NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI"

Transkrypt

1 NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

2 System wizualizacji asix asix jest programowym pakietem projektowania i realizacji systemów nadzoru komputerowego dla procesów przemysłowych, linii technologicznych, maszyn i urządzeń, monitorowanych i sterowanych w oparciu o programowalne sterowniki i inne systemy pomiarowo kontrolne. System asix został z powodzeniem zastosowany w wielu bardzo wymagających dziedzinach: energetyce (kotły, turbiny); przemyśle cementowym (młyny); górnictwie (ciągi transportowe); przemyśle metalurgicznym (prasy); przemyśle motoryzacyjnym; przemyśle spożywczym (mleczarstwo, przemysł mięsny, cukierniczy); telemetrii (gaz, woda). asix należy do klasy oprogramowania Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) i realizuje szeroko pojęte funkcje zbierania danych procesowych, przetwarzania i wizualizacji, sterowania bezpośredniego i nadrzędnego, alarmowania i rejestracji zdarzeń, archiwizacji danych, sporządzania trendów, generowania raportów, analizy danych, udostępniania informacji o procesie w sieciach komputerowych. Systemy asix mogą być eksploatowane zarówno na autonomicznych stacjach operatorskich, jak i wielokomputerowych konfiguracjach stanowisk dyspozytorskich typowo instalowanych w centralnych nastawniach. Praca w sieciach lokalnych i rozległych to standardowe cechy systemu asix. Zdolność pracy na łączach modemowych komutowanych i dzierżawionych oraz na łączach bezprzewodowych (radiowych, GPRS) stanowi podstawę do realizacji systemów telemetrii i telesterowania. Technika klient serwer wymiany danych pomiędzy stacjami komputerowymi w sieciach gwarantuje efektywną komunikację konieczną w systemach nadzoru produkcji. asix jest systemem wizualizacji dla środowiska operacyjnego MS Windows NT/2000/XP. Otwartość systemu asix potwierdza obsługa interfejsów OPC (OLE for Process Control), DDE, OLE Automation, OLE DB,.NET oraz możliwość pracy w Internecie i sieciach rozległych (TAPI). Dzięki otwartości dane o procesie mogą na wiele sposobów znaleźć się w oknie przeglądarki internetowej, arkuszu kalkulacyjnym, bazie danych, czy w dowolnej aplikacji użytkownika - na tym samym komputerze lub na stacji komputerowej w sieci. asix pozostaje systemem otwartym na nowe idee! Skalowalność asix a zapewnia tworzenie aplikacji na miarę od lokalnych stacji operatorskich dla kilkunastu punktów pomiarowych do wielostanowiskowych instalacji sieciowych z wieloma tysiącami zmiennych. Dostępne są pakiety dla 32, 64, 128, 256, 1024 zmiennych oraz bez ograniczeń na liczbę zmiennych. W każdym pakiecie konstruktor aplikacji, Edytor Bazy Zmiennych, moduł trendów, moduł skryptów. 2 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

3 asix przekracza funkcjonalne i techniczne granice Edytor Bazy Zmiennych jest przyjaznym i intuicyjnym Nnarzędziem, które to pozwala na tworzenie bbazy Zzmiennych ( co jest wygodne dla aplikacji o ograniczonej liczbie zmiennych procesowych) oraz na pielęgnację, edycjębazy już istniejącej bazy poprzez: wprowadzanie nowych zmiennych, zmianę parametrówatrybutów produktywność zmiennych konstruowania już istniejących aplikacji i dzięki usuwanie parametryzacji zmiennych niepo- obiek- Zwiększona tów z trzebnychoraz. Bazy Zmiennych oraz interaktywnemu parametryzowaniu w trybie on-line Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, żek Edytor umożliwia wykonywanie zmian w aplikacji Bazie Zmiennych wbudowany w czasie w każdym pracy pakiecie aplikacji run-time i z drobnymi wyjątka- Konstruktor mi, każda wprowadzona zmiana wykonana na Bazie Zmiennych w czasie pracy Bogata aplikacji biblioteka jest zauważonanatychmiast symboli technologicznych uwzględniana z wbudowanym przez system edytorem asix bez konieczności zatrzymywania i restartowania aplikacji. Tak więc można na przykład Rejestracja - nie przebiegów zaburzając ciągłości zmiennych funkcjonowania z sekundową rozdzielczością aplikacji - w dowolnymw archiwach dobowych, rozszerzyć miesięcznych Bazę Zmiennych lub rocznych o Zmiennanowy punkt pomiarowy, momencie udostępnić go do wizualizacji, dołączyć do biegnącej archiwizacji, pokazać na Automatyczna trendach czy uwzględnić kompresja w archiwum definicji raportu. danych jest dodana do listy zmiennych aplikacji i może być używana przez obiekty aplikacji. Zmiany są aktualizowane Wykresy bieżące, on-line historyczne w wykonywanej i wzorcowe aplikacji z dynamiczną wszystkich parametryzacją systemu. i skalowaniem Parametryzacja aplikacji wprost z Bazy Zmiennych jest te- komputeracraz znacznie ułatwiona dzięki Edytorowi Bazy Zmiennych. Moduł skryptowania w technologii Active X Scripting Edytor Bazy Zmiennych umożliwia: Długookresowy dziennik alarmów i zdarzeń ograniczony jedynie pojemnością założenie nowej dysku Bazy Zmiennych przeglądanie zmiennych zawartych w Bazie Zmiennych Wbudowany edycję atrybutów generator dowolnej raportów zmiennej definiowanych w efektywnym języku dodanie wyrażeń nowej i formatów zmiennej usunięcie zmiennej Automatyczna archiwizacja alarmów i danych na rezerwowych dyskach stałych zmiennej lub jest wymiennych ułatwiona (tworzenie poprzez funkcje kopii bezpieczeństwa) wyszukiwania oraz fil- Selekcja trowania. Deklarowanie atrybutów archiwizacji i funkcji przeliczających wspomagają Dwukierunkowy dedykowane dostęp okna do relacyjnych dialogowe. baz danych Edytor Moduł pozwala receptur także i na: rejestracji zdarzeniowej danych NOWOŚĆ asix4 wyłączenie zmiennej lub grupy zmiennych z obsługi przez moduł komunikacji ASMEN moduł lubi archiwizacji projektowania, ASPAD wyświetlania oraz drukowania trendów Wbudowany podgląd bieżących wartości zmiennych Moduł import pomocy danych kontekstowej do Bazy Zmiennych z arkusza kalkulacyjnego Excel Możliwość Pozwala pracy on w na konfiguracjach wygenerowanie wielomonitorowych bazy ze źródła danych BDE/ODBC (np. arkusza EXCEL) oraz do wykonywania na niej operacji takich jak generowanie domyślnego serwer danych zestawu bieżących zmiennych i archiwalnych oraz generowanie oparty na plików technice z definicjami serwer-klient zmien- Sieciowy nych aplikacji systemu asix. System otwarty: dostęp do danych bieżących i archiwalnych w oparciu o protokoły OPC, OLE DB, OLE Automation, DDE, serwery.net, Web Services Wbudowany tryb pracy w gorącej rezerwie podnoszący niezawodność stacji operatorskich Możliwość tworzenia systemów w oparciu o sieci LAN, WAN, Internet, łącza modemowe i systemy łączności bezprzewodowej (radiolinie, GPRS) Portal informacji procesowych NOWOŚĆ asix4 Wizualizacja w Internecie NOWOŚĆ asix4 Aplikacje wielojęzyczne z przełączaniem języka operatora w trakcie pracy NOWOŚĆ asix4 Kontrola dostępu do funkcji systemu poprzez system haseł i bazę użytkowników asix 4 3

4 Baza Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych, zmiany on-line Fundamentem, na którym opiera się konstruowanie aplikacji asix, jest Baza Zmiennych stanowiąca podstawowe repozytorium całości informacji o wszystkich zmiennych projektowanego systemu wizualizacji. Każdej zmiennej identyfikowanej poprzez unikalną Nazwę odpowiada jeden rekord w Bazie Zmiennych; pola tego rekordu zawierają wartości tzw. atrybutów zmiennej. Lista atrybutów zawiera pozycje obligatoryjne takie jak: opis zmiennej, jednostkę, limity pomiarowe, nazwę kanału komunikacji z obiektem, deklarację sposobu przetwarzania przy pobieraniu ze sterownika, parametry archiwizacji, format, jak i pozycje opcjonalne typu: aliasy nazwy zmiennej, dane montażowe i wiele innych, które można zdefiniować indywidualnie dla każdego projektu. Edytor Bazy Zmiennych jest przyjaznym i intuicyjnym narzędziem, które pozwala na tworzenie Bazy Zmiennych oraz na pielęgnację istniejącej bazy poprzez: wprowadzanie nowych zmiennych, zmianę ich atrybutów i usuwanie zmiennych niepotrzebnych. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że Edytor umożliwia wykonywanie zmian w Bazie Zmiennych w czasie pracy aplikacji i z drobnymi wyjątkami, każda wprowadzona zmiana jest natychmiast uwzględniana przez system asix bez konieczności zatrzymywania i restartowania aplikacji. Tak więc można na przykład nie zaburzając ciągłości funkcjonowania aplikacji w dowolnym momencie rozszerzyć Bazę Zmiennych o nowy punkt pomiarowy, udostępnić go do wizualizacji, dołączyć do biegnącej archiwizacji, pokazać na trendach, czy uwzględnić w definicji raportu. Zmiany są aktualizowane on-line w wykonywanej aplikacji na wszystkich komputerach systemu wizualizacji w obrębie sieci komputerowej. Edytor Bazy Zmiennych umożliwia: założenie nowej Bazy Zmiennych; przeglądanie zmiennych zawartych w Bazie Zmiennych; edycję atrybutów dowolnej zmiennej; dodanie nowej zmiennej; usunięcie zmiennej. Programy wchodzące w skład systemu asix pobierają z bazy zmiennych wartości atrybutów w trakcie wyświetlania masek technologicznych. Lista atrybutów zmiennych jest zawarta w pliku schematu Bazy Zmiennych. Lista ta może być rozszerzana i indywidualnie dostosowywana pod kątem danej aplikacji. Baza Zmiennych zapewnia możliwość pogrupowania zmiennych w zestawy, nadania im unikalnych nazw oraz ułożenia w hierarchiczną strukturę drzewa odzwierciedlającą np.: strukturę procesu przemysłowego, działu firmy lub całego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie zestawów zmiennych czyni Bazę Zmiennych przejrzystą nawet w przypadku bardzo dużych projektów, co znakomicie ułatwia tworzenie i pielęgnację aplikacji. Do tworzenia i zarządzania Bazą Zmiennych służy Edytor Bazy Zmiennych. Selekcja zmiennej jest ułatwiona poprzez funkcje wyszukiwania oraz filtrowania. Deklarowanie atrybutów archiwizacji i funkcji przeliczających wspomagają dedykowane okna dialogowe. Edytor pozwala także na: wyłączenie zmiennej lub grupy zmiennych z obsługi przez moduł komunikacji lub archiwizacji; podgląd bieżących wartości zmiennych; import danych do Bazy Zmiennych z arkusza kalkulacyjnego Excel. 4 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

5 Konstruowanie Aplikacji Wizualizacja Tworzenie aplikacji w systemie asix odbywa się za pomocą KONSTRUK- TORA modułu zawierającego edytory: tekstów, obiektów oraz symboli graficznych (map bitowych), obecnego w każdej konfiguracji pakietu asix, niezależnie od wielkości licencji, bez żadnych dodatkowych kosztów. KONSTRUKTOR pozwala utworzyć, sparametryzować i uruchomić aplikację. W procesie wizualizacji wykorzystywane są tzw. obiekty. Są to elementy aplikacji, które mogą zmieniać swoje atrybuty (np. wygląd, kolor, wartość,...) w następstwie zmian w procesie technologicznym. Parametryzacji obiektów dokonuje się w oparciu o okna dialogowe z polami parametrów wypełnianymi w większości automatycznie z Bazy Zmiennych zgodnie ze słowem kluczowym jakim jest Nazwa zmiennej. Parametryzacja polega na: przygotowaniu Bazy Zmiennych zawierającej informację o zmiennych procesowych; wpisaniu nazwy zmiennej do pola Dana Pomiarowa w deklaracji uaktywnianego obiektu, co wystarcza, żeby pozostałe dynamiczne pola zostały automatycznie wypełnione w oparciu o zawartość Bazy Zmiennych. asix oferuje bogatą bibliotekę obiektów statycznych oraz dynamicznych, których atrybuty są dynamicznie kontrolowane przez wartości zmiennych procesowych. Biblioteka systemu zawiera obiekty statyczne takie jak: linia, wielolinia, tekst, prostokąt, elipsa, obrazek, ich odpowiedniki dynamiczne: linie, wielolinie, teksty, prostokąty, elipsy, obrazki oraz obiekty złożone, np.: liczba, wykres, słupek, przycisk, napęd, suwak, okno alarmów, trend, raport. Atrybuty, które określają dynamiczne zachowanie się obiektów obejmują kolor, wielkość, położenie, wartość, styl, prezentację graficzną, itp. Obiekty statyczne tworzą schematy technologii stanowiące plan odniesienia dla wyświetlanych wartości zmiennych procesowych. Budowa systemu wizualizacji polega na zobrazowaniu stanu procesu w wielu oknach różnej wielkości i o różnym położeniu, z których komponuje się spójną całość za pośrednictwem akcji sterujących ich wyświetlanie. Deklarowanie obiektów nie nastręcza żadnych trudności i jest bardzo efektywne dzięki wielofunkcyjnemu edytorowi obiektów. Edytor ułatwia lokalizację obiektów w oknach, pozwala manipulować nimi oraz tworzyć okna procesu, tzw. maski, ilustrujące graficznie technologię wraz z pomiarami i elementami sterowania. Po zadeklarowaniu parametrów obiektów natychmiast można ocenić rezultat parametryzacji na ekranie. Wbudowana w systemie symulacja danych procesowych pozwala bez podłączenia komputera do sterownika obserwować dynamiczne funkcjonowanie zaprojektowanych masek. Konstruowanie schematu procesu polega na umieszczaniu wybranych obiektów w zadeklarowanym oknie ekranu i precyzowaniu parametrów, które decydują dynamicznie o wyglądzie obiektów. Na przykład, obiekt typu liczba wyświetla wartość zadeklarowanej zmiennej procesowej, przy czym możliwy jest wybór czcionki w jakiej wartość zostanie wyświetlona (tzn. wielkość, styl), kolor liczby i jej tła - zależnie od podzakresu, do którego należy aktualna wartość. Parametry wizualizacji: KONSTRUKTOR może być eksploatowany bezpośrednio na stacji operatorskiej albo na dedykowanej stacji inżynierskiej, która zdalnie poprzez sieć komputerową oddziaływuje na aplikacje wykonywane na stacjach operatorskich. liczba obiektów w oknie nielimitowana*; liczba okien aplikacji nielimitowana*; ilość typów obiektów ; szybkość odświeżania stanu obiektów << 1s ; liczba dostarczanych typów czcionek: czcionek asix`a + wszystkie czcionki systemowe; liczba dostarczanych symboli > * nielimitowana - oznacza ograniczona jedynie wielkością pamięci operacyjnej i dyskowej KONSTRUKTOR umożliwia interaktywne parametryzowanie aplikacji także w trakcie bieżącej eksploatacji systemu na obiekcie. Zalety takiego podejścia docenią szczególnie projektanci systemu podczas rozruchu oraz użytkownicy podczas eksploatacji. Parametryzacja wybranego okna wizualizacji zostanie natychmiast uwidoczniona w systemie po zamknięciu edycji tego okna w module KONSTRUKTORA, bez dodatkowej kompilacji. Selektywna parametryzacja prowadzona na odrębnej stacji inżynierskiej natychmiast zostanie odzwierciedlona na stacjach operatorskich połączonych siecią komputerową. asix 4 5

6 Sterowanie Wykresy bieżące i historyczne Obiekty nie tylko ilustrują bieżący stan procesu, ale mogą też służyć do jego zmiany poprzez ustawienie wartości zmiennej procesowej w sterowniku. W takim przypadku akcja operatora polegająca na wprowadzeniu wartości w polu obiektu, czy np. wyselekcjonowaniu obiektu powoduje wysłanie określonej wartości (komendy) do sterownika, wprost lub po dodatkowym potwierdzeniu. Obiektami o szczególnym znaczeniu użytkowym są wykresy czasowe przebiegów zmiennych procesowych. Podstawowym parametrem specyfikowanym dla wykresu jest jego okno na ekranie oraz początkowy zakres osi czasu i osi wartości. Podczas pracy systemu wyświetlany horyzont czasowy przebiegu i podzakres wartości mogą być dynamicznie skalowane tzw. operacjami zoom. Możliwe jest przeglądanie przebiegu operacjami przesuwania horyzontu w przód i w tył osi czasu. Na wykresie mogą być również wyświetlane wykresy historyczne, nałożone na przebiegi bieżące np. w celu ich porównania. W tym ostatnim przypadku przebieg historyczny jest odtwarzany w tempie zmian w czasie przebiegu bieżącego. Specjalnym rodzajem wykresów są też krzywe wzorcowe, tj. przebiegi zadane w postaci tablicy wartości, określające wymagany reżimem technologicznym charakter zmian w czasie określonej zmiennej procesowej. Krzywe wzorcowe są szczególnie pomocne podczas rozruchu i odstawiania maszyn i urządzeń. Operacja wysłania danych może np. powodować uruchomienie określonych napędów lub zmianę nastaw regulatorów. Operacje wysyłania danych mogą być wykonywane w dwóch krokach z tzw. potwierdzeniem, mogą również być chronione hasłem. Parametry wykresów: liczba przebiegów na jednym wykresie do 16; wykresy liniowe, schodkowe, słupkowe, zdarzeniowe; dynamiczne komponowanie przebiegów na wykresie; nakładanie przebiegów bieżących, archiwalnych oraz wzorcowych; dynamiczne skalowanie osi czasu i osi wartości. 6 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

7 Trendy Ważnym narzędziem analizy danych w systemach wizualizacji są trendy. Pozwalają one na wyświetlanie, przeglądanie i drukowanie przebiegów czasowych wybranych zestawów zmiennych i służą do przygotowania swego rodzaju raportów graficznych pracy obiektu. Trendy mogą być eksploatowane jako integralna część systemu wizualizacji lub samodzielny program, z dostępem do archiwum danych asix a, na komputerze lokalnym lub zdalnie poprzez sieć. Pełne możliwości modułu AsTrend wykorzystuje się w trybie stosowanym głównie w celu analizy pracy instalacji. Użytkownik może interaktywnie skonfigurować dowolny zestaw interesujących go przebiegów zmiennych wybierając w prosty i intuicyjny sposób zmienne z listy podpowiadanej w oknie wyboru. Zbiór zmiennych procesowych w Bazie Zmiennych jest uporządkowany w hierarchiczną strukturę drzewa według czytelnego kryterium klasyfikacji przyjętego przez projektanta systemu, np. w rozbiciu na instalacje technologiczne obiektu. Nawet przy sporadycznym korzystaniu z systemu użytkownik łatwo porusza się w Bazie Zmiennych i szybko wyszukuje interesujące go wielkości, bez względu na to jak duży obiekt czy instalacja jest objęta zasięgiem działania systemu. Nowatorska metoda przeglądania przebiegów Moduł AsTrend umożliwia szybkie lokalizowanie interesujących fragmentów przebiegów dzięki nowatorskiej, inteligentnej metodzie przeglądania, która komponuje przebiegi w oparciu o zapamiętane w archiwum średnie danej zmiennej (np. 1-godzinne czy 5-minutowe) jeśli przeglądanie dotyczy długiego horyzontu, np. wielu tygodni, a po zlokalizowaniu interesującego wąskiego przedziału czasowego pozwala przywołać przebieg z pełną rozdzielczością (np. 1-sekundową). Dzięki temu czas wyświetlania trendu jest równie krótki dla horyzontu wielotygodniowego jak i kilkugodzinnego. Nawet w przypadku braku średnich w archiwum trendy aproksymują w locie obwiednię przebiegu, aby zminimalizować liczbę punktów wyświetlanych na wykresie w przypadku długiego horyzontu czasu, a tym samym skrócić czas wyświetlenia do kilku kilkunastu sekund bez istotnego ograniczenia informacji o danych. Indywidualne skalowanie zakresów zmienności przebiegów Analiza przebiegów różnych wielkości fizycznych na tym samym wykresie jest ułatwiona w trybie osi procentowej, z możliwością indywidualnego interaktywnego skalowania zakresu zmian wielkości, dzięki czemu przebiegi można swobodnie rozsuwać względem siebie ułatwiając ocenę wzajemnych zależności. Cechy te uzupełniają takie funkcje jak: linia odczytu wartości, operacje płynnego powiększania / pomniejszania wybranego fragmentu przebiegu (także tylko w jednej wybranej osi), eksport wartości przebiegu do tablicy i np. arkusza Excel dla dalszej analizy, wydruk na drukarce, bogata legenda opisująca parametry przebiegów (takie jak zakres zmienności czy lokalne minimum i maksimum). Jako część wizualizacji procesu trendy mogą być zdefiniowane a priori przez projektanta i wywoływane w oknie ekranu dla prezentacji wykresów czasowych wspomagając prowadzenie procesu. W tym trybie funkcje operowania na przebiegach mogą być zawężane do pewnego podzbioru wybranego przez inżyniera systemu, mając na względzie wygodę operatora i prostotę obsługi. asix 4 7

8 Archiwizacja System alarmów Siła systemów nadzoru komputerowego zależy od możliwości rejestrowania przebiegów zmiennych procesowych oraz zdarzeń i sytuacji alarmowych w długoterminowym archiwum w pamięci dyskowej. Moduł archiwizatora systemu asix automatycznie organizuje optymalną rejestrację zmiennych procesowych, które zostały zadeklarowane w Bazie Zmiennych do archiwizacji. Rejestracja odbywa się w plikach cyklicznych za zadany okres (np. kilku godzin, dni) lub w archiwum długoterminowym, podzielonym na pliki dobowe, miesięczne lub roczne. W tym drugim przypadku pojemność archiwum dostępnego on-line na komputerze operatora lub dyspozytora procesu jest ograniczona jedynie wielkością jego dysku. Archiwizacja danych może być także prowadzona w relacyjnej bazie danych SQL w tym przypadku możliwe jest wsteczne uzupełnianie danych historycznych wymagane np.: w systemach dyspozytorskich ze zbieraniem danych na łączach modemowych, w paczkach za określony przedział czasu; w komunikacji z urządzeniami umożliwiającymi buforowanie danych pomiarowych, po przerwie spowodowanej brakiem komunikacji. Ważnym zadaniem systemów komputerowego nadzoru jest sygnalizowanie operatorowi sytuacji alarmowych oraz zdarzeń zachodzących w procesie. W systemie asix alarmy sygnalizowane są w specjalnych oknach alarmów aktywnych i alarmów historycznych oraz rejestrowane w dyskowym dzienniku alarmów. Okno alarmów aktywnych wyświetla w chronologicznej kolejności teksty alarmów, które pojawiły się i jeszcze nie zanikły. Okno to pozwala szybko sygnalizować stany procesu wymagające reakcji operatora. Alarmy aktywne są rejestrowane w pamięci komputera praktycznie bez ograniczeń. W systemie asix mogą być kontrolowane przypadki częstego pojawiania się tych samych alarmów, dzięki wprowadzeniu możliwości filtrowania alarmów krótkotrwałych w czasie bądź występujących zbyt często w jednostce czasu, oraz przenoszenia wybranych alarmów na tymczasową listę alarmów wykluczonych. Możliwości archiwizacji poszerza tryb archiwizacji warunkowej, w którym dane są rejestrowane tylko wtedy, gdy spełniony jest zadany warunek logiczny. Archiwizacja warunkowa pozwala rejestrować jedynie istotne fragmenty przebiegów zmiennych. Archiwa systemu asix mogą być przetwarzane (także off-line) przy pomocy standardowego oprogramowania, gdyż możliwy jest do nich dostęp wg interfejsu OLE DB i ADO. Parametry archiwizacji: nielimitowana liczba zmiennych rejestrowanych; maksymalna częstotliwość próbkowania = 1 sek; przyrosty archiwum 1 do 9 bajtów/daną (dla archiwum cyklicznego i długoterminowego); kompresja danych; pomijanie nieistotnych zmian wartości (tzw. strefa nieczułości); typy danych archiwalnych: bajt, pojedyncze/podwójne słowo, zmienny przecinek; automatyczne zarządzanie biblioteką archiwum. System umożliwia zrzut archiwum na dyski wymienne (lub dysk serwera sieci) w celu udokumentowania pracy obiektu i do późniejszych analiz. Wartym podkreślenia jest fakt rejestrowania w systemie asix przebiegów zmiennych z sekundową częstością próbkowania, co jest możliwe dzięki efektywnym mechanizmom buforowania zapisów, specyficznej strukturze plików archiwalnych oraz stosowanym technikom kompresji danych on-line. Lista zmiennych archiwizowanych oraz częstotliwość próbkowania mogą być dynamicznie zmieniane w trakcie eksploatacji systemu. W przeciwieństwie do innych systemów, asix nie ogranicza a priori rodzaju i ilości informacji zbieranej na dysku. Narzędzia przetwarzania danych mogą więc post factum wyliczać różne wielkości charakterystyczne na podstawie zarejestrowanych pełnych przebiegów. Mogą to być nie tylko typowe wartości średnie. Archiwizacja prowadzona w systemie asix efektywnymi metodami pozwala na tej samej stacji komputerowej prowadzić wizualizację, sterowanie procesem i generowanie raportów, nawet dla dużej liczby zmiennych. Dostęp do przebiegów archiwalnych jest bardzo szybki, co szczególnie docenia operator wyświetlający trendy sygnałów. Alarmy są także odnotowywane w oknie alarmów historycznych, które zawiera wszystkie alarmy i zdarzenia, jakie pojawiły się podczas eksploatacji systemu, z odnotowaniem czasu pojawienia i zaniku, statusu potwierdzenia przez operatora oraz opcjonalnie wartości wybranej zmiennej procesowej. Dziennik alarmów historycznych jest prowadzony w pamięci dyskowej w plikach dobowych i jego pojemność jest ograniczona tylko wielkością tej pamięci. Zrzut dziennika na inny nośnik pozwala prowadzić daleko idące analizy sytuacji awaryjnych. Operowanie na alarmach jest ułatwione poprzez możliwość ich selektywnego wyszukiwania wg tekstu, przynależności do wyróżnionych grup technologicznych, czy ograniczania selekcji do określonego przedziału czasowego. Wyspecyfikowane komunikaty alarmowe mogą być na bieżąco lub off-line drukowane. System asix realizuje kilka strategii rozpoznawania alarmów. Strategia bitowa polega na przyporządkowaniu alarmów do bitów bloku danych w pamięci sterownika, odczytywanego cyklicznie przez komputer nadzoru. Sterownik aktywnie rozpoznaje stany awaryjne i zdarzenia i odnotowuje je przez ustawienie lub skasowanie odpowiedniego bitu. Strategia limitów jest realizowana bezpośrednio przez program systemu asix, który porównuje bieżące wartości zadeklarowanych zmiennych procesowych z zadanymi ograniczeniami i generuje alarmy w przypadku wykrycia przekroczeń. Strategia aktywna bazuje na otrzymywaniu ze sterownika uporządkowanej kolejki numerów alarmów rozpoznanych przez sterownik, opcjonalnie ze znacznikiem czasu. 8 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

9 Raporter W pracy sieciowej wielu stanowisk operatorskich system alarmów charakteryzuje się następującymi cechami: synchroniczną obsługą alarmów na połączonych stacjach operatorskich; automatycznym uzupełnianiem archiwum alarmów podczas restartu stanowiska; automatycznym uzgadnianiem konfiguracji systemu alarmów; możliwością przeglądania alarmów z wielu instalacji serwerów w tzw. trybie kontrolnym. Rozbudowana obsługa sytuacji alarmowych w systemie asix czyni z niego efektywny system nadzoru komputerowego wspomagający operatora procesu w jego czuwaniu nad bezawaryjnym prowadzeniem procesów zgodnie z wymaganiami technologii. Parametry obsługi alarmów: liczba zdefiniowanych alarmów ; rozróżniane typy alarmów systemowe, komunikaty, ostrzeżenia, alarmy i alarmy ważne; liczba rozróżnianych grup nielimitowana; pojemność dziennika alarmów nielimitowana; kryteria selekcji tekst, grupa, status, typ, data, czas. Raportowanie przebiegu procesów i produkcji jest wymogiem stawianym przed każdym systemem nadzoru komputerowego. Zazwyczaj repertuar raportów jest ograniczany do tabelarycznych zestawień wartości średnich, chwilowych lub całek. Raporty wykraczające poza te standardy muszą być tworzone w jakimś języku programowania i z niemałym trudem integrowane z systemem. Stąd często przetwarzanie danych o przebiegu procesu przenosi się na wydzielone stanowiska komputerowe wyposażone w arkusz kalkulacyjny czy procesor bazy danych. System asix wykracza daleko poza ten stan. Raporter wbudowany w systemie asix wprowadza prosty lecz efektywny język wyrażeń wartościujących - takich jak: średnia, wariancja, różnica, max, min, gradient, suma, przekroczenia, wartość chwilowa, funkcje trygonometryczne operujących na zmiennych procesowych bieżących i archiwalnych oraz język definiujący zawartość i postać raportów. Deklaracja raportów jest przechowywana w postaci jawnego tekstu, który edytorem wbudowanym w systemie można z łatwością tworzyć i modyfikować nawet on-line. Zawartość języka oraz komend formatujących pozwala nawet złożone raporty deklarować na kilkunastu wierszach. W szczególnym przypadku wyliczany raport może być obiektem ulokowanym w oknie wizualizacji stanu procesu ilustrując jego przebieg np. wskaźniki jakościowe prowadzenia procesu, bieżące zliczanie wielkości produkcji, charakterystyki eksploatacyjne napędów, bieżące zużycie materiałów i energii, raport post-mortem. Wyliczane raporty mogą być eksportowane w formatach akceptowanych przez arkusze kalkulacyjne, procesory baz danych, czy przeglądarki internetowe. W bardziej złożonych przypadkach raporty mogą być tworzone jako skrypty przy użyciu języków VBScript lub JScript. Alerter Moduł AsAlert służy do zdalnego powiadamiania wybranych osób drogą poczty elektronicznej lub komunikatami SMS o ważnych zdarzeniach. AsAlert może pracować jako uniwersalny program powiadamiający ogólnego przeznaczenia. Jego siła objawia się w pełni podczas pracy w ramach systemu asix. Sprzężenie AsAlert z mechanizmem wykrywania i obsługi alarmów asix a pozwala na automatyczne wysyłanie alertów w reakcji na wykrycie zmiany stanu wybranych alarmów. Komunikaty mogą docierać do adresatów z wykorzystaniem różnych metod przesyłu: w postaci standardowej poczty elektronicznej poprzez Internet i protokół SMTP; w postaci poczty elektronicznej poprzez sieć komórkową GSM z wykorzystaniem usług pocztowych operatorów sieci komórkowych; w postaci komunikatów SMS do telefonów komórkowych poprzez sieć GSM; w postaci komunikatów SMS do telefonów komórkowych poprzez sieć Internet. AsAlert obsługuje trzy rodzaje adresacji odbiorców: użytkownik zwykły adresowany przez numer telefonu komórkowego lub adres ; grupy użytkowników pozwalające na wysłanie alertu do wielu adresatów jednocześnie; harmonogramy mechanizm pozwalający na automatyczne wybranie adresata w zależności od czasu wysłania alertu. Zdefiniowane raporty mogą być obliczane na żądanie operatora po ich wskazaniu w specjalnym oknie dialogowym oraz podaniu okresu, którego mają dotyczyć. Predefiniowane raporty mogą być liczone po naciśnięciu przez operatora wybranego przycisku. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi terminarza raporty mogą być wykonywane również automatycznie o określonych porach dnia oraz po wystąpieniu określonego zdarzenia, np. alarmu. Raport po obliczeniu jest przechowywany na dysku w postaci tekstowego pliku wynikowego. Raporty drukowane w trybie graficznym umożliwiają zaawansowane wykorzystanie możliwości drukarek. Wykorzystując otwartość systemu asix możliwe jest również tworzenie raportów za pomocą narzędzi zewnętrznych, np. arkusza Excel (patrz rozdz. Otwartość systemu). asix 4 9

10 Dynamiczne tabele pomiarów Skrypty Coraz większa liczba zmiennych dostępnych w systemach wizualizacji i związana z tym znaczna liczba możliwych zestawień pomiarów oglądanych na jednym ekranie przez operatora stała się nowym wyzwaniem dla systemu asix. Obiekt Tabela pozwala na tworzenie on-line, bez przerywania pracy aplikacji, unikalnych zestawów tabel służących do wizualizacji pomiarów analogowych zawartych w Bazie Zmiennych. Moduł Skryptowania jest rozszerzeniem systemu asix pozwalającym na wykonywanie skryptów w technologii Active X Scripting, przy użyciu VBScript lub JScript. Skrypty pozwalają realizować nietypowe obliczenia, programować specjalne reakcje systemu na zdarzenia, obsługiwać dedykowane bazy danych, wyliczać raporty. Moduł Skryptowania posiada następujące cechy: automatyczną inicjację przez system asix w przypadku wystąpienia w aplikacji jakichkolwiek odwołań do jego funkcji; kontrolę działania skryptów zapewniającą ochronę przed błędnymi skryptami lub skryptami, które się zapętliły (przekroczyły dopuszczalny czas wykonania); automatyczne wykrywanie modyfikacji kodu źródłowego skryptu, po której zmienione skrypty są automatycznie rekompilowane i restartowane, bez konieczności przeładowania systemu. W systemie asix skrypty wykonywane są trzema metodami. Skrypty automatyczne są deklarowane w pliku aplikacji i są inicjowane na jej starcie. W kodzie rozruchowym określany jest sposób działania skryptu, który deklaruje funkcję wykonywaną po każdorazowym odczycie zmiennej procesowej, z zadanym interwałem lub o określonej godzinie. Skrypty wykonywane za pośrednictwem akcji operatorskich można uruchomić z obiektów wizualizacyjnych, skrótów klawiszowych, terminarza. Skrypty uruchamiane z systemu Raportera zapewniają możliwość wykonania raportu w języku Aster w miejsce programu. Konfiguracja tabel polega na wybraniu z okna wyboru nazw zmiennych; pozostałe pola wiersza tabeli wypełnią się automatycznie w oparciu o zawartość Bazy Zmiennych. Zawartość tabeli może być dowolnie modyfikowana. Wprowadzone zmiany można zapamiętać, aby system przy restarcie odtworzył ostatnie przyporządkowanie zmiennych do tabeli. Niezależnie od całego wachlarza usług i informacji dostępnych standardowo w systemie operacyjnym (np. dostęp do baz danych, usługi systemu plików) Moduł Skryptowania udostępnia skryptom usługi związane bezpośrednio z pracą systemu asix. Podstawowe grupy usług to: dostęp do zmiennych bieżących, także z możliwością sterowań; dostęp do danych archiwalnych; dostęp do stanu alarmów, w tym zgłaszanie alarmów/zdarzeń; sterowanie pracą systemu asix, w tym wykonywanie standardowych akcji operatorskich. Skrypty umożliwiają wystarczająco dużo, aby Użytkownik tworzący aplikację nie był ograniczony w żadnym względzie. 10 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

11 Moduł receptur i rejestracji zdarzeniowej danych Komunikacja Istnieją pewne klasy zastosowań, w których mechanizmy archiwizacji opisane w rozdziale Archiwizacja są niewystarczające; dotyczy to w szczególności aplikacji gdzie stosuje się pojęcie receptur albo aplikacji związanych ze śledzeniem przepływu materiału, charakteryzujących się koniecznością asynchronicznego rejestrowania całych zestawów zmiennych procesowych w momencie zaistnienia charakterystycznych zdarzeń. Realizacja aplikacji o przedstawionych wymaganiach jest możliwa w systemie asix w sposób elastyczny i wszechstronny przez zastosowanie skryptów, przy czym ta metoda zakłada znajomość przez użytkownika tajników posługiwania się obiektami ADO, formułowania zapytań SQL i korzystania na poziomie skryptów ze zmiennych asix a. Niedogodności te eliminuje moduł AsBase, który przesłania niuanse związane z dostępem do baz danych i udostępniając zestaw predefiniowanych operacji i okien dialogowych tworzy środowisko dla korzystania z baz danych w zakresie ukierunkowanym na definiowanie i wybór receptur oraz archiwizację i przeglądanie zestawów parametrów związanych z wystąpieniem określonych zdarzeń. Zestaw funkcji modułu AsBase to: wbudowany interakcyjny system tworzenia aplikacji; zintegrowany z aplikacją system uprawnień dostępu; automatyczna archiwizacja danych procesowych uruchamiana zgodnie z harmonogramem czasowym lub na podstawie wartości zmiennych procesowych; możliwość ręcznej edycji (uzupełniania) archiwum; zarządzanie recepturami, w tym: definiowanie wartości receptur, ładowanie wartości receptury do zmiennych procesowych i rejestracja operacji ładowania receptur; podgląd bieżących wartości zmiennych procesowych z możliwością ręcznego uaktywnienia operacji zapisu do bazy danych aplikacji; system analizy i wydruku archiwizowanych danych i receptur; eksport danych do plików tekstowych, xls, xml i html; wbudowany system zarządzania bazą danych. Komunikacja pomiędzy komputerem systemu nadzoru a sterownikiem odbywa się za pośrednictwem łączy szeregowych, sieci polowych lub sieci lokalnych. Dwukierunkową wymianę danych w najprostszym przypadku zapewnia standardowy port szeregowy komputera PC, zaś w przypadku sieci polowych lub lokalnych dodatkowo instalowana karta sprzęgu wyposażona w specjalizowane moduły interfejsu, a nierzadko we własny procesor. Lista sterowników, z którymi współpracuje system asix jest stale rozszerzana i obejmuje rozwiązania wszystkich liczących się producentów, m.in. sterowniki takich znanych firm jak: Siemens, General Electric, Beckhoff, Wago, Omron, Modicon, Festo, Mitsubishi, SAIA, LG. Równie bogata jest lista inteligentnych urządzeń typu: liczniki, analizatory czy regulatory, obsługiwanych przez asix za pośrednictwem standardowych protokołów MODBUS, LON- WORKS, M-BUS, albo rozwiązań firmowych jak np. protokół GAZMODEM czy DATAPAF. asix nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie ilości i typu kanałów komunikacji obsługiwanych jednocześnie w komputerze nadzoru. Parametry komunikacji: liczba zmiennych nielimitowana; częstość próbkowania wielokrotność 1 sek; typy danych bajt, pojedyncze/podwójne słowo zmienny przecinek, tablica typów prostych. Niezależnie od drajwerów dedykowanych do poszczególnych sterowników, asix wyposażony jest w otwarte sprzęgi komunikacyjne spełniające światowe standardy w tym względzie i umożliwiające przyłączenie praktycznie dowolnego sterownika i układu pomiarowego dostarczonego przez producenta z serwerem danych według standardowego protokołu. Są to: klient OPC klient DDE/OLE Automation MODBUS RTU MODBUS TCP PROFIBUS DP CANBUS IEC Lista drajwerów jest stale rozszerzana. asix 4 11

12 Portal informacji procesowych Dynamiczne aplikacje w Internecie Portal informacji procesowych AsPortal to aplikacja z pudełka, gotowa do natychmiastowego użycia, która pozwala przeglądać w Internecie dane procesowe z dowolnej aplikacji systemu asix. Portal umożliwia przeglądanie bazy zmiennych aplikacji wraz z atrybutami, odczyt wartości bieżących poszczególnych zmiennych procesowych, wgląd w listę alarmów aktywnych i alarmów historycznych oraz prezentację historycznych wartości zmiennych procesowych w układzie tabelarycznym lub w postaci wykresów, dodatkowo z możliwością wyliczania na bieżąco zadanych agregatów. Posiłkując się oknem wyboru zmiennych użytkownik samodzielnie konfiguruje zestawy i kategorie prezentowanych danych, mając możliwość zachowania definicji dla wielokrotnego użycia. Podłączenie portalu do żądanej aplikacji sprowadza się do wygenerowania bazy zmiennych systemu asix z opcją utworzenia pomocniczej bazy dla modułu AsPortal oraz zadeklarowania w pliku konfiguracyjnym AsPortal lokalizacji tej bazy i nazwy serwera alarmów. asix zawiera narzędzia, które pozwalają stworzyć aplikacje internetowe z obrazem procesu technologicznego dynamicznie odświeżanym w oknie przeglądarki. Punktem wyjścia do tworzenia aplikacji dynamicznych jest oferowany w środowisku asix zestaw tzw. Web Services, które udostępniają na internetowym serwerze aplikacji pełny wachlarz danych procesowych, w szczególności dane bieżące, dane archiwalne oraz alarmy. Jednym z narzędzi pozwalających stworzyć aplikację dynamiczną jest konwerter As2WWW, który automatycznie przekształca konwencjonalną aplikację asix do formatu aplikacji internetowej. Otrzymana w wyniku konwersji aplikacja uruchamiana jest na serwerze internetowym i może być oglądana przez użytkowników w przeglądarce Internet Explorer 6.0. Stan elementów aplikacji w oknie przeglądarki jest odświeżany dynamicznie. Biblioteka As2HTML zawierająca zestaw skryptów oraz styli CSS umożliwia z kolei samodzielne zaprojektowanie z predefiniowanych obiektów aplikacji internetowej, dynamicznie odwzorowującej stan procesu technologicznego w oknie przeglądarki IE 6.0. Od projektanta wymagana jest tylko elementarna wiedza z zakresu projektowania stron HTML 12 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

13 Praca w sieci Tryb gorącej rezerwy asix może pracować na komputerach sprzężonych siecią Ethernet w celu udostępniania informacji o procesie zdalnym stacjom roboczym. Transmisja danych odbywa się w oparciu o usługi protokołu NETBIOS, implementowanego na stosie protokołów Microsoft, IPX/SPX albo TCP/IP i zastosowanie techniki klient serwer. Praca systemu asix w sieci nie wymaga obecności sieciowego systemu operacyjnego, a jedynie dostępu do usług protokołu NETBIOS. Komputery nadzoru sprzężone bezpośrednio ze sterownikami pełnią rolę serwerów danych o procesie pomiarów, sterowań, alarmów dla sieciowych stacji roboczych. Czas systemowy w konfiguracjach sieciowych stacji asix jest synchronizowany pod nadzorem tzw. mastera czasu, który opcjonalnie odbiera wzorzec czasu, radiowy DCF77 albo satelitarny GPS. W środowisku Windows NT/2000/XP, w oparciu o systemowe oprogramowanie RAS (Remote Access Service) możliwe jest przyłączanie zdalnych stacji asix do sieci lokalnych z serwerami danych asix. Jako środek łączności mogą być wykorzystywane dowolne łącza obsługiwane przez moduł RAS, np. linie telekomunikacyjne lub sieć INTERNET. Zdalna stacja asix posiada w takich konfiguracjach pełne możliwości stacji lokalnej przyłączonej wprost do sieci w zakresie dostępu do danych procesowych, danych archiwalnych, dziennika alarmów. W oparciu o konfigurację sieciową realizowana jest także specjalna instalacja systemu asix do pracy w tzw. trybie gorącej rezerwy. Tryb gorącej rezerwy jest szczególnie istotny w zastosowaniu do procesów, linii produkcyjnych i urządzeń wymagających podwyższonej dyspozycyjności systemu operatorskiego, pracujących w ruchu ciągłym (np. w energetyce, hutnictwie) oraz do rozwiązań czysto komputerowych systemów operatorskich bez elementów tradycyjnego pulpitu. Dla uzyskania pracy w trybie gorącej rezerwy system nadzoru zestawia się z pary bliźniaczych komputerów, których operacje są synchronizowane w czasie, realizujących niezależnymi kanałami sprzęg ze sterownikami oraz prowadzących niezależne archiwa danych, dziennik alarmów i raporty. W przypadku awarii jednego z komputerów operatorskich, drugi komputer pozwala prowadzić proces. Po usunięciu uszkodzenia restartowany komputer automatycznie przeprowadzi resynchronizację z bliźniaczym komputerem i odbuduje zawartość swojego archiwum danych. Podczas bezawaryjnej pracy oba komputery pełnią rolę serwerów danych dla innych stacji w sieci Ethernet. W przypadku, gdy któryś komputer nadzoru wykryje uszkodzenie kanału komunikacji ze sterownikiem automatycznie przełącza się na alternatywny kanał komunikacji, jakim jest sprzęg po sieci Ethernet, do bliźniaczego komputera w parze. Windows Klient RAS Windows Klient RAS ETHERNET modem Windows SERWER RAS modem Łącze RAS NETBEUI/IPX/TCP LAN INTERNET Serwer operatorski nr 2 Rezerwowy kanał komunikacji ze sterownikiem MAGISTRALA PROCESOWA np. 2 x PROFIBUS Rezerwowy kanał komunikacji ze sterownikiem Serwer operatorski nr 1 Windows NT Windows 98 Windows 2000 Sterownik Sterownik Sieciowy tryb pracy systemu asix oraz możliwość przyłączenia do sieci zdalnych stanowisk za pomocą łączy modemowych doskonale spełnia wymagania nowoczesnych systemów nadzoru nad procesami produkcji. asix oferuje tryb pracy o podwyższonej niezawodności jako standardowe wyposażenie pakietów sieciowych! asix 4 13

14 Otwartość systemu Aplikacje wielojęzyczne asix zapewnia otwartość systemu rozumianą jako możliwość bezpośredniego, dwukierunkowego dostępu do danych z poziomu innych aplikacji stosujących się do standardów wymiany danych przyjętych w środowisku Windows. Jako pośrednik między aplikacjami systemu operacyjnego Windows a aplikacją asix służy program AsixConnect. Udostępnia on dane systemu asix bieżące i archiwalne w środowisku Windows za pośrednictwem standardowych protokołów: DDE, Automation, OLE DB, OPC,.NET i Web Services. Niezależnie od dostępu do pojedynczych zmiennych AsixConnect obsługuje odwołania do grup zmiennych, zapewniając przepustowość wymiany danych rzędu kilku tysięcy zmiennych na sekundę. Parametryzacja serwera danych z okna dialogowego oraz bogata diagnostyka ułatwiają jego konfigurowanie i eksploatację. Sztandarowymi przykładami aplikacji, które za pośrednictwem AsixConnect mają bezpośredni dostęp do danych procesowych, są składowe pakietu Microsoft Office: Excel, Access, Word i Power Point. Możliwości ich zastosowań rozszerza użycie języka makr dostępnego w każdym z tych programów. Można też stworzyć całkowicie od nowa własne aplikacje korzystające z danych oferowanych przez AsixConnect, np. przy użyciu dowolnej aplikacji typu RAD takiej jak Microsoft Visual Studio 2003, Delphi, Borland C++ Builder, czy Visual Basic. AsixConnect pobiera dane z systemu asix używając protokołu sieciowego standardowo obsługiwanego przez system operacyjny Windows, także na łączach zdalnych RAS. Oprogramowanie systemu asix może pracować w języku polskim, angielskim lub rosyjskim, natomiast aplikacje mogą być tworzone w dowolnym języku opartym na 8-bitowym alfabecie. Integralną częścią asix jest system dynamicznego przełączania języka aplikacji w trakcie jej wykonywania. Aplikacja projektowana jest w języku podstawowym, wszystkie ekrany synoptyczne są tworzone tylko jednokrotnie. Utworzenie aplikacji w kolejnych językach polega jedynie na podaniu tłumaczeń dla wszystkich tekstów użytych w aplikacji. Baza tekstów jest budowana automatycznie na podstawie analizy danych definiujących aplikację. W trakcie wykonywania aplikacji asix wyświetla teksty zadeklarowane dla aktualnie wybranego przez operatora języka pracy. Centralne administrowanie aplikacjami Aplikacje o dużej liczbie współpracujących stacji komputerowych i bardzo licznych zbiorach zmiennych procesowych stały się inspiracją dla opracowania automatycznych metod administrowania systemami. Rezultat: aplikacje asix a w sieci komputerowej zawsze pracują wg aktualnych projektów i wersji nadzorowanych z jednego centralnego miejsca sieci, ponieważ system asix automatycznie aktualizuje aplikację i wersje oprogramowania względem zadeklarowanej wzorcowej lokalizacji. Przypominamy, że również Baza Zmiennych procesowych może być pielęgnowana w jednym centralnym stanowisku, a zmiany tam wprowadzane są propagowane przez sieć do wszystkich stacji komputerowych. Mechanizmy te ułatwiają administrowanie złożonymi konfiguracjami i potwierdzają opinię, że system asix jest pod każdym względem przygotowany do realizacji najbardziej wymagających projektów. 14 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I

15 Konfiguracje wielomonitorowe Systemy o dużej liczbie zmiennych wymagają zwiększonej liczby ekranów do prezentacji obrazów informujących o stanie procesów. Pakiet asix został wzbogacony o rozwiązania wykorzystujące standardowe mechanizmy systemów Windows do pracy wieloekranowej. Za pomocą jednej klawiatury i myszki użytkownik w intuicyjny sposób obsługuje proces technologiczny prezentowany na wielu monitorach. SIEĆ TECHNICZNA SERWER SIEĆ ETHERNET stacja operatorska 1 stacja operatorska 2 stacja inżynierska klawiatura specjalizowana klawiatura mysz klawiatura specjalizowana klawiatura mysz podsystem zdarzeń dwustanowych podsystem pomiarów analogowych i specjalnych Rozwiązania wielomonitorowe obniżają jednocześnie koszt systemu poprzez redukcję liczby komputerów, liczby licencji na oprogramowanie i liczby procesorów komunikacyjnych. asix 4 15

16 ASKOM Sp. z o.o Gliwice ul. Józefa Sowińskiego 13 tel fax

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Cennik nr 05/2014 Produkty Informacje handlowe. Ważny od 01.05.2014. Informacja handlowa 06/2012

Cennik nr 05/2014 Produkty Informacje handlowe. Ważny od 01.05.2014. Informacja handlowa 06/2012 Informacja handlowa 06/2012 Cennik nr 05/2014 Produkty Informacje handlowe Ważny od 01.05.2014 http://www.askom.com.pl ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Spółka z o.o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA Spis treêci System wizualizacji asix wiesz i widzisz wi cej............................................. 3 asix kuszàca propozycja!................................................................

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji

AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji Pomoc dla użytkowników systemu asix 5,6,7 www.asix.com.pl AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji Dok. Nr PLP6070 Wersja: 2012-03-16 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Nowa, zaawansowana technologicznie platforma oprogramowania przemysłowego

Nowa, zaawansowana technologicznie platforma oprogramowania przemysłowego Nowa, zaawansowana technologicznie platforma oprogramowania przemysłowego I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT Firma PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG Wersja 2.11.0.2 Data: 11.03.2010 Historia ważniejszych zmian Wersja Data Komentarz 1.2 04.02.2004 Pierwsze wydanie, projekt, układ LG 1.5 29.04.2004 Uzupełnienie o raport

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Dok. Nr PLP6076 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix

AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix Dok. Nr PLP7101 Wersja: 2013-07-16 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych

Bardziej szczegółowo

Proficy* HMI/SCADA ifix* 5.0 PL nowy wygląd, funkcje i możliwości

Proficy* HMI/SCADA ifix* 5.0 PL nowy wygląd, funkcje i możliwości Proficy* HMI/SCADA ifix* 5.0 PL nowy wygląd, funkcje i możliwości Dostępny od ponad 10 lat na polskim rynku automatyki system wizualizacji ifix firmy GE Intelligent Platforms jest kluczowym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do OPZ nr 7

Załącznik do OPZ nr 7 Załącznik do OPZ nr 7 Warunki równoważności / Wymagania 1. Serwer poczty elektronicznej Serwer systemu poczty elektronicznej musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Firma współpracuje z:

Firma współpracuje z: Dziedzina pomiarów i automatyki staje się coraz bardziej zaawansowana, a posiadanie wiedzy dającej pełny obraz jej rozwoju jest coraz trudniejsze. Efektywne stosowanie automatyki wymaga bardzo dużej wiedzy

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog produktów

TAC Vista Katalog produktów TAC Vista Katalog produktów Wydanie: Marzec 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne... 1 systemów... 5 Oprogramowanie... 9 Vista 5... 10 Wprowadzenie / wstęp... 10 TAC Vista 5 Serwer... 11 TAC Vista 5

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68)

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68) wydanie 1/10 (3), marzec 2010 NOWOŚĆ!!! MT723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP68) MT713 bateryjne moduły telemetryczne dbają o środowisko monitorowanie studni solankowych Sól z

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 4.x. Monitorowanie i zarządzanie siecią. Poradnik dla początkujących użytkowników NetCruncha

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 4.x. Monitorowanie i zarządzanie siecią. Poradnik dla początkujących użytkowników NetCruncha AdRem NetCrunch Wersja 4.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników NetCruncha Monitorowanie i zarządzanie siecią 2006 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Dok. Nr PLP6101 Wersja: 29-04-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo