BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH"

Transkrypt

1 ISSN Dialogi Biblioteczne BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH 2010, nr 2(6)

2 Adres redakcji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy ul. kard. S. Wyszyńskiego Katowice tel. (32) Internet: Wydawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Zespół redakcyjny: Anna Marcol redaktor naczelny; Urszula Jankowska zastępca redaktora naczelnego; Anna Musiał redaktor techniczny; Barbara Michałek korekta

3 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI 4 Z ŻYCIA BIBLIOTEKI Anna Marcol Czy biblioteka może być cool? relacja z konferencji zorganizowanej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach 5 Barbara Czechowicz Kształtowanie tożsamości narodowej i etnicznej Polaków na Bukowinie Rumuńskiej poprzez prasę. Wystawa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach 7 Katarzyna Lis, Beata Piątkowska Uśmiech z książki. Akcja zbiórki książek dla dzieci i młodzieży z Hospicjum Cordis 11 Anna Wierzbicka Podróże z literaturą dla najmłodszych 13 LUDZIE KSIĄŻKI I PRASY Chcemy zarażać naszym optymizmem!. Z Panią Aldoną Zawałkiewicz redaktor naczelną serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP rozmawia Anna Marcol 15 PLACÓWKI OŚWIATOWE W REGIONIE Bożena Zwierzyńska Witryna internetowa, informator i uśmiech, czyli wybrane formy promocji w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu 19 Z BIBLIOTEKARSKIEJ PÓŁKI Monika Kulik Kawiarnie dla moli książkowych 24 Marlena Borowska Informacja w świecie cyfrowym polskojęzyczny system hiperłączy 27 Z PRAKTYKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA Jolanta Wawoczny Epizod Chopinowski czyli skromność nie popłaca! 29 Beata Piątkowska Postać miesiąca mini-projekt w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura w Katowicach 30 Nowe uzależnienia. Zestawienie bibliograficzne za lata (w wyborze) (oprac. Anna Monsior) 32 REGIONALIA Bogna Kozioł Konferencja Cztery pory roku w skansenie (komunikat) 36 Z RELACJI UCZESTNIKA Katarzyna Lis Sport, turystyka i rekreacja bibliotekarzy. Sprawozdanie z konferencji 38 BIBLIOTEKA POLECA Katarzyna Czapla-Durska Internet w naszym życiu. Nowe spojrzenie 40 Monika Stefanowska Dyscyplina szkolna surowość czy empatia? 41

4 OD REDAKCJI Zapraszamy Państwa do lektury grudniowego numeru Dialogów Bibliotecznych. Nasz tytuł, pierwotnie pomyślany jako nieregularnik, na dobre stał się półrocznikiem, publikowanym jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej. Obecnie posiada osiem stałych działów, w których zamieszczamy teksty o charakterze fachowym, informacyjnym i metodycznym. W ciągu trzech lat naszej działalności pozyskaliśmy stałych współpracowników oraz wierne grono czytelników. Cieszą nas nadsyłane przez Państwa maile z cennymi uwagami i propozycjami współpracy oraz zapewnienia, że materiały publikowane na łamach półrocznika są przydatne w codziennej pracy bibliotecznej. Coraz więcej bibliotek decyduje się również na włączanie Dialogów do swoich zbiorów, co jest dla nas dodatkową motywacją do doskonalenia naszego czasopisma. Bieżący numer powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób, które chcą się z Państwem podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Poza tekstami nauczycieli Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach i jej filii, znajdą Państwo relacje z ciekawych inicjatyw podejmowanych przez biblioteki szkolne i uczelniane. Tradycyjnie publikujemy także wywiady. Tym razem chcemy Państwu przybliżyć sylwetkę Pani Aldony Zawałkiewicz z Torunia redaktor naczelnej Elektronicznej Biblioteki Pedagogicznej SBP. Mamy nadzieję, że ta rozmowa przyczyni się do szerszej popularyzacji serwisu w środowisku bibliotekarzy szkolnych z Górnego Śląska. Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami, związanymi z działalnością edukacyjną. Propozycje artykułów do czerwcowego zeszytu można nadsyłać do końca marca 2011 r. Redakcja INFORMACJE DLA AUTORÓW Redakcja przyjmuje do druku materiały o treści popularnonaukowej, związane z pracą dydaktyczną nauczycieli bibliotekarzy, które są wynikiem oryginalnej twórczości, nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały wcześniej opublikowane lub skierowane do druku. Objętość tekstu do 4 stron maszynopisu A5, czcionka Times New Roman 10 pkt., odstęp 1 pkt. Do tekstu Autor powinien dołączyć krótką notatkę o sobie, adres do korespondencji, adres . Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca. Poglądy zawarte w artykułach są osobistymi przekonaniami Autorów i nie zawsze pokrywają się z opiniami Redakcji

5 Z ŻYCIA BIBLIOTEKI Anna Marcol Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach CZY BIBLIOTEKA MOŻE BYĆ COOL? KONFERENCJA W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ IM. J. LOMPY W KATOWICACH 27 października 2010 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach odbyła się konferencja Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne bujanie w chmurach. Było to czwarte z cyklu dziesięciu spotkań organizowanych w bibliotekach pedagogicznych przez Sekcję Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Konferencję otworzyła Maria Grabowska dyrektor PBW, która przywitała przybyłych gości i uczestników. Przedstawiła także jej program, który składał się z dwóch części. Pierwszy moduł, zatytułowany Czy nowoczesna edukacja w polskiej szkole i bibliotece to bujanie w chmurach?, rozpoczął Janusz S. Wierzbicki przedstawiciel firmy Microsoft, która była głównym sponsorem spotkania. Prelegent podkreślił, że Internet staje się dobrem powszechnym, a nowoczesny bibliotekarz powinien podążać za oczekiwaniami swoich czytelników, którzy coraz częściej korzystają z nowoczesnych form komunikacji. Z myślą o potrzebach uczelni i placówek oświatowych powstał Microsoft Program ten posiada zalety serwisów społecznościowych, umożliwiając zarazem kontrolowanie kont użytkowników. Poza bezpłatną pocztą elektroniczną, nieodpłatnie udostępnia: przestrzenie robocze, foldery internetowe, komunikatory, kalendarze, blogi i inne dodatki, które warto wykorzystywać podczas codziennej pracy z uczniem oraz w trakcie realizacji projektów edukacyjnych. W dalszej części wykładu prelegent przybliżył bibliotekarzom zalety najnowszego oprogramowania dla szkół i nauczycieli, oferowanego w ramach School Agreement, który jest efektem międzynarodowego projektu, znanego w Polsce pod nazwą Partnerstwo dla Przyszłości (w oryginale Partners In Learning ). W ten sposób publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz lokalne i centralne władze oświatowe mogą nabywać licencje w formie subskrypcyjnej, co pozwala im na znaczne oszczędności. Z myślą o potrzebach szkół powstał także Windows MultiPoint Server 2010, system operacyjny, dzięki któremu kilku uczniów (lub czytelników), niezależnie od siebie, może jednocześnie pracować na tym samym komputerze. Istnieje bowiem możliwość podłączenia do jednego komputera kilku terminali, o czym przekonywał Maciej Nikiel z firmy OEPD Sp. z o.o. w Gliwicach oficjalnego reselera NComputing na terenie naszego kraju. Podobne rozwiązania sprzętowe oferował Tomasz Buk z Hewlett Pacard, zwracając uwagę na oszczędności związane z zastosowaniem nowego systemu z rodziny Windows Server w szkolnej pracowni komputerowej czy bibliotece. Po przerwie, podczas której zwiedzano stanowiska promocyjne poszczególnych firm, głos ponownie zabrał J. Wierzbicki, który poprowadził drugi moduł spotkania, zatytułowany Multimedia i nowoczesne technologie w pracy bibliotekarza. Ta część konferencji - 5 -

6 wzbudziła największe zainteresowanie, ponieważ prelegent udzielił słuchaczom wielu praktycznych wskazówek związanych z techniką prezentacji oraz ich przygotowaniem i wzbogacaniem w materiały multimedialne. Badania potwierdzają, że trwale zapamiętujemy nieznaczny procent informacji przekazanych w ramach lekcji szkolnych czy wykładów. Warto zatem wzbogacać swoje wystąpienia w taki sposób, aby były atrakcyjne dla słuchaczy. Istotny jest przede wszystkim początek i koniec wykładu oraz jego język, który powinien być komunikatywny i zrozumiały dla odbiorców[1]. Poza wiedzą z zakresu psychologii wystąpień publicznych, J. Wierzbicki wspomniał również o zasadach przygotowywania projekcji multimedialnych w programie Microsoft PowerPoint, pomocnych w przyswajaniu wiedzy. Jakkolwiek taką funkcję spełniają tylko wtedy, gdy są odpowiednio skonstruowane. Należy zatem zwrócić uwagę na ich kolorystykę, wielkość i krój czcionek, dobór ilustracji i tekstu, czy sposób konstrukcji plansz[2]. Prelegent podkreślił także walory prezentacji nieliniowych oraz pokazał, w jaki sposób zarejestrować i opublikować narrację do prezentacji, którą chcemy zamieścić na stronie internetowej. Wystąpienia można ponadto wzbogacać o inne elementy, takie jak: filmy i galerię fotografii, natomiast lekcje dla młodszych uczniów warto tworzyć w sposób interakcyjny. J. Wierzbicki zachęcał też do zamieszczania materiałów prezentowanych podczas zajęć szkolnych lub konferencji na stronach WWW, aby wszyscy zainteresowani mieli do nich łatwy dostęp. O tym, że rzeczywiście można skupić uwagę widowni na półtoragodzinnym wykładzie przekonał bibliotekarzy sam prowadzący, który w swoim wystąpieniu zastosował wspomniane wyżej zalecenia. Słuchaczy zaintrygował zarówno jego temat, przydatny w praktyce szkolnej i bibliotecznej, jak i praktyczny oraz zapadający w pamięć sposób prezentacji. Konferencja Czy biblioteka może być cool? cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, przede wszystkim wśród nauczycieli bibliotekarzy, do których adresowano ją w pierwszej kolejności. Sprzyjała wymianie doświadczeń oraz integracji lokalnego i regionalnego środowiska bibliotekarskiego, ponieważ uczestniczyło w niej blisko 170 osób z różnych części Śląska. Warto dodać, że temat spotkania zainteresował także media elektroniczne. Informacje promujące katowicką konferencję ukazały się na kilkunastu portalach i serwisach internetowych (lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich). Miłym akcentem była ponadto audycja w Radiu Katowice, podczas której wyemitowano rozmowę z J. Wierzbickim, poświęconą problematyce jego wystąpień. PRZYPISY: [1] Szerzej: Techniki prezentacji. Przygotowanie prezentacji mówionej (część pierwsza), oprac. M. Wnukowicz, J.S. Wierzbicki. Dostępny w WWW: mowiona1_ogolne_zasady.pdf [dostęp: ]. [2] Szerzej: Techniki prezentacji. Przygotowanie prezentacji mówionej (część druga), oprac. M. Wnukowicz, J.S. Wierzbicki. Dostępny w WWW: prezentacja_ mowiona2_tworzenie.pdf [dostęp: ]. Mgr Anna Marcol nauczyciel bibliotekarz, PBW w Katowicach

7 Barbara Czechowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ I ETNICZNEJ POLAKÓW NA BUKOWINIE RUMUŃSKIEJ POPRZEZ PRASĘ. WYSTAWA W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ IM. J. LOMPY W KATOWICACH Wrzesień. W miesiącu tym myślimy często o Polakach, którym wskutek zawirowań dziejowych, często w wyniku wojen, przyszło żyć z dala od Polski, na obczyźnie. Zmuszeni do emigracji, układali swoje życie w nowych warunkach, przyjmowali obce obywatelstwo, stawali się częścią innej społeczności, innych wydarzeń politycznych, życia kulturalnego i edukacji w obcym kraju, ale nie zapominali o Rzeczypospolitej. Wielu Polaków migrujących w Europie, za swą drugą ojczyznę wybrało Rumunię. Polonia rumuńska jest tematem wystawy Kształtowanie tożsamości narodowej i etnicznej Polaków na Bukowinie Rumuńskiej poprzez prasę, prezentowanej od 1 września b.r. w gablotach na trzecim piętrze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. Eksponaty czasopisma wydawane przez Polonię rumuńską pochodzą ze zbiorów zmarłego w 2009 r. księdza doktora Jerzego Pawlika, katowiczanina, badacza dziejów Kościoła, duszpasterza Polaków w Europie Wschodniej w okresie PRL. Od 1972 r. był delegatem Konferencji Episkopatu Polski dla krajów bloku wschodniego. Prowadził działalność duszpasterską, pomagał ośrodkom polonijnym w Niemieckiej Republice Demokratycznej, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii i, po roku 1991, w państwach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Pierwszymi Polakami, którzy pojawili się na ziemiach rumuńskich byli arianie, bracia polscy, wypędzeni z Polski po roku 1658 w wyniku uchwały Sejmu Rzeczypospolitej. Osiedlili się oni wówczas w Siedmiogrodzie, który w późniejszym czasie, po I wojnie światowej, został odebrany Węgrom i przyłączony do Rumunii. Dalszym etapem przemieszczania się Polaków na tereny rumuńskie był napływ polskich osadników na Bukowinę Rumuńską (północno-wschodnie obszary Rumunii) będący wynikiem wewnętrznych ruchów migracyjnych w ramach dawnej monarchii austro-węgierskiej. Napływ ten rozpoczął się od 1774 r. i obejmował głównie kupców, rzemieślników, rolników, górników, hutników z Galicji, przede wszystkim z okolic Bochni, Wieliczki, Wadowic, Żywca, Chrzanowa, Białej. Większość z nich to mieszkańcy biednych wsi. Ruszali w poszukiwaniu pracy, często tylko sezonowej. Byli słabo wykształconymi robotnikami, o niskich kwalifikacjach zawodowych i najniższych zarobkach. W 1790 r. dużym polskim osiedlem był rejon Kaczyki (obecnie Cacica), gdzie polscy górnicy zatrudniali się przy wydobyciu soli. Początkowo Polacy nie zakładali swoich związków ani stowarzyszeń, ale już w latach 90-tych XVIII w., w Bukareszcie, grupa polskich emigrantów prowadziła działalność polityczną, zrzeszającą ok. 2 tys. osób. Po upadku powstania listopadowego r., na terenie dzisiejszej Rumunii znalazło się ok. 2 3 tys. Polaków, osiadłych głównie w Mołdawii oraz w rejonie Bukaresztu i Konstancy. W drugiej połowie XIX w. Polacy już w większym stopniu liczyli się w życiu społecznym Rumunii. Zajmowali oni ważne stanowiska w administracji (m.in. stanowiska burmistrzów). W okresie r. działały gminy Zjednoczenia Emigracji Polskiej, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół ( ), a od 1866 r. Stowarzyszenie Biblioteka Polska

8 W 1910 r., w należącej wówczas do Austro-Węgier Bukowinie, mieszkało ponad 43 tys. Polaków. W 1919 r., po I wojnie światowej, w nowych granicach Rumunii znalazło się ok. 80 tys. Polaków (ok. 50 tys. na Bukowinie, w tym 8 tys. w Czerniowcach). Była to głównie ludność wiejska, robotnicy i rzemieślnicy oraz przemysłowcy z Łodzi i Białegostoku, którzy zakładali fabryki włókiennicze i sprowadzali z Polski wykwalifikowanych robotników. Decyzje powojenne sprawiły, że terytoria wchodzące do tej pory w skład monarchii austro-węgierskiej przypadły Rumunii. Spowodowało to szereg perturbacji w życiu wielonarodowej społeczności Bukowiny (zamieszkiwali ją Węgrzy, Niemcy, Ukraińcy, Polacy). Między innymi wystąpiła konieczność opanowania nowego języka i podporządkowania się nowej administracji. Z czasem władze rumuńskie zaczęły stopniowo wprowadzać w życie politykę rumunizacji mniejszości. W latach dwudziestych XX w. działał na terenie Bukowiny Związek Narodowy Polaków w Rumunii, który prowadził 60 szkół polskich. Od 1932 r. działała polska organizacja: Związek Stowarzyszeń Polskich w Rumunii oraz lokalne towarzystwa polonijne, zwane Domami Polskimi, które prowadziły działalność kulturalno-oświatową. Wśród młodzieży działało harcerstwo polskie, wspierane przez polski MSZ. Istniały koła rolnicze, które także prowadziły działalność oświatową. W 1934 r. zaczęto usuwać Polaków ze stanowisk kierowniczych i rozpoczęto rumunizację nazwisk polskich. Według spisu ludności w tym czasie w Rumunii mieszkało 48,3 tys. Polaków, co stanowiło ok. 0,3% ludności kraju. We wrześniu 1939 r. w Rumunii znalazł się rząd polski, Prezydent RP i Naczelny Wódz, ok. 30 tys. żołnierzy oraz 20 tys. osób cywilnych. Była to emigracja przymusowa związana z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi, m.in. zajmujących ważne stanowiska w kraju, wojskowych, a także osób cywilnych. W dużej części były to osoby dobrze wykształcone, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, znający języki obce, a więc łatwiej asymilujący się w nowych środowiskach. W tym okresie Polonia rumuńska utworzyła w Czerniowcach Centralny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny oraz Centralny Komitet Pomocy dla Uchodźców Polskich w Rumunii, niosąc pomoc uchodźcom. Po 1940 r., na skutek ewakuacji części Polaków z Rumunii, a także zajęcia przez Związek Radziecki północnej Bukowiny, w Rumunii pozostało tylko 4,5 tys. Polaków. Po II wojnie światowej działały polskie organizacje polonijne, połączone w 1945 r. w Polskie Zjednoczenie Demokratyczne. Jednak anty-mniejszościowa polityka rządu rumuńskiego spowodowała w 1952 r. likwidację wszelkich polskich organizacji społecznych oraz zakaz nauczania języka polskiego w szkołach prowadzonych przez Polaków. W 1989 r. polskim wsiom na Bukowinie rumuńskiej groziła całkowita zagłada. Reżim Nicolae Ceauşescu rozpoczął wówczas ewidencjonowanie majątku Polaków zamieszkujących te tereny w celu odebrania go i utworzenia spółdzielni hodowlanej. Gdyby akcja została przeprowadzona, tysiące Polaków znalazłoby się bez środków do życia i dachu nad głową. Jednak przewrót grudniowy te zamierzenia powstrzymał. W 1990 r. w Bukareszcie powołano organizację polonijną pod nazwą Stowarzyszenie Dom Polski w Rumunii, która w 1991 r. połączyła się z organizacjami w terenie, tworząc Związek Polaków w Rumunii Dom Polski. Obecnie Rumunię zamieszkuje ok. 5 tys. osób pochodzenia polskiego. Najwięcej w okręgu Suczawa, na Bukowinie Rumuńskiej ok. 2,8 tys. osób. Poza tym w Bukareszcie ok. 360 osób. Pozostali w okręgach: Hunedoara, Timiş, Sybin (centralna Transylwania), Arad, Braşov (wschodnia Transylwania), Konstanca, Jassy i innych. Najmłodsza Polonia rumuńska to osoby osiadłe w Bukareszcie i Ploeszti, które studiowały na uczelniach rumuńskich lub założyły tam rodziny (specjaliści, artyści, sportowcy, handlowcy). Polonię rumuńską na Bukowinie można obecnie podzielić na trzy grupy: - 8 -

9 a) wsie czysto polskie społeczności najdłużej trwające przy polskości, gdzie polska tradycja jest stale żywa, b) wsie mieszane, gdzie ludność polska jest w mniejszości, c) miasteczka, w których ludność polska stanowi mniejszość, rozproszona wśród rumuńskiego otoczenia, coraz silniej związana z życiem rumuńskim. Dwie ostatnie grupy i w dużej części obywatele rumuńscy polskiego pochodzenia na terenie całej Rumunii byli przeważnie wynarodowieni albo bardzo silnie związani z rzeczywistością rumuńską. Ich trwanie przy polskości opiera się na symbolach, obrzędowości związanej z życiem religijnym, obyczajami wiejskimi itp. Związek Polaków w Rumunii wydaje miesięcznik Polonus oraz kwartalnik dla dzieci i młodzieży Mały Polonus. Ponadto prowadzone są szkoły podstawowe z nauką języka polskiego w kilku miejscowościach na terenie Bukowiny. Stowarzyszenia Polaków prowadzą zespoły artystyczne o charakterze folklorystycznym, podtrzymujące kulturę. Co roku, we wrześniu, Związek Polaków organizuje w Suczawie Dni Polskie, w ramach których odbywają się m.in. sympozja na tematy historyczne i kulturowe związane z relacjami polsko-rumuńskimi. W Suczawie, również co roku, odbywają się: Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza Kresy oraz Konkurs Poezji Marii Konopnickiej w różnych grupach wiekowych. Z Rumunią związanych było wielu znanych Polaków, m.in. Kazimiera Iłłakowiczówna, pracownik polskiego MSZ, w latach osobista sekretarka Józefa Piłsudskiego. W 1939 r. wraz z korpusem dyplomatycznym była ewakuowana do Rumunii. Wojnę spędziła w Klużu stolicy Transylwanii udzielając lekcji języków oraz tłumacząc literaturę rumuńską na język polski. Innym znanym Polono-Rumunem był generał i minister obrony narodowej Rumunii w latach , Henri Cihoski, uczestnik I wojny światowej, ekspert na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., po 1945 r. uwięziony, zmarł w 1950 r. nie odzyskawszy wolności. Fragment wystawy Kształtowanie tożsamości narodowej i etnicznej Polaków na Bukowinie Rumuńskiej poprzez prasę. Fot. B. Czechowicz

10 Z Rumunią związani byli także: Maria Lesiecka, działaczka Związku Polaków w Rumunii, kurier Armii Krajowej, Leonard Mociulschi (Moczulski), generał korpusu wojska rumuńskiego, uczestnik operacji krymskiej w czasie II wojny światowej, kompozytorzy: Cyprian Porumbescu oraz Theodor Rogalski. Na Bukowinie, w miejscowości Vicşani (pol. Wikszany), koło miasta Siret, jest pochowany Jakub Szela, przywódca rebelii na Podkarpaciu. Gospodarz ze wsi Smarzowa pod Jasłem, w 1846 r. był przywódcą powstania chłopów przeciwko panom. Po upadku powstania, w 1848 r., władze austriackie przesiedliły go wraz z całą rodziną na Bukowinę, do miejscowości Sołka. Wyjątkową postacią na tle kontaktów polsko-rumuńskich był ksiądz doktor Jerzy Pawlik ( ), dzięki któremu Polonia z terenów Bukowiny Rumuńskiej utrzymywała stałe kontakty z Polską przed upadkiem żelaznej kurtyny i mogła nadal kultywować tradycje polskie oraz język. Jego osoba była i jest nadal powszechnie znana i szanowana w środowiskach polonijnych okręgu Suczawa. ŹRÓDŁA: Kaczmarek U., Aktywność kulturalno-oświatowa Polonii w Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii i na Węgrzech w latach , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań Konsulat Rumunii w Katowicach: Polacy w Rumunii: [dostęp: r.]. Wielka encyklopedia PWN: [t.] 24, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Wielka encyklopedia PWN: [t] 26, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa STRONY INTERNETOWE STOWARZYSZEŃ WYMIENIONYCH W TEKŚCIE: Związek Polaków w Rumunii Dom Polski w Suczawie: Stowarzyszenie Polaków Dom Polski w Kaczyce: Mgr Barbara Czechowicz nauczyciel bibliotekarz, Czytelnia PBW w Katowicach

11 Katarzyna Lis Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Beata Piątkowska Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach UŚMIECH Z KSIĄŻKI. AKCJA ZBIÓRKI KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z HOSPICJUM CORDIS W dniach od 23 kwietnia 2010 r. (Światowy Dzień Książki) do 1 czerwca 2010 r. (Dzień Dziecka) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach wraz z Biblioteką Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura w Katowicach przeprowadziła zbiórkę książek dla dzieci i młodzieży z Hospicjum Cordis Śląskiego Dziecięcego Hospicjum Aniołów Stróżów, pod hasłem Uśmiech z książki. B. Piątkowska i K. Lis z zebranymi książkami. Fot. A. Zielińska. Akcję zainicjowali i przeprowadzili nauczyciele bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Katarzyna Lis i Joanna Zganiacz, we współpracy

12 z nauczycielem bibliotekarzem Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura w Katowicach Beatą Piątkowską. Adresowano ją do nauczycieli, uczniów, pedagogów, rodziców, jak również wszystkich ludzi dobrej woli, którzy posiadali w domu książki, z których ich dzieci już wyrosły, a którymi zechcieli się podzielić z innymi. W ramach popularyzacji przedsięwzięcia, na stronie internetowej biblioteki macierzystej (www.pbw.katowice.pl) umieszczono informację o zaplanowanej zbiórce i plakat promujący akcję. Wysłano także prośbę o publikację informacji na temat prowadzonej akcji do redakcji Metra (wzmianka ukazała się 28 kwietnia b.r.). Celem zbiórki było między innymi uwrażliwienie ludzi na potrzeby innych, zachęcanie do partnerstwa w działaniu, kształtowanie szacunku do książki oraz zwrócenie uwagi na jej walory edukacyjne i estetyczne. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Zebrano około 130 książek, głównie literaturę dla dzieci i młodzieży, jak również około 40 sztuk materiałów audiowizualnych (płyt CD i DVD, kaset VHS). Przekazanie materiałów dla podopiecznych Hospicjum Cordis nastąpiło 7 czerwca 2010 r. Mgr Katarzyna Lis nauczyciel bibliotekarz, kierownik Wydziału Gromadzenia Zbiorów PBW w Katowicach. Mgr Beata Piątkowska nauczyciel bibliotekarz, ZSZ nr 3 w Katowicach

13 Anna Wierzbicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Będzinie PODRÓŻE Z LITERATURĄ DLA NAJMŁODSZYCH Od kilku lat w będzińskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach odbywają się Literackie podróże dookoła świata, w których uczestniczą wychowankowie będzińskiego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny. Spotkania te są czarodziejską wyprawą do krainy baśni i legend. Zajęcia mają charakter edukacyjno-literacki i prezentują w formie zabawy kulturę, historię, obyczaje i literaturę z różnych stron świata. Poprzez projekcje multimedialne dotyczące poszczególnych krajów, dzieci poznają ich tradycje, symbole narodowe, ciekawe miejsca i zabytki. Dodatkową atrakcją są degustacje tradycyjnych potraw. Pierwsze spotkanie dotyczyło Francji. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną dotycząca tego kraju, jego zabytków, ciekawych miejsc, ważnych postaci, przysmaków kuchni, a następnie wysłuchały bajki o kocie w butach. Na stole nie zabrakło francuskich bagietek, rozmaitych rodzajów sera i rogalików. Uczestnicy zajęć poznawali francuskie zwroty i powiedzenia. Kolejne podróże z literaturą dotyczyły m.in. Chin, Turcji i Włoch. Niezwykle ciekawą formą były również prezentacje poświęcone obyczajom związanym z obchodami Bożego Narodzenia i Wielkanocy na całym świecie. Natomiast z okazji Tygodnia Bibliotek 2010 przygotowałyśmy projekcję Z książką przez wieki, która była swoistą podróżą przez kontynenty i epoki w celu poznania historii książek i bibliotek od czasów najdawniejszych do współczesności. W dniu 6 października b.r. gościłyśmy w czytelni już po raz dziewiąty małych podopiecznych będzińskiego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny. Zaprosiłyśmy dzieci do literackiej podróży po Szwecji. Zaproponowałyśmy rozmaite szwedzkie zabawy i odczytałyśmy fragmenty Pippi Långstrumpf, autorstwa Astrid Lindgren. Przygotowałyśmy również tradycyjny szwedzki stół, gdzie przy utworach zespołu muzycznego Abba mogły dokonać degustacji szwedzkich przysmaków. Cykl zajęć od początku spotkał się z akceptacją i uznaniem wychowawców i dzieci, które zawsze z ochotą przychodzą do biblioteki, gdzie chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach. Cykl literackich podróży wpisał się już na stałe w działalność pedagogiczną placówki. Mgr Anna Wierzbicka nauczyciel bibliotekarz, PBW w Katowicach Filia w Będzinie

14 Zajęcia poświęcone Szwecji w będzińskiej filii PBW w Katowicach. Fot. B. Wójcik

15 LUDZIE KSIĄŻKI I PRASY CHCEMY ZARAŻAĆ NASZYM OPTYMIZMEM! Z PANIĄ ALDONĄ ZAWAŁKIEWICZ REDAKTOR NACZELNĄ SERWISU ELEKTRONICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA SBP ROZMAWIA ANNA MARCOL Mgr Aldona Zawałkiewicz absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Podyplomowego Studium Technologia informacyjna w kształceniu niestacjonarnym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Certyfikowany lider programu Intel, nauczyciel dyplomowany. Kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. We wszelkich działaniach stawia na współpracę. Stara się wykorzystywać indywidualne predyspozycje pracowników i wyznaje zasadę, że z niewolnika nie ma robotnika. Niespokojny duch, organizator. Zainteresowania: Zawodowe: zarządzanie informacją, bibliograficzne bazy danych i wszelkie nowinki techniczne (stosowane rozsądnie). Prywatne: wartościowa literatura, dobra muzyka (pod warunkiem, że jest to jazz) i polskie kino, na które ma zdecydowanie zbyt mało czasu. Odpręża ją: jazda samochodem (szybka). Lubi: ludzi z pasją. Ulubiony cytat: Dopóki biegniesz, jesteś zwycięzcą. Anna Marcol: Skąd wziął się pomysł stworzenia serwisu informacyjnego Biblioteka Pedagogiczna? Kim są jego główni inicjatorzy? Aldona Zawałkiewicz: W czerwcu 2002 r. brałam udział w opracowaniu programu jednego z modułów odbywającej się w Toruniu XVIII konferencji Informatyka w Szkole, modułu poświęconego skomputeryzowanym bibliotekom. Moim zadaniem było między innymi wskazanie bibliotekarzy z bibliotek szkolnych i pedagogicznych, którzy zaprezentowaliby, w jaki sposób w swoich bibliotekach wykorzystują technologie informacyjną w dydaktyce. Poszukiwania były owocne. Udało mi się przekonać do wystąpienia kilka moich znajomych, niezwykle aktywnych bibliotekarek. Wywiad przeprowadzono r., drogą elektroniczną

16 Właśnie wtedy, w trakcie spotkań organizacyjnych odbywających się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika poznałam (jak się później okazało) kobietęinstytucję, dla której nie ma sprawy nie do załatwienia, Bożenę Boryczkę. Wszystko zaczęło się od kuluarowych rozmów Bożeny z moimi koleżankami z Biblioteki Pedagogicznej i ze mną. Zafascynowane tematem konferencji i dyskutujące o niezwykle interesujących wystąpieniach, zaczęłyśmy nieco narzekać, że wszystkie typy bibliotek (naukowe, publiczne, szkolne) mają już swoje miejsca w sieci, a my... nic. Reakcja Bożeny była natychmiastowa. Nie macie swojego miejsca w Internecie? To je sobie same stwórzcie, a ja wam w tym pomogę. Moje dwie koleżanki i ja podjęłyśmy wyzwanie. Bożena miała już doświadczenie, pracowała bowiem jako konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie i prowadziła Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy. Tymczasowy zespół redakcyjny nowego serwisu stanowiły: Wiesława Budrowska i Bożena Czyż-Bortowska z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, Bożena Boryczka z OEIiZK w Warszawie oraz ja. Zaczęło się skromnie, od zebrania adresów stron internetowych bibliotek pedagogicznych i opublikowania ich wykazu w grudniu 2002 r.; wtedy to serwis pojawił się w Internecie, w strukturze witryny Serwisu Informacyjnego dla Nauczycieli Bibliotekarzy OEIiZK jako jej integralna część. Już w styczniu 2003 r. otrzymał swój własny adres W lutym 2003 r. w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie ogólnopolskiego Serwisu Informacyjnego Biblioteka Pedagogiczna. W zebraniu wzięło udział 19 nauczycieli bibliotekarzy reprezentujących 13 bibliotek pedagogicznych z: Białegostoku, Chełma, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Nowego Sącza, Opola, Radomia, Siedlec, Torunia, Warszawy, Wrocławia oraz Zielonej Góry. Opracowaliśmy misję i cele działania, podzieliliśmy obowiązki i pełni zapału (do pracy zgłosiło się dwóch mężczyzn) zaczęliśmy. A.M.: W 2008 r. podpisali Państwo umowę z Zarządem Głównym SBP, na mocy której serwis włączono w struktury Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Co wpłynęło na Państwa decyzję? A.Z.: Do roku 2007 skupieni byliśmy na pozyskiwaniu nowych współpracowników i aktywizacji środowiska bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Gromadziliśmy materiały do poszczególnych działów serwisu, a ich przyrost wpłynął na pierwszą zmianę struktury serwisu, która dokonała się w roku Dodaliśmy nowe działy i zmieniliśmy adres internetowy na Równie ważne jak pozyskiwanie materiałów były wówczas działania mające na celu zacieśnienie współpracy bibliotek pedagogicznych (organizacja konferencji, seminariów i konkursów). Jednak z czasem zaczęło nam coraz bardziej doskwierać to, że nie mamy osobowości prawnej. Stanowiło to spore utrudnienie w rozliczeniach ze sponsorami. Chcieliśmy pozyskiwać środki zarówno na techniczny rozwój witryny, jak i na nasze doskonalenie. W lutym 2008 r. wystosowaliśmy do ZG SBP list intencyjny z propozycją włączenia serwisu w struktury SBP, a 1 maja podpisane zostało porozumienie pomiędzy ZG SBP a Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu, na mocy którego serwis został włączony do Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych i zmienił nazwę na Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Decyzja o włączeniu serwisu w strukturę SBP okazała się niezwykle trafna. Pozyskaliśmy środki na rozwój serwisu, przenieśliśmy treści na platformę CMS, wprowadziliśmy nowe funkcjonalności i przeszkoliliśmy zespół. I tak staliśmy się drugim, po EBIB-ie, portalem internetowym SBP

17 A.M.: Jakie są główne cele Elektronicznej Biblioteki Pedagogicznej SBP? Jaka jest jej formuła? A.Z.: Główne cele działania serwisu, które zostały określone już w trakcie zebrania założycielskiego, to przede wszystkim integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych, wymiana doświadczeń zawodowych, gromadzenie wartościowych zasobów internetowych oraz promowanie wykorzystania nowych technologii informacyjnych w pracy bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Formuła serwisu jest otwarta, prace redakcyjne wykonywane są społecznie, a materiały zamieszczane bezpłatnie. A.M.: Które działy serwisu w szczególności adresują Państwo do bibliotekarzy szkolnych? A.Z.: Na bieżąco analizujemy statystyki wykorzystania naszej strony. Umożliwia nam to Google Analytics, profesjonalne narzędzie do śledzenia ruchu w witrynie. Dzięki temu wiemy, czego użytkownicy poszukują na naszej stronie, które działy odwiedzają najczęściej, ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach. Bibliotekarze szkolni najczęściej odwiedzają dział Działalność edukacyjna, zawierający scenariusze i konspekty zajęć na wszystkich poziomach nauczania oraz materiały wspierające inne formy działalności edukacyjnej (scenariusze wystaw, spotkań autorskich i konkursów). Bardzo często korzystają też z zestawień bibliograficznych oraz bazy danych: bibliotek i katalogów on-line. A.M.: Od początku istnienia serwisu włączali się Państwo w różne inicjatywy. Czy może Pani przypomnieć najważniejsze z nich? A.Z.: Zaczęliśmy dość szybko, bo już w roku 2004, inicjując i obejmując patronatem medialnym pierwszą ogólnopolską konferencję Nowy wizerunek biblioteki pedagogicznej: komputeryzacja komunikacja współpraca, która odbyła się w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Kolejny przykład współpracy, to włączenie się w roku 2005 bibliotek skupionych wokół serwisu w przedsięwzięcie pod nazwą Linki edukacyjne (obecnie EduWikiLinki), prowadzone przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu. W roku 2007 zrodziła się inicjatywa ogłoszenia ogólnopolskiego konkursu dla bibliotek pedagogicznych i szkolnych Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych. Wynikiem konkursu było wyłonienie, zaprezentowanie i nagrodzenie (w tym wyjazdami zagranicznymi) najbardziej interesujących, planowanych i zrealizowanych metodą projektu w ICIM działań edukacyjnych. We wrześniu 2009 r. przygotowaliśmy 106. numer EBIB-u w całości poświęcony bibliotekom pedagogicznym. W latach 2009/2010 sfinansowaliśmy cykl seminariów dla nauczycieli, poświęconych Otwartym Zasobom Edukacyjnym. Obecnie finansujemy realizację 10 konferencji regionalnych pod nazwą Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne bujanie w chmurach. A.M.: Jakie są Państwa plany na następne lata? A.Z.: Przede wszystkim chcielibyśmy kontynuować działania mające na celu integrację naszego środowiska oraz podnosić poziom edukacji nauczycieli bibliotekarzy. W naszej Misji piszemy, że samo wprowadzenie do bibliotek technologii informacyjnych nie zmieni

18 ich wizerunku, za tym powinny następować zmiany w postawach samych bibliotekarzy wobec swojej pracy. Zespół redagujący serwis to grupa wolontariuszy otwartych na zmiany, rozwijających się i chętnie włączających się w kolejne przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że w swoich placówkach są osobami inspirującymi innych do podejmowania nowych wyzwań. Chcemy zarażać naszym optymizmem, pokazywać środowisku, że jeśli się czegoś bardzo chce, to należy podjąć wyzwanie i dążyć do celu. Nam się udaje. Cenne w działaniach serwisu jest to, że nikt nam niczego nie każe, sami decydujemy kiedy, w jakim kierunku i w jaki sposób chcemy się rozwijać. Ostatnio na stronie wykorzystujemy narzędzia Web 2.0 (oprócz wcześniej istniejących forów dyskusyjnych wprowadziliśmy możliwość zamieszczania komentarzy pod aktualnościami, dzielenia się informacją za pomocą poczty elektronicznej i portali społecznościowych oraz kanał RSS do dystrybucji aktualności). Wierzymy, że te działania zachęcą bibliotekarzy do zastosowania wymienionych rozwiązań na stronach swoich bibliotek. Od sierpnia mamy swój profil na Facebooku. To nie tylko kolejny kanał dystrybucji informacji, to także miejsce, gdzie gromadzi się grono przyjaznych nam osób. Marzy nam się postawienie profesjonalnej platformy e-learningowej. Marzy nam się obalenie stereotypu bibliotekarki z biblioteki pedagogicznej; może już niebawem pokażemy się zatem Państwu z zupełnie innej strony? Jednak o tym na razie sza. A.M.: Dziękuję za rozmowę

19 PLACÓWKI OŚWIATOWE W REGIONIE Bożena Zwierzyńska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Bytomiu WITRYNA INTERNETOWA, INFORMATOR I UŚMIECH, CZYLI WYBRANE FORMY PROMOCJI W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ IM. J. LOMPY W KATOWICACH FILII W BYTOMIU Promocja ten znak naszych czasów jest wszechobecna. Biblioteki również prowadzą intensywną działalność promocyjną: współczesny użytkownik informacji oczekuje takiej oferty, a bibliotekarz chętnie ją tworzy, widząc tu znakomity instrument budowania wizerunku placówki, zadowolenia stałych i pozyskiwania nowych klientów. Jak zauważa Jacek Wojciechowski, obecnie kto nie podejmuje promocji, ten jakby w ogóle nie istniał [1]. PBW w Katowicach Filia w Bytomiu, w pejzażu edukacyjnym miasta obecna od lat blisko sześćdziesięciu, w roku 1997 została na mapie miasta przesunięta z centrum na obrzeża. Wyłoniło to potrzebę wprowadzenia aktywniejszych form promocji, wypracowania nowych dróg informacyjnego przekazu. Rozwinięta w nowym lokalu działalność instrukcyjno-metodyczna (warsztaty, konkursy, programy, prowadzone we współpracy z doradcami metodycznymi) stopniowo dawała efekty, jednak prawdziwy przełom przyniosła komputeryzacja biblioteki, a zwłaszcza, uruchomiona dzięki niej, strona internetowa (www.bytom.pbw.katowice.pl). Powstała ona w roku 2005 i od razu zyskała uznanie użytkowników, zarówno dzięki pięknej, stylowej szacie graficznej (autorstwa Krzysztofa Schramma), jak i bogactwu zawartości (dzieło Anity Góral i Bożeny Zwierzyńskiej). Uruchomiona w grudniu 2008 r., nowa wersja witryny (autorzy: Joanna i Adam Ambroży, Anita Góral, Bożena Zwierzyńska), w kwietniu 2009 r. została laureatem w ogólnopolskim konkursie na najlepszy serwis internetowy bibliotek szkolnych i pedagogicznych Pokaż swoją dobrą stronę miesięcznika Biblioteka w Szkole. Wśród wielu pozytywnych opinii jury znalazło się stwierdzenie, że rzadko biblioteki filialne decydują się na prowadzenie własnej strony www o tak obszernej zawartości [2]. Warto więc może zaprezentować szerzej atrakcyjne fragmenty oferty niewielkiej biblioteki filialnej, zwłaszcza w obliczu faktu, iż uwaga badaczy różnych aspektów naszego bibliotecznego fachu w tym zawartości stron internetowych skupia się zwykle na bibliotekach dużych, a w przypadku sieci bibliotecznej na placówkach macierzystych[3]. A małe też bywa piękne Witryna internetowa filii bytomskiej już od samego początku oferowała potencjalnym użytkownikom cały wachlarz różnorodnych informacji. Ilość rozbudowanych zakładek na tle innych ówczesnych, porównywalnych witryn wydawała się imponująca: Informacje / Lokalizacja / Warunki zapisu / Historia / Zbiory / Warsztat informacyjny / Komputeryzacja / Słownik Haseł Przedmiotowych / Czasopisma / Bibliografia / Zestawienia bibliograficzne / Publikacje nauczycieli bytomskich / Biblioteka pedagogiczna poleca / Galeria / Linki / Kontakt. Użytkownik otrzymywał więc dostęp zarówno do wszelkich niezbędnych, podstawowych informacji na temat funkcjonowania placówki, jak i interesujących zasobów merytorycznych oraz materiałów promocyjnych. Zakładki były głęboko rozbudowywane: np. w Informacjach świetnie funkcjonował poddział Aktualności, gdzie m.in. relacjonowano

20 bieżące wydarzenia z życia biblioteki, a na zakładkę Biblioteka pedagogiczna poleca składały się trzy obszerne działy: wykazy nabytków, recenzje nowości oraz propozycje lektur na wakacje. Zestawienia bibliograficzne proponowały nie tylko bogaty zestaw gotowych do pobrania, opracowanych przez pracowników wykazów, ale również informacje o dostępnych w filii interesujących zestawieniach, zamieszczonych w prenumerowanych przez bibliotekę czasopismach; dla wygody poszukujących wprowadzono dodatkowo podział na zestawienia tematyczne i osobowe. Już tylko dla porządku dodać należy, że tematyka dostępnych na stronie zestawień odpowiadała i oczywiście nadal tak się dzieje diagnozowanym na bieżąco potrzebom środowiska. Natomiast Publikacje nauczycieli bytomskich (opisy i adnotacje nt. zgromadzonych w naszej filii opracowań autorskich) to ukłon w stronę pedagogów, a zarazem swoista przynęta. Warto jeszcze zwrócić uwagę na ówczesną, nietypową zakładkę, prezentującą opracowywany w filii obszerny słownik języka haseł przedmiotowych kartoteki zagadnieniowej. Był to okres wdrażania w całej PBW nowego języka informacyjno-wyszukiwawczego (JHP BN) i taka forma udostępnienia koleżankom i kolegom naszych doświadczeń spotkała się z dużym zainteresowaniem. Jednocześnie budowało to bibliotece wizerunek placówki aktywnej, profesjonalnej i koleżeńskiej

21 W roku 2008 strona www biblioteki stała się wreszcie jej prawdziwą wirtualną siedzibą[4]: uruchomiony został katalog online (na razie tylko w godzinach pracy placówki), najważniejsza usługa z punktu widzenia użytkownika. Niedługo potem powstała nowoczesna wersja strony, o wzbogaconej i atrakcyjnie wyeksponowanej ofercie (ponad 20 zakładek w samym tylko głównym menu, przejrzyście rozpisane Aktualności, wygodnie wyróżnione Najnowsze), a także nowych możliwościach, jak np. przeszukiwanie zasobu, filtrowanie danych, składanie dezyderatów, elektroniczny newsletter. Z nowości warto wymienić zakładki Bookcrossing i Publikacje bibliotekarzy. Pierwsza z nich promuje prowadzoną w bibliotece od 2005 roku popularną akcję, która zdobywa nam nowych użytkowników w środowisku lokalnym, druga pozwala na zaprezentowanie kadry placówki jako kreatywnych bibliotekarzy, co również rzutuje na image filii. Na stronie dostępna jest także wirtualna wizytówka biblioteki, czyli prezentacja multimedialna; aktualnie przygotowywane są kolejne, atrakcyjne jak mamy nadzieję nowości, m.in. uruchomienie forum nauczyciel bibliotekarzy miasta Bytomia. Ponad wejść na stronę (przy liczniku, uruchomionym trzy lata później, niż sama witryna) potwierdza nam sens tak intensywnej pracy. Widomym znakiem korzystania z witryny jest też bardzo już częste składanie nam przez czytelników przygotowanych w domu, wydrukowanych ze strony zamówień. Odbieramy również sygnały od internautów z całego kraju, zainteresowanych zwłaszcza zestawieniami bibliograficznymi: witryna pozwoliła nam przekroczyć zasięg lokalny. Strona internetowa na bieżąco współpracuje z drugim, szczególnie dla nas istotnym narzędziem promocji, jakim jest biuletyn Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Na stronie to kolejna nowa zakładka publikowana jest wersja elektroniczna Informatora[5], wyeksponowana jest również możliwość jego subskrypcji. Od kwietnia 2008 r., kiedy to wydaliśmy pierwszy numer biuletynu, ukazało się w sumie 13 zeszytów. Pierwsze numery ukazywały się co miesiąc, jednak założenie, że uda się utrzymać tak duże tempo wydawnicze, było nazbyt optymistyczne. Dostosowanie częstotliwości ukazywania się Informatora do naszych realnych możliwości wyznaczyło ostatecznie rytm kwartalnika. Zgodnie ze starannie przemyślaną koncepcją, rok szkolny rozpoczynamy Ofertą dla nauczycieli i uczniów, kończymy zeszytem Lektury na wakacje i nie tylko; pozostałe zeszyty mają swój temat wiodący (np. dysleksja, nadpobudliwość psychoruchowa, Wojciech Korfanty, Bytom, biblioterapia). Każdy numer otwiera zaproszenie do biblioteki, a wśród stałych elementów zawartości znajdują się zestawienia bibliograficzne, wykazy najnowszych nabytków, recenzje oraz szereg informacji użytkowych (oferta, lokalizacja, aktualności biblioteczne). Informator jest rozprowadzany wśród bibliotekarzy szkolnych i doradców metodycznych Bytomia i od początku wydawania cieszy się wielkim zainteresowaniem nauczycieli. Corocznie otrzymujemy podziękowania doradców za przesyłanie biuletynu, wraz z informacją o wykorzystywaniu go w pracy z nauczycielami. Zainteresowanie Informatorem zachęciło nas do rozszerzenia jego formuły i otwarcia łamów biuletynu dla gości. Za pośrednictwem Informatora nasi czytelnicy otrzymali więc ze strony Koła Naukowego Matematyków UŚ zaproszenie na Święto Liczby, znakomitą imprezę edukacyjną, organizowaną od kilku lat przez Uniwersytet Śląski. Mieli też okazję zapoznać się z felietonem doradcy metodycznego nauczycieli bibliotekarzy gminy Bytom, podejmującym temat jakże uparcie żywotnego stereotypu bibliotek i bibliotekarza, a także przeczytać o wartościowej inicjatywie obywatelskiej, prowadzonej od kilku lat w Bytomiu, noszącej symptomatyczną nazwę Akcja-Demokracja. Informacje o akcji zamieściliśmy także na naszej stronie internetowej. Warto wspomnieć, że PBW Filia w Bytomiu tę społeczną akcję wsparła bezpośrednio, przeprowadzając stosowne wywiady i ankiety w swej siedzibie. Ten ostatni przykład jest więc udaną, praktyczną realizacją postulatu, jaki zgłaszał niegdyś Stefan Kubów, zachęcając biblioteki do aktywnego włączania się do

22 różnego typu kampanii, ważnych z punktu widzenia dobra publicznego[6]. Jest to także element strategicznej promocji: biblioteka promowała akcję, a link do filii pojawił się na forum popularnego bytomskiego portalu[7]. Podobnie z założoną w zamyśle redakcyjnym promocją matematyki: opublikowanie w Informatorze recenzji autorstwa przewodniczącego Koła Naukowego Matematyków UŚ zaowocowało upublicznieniem linku do filii bytomskiej na stronie internetowej koła[8]. W ten sposób biblioteka pozyskuje nowe tereny dla swojej promocji, tworzy sobie szanse zdobycia nowych użytkowników. Zgodnie z zasadami promocji, dbamy również o to, by nasza strona internetowa była dostępna z możliwie wielu platform[9]. Linki do nas zamieszczone są m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, jesteśmy w bazie Informator o bibliotekach w Polsce Biblioteki Narodowej, w bazie adresowej Biblioteki pedagogiczne w Polsce EBIB, Infobookerze. Na koniec zauważmy, że obie odsłony witryny i Informator uwidaczniają także wysoko cenioną w naszej filii dbałość o estetykę i detale. Jeśli lokalizacja to z mapką, jeśli wykaz czasopism to z aktywnymi linkami do ich wersji elektronicznych, jeśli lektury na wakacje to z krajobrazem... Prezentacje książek wspierają ilustracje okładek, warianty dojazdu zdobią zabawne cliparty. To świetny przykład, kiedy praca sprawia przyjemność, przynosząc wymierne, pozytywne efekty: nawet pozorne drobiazgi rzutują bowiem na wysokie oceny użytkowników, doceniających takie starania. Naturalnie, stronę internetową i Informator ozdabia też nasze logo charakterystyczny, już rozpoznawalny znak naszej placówki, zamieszczany również na wizytówkach, ulotkach reklamowych, papierze firmowym itp. Nasza stała kolorystyka to już od lat delikatne, pastelowe zielenie, ale zachowaliśmy na nowej stronie pamiątkowy element dawnej brązowo-złotej grafiki Schramma. A uśmiech? Ten miły towarzysz codziennej pracy to przecież również promocja. Jacek Wojciechowski, pisząc o promocji, zauważa: też jest nią każda ZACHĘTA do skorzystania z oferty. No i jeszcze: stworzenie dogodnych możliwości tego korzystania oraz dobrej atmosfery [10]. Wykorzystujemy więc wszystkie atuty niewielkiej biblioteki filialnej: oferujemy naszym użytkownikom przyjazną aranżację kameralnej przestrzeni, stałą i dyskretną pomoc, zindywidualizowane podejście, zapewniające całość bibliotecznej obsługi bez odsyłania do agend, czasem także chwilę rozmowy i okazanego osobistego zainteresowania. I przywołany w tytule uśmiech. I to się sprawdza: czytelnicy, często zmęczeni dehumanizacją dużych instytucji, doceniają atmosferę placówki, w której profesjonalizm nie oznacza dystansu. A kiedy zadowoleni bywa, że wręcz zaprzyjaźnieni czytelnicy polecają nas kolejnym potencjalnym użytkownikom, to jest to właśnie doskonała realizacja promocyjnych idei, a zarazem nasza największa satysfakcja. PRZYPISY: [1] J. Wojciechowski, Idee i rzeczywistość. Bibliotekarstwo pragmatyczne. Warszawa, Wydaw. SBP, 2002, s [2] Pokaż swoją dobrą stronę. Laureaci konkursu [online]. [Dostęp 7 października 2010]. Dostępny w Internecie: <http://www.bibliotekawszkole.pl/konkurs_www/archiwum_bp.php> [3] Zob. H. Langer, A. Bajor, Modele współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych na rzecz edukacji ustawicznej nauczycieli bibliotekarzy. Chowanna, tom jubileuszowy (2009), s [4] Zob. M. Dudziak-Kowalska, Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations, Biuletyn EBIB [online], 2004 nr 5 [dostęp 7 października 2010]. Dostępny w Internecie: <http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/kowalska.php>, ISSN [5] Zob. Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator [online], Bytom, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Bytomiu, [dostęp 7 października 2010]. Dostępny w Internecie: <http://www.bytom.pbw.katowice.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=21&itemid=122>, ISSN

23 [6] S. Kubów, Czy w bibliotece jest miejsce dla polityki? Zaproszenie do dyskusji. Poradnik Bibliotekarza 2008, nr 7-8, s. 6. [7] Zob. <http://bytomski.pl/viewtopic.php?t=3594> [8] Zob. <http://knm.katowice.pl/wszystkie_komunikaty.php> [9] S. Kubów, Jak promować bibliotekę? Bibliotekarz 2006, nr 9, s. 11. [10] J. Wojciechowski, Idee, s BIBLIOGRAFIA: Dudziak-Kowalska M., Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations, Biuletyn EBIB [online], 2004 nr 5 [dostęp 7 października 2010]. Dostępny w Internecie: <http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/kowalska.php>, ISSN Kubów S., Jak promować bibliotekę? Bibliotekarz 2006, nr 9, s Kubów S., Czy w bibliotece jest miejsce dla polityki? Zaproszenie do dyskusji, Poradnik Bibliotekarza 2008, nr 7-8, s Langer H., Bajor A., Modele współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych na rzecz edukacji ustawicznej nauczycieli bibliotekarzy, Chowanna, tom jubileuszowy (2009), s Wojciechowski J., Idee i rzeczywistość. Bibliotekarstwo pragmatyczne, Warszawa, Wydaw. SBP, 2002, ISBN Mgr Bożena Zwierzyńska nauczyciel bibliotekarz, PBW w Katowicach Filia w Bytomiu

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów

Oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów Oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów Biblioteka pedagogiczna organizuje zajęcia dla uczniów wszystkich typów szkół z zakresu edukacji informacyjnej, czytelniczej i medialnej. Zajęcia edukacyjne dla uczniów

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji.

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. Integralną częścią biblioteki jest wychodzenie naprzeciw swoim użytkownikom, poprzez

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Priorytety MEN na rok szkolny 2016/2017 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA W dniu 22 września 2016 roku pracownicy naszej biblioteki, na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. CELE KONKURSU 1. Wyłonienie najlepszych gazet szkolnych ukazujących się w szkołach

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r.

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r. Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, 16.03.2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej wykonując działania zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PISMO UCZNIOWSKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PISMO UCZNIOWSKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PISMO UCZNIOWSKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO I. CELE KONKURSU 1. Wyłonienie najlepszych pism uczniowskich, które ukazały

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz 1 BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i jej filie w miastach woj. łódzkiego: 2 KUTNO

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

P r e z e n t a c j a

P r e z e n t a c j a P r e z e n t a c j a Wychowanie w Przedszkolu to miesięcznik adresowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego, dyrektorów przedszkoli, wykładowców uczelni pedagogicznych oraz studentów. Na rynku wydawniczym

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE Oferta edukacyjna Biblioteka pedagogiczna w Cieszynie (PBW Cieszyn) obok podstawowej działalności bibliotecznej tj. gromadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa:

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa: JEDZJEDZ.PL Kim jesteśmy? Jedź i Jedz to portal poświęcony turystyce żywności i wina tworzony z myślą o propagowaniu tej formy rekreacji wśród wszystkich miłośników jedzenia i podróży. Śledzimy bieżące

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Poradnik Bibliograficzno- Metodyczny

Poradnik Bibliograficzno- Metodyczny Poradnik Bibliograficzno- Metodyczny 1968-2009 doświadczenia i perspektywy. Analiza w oparciu o badania ankietowe 2009 Andrzej Dudziak Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 1968 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki

Plan pracy biblioteki Plan pracy biblioteki w Zespole Szkół Miejskich (szkoła podstawowa) w Złotoryi Cel główny: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży (MEN) opiekun biblioteki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1. Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Kalita, nauczyciel kontraktowy 2. Placówka oświatowa: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie na rzecz szkół i bibliotek szkolnych

Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie na rzecz szkół i bibliotek szkolnych Bożena Lewandowska Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie na rzecz szkół i bibliotek szkolnych Biblioteki pedagogiczne są placówkami służącymi kształceniu

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

kwietnia kwietnia 2016, 13 kwietnia 2016 : Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio i bajkoterapii

kwietnia kwietnia 2016, 13 kwietnia 2016 : Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio i bajkoterapii 11 kwietnia 2016 grupa I, 12 kwietnia 2016 grupa druga, 13 kwietnia 2016 grupa III bibliotekarzy wzięła udział w szkoleniu: Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I)

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Propozycja tematyki sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli (także nauczycieli nie prowadzących zajęć z zakresu informatyki

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage artykuły tematyczne pozycjonowanie artykułów informacje prasowe obsługa redakcyjna copywriting Brak zaplecza redakcyjnego - Mamy na to radę? Redakcja Rankingu

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Celem projektu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016.

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. PRZEDMIOT EWALUACJI : Biblioteka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. CELE EWALUACJI: -podniesienie jakości

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Capik nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

Podróże w zaczytanie - czyli o edukacji czytelniczej w bibliotece

Podróże w zaczytanie - czyli o edukacji czytelniczej w bibliotece Podróże w zaczytanie - czyli o edukacji czytelniczej w bibliotece Szkolne Centra Multimedialne nowe zadania, nowe wyzwania VIII Regionalna Konferencja Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opracowała:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić Państwu propozycję współpracy z Samorządem Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Samorząd Studentów zrzesza kilkuset aktywnych działaczy, tworząc

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną. Falenty, 8 10 września 2014 r

Spotkanie informacyjne Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną. Falenty, 8 10 września 2014 r Spotkanie informacyjne Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną Falenty, 8 10 września 2014 r Uczestnicy spotkania dyrektorzy, kierownicy filii i pracownicy bibliotek pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań. e-mail: biuro@bissport.pl

Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań. e-mail: biuro@bissport.pl Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań e-mail: biuro@bissport.pl Redaktor Naczelny Sebastian Krystek tel: 783-426-277 e-mail: sebastiankrystek@wp.pl reklama Biathlon.pl

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

Krakowskie szkoły WPROWADZENIE

Krakowskie szkoły WPROWADZENIE Krakowskie szkoły WPROWADZENIE Filozofia serwisu wspólny szablon informacji o szkołach, ich ofercie, mocnych stronach, projektach, efektach pracy, warunkach, bazie perspektywa kilku ostatnich lat przy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ w ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: nauczyciel bibliotekarz Elzbieta Sobieszek KLASA I a, I b, TEMAT LEKCJI 1.Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk - Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2013/2014

Gdańsk - Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2013/2014 Gdańsk - Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2013/2014 DLA NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY (WARSZTATY METODYCZNE) Dobór księgozbioru w bibliotece szkolnej Kanon i nowości. warsztaty szkolni co 2 miesiące: 25 września

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy placówki oświatowej 11% 13% 10% 9% 9%

Organizacja pracy placówki oświatowej 11% 13% 10% 9% 9% Załącznik 11b) Raport Diagnoza potrzeb szkoleniowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego Opis badania: 1. Diagnozę przeprowadzono w terminie styczeń marzec 2005 roku. 2. Badaniem

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Informacje o bibliotece Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Lewandowska Konin

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Cele szczegółowe: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

Sieciow@nie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach

Sieciow@nie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Katarzyna Drogoś, Anna Marcol Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Sieciow@nie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Z raportu Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE NA LATA 2013-2019

PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE NA LATA 2013-2019 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie 20-950 Lublin ul. Bernardyńska 14a tel. 81/ 53 208 53, fax 81/53 177 79 www.mdk2.lublin.pl PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE NA LATA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk - Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2014/2015

Gdańsk - Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2014/2015 Gdańsk - Oferta dydaktyczna na szkolny 2014/2015 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI Temat Forma Termin Czas Koordynator Adresaci Zgłoszenia Uwagi Nowoczesna biblioteka szkolna. Spotkania

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas.

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas. 1 Jak co roku 17 maja obchodzony był Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Wspominanie tego dnia ma przyczynić się do podniesienia świadomości jak korzystanie z Internetu i innych technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku)

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium Fundusze UE dla Bibliotek, (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3-4/3/4, 125-128 2010 SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Hanna Batorowska "Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura - edukacja - wychowanie informacyjne", Sucha Beskidzka, 17 maja 2013 roku

Hanna Batorowska Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura - edukacja - wychowanie informacyjne, Sucha Beskidzka, 17 maja 2013 roku Hanna Batorowska "Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura - edukacja - wychowanie informacyjne", Sucha Beskidzka, 17 maja 2013 roku Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 2, 96-99 2013 96 CENZURA

Bardziej szczegółowo

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Mateusz Paradowski Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 7 maja 2008 roku w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2016/2017 Cele pracy biblioteki: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Projekt Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi

Projekt Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi Regulamin konkursu dziennikarskiego Moje miejsce moja historia Organizator: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce Współorganizatorzy: Szkoły gimnazjalne z terenu gminy Dąbrówka Patronat honorowy: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pełni w szkole

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 I. PRACA PEDAGOGICZNA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016-2012 1. ROZPOZNAWANIE I KIEROWANIE ZAINTERESOWANIAMI

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki Pergaminki rok szkolny 2016/2017 Opracowała Magdalena Olszewska 1.Wstęp Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza jest ważną częścią pracy biblioteki. Dobry kontakt

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Bydgoszcz, 1 września 2003r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BYDGOSZCZY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu: od 1 września

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 684; fax.41 25 28 000; e-mail: poradniaskar@wp.pl;

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Standardy Medyczne dla lekarzy pediatrów i neonatologów Wierzymy, że w pracy lekarza, obok wiedzy medycznej i doświadczenia, niezbędny jest ciągły proces podnoszenia kwalifikacji oraz stawianie na wysokie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 "Książka, myśl, słowo, uczucie, czyn... Wszystko razem stanowi dopiero człowieka." Józef Ignacy Kraszewski CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 /Kontynuacja projektu z roku szkol. 2015/2016/

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyc

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyc Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyc Data dodania: 2006-03-19 11:30:00 Przedstawiam Państwu swój plan rozwoju zawodowego. Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Beaty Pilarskiej nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Termin odbywania stażu: Data rozpoczęcia:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, Filia w Turku jest placówką z ponad 60. letnią tradycją. Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Dane osobowe Imię i nazwisko: Beata Dudziak Stopień awansu: nauczyciel mianowany Posiadane kwalifikacje: wyższe studia magisterskie w zakresie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 w prezentacji multimedialnej

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 w prezentacji multimedialnej REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 w prezentacji multimedialnej I ORGANIZATORZY 1. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo