Bruksanvisning för digital varmluftspistol. Bruksanvisning for digital varmluftspistol. Instrukcja obsługi opalarki LCD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för digital varmluftspistol. Bruksanvisning for digital varmluftspistol. Instrukcja obsługi opalarki LCD"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftspistol Instrukcja obsługi opalarki LCD Operating instructions for digital hot air gun SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR... 4 TEKNISKA DATA... 5 BESKRIVNING... 5 HANDHAVANDE... 5 Färgborttagning... 5 Demontering av värmeskydd... 6 Placering av verktyget... 6 Användningsområden... 6 Färgborttagning/limuppmjukning... 6 Formning av plaströr... 6 Svetsning av plast... 6 Krympmontering... 7 Upptining av vattenrör... 7 Mjuklödning... 7 UNDERHÅLL... 7 NORSK 8 SIKKERHETSANVISNINGER... 8 TEKNISKE DATA... 9 BESKRIVELSE... 9 BRUK... 9 Malingsfjerning... 9 Demontering av varmevern Plassering av verktøyet Bruksområder Malingsfjerning/oppmyking av lim Forming av plastrør Sveising av plast Krymping Opptining av vannrør Myklodding VEDLIKEHOLD POLSKI 12 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DANE TECHNICZNE OPIS OBSŁUGA Usuwanie farb Demontaż osłony termicznej Przechowywanie narzędzia Zakres użytkowania Usuwanie farb / zmiękczanie kleju Formowanie rur plastikowych Spawanie tworzyw sztucznych Rury termokurczliwe Rozmrażanie rur z wodą Lutowanie miękkie KONSERWACJA ENGLISH 17 SAFETY INSTRUCTIONS TECHNICAL DATA DESCRIPTION OPERATION Removing paint... 18

3 Removing the heat guard Positioning the tool Uses Paint removal/glue softening Shaping plastic pipes Welding plastic Shrink fitting Thawing water pipes Soft soldering MAINTENANCE... 20

4 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara dessa säkerhetsanvisningar. Använd alltid skyddsglasögon. Verktyget kan slunga iväg föremål som kan orsaka permanent ögonskada. Bär alltid skyddsglasögon under arbetet. Vanliga glasögon har endast stöttåliga linser. Läs dessa anvisningar före användning. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Läs denna bruksanvisning innan användning. Bekanta dig med verktygets kapacitet, begränsningar, risker och funktioner. Undvik farliga användningsförhållanden. Använd inte elverktyg i fuktiga eller våta utrymmen. Utsätt inte elverktyg för regn. Arbetsområdet ska hållas väl upplyst. Använd inte elverktyg i närheten av brännbara vätskor eller gaser. Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Arbeta inte om golvet är halt. Håll kringstående personer på behörigt avstånd när verktyget används. Se till att verktyget är oåtkomligt för barn. Använd inte verktyg för något annat ändamål än det avsedda. Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder, handskar, slips, halsband eller smycken (ringar, armbandsur). De kan fastna i rörliga delar. Använd halkfria skor och skydd och bind upp långt hår. Använd dammskyddsmask under arbetet. Dra alltid ut sladden före justering, byte av delar, rengöring eller underhållsarbete på maskinen. Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i frånslaget läge innan du sätter i sladden. Kontrollera att inga verktyg finns kvar på verktyget när det slås på. Lämna aldrig verktyget utan uppsikt när det är igång. Stäng av det med strömbrytaren. Sträck dig inte. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. Använd oljetåliga skor med gummisula. Håll golvet rent från olja, spill och skräp. Underhåll verktyget korrekt. Håll verktyg rena och i gott skick. Följ anvisningarna gällande smörjning och byte av tillbehör. Kontrollera skadade delar. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Skadade eller andra delar måste repareras eller bytas innan verktyget används. Gör verkstaden barnsäker med hänglås och huvudströmbrytare. Ta alltid bort startnycklar. Använd aldrig verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Var mycket försiktig vid färgborttagning. Färgflagor, -rester och -ångor kan innehålla bly, som är giftigt. Du kan minska exponeringen för dessa kemikalier genom att hålla arbetsutrymmet väl ventilerat och använda godkänd säkerhetsutrustning, till exempel andningsmask som filtrerar bort mikroskopiska partiklar. Använd alltid handskar och skyddsglasögon. Varmluftspistolen blir mycket varm under användning. Använd aldrig varmluftspistolen som hårtork. Rikta aldrig luftströmmen mot människor eller djur. Använd aldrig i närheten av brännbara vätskor eller gaser. Blockera aldrig luftflödet genom att täcka eller blockera luftmunstycket. Rör aldrig vid någon yta med munstycket när varmluftspistolen är igång eller innan den har svalnat. Håll handtagen rena, torra och fria från olja och fett. Använd inte verktyget för något annat ändamål än det avsedda. Placera alltid verktyget stående eller hängande på sin hängare. Använd inte verktyget i fuktiga eller våta utrymmen. För aldrig in föremål i varmluftspistolens munstycke. Förvara apparaten i torrt och säkert utrymme, oåtkomligt för barn. Kontrollera arbetsområdet. Tak, väggar och liknande kan innehålla starkt antändligt material. Kontrollera alltid vad som finns innanför innan du applicerar värme på en yta. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall ökar om din kropp jordas. Små och/eller oregelbundet formade föremål ska hållas i skruvstycke eller liknande under uppvärmning. 4

5 SVENSKA TEKNISKA DATA Märkspänning 230 V ~ 50 Hz Effekt 2000 W Temperatur Hög 650 C Låg 60 C Luftflöde l/min Vikt 1,0 kg BESKRIVNING 1. Munstycke 2. LCD-teckenfönster 3. Temperaturreglage 4. Luftintag 5. Strömbrytare 6. Värmeskydd Färgborttagning HANDHAVANDE VARNING! Var mycket försiktig vid färgborttagning. Färgflagor, -rester och -ångor kan innehålla bly, som är giftigt. Färg som tillverkats före 1977 kan innehålla bly och målning som applicerats före 1950 innehåller sannolikt bly. Borttagning av sådan färg kan medföra nedsväljning eller inandning av bly. Exponering för bly, även i låga koncentrationer, kan orsaka irreversibel skada på nervsystemet. Unga och foster är särskilt känsliga. Kontrollera om färgen innehåller bly innan du börjar. Lokala hälsovårdsmyndigheter eller målningsföretag kan hjälpa dig att få färgen analyserad. Blybaserad färg får endast avlägsnas av yrkesfolk. Avlägsna inte blybaserad färg med hjälp av varmluftspistolen. Följ anvisningarna nedan vid borttagning av färg. 1. Placera om möjligt arbetsstycket utomhus. Om det inte går ska arbetsutrymmet hållas väl ventilerat. Öppna fönstren och placera en utsugsfläkt i ett fönster. Kontrollera att fläkten transporterar luft inifrån och ut. 2. Ta bort eller täck mattor, möbler och andra textilier, köksutrustning och ventilationskanaler. 3. Placera golvpapp eller liknande i arbetsområdet för att fånga upp färgflagor. Använd lämpliga skyddskläder. 4. Arbeta i ett rum i taget. Flytta ut möbler eller placera dem mitt i rummet och täck över dem. Stäng alla dörrar eller häng upp skynken över dörröppningar till andra rum. 5. Barn, gravida och ammande bör inte vistas i arbetsområdet förrän arbetet är avslutat och arbetsområdet återställt. 6. Använd OSHA-godkänd dammfiltermask eller damm- och ångfiltermask. Kontrollera att masken sitter korrekt. Ansiktshår kan göra att masken inte tätar korrekt. Byt filter ofta. ENGÅNGSMASKER GER INTE TILLRÄCKLIGT SKYDD. 7. Använd varmluftspistolen med försiktighet. Håll hela tiden varmluftspistolen i rörelse och rikta den inte länge mot samma punkt. För hög temperatur genererar ångor som användaren kan andas in. 5

6 SVENSKA 8. Håll mat och dryck borta från arbetsområdet. Tvätta händer, armar och ansikte och skölj munnen innan du äter eller dricker. Rök inte och tugga inte tuggummi, snusa eller tugga tobak i arbetsområdet. 9. Våttorka golvet i arbetsområdet för att avlägsna alla färgflagor och allt färgdamm. Våttorka väggar, fönsterkarmar och andra ytor där damm kan ha lagt sig. Undvik att sopa, torrtorka eller dammsuga. Använd rengöringsmedel med högt fosfatinnehåll eller trinatriumfosfat. 10. Placera färgflagor och -damm i dubbla plastpåsar, förslut dem med tejp eller påsförslutare och avfallshantera enligt gällande regler. 11. Ta av dig skyddskläder och skyddsskor inne i arbetsområdet för att undvika att föra med dig damm till andra utrymmen. Tvätta arbetskläderna separat. Torka av skorna med en våt trasa, som tvättas tillsammans med arbetskläderna. Tvätta hår och kropp ordentligt med tvål och vatten. Demontering av värmeskydd Värmeskyddet kan avlägsnas för arbete i trånga utrymmen. OBS! Munstycket är mycket varmt! Det finns risk för brännskador när värmeskyddet är demonterat. Stäng av verktyget och låt det svalna innan du demonterar eller monterar värmeskyddet. Du kan köra verktyget utan värme för att kyla det. Vrid värmeskyddet moturs för att demontera och moturs för att montera. Placering av verktyget När verktyget ska svalna och när du behöver ha båda händerna fria kan enheten placeras stående. Var försiktig runt den stående enheten. Munstycket och varmluftsströmmen kan orsaka brännskador. Användningsområden Temperaturinställningar i exemplen är endast riktlinjer och kan variera beroende på material. Lämpligt avstånd mellan munstycke och arbetsstycke är beroende av det material som ska bearbetas. Prova dig fram till lämplig temperatur. Börja med låg temperatur och höj den om så behövs. Rekommenderade tillbehör förenklar arbetet och gör slutresultatet bättre. Var försiktig vid munstycksbyte risk för brännskador. Rör inte vid munstycket när det är varmt. Låt enheten svalna. Använd skyddshandskar. Varmluftspistolen har tre lägen: I. Upptiningsläge. Temperaturen håller konstant 60 C. II. Låg luftmängd. Temperaturen är reglerbar mellan C. III. Hög luftmängd. Temperaturen är reglerbar mellan C. Det är endast i läge II och III som temperaturen kan regleras. Färgborttagning/limuppmjukning Montera det breda munstycket. Mjuka upp färg med varmluft och avlägsna den med en skrapa. Värm inte upp färgen för länge, det gör att den bränns och blir svårare att avlägsna. Håll skrapan skarp och ren. Många limsorter, till exempel på dekaler, blir mjukare av värme, så att de hoplimmade föremålen kan separeras eller överflödigt lim kan avlägsnas. Använd alltid glasskyddsmunstycket. På oregelbundna ytor kan färgen avlägsnas med skrapa och till exempel stålborste. OBS! Risk att glaset spricker vid uppvärmning av fönsterbågar. Formning av plaströr Montera reflektormunstycket. Fyll röret med sand och täta ändarna, för att förhindra att det viks. Värm röret jämnt genom att föra det fram och tillbaka. Svetsning av plast Montera reducermunstycket och svetsskon. De föremål som ska svetsas samman måste vara av samma material som svetstråden. Fogen ska vara ren och fri från fett. Värm svetsskarven till den blir klibbig. Observera att temperaturskillnaden mellan klibbig och flytande plast är mycket liten. För in svetstråden och låt den flyta in i spalten och bilda en jämn svetssträng. 6

7 Krympmontering SVENSKA Montera reducermunstycket. Välj krympslangens diameter beroende på arbetsstycket (till exempel en kabelsko). Värm krymphylsan jämnt. Upptining av vattenrör Vattenledningar kan vara svåra att skilja från gasledningar. GASLEDNING FÅR ABSOLUT INTE VÄRMAS. Montera reflektormunstycket. Sätt varmluftspistolen i upptiningsläge. Värm det frusna partiet från ändarna mot mitten. Var mycket försiktig vid värmning av plaströr och anslutningar, för att undvika skador. Mjuklödning För punktlödning används reducermunstycket. För rörlödning används reflektormunstycket. Om du använder lod utan flussmedel ska lödpasta appliceras på lödstället. Värm det område som ska lödas under sekunder, beroende på material. Applicera lodet. Lodet ska smälta av arbetsstyckets värme. Avlägsna flussmedlet när lödstället har svalnat. UNDERHÅLL OBS! Dra alltid ut sladden före arbete på verktyget. Håll alltid verktyg och ventilationsöppningar rena för säker och tillförlitlig drift. Håll verktyget rent och i gott skick för bästa prestanda och livslängd. Kontrollera sladd och verktyg före användning. Kontrollera att inga delar är skadade, saknas eller är slitna samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Stäng omedelbart av verktyget och dra ut sladden vid onormalt ljud eller onormala vibrationer. Låt kontrollera och reparera verktyget innan du använder det igen. Avlägsna ofta damm från motorområdet med tryckluft eller dammsugare. Håll verktyget rent, torrt och fritt från olja och fett. Rengör verktyget med en trasa fuktad med vatten och milt rengöringsmedel. Vissa rengöringsmedel och lösningsmedel kan skada plast och isolerade delar. Använd inte bensin, terpentin, förtunning, klorbaserade rengöringsmedel, ammoniak eller hushållsrengöringsmedel som innehåller ammoniak. VARNING! Rengör inte verktyget med bensin, nafta, aceton, förtunning eller liknande starkt flyktiga medel det kan orsaka brand och/eller toxisk reaktion. Dränk aldrig verktyget i vätska eller låt vätska tränga in i verktyget risk för elolycksfall och personskada. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 7

8 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Ta vare på disse anvisningene for fremtidig bruk. Bruk alltid vernebriller. Verktøyet kan slynge ut gjenstander som kan forårsake permanent øyeskade. Bruk alltid vernebriller under arbeidet. Vanlige briller har bare støtsikre linser. De er ikke vernebriller. Les denne håndboken før bruk. Gjør deg kjent med verktøyets kapasitet, begrensninger, risikoer og funksjoner. Unngå farlige bruksområder og -forhold. Ikke bruk el-verktøy på fuktige eller våte steder. Ikke utsett el-verktøy for regn. Arbeidsområdet må være godt opplyst. Ikke bruk el-verktøy i nærheten av brennbare væsker eller gasser. Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Ikke bruk verktøyet hvis gulvet er glatt. Hold tilskuere på sikker avstand når verktøyet er i bruk. Pass på at verktøyet oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke bruk verktøyet til noe annet enn det det er beregnet til. Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær, hansker, slips, halskjeder eller andre smykker (ringer, armbåndsur). De kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk sklisikkert fottøy, verneutstyr og bruk hårstrikk eller lignende hvis du har langt hår. Bruk støvmaske under arbeidet. Trekk alltid ut ledningen før justering, utskifting av deler, rengjøring eller vedlikehold av verktøyet. Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren er i avslått posisjon før du kobler til ledningen. Kontroller at ingen løse deler sitter igjen på verktøyet når det slås på. Forlat aldri verktøyet uten tilsyn når det er slått på. Slå det av med strømbryteren. Ikke strekk deg for langt. Ha alltid godt fotfeste og god balanse. Bruk oljebestandige sko med gummisåle. Hold gulvet rent for olje, søl og skrot. Verktøyet skal vedlikeholdes korrekt. Hold verktøyet rent og i god stand. Følg anvisningene for smøring og skifte av tilbehør. Kontroller deler som er skadet. Kontroller at bevegelige deler er korrekt justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagte, samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Skadede eller slitte deler må repareres eller byttes før verktøyet tas i bruk. Gjør arbeidsplassen barnesikker med hengelås og hovedstrømbryter. Fjern alltid startnøkler. Ikke bruk verktøyet hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Vær svært forsiktig ved malingsfjerning. Malingsflak, -rester og -damp kan inneholde bly, som er giftig. Du kan redusere eksponeringen for disse kjemikaliene ved å holde arbeidsstedet godt ventilert og bruke godkjent sikkerhetsutstyr, som åndedrettsmaske som filtrerer bort mikroskopiske partikler. Bruk alltid hansker og vernebriller. Varmluftpistolen blir svært varm under bruk. Bruk aldri varmluftpistolen som hårføner. Ikke rett luftstrømmen mot mennesker eller dyr. Skal ikke brukes i nærheten av brennbare væsker eller gasser. Ikke blokker luftstrømmen ved å dekke til eller blokkere luftmunnstykket. Ikke la munnstykket komme borti en overflate når varmluftpistolen er slått på, eller før den har kjølt seg ned. Hold håndtakene rene, tørre og frie for olje og fett. Ikke bruk verktøyet til noe annet enn det det er beregnet til. Plasser alltid verktøyet stående eller bruk holderen til å henge det opp. Ikke bruk verktøyet på fuktige eller våte steder. Før aldri inn gjenstander i varmluftpistolens munnstykke. Oppbevar apparatet på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn. Kontroller arbeidsområdet. Tak, vegger og lignende kan inneholde lett antennelig materiale. Kontroller alltid hva som finnes innenfor, før du påfører varme på en overflate. Unngå kroppskontakt med jordede overflater, f.eks. rør, radiatorer, ovner og kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen din jordes. Små og/eller uregelmessig formede gjenstander skal holdes i skruestikke eller lignende under oppvarming. 8

9 NORSK TEKNISKE DATA Merkespenning 230 V ~ 50 Hz Effekt 2000 W Temperatur Høy 650 C Lav 60 C Luftstrøm l/min Vekt 1,0 kg BESKRIVELSE 1. Munnstykke 2. LCD-display 3. Temperaturregulering 4. Luftintag 5. Strømbrytere 6. Varmevern Malingsfjerning BRUK ADVARSEL! Vær svært forsiktig ved malingsfjerning. Malingsflak, -rester og -damp kan inneholde bly, som er giftig. Maling som er produsert før 1977, kan inneholde bly, og maling som er påført før 1950, inneholder sannsynligvis bly. Fjerning av slik maling kan medføre svelging eller innånding av bly. Eksponering for bly, selv i lave konsentrasjoner, kan forårsake irreversibel skade på nervesystemet. Unge og foster er spesielt utsatt. Kontroller om malingen inneholder bly før du starter. Lokale helsemyndigheter eller malingsforretninger kan hjelpe deg med å få analysert malingen. Blybasert maling må kun fjernes av fagfolk. Blybasert maling skal ikke fjernes ved hjelp av varmluftpistolen. Følg anvisningene nedenfor ved fjerning av maling. 1. Plasser om mulig arbeidsemnet utendørs. Hvis det ikke er mulig, skal arbeidsområdet holdes godt ventilert. Lukk opp vinduer og plasser en utsugingsvifte i et vindu. Kontroller at luften transporterer luft innenfra og ut. 2. Fjern eller dekk til gulvtepper, møbler og andre tekstiler, kjøkkenutstyr og ventilasjonskanaler. 3. Plasser gulvpapp eller lignende i arbeidsområdet for å fange opp malingsflak. Bruk passende vernetøy. 4. Arbeid i ett rom av gangen. Rydd unna møbler, eller plasser dem midt i rommet og dekk dem til. Lukk alle dører, eller dekk til døråpninger til andre rom. 5. Barn, gravide og ammende bør ikke oppholde seg i arbeidsområdet før arbeidet er avsluttet og området er ryddet og vasket. 6. Bruk OSHA-godkjent støvfiltermaske eller støv- og åndedrettsvern. Kontroller at masken sitter korrekt. Ansiktshår kan føre til at masken ikke sitter tett nok. Bytt filter ofte. ENGANGSMASKER GIR IKKE TILSTREKKELIG BESKYTTELSE. 7. Bruk varmluftpistolen med forsiktighet. Hold varmluftpistolen i bevegelse hele tiden, og ikke rett den for lenge mot samme punkt. For høy temperatur skaper damp som kan bli pustet inn av brukeren. 9

10 NORSK 8. Hold mat og drikke unna arbeidsområdet. Vask hender, armer og ansikt og skyll munnen før du spiser eller drikker noe. Ikke røyk, tygg tyggegummi, bruk snus eller tyggetobakk i arbeidsområdet. 9. Tørk over gulvet i arbeidsområdet med en våt klut for å fjerne alle malingsflak og alt malingsstøv. Bruk en våt klut og tørk av vegger, vinduskarmer og andre flater hvor det kan ha lagt seg støv. Ikke bruk kost, tørr klut eller støvsuger. Bruk et rengjøringsmiddel med høyt fosfatinnhold eller trinatriumfosfat. 10. Legg malingsflak og -støv i doble plastposer, forsegl dem med tape eller poselukkere og avhend dem i samsvar med gjeldende regler. 11. Ta av deg vernetøyet og verneskoene inne på arbeidsområdet for å unngå at du tar med deg støv til andre rom. Vask arbeidstøyet for seg. Tørk av skoene med en våt klut, som vaskes sammen med arbeidstøyet. Vask kropp og hår grundig med såpe og vann. Demontering av varmevern Varmevernet kan fjernes når du arbeider på trange steder. OBS! Munnstykket er svært varmt! Det er fare for brannskader når varmevernet er demontert. Slå av verktøyet og la det kjøle seg ned før du demonterer eller monterer varmevernet. Du kan kjøre verktøyet uten varme for å kjøle det ned. Vri varmevernet mot klokken for å demontere, og med klokken for å montere. Plassering av verktøyet Når verktøyet skal kjøle seg ned, og når du trenger å ha begge hendene fri, kan enheten plasseres stående. Vær forsiktig når verktøyet er plassert stående. Munnstykket og varmluftstrømmen kan forårsake brannskader. Bruksområder Bokstavene ved eksemplene nedenfor svarer til illustrasjonene på utbrettsiden. Temperaturinnstillingene i eksemplene er kun ment som retningslinjer, og kan variere avhengig av materialer. Passende avstand mellom munnstykke og arbeidsemne er avhengig av det materialet som skal bearbeides. Prøv deg frem til du finner passende temperatur. Start med lav temperatur og øk den om nødvendig. Anbefalt tilbehør forenkler imidlertid arbeidet og gir deg et bedre sluttresultat. Vær forsiktig ved bytte av munnstykke fare for brannskader. Ikke berør munnstykket når det er varmt. La enheten kjøle seg ned. Bruk beskyttelseshansker. Varmluftpistolen har tre stillinger: I. Opptiningsstilling. Temperaturen er konstant 60 C. II. Liten luftmengde. Temperaturen kan reguleres mellom 60 og 650 C. III. Stor luftmengde. Temperaturen kan reguleres mellom 60 og 650 C. Temperaturen kan bare reguleres i stilling II og III. Malingsfjerning/oppmyking av lim Monter det brede munnstykket. Myk opp malingen med varmluft, og fjern den med en skrape. Ikke varm opp malingen for lenge, det gjør at den brennes og blir vanskeligere å fjerne. Hold skrapen skarp og ren. Mange typer lim, for eksempel de som brukes til klistermerker, blir mykere av varme, slik at sammenlimte gjenstander kan skilles fra hverandre eller overflødig lim kan fjernes. Bruk alltid glassbeskyttelsesmunnstykket. På uregelmessige flater kan malingen fjernes med en skrape og for eksempel en stålbørste. OBS! Fare for at glasset sprekker ved oppvarming av vindusrammer. Forming av plastrør Monter reflektormunnstykket. Fyll røret med sand, og tett igjen endene for å forhindre at det brettes. Varm røret jevnt ved å føre det frem og tilbake. Sveising av plast Monter reduksjonsmunnstykket og sveiseskoene. De gjenstandene som skal sveises sammen, må være av samme materiale som sveisetråden. Fugene må være rene og frie for fett. Varm sveiseskjøten til den blir klebrig. Vær oppmerksom på at temperaturforskjellen mellom klebrig og flytende plast er svært liten. Før inn sveisetråden og la den flyte inn i spalten og bygge en jevn sveisestreng. 10

11 Krymping NORSK Monter reduksjonsmunnstykket. Velg krympeslangens diameter avhengig av arbeidsemnet (for eksempel en kabelsko). Varm krympehylsen jevnt. Opptining av vannrør Vannledninger kan være vanskelig å skille fra gassledninger. GASSLEDNINGER MÅ IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VARMES. Monter reflektormunnstykket. Sett varmluftpistolen i opptiningsstilling. Varm den frosne delen fra endene mot midten. Vær svært forsiktig ved varming av plastrør og tilkoblinger, for å unngå skader. Myklodding For punktløsning brukes reduksjonsmunnstykket. For rørlodding brukes reflektormunnstykket. Hvis du bruker lodd uten flussmiddel, skal loddepasta påføres på loddestedet. Varm det området som skal loddes i sekunder, avhengig av materialet. Påfør loddet. Loddet skal smelte av arbeidsemnets varme. Fjern flussmiddelet når loddestedet har kjølt seg ned. VEDLIKEHOLD OBS! Trekk alltid ut støpselet før arbeid på verktøyet. Hold alltid verktøy og ventilasjonsåpninger rene for sikker og stabil drift. Hold verktøyet rent og i god stand for best ytelse og lengst mulig levetid. Kontroller ledning og verktøy før bruk. Kontroller at ingen deler mangler, er skadet eller slitt, samt at det ikke foreligger andre faktorer som kan påvirke situasjonen. Slå umiddelbart av verktøyet og trekk ut støpselet ved unormale lyder eller vibrasjoner. Få verktøyet kontrollert og reparert før du bruker det igjen. Fjern støv fra motorområdet med trykkluft eller støvsuger med jevne mellomrom. Hold verktøyet rent, tørt og fritt for olje og fett. Rengjør verktøyet med en klut fuktet med vann og et mildt rengjøringsmiddel. Enkelte rengjøringsmidler og løsemidler kan skade plast og isolerte deler. Ikke bruk bensin, terpentin, fortynnere, klorbaserte rengjøringsmidler, ammoniakk eller rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk. ADVARSEL! Ikke rengjør verktøyet med bensin, nafta, aceton, fortynner eller lignende svært flyktige midler det kan forårsake brann og/eller toksiske reaksjoner. Ikke senk verktøyet i væske eller la væske trenge inn i verktøyet fare for el-ulykker og personskade. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 11

12 POL SKI POLSKI INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj niniejszą instrukcję bezpieczeństwa. Zawsze używaj okularów ochronnych. Narzędzie może wprawić w ruch przedmioty, które mogą spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Podczas pracy używaj okularów ochronnych. Zwykłe okulary posiadają soczewki odporne tylko na wstrząsy. Przed użyciem przeczytaj niniejsze wskazówki. Podczas pracy z elektronarzędziem bądź przez cały czas ostrożny i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję. Zapoznaj się z wydajnością opalarki, ograniczeniami, ryzykiem i funkcjami. Unikaj niebezpiecznych warunków pracy. Nie używaj elektronarzędzia w pomieszczeniach wilgotnych ani mokrych. Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone. Nie używaj narzędzia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. Zapewnij czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Nie pracuj na śliskiej podłodze. Osoby przyglądające się pracy urządzenia powinny przebywać w bezpiecznej odległości. Upewnij się, że urządzenie jest niedostępne dla dzieci. Nie używaj urządzeń do innych celów niż zgodne z przeznaczeniem. Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań, rękawiczek, krawatów, naszyjników ani ozdób (pierścionków, zegarków). Mogą one utknąć w ruchomych częściach narzędzia. Używaj antypoślizgowego obuwia i ochraniaczy. Długie włosy powinny być związane. W trakcie pracy używaj maski z filtrem przeciwpyłowym. Przed regulacją, wymianą części, czyszczeniem i konserwacją wyciągnij kabel z gniazda. Unikaj niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed podłączeniem kabla zasilającego do gniazdka upewnij się, czy przełącznik jest ustawiony w pozycji wyłączonej. Upewnij się, że żadne narzędzia nie pozostały w opalarce, zanim ją uruchomisz. Nigdy nie pozostawiaj włączonej opalarki bez nadzoru. Wyłącz ją za pomocą przełącznika. Nie pochylaj się. Utrzymuj przez cały czas stabilną postawę, aby nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Używaj obuwia z gumową podeszwą, odpornego na oleje. Utrzymuj podłogę czystą od oleju, plam i odprysków. Starannie konserwuj narzędzie. Przechowuj narzędzie w czystości i dobrym stanie. Przestrzegaj instrukcji dotyczących smarowania i wymiany akcesoriów. Sprawdzaj, czy nie ma elementów uszkodzonych. Sprawdź, czy ruchome części są prawidłowo ustawione i poruszają się bez przeszkód. Sprawdź, czy wszystkie części są zamontowane we właściwy sposób i czy nie są uszkodzone. Zwróć również uwagę, czy nie istnieją inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na działanie narzędzia. Uszkodzone lub inne części muszą zostać naprawione lub wymienione przed użyciem opalarki. Urządzenie wyłączone głównym przełącznikiem i powieszone w niedostępnym miejscu jest bezpieczniejsze dla dzieci. Nie przechowuj klucza startowego z opalarką. Nigdy nie używaj narzędzia w przypadku zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Zachowuj szczególną ostrożność przy usuwaniu farb. Odpryski, resztki i opary farby mogą zawierać szkodliwy ołów. Możesz zmniejszyć stopień narażenia na te związki chemiczne poprzez utrzymanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu i używanie stosownego wyposażenia ochronnego, na przykład masek oddechowych filtrujących mikroskopijne fragmenty. Zawsze używaj rękawic i okularów ochronnych. Opalarka nagrzewa się podczas pracy. Nigdy nie używaj opalarki jako suszarki do włosów. Nigdy nie kieruj strumienia powietrza w stronę ludzi lub zwierząt. Nigdy nie używaj narzędzia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. Nigdy nie blokuj przepływy powietrza poprzez zatykanie albo blokowanie dyszy opalarki. Nigdy nie dotykaj żadnej powierzchni dyszą, jeśli opalarka jest włączona lub nie zdążyła ostygnąć. Utrzymuj uchwyty w czystości, suche i wolne od smaru i tłuszczu. Nie używaj urządzenia do innych celów niż zgodne z przeznaczeniem. Wieszaj zawsze opalarkę na przeznaczonym do tego uchwycie. Nigdy nie używaj narzędzia w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do dyszy opalarki. 12

13 POLSKI Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Sprawdzaj miejsce pracy. Sufit, ściany itp. mogą zawierać silnie łatwopalne materiały. Zawsze sprawdzaj, co znajduje się pod powierzchnią, zanim skierujesz na nią strumień gorącego powietrza. Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak: rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko wypadku zwiększa się, jeśli twoje ciało zostało uziemione. Przedmioty małe i/lub o nieregularnych kształtach powinny być zamocowane w imadle podczas ogrzewania. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe 230 V ~ 50 Hz Moc 2000 W Temperatura Wysoka: 650 C Niska: 60 C Przepływ powietrza l/min Masa 1,0 kg OPIS 1. Dysza 2. Ekran LCD 3. Regulator temperatury 4. Wlot powietrza 5. Przełącznik 6. Osłona termiczna Usuwanie farb OBSŁUGA OSTRZEŻENIE! Zachowuj szczególną ostrożność przy usuwaniu farb. Odpryski, resztki i opary farby mogą zawierać szkodliwy ołów. Farby wytworzone przed 1977 i powierzchnie malowane przed 1950 prawdopodobnie zawierają ołów. Usuwanie takiej farby może prowadzić do dostania się ołowiu do ust lub dróg oddechowych. Ołów, nawet w niskich stężeniach, może doprowadzić do nieodwracalnych urazów układu nerwowego. Dzieci i kobiety w ciąży są szczególnie podatne na działanie ołowiu. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy farba zawiera ołów. Zwróć się do odpowiedniego urzędu lub przedsiębiorstwa, aby uzyskać informacje o danej farbę. Farby zawierające ołów powinny być usuwane przez profesjonalistów. Nie usuwaj farb zawierających ołów za pomocą opalarki. Przy usuwaniu farb postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej. 1. Jeśli jest to możliwe pracuj na zewnątrz. Jeśli nie jest to możliwe, zadbaj o dobrą wentylację pomieszczenia, w którym pracujesz. Otwórz okna i umieść w jednym z nich wentylator wyciągowy. Upewnij się, że wentylator wydmuchuje powietrze z pomieszczenia. 2. Wynieś lub przykryj dywany, meble i inne tekstylia, wyposażenie kuchenne i kanały wentylacyjne. 3. Rozłóż na podłodze tekturę lub podobny materiał, aby spadały na nie płaty farby. Noś odpowiednią odzież ochronną. 4. Nie pracuj w wielu pomieszczeniach jednocześnie. Wynieś meble lub ustaw je w środku pokoju i przykryj. Zamknij wszystkie drzwi lub rozwieś materiał w futrynach do innych pomieszczeń. 13

14 POLSKI 5. Dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny przebywać w pomieszczeniu przed zakończeniem pracy i posprzątaniem miejsca pracy. 6. Używaj zatwierdzonych przez OSHA masek przeciwpyłowych i przeciwoparowych. Upewnij się, że maska jest poprawnie założona. Włosy mogą spowodować, że maska nie będzie ściśle przylegać. Często wymieniaj filtry. MASKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIE GWARANTUJĄ WYSTARCZAJĄCEJ OCHRONY. 7. Używaj opalarki ostrożnie. Poruszaj cały czas opalarką i nie kieruj strumienia zbyt długo w ten sam punkt. Za wysoka temperatura generuje opary, które mogą dostać się do układu oddechowego. 8. Trzymaj jedzenie i picie z dala od miejsca pracy. Myj ręce i twarz oraz płucz usta przed jedzeniem i piciem. Nie pal i nie żuj gumy ani tytoniu w miejscu pracy. 9. Oczyść podłogę w miejscu pracy na mokro, aby usunąć resztki farby i pył. Wyczyść ściany, ramy okienne i inne powierzchnie, w które mógł dostać się pył. Unikaj zamiatania, sprzątania na sucho i odkurzania. Użyj środków czyszczących o wysokiej zawartości fosforanów lub ortofosforanu. 10. Umieść resztki farby i pył w podwójnych workach plastikowych, zamknij je taśmą lub zwiąż i utylizuj według obowiązujących przepisów. 11. Ściągnij odzież i obuwie ochronne wewnątrz miejsca pracy, aby nie przenosić pyłu do innych pomieszczeń. Pierz elementy odzieży roboczej oddzielnie. Wyczyść obuwie wilgotną szmatką, która była prana razem z ubraniem roboczym. Dobrze umyj włosy i ciało wodą z mydłem. Demontaż osłony termicznej Osłona termiczna może być usunięta podczas prac w ciasnych pomieszczeniach. UWAGA! Dysza jest bardzo ciepła! Istnieje ryzyko poparzeń w przypadku zdemontowania osłony termicznej. Wyłącz opalarkę i pozwól jej ostygnąć przed montażem/demontażem osłony termicznej. Aby schłodzić narzędzie, możesz ją włączyć, nie używając gorącego powietrza. Odkręć osłonę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdemontować i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamontować. Przechowywanie narzędzia Kiedy urządzenie ma się chłodzić i kiedy potrzebujesz mieć obie ręce wolne, opalarka może być przechowywana w pozycji stojącej. Zachowaj wtedy szczególną ostrożność. Dysza i strumień gorącego powietrza mogą powodować poparzenia. Zakres użytkowania Podane temperatury są tylko orientacyjne i mogą się zmieniać w zależności od materiału. Odległość między dyszą a przedmiotem zależy od obrabianego materiału. Drogą eksperymentu wybierz właściwą temperaturę. Zacznij od niskiej temperatury i zwiększ ją w razie potrzeby. Zalecane akcesoria ułatwiają pracę i polepszają końcowy rezultat. Zachowaj ostrożność przy wymianie dyszy ryzyko poparzenia. Nie dotykaj gorącej dyszy. Pozwól jej się ochłodzić. Używaj rękawic ochronnych. Opalarka ma trzy tryby: I. Tryb rozmrażania. Temperatura utrzymywana jest na stałym poziomie 60 C. II. Niski przepływ powietrza. Temperatura jest regulowana w zakresie C. III. Wysoki przepływ powietrza. Temperatura jest regulowana w zakresie C. Temperatura może być regulowana wyłącznie w trybie II i III. Usuwanie farb / zmiękczanie kleju Zamontuj szeroką dyszę. Zmiękcz farbę gorącym powietrzem i usuń ją skrobaczką. Nie ogrzewaj farby zbyt długo, będzie trudniejsza w usunięciu. Zadbaj o ostrość i czystość skrobaczki. Wiele rodzajów kleju, np. na naklejkach, rozmiękcza się od ciepła tak, że przedmiot można odkleić lub usunąć nadmiar kleju. Zawsze używaj dyszy ochraniającej szkło. Na nierównych powierzchniach farba może być usuwana skrobaczką i stalową szczotką. UWAGA! Istnieje ryzyko pęknięcia szkła przy podgrzewaniu szyb. 14

15 Formowanie rur plastikowych POLSKI Zamontuj dyszę reflektorową. Wypełnij rurę piaskiem i zatkaj wlot i wylot rury, aby zapobiec odkształceniom. Ogrzej równo rurę, kierując strumień powietrza równomiernie na jej powierzchnię. Spawanie tworzyw sztucznych Zamontuj dyszę redukcyjną i stopkę do spawania. Przedmioty, które mają być zespawane, muszą być z tego samego tworzywa co pręt spawalniczy. Łącznik powinien być czysty i wolny od tłuszczu. Ogrzej spoinę, aż stanie się lepka. Zwróć uwagę, ze różnica temperatury między plastikiem lepkim a płynnym jest bardzo mała. Wprowadź pręt spawalniczy i stwórz jednolite spoiwo. Rury termokurczliwe Zamontuj dyszę redukcyjną. Wybierz średnicę rury w zależności od rodzaju materiału (np. złącze kabla). Równomiernie ogrzewaj materiał. Rozmrażanie rur z wodą Rurociąg może być trudny do odróżnienia od gazociągu. POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY OGRZEWAĆ RUR PRZEWODZĄCYCH GAZ. Zamontuj dyszę reflektorową. Ustaw opalarkę na tryb rozmrażania. Ogrzej zamarznięty fragment od jego końców do środka. Zachowuj ostrożność przy ogrzewaniu rur plastikowych i złączy, aby uniknąć uszkodzeń. Lutowanie miękkie Do lutowania punktowego używaj dyszy redukcyjnej. Dla lutowania rur używaj dyszy reflektorowej. Jeśli lutujesz bez użycia topnika, nałóż odpowiednią pastę na miejsce lutu. Ogrzewaj lutowane miejsce przez ok sekund, w zależności od materiału. Nałóż lut. Lut powinien stopić się od ciepła lutowanego przedmiotu. Usuń topnik po zastygnięciu lutu. KONSERWACJA UWAGA! Zawsze wyciągaj wtyczkę urządzenia przed wykonywaniem jakiejkolwiek czynności przy narzędziu. Pamiętaj, aby dla bezpiecznego i niezawodnego działania zawsze utrzymywać w czystości narzędzie, jak również otwory wentylacyjne. Przechowuj narzędzie w czystości i dobrym stanie, aby zapewnić dobrą efektywność i żywotność. Sprawdzaj stan kabla i narzędzia przed użyciem. Sprawdzaj, czy nie brakuje żadnej części, czy części nie są zużyte oraz uszkodzone w sposób utrudniający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Niezwłocznie wyłącz urządzenie i wyciągnij kabel z gniazdka, w przypadku gdy zauważysz dziwne dźwięki lub drgania. Przed ponownym użyciem zadbaj o przegląd i naprawę urządzenia. Często usuwaj pył z okolic silnika za pomocą sprężonego powietrza lub odkurzacza. Utrzymuj urządzenie w czystości, suche i wolne od smaru i tłuszczu. Czyść regularnie opalarkę wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym. Niektóre rozpuszczalniki i rozpuszczalniki mogą uszkodzić plastik i izolację. Nie używaj benzyny, terpentyny, rozcieńczalników, środków czyszczących z chlorem lub amoniakiem. OSTRZEŻENIE! Nie czyść narzędzia benzyną, naftą, acetonem, rozcieńczalnikami i podobnymi lotnymi środkami może to spowodować pożar i/lub toksyczną reakcję chemiczną. Nigdy nie zanurzaj narzędzia w cieczach i nie pozwól, aby ciecz dostała się do urządzenia ryzyko wypadku z udziałem elektryczności i obrażeń ciała. 15

16 POLSKI Z zastrzeżeniem prawa do błędów drukarskich i zmian konstrukcyjnych, które leżą poza naszą kontrolą. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Poland 16

17 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read the Operating Instructions carefully before use! Save these safety instructions. Always wear eye protection. The tool can eject objects that can cause permanent eye injuries. Always wear eye protection when working. Normal glasses only have shock-resistant lenses. Read these instructions before using the tool. Remember to use all necessary safety precautions and common sense when working with power tools. Read this handbook before using the tool. Familiarise yourself with the tool's capacity, limitations, risks and functions. Avoid dangerous operating conditions. Do not use power tools in damp or wet areas. Do not expose power tools to rain. Make sure the work area is well lit. Do not use power tools in the vicinity of flammable liquids or gases. Keep the work area clean and well lit. Never work on a slippery floor. Keep children and onlookers at a safe distance when using the tool. Keep the tool out of the reach of children. Use the tool only for its intended purpose. Wear appropriate clothing. Do not wear loose-fitting clothing, gloves, ties, necklaces or jewellery (rings, wristwatches). They can get caught in moving parts. Wear non-slip shoes and protection and tie up long hair. Wear a dust mask when working. Always disconnect the power cord from the mains power before replacing parts, cleaning the machine or carrying out adjustments or maintenance. Avoid accidental starting. Make sure the power switch is in the OFF position before plugging in the cord. Check that no other tools have been left on the tool when switching it on. Never leave the tool unattended when it is running. Switch it off with the switch. Do not overreach. Always maintain a firm footing and good balance. Wear oil-resistant shoes with rubber soles. Keep the floor free from oil, spillage and waste. Maintain the tool correctly. Keep the tool clean and in good condition. Follow the instructions for lubrication and replacement of accessories. Check for damaged parts. Make sure that moving parts are properly adjusted and do not jam and that no parts are incorrectly fitted or damaged. Check for other factors that could affect the operation of the power tool. Damaged parts, or any other parts, must be repaired or replaced before the tool is used. Make your workshop childproof with padlocks and master switches. Always remove starter keys. Never use the tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. Always be very careful when removing paint. Flaking paint, residue and fumes may contain lead, which is poisonous. You can reduce exposure to these chemicals by keeping the work area well ventilated and using approved safety equipment, such as a breathing mask that filters out microscopic particles. Always wear protective gloves and eye protection. The hot air gun gets very hot when in use. Never use the hot air gun as a hairdryer. Never point the air flow at people or animals. Never use it in the vicinity of flammable liquids or gases. Never block the air flow by covering or blocking the air nozzle. Never touch any surface with the nozzle when the hot air gun is running, or before it has cooled. Keep the handles clean, dry and free from oil and grease. Use the tool only for its intended purpose. Always place the tool in an upright position, or suspended in its hanger. Do not use the tool in damp or wet areas. Never stick any objects in the nozzle on the hot air gun. Store the machine in a dry and safe place, out of the reach of children. Check the work area. The ceiling and walls etc. can contain highly flammable material. Always check what is below the surface before applying heat. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded. Small and/or irregularly shaped objects must be secured in a vice or clamps when heated. 17

18 ENGLISH TECHNICAL DATA Rated voltage 230 V ~ 50 Hz Output power 2000 W Temperature High 650 C Low 60 C Airflow rate l/min Weight 1.0 kg DESCRIPTION 1. Nozzle 2. LCD character window 3. Temperature control 4. Air intake 5. Power switch 6. Heat guard Removing paint OPERATION WARNING! Always be very careful when removing paint. Flaking paint, residue and fumes may contain lead, which is poisonous. Paint manufactured before 1977 may contain lead. Paint applied before 1950 will in all probability contain lead. The removal of such paint can result in swallowing or inhalation of lead. Exposure to lead, even in low concentrations, can cause irreversible damage to the nervous system. Young children and foetuses are especially sensitive. Check whether the paint contains lead before starting. Your local health care authority or paint company can help you to get the paint analysed. Lead-based paint must only be removed by professional contractors. Do not use the hot air gun to remove lead-based paint. Follow the instructions below when removing paint. 1. If possible, place the workpiece outdoors. If this is not possible, keep the work area well ventilated. Open the windows and place an extractor fan in a window. Make sure the fan conveys the air from indoors to outdoors. 2. Remove or cover carpets, furniture and other fabrics, kitchen equipment and ventilation ducts. 3. Put floor paper down in the work area to catch flakes of paint. Wear suitable protective clothing. 4. Work in one room at a time. Move the furniture out or place it (covered) in the middle of the room. Close all doors, or hang up covers over door opening to other rooms. 5. Women who are pregnant or breast feeding and children should keep away from the work area until work has been completed and the area restored. 6. Wear an OSHA approved dust-filter or dust and fume-filter face mask. Check that the mask fits properly. Facial hair may prevent the mask from sealing correctly. Replace filters frequently. DISPOSABLE MASKS DO NOT PROVIDE ADEQUATE PROTECTION. 7. Use the hot air gun with care. Move the hot air gun continuously. Do not point it at the same spot for too long. Excessively high temperatures produce fumes which can be inhaled by the user. 8. Keep food and drink away from the work area. Wash your hands, arms and face, and rinse your mouth before eating or drinking. Do not smoke or chew chewing gum in the work area. 18

19 ENGLISH 9. Mop the floor in the work area to remove all residual paint and paint dust. Use a damp cloth to remove dust from the walls, window frames and other surfaces. Avoid brushing, dry wiping or vacuum cleaning. Use detergent with a high content of phosphate or trisodium phosphate. 10. Place flaking paint and dust in double plastic bags, seal with tape or bag sealers, and recycle in accordance with local regulations. 11. Remove protective clothing and shoes inside the work area to avoid spreading dust to other areas. Wash work clothes separately. Wipe shoes with a wet cloth, which should be washed with your work clothes. Wash your hair and body with plenty of soap and water. Removing the heat guard The heat guard can be removed for work in confined spaces. NOTE! The nozzle is very hot! Risk of burn injuries when the heat guard is removed. Switch off the tool and allow it to cool before removing or fitting the heat guard. You can run the tool without heat to cool it. Turn the heat guard anti-clockwise to remove, and clockwise to fit. Positioning the tool The tool can be placed in an upright position to cool and when you need to have both hands free. Always be careful near the upright tool. The nozzle and hot air flow can cause burn injuries. Uses The temperature settings in the example are only guidelines and can vary depending on the material. A suitable distance between the nozzle and workpiece depends on the material being treated. Practise until you find a suitable temperature. Start with a low temperature and increase if necessary. The recommended accessories simplify the work and produce better results. Always be careful when replacing the nozzle risk of burn injuries. Do not touch the nozzle when it is hot. Allow the tool to cool. Wear protective gloves. The hot air gun has three working modes: I. Thawing. The temperature is kept constant at 60 C. II. Low airflow. The temperature can be adjusted between C. III. High airflow. The temperature can be adjusted between C. The temperature can only be adjusted in working modes II and III. Paint removal/glue softening Fit the wide nozzle. Soften the paint with hot air and remove it with a scraper. Do not heat the paint for too long. This causes it to burn and makes it more difficult to remove. Keep the scraper sharp and clean. Many types of glue, e.g. on stickers, become softer when heated, allowing the glued objects to be separated or surplus glue removed. Always use the glass protector nozzle. Paint can be removed from irregular surfaces using a scraper or wire brush. NOTE! There is a risk of cracking the glass when heating window frames. Shaping plastic pipes Fit the reflector nozzle. Fill the pipe with sand and seal the ends to prevent it from bending. Heat the pipe evenly by moving it back and forth. Welding plastic Fit the reducer nozzle and welding cone. The objects to be welded together must be of the same material as the welding wire. The joint must be clean and free from grease. Heat the joint until it becomes tacky. Note that there is a very small difference in temperature between tacky and liquid plastic. Apply the welding wire and let it flow into the gap and form an even weld bead. Shrink fitting Fit the reducer nozzle. Select the diameter of the shrink hose in relation to the workpiece (e.g. a cable lug). Heat the shrink sleeve evenly. 19

20 Thawing water pipes ENGLISH It can be difficult to distinguish between water pipes and gas pipes. NEVER HEAT GAS PIPES IN ANY CIRCUMSTANCES. Fit the reflector nozzle. Set the hot air gun to the thawing mode. Heat the frozen section from the ends to the middle. Be very careful not to damage plastic pipes and connections when heating them. Soft soldering The reducer nozzle is used for spot soldering. The reflector nozzle is used for pipe soldering. If you are using solder without flux, solder paste must be applied at the soldering point. Heat the area to be soldered for seconds, depending on the material. Apply the solder. The solder should melt from the heat of the workpiece. Remove the flux when the joint has cooled. MAINTENANCE NOTE! Always disconnect the power cord from the mains power before working on the tool. Always keep the tool and vents clean to ensure safe and reliable operation. Keep the tool clean and in good condition for best performance and service life. Check the power cord and tool before use. Make sure that no parts are damaged, missing or worn. Check for other factors that could affect the operation of the power tool. Switch off and unplug immediately if you notice abnormal noise or abnormal vibrations. The tool must be inspected and repaired before using it again. Regularly remove dust from around the motor with compressed air or a vacuum cleaner. Keep the tool clean, dry and free from oil and grease. Clean the tool with a cloth moistened with water and mild detergent. Some detergents and solvents can damage plastic and insulated parts. Never use petrol, turps, thinner, chlorine-based detergent, ammonia or household detergent that contains ammonia. WARNING! Do not clean the tool with petrol, naphtha, acetone, thinner or other highly volatile agents this can cause fire and/or a toxic reaction. Never immerse the tool in liquid or allow liquid to enter the tool risk of electric shock and personal injury. Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. 20

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver 060-112 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V 009-121 Bruksanvisning för 18 V mutterdragare Bruksanvisning for 18 V muttertrekker Instrukcja obsługi klucz udarowy 18 V User instructions for 18 V impact wrench SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för slagborrmaskin 500 W Bruksanvisning for slagboremaskin 500 W Instrukcja obsługi wiertarki udarowej 500 W Operating instructions for percussion drill 500 W 000-140 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kap gersåg. Bruksanvisning for kapp-/gjærsag. Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej

Bruksanvisning för kap gersåg. Bruksanvisning for kapp-/gjærsag. Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej Bruksanvisning för kap gersåg Bruksanvisning for kapp-/gjærsag Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej Operating Instructions for Crosscut/Mitre Saw 242-125 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 051-020 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftpistol Instrukcja obsługi opalarki cyfrowej User instructions for digital hot air gun SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate Bruksanvisning för induktionsplatta Bruksanvisning for induksjonsplate Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej User Instructions for Induction Plate 802-404 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej. Operating Instructions for Router

Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej. Operating Instructions for Router Bruksanvisning för handöverfräs Bruksanvisning for håndoverfres Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej Operating Instructions for Router 040-021 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

210-020 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 08.09.2014 Jula Postorder AB

210-020 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 08.09.2014 Jula Postorder AB Bruksanvisning för svetstransformator 160 A Bruksanvisning for sveiseapparat 160 A Instrukcja obsługi transformatora spawalniczego 160 A Operating instructions for Welding Transformer 160 A 210-020 SV

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer 805-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28 721-323 Bruksanvisning för kompostkvarn Bruksanvisning for kompostkvern Instrukcja obsługi rozdrabniacza do kompostu User Instructions for compost shredder SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 Allmänna säkerhetsanvisningar

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Bruksanvisning för invertsvets Bruksanvisning for invertersveiseapparat Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Operating Instructions for Inverter Welder 210-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 220-119 Bruksanvisning för eldriven högtryckstvätt Bruksanvisning for strømdrevet høytrykksspyler Instrukcja obsługi elektrycznej myjki wysokociśnieniowej User Instructions for Electric High-pressure Washer

Bardziej szczegółowo

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan 412-005 Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

380-026. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 30.06.2011 Jula Postorder AB

380-026. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 30.06.2011 Jula Postorder AB Monteringsanvisning för vedklyv, 6 ton Monteringsanvisning for vedkløyver, 6 tonn Instrukcja obsługi łuparki do drewna, 6 tony Installation Instructions for Log Splitter, 6 tonnes 380-026 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

731-109. Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump

731-109. Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump 731-109 Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Manual TPA-2700. Portabel Luftkonditionering Portable Air Conditioning Portabelt Air Condition Anlegg Klimatyzator przenośny

Manual TPA-2700. Portabel Luftkonditionering Portable Air Conditioning Portabelt Air Condition Anlegg Klimatyzator przenośny 2012-03-07 Manual TPA-2700 Portabel Luftkonditionering Portable Air Conditioning Portabelt Air Condition Anlegg Klimatyzator przenośny SE GB NO PL ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL BRUKERMANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

731-110. Bruksanvisning för trädgårdspump Bruksanvisning for hagepumpe Instrukcja obsługi pompy ogrodowej User instructions for garden pump

731-110. Bruksanvisning för trädgårdspump Bruksanvisning for hagepumpe Instrukcja obsługi pompy ogrodowej User instructions for garden pump 731-110 Bruksanvisning för trädgårdspump Bruksanvisning for hagepumpe Instrukcja obsługi pompy ogrodowej User instructions for garden pump SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Bruksanvisning för påslös dammsugare Bruksanvisning for poseløs støvsuger Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Operating Instructions for Bagless Vacuum Cleaner 800-147 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för MC-lyft. Bruksanvisning for MC-jekk. Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego. Operating Instructions for Motorcycle Lift

Bruksanvisning för MC-lyft. Bruksanvisning for MC-jekk. Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego. Operating Instructions for Motorcycle Lift Bruksanvisning för MC-lyft Bruksanvisning for MC-jekk Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego Operating Instructions for Motorcycle Lift 601-048 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bilbatteri. Bruksanvisning for bilbatteri. Instrukcja obsługi akumulatora samochodowego. Operating Instructions for Car Battery

Bruksanvisning för bilbatteri. Bruksanvisning for bilbatteri. Instrukcja obsługi akumulatora samochodowego. Operating Instructions for Car Battery Bruksanvisning för bilbatteri Bruksanvisning for bilbatteri Instrukcja obsługi akumulatora samochodowego Operating Instructions for Car Battery 608-034 608-037 & 608-081 608-082 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 411-075 Bruksanvisning för kupévärmare Bruksanvisning for kupévarmer Instrukcja obsługi grzejnika samochodowegoz User Instructions for passenger compartment heater SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight 427-628 Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-02 Jula AB

Date of production: 2015-04-02 Jula AB 974-240 974-247 Bruksanvisning för skyddssko S1P Bruksanvisning for vernesko S1P Instrukcja obsługi obuwia bezpiecznego S1P User instructions for safety shoes S1P SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser 160-248 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för elverk 650 W. Bruksanvisning for elverk 650 W. Instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego 650 W

Bruksanvisning för elverk 650 W. Bruksanvisning for elverk 650 W. Instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego 650 W Bruksanvisning för elverk 650 W Bruksanvisning for elverk 650 W Instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego 650 W Operating Instructions for Generator 650 W 740-036 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

731-104 731-105 731-106

731-104 731-105 731-106 731-104 731-105 731-106 Bruksanvisning för dränkbar pump Bruksanvisning for nedsenkbar pumpe Instrukcja obsługi pompy zanurzeniowej User instructions for submersible pump SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skyddssko. Bruksanvisning for vernesko. Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego. User Instructions for Safety Shoes

Bruksanvisning för skyddssko. Bruksanvisning for vernesko. Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego. User Instructions for Safety Shoes Bruksanvisning för skyddssko Bruksanvisning for vernesko Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego User Instructions for Safety Shoes 973-534 973-544 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo