NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI"

Transkrypt

1 NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

2 System wizualizacji asix asix jest programowym pakietem projektowania i realizacji systemów nadzoru komputerowego dla procesów przemysłowych, linii technologicznych, maszyn i urządzeń, monitorowanych i sterowanych w oparciu o programowalne sterowniki i inne systemy pomiarowo kontrolne. System asix został z powodzeniem zastosowany w wielu bardzo wymagających dziedzinach: energetyce (kotły, turbiny); przemyśle cementowym (młyny); górnictwie (ciągi transportowe); przemyśle metalurgicznym (prasy); przemyśle motoryzacyjnym; przemyśle spożywczym (mleczarstwo, przemysł mięsny, cukierniczy); telemetrii (gaz, woda). asix należy do klasy oprogramowania Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) i realizuje szeroko pojęte funkcje zbierania danych procesowych, przetwarzania i wizualizacji, sterowania bezpośredniego i nadrzędnego, alarmowania i rejestracji zdarzeń, archiwizacji danych, sporządzania trendów, generowania raportów, analizy danych, udostępniania informacji o procesie w sieciach komputerowych. Systemy asix mogą być eksploatowane zarówno na autonomicznych stacjach operatorskich, jak i wielokomputerowych konfiguracjach stanowisk dyspozytorskich typowo instalowanych w centralnych nastawniach. Praca w sieciach lokalnych i rozległych to standardowe cechy systemu asix. Zdolność pracy na łączach modemowych komutowanych i dzierżawionych oraz na łączach bezprzewodowych (radiowych, GPRS) stanowi podstawę do realizacji systemów telemetrii i telesterowania. Technika klient serwer wymiany danych pomiędzy stacjami komputerowymi w sieciach gwarantuje efektywną komunikację konieczną w systemach nadzoru produkcji. asix jest systemem wizualizacji dla środowiska operacyjnego MS Windows NT/2000/XP. Otwartość systemu asix potwierdza obsługa interfejsów OPC (OLE for Process Control), DDE, OLE Automation, OLE DB,.NET oraz możliwość pracy w Internecie i sieciach rozległych (TAPI). Dzięki otwartości dane o procesie mogą na wiele sposobów znaleźć się w oknie przeglądarki internetowej, arkuszu kalkulacyjnym, bazie danych, czy w dowolnej aplikacji użytkownika - na tym samym komputerze lub na stacji komputerowej w sieci. asix pozostaje systemem otwartym na nowe idee! Skalowalność asix a zapewnia tworzenie aplikacji na miarę od lokalnych stacji operatorskich dla kilkunastu punktów pomiarowych do wielostanowiskowych instalacji sieciowych z wieloma tysiącami zmiennych. Dostępne są pakiety dla 32, 64, 128, 256, 1024 zmiennych oraz bez ograniczeń na liczbę zmiennych. W każdym pakiecie konstruktor aplikacji, Edytor Bazy Zmiennych, moduł trendów, moduł skryptów. 2 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

3 asix przekracza funkcjonalne i techniczne granice Edytor Bazy Zmiennych jest przyjaznym i intuicyjnym Nnarzędziem, które to pozwala na tworzenie bbazy Zzmiennych ( co jest wygodne dla aplikacji o ograniczonej liczbie zmiennych procesowych) oraz na pielęgnację, edycjębazy już istniejącej bazy poprzez: wprowadzanie nowych zmiennych, zmianę parametrówatrybutów produktywność zmiennych konstruowania już istniejących aplikacji i dzięki usuwanie parametryzacji zmiennych niepo- obiek- Zwiększona tów z trzebnychoraz. Bazy Zmiennych oraz interaktywnemu parametryzowaniu w trybie on-line Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, żek Edytor umożliwia wykonywanie zmian w aplikacji Bazie Zmiennych wbudowany w czasie w każdym pracy pakiecie aplikacji run-time i z drobnymi wyjątka- Konstruktor mi, każda wprowadzona zmiana wykonana na Bazie Zmiennych w czasie pracy Bogata aplikacji biblioteka jest zauważonanatychmiast symboli technologicznych uwzględniana z wbudowanym przez system edytorem asix bez konieczności zatrzymywania i restartowania aplikacji. Tak więc można na przykład Rejestracja - nie przebiegów zaburzając ciągłości zmiennych funkcjonowania z sekundową rozdzielczością aplikacji - w dowolnymw archiwach dobowych, rozszerzyć miesięcznych Bazę Zmiennych lub rocznych o Zmiennanowy punkt pomiarowy, momencie udostępnić go do wizualizacji, dołączyć do biegnącej archiwizacji, pokazać na Automatyczna trendach czy uwzględnić kompresja w archiwum definicji raportu. danych jest dodana do listy zmiennych aplikacji i może być używana przez obiekty aplikacji. Zmiany są aktualizowane Wykresy bieżące, on-line historyczne w wykonywanej i wzorcowe aplikacji z dynamiczną wszystkich parametryzacją systemu. i skalowaniem Parametryzacja aplikacji wprost z Bazy Zmiennych jest te- komputeracraz znacznie ułatwiona dzięki Edytorowi Bazy Zmiennych. Moduł skryptowania w technologii Active X Scripting Edytor Bazy Zmiennych umożliwia: Długookresowy dziennik alarmów i zdarzeń ograniczony jedynie pojemnością założenie nowej dysku Bazy Zmiennych przeglądanie zmiennych zawartych w Bazie Zmiennych Wbudowany edycję atrybutów generator dowolnej raportów zmiennej definiowanych w efektywnym języku dodanie wyrażeń nowej i formatów zmiennej usunięcie zmiennej Automatyczna archiwizacja alarmów i danych na rezerwowych dyskach stałych zmiennej lub jest wymiennych ułatwiona (tworzenie poprzez funkcje kopii bezpieczeństwa) wyszukiwania oraz fil- Selekcja trowania. Deklarowanie atrybutów archiwizacji i funkcji przeliczających wspomagają Dwukierunkowy dedykowane dostęp okna do relacyjnych dialogowe. baz danych Edytor Moduł pozwala receptur także i na: rejestracji zdarzeniowej danych NOWOŚĆ asix4 wyłączenie zmiennej lub grupy zmiennych z obsługi przez moduł komunikacji ASMEN moduł lubi archiwizacji projektowania, ASPAD wyświetlania oraz drukowania trendów Wbudowany podgląd bieżących wartości zmiennych Moduł import pomocy danych kontekstowej do Bazy Zmiennych z arkusza kalkulacyjnego Excel Możliwość Pozwala pracy on w na konfiguracjach wygenerowanie wielomonitorowych bazy ze źródła danych BDE/ODBC (np. arkusza EXCEL) oraz do wykonywania na niej operacji takich jak generowanie domyślnego serwer danych zestawu bieżących zmiennych i archiwalnych oraz generowanie oparty na plików technice z definicjami serwer-klient zmien- Sieciowy nych aplikacji systemu asix. System otwarty: dostęp do danych bieżących i archiwalnych w oparciu o protokoły OPC, OLE DB, OLE Automation, DDE, serwery.net, Web Services Wbudowany tryb pracy w gorącej rezerwie podnoszący niezawodność stacji operatorskich Możliwość tworzenia systemów w oparciu o sieci LAN, WAN, Internet, łącza modemowe i systemy łączności bezprzewodowej (radiolinie, GPRS) Portal informacji procesowych NOWOŚĆ asix4 Wizualizacja w Internecie NOWOŚĆ asix4 Aplikacje wielojęzyczne z przełączaniem języka operatora w trakcie pracy NOWOŚĆ asix4 Kontrola dostępu do funkcji systemu poprzez system haseł i bazę użytkowników asix 4 3

4 Baza Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych, zmiany on-line Fundamentem, na którym opiera się konstruowanie aplikacji asix, jest Baza Zmiennych stanowiąca podstawowe repozytorium całości informacji o wszystkich zmiennych projektowanego systemu wizualizacji. Każdej zmiennej identyfikowanej poprzez unikalną Nazwę odpowiada jeden rekord w Bazie Zmiennych; pola tego rekordu zawierają wartości tzw. atrybutów zmiennej. Lista atrybutów zawiera pozycje obligatoryjne takie jak: opis zmiennej, jednostkę, limity pomiarowe, nazwę kanału komunikacji z obiektem, deklarację sposobu przetwarzania przy pobieraniu ze sterownika, parametry archiwizacji, format, jak i pozycje opcjonalne typu: aliasy nazwy zmiennej, dane montażowe i wiele innych, które można zdefiniować indywidualnie dla każdego projektu. Edytor Bazy Zmiennych jest przyjaznym i intuicyjnym narzędziem, które pozwala na tworzenie Bazy Zmiennych oraz na pielęgnację istniejącej bazy poprzez: wprowadzanie nowych zmiennych, zmianę ich atrybutów i usuwanie zmiennych niepotrzebnych. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że Edytor umożliwia wykonywanie zmian w Bazie Zmiennych w czasie pracy aplikacji i z drobnymi wyjątkami, każda wprowadzona zmiana jest natychmiast uwzględniana przez system asix bez konieczności zatrzymywania i restartowania aplikacji. Tak więc można na przykład nie zaburzając ciągłości funkcjonowania aplikacji w dowolnym momencie rozszerzyć Bazę Zmiennych o nowy punkt pomiarowy, udostępnić go do wizualizacji, dołączyć do biegnącej archiwizacji, pokazać na trendach, czy uwzględnić w definicji raportu. Zmiany są aktualizowane on-line w wykonywanej aplikacji na wszystkich komputerach systemu wizualizacji w obrębie sieci komputerowej. Edytor Bazy Zmiennych umożliwia: założenie nowej Bazy Zmiennych; przeglądanie zmiennych zawartych w Bazie Zmiennych; edycję atrybutów dowolnej zmiennej; dodanie nowej zmiennej; usunięcie zmiennej. Programy wchodzące w skład systemu asix pobierają z bazy zmiennych wartości atrybutów w trakcie wyświetlania masek technologicznych. Lista atrybutów zmiennych jest zawarta w pliku schematu Bazy Zmiennych. Lista ta może być rozszerzana i indywidualnie dostosowywana pod kątem danej aplikacji. Baza Zmiennych zapewnia możliwość pogrupowania zmiennych w zestawy, nadania im unikalnych nazw oraz ułożenia w hierarchiczną strukturę drzewa odzwierciedlającą np.: strukturę procesu przemysłowego, działu firmy lub całego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie zestawów zmiennych czyni Bazę Zmiennych przejrzystą nawet w przypadku bardzo dużych projektów, co znakomicie ułatwia tworzenie i pielęgnację aplikacji. Do tworzenia i zarządzania Bazą Zmiennych służy Edytor Bazy Zmiennych. Selekcja zmiennej jest ułatwiona poprzez funkcje wyszukiwania oraz filtrowania. Deklarowanie atrybutów archiwizacji i funkcji przeliczających wspomagają dedykowane okna dialogowe. Edytor pozwala także na: wyłączenie zmiennej lub grupy zmiennych z obsługi przez moduł komunikacji lub archiwizacji; podgląd bieżących wartości zmiennych; import danych do Bazy Zmiennych z arkusza kalkulacyjnego Excel. 4 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

5 Konstruowanie Aplikacji Wizualizacja Tworzenie aplikacji w systemie asix odbywa się za pomocą KONSTRUK- TORA modułu zawierającego edytory: tekstów, obiektów oraz symboli graficznych (map bitowych), obecnego w każdej konfiguracji pakietu asix, niezależnie od wielkości licencji, bez żadnych dodatkowych kosztów. KONSTRUKTOR pozwala utworzyć, sparametryzować i uruchomić aplikację. W procesie wizualizacji wykorzystywane są tzw. obiekty. Są to elementy aplikacji, które mogą zmieniać swoje atrybuty (np. wygląd, kolor, wartość,...) w następstwie zmian w procesie technologicznym. Parametryzacji obiektów dokonuje się w oparciu o okna dialogowe z polami parametrów wypełnianymi w większości automatycznie z Bazy Zmiennych zgodnie ze słowem kluczowym jakim jest Nazwa zmiennej. Parametryzacja polega na: przygotowaniu Bazy Zmiennych zawierającej informację o zmiennych procesowych; wpisaniu nazwy zmiennej do pola Dana Pomiarowa w deklaracji uaktywnianego obiektu, co wystarcza, żeby pozostałe dynamiczne pola zostały automatycznie wypełnione w oparciu o zawartość Bazy Zmiennych. asix oferuje bogatą bibliotekę obiektów statycznych oraz dynamicznych, których atrybuty są dynamicznie kontrolowane przez wartości zmiennych procesowych. Biblioteka systemu zawiera obiekty statyczne takie jak: linia, wielolinia, tekst, prostokąt, elipsa, obrazek, ich odpowiedniki dynamiczne: linie, wielolinie, teksty, prostokąty, elipsy, obrazki oraz obiekty złożone, np.: liczba, wykres, słupek, przycisk, napęd, suwak, okno alarmów, trend, raport. Atrybuty, które określają dynamiczne zachowanie się obiektów obejmują kolor, wielkość, położenie, wartość, styl, prezentację graficzną, itp. Obiekty statyczne tworzą schematy technologii stanowiące plan odniesienia dla wyświetlanych wartości zmiennych procesowych. Budowa systemu wizualizacji polega na zobrazowaniu stanu procesu w wielu oknach różnej wielkości i o różnym położeniu, z których komponuje się spójną całość za pośrednictwem akcji sterujących ich wyświetlanie. Deklarowanie obiektów nie nastręcza żadnych trudności i jest bardzo efektywne dzięki wielofunkcyjnemu edytorowi obiektów. Edytor ułatwia lokalizację obiektów w oknach, pozwala manipulować nimi oraz tworzyć okna procesu, tzw. maski, ilustrujące graficznie technologię wraz z pomiarami i elementami sterowania. Po zadeklarowaniu parametrów obiektów natychmiast można ocenić rezultat parametryzacji na ekranie. Wbudowana w systemie symulacja danych procesowych pozwala bez podłączenia komputera do sterownika obserwować dynamiczne funkcjonowanie zaprojektowanych masek. Konstruowanie schematu procesu polega na umieszczaniu wybranych obiektów w zadeklarowanym oknie ekranu i precyzowaniu parametrów, które decydują dynamicznie o wyglądzie obiektów. Na przykład, obiekt typu liczba wyświetla wartość zadeklarowanej zmiennej procesowej, przy czym możliwy jest wybór czcionki w jakiej wartość zostanie wyświetlona (tzn. wielkość, styl), kolor liczby i jej tła - zależnie od podzakresu, do którego należy aktualna wartość. Parametry wizualizacji: KONSTRUKTOR może być eksploatowany bezpośrednio na stacji operatorskiej albo na dedykowanej stacji inżynierskiej, która zdalnie poprzez sieć komputerową oddziaływuje na aplikacje wykonywane na stacjach operatorskich. liczba obiektów w oknie nielimitowana*; liczba okien aplikacji nielimitowana*; ilość typów obiektów ; szybkość odświeżania stanu obiektów << 1s ; liczba dostarczanych typów czcionek: czcionek asix`a + wszystkie czcionki systemowe; liczba dostarczanych symboli > * nielimitowana - oznacza ograniczona jedynie wielkością pamięci operacyjnej i dyskowej KONSTRUKTOR umożliwia interaktywne parametryzowanie aplikacji także w trakcie bieżącej eksploatacji systemu na obiekcie. Zalety takiego podejścia docenią szczególnie projektanci systemu podczas rozruchu oraz użytkownicy podczas eksploatacji. Parametryzacja wybranego okna wizualizacji zostanie natychmiast uwidoczniona w systemie po zamknięciu edycji tego okna w module KONSTRUKTORA, bez dodatkowej kompilacji. Selektywna parametryzacja prowadzona na odrębnej stacji inżynierskiej natychmiast zostanie odzwierciedlona na stacjach operatorskich połączonych siecią komputerową. asix 4 5

6 Sterowanie Wykresy bieżące i historyczne Obiekty nie tylko ilustrują bieżący stan procesu, ale mogą też służyć do jego zmiany poprzez ustawienie wartości zmiennej procesowej w sterowniku. W takim przypadku akcja operatora polegająca na wprowadzeniu wartości w polu obiektu, czy np. wyselekcjonowaniu obiektu powoduje wysłanie określonej wartości (komendy) do sterownika, wprost lub po dodatkowym potwierdzeniu. Obiektami o szczególnym znaczeniu użytkowym są wykresy czasowe przebiegów zmiennych procesowych. Podstawowym parametrem specyfikowanym dla wykresu jest jego okno na ekranie oraz początkowy zakres osi czasu i osi wartości. Podczas pracy systemu wyświetlany horyzont czasowy przebiegu i podzakres wartości mogą być dynamicznie skalowane tzw. operacjami zoom. Możliwe jest przeglądanie przebiegu operacjami przesuwania horyzontu w przód i w tył osi czasu. Na wykresie mogą być również wyświetlane wykresy historyczne, nałożone na przebiegi bieżące np. w celu ich porównania. W tym ostatnim przypadku przebieg historyczny jest odtwarzany w tempie zmian w czasie przebiegu bieżącego. Specjalnym rodzajem wykresów są też krzywe wzorcowe, tj. przebiegi zadane w postaci tablicy wartości, określające wymagany reżimem technologicznym charakter zmian w czasie określonej zmiennej procesowej. Krzywe wzorcowe są szczególnie pomocne podczas rozruchu i odstawiania maszyn i urządzeń. Operacja wysłania danych może np. powodować uruchomienie określonych napędów lub zmianę nastaw regulatorów. Operacje wysyłania danych mogą być wykonywane w dwóch krokach z tzw. potwierdzeniem, mogą również być chronione hasłem. Parametry wykresów: liczba przebiegów na jednym wykresie do 16; wykresy liniowe, schodkowe, słupkowe, zdarzeniowe; dynamiczne komponowanie przebiegów na wykresie; nakładanie przebiegów bieżących, archiwalnych oraz wzorcowych; dynamiczne skalowanie osi czasu i osi wartości. 6 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

7 Trendy Ważnym narzędziem analizy danych w systemach wizualizacji są trendy. Pozwalają one na wyświetlanie, przeglądanie i drukowanie przebiegów czasowych wybranych zestawów zmiennych i służą do przygotowania swego rodzaju raportów graficznych pracy obiektu. Trendy mogą być eksploatowane jako integralna część systemu wizualizacji lub samodzielny program, z dostępem do archiwum danych asix a, na komputerze lokalnym lub zdalnie poprzez sieć. Pełne możliwości modułu AsTrend wykorzystuje się w trybie stosowanym głównie w celu analizy pracy instalacji. Użytkownik może interaktywnie skonfigurować dowolny zestaw interesujących go przebiegów zmiennych wybierając w prosty i intuicyjny sposób zmienne z listy podpowiadanej w oknie wyboru. Zbiór zmiennych procesowych w Bazie Zmiennych jest uporządkowany w hierarchiczną strukturę drzewa według czytelnego kryterium klasyfikacji przyjętego przez projektanta systemu, np. w rozbiciu na instalacje technologiczne obiektu. Nawet przy sporadycznym korzystaniu z systemu użytkownik łatwo porusza się w Bazie Zmiennych i szybko wyszukuje interesujące go wielkości, bez względu na to jak duży obiekt czy instalacja jest objęta zasięgiem działania systemu. Nowatorska metoda przeglądania przebiegów Moduł AsTrend umożliwia szybkie lokalizowanie interesujących fragmentów przebiegów dzięki nowatorskiej, inteligentnej metodzie przeglądania, która komponuje przebiegi w oparciu o zapamiętane w archiwum średnie danej zmiennej (np. 1-godzinne czy 5-minutowe) jeśli przeglądanie dotyczy długiego horyzontu, np. wielu tygodni, a po zlokalizowaniu interesującego wąskiego przedziału czasowego pozwala przywołać przebieg z pełną rozdzielczością (np. 1-sekundową). Dzięki temu czas wyświetlania trendu jest równie krótki dla horyzontu wielotygodniowego jak i kilkugodzinnego. Nawet w przypadku braku średnich w archiwum trendy aproksymują w locie obwiednię przebiegu, aby zminimalizować liczbę punktów wyświetlanych na wykresie w przypadku długiego horyzontu czasu, a tym samym skrócić czas wyświetlenia do kilku kilkunastu sekund bez istotnego ograniczenia informacji o danych. Indywidualne skalowanie zakresów zmienności przebiegów Analiza przebiegów różnych wielkości fizycznych na tym samym wykresie jest ułatwiona w trybie osi procentowej, z możliwością indywidualnego interaktywnego skalowania zakresu zmian wielkości, dzięki czemu przebiegi można swobodnie rozsuwać względem siebie ułatwiając ocenę wzajemnych zależności. Cechy te uzupełniają takie funkcje jak: linia odczytu wartości, operacje płynnego powiększania / pomniejszania wybranego fragmentu przebiegu (także tylko w jednej wybranej osi), eksport wartości przebiegu do tablicy i np. arkusza Excel dla dalszej analizy, wydruk na drukarce, bogata legenda opisująca parametry przebiegów (takie jak zakres zmienności czy lokalne minimum i maksimum). Jako część wizualizacji procesu trendy mogą być zdefiniowane a priori przez projektanta i wywoływane w oknie ekranu dla prezentacji wykresów czasowych wspomagając prowadzenie procesu. W tym trybie funkcje operowania na przebiegach mogą być zawężane do pewnego podzbioru wybranego przez inżyniera systemu, mając na względzie wygodę operatora i prostotę obsługi. asix 4 7

8 Archiwizacja System alarmów Siła systemów nadzoru komputerowego zależy od możliwości rejestrowania przebiegów zmiennych procesowych oraz zdarzeń i sytuacji alarmowych w długoterminowym archiwum w pamięci dyskowej. Moduł archiwizatora systemu asix automatycznie organizuje optymalną rejestrację zmiennych procesowych, które zostały zadeklarowane w Bazie Zmiennych do archiwizacji. Rejestracja odbywa się w plikach cyklicznych za zadany okres (np. kilku godzin, dni) lub w archiwum długoterminowym, podzielonym na pliki dobowe, miesięczne lub roczne. W tym drugim przypadku pojemność archiwum dostępnego on-line na komputerze operatora lub dyspozytora procesu jest ograniczona jedynie wielkością jego dysku. Archiwizacja danych może być także prowadzona w relacyjnej bazie danych SQL w tym przypadku możliwe jest wsteczne uzupełnianie danych historycznych wymagane np.: w systemach dyspozytorskich ze zbieraniem danych na łączach modemowych, w paczkach za określony przedział czasu; w komunikacji z urządzeniami umożliwiającymi buforowanie danych pomiarowych, po przerwie spowodowanej brakiem komunikacji. Ważnym zadaniem systemów komputerowego nadzoru jest sygnalizowanie operatorowi sytuacji alarmowych oraz zdarzeń zachodzących w procesie. W systemie asix alarmy sygnalizowane są w specjalnych oknach alarmów aktywnych i alarmów historycznych oraz rejestrowane w dyskowym dzienniku alarmów. Okno alarmów aktywnych wyświetla w chronologicznej kolejności teksty alarmów, które pojawiły się i jeszcze nie zanikły. Okno to pozwala szybko sygnalizować stany procesu wymagające reakcji operatora. Alarmy aktywne są rejestrowane w pamięci komputera praktycznie bez ograniczeń. W systemie asix mogą być kontrolowane przypadki częstego pojawiania się tych samych alarmów, dzięki wprowadzeniu możliwości filtrowania alarmów krótkotrwałych w czasie bądź występujących zbyt często w jednostce czasu, oraz przenoszenia wybranych alarmów na tymczasową listę alarmów wykluczonych. Możliwości archiwizacji poszerza tryb archiwizacji warunkowej, w którym dane są rejestrowane tylko wtedy, gdy spełniony jest zadany warunek logiczny. Archiwizacja warunkowa pozwala rejestrować jedynie istotne fragmenty przebiegów zmiennych. Archiwa systemu asix mogą być przetwarzane (także off-line) przy pomocy standardowego oprogramowania, gdyż możliwy jest do nich dostęp wg interfejsu OLE DB i ADO. Parametry archiwizacji: nielimitowana liczba zmiennych rejestrowanych; maksymalna częstotliwość próbkowania = 1 sek; przyrosty archiwum 1 do 9 bajtów/daną (dla archiwum cyklicznego i długoterminowego); kompresja danych; pomijanie nieistotnych zmian wartości (tzw. strefa nieczułości); typy danych archiwalnych: bajt, pojedyncze/podwójne słowo, zmienny przecinek; automatyczne zarządzanie biblioteką archiwum. System umożliwia zrzut archiwum na dyski wymienne (lub dysk serwera sieci) w celu udokumentowania pracy obiektu i do późniejszych analiz. Wartym podkreślenia jest fakt rejestrowania w systemie asix przebiegów zmiennych z sekundową częstością próbkowania, co jest możliwe dzięki efektywnym mechanizmom buforowania zapisów, specyficznej strukturze plików archiwalnych oraz stosowanym technikom kompresji danych on-line. Lista zmiennych archiwizowanych oraz częstotliwość próbkowania mogą być dynamicznie zmieniane w trakcie eksploatacji systemu. W przeciwieństwie do innych systemów, asix nie ogranicza a priori rodzaju i ilości informacji zbieranej na dysku. Narzędzia przetwarzania danych mogą więc post factum wyliczać różne wielkości charakterystyczne na podstawie zarejestrowanych pełnych przebiegów. Mogą to być nie tylko typowe wartości średnie. Archiwizacja prowadzona w systemie asix efektywnymi metodami pozwala na tej samej stacji komputerowej prowadzić wizualizację, sterowanie procesem i generowanie raportów, nawet dla dużej liczby zmiennych. Dostęp do przebiegów archiwalnych jest bardzo szybki, co szczególnie docenia operator wyświetlający trendy sygnałów. Alarmy są także odnotowywane w oknie alarmów historycznych, które zawiera wszystkie alarmy i zdarzenia, jakie pojawiły się podczas eksploatacji systemu, z odnotowaniem czasu pojawienia i zaniku, statusu potwierdzenia przez operatora oraz opcjonalnie wartości wybranej zmiennej procesowej. Dziennik alarmów historycznych jest prowadzony w pamięci dyskowej w plikach dobowych i jego pojemność jest ograniczona tylko wielkością tej pamięci. Zrzut dziennika na inny nośnik pozwala prowadzić daleko idące analizy sytuacji awaryjnych. Operowanie na alarmach jest ułatwione poprzez możliwość ich selektywnego wyszukiwania wg tekstu, przynależności do wyróżnionych grup technologicznych, czy ograniczania selekcji do określonego przedziału czasowego. Wyspecyfikowane komunikaty alarmowe mogą być na bieżąco lub off-line drukowane. System asix realizuje kilka strategii rozpoznawania alarmów. Strategia bitowa polega na przyporządkowaniu alarmów do bitów bloku danych w pamięci sterownika, odczytywanego cyklicznie przez komputer nadzoru. Sterownik aktywnie rozpoznaje stany awaryjne i zdarzenia i odnotowuje je przez ustawienie lub skasowanie odpowiedniego bitu. Strategia limitów jest realizowana bezpośrednio przez program systemu asix, który porównuje bieżące wartości zadeklarowanych zmiennych procesowych z zadanymi ograniczeniami i generuje alarmy w przypadku wykrycia przekroczeń. Strategia aktywna bazuje na otrzymywaniu ze sterownika uporządkowanej kolejki numerów alarmów rozpoznanych przez sterownik, opcjonalnie ze znacznikiem czasu. 8 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

9 Raporter W pracy sieciowej wielu stanowisk operatorskich system alarmów charakteryzuje się następującymi cechami: synchroniczną obsługą alarmów na połączonych stacjach operatorskich; automatycznym uzupełnianiem archiwum alarmów podczas restartu stanowiska; automatycznym uzgadnianiem konfiguracji systemu alarmów; możliwością przeglądania alarmów z wielu instalacji serwerów w tzw. trybie kontrolnym. Rozbudowana obsługa sytuacji alarmowych w systemie asix czyni z niego efektywny system nadzoru komputerowego wspomagający operatora procesu w jego czuwaniu nad bezawaryjnym prowadzeniem procesów zgodnie z wymaganiami technologii. Parametry obsługi alarmów: liczba zdefiniowanych alarmów ; rozróżniane typy alarmów systemowe, komunikaty, ostrzeżenia, alarmy i alarmy ważne; liczba rozróżnianych grup nielimitowana; pojemność dziennika alarmów nielimitowana; kryteria selekcji tekst, grupa, status, typ, data, czas. Raportowanie przebiegu procesów i produkcji jest wymogiem stawianym przed każdym systemem nadzoru komputerowego. Zazwyczaj repertuar raportów jest ograniczany do tabelarycznych zestawień wartości średnich, chwilowych lub całek. Raporty wykraczające poza te standardy muszą być tworzone w jakimś języku programowania i z niemałym trudem integrowane z systemem. Stąd często przetwarzanie danych o przebiegu procesu przenosi się na wydzielone stanowiska komputerowe wyposażone w arkusz kalkulacyjny czy procesor bazy danych. System asix wykracza daleko poza ten stan. Raporter wbudowany w systemie asix wprowadza prosty lecz efektywny język wyrażeń wartościujących - takich jak: średnia, wariancja, różnica, max, min, gradient, suma, przekroczenia, wartość chwilowa, funkcje trygonometryczne operujących na zmiennych procesowych bieżących i archiwalnych oraz język definiujący zawartość i postać raportów. Deklaracja raportów jest przechowywana w postaci jawnego tekstu, który edytorem wbudowanym w systemie można z łatwością tworzyć i modyfikować nawet on-line. Zawartość języka oraz komend formatujących pozwala nawet złożone raporty deklarować na kilkunastu wierszach. W szczególnym przypadku wyliczany raport może być obiektem ulokowanym w oknie wizualizacji stanu procesu ilustrując jego przebieg np. wskaźniki jakościowe prowadzenia procesu, bieżące zliczanie wielkości produkcji, charakterystyki eksploatacyjne napędów, bieżące zużycie materiałów i energii, raport post-mortem. Wyliczane raporty mogą być eksportowane w formatach akceptowanych przez arkusze kalkulacyjne, procesory baz danych, czy przeglądarki internetowe. W bardziej złożonych przypadkach raporty mogą być tworzone jako skrypty przy użyciu języków VBScript lub JScript. Alerter Moduł AsAlert służy do zdalnego powiadamiania wybranych osób drogą poczty elektronicznej lub komunikatami SMS o ważnych zdarzeniach. AsAlert może pracować jako uniwersalny program powiadamiający ogólnego przeznaczenia. Jego siła objawia się w pełni podczas pracy w ramach systemu asix. Sprzężenie AsAlert z mechanizmem wykrywania i obsługi alarmów asix a pozwala na automatyczne wysyłanie alertów w reakcji na wykrycie zmiany stanu wybranych alarmów. Komunikaty mogą docierać do adresatów z wykorzystaniem różnych metod przesyłu: w postaci standardowej poczty elektronicznej poprzez Internet i protokół SMTP; w postaci poczty elektronicznej poprzez sieć komórkową GSM z wykorzystaniem usług pocztowych operatorów sieci komórkowych; w postaci komunikatów SMS do telefonów komórkowych poprzez sieć GSM; w postaci komunikatów SMS do telefonów komórkowych poprzez sieć Internet. AsAlert obsługuje trzy rodzaje adresacji odbiorców: użytkownik zwykły adresowany przez numer telefonu komórkowego lub adres ; grupy użytkowników pozwalające na wysłanie alertu do wielu adresatów jednocześnie; harmonogramy mechanizm pozwalający na automatyczne wybranie adresata w zależności od czasu wysłania alertu. Zdefiniowane raporty mogą być obliczane na żądanie operatora po ich wskazaniu w specjalnym oknie dialogowym oraz podaniu okresu, którego mają dotyczyć. Predefiniowane raporty mogą być liczone po naciśnięciu przez operatora wybranego przycisku. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi terminarza raporty mogą być wykonywane również automatycznie o określonych porach dnia oraz po wystąpieniu określonego zdarzenia, np. alarmu. Raport po obliczeniu jest przechowywany na dysku w postaci tekstowego pliku wynikowego. Raporty drukowane w trybie graficznym umożliwiają zaawansowane wykorzystanie możliwości drukarek. Wykorzystując otwartość systemu asix możliwe jest również tworzenie raportów za pomocą narzędzi zewnętrznych, np. arkusza Excel (patrz rozdz. Otwartość systemu). asix 4 9

10 Dynamiczne tabele pomiarów Skrypty Coraz większa liczba zmiennych dostępnych w systemach wizualizacji i związana z tym znaczna liczba możliwych zestawień pomiarów oglądanych na jednym ekranie przez operatora stała się nowym wyzwaniem dla systemu asix. Obiekt Tabela pozwala na tworzenie on-line, bez przerywania pracy aplikacji, unikalnych zestawów tabel służących do wizualizacji pomiarów analogowych zawartych w Bazie Zmiennych. Moduł Skryptowania jest rozszerzeniem systemu asix pozwalającym na wykonywanie skryptów w technologii Active X Scripting, przy użyciu VBScript lub JScript. Skrypty pozwalają realizować nietypowe obliczenia, programować specjalne reakcje systemu na zdarzenia, obsługiwać dedykowane bazy danych, wyliczać raporty. Moduł Skryptowania posiada następujące cechy: automatyczną inicjację przez system asix w przypadku wystąpienia w aplikacji jakichkolwiek odwołań do jego funkcji; kontrolę działania skryptów zapewniającą ochronę przed błędnymi skryptami lub skryptami, które się zapętliły (przekroczyły dopuszczalny czas wykonania); automatyczne wykrywanie modyfikacji kodu źródłowego skryptu, po której zmienione skrypty są automatycznie rekompilowane i restartowane, bez konieczności przeładowania systemu. W systemie asix skrypty wykonywane są trzema metodami. Skrypty automatyczne są deklarowane w pliku aplikacji i są inicjowane na jej starcie. W kodzie rozruchowym określany jest sposób działania skryptu, który deklaruje funkcję wykonywaną po każdorazowym odczycie zmiennej procesowej, z zadanym interwałem lub o określonej godzinie. Skrypty wykonywane za pośrednictwem akcji operatorskich można uruchomić z obiektów wizualizacyjnych, skrótów klawiszowych, terminarza. Skrypty uruchamiane z systemu Raportera zapewniają możliwość wykonania raportu w języku Aster w miejsce programu. Konfiguracja tabel polega na wybraniu z okna wyboru nazw zmiennych; pozostałe pola wiersza tabeli wypełnią się automatycznie w oparciu o zawartość Bazy Zmiennych. Zawartość tabeli może być dowolnie modyfikowana. Wprowadzone zmiany można zapamiętać, aby system przy restarcie odtworzył ostatnie przyporządkowanie zmiennych do tabeli. Niezależnie od całego wachlarza usług i informacji dostępnych standardowo w systemie operacyjnym (np. dostęp do baz danych, usługi systemu plików) Moduł Skryptowania udostępnia skryptom usługi związane bezpośrednio z pracą systemu asix. Podstawowe grupy usług to: dostęp do zmiennych bieżących, także z możliwością sterowań; dostęp do danych archiwalnych; dostęp do stanu alarmów, w tym zgłaszanie alarmów/zdarzeń; sterowanie pracą systemu asix, w tym wykonywanie standardowych akcji operatorskich. Skrypty umożliwiają wystarczająco dużo, aby Użytkownik tworzący aplikację nie był ograniczony w żadnym względzie. 10 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

11 Moduł receptur i rejestracji zdarzeniowej danych Komunikacja Istnieją pewne klasy zastosowań, w których mechanizmy archiwizacji opisane w rozdziale Archiwizacja są niewystarczające; dotyczy to w szczególności aplikacji gdzie stosuje się pojęcie receptur albo aplikacji związanych ze śledzeniem przepływu materiału, charakteryzujących się koniecznością asynchronicznego rejestrowania całych zestawów zmiennych procesowych w momencie zaistnienia charakterystycznych zdarzeń. Realizacja aplikacji o przedstawionych wymaganiach jest możliwa w systemie asix w sposób elastyczny i wszechstronny przez zastosowanie skryptów, przy czym ta metoda zakłada znajomość przez użytkownika tajników posługiwania się obiektami ADO, formułowania zapytań SQL i korzystania na poziomie skryptów ze zmiennych asix a. Niedogodności te eliminuje moduł AsBase, który przesłania niuanse związane z dostępem do baz danych i udostępniając zestaw predefiniowanych operacji i okien dialogowych tworzy środowisko dla korzystania z baz danych w zakresie ukierunkowanym na definiowanie i wybór receptur oraz archiwizację i przeglądanie zestawów parametrów związanych z wystąpieniem określonych zdarzeń. Zestaw funkcji modułu AsBase to: wbudowany interakcyjny system tworzenia aplikacji; zintegrowany z aplikacją system uprawnień dostępu; automatyczna archiwizacja danych procesowych uruchamiana zgodnie z harmonogramem czasowym lub na podstawie wartości zmiennych procesowych; możliwość ręcznej edycji (uzupełniania) archiwum; zarządzanie recepturami, w tym: definiowanie wartości receptur, ładowanie wartości receptury do zmiennych procesowych i rejestracja operacji ładowania receptur; podgląd bieżących wartości zmiennych procesowych z możliwością ręcznego uaktywnienia operacji zapisu do bazy danych aplikacji; system analizy i wydruku archiwizowanych danych i receptur; eksport danych do plików tekstowych, xls, xml i html; wbudowany system zarządzania bazą danych. Komunikacja pomiędzy komputerem systemu nadzoru a sterownikiem odbywa się za pośrednictwem łączy szeregowych, sieci polowych lub sieci lokalnych. Dwukierunkową wymianę danych w najprostszym przypadku zapewnia standardowy port szeregowy komputera PC, zaś w przypadku sieci polowych lub lokalnych dodatkowo instalowana karta sprzęgu wyposażona w specjalizowane moduły interfejsu, a nierzadko we własny procesor. Lista sterowników, z którymi współpracuje system asix jest stale rozszerzana i obejmuje rozwiązania wszystkich liczących się producentów, m.in. sterowniki takich znanych firm jak: Siemens, General Electric, Beckhoff, Wago, Omron, Modicon, Festo, Mitsubishi, SAIA, LG. Równie bogata jest lista inteligentnych urządzeń typu: liczniki, analizatory czy regulatory, obsługiwanych przez asix za pośrednictwem standardowych protokołów MODBUS, LON- WORKS, M-BUS, albo rozwiązań firmowych jak np. protokół GAZMODEM czy DATAPAF. asix nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie ilości i typu kanałów komunikacji obsługiwanych jednocześnie w komputerze nadzoru. Parametry komunikacji: liczba zmiennych nielimitowana; częstość próbkowania wielokrotność 1 sek; typy danych bajt, pojedyncze/podwójne słowo zmienny przecinek, tablica typów prostych. Niezależnie od drajwerów dedykowanych do poszczególnych sterowników, asix wyposażony jest w otwarte sprzęgi komunikacyjne spełniające światowe standardy w tym względzie i umożliwiające przyłączenie praktycznie dowolnego sterownika i układu pomiarowego dostarczonego przez producenta z serwerem danych według standardowego protokołu. Są to: klient OPC klient DDE/OLE Automation MODBUS RTU MODBUS TCP PROFIBUS DP CANBUS IEC Lista drajwerów jest stale rozszerzana. asix 4 11

12 Portal informacji procesowych Dynamiczne aplikacje w Internecie Portal informacji procesowych AsPortal to aplikacja z pudełka, gotowa do natychmiastowego użycia, która pozwala przeglądać w Internecie dane procesowe z dowolnej aplikacji systemu asix. Portal umożliwia przeglądanie bazy zmiennych aplikacji wraz z atrybutami, odczyt wartości bieżących poszczególnych zmiennych procesowych, wgląd w listę alarmów aktywnych i alarmów historycznych oraz prezentację historycznych wartości zmiennych procesowych w układzie tabelarycznym lub w postaci wykresów, dodatkowo z możliwością wyliczania na bieżąco zadanych agregatów. Posiłkując się oknem wyboru zmiennych użytkownik samodzielnie konfiguruje zestawy i kategorie prezentowanych danych, mając możliwość zachowania definicji dla wielokrotnego użycia. Podłączenie portalu do żądanej aplikacji sprowadza się do wygenerowania bazy zmiennych systemu asix z opcją utworzenia pomocniczej bazy dla modułu AsPortal oraz zadeklarowania w pliku konfiguracyjnym AsPortal lokalizacji tej bazy i nazwy serwera alarmów. asix zawiera narzędzia, które pozwalają stworzyć aplikacje internetowe z obrazem procesu technologicznego dynamicznie odświeżanym w oknie przeglądarki. Punktem wyjścia do tworzenia aplikacji dynamicznych jest oferowany w środowisku asix zestaw tzw. Web Services, które udostępniają na internetowym serwerze aplikacji pełny wachlarz danych procesowych, w szczególności dane bieżące, dane archiwalne oraz alarmy. Jednym z narzędzi pozwalających stworzyć aplikację dynamiczną jest konwerter As2WWW, który automatycznie przekształca konwencjonalną aplikację asix do formatu aplikacji internetowej. Otrzymana w wyniku konwersji aplikacja uruchamiana jest na serwerze internetowym i może być oglądana przez użytkowników w przeglądarce Internet Explorer 6.0. Stan elementów aplikacji w oknie przeglądarki jest odświeżany dynamicznie. Biblioteka As2HTML zawierająca zestaw skryptów oraz styli CSS umożliwia z kolei samodzielne zaprojektowanie z predefiniowanych obiektów aplikacji internetowej, dynamicznie odwzorowującej stan procesu technologicznego w oknie przeglądarki IE 6.0. Od projektanta wymagana jest tylko elementarna wiedza z zakresu projektowania stron HTML 12 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

13 Praca w sieci Tryb gorącej rezerwy asix może pracować na komputerach sprzężonych siecią Ethernet w celu udostępniania informacji o procesie zdalnym stacjom roboczym. Transmisja danych odbywa się w oparciu o usługi protokołu NETBIOS, implementowanego na stosie protokołów Microsoft, IPX/SPX albo TCP/IP i zastosowanie techniki klient serwer. Praca systemu asix w sieci nie wymaga obecności sieciowego systemu operacyjnego, a jedynie dostępu do usług protokołu NETBIOS. Komputery nadzoru sprzężone bezpośrednio ze sterownikami pełnią rolę serwerów danych o procesie pomiarów, sterowań, alarmów dla sieciowych stacji roboczych. Czas systemowy w konfiguracjach sieciowych stacji asix jest synchronizowany pod nadzorem tzw. mastera czasu, który opcjonalnie odbiera wzorzec czasu, radiowy DCF77 albo satelitarny GPS. W środowisku Windows NT/2000/XP, w oparciu o systemowe oprogramowanie RAS (Remote Access Service) możliwe jest przyłączanie zdalnych stacji asix do sieci lokalnych z serwerami danych asix. Jako środek łączności mogą być wykorzystywane dowolne łącza obsługiwane przez moduł RAS, np. linie telekomunikacyjne lub sieć INTERNET. Zdalna stacja asix posiada w takich konfiguracjach pełne możliwości stacji lokalnej przyłączonej wprost do sieci w zakresie dostępu do danych procesowych, danych archiwalnych, dziennika alarmów. W oparciu o konfigurację sieciową realizowana jest także specjalna instalacja systemu asix do pracy w tzw. trybie gorącej rezerwy. Tryb gorącej rezerwy jest szczególnie istotny w zastosowaniu do procesów, linii produkcyjnych i urządzeń wymagających podwyższonej dyspozycyjności systemu operatorskiego, pracujących w ruchu ciągłym (np. w energetyce, hutnictwie) oraz do rozwiązań czysto komputerowych systemów operatorskich bez elementów tradycyjnego pulpitu. Dla uzyskania pracy w trybie gorącej rezerwy system nadzoru zestawia się z pary bliźniaczych komputerów, których operacje są synchronizowane w czasie, realizujących niezależnymi kanałami sprzęg ze sterownikami oraz prowadzących niezależne archiwa danych, dziennik alarmów i raporty. W przypadku awarii jednego z komputerów operatorskich, drugi komputer pozwala prowadzić proces. Po usunięciu uszkodzenia restartowany komputer automatycznie przeprowadzi resynchronizację z bliźniaczym komputerem i odbuduje zawartość swojego archiwum danych. Podczas bezawaryjnej pracy oba komputery pełnią rolę serwerów danych dla innych stacji w sieci Ethernet. W przypadku, gdy któryś komputer nadzoru wykryje uszkodzenie kanału komunikacji ze sterownikiem automatycznie przełącza się na alternatywny kanał komunikacji, jakim jest sprzęg po sieci Ethernet, do bliźniaczego komputera w parze. Windows Klient RAS Windows Klient RAS ETHERNET modem Windows SERWER RAS modem Łącze RAS NETBEUI/IPX/TCP LAN INTERNET Serwer operatorski nr 2 Rezerwowy kanał komunikacji ze sterownikiem MAGISTRALA PROCESOWA np. 2 x PROFIBUS Rezerwowy kanał komunikacji ze sterownikiem Serwer operatorski nr 1 Windows NT Windows 98 Windows 2000 Sterownik Sterownik Sieciowy tryb pracy systemu asix oraz możliwość przyłączenia do sieci zdalnych stanowisk za pomocą łączy modemowych doskonale spełnia wymagania nowoczesnych systemów nadzoru nad procesami produkcji. asix oferuje tryb pracy o podwyższonej niezawodności jako standardowe wyposażenie pakietów sieciowych! asix 4 13

14 Otwartość systemu Aplikacje wielojęzyczne asix zapewnia otwartość systemu rozumianą jako możliwość bezpośredniego, dwukierunkowego dostępu do danych z poziomu innych aplikacji stosujących się do standardów wymiany danych przyjętych w środowisku Windows. Jako pośrednik między aplikacjami systemu operacyjnego Windows a aplikacją asix służy program AsixConnect. Udostępnia on dane systemu asix bieżące i archiwalne w środowisku Windows za pośrednictwem standardowych protokołów: DDE, Automation, OLE DB, OPC,.NET i Web Services. Niezależnie od dostępu do pojedynczych zmiennych AsixConnect obsługuje odwołania do grup zmiennych, zapewniając przepustowość wymiany danych rzędu kilku tysięcy zmiennych na sekundę. Parametryzacja serwera danych z okna dialogowego oraz bogata diagnostyka ułatwiają jego konfigurowanie i eksploatację. Sztandarowymi przykładami aplikacji, które za pośrednictwem AsixConnect mają bezpośredni dostęp do danych procesowych, są składowe pakietu Microsoft Office: Excel, Access, Word i Power Point. Możliwości ich zastosowań rozszerza użycie języka makr dostępnego w każdym z tych programów. Można też stworzyć całkowicie od nowa własne aplikacje korzystające z danych oferowanych przez AsixConnect, np. przy użyciu dowolnej aplikacji typu RAD takiej jak Microsoft Visual Studio 2003, Delphi, Borland C++ Builder, czy Visual Basic. AsixConnect pobiera dane z systemu asix używając protokołu sieciowego standardowo obsługiwanego przez system operacyjny Windows, także na łączach zdalnych RAS. Oprogramowanie systemu asix może pracować w języku polskim, angielskim lub rosyjskim, natomiast aplikacje mogą być tworzone w dowolnym języku opartym na 8-bitowym alfabecie. Integralną częścią asix jest system dynamicznego przełączania języka aplikacji w trakcie jej wykonywania. Aplikacja projektowana jest w języku podstawowym, wszystkie ekrany synoptyczne są tworzone tylko jednokrotnie. Utworzenie aplikacji w kolejnych językach polega jedynie na podaniu tłumaczeń dla wszystkich tekstów użytych w aplikacji. Baza tekstów jest budowana automatycznie na podstawie analizy danych definiujących aplikację. W trakcie wykonywania aplikacji asix wyświetla teksty zadeklarowane dla aktualnie wybranego przez operatora języka pracy. Centralne administrowanie aplikacjami Aplikacje o dużej liczbie współpracujących stacji komputerowych i bardzo licznych zbiorach zmiennych procesowych stały się inspiracją dla opracowania automatycznych metod administrowania systemami. Rezultat: aplikacje asix a w sieci komputerowej zawsze pracują wg aktualnych projektów i wersji nadzorowanych z jednego centralnego miejsca sieci, ponieważ system asix automatycznie aktualizuje aplikację i wersje oprogramowania względem zadeklarowanej wzorcowej lokalizacji. Przypominamy, że również Baza Zmiennych procesowych może być pielęgnowana w jednym centralnym stanowisku, a zmiany tam wprowadzane są propagowane przez sieć do wszystkich stacji komputerowych. Mechanizmy te ułatwiają administrowanie złożonymi konfiguracjami i potwierdzają opinię, że system asix jest pod każdym względem przygotowany do realizacji najbardziej wymagających projektów. 14 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

15 Konfiguracje wielomonitorowe Systemy o dużej liczbie zmiennych wymagają zwiększonej liczby ekranów do prezentacji obrazów informujących o stanie procesów. Pakiet asix został wzbogacony o rozwiązania wykorzystujące standardowe mechanizmy systemów Windows do pracy wieloekranowej. Za pomocą jednej klawiatury i myszki użytkownik w intuicyjny sposób obsługuje proces technologiczny prezentowany na wielu monitorach. SIEĆ TECHNICZNA SERWER SIEĆ ETHERNET stacja operatorska 1 stacja operatorska 2 stacja inżynierska klawiatura specjalizowana klawiatura mysz klawiatura specjalizowana klawiatura mysz podsystem zdarzeń dwustanowych podsystem pomiarów analogowych i specjalnych Rozwiązania wielomonitorowe obniżają jednocześnie koszt systemu poprzez redukcję liczby komputerów, liczby licencji na oprogramowanie i liczby procesorów komunikacyjnych. asix 4 15

16 ASKOM Sp. z o.o Gliwice ul. Józefa Sowińskiego 13 tel fax

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Skrypty obsługi bazy danych. Przykład zastosowania do tworzenia własnego systemu receptur lub zdarzeniowego zapisu parametrów do bazy danych w systemie asix3.

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 WSTĘP Celem niniejszego dokumentu jest opis systemu SAURON. System SAURON jest dyspozytorskim systemem wizualizacji powstałym w

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji

System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji Pełna wiedza o procesach produkcyjnych Wszędzie tam, gdzie istotne jest śledzenie przebiegów procesów produkcyjnych, system Proman okazuje

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Pakiet ASEMIS Dok. Nr PLPN014 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA)

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) SYSTEMY WIZUALIZACJI ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) Dok. Nr PLPN018 Wersja: 05-03-2008 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland SYSTEM SCADA DO OCHRONY

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Asix4WAGO jest pakietem programowym rozszerzającym możliwości Systemu Asix.Evo. Dystrybucją produktu zajmuje się firma WAGO ELWAG.

Opis techniczny. Asix4WAGO jest pakietem programowym rozszerzającym możliwości Systemu Asix.Evo. Dystrybucją produktu zajmuje się firma WAGO ELWAG. Opis techniczny Asix4WAGO Nazwa produktu: Asix4WAGO Wersja: 8 1. Wstęp Asix4WAGO jest pakietem programowym rozszerzającym możliwości Systemu Asix.Evo. Dystrybucją produktu zajmuje się firma WAGO ELWAG.

Bardziej szczegółowo

ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści.

ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści. ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

AsLogger - Rejestrator szybkozmiennych serii pomiarowych

AsLogger - Rejestrator szybkozmiennych serii pomiarowych Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl AsLogger - Rejestrator szybkozmiennych serii pomiarowych Dok. Nr PLP8101 Wersja: 2014-10-06 UWAGA: Niniejszy podręcznik dedykowany jest zarówno aplikacjom

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji

System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji Pełna wiedza o procesach produkcyjnych Wszędzie tam, gdzie istotne jest śledzenie przebiegów procesów produkcyjnych, system Proman okazuje

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Połączenie sieciowe z wykorzystaniem VPN Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0014 Wersja: 16-04-2009 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika DMS500 - drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500 Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika DMS500 - drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500 Podręcznik użytkownika asix4 Podręcznik użytkownika DMS500 - drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500 Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4021 Wersja: 04-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów Wbudowanych

Aplikacje Systemów Wbudowanych Aplikacje Systemów Wbudowanych Systemy i oprogramowanie SCADA Gdańsk, 2015 Systemy SCADA SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oznacza system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop Kontrola dostępu > KaDe > Oprogramowanie > Model : - Producent : KaDe Program nadzorczy KaDe PREMIUM to zaawansowana wersja programu KaDe-Lite, dedykowana do współpracy z mi standardowymi typu KS-1012/24-RS/IP

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi.

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi. INWESTOR NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ HANDLOWO - USŁUGOWĄ I GARAŻAMI JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA: PW PROJEKT POWYKONAWCZY System zdalnego odczytu, transmisji

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji pakietu asix

Co nowego w wersji pakietu asix ARCHITEKT INTERAKTYWNE ŚRODOWISKO KONFIGUROWANIA APLIKACJI Wprowadzenie modułu Architekt stanowi prawdziwy przełom w sposobie tworzenia aplikacji. Umożliwia on w pełni wizualne zaprojektowanie, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008-

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008- Wersja 1.0.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenck.com.pl http://www.schenckprocess.pl Spis treści: O programie...2

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4048 Wersja: 13-12-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji Dok. Nr PLPN016 Wersja: 16-03-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO!

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Przy okazji prezentacji sieciowych możliwości LOGO! 8 (co robimy od EP9/2016) przedstawimy drobną sztuczkę, dzięki której będzie można korzystać z możliwości panelu

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 PC THERM AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy Al. Komisji Edukacji Narodowej 21 02-797 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 - Strażnik Mocy Umownej (SMU) - 1 - Przeznaczenie urządzenia Strażnik Mocy Umownej (SMU) jest urządzeniem przeznaczonym do prognozowania i kontroli mocy 15-sto minutowej w celu zapobiegania przekroczeniom

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet

asix4 Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4081 Wersja: 04-01-2007 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 6 Szkoły Podstawowej (2 godziny przedmiotu tygodniowo) Dział: Podstawy tworzenia stron i ich publikacja uczeń nie zna pojęć: domena, hosting, plik.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Monitoring i sterowanie przy pomocy urządzeń mobilnych

Monitoring i sterowanie przy pomocy urządzeń mobilnych Monitoring i sterowanie przy pomocy urządzeń mobilnych Przeznaczenie produktu Moduł Asix Mobile stanowi rozszerzenie zestawu narzędzi i programów dostępnych w ramach systemu Asix o funkcjonalności dedykowanej

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer System wizualizacji WinCC Professional można skonfigurować w różnych strukturach dostępu dla użytkownika. Architektura, jaką zastosujemy zależy głównie od wymogów zakładowych i ma istotny wpływ na późniejszą

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 4.02.001 pakietu asix

Co nowego w wersji 4.02.001 pakietu asix NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI ASKOM Sp. z o. o., ul. Józefa Sowińskiego 13, 44-121 Gliwice, tel. +48 (0) 32 3018100, fax +48 (0) 32 3018101, http://www.askom.com.pl, e-mail: office@askom.com.pl

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

A P L I K A C Y J N A

A P L I K A C Y J N A N O T A A P L I K A C Y J N A P R Z E M Y S Ł S P O Ż Y W C Z Y Kraft Foods Polska Olza w Cieszynie System nadzoru linii produkcji wafli System sterowania myciem linii NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Stacje operatorskie. SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition. Suite A2 ) - Wonderware ifix (Intellution. Dynamics)

Stacje operatorskie. SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition. Suite A2 ) - Wonderware ifix (Intellution. Dynamics) Stacje operatorskie SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition InTouch (Factory Suite A2 ) - Wonderware ifix (Intellution Dynamics) - Intellution Inc.(GeFanuc) WinCC (PCS 7) 7 - Siemens Wizcon -

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL

Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL Control jest polskim producentem urządzeń automatyki do sterowania i komunikacji z procesem technologicznym takich, jak sterowniki PLC, koncentratory danych,

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

-- c. AsAlarm umożliwia przeglądanie następujących informacji statystycznych, wyliczanych na podstawie analizy archiwum zdarzeń alarmowych:

-- c. AsAlarm umożliwia przeglądanie następujących informacji statystycznych, wyliczanych na podstawie analizy archiwum zdarzeń alarmowych: -- c co o nno ow we eg go ow ww we errssjjii 66..00 AsAlarm INTERAKTYWNA ANALIZA ZDARZEŃ ALARMOWYCH AsAlarm to program dostarczający narzędzi do szczegółowej analizy informacji o alarmach generowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawy posługiwania się komputerem

Spis treści. Podstawy posługiwania się komputerem Spis treści Podstawy posługiwania się komputerem 1. Budowa i działanie komputera 15 1.1. Komputery i ich rodzaje 15 1.2. Zasada działania komputera 18 1.2.1. Komputer a użytkownik 18 1.2.2. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo