Podsumowanie wyników ankiet i badań w kierunku chorób układu krążenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie wyników ankiet i badań w kierunku chorób układu krążenia"

Transkrypt

1 Podsumowanie wyników ankiet i badań w kierunku chorób układu krążenia zrealizowanych w ramach Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz

2 Spis treści Wstęp... 4 Opis założeń projektu... 6 Analiza wyników badań i ankiet... 8 Karta Badania Profilaktycznego... 8 Etap I... 8 Etap II Etap III Ankieta do badania opinii pacjentów na temat profilaktyki chorób układu krążenia w powiecie bialskim Podsumowanie Spis tabel i rysunków... 7 Wzór wykorzystanych narzędzi badawczych S t r o n a 2

3 S t r o n a 3

4 Wstęp Szanowni Państwo! Jednym z zadań samorządu powiatowego jest promocja i ochrona zdrowia. Analiza obszarów problemowych wykazała, że głównym problemem zdrowotnym w powiecie bialskim są choroby układu krążenia. Działania profilaktyczne i edukacyjne w tym zakresie w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz podjął Powiat Bialski. Nie od dziś wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a jeżeli leczyć, to w początkowym stadium choroby. Dzięki takiemu programowi jak "Razem dla serca, aż 25 osób spośród 8 mieszkańców powiatu bialskiego zakwalifikowało się na kompleksowe badania specjalistyczne w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia. Program edukacyjno medyczny poprzez edukację medialną, jak i kompleksowe działania medyczne, daje szansę na zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności wśród, przede wszystkim osób w przedziale wiekowym 4-6 lat. Dodatkową korzyścią projektu jest też zwiększenie świadomości S t r o n a 4

5 prozdrowotnej wśród naszych obywateli, a i dzięki temu również zmniejszenie ewentualnych późniejszych kosztów leczenia. Uzyskane z analizy badań wyniki projektowe przedstawiono w treści niniejszej publikacji. Wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, tym uczestniczącym w projekcie, jak i tym realizującym go życzę wielu sukcesów i dobrego zdrowia! A nam wszystkim wielu podobnych, skutecznych inicjatyw. Z poważaniem, Mariusz Filipiuk Starosta Bialski S t r o n a 5

6 Opis założeń projektu Powiat Bialski otrzymał dofinansowanie o wartości zł na wniosek aplikacyjny pt. Program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca. Program finansowany jest w % ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata oraz (Ministra Zdrowia). W wyniku przeprowadzonej analizy obszar chorób układu krążenia został uznany za priorytetowy z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Celem zaplanowanych w projekcie działań jest podniesienie świadomości mieszkańców powiatu oraz poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej. Osiągnięcie celu przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na choroby związane ze stylem życia. S t r o n a 6

7 W wyniku realizacji projektu został przeprowadzony program profilaktyczny wśród wybranej grupy 2 5 osób w wieku 4-6 lat wysokiego ryzyka w celu wczesnego wykrycia chorób układu krążenia. Tym samym, 25 osób zostało zakwalifikowanych i w wyznaczonym terminie poddane kompleksowym badaniom specjalistycznym w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w etapie pogłębionym: Pobranie krwi oraz moczu i przekazywanie materiału do badań biochemicznych, tzw. Pakiet kardiologiczny, tj. morfologia 3 DIFF, mocz badanie ogólne, OB, glukoza, kwas moczowy, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, kreatynina, mocznik, elektrolity (sód, potas), ASPAT, ALAT, RTG klatki piersiowej, Badanie EKG, Echokardiografia, Porada lekarska u lekarza kardiologa. Niniejsza publikacja zawiera wyniki ankiet i badań, i przeznaczona jest przede wszystkim ku interesariuszom projektu do celów oceny i planowania przyszłych działań w tym obszarze. S t r o n a 7

8 Analiza wyników badań i ankiet Karta Badania Profilaktycznego Etap I Początkowe kwestie Karty Badania Profilaktycznego przypadają na pytania metryczkowe, charakteryzujące osoby badane. Poniżej zaprezentowano analizę zbiorczych wyników w tym zakresie. Rysunek Płeć badanych 53% 47% mężczyzna kobieta S t r o n a 8

9 Podział osób badanych pod względem płci był równomierny. Odnotowano przewagę kobiet w strukturze próby badawczej, niemniej była ona niewielka (53% przypadło na kobiety, z kolei 47% na mężczyzn). Rysunek 2 Wykształcenie badanych 36,25% 4,3% 4,7% 9,2%,36% PODSTAWOWE ZAWODOWE ŚREDNIE POLICEALNE WYŻSZE Zdecydowanie większe zróżnicowanie przypadło na podział osób badanych pod względem ich wykształcenia. Próba badawcza objęła osoby o różnym poziomie wykształcenia. Tym samym, najwyższy udział wystąpił w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie (nieco ponad S t r o n a 9

10 4% ogółu badanych). Niewiele niższy udział (36,25%) przypadł z kolei na osoby z wykształceniem zawodowym. Stosunkowo wysoki udział (ponad 4%) odnotowano też w przypadku osób legitymujących się wykształceniem wyższym. W przypadku pozostałych poziomów wykształcenia nie odnotowano udziału powyżej % (tj. 9,2% wykształcenie podstawowe,,36% policealne). Rysunek 3 Zawód wykonywany przez badanych (najczęściej wskazywane) ROLNIK 24,62% RENTA,79% BEZROBOTNY NAUCZYCIEL KIEROWCA SPRZEDAWCA EMERYT SPRZĄTACZKA PIELĘGNIARKA 5,8% 4,45% 2,8% 2,65% 2,48%,56%,32% Struktura badanych uwzgledniająca wykonywany zawód również charakteryzuje się stosunkowo dużym zróżnicowaniem. Niemniej, zdecydowanie największy udział przypadł na S t r o n a

11 osoby zajmujące się rolnictwem (aż 24,62%). Odnotowano co prawda dużą liczbę innych zawodów, jednakże udziały osób na nie przypadające były już zdecydowanie niższe. Stosunkowo wysoki udział przypadł na osoby pobierające rentę (,79%) oraz bezrobotne (5,8%). W dalszej kolejności (pod względem udziału w ogóle badanych) znaleźli się nauczyciele (4,45%), kierowcy (2,8%) i sprzedawcy (2,65%). Rysunek 4 Waga i wzrost badanych 8 Waga Wzrost S t r o n a

12 Biorąc pod uwagę wiek i wagę osób badanych, odnotowano bardzo duże zróżnicowanie. Świadczy to o bogatej strukturze próby badawczej i objęciu badaniem szerokiego spektrum społeczeństwa. W dalszej części badania umożliwiło to lekarzom określenie wskaźnika BMI dla każdego z uczestników badania. Rysunek 5 Obwód talii badanych 58,54% 23,2% 5,83%,9%,34% DO 7 CM POWYŻEJ 3 CM Podobne zróżnicowanie odnotowano również w przypadku obwodu talii osób poddanych badaniu. Niemniej, zdecydowanie najliczniejsza grupę stanowiły osoby o obwodzie talii mieszczącym się w przedziale od 9 do cm (58,54%). Drugą w kolejności grupą były osoby S t r o n a 2

13 z obwodem 7-9 cm, jednakże w ich przypadku udział ten był już sporo niższy i wyniósł 23,2%. Stosunkowo istotny udział przypadł również na osoby charakteryzujące się obwodem talii w przedziale -3 cm (5,83%) Rysunek 6 Wiek badanych 2,42% 22,96% 26,23% 29,39% Z racji założeń Projektu, badaniem objęto osoby w wieku 4-6 lat. Biorąc pod uwagę strukturę wieku, najliczniej reprezentowana była grupa osób w wieku 56-6 lat (29,39%). Na drugim miejscu znalazły się osoby w wieku 5-55 lat (26,23%). Pozostałe grupy wiekowe uzyskały S t r o n a 3

14 jedynie nieco niższe wskaźniki udziału w strukturze próby badawczej, co stanowi o równomiernym stopniu zróżnicowania ww. struktury. Rysunek 7 Palenie papierosów 3% nie tak 69% S t r o n a 4

15 Blisko /3 osób badanych (tj. 3%) przyznała się do palenia papierosów. Średnia liczba papierosów wypalana w ciągu miesiąca (przez osoby deklarujące palenie papierosów) wyniosła 4,49. Rysunek 8 Ciśnienie tętnicze czy stanowi czynnik ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia? 3% Tak Nie 87% S t r o n a 5

16 U znacznej części osób badanych odnotowano zbyt wysokie ciśnienie tętnicze. Wyniki w tym zakresie były co prawda mocno zróżnicowane, lecz ostatecznie, w przypadku aż 87% wynik stanowił czynnik ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. Rysunek 9 Poziom glukozy we krwi (mg/dl) 44,2% 33,76% 8,55% 2,7%,6%,72% DO POWYŻEJ 3 U większości badanych (blisko 78%) poziom glukozy we krwi mieścił się w granicy do 25 mg/dl (z czego największy udział (44,2 p.p.) przypadł na osoby charakteryzujące się poziomem glukozy na poziomie do mg/dl). Niemniej, osoby z wynikiem 26 mg/dl i wyższym stanowiły S t r o n a 6

17 stosunkowo wysoki udział w ogóle badanych (22%). W przypadku części badanych odnotowano wynik zdecydowanie wyższy od prawidłowego. Rysunek Czy w rodzinie badanego wystąpiły zawały i udary? 24% tak nie 76% Istotnym czynnikiem ryzyka związanego z możliwością wystąpienia chorób układu krążenia okazało się być również posiadanie w rodzinie osób, wśród których wystąpiły zawału i udary. Aż 76% osób biorących udział w badaniu potwierdziło występowanie takich przypadków. Tym samym, tylko niecała ¼ ogółu badanych nie spotkała się z taką sytuacją. S t r o n a 7

18 Rysunek Czy badany uprawia aktywność fizyczną? 22% tak nie 78% Aktywność fizyczną (np. spacery, marsze, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik) rozumianą jako aktywność stosowaną nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 3 minut potwierdziło jedynie 22% badanych. Wśród tychże osób, średnia długość aktywności fizycznej (tygodniowo) wyniosła 2,5 minut. S t r o n a 8

19 Rysunek 2 Wskaźnik BMI 88,39%,37% < 8,5,24% 8,5 24,99 25, Niestety, aż 88,39% badanych mieszkańców powiatu posiadało wskaźnik BMI mieszczący się w przedziale równym bądź przewyższającym wartość 25. Warto jednak zauważyć, iż w tej grupie znaczna cześć przypadła na wartości niewiele powyżej tejże granicy. Otyłość skrajna (BMI wynoszące 4 i więcej) dotyczyła 5% ogółu badanych. Niemniej wskaźnik BMI w przypadku wielu mieszkańców okazał się czynnikiem ryzyka z zakresu możliwości wystąpienia chorób układu krążenia. S t r o n a 9

20 Rysunek 3 Zdiagnozowane schorzenia układu krążenia 28% tak nie 72% Kolejnym z badanych czynników, które mogłyby stanowić czynnik ryzyka z zakresu możliwości wystąpienia chorób układu krążenia, były zdiagnozowane schorzenia tegoż układu. Jak się okazuje, aż 28% badanych posiadało tego typu schorzenia. S t r o n a 2

21 Rysunek 4 Liczba czynników ryzyka 54,73% 37,9%,24% 7,2% DO Łączna liczba czynników ryzyka z zakresu możliwości wystąpienia chorób układu krążenia (spośród 9) w przypadku większości badanych wyniosła od 6 do 7 (54,73%). Stosunkowo wysoki udział przypadł również na osoby, wśród których zdiagnozowano od 4 do 5 tychże czynników (37,9%). Na 7,2% badanych przypadło z kolei od 8 aż do 9 czynników. Tym samym, średnia liczba czynników przypadająca na badanego wyniosła 5,88. S t r o n a 2

22 Rysunek 5 Wskazanie do badań pogłębionych tak nie % Wskazanie do badań pogłębionych dotyczyło wszystkich (%, tj. 25) badanych. Tak duża liczba osób zdiagnozowanych w kierunku chorób układu krążenia świadczy o dużej potrzebie w zakresie przeprowadzania podobnych projektów wśród mieszkańców powiatu. S t r o n a 22

23 S t r o n a 23

24 Etap II Na etap II przypadły wyniki przeprowadzonych badań, ocena ryzyka wystąpienia incydentu sercowo naczyniowego i zalecenia z tym związane. Analizę w tym zakresie przedstawiono poniżej. Rysunek 6 Wyniki badań analitycznych 2% Nieprawidłowe Prawidłowe 88% S t r o n a 24

25 Badania analityczne wśród 88% badanych uznane zostały przez lekarzy za nieprawidłowe. W większości przypadków wskazywano nieprawidłowy poziom cholesterolu i glukozy. Rysunek 7 Wyniki badania RTG klatki piersiowej 3% Nieprawidłowe Prawidłowe 69% Lepsze wyniki odnotowano w przypadku badań RTG klatki piersiowej. W tym przypadku przeważały wyniki prawidłowe (69%). Niemiej, wśród wyników nieprawidłowych (3%) wskazywano głównie cechy niewydolności serca, zmiany włókniste nadprzeponowe czy też powiększoną sylwetkę serca. S t r o n a 25

26 Rysunek 8 Wyniki badania elektrokardiograficznego (EKG) 3% nieprawidłowe prawidłowe 7% Nieprawidłowe wyniki w przypadku badania elektrokardiograficznego (EKG) dotyczyły z kolei 3% ogółu badanych. W tym zakresie lekarze wskazywali przede wszystkim zmiany włókniste nadprzeponowe, cechy niewydolności serca, miażdżyc aorty czy też, powiększoną sylwetkę serca. S t r o n a 26

27 Rysunek 9 Wyniki badania echokardiograficznego 45% Nieprawidłowe 55% Prawidłowe Kolejnym z przeprowadzonych badań było badanie echokardiograficzne. W tym przypadku nieprawidłowe wyniki stanowiły większość i wyniosły 55% ogółu. Lekarze zwracali przy tym uwagę głównie na takie problemy, jak przerost koncentryczny mięśnia lewej komory, powiększoną jamę lewego przedsionka, łagodną niedomykalność zastawki trójdzielnej, zaburzenia relacji mięśnia lewej komory czy też zaburzenia relaksacji mięśnia lewej komory. S t r o n a 27

28 Rysunek 2 Rozpoznanie najczęściej występujące wskazania 55,3% 2,97% 6,39% 4,% NADCIŚNIENIE NADWAGA/OTYŁOŚĆ CUKRZYCA NIKOTYZM W ramach rozpoznania, lekarze uczestniczący w projekcie wskazywali przede wszystkim na problem nadciśnienia, który występował u ponad połowy uczestników badania (55,3%). Drugim z problemów (pod względem powszechności jego występowania) okazał się być problem nadwagi i otyłości. Zgodnie z wynikami badań, problem ten dotyczy blisko 22% badanych. Pozostałe problemy uzyskały niższe udziały wskazań, niemniej warto wyróżnić S t r o n a 28

29 cukrzycę i nikotyzm, które to uzyskały kolejno 6,39% oraz 4% udziału wśród ogólnej liczby badanych. Rysunek 2 Ryzyko incydentu sercowo naczyniowego wg algorytmu SCORE 59,68% 2,3% 6,78% 2,4% PONIŻEJ % OD DO 4% OD 5 DO 9% % I WIĘCEJ System SCORE służy do szacowania indywidualnego ryzyka zgonu z powodu incydentu sercowonaczyniowego (takiego jak zawał serca, udar mózgu, pęknięcie tętniaka aorty) w ciągu następnych lat, w oparciu o czynniki ryzyka występujące u danej osoby. S t r o n a 29

30 Wyodrębniono cztery kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego: niskie (poniżej %); umiarkowane(od % do 4%); zwiększone (od 5 do 9 %); znacznie zwiększone (% i więcej). Aż blisko 6% osób poddanych badaniu uzyskało wynik w zakresie -4%, co stanowi o umiarkowanym ryzyku sercowo-naczyniowym. Pozostała część przypadła głównie na przedział 5-9% (2,3%), świadcząca o zwiększonym ryzyku w tym zakresie. Niestety, stosunkowo wysoki udział (2,4%) przypadł również na osoby z wynikiem % i więcej, co stanowi o znacznie zwiększonym ryzyku. Pozostała część (6,78%) przypadła na osoby, których wynik stanowi poniżej % (niskie ryzyko). S t r o n a 3

31 Rysunek 22 Zalecenia INNE 33,46% KONTROLA W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 27,37% OGRANICZENIE ILOŚCI SPOŻYWANYCH TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH 22,75% OGRANICZENIE ILOŚCI SPOŻYWANYCH CUKRÓW PROSTYCH 9,92% SYSTEMATYCZNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA - MINIMUM 3 MINUT UMIARKOWANEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO 3-4 RAZY W TYGODNIU POMIARY CIŚNIENIA TĘTNICZEGO 2 X DZIENNIE (RANO I WIECZOREM) PRZEZ 7 DNI I NASTĘPNIE KONTROLA W PORADNI LEKARZA RODZINNEGO 8,4% 7,88% REDUKCJA MASY CIAŁA 7,54% ZAPRZESTANIE PALENIA TYTONIU 7,94% KONTROLA W PORADNI DIABETOLOGICZNEJ 6,9% ZAPRZESTANIE/OGRANICZENIE ILOŚCI SPOŻYWANEGO ALKOHOLU 2,% S t r o n a 3

32 Biorąc pod uwagę zalecenia lekarzy, najczęściej wskazywano badanym kontrole w poradni kardiologicznej (zalecenie to dotyczyło ponad 27% ogółu badanych). Na drugim miejscu (pod względem najczęściej wskazywanych zaleceń) znalazło się ograniczenie spożywanych tłuszczów zwierzęcych (22,75%). Z kolei ograniczenie w spożywaniu cukrów prostych dotyczyło blisko 2% osób badanych. Równie ważne okazała się być systematyczna aktywność fizyczna, pomiary ciśnienia tętniczego oraz redukcja masy ciała (kolejno 8,4%, 7,88% oraz 7,54%). Lekarze zalecali również zaprzestanie palenia tytoniu, kontrolę w poradni diabetologicznej oraz zaprzestanie/ograniczenie ilości spożywanego alkoholu, lecz w tych przypadkach udział procentowy ww. zaleceń był już sporo niższy. S t r o n a 32

33 S t r o n a 33

34 Etap III Ostatnim etapem badania była ankieta przeprowadzona wśród osób tej samej grupy badanych. Analiza wyników ankiet pozwala określić efekty, jakie przyniosła realizacja Programu. Rysunek 23 Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z udziału w projekcie?,36% nie tak 99,64% S t r o n a 34

35 O bardzo dobrych wynikach Projektu świadczy ocena osób biorących w nim udział. Niemal wszyscy uczestnicy (aż 99,64%) stwierdzili, że są zadowoleni z udziału w nim. Podobne wnioski wyciągnąć można z analizy kolejnych pytań w tym zakresie. Rysunek 24 Czy udział w projekcie wpłynął na zmianę Pani/Pana stylu życia (porzucenie nałogów, zmiana nawyków żywieniowych, aktywność ruchowa)? 3% tak nie 87% Udział w projekcie przyniósł korzyści dla zdrowia uczestników biorących w nim udział. Aż 87% z nich stwierdziło, że udział w projekcie wpłynął na zmienne ich stylu życia (porzucenie nałogów, zmiana nawyków żywieniowych, aktywność ruchowa). S t r o n a 35

36 Uczestników projektu zapytano również o stosowanie się do uzyskanych zaleceń. Wyniki przedstawiono w podziale na poszczególne zalecenia. Rysunek 25 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? redukcja masy ciała 4,22% 29,62% 29,6% TAK NIE NIE DOTYCZY Zalecenie w postaci redukcji masy ciała okazało się być w znacznej części trudne do wdrożenia ze strony uczestników projektu (4,22% nie zastosowała się do tego zalecenia). Niemniej, blisko S t r o n a 36

37 3% badanych poczyniło w tym kierunku kroki. Pozostałej części badanych ww. zalecenie nie dotyczyło. Rysunek 26 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? zaprzestanie palenia tytoniu 74,9% 2,53% 5,38% TAK NIE NIE DOTYCZY Kolejne z zaleceń, zaprzestanie palenia tytoniu, było już mniej powszechne (74,9% wskazań wariantu nie dotyczy ). Tym samym, 5,38% ogółu odpowiedzi sugerujących ustosunkowanie się do zalecenia zaprzestania palenia tytoniu uznać można za dobry wynik. Niemniej, 2,53% nie poczyniło kroków w kierunku rzucenia palenia pomimo zalecenia lekarza. S t r o n a 37

38 Rysunek 27 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Ograniczenie ilości spożywanych cukrów prostych 68,6% 3,85% 8,% TAK NIE NIE DOTYCZY Kolejnym z rodzajów zaleceń było ograniczenie w zakresie ilości spożywanych cukrów prostych. Zalecenie do dotyczyło znacznej części uczestników Projektu, skąd wysoki wynik osób, które zastosowały się do ww. zalecenia (ponad 68% wszystkich uczestników). Tylko niecałe 4% osób nie wdrożyło w życie tego zalecenia. S t r o n a 38

39 Rysunek 28 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Ograniczenie ilości spożywanych tłuszczów zwierzęcych 79,47% 3,6% 7,89% TAK NIE NIE DOTYCZY Kolejnym z zaleceń dotyczących sposobu odżywiania było ograniczenie ilości spożywania tłuszczów zwierzęcych. Ze względu na popularność tego zalecenia, w ogóle uczestników badania aż blisko 8% zaczęło się do niego stosowań. Nie dotyczyło ono tylko niecałych 8% uczestników, skąd na osoby, które nie dostosowały się do ww. zalecenia odnotowano jedynie 3,6%. S t r o n a 39

40 Rysunek 29 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Zaprzestanie/ograniczenie ilości spożywanego alkoholu 92,35% 2,9% 2,9% TAK NIE NIE DOTYCZY Zalecenie w postaci zaprzestania/ograniczenia ilości spożywanego alkoholu dotyczyło niewielkiej liczby uczestników Projektu. Stąd tez wynika niski udział osób, które dostosowały się do tegoż zalecenia (2,9%). Należy jednak zaznaczyć, że osoby, które nie zaprzestały/ograniczyły (zgodnie z zaleceniem) ilości spożywanego alkoholu stanowiły tylko 2,9% ogółu badanych. Wynika z tego, iż nawet w przypadku tego typu zaleceń uzyskało się satysfakcjonujące wyniki. S t r o n a 4

41 Rysunek 3 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Systematyczna aktywność fizyczna - minimum 3 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego 3-4 razy w tygodniu 52,83% 39,88% 7,33% TAK NIE NIE DOTYCZY Zalecenia lekarzy dotyczyły również stosowania systematycznej aktywności fizycznej (minimum 3 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego 3-4 razy w tygodniu). Mimo powszechności tego zalecenia (tylko 7,33% odpowiedzi przypadło na wariant nie dotyczy ) aż 39,88% uczestników Projektu nie zastosowało się do niego. Niemniej, ponad połowa badanych (52,83%) zmieniła swoje nawyki i włączyła w plan dnia aktywność fizyczną. S t r o n a 4

42 Rysunek 3 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Pomiary ciśnienia tętniczego 2 x dziennie (rano i wieczorem) przez 7 dni i następnie kontrola w Poradni Lekarza Rodzinnego 6,4% 2,65% 9,7% TAK NIE NIE DOTYCZY Aż 6,4% osób biorących udział w Projekcie zastosowało się do zaleceń lekarza w zakresie regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego (pomiary ciśnienia tętniczego 2 x dziennie (rano i wieczorem) przez 7 dni i następnie kontrola w Poradni Lekarza Rodzinnego). 2,65% nie zastosowało się do w. zalecenia, a pozostałe 9,7% przypadło na wariant nie dotyczy. S t r o n a 42

43 Rysunek 32 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Kontrola w Poradni Kardiologicznej 72,43% 7,98% 8,62% TAK NIE NIE DOTYCZY Kontrola w poradni kardiologicznej nie była popularnym zaleceniem (72,43% odpowiedzi nie dotyczy ), poprzez co tylko niecałe 8% osób uczestniczących w badaniach zastosowało się do ww. zalecenia. Niemniej, udział osób, które nie dostosowały się do tego zalecenia była niższa i wyniosła 8,62%. S t r o n a 43

44 Rysunek 33 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Kontrola w Poradni Diabetologicznej 88,34% 5,7% 5,59% TAK NIE NIE DOTYCZY Również kontrola w poradni diabetologicznej nie była często zalecana ze strony lekarzy (88,34% odpowiedzi przypadających na wariant nie dotyczy ), poprzez co tylko 5,7% zastosowało się do ww. zalecenia. Podobna część badanych (5,59%) nie zastosowała się do tej kwestii. S t r o n a 44

45 Rysunek 34 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? inne 74,% 2,27% 4,37% TAK NIE NIE DOTYCZY 2,27% nie zastosowało się do innych zaleceń lekarza. Wśród nich najczęściej wskazywano takie zalecenia, jak: kontrola glikemii, badania cholesterolu, badania glukozy, kontrola w poradni lekarza rodzinnego, USG jamy brzusznej, skierowanie do szpitala na oddział kardiologiczny. S t r o n a 45

46 Rysunek 35 Czy chciałaby/by Pani/Pan wziąć udział w podobnych programach w przyszłości? % tak nie 99% O pozytywnym odbiorze Programu świadczy również ocena uczestników w zakresie chęci uczestnictwa w podobnych wydarzeniach w przyszłości aż 99% badanych potwierdziło tenże fakt. S t r o n a 46

47 Rysunek 36 Czy uważa Pani/Pan, że programy profilaktyczne w takiej formie są potrzebne? % tak nie 99% Podobny wynik uzyskano w ramach pytania odnoszącego się do potrzeby w zakresie organizowania programów profilaktycznych w podobnej formie (99% ocen pozytywnych). Zdecydowanie pozytywnie świadczy to o efektach przeprowadzonego Projektu. S t r o n a 47

48 Rysunek 37 Czy czegoś Pani/Pana zdaniem zabrakło w realizowanym programie profilaktycznym? 7% tak nie 93% Aż 93% badanych uznało, że w niniejszym programie profilaktycznym niczego nie zabrakło. Pozostałe 7% było odmiennego zdania i wskazywało takie elementy, jak: potrzebę porad dietetyka, rozszerzenie badań, pomoc w dostępie do lekarzy specjalistów, wydłużenie czasu poświęcanego pacjentowi, potrzebę kontynuowania leczenia przez lekarzy rodzinnych oraz wsparcie w uzyskaniu skierowań do lekarzy specjalistów. S t r o n a 48

49 Rysunek 38 Czy Pani/Pana w wyniku realizacji programu Pani/Pana świadomość zdrowotna związana z chorobami układu krążenia uległa poprawie? 4% tak nie 96% Kolejnym pozytywnym efektem programu było zwiększenie świadomości zdrowotnej związanej z chorobami układu krążenia. Aż 69% uczestników programu stwierdziło, że świadomość ta uległa poprawie. S t r o n a 49

50 Rysunek 39 Jak ocenia Pani/Panu personel uczestniczący w realizacji programu?,48% Dobrze Źle 99,52% Ostatnim elementem ankiety była ocena personelu uczestniczącego w realizacji programu. W tym wymiarze odnotowano niemal wyłącznie oceny pozytywne (99,52%). S t r o n a 5

51 S t r o n a 5

52 Ankieta do badania opinii pacjentów na temat profilaktyki chorób układu krążenia w powiecie bialskim W ramach projektu zrealizowanych zostało również 37 ankiet ewaluacyjnych do badania opinii pacjentów na temat profilaktyki chorób układu krążenia w powiecie bialskim. Poniżej przedstawiona została analiza ich wyników. Początkowa część ankiety przypada na dane metryczkowe, charakteryzujące próbę badawczą. Pierwsze z zadanych pytań dotyczyło wieku respondentów. Rysunek 4 Wiek respondentów 25,55% 9,7% 24,9% 22,63%,46% 6,57% DO 2 LAT POWYŻEJ 6 LAT S t r o n a 52

53 Próba badawcza charakteryzowała się znacznym udziałem osób w wieku średnim i starszym. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 3-4 lat, których udział wyniósł nieco ponad ¼ ogółu badanych. Niemniej, podobne udziały osiągnęły również takie kategorie wiekowe, jak: 4-5 lat, 5-6 lat oraz powyżej 6 lat. Na tym tle wyróżnia się grupa osób młodych, tj. do 3 roku życia, których łączny udział wyniósł jedynie ok. 8% ogółu. Rysunek 4 Płeć respondentów 28% Kobieta Mężczyzna 72% S t r o n a 53

54 W przypadku podziału próby badawczej pod względem płci, zdecydowanie przeważały kobiety, których udział w niniejszym badaniu ankietowym wyniósł aż 72%. Pozostała część, tj. 28% przypadła na mężczyzn. Rysunek 42 Miejsce zamieszkania respondentów 64,93% 2,9%,49% 2,69% MIASTO POWYŻEJ TYS. MIESZKAŃCÓW MIASTO 5- TYS. MIESZKAŃCÓW MIASTO PONIŻEJ 5 TYS. MIESZKAŃCÓW WIEŚ Kolejnym aspektem charakterystyki osób badanych było ich miejsce zamieszkania. Większość osób badanych było mieszkańcami obszarów wiejskich (blisko 65%). S t r o n a 54

55 Rysunek 43 Wzrost respondentów 7,8% 27,56% 2,36% DO 5 CM W podziale na wzrost respondentów, większość badanych uplasowała się w przedziale 5-7 cm (nieco ponad 7%). 27,56% przypadło z kolei na osoby o wzroście od 7 do 9 cm. Pozostałe 2,36% przypadło na badanych cechujących się wzrostem do 5 cm. S t r o n a 55

56 Rysunek 44 Waga respondentów 44,2% 4,9%,29% 3,68% DO 5 KG Również w przypadku wagi wyróżnić można kategorię, które były zdecydowanie najczęściej wskazywane przez uczestników badania. Mowa tu o przedziałach wagowych 5-7kg oraz 7-9kg, na które to przypadło kolejno 44,2% oraz 4,9% ogółu wskazań. Pozostały udział przypadł na osoby o wadze w przedziale 9- kg (,29%) oraz do 5 kg (3,68%). S t r o n a 56

57 Rysunek 45 Proszę zaznaczyć stwierdzenia, które są prawdziwe w Pani/Pana przypadku W MOJEJ RODZINIE SĄ OSOBY, KTÓRE CHORUJĄ LUB CHOROWAŁY NA CHOROBY SERCA LUB CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA 5,36% ZDARZA SIĘ, ŻE MAM PODWYŻSZONE CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI 4,88% MAM NADMIERNĄ MASĘ CIAŁA 33,58% NIEPRAWIDŁOWO SIĘ ODŻYWIAM 26,28% MAM NIEPRAWIDŁOWE STĘŻENIE CHOLESTEROLU WE KRWI 24,9% PALĘ PAPIEROSY 23,36% ŻADNE Z POWYŻSZYCH 3,87% *brak sumowania do % wynika z faktu, iż respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź S t r o n a 57

58 Pierwsze z merytorycznych pytań zadanym w ramach niniejszej ankiety dotyczyło wskazania przez respondentów stwierdzeń, z którymi się zgadzają (tj. są prawdziwe w ich przypadku). Najwięcej wskazań przypadło na wariant W mojej rodzinie są osoby, które chorują lub chorowały na choroby serca lub choroby układu krążenia (nieco ponad połowa badanych wskazała tą odpowiedź). Świadczy to o powszechności zjawiska chorób tego typu wśród mieszkańców badanego powiatu. Ponadto, często wskazywano również wariant Zdarza się, że mam podwyższone ciśnienie tętnicze krwi (blisko 4%) oraz Mam nadmierną masę ciała (33,58%), co wskazuje na istnienie obszarów problemowych w tym zakresie. O występowaniu niekorzystnych nawyków wśród mieszkańców powiatu bialskiego świadczy również stosunkowo wysoki udział osób, które przyznają się do nieprawidłowego sposobu odżywania (26,28%) oraz palenia papierosów (23,36%). Świadczy to o konieczności prowadzenia podobnych programów edukacyjno-profilaktycznych wśród mieszkańców tegoż regionu. S t r o n a 58

59 Rysunek 46 Czy lekarz rodzinny informował Panią/Pana o możliwości uczestnictwa w programie profilaktycznym, dotyczącym chorób układu krążenia? 65% 6% 29% Tak Nie Nie wiem W ramach programów profilaktycznych realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, realizowany jest Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK). Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent może skorzystać z tego programu wyłącznie u lekarza, do którego jest zadeklarowany. Zapytano więc badanych respondentów, czy lekarz rodzinny informował ich o możliwości uczestnictwa w programie profilaktycznym, dotyczącym chorób układu krążenia. Uzyskano następujące odpowiedzi: o możliwości uczestnictwa w programie profilaktycznym S t r o n a 59

60 dowiedziało się od lekarza 29% osób poddanych badaniu. 6% nie umiało odpowiedzieć na pytanie, poprzez co pozostałe 65% udziału w próbie badawczej przypadło na osoby, które takiej informacji od lekarza nie uzyskały. Rysunek 47 Czy ma Pani/Pan założoną Kartę Badania Profilaktycznego u swojego lekarza rodzinnego? % 2% Tak Nie Nie wiem 69% Podobny rozkład odpowiedzi odnotowano również w przypadku kolejnego pytania, dotyczącego posiadania Karty Badania Profilaktycznego u swojego lekarza rodzinnego. Fakt jej posiadania potwierdziło 2% badanych, a % nie miało wiedzy w tym zakresie. Pozostałe 69% stwierdziło, że nie posiada takiej Karty. S t r o n a 6

61 Rysunek 48 Czy podczas wizyt u lekarza rodzinnego bada się Pani/Pana ciśnienie tętnicze krwi? 46,72% 3,39% 2,9% TAK, CZĘSTO TAK, ALE ZBYT RZADKO NIE, NIGDY Tylko niecałe 22% badanych stwierdziło, iż podczas wizyt u lekarza rodzinnego nie bada się im ciśnienia tętniczego krwi. Pozostała cześć respondentów potwierdziła przeprowadzanie takiego badania, lecz blisko 48% ogółu badanych stwierdziła, że jest ono przeprowadzane zbyt rzadko. S t r o n a 6

62 Rysunek 49 Czy, jeśli posiada Pani/Pan dziecko do 8 roku życia, lekarz rodzinny podczas wizyt kontroluje u niego ciśnienie tętnicze krwi? 47,6% 39,7% 2,94%,29% TAK, CZĘSTO TAK, CZASAMI NIE NIE POSIADAM DZIECKA W TYM WIEKU Analogiczne pytanie zadano odnośnie do kontroli ciśnienia tętniczego krwi u dzieci respondentów badania. Nieco ponad 47% ogółu nie posiadało dziecka w wieku do 8 lat. Wśród pozostałych osób 39,7 p.p. przypadło na wariant świadczący o braku przeprowadzania tego typu badań. Tylko 3,24 p.p. przypadło na osoby, których dzieci zostały przebadane pod tym kątem w trakcie wizyt u lekarza rodzinnego (w tym 2,94 p.p. wskazało wariant Tak, często ). S t r o n a 62

63 Rysunek 5 Czy w ciągu ostatniego roku lekarz rodzinny skierował Panią/Pana na biochemiczne badania krwi (poziom cholesterolu)? 3% 58% 39% Tak Nie Nie pamiętam 39% badanych stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku uzyskały od lekarza rodzinnego skierowanie na biochemiczne badania krwi (poziom cholesterolu). 3% nie miało wiedzy w tym zakresie, poprzez co aż 58% przypadło na osoby które nie zostały skierowane na ww. badanie. S t r o n a 63

64 Rysunek 5 Czy lekarz lub pielęgniarka rodzinni edukują Panią/Pana na temat profilaktyki chorób układu krążenia? TAK, MAM WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE 7,52% TAK, LECZ INFORMACJE SĄ NIEPEŁNE LUB ZBYT OGÓLNE 8,98% NIE, CZERPIĘ WIEDZĘ Z INNYCH ŹRÓDEŁ 3,66% NIE POSIADAM INFORMACJI NA TEN TEMAT 32,85% 36,5% badanych potwierdziło, że lekarz bądź pielęgniarka informują ich na temat profilaktyki chorób układu krążenia (z czego 7,52 p.p. przypadło na wariant Tak, mam wszelkie niezbędne informacje ). Udział osób, którzy nie otrzymali ww. informacji od lekarza bądź pielęgniarki, lecz posiadają ją z innych źródeł wyniósł 3,66%. Tym samym, blisko 33% badanych wcale nie posiada informacji dot. profilaktyki w tym zakresie. S t r o n a 64

65 Rysunek 52 Proszę wskazać, które z poniższych informacji są Pani/Panu przekazywane w ramach edukacji profilaktycznej u lekarza rodzinnego SZKODLIWOŚĆ NADUŻYWANIA ALKOHOLU 6,6% SPOSOBY MINIMALIZOWANIA STRESU 2,44% SZKODLIWOŚĆ PALENIA TYTONIU 24,9% ODPOWIEDNIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 35,77% PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE 36,5% ŻADNE Z POWYŻSZYCH 4,6% *brak sumowania do % wynika z faktu, iż respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź W przypadku pytania o wskazanie kwestii, które poruszane są przez lekarza bądź pielęgniarkę w ramach przekazywanych informacji dot. profilaktyki w ww. zakresie, najczęściej wymieniano S t r o n a 65

66 kwestie prawidłowego odżywiania i odpowiedniej aktywności fizycznej (kolejno 36,5% oraz 35,77%). Rysunek 53 Na jakim poziomie według Pana/Pani jest profilaktyka chorób układu krążenia realizowana przez lekarzy rodzinnych? 4,88% 29,93% 4,6%,68% 2,92% BARDZO NISKI NISKI ŚREDNI WYSOKI BARDZO WYSOKI Na zakończenie, badani poproszeni zostali o ocenę profilaktyki chorób układu krążenia realizowanej przez lekarzy rodzinnych. Największy udział przypadł na oceny średnie, które to stanowiły blisko 4% ogółu wskazań. Na kolejnych miejscach (pod względem liczby wskazań) S t r o n a 66

67 uplasowały się oceny niskie i bardzo niskie (kolejno 29,93% oraz 4,6%). Tym samym, oceny wysokie i bardzo wysokie stanowiły łącznie jedynie 4,6% ogółu odpowiedzi. S t r o n a 67

68 Podsumowanie Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca spotkała się z ciepłym przyjęciem uczestników niniejszego programu i została przez nich bardzo dobrze oceniona. Pozytywne oceny przypadły zarówno na jego kompleksowość, personel uczestniczący w realizacji programu, jak i chęć uczestnictwa w podobnych wydarzeniach w przyszłości. Warto również zaznaczyć, iż znacznemu podwyższeniu uległ poziom świadomości zdrowotnej związanej z chorobami układu krążenia (fakt ten potwierdziło aż 96% badanych). Wartym podkreślenia jest również fakt wysokiego udziału osób stosujących się do zaleceń lekarzy, które uczestnicy programu uzyskali w wyniku udziału w badaniach (w tym upowszechnienie zdrowego stylu życia (aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie), ograniczenie ilości spożywanego alkoholu czy też zaprzestanie palenia tytoniu). Tym samym, spełniony został cel działań Projektu, a działania z nim związane przyczyniły się do szeregu pozytywnych efektów społecznych. S t r o n a 68

69 S t r o n a 69

70 Spis tabel i rysunków Rysunek Płeć badanych... 8 Rysunek 2 Wykształcenie badanych... 9 Rysunek 3 Zawód wykonywany przez badanych (najczęściej wskazywane)... Rysunek 4 Waga i wzrost badanych... Rysunek 5 Obwód talii badanych... 2 Rysunek 6 Wiek badanych... 3 Rysunek 7 Palenie papierosów... 4 Rysunek 8 Ciśnienie tętnicze czy stanowi czynnik ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia?... 5 Rysunek 9 Poziom glukozy we krwi (mg/dl)... 6 Rysunek Czy w rodzinie badanego wystąpiły zawały i udary?... 7 Rysunek Czy badany uprawia aktywność fizyczną?... 8 Rysunek 2 Wskaźnik BMI... 9 Rysunek 3 Zdiagnozowane schorzenia układu krążenia... 2 Rysunek 4 Liczba czynników ryzyka... 2 S t r o n a 7

71 Rysunek 5 Wskazanie do badań pogłębionych Rysunek 6 Wyniki badań analitycznych Rysunek 7 Wyniki badania RTG klatki piersiowej Rysunek 8 Wyniki badania elektrokardiograficznego (EKG) Rysunek 9 Wyniki badania echokardiograficznego Rysunek 2 Rozpoznanie najczęściej występujące wskazania Rysunek 2 Ryzyko incydentu sercowo naczyniowego wg algorytmu SCORE Rysunek 22 Zalecenia... 3 Rysunek 23 Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z udziału w projekcie? Rysunek 24 Czy udział w projekcie wpłynął na zmianę Pani/Pana stylu życia (porzucenie nałogów, zmiana nawyków żywieniowych, aktywność ruchowa)? Rysunek 25 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? redukcja masy ciała Rysunek 26 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? zaprzestanie palenia tytoniu Rysunek 27 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Ograniczenie ilości spożywanych cukrów prostych Rysunek 28 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Ograniczenie ilości spożywanych tłuszczów zwierzęcych S t r o n a 7

72 Rysunek 29 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Zaprzestanie/ograniczenie ilości spożywanego alkoholu... 4 Rysunek 3 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Systematyczna aktywność fizyczna - minimum 3 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego 3-4 razy w tygodniu... 4 Rysunek 3 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Pomiary ciśnienia tętniczego 2 x dziennie (rano i wieczorem) przez 7 dni i następnie kontrola w Poradni Lekarza Rodzinnego Rysunek 32 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Kontrola w Poradni Kardiologicznej Rysunek 33 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? - Kontrola w Poradni Diabetologicznej Rysunek 34 Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? inne Rysunek 35 Czy chciałaby/by Pani/Pan wziąć udział w podobnych programach w przyszłości? Rysunek 36 Czy uważa Pani/Pan, że programy profilaktyczne w takiej formie są potrzebne?. 47 Rysunek 37 Czy czegoś Pani/Pana zdaniem zabrakło w realizowanym programie profilaktycznym? S t r o n a 72

73 Rysunek 38 Czy Pani/Pana w wyniku realizacji programu Pani/Pana świadomość zdrowotna związana z chorobami układu krążenia uległa poprawie? Rysunek 39 Jak ocenia Pani/Panu personel uczestniczący w realizacji programu?... 5 Rysunek 4 Wiek respondentów Rysunek 4 Płeć respondentów Rysunek 42 Miejsce zamieszkania respondentów Rysunek 43 Wzrost respondentów Rysunek 44 Waga respondentów Rysunek 45 Proszę zaznaczyć stwierdzenia, które są prawdziwe w Pani/Pana przypadku Rysunek 46 Czy lekarz rodzinny informował Panią/Pana o możliwości uczestnictwa w programie Rysunek 47 Czy ma Pani/Pan założoną Kartę Badania Profilaktycznego u swojego lekarza rodzinnego?... 6 Rysunek 48 Czy podczas wizyt u lekarza rodzinnego bada się Pani/Pana ciśnienie tętnicze krwi?... 6 Rysunek 49 Czy, jeśli posiada Pani/Pan dziecko do 8 roku życia, lekarz rodzinny podczas wizyt kontroluje u niego ciśnienie tętnicze krwi? Rysunek 5 Czy w ciągu ostatniego roku lekarz rodzinny skierował Panią/Pana na biochemiczne badania krwi (poziom cholesterolu)? S t r o n a 73

74 Rysunek 5 Czy lekarz lub pielęgniarka rodzinni edukują Panią/Pana na temat profilaktyki chorób układu krążenia? Rysunek 52 Proszę wskazać, które z poniższych informacji są Pani/Panu przekazywane w ramach edukacji profilaktycznej u lekarza rodzinnego Rysunek 53 Na jakim poziomie według Pana/Pani jest profilaktyka chorób układu krążenia S t r o n a 74

75 S t r o n a 75

76 Wzór wykorzystanych narzędzi badawczych PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP I (wypełni pielęgniarka) Imię i nazwisko:... PESEL Adres:... Wykształcenie:... Zawód wykonywany:... Wzrost:...cm Masa ciała:...kg Obwód talii:...cm S t r o n a 76

77 Informacja o czynnikach ryzyka chorób układu krążenia Czynnik Wartość Dodatkowe TAK NIE Płeć (M/K) (płeć męska oraz kobiety po menopauzie) Wiek (mężczyźni > 45 lat, kobiety > 55 lat) Palenie tytoniu (powyżej papierosa dziennie) Ciśnienie tętnicze (mmhg) (RRs 4 mmhg i/lub RRs 9 mmhg w dwóch niezależnych pomiarach Poziom glukozy we krwi (mg/dl) (glikemia na czczo 26 mg/dl lub w przygodnym pomiarze 2 mg/dl, Czy w rodzinie były zawały i udary (występowanie choroby wieńcowej lub innej choroby naczyń o etiologii miażdżycowej u rodziców lub rodzeństwa, u mężczyzn przed 55 r.ż., u kobiet przed 65 r.ż.) Aktywność fizyczna (aktywność ruchowa (np. spacery, marsze, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik) rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 3 minut) Otyłość/Nadwaga (BMI) (wskaźnik masy ciała - BMI 3 kg/m 2 ) Ile papierosów/dzień.. razy w tygodniu.. minut S t r o n a 77

78 Zdiagnozowane schorzenia układu krążenia Ilość czynników Ryzyka Wskazanie do badań pogłębionych NIE TAK Data.. Podpis pielęgniarki Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 24r. poz. 82 ze zm.). Data.. Podpis uczestnika.. S t r o n a 78

79 Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i wyrażam zgodę na udział w II etapie Programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca. Podpis uczestnika.. S t r o n a 79

80 ETAP II Badania Pogłębione (wypełni lekarz specjalista) WYNIKI BADAŃ ANALITYCZNYCH (Morfologia 3 DIFF, mocz - badanie ogólne, OB., Glukoza, kwas moczowy, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, kreatynina, mocznik, elektrolity (sód, potas), ASPAT, ALAT, hemoglobina glikowana). PRAWIDŁOWE NIEPRAWIDŁOWE UWAGI: WYNIK BADANIA RTG Klatki piersiowej. PRAWIDŁOWE NIEPRAWIDŁOWE UWAGI: S t r o n a 8

81 WYNIK BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO (EKG). PRAWIDŁOWE NIEPRAWIDŁOWE UWAGI: WYNIK BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNEGO. PRAWIDŁOWE NIEPRAWIDŁOWE UWAGI: ROZPOZNANIE: S t r o n a 8

82 Ryzyko incydentu sercowo naczyniowego wg algorytmu SCORE:... ZALECENIA Inne: Redukcja masy ciała Zaprzestanie palenia tytoniu Ograniczenie ilości spożywanych cukrów prostych Ograniczenie ilości spożywanych tłuszczów zwierzęcych Zaprzestanie/ograniczenie ilości spożywanego alkoholu Systematyczna aktywność fizyczna - minimum 3 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego 3-4 razy w tygodniu Pomiary ciśnienia tętniczego 2 x dziennie (rano i wieczorem) przez 7 dni i następnie kontrola w Poradni Lekarza Rodzinnego Kontrola w Poradni Kardiologicznej Kontrola w Poradni Diabetologicznej Data badania:... Pieczątka i podpis lekarza... S t r o n a 82

83 S t r o n a 83 KOBIETY MĘŻCZYŹNI Niepalące Palące Wie k Niepalący Palący Skurczowe ciśnienie tętnicze (mmhg)

84 S t r o n a 84

85 (mmol/l) (mmol/l) (mmol/l) (mmol/l) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) Cholesterol całkowity PAMIĘTAJ: Powyższe zestawienie pozwala w prosty sposób określić prawdopodobieństwa zaistnienia u Pana/Pani incydentu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie choćby jednego z czynników ryzyka np. zaprzestanie palenia tytoniu może w znaczący sposób ograniczyć to prawdopodobieństwo. S t r o n a 85

86 Przykład: u palącego 6 letniego mężczyzny z cieśnieniem tętniczym 6 mmhg oraz cholesterolem 23 mmol/i ryzyko zaistnienia incydentu sercowo-naczyniowego w ciągu najbliższych lat wynosi 24%. Gdyby ten mężczyzna nie palił tytoniu to prawdopodobieństwo wyniesie 2%. S t r o n a 86

87 S t r o n a 87

88 PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP III (wypełni pielęgniarka) PESEL Imię i nazwisko:... Gmina: Wzrost:.cm Masa ciała:...kg Obwód talii:...cm Informacja o czynnikach ryzyka chorób układu krążenia Czynnik Wartość Dodatkowe Palenie tytoniu (powyżej papierosa dziennie) Ile papierosów/dzień Ciśnienie tętnicze (mmhg) (RRs 4 mmhg i/lub RRs 9 mmhg w dwóch niezależnych pomiarach oraz pacjenci leczeni z powodu nadciśnienia tętniczego) Poziom glukozy we krwi (mg/dl) (glikemia na czczo 26 mg/dl lub w przygodnym pomiarze 2 mg/dl, oraz pacjenci leczeni z powodu cukrzycy) S t r o n a 88

89 Aktywność fizyczna (aktywność ruchowa (np. spacery, marsze, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik) rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 3 minut) Otyłość/Nadwaga (BMI) (wskaźnik masy ciała - BMI 3 kg/cm 2 ).. razy w tygodniu.. minut. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z udziału w projekcie? TAK NIE 2. Czy udział w projekcie wpłynął na zmianę Pani/Pana stylu życia (porzucenie nałogów, TAK NIE zmiana nawyków żywieniowych, aktywność ruchowa)? 3. Czy stosuje się Pani/Pan do zaleceń określonych przez lekarza specjalistę w trakcie badań? ZALECENIA TAK NIE N/D Redukcja masy ciała Zaprzestanie palenia tytoniu Ograniczenie ilości spożywanych cukrów prostych Ograniczenie ilości spożywanych tłuszczów zwierzęcych Zaprzestanie/ograniczenie ilości spożywanego alkoholu S t r o n a 89

90 Systematyczna aktywność fizyczna - minimum 3 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego 3-4 razy w tygodniu Pomiary ciśnienia tętniczego 2 x dziennie (rano i wieczorem) przez 7 dni i następnie kontrola w Poradni Lekarza Rodzinnego Kontrola w Poradni Kardiologicznej Kontrola w Poradni Diabetologicznej Inne 4. Czy chciałaby/by Pani/Pan wziąć udział w podobnych programach w przyszłości? TAK NIE 5. Czy uważa Pani/Pan, że programy profilaktyczne w takiej formie są potrzebne? TAK NIE 6. Czego Pani/Pana zdaniem zabrakło w realizowanym programie profilaktycznym?... S t r o n a 9

91 7. Czy Pani/Pana w wyniku realizacji programu Pani/Pana świadomość zdrowotna TAK NIE związana z chorobami układu krążenia uległa poprawie? 8. Jak ocenia Pani/Panu personel uczestniczący w realizacji programu? DOBRZE ŹLE Data.. Podpis pielęgniarki Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 25 r. poz. 235) oraz utrwalanie mojego wizerunku. S t r o n a 9

92 Data.. Podpis uczestnika.. Potwierdzam, że otrzymałem aparat do mierzenie ciśnienia ( szt.), ulotkę/broszurę oraz kalendarz ścienny trójdzielny ( szt.). Data.. Podpis uczestnika.. S t r o n a 92

93 Załącznik Nr 2 do umowy Nr S AJ Ankieta do badania opinii pacjentów na temat profilaktyki chorób układu krążenia w powiecie bialskim Drodzy respondenci, poniższa ankieta ma na celu realizację projektu Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz. Pytania są anonimowe, będą wykorzystane tylko do celów badawczych. Zwracamy się z prośbą o rzetelne i szczere udzielanie odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania. Zapraszamy do wypełnienia ankiety.. Rok urodzenia: S t r o n a 93

94 2. Płeć: Można udzielić jednej odpowiedzi. Kobieta Mężczyzna 3. Miejsce zamieszkania: Można udzielić jednej odpowiedzi. miasto powyżej tys. mieszkańców miasto 5- tys. mieszkańców miasto poniżej 5 tys. mieszkańców 4. Wzrost: wieś S t r o n a 94

95 5. Waga: 6. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, które są prawdziwe w Pani/Pana przypadku (może być kilka): Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. zdarza się, że mam podwyższone ciśnienie tętnicze krwi mam nieprawidłowe stężenie cholesterolu we krwi palę papierosy w mojej rodzinie są osoby, które chorują lub chorowały na choroby serca lub choroby układu krążenia mam nadmierną masę ciała nieprawidłowo się odżywiam żadne z powyższych S t r o n a 95

96 7. Czy lekarz rodzinny informował Panią/Pana o możliwości uczestnictwa w programie profilaktycznym, dotyczącym chorób układu krążenia? Można udzielić jednej odpowiedzi. Tak Nie Nie wiem 8. Czy ma Pani/Pan założoną Kartę Badania Profilaktycznego u swojego lekarza rodzinnego? Można udzielić jednej odpowiedzi. Tak Nie Nie wiem 9. Czy podczas wizyt u lekarza rodzinnego bada się Pani/Pana ciśnienie tętnicze krwi? Można udzielić jednej odpowiedzi. Tak, często S t r o n a 96

97 Tak, ale zbyt rzadko Nie, nigdy. Czy, jeśli posiada Pani/Pan dziecko do 8 roku życia, lekarz rodzinny podczas wizyt kontroluje u niego ciśnienie tętnicze krwi? Można udzielić jednej odpowiedzi. Tak, często Tak, czasami Nie Nie posiadam dziecka w tym wieku. Czy w ciągu ostatniego roku lekarz rodzinny skierował Panią/Pana na biochemiczne badania krwi (poziom cholesterolu)? Można udzielić jednej odpowiedzi. Tak S t r o n a 97

98 Nie Nie pamiętam 2. Czy lekarz lub pielęgniarka rodzinni edukują Panią/Pana na temat profilaktyki chorób układu krążenia? Można udzielić jednej odpowiedzi. Tak, mam wszelkie niezbędne informacje Tak, lecz informacje są niepełne lub zbyt ogólne Nie, czerpię wiedzę z innych źródeł Nie posiadam informacji na ten temat 3. Proszę wskazać, które z poniższych informacji są Pani/Panu przekazywane w ramach edukacji profilaktycznej u lekarza rodzinnego: Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. prawidłowe odżywianie odpowiednia aktywność fizyczna S t r o n a 98

99 sposoby minimalizowania stresu szkodliwość palenia tytoniu szkodliwość nadużywania alkoholu żadne z powyższych 4. Na jakim poziomie według Pana/Pani jest profilaktyka chorób układu krążenia realizowana przez lekarzy rodzinnych? Można udzielić jednej odpowiedzi. bardzo niski niski średni wysoki bardzo wysoki S t r o n a 99

100 Wykonawca EU-Consult Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie Gdańsk Zamawiający Powiat Bialski Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Ul. Brzeska Biała Podlaska S t r o n a

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP I (wypełni pielęgniarka) Imię i nazwisko:... Adres:... PESEL Wzrost:...cm Wykształcenie:... Masa ciała:...kg Zawód wykonywany:... Obwód talii:...cm

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) objęcie przez świadczeniodawcę Programem świadczeniobiorców,

Bardziej szczegółowo

2 500 osób w wieku 40-60 lat

2 500 osób w wieku 40-60 lat Dwa i pół tysiąca osób z powiatu bialskiego (z zakładanej do badania próby 8 tys. osób) skorzysta niebawem z bezpłatnych badań medycznych w kierunku chorób układu krążenia w ramach Powiatowego programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE www.profilaktyka-przasnysz.pl Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

KARTA UCZESTNIKA PROGRAMU. Jakość narodzin Jakość życia. Załącznik nr 3 INDYWIDUALNE PORADY SPECJALISTÓW L.P. DATA PORADA

KARTA UCZESTNIKA PROGRAMU. Jakość narodzin Jakość życia. Załącznik nr 3 INDYWIDUALNE PORADY SPECJALISTÓW L.P. DATA PORADA Załącznik nr 3 Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein, Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego Program PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 Powiat

Bardziej szczegółowo

Barbara Ślusarska, Monika Połetek Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki

Barbara Ślusarska, Monika Połetek Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki Barbara Ślusarska, Monika Połetek Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28, 11-17 2007 Wczesne Wykrywanie Czynników Ryzyka

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa po zawale serca

Aktywność sportowa po zawale serca Aktywność sportowa po zawale serca Czy i jaki wysiłek fizyczny jest zalecany? O prozdrowotnych aspektach wysiłku fizycznego wiadomo już od dawna. Wysiłek fizyczny o charakterze aerobowym (dynamiczne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Hipercholesterolemia najgorzej kontrolowany czynnik ryzyka w Polsce punkt widzenia lekarza rodzinnego

Hipercholesterolemia najgorzej kontrolowany czynnik ryzyka w Polsce punkt widzenia lekarza rodzinnego XVI Kongres Medycyny Rodzinnej Kielce, 2 5 czerwca 2016 Prof. UJ dr hab. med. Adam Windak Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej CM UJ Wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Hipercholesterolemia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego.

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Konferencja otwierająca realizację projektu. Wieruszów, 28.04.2015 DLACZEGO PROFILAKTYKA?

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Załącznik do Uchwały nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA I ZAPOBIEGANIA CHOROBOM UKŁADU KRĄŻENIA Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 1 I. Diagnoza problemu i uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Test Zdrowia Polaków

Narodowy Test Zdrowia Polaków Raport z realizacji projektu specjalnego MedOnet.pl: Narodowy Test Zdrowia Polaków Autorzy: Bartosz Symonides 1 Jerzy Tyszkiewicz 1 Edyta Figurny-Puchalska 2 Zbigniew Gaciong 1 1 Katedra i Klinika Chorób

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych Celem programu

Bardziej szczegółowo

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie 3 Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie Samokontrolne, przesiewowe rozpoznanie ryzyka stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy utajonej mogą wykonać pacjenci w swoich rodzinach. W praktyce

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Programy realizowane przez samorząd powiatowy

Programy realizowane przez samorząd powiatowy Programy realizowane przez samorząd powiatowy 2006 r. Program realizowany był w gminach, które zdeklarowały współfinansowanie w 25%: Siepraw, Myślenice, Lubień i Pcim. Program adresowany był do dzieci

Bardziej szczegółowo

... Dzienniczek Badań. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010

... Dzienniczek Badań. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010 ... Dzienniczek Badań Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010 ... lekarz prowadzący imię nazwisko wiek adres MASA CIAŁ A Masę ciała można ocenić na podstawie wskaźnika BMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. www.polkard.org 2 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/assets_08_03_16.pdf

Załącznik nr 1. www.polkard.org 2 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/assets_08_03_16.pdf Załącznik nr 1 Opis programu zdrowotnego pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych 1. Opis problemu zdrowotnego Pomimo zaznaczającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOA-ZP-VIII.271.13.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 85121000-3 Usługi medyczne. 2. Kategoria usług: 25 3.

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie tętnicze klucz do zdrowego serca. ciśnienia tętniczego składa się z dwóch odczytów ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

Ciśnienie tętnicze klucz do zdrowego serca. ciśnienia tętniczego składa się z dwóch odczytów ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Świadomość naszego zdrowia to oprócz odczuwania dolegliwości, wiedza na temat podstawowych parametrów pozwalających ocenić, czy nasz organizm funkcjonuje prawidłowo. Zapoznaj się z nimi i regularnie kontroluj

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: DIETETYK przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Rozpowszechnienie dyslipidemiii leczenie zaburzeń lipidowych wśród lekarzy POZ

Rozpowszechnienie dyslipidemiii leczenie zaburzeń lipidowych wśród lekarzy POZ Rozpowszechnienie dyslipidemiii leczenie zaburzeń lipidowych wśród lekarzy POZ w Polsce. Badanie LIPIDOGRAM 5 LAT dr n. med. Jacek Jóźwiak KLRWP, Poznań 2013 Cel Celem strategicznym badań LIPIDOGRAM była

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze. Prezentacja opracowana przez lek.med. Mariana Słombę

Nadciśnienie tętnicze. Prezentacja opracowana przez lek.med. Mariana Słombę Nadciśnienie tętnicze Prezentacja opracowana przez lek.med. Mariana Słombę EPIDEMIOLOGIA: Odsetek nadciśnienia tętniczego w populacji Polski w wieku średnim (36-64 lat) wynosi 44-46% wśród mężczyzn i 36-42%

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Warszawa, 29 maja 2013 roku Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Cele badania Badanie przeprowadzono w celu poznania dodatkowych przyczyn złej sytuacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2

PROGRAM ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Załącznik Nr 1 do Umowy Nr z dnia PROGRAM ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Łódź, listopad 2009 rok Podstawa prawna: Art. 55 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Informacja dla Zarządu Województwa Łódzkiego na temat realizacji w 2004 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA. Projekt pt.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA. Projekt pt. KONFERENCJA INAUGURUJĄCA Projekt pt. Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu. Rehabilitacja kardiologiczna u Bonifratrów

Regulamin rekrutacji do projektu. Rehabilitacja kardiologiczna u Bonifratrów Regulamin rekrutacji do projektu Rehabilitacja kardiologiczna u Bonifratrów 1 Definicje 1. Beneficjent Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź. 2.

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 261/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. o projekcie programu zdrowotnego Program profilaktyki i wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien prof. Jarosław Kaźmierczak

Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien prof. Jarosław Kaźmierczak Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien prof. Jarosław Kaźmierczak Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Przyczyny zgonów w Polsce Choroby serca i udary, cukrzyca Nowotwory

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I EDYCJI POLSKIEGO PROJEKTU 400 MIAST

PODSUMOWANIE I EDYCJI POLSKIEGO PROJEKTU 400 MIAST PODSUMOWANIE I EDYCJI POLSKIEGO PROJEKTU 400 MIAST Pierwsza edycja Polskiego Projektu 400 Miast została zrealizowana w latach 2003-2006, w tym czasie: przeprowadziliśmy działania PP400M w 311 miastach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Strzelińskie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Wrocławska 46, Strzelin, tel , , fax:

Zapytanie ofertowe. Strzelińskie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Wrocławska 46, Strzelin, tel , , fax: SCM/ZO/III/2016 Strzelin,09-06-2016r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Strzelińskie Centrum Medyczne sp. z o.o. ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin projektu pn. Edukacja, promocja i profilaktyka-skuteczne

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE Znak sprawy: WO. 272.1.20.2015.BT Włodawa, dnia 28.05.2015 r. Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla uczestników projektu Serce i rozum program profilaktyczny

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

PONS (łac. most) Kielce, 18 marca 2011

PONS (łac. most) Kielce, 18 marca 2011 Kielce, 18 marca 2011 Badanie PONS PONS (łac. most) POlish-Norwegian i Study Projekt PONS jest współfinansowany przez Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych. Głównym wykonawcą projektu jest Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku.

Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku. Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku. Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego został

Bardziej szczegółowo

5. Województwo, w którym mieści się Pani/Pana główne miejsce pracy: G. mazowieckie. H. opolskie. I. podkarpackie. J. podlaskie. K.

5. Województwo, w którym mieści się Pani/Pana główne miejsce pracy: G. mazowieckie. H. opolskie. I. podkarpackie. J. podlaskie. K. G. G. Page 1 D. D. D. Page 2 METRYCZKA Jeżeli Pani/Pan zatrudniona/y jest u więcej niż jednego pracodawcy proszę o udzielnie odpowiedzi w całej ankiecie zgodnie z głównym miejscem pracy (powyżej 50% czasu

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UBEZPIECZONYM W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA W 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 184/2015 z dnia 30 października 2015 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

Bronisławów, R.

Bronisławów, R. Realizator Projektu: Powiat Piotrkowski TWOJE SERCE Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia Bronisławów, 29.01.2017 R.

Bardziej szczegółowo

układu oddechowego dla mieszkańców

układu oddechowego dla mieszkańców Projekt Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego. Nidzica, dnia 30 marca 2016 r. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

BROSZURA ZDROWIA PACJENTA

BROSZURA ZDROWIA PACJENTA BROSZURA ZDROWIA PACJENTA SPIS TREŚCI INFORMACJE DLA LEKARZA Program GACA SYSTEM został stworzony w celu prowadzenia terapii otyłości. Oparty jest na rzetelnej wiedzy na temat otyłości, mechanizmów patofizjologicznych,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 23737 2016; data zamieszczenia: 08.03.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 23737 2016; data zamieszczenia: 08.03.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 23087 2016 z dnia 2016 03 04 r. Ogłoszenie o zamówieniu Słubice 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nw. badań wśród mieszkańców powiatu słubickiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Program zdrowotny pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych

Załącznik nr 1. Program zdrowotny pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych Załącznik nr 1 Program zdrowotny pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych 1. Opis problemu zdrowotnego Pomimo zaznaczającego się

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA. Projekt pt.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA. Projekt pt. KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Projekt pt. Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla chorych na cukrzycę. W przypadku tej choroby wysiłek fizyczny

Bardziej szczegółowo

Białostoczanie poznawali wiek swojego serca dzięki badaniom kampanii Ciśnienie na Życie

Białostoczanie poznawali wiek swojego serca dzięki badaniom kampanii Ciśnienie na Życie Białostoczanie poznawali wiek swojego serca dzięki badaniom kampanii Ciśnienie na Życie 441 osób przebadało się w mobilnym centrum badań kampanii Ciśnienie na Życie, które w ostatnich dniach odwiedziło

Bardziej szczegółowo

SULEJÓW, R.

SULEJÓW, R. Realizator Projektu: Powiat Piotrkowski TWOJE SERCE Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia II KONFERENCJA PARTNRESTWO

Bardziej szczegółowo

Prace modernizacyjne pracowni endoskopii przewodu pokarmowego.

Prace modernizacyjne pracowni endoskopii przewodu pokarmowego. PROJEKT Profilaktyka chorób nowotworowych układu pokarmowego w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie powiatu suskiego oraz ościennych. W 2014 roku Szpital w Suchej Beskidzkiej jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna

Regulamin. świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna Regulamin świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży we własnym imieniu

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego współwyst występującego z innymi czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Nr rejestru: HOE 498_9004

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) ,

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) , Raport z badania ankietowego Stosunek mieszkańców do ich miejsca zamieszkania na obszarze LSR, tj. w gminie: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki. Niniejszy raport stanowi prezentację wyników

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK) PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK) Tomasz Zieliński Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie Luty 2017 WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU CHUK OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Aktywność fizyczna glukometr glukometr glukometr glukometr glukometr skrocona 8 str broszura aktywnosc fizyczna.indd 1 2013-05-09 14:12:46 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy Nadwaga i otyłość Retinopatia

Bardziej szczegółowo

Straty finansowe w związku z projektem Zarządzenia Prezesa NFZ na 2014. Opracowanie Tomasz Zieliński

Straty finansowe w związku z projektem Zarządzenia Prezesa NFZ na 2014. Opracowanie Tomasz Zieliński Straty finansowe w związku z projektem Zarządzenia Prezesa NFZ na 2014 Opracowanie Tomasz Zieliński Uwzględnienie błędów w danych CWU oraz pacjentów, którzy wyjechali (czerwonych w ewuś) - 7,5% Poradnia

Bardziej szczegółowo

Dobre życie, choć niezdrowe

Dobre życie, choć niezdrowe Większość z nas uważa, że prowadzi zdrowy styl życia. Nawet jeśli pali papierosy i ma nadwagę wynika z badania Mapa polskiego serca, w którym udział wzięło 39 tys. osób. W kwestii swojego zdrowia Polacy

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE Katarzyna Myszka Podgórska Ocena częstości występowania zespołu metabolicznego u osób z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy z prawidłową aktywnością hormonalną

Bardziej szczegółowo

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Wacław Karakuła Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii U.M. w Lublinie Kierownik Kliniki prof. Tomasz Zubilewicz Lublin, 27.02.2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 a z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2007 roku. Na podstawie; - art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

BIURO PROMOCJI KRONIKARZ Łódź, Plac Hallera 1 tel./faks: (0 prefix 42)

BIURO PROMOCJI KRONIKARZ Łódź, Plac Hallera 1 tel./faks: (0 prefix 42) PLENEROWA IMPREZA BIURA PROMOCJI BIURO PROMOCJI 90-647 Łódź, Plac Hallera 1 tel./faks: (0 prefix 42) 639-32-57 e-mail: biuroip@achilles.wam.lodz.pl DNI ZDROWIA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 Z REALIZACJI,,PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOLICE W LATACH 2009-2013

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 Z REALIZACJI,,PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOLICE W LATACH 2009-2013 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 Z REALIZACJI,,PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOLICE W LATACH 2009-2013 1. Podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja opieki i edukacji diabetologicznej nad pacjentem z cukrzycą w lecznictwie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Badanie ogólnopolskie.

Organizacja opieki i edukacji diabetologicznej nad pacjentem z cukrzycą w lecznictwie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Badanie ogólnopolskie. Organizacja opieki i edukacji diabetologicznej nad pacjentem z cukrzycą w lecznictwie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Badanie ogólnopolskie. - 1 - Szanowna Pani, Szanowny Panie, Polska Federacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Twoje wyniki pokazują średniej wielkości tętniaka aorty brzusznej (AAA)

Twoje wyniki pokazują średniej wielkości tętniaka aorty brzusznej (AAA) Twoje wyniki pokazują średniej wielkości tętniaka aorty brzusznej (AAA) Co teraz? Szybkie, bezpłatne i bezbolesne badanie USG dla mężczyzn w wieku 65 lat i więcej Wynik Twojego badania przesiewowego Zauważyliśmy,

Bardziej szczegółowo

Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu.

Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu. RUCH TO ZDROWIE Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu. P A M I Ę T A J Dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA DZIECI NA CUKRZYCĘ W WIEKU SZKOLNYM (7-12 LAT)

ZACHOROWANIA DZIECI NA CUKRZYCĘ W WIEKU SZKOLNYM (7-12 LAT) Autor: EDYTA LENDZION Opiekun badań: dr Beata Trzpil-Zwierzyk ZACHOROWANIA DZIECI NA CUKRZYCĘ W WIEKU SZKOLNYM (7-12 LAT) Badanie przeprowadzone zostało w czerwcu 2014 roku w poradni diabetologicznej w

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze punkt widzenia lekarza i dietetyka. prof. nadzw. dr hab. n. med. J. Niegowska dr inż. D. Gajewska

Nadciśnienie tętnicze punkt widzenia lekarza i dietetyka. prof. nadzw. dr hab. n. med. J. Niegowska dr inż. D. Gajewska Nadciśnienie tętnicze punkt widzenia lekarza i dietetyka prof. nadzw. dr hab. n. med. J. Niegowska dr inż. D. Gajewska Wszechnica Żywieniowa SGGW Warszawa 2016 Ciśnienie tętnicze krwi Ciśnienie wywierane

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 110/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. o projekcie programu Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW

ZASADY SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE w POZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w ramach praktyki lekarza POZ realizowane są następujące programy: 1. Program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 7 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 35/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 7 lipca 2011 r. Zarządzenie Nr 35/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 109/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 37/2016 z dnia 10 marca 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób serca i naczyń

Epidemiologia chorób serca i naczyń Warszawa, 8.10.2007 Epidemiologia chorób serca i naczyń Codziennie w Polsce, na choroby układu sercowo-naczyniowego umiera średnio 476 osób. Co prawda w latach 90. udało się zahamować bardzo duży wzrost

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów

Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów Koordynator programu: dr Gabriel Chęsy - Katedra i Zakład Fizjologii Collegium Medium im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Wojewódzka Przychodnia Sportowo Lekarska

Bardziej szczegółowo