Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej."

Transkrypt

1 Kraków, dn r. Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej. W odpowiedzi na zapytania uczestników ogłoszonego przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia majątkowe oraz OC Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania oraz sprostowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jednocześnie informując o tym wszystkie zainteresowane strony. Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia r. uczestnicy ogłoszonego przetargu zwracają się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następujących kwestiach: Odpowiedzi do pytań pierwszego Uczestnika wraz z treścią pytań: Pytanie do pkt. 3 Określenie przedmiotu zamówienia Pytanie: Czy wyrażają Państwo zgodę na rozdzielenie Zadania I na dwa oddzielne Zadania jak poniżej: - Ubezpieczenie majątku - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na rozdzielenie Zadania I na dwa oddzielne Zadania. Wprowadza się Zmianę do Ogłoszenia: Zmiana do Ogłoszenia: 1. W spisie treści (strona 2): - Zadanie I usuwa się pkt.: 6.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej - Zadanie II zmienia się pkt na Zadanie III zmienia się pkt na dodaje się Zadanie IV Spis treści: 1. Informacje o zamawiającym 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Określenie przedmiotu zamówienia 4. Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami

2 5. Opis prowadzonej działalności 6. Opis przedmiotu zamówienia A. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu Zadanie I 6.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 6.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 6.3. ubezpieczenie maszyn od awarii, 6.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej Zadanie II 6.5. ubezpieczenia pojazdów Zadanie III 6.6. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz.U.Nr 112, poz.654), B. Założenia ogólne C. Klauzule obligatoryjne D. Klauzule fakultatywne 7. Dopuszczalność składania ofert częściowych 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 9. Termin wykonania zamówienia 10. Opis warunków udziału w postępowaniu 11. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 12. Inne dokumenty 13. Termin związania ofertą 14. Opis sposobu przygotowania ofert 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 16. Opis sposobu obliczania ceny 17. Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert 18. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 19. Środki ochrony prawnej 20. Informacje uzupełniające Spis treści: 1. Informacje o zamawiającym

3 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Określenie przedmiotu zamówienia 4. Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami 5. Opis prowadzonej działalności 6. Opis przedmiotu zamówienia E. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu Zadanie I 6.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 6.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 6.3. ubezpieczenie maszyn od awarii, Zadanie II 6.4. ubezpieczenia pojazdów Zadanie III 6.5. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz.U.Nr 112, poz.654), Zadanie IV 6.6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej F. Założenia ogólne G. Klauzule obligatoryjne H. Klauzule fakultatywne 7. Dopuszczalność składania ofert częściowych 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 9. Termin wykonania zamówienia 10. Opis warunków udziału w postępowaniu 11. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 12. Inne dokumenty 13. Termin związania ofertą 14. Opis sposobu przygotowania ofert 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 16. Opis sposobu obliczania ceny 17. Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert 18. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 19. Środki ochrony prawnej 20. Informacje uzupełniające

4 2. W spisie załączników (strona 2/3): - dodaje się załącznik nr 10 i 11 Załączniki: Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 Prawo zamówień publicznych Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej Formularz oferty Zadanie I Formularz oferty Zadanie II Formularz oferty Zadanie III Wzór umowy ubezpieczeń majątkowych (Zadanie I) Wzór umowy ubezpieczeń komunikacyjnych (Zadanie II) Wzór umowy ubezpieczenia OC (Zadanie III) Opis Konstrukcji Budynków Szpitala, Załączniki: Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 Prawo zamówień publicznych Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej Formularz oferty Zadanie I Formularz oferty Zadanie II Formularz oferty Zadanie III Wzór umowy ubezpieczeń majątkowych (Zadanie I) Wzór umowy ubezpieczeń komunikacyjnych (Zadanie II) Wzór umowy ubezpieczenia OC (Zadanie III) Opis Konstrukcji Budynków Szpitala, Formularz oferty Zadanie IV Wzór umowy ubezpieczenia OC (Zadanie IV) 3. W pkt. 3 (strona 3/4) Określenie przedmiotu zamówienia w przedmiocie zamówienia rozdziela się zadanie I na dwa oddzielne zadania: Zadanie I Ubezpieczenie majątku, Zadanie IV Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz dodaje się wymagany sposób płatności dla zadania IV. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie I:

5 Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdrój Zadanie II: Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW) - pojazdów Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdrój Zadanie III: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. Nr 112, poz. 654), Kody CPV : usługi ubezpieczeniowe Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., a dla pojazdów okres roczny - w zależności od daty stanowiącej początek okresu ubezpieczenia. Wymagany sposób płatności: Zadanie I: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do Zadanie II: jednorazowo Zadanie III: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do Określona wartość majątku do ubezpieczenia może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze względu na zakupienie dodatkowego sprzętu. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie będące przedmiotem w/w postępowaniu jest zobowiązany w przypadku zamówień uzupełniających do stosowania stawek nie wyższych niż w zamówieniu podstawowym Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdrój Zadanie II: Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW) - pojazdów Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdrój Zadanie III:

6 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. Nr 112, poz. 654), Zadanie IV: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdrój Kody CPV : usługi ubezpieczeniowe Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., a dla pojazdów okres roczny - w zależności od daty stanowiącej początek okresu ubezpieczenia. Wymagany sposób płatności: Zadanie I: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do Zadanie II: jednorazowo Zadanie III: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do Zadanie IV: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do W pkt. 6 (strona 10) opis przedmiotu zamówienia: - Zadanie I usuwa się pkt.: 6.6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej - Zadanie II zmienia się pkt na Zadanie III zmienia się pkt na dodaje się Zadanie IV Zadanie I 6.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

7 6.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 6.3. ubezpieczenie maszyn od awarii, 6.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej Zadanie ubezpieczenia pojazdów Zadanie ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz.U.Nr 112, poz.654), Zadanie I 6.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 6.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 6.3. ubezpieczenie maszyn od awarii, Zadanie II 6.4. ubezpieczenia pojazdów Zadanie III 6.5. ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz.U.Nr 112, poz.654), Zadanie IV 6.6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej 5. Z Zadania I (strona 23) usuwa się cały pkt Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 6. W Zadaniu II (strona 28) zmienia się pkt na 6.4.

8 6.5.Ubezpieczenie pojazdów OC, AC, NNW 6.4. Ubezpieczenie pojazdów OC, AC, NNW 7. W Zadaniu III (strona 30) zmienia się pkt. 6.6 na Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. Nr 112, poz. 654), 6.5 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. Nr 112, poz. 654), 8. Zostaje dodane Zadanie IV (strona 30; pomiędzy Zadaniem III a B. Założenia ogólne) w treści: Zadanie IV 6.6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U., Nr 210, poz. 2135, z późn. zm) Zakres ubezpieczenia obowiązkowego: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 roku (Dz.U. z 2008 r., Nr 3, poz. 10) Suma gwarancyjna: równowartość w złotych kwoty EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia

9 6.6.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem - wymagany trigger wypadku ubezpieczeniowego: act committed lub trigger claims made. Oferta wykonawcy powinna opierać się na jednym z dwóch przedstawionych poniżej triggerów wypadku ubezpieczeniowego, tj. trigger act committed lub trigger claims made. Oferta nie może uwzględniać obu przedstawionych poniżej triggerów wypadku ubezpieczeniowego. Wypadkiem / zdarzeniem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego powodujące szkodę na osobie lub mieniu. Trigger act committed zapis preferowany (100 pkt) Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wynikłe ze zdarzeń polegających na działaniu lub zaniechaniu Zamawiającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód wynikłych ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby osoby poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie ustawowo przewidzianym, tj. przed upływem terminu przedawnienia roszczeń osób poszkodowanych. Trigger claims made zapis mniej preferowany (0 pkt.) Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe skutkujące zgłoszeniem w okresie ubezpieczenia roszczeń odszkodowawczych przez poszkodowanych, z zastrzeżeniem, iż szkody te wynikły ze zdarzeń polegających na działaniu lub zaniechaniu Zamawiającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, mających miejsce po dacie zawarcia ubezpieczenia (data początkowa). W powyższym przypadku wymagane jest ustalenie przedłużonego okresu składania roszczeń odszkodowawczych (okres dodatkowy) następującego po zakończeniu zawartej z wykonawcą umowy ubezpieczenia, kiedy to wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową roszczenia ze zdarzeń ubezpieczeniowych (polegających na działaniu lub zaniechaniu Zamawiającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność), mających miejsce po dacie początkowej a przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Okres dodatkowy nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od końca zawartej z wykonawcą umowy ubezpieczenia. Zakres wspólny dla triggerów act committed oraz claims made: W szczególności zakres ubezpieczenia winien obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z prowadzoną

10 działalnością (z uwzględnieniem działalności apteki szpitalnej, która działa wyłącznie na potrzeby szpitala i nie prowadzi zewnętrznej sprzedaży leków gotowych lub robionych na zamówienie oraz jednostki ratownictwa medycznego) i posiadanym mieniem (w szczególności: ruchomości, nieruchomości, dróg wewnętrznych i parkingów). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osób poszkodowanych) i rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które osoby poszkodowane osiągnęłyby, gdyby im szkód nie wyrządzono. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wynikłe ze zdarzeń polegających na działaniu lub zaniechaniu Zamawiającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować odpowiedzialność cywilną z tytułu czynu niedozwolonego lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe związane z działalnością polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe związane z działalnością polegającą na prowadzeniu kuchni i sprzedaży posiłków. Ochrona powinna obejmować szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne. Zakres wspólny dla triggerów act committed oraz claims made: Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody: będące następstwem przeniesienia chorób zakaźnych (w szczególności WZW i HIV, zakażeniu gronkowcem), będące następstwem zatrucia drogą pokarmową (w szczególności czerwonką i salmonellą), będące następstwem pobrania, przechowywania lub przetoczenia krwi bądź preparatów krwiopochodnych,

11 będące następstwem pobrania, przechowywania lub przeszczepienia komórek lub tkanek ludzkich, będące następstwem wady dostarczonych towarów, środków i materiałów medycznych, wyrządzone osobom, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, wyrządzone osobom bliskim osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w mieniu powierzonym (dopuszcza się zastosowanie limitu nie niższego niż zł na jedno i wszystkie zdarzenie), wyrządzone przez osoby, za które - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym osoby zatrudnione na każdej podstawie prawnej oraz osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, w szczególności lekarze-wolontariusze, osoby odbywające studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów pod nadzorem osób upoważnionych do wykonywania zawodu, wyrządzone pacjentom w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w innych placówkach służby zdrowia, gdy ze względu na awarię sprzętu w placówce Zamawiającego lub inną przyczynę zaistnieje taka konieczność, poniesione przez pracowników Zamawiającego niezależnie od formy zatrudnienia, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wolontariuszom, osobom odbywającym studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów; w tym odpowiedzialność za szkody rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia), z włączeniem odpowiedzialności za pojazdy znajdujące się na parkingach dla pracowników (OC pracodawcy), (dopuszcza się zastosowanie limitu nie niższego niż zł na jedno i wszystkie zdarzenie, w tym podlimit w pojazdach pracowniczych zł), powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej, szkód polegających na wadliwym wykonaniu robót i usług/świadczeń, powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościa, z których korzystano na postawie użyczenia, najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy), dopuszcza się zastosowanie limitu nie niższego niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia, powstałe w pojazdach przechowywanych, kontrolowanych, chronionych przez Ubezpieczonego (OC parkingu), dopuszcza się zastosowanie limitu nie niższego niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

12 powstałe chorób związku z prowadzeniem apteki wewnętrznej (OC apteki), dopuszcza się zastosowanie limitu odpowiedzialności nie niższego niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia, powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu produktów, powstałe w związku z przyjmowaniem zamówień na świadczenia zdrowotne, Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń objętych ubezpieczeniem nie może być węższy niż wykaz chorób zakaźnych i zakażeń, który stanowi załącznik do ustawy z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U nr 234, poz z póź. zm.). Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego i osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej z Ubezpieczycielem umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń - zgodnie z poniższą treścią: strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia dobrowolnego o szkody - powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe). Zakres terytorialny: terytorium RP Franszyza/udział własny: Udział własny w szkodzie rzeczowej 10% nie mniej niż pln Franszyza integralna nie więcej niż 500 zł Suma gwarancyjna: co najmniej zł na wszystkie zdarzenia zł na jedno zdarzenie Podlimity ogólnej sumy gwarancyjnej: OC pracodawcy: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, w tym OC z tytułu prowadzenia parkingów dla pracowników : zł na jedno i wszystkie zdarzenie, OC nadwyżkowa: do wysokości sumy gwarancyjnej OC za mienie przechowywane: zł na jedno i wszystkie zdarzenia OC najemcy: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, OC parkingu: zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

13 OC apteki: zł na jedno i wszystkie zdarzenia pozostałe ryzyka do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej Wypłata odszkodowania w granicach sumy gwarancyjnej, z uwzględnieniem dopuszczonych limitów. 9. Zostaje zmieniony opis kryteriów oraz sposobu oceny oferty dla Zadania I w pkt. 17 (strona 41). Zadanie I Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (poniżej podano znaczenie procentowe danego kryterium): - cena łączna ubezpieczenia... 85%, - zaakceptowane klauzule fakultatywne... 10%, - zaakceptowanie zapisu preferowanego (Triggera act committed) w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 5%. Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej: za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badana) x 100 pkt] x 85%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 85% za zaakceptowane klauzule fakultatywne od 0 pkt do 100 pkt x 10%, według zasady: - włączenie fakultatywnych klauzul nr 1, 2: za każdą z klauzul po 10 pkt max. 20 pkt. - włączenie fakultatywnej klauzuli nr 3 20 pkt - max 20 pkt. - włączenie fakultatywnej klauzuli nr 4,5 za każdą z klauzul po 30 pkt - max 60 pkt. ilość punktów = suma punktów indywidualnych za zaakceptowane klauzule x 10% za zaakceptowane zapisu preferowanego(triggera act committed) w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt x 5%, według zasady: - włączenie zapisu preferowanego (Trigera act committed) 100 pkt - włączenie zapisu mniej preferowanego (Triggera claims made) - 0 pkt ilość punktów = suma punktów za zaakceptowanie zapisu preferowanego x 5% Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru.

14 Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty + ilość punktów za zaakceptowane klauzule +ilość punktów za zakceptowanie zapisu preferowanego Zadanie I Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (poniżej podano znaczenie procentowe danego kryterium): - cena łączna ubezpieczenia... 90%, - zaakceptowane klauzule fakultatywne... 10%,. Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej: za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badana) x 100 pkt] x 90%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 90% za zaakceptowane klauzule fakultatywne od 0 pkt do 100 pkt x 10%, według zasady: - włączenie fakultatywnych klauzul nr 1, 2: za każdą z klauzul po 10 pkt max. 20 pkt. - włączenie fakultatywnej klauzuli nr 3 20 pkt - max 20 pkt. - włączenie fakultatywnej klauzuli nr 4,5 za każdą z klauzul po 30 pkt - max 60 pkt. ilość punktów = suma punktów indywidualnych za zaakceptowane klauzule x 10% Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru. Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty + ilość punktów za zaakceptowane klauzule Dodaje się kryteria oceny oraz sposób oceny oferty dla Zadania IV (Pkt. 17, strona 41) w treści: Zadanie IV Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (poniżej podano znaczenie procentowe danego kryterium): - cena łączna ubezpieczenia... 95%, - zaakceptowanie zapisu preferowanego (Triggera act committed) w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 5%. Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej:

15 za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badana) x 100 pkt] x 95%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 95% za zaakceptowane zapisu preferowanego(triggera act committed) w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt x 5%, według zasady: - włączenie zapisu preferowanego (Trigera act committed) 100 pkt - włączenie zapisu mniej preferowanego (Triggera claims made) - 0 pkt ilość punktów = suma punktów za zaakceptowanie zapisu preferowanego x 5% Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru. Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty + ilość punktów za zakceptowanie zapisu preferowanego 11. Dodaje się załącznik nr 11 do wzorów umów w pkt. 18 (strona 43). Wzory umów - załączniki nr 6, 7 i 8 Wzory umów - załączniki nr 6,7,8, Zmienia się treść załącznika nr 1. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na Ubezpieczeniu majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój lub Ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC, AC, NNW) pojazdów Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój - reprezentując wykonawcę (nazwa)... jako upoważniony na piśmie/wpisany w rejestrze jego przedstawiciel, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że: posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

16 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na Ubezpieczeniu majątku Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój lub Ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC, AC, NNW) pojazdów Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój lub Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój - reprezentując wykonawcę (nazwa)... jako upoważniony na piśmie/wpisany w rejestrze jego przedstawiciel, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że: posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zmienia się treść załącznika nr 2. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na Ubezpieczeniu majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój lub Ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC, AC, NNW) pojazdów Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój reprezentując wykonawcę (nazwa)... oświadczam, że wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na Ubezpieczeniu majątku Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój lub Ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC, AC, NNW) pojazdów Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój lub na Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój reprezentując wykonawcę (nazwa)... oświadczam, że wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. Zmienia się treść załącznika nr 3.

17 ... (pieczęć adresowa wykonawcy) Załącznik nr 3 (formularz oferty) OFERTA Zadanie I Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój reprezentując wykonawcę (nazwa)....., oświadczam, że: 1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:.. zł (słownie złotych:.. Ubezpieczenie Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie maszyn od awarii Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej Ubezpieczenie obowi ązkowe odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Razem Stawka (w procentach) Składka (w złotych) 1 2 2) oświadczamy, iż akceptujemy dodatkowe klauzule (fakultatywne) nr.., 3) oświadczamy, iż akceptujemy/nie akceptujemy preferowany zapis w ubezpieczeniu OC: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić), 4) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, 5) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, 6) w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego, 7) oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni), tj. do dnia r. 8) w sprawie podpisania umów należy skontaktować się z:...tel.... reprezentant wykonawcy. 8) ofertę składamy na. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach...., dnia r.... (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

18 ... (pieczęć adresowa wykonawcy) Załącznik nr 3 (formularz oferty) OFERTA Zadanie I Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój reprezentując wykonawcę (nazwa)....., oświadczam, że: 2) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:.. zł (słownie złotych:.. Ubezpieczenie Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie maszyn od aw arii Razem Stawka (w procentach) Składka (w złotych) 1 2 9) oświadczamy, iż akceptujemy dodatkowe klauzule (fakultatywne) nr.., 10) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, 11) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, 12) w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego, 13) oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni), tj. do dnia r. 14) w sprawie podpisania umów należy skontaktować się z:...tel.... reprezentant wykonawcy. 8) ofertę składamy na. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach...., dnia r.... (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy Zmienia się treść załącznika nr 6: W 1 w pkt. 1 usuwa się ppkt. 1) i 2) 1 Przedmiot umowy

19 1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem Ubezpieczającego w zakresie: 1) odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego jako świadczeniodawcy w rozumieniu Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz z późniejszymi zmianami) - obowiązkowe; 2) odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego (dobrowolne), w tym z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej; 3) ubezpieczenia mienia Ubezpieczającego od wszelkich ryzyk; 4) ubezpieczenia sprzętu Ubezpieczającego elektronicznego od wszystkich ryzyk; 5) ubezpieczenia maszyn od awarii, 1 Przedmiot umowy 1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem Ubezpieczającego w zakresie: 1) ubezpieczenia mienia Ubezpieczającego od wszelkich ryzyk; 2) ubezpieczenia sprzętu Ubezpieczającego elektronicznego od wszystkich ryzyk; 3) ubezpieczenia maszyn od awarii, Dodaje się załącznik nr 10. Dodaje się załącznik nr 11. Pytania do pkt Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem - wymagany trigger wypadku ubezpieczeniowego :act committed lub trigger claims made. Pytanie: Czy wyrażają Państwo zgodę na zniesienie możliwości złożenia oferty według mniej korzystnego triggera claims made. Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Pytanie: Z uwagi, iż Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez pracowników itp. Zamawiającego za szkody wyrządzone pacjentom w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w innych placówkach służby zdrowia wnioskujemy o wykreślenie zapisu: wyrządzone pacjentom w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w innych placówkach służby zdrowia, gdy ze

20 względu na awarię sprzętu w placówce Zamawiającego lub inną przyczynę zaistnieje taka konieczność Wykonawca wyjaśnia, iż w przypadku szkody stwierdzenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego opierać się będzie na ustaleniu jego ustawowej odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę i będzie polegało na określeniu czy to Zamawiający czy też inna placówka zdrowia odpowiada za wyrządzoną szkodę stąd intencja Wykonawcy objęcie ochroną jedynie odpowiedzialności Zamawiającego a nie ponoszenia jej za Inny podmiot w sytuacji gdy Zamawiający za szkodę nie odpowiada. Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Wyjaśnia się, że intencją zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową jedynie tych sytuacji gdzie istniała by odpowiedzialność zamawiającego (w innych placówkach służby zdrowia np. z uwagi na awarię sprzętu lub inną przyczynę) a nie chodzi tu o objęcie odpowiedzialności innego podmiotu (np. placówki służby zdrowia) jeśli to ten podmiot jest odpowiedzialny za powstanie szkody. Pytanie: W odniesieniu do szkód w pojazdach mechanicznych prosimy o wyłączenie ryzyka utraty pojazdu lub mienia w pojeździe chyba, że Zamawiający prowadzi parking strzeżony spełniający wymogi wskazania w treści poniższej klauzuli: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych przez ubezpieczonego. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem. 2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy mechaniczne przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowym dozorowanym, 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych w pojazdach powierzonych, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych usług wykonywanych przez ubezpieczonego, 2) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyłkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 3) polegających na zaginięciu, podmianie, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 4. W razie kradzieży pojazdu mechanicznego, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. Odpowiedź: Dopuszcza się złożenie oferty zgodnie z treścią poniższej klauzuli: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych przez ubezpieczonego.

21 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem. 2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy mechaniczne przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej i całodobowym dozorowanym, 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych w pojazdach powierzonych, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych usług wykonywanych przez ubezpieczonego, 2) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyłkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 3) polegających na zaginięciu, podmianie, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 4. W razie kradzieży pojazdu mechanicznego, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. Wyjaśniamy, iż wprowadzenie powyższej klauzuli traci na znaczeniu, ponieważ Uzdrowisko nie prowadzi parkingów strzeżonych. Parking strzeżony, dzienny i całodobowy dla kuracjuszy na terenie Uzdrowiska obsługiwany jest przez firmę zewnętrzną. Pozostałe miejsca na terenie Uzdrowiska, gdzie pozostawiane są pojazdy to place postojowe. Uzdrowisko nie odpowiada za utratę pojazdu lub mienia z pojazdu w pojazdach pozostawionych na placach postojowych. Pytanie: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiego rodzaju produkty są wprowadzane do obrotu przez Szpital. Odpowiedź: Wyjaśnia się, że są to głównie posiłki wydawane pacjentom lub innym podmiotom korzystającym z usług gastronomicznych świadczonych przez Uzdrowisko. Możliwe są również sytuacje wprowadzenia do obrotu środków medycznych ( m. in. leków) i opatrunkowych. Pytanie: Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę wysokości udziału własnego. Z: Udział własny nie wyższy niż 5 % ( dotyczy szkód rzeczowych) Na udział własny w szkodzie rzeczowej 10% nie mniej niż pln Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. Zmiana została uwzględniona w nowym Zadaniu IV w tekście jednolitym SIWZ. Pytanie: Wnioskujemy o zmianę modyfikację treści Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną w części dotyczącej zapisu lub umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie z uwagi na fakt, iż obecnie wykonywanie czynności podmiotu

22 przyjmującego zamówienie nie podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu więc nie może zostać objęte ubezpieczeniem nadwyżki w ramach ubezpieczenia dobrowolnego. Odpowiedź: Zapis został zmodyfikowany w nowym Zadaniu IV w tekście jednolitym SIWZ. Pytanie: Klauzule dodatkowe: Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ klauzuli zbiegu roszczeń, klauzuli rozliczenia składki, przoczenia faktu powodującego wzrost ryzyka wystąpienia szkody. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. Klauzule zostały wykreślone w tekście jednolitym SIWZ. Pytanie: Ponadto, prosimy o poniższe informację: - Obrót wykonywany za rok 2011 oraz obrót planowany na rok Wartość kontraktu z NFZ na rok 2011 oraz planowane na 2012 Odpowiedź: - obroty za zł - obroty za zł - kontrakt z NFZ zł ( 2011 ) - kontrakt z NFZ zł ( 2012 ) Pytania do pkt. 6.5 Ubezpieczenie pojazdów OC, AC, NNW Ubezpieczenie Auto Casco (AC) Pytanie: W odniesieniu do zapisu: Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym, wyposażeniem dodatkowym oraz wyposażeniem specjalistycznym podlegające stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracja w RP, suma ubezpieczenia pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą. Prosimy o podanie wykazu wyposażenia standardowego pojazdu/pojazdów tzn. wyposażenia zamontowane w pojazdach na stałe, którego demontaż wymaga użycia narzędzi lub przyrządów mechanicznych oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego/specjalistycznego. Odpowiedź: Wykaz wyposażenia: Dacia Logan o nr rej. WJ szyby elektryczne oraz centralny zamek Ciągniki rolnicze brak wyposażenia Ubezpieczenia Assistance Pytanie: W odniesieniu do zapisu: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenie assistance w takim stopniu, w jakim nie spowoduje to zwyżki składki ( minimum zakres jaki jest dodawany bezskładkowo do polis ubezpieczenia AC lub OC Wykonawcy). Czy wyrażają Państwo zgodę na uzupełnienie treści zapisu: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenie assistance w takim stopniu, w jakim nie spowoduje to zwyżki składki z wyłączeniem ciągników rolniczych (minimum zakres jaki jest dodawany bezskładkowo do polis ubezpieczenia AC lub OC Wykonawcy)

23 Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. Zmiana została uwzględniona w tekście jednolitym SIWZ. Pytanie: Czy r. wyrażają Państwo zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Zmienia się termin składania ofert na dzień r. Wprowadza się sprostowanie do załącznika nr 5 Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój reprezentując wykonawcę (nazwa)....., oświadczam, że: Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój reprezentując wykonawcę (nazwa)....., oświadczam, że: Wprowadza się sprostowanie do załącznika nr 8 Z 4 pkt. 2 usuwa się zapis, lub przyczyną zmiany będzie aktualizacja wartości mienia podlegającego ubezpieczeniu na podstawie niniejszej umowy. Z 6 usuwa się pkt Płatność 1. Łączna składka za okresy ubezpieczenia (o których mowa w 2) wyniesie... zł (słownie złotych:...). 2. Ostateczna wysokość składki może ulec zmianie w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana wysokości składki w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Ubezpieczyciela jest możliwa, w szczególności zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego, lub potrzeba zmiany wyniknie ze zmiany przepisów prawa, lub przyczyną zmiany będzie aktualizacja wartości mienia podlegającego ubezpieczeniu na podstawie niniejszej umowy. 3. Składka za ubezpieczenia będzie płatna przez Ubezpieczającego w 4 ratach:

24 1 rata do rata do rata do rata do Dopuszczenie zamówień uzupełniających Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 6 Dopuszczenie zmian w umowie Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczone są: 1. wszelkie zmiany w zawartej umowie ubezpieczenia na wniosek i korzyść zamawiającego, 2. potrzeba zmiany wyniknie ze zmiany przepisów prawa, 3. zostanie zaktualizowana wartość majątku Zamawiającego - ostateczna wysokość składki może ulec zmianie ze względu na aktualizację wartości majątku, w szczególność w przypadku aktualizacji wartości pojazdów. Zmianie nie ulegną zastosowane w ofercie stawki ubezpieczeniowe. 4 Płatność 1. Łączna składka za okresy ubezpieczenia (o których mowa w 2) wyniesie... zł (słownie złotych:...). 2. Ostateczna wysokość składki może ulec zmianie w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana wysokości składki w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Ubezpieczyciela jest możliwa, w szczególności zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego, lub potrzeba zmiany wyniknie ze zmiany przepisów prawa. 3. Składka za ubezpieczenia będzie płatna przez Ubezpieczającego w 4 ratach: 1 rata do rata do rata do rata do

25 Dopuszczenie zamówień uzupełniających Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 6 Dopuszczenie zmian w umowie Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczone są: 1. wszelkie zmiany w zawartej umowie ubezpieczenia na wniosek i korzyść zamawiającego, 2. potrzeba zmiany wyniknie ze zmiany przepisów prawa Goczałkowice Zdrój r. W imieniu Zamawiającego: Tomasz Niesyto

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Poznań, 02 października 2017 r. ZGO/ZP/07/2017 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Piotrków Trybunalski, dnia 14.02.2011 r. Dotyczy zamówienia ZP-371/1/2011 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publicznego na Ubezpieczenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Nr 292/24/10/2012/NO/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Nr 292/24/10/2012/NO/Kraków Strona 1 z 6 Wrocław, 22.11.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NA OKRES 2014/2015

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NA OKRES 2014/2015 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NA OKRES 2014/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ... ( pieczęć/nazwa i adres wykonawcy)... dn.. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15.01.2014 r.

Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFERTY

SIWZ FORMULARZ OFERTY Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera /IMP/KP/RK/2015/12/94 Łódź, dnia 29 grudnia 2015r. REKOMENDACJA Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8 91-348 Łódź Dotycząca: Obowiązkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ...

FORMULARZ OFERTOWY ... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /email...... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 05-400 Otwock

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 05-400 Otwock ... (pieczęć/nazwa i adres wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ Spr. nr 4/2015... dn... Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 05-400 Otwock Przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.2013 Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz Oferty Pieczęć Wykonawcy e-mail: OFERTA Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Informacja o pytaniach do treści siwz wraz z wyjaśnieniami

Informacja o pytaniach do treści siwz wraz z wyjaśnieniami OR-12.3410-106/06 Kraków, 6 września 2006 r. Dotyczy: zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017) ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tamal.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tamal.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tamal.com.pl Warszawa: Usługa ubezpieczenia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie pojazdów MZK sp.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Województwo:... NIP:...... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27.... zł (słownie:... zł)

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27.... zł (słownie:... zł) Załącznik nr 1 OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27 Wykonanie instalacji zraszania mgłą wodną przesypów węgla nad zasobnikami kotłów nr 5,6 i 7 w Elektrociepłowni Gdyńskiej Dla: Szanowni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 192233-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy:

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy: Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU SIWZ NR 80/EZP/17 NR I DATA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU UE: 2017/S 179-366636 19.09.2017 PAKIET I 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:...

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITALA POWIATOWEGO IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ SIWZ Nr 132/14/N/Bochnia PAKIET

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

I OZNACZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA*: Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ... ...

I OZNACZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA*: Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ... ... ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY. (Data i miejscowość) Tekst jednolity FORMULARZ OFERTY po zmianie w postępowaniu pod nazwą: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Jana Pawła oraz Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW) - pojazdów Krakowskiego Szpitala

Jana Pawła oraz Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW) - pojazdów Krakowskiego Szpitala Page 1 of 5 Kraków: Ubezpieczenie majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła oraz Ubezpieczenie komunikacyjne (OC,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 201/2017/N/Płock

SIWZ NR 201/2017/N/Płock Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU SIWZ NR 201/2017/N/Płock 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty

Bardziej szczegółowo

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną.

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną. Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 20.02.2012r. Wysokie Mazowieckie dn.20.02.2012r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający określił w SIWZ warunki i treści klauzul obowiązkowych i fakultatywnych:

Zamawiający określił w SIWZ warunki i treści klauzul obowiązkowych i fakultatywnych: Brodnica 9 stycznia 2014 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy sprawy 11/ADM/2013 Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik Nr 1/str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2 Dobrowolne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo