Możliwości jest wiele Dlatego przed decyzją warto wcześniej zadać pewne pytania pomocnicze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości jest wiele Dlatego przed decyzją warto wcześniej zadać pewne pytania pomocnicze"

Transkrypt

1 Matura i co dalej? Możliwości jest wiele Dlatego przed decyzją warto wcześniej zadać pewne pytania pomocnicze

2 Matura i co dalej? 1. Czy warto studiować? 2. Czy warto studiować matematykę? 3. Czy warto studiować matematykę na Politechnice Częstochowskiej?

3 Czy warto studiować?

4 Zalety studiowania Wyższe wykształcenie dodatkowy atut na rynku pracy Poszerzanie swoich zainteresowań, nie tylko kierunkowych Szansa na pracę naukową w wybranej dziedzinie wiedzy

5 Zalety studiowania Możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programów stypendialnych Praktyki studenckie i staże zdobywanie doświadczenia zawodowego już na studiach

6 Zalety studiowania Rozwój emocjonalny i społeczny- kształtowanie osobowości Rozbudzenie potrzeby ciągłego doskonalenia i zdobywania wiedzy "Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna ale jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy" Albert Einstein

7 Czy warto studiować matematykę?

8 Matematyka to dobry kierunek Studia matematyczne uczą precyzyjnego, logicznego a zarazem twórczego myślenia Studenci zdobywają umiejętności analityczne szczególnie cenione przez pracodawców

9 Matematyka to dobry kierunek Matematyka to nauka rozwiązywania problemów Studia matematyczne otwierają drogę do świata finansów i nowoczesnych technologii

10 Matematyka to dobry kierunek Matematyka jest wymieniana jako jeden z kierunków strategicznych dla rozwoju krajowej gospodarki Wykształcenie matematyczne ułatwia dostosowanie się do zmian we współczesnym świecie Tajemnica świata tkwi w matematyce Richard Elwes

11 Matematyka to dobry kierunek Matematyk to ktoś, kto potrafi opanować nowe, trudne pojęcia, zrozumieć jak jedne idee wynikają z innych oraz zastosować poznaną wiedzę w praktyce. Błyskotliwość, kreatywność, sprawność myślenia, która firma nie chciałaby pracownika obdarzonego takimi cechami? Tego uczą studia matematyczne

12 Czy warto studiować matematykę na Politechnice Częstochowskiej?

13 Studia na Politechnice Częstochowskiej Uczelnie techniczne zajmują czołowe miejsca w rankingach wynagrodzeń absolwentów studiów wyższych. Podczas ubiegłorocznej rekrutacji na studia najczęściej wybierane były uczelnie techniczne.

14 Studia na Politechnice Częstochowskiej Organizacja zajęć dydaktycznych wykłady (w jednej sali dla wszystkich studentów roku) ćwiczenia (ćwiczenia w grupach osobowych) laboratoria (każdy student ma osobne stanowisko) seminaria (małe grupy studentów) e-learning (platforma Delta)

15 Studia na Politechnice Częstochowskiej Stypendia stypendium socjalne stypendium rektora dla najlepszych studentów stypendium ministra za wybitne osiągnięcia zapomogi stypendium przyznawane przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców stypendium ze środków funduszy strukturalnych UE

16 Studia na Politechnice Częstochowskiej Komputerowa platforma Platon U3 https://pcz.cloud.pionier.net.pl/

17 Studia na Politechnice Częstochowskiej Aplikacje i pakiety Abaqus 6.12 Adina 8.7 Adina 8.9 Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium Adobe Premiere Pro CS5.5 Ansys 13 Teaching Introductory Ansys 14.5 Academic Research (Workbench) Autodesk Education Master Suite 2013 Blender 2.6.6a CorelDRAW X5 FreeCAD Gimp Maple 16 MapleSIM 5 Mathcad 15 Mathcad Prime 2.0 Mathematica 9 Matlab 2013b Academic Matlab 2013b Classroom Pov Ray 3.6 Visual Studio SQL Server 2010 Maszyny wirtualne Debian x64 Debian 7.0 x64 EN Fedora 16 Ubuntu Desktop Ubuntu Desktop x64 Ubuntu Server x64 EN Windows 7 Enterprise x64 Windows 8 Enterprise N x64 PL Windows 8.1 Enterprise N x64 PL Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Std x64 PL

18 Studia na Politechnice Częstochowskiej Program Erasmus+ Studenci PCz mają możliwość wyjazdu i studiowania na ponad 80 uczelniach partnerskich, w tym studenci matematyki - na 28

19 Studia na Politechnice Częstochowskiej Biuro Karier i Marketingu pomoc w poszukiwaniu pracy oraz przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych organizacja szkoleń, zajęć warsztatowych, seminariów i spotkań informacyjno-rekrutacyjnych współpraca z mediami redagowanie czasopisma Politechnika Częstochowska

20 Studia na Politechnice Częstochowskiej Biuro Karier i Marketingu Organizacja imprez cyklicznych, między innymi: Festiwal Nauki maj 2015 Dzień Otwartych Drzwi Dziewczyny na politechniki Targi Pracy Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy

21 Studia na Politechnice Częstochowskiej Nie tylko wykłady... Chór Akademicki "Collegium Cantorum" Studencki Teatr Trybik Studenckie Forum Business Centre Club

22 Studia na Politechnice Częstochowskiej Nie tylko wykłady... Stowarzyszenie Piłki Siatkowej PCz Sekcja Żeglarska KU AZS PCz Studenckie Turystyczne Koło Naukowe Per Pedes & Yeti

23 Studia na Politechnice Częstochowskiej 28 kierunków 100 specjalności Wydział Budownictwa Wydział Elektryczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Wydział Zarządzania

24 Studia na Politechnice Częstochowskiej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Energetyka (I stopień) Informatyka (I stopień, II stopień, III stopień) Inżynieria biomedyczna (I stopień) Matematyka (I stopień, II stopień) Mechanika i budowa maszyn (I stopień, II stopień, III stopień) Mechatronika (I stopień, II stopień) al. Armii Krajowej 21, Częstochowa

25 Matematyka na PCz specjalności Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Matematyka przemysłowa Studia stacjonarne I stopnia (6 semestrów) i II stopnia (4 semestry) Programy ramowe (sylabusy) do przedmiotów dla kierunku matematyka znajdują się na stronie Instytutu Matematyki

26 Matematyka na PCz Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Przedmioty kierunkowe Wstęp do matematyki finansowej Ryzyko w ubezpieczeniach Programowanie liniowe w zagadnieniach finansowych i logistycznych Ubezpieczenia życiowe Metody statystyczne w modelowaniu zjawisk ekonomicznych Matematyka ekonomiczna i elementy ekonometrii

27 Matematyka na PCz Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Absolwent zna metody matematyczne stosowane w analizie rynków finansowych i ubezpieczeniowych potrafi budować modele matematyczne procesów ekonomicznych posiada umiejętność organizacji badań statystycznych oraz budowania prognoz ekonomicznych może podjąć pracę w firmach kapitałowych i ubezpieczeniowych na stanowiskach analityczno-doradczych po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych może pracować jako nauczyciel matematyki

28 Matematyka na PCz Matematyka przemysłowa Przedmioty kierunkowe Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego Programowanie liniowe w technice Obliczenia symboliczne w zagadnieniach technicznych Analiza regresji w modelowaniu zjawisk technicznych Procesy stochastyczne Statystyka w zastosowaniu

29 Matematyka na PCz Matematyka przemysłowa Absolwent zna metody matematyczne wykorzystywane w modelowaniu zjawisk fizycznych i technicznych potrafi budować modele matematyczne procesów występujących w problemach technicznych stosuje obliczenia numeryczne i umie analizować ich wyniki może podjąć pracę w zakładach przemysłowych, laboratoriach i centrach wdrażających nowe technologie po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych może pracować jako nauczyciel matematyki

30 Matematyka na PCz Praktyki dla studentów matematyki Biuro Finansów Oświaty Pierwszy Urząd Skarbowy Urząd Miasta Częstochowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasza Praca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Firma CMF Sp. z o. o.

31 Matematyka na PCz Laboratoria komputerowe Laboratoria komputerowe w Instytucie Matematyki posiadają oprogramowanie: Maple, Mathcad, Statistica wspomagające pracę matematyka

32 Matematyka na PCz Koło Naukowe Matematyk Studenci przygotowują referaty i prace naukowe oraz uczestniczą w konferencjach/warsztatach naukowych m.in. w Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Matematyków odbywających się co roku na Uniwersytecie Jagiellońskim

33 Matematyka na PCz

34 Matematyka na PCz Współpraca naukowa studentów z wykładowcami G. Biernat, J. Mazur, Finite difference method in the Fourier equation with Newton`s boundary conditions direct formulas. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2 (7) 2008, G. Biernat, T. Madej, J. Siedlecki, Integration on hyperspheres in R n. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2 (9) 2010, G. Biernat, M. Bejm, T. Dedyk, B. Wilczyńska, Values of fundamental symmetric polynomials with natural arguments. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2 (10) 2011, 5-9.

35 Matematyka na PCz M. Klimek, D. Dziembowski, Mellin transform for fractional differential equations with variable potential. Proceedings of the 2 nd Conference on Nonlinear Science and Complexity, Porto Portugal 2008, CD-Rom M. Klimek, D. Dziembowski., Mellin transform for fractional differential equations with variable potential. In: Nonlinear Science and Complexity, Eds J.A. Tenreiro-Machado, A.C.J. Luo, R.S. Barbosa, M.F. Silva, L.B. Figueiredo, Springer-Verlag 2011 M. Klimek, D. Dziembowski, On contraction method applied to solve class of sequential fractional differential equations. Proceedings of the FDA 10-4 th Workshop on Fractional Differentiation and Its Applications, Badajoz Spain 2010, CD- Rom.

36 Matematyka na PCz W czerwcu 2014 r. studenci kierunku matematyka uczestniczyli w konferencji zagranicznej International Conference on Fractional Differentiation and Its Applications ICFDA 14 która odbyła się w Catanii (Sycylia, Włochy). Konferencja była poświęcona analizie niecałkowitego rzędu i jej zastosowaniom. Studenci przygotowali poster oraz wzięli udział w obradach i warsztatach naukowych.

37 Matematyka na PCz Studia zamawiane na kierunku matematyka Na kierunku matematyka prowadzimy obecnie studia zamawiane w ramach projektu europejskiego Odbierz Klucz do sukcesu kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki cykl kształcenia rozpoczęty w roku akademickim 2012/2013

38 Matematyka na PCz Wykłady profesorów wizytujących Prof. Lidia Filus - Northeastern Illinois University Prof. Jan Čapek, Uniwersytet w Pardubicach Prof. Antoni Dawidowicz, Uniwersytet Jagielloński Prof. Zbigniew Peradzyński, Uniwersytet Warszawski Prof. Andrzej Drzewiński, Uniwersytet Zielonogórski Prof. Krzysztof Szajowski, Politechnika Wrocławska Prof. Antoni Pierzchalski, Uniwersytet Łódzki Prof. Ryszard Rudnicki, Instytut Matematyki PAN Prof. inż. Ewa Majchrzak, Politechnika Śląska

39 Matematyka na PCz Integracja środowisk Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej organizuje imprezę turystyczną pod nazwą Wiosenny Pieszo-Rowerowy Rajd Matematyków

40 Matematyka na PCz Zasady rekrutacji 1. Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 2. Uiszczenie stosownej opłaty rekrutacyjnej 3. Złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej Informacje dotyczące rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej dostępne są na stronie:

41 Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór, wiary we własne możliwości, wytrwałości w dążeniu do celu oraz realizacji swoich planów i marzeń......i oczywiście zapraszamy do nas Dyrekcja oraz pracownicy Instytutu Matematyki Politechniki Częstochowskiej

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Uczelnia dająca profity na przyszłość

Uczelnia dająca profity na przyszłość z życia Uczelni Dlaczego warto?... 4 Wywiad z Rektorem Trud studiów na Politechnice opłaci się... 5 Wydziały Architektury... 6 Budownictwa i Inżynierii Środowiska... 8 Elektryczny... 10 Informatyki...

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą słów o Wvdziale Kilka słów o Wydziale Kilka 8 marca 2012 r., podjął uchwałę o zmianie nazwy Wydziału na Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą cztery Wydziały:

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Informator dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Białystok, styczeń 2015 Dlaczego Politechnika Białostocka? Czy wiesz, że w uczelni technicznej możesz

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2012/2013

studia I stopnia 2012/2013 studia I stopnia 2012/2013 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE 3 NOWOŚCI: PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE ZARZĄDZANIE BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury I, II 1) I, II

Wydział Architektury I, II 1) I, II 4. KSZTAŁCENIE 4.1. RODZAJE I KIERUNKI PROWADZONYCH STUDIÓW W roku akademickim 2011/2012 studia na Politechnice Warszawskiej były prowadzone na 28 kierunkach i 1 makrokierunku. W roku 2011 wypromowano

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

www.wm.pwr.edu.pl WYDZIAŁ mechaniczny Informator dla kandydatów na studia www.wm.pwr.edu.pl

www.wm.pwr.edu.pl WYDZIAŁ mechaniczny Informator dla kandydatów na studia www.wm.pwr.edu.pl www.wm.pwr.edu.pl I WYDZIAŁ mechaniczny Informator dla kandydatów na studia www.wm.pwr.edu.pl II WYDZIAŁ mechaniczny www.wm.pwr.edu.pl 1 Drogi maturzysto, kończysz szkołę średnią, zadajesz sobie pytanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA Informator 2013/2014 A jak wybrać

Bardziej szczegółowo