BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH"

Transkrypt

1 ISSN Dialogi Biblioteczne BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH 2010, nr 2(6)

2 Adres redakcji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy ul. kard. S. Wyszyńskiego Katowice tel. (32) Internet: Wydawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Zespół redakcyjny: Anna Marcol redaktor naczelny; Urszula Jankowska zastępca redaktora naczelnego; Anna Musiał redaktor techniczny; Barbara Michałek korekta

3 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI 4 Z ŻYCIA BIBLIOTEKI Anna Marcol Czy biblioteka może być cool? relacja z konferencji zorganizowanej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach 5 Barbara Czechowicz Kształtowanie tożsamości narodowej i etnicznej Polaków na Bukowinie Rumuńskiej poprzez prasę. Wystawa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach 7 Katarzyna Lis, Beata Piątkowska Uśmiech z książki. Akcja zbiórki książek dla dzieci i młodzieży z Hospicjum Cordis 11 Anna Wierzbicka Podróże z literaturą dla najmłodszych 13 LUDZIE KSIĄŻKI I PRASY Chcemy zarażać naszym optymizmem!. Z Panią Aldoną Zawałkiewicz redaktor naczelną serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP rozmawia Anna Marcol 15 PLACÓWKI OŚWIATOWE W REGIONIE Bożena Zwierzyńska Witryna internetowa, informator i uśmiech, czyli wybrane formy promocji w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu 19 Z BIBLIOTEKARSKIEJ PÓŁKI Monika Kulik Kawiarnie dla moli książkowych 24 Marlena Borowska Informacja w świecie cyfrowym polskojęzyczny system hiperłączy 27 Z PRAKTYKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA Jolanta Wawoczny Epizod Chopinowski czyli skromność nie popłaca! 29 Beata Piątkowska Postać miesiąca mini-projekt w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura w Katowicach 30 Nowe uzależnienia. Zestawienie bibliograficzne za lata (w wyborze) (oprac. Anna Monsior) 32 REGIONALIA Bogna Kozioł Konferencja Cztery pory roku w skansenie (komunikat) 36 Z RELACJI UCZESTNIKA Katarzyna Lis Sport, turystyka i rekreacja bibliotekarzy. Sprawozdanie z konferencji 38 BIBLIOTEKA POLECA Katarzyna Czapla-Durska Internet w naszym życiu. Nowe spojrzenie 40 Monika Stefanowska Dyscyplina szkolna surowość czy empatia? 41

4 OD REDAKCJI Zapraszamy Państwa do lektury grudniowego numeru Dialogów Bibliotecznych. Nasz tytuł, pierwotnie pomyślany jako nieregularnik, na dobre stał się półrocznikiem, publikowanym jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej. Obecnie posiada osiem stałych działów, w których zamieszczamy teksty o charakterze fachowym, informacyjnym i metodycznym. W ciągu trzech lat naszej działalności pozyskaliśmy stałych współpracowników oraz wierne grono czytelników. Cieszą nas nadsyłane przez Państwa maile z cennymi uwagami i propozycjami współpracy oraz zapewnienia, że materiały publikowane na łamach półrocznika są przydatne w codziennej pracy bibliotecznej. Coraz więcej bibliotek decyduje się również na włączanie Dialogów do swoich zbiorów, co jest dla nas dodatkową motywacją do doskonalenia naszego czasopisma. Bieżący numer powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób, które chcą się z Państwem podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Poza tekstami nauczycieli Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach i jej filii, znajdą Państwo relacje z ciekawych inicjatyw podejmowanych przez biblioteki szkolne i uczelniane. Tradycyjnie publikujemy także wywiady. Tym razem chcemy Państwu przybliżyć sylwetkę Pani Aldony Zawałkiewicz z Torunia redaktor naczelnej Elektronicznej Biblioteki Pedagogicznej SBP. Mamy nadzieję, że ta rozmowa przyczyni się do szerszej popularyzacji serwisu w środowisku bibliotekarzy szkolnych z Górnego Śląska. Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami, związanymi z działalnością edukacyjną. Propozycje artykułów do czerwcowego zeszytu można nadsyłać do końca marca 2011 r. Redakcja INFORMACJE DLA AUTORÓW Redakcja przyjmuje do druku materiały o treści popularnonaukowej, związane z pracą dydaktyczną nauczycieli bibliotekarzy, które są wynikiem oryginalnej twórczości, nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały wcześniej opublikowane lub skierowane do druku. Objętość tekstu do 4 stron maszynopisu A5, czcionka Times New Roman 10 pkt., odstęp 1 pkt. Do tekstu Autor powinien dołączyć krótką notatkę o sobie, adres do korespondencji, adres . Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca. Poglądy zawarte w artykułach są osobistymi przekonaniami Autorów i nie zawsze pokrywają się z opiniami Redakcji

5 Z ŻYCIA BIBLIOTEKI Anna Marcol Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach CZY BIBLIOTEKA MOŻE BYĆ COOL? KONFERENCJA W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ IM. J. LOMPY W KATOWICACH 27 października 2010 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach odbyła się konferencja Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne bujanie w chmurach. Było to czwarte z cyklu dziesięciu spotkań organizowanych w bibliotekach pedagogicznych przez Sekcję Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Konferencję otworzyła Maria Grabowska dyrektor PBW, która przywitała przybyłych gości i uczestników. Przedstawiła także jej program, który składał się z dwóch części. Pierwszy moduł, zatytułowany Czy nowoczesna edukacja w polskiej szkole i bibliotece to bujanie w chmurach?, rozpoczął Janusz S. Wierzbicki przedstawiciel firmy Microsoft, która była głównym sponsorem spotkania. Prelegent podkreślił, że Internet staje się dobrem powszechnym, a nowoczesny bibliotekarz powinien podążać za oczekiwaniami swoich czytelników, którzy coraz częściej korzystają z nowoczesnych form komunikacji. Z myślą o potrzebach uczelni i placówek oświatowych powstał Microsoft Program ten posiada zalety serwisów społecznościowych, umożliwiając zarazem kontrolowanie kont użytkowników. Poza bezpłatną pocztą elektroniczną, nieodpłatnie udostępnia: przestrzenie robocze, foldery internetowe, komunikatory, kalendarze, blogi i inne dodatki, które warto wykorzystywać podczas codziennej pracy z uczniem oraz w trakcie realizacji projektów edukacyjnych. W dalszej części wykładu prelegent przybliżył bibliotekarzom zalety najnowszego oprogramowania dla szkół i nauczycieli, oferowanego w ramach School Agreement, który jest efektem międzynarodowego projektu, znanego w Polsce pod nazwą Partnerstwo dla Przyszłości (w oryginale Partners In Learning ). W ten sposób publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz lokalne i centralne władze oświatowe mogą nabywać licencje w formie subskrypcyjnej, co pozwala im na znaczne oszczędności. Z myślą o potrzebach szkół powstał także Windows MultiPoint Server 2010, system operacyjny, dzięki któremu kilku uczniów (lub czytelników), niezależnie od siebie, może jednocześnie pracować na tym samym komputerze. Istnieje bowiem możliwość podłączenia do jednego komputera kilku terminali, o czym przekonywał Maciej Nikiel z firmy OEPD Sp. z o.o. w Gliwicach oficjalnego reselera NComputing na terenie naszego kraju. Podobne rozwiązania sprzętowe oferował Tomasz Buk z Hewlett Pacard, zwracając uwagę na oszczędności związane z zastosowaniem nowego systemu z rodziny Windows Server w szkolnej pracowni komputerowej czy bibliotece. Po przerwie, podczas której zwiedzano stanowiska promocyjne poszczególnych firm, głos ponownie zabrał J. Wierzbicki, który poprowadził drugi moduł spotkania, zatytułowany Multimedia i nowoczesne technologie w pracy bibliotekarza. Ta część konferencji - 5 -

6 wzbudziła największe zainteresowanie, ponieważ prelegent udzielił słuchaczom wielu praktycznych wskazówek związanych z techniką prezentacji oraz ich przygotowaniem i wzbogacaniem w materiały multimedialne. Badania potwierdzają, że trwale zapamiętujemy nieznaczny procent informacji przekazanych w ramach lekcji szkolnych czy wykładów. Warto zatem wzbogacać swoje wystąpienia w taki sposób, aby były atrakcyjne dla słuchaczy. Istotny jest przede wszystkim początek i koniec wykładu oraz jego język, który powinien być komunikatywny i zrozumiały dla odbiorców[1]. Poza wiedzą z zakresu psychologii wystąpień publicznych, J. Wierzbicki wspomniał również o zasadach przygotowywania projekcji multimedialnych w programie Microsoft PowerPoint, pomocnych w przyswajaniu wiedzy. Jakkolwiek taką funkcję spełniają tylko wtedy, gdy są odpowiednio skonstruowane. Należy zatem zwrócić uwagę na ich kolorystykę, wielkość i krój czcionek, dobór ilustracji i tekstu, czy sposób konstrukcji plansz[2]. Prelegent podkreślił także walory prezentacji nieliniowych oraz pokazał, w jaki sposób zarejestrować i opublikować narrację do prezentacji, którą chcemy zamieścić na stronie internetowej. Wystąpienia można ponadto wzbogacać o inne elementy, takie jak: filmy i galerię fotografii, natomiast lekcje dla młodszych uczniów warto tworzyć w sposób interakcyjny. J. Wierzbicki zachęcał też do zamieszczania materiałów prezentowanych podczas zajęć szkolnych lub konferencji na stronach WWW, aby wszyscy zainteresowani mieli do nich łatwy dostęp. O tym, że rzeczywiście można skupić uwagę widowni na półtoragodzinnym wykładzie przekonał bibliotekarzy sam prowadzący, który w swoim wystąpieniu zastosował wspomniane wyżej zalecenia. Słuchaczy zaintrygował zarówno jego temat, przydatny w praktyce szkolnej i bibliotecznej, jak i praktyczny oraz zapadający w pamięć sposób prezentacji. Konferencja Czy biblioteka może być cool? cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, przede wszystkim wśród nauczycieli bibliotekarzy, do których adresowano ją w pierwszej kolejności. Sprzyjała wymianie doświadczeń oraz integracji lokalnego i regionalnego środowiska bibliotekarskiego, ponieważ uczestniczyło w niej blisko 170 osób z różnych części Śląska. Warto dodać, że temat spotkania zainteresował także media elektroniczne. Informacje promujące katowicką konferencję ukazały się na kilkunastu portalach i serwisach internetowych (lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich). Miłym akcentem była ponadto audycja w Radiu Katowice, podczas której wyemitowano rozmowę z J. Wierzbickim, poświęconą problematyce jego wystąpień. PRZYPISY: [1] Szerzej: Techniki prezentacji. Przygotowanie prezentacji mówionej (część pierwsza), oprac. M. Wnukowicz, J.S. Wierzbicki. Dostępny w WWW: mowiona1_ogolne_zasady.pdf [dostęp: ]. [2] Szerzej: Techniki prezentacji. Przygotowanie prezentacji mówionej (część druga), oprac. M. Wnukowicz, J.S. Wierzbicki. Dostępny w WWW: prezentacja_ mowiona2_tworzenie.pdf [dostęp: ]. Mgr Anna Marcol nauczyciel bibliotekarz, PBW w Katowicach

7 Barbara Czechowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ I ETNICZNEJ POLAKÓW NA BUKOWINIE RUMUŃSKIEJ POPRZEZ PRASĘ. WYSTAWA W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ IM. J. LOMPY W KATOWICACH Wrzesień. W miesiącu tym myślimy często o Polakach, którym wskutek zawirowań dziejowych, często w wyniku wojen, przyszło żyć z dala od Polski, na obczyźnie. Zmuszeni do emigracji, układali swoje życie w nowych warunkach, przyjmowali obce obywatelstwo, stawali się częścią innej społeczności, innych wydarzeń politycznych, życia kulturalnego i edukacji w obcym kraju, ale nie zapominali o Rzeczypospolitej. Wielu Polaków migrujących w Europie, za swą drugą ojczyznę wybrało Rumunię. Polonia rumuńska jest tematem wystawy Kształtowanie tożsamości narodowej i etnicznej Polaków na Bukowinie Rumuńskiej poprzez prasę, prezentowanej od 1 września b.r. w gablotach na trzecim piętrze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. Eksponaty czasopisma wydawane przez Polonię rumuńską pochodzą ze zbiorów zmarłego w 2009 r. księdza doktora Jerzego Pawlika, katowiczanina, badacza dziejów Kościoła, duszpasterza Polaków w Europie Wschodniej w okresie PRL. Od 1972 r. był delegatem Konferencji Episkopatu Polski dla krajów bloku wschodniego. Prowadził działalność duszpasterską, pomagał ośrodkom polonijnym w Niemieckiej Republice Demokratycznej, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii i, po roku 1991, w państwach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Pierwszymi Polakami, którzy pojawili się na ziemiach rumuńskich byli arianie, bracia polscy, wypędzeni z Polski po roku 1658 w wyniku uchwały Sejmu Rzeczypospolitej. Osiedlili się oni wówczas w Siedmiogrodzie, który w późniejszym czasie, po I wojnie światowej, został odebrany Węgrom i przyłączony do Rumunii. Dalszym etapem przemieszczania się Polaków na tereny rumuńskie był napływ polskich osadników na Bukowinę Rumuńską (północno-wschodnie obszary Rumunii) będący wynikiem wewnętrznych ruchów migracyjnych w ramach dawnej monarchii austro-węgierskiej. Napływ ten rozpoczął się od 1774 r. i obejmował głównie kupców, rzemieślników, rolników, górników, hutników z Galicji, przede wszystkim z okolic Bochni, Wieliczki, Wadowic, Żywca, Chrzanowa, Białej. Większość z nich to mieszkańcy biednych wsi. Ruszali w poszukiwaniu pracy, często tylko sezonowej. Byli słabo wykształconymi robotnikami, o niskich kwalifikacjach zawodowych i najniższych zarobkach. W 1790 r. dużym polskim osiedlem był rejon Kaczyki (obecnie Cacica), gdzie polscy górnicy zatrudniali się przy wydobyciu soli. Początkowo Polacy nie zakładali swoich związków ani stowarzyszeń, ale już w latach 90-tych XVIII w., w Bukareszcie, grupa polskich emigrantów prowadziła działalność polityczną, zrzeszającą ok. 2 tys. osób. Po upadku powstania listopadowego r., na terenie dzisiejszej Rumunii znalazło się ok. 2 3 tys. Polaków, osiadłych głównie w Mołdawii oraz w rejonie Bukaresztu i Konstancy. W drugiej połowie XIX w. Polacy już w większym stopniu liczyli się w życiu społecznym Rumunii. Zajmowali oni ważne stanowiska w administracji (m.in. stanowiska burmistrzów). W okresie r. działały gminy Zjednoczenia Emigracji Polskiej, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół ( ), a od 1866 r. Stowarzyszenie Biblioteka Polska

8 W 1910 r., w należącej wówczas do Austro-Węgier Bukowinie, mieszkało ponad 43 tys. Polaków. W 1919 r., po I wojnie światowej, w nowych granicach Rumunii znalazło się ok. 80 tys. Polaków (ok. 50 tys. na Bukowinie, w tym 8 tys. w Czerniowcach). Była to głównie ludność wiejska, robotnicy i rzemieślnicy oraz przemysłowcy z Łodzi i Białegostoku, którzy zakładali fabryki włókiennicze i sprowadzali z Polski wykwalifikowanych robotników. Decyzje powojenne sprawiły, że terytoria wchodzące do tej pory w skład monarchii austro-węgierskiej przypadły Rumunii. Spowodowało to szereg perturbacji w życiu wielonarodowej społeczności Bukowiny (zamieszkiwali ją Węgrzy, Niemcy, Ukraińcy, Polacy). Między innymi wystąpiła konieczność opanowania nowego języka i podporządkowania się nowej administracji. Z czasem władze rumuńskie zaczęły stopniowo wprowadzać w życie politykę rumunizacji mniejszości. W latach dwudziestych XX w. działał na terenie Bukowiny Związek Narodowy Polaków w Rumunii, który prowadził 60 szkół polskich. Od 1932 r. działała polska organizacja: Związek Stowarzyszeń Polskich w Rumunii oraz lokalne towarzystwa polonijne, zwane Domami Polskimi, które prowadziły działalność kulturalno-oświatową. Wśród młodzieży działało harcerstwo polskie, wspierane przez polski MSZ. Istniały koła rolnicze, które także prowadziły działalność oświatową. W 1934 r. zaczęto usuwać Polaków ze stanowisk kierowniczych i rozpoczęto rumunizację nazwisk polskich. Według spisu ludności w tym czasie w Rumunii mieszkało 48,3 tys. Polaków, co stanowiło ok. 0,3% ludności kraju. We wrześniu 1939 r. w Rumunii znalazł się rząd polski, Prezydent RP i Naczelny Wódz, ok. 30 tys. żołnierzy oraz 20 tys. osób cywilnych. Była to emigracja przymusowa związana z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi, m.in. zajmujących ważne stanowiska w kraju, wojskowych, a także osób cywilnych. W dużej części były to osoby dobrze wykształcone, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, znający języki obce, a więc łatwiej asymilujący się w nowych środowiskach. W tym okresie Polonia rumuńska utworzyła w Czerniowcach Centralny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny oraz Centralny Komitet Pomocy dla Uchodźców Polskich w Rumunii, niosąc pomoc uchodźcom. Po 1940 r., na skutek ewakuacji części Polaków z Rumunii, a także zajęcia przez Związek Radziecki północnej Bukowiny, w Rumunii pozostało tylko 4,5 tys. Polaków. Po II wojnie światowej działały polskie organizacje polonijne, połączone w 1945 r. w Polskie Zjednoczenie Demokratyczne. Jednak anty-mniejszościowa polityka rządu rumuńskiego spowodowała w 1952 r. likwidację wszelkich polskich organizacji społecznych oraz zakaz nauczania języka polskiego w szkołach prowadzonych przez Polaków. W 1989 r. polskim wsiom na Bukowinie rumuńskiej groziła całkowita zagłada. Reżim Nicolae Ceauşescu rozpoczął wówczas ewidencjonowanie majątku Polaków zamieszkujących te tereny w celu odebrania go i utworzenia spółdzielni hodowlanej. Gdyby akcja została przeprowadzona, tysiące Polaków znalazłoby się bez środków do życia i dachu nad głową. Jednak przewrót grudniowy te zamierzenia powstrzymał. W 1990 r. w Bukareszcie powołano organizację polonijną pod nazwą Stowarzyszenie Dom Polski w Rumunii, która w 1991 r. połączyła się z organizacjami w terenie, tworząc Związek Polaków w Rumunii Dom Polski. Obecnie Rumunię zamieszkuje ok. 5 tys. osób pochodzenia polskiego. Najwięcej w okręgu Suczawa, na Bukowinie Rumuńskiej ok. 2,8 tys. osób. Poza tym w Bukareszcie ok. 360 osób. Pozostali w okręgach: Hunedoara, Timiş, Sybin (centralna Transylwania), Arad, Braşov (wschodnia Transylwania), Konstanca, Jassy i innych. Najmłodsza Polonia rumuńska to osoby osiadłe w Bukareszcie i Ploeszti, które studiowały na uczelniach rumuńskich lub założyły tam rodziny (specjaliści, artyści, sportowcy, handlowcy). Polonię rumuńską na Bukowinie można obecnie podzielić na trzy grupy: - 8 -

9 a) wsie czysto polskie społeczności najdłużej trwające przy polskości, gdzie polska tradycja jest stale żywa, b) wsie mieszane, gdzie ludność polska jest w mniejszości, c) miasteczka, w których ludność polska stanowi mniejszość, rozproszona wśród rumuńskiego otoczenia, coraz silniej związana z życiem rumuńskim. Dwie ostatnie grupy i w dużej części obywatele rumuńscy polskiego pochodzenia na terenie całej Rumunii byli przeważnie wynarodowieni albo bardzo silnie związani z rzeczywistością rumuńską. Ich trwanie przy polskości opiera się na symbolach, obrzędowości związanej z życiem religijnym, obyczajami wiejskimi itp. Związek Polaków w Rumunii wydaje miesięcznik Polonus oraz kwartalnik dla dzieci i młodzieży Mały Polonus. Ponadto prowadzone są szkoły podstawowe z nauką języka polskiego w kilku miejscowościach na terenie Bukowiny. Stowarzyszenia Polaków prowadzą zespoły artystyczne o charakterze folklorystycznym, podtrzymujące kulturę. Co roku, we wrześniu, Związek Polaków organizuje w Suczawie Dni Polskie, w ramach których odbywają się m.in. sympozja na tematy historyczne i kulturowe związane z relacjami polsko-rumuńskimi. W Suczawie, również co roku, odbywają się: Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza Kresy oraz Konkurs Poezji Marii Konopnickiej w różnych grupach wiekowych. Z Rumunią związanych było wielu znanych Polaków, m.in. Kazimiera Iłłakowiczówna, pracownik polskiego MSZ, w latach osobista sekretarka Józefa Piłsudskiego. W 1939 r. wraz z korpusem dyplomatycznym była ewakuowana do Rumunii. Wojnę spędziła w Klużu stolicy Transylwanii udzielając lekcji języków oraz tłumacząc literaturę rumuńską na język polski. Innym znanym Polono-Rumunem był generał i minister obrony narodowej Rumunii w latach , Henri Cihoski, uczestnik I wojny światowej, ekspert na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., po 1945 r. uwięziony, zmarł w 1950 r. nie odzyskawszy wolności. Fragment wystawy Kształtowanie tożsamości narodowej i etnicznej Polaków na Bukowinie Rumuńskiej poprzez prasę. Fot. B. Czechowicz

10 Z Rumunią związani byli także: Maria Lesiecka, działaczka Związku Polaków w Rumunii, kurier Armii Krajowej, Leonard Mociulschi (Moczulski), generał korpusu wojska rumuńskiego, uczestnik operacji krymskiej w czasie II wojny światowej, kompozytorzy: Cyprian Porumbescu oraz Theodor Rogalski. Na Bukowinie, w miejscowości Vicşani (pol. Wikszany), koło miasta Siret, jest pochowany Jakub Szela, przywódca rebelii na Podkarpaciu. Gospodarz ze wsi Smarzowa pod Jasłem, w 1846 r. był przywódcą powstania chłopów przeciwko panom. Po upadku powstania, w 1848 r., władze austriackie przesiedliły go wraz z całą rodziną na Bukowinę, do miejscowości Sołka. Wyjątkową postacią na tle kontaktów polsko-rumuńskich był ksiądz doktor Jerzy Pawlik ( ), dzięki któremu Polonia z terenów Bukowiny Rumuńskiej utrzymywała stałe kontakty z Polską przed upadkiem żelaznej kurtyny i mogła nadal kultywować tradycje polskie oraz język. Jego osoba była i jest nadal powszechnie znana i szanowana w środowiskach polonijnych okręgu Suczawa. ŹRÓDŁA: Kaczmarek U., Aktywność kulturalno-oświatowa Polonii w Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii i na Węgrzech w latach , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań Konsulat Rumunii w Katowicach: Polacy w Rumunii: [dostęp: r.]. Wielka encyklopedia PWN: [t.] 24, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Wielka encyklopedia PWN: [t] 26, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa STRONY INTERNETOWE STOWARZYSZEŃ WYMIENIONYCH W TEKŚCIE: Związek Polaków w Rumunii Dom Polski w Suczawie: Stowarzyszenie Polaków Dom Polski w Kaczyce: Mgr Barbara Czechowicz nauczyciel bibliotekarz, Czytelnia PBW w Katowicach

11 Katarzyna Lis Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Beata Piątkowska Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach UŚMIECH Z KSIĄŻKI. AKCJA ZBIÓRKI KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z HOSPICJUM CORDIS W dniach od 23 kwietnia 2010 r. (Światowy Dzień Książki) do 1 czerwca 2010 r. (Dzień Dziecka) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach wraz z Biblioteką Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura w Katowicach przeprowadziła zbiórkę książek dla dzieci i młodzieży z Hospicjum Cordis Śląskiego Dziecięcego Hospicjum Aniołów Stróżów, pod hasłem Uśmiech z książki. B. Piątkowska i K. Lis z zebranymi książkami. Fot. A. Zielińska. Akcję zainicjowali i przeprowadzili nauczyciele bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Katarzyna Lis i Joanna Zganiacz, we współpracy

12 z nauczycielem bibliotekarzem Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura w Katowicach Beatą Piątkowską. Adresowano ją do nauczycieli, uczniów, pedagogów, rodziców, jak również wszystkich ludzi dobrej woli, którzy posiadali w domu książki, z których ich dzieci już wyrosły, a którymi zechcieli się podzielić z innymi. W ramach popularyzacji przedsięwzięcia, na stronie internetowej biblioteki macierzystej (www.pbw.katowice.pl) umieszczono informację o zaplanowanej zbiórce i plakat promujący akcję. Wysłano także prośbę o publikację informacji na temat prowadzonej akcji do redakcji Metra (wzmianka ukazała się 28 kwietnia b.r.). Celem zbiórki było między innymi uwrażliwienie ludzi na potrzeby innych, zachęcanie do partnerstwa w działaniu, kształtowanie szacunku do książki oraz zwrócenie uwagi na jej walory edukacyjne i estetyczne. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Zebrano około 130 książek, głównie literaturę dla dzieci i młodzieży, jak również około 40 sztuk materiałów audiowizualnych (płyt CD i DVD, kaset VHS). Przekazanie materiałów dla podopiecznych Hospicjum Cordis nastąpiło 7 czerwca 2010 r. Mgr Katarzyna Lis nauczyciel bibliotekarz, kierownik Wydziału Gromadzenia Zbiorów PBW w Katowicach. Mgr Beata Piątkowska nauczyciel bibliotekarz, ZSZ nr 3 w Katowicach

13 Anna Wierzbicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Będzinie PODRÓŻE Z LITERATURĄ DLA NAJMŁODSZYCH Od kilku lat w będzińskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach odbywają się Literackie podróże dookoła świata, w których uczestniczą wychowankowie będzińskiego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny. Spotkania te są czarodziejską wyprawą do krainy baśni i legend. Zajęcia mają charakter edukacyjno-literacki i prezentują w formie zabawy kulturę, historię, obyczaje i literaturę z różnych stron świata. Poprzez projekcje multimedialne dotyczące poszczególnych krajów, dzieci poznają ich tradycje, symbole narodowe, ciekawe miejsca i zabytki. Dodatkową atrakcją są degustacje tradycyjnych potraw. Pierwsze spotkanie dotyczyło Francji. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną dotycząca tego kraju, jego zabytków, ciekawych miejsc, ważnych postaci, przysmaków kuchni, a następnie wysłuchały bajki o kocie w butach. Na stole nie zabrakło francuskich bagietek, rozmaitych rodzajów sera i rogalików. Uczestnicy zajęć poznawali francuskie zwroty i powiedzenia. Kolejne podróże z literaturą dotyczyły m.in. Chin, Turcji i Włoch. Niezwykle ciekawą formą były również prezentacje poświęcone obyczajom związanym z obchodami Bożego Narodzenia i Wielkanocy na całym świecie. Natomiast z okazji Tygodnia Bibliotek 2010 przygotowałyśmy projekcję Z książką przez wieki, która była swoistą podróżą przez kontynenty i epoki w celu poznania historii książek i bibliotek od czasów najdawniejszych do współczesności. W dniu 6 października b.r. gościłyśmy w czytelni już po raz dziewiąty małych podopiecznych będzińskiego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny. Zaprosiłyśmy dzieci do literackiej podróży po Szwecji. Zaproponowałyśmy rozmaite szwedzkie zabawy i odczytałyśmy fragmenty Pippi Långstrumpf, autorstwa Astrid Lindgren. Przygotowałyśmy również tradycyjny szwedzki stół, gdzie przy utworach zespołu muzycznego Abba mogły dokonać degustacji szwedzkich przysmaków. Cykl zajęć od początku spotkał się z akceptacją i uznaniem wychowawców i dzieci, które zawsze z ochotą przychodzą do biblioteki, gdzie chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach. Cykl literackich podróży wpisał się już na stałe w działalność pedagogiczną placówki. Mgr Anna Wierzbicka nauczyciel bibliotekarz, PBW w Katowicach Filia w Będzinie

14 Zajęcia poświęcone Szwecji w będzińskiej filii PBW w Katowicach. Fot. B. Wójcik

15 LUDZIE KSIĄŻKI I PRASY CHCEMY ZARAŻAĆ NASZYM OPTYMIZMEM! Z PANIĄ ALDONĄ ZAWAŁKIEWICZ REDAKTOR NACZELNĄ SERWISU ELEKTRONICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA SBP ROZMAWIA ANNA MARCOL Mgr Aldona Zawałkiewicz absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Podyplomowego Studium Technologia informacyjna w kształceniu niestacjonarnym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Certyfikowany lider programu Intel, nauczyciel dyplomowany. Kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. We wszelkich działaniach stawia na współpracę. Stara się wykorzystywać indywidualne predyspozycje pracowników i wyznaje zasadę, że z niewolnika nie ma robotnika. Niespokojny duch, organizator. Zainteresowania: Zawodowe: zarządzanie informacją, bibliograficzne bazy danych i wszelkie nowinki techniczne (stosowane rozsądnie). Prywatne: wartościowa literatura, dobra muzyka (pod warunkiem, że jest to jazz) i polskie kino, na które ma zdecydowanie zbyt mało czasu. Odpręża ją: jazda samochodem (szybka). Lubi: ludzi z pasją. Ulubiony cytat: Dopóki biegniesz, jesteś zwycięzcą. Anna Marcol: Skąd wziął się pomysł stworzenia serwisu informacyjnego Biblioteka Pedagogiczna? Kim są jego główni inicjatorzy? Aldona Zawałkiewicz: W czerwcu 2002 r. brałam udział w opracowaniu programu jednego z modułów odbywającej się w Toruniu XVIII konferencji Informatyka w Szkole, modułu poświęconego skomputeryzowanym bibliotekom. Moim zadaniem było między innymi wskazanie bibliotekarzy z bibliotek szkolnych i pedagogicznych, którzy zaprezentowaliby, w jaki sposób w swoich bibliotekach wykorzystują technologie informacyjną w dydaktyce. Poszukiwania były owocne. Udało mi się przekonać do wystąpienia kilka moich znajomych, niezwykle aktywnych bibliotekarek. Wywiad przeprowadzono r., drogą elektroniczną

16 Właśnie wtedy, w trakcie spotkań organizacyjnych odbywających się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika poznałam (jak się później okazało) kobietęinstytucję, dla której nie ma sprawy nie do załatwienia, Bożenę Boryczkę. Wszystko zaczęło się od kuluarowych rozmów Bożeny z moimi koleżankami z Biblioteki Pedagogicznej i ze mną. Zafascynowane tematem konferencji i dyskutujące o niezwykle interesujących wystąpieniach, zaczęłyśmy nieco narzekać, że wszystkie typy bibliotek (naukowe, publiczne, szkolne) mają już swoje miejsca w sieci, a my... nic. Reakcja Bożeny była natychmiastowa. Nie macie swojego miejsca w Internecie? To je sobie same stwórzcie, a ja wam w tym pomogę. Moje dwie koleżanki i ja podjęłyśmy wyzwanie. Bożena miała już doświadczenie, pracowała bowiem jako konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie i prowadziła Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy. Tymczasowy zespół redakcyjny nowego serwisu stanowiły: Wiesława Budrowska i Bożena Czyż-Bortowska z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, Bożena Boryczka z OEIiZK w Warszawie oraz ja. Zaczęło się skromnie, od zebrania adresów stron internetowych bibliotek pedagogicznych i opublikowania ich wykazu w grudniu 2002 r.; wtedy to serwis pojawił się w Internecie, w strukturze witryny Serwisu Informacyjnego dla Nauczycieli Bibliotekarzy OEIiZK jako jej integralna część. Już w styczniu 2003 r. otrzymał swój własny adres W lutym 2003 r. w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie ogólnopolskiego Serwisu Informacyjnego Biblioteka Pedagogiczna. W zebraniu wzięło udział 19 nauczycieli bibliotekarzy reprezentujących 13 bibliotek pedagogicznych z: Białegostoku, Chełma, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Nowego Sącza, Opola, Radomia, Siedlec, Torunia, Warszawy, Wrocławia oraz Zielonej Góry. Opracowaliśmy misję i cele działania, podzieliliśmy obowiązki i pełni zapału (do pracy zgłosiło się dwóch mężczyzn) zaczęliśmy. A.M.: W 2008 r. podpisali Państwo umowę z Zarządem Głównym SBP, na mocy której serwis włączono w struktury Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Co wpłynęło na Państwa decyzję? A.Z.: Do roku 2007 skupieni byliśmy na pozyskiwaniu nowych współpracowników i aktywizacji środowiska bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Gromadziliśmy materiały do poszczególnych działów serwisu, a ich przyrost wpłynął na pierwszą zmianę struktury serwisu, która dokonała się w roku Dodaliśmy nowe działy i zmieniliśmy adres internetowy na Równie ważne jak pozyskiwanie materiałów były wówczas działania mające na celu zacieśnienie współpracy bibliotek pedagogicznych (organizacja konferencji, seminariów i konkursów). Jednak z czasem zaczęło nam coraz bardziej doskwierać to, że nie mamy osobowości prawnej. Stanowiło to spore utrudnienie w rozliczeniach ze sponsorami. Chcieliśmy pozyskiwać środki zarówno na techniczny rozwój witryny, jak i na nasze doskonalenie. W lutym 2008 r. wystosowaliśmy do ZG SBP list intencyjny z propozycją włączenia serwisu w struktury SBP, a 1 maja podpisane zostało porozumienie pomiędzy ZG SBP a Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu, na mocy którego serwis został włączony do Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych i zmienił nazwę na Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Decyzja o włączeniu serwisu w strukturę SBP okazała się niezwykle trafna. Pozyskaliśmy środki na rozwój serwisu, przenieśliśmy treści na platformę CMS, wprowadziliśmy nowe funkcjonalności i przeszkoliliśmy zespół. I tak staliśmy się drugim, po EBIB-ie, portalem internetowym SBP

17 A.M.: Jakie są główne cele Elektronicznej Biblioteki Pedagogicznej SBP? Jaka jest jej formuła? A.Z.: Główne cele działania serwisu, które zostały określone już w trakcie zebrania założycielskiego, to przede wszystkim integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych, wymiana doświadczeń zawodowych, gromadzenie wartościowych zasobów internetowych oraz promowanie wykorzystania nowych technologii informacyjnych w pracy bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Formuła serwisu jest otwarta, prace redakcyjne wykonywane są społecznie, a materiały zamieszczane bezpłatnie. A.M.: Które działy serwisu w szczególności adresują Państwo do bibliotekarzy szkolnych? A.Z.: Na bieżąco analizujemy statystyki wykorzystania naszej strony. Umożliwia nam to Google Analytics, profesjonalne narzędzie do śledzenia ruchu w witrynie. Dzięki temu wiemy, czego użytkownicy poszukują na naszej stronie, które działy odwiedzają najczęściej, ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach. Bibliotekarze szkolni najczęściej odwiedzają dział Działalność edukacyjna, zawierający scenariusze i konspekty zajęć na wszystkich poziomach nauczania oraz materiały wspierające inne formy działalności edukacyjnej (scenariusze wystaw, spotkań autorskich i konkursów). Bardzo często korzystają też z zestawień bibliograficznych oraz bazy danych: bibliotek i katalogów on-line. A.M.: Od początku istnienia serwisu włączali się Państwo w różne inicjatywy. Czy może Pani przypomnieć najważniejsze z nich? A.Z.: Zaczęliśmy dość szybko, bo już w roku 2004, inicjując i obejmując patronatem medialnym pierwszą ogólnopolską konferencję Nowy wizerunek biblioteki pedagogicznej: komputeryzacja komunikacja współpraca, która odbyła się w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Kolejny przykład współpracy, to włączenie się w roku 2005 bibliotek skupionych wokół serwisu w przedsięwzięcie pod nazwą Linki edukacyjne (obecnie EduWikiLinki), prowadzone przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu. W roku 2007 zrodziła się inicjatywa ogłoszenia ogólnopolskiego konkursu dla bibliotek pedagogicznych i szkolnych Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych. Wynikiem konkursu było wyłonienie, zaprezentowanie i nagrodzenie (w tym wyjazdami zagranicznymi) najbardziej interesujących, planowanych i zrealizowanych metodą projektu w ICIM działań edukacyjnych. We wrześniu 2009 r. przygotowaliśmy 106. numer EBIB-u w całości poświęcony bibliotekom pedagogicznym. W latach 2009/2010 sfinansowaliśmy cykl seminariów dla nauczycieli, poświęconych Otwartym Zasobom Edukacyjnym. Obecnie finansujemy realizację 10 konferencji regionalnych pod nazwą Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne bujanie w chmurach. A.M.: Jakie są Państwa plany na następne lata? A.Z.: Przede wszystkim chcielibyśmy kontynuować działania mające na celu integrację naszego środowiska oraz podnosić poziom edukacji nauczycieli bibliotekarzy. W naszej Misji piszemy, że samo wprowadzenie do bibliotek technologii informacyjnych nie zmieni

18 ich wizerunku, za tym powinny następować zmiany w postawach samych bibliotekarzy wobec swojej pracy. Zespół redagujący serwis to grupa wolontariuszy otwartych na zmiany, rozwijających się i chętnie włączających się w kolejne przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że w swoich placówkach są osobami inspirującymi innych do podejmowania nowych wyzwań. Chcemy zarażać naszym optymizmem, pokazywać środowisku, że jeśli się czegoś bardzo chce, to należy podjąć wyzwanie i dążyć do celu. Nam się udaje. Cenne w działaniach serwisu jest to, że nikt nam niczego nie każe, sami decydujemy kiedy, w jakim kierunku i w jaki sposób chcemy się rozwijać. Ostatnio na stronie wykorzystujemy narzędzia Web 2.0 (oprócz wcześniej istniejących forów dyskusyjnych wprowadziliśmy możliwość zamieszczania komentarzy pod aktualnościami, dzielenia się informacją za pomocą poczty elektronicznej i portali społecznościowych oraz kanał RSS do dystrybucji aktualności). Wierzymy, że te działania zachęcą bibliotekarzy do zastosowania wymienionych rozwiązań na stronach swoich bibliotek. Od sierpnia mamy swój profil na Facebooku. To nie tylko kolejny kanał dystrybucji informacji, to także miejsce, gdzie gromadzi się grono przyjaznych nam osób. Marzy nam się postawienie profesjonalnej platformy e-learningowej. Marzy nam się obalenie stereotypu bibliotekarki z biblioteki pedagogicznej; może już niebawem pokażemy się zatem Państwu z zupełnie innej strony? Jednak o tym na razie sza. A.M.: Dziękuję za rozmowę

19 PLACÓWKI OŚWIATOWE W REGIONIE Bożena Zwierzyńska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Bytomiu WITRYNA INTERNETOWA, INFORMATOR I UŚMIECH, CZYLI WYBRANE FORMY PROMOCJI W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ IM. J. LOMPY W KATOWICACH FILII W BYTOMIU Promocja ten znak naszych czasów jest wszechobecna. Biblioteki również prowadzą intensywną działalność promocyjną: współczesny użytkownik informacji oczekuje takiej oferty, a bibliotekarz chętnie ją tworzy, widząc tu znakomity instrument budowania wizerunku placówki, zadowolenia stałych i pozyskiwania nowych klientów. Jak zauważa Jacek Wojciechowski, obecnie kto nie podejmuje promocji, ten jakby w ogóle nie istniał [1]. PBW w Katowicach Filia w Bytomiu, w pejzażu edukacyjnym miasta obecna od lat blisko sześćdziesięciu, w roku 1997 została na mapie miasta przesunięta z centrum na obrzeża. Wyłoniło to potrzebę wprowadzenia aktywniejszych form promocji, wypracowania nowych dróg informacyjnego przekazu. Rozwinięta w nowym lokalu działalność instrukcyjno-metodyczna (warsztaty, konkursy, programy, prowadzone we współpracy z doradcami metodycznymi) stopniowo dawała efekty, jednak prawdziwy przełom przyniosła komputeryzacja biblioteki, a zwłaszcza, uruchomiona dzięki niej, strona internetowa (www.bytom.pbw.katowice.pl). Powstała ona w roku 2005 i od razu zyskała uznanie użytkowników, zarówno dzięki pięknej, stylowej szacie graficznej (autorstwa Krzysztofa Schramma), jak i bogactwu zawartości (dzieło Anity Góral i Bożeny Zwierzyńskiej). Uruchomiona w grudniu 2008 r., nowa wersja witryny (autorzy: Joanna i Adam Ambroży, Anita Góral, Bożena Zwierzyńska), w kwietniu 2009 r. została laureatem w ogólnopolskim konkursie na najlepszy serwis internetowy bibliotek szkolnych i pedagogicznych Pokaż swoją dobrą stronę miesięcznika Biblioteka w Szkole. Wśród wielu pozytywnych opinii jury znalazło się stwierdzenie, że rzadko biblioteki filialne decydują się na prowadzenie własnej strony www o tak obszernej zawartości [2]. Warto więc może zaprezentować szerzej atrakcyjne fragmenty oferty niewielkiej biblioteki filialnej, zwłaszcza w obliczu faktu, iż uwaga badaczy różnych aspektów naszego bibliotecznego fachu w tym zawartości stron internetowych skupia się zwykle na bibliotekach dużych, a w przypadku sieci bibliotecznej na placówkach macierzystych[3]. A małe też bywa piękne Witryna internetowa filii bytomskiej już od samego początku oferowała potencjalnym użytkownikom cały wachlarz różnorodnych informacji. Ilość rozbudowanych zakładek na tle innych ówczesnych, porównywalnych witryn wydawała się imponująca: Informacje / Lokalizacja / Warunki zapisu / Historia / Zbiory / Warsztat informacyjny / Komputeryzacja / Słownik Haseł Przedmiotowych / Czasopisma / Bibliografia / Zestawienia bibliograficzne / Publikacje nauczycieli bytomskich / Biblioteka pedagogiczna poleca / Galeria / Linki / Kontakt. Użytkownik otrzymywał więc dostęp zarówno do wszelkich niezbędnych, podstawowych informacji na temat funkcjonowania placówki, jak i interesujących zasobów merytorycznych oraz materiałów promocyjnych. Zakładki były głęboko rozbudowywane: np. w Informacjach świetnie funkcjonował poddział Aktualności, gdzie m.in. relacjonowano

20 bieżące wydarzenia z życia biblioteki, a na zakładkę Biblioteka pedagogiczna poleca składały się trzy obszerne działy: wykazy nabytków, recenzje nowości oraz propozycje lektur na wakacje. Zestawienia bibliograficzne proponowały nie tylko bogaty zestaw gotowych do pobrania, opracowanych przez pracowników wykazów, ale również informacje o dostępnych w filii interesujących zestawieniach, zamieszczonych w prenumerowanych przez bibliotekę czasopismach; dla wygody poszukujących wprowadzono dodatkowo podział na zestawienia tematyczne i osobowe. Już tylko dla porządku dodać należy, że tematyka dostępnych na stronie zestawień odpowiadała i oczywiście nadal tak się dzieje diagnozowanym na bieżąco potrzebom środowiska. Natomiast Publikacje nauczycieli bytomskich (opisy i adnotacje nt. zgromadzonych w naszej filii opracowań autorskich) to ukłon w stronę pedagogów, a zarazem swoista przynęta. Warto jeszcze zwrócić uwagę na ówczesną, nietypową zakładkę, prezentującą opracowywany w filii obszerny słownik języka haseł przedmiotowych kartoteki zagadnieniowej. Był to okres wdrażania w całej PBW nowego języka informacyjno-wyszukiwawczego (JHP BN) i taka forma udostępnienia koleżankom i kolegom naszych doświadczeń spotkała się z dużym zainteresowaniem. Jednocześnie budowało to bibliotece wizerunek placówki aktywnej, profesjonalnej i koleżeńskiej

21 W roku 2008 strona www biblioteki stała się wreszcie jej prawdziwą wirtualną siedzibą[4]: uruchomiony został katalog online (na razie tylko w godzinach pracy placówki), najważniejsza usługa z punktu widzenia użytkownika. Niedługo potem powstała nowoczesna wersja strony, o wzbogaconej i atrakcyjnie wyeksponowanej ofercie (ponad 20 zakładek w samym tylko głównym menu, przejrzyście rozpisane Aktualności, wygodnie wyróżnione Najnowsze), a także nowych możliwościach, jak np. przeszukiwanie zasobu, filtrowanie danych, składanie dezyderatów, elektroniczny newsletter. Z nowości warto wymienić zakładki Bookcrossing i Publikacje bibliotekarzy. Pierwsza z nich promuje prowadzoną w bibliotece od 2005 roku popularną akcję, która zdobywa nam nowych użytkowników w środowisku lokalnym, druga pozwala na zaprezentowanie kadry placówki jako kreatywnych bibliotekarzy, co również rzutuje na image filii. Na stronie dostępna jest także wirtualna wizytówka biblioteki, czyli prezentacja multimedialna; aktualnie przygotowywane są kolejne, atrakcyjne jak mamy nadzieję nowości, m.in. uruchomienie forum nauczyciel bibliotekarzy miasta Bytomia. Ponad wejść na stronę (przy liczniku, uruchomionym trzy lata później, niż sama witryna) potwierdza nam sens tak intensywnej pracy. Widomym znakiem korzystania z witryny jest też bardzo już częste składanie nam przez czytelników przygotowanych w domu, wydrukowanych ze strony zamówień. Odbieramy również sygnały od internautów z całego kraju, zainteresowanych zwłaszcza zestawieniami bibliograficznymi: witryna pozwoliła nam przekroczyć zasięg lokalny. Strona internetowa na bieżąco współpracuje z drugim, szczególnie dla nas istotnym narzędziem promocji, jakim jest biuletyn Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Na stronie to kolejna nowa zakładka publikowana jest wersja elektroniczna Informatora[5], wyeksponowana jest również możliwość jego subskrypcji. Od kwietnia 2008 r., kiedy to wydaliśmy pierwszy numer biuletynu, ukazało się w sumie 13 zeszytów. Pierwsze numery ukazywały się co miesiąc, jednak założenie, że uda się utrzymać tak duże tempo wydawnicze, było nazbyt optymistyczne. Dostosowanie częstotliwości ukazywania się Informatora do naszych realnych możliwości wyznaczyło ostatecznie rytm kwartalnika. Zgodnie ze starannie przemyślaną koncepcją, rok szkolny rozpoczynamy Ofertą dla nauczycieli i uczniów, kończymy zeszytem Lektury na wakacje i nie tylko; pozostałe zeszyty mają swój temat wiodący (np. dysleksja, nadpobudliwość psychoruchowa, Wojciech Korfanty, Bytom, biblioterapia). Każdy numer otwiera zaproszenie do biblioteki, a wśród stałych elementów zawartości znajdują się zestawienia bibliograficzne, wykazy najnowszych nabytków, recenzje oraz szereg informacji użytkowych (oferta, lokalizacja, aktualności biblioteczne). Informator jest rozprowadzany wśród bibliotekarzy szkolnych i doradców metodycznych Bytomia i od początku wydawania cieszy się wielkim zainteresowaniem nauczycieli. Corocznie otrzymujemy podziękowania doradców za przesyłanie biuletynu, wraz z informacją o wykorzystywaniu go w pracy z nauczycielami. Zainteresowanie Informatorem zachęciło nas do rozszerzenia jego formuły i otwarcia łamów biuletynu dla gości. Za pośrednictwem Informatora nasi czytelnicy otrzymali więc ze strony Koła Naukowego Matematyków UŚ zaproszenie na Święto Liczby, znakomitą imprezę edukacyjną, organizowaną od kilku lat przez Uniwersytet Śląski. Mieli też okazję zapoznać się z felietonem doradcy metodycznego nauczycieli bibliotekarzy gminy Bytom, podejmującym temat jakże uparcie żywotnego stereotypu bibliotek i bibliotekarza, a także przeczytać o wartościowej inicjatywie obywatelskiej, prowadzonej od kilku lat w Bytomiu, noszącej symptomatyczną nazwę Akcja-Demokracja. Informacje o akcji zamieściliśmy także na naszej stronie internetowej. Warto wspomnieć, że PBW Filia w Bytomiu tę społeczną akcję wsparła bezpośrednio, przeprowadzając stosowne wywiady i ankiety w swej siedzibie. Ten ostatni przykład jest więc udaną, praktyczną realizacją postulatu, jaki zgłaszał niegdyś Stefan Kubów, zachęcając biblioteki do aktywnego włączania się do

22 różnego typu kampanii, ważnych z punktu widzenia dobra publicznego[6]. Jest to także element strategicznej promocji: biblioteka promowała akcję, a link do filii pojawił się na forum popularnego bytomskiego portalu[7]. Podobnie z założoną w zamyśle redakcyjnym promocją matematyki: opublikowanie w Informatorze recenzji autorstwa przewodniczącego Koła Naukowego Matematyków UŚ zaowocowało upublicznieniem linku do filii bytomskiej na stronie internetowej koła[8]. W ten sposób biblioteka pozyskuje nowe tereny dla swojej promocji, tworzy sobie szanse zdobycia nowych użytkowników. Zgodnie z zasadami promocji, dbamy również o to, by nasza strona internetowa była dostępna z możliwie wielu platform[9]. Linki do nas zamieszczone są m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, jesteśmy w bazie Informator o bibliotekach w Polsce Biblioteki Narodowej, w bazie adresowej Biblioteki pedagogiczne w Polsce EBIB, Infobookerze. Na koniec zauważmy, że obie odsłony witryny i Informator uwidaczniają także wysoko cenioną w naszej filii dbałość o estetykę i detale. Jeśli lokalizacja to z mapką, jeśli wykaz czasopism to z aktywnymi linkami do ich wersji elektronicznych, jeśli lektury na wakacje to z krajobrazem... Prezentacje książek wspierają ilustracje okładek, warianty dojazdu zdobią zabawne cliparty. To świetny przykład, kiedy praca sprawia przyjemność, przynosząc wymierne, pozytywne efekty: nawet pozorne drobiazgi rzutują bowiem na wysokie oceny użytkowników, doceniających takie starania. Naturalnie, stronę internetową i Informator ozdabia też nasze logo charakterystyczny, już rozpoznawalny znak naszej placówki, zamieszczany również na wizytówkach, ulotkach reklamowych, papierze firmowym itp. Nasza stała kolorystyka to już od lat delikatne, pastelowe zielenie, ale zachowaliśmy na nowej stronie pamiątkowy element dawnej brązowo-złotej grafiki Schramma. A uśmiech? Ten miły towarzysz codziennej pracy to przecież również promocja. Jacek Wojciechowski, pisząc o promocji, zauważa: też jest nią każda ZACHĘTA do skorzystania z oferty. No i jeszcze: stworzenie dogodnych możliwości tego korzystania oraz dobrej atmosfery [10]. Wykorzystujemy więc wszystkie atuty niewielkiej biblioteki filialnej: oferujemy naszym użytkownikom przyjazną aranżację kameralnej przestrzeni, stałą i dyskretną pomoc, zindywidualizowane podejście, zapewniające całość bibliotecznej obsługi bez odsyłania do agend, czasem także chwilę rozmowy i okazanego osobistego zainteresowania. I przywołany w tytule uśmiech. I to się sprawdza: czytelnicy, często zmęczeni dehumanizacją dużych instytucji, doceniają atmosferę placówki, w której profesjonalizm nie oznacza dystansu. A kiedy zadowoleni bywa, że wręcz zaprzyjaźnieni czytelnicy polecają nas kolejnym potencjalnym użytkownikom, to jest to właśnie doskonała realizacja promocyjnych idei, a zarazem nasza największa satysfakcja. PRZYPISY: [1] J. Wojciechowski, Idee i rzeczywistość. Bibliotekarstwo pragmatyczne. Warszawa, Wydaw. SBP, 2002, s [2] Pokaż swoją dobrą stronę. Laureaci konkursu [online]. [Dostęp 7 października 2010]. Dostępny w Internecie: <http://www.bibliotekawszkole.pl/konkurs_www/archiwum_bp.php> [3] Zob. H. Langer, A. Bajor, Modele współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych na rzecz edukacji ustawicznej nauczycieli bibliotekarzy. Chowanna, tom jubileuszowy (2009), s [4] Zob. M. Dudziak-Kowalska, Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations, Biuletyn EBIB [online], 2004 nr 5 [dostęp 7 października 2010]. Dostępny w Internecie: <http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/kowalska.php>, ISSN [5] Zob. Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator [online], Bytom, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Bytomiu, [dostęp 7 października 2010]. Dostępny w Internecie: <http://www.bytom.pbw.katowice.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=21&itemid=122>, ISSN

23 [6] S. Kubów, Czy w bibliotece jest miejsce dla polityki? Zaproszenie do dyskusji. Poradnik Bibliotekarza 2008, nr 7-8, s. 6. [7] Zob. <http://bytomski.pl/viewtopic.php?t=3594> [8] Zob. <http://knm.katowice.pl/wszystkie_komunikaty.php> [9] S. Kubów, Jak promować bibliotekę? Bibliotekarz 2006, nr 9, s. 11. [10] J. Wojciechowski, Idee, s BIBLIOGRAFIA: Dudziak-Kowalska M., Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations, Biuletyn EBIB [online], 2004 nr 5 [dostęp 7 października 2010]. Dostępny w Internecie: <http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/kowalska.php>, ISSN Kubów S., Jak promować bibliotekę? Bibliotekarz 2006, nr 9, s Kubów S., Czy w bibliotece jest miejsce dla polityki? Zaproszenie do dyskusji, Poradnik Bibliotekarza 2008, nr 7-8, s Langer H., Bajor A., Modele współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych na rzecz edukacji ustawicznej nauczycieli bibliotekarzy, Chowanna, tom jubileuszowy (2009), s Wojciechowski J., Idee i rzeczywistość. Bibliotekarstwo pragmatyczne, Warszawa, Wydaw. SBP, 2002, ISBN Mgr Bożena Zwierzyńska nauczyciel bibliotekarz, PBW w Katowicach Filia w Bytomiu

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH

BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH ISSN 1899-2064 Dialogi Biblioteczne BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH 2010, nr 1(5) Adres redakcji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy ul. Kard.

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski

Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski TEMAT NUMERU POLSKA PREZYDENCJA 1. Zadania pierwszej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Grzegorz Figiel...3 2. Młodzież z Mircza u prezydenta Bronisława Komorowskiego Damian Otkała... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Regionalizm w bibliotece. dodatek do Poradnika bibliotekarza

Regionalizm w bibliotece. dodatek do Poradnika bibliotekarza Regionalizm w bibliotece dodatek do Poradnika bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Redakcja: Jadwiga Chruścińska,

Bardziej szczegółowo

LG Display. LG Display. odpowiedzialności biznesu. LG Display

LG Display. LG Display. odpowiedzialności biznesu. LG Display #, ~, -- -------------.. LG Display LG Display - światowy lider w produkcji ekranów używanych do produkcji telewizorów, monitorów komputerowych, notebooków i innych urządzeń elektronicznych ciekłokrystalicznych,

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski @ forum Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski ISSN: 1640-2200 Zespół redakcyjny: Sylwia Białecka, Andrzej Marcinkiewicz przewodniczący, Renata Pietrulewicz, Anita Romulewicz, Ewa Rudnicka, Adrianna Walendziak,

Bardziej szczegółowo

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej Mariusz Widz nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 NOWOCZESNE BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE... 5 1. Zmiany w środowisku

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321

Nr 3/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 Uczestnicy II Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego Biblioteka w procesie aktywizacji społeczności regionu (Fot. Beata Śliwińska) W numerze m.in.: Agnieszka Łakomy Działalność bibliotek

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

więcej niż myślisz SZEŚĆ lat Programu Rozwoju Bibliotek

więcej niż myślisz SZEŚĆ lat Programu Rozwoju Bibliotek BibliotekA! więcej niż myślisz SZEŚĆ lat Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom

Bardziej szczegółowo

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!! Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 3 (208): poniedziałek, 21 stycznia 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!! Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 28 (231): poniedziałek, 2 września 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nr 2-3/2011 (LV) ISSN 2083-7321

Nr 2-3/2011 (LV) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 W numerze m.in.: Teresa Torańska w WBP w Opolu Joanna Czarkowska-Pasierbińska Teresa Torańska w WBP w Opolu Mirosława Wąsowicz Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH

BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH ISSN 1899-2064 Dialogi Biblioteczne BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH 2014, nr 2(14) Adres redakcji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy ul. kard.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2011 2020

Strategia rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2011 2020 Strategia rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2020 Opracowanie: Bożena Bartoszewicz- -Fabiańska, Alicja Czechowicz, Ewa Kołomecka, Teresa Kruszewska, Jan Leończuk

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB. Do użytku wewnętrznego

Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB. Do użytku wewnętrznego EBIB 1999 2009 Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB Do użytku wewnętrznego 1999 2000 2001 Szanowni Państwo, Drodzy Internauci, Kochane Ebibki, W wirtualnej rzeczywistości ze zwielokrotnioną siłą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015 Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015 Opracowanie: Katarzyna Materska, Małgorzata Zonik, Agnieszka Strojek, Anna Janowska,

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRZESIEŃ / PAŻDZIERNIK 2014 Rok XXIII NR 04 (182) ISSN 1233-5444 Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student Bakteryjna praca zespołowa

Bardziej szczegółowo

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA KRAJOZNAWCZA Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK Nr 15 2014 STYCZEŃ 1 Spis treści: Str. 2 Wprowadzenie Str. 6 Krajowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 26 (229): 15 lipca 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku. Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Naszym

Bardziej szczegółowo

temat numeru: Wpadnij do biblioteki na darmowe strzyżenie! str.11

temat numeru: Wpadnij do biblioteki na darmowe strzyżenie! str.11 wokół katalogu centralnego nukat kwartalnik [nr 8/2012] ISSN 2084-543X temat numeru: Wpadnij do biblioteki na darmowe strzyżenie! str.11 NUKAT dorasta! Relacja z konferencji jubileuszowej str. 3 Konkurs

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Liczby

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela 3 4 8 12 18 22 32 34 38 40 44 46 52 edytorial Zintegrowany System

Bardziej szczegółowo