RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r."

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A.

2 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy Osiągnięte wyniki w roku obrotowym obejmującym okres od do Roczne sprawozdanie finansowe Sprawozdanie Zarządu Spółki INFOSYSTEMS S.A. za okres od do Podstawowe informacje o Spółce Działania zrealizowane w okresie od do Wynik finansowy za rok obrotowy obejmujący okres od do Perspektywy rozwoju i przewidywana sytuacja finansowa Prace badawczo-rozwojowe nad standardem Podstawowe czynniki ryzyka i zagrożenia dla realizacji celów JDF Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Informacja na temat stosowania przez INFOSYSTEMS S.A. zasad ładu korporacyjnego Oświadczenia Zarządu INFOSYSTEMS S.A. 2

3 1. LIST PREZESA ZARZĄDU INFOSYSTEMS S.A. DO AKCJONARIUSZY INFOSYSTEMS S.A. 3

4 2. OSIĄGNIĘTE WYNIKI W ROKU OBROTOWYM OBEJMUJĄCYM OKRES OD DO Wybrane dane finansowe od do od do * od do od do * w tys. zł w tys. zł w tys. euro w tys. euro Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 3 640, ,73 891,44 755,56 Zysk z działalności operacyjnej 1 794, ,52 439,55-318,97 EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja 2 231,71-711,77 546,51-186,17 Zysk brutto (przed opodatkowaniem) 1 713, ,84 419,72-338,15 Zysk netto (po opodatkowaniu) 1 581, ,09 387,29-332,20 Aktywa razem 8 173, , , ,56 Aktywa trwałe 6 296, , , ,81 Zobowiązania długoterminowe 125,23 192,23 30,21 43,01 Zobowiązania krótkoterminowe 1 406, ,38 339,36 329,20 Kapitał własny 5 957, , ,04 979,09 Wskaźnik rentowności netto 1 43,45% -43,97% 43,45% -43,97% 1 liczony jako: zysk netto / przychody ze sprzedaży * Jako dane porównywalne wykorzystane zostały dane finansowe za ubiegły rok obrotowy, który obejmował okres od roku do roku. Wydłużenie okresu roku obrotowego było spowodowane zmianą formy prawnej prowadzonej działalności tj. przekształceniem Spółki ze spółki cywilnej w spółkę akcyjną. Kolejne lata obrotowe, począwszy od ostatniego, zakończonego roku obrotowego, tj. od roku do roku, będą już równe 12 miesiącom, a okres obrachunkowy spółki będzie kończył się 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Tabela zawiera dane za analogiczny okres, który jest dłuższy od ostatniego zakończonego roku obrachunkowego, ponieważ nie jest możliwe sporządzenie informacji finansowej, która zapewniałaby pełną porównywalność danych w sytuacji różnej długości okresu obrotowego oraz różnych form prowadzenia ewidencji księgowej (podatkowa księga przychodów i rozchodów przed przekształceniem oraz księga podatkowa po przekształceniu w spółkę akcyjną). Kursy euro przyjęte do obliczania danych finansowych. Pozycja nr 1 służyła do obliczenia danych pochodzących z rachunku zysków i strat, natomiast pozycja nr 2 służyła do obliczenia danych bilansowych. Sposób obliczenia 1. Średnia arytmetyczna średnich kursów dziennych NBP na koniec każdego miesiąca w okresie objętym sprawozdaniem kurs eur w zł kurs eur w zł 4,0836 3, Średni kurs dzienny NBP na dzień bilansowy 4,1458 4,4696 INFOSYSTEMS S.A. 4

5 3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INFOSYSTEMS S.A. 5

6 INFOSYSTEMS S.A. 6

7 INFOSYSTEMS S.A. 7

8 INFOSYSTEMS S.A. 8

9 INFOSYSTEMS S.A. 9

10 INFOSYSTEMS S.A. 10

11 INFOSYSTEMS S.A. 11

12 INFOSYSTEMS S.A. 12

13 INFOSYSTEMS S.A. 13

14 INFOSYSTEMS S.A. 14

15 INFOSYSTEMS S.A. 15

16 INFOSYSTEMS S.A. 16

17 INFOSYSTEMS S.A. 17

18 INFOSYSTEMS S.A. 18

19 INFOSYSTEMS S.A. 19

20 INFOSYSTEMS S.A. 20

21 INFOSYSTEMS S.A. 21

22 INFOSYSTEMS S.A. 22

23 INFOSYSTEMS S.A. 23

24 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI INFOSYSTEMS S.A. ZA OKRES OD DO Podstawowe informacje o Spółce Dane teleadresowe Nazwa (firma) INFOSYSTEMS S.A. Siedziba Warszawa Adres Warszawa, ul. Okrzei 1A Telefon (+48 22) , Faks (+48 22) Adres poczty elektronicznej Strona internetowa Dane osób zarządzających i nadzorujących Spółkę L.p. Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko Termin upływu kadencji 1. Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu 28 sierpnia 2012 r. L.p. Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko Termin upływu kadencji 1. Tadeusz Sosnowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 19 października 2010 r. 2. Ewa Mudrak Członek Rady Nadzorczej 19 października 2010 r. 3. Bartosz Zalewski Członek Rady Nadzorczej 20 listopada 2010 r. 4. Katarzyna Sosnowska Członek Rady Nadzorczej 19 października 2010 r. 5. Piotr Szczeszek Członek Rady Nadzorczej 19 października 2010 r. Struktura akcjonariatu Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Mariusz Sosnowski A , ,03 Tadeusz Sosnowski A , Pracownicy A , ,63 Inwestorzy B , ,68 Graficzna ilustracja struktury akcjonariatu została przedstawiona na poniższym wykresie. 2,64% 15,68% 22,66% 59,03% Mariusz Sosnowski Tadeusz Sosnowski Pracownicy Inwestorzy INFOSYSTEMS S.A. 24

25 Zarys działalności Emitenta, podstawowe produkty i usługi INFOSYSTEMS S.A. prowadzi wysoce specjalistyczną działalność w segmencie zaawansowanych rozwiązań informatycznych do zastosowań branżowych dla poligrafii i produkcji opakowań. W Spółce zatrudnieni są głównie programiści oraz konsultanci w dziedzinie organizacji i zarządzania, poligrafii, produkcji i logistyki. W obecnej chwili firma jest liderem wśród polskich producentów oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami poligraficznymi. Jako jedyna jest w stanie zaoferować rozbudowany system zarządzania dla dużych przedsiębiorstw poligraficznych. Pomimo specjalizacji opisanej powyżej, statut Spółki przewiduje znacznie szerszy zakres przedmiotu działalności Spółki, co w razie potrzeby umożliwi szybkie dostosowanie do potrzeb rynku lub rozwój zakresu działalności bez konieczności zmiany statutu Spółki. Systemy zarządzania PrintManager.JDF Jest to zintegrowany system informatyczny wspomagający obsługę klientów, gospodarkę materiałową oraz zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie poligraficznym od momentu nawiązania kontaktu z klientem, poprzez cały proces realizacji zamówienia aż po wysyłkę gotowych wyrobów. System pozwala na opracowanie planu realizacji zadań produkcyjnych, który pozwala zrealizować w pełni zapotrzebowanie klientów w zakresie asortymentu, ilości i terminów. System pozwala na zredukowanie kosztów działalności, wpływa na poprawę organizacji i przepływu dokumentów oraz usprawnienie obsługi i kontaktów z klientami. InfoCRM Jest to system klasy CRM (Customer Relationship Management) wspomagający nie tylko zarządzanie relacjami z klientami, ale również zarządzanie dokumentami i korespondencją oraz procesami biznesowymi tj. akcje marketingowe, procesy sprzedaży i zakupu, zgłoszenia serwisowe. Dodatkową wartością systemu, są jego moduły: Kalkulacje, Magazyn, Sprzedaż/Zakup, Płatności oraz Windykacja Należności, które pozwalają rozbudować zakres funkcjonalny systemu na wszystkie działy firmy, tworząc w ten sposób zintegrowany system informatyczny zorientowany na klienta. WebToPrint System WebToPrint to rewolucyjne rozwiązanie będące odpowiedzią na rosnące wymagania klientów dotyczące skrócenia czasu realizacji zlecenia. Innowacyjny system WebToPrint pozwala klientom drukarni na wykonanie kalkulacji wybranego typu pracy, sprawdzenie i przesłanie plików graficznych oraz złożenie zamówienia poprzez witrynę internetową. WebToPrint daje klientom także możliwość wglądu w postępy prac nad zleceniem, kontrolę stanów magazynowych swoich produktów w magazynie drukarni czy podglądu wystawionych przez nią faktur. W zależności od zapotrzebowania klienci mogą również odpowiednio wcześnie zareagować wywołując kolejną dostawę produktu lub jeśli zapasy są niewystarczające złożyć zamówienie za pomocą portalu. Wbudowany moduł normalizacji i profesjonalnego preflight gwarantuje drukarni, że przesłane przez klienta pliki są dobrej jakości i spełniają wybrane parametry technologiczne. Pozostałe elementy oferty Oferta sprzętu Firma posiada szeroką ofertę sprzętu komputerowego i sieciowego. Oferuje sprzęt między innymi firmy: IBM, HP, Symbol, Apple. Sprzęt komputerowy pełni w ofercie Spółki rolę uzupełniającą w ramach kompleksowej usługi wdrożenia oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem INFOSYSTEMS może dostarczyć niezbędny do funkcjonowania systemu sprzęt komputerowy. Oferta oprogramowania Spółka posiada w swojej ofercie oprogramowanie systemowe i użytkowe. Klientom proponuje również oprogramowania graficzne do studia DTP renomowanych firm Adobe, Corel i ACCHSH na platformy graficzne PC i Apple oraz oprogramowania firmy Microsoft dla obszaru biznesowego. Oferta usług INFOSYSTEMS S.A. oferuje kompleksowe usługi informatyczne: doradztwo w zakresie informatyzacji firm, wdrażanie gotowych systemów informatycznych, INFOSYSTEMS S.A. 25

26 projektowanie i tworzenie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zarządzanie relacjami z klientami, integracja systemów informatycznych, tworzenie serwisów internetowych, doradztwo przy wyborze sprzętu komputerowego, sprzedaż serwerów, drukarek urządzeń sieciowych, stała opieka serwisowa nad systemem informatycznym klienta, Spółka INFOSYSTEMS oferuje pomoc własnych specjalistów w pozyskiwaniu środków i dotacji unijnych na realizację projektów informatycznych w przedsiębiorstwach poligraficznych, na które składa się zakup systemu PrintManager (w tym również zakup innego specjalistycznego oprogramowania dla poligrafii), unowocześnienie i rozbudowa sieci komputerowej wraz z serwerami oraz zakup maszyn poligraficznych zintegrowanych z systemem PrintManager. Pomocą w zakresie pozyskiwania dotacji dla klientów Spółki zajmuje się Departament Funduszy Europejskich, działający w Infosystems S.A., który powstał w wyniku współpracy z inicjatywą EUGA (konsorcjum firm Microsoft, Hewlett-Packard i BRE Bank SA). Konsultanci INFOSYSTEMS informują o wymaganych procedurach, dokumentach i terminach oraz biorą udział w przygotowaniu merytorycznej części wniosku o dofinansowanie Działania zrealizowane w okresie od do W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem miały miejsce następujące zdarzenia o istotnym znaczeniu dla działalności Spółki: Przystąpienie do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych W dniu roku Spółka przystąpiła do Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Stowarzyszenie działa od 1993 roku i służy środowisku Emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, dąży do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Integruje środowisko Emitentów i promuje współdziałanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Uzyskanie dotacji w kwocie 2,7 mln zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poinformowała o udzieleniu dofinansowania firmie w kwocie ponad 2,7 mln PLN na dalszy rozwój proponowanych przez nią rozwiązań. Tym samym INFOSYSTEMS S.A. znalazła się wśród ponad 200 przedsiębiorstw, do których trafi 720 mln złotych z funduszy unijnych. Na tej liście obecnych jest 17 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych bądź ich firm zależnych. Dotacja została przyznana w ramach Działania Wsparcie projektów celowych oraz Działania 4.1: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , stanowiącego jeden z elementów Funduszy Strukturalnych przeznaczonych na lata , i dotyczy dofinansowania projektu mającego na celu wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego na skalę globalną produktu. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi ,70 PLN, co stanowi 45,62 % kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia. Podpisanie umowy o współpracy z Kodak. Zarząd spółki INFOSYSTEMS S.A. podpisał list intencyjny, dotyczący nawiązania strategicznej współpracy technologicznej z Kodak Polska, reprezentującą interesy globalnej korporacji Eastman Kodak Co oraz umowę partnerską, dotyczącą współpracy w zakresie sprzedaży produktów. Firmy będą wspólnie realizowały projekty dla podmiotów z sektora poligraficznego. INFOSYSTEMS S.A. jest pierwszą polską firmą z branży poligraficznej, która nawiązała współpracę technologiczną z polskim przedstawicielstwem tej amerykańskiej korporacji. Zarząd spółki przewiduje, że dzięki temu w ciągu najbliższego roku zostaną zawarte nowe kontrakty o wartości co najmniej kilku milionów złotych.. Umowa będzie miała istotny wpływ na długoterminowe wyniki Spółki oraz jej pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami poligraficznymi i produkcji opakowań. Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą W dniu 17 listopada 2009 roku przedłużona została umowa na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect z firmą GoAdvisers S.A. z siedzibą w Katowicach. Umowa obowiązuje do dnia 31 Stycznia 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 grudnia 2009 roku W dniu 14 grudnia 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Została podjęta uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia roku do dnia INFOSYSTEMS S.A. 26

27 roku. Podpisanie znaczącej umowy z R.R. Donnelley Europe Zarząd Spółki podpisał znaczącą umowę z firmą R.R. Donnelley Europe należącą do międzynarodowej grupy RR Donnelley & Sons Company (notowanej na giełdzie NYSE: RRD), jednej z największych i najnowocześniejszych na świecie drukarń oraz dostawców usług w szeroko pojętej dziedzinie poligrafii i komunikacji. Zakres i wartość umowy są objęte klauzulą poufności. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy W dniu 17 czerwca 2010 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zostały podjęte uchwały m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia r. do dnia r., Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Członkom i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, oraz zmiana Statutu Spółki. Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą W sierpniu 2010 roku Zarząd podpisał aneks do umowy z Spółką GoAdvisers S.A. na pełnienie przez GoAdvisers S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect. Umowa obowiązuje do dnia 31 lipca 2011 roku. Rejestracja w KRS zmian w statucie Spółki Zarząd Spółki INFOSYSTEMS S.A. złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców i otrzymał Postanowienie z w/w sądu w sprawie zarejestrowania zmian w statucie Spółki, przeprowadzonych na podstawie uchwały nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku Wynik finansowy za rok obrotowy obejmujący okres od do Spółka w roku obrotowym obejmującym okres od do odnotowała zysk netto w wysokości 1 581, 5 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące osiągniętych wyników finansowych ujęte zostały w sprawozdaniu finansowym Perspektywy rozwoju i przewidywana sytuacja finansowa Pierwszy kwartał 2010 roku był okresem intensywnych działań operacyjnych realizowanych przez Spółkę. Podjęto działania zmierzające do uruchomieniu nowej emisji akcji z której Spółka planuje pozyskać ok. 3,5-6,5 mln zł. Uzyskane z emisji fundusze zostaną przeznaczone na akwizycję 2 do 3 firm informatycznych z terenu Niemiec, Polski oraz Rosji. Oba rynki zagraniczne mają strategiczne znaczenie dla rozwoju działalności Infosystems S.A., ponieważ w tych krajach systematycznie wrasta zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania informatyczne dla sektora poligraficznego. W przypadku Niemiec jest to związane z procesem wymiany przestarzałych systemów, natomiast firmy poligraficzne działające w Rosji zaczynają na szerszą skalę stosować tego rodzaju rozwiązania informatyczne automatyzujące ich procesy produkcyjne i biznesowe. Przeprowadzenie akwizycji spowoduje wprost wzrost o ponad 100% obrotów i zysków spółki, a rozpoczęcie działalności operacyjnej na rynkach zagranicznych, dodatkowo zwiększy znacząco obroty i zyski Infosystems S.A. w najbliższych latach. Zwołane na 17 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przegłosowało uchwałę, zgodnie z którą postanowiono o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł. Akcje nowej emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2010 roku. Środki pozyskane w ramach drugiej emisji zostaną przeznaczone na projekty, które stanowią kontynuację przedsięwzięć zrealizowanych dzięki funduszom uzyskanym z pierwszej emisji. Dzięki nowej emisji będzie możliwe oferowanie produktów, stworzonych za środki pozyskane z pierwotnej emisji, poza granicami kraju Prace badawczo-rozwojowe nad standardem Dla wielu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jedyną szansą na pozyskanie kapitału i inwestycje (w tym także w informatyzację działalności gospodarczej) są środki z Funduszy Europejskich. W poprzednich okresach z uwagi na opóźnienia w ogłaszaniu konkursów, jak i przeciągających się procedurach klienci Spółki nie mogli wykorzystywać dotacji przy zakupie produktów INFOSYSTEMS S.A.. W związku z rozstrzygnięciem konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kilka projektów złożonych przez Klientów Spółki znalazło się na liście rekomendowanych do dofinansowania. Zarząd Spółki przewiduje, iż w następnych rundach aplikacyjnych konkursów na dofinansowanie projektów składane będą kolejne wnioski o dofinansowanie dla Klientów Spółki, co powinno mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. INFOSYSTEMS S.A. 27

28 Od września 2009 firma prowadzi prace badawczo rozwojowe w ramach działania Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. W ramach tego działania dofinansowaniu podlegają projekty składające się z: części badawczej - działanie 1.4 (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych) i części wdrożeniowej - działanie 4.1 (wdrożenie wyników tych badań, poprzez zakupy inwestycyjne, do działalności gospodarczej). Kontynuowano także prace badawczo-rozwojowe prowadzone wspólnie ze specjalistami Eastman Kodak Co, a mające na celu głęboką integrację systemów obu firm. Infosystems jest pierwszą polską spółką, która nawiązała współpracę technologiczną z tą amerykańską korporacją. Dalszy rozwój współpracy, między oboma partnerami, stanowi dużą szansę na znaczne poszerzenie portfela klientów prowadzących działalność operacyjną poza granicami Polski. W drugim kwartale 2010 najważniejszym wydarzeniem, w które zaangażowała się Spółka była organizacja wraz z firmą Kodak Polska, partnerem technologicznym i handlowym Infosystems SA w zakresie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny oprogramowania sterującego cyfrowymi systemami prepress konferencji pod nazwą Innowacje dla poligrafii. W konferencji, na której zaprezentowano najnowsze rozwiązania systemowe dla przedsiębiorstw z branży poligrafii, uczestniczyło ponad 50 osób, głównie przedstawiciele drukarń i producentów opakowań. Konferencja w Warszawie zapoczątkowała cykl ogólnopolskich spotkań, których organizacją w przeciągu najbliższych miesięcy zajmie się firma Infosystems SA Podstawowe czynniki ryzyka i zagrożenia dla realizacji celów JDF Ryzyko związane z niską dywersyfikacją działalności Spółka INFOSYSTEMS S.A. specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych dla przedsiębiorstw poligraficznych. Produkty oraz usługi oferowane w tym zakresie stanowią dużą część działalności operacyjnej Spółki i posiadają wysoki udział w jej przychodach ze sprzedaży. W przypadku spadku popytu na specjalistyczny produkt, wynik finansowy Spółki może ulec obniżeniu. Spółka ogranicza to ryzyko m.in. poprzez rozszerzenie docelowej grupy klientów o inne branże produkcyjne. Ryzyko realizowanych kontraktów Spółka INFOSYSTEMS S.A. specjalizuje się w realizacji projektów o wysokim stopniu złożoności, które często wymagają długookresowej pracy wykwalifikowanego zespołu. W takiej sytuacji pojawia się ryzyko m.in. wydłużenia w czasie planowanych działań, zmiany zakresu prac oraz ryzyko wystąpienia wyższych kosztów realizacji, przekraczających planowany budżet projektu. Nie można wykluczyć także ryzyka odstąpienia klienta od kontraktu, czy też ewentualnych reklamacji i roszczeń finansowych klienta. Wystąpienie powyższych zdarzeń może wywrzeć negatywny wpływ na sytuację i wynik finansowy Spółki. Ryzyko powyższe ogranicza duże doświadczenie Spółki i jej kadry, wynikające z wielu zrealizowanych kontraktów. Fakt posiadania w swojej ofercie własnego, unikalnego produktu, o którym Spółka ma pełną wiedzę, powoduje, że ryzyko wystąpienia problemów w realizacji kontraktów ze strony Spółki jest minimalne. Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne Jednym z celów strategicznych Spółki jest zdobycie nowych, zagranicznych rynków zbytu dla swoich produktów i usług. W związku z tym dąży ona do udoskonalania swojej oferty produktowej i dostosowywania jej do wymogów potencjalnych klientów spoza rynku krajowego. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia Spółka może napotkać na problemy spowodowane np. brakiem lub niedostatecznym popytem w krajach docelowych, błędnym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientów, niepełnym dostosowaniem produktów Spółki do wymagań rynków zagranicznych, nieefektywną kampanią reklamową lub niespodziewanym pojawieniem się konkurencyjnej firmy, co może wpłynąć na ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia. Wystąpienie zdarzeń opisanych powyżej może spowodować ograniczenie dynamiki rozwoju INFOSYSTEMS S.A., niższe wyniki Spółki lub utratę części zainwestowanych środków. Spółka ogranicza to ryzyko poprzez kompleksową analizę kierunków ekspansji, opartą na doświadczeniu w branży, szczegółowe i wnikliwe badanie rynku, potrzeb klientów oraz rzetelną ocenę szans rozwoju na rynkach zagranicznych. Działania te mają na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń. Ryzyko konkurencji Spółka prowadzi działalność w branży, charakteryzującej się dużą konkurencyjnością. Na rynku nowoczesnego oprogramowania systemowego i użytkowego dla przedsiębiorstw wciąż pojawiają się nowe podmioty. Działalnością na dynamicznie rozwijającym się rynku polskim zainteresowane są również firmy zagraniczne. Postępująca globalizacja i liberalizacja gospodarki, spowodowana w dużej mierze przystąpieniem do Unii Europejskiej, podnosi wiarygodność inwestycyjną Polski, co powoduje nasilenie konkurencji ze strony podmiotów zagranicznych i wymusza m.in. obniżenie marż przez firmy już działające na INFOSYSTEMS S.A. 28

29 krajowym rynku. Szczególnym zagrożeniem jest ekspansja na rynek polski producentów zachodnich, oferujących podobne rozwiązania. Wzrost konkurencji w branży może spowodować spowolnienie dynamiki rozwoju Spółki. INFOSYSTEMS S.A. może jednak utrzymać swoją dotychczasową pozycję lidera na rynku dzięki doświadczeniu jednego z największych w Europie zespołu specjalistów w zakresie oprogramowania do zarządzania w poligrafii oraz zaufaniu ze strony klientów. Ryzyko związane z zasobami ludzkimi Działalność w tak innowacyjnej branży, jaką jest branża informatyczna, prowadzona jest głównie w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników firmy, czyli tzw. kapitał intelektualny. Dynamiczny rozwój oraz konkurencja ze strony nowych graczy na rynku zwiększają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Lepsze warunki pracy, zaproponowane przez konkurencyjną firmę, mogą skłonić kluczowego pracownika do odejścia i w dalszej perspektywie osłabić pozycję rynkową jego dotychczasowego pracodawcy. Rozwój działalności Spółki wymagać będzie pozyskiwania nowych, wysoce wykwalifikowanych pracowników. Problemy z pozyskaniem wartościowych pracowników na polskim rynku pracy mogą spowodować niekorzystne zmiany pozycji konkurencyjnej Spółki, a w konsekwencji obniżenie dynamiki jego rozwoju i wyników. Spółka minimalizuje wystąpienie tego ryzyka poprzez stosowanie czynników motywacyjnych dla kluczowych pracowników Spółki. Ryzyko konsolidacji branży Procesy konsolidacyjne w branży mogą spowodować umocnienienie pozycji rynkowej kilku silnych dostawców i jednocześnie spadek znaczenia mniejszych podmiotów. Postępujące procesy konsolidacji branży mogą spowodować spowolnienie dynamiki rozwoju Spółki. Ryzyko utraty pozycji rynkowej przez Spółkę jest jednak skutecznie ograniczane dzięki specyficznej, unikalnej na rynku ofercie produktowej, skierowanej do ściśle określonego odbiorcy (przedsiębiorstwa poligraficzne). Produkt ten posiada dominujący udział w strukturze sprzedaży INFOSYSTEMS S.A., a jego innowacyjność oraz liczny zespół specjalistów zapewnia Spółce przewagę nad konkurentami z branży INFOSYSTEMS S.A. 29

30 5. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFOSYSTEMS S.A. 30

31 INFOSYSTEMS S.A. 31

32 INFOSYSTEMS S.A. 32

33 INFOSYSTEMS S.A. 33

34 INFOSYSTEMS S.A. 34

35 INFOSYSTEMS S.A. 35

36 INFOSYSTEMS S.A. 36

37 INFOSYSTEMS S.A. 37

38 INFOSYSTEMS S.A. 38

39 INFOSYSTEMS S.A. 39

40 INFOSYSTEMS S.A. 40

41 INFOSYSTEMS S.A. 41

42 INFOSYSTEMS S.A. 42

43 6. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ INFOSYSTEMS S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku obrotowym, tj. od do roku, zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" wraz ze wskazaniem okoliczności i przyczyn niezastosowania wskazanych zasad. LP. 1 ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. KOMENTARZ: Spółka realizuje powyższą zasadę Dobrych Praktyk z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W związku z faktem, iż koszty związane z transmisją i rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej są niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania Emitent nie przewiduje w najbliższym czasie wprowadzenia zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad Walnego Zgromadzenia. 2 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, opis rynku, na którym działa emitent wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, życiorysy zawodowe członków organów spółki, powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, dokumenty korporacyjne spółki, zarys planów strategicznych spółki, NIE NIE NIE INFOSYSTEMS S.A. 43

44 LP. ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE 3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), NIE DOTYCZY 3.9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 3.11 (skreślony) NIE opublikowane raporty bieżące i okresowe, 3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, (skreślony) 3.16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 3.17 informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 3.18 informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 3.19 informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 3.20 informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, NIE dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, (skreślony) Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. - INFOSYSTEMS S.A. 44