Otwarte modele komunikacji naukowej w Polsce i na świecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Otwarte modele komunikacji naukowej w Polsce i na świecie"

Transkrypt

1 Otwarte modele komunikacji naukowej w Polsce i na świecie Jakub Szprot, Centrum Otwartej Nauki, ICM UW Seminarium podsumowujące projekt pt.: Leśne Centrum Informacji platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego, 9 kwietnia 2014 r., Instytut Badawczy Leśnictwa

2 Otwarta nauka Otwarty dostęp Otwarte dane badawcze Open notebook science Otwarty proces peer review Nauka obywatelska

3 Otwarty dostęp Słabości tradycyjnego systemu dystrybucji publikacji naukowych Nowe technologie Specyfika publikacji naukowych

4 Otwarty dostęp Przez otwarty dostęp rozumiemy dostępność treści za darmo i w publicznym internecie, co pozwala każdemu czytać, ściągać, kopiować, rozprowadzać, drukować, przeszukiwać, zamieszczać odnośniki do pełnych wersji tekstów, indeksować, przekazywać jako dane do oprogramowania oraz używać w dowolnym innym, zgodnym z prawem celu bez barier fi nansowych, legalnych czy technicznych innych niż te związane z uzyskaniem dostępu do samego internetu. Jedynym ograniczeniem kopiowania i dystrybucji treści, oraz jedyną rolą, jaką w tym obszarze odgrywa prawo autorskie, powinno być zapewnienie autorom kontroli nad integralnością ich utworów oraz prawa do odpowiedniego uznania ich autorstwa i cytowania ich prac Budapest Open Access Initiative, 2002

5 Otwarty dostęp gratis Darmowy i otwarty dostęp rozpowszechnianie utworu lub przedmiotu prawa pokrewnego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z nich zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa. Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfka polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady, Warszawa: ICM, 2011

6 Otwarty dostęp libre Wolny i otwarty dostęp rozpowszechnianie utworu lub przedmiotu prawa pokrewnego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym wraz z udzieleniem każdemu licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z nich oraz z ich ewentualnych opracowań; licencja może zawierać postanowienia nakładające na korzystającego zobowiązania nie naruszające istoty uprawnienia do nieograniczonego, nieodpłatnego i niewyłącznego korzystania, takie jak obowiązek przekazania odbiorcy informacji o twórcy, producencie lub wydawcy, przedmiocie licencji oraz o jej postanowieniach, lub obowiązek udostępnienia odbiorcom przedmiotu licencji lub jego opracowania na takiej samej licencji. Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfka polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady, Warszawa: ICM, 2011

7 Otwarty dostęp Zwiększenie dostępności, widoczności i łatwości wyszukiwania publikacji naukowych Zwiększenie liczby cytowań i oddziaływania publikacji naukowych Ułatwienie i przyśpieszenie procesu komunikacji naukowej Ułatwienie współpracy między różnymi podmiotami Umożliwienie dostępu do treści naukowych osobom i instytucjom spoza środowiska naukowego Realizacja zasady publicznej dostępności zasobów finansowanych ze środków publicznych Zwiększenie zwrotu z inwestycji w badania naukowe Ułatwienie procedur zarządzania wiedzą i jej ewaluacji Promocja instytucji prowadzących i finansujących badania naukowe Archiwizacja i długoterminowe przechowywanie treści w postaci cyfrowej

8 Złota droga - czasopisma w otwartym dostępie Directory of Open Access Journals: czasopism ze 133 krajów, artykułów (nie są to wszystkie otwarte czasopisma!)

9 Zielona droga - otwarte repozytoria Repozytoria dziedzinowe i instytucjonalne Registry of Open Access Repositories: 3623 repozytoria Directory of Open Access Repositories: 2624 repozytoria

10 Otwarte repozytoria na świecie Źródło: Repository66.org Repository Maps,

11 Otwarte mandaty Instytucje przyjmujące mandat: jednostki naukowe i badawcze, instytucje finansujące badania (w tym instytucje rządowe) Osoby zobowiązane mandatem: pracownicy naukowi, beneficjenci grantów Treści, których dotyczy mandat: recenzowane artykuły naukowe, prace dyplomowe, inne utwory naukowe, dane badawcze Zobowiązanie: umieszczanie i udostępnianie treści w otwartych repozytoriach (instytucjonalnych lub dziedzinowych)

12 Otwarte mandaty ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies): 207 mandatów przyjętych przez instytucje 44 mandaty przyjęte przez części instytucji 9 mandatów przyjęty przez grupę instytucji 89 mandatów przyjęte przez instytucje finansujące badania 110 mandatów dotyczących prac dyplomowych

13 Otwarte mandaty - przykłady Uniwersytet Harvarda Massachussetts Institute of Technology Princeton University Eidgenössische Technische Hochschule Zürich National Institutes of Health Wellcome Trust UK Research Councils European Research Council Komisja Europejska

14 Otwarty dostęp na szczeblu krajowym - przykłady Stany Zjednoczone: (1) NIH Public Access Policy; (2) zobowiązanie agencji federalnych zajmujących się sprawami pracy, edukacji, zdrowia i pomocy humanitarnej, posiadających budżety na badania naukowe przekraczające 100 milionów dolarów, do zapewnienia otwartego dostępu do wyników badań finansowanych z budżetu federalnego (Consolidated Appropriations Act, 2014) Agentyna: wszystkie instytucje działające w ramach argentyńskiego systemu nauki są zobowiązane do stworzenia repozytoriów umożliwiających otwarty dostęp do prac naukowych i danych badawczych; badacze korzystający z państwowych funduszy są zobligowani do zdeponowania w tych repozytoriach (lub do wyrażenia zgody na zdeponowanie) końcowych wersji swoich prac najpóźniej sześć miesięcy po publikacji i danych badawczych najpóźniej pięc lat od ich zgromadzenia (Ley 26899: Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos, 13 listopada 2013 r.)

15 Polityka otwartego dostępu Komisji Europejskiej Wytyczne European Research Council (2007) Pilotaż Open Access w ramach Siódmego Programu Ramowego (od 2008) Zalecenie Komisji z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony Otwarty dostęp jako ogólna zasada w programie ramowym w zakresie badań i innowacji na lata Horizon 2020

16 Pilotaż Open Access w 7PR Od 2008 roku Siedem obszarów nauki: energetyka, środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi), zdrowie, techniki informatyczne i komunikacyjne (systemy poznawcze, systemy interakcyjne, robotyka), infrastruktura badawcza (e-infrastruktura), nauka w społeczeństwie, nauki socjologiczno - ekonomiczne oraz nauki humanistyczne 20% budżetu 7PR Zobowiązanie do do umieszczania zrecenzowanych artykułów naukowych albo ostatecznych wersji autorskich artykułów, będących rezultatem projektów finansowanych z 7PR, w dostępnych on-line repozytoriach Otwarty dostęp do publikacji ma być zapewniony po upływie sześciu (dla pierwszych pięciu obszarów) lub dwunastu (dla pozostałych dwóch obszarów) miesięcy od daty publikacji Koszty publikacji w otwartym dostępie (tzw. złota droga) kwalifikowane od początku 7PR we wszystkich projektach (w czasie trwania projektu)

17 Dokumenty Komisji Europejskiej z 17 lipca 2012 r. Komunikat Wzmocnione partnerstwo w ramach europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego Komunikat W stronę lepszego dostępu do informacji naukowej. Zwiększanie korzyści z inwestowania środków publicznych w badania naukowe Zalecenie Komisji z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony

18 Zalecenie Komisji z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony

19 Horizon 2020 Otwarty dostęp jako ogólna zasada Pilotaż dotyczący otwartych danych (Open Research Data Pilot)

20 Horizon 2020 Open access to scientific publications Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results. In particular, it must: (a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications; Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications. (b) ensure open access to the deposited publication via the repository at the latest: (i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or (ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case. (c) ensure open access via the repository to the bibliographic metadata that identify the deposited publication. (Horizon 2020 Model Grant Agreement)

21 Otwarty dostęp w Polsce - repozytoria Directory of Open Access Repositories polskich repozytoriów Registry of Open Access Repositories polskich repozytoriów W większości są to biblioteki cyfrowe Agregator CeON repozytoriów Badanie CeON: 23 repozytoria (nie wszystkie i nie w pełni otwarte)

22 Otwarty dostęp w Polsce - czasopisma Badanie CeON obejmujące polskie czasopisma punktowane według wykazu czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r. (1925 czasopism) 947 czasopism, czyli ok. 49%, udostępnia w sposób otwarty swój ostatni numer 212 czasopism, czyli ok. 11%, stosuje embargo 1304 czasopisma, czyli ok. 68%, udostępnia w sposób otwarty przynajmniej jeden cały numer podlegający ochronie prawnoautorskiej (majątkowej) 319 czasopism w otwartym dostępie w prowadzonej przez CeON Bibliotece Nauki (http://bibliotekanauki.ceon.pl)

23 Otwarty dostęp w Polsce działania na szczeblu krajowym 2004: podpisanie przez Polskę deklaracji OECD Declaration on Access to Research Data from Public Funding 2010: program Springer Open Choice dla polskich autorów 2011: zamówienie przez MNiSW przygotowanej w ICM ekspertyzy Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfka polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady Deklaracje dotyczące priorytetów MNiSW

24 Dziękuję za uwagę

Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza

Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza Otwarta nauka w Polsce 2014 Diagnoza Otwarta nauka w Polsce 2014 Diagnoza pod redakcją Jakuba Szprota autorzy Andrzej Leśniak Michael Morys-Twarowski Krzysztof Siewicz Michał Starczewski Lidia Stępińska-Ustasiak

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS W KOMUNIKACJI NAUKOWEJ

OPEN ACCESS W KOMUNIKACJI NAUKOWEJ Grudzień 2006 OPEN ACCESS W KOMUNIKACJI NAUKOWEJ Co oznacza Open Access w komunikacji naukowej? Przez Open Access rozumiemy darmowy dostęp do literatury poprzez Internet, pozwalający każdemu użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Modele Open Access i ich realizacja w Polsce

Modele Open Access i ich realizacja w Polsce Teresa Święćkowska Uniwersytet Warszawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych t.swieckowska@uw.edu.pl Modele Open Access i ich realizacja w Polsce Słowa kluczowe: Open Access, Polska,

Bardziej szczegółowo

Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład

Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład MARIA WANDA SIDOR SZKOLENIA: BUDOWA REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO WSB-NLU

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 3 4 6 10 14 20 25 26 34 36 40 41 42 48

Bardziej szczegółowo

Rola bibliotek naukowych we wdrażaniu rozwiązań otwartych Repozytorium Open Access model dla uczelni

Rola bibliotek naukowych we wdrażaniu rozwiązań otwartych Repozytorium Open Access model dla uczelni Bożena Bednarek-Michalska Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Rola bibliotek naukowych we wdrażaniu rozwiązań otwartych Repozytorium Open Access model dla uczelni The role of research libraries in implementation

Bardziej szczegółowo

Czasopisma naukowe Open Access model otwartego dostępu do wiedzy

Czasopisma naukowe Open Access model otwartego dostępu do wiedzy Czasopisma naukowe Open Access model otwartego dostępu do wiedzy Łucja Maciejewska, Krzysztof Moskwa, Barbara Urbańczyk Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej IV Konferencja EBIB: Open Access.

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS W NIEMCZECH

OPEN ACCESS W NIEMCZECH Teresa Święćkowska Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytet Warszawski e-mail: t.swieckowska@uw.edu.pl OPEN ACCESS W NIEMCZECH SŁOWA KLUCZOWE: Open Access. Niemcy. Zielona droga.

Bardziej szczegółowo

Projekt, 21.12.2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O OTWARTYCH ZASOBACH PUBLICZNYCH. I. Opis tematyki

Projekt, 21.12.2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O OTWARTYCH ZASOBACH PUBLICZNYCH. I. Opis tematyki Projekt, 21.12.2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O OTWARTYCH ZASOBACH PUBLICZNYCH I. Opis tematyki 1. Znaczenie zasobów publicznych jako źródła informacji oraz wiedzy Dostępność i możliwość wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po otwartej nauce

PRZEWODNIK po otwartej nauce PRZEWODNIK po otwartej nauce 1 2 PRZEWODNIK po otwartej nauce 3 Autor wstępu: Edwin Bendyk Autorzy: Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek- Michalska, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot Korekta:

Bardziej szczegółowo

Krajowe repozytoria i otwarta nauka

Krajowe repozytoria i otwarta nauka Krajowe repozytoria i otwarta nauka Włodzisław Duch Google: W. Duch Infobazy, Gdańsk 8.09.2014 Repozytoria - definicje Repozytorium naukowe jest narzędziem informatycznym służącym do deponowania, przechowywania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Barbara Szczepańska 13 czerwca 2013 r. Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych Piramida otwartości Autor Karolina

Bardziej szczegółowo

Peter Suber. Otwarty dostęp

Peter Suber. Otwarty dostęp Peter Suber Otwarty dostęp Otwarty dostęp Przekład Roman Bogacewicz (rozdz. 3) Maciej Chojnowski (rozdz. 1) Wojciech Fenrich (Przedmowa do wydania polskiego; Przedmowa; rozdz. 4; rozdz. 5; Dodatkowe zasoby)

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy. Open resources of knowledge the offer of Polish research libraries

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy. Open resources of knowledge the offer of Polish research libraries Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Open resources of knowledge the offer of

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

Projekt DRIVER: wizja infrastuktury repozytoriów cyfrowych dla badań europejskich

Projekt DRIVER: wizja infrastuktury repozytoriów cyfrowych dla badań europejskich POLSKIE BIBLIOTEKI CYFROWE 2008 str. 15-22 Projekt DRIVER: wizja infrastuktury repozytoriów cyfrowych dla badań europejskich ALEK TARKOWSKI Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Nowe wyzwanie dla instytucji kultury Katarzyna Rybicka Helena Rymar Alek Tarkowski 2 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Nowe wyzwanie dla instytucji

Bardziej szczegółowo

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Projekt 3.04.2012 r. Załącznik do uchwały nr /2012 Rady Ministrów z dnia 2012 r. Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu. Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.pl Konferencja EBIB, Toruń, 7 grudnia 2007 Rozwój napędzany przez

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Koncepcja open access z perspektywy ekonomicznej analizy prawa doświadczenia niemieckie Włodzimierz Szpringer 14 Własność intelektualna

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

biuletyn o transferze wiedzy i technologii NR 1(5) / 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

biuletyn o transferze wiedzy i technologii NR 1(5) / 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY biuletyn o transferze wiedzy i technologii NR 1(5) / 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Patent na program komputerowy?: model ochrony prawnej, jaką poszczególne państwa powinny przyznać programom komputerowym,

Bardziej szczegółowo

Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne? Trendy światowe a Polska

Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne? Trendy światowe a Polska Bożena Bednarek-Michalska Uniwersytet Mikołaja Kopernika Biblioteka Główna Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne? Trendy światowe a Polska Co to znaczy żyć w społeczeństwie informacyjnym?

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uwagi praktyczne dla polskich autorów

E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uwagi praktyczne dla polskich autorów Bożena Bednarek-Michalska Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAUKOWA UNII EUROPEJSKIEJ. Hasła encyklopedyczne. Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju

POLITYKA NAUKOWA UNII EUROPEJSKIEJ. Hasła encyklopedyczne. Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju POLITYKA NAUKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju UNIA EUROPEJSKA [European Union]... 2 EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAWCZA... 4 STRATEGIA EUROPA 2020...

Bardziej szczegółowo

OTWARTOŚĆ W INSTYTUCJACH KULTURY

OTWARTOŚĆ W INSTYTUCJACH KULTURY OTWARTOŚĆ W INSTYTUCJACH KULTURY Raport z badań autorzy Anna Buchner Aleksandra Janus Dorota Kawęcka Katarzyna Zaniewska OTWARTOŚĆ W INSTYTUCJACH KULTURY Raport z badań autorzy Anna Buchner Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 MA GORZATA MIK OSZ* Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo