Bruksanvisning för digital varmluftspistol. Bruksanvisning for digital varmluftspistol. Instrukcja obsługi opalarki LCD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för digital varmluftspistol. Bruksanvisning for digital varmluftspistol. Instrukcja obsługi opalarki LCD"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftspistol Instrukcja obsługi opalarki LCD Operating instructions for digital hot air gun SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR... 4 TEKNISKA DATA... 5 BESKRIVNING... 5 HANDHAVANDE... 5 Färgborttagning... 5 Demontering av värmeskydd... 6 Placering av verktyget... 6 Användningsområden... 6 Färgborttagning/limuppmjukning... 6 Formning av plaströr... 6 Svetsning av plast... 6 Krympmontering... 7 Upptining av vattenrör... 7 Mjuklödning... 7 UNDERHÅLL... 7 NORSK 8 SIKKERHETSANVISNINGER... 8 TEKNISKE DATA... 9 BESKRIVELSE... 9 BRUK... 9 Malingsfjerning... 9 Demontering av varmevern Plassering av verktøyet Bruksområder Malingsfjerning/oppmyking av lim Forming av plastrør Sveising av plast Krymping Opptining av vannrør Myklodding VEDLIKEHOLD POLSKI 12 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DANE TECHNICZNE OPIS OBSŁUGA Usuwanie farb Demontaż osłony termicznej Przechowywanie narzędzia Zakres użytkowania Usuwanie farb / zmiękczanie kleju Formowanie rur plastikowych Spawanie tworzyw sztucznych Rury termokurczliwe Rozmrażanie rur z wodą Lutowanie miękkie KONSERWACJA ENGLISH 17 SAFETY INSTRUCTIONS TECHNICAL DATA DESCRIPTION OPERATION Removing paint... 18

3 Removing the heat guard Positioning the tool Uses Paint removal/glue softening Shaping plastic pipes Welding plastic Shrink fitting Thawing water pipes Soft soldering MAINTENANCE... 20

4 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara dessa säkerhetsanvisningar. Använd alltid skyddsglasögon. Verktyget kan slunga iväg föremål som kan orsaka permanent ögonskada. Bär alltid skyddsglasögon under arbetet. Vanliga glasögon har endast stöttåliga linser. Läs dessa anvisningar före användning. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Läs denna bruksanvisning innan användning. Bekanta dig med verktygets kapacitet, begränsningar, risker och funktioner. Undvik farliga användningsförhållanden. Använd inte elverktyg i fuktiga eller våta utrymmen. Utsätt inte elverktyg för regn. Arbetsområdet ska hållas väl upplyst. Använd inte elverktyg i närheten av brännbara vätskor eller gaser. Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Arbeta inte om golvet är halt. Håll kringstående personer på behörigt avstånd när verktyget används. Se till att verktyget är oåtkomligt för barn. Använd inte verktyg för något annat ändamål än det avsedda. Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder, handskar, slips, halsband eller smycken (ringar, armbandsur). De kan fastna i rörliga delar. Använd halkfria skor och skydd och bind upp långt hår. Använd dammskyddsmask under arbetet. Dra alltid ut sladden före justering, byte av delar, rengöring eller underhållsarbete på maskinen. Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i frånslaget läge innan du sätter i sladden. Kontrollera att inga verktyg finns kvar på verktyget när det slås på. Lämna aldrig verktyget utan uppsikt när det är igång. Stäng av det med strömbrytaren. Sträck dig inte. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. Använd oljetåliga skor med gummisula. Håll golvet rent från olja, spill och skräp. Underhåll verktyget korrekt. Håll verktyg rena och i gott skick. Följ anvisningarna gällande smörjning och byte av tillbehör. Kontrollera skadade delar. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Skadade eller andra delar måste repareras eller bytas innan verktyget används. Gör verkstaden barnsäker med hänglås och huvudströmbrytare. Ta alltid bort startnycklar. Använd aldrig verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Var mycket försiktig vid färgborttagning. Färgflagor, -rester och -ångor kan innehålla bly, som är giftigt. Du kan minska exponeringen för dessa kemikalier genom att hålla arbetsutrymmet väl ventilerat och använda godkänd säkerhetsutrustning, till exempel andningsmask som filtrerar bort mikroskopiska partiklar. Använd alltid handskar och skyddsglasögon. Varmluftspistolen blir mycket varm under användning. Använd aldrig varmluftspistolen som hårtork. Rikta aldrig luftströmmen mot människor eller djur. Använd aldrig i närheten av brännbara vätskor eller gaser. Blockera aldrig luftflödet genom att täcka eller blockera luftmunstycket. Rör aldrig vid någon yta med munstycket när varmluftspistolen är igång eller innan den har svalnat. Håll handtagen rena, torra och fria från olja och fett. Använd inte verktyget för något annat ändamål än det avsedda. Placera alltid verktyget stående eller hängande på sin hängare. Använd inte verktyget i fuktiga eller våta utrymmen. För aldrig in föremål i varmluftspistolens munstycke. Förvara apparaten i torrt och säkert utrymme, oåtkomligt för barn. Kontrollera arbetsområdet. Tak, väggar och liknande kan innehålla starkt antändligt material. Kontrollera alltid vad som finns innanför innan du applicerar värme på en yta. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall ökar om din kropp jordas. Små och/eller oregelbundet formade föremål ska hållas i skruvstycke eller liknande under uppvärmning. 4

5 SVENSKA TEKNISKA DATA Märkspänning 230 V ~ 50 Hz Effekt 2000 W Temperatur Hög 650 C Låg 60 C Luftflöde l/min Vikt 1,0 kg BESKRIVNING 1. Munstycke 2. LCD-teckenfönster 3. Temperaturreglage 4. Luftintag 5. Strömbrytare 6. Värmeskydd Färgborttagning HANDHAVANDE VARNING! Var mycket försiktig vid färgborttagning. Färgflagor, -rester och -ångor kan innehålla bly, som är giftigt. Färg som tillverkats före 1977 kan innehålla bly och målning som applicerats före 1950 innehåller sannolikt bly. Borttagning av sådan färg kan medföra nedsväljning eller inandning av bly. Exponering för bly, även i låga koncentrationer, kan orsaka irreversibel skada på nervsystemet. Unga och foster är särskilt känsliga. Kontrollera om färgen innehåller bly innan du börjar. Lokala hälsovårdsmyndigheter eller målningsföretag kan hjälpa dig att få färgen analyserad. Blybaserad färg får endast avlägsnas av yrkesfolk. Avlägsna inte blybaserad färg med hjälp av varmluftspistolen. Följ anvisningarna nedan vid borttagning av färg. 1. Placera om möjligt arbetsstycket utomhus. Om det inte går ska arbetsutrymmet hållas väl ventilerat. Öppna fönstren och placera en utsugsfläkt i ett fönster. Kontrollera att fläkten transporterar luft inifrån och ut. 2. Ta bort eller täck mattor, möbler och andra textilier, köksutrustning och ventilationskanaler. 3. Placera golvpapp eller liknande i arbetsområdet för att fånga upp färgflagor. Använd lämpliga skyddskläder. 4. Arbeta i ett rum i taget. Flytta ut möbler eller placera dem mitt i rummet och täck över dem. Stäng alla dörrar eller häng upp skynken över dörröppningar till andra rum. 5. Barn, gravida och ammande bör inte vistas i arbetsområdet förrän arbetet är avslutat och arbetsområdet återställt. 6. Använd OSHA-godkänd dammfiltermask eller damm- och ångfiltermask. Kontrollera att masken sitter korrekt. Ansiktshår kan göra att masken inte tätar korrekt. Byt filter ofta. ENGÅNGSMASKER GER INTE TILLRÄCKLIGT SKYDD. 7. Använd varmluftspistolen med försiktighet. Håll hela tiden varmluftspistolen i rörelse och rikta den inte länge mot samma punkt. För hög temperatur genererar ångor som användaren kan andas in. 5

6 SVENSKA 8. Håll mat och dryck borta från arbetsområdet. Tvätta händer, armar och ansikte och skölj munnen innan du äter eller dricker. Rök inte och tugga inte tuggummi, snusa eller tugga tobak i arbetsområdet. 9. Våttorka golvet i arbetsområdet för att avlägsna alla färgflagor och allt färgdamm. Våttorka väggar, fönsterkarmar och andra ytor där damm kan ha lagt sig. Undvik att sopa, torrtorka eller dammsuga. Använd rengöringsmedel med högt fosfatinnehåll eller trinatriumfosfat. 10. Placera färgflagor och -damm i dubbla plastpåsar, förslut dem med tejp eller påsförslutare och avfallshantera enligt gällande regler. 11. Ta av dig skyddskläder och skyddsskor inne i arbetsområdet för att undvika att föra med dig damm till andra utrymmen. Tvätta arbetskläderna separat. Torka av skorna med en våt trasa, som tvättas tillsammans med arbetskläderna. Tvätta hår och kropp ordentligt med tvål och vatten. Demontering av värmeskydd Värmeskyddet kan avlägsnas för arbete i trånga utrymmen. OBS! Munstycket är mycket varmt! Det finns risk för brännskador när värmeskyddet är demonterat. Stäng av verktyget och låt det svalna innan du demonterar eller monterar värmeskyddet. Du kan köra verktyget utan värme för att kyla det. Vrid värmeskyddet moturs för att demontera och moturs för att montera. Placering av verktyget När verktyget ska svalna och när du behöver ha båda händerna fria kan enheten placeras stående. Var försiktig runt den stående enheten. Munstycket och varmluftsströmmen kan orsaka brännskador. Användningsområden Temperaturinställningar i exemplen är endast riktlinjer och kan variera beroende på material. Lämpligt avstånd mellan munstycke och arbetsstycke är beroende av det material som ska bearbetas. Prova dig fram till lämplig temperatur. Börja med låg temperatur och höj den om så behövs. Rekommenderade tillbehör förenklar arbetet och gör slutresultatet bättre. Var försiktig vid munstycksbyte risk för brännskador. Rör inte vid munstycket när det är varmt. Låt enheten svalna. Använd skyddshandskar. Varmluftspistolen har tre lägen: I. Upptiningsläge. Temperaturen håller konstant 60 C. II. Låg luftmängd. Temperaturen är reglerbar mellan C. III. Hög luftmängd. Temperaturen är reglerbar mellan C. Det är endast i läge II och III som temperaturen kan regleras. Färgborttagning/limuppmjukning Montera det breda munstycket. Mjuka upp färg med varmluft och avlägsna den med en skrapa. Värm inte upp färgen för länge, det gör att den bränns och blir svårare att avlägsna. Håll skrapan skarp och ren. Många limsorter, till exempel på dekaler, blir mjukare av värme, så att de hoplimmade föremålen kan separeras eller överflödigt lim kan avlägsnas. Använd alltid glasskyddsmunstycket. På oregelbundna ytor kan färgen avlägsnas med skrapa och till exempel stålborste. OBS! Risk att glaset spricker vid uppvärmning av fönsterbågar. Formning av plaströr Montera reflektormunstycket. Fyll röret med sand och täta ändarna, för att förhindra att det viks. Värm röret jämnt genom att föra det fram och tillbaka. Svetsning av plast Montera reducermunstycket och svetsskon. De föremål som ska svetsas samman måste vara av samma material som svetstråden. Fogen ska vara ren och fri från fett. Värm svetsskarven till den blir klibbig. Observera att temperaturskillnaden mellan klibbig och flytande plast är mycket liten. För in svetstråden och låt den flyta in i spalten och bilda en jämn svetssträng. 6

7 Krympmontering SVENSKA Montera reducermunstycket. Välj krympslangens diameter beroende på arbetsstycket (till exempel en kabelsko). Värm krymphylsan jämnt. Upptining av vattenrör Vattenledningar kan vara svåra att skilja från gasledningar. GASLEDNING FÅR ABSOLUT INTE VÄRMAS. Montera reflektormunstycket. Sätt varmluftspistolen i upptiningsläge. Värm det frusna partiet från ändarna mot mitten. Var mycket försiktig vid värmning av plaströr och anslutningar, för att undvika skador. Mjuklödning För punktlödning används reducermunstycket. För rörlödning används reflektormunstycket. Om du använder lod utan flussmedel ska lödpasta appliceras på lödstället. Värm det område som ska lödas under sekunder, beroende på material. Applicera lodet. Lodet ska smälta av arbetsstyckets värme. Avlägsna flussmedlet när lödstället har svalnat. UNDERHÅLL OBS! Dra alltid ut sladden före arbete på verktyget. Håll alltid verktyg och ventilationsöppningar rena för säker och tillförlitlig drift. Håll verktyget rent och i gott skick för bästa prestanda och livslängd. Kontrollera sladd och verktyg före användning. Kontrollera att inga delar är skadade, saknas eller är slitna samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Stäng omedelbart av verktyget och dra ut sladden vid onormalt ljud eller onormala vibrationer. Låt kontrollera och reparera verktyget innan du använder det igen. Avlägsna ofta damm från motorområdet med tryckluft eller dammsugare. Håll verktyget rent, torrt och fritt från olja och fett. Rengör verktyget med en trasa fuktad med vatten och milt rengöringsmedel. Vissa rengöringsmedel och lösningsmedel kan skada plast och isolerade delar. Använd inte bensin, terpentin, förtunning, klorbaserade rengöringsmedel, ammoniak eller hushållsrengöringsmedel som innehåller ammoniak. VARNING! Rengör inte verktyget med bensin, nafta, aceton, förtunning eller liknande starkt flyktiga medel det kan orsaka brand och/eller toxisk reaktion. Dränk aldrig verktyget i vätska eller låt vätska tränga in i verktyget risk för elolycksfall och personskada. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 7

8 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Ta vare på disse anvisningene for fremtidig bruk. Bruk alltid vernebriller. Verktøyet kan slynge ut gjenstander som kan forårsake permanent øyeskade. Bruk alltid vernebriller under arbeidet. Vanlige briller har bare støtsikre linser. De er ikke vernebriller. Les denne håndboken før bruk. Gjør deg kjent med verktøyets kapasitet, begrensninger, risikoer og funksjoner. Unngå farlige bruksområder og -forhold. Ikke bruk el-verktøy på fuktige eller våte steder. Ikke utsett el-verktøy for regn. Arbeidsområdet må være godt opplyst. Ikke bruk el-verktøy i nærheten av brennbare væsker eller gasser. Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Ikke bruk verktøyet hvis gulvet er glatt. Hold tilskuere på sikker avstand når verktøyet er i bruk. Pass på at verktøyet oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke bruk verktøyet til noe annet enn det det er beregnet til. Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær, hansker, slips, halskjeder eller andre smykker (ringer, armbåndsur). De kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk sklisikkert fottøy, verneutstyr og bruk hårstrikk eller lignende hvis du har langt hår. Bruk støvmaske under arbeidet. Trekk alltid ut ledningen før justering, utskifting av deler, rengjøring eller vedlikehold av verktøyet. Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren er i avslått posisjon før du kobler til ledningen. Kontroller at ingen løse deler sitter igjen på verktøyet når det slås på. Forlat aldri verktøyet uten tilsyn når det er slått på. Slå det av med strømbryteren. Ikke strekk deg for langt. Ha alltid godt fotfeste og god balanse. Bruk oljebestandige sko med gummisåle. Hold gulvet rent for olje, søl og skrot. Verktøyet skal vedlikeholdes korrekt. Hold verktøyet rent og i god stand. Følg anvisningene for smøring og skifte av tilbehør. Kontroller deler som er skadet. Kontroller at bevegelige deler er korrekt justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagte, samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Skadede eller slitte deler må repareres eller byttes før verktøyet tas i bruk. Gjør arbeidsplassen barnesikker med hengelås og hovedstrømbryter. Fjern alltid startnøkler. Ikke bruk verktøyet hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Vær svært forsiktig ved malingsfjerning. Malingsflak, -rester og -damp kan inneholde bly, som er giftig. Du kan redusere eksponeringen for disse kjemikaliene ved å holde arbeidsstedet godt ventilert og bruke godkjent sikkerhetsutstyr, som åndedrettsmaske som filtrerer bort mikroskopiske partikler. Bruk alltid hansker og vernebriller. Varmluftpistolen blir svært varm under bruk. Bruk aldri varmluftpistolen som hårføner. Ikke rett luftstrømmen mot mennesker eller dyr. Skal ikke brukes i nærheten av brennbare væsker eller gasser. Ikke blokker luftstrømmen ved å dekke til eller blokkere luftmunnstykket. Ikke la munnstykket komme borti en overflate når varmluftpistolen er slått på, eller før den har kjølt seg ned. Hold håndtakene rene, tørre og frie for olje og fett. Ikke bruk verktøyet til noe annet enn det det er beregnet til. Plasser alltid verktøyet stående eller bruk holderen til å henge det opp. Ikke bruk verktøyet på fuktige eller våte steder. Før aldri inn gjenstander i varmluftpistolens munnstykke. Oppbevar apparatet på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn. Kontroller arbeidsområdet. Tak, vegger og lignende kan inneholde lett antennelig materiale. Kontroller alltid hva som finnes innenfor, før du påfører varme på en overflate. Unngå kroppskontakt med jordede overflater, f.eks. rør, radiatorer, ovner og kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen din jordes. Små og/eller uregelmessig formede gjenstander skal holdes i skruestikke eller lignende under oppvarming. 8

9 NORSK TEKNISKE DATA Merkespenning 230 V ~ 50 Hz Effekt 2000 W Temperatur Høy 650 C Lav 60 C Luftstrøm l/min Vekt 1,0 kg BESKRIVELSE 1. Munnstykke 2. LCD-display 3. Temperaturregulering 4. Luftintag 5. Strømbrytere 6. Varmevern Malingsfjerning BRUK ADVARSEL! Vær svært forsiktig ved malingsfjerning. Malingsflak, -rester og -damp kan inneholde bly, som er giftig. Maling som er produsert før 1977, kan inneholde bly, og maling som er påført før 1950, inneholder sannsynligvis bly. Fjerning av slik maling kan medføre svelging eller innånding av bly. Eksponering for bly, selv i lave konsentrasjoner, kan forårsake irreversibel skade på nervesystemet. Unge og foster er spesielt utsatt. Kontroller om malingen inneholder bly før du starter. Lokale helsemyndigheter eller malingsforretninger kan hjelpe deg med å få analysert malingen. Blybasert maling må kun fjernes av fagfolk. Blybasert maling skal ikke fjernes ved hjelp av varmluftpistolen. Følg anvisningene nedenfor ved fjerning av maling. 1. Plasser om mulig arbeidsemnet utendørs. Hvis det ikke er mulig, skal arbeidsområdet holdes godt ventilert. Lukk opp vinduer og plasser en utsugingsvifte i et vindu. Kontroller at luften transporterer luft innenfra og ut. 2. Fjern eller dekk til gulvtepper, møbler og andre tekstiler, kjøkkenutstyr og ventilasjonskanaler. 3. Plasser gulvpapp eller lignende i arbeidsområdet for å fange opp malingsflak. Bruk passende vernetøy. 4. Arbeid i ett rom av gangen. Rydd unna møbler, eller plasser dem midt i rommet og dekk dem til. Lukk alle dører, eller dekk til døråpninger til andre rom. 5. Barn, gravide og ammende bør ikke oppholde seg i arbeidsområdet før arbeidet er avsluttet og området er ryddet og vasket. 6. Bruk OSHA-godkjent støvfiltermaske eller støv- og åndedrettsvern. Kontroller at masken sitter korrekt. Ansiktshår kan føre til at masken ikke sitter tett nok. Bytt filter ofte. ENGANGSMASKER GIR IKKE TILSTREKKELIG BESKYTTELSE. 7. Bruk varmluftpistolen med forsiktighet. Hold varmluftpistolen i bevegelse hele tiden, og ikke rett den for lenge mot samme punkt. For høy temperatur skaper damp som kan bli pustet inn av brukeren. 9

10 NORSK 8. Hold mat og drikke unna arbeidsområdet. Vask hender, armer og ansikt og skyll munnen før du spiser eller drikker noe. Ikke røyk, tygg tyggegummi, bruk snus eller tyggetobakk i arbeidsområdet. 9. Tørk over gulvet i arbeidsområdet med en våt klut for å fjerne alle malingsflak og alt malingsstøv. Bruk en våt klut og tørk av vegger, vinduskarmer og andre flater hvor det kan ha lagt seg støv. Ikke bruk kost, tørr klut eller støvsuger. Bruk et rengjøringsmiddel med høyt fosfatinnhold eller trinatriumfosfat. 10. Legg malingsflak og -støv i doble plastposer, forsegl dem med tape eller poselukkere og avhend dem i samsvar med gjeldende regler. 11. Ta av deg vernetøyet og verneskoene inne på arbeidsområdet for å unngå at du tar med deg støv til andre rom. Vask arbeidstøyet for seg. Tørk av skoene med en våt klut, som vaskes sammen med arbeidstøyet. Vask kropp og hår grundig med såpe og vann. Demontering av varmevern Varmevernet kan fjernes når du arbeider på trange steder. OBS! Munnstykket er svært varmt! Det er fare for brannskader når varmevernet er demontert. Slå av verktøyet og la det kjøle seg ned før du demonterer eller monterer varmevernet. Du kan kjøre verktøyet uten varme for å kjøle det ned. Vri varmevernet mot klokken for å demontere, og med klokken for å montere. Plassering av verktøyet Når verktøyet skal kjøle seg ned, og når du trenger å ha begge hendene fri, kan enheten plasseres stående. Vær forsiktig når verktøyet er plassert stående. Munnstykket og varmluftstrømmen kan forårsake brannskader. Bruksområder Bokstavene ved eksemplene nedenfor svarer til illustrasjonene på utbrettsiden. Temperaturinnstillingene i eksemplene er kun ment som retningslinjer, og kan variere avhengig av materialer. Passende avstand mellom munnstykke og arbeidsemne er avhengig av det materialet som skal bearbeides. Prøv deg frem til du finner passende temperatur. Start med lav temperatur og øk den om nødvendig. Anbefalt tilbehør forenkler imidlertid arbeidet og gir deg et bedre sluttresultat. Vær forsiktig ved bytte av munnstykke fare for brannskader. Ikke berør munnstykket når det er varmt. La enheten kjøle seg ned. Bruk beskyttelseshansker. Varmluftpistolen har tre stillinger: I. Opptiningsstilling. Temperaturen er konstant 60 C. II. Liten luftmengde. Temperaturen kan reguleres mellom 60 og 650 C. III. Stor luftmengde. Temperaturen kan reguleres mellom 60 og 650 C. Temperaturen kan bare reguleres i stilling II og III. Malingsfjerning/oppmyking av lim Monter det brede munnstykket. Myk opp malingen med varmluft, og fjern den med en skrape. Ikke varm opp malingen for lenge, det gjør at den brennes og blir vanskeligere å fjerne. Hold skrapen skarp og ren. Mange typer lim, for eksempel de som brukes til klistermerker, blir mykere av varme, slik at sammenlimte gjenstander kan skilles fra hverandre eller overflødig lim kan fjernes. Bruk alltid glassbeskyttelsesmunnstykket. På uregelmessige flater kan malingen fjernes med en skrape og for eksempel en stålbørste. OBS! Fare for at glasset sprekker ved oppvarming av vindusrammer. Forming av plastrør Monter reflektormunnstykket. Fyll røret med sand, og tett igjen endene for å forhindre at det brettes. Varm røret jevnt ved å føre det frem og tilbake. Sveising av plast Monter reduksjonsmunnstykket og sveiseskoene. De gjenstandene som skal sveises sammen, må være av samme materiale som sveisetråden. Fugene må være rene og frie for fett. Varm sveiseskjøten til den blir klebrig. Vær oppmerksom på at temperaturforskjellen mellom klebrig og flytende plast er svært liten. Før inn sveisetråden og la den flyte inn i spalten og bygge en jevn sveisestreng. 10

11 Krymping NORSK Monter reduksjonsmunnstykket. Velg krympeslangens diameter avhengig av arbeidsemnet (for eksempel en kabelsko). Varm krympehylsen jevnt. Opptining av vannrør Vannledninger kan være vanskelig å skille fra gassledninger. GASSLEDNINGER MÅ IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VARMES. Monter reflektormunnstykket. Sett varmluftpistolen i opptiningsstilling. Varm den frosne delen fra endene mot midten. Vær svært forsiktig ved varming av plastrør og tilkoblinger, for å unngå skader. Myklodding For punktløsning brukes reduksjonsmunnstykket. For rørlodding brukes reflektormunnstykket. Hvis du bruker lodd uten flussmiddel, skal loddepasta påføres på loddestedet. Varm det området som skal loddes i sekunder, avhengig av materialet. Påfør loddet. Loddet skal smelte av arbeidsemnets varme. Fjern flussmiddelet når loddestedet har kjølt seg ned. VEDLIKEHOLD OBS! Trekk alltid ut støpselet før arbeid på verktøyet. Hold alltid verktøy og ventilasjonsåpninger rene for sikker og stabil drift. Hold verktøyet rent og i god stand for best ytelse og lengst mulig levetid. Kontroller ledning og verktøy før bruk. Kontroller at ingen deler mangler, er skadet eller slitt, samt at det ikke foreligger andre faktorer som kan påvirke situasjonen. Slå umiddelbart av verktøyet og trekk ut støpselet ved unormale lyder eller vibrasjoner. Få verktøyet kontrollert og reparert før du bruker det igjen. Fjern støv fra motorområdet med trykkluft eller støvsuger med jevne mellomrom. Hold verktøyet rent, tørt og fritt for olje og fett. Rengjør verktøyet med en klut fuktet med vann og et mildt rengjøringsmiddel. Enkelte rengjøringsmidler og løsemidler kan skade plast og isolerte deler. Ikke bruk bensin, terpentin, fortynnere, klorbaserte rengjøringsmidler, ammoniakk eller rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk. ADVARSEL! Ikke rengjør verktøyet med bensin, nafta, aceton, fortynner eller lignende svært flyktige midler det kan forårsake brann og/eller toksiske reaksjoner. Ikke senk verktøyet i væske eller la væske trenge inn i verktøyet fare for el-ulykker og personskade. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 11

12 POL SKI POLSKI INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj niniejszą instrukcję bezpieczeństwa. Zawsze używaj okularów ochronnych. Narzędzie może wprawić w ruch przedmioty, które mogą spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Podczas pracy używaj okularów ochronnych. Zwykłe okulary posiadają soczewki odporne tylko na wstrząsy. Przed użyciem przeczytaj niniejsze wskazówki. Podczas pracy z elektronarzędziem bądź przez cały czas ostrożny i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję. Zapoznaj się z wydajnością opalarki, ograniczeniami, ryzykiem i funkcjami. Unikaj niebezpiecznych warunków pracy. Nie używaj elektronarzędzia w pomieszczeniach wilgotnych ani mokrych. Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone. Nie używaj narzędzia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. Zapewnij czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Nie pracuj na śliskiej podłodze. Osoby przyglądające się pracy urządzenia powinny przebywać w bezpiecznej odległości. Upewnij się, że urządzenie jest niedostępne dla dzieci. Nie używaj urządzeń do innych celów niż zgodne z przeznaczeniem. Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań, rękawiczek, krawatów, naszyjników ani ozdób (pierścionków, zegarków). Mogą one utknąć w ruchomych częściach narzędzia. Używaj antypoślizgowego obuwia i ochraniaczy. Długie włosy powinny być związane. W trakcie pracy używaj maski z filtrem przeciwpyłowym. Przed regulacją, wymianą części, czyszczeniem i konserwacją wyciągnij kabel z gniazda. Unikaj niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed podłączeniem kabla zasilającego do gniazdka upewnij się, czy przełącznik jest ustawiony w pozycji wyłączonej. Upewnij się, że żadne narzędzia nie pozostały w opalarce, zanim ją uruchomisz. Nigdy nie pozostawiaj włączonej opalarki bez nadzoru. Wyłącz ją za pomocą przełącznika. Nie pochylaj się. Utrzymuj przez cały czas stabilną postawę, aby nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Używaj obuwia z gumową podeszwą, odpornego na oleje. Utrzymuj podłogę czystą od oleju, plam i odprysków. Starannie konserwuj narzędzie. Przechowuj narzędzie w czystości i dobrym stanie. Przestrzegaj instrukcji dotyczących smarowania i wymiany akcesoriów. Sprawdzaj, czy nie ma elementów uszkodzonych. Sprawdź, czy ruchome części są prawidłowo ustawione i poruszają się bez przeszkód. Sprawdź, czy wszystkie części są zamontowane we właściwy sposób i czy nie są uszkodzone. Zwróć również uwagę, czy nie istnieją inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na działanie narzędzia. Uszkodzone lub inne części muszą zostać naprawione lub wymienione przed użyciem opalarki. Urządzenie wyłączone głównym przełącznikiem i powieszone w niedostępnym miejscu jest bezpieczniejsze dla dzieci. Nie przechowuj klucza startowego z opalarką. Nigdy nie używaj narzędzia w przypadku zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Zachowuj szczególną ostrożność przy usuwaniu farb. Odpryski, resztki i opary farby mogą zawierać szkodliwy ołów. Możesz zmniejszyć stopień narażenia na te związki chemiczne poprzez utrzymanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu i używanie stosownego wyposażenia ochronnego, na przykład masek oddechowych filtrujących mikroskopijne fragmenty. Zawsze używaj rękawic i okularów ochronnych. Opalarka nagrzewa się podczas pracy. Nigdy nie używaj opalarki jako suszarki do włosów. Nigdy nie kieruj strumienia powietrza w stronę ludzi lub zwierząt. Nigdy nie używaj narzędzia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. Nigdy nie blokuj przepływy powietrza poprzez zatykanie albo blokowanie dyszy opalarki. Nigdy nie dotykaj żadnej powierzchni dyszą, jeśli opalarka jest włączona lub nie zdążyła ostygnąć. Utrzymuj uchwyty w czystości, suche i wolne od smaru i tłuszczu. Nie używaj urządzenia do innych celów niż zgodne z przeznaczeniem. Wieszaj zawsze opalarkę na przeznaczonym do tego uchwycie. Nigdy nie używaj narzędzia w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do dyszy opalarki. 12

13 POLSKI Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Sprawdzaj miejsce pracy. Sufit, ściany itp. mogą zawierać silnie łatwopalne materiały. Zawsze sprawdzaj, co znajduje się pod powierzchnią, zanim skierujesz na nią strumień gorącego powietrza. Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak: rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko wypadku zwiększa się, jeśli twoje ciało zostało uziemione. Przedmioty małe i/lub o nieregularnych kształtach powinny być zamocowane w imadle podczas ogrzewania. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe 230 V ~ 50 Hz Moc 2000 W Temperatura Wysoka: 650 C Niska: 60 C Przepływ powietrza l/min Masa 1,0 kg OPIS 1. Dysza 2. Ekran LCD 3. Regulator temperatury 4. Wlot powietrza 5. Przełącznik 6. Osłona termiczna Usuwanie farb OBSŁUGA OSTRZEŻENIE! Zachowuj szczególną ostrożność przy usuwaniu farb. Odpryski, resztki i opary farby mogą zawierać szkodliwy ołów. Farby wytworzone przed 1977 i powierzchnie malowane przed 1950 prawdopodobnie zawierają ołów. Usuwanie takiej farby może prowadzić do dostania się ołowiu do ust lub dróg oddechowych. Ołów, nawet w niskich stężeniach, może doprowadzić do nieodwracalnych urazów układu nerwowego. Dzieci i kobiety w ciąży są szczególnie podatne na działanie ołowiu. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy farba zawiera ołów. Zwróć się do odpowiedniego urzędu lub przedsiębiorstwa, aby uzyskać informacje o danej farbę. Farby zawierające ołów powinny być usuwane przez profesjonalistów. Nie usuwaj farb zawierających ołów za pomocą opalarki. Przy usuwaniu farb postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej. 1. Jeśli jest to możliwe pracuj na zewnątrz. Jeśli nie jest to możliwe, zadbaj o dobrą wentylację pomieszczenia, w którym pracujesz. Otwórz okna i umieść w jednym z nich wentylator wyciągowy. Upewnij się, że wentylator wydmuchuje powietrze z pomieszczenia. 2. Wynieś lub przykryj dywany, meble i inne tekstylia, wyposażenie kuchenne i kanały wentylacyjne. 3. Rozłóż na podłodze tekturę lub podobny materiał, aby spadały na nie płaty farby. Noś odpowiednią odzież ochronną. 4. Nie pracuj w wielu pomieszczeniach jednocześnie. Wynieś meble lub ustaw je w środku pokoju i przykryj. Zamknij wszystkie drzwi lub rozwieś materiał w futrynach do innych pomieszczeń. 13

14 POLSKI 5. Dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny przebywać w pomieszczeniu przed zakończeniem pracy i posprzątaniem miejsca pracy. 6. Używaj zatwierdzonych przez OSHA masek przeciwpyłowych i przeciwoparowych. Upewnij się, że maska jest poprawnie założona. Włosy mogą spowodować, że maska nie będzie ściśle przylegać. Często wymieniaj filtry. MASKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIE GWARANTUJĄ WYSTARCZAJĄCEJ OCHRONY. 7. Używaj opalarki ostrożnie. Poruszaj cały czas opalarką i nie kieruj strumienia zbyt długo w ten sam punkt. Za wysoka temperatura generuje opary, które mogą dostać się do układu oddechowego. 8. Trzymaj jedzenie i picie z dala od miejsca pracy. Myj ręce i twarz oraz płucz usta przed jedzeniem i piciem. Nie pal i nie żuj gumy ani tytoniu w miejscu pracy. 9. Oczyść podłogę w miejscu pracy na mokro, aby usunąć resztki farby i pył. Wyczyść ściany, ramy okienne i inne powierzchnie, w które mógł dostać się pył. Unikaj zamiatania, sprzątania na sucho i odkurzania. Użyj środków czyszczących o wysokiej zawartości fosforanów lub ortofosforanu. 10. Umieść resztki farby i pył w podwójnych workach plastikowych, zamknij je taśmą lub zwiąż i utylizuj według obowiązujących przepisów. 11. Ściągnij odzież i obuwie ochronne wewnątrz miejsca pracy, aby nie przenosić pyłu do innych pomieszczeń. Pierz elementy odzieży roboczej oddzielnie. Wyczyść obuwie wilgotną szmatką, która była prana razem z ubraniem roboczym. Dobrze umyj włosy i ciało wodą z mydłem. Demontaż osłony termicznej Osłona termiczna może być usunięta podczas prac w ciasnych pomieszczeniach. UWAGA! Dysza jest bardzo ciepła! Istnieje ryzyko poparzeń w przypadku zdemontowania osłony termicznej. Wyłącz opalarkę i pozwól jej ostygnąć przed montażem/demontażem osłony termicznej. Aby schłodzić narzędzie, możesz ją włączyć, nie używając gorącego powietrza. Odkręć osłonę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdemontować i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamontować. Przechowywanie narzędzia Kiedy urządzenie ma się chłodzić i kiedy potrzebujesz mieć obie ręce wolne, opalarka może być przechowywana w pozycji stojącej. Zachowaj wtedy szczególną ostrożność. Dysza i strumień gorącego powietrza mogą powodować poparzenia. Zakres użytkowania Podane temperatury są tylko orientacyjne i mogą się zmieniać w zależności od materiału. Odległość między dyszą a przedmiotem zależy od obrabianego materiału. Drogą eksperymentu wybierz właściwą temperaturę. Zacznij od niskiej temperatury i zwiększ ją w razie potrzeby. Zalecane akcesoria ułatwiają pracę i polepszają końcowy rezultat. Zachowaj ostrożność przy wymianie dyszy ryzyko poparzenia. Nie dotykaj gorącej dyszy. Pozwól jej się ochłodzić. Używaj rękawic ochronnych. Opalarka ma trzy tryby: I. Tryb rozmrażania. Temperatura utrzymywana jest na stałym poziomie 60 C. II. Niski przepływ powietrza. Temperatura jest regulowana w zakresie C. III. Wysoki przepływ powietrza. Temperatura jest regulowana w zakresie C. Temperatura może być regulowana wyłącznie w trybie II i III. Usuwanie farb / zmiękczanie kleju Zamontuj szeroką dyszę. Zmiękcz farbę gorącym powietrzem i usuń ją skrobaczką. Nie ogrzewaj farby zbyt długo, będzie trudniejsza w usunięciu. Zadbaj o ostrość i czystość skrobaczki. Wiele rodzajów kleju, np. na naklejkach, rozmiękcza się od ciepła tak, że przedmiot można odkleić lub usunąć nadmiar kleju. Zawsze używaj dyszy ochraniającej szkło. Na nierównych powierzchniach farba może być usuwana skrobaczką i stalową szczotką. UWAGA! Istnieje ryzyko pęknięcia szkła przy podgrzewaniu szyb. 14

15 Formowanie rur plastikowych POLSKI Zamontuj dyszę reflektorową. Wypełnij rurę piaskiem i zatkaj wlot i wylot rury, aby zapobiec odkształceniom. Ogrzej równo rurę, kierując strumień powietrza równomiernie na jej powierzchnię. Spawanie tworzyw sztucznych Zamontuj dyszę redukcyjną i stopkę do spawania. Przedmioty, które mają być zespawane, muszą być z tego samego tworzywa co pręt spawalniczy. Łącznik powinien być czysty i wolny od tłuszczu. Ogrzej spoinę, aż stanie się lepka. Zwróć uwagę, ze różnica temperatury między plastikiem lepkim a płynnym jest bardzo mała. Wprowadź pręt spawalniczy i stwórz jednolite spoiwo. Rury termokurczliwe Zamontuj dyszę redukcyjną. Wybierz średnicę rury w zależności od rodzaju materiału (np. złącze kabla). Równomiernie ogrzewaj materiał. Rozmrażanie rur z wodą Rurociąg może być trudny do odróżnienia od gazociągu. POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY OGRZEWAĆ RUR PRZEWODZĄCYCH GAZ. Zamontuj dyszę reflektorową. Ustaw opalarkę na tryb rozmrażania. Ogrzej zamarznięty fragment od jego końców do środka. Zachowuj ostrożność przy ogrzewaniu rur plastikowych i złączy, aby uniknąć uszkodzeń. Lutowanie miękkie Do lutowania punktowego używaj dyszy redukcyjnej. Dla lutowania rur używaj dyszy reflektorowej. Jeśli lutujesz bez użycia topnika, nałóż odpowiednią pastę na miejsce lutu. Ogrzewaj lutowane miejsce przez ok sekund, w zależności od materiału. Nałóż lut. Lut powinien stopić się od ciepła lutowanego przedmiotu. Usuń topnik po zastygnięciu lutu. KONSERWACJA UWAGA! Zawsze wyciągaj wtyczkę urządzenia przed wykonywaniem jakiejkolwiek czynności przy narzędziu. Pamiętaj, aby dla bezpiecznego i niezawodnego działania zawsze utrzymywać w czystości narzędzie, jak również otwory wentylacyjne. Przechowuj narzędzie w czystości i dobrym stanie, aby zapewnić dobrą efektywność i żywotność. Sprawdzaj stan kabla i narzędzia przed użyciem. Sprawdzaj, czy nie brakuje żadnej części, czy części nie są zużyte oraz uszkodzone w sposób utrudniający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Niezwłocznie wyłącz urządzenie i wyciągnij kabel z gniazdka, w przypadku gdy zauważysz dziwne dźwięki lub drgania. Przed ponownym użyciem zadbaj o przegląd i naprawę urządzenia. Często usuwaj pył z okolic silnika za pomocą sprężonego powietrza lub odkurzacza. Utrzymuj urządzenie w czystości, suche i wolne od smaru i tłuszczu. Czyść regularnie opalarkę wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym. Niektóre rozpuszczalniki i rozpuszczalniki mogą uszkodzić plastik i izolację. Nie używaj benzyny, terpentyny, rozcieńczalników, środków czyszczących z chlorem lub amoniakiem. OSTRZEŻENIE! Nie czyść narzędzia benzyną, naftą, acetonem, rozcieńczalnikami i podobnymi lotnymi środkami może to spowodować pożar i/lub toksyczną reakcję chemiczną. Nigdy nie zanurzaj narzędzia w cieczach i nie pozwól, aby ciecz dostała się do urządzenia ryzyko wypadku z udziałem elektryczności i obrażeń ciała. 15

16 POLSKI Z zastrzeżeniem prawa do błędów drukarskich i zmian konstrukcyjnych, które leżą poza naszą kontrolą. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Poland 16

17 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read the Operating Instructions carefully before use! Save these safety instructions. Always wear eye protection. The tool can eject objects that can cause permanent eye injuries. Always wear eye protection when working. Normal glasses only have shock-resistant lenses. Read these instructions before using the tool. Remember to use all necessary safety precautions and common sense when working with power tools. Read this handbook before using the tool. Familiarise yourself with the tool's capacity, limitations, risks and functions. Avoid dangerous operating conditions. Do not use power tools in damp or wet areas. Do not expose power tools to rain. Make sure the work area is well lit. Do not use power tools in the vicinity of flammable liquids or gases. Keep the work area clean and well lit. Never work on a slippery floor. Keep children and onlookers at a safe distance when using the tool. Keep the tool out of the reach of children. Use the tool only for its intended purpose. Wear appropriate clothing. Do not wear loose-fitting clothing, gloves, ties, necklaces or jewellery (rings, wristwatches). They can get caught in moving parts. Wear non-slip shoes and protection and tie up long hair. Wear a dust mask when working. Always disconnect the power cord from the mains power before replacing parts, cleaning the machine or carrying out adjustments or maintenance. Avoid accidental starting. Make sure the power switch is in the OFF position before plugging in the cord. Check that no other tools have been left on the tool when switching it on. Never leave the tool unattended when it is running. Switch it off with the switch. Do not overreach. Always maintain a firm footing and good balance. Wear oil-resistant shoes with rubber soles. Keep the floor free from oil, spillage and waste. Maintain the tool correctly. Keep the tool clean and in good condition. Follow the instructions for lubrication and replacement of accessories. Check for damaged parts. Make sure that moving parts are properly adjusted and do not jam and that no parts are incorrectly fitted or damaged. Check for other factors that could affect the operation of the power tool. Damaged parts, or any other parts, must be repaired or replaced before the tool is used. Make your workshop childproof with padlocks and master switches. Always remove starter keys. Never use the tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. Always be very careful when removing paint. Flaking paint, residue and fumes may contain lead, which is poisonous. You can reduce exposure to these chemicals by keeping the work area well ventilated and using approved safety equipment, such as a breathing mask that filters out microscopic particles. Always wear protective gloves and eye protection. The hot air gun gets very hot when in use. Never use the hot air gun as a hairdryer. Never point the air flow at people or animals. Never use it in the vicinity of flammable liquids or gases. Never block the air flow by covering or blocking the air nozzle. Never touch any surface with the nozzle when the hot air gun is running, or before it has cooled. Keep the handles clean, dry and free from oil and grease. Use the tool only for its intended purpose. Always place the tool in an upright position, or suspended in its hanger. Do not use the tool in damp or wet areas. Never stick any objects in the nozzle on the hot air gun. Store the machine in a dry and safe place, out of the reach of children. Check the work area. The ceiling and walls etc. can contain highly flammable material. Always check what is below the surface before applying heat. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded. Small and/or irregularly shaped objects must be secured in a vice or clamps when heated. 17

18 ENGLISH TECHNICAL DATA Rated voltage 230 V ~ 50 Hz Output power 2000 W Temperature High 650 C Low 60 C Airflow rate l/min Weight 1.0 kg DESCRIPTION 1. Nozzle 2. LCD character window 3. Temperature control 4. Air intake 5. Power switch 6. Heat guard Removing paint OPERATION WARNING! Always be very careful when removing paint. Flaking paint, residue and fumes may contain lead, which is poisonous. Paint manufactured before 1977 may contain lead. Paint applied before 1950 will in all probability contain lead. The removal of such paint can result in swallowing or inhalation of lead. Exposure to lead, even in low concentrations, can cause irreversible damage to the nervous system. Young children and foetuses are especially sensitive. Check whether the paint contains lead before starting. Your local health care authority or paint company can help you to get the paint analysed. Lead-based paint must only be removed by professional contractors. Do not use the hot air gun to remove lead-based paint. Follow the instructions below when removing paint. 1. If possible, place the workpiece outdoors. If this is not possible, keep the work area well ventilated. Open the windows and place an extractor fan in a window. Make sure the fan conveys the air from indoors to outdoors. 2. Remove or cover carpets, furniture and other fabrics, kitchen equipment and ventilation ducts. 3. Put floor paper down in the work area to catch flakes of paint. Wear suitable protective clothing. 4. Work in one room at a time. Move the furniture out or place it (covered) in the middle of the room. Close all doors, or hang up covers over door opening to other rooms. 5. Women who are pregnant or breast feeding and children should keep away from the work area until work has been completed and the area restored. 6. Wear an OSHA approved dust-filter or dust and fume-filter face mask. Check that the mask fits properly. Facial hair may prevent the mask from sealing correctly. Replace filters frequently. DISPOSABLE MASKS DO NOT PROVIDE ADEQUATE PROTECTION. 7. Use the hot air gun with care. Move the hot air gun continuously. Do not point it at the same spot for too long. Excessively high temperatures produce fumes which can be inhaled by the user. 8. Keep food and drink away from the work area. Wash your hands, arms and face, and rinse your mouth before eating or drinking. Do not smoke or chew chewing gum in the work area. 18

19 ENGLISH 9. Mop the floor in the work area to remove all residual paint and paint dust. Use a damp cloth to remove dust from the walls, window frames and other surfaces. Avoid brushing, dry wiping or vacuum cleaning. Use detergent with a high content of phosphate or trisodium phosphate. 10. Place flaking paint and dust in double plastic bags, seal with tape or bag sealers, and recycle in accordance with local regulations. 11. Remove protective clothing and shoes inside the work area to avoid spreading dust to other areas. Wash work clothes separately. Wipe shoes with a wet cloth, which should be washed with your work clothes. Wash your hair and body with plenty of soap and water. Removing the heat guard The heat guard can be removed for work in confined spaces. NOTE! The nozzle is very hot! Risk of burn injuries when the heat guard is removed. Switch off the tool and allow it to cool before removing or fitting the heat guard. You can run the tool without heat to cool it. Turn the heat guard anti-clockwise to remove, and clockwise to fit. Positioning the tool The tool can be placed in an upright position to cool and when you need to have both hands free. Always be careful near the upright tool. The nozzle and hot air flow can cause burn injuries. Uses The temperature settings in the example are only guidelines and can vary depending on the material. A suitable distance between the nozzle and workpiece depends on the material being treated. Practise until you find a suitable temperature. Start with a low temperature and increase if necessary. The recommended accessories simplify the work and produce better results. Always be careful when replacing the nozzle risk of burn injuries. Do not touch the nozzle when it is hot. Allow the tool to cool. Wear protective gloves. The hot air gun has three working modes: I. Thawing. The temperature is kept constant at 60 C. II. Low airflow. The temperature can be adjusted between C. III. High airflow. The temperature can be adjusted between C. The temperature can only be adjusted in working modes II and III. Paint removal/glue softening Fit the wide nozzle. Soften the paint with hot air and remove it with a scraper. Do not heat the paint for too long. This causes it to burn and makes it more difficult to remove. Keep the scraper sharp and clean. Many types of glue, e.g. on stickers, become softer when heated, allowing the glued objects to be separated or surplus glue removed. Always use the glass protector nozzle. Paint can be removed from irregular surfaces using a scraper or wire brush. NOTE! There is a risk of cracking the glass when heating window frames. Shaping plastic pipes Fit the reflector nozzle. Fill the pipe with sand and seal the ends to prevent it from bending. Heat the pipe evenly by moving it back and forth. Welding plastic Fit the reducer nozzle and welding cone. The objects to be welded together must be of the same material as the welding wire. The joint must be clean and free from grease. Heat the joint until it becomes tacky. Note that there is a very small difference in temperature between tacky and liquid plastic. Apply the welding wire and let it flow into the gap and form an even weld bead. Shrink fitting Fit the reducer nozzle. Select the diameter of the shrink hose in relation to the workpiece (e.g. a cable lug). Heat the shrink sleeve evenly. 19

20 Thawing water pipes ENGLISH It can be difficult to distinguish between water pipes and gas pipes. NEVER HEAT GAS PIPES IN ANY CIRCUMSTANCES. Fit the reflector nozzle. Set the hot air gun to the thawing mode. Heat the frozen section from the ends to the middle. Be very careful not to damage plastic pipes and connections when heating them. Soft soldering The reducer nozzle is used for spot soldering. The reflector nozzle is used for pipe soldering. If you are using solder without flux, solder paste must be applied at the soldering point. Heat the area to be soldered for seconds, depending on the material. Apply the solder. The solder should melt from the heat of the workpiece. Remove the flux when the joint has cooled. MAINTENANCE NOTE! Always disconnect the power cord from the mains power before working on the tool. Always keep the tool and vents clean to ensure safe and reliable operation. Keep the tool clean and in good condition for best performance and service life. Check the power cord and tool before use. Make sure that no parts are damaged, missing or worn. Check for other factors that could affect the operation of the power tool. Switch off and unplug immediately if you notice abnormal noise or abnormal vibrations. The tool must be inspected and repaired before using it again. Regularly remove dust from around the motor with compressed air or a vacuum cleaner. Keep the tool clean, dry and free from oil and grease. Clean the tool with a cloth moistened with water and mild detergent. Some detergents and solvents can damage plastic and insulated parts. Never use petrol, turps, thinner, chlorine-based detergent, ammonia or household detergent that contains ammonia. WARNING! Do not clean the tool with petrol, naphtha, acetone, thinner or other highly volatile agents this can cause fire and/or a toxic reaction. Never immerse the tool in liquid or allow liquid to enter the tool risk of electric shock and personal injury. Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. 20

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-156 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej User Instructions for Work Lamp 425-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare Bruksanvisning for vann-/smussutskiller Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Operating Instructions for Water/Dirt Separator 080-209 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator Bruksanvisning för luftsmörjare Bruksanvisning for luftsmører Instrukcja obsługi smarownicy powietrza Operating Instructions for Air Lubricator 080-205 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för dammsugare 12 V. Bruksanvisning for støvsuger 12 V. Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V

Bruksanvisning för dammsugare 12 V. Bruksanvisning for støvsuger 12 V. Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V Bruksanvisning för dammsugare 12 V Bruksanvisning for støvsuger 12 V Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V Operating instructions for Vacuum Cleaner, 12V 604-075 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 716-032 Bruksanvisning för tak till robotgräsklippare Bruksanvisning for tak til robotgressklipper Instrukcja użytkowania zadaszenia do kosiarki samojezdnej User Instructions for robot mower roof SE -

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Bruksanvisning för ljusslang LED Bruksanvisning for lysslange LED Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Operating instructions for LED rope lighting 946 487 / 946 488 / 946 489 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 604-172 Bruksanvisning för blixtlampa LED Bruksanvisning for varsellys LED Instrukcja obsługi lampy błyskowej LED User Instructions for flashing light LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick 422-981 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 427-605 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for arbeidslampe LED Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User Instructions for LED Work Lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-157 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley Bruksanvisning för kärra Bruksanvisning for tralle Instrukcja obsługi wózka User Instructions for Hand Trolley 271-010 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Bruksanvisning för insektsskrämma Bruksanvisning for insektjager Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Operating Instructions for Insect Repeller 717-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-396 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Bruksanvisning för solcellsbelysning Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Operating Instructions for Solar Cell Lamp 422-363 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki z 18 diodami LED Operating Instructions for Rechargeable Torch

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light Monteringsanvisning för plafond Monteringsanvisning for taklampe Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Ceiling Light 422-322 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster nstrukcja obsługi reflektora LED Operating nstructions for LED Floodlight 427-599 27.12.2010 Jula Postorder AB SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVSNNGAR

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe nstrukcja obsługi lampy roboczej Operating nstructions for Work Lamp 425-003 - 425-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED User Instructions for LED Strip, Extension 423-309 SV NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tapetserarbord. Bruksanvisning for tapetbord. Instrukcja montażu stołu do tapetowania. Operating instructions for Wallpaper Table

Bruksanvisning för tapetserarbord. Bruksanvisning for tapetbord. Instrukcja montażu stołu do tapetowania. Operating instructions for Wallpaper Table Bruksanvisning för tapetserarbord Bruksanvisning for tapetbord Instrukcja montażu stołu do tapetowania Operating instructions for Wallpaper Table 556-003 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för dammduk Bruksanvisning for damduk Instrukcja obsługi folii do oczek wodnych Operating Instructions for Pond Liner

Bruksanvisning för dammduk Bruksanvisning for damduk Instrukcja obsługi folii do oczek wodnych Operating Instructions for Pond Liner Bruksanvisning för dammduk Bruksanvisning for damduk Instrukcja obsługi folii do oczek wodnych Operating Instructions for Pond Liner 736-009 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 422-554 Bruksanvisning för flaggstångsslinga Bruksanvisning for flaggstangslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na maszt flagowy User instructions for flagpole string lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 423-340 Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadssett Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingsset Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight,

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales Bruksanvisning för köksvåg Bruksanvisning for kjøkkenvekt Instrukcja obsługi wagi kuchennej User Instructions for Kitchen Scales 821-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-472 Bruksanvisning för bälteskudde Bruksanvisning for beltepute Instrukcja obsługi siedzisko samochodowe User Instructions for child booster cushion SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

160-217. Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser

160-217. Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser 160-217 Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 9-09 9- Bruksanvisning för adapter vattentemperaturgivare Bruksanvisning for adapter til vanntemperaturmåler Instrukcja obsługi przejściówki do czujnika temperatury wody User instructions for Adapter Water

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V 937-142 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bob. Bruksanvisning for rattkjelke. Instrukcja obsługi sanek. Operating Instructions for Bobsleigh

Bruksanvisning för bob. Bruksanvisning for rattkjelke. Instrukcja obsługi sanek. Operating Instructions for Bobsleigh Bruksanvisning för bob Bruksanvisning for rattkjelke Instrukcja obsługi sanek Operating Instructions for Bobsleigh 799-077 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Monteringsanvisning för utomhusbelysning Monteringsanvisning for utendørsbelysning Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Installation Instructions for Outdoor Light 422-345 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för butangasbrännare. Bruksanvisning for butangassbrenner. Instrukcja obsługi palnika butanowego

Bruksanvisning för butangasbrännare. Bruksanvisning for butangassbrenner. Instrukcja obsługi palnika butanowego Bruksanvisning för butangasbrännare Bruksanvisning for butangassbrenner Instrukcja obsługi palnika butanowego Operating Instructions for Butane Gas Torch 1-010 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W Monteringsanvisning för strålkastare 30 W Monteringsanvisning for lyskaster 30 W Instrukcja montażu reflektora 30 W Assembly Instructions for Floodlight 30 W 427-601 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa 16 W. Bruksanvisning for arbeidslampe 16 W. Instrukcja obsługi lampy roboczej 16 W

Bruksanvisning för arbetslampa 16 W. Bruksanvisning for arbeidslampe 16 W. Instrukcja obsługi lampy roboczej 16 W Bruksanvisning för arbetslampa 16 W Bruksanvisning for arbeidslampe 16 W Instrukcja obsługi lampy roboczej 16 W Operating Instructions for Work Lamp 16 W 425-060 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 425-420 Bruksanvisning för batteridriven ljusslinga Bruksanvisning for batteridrevet lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na baterie Operating instructions for battery-powered string light

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W 424-055 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Instrukcja obsługi wózka narzędziowego i szafki górnej do wózka narzędziowego User

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED Monteringsanvisning för LED-spotlight Monteringsanvisning for LED-spotlys Instrukcja montażu lampy punktowej LED Installation Instructions for LED Spotlight 423-282 / 423-283 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego Bruksanvisning för universal bilhållare Bruksanvisning for universal bilholder Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego User Instructions for Universal Car Holder 934-012 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp 423-481 Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 033-191 Bruksanvisning för oljefilteravdragare Bruksanvisning for oljefilteravdrager Instrukcja obsługi klucza do filtra oleju User instructions for oil filter puller SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov..

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. 000-08 Bordslampa Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. Bordlampe Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs Bruksanvisning för LED-disk Bruksanvisning for LED-plate Instrukcja obsługi dysku LED Operating Instructions for LED Discs 420-049 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterivärmda handskar. Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker. Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie

Bruksanvisning för batterivärmda handskar. Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker. Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie Bruksanvisning för batterivärmda handskar Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie User Instructions for Battery Heated Gloves 9-07 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo