Horyzont Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Horyzont 2020. Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji"

Transkrypt

1 Horyzont 2020 Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji

2 Wieloletnia Perspektywa Finansowa Propozycje Komisji z 29 czerwca Smart & inclusive growth (491 mld ) Education, Youth, Sport Connecting Europe Cohesion Competitive Business SMEs Horizon Sustainable growth, natural resources (383 mld ) 3. Security and citizenship (18.5 mld ) 4. Global Europe (70 mld ) 5. Administration (62.6 mld ) Total: 1,025 mld

3 Nakłady na badania a wzrost gospodarczy 4,0 3,5 FI SE Average R&D investment, ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 IE ES AT FR UK PT IT DK CZ BE NL EE DE LU 0,5 EL LV BG CY RO LT HU PL SK 0,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 GDP growth, 2010

4 Horyzont 2020 Wniosek Komisji Europejskiej ofinansowaniu programu badań i innowacji. Budżet 80 miliardów euro na lata Jeden zwniosków do kolejnego budżetu UE, uzupełniający fundusze strukturalne, edukacjęetc. RdzeńStrategii Europa 2020, Unii Innowacji ieuropejskiej Przestrzeni Badawczej: Jako odpowiedźna kryzys, inwestycje w przyszły wzrost gospodarczy i wyższe zatrudnienie Jako odpowiedźna obawy ludzio źródła utrzymania, bezpieczeństwo i środowisko Wzmocnienie pozycji UE w świeciew dziedzinie badań, innowacji i technologii

5 Co nowego? Jeden program, łączący trzy oddzielne programy/inicjatywy* Więcej innowacji, od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne, z którymi boryka się Unia, np. zdrowie, czysta energia i transport Uproszczony dostęp dla wszystkich przedsiębiorstw, uniwersytetów, instytutów we wszystkich krajach UE i poza nią. * 7 Program Ramowy(FP7), aspekty innowacyjności Programu Ramowego Konkurencyjnościi Innowacji(CIP), wkład UE do Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

6 Trzy priorytety: 1. Doskonała nauka Excellent science 2. Przywództwo przemysłu Industrial leadership 3. Wyzwania społeczne Societal challenges

7 Priorytet 1 Doskonała nauka Światowej klasy nauka jest podstawątechnologii jutra, zatrudnienia i dobrobytu Europa musi sięrozwijać, przyciągaći zatrzymywaćutalentowanych naukowców Naukowcy potrzebujądostępu do najlepszych infrastrukturbadawczych

8 Propozycja finansowania (w mlneuro, ) Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) Pionierskie badania prowadzone przez najlepsze zespoły indywidualne Przyszłe i Powstające Technologie (FET) Wspólnebadaniaw celu otwarcia nowych dziedzin innowacji AkcjeMarie Curie Możliwości kształcenia i rozwoju kariery Infrastruktury badawcze(w tym e-infrastruktury) Zapewnienie dostępu do światowej klasy infrastruktur

9 E-Inf 0.9 b ICT in Science - Future and Emerging Technologies; e-infrastructures FET Open: fostering novel ideas Collaborative research for embryonic, high risk visionary science and technology FET Proactive Nurturing emerging themes and communities FET Flagships Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges E-Infrastructures FET 3.1 b ICT 4 b Integration and access to national research infrastructures; development, deployment and operation of e-infrastructures

10 Priorytet 2 Przywództwo przemysłu Europa potrzebuje więcej i bardziej innowacyjnych MŚP Strategiczne inwestycje w kluczowetechnologie (np. zaawansowanaprodukcja, nanomateriały, mikroelektronika,) wspierająceinnowacje w istniejących i powstających sektorach Europa powinna móc przyciągaćwięcej prywatnych inwestycji w badania i innowacje

11 Propozycja finansowania (w mlneuro, ) Przywództwo w kluczowych technologiachdla przemysłu (technologie informacyjnei komunikacyjne (ICT), nanotechnologie, materiały, biotechnologia, metody produkcji, przestrzeń kosmiczna) Dostęp do finansowania ryzyka Wspomaganie finansowania sektora prywatnego i kapitału ryzyka w dziedzinie badań i innowacji Innowacje w MŚP Wspieranie wszelkich form innowacji we wszystkich typach MŚP

12 ICT in Industrial Leadership (I) ICT 8 b 1. Components and systems Smart embedded components and systems, micro-nano-bio systems, organic electronics, large area integration, technologies for IoT, smart integrated systems, systems of systems and complex system engineering 2. Next generation computing Processor and system architecture, interconnect and data localisation technologies, cloud computing, parallel computing and simulation software 3. Future Internet Networks, software and services, cyber security, privacy and trust, wireless communication and all optical networks, immersive interactive multimedia and connected enterprise

13 ICT in Industrial Leadership (II) ICT 8 b 4. Content technologies and information management Technologies for language, learning, interaction, digital preservation, content access and analytics; advanced data mining, machine learning, statistical analysis and visual computing 5. Advanced interfaces and robots Service robotics, cognitive systems, advanced interfaces, smart spaces and sentient machines 6. Key Enabling Technologies: Micro- nano-electronics and photonics Design, advanced processes, pilot lines for fabrication, related production technologies and demonstration actions to validate technology developments and innovative business models

14 Priorytet 3 Wyzwania społeczne Cele polityk unijnych (klimat, środowisko, energia, transport etc.) nie mogą być osiągnięte bez innowacji Przełomowe rozwiązania powstająw interdyscyplinarnych działaniach i środowiskach, również w obszarze nauk humanistycznych Obiecujące rozwiązania musząbyćsprawdzane, demonstrowane i stosowane na dużą skalę

15 Propozycja finansowania (w mlneuro, ) Zdrowie, zmiany demograficzne i jakość życia Bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i bio-gospodarka Bezpieczna, czysta i wydajna energia* Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Klimat, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców Innowacyjne, włączające i bezpieczne społeczeństwa * Dodatkowe 1050 mlndla bezpieczeństwa energii jądrowej w ramach traktatu Euratom. Wyłączając ITER.

16 ICT in Societal Challenges (I) ICT 4 b Health, demographic change & wellbeing; e-health, self management of health, improved diagnostics, improved surveillance, health data collection, active ageing, assisted living; Secure, clean and efficient energy; Smart cities; Energy efficient buildings; smart electricity grids; smart metering; Smart, green and integrated transport; Smart transport equipment, infrastructures and services; innovative transport management systems; safety aspects

17 ICT in Societal Challenges (II) ICT 4 b Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research & the bioeconomy Climate action, resource efficiency and raw materials ICT for increased resource efficiency; earth observation and monitoring Inclusive, innovative and secure societies Digital inclusion; social innovation platforms; e-government services; e-skills and e-learning; e-culture; cyber security; ensuring privacy and protection of human rights on-line

18 Horizon 2020 Objectives and structure Europe 2020 priorities International cooperation European Research Area Shared objectives and principles ICT ICT ICT ICT ICT EIT JRC Tackling Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture and the bio-based economy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, resource efficiency and raw materials Inclusive, innovative and secure societies Creating Industrial Leadership and Competitive Frameworks Leadership in enabling and industrial technologies ICT Excellence in the Science Base Frontier research (ERC) Future and Emerging Technologies (FET) Skills and career development (Marie Curie) Research infrastructures Nanotech., Materials, Manuf. and Processing Biotechnology Space Access to risk finance Innovation in SMEs ICT ICT ICT Simplified access Common rules, toolkit of funding schemes Dissemination & knowledge tranfer

19 Rola EIT i JRC w Horyzoncie 2020 Trzy priorytety, które będą wspierane przez: Europejski Instytut Innowacji i Technologii(EIT) Połączenie badań, innowacji i szkoleń we Wspólnotach Wiedzy i Innowacji Wspólne Centrum Badawcze(JRC)** Zapewnienie wiarygodnych podstaw dla polityki UE * * W konkurencji z innych części Horyzontu ** Dodatkowe 724 mln dla JRC mają być finansowane z działalności Traktatu Euratom

20 Rules for Participation: what s new? (1) 1. A SINGLE SET OF RULES Adapted for the whole research and innovation cycle Covering all research programmes and funding bodies Aligned to the Financial Regulation, coherent with other new EU Programmes. 2. ONE PROJECT -ONE FUNDING RATE. Maximum of 100% of direct costs (except for actions close to market, where a 70% maximum will apply) Indirect eligible costs: a flat rate of 20% of direct eligible costs 3. SIMPLE EVALUATION CRITERIA Excellence Impact - Implementation (Excellence only, for the ERC) 4. NEW FORMS OF FUNDING aimed at innovation: pre-commercial procurement, inducement prizes, dedicated loan and equity instruments. 5. INTERNATIONAL PARTICIPATION: facilitated but better protecting EU interests.

21 Rules for Participation: what s new? (2) 6. SIMPLER RULES FOR GRANTS: broader acceptance of participants accounting practices for direct costs, flat rate for indirect costs, no time-sheets for personnel working full time on a project, possibility of output-based grants. 7. FEWER, BETTER TARGETED CONTROLS AND AUDITS Lowest possible level of requirements for submission of audit certificates without undermining sound financial management; Audit strategy focused on risk and fraud prevention. 8. IMPROVED RULES ON INTELLECTUAL PROPERTY Balance between legal security and flexibility; Tailor-made IPR provisions for new forms of funding; A new emphasis on open access to research publications. Beyond the Rules: further simplified provisions in the Grant Agreement and implementing procedures to facilitate access to Horizon 2020 (eg. common IT platform).

22 Szerszy dostęp Dla MŚP - dedykowane projekty dla MŚP ukierunkowane na wyzwania społeczne i kluczowe technologie Dla wszystkich regionów wsparcie nakierowane na zrozumienie funkcjonowania unijnych polityk, partnerstwa i współpracy, uzupełniające fundusze strukturalne Dla partnerów międzynarodowych szeroki dostęp do Horyzontu 2020, inicjatywy strategiczne tam, gdzie istnieją wzajemne korzyści Dla wszystkich form innowacji -innowacja społeczna, usługi, pionierskie projekty, stymulowanie popytu poprzez zamówienia publiczne, wspomaganie procesu standardyzacji

23 Wkład do Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) Wsparcie Horyzontu 2020: - Zwiększenie wsparcia dla priorytetów ERA mobilność, infrastruktura, transfer wiedzy, ujednolicanie polityk - Silniejsze partnerstwo z państwami członkowskimi i sektorem prywatnym w celu większego i bardziej efektywnego inwestowania - Uwzględnienie kwestii płci, kwestii etycznych, kariery naukowców i otwartego dostępu do wyników badań

24 Następne kroki Od 30/11: Teraz: Polowa 2012: Negocjacje w ParlamencieEuropejskim iw Radzie na podstawie wniosków Komisji Negocjacje Parlamentu i Rady w sprawie całego budżetu UE w latach (w tym budżetu Horyzontu 2020) Ostatnie konkursy na wnioski w Siódmym Programie Ramowym Badań Przed końcem 2013: Przyjęcie aktów legislacyjnych Horyzontu 2020 wspólnie przez Parlament i Radę 1/1/2014: Początek funkcjonowania Horyzontu 2020; pierwsze konkursy

25 Dziękuję za uwagę! Więcej informacji:

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Innowacje dla Mazowsza Jak wdrażać innowacje w naszym regionie. Warszawa 2015.03.31 Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Prelegent: Zbigniew Turek

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching)

Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching) Dzień informacyjny ICT Warszawa, 16 grudnia 2014 Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching) Prelegent: Małgorzata Szołucha

Bardziej szczegółowo

Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw. Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK

Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw. Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK Two different words from blue sky to Market Science + biznes plan = profit

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020. Po co Horyzont 2020? Katarzyna Sobótka-Demianowska. Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego.

HORYZONT 2020. Po co Horyzont 2020? Katarzyna Sobótka-Demianowska. Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego. HORYZONT 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl Po co Horyzont 2020? Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

Oferta RPK w zakresie aplikowania w programie Horyzont 2020

Oferta RPK w zakresie aplikowania w programie Horyzont 2020 Jak praktycznie odnaleźć swoje miejsce w programie HORYZONT 2020 Oferta RPK w zakresie aplikowania w programie Horyzont 2020 Katarzyna Markiewicz-Śliwa Politechnika Śląska Centrum Zarządzania Projektami

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Spotkanie PPTMN, Gliwice, 22.01.2014 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) " European Union, 2013 Prezentacja programu Prelegent: Jarosław Piekarski Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012

ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012 COOPERATION WEEK Dzień Informacyjny ICT + TRANSPORT Warszawa, 13.06.2011 ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012 2012 Małgorzata Szołucha Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Inteligentne Miasta w programie Horyzont 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Horyzont 2020

Bardziej szczegółowo

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii.

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Warszawa, 21.06.2012 Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Jak sfinansować wspólne projekty Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Inauguracja programu Horyzont 2020 RPK Poznań, 15-16 stycznia 2014 r. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Horyzont 2020 i COSME 2014-20202020 Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020

Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Ad. 1 1. Horizon 2020 w pigułce 2. Tematyka konkursowa z obszaru Energia szanse dla branży odlewniczej

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM RAMOWY BADAŃ I ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ. Materiał informacyjny

NOWY PROGRAM RAMOWY BADAŃ I ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ. Materiał informacyjny NOWY PROGRAM RAMOWY BADAŃ I ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Siódmy Program Ramowy 7FP Materiał informacyjny Rozdział II Technologie Informacyjne i Komunikacyjne ICT Rozdział III Program ramowy na

Bardziej szczegółowo

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódź, 07.11.2014 Horyzont 2020 przedstawienie programu badań i innowacji Unii Europejskiej: ERC, Marie Curie, Zdrowie; Prezentacja portalu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy Horizon 2020

Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy Horizon 2020 NAUKA 2/2012 43-52 JERZY DUSZYŃSKI, MARCIN SZUMOWSKI Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy Horizon 2020 Niski poziom nakładów na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Poland Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Warszawa, 19 lutego 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Prelegent: Renata Rycerz Andrzej Galik W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Skrócony raport po 79 konkursach

Skrócony raport po 79 konkursach Skrócony raport po 79 konkursach Opracowane przez: Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE Warszawa, 25. marca 205 r. Spis treści Jak interpretować przedstawione w raporcie informacje?... 3 Dane zbiorcze na

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013

7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 Dominika Raróg-Ośliźlok Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Co to jest 7.Program Ramowy główny mechanizm UE mający na celu finansowanie

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo