete Software Solutions for Publishers, Printers and Packaging

Complete Software Solutions for Publishers, Printers and Packaging Agenda Podstawowe informacje o spółce Rynek Rozwiązania technologiczne i produkty Klienci, partnerzy i nagrody Dane finansowe Akcje INFOSYSTEMS O INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS to notowana od 2007 roku na

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY. obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY. obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 7 maja 2012 Raport roczny zawiera: 1. List Prezesa Zarządu 2 2. Wybrane dane finansowe za 2011

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BIOMAX SPÓŁKA AKCYJNA

BIOMAX SPÓŁKA AKCYJNA BIOMAX SPÓŁKA AKCYJNA Raport Roczny za 2014 rok Obejmujący okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gdańsk, 29 czerwca 2015 rok 1 Spis treści: 1. PISMO ZARZĄDU..3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...5

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

Oświadczenie e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk Oświadczenie e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk Zarząd Spółki oświadcza, że przestrzega zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (Załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 Realizacje Wałbrzych, 14 lipiec 2015 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny lipiec 2015 r. Mysłowice, dn. 13. sierpnia 2015 r.

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny lipiec 2015 r. Mysłowice, dn. 13. sierpnia 2015 r. MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny lipiec 2015 r. Mysłowice, dn. 13. sierpnia 2015 r. Median Polska S.A. Raport miesięczny za lipiec 2015 r. 1 Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 2 1.1. Władze Spółki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MADKOM SA za sierpień 2014 r. 14 września 2014r. www.madkom.pl

Raport miesięczny MADKOM SA za sierpień 2014 r. 14 września 2014r. www.madkom.pl Raport miesięczny MADKOM SA za sierpień 2014 r. 14 września 2014r. www.madkom.pl Zarząd Madkom Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2013 r. Warszawa, kwiecień 2013 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest

Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest bardzo istotne, gdyż to sugeruje, że cały proces podlega

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW Nr Zasada Tak/Nie/ Częściowo/ Nie dotyczy Komentarz spółki Wprowadzenie Spółki utworzone zgodnie z prawem cypryjskim nie mają zarządu ani rady nadzorczej. W spółkach

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo