Organizator. Sponsorzy Programu Stypendialnego. Patroni Medialni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizator. Sponsorzy Programu Stypendialnego. Patroni Medialni"

Transkrypt

1 Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Władze UJ zapraszają na XVI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim Organizator Partner Edukacyjny Sponsorzy Sponsorzy Programu Stypendialnego Patroni Medialni

2 Konkurs w obiektywie 2

3 List Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Szanowni Państwo! Z ogromną przyjemnością pragnę zaprosić młodzież klas maturalnych do wzięcia udziału w XVI Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaproszenie kieruję jednocześnie do Dyrektorów szkół i Nauczycieli, prosząc ich o objęcie opieką tych uczniów, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w konkursowych zmaganiach oraz o udzielenie potrzebnej w przygotowaniach pomocy. Tradycja tego szczególnego Konkursu sięga roku 1996, kiedy był on organizowany w wyniku porozumienia pomiędzy Wszechnicą Jagiellońską a Podhalańskim Towarzystwem Przyjaciół UJ, na przestrzeni kilkunastu lat Konkurs stał się ważnym wydarzeniem ogólnopolskim, dającym szansę zrealizowania marzenia o studiach na krakowskiej Alma Mater. Projekt edukacyjny Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowany do maturzystów z całej Polski, stworzył możliwość podjęcia studiów już 534 Laureatom w wielu wypadkach młodzieży pochodzącej z małych miasteczek i wsi z odległych od Krakowa zakątków Polski. Od sześciu lat Konkursowi towarzyszy również Program Stypendialny, który dzięki uprzejmości sponsorów, zapewnia najzdolniejszym i najbardziej potrzebującym studentom wsparcie finansowe na ich pierwszym roku studiów. Wyrażam nadzieję, że również w tym roku nasze zaproszenie spotka się z Państwa zainteresowaniem i aprobatą, co zaowocuje uczestnictwem licznej grupy maturzystów w XVI edycji konkursu o Uniwersytecie Jagiellońskim. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 3

4 Organizatorzy Konkursu Patronat Honorowy XVI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest pod Honorowym Patronatem: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej Jego Eminencji Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych Elżbiety Lęcznarowicz Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karola Musioła Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa prof. dr hab. Franciszka Ziejki Sekretarza Generalnego Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. Jerzego Wyrozumskiego Kurator Naukowy Kuratorem Naukowym XVI Konkursu Wiedzy o UJ jest Dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Krzysztof Stopka Współpraca Stowarzyszenie Wspólnota Polska Departament Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ 4

5 Zarys dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytet Jagielloński należy do najstarszych fundacji akademickich środkowej Europy. Druga po Pradze (1348) w tym regionie uczelnia została utworzona dyplomem fundacyjnym króla Kazimierza Wielkiego z 12 maja 1364 r. Krakowskie Studium Generale oparte o wzory bolońskie, padewskie i neapolitańskie posiadało trzy wydziały: sztuk wyzwolonych, prawa i medycyny z wyraźną przewagą katedr prawniczych. Mieściło się prawdopodobnie na zamku wawelskim. Podupadła po śmierci fundatora uczelnia została odrodzona dzięki staraniom królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły. Bulla papieża Bonifacego IX z 11 stycznia 1397 r. otwierała w Krakowie Wydział Teologiczny, natomiast dyplom Władysława Jagiełły z 26 lipca 1400 r. wznawiał działalność całego już czterowydziałowego uniwersytetu. Wzorowana na organizacji uniwersytetu paryskiego uczelnia obejmowała 42 katedry. Krakowskie studium rocznie kształciło od 100 do 200 studentów, przy czym aż 44% spośród nich to studenci zagraniczni. W wieku XV kwitły w Krakowie nauki humanistyczne, w tym szczególnie prawnicze oraz alchemia i geografia. W latach studiował w Krakowie najwybitniejszy wychowanek uczelni, Mikołaj Kopernik. Od połowy XV wieku można zaobserwować stopniowy spadek znaczenia uczelni i dopiero przeprowadzona z ramienia Komisji Edukacji Narodowej przez Hugona Kołlątaja reforma odrodziła uniwersytet, który od roku 1780 przyjął nazwę Szkoły Głównej Koronnej. Wprowadzony został wówczas nowy podział na 2 wydziały, Fizyczny i Moralny, a w miejsce dotychczasowej łaciny wprowadzono język polski jako wykładowy. Uniwersytet, który wziął czynny udział w insurekcji kościuszkowskiej, znalazł się w roku 1794 pod władzą austriacką, która zmierzała do zniweczenia jego istnienia. Wśród kilku ówczesnych statutów, statut organiczny z roku 1817 wprowadzał jako oficjalną nazwę uczelni Uniwersytet Jagielloński. Odrodzenie uczelni nastąpiło w czasach autonomii galicyjskiej Wzrosła liczba studentów i katedr. Katedry te obejmowali uczeni Polacy pochodzący ze wszystkich zaborów. Głośne były nazwiska twórców skroplenia powietrza Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego. Spolonizowanie uczelni spowodowało napływ studentów ze wszystkich ziem polskich. O ile w roku 1860 kształciły się tutaj 274 osoby, to w roku 1914 już ponad 3 tysiące. W roku 1894 do czysto męskiej społeczności dołączyły trzy pierwsze studentki. W dwudziestoleciu międzywojennym Uniwersytet Jagielloński stracił swoją priorytetową pozycję na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, niemniej należał nadal do czołowych polskich ośrodków naukowych. Do czterech wydziałów dołączył piąty rolniczy oraz Oddział Farmaceutyczny. Z początkiem II wojny światowej 6 listopada 1939 r. w ramach tzw. Sonderaktion Krakau zostało aresztowanych i zesłanych do obozu 144 pracowników naukowych UJ. Uniwersytet został zamknięty, jego majątek rozgrabiony i wywieziony. Uczelnia nie poddała się jednak terrorowi, od roku 1942 uruchomiono tajny uniwersytet z rektorem Władysławem Szaferem na czele. W tajnym nauczaniu wzięło udział 136 pracowników i ok studentów. Był wśród nich również student teologii Karol Wojtyła przyszły papież Jan Paweł II. Tuż po wyparciu Niemców, już w marcu 1945 roku wznowiono działalność uniwersytetu. Katedry, poza siłami miejscowymi, objęli również wysiedleni profesorowie z Wilna i Lwowa. W roku 1947 kształciło się na UJ ponad 12 tysięcy studentów. Od roku 1949 władze rozpoczęły reorganizację uniwersytetu poprzez odrywanie od niego kolejnych wydziałów i studiów: lekarskiego, farmaceutycznego, wychowania fizycznego, rolniczego, teologicznego i szkoły pielęgniarskiej. Kilka innych studiów uległo całkowitej likwidacji. W latach 50-tych uczelnie dotknęły represje ze strony nowych władz Do więzień PRL trafiło wielu studentów i kilku pracowników naukowych. Jubileusz 600-lecia utworzenia UJ obchodzony w roku 1964 stał się okazją do ważnych inwestycji budowlanych: rozbudowano Bibliotekę Jagiellońską, obserwatorium astronomiczne i ogród botaniczny, postawiono nowe gmachy dla nauk fizycznych, geologicznych, filologicznych, wybudowano domy pracownicze i studenckie. Uniwersytet obejmował wówczas pięć wydziałów: Prawniczy, Filozoficzno- -Historyczny, Filologiczny, Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii z 84 katedrami i ponad 5 tysiącami studentów. Z początkiem lat 80-tych nastąpiła częściowa demokratyzacja uczelni, która wzięła czynny udział w opracowaniu ustawy o szkołach wyższych z roku Pełna demokratyzacja struktur uniwersyteckich nastąpiła po przemianach ustrojowych Polski z początkiem lat 90-tych. W roku 1993 wracają do uczelni nauki medyczne jako trzywydziałowe Collegium Medicum. Kolejny jubileusz tym razem 600-lecia odrodzenia uczelni, obchodzony w latach , przyczynił się do nowych inwestycji budowlanych. Postawiono nowoczesne skrzydło Biblioteki Jagiellońskiej oraz rozpoczęto budowlę tzw. III Campusu w Pychowicach. Obecnie Uniwersytet Jagielloński obejmuje 14 wydziałów, na których kształci się ponad 35 tysięcy studentów. Urszula Perkowska 5

6 Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego została powołana w 1988 roku jako jedna z pierwszych fundacji w Polsce. Jej misją jest wspieranie Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszelkich jego działaniach. Ożywiona działalność Fundacji w ostatnich sześciu latach przyniosła szereg inicjatyw, dzięki którym krakowska Alma Mater promowana jest zarówno w kraju, jak i zagranicą. Ich nadrzędnym celem jest propagowanie oraz rozwój umiejętności zdobywania wiedzy, czytelnictwa, działalności artystycznej i informatyzacji, a także budowanie więzi w środowisku uniwersyteckim i wspomaganie go. Fundacja dla młodzieży szkół średnich i studentów Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym do wygrania są indeksy na krakowską Alma Mater, Program Stypendialny dla laureatów Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Fundacja dla Absolwentów Uniwersytetu Klub Absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, mający na celu integrowanie i wspomaganie środowiska uniwersyteckiego, przygotowuje na zamówienie ozdobne dyplomy, które są wspaniałą pamiątką dla wszystkich absolwentów. Fundacja dla dzieci tronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Fundacja organizuje ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik dla dzieci ze szkół podstawowych. Fundacja dla seniorów z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Fundacją PZU skierowany do osób starszych program Uniwersytety Trzeciego Wieku. Jesieni organizowane są kursy komputerowe, językowe, spotkania kulturalne, wykłady oraz wycieczki edukacyjne. Fundacja dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych od 2011 roku realizowany jest projekt Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora, którego celem jest wzmocnienie potencjału i profesjonalizacja działań w małopolskich organizacjach pozarządowych poprzez udzielenie wparcia szkoleniowo-doradczego oraz infrastrukturalnego. Projekt realizowany jest w ramach konkursu organizowanego przez MPiPS współfinansowanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1% DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 25 sierpnia 2004 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS przyznał Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Status Organizacji Pożytku Publicznego. Jednym z przywilejów, z jakich korzystać może Fundacja jako Organizacja Pożytku Publicznego, jest prawo do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zebrane w ten sposób środki Fundacja przekazuje w całości na realizację działań Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki wsparciu darczyńców możemy stworzyć więcej miejsc dla studentów, ufundować stypendia naukowe i socjalne, wyposażyć laboratoria, sfinansować programy badawcze, wzbogacić zbiory biblioteczne. Zainwestuj 1% w naukę! Dokonaj wpłaty na konto Fundacji! Bank: DnB NORD Polska S. A. Nr rachunku: KRS:

7 Świetlik konkurs dla młodych pasjonatów przyrody Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem Honorowym Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz piąty organizuje Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych odbędzie się 20 marca 2012 roku o godz 9:00 Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych. Będzie on, tak jak w poprzednich edycjach, przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy z nich to przeprowadzenie prostych doświadczeń naukowych na podstawie opisów przygotowanych przez organizatorów, a drugi rozwiązanie testów w oparciu o przeprowadzone doświadczenia. Poprzednie edycje Konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Do IV Edycji zgłosiło się około 20 tysięcy uczniów. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci otaczającymi je zjawiskami przyrodniczymi i rozwinięcie umiejętności właściwego ich interpretowania. Zadaniem jakie postawili sobie organizatorzy jest także wzbudzenie w dzieciach pasji, dzięki której zrozumieją, że nauka może stanowić ciekawą alternatywę dla gier komputerowych, czy spędzania czasu przed telewizorem. Z pewnością aktywne uczestniczenie w lekcjach, zrobienie kroku bliżej świata, bliżej natury, zrozumienie i poznanie mechanizmów, które rządzą przyrodą to dobry początek dla każdego ciekawego świata młodego człowieka. wraz ze swoimi klasami: wzbogacą formy przekazywania informacji dzieciom, spróbują stworzyć nowy kanon nauczania barwnego i obrazowego, wreszcie że podejmą próby wykorzenienia panującego stereotypu nauczania, opartego na czytaniu i rozwiązywaniu zadań. Organizatorzy za udział w Konkursie przewidzieli nagrody zarówno dla uczniów, jak i dla szkół. Uczestnicy, którzy znajdą się w gronie najlepszych otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Najliczniej uczestniczące szkoły mają szanse na wygranie Warsztatów Przyrodniczych przeprowadzonych na terenie ich siedziby przez pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszemu Przedsięwzięciu patronują i wspierają nas w jego realizacji media o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym takie jak: TVP Kraków, Radio Kraków, Grupa Onet.pl, Portal Dotychczasowi Fundatorzy Nagród: MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z.o.o., BAKO- MA Sp. z.o.o., Gerda Sp. z.o.o., Wydawnictwo Akapit Press, Wydawnictwo Amea, Wydawnictwo Biały Kruk, Wydawnictwo Demart, DINOLANDIA Park Rozrywki, Wydawnictwo Muchomor. Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Wszelkie pytania prosimy kierować na adres 7

8 Jubileuszowy XV Konkurs Wiedzy o UJ W ubiegłym roku Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim obchodził niezwykłą rocznicę po raz piętnasty mieliśmy zaszczyt i przyjemność jako Fundacja organizować Konkurs dla uczniów klas maturalnych. Cieszy nas, że Konkurs z roku na rok staje się coraz bardziej popularnym i oczekiwanym przez uczniów liceów z całej Polski wydarzeniem i że informacje na jego temat docierają do coraz szerszego grona odbiorców. Wiele w tym zasługi dyrektorów, nauczycieli, opiekunów młodych uczestników, a także ich rodziców, którzy starają się pokazać swoim podopiecznym, że istnieją ciekawe perspektywy po zakończeniu edukacji na poziomie licealnym i zainspirować ich do dalszej, intensywnej nauki. Maturzyści zgłaszając się do Konkursu często są już zdecydowani względem kierunku stódiów jaki zamierzają podjąć na Uniwersytecie Jagiellońskim i to motywuje ich do ciężkiej pracy nad przygotowaniami do testu jaki czeka ich na eliminacjach. Zarząd Fundacji cieszy, że młodzież poszukuje dla siebie lepszych perspektyw na przyszłość, a jedną z szans upatruje w Naszej inicjatywie. W zeszłym roku mieliśmy okazję kolejny raz podziwiać wiedzę, jaką zdobyli uczestnicy w trakcie przygotowań do Konkursu, która w momencie testu Finałowego jest na tyle obszerna i szczegółowa, że imponuje zarówno Organizatorom jak i osobom odpowiedzialnym za opracowanie i sprawdzenie testu finałowego. Młodzież w czasie kilku miesięcy jest w stanie rzetelnie przygotować się z znajomości wymaganych lektur Konkursowych. Dzięki temu mają oni szansę poznać historię edukacji w Polsce i historię samego Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym będą mogli podjąć studia już od następnego roku. W ten sposób również Uniwersytet Jagielloński zyskuje studentów, którzy są już obeznani z jego dziejami i mogą godnie go reprezentować wśród akademickiego społeczeństwa i poza nim. Oprócz intensywnej nauki i rywalizacji Konkurs jest także okazją do dobrej zabawy, poznania przyszłych kolegów i koleżanek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, poczucia atmosfery życia uniwersyteckiego. W zeszłym roku, przy tak uroczystej rocznicy, jaką była XV edycja Konkursu, uczestnicy mieli okazję wysłuchać występu chóru Capella Cracoviensis oraz zostali zaproszeni na poczęstunek. Ważnym przeżyciem dla każdego Finalisty było otrzymanie indeksu z rąk Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karola Musioła. Dzięki pomocy Sponsorów i Fundatorów Nagród uczestnicy zostali także obdarowani licznymi nagrodami. Pragniemy wszystkim podziękować za dołożenie starań, aby Nasza jubileuszowa edycja odbyła się w uroczystej i miłej atmosferze. Mamy nadzieje, że kolejne piętnaście lat upłynie nam na rozwijaniu projektu, jakim jest Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim tak, aby coraz większe grono maturzystów miało możliwość wziąć udział w Naszym przedsięwzięciu i podjąć studia na Uniwersytecie. Tymczasem zeszłorocznym Laureatom życzymy powodzenia w realizowaniu się w roli studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tegorocznym uczestnikom osiągnięcia sukcesu w nadchodzącej XVI edycji Naszego Konkursu! Zarząd Fundacji 8

9 Jubileuszowy XV Konkurs Wiedzy o UJ

10 Uniwersytety Trzeciego Wieku Konferencje te, z których ostatnia miała miejsce we wrześniu 2011 roku w Gnieźnie, pokazały, że Uniwersytety Trzeciego Wieku odgrywają obecnie w Polsce niezwykłą rolę, a co najważniejsze mają poparcie zarówno władz samorządowych, jak i państwowych. Fundacja dysponuje największą bazą teleadresową Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce, skupiającą prawie 350 UTW z terenu całego naszego kraju i zagranicy. Dodatkowo patronuje mechanizmowi przyznawania Samoakredytacji UTW, mającej na celu podniesienie jakości edukacji i zarządzania w ramach placówek kształcenia ustawicznego dla seniorów. Projekt Uniwersytety Trzeciego Wieku to zespół działań skierowanych do grupy wiekowej 50+. Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego jako organizacja koordynująca i wspierająca Uniwersytety Trzeciego Wieku z całej Polski od 2004 roku wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności rozpoczęła ogólnopolski program grantowy Uniwersytety Trzeciego Wieku, którego celem jest: podniesienie jakości działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku dotarcie do jak najszerszego grona zainteresowanych poprzez stworzoną do tego celu stronę internetową upowszechnienie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do osób starszych poprzez wsparcie działalności UTW Projekt przewiduje nie tylko osiągnięcie wymienionych wyżej celów, ale zakłada również rozwój nowo powstałych UTW oraz wzrost zaangażowania liderów poszczególnych Uniwersytetów w tworzeniu tejże społeczności. Spośród całości projektów skierowanych do Uniwersytetów Trzeciego Wieku, koordynowanych przez Fundację warto wspomnieć o szeregu konferencji (od września 2011 roku zrealizowano 8 Ogólnopolskich i Międzynarodowych konferencji UTW) organizowanych od 2004 roku dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które dały ich uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń, opinii oraz służyły integracji społeczności uniwersyteckiej. Akredytację może uzyskać placówka, która spełnia następujące warunki: 1. Działa minimum dwa lata w oparciu o statut (dotyczy UTW posiadających osobowość prawną) lub regulamin (pozostałe UTW), określający zasady funkcjonowania, w tym tryb przyjmowania słuchaczy. 2. Ma podpisaną umowę o patronacie z Wyższą Uczelnią. 3. Posiada Radę Programową w skład której wchodzi reprezentant Wyższej Uczelni. 4. Dysponuje planem zajęć dydaktycznych na dany rok, określającym tematykę i wykładowców. Dodatkowo Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje, we współpracy z UTW z całej Polski cykl wykładów medycznych oscylujących wokół problematyki kardiologicznej. W semestrze wiosennym odbyło się 14 spotkań dydaktycznych, które poprowadzili wybitni specjaliści z zakresu nauk medycznych. Semestr jesienny zakłada kontynuację tego cyklu i zorganizowanie wykładów na kolejnych szesnastu Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Szczegółowe informacje o projekcie Uniwersytety Trzeciego Wieku znajdują się na stronie internetowej: 10

11 Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora Innym rodzajem wsparcia jest doradztwo dla osób chcących założyć własną organizację pozarządową (fundację, stowarzyszenie), obejmujące 3 godziny usług doradczych z zakresu zakładania NGO oraz jej skutecznego prowadzenia. Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora to projekt realizowany przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ARS LEGIS o charakterze szkoleniowo-doradczym skierowany do pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz osób chcących założyć organizację pozarządową na terenie województwa małopolskiego. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i profesjonalizacja działań w małopolskich organizacjach pozarządowych poprzez udzielenie wparcia szkoleniowo-doradczego oraz infrastrukturalnego. Szkolenia i doradztwo realizowane w ramach projektu Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora odbywają się w Krakowie od lutego 2011 roku i trwać będą do grudnia 2012 roku. Dodatkowo zorganizowane zostały szkolenia wyjazdowe na terenie 6 powiatów województwa małopolskiego. Dla uczestników projektu przygotowane zostały szkolenia składające się z trzech bloków tematycznych: Zarządzanie NGO (zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, planowanie strategiczne); Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO; Pozyskiwanie nowych członków i wolontariuszy oraz aktywizowanie swoich członków i wolontariuszy. Każdy uczestnik bierze udział w 3 szkoleniach (łącznie 32h szkoleniowe). Zajęcia odbywają się w grupach 15 osobowych. Dodatkowo w ramach projektu każdy uczestnik obligatoryjnie skorzysta z doradztwa (4h dla każdego uczestnika) z trzech różnych obszarów tematycznych: Finanse i księgowość NGO; Prawo w NGO (m. in. rejestracja zmian w KRS, ochrona danych osobowych, prowadzenie działalności gospodarczej); Sporządzanie projektów i wniosków o dofinansowanie lub przygotowywanie oferty sponsorskiej. Dodatkowo z każdej grupy szkoleniowej wyłaniana jest jedna najbardziej potrzebująca organizacja pozarządowa która objęta zostaje rocznym wsparciem. Organizacji tej przydzielony zostaje student prawa-wolontariusz, który pod nadzorem jednego z doradców prawników przez okres 12-stu miesięcy będzie doradzał i udzielał bezpłatnych konsultacji prawnych oraz księgowych. Inkubator NGO Małopolskiego Ośrodka Trzeciego Sektora został przygotowany specjalnie dla wolontariuszy, członków i pracowników małopolskich organizacji pozarządowych. To miejsce, w którym istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z ogólnodostępnych sprzętów biurowych, takich jak: komputery, drukarka, fax, skaner, ksero. Do dyspozycji została również oddana sala konferencyjno-szkoleniowa. Z usług Inkubatora można skorzystać w jego siedzibie, która znajduje się w samym centrum Krakowa, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00. Korzyści dla uczestników projektu: bezpłatny udział w szkoleniach; zapewnione wyżywienie podczas szkoleń; bezpłatne doradztwo; możliwość skorzystania z opiekunki dla dziecka do lat 7 lub osoby zależnej; materiały szkoleniowe; certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Projekt realizowany jest w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń, realizowanych w ramach projektu Małopolskiego Ośrodka Trzeciego Sektora znajdują się na stronie internetowej: Pytania prosimy kierować na adres: 11

12 O Konkursie W tym roku Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest już po raz szesnasty. Pierwszy raz odbył się w 1996 roku w wyniku porozumienia pomiędzy Wszechnicą Jagiellońską a Podhalańskim Towarzystwem Przyjaciół UJ. Na przestrzeni 10 lat inicjatywa Fundacji z początkowo skromnej akcji oświatowo-promocyjnej stała się w 2004 roku wydarzeniem ogólnopolskim, aby w 2005 roku swoim zasięgiem objąć także szkoły kończące się polską maturą za granicą. Wraz z zasięgiem zmieniała się także liczba indeksów stanowiących nagrodę główną. W ciągu minionych 16 lat Konkurs pozwolił zrealizować marzenie o studiach na Alma Mater Jagiellonica 534 maturzystom. CELE KONKURSU starszej polskiej uczelni dla młodzieży reprezentującej różne kraje i środowiska, trudnodostępnych książek opisujących historię oświaty i Uniwersytetu Jagiellońskiego na nośniku CD, i dniu dzisiejszym pośród młodzieży w Polsce i poza granicami, i oświaty w Polsce. KONKURSOWI Konkursowi Wiedzy o UJ towarzyszy Program Stypendialny, którego celem jest udzielenie pomocy finansowej na pierwszym roku studiów młodzieży w trudnej sytuacji materialnej oraz nagrodzenie tych, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce. W ciągu sześciu lat finalistom Konkursu przekazano łącznie 67 stypendiów finansowych i 32 mieszkaniowe. od 20 września 2011 r. do 20 grudnia 2011 r. można nadsyłać zgłoszenia do Konkursu (decyduje data dokonania rejestracji) formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie 14 stycznia 2012 roku* pierwszy etap konkursu (eliminacje okręgowe), 29 i 30 marca 2012 roku* dwudniowy finał konkursu, 30 marca 2012 roku* uroczyste wręczenie indeksów. * UWAGA: Fundacja zastrzega sobie możliwość niewielkiej zmiany terminów eliminacji i finału ze względów organizacyjnych. ETAP I Lektury 1. Jan Baszkiewicz, Młodość uniwersytetów, Warszawa Stanisław Litak, Historia wychowania, t. I-II, Kraków Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu epoki nowożytnej. Polska na tle Europy, red. Wojciech Iwańczak i Krzysztof Bracha, Kielce 1997, 1, s i Ryszard Palacz, Powstanie i rozwój uniwersytetów w średniowieczu, w: Katolicyzm średniowieczny, red. Józef Keller, Warszawa 1977, s Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Urszula Perkowska, Kraków Jan Ptaśnik, Obrazki z życia żaków krakowskich w XV i XVI wieku, Kraków Zofia Skubała, Zbigniew Tokarski, Uniwersytety w Polsce, Kraków Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Krzysztof Stopka, Głos w dyskusji nad fundacją uniwersytetu w Krakowie 2005, s Adam Vetulani, Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław Warszawa Kraków ETAP II 1. Mirosława Chamcówna, Kamila Mrozowska, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach , Kraków Adam Chmiel, Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków Julian Dybiec, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000, s , Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Kazimierz Lepszy, Kraków 1964, s , , , , Stanisław Dziedzic, Alma Mater Jagellonica, Kraków Stanisław Gawęda, Uniwersytet Jagielloński w okresie drugiej wojny światowej, Kraków Feliks Kiryk, Nauk przemożnych perła, w: Dzieje narodu i państwa polskiego, t. I-15, Kraków Urszula Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Krzysztof Stopka, Jagiellońska fundacja Uniwersytetu Krakowskiego s Jerzy Wyrozumski, Z najstarszych dziejów Uniwersytetu Krakowskiego. Szkice, Kraków

13 Konkurs Historyczny pod patronatem Rady Miasta Krakowa Wstępny regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego pod patronatem Rady Miasta Krakowa wany w 1961 r. z inicjatywy Wydziału Kultury i Sztuki Miejskiej Rady Narodowej, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, (obecnego Centrum Młodzieży). Był to czas, kiedy nasz kraj przygotowywał się do obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego Pierwsze tematy dotyczył historii Ziemi Małopolskiej, lecz szybko organizatorzy doszli do przekonania, iż temat należy poszerzyć o historię i historię sztuki Krakowa. I tak od 1966 r. Leszek Ludwikowski, ówczesny dyrektor d/s naukowych Muzeum Historycznego zainicjował konkurs historyczny w cyklu początkowo czteroletnim, obecnie trzyletnim obejmujący Kraków prehistoryczny i średniowieczny, Kraków renesansowy i barokowy oraz Kraków XVIII XXwieczny. Konkurs ten był adresowany do młodzieży szkół średnich, czyli liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych z Krakowa i województwa krakowskiego. Konkurs przez cały czas był objęty (do 1997 r.) patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. W 1999 r. włączyliśmy do konkursu młodzież z nowo powstałych gimnazjów (pierwszy finał tej edycji miał miejsce w 2000 r.), a tym samym zmieniliśmy formułę konkursu. Cykl trzyletni pozostawiliśmy gimnazjom, a szkołom ponadgimnazjalnym zaproponowaliśmy tematy monograficzne. Od 1997 r. patronat nad tym najstarszym w Krakowie konkursem objęła Rada Miasta Krakowa (ponowiony w 2002 r.). Patronat Rady Miasta podniósł znacznie prestiż tego przedsięwzięcia. Nie jest to już prowincjonalny konkurs, lecz zdarzenie o dużym znaczeniu, które propaguje nasze miasto, dawną królewską stolicę Polski. Również w 1997 r. wystąpiliśmy do Rady Miasta Krakowa o objęcie konkursem młodzieży polonijnej z Europy i USA. Do tej pory odbyło się już pięć edycji polonijnych konkursu: w 2000, 2002, 2004, 2007 i w 2010 roku. Dotychczas gościliśmy w Krakowie młodzież z Białorusi, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Litwy, Łotwy, Słowacji, Ukrainy, Niemiec, Rosji, USA i Węgier. Konkurs Historyczny ma na celu przede wszystkim szeroko pojętą promocję naszego miasta, naszego kraju, poznanie przez młodzież innych krajów naszej historii. Organizatorzy konkursu, tzn. Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, mają głębokie przeświadczenie o konieczności kontynuacji tego projektu, ponieważ po pierwsze poziom wiedzy uczestników jest niesłychanie wysoki (niejeden dorosły Krakowianin nie posiada wiedzy jaką prezentuje młodzież i ta krakowska, i nawet ta polonijna), po drugie do konkursu nieobowiązkowo przystępuje rocznie około 300 dzieci i młodzieży (ma to niesłychanie duże znaczenie w czasach, gdy przeważająca część młodzieży niczym się nie interesuje), po trzecie temat konkursu jest jednym z elementów edukacji regionalnej wzmacniającym poczucie tożsamości narodowej, tak ważnej w czasie, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. TEMAT Kraków Ambrożego Grabowskiego konkursem w Krakowie i o Krakowie; istnieje od 1961 roku. Jest to konkurs wiedzy o Krakowie, jego historii i historii sztuki od pradziejów do czasów współczesnych. Adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: licea, technika i zasadnicze szkoły zawodowe z Krakowa i województwa małopolskiego. TERMINARZ KONKURSU regulaminu na stronie internetowej Centrum Młodzieży: nym czwartki, godz , finału przechodzi 8 drużyn, (bez drużyn ze szkół z powiatu ziemskiego krakowskiego), na uroczystej Sesji Rady Miasta. Warsztaty dla najlepszych drużyn z województwa mają na celu wyrównanie szans młodzieży spoza Krakowa. Trwać będą trzy dni, podczas których młodzież będzie poznawać zabytki Krakowa związane z tematem konkursu. Należy wspomnieć, iż jednym z zadań w finale konkursu jest rozpoznawanie z przeźroczy zabytków, detali architektonicznych itp. do Orleanu w 2012 r., pozostałe drużyny otrzymają cenne nagrody rzeczowe. większą liczbę punktów w eliminacjach, zorganizowany zostanie finał finałów, rozegrany po finale konkursu. Celem tego finału finałów będzie wyłonienie trzech najlepszych uczestników, którzy w roku szkolnym 2012/13 wezmą udział w finale konkursu wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie dla każdego finalisty nagrodą jest indeks studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynator Konkursu: Anna Beiersdorf Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie ul. Krupnicza 38 Pracownia Imprez przy Centrum Młodzieży tel w. 215, 13

14 Regulamin szczegółowy XVI Konkursu Wiedzy o UJ Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje XVI edycję Konkursu Wiedzy o UJ. 1 ORGANIZATOR 1. Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwaną dalej Organizatorem. 2. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego czuwa Rada Naukowa Konkursu. 3. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Kapituła Honorowa Konkursu. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych zdających maturę w 2012 r. 2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która w terminie od 20 września 2011 roku do 20 grudnia 2011 roku (decyduje data dokonania rejestracji) zgłosi swój udział w Konkursie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych Organizatora przekazując za jego pośrednictwem swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i serię paszportu), numer telefonu oraz adres Listy osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora w terminie do 28 grudnia 2011 roku. Każdy uczestnik zostanie zaproszony na eliminacje osobnym listem. Wszelkie uwagi dotyczące listy obecności należy zgłaszać w terminie do 4 stycznia 2012 roku. Po tym terminie na listę obecności nie będą nanoszone żadne zmiany. 4. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej w celu komunikowania się z Organizatorem. Organizator zastrzega, iż czytana będzie tylko korespondencja elektroniczna, która w temacie zawierać będzie: XVI Konkurs. 5. Wszyscy uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883, w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu. Laureaci Konkursu wyrażają ponadto zgodę na przekazanie swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz danych teleadresowych do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w Uniwersytecie Jagiellońskim Nagrodami w Konkursie są indeksy na studia w roku akademickim 2012/2013, w liczbie ustalonej uchwałą Senatu UJ. 2. Laureatami konkursu zostają uczestnicy finału, którzy w teście finałowym udzielą nie mniej niż 10% poprawnych odpowiedzi i zajmą na ostatecznej liście rankingowej pozycję uprawniającą do otrzymania indeksu na studia. Liczba miejsc nagradzanych indeksami wyznaczona jest liczbą przeznaczonych do rozdysponowania indeksów. 3. Listę indeksów przeznaczonych dla laureatów Konkursu Organizator opublikuje na stronie internetowej niezwłocznie po jej przekazaniu przez Uniwersytet Jagielloński. 4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone publicznie, a wyniki postępowania zawierające listę laureatów wraz z ich danymi osobowymi oraz wskazaniem studiów, na które otrzymali prawo wstępu (wydział, kierunek, specjalność, typ oraz tryb odbywania studiów), zostaną przekazane do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w Uniwersytecie Jagiellońskim. Warunkiem rozpoczęcia studiów i otrzymania indeksu jest dopełnienie wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym m.in. dokonanie rejestracji w systemie ERK UJ w terminie wyznaczonym kandydatom z danym rodzajem matury. 5. Osoby, które w teście finałowym udzielą mniej niż 10% poprawnych odpowiedzi nie otrzymują indeksów, mimo iż spełnią pozostałe wymagania. 6. Osoba, która nie zdecyduje się studiować na kierunku, na który wygrała indeks, zobowiązana jest niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie odpowiedni Wydział UJ oraz Organizatora. Indeks ten zostanie zaproponowany kolejnej osobie, zajmującej najwyższe spośrów nienagradzanych indeksem miejsc na ostatecznej liście rankingowej finalistów Konkursu. W przypadku braku takich osób, indeks zostaje zwrócony Uniwersytetowi Jagiellońskiemu jako niewykorzystana nagroda. 4 PRZEBIEG KONKURSU 1. Integralną częścią regulaminu jest lista lektur obowiązujących uczestników Konkursu, ogłaszana przez Organizatora, poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: Na podstawie ww. lektur opracowywane są testy i pytania konkursowe. 2. Konkurs składa się z dwóch etapów: 14 stycznia 2012 roku (sobota)* 60-ciominutowy test pisemny (100 pytań). 29 marca 2012 roku (czwartek)* 60-ciominutowy pisemny test szczegółowy (100 pytań) oraz dogrywka ustna dla osób, które uzyskały w finale taką samą liczbę punktów; 30 marca 2012 roku (piątek)* uroczyste wręczenie indeksów. * UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkiej zmiany terminów eliminacji i finału ze względów organizacyjnych. 14

15 Regulamin szczegółowy XVI Konkursu Wiedzy o UJ 3. Wyniki testów i odpowiedzi ustnych oceniane będą przez Komisje złożone z: wołanych przez Dyrektora Instytutu Historii, 4. Do udziału w finale zakwalifikowani zostają uczestnicy eliminacji okręgowych z najwyższymi wynikami punktowymi w liczbie odpowiadającej liczbie indeksów na studia, przyznanych do rozdysponowania w finale, z zastrzeżeniem 6 niniejszego Regulaminu. W przypadku, kiedy na którymkolwiek premiowanym udziałem w finale miejscu znajdzie się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów, do rozgrywki finałowej zakwalifikowana zostaje odpowiednio większa liczba uczestników 5. Uczestnicy Konkursu zarówno na etapie eliminacji okręgowych jak i rozgrywki finałowej rozwiązują anonimowy pisemny test. Swoje dane osobowe dołączają do rozwiązanego testu w kopercie zaklejonej w obecności członka komisji nadzorującej przebieg eliminacji bądź finału. Po upływie regulaminowego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu uczestnicy pozostają na miejscu i oddają testy na żądanie członka komisji, który zarówno kopertę, jak i test oznacza tym samym symbolem. 6. Komisje okręgowe mają prawo natychmiast zdyskwalifikować uczestnika w przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi. 7. Uczestnicy testów wpuszczani są na salę za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem według sporządzonych przez Organizatora list obecności. 8. Test uczestnicy wypełniają piórem lub długopisem. 9. Za każdą prawidłową i pełną odpowiedź przysługuje 1 punkt. Za odpowiedź nieprawidłową lub niejasną bądź niepełną 0 punktów. Zawsze co najmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa. Wszelkie poprawki, jeśli nie zostały zgłoszone i zatwierdzone przez członka komisji poprzez złożenie podpisu podczas trwania testu, traktowane są jako odpowiedzi błędne. 10. Punkty z eliminacji i finału nie sumują się. 11. W przypadku, gdy w rozgrywce finałowej dwie lub więcej osób osiągnie tę samą liczbę punktów, zostanie pomiędzy nimi przeprowadzona ustna dogrywka, służąca ustaleniu ich pozycji na ostatecznej liście rankingowej Dogrywka to pojedynek osób, które otrzymały taką samą liczbę punktów z testu finałowego. 2. Zasady dogrywki: a) Uczestnicy kolejno losują pytania. b) Jeżeli dogrywka przeprowadzana jest między dwoma osobami, trwa ona dopóty, aż w ramach tej samej kolejki jedna osoba udzieli, a druga nie udzieli prawidłowej odpowiedzi na wylosowane przez siebie pytanie. Uczestnik, który udzielił prawidłowej odpowiedzi zajmuje wyższą od konkurenta pozycję na ostatecznej liście rankingowej. c) Jeżeli dogrywka przeprowadzana jest między trzema lub więcej osobami, na wylosowane pytania odpowiadają kolejno wszyscy uczestnicy dogrywki. Jeżeli w ramach jednej kolejki pytań prawidłowej odpowiedzi udzieli tylko jedna osoba, odchodzi ona z dogrywki, zdobywając najwyższe miejsce w grupie uczestników dogrywki, a dalszy pojedynek toczy się między pozostałymi jej uczestnikami. Jeżeli w ramach jednej kolejki pytań prawidłowej odpowiedzi udzieli więcej niż jedna osoba, dalsze etapy dogrywki o kolejne miejsca na liście rankingowej rozgrywają się odrębnie pomiędzy tymi osobami i odrębnie pomiędzy uczestnikami, którzy nie udzielili poprawnej odpowiedzi. d) W przypadku, gdy w ramach kolejki pytań nikt z uczestników nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, uczestnicy losują kolejne pytania. e) Dogrywka ustna jest upubliczniona, co daje możliwość natychmiastowego zgłaszania zastrzeżeń do rozstrzygnięć Komisji. 3. Po zamknięciu dogrywki następuje wybór indeksów przez laureatów Konkursu. Kolejność wyboru indeksów ustala się wg zasady: pierwszeństwo wyboru ma uczestnik z największą liczbą punktów na liście rankingowej, następnie wyboru dokonują osoby z kolejnymi wynikami punktowymi w porządku malejącym. Ostatni indeks przypada laureatowi zajmującemu ostatnie nagradzane indeksem miejsce na liście rankingowej. 4. Po wybraniu indeksu nie ma możliwości jego zwrotu do puli indeksów ani zamiany na inny. 5. W przypadku rezygnacji przez laureata z prawa do wyboru indeksu lub z indeksu, który został przyznany, nagroda może zostać przekazana kolejnej osobie zajmującej najwyższe spośród nienagradzanych indeksem miejsc na ostatecznej liście rankingowej finalistów Konkursu. 6. Wyniki testów z eliminacji i finału będą udostępnione do wglądu dla zainteresowanych osób w siedzibie biura Organizatora przy ul. Karmelickiej 34 w Krakowie przez dwa tygodnie od chwili ogłoszenia wyników testu. 6 W XVI edycji Konkursu Wiedzy o UJ w roku 2011/2012 w finale Konkursu bierze udział trzech zwycięzców Konkursu Historycznego Czy znasz Kraków. Konkurs Czy znasz Kraków organizowany jest przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana. Informacje dotyczące Konkursu Historycznego Czy znasz Kraków można uzyskać pod adresem: Promocję do finału Konkursu Wiedzy o UJ w roku szkolnym 2011/12 otrzymają najlepsi indywidualni finaliści Konkursu Czy znasz Kraków w roku szkolnym 2010/11. Warunkiem przyjęcia do finału Konkursu Wiedzy o UJ jest zdanie przez zwycięzcę matury w roku szkolnym 2011/12 oraz spełnienie warunków regulaminu Konkursu Wiedzy o UJ. 15

16 Program Stypendialny Konkursu W roku akademickim 2006/2007 Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz pierwszy uruchomiła program stypendialny, przeznaczony dla laureatów Konkursu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas egzaminu maturalnego oraz pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Jest to jeden z nielicznych w Polsce programów stypendialnych skierowanych do studentów I roku. Rok później, dzięki kolejnej dotacji Województwa Małopolskiego oraz hojności prywatnego sponsora (Centrum Witek) Program Stypendialny zrealizowany był po raz drugi. kształceniu osobom utalentowanym lecz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Fundatorzy W roku akademickim 2011/12 Program Stypendialny realizowany jest dzięki hojności Centrum Witek oraz Banku Pekao SA. Z wielką radością pragniemy poinformować, że na przestrzeni ostatnich lat Program Stypendialny stał się integralną częścią Konkursu Wiedzy o UJ. W roku akademickim 2011/12 realizowana jest już VI edycja, a w ramach programu wsparcie otrzymało już ponad sto osób studentów I roku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podstawowe cele programu poczynających naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim, lejnych edycjach Konkursu oraz zmotywowanie ich do intensywnej nauki, Komisja Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje niezależna Komisja Stypendialna powołana na wniosek fundatorów programu. Więcej informacji na stronie: 16

17 Uniwersytet Jagielloński 17

18 Mecenas XVI Konkursu 18

19 Sponsor 19

20 Sponsor 20

21 Sponsor 21

22 Sponsor Prawo ironii losu nr 120 Im ładniejsze auto, tym gorzej wygląda po stłuczce 22

23 Sponsor BW Corporate Services Group ul. Lindleya Warszawa tel.: (+48) fax: (+48) Grupa firm BW adresuje swoje usługi w głównej mierze do podmiotów gospodarczych należących do międzynarodowych koncernów, spółek oraz osób prywatnych. Outsourcingiem księgowym, kadrowo-płacowym oraz z innych obszarów finansowych obejmuje polskie firmy z kapitałem zagranicznym działające w wielu branżach. m.in. real estate, farmaceutycznej, chemicznej, transportowej i logistycznej, engineering designing. Współpracuje z jedną z największych sieci niezależnych księgowych i biegłych rewidentów AGN International. Dzięki temu wiedza zespołu ma podłoże międzynarodowe, a stosowane standardy pracy wynikają ze standardów globalnych. BW jest aktywnym członkiem Belgijskiej Izby Handlowej oraz Szwedzkiej Izby Handlowej. Posiada oddziały w Gdyni, Toruniu i Wrocławiu. Grupa firm BW świadczy: biegłego rewidenta, prawnego, 23

24 Partner edukacyjny 24

25 Fundatorzy nagród 25

26 Fundatorzy nagród TAiWPN UNIVERSITAS Kraków ul. Sławkowska 17 tel fax Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS zostało założone w 1989 roku przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Universitas jest jednym z najważniejszych i najwyżej cenionych wydawnictw naukowych w Polsce. Specjalizuje się w publikowaniu książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii literatury, historii sztuki, nauki o języku. Do naszych czołowych serii wydawniczych należą Horyzonty Nowoczesności, Język Polski dla Cudzoziemców, Modernizm w Polsce, Ars Vetus et Nova. W ostatnich latach dużą część oferty Universitas zajmują tłumaczenia książek popularnonaukowych, przede wszystkim poświęconych sztuce. Nakładem TAiWPN Universitas ukazały się m.in. bestsellerowe Jak czytać malarstwo Patricka de Ryncka, Jak czytać malarstwo współczesne Jona Thompsona, czy Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów Davida Hockneya. Inne wybrane serie wydawnicze UNIVERSITAS: 2001 w dziedzinie za inicjatywę wydawniczą. To jedna z najważniejszych polskich serii wydawniczych poświęconych najnowszym tendencjom metodologicznym w badaniach nad kulturą oraz prezentacji studiów nad tymi nurtami w literaturoznawstwie, teorii, filozofii i historii kultury, których specyfikę określają horyzonty nowoczesności. obszerniejsza dostępna na rynku wydawniczym seria do nauki języka polskiego dla cudzoziemców pod redakcją prof. Władysława Miodunki. DZIENNIKARSTWO prezentuje książki adresowane przede wszystkim do adeptów sztuki dziennikarskiej, zarówno tych profesjonalnych, jak i tych którzy chcą w przyszłości pracować w tym zawodzie. Wydawnictwo WAM Kraków ul. M. Kopernika 26 tel fax Wydawnictwo WAM założone w 1872 roku jest największym i najstarszym z istniejących obecnie wydawnictw katolickich w Polsce. W ciągu 139-letniej działalności wydało ponad 7 tysięcy tytułów. Jako jedne - à Kempis (1889). Z najnowszych tytułów największym coraz bogatszą ofertę książek dla dzieci i młodzieży. Do największych bestsellerów należą m.in.: auto- skich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń (2004), kulinarne siostry Anastazji. Wydawnictwo WAM jest największym wydawcą podręczników do nauczania religii w Polsce. W strukturach Wydawnictwa WAM działa także Studio INIGO, zajmujące się publikacjami audiowizualymi. W ofercie znajdują się: materiały katechetyczne, edu- a także piosenki i pieśni religijne, filmy i multimedia. Wydawnictwo posiada własną drukarnię oraz sieć księgarń (Kraków największa katolicka księgarnia w Polsce, Warszawa, Opole, Bielsko-Biała, Nowy Sącz). WAM jest także wydawcą najstarszego w kraju miesięcz- czasopismem wydawanym przez Wydawnictwo WAM Najnowszym przedsięwzięciem Wydawnictwa WAM jest działający od września 2009 r. portal informacyjnospołecznościowy DEON.pl. To portal, który pod hasłem z wiarą i religią. 26

27 Fundatorzy nagród Pearson Central Europe działa w 14 krajach Europy Centralnej i jest częścią międzynarodowej grupy medialnej, co pozwala nam czerpać z ogromnych zasobów, wchodzących w jej skład wydawnictw i instytucji. Wynikiem współpracy w ramach grupy są np. nasze bestsellerowe kursy biznesowe: Intelligent Business opracowany razem z The Economist oraz Market Leader opracowany wspólnie z The Financial Times. Dzięki współpracy z wydawnictwem Penguin możemy zaproponować osobom uczącym się języka angielskiego i lubiącym czytać ponad 300 znakomitych tytułów Penguin Readers uproszczonych lektur dostępnych z płytami wspomagającymi zrozumienie czytanego tekstu i prezentującymi prawidłową wymowę. - Dziś oferujemy nie tylko książki i znakomite słowniki, lecz także kompleksowe i nowatorskie rozwiązania edukacyjne, dopasowane do indywidualnych potrzeb uczących się

28 Fundacja dla UJ Kraków; ul. Karmelicka 34; tel./fax: ; Centrala: Kraków; ul. Gołębia 24; tel ; Dział Nauczania: Kraków, ul. Gołębia 24, p. 5; tel.: , ; Ośrodek Informacji i Promocji UJ: Kraków, ul. Piłsudskiego 8/1; tel.: ; ISBN Opracowanie graficzne: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (na podstawie projektu graficznego Justyny Nowak-Jagiełłowicz,

XIX Konkurs Konkursie Organizatora 3 NAGRODY Konkursie Organizator

XIX Konkurs Konkursie Organizatora 3 NAGRODY Konkursie Organizator REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY XIX KONKURSU WIEDZY O UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje XIX Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. 1 ORGANIZATOR 1. Konkurs Wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY XXI EDYCJI KONKURSU WIEDZY O UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY XXI EDYCJI KONKURSU WIEDZY O UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM Załącznik do zarządzenia nr 106 Rektora UJ z 1 grudnia 2016 r. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY XXI EDYCJI KONKURSU WIEDZY O UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM 1 ORGANIZATOR 1. Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim,

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów gimnazjów szkół gdańskich oraz województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŚWIAT UKRYTY W LITERATURZE. ŚWIAT UKRYTY W JĘZYKU. ŚWIAT UKRYTY W TEKSTACH KULTURY

REGULAMIN KONKURSU ŚWIAT UKRYTY W LITERATURZE. ŚWIAT UKRYTY W JĘZYKU. ŚWIAT UKRYTY W TEKSTACH KULTURY REGULAMIN KONKURSU ŚWIAT UKRYTY W LITERATURZE. ŚWIAT UKRYTY W JĘZYKU. ŚWIAT UKRYTY W TEKSTACH KULTURY 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŚWIAT UKRYTY W LITERATURZE. ŚWIAT UKRYTY W JĘZYKU. ŚWIAT UKRYTY W TEKSTACH KULTURY

REGULAMIN KONKURSU ŚWIAT UKRYTY W LITERATURZE. ŚWIAT UKRYTY W JĘZYKU. ŚWIAT UKRYTY W TEKSTACH KULTURY REGULAMIN KONKURSU ŚWIAT UKRYTY W LITERATURZE. ŚWIAT UKRYTY W JĘZYKU. ŚWIAT UKRYTY W TEKSTACH KULTURY 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Edycja obywatelska 2017 Ul. Długi Targ 28/29 80-830 Gdańsk tel. 58 526 49 87 email: info@fundacjagdanska.pl Olimpiada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Wiedzy o Gospodarce organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej

Regulamin Olimpiady Wiedzy o Gospodarce organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej Regulamin Olimpiady Wiedzy o Gospodarce organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej Informacje ogólne 1 1. Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt Moda na chemię współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Gra o Indeks Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Regulamin Konkursu Gra o Indeks Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Regulamin Konkursu Gra o Indeks Dolnośląskiej Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Dolnośląską Szkołę Wyższą, ul. Wagonowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 12 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 12 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie regulaminu ponadgimnazjalnego konkursu filologicznego GRA O STUDIA Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018

Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018 Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018 I. Informacje ogólne: Organizator: Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku Odbiorcy: Uczniowie drugich klas szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1191/11 z dnia 6 października 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 1191/11 z dnia 6 października 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 1191/11 z dnia 6 października 2011 r. Regulamin konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w Małopolsce Tropami dotacji na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Ułatwia młodym ludziom ze wsi i małych miast dostęp do wyższych studiów PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Powstał w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Kobiety na start" dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

Regulamin konkursu Kobiety na start dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Regulamin konkursu "Kobiety na start" dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i spółczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Edycja obywatelska 2010 80-835 Gdańsk ul. Szeroka 121/122, tel. (58) 326 22 80, fax (58) 326 22 81 e-mail: olimpiada@olimpiada.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Konkursu wiedzy społeczno-prawnej

Konkursu wiedzy społeczno-prawnej ul. Piłsudskiego 5 98-200 Sieradz tel. 43 823 25 10 e-mail: sieradz@swspiz.edu.pl REGULAMIN Konkursu wiedzy społeczno-prawnej 1. Podstawa prawna i cel 1. Konkurs wiedzy społeczno-prawnej, zwany dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Ułatwia młodym ludziom ze wsi i małych miast dostęp do wyższych studiów Autor i Partner Partnerzy Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Współpraca Organizacje wspierające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Gwiezdny Krąg

REGULAMIN. XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Gwiezdny Krąg REGULAMIN XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawą przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin XII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

Regulamin XII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej Regulamin XII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 1 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk Stosowanych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z siedzibą w Siedlcach 2. Współorganizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji: 31.10.2014 80-840 Gdańsk ul. Świętojańska

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ II. CELE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ II. CELE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ REGULAMIN I Konkurs Wiedzy Technicznej (z elementami technicznego języka angielskiego) pod patronatem Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Paweł Małecki Członkowie: Irena Czekała Monika Wachowiec Siedziba: Wielkopolski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Regulamin konkursu KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Edycja VII 2016 Kaszubi i ich dzieje w badaniach prof. Gerarda Labudy ORGANIZATORZY KONKURSU 1 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie.

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH organizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i funkcjonujący przy Eurocentrum - Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Ostrów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA MŁODZIEśOWA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SŁUPSKU

POLITECHNIKA MŁODZIEśOWA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SŁUPSKU POLITECHNIKA MŁODZIEśOWA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SŁUPSKU Honorowy Patronat: Rektor Politechniki Koszalińskiej Pomorski Kurator Oświaty Prezydent Miasta Słupska Scania Production Słupsk S.A. 1.

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Cel konkursu

1 Informacje ogólne. 2 Cel konkursu Załącznik do Uchwały nr 1190/11 z dnia 6 października 2011 r. Regulamin konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w Małopolsce Tropami dotacji na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018

Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018 Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018 I. Informacje ogólne: Organizator: Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku. Odbiorcy: Uczniowie drugich klas szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 data modyfikacji marzec 2016 r. Ul. Długi Targ 28/29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 I. Założenia ogólne 1. Na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie 1 PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja uczniów do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o kulturach i językach wykładanych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Mistrz języka i kultury

Regulamin Konkursu wiedzy o kulturach i językach wykładanych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Mistrz języka i kultury Regulamin Konkursu wiedzy o kulturach i językach wykładanych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Mistrz języka i kultury Art.1. Cel, Uczestnicy i Organizator Konkursu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Regulamin projektu ŁĄCZNICY 3 WIEKU 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: a. Biuro Projektu lokal przy ulicy Karmelickiej 34, 31-131 Kraków. b. Projekt Projekt pt. ŁĄCZNICY 3

Bardziej szczegółowo

XI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus XI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe

XI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus XI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe XI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus XI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ GIMTECH

POWIATOWY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ GIMTECH POWIATOWY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ GIMTECH REGULAMIN Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej dla uczniów gimnazjów powiatu mieleckiego - GIMTECH I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU: 1. Art. 31 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW VI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW VI REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW VI (projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej) I. Postanowienia ogólne 1.Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspomagania Wsi. Stypendia Pomostowe. DYPLOM z MARZEŃ

Fundacja Wspomagania Wsi. Stypendia Pomostowe. DYPLOM z MARZEŃ Fundator Administrator Programu Fundacja Wspomagania Wsi Stypendia Pomostowe DYPLOM z MARZEŃ - oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i spółczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów gimnazjów szkół gdańskich w roku szkolnym 2009/2010 wersja obowiązująca od dnia 2.02.2010 r. 80-835

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ USER

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ USER REGULAMIN Wojewódzkiego konkursu wiedzy informatycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie lubelskim w roku szkolnym 2015/2016 Sponsorami nagród w konkursie są: Firma informatyczna Solet Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADOMSKIEGO KONKURSU TWÓRCZEGO MYŚLENIA LOGUS DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN RADOMSKIEGO KONKURSU TWÓRCZEGO MYŚLENIA LOGUS DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 REGULAMIN RADOMSKIEGO KONKURSU TWÓRCZEGO MYŚLENIA LOGUS DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Copyright 2017 KKN 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE Konkurs Twórczego Myślenia

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O REGIONIE MOJA WIELKOPOLSKA REGULAMIN IX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O REGIONIE MOJA WIELKOPOLSKA

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O REGIONIE MOJA WIELKOPOLSKA REGULAMIN IX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O REGIONIE MOJA WIELKOPOLSKA REGULAMIN IX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O REGIONIE ORGANIZATOR Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława

Bardziej szczegółowo

V REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY WARTOŚCIOM GŁOSZONYM PRZEZ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II. pn. BĄDŹ WIELKIM. Dąbrowa Tarnowska 2012 r.

V REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY WARTOŚCIOM GŁOSZONYM PRZEZ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II. pn. BĄDŹ WIELKIM. Dąbrowa Tarnowska 2012 r. V REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY WARTOŚCIOM GŁOSZONYM PRZEZ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II pn. BĄDŹ WIELKIM Dąbrowa Tarnowska 2012 r. To, co głosi Papież, staje się sprawą nie tylko ludzi jednego wyznania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złoty pomysł

Regulamin konkursu Złoty pomysł Regulamin konkursu Złoty pomysł I. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w Konkursie ( Regulamin ). 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA Rozdział I : Wstęp 1 Przesłanie. 1. Konkurs, poza promocją podmiotów realizujących inwestycje mieszkaniowe wspomaga kreowanie

Bardziej szczegółowo

SIERADZ, DN. 14 MAJA 2011 r.

SIERADZ, DN. 14 MAJA 2011 r. SIERADZ, DN. 14 MAJA 2011 r. IV WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY PRYZMAT 2011 pod hasłem Tajemnice ludzkiego ciała Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI ze szkół podstawowych do udziału w wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iga Huk, Członkowie: Danuta Bącler SIEDZIBA(Adres Organizatora): Dolnośląski Oddział Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 data publikacji do 16 marca 2017 r. Ul. Długi Targ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O REGIONIE MOJA WIELKOPOLSKA REGULAMIN VIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O REGIONIE MOJA WIELKOPOLSKA

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O REGIONIE MOJA WIELKOPOLSKA REGULAMIN VIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O REGIONIE MOJA WIELKOPOLSKA REGULAMIN VIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O REGIONIE ORGANIZATOR Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku 75.0203.25.2017 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i udziału w projekcie Kompetentni uczniowie. 1. Definicje

REGULAMIN rekrutacji i udziału w projekcie Kompetentni uczniowie. 1. Definicje REGULAMIN rekrutacji i udziału w projekcie Kompetentni uczniowie 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Projekt projekt pt. Kompetentni uczniowie, o numerze POWR.03.01.00-00-C064/16,

Bardziej szczegółowo

Regulamin IX Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

Regulamin IX Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej Regulamin IX Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 1 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Ekonomii i Zarządzania Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. 2. Patronat Honorowy -

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych,

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, Fundatorzy Administrator Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KOMPETENCJI IT- OTWARTE SZKOLENIA IT DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Bardziej szczegółowo

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Regulamin konkursu KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Edycja IX 2018 Kaszubów droga do Niepodległej ORGANIZATORZY KONKURSU 1 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele nagród:

Postanowienia ogólne. Cele nagród: Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym,, Nagroda Trzeciego Sektora przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Postanowienia ogólne 1. Nagroda przyznawana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa

Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa 1. Organizator Turnieju EIE 1. Organizatorem Turnieju Informatycznego EIE: Edukacja-Informatyka-E-zabawa, zwanego dalej Turniejem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY. UP - oznacza to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

REGULAMIN STAŻY. UP - oznacza to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; REGULAMIN STAŻY dla projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie

Bardziej szczegółowo

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Terminy DRZWI OTWARTYCH : im. Charles de Gaulle a 25 kwietnia 2017 GODZ. 17.00 ul. Tarnowska 27 6 maja 2017- GODZ. 10.00 61-323 Poznań tel./fax: 61879-80-90

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 63/2013. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 28 listopada 2013 roku. w sprawie organizacji działalności wydawniczej

Uchwała Nr 63/2013. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 28 listopada 2013 roku. w sprawie organizacji działalności wydawniczej Uchwała Nr 63/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie organizacji działalności wydawniczej Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu TURBOLANDESKUNDE WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu TURBOLANDESKUNDE WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu TURBOLANDESKUNDE WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych I EDYCJA 2015 TURBO LANDESKUNDE DEUTSCHLAND I. ORGANIZATOR KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna.

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002

Bardziej szczegółowo

Piątego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego KonkursMat2015

Piątego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego KonkursMat2015 Łomża, 14.XI.2014 r. H a r m o n o g r a m Piątego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego 2015 KonkursMat2015 Konkurs podzielony jest na trzy etapy. Etap I start: 9-II-2015 (poniedziałek) zakończenie: 7-III-2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS

Regulamin Konkursu SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Regulamin Konkursu SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych Edycja 2013 1 1. Organizatorem niniejszego konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO JUNIOR ENGLISH COMBAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN VII REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO JUNIOR ENGLISH COMBAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN VII REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO JUNIOR ENGLISH COMBAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW Organizatorem Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego Junior English Combat dla uczniów gimnazjów jest

Bardziej szczegółowo

NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY

NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DYREKTORZY SZKÓŁ IMIENIA KS.PROF. JÓZEFA TISCHNERA Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w X Ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i spółczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 wersja obowiązująca od dnia 23.10.2010 r. 80-835 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Szczegółowy program organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Szczegółowy program organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego Polak- to brzmi dumnie - II edycja Cele konkursu: Cel główny: Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oraz Harmonogram I Ogólnopolskiego Konkursu Profilaktycznego Get to zero

Regulamin oraz Harmonogram I Ogólnopolskiego Konkursu Profilaktycznego Get to zero 1 Regulamin oraz Harmonogram I Ogólnopolskiego Konkursu Profilaktycznego Koordynator Zespołu ds. Rejestracji Komitetu Organizacyjnego 2 Organizatorzy 1. 1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Profilaktycznego,

Bardziej szczegółowo

A wolność szła przez Kielce

A wolność szła przez Kielce A wolność szła przez Kielce KIELCE - MIASTO LEGIONÓW Konkurs wiedzy w 100 rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc 1914 2014 PATRONAT: Prezydent KIELC Wojciech Lubawski Instytut Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku w Poznaniu. 1 Warunki ogólne

Regulamin Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku w Poznaniu. 1 Warunki ogólne Regulamin Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku w Poznaniu 1 Warunki ogólne 1. Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku (zwany dalej UATW) działa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w ramach Wydziału

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna, cele i zakres Olimpiady

1. Podstawa prawna, cele i zakres Olimpiady Na podstawie 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13 poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do klasy pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do klasy pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 ZASADY REKRUTACJI do klasy pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Załącznik Nr 1 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Temat: Kraków-czas i przestrzeń. Rozwój przestrzenny i urbanistyczny miasta

Temat: Kraków-czas i przestrzeń. Rozwój przestrzenny i urbanistyczny miasta R E G U L A M I N KONKURSU HISTORYCZNEGO " Czy znasz Kraków " pod patronatem RADY MIASTA KRAKOWA dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Temat: Kraków-czas i przestrzeń.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ DLA UCZNIÓW DOLNOŚLĄSKICH GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ DLA UCZNIÓW DOLNOŚLĄSKICH GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ DLA UCZNIÓW DOLNOŚLĄSKICH GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1 Organizatorem Olimpiady jest Dyrektor Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu. 2 Olimpiada objęta jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Szczecin, dnia 29 lutego 2012 r. ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/14 z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/14 z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/14 z dnia 22.08.2014 r. Regulamin rekrutacji na II edycję niestacjonarnych studiów podyplomowych Biostatystyka zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii

Bardziej szczegółowo

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu.

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin stypendiów przyznawanych na kierunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji. I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW II

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW II REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW II (konkurs organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego)

Bardziej szczegółowo