Zarządzenie nr I(~ /2010 Marszałka Wojewód>t;twa Opolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr I(~ /2010 Marszałka Wojewód>t;twa Opolskiego"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr I(~ /2010 Marszałka Wojewód>t;twa Opolskiego z dnia «2, 20 lor. fl~1 w sprawie akceptacji list rankingowych wniosków ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniftego nr l/pokl/6.1.1/2010 w ramach Poddzialania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Priorytetu VI Rynek racy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki l3. Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Oz. U 2001, nr 142, poz z póź. zm.) oraz 7 ust. 39 Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim, który stanowi załącznik do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4027/2009 z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 1395/2008 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapital Ludzki w województwie opolskim, zmienionej uchwałą nr 4255/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4027/2009 z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 1395/2008 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny ProjektÓw 11'ramach PriorytetÓw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki w wojevvództwie opolskim. zarządzam co nastfpu.je l Akceptuję listy rankingowe wniosków ocenionych w trakcie prac Komisj i Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/ /20 1O w ramach Poddziałania H/sparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zlł~~zniknr l do Zarządzenia nr 12"( /2010 Marszałka W?je/f,9d~a C?pol~kiego z dma(l0 4,rUl r. KAPITAŁ NARODOWA Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny LU DZKI STRATEGIA SPÓJNOŚCI *** * ** *** *** Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów, sporządzona po posiedzeniu Komisji Oceny Projektów do konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6. 1.1/201 O w ramach Poddziałania Wsparcie osóbpozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL, które odbyło się w dniach 26 maja 2010 roku-23 lipca 2010 roku. Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Średnia ocen

3 Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Średnia ocen 16. Ośrodek Kształcenia i Promocji Twoja szansa na nową pracę! Golub-Dobrzyń 76 "EDUKATOR" 17. Centrum Edukacji ATUT Dolny Sląsk Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość Wrocław 74,5 s.c. Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Andrzej Maciejowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe "Victoria" spółka z ograniczoną od owiedzialnością 18. FUNDACJA WSPARCIA OSOB Edukacyjny portal multimedialny szansą Krapkowice 74 NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SHAMROCK" na zdobycie nowych kwalifikacji na nowoczesnym rynku pracy przez osoby pozostające bez zatrudnieniana regionalnym rynku pracy 19. TURSTALSp. z 0.0. Szkoła Aktywnej Przedsiębiorczości Gliwice 72,5 20. Doradztwo Gospodarcze StarPlan Akademia Zewnętrznego Finansowania Warszawa 71,5 Sp. z Euro Silesia sp. z 0.0. Doświadczenie moim atutem Opole 70,5 22. Stowarzyszenie "Promocja Opolskie zasoby kadr- aktywizacja Opole 64,5 Przedsiębiorczości" zawodowa dla osób Doradztwo i Szkolenia Cyfrowi Księgowi aktywizacja Opole 74,5 odrzucono bezrobotnych w województwie opolskim w pytaniu3.3 i IV 24. Prywatna Szkoła Języków Obcych AKADEMIA AKTYWNYCH KOBIET Opole 70,5 odrzucono JUNIOR s.c. Jolanta Frączkowska, Roman Frączkowski w pytaniuiv 25. Synergia s. c. Ośrodek Doskonalenia Dojechać do pracy Namysłów 70 odrzucono Umiejętności, Mariusz Mikuła Paweł Janusz w ytaniu3.2 i 3.3

4 Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Średnia ocen 26. Regionalny Ośrodek Doradztwa Nowe kwalifikacje - większe możliwości Opole 67,5 odrzucono i Szkoleń Jacek Kisiel Spółka Jawna w pytaniu3.2 i Way2Learn Sp. z o. o. Wygraj z bezrobociem. Kursy i szkolenia Warszawa 65,5 odrzucono w pytaniu3.3 i IV 28. Fundacja Aktywni Bądź aktywny, zostań instruktoremzajęć Józefów 65 odrzucono ruchowych w pytaniu KEIKI Przemysław Dziubek ISKRA PRZEDSIĘBIORCZOSCI Łosiów 65 odrzucono MŁODYCH OPOLAN w pytaniu Lingua Britannica Szkoła Języków Kobieta pracująca Warszawa 64,5 odrzucono Obcych K. Juszkiewicz-Way w pytaniu3.1 i Erom Consulting Asystent - szansa dla młodych, korzyść Opole 64 odrzucono dla opolskich firmy w pytaniu3.3 i Prywatne Centrum Języków Obcych Jestem aktywny - podejmę pracę Chodzież 64 odrzucono "ATB"

5 Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Średnia ocen w pytaniu 3.1 i HR-Lang sp.j. Fotografia - zawód z pasją Opole 63 odrzucono w pytaniu 3.1 i Szkoła Wyższa im. Bogdana Praca dla Ciebie Warszawa 63 odrzucono Jańskiego w pytaniu3.3 i "Eurodoradztwo" Magdalena Nowe umiejętności - Twoją szansą Budzyń 62 odrzucono Binkowska-Jenczyk w pytaniu 3.1 i IV 36. Ośrodek Szkolenia Kierowców Vexi Ekspresem do pracy Nysa 62 odrzucono w pytaniu 3.4 i IV 37. Pro Silesia sp. z 0.0. Dobre kwalifikacje - pewna przyszłość Opole 61,5 odrzucono w pytaniu 3.1 i Professional Adrian Grela "Profesjonalny sprzedawca"- szansą na Opole 61 odrzucono pracę w województwie opolskim w pytaniu 3.2 i ER Konsulting Szansa na sukces Opole 61 odrzucono

6 Łp. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Średnia ocen w pytaniu3.3 i OMEGA Jan Hołowacz Mobilni namysłowianie i brzeżanie Namysłów 60 odrzucono w pytaniu3.1 i Izba Rzemieślnicza w Opolu Wykorzystaj swoją szansę! Opole 60 odrzucono otrzymał minimum w pytaniu 3.3,3.4 i IV 42. Ośrodek Rehabilitacji Zdrowie i praca Brzeg 59,5 odrzucono 43. Tag Sp. z 0.0. Reaktywator Opole 58,5 odrzucono 44. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa "Wszystkie drogi prowadzą do Nysy" Nysa 58,5 odrzucono w Nysie 45. Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Czas na zmianę i godne życie Opole 56,5 odrzucono Kalectwem w Opolu 46. Professional Gracjan Gre1a Nowoczesny magazynier z obsługą Opole 56 odrzucono wózka widłowego zawód-szansa dla mężczyzn 45+

7 Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Średnia ocen. 47. Dr Notes Profesjonalna mama 2 - program Warszawa 56 odrzucono aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych matek w woj. opolskim 48. Kancelaria Prawna Sampraus Profesjonalna opiekunka i pomoc Wrocław 55 odrzucono Grzegorz Szprych domowa 49. POWIAT OLE SKI Nowe kwalifikacje-nowe możliwości Olesno 55 odrzucono 50. Poradnictwo Psychologiczne Praca, rodzina - a może jedno i drugie? Kluczbork 53,5 odrzucono "KORAB" Anna Włodarczyk 5I. EIP Sp. z 0.0. Nowoczesny archiwista - zawodem Warszawa 53,5 odrzucono przyszłości 52. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Perspektywy w sieci Gliwice 53,5 odrzucono Wdrożeniowe PRO-net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 53. Fundacja Przedsiębiorczości Aktywizacja osób pozostających bez Poznań 51,5 odrzucono Akademickiej pracy poprzez spotkania z doradcą zawodowym i szkolenia 54. Europejskie CentrumEdukacyjne- Klub Aktywnych Kobiet Opole 49 odrzucono Europaisches Bildungszentrum sp. z Polski Związek Niewidomych, Okręg Widząc inaczej -żyjesz od nowa Opole 45,5 odrzucono Opolski

8 Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Średnia ocen otrzymał minimum 56. Gminny Ośrodek Kultury w Akademia Umiejętności Dobrzeń Wielki 44 odrzucono Dobrzeniu Wielkim otrzymał minimum 57. STOWARZYSZENIE AKTYWNEJ SAPROWE CENTRUM Prudnik 24 odrzucono POMOCY RODZINIE WOLONTARIATU ALTERNATYWA S.A.P.R.A. otrzymał minimum 58. Firma "SUKCES" Rozwiń skrzydła Stare odrzucono Budkowice Nie spełniono kryteńum dostępu (dla typów projektu 1-4) 59. AIRLAN TECHNOLOGIE AKADEMIA KOMPETENCJI: Opole odrzucono SIECIOWE MARIUSZ KOŁODZIEJ Certyfikowany Administrator systemów Operacyjnych Microsoft Windows Server Nie spełniono 2008 R2 - jako szansa dla osób kryterium dostępu bezrobotnych do 25 roku życia oraz (dla typów kobiet projektu 1-4) 60. Strategical Developments Sp. z o. o. Opiekun zawód z sercem Opole odrzucono Nie spełniono standardu minimum Niezgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 61. Fundacja Dla Dobra Publicznego Synergia - wsparcie i rozwój Kędzierzyn- odrzucono Koźle Nie spełniono standardu minimum Niezgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 62. Stowarzyszenie Aktywnego Młodzi aktywni - rozwój Wrocław odrzucono Wspierania Gospodarki i przedsiębiorczość w Gminie Brzeg Niezgodność z zapisamiszop POKL (,,,,,,,(~ 'O nw ł\i".~d.,\.. '\: łij T - 'vl'" < Ci:?:f! ~e,es ta Vs v Ił. A

9 ~ł'lf.znik nr2 dozarządzenianr 1.2 y /2010 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia J.G ~()V2010r. KAPITAŁ LU DZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny *** * * *** Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów informacyjno -promocyjnych, sporządzona po posiedzeniu Komisji Oceny Projektów do konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2010 w ramach Poddziałania Wsparcie osóbpozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL, które odbyło się w dniach 26 maja 2010 roku-23 lipca 2010 roku. L.p. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Średnia ocen 2. GRUP A DORADCZA PROJEKT EFEKTYWNOSC PRZEZ Kraków 70 SPÓŁKA Z 0.0. ELASTYCZNOŚĆ - kampania informacyjna, promująca elastyczne form zatrudnienia 3. Uniwersytet Opolski Start do pracy - rozwój zawodowy osób Opole 68 do 25 roku życia 4. Państwowa Wyższa Szkoła Po pierwsze: INFORMACJA... Nysa 48,5 odrzucono Zawodowa w Nysie

General Projekt Sp z o.o. OLSZTYN. Powiat Lęborski LĘBORK

General Projekt Sp z o.o. OLSZTYN. Powiat Lęborski LĘBORK Załącznik do Uchwały Nr 1112/347/1 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 21 r. Lista rankingowa wniosków z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 2/POKL/6.1.1/21 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.2 PO KL Nr konkursu I/POKL/6.2/2009

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.2 PO KL Nr konkursu I/POKL/6.2/2009 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.2 PO KL Nr konkursu I/POKL/6.2/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku (REJESTRACYJNY)

Bardziej szczegółowo

L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyny odrzucenia wniosku

L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyny odrzucenia wniosku Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/I/8.1.2/14 L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Końskie Kierunek - aktywność 110. Jasło Nowe szanse zatrudnienia 108,5. Warszawa Nowy zawód - Nowa praca 108

Końskie Kierunek - aktywność 110. Jasło Nowe szanse zatrudnienia 108,5. Warszawa Nowy zawód - Nowa praca 108 Załącznik nr 4 Skorygowana lista rankingowa wniosków poddanych ocenie w ramach pierwszego posiedzenia KOP przeprowadzonego w okresie 12 sierpnia 31 października 2013 r. dla konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/A1/1/13

Bardziej szczegółowo

Siedziba Projektodawcy. Średnia z 2 ocen. Status wniosku. Lp. Tytuł projektu Nazwa Projektodawcy

Siedziba Projektodawcy. Średnia z 2 ocen. Status wniosku. Lp. Tytuł projektu Nazwa Projektodawcy Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 711/55/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 czerwca 211 roku Lista rankingowa projektów nr 1 z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/6.1.1/211

Bardziej szczegółowo

Liczba przyznanych punktów ogółem. Poszerz swoje horyzonty - zdobądź pewny zawód. Nowa kadra mazowieckiego rynku usług turystycznych.

Liczba przyznanych punktów ogółem. Poszerz swoje horyzonty - zdobądź pewny zawód. Nowa kadra mazowieckiego rynku usług turystycznych. Lista rankingowa wniosków o ocenionych w ramach drugiej rundy konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2010 na posiedzeniu KOP powołanej Zarządzeniem Nr 16/10 Dyrektora WUP w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r. Załącznik

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y w G D A Ń S K U 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. (058) 300-93-40, fax: (058) 300-93-43, gdwu@praca.gov.pl www.wup.gdansk.pl P a r t n e r w r o z w o j u.

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie otwartym nr 2/6.1.1/2009 na pierwszym posiedzeniu KOP

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie otwartym nr 2/6.1.1/2009 na pierwszym posiedzeniu KOP Załącznik do uchwały Nr 2805/295/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2009 r. Lista rankingowa wniosków o ocenionych w konkursie otwartym nr 2/6.1.1/2009 na pierwszym posiedzeniu KOP

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/6.1.1/09. Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/6.1.1/09. Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/6.1.1/09 Lp. siedziba nr wniosku KSI nazwa beneficjenta tytuł projektu beneficjenta średnia ocena proponowana kwota dofinansowania Projekty rekomendowane

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr POKL/8.1.2/2/12

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr POKL/8.1.2/2/12 Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr POKL/8.1.2/2/12 Lp. Nazwa beneficjenta Numer wniosku KSI Siedziba beneficjenta Tytuł projektu Średnia ocen Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POKL/8.1.2/1/14

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POKL/8.1.2/1/14 Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POKL/8.1.2/1/14 Lp. Nazwa beneficjenta Numer wniosku KSI Siedziba beneficjenta Tytuł projektu Średnia ocen Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/9.4/1/11

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/9.4/1/11 Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/9.4/1/11 Lp. Numer wniosku KSI Nazwa beneficjenta Siedziba beneficjenta Tytuł projektu Średnia ocen Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

RCEkoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Podnoszenie kompetencji pracowników RCEkoenergia. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie

RCEkoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Podnoszenie kompetencji pracowników RCEkoenergia. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2029/292/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego Lista rankingowa wniosków które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2010

Lista wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2010 Lista wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2010 Lp. Beneficjent Tytuł projektu Wartość projektu 1 Fundacja Aktywni Bądź aktywny, zostań instruktorem zajęć ruchowych 557 495,00

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa. Vademecum Profesjonalnego Dietetyka. Spawanie w trzech modułach - profesjonalizm i stabilnośd zatrudnienia

Lista rankingowa. Vademecum Profesjonalnego Dietetyka. Spawanie w trzech modułach - profesjonalizm i stabilnośd zatrudnienia Lista rankingowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34/4/IV/2010 Zarządu Województwa Śląskiego w ramach I RUNDY konkursu nr 2/POKL/8.1.1/2010 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Kwota przeznaczona na konkurs to 20 000 000 PLN. Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Oceny merytorycznej

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr I/9.4/A/12

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr I/9.4/A/12 Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr I/9.4/A/1 Lp. Numer wniosku Nazwa Beneficjenta Adres beneficjenta Nazwa Partnera wraz z adresem siedziby Partnera Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat Załącznik nr 1.1 do Uchwały nr 1748/163/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego LISTA RANKINGOWA wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/8.1.1/10. Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/8.1.1/10. Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/8.1.1/10 Miejsce siedziby Lp. Numer KSI SIMIK 07-13 Nazwa projektodawcy Tytuł projektu Średnia ocena projektodawcy Projekty rekomendowane do dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2

LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2 LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM DZIAŁANIA 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Liczba przyznanych punktów Wnioskowane Proponowane Lp. Nr wniosku w KSI Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Status wniosku ogółem dofinansowanie w PLN dofinansowanie w PLN 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

LISTA UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWARTYCH W RAMACH KONKURSU NR 1/6.1.1/12

LISTA UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWARTYCH W RAMACH KONKURSU NR 1/6.1.1/12 LISTA UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWARTYCH W RAMACH KONKURSU NR 1/6.1.1/12 Lista umów nr 1 o dofinansowanie projektu zawartych w ramach konkursu nr 1/6.1.1/12 posiedzenia KOP nr I Lp. Nr umowy KSI

Bardziej szczegółowo

Średnia z 2 ocen. Lp. Nazwa beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu

Średnia z 2 ocen. Lp. Nazwa beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Załącznik do Uchwały Nr 1364/261/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 listopada 2009 roku Lista rankingowa wniosków z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 02/POKL/8.1.1/2009,

Bardziej szczegółowo

Korekta listy rankingowej wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach ogólnej puli środków dla konkursu Nr POKL/8.1.

Korekta listy rankingowej wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach ogólnej puli środków dla konkursu Nr POKL/8.1. Korekta listy rankingowej wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach ogólnej puli środków dla konkursu Nr POKL/8.1.1/1/12 Lp. Nazwa beneficjenta Numer wniosku KSI Siedziba beneficjenta Tytuł

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach ogólnej puli środków dla konkursu Nr POKL/8.1.1/1/12

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach ogólnej puli środków dla konkursu Nr POKL/8.1.1/1/12 Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach ogólnej puli środków dla konkursu Nr POKL/8.1.1/1/12 Lp. Nazwa beneficjenta Numer wniosku KSI Siedziba beneficjenta Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo