AUDYT ENERGETYCZNY. Audyt energetyczny budynku warsztatu terapii zajęciowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY. Audyt energetyczny budynku warsztatu terapii zajęciowej"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 2 listopada 2008 r. oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego Tytuł opracowania: Audyt energetyczny budynku warsztatu terapii zajęciowej Właściciel budynku: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SZCZECINIE ul. Rostocka Szczecin Adres budynku : ul. Orzechowa Szczecin Wykonał : mgr inż. Edward Kopala Data wykonania audytu: październik 20 r.

2 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa 2. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku. Dane identyfikacyjne budynku :. Rodzaj budynku warsztat terapii 2. Rok ukończenia budowy 3. Właściciel lub zarządca (nazwa lub imię i nazwisko, adres) POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SZCZECINIE ul. kod Rostocka Szczecin 4. Adres budynku ul. kod powiat : 987 Orzechowa Szczecin Szczecin Tel/Fax województwo: zachodniopomorskie.2 Dane firmy wykonującej audyt :. Nazwa Audytor Energetyczny Edward Kopala Nr REGON Adres Szczecin ul. Akacjowa Dane audytora koordynującego wykonanie audytu :. Imię i nazwisko mgr inż. Edward Kopala Nr PESEL Adres Szczecin ul. Akacjowa 6, tel Posiadane kwalifikacje 5. Podpis kurs auditingu termomodernizacyjnego Nr KAPE/2007/23 świadectwo Nr Kovex/2007/884 studia podyplomowe w zakresie charakterystyki energetycznej i auditingu energetycznego Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 92, Wpis do rejestru Ministerstwa Infrastruktury nr Dane współautorów wykonanego audytu : LP. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowywaniu audytu energetycznego Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia)..5 Miejscowość : Szczecin Data wykonania audytu : 20 październik 05.6 Spis treści :. Strony tytułowe str. 2. Karta audytu energetycznego str Dokumenty i dane źródłowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budynku str Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku str Ocena stanu technicznego budynku str Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych str Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego str. 8. Wybór wariantu optymalnego str Opis wariantu optymalnego str.

3 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa 3 2. Karta audytu energetycznego budynku ) Dane ogólne Konstrukcja / technologia budynku Liczba kondygnacji tradycyjna 3. Kubatura części ogrzewanej [ m 3 ] 4. Powierzchnia netto budynku ogrzewana [ m 2 ] 5. Powierzchnia użytkowa [ m 2 ] 6. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń ogrzewanych [ m 2 ] Liczba lokali mieszkalnych Liczba osób użytkujących budynki Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Rodzaj systemu ogrzewania budynku 0 8 elektryczne podgrzewacze przepływowe, kocioł gazowy dwufunkcyjny kocioł gazowy z instalacją wodną- grzejniki płytowe. Współczynnik kształtu A / V [ /m ] 0,97 2. Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane U [W/m2 K] Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji. Ściany zewnętrzne 0,624 0, Strop poddasza 0,620 0, Posadzka w kotłowni Okna i drzwi stare 0,686 0,329 5,00 0, Właz na poddasze 4,500,800 Okna po wymianie,400, Drzwi po wymianie,800, Sprawności składowe systemu ogrzewania uśrednione. Sprawność wytwarzania 0,9 0,9 2. Sprawność przesyłania 0,98 0, Sprawność akumulacji,00,00 Sprawność regulacji i wykorzystania 0,93 0,93 5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu tygodnia,00,00 6. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie

4 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Charakterystyka systemu wentylacji. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna 2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza przez nieszczelności okien do pionów wentylacyjnych przez nieszczelności okien do pionów wentylacyjnych 3. Strumień powietrza wentylacyjnego [ m 3 /h ] Liczba wymian [ /h ],5,3 2.5 Charakterystyka energetyczna budynku. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [ kw ] 4,6,0 2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [ kw ],6,6 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez 3. [ GJ/rok ] uwzględnienia sprawności sytemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 37,2 02,3 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku z 4. [ GJ/rok ] uwzględnieniem sprawności sytemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 65,5 7,2 5. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. [ GJ/rok ] 0, 0, Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu 6. standardowego i na przygotowanie c.w.u. ( służące do weryfikacji [ GJ/rok ] przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła ) 0 - Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 7. (bez uwzględnienia sprawności sytemu grzewczego i przerw w [kwh/(m 2 rok)] ogrzewaniu) 47,30 3,06 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 8. (z uwzględnieniem sprawności sytemu grzewczego i przerw w [kwh/(m 2 rok)] ogrzewaniu) 503,38 356, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu). Cena za GJ na ogrzewanie 2) [ zł ] 53,6 53,6 2. Opłata za MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 3) [ zł ] 034,90 034,90 3. Opłata za podgrzanie m 3 wody użytkowej 2) [ zł ] 38,40 38,40 4. Opłata za MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesi. 3) [ zł ] 0,00 0,00 5. Opłata za ogrzanie m 2 powierzchni użytkowej miesięcznie [ zł ] 8,37 5,96 6. Inne opłaty (np. abonament miesięczny) [ zł ] 0,09 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kalkulowany koszt inwestycji [ zł ] Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [ % ] 27,5% 2. Czas zwrotu nakładów [lata] 29,6 Roczna oszczędność kosztów energi [zł/rok] Roczne zmniejszenie zużycia 3. [GJ/rok] 48 energii Roczne zmniejszenie zużycia 4. [kwh/rok] 3 47 Koszt osiągnięcia efektu: koszt inwestycji/oszczędność energii ) - dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku 2) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii 3) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii [zł/gj]

5 3. Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Dokumenty i dane źródłowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu uwagi inwestora oraz wytyczne i 5 3. Dokumentacja projektowa : Projekt Techniczny. Branża: architektura i technologia. Obiekt warsztatowo-socjalny dla Warsztatu Pracy Chronionej,,Głębokie". Projektant mgr inż. arch. Tatiana Balcerzak. 3.2 Inne dokumenty : Faktury Vat PGNiG za zużycie gazu dla potrzeb budynku. Taryfa PGNiG nr 4/20 z cenami za gaz obowiązująca od 5 lipca 20r. 3.3 Osoby udzielające informacji : Romana Luksemburg 3.4 Data wizji lokalnej : Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora obniżenie kosztów ogrzewania budynku, wykorzystanie pomocy finansowej udzielanej w ramach programu operacyjnego infrastruktury środowiska.

6 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa 6 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4. Ogólne dane o budynku Identyfikator budynku Warsztat Terapii Zajęciowej Własność prywatna wspólnota mieszkaniowa komunalna spółdzielcza Przeznaczenie budynku Osiedle mieszkalny mieszkalno-usługowy inna - określić: warsztat terapii POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SZCZECINIE Adres Szczecin, ul. Orzechowa Nr Budynek wolnostojący bliźniak segment o zabudowie szeregowej blok mieszkalny - wielorodzinny Rok budowy 987 Rok zasiedlenia 988 Technologia budynku UW-2Ż - Cegła żerańska RWB BKS RBM-73 RWP-75 PBU-59 PBU-62 UW 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin" W-70 WK-70 SBM-75 ZSBO "Stolica" monolit tradycyjna ramowa szkieletowa inna - określić:. Powierzchnia zabudowana ) [m 2 ] 59,5. Liczba klatek schodowych 2. Kubatura budynku 2) [m 3 ] Liczba kondygnacji Kubatura ogrzewanej części budynku powiększona o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów, wind, otwartych wnęk, logii i galerii [m 3 ] Powierzchnia użytkowa ogrzewana ) [m 2 ] 5. Powierzchnia korytarzy ogrzewanych [m 2 ] Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu użytkowym 3) [m 2 ] Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy 3) [m 2 ] Powierzchnia usługowa pomieszczeń ogrzewanych (usługi, sklepy, itp..) [m 2 ] Powierzchnia użytkowa ogrzewanej części budynku ( ) [m 2 ] Wysokość kondygnacji w świetle [m] 3,00 9,4 4. Liczba użytkowników 8 0,0 5. Liczba pomieszczeń 0 6. Liczba pomieszczeń o powierzchni < 50 m² Liczba pomieszczeń o pow m² 0 8. Liczba pomieszczeń o pow. > 00 m² 0 9,4 9. Liczba pomieszczeń z WC w łazience 0. Budynek podpiwniczony NIE 20. Liczba pomieszczeń z WC osobno ) 2) 3) wg PN-70/B Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru. wg PN-69/B Kubatura budynków. Zasady obliczania. w uwagach należy podać przeznaczenie pomieszczeń.

7 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa 7 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.2 Opis techniczny podstawowych elementów budynku Dane ogólne: Budynek wzniesione w 988 roku z przeznaczeniem na warsztat terapii zajęciowej. Obiekt. niepodpiwniczony, parterowy z jedną kondygnacją nadziemną. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z 223 dachem kopertowym. Fundamenty: Budynek posadowiony na fundamentach betonowych wylewanych Ściany zewnętrzne: Ściany zewnętrzne murowane z gazobetonu (cegła kratówka) o gr. 25 cm. na zaprawie 3. cementowo-wapiennej, wełna mineralna 4 cm. oraz cegły pełnej 0 cm, pokrytych tynkiem cementowowapiennym Ściany wewnętrzne: Ściany wewnętrzne murowane z cegły dziurawki o gr. 2 cm na zaprawie cementowowapiennej. 0 Dach: Dach kopertowy, kryty płytami azbestowo-cementowymi w bardzo złym stanie technicznym, liczne ubytki i 5. pęknięcia powodują zalewanie stropu. Dach nieocieplony. Konstrukcja drewniana. Poddasze nieużytkowe. 209 Strop pod nieogrzewanym poddaszem: Strop żelbetowy, prefabrykowany WPS na belkach stalowych NP pokryty żużlem, szlichtą betonową, styropianem oraz gładzią cementową. Stolarka okienna i drzwiowa: Stolarka okienna wymieniona w 97 % na nową o profilach PCV z przeszkleniem dwuszybowym z wypełnienim argonem o średnim współczynniku przenikania ciepła dla okna U=,4 W/m2K, poza małymi okienkami nad drzwiami zewnętrznymi (4 sztuki) gdzie stolarka okienna jest stara 7. wyeksploatowana, nieszczelna, o średnim współczynniku przenikania ciepła U= 5, W/m2K. Stolarka drzwiowa wymieniona w około 78 % na nową o średnim współczynniku przenikania ciepła dla drzwi U=,8 W/m2K. 655 Pozostały jedne drzwi, drewniane, wyeksploatowane, nieszczelne o średnim współczynniku przenikania ciepła U=5, W/m2K. Drzwi te nie są użytkowane. Wentylacja: Naturalna grawitacyjna realizowana zgodnie z typowymi rozwiązaniami poprzez nieszczelności 8. okienne do pionów wentylacyjnych w przewodach kominowych murowanych z cegły ceramicznej pełnej. Jedynie w pomieszczeniu warsztatu wentylator wyciągowy dachowy, uruchamiany w trakcie wykonywania prac pylących 326 w warsztacie. Zasilanie ciepłem: Ogrzewanie realizowane poprzez kocioł gazowy Ciepła woda użytkowa: Przygotowywana przez kocioł gazowy dwufunkcyjny, oraz elektryczny przepływowy podgrzewacz wody Zestawienie danych dotyczących przegród budowlanych Lp. Opis 2 Położenie 3 Pow. do obl. kosztów Pow. do obl. strat ciepła m 2 m U k W/(m 2 K) 6 Pow. okna m 2 7 U okna W/(m 2 K) 8 Pow. drzwi m 2 9 U drzwi W/(m 2 K) 0. Ściany zewnętrzne - 78,6 29,4 0, Strop poddasza - 00,9 00,9 0, Posadzka w kotłowni - 5,2 5,2 0, Okna i drzwi stare - 0,6 5,0 2, 5,0 5. Właz na poddasze - 0,5 5,60 6. Okna po wymianie - 2,0,40 7. Drzwi po wymianie -

8 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Lp Charakterystyka energetyczna budynku Rodzaj danych Zamówiona moc cieplna (moc kotła dla c.w.u.) q cw zamów.,6 Taryfa opłat ( z VAT-em) : Opłata stała (za moc zamówioną + za przesył) Opłata zmienna (za ciepło + za przesył) 2 3 q moc Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) Zamówiona moc cieplna (moc kotła dla c.o.) Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.w.u. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania Oznaczenie Q H miesięcznie wg licznika Dane w stanie istniejącym 4,6 37,2 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E = Q H / A 47,3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania Opłata abonamentowa q q cw Q S miesięcznie 4,6,6 65,50 034,90 53,6 4 kw kw kw kw GJ kwh/m 2 a GJ zł/mw zł/gj 0,09 zł/(m-c) 4.4 Charakterystyka systemu ogrzewania Lp. Rodzaj danych 2 Dane w stanie istniejącym 3. Typ instalacji Instalacja c.o. wodna, dwururowa, zamknięta, pompowa z grzejnikami płytowymi. 2. Parametry pracy instalacji 70/55 o C 3. Przewody w instalacji 27 Instalacja c.o. miedziana Rodzaje grzejników Osłonięcie grzejników Zawory termostatyczne i podzielniki kosztów Płytowe stalowe. Nie występuje Zawory termostatyczne. Podzielników kosztów brak. 7. Sprawności składowe systemu grzewczego g = 0,9; d = 0,98; Liczba dni ogrzewania w tygodniu / liczba godzin na 8. 7 / 24 w dobę. t = s =,00; w d = e = 0,93; 9. Modernizacja instalacji po 984 r. Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy dwufunkcyjny oraz wymiana starej instalacji c.o. na nową w roku 200 r. 4.5 Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Lp. Rodzaj danych 2 Dane w stanie istniejącym 3. Rodzaj instalacji Kocioł gazowy dwufukcyjny zasila instalację c.w.u. bez cyrkulacji, jedynie jeden punkt odbioru w kotłowni, wykorzystywany sporadycznie. Natomiast na zapleczu socjalnym c.w.u. przygotowuje elektryczny podgrzewacz przepływowy Piony i ich izolacja Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) Zużycie ciepłej wody w m 3 /(m-c) określone na podstawie Instalacja c.w.u. niezaizolowana. Opomiarowanie - tylko zimna woda. 4,42 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku 4.6 Lp.. 2. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj danych Rodzaj instalacji Strumień powietrza wentylacyjnego w m 3 /h 2 Dane w stanie istniejącym 3 naturalna Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni w Kotłownia umiejscowiona w budynku z obniżonym poziomem posadzki, z wiszącym kotłem gazowym dwufunkcyjnym BERETTA Kompakt II z zamkniętą komorą spalania z automatyką sterowaną temperaturą

9 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa 9 5., Ocena aktualnego stanu technicznego budynku Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry. Ściany wykazują liczne mostki termiczne na połączeniach. Brak dostatecznej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. Nie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa (2,5% okien oraz 22 % drzwi) w złym stanie technicznym o niskiej izolacyjności termicznej i niezadowalającej szczelności. Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E 0 = 42,3 kwh/m 2 *a sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyż przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną. ( E = 47,3 kwh/m 2 *a ) System grzewczy Kocioł gazowy i instalacja wewnętrzna c.o. nowa w dobrym stanie technicznym (montaż i wymiana 200 rok). 5.3 System zaopatrzenia w c.w.u. Instalacja wewnętrzna c.w.u. nowa w dobrym stanie technicznym (montaż w 200 roku.) 5.4 Lp.. Ocena stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy Charakterystyka stanu istniejącego - Strop poddasza U = 2 Przegrody zewnętrzne Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające war-tości współczynnika przenikania ciepła U [W/m 2 K] - Ściany zewnętrzne U = 0,62 Należy docieplić przegrody zewnętrzne i zapewnić obecnie wymagany opór cieplny R w [m 2 K/W] - dla ścian Możliwości i sposób poprawy 0,62 - jak dla stropodachu R 4,5 3 R 4 - Posadzka w kotłowni U = 0,69 - jak dla podogi na gruncie R 2,2 2. Okna stare Okna piwnic Wentylacja o współczynniku U = 5,0 o współczynniku U = 5,60 naturalna Pożądana wymiana okien na bardziej szczelne o współczynniku U,8 i drzwi zewnętrznych U 2,6, lub zamurowanie zbędnych otworów. 3. Nie stwierdza się zbyt małego przewietrzania. W okresie zimowym występuje nadmierny napływ zimnego powietrza, co zwiększa zużycie ciepła na ogrzewanie. Możliwe obniżenie zużycia ciepła przez zamurowanie zbędnych otworów okiennych oraz drzwi zewnętrznych. 4. Instalacja ciepłej wody użytkowej C.w.u. przygotowywana przez kocioł gazowy dwufunkcyjny oraz elektryczne przepływowe podgrzewacze. Stan dobry. System grzewczy Możliwe oszczędności przez rezygnacje z elektrycznych przepływowych podgrzewaczy i montaż instalacji c.w.u. do punktów poboru wody i armatury wodooszczędnej. 5. Kocioł gazowy dwufunkcyjny z automatyką oraz instalacja c.o. z 200 roku. Stan dobry. Możliwe oszczędności: - po ociepleniu budynku możliwe 8 godzinne przerwy w ogrzewaniu w okresie doby.. Usprawnienia c.o. i c.w.u. nie będą dalej rozpatrywane jako usprawnienia termomodernizacyjne. Planowane przeniesienie zaplecza socjalnego do pomieszczenia bezpośrednio przy kotłowni z dostępem do instalacji c.w.u. zasilanej z kotła gazowego. Nastąpi wówczas likwidacja elektrycznego podgrzewacza

10 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa 0 6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego. Lp. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji 2 3. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz ze ścianami cokołowymi fundamentów styropianem z zewnątrz metodą BSO. 2. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez dach Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną. 3. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna i drzwi oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Montaż włazu w stropie na poddasze, zamurowanie zbędnego otworu drzwiowego oraz otworów okiennych ze starą stolarką (4 okienka nad drzwiami zewnętrznymi). 5. Zmniejszenie strat na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej Nie przewiduje się usprawnień termomodernizacyjnych. 6. Podwyższenie sprawności instalacji c.o. Nie przewiduje się usprawnień termomodernizacyjnych. Uwagi: Usprawnienia c.o. i c.w.u. ze względu na dobry stan instalacji nie będą dalej rozpatrywane jako

11 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło. Lp. Grupa usprawnień Rodzaje usprawnień 2 3 Ocieplenie : - Ściany zewnętrzne P0 I Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez przegrody budowlane Ocieplenie : - Strop poddasza P02 Ocieplenie : - Posadzka w kotłowni P03 II Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez przenikanie przez okna oraz zmniejszenia strat na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego ) Zamurowanie : - Okna i drzwi stare Wymiana : - Właz na poddasze O0 O02 Uwagi : Przedsięwzięcia zmniejszające straty na podgrzewanie c.w.u. nie będą rozpatrywane w dalszej częsci audytu.

12 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się : Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne; Oceny opłacalności i wybór optymalnego przedsięwzięcia polegającego na wymianie lub modernizacji okien lub/i drzwi oraz prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania powietrza wentylacyjnego; Lp Oceny opłacalności i wybór optymalnego przedsięwzięcia dotyczącego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej; Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie. W obliczeniach przyjęto następujące dane: Dla przegród zewnętrznych t w0 Dla poddasza nieogrzewanego t w0 +20 t z0-6 b.z. Sd Uwagi : Produkcja ciepła w kotlowni na cele c.o.: Opłata za paliwo przed i po termomodernizacji: oplata stała: 5,3 zł/m-c abonament: 0,09 zł/m-c przed po zł/gj przed po przed po opłata zmienna 53,6 53,6 opłata stała W stanie istniejącym Po termomodernizacji ,6 0,09 bez zmian Sd 3 427,0 b.z. Opłaty za ogrzewanie c.w.u. Stała O 0m, O m 0,00 0,00 Zmienna O 0z, O z 55,83 55, t z ,0 Opłaty za ciepło na cele grzewcze 0 Stała O m0, O m 034,90 034,90 Zmienna Abonament Abonament Wyszczególnienie O z0, O z A b0, A b 2 b.z. b.z. b.z. 53,6 0,09 A 0b, A b 0,00 0,00 gaz opłata zmienna,93 zł/m3 034,88 034,88 abonament 0,09 Jednostki miary 5 o C o C dzień K/rok o C o C dzień K/rok zł/(mw m-c) zł/gj zł/(m-c) zł/(mw m-c) zł/gj zł/(m-c) 0,09 Produkcja ciepła w kotlowni na cele c.w.u.: Opłata za paliwo przed i po termomodernizacji: energia elektr. opłata zmienna 0,56 zł/kwh opłata stała 0 zł/kw/m-c abonament: 2,6 zł/m-c przed po zł/gj przed po przed po opłata zmienna 55,83 55,83 opłata stała 0 0 abonament 0 0 Ceny poszczególnych składników opłat za ciepło zgodnie z obowiązującymi taryfami wykazane w załączniku nr 6. Opłata stała i opłata abonamentowa -dotyczą całej energii elektr. zużywanej w budynku, nie mają więc wpływu na koszty ogrzewania c.w.u..(oznacza to, że koszty stałe energii są ponoszone przez użytkowników w stałej wysokości bez względu na to, czy energia elektr. jest wykorzystywana do podgrzewania c.w.u. czy nie). Ze względu na nierozpatrywanie usprawnień produkcji c.w.u. opłaty z przed i po termomodernizacji są identyczne. Sposób przygotowania c.w.u. pozostaje z przed

13 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Przegroda Ściany zewnętrzne Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat A O = 29,4 m 2 powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia A koszt = 78,6 m 2 obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego t w0 = 20,0 o C obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego tz 0 = -6,0 o C liczba stopniodni dla wybranej przegrody Sd = 3 427,0 dzień K/rok Opłaty: c.o. stała : O m0 O m Opis wariantów usprawnienia : = 034,9 zł/mw O z0 = 53,6 zł/gj A b0 = 0,09 = 034,9 zł/mw = 53,6 zł/gj = 0,09 Przewiduje się ocieplenie ściany metodą BSO z użyciem styropianu EPS 70 o współczynniku = 0,040 W/m K. Rozpatruje się 4 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej : 0,0 9,6 0,0 Wariant - o grubości warstwy izolacji, przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R 4,0 (m 2 K)/W Wariant 2 - o grubości warstwy izolacji o cm większej niż w wariancie. Wariant 3 - o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie. Wariant 4 - o grubości warstwy izolacji o 3 cm większej niż w wariancie. Lp. 2 Omówienie Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: Zwiększenie oporu cieplnego R 2 zmienna : O z g = Jednostki miary 3 m (m 2 K)/W Stan istniejący abonament : A b Warianty zł/(m-c) zł/(m-c) 0,0 0, 0,2 0,3 2,500 2,750 3, ,250 3 Opór cieplny R (m 2 K)/W,603 4,03 4,353 4,603 4,853 4 Q 0U, Q U = 8, Sd A/R GJ/a 23,9 9,3 8,8 8,3 7,9 5 6 q 0U, q U = 0-6 A (t w0 - t z0 )/R MW 0,0029 Roczna oszczędność kosztów : Q ru = Q 0U O z0 +2 (q 0U O m0 +A b0 ) - zł/a Q U O z +2 (q U O m +A b ) 0,00 0,00 0,000 0, Cena jednostkowa usprawnienia zł/m 2 24,5 249,9 258,3 266,7 8 Koszt realizacji usprawnienia N u zł SPBT = N u / O ru lata 53,58 53,64 53,64 54,07 0 U 0, U W/(m 2 K) 0,624 0,244 0,230 0,27 0,206 Podstawa przyjętych wartości N u Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia m 2 na podstawie średnich cen w regionie Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni usprawnianej A koszt Cena jednostkowa usprawnienia: koszt ocieplania 87 zł/m², koszt audytu i dokumentacji 5% oraz podatek VAT 23%, co stanowi 242 zł/m² dla grubości materiału termoizolacyjnego 0 cm. Usprawnienie dotyczy ocieplenia od zewnątrz metodą BSO (bezspoinowy system ocieplenia- metoda lekka mokra), ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 o gr. 0 cm - od górnej krawędzi docieplenia cokołu ściany przy gruncie do górnej krawędzi ściany (konieczne rozebranie podbitki okapu dachu), oraz docieplenie ościeży płytami styropianowymi. Usprawnienie obejmuje również ocieplenie styropianem ekstrudowanym o grubości 0 cm cokołu około 0,5 metra nad poziomem gruntu oraz ściany przy gruncie zagłębionej około 0,5 metra pod poziomem gruntu, ze względu na miejsca obciążone i narażone na wilgoć. Cena obejmuje również roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów oraz roboty przygotowawcze i izolacje p.wilgociowe powierzchni pionowych oraz wykończenie cokołu płytkami klinkierowymi. Wybrany wariant : Koszt : zł SPBT = 53,6 lat

14 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Przegroda Strop poddasza 2 Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat Opłaty: stała : c.o. O m0 O m A O = 00,9 m 2 A koszt = 00,9 m 2 t w0 = 20,0 o C tz 0 = -6,0 o C Sd = 3 427,0 dzień K/rok = 034,9 zł/mw O z0 = 53,6 zł/gj A b0 = 0,09 = 034,9 zł/mw = 53,6 zł/gj = 0,09 Przewiduje się ocieplenie stropu z użyciem wełny mineralnej o współczynniku = 0,040 W/m K. Rozpatruje się 4 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej : O z 0,2,5 2,0 Wariant - o grubości warstwy izolacji, przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R 4,5 (m 2 K)/W Wariant 2 - o grubości warstwy izolacji o cm większej niż w wariancie. Wariant 3 - o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie. Wariant 4 - o grubości warstwy izolacji o 3 cm większej niż w wariancie. Lp. 2 powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego liczba stopniodni dla wybranej przegrody Opis wariantów usprawnienia : Omówienie Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: Zwiększenie oporu cieplnego R 2 zmienna : g = Jednostki miary 3 m (m 2 K)/W Stan istniejący 4 5 abonament : A b Warianty 2 3 0,2 3,000 3, ,3 7 0,4 3,500 zł/(m-c) zł/(m-c) 4 8 0,5 3,750 3 Opór cieplny R (m 2 K)/W,63 4,63 4,863 5,3 5,363 4 Q 0U, Q U = 8, Sd A/R GJ/a 8,5 6,5 6, 5,8 5,6 5 q 0U, q U = 0-6 A (t w0 - t z0 )/R MW 0,0023 0,0008 0,0007 0,0007 0, Roczna oszczędność kosztów : Q ru = Q 0U O z0 +2 (q 0U O m0 +A b0 ) - Q U O z +2 (q U O m +A b ) zł/a Cena jednostkowa usprawnienia zł/m 2 300, 308,7 37,3 326,0 8 Koszt realizacji usprawnienia N u zł SPBT = N u / O ru lata 45,74 45,47 45,67 46,26 0 U 0, U W/(m 2 K) 0,620 0,27 0,206 0,96 0,86 Podstawa przyjętych wartości N u Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia m 2 na podstawie średnich cen w regionie. Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni usprawnianej A koszt Uwagi : Usprawnienie dotyczy ocieplenia stropu nieocieplonego poddasza wełną mineralną grubości 3 cm. Ze względu na bardzo zły stan techniczny połaci dachowej wykonanej z płyt azbestowo - cementowych, liczne pęknięcia i ubytki powodujące zalewanie stropu, ocieplenie w obecnej sytuacji jest niemożłiwe i konieczny jest demontaż płyt azbestowych i montaż nowych płyt dachowych np. z blachy powlekanej. Dlatego cena usprawnienia obejmuje również roboty związane z demontażem i utylizacją płyt azbestowo-cementowych, ociepleniem stropu poddasza, pokrycie dachu blachą profilowaną. Wybrany wariant : 2 Koszt : 3 48 zł SPBT = 45,5 lat

15 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat A O = 5,2 m 2 powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia A koszt = 5,2 m 2 obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego t w0 = 20,0 o C obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego tz 0 = -6,0 o C liczba stopniodni dla wybranej przegrody Sd = 3 427,0 dzień K/rok Opłaty: stała : c.o. O m0 034,9 O m = zł/mw O z0 = 53,6 zł/gj A b0 = 0,09 = 034,9 zł/mw O z = 53,6 zł/gj = 0,09 Przewiduje się ocieplenie posadzki styropianem EPS 00 o współczynniku = 0,038 W/m K. Rozpatruje się 4 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej : Wariant - Wariant 2 - Wariant 3 - Wariant 4 - Lp. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Opis wariantów usprawnienia : 0,03 2,8 3,0 o grubości warstwy izolacji, przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R 2,2 (m 2 K)/W o grubości warstwy izolacji o cm większej niż w wariancie. o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie. o grubości warstwy izolacji o 3 cm większej niż w wariancie. Omówienie Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 2 zmienna : g = Jednostki miary 3 m Stan istniejący 4 Przegroda abonament : 5 0,03 Posadzka w kotłowni Warianty Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W 0,789,053,36 A b 6 0,04 7 0,05 zł/(m-c) zł/(m-c) ,06,579 3 Opór cieplny R (m 2 K)/W,458 2,247 2,5 2,774 3,037 4 Q 0U, Q U = 8, Sd A/R GJ/a, 0,7 0,6 0,6 0,5 5 q 0U, q U = 0-6 A (t w0 - t z0 )/R MW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 Roczna oszczędność kosztów : Q ru = Q 0U O z0 +2 (q 0U O m0 +A b0 ) - Q U O z +2 (q U O m +A b ) zł/a Cena jednostkowa usprawnienia zł/m 2 26, 35,3 44,5 53,8 8 Koszt realizacji usprawnienia N u zł SPBT = N u / O ru lata 3,24 26,07 27,8 25,00 0 U 0, U W/(m 2 K) 0,686 0,445 0,398 0,360 0,329 Podstawa przyjętych wartości N u Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia m 2 na podstawie średnich cen w regionie Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni usprawnianej A koszt Uwagi : Usprawnienie obejmuje ocieplenie posadzki w kotłowni styropianem EPS 00 o grubości 6 cm. oraz przykrycie styropianu wylewką betonową wyrównującą. Wybrany wariant : 4 Koszt : 800 zł SPBT = 25,0 lat

16 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji Przedsięwzięcie : Okna i drzwi stare Dane: powierzchnia okien w stanie istniejącym A ok = 2,7 m 2 współczynnik przepływu dla okien przed termomodernizacją stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru a 0 C w = = 2,0,0 m 3 /(m h dapa 2/3 ) t w0 = 20,0 o C tz 0 = -6,0 o C Sd = 3 427,0 dzień K/rok O m0 = 034,90 zł/(mw m-c) O z0 = 53,6 zł/gj A b0 = 0,09 zł/(m-c) O m = 034,90 zł/(mw m-c) O z = 53,6 zł/gj A b = 0,09 zł/(m-c) Opis wariantów usprawnienia : Zamurowanie zbędnych otworów okiennych i drzwi Rozpatruje się 2 warianty zamurowania okien : Wariant - Zamurowanie okien i drzwi Wariant 2 - Zamurowanie okien i drzwi U = 0,2 W/(m 2 K) a =,0 U = 0,2 W/(m 2 K) a =,0 Lp. Wariant Zamurowanie okien i drzwi Koszt zmniejszenia powierzchni okien : : Stan Warianty istniejący 2 3 Współczynnik przenikania okien U 0, U W/(m 2 K) 5,0 0,24 0,24 2 Współczynniki korekcyjne C r -,3 0,90 0,90 C m -,30 0,90 0,90 9 Q rok + Q rw zł/a Koszt zmniejszenia pow. okien N z zł Łączny koszt przedsięwzięcia (N ok +N w +N z ) zł SPBT = (N ok + N w ) / ( Q rok Q rw lata 2,9 4,2 Podstawa przyjętych wartości N u - Wariant - Uwagi : Omówienie Jednostki miary Zamurowanie okien i drzwi Koszt zmniejszenia powierzchni okien : wycena na podstawie średnich cen 2,6 m zł = 650 zł Razem : 650 zł wycena na podstawie średnich cen 2,7 m zł = 928 zł Razem : 928 zł Usprawnienie obejmuje zmniejszenie powierzchni otworów okiennych i drzwiowych poprzez zamurowanie zbędnych otworów okiennych ze starą stolarką okienną (4 okienka nad drzwiami zewnętrznymi o wymiarach 0,37/0,37 metra o powierzchni łącznej 0,55 m2) oraz zbędny otwór drzwiowy o powierzchni 2,09 m2. Koszt usprawnienia wynosi 650 zł. 4 8 Wybrany wariant : Koszt : 650 zł SPBT = 2,9 lat

17 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Dane: A ok = 0,49 m 2 V nom = 750 m 3 współczynnik przepływu dla drzwi przed termomodernizacją stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru a 0 C w = = 2,0,0 m 3 /(m h dapa 2/3 ) t w0 = 20,0 o C tz 0 = -6,0 o C Sd = 3 427,0 dzień K/rok O m0 = 034,90 zł/(mw m-c) O z0 = 53,6 zł/gj A b0 = 0,09 zł/(m-c) O m = 034,90 zł/(mw m-c) O z = 53,6 zł/gj A b = 0,09 zł/(m-c) Opis wariantów usprawnienia : Wymiana włazu na poddasze nieocieplone, na nowy o lepszym współczynniku przenikania Rozpatruje się 2 warianty wymiany : Wariant - Wariant 2 - Lp. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji powierzchnia włazu strumień powietrza went. odnies. do war. proj. dla wentylacji naturalnej Wymiana włazu na poddasze nieocieplone Wymiana włazu na poddasze nieocieplone Omówienie Jednostki miary Stan istniejący Przedsięwzięcie : Właz na poddasze U =,8 W/(m 2 K) a =,0 U =,8 W/(m 2 K) a =,0 Warianty 2 3 Współczynnik przenikania okien U 0, U W/(m 2 K) 5,60,80,80 2 Współczynniki korekcyjne C r -,2,00,00,00,00 C m -,30,00,00,00,00 3 8, Sd A ok U GJ/a 0,8 0,3 0,3 4 2, C r C w V nom Sd GJ/a 90,7 75,6 75,6 5 Q 0U, Q U = Poz.3 + Poz.4 GJ/a 9,5 75,9 75, A ok (t w0 - t z0 ) U MW 0, ,4 0-7 C m V nom (t w0 - t z0 ) MW 0,09 0,0092 0, q 0U, q U = Poz. 6 + Poz. 7 MW 0,020 0,009 0,009 9 Q rok + Q rw zł/a Koszt wymiany okien N ok zł Koszt modernizacji wentylacji N w zł 2 Koszt zmniejszenia pow. okien N z zł Łączny koszt przedsięwzięcia (N ok +N w +N z ) zł SPBT = (N ok + N w ) / ( Q rok Q rw lata 2,0 2,3 Podstawa przyjętych wartości N u Wariant - Wymiana włazu na poddasze nieocieplone wycena na podstawie średnich cen Koszt wymiany włazu : 0,5 m zł = 764 zł Razem : 764 zł Wariant 2 - Wymiana włazu na poddasze nieocieplone wycena na podstawie średnich cen Koszt wymiany włazu : 0,5 m zł = 960 zł Razem : 960 zł Uwagi : Usprawnienie obejmuje montaż włazu ocieplonego na poddasze. Wybrany wariant : Koszt : 764 zł SPBT = 2,0 lat

18 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowane według rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego 2 Planowane koszty SPBT robót, zł lata 3 4. Wymiana : - Właz na poddasze 764 zł 2,0 2. Zamurowanie : - Okna i drzwi stare 650 zł 2,9 3. Ocieplenie : - Posadzka w kotłowni 800 zł 25,0 4. Ocieplenie : - Strop poddasza 3 48 zł 45,5 5. Ocieplenie : - Ściany zewnętrzne zł 53,6 00,0

19 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu c.o. Dane dotyczące stanu istniejącego systemu c.o. : Sprawność całkowita systemu c.o. Przerwy tygodniowe Przerwy dobowe Zapotrzebowanie na moc cieplną na cele grzewcze Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Opis wariantów usprawnienia : Rozpatruje się następujące usprawnienia poprawiające sprawność systemu grzewczego i dostosowujące instalację c.o. do aktualnych wymogów technicznych: 0 w t0 w d0 q 0co Q 0co = = = = = 0,829,00,00 4,6 37,2 kw GJ/a. Regulacja instalacji c.o. po dociepleniu ścian i stropu strychu, Konieczna regulacja instalacji c.o. po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych przegród zewnętrznych - dociepleniu budynku. W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników sprawności związane z wybranym do realizacji wariantem proponowanych usprawnień : Lp Rodzaj usprawnienia Wytwarzanie ciepła - bez zmiany Przesyłanie ciepła - bez zmiany Akumulacja ciepła - bez zmiany Regulacja systemu grzewczego - bez zmiany Zmiana wartości współczynników sprawności e = s = g = 0,90 0,90 d = 0,980,000 0,930 0,980,000 0,930 5 Sprawność całkowita systemu = g d s e = 0,829 0, Uwzględnienie przerw w ogrzewaniu w okresie tygodnia - bez przerw, bez zmiany Uwzględnienie przerw w ogrzewaniu w ciągu doby w t = w d =,00,00,000 0,950 Sprawność całkowitą systemu wyliczono w załączniku nr 3.

20 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu c.o. Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania q 0co Q 0co = = 4,6 37,2 kw GJ/a Opłaty: stała : zmienna : abonament : c.o. O m0 = 034,90 zł/(mw m-c) O z0 = 53,6 zł/gj A b0 = 0,09 zł/(m-c) W O m = 034,90 zł/(mw m-c) O z = 53,6 zł/gj A b = W - 0,829 w t =,00 w d = 0, Dane dotyczące stanu istniejącego systemu c.o. : Sprawność całkowita systemu c.o. 0 Przerwy tygodniowe w t0 Przerwy dobowe w d0 Opis wariantów usprawnienia : Rozpatruje się wariant usprawnienia termomodernizacyjnego : Lp. 2 3 Omówienie Jednostki miary 2 3 Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło po termomodernizacji Q co GJ/a Zapotrzebowanie na moc cieplną po termomodernizacji q co kw A 0 = w t0 w d0 Q 0co O z0 / 0 zł/a B 0 = 2 ( q 0co O 0m + A b0 ) Roczne koszty energii w stanie istniejącym O r0co = A 0 + B 0 Roczne koszty energii po termomodernizacji O rco = A + B Roczna oszczędność kosztów Orco = O rco = O rco - O r0co Koszt realizacji usprawnienia N u SPBT = N co / O rco lata Podstawa przyjętych wartości N u W - Wycenę wariantu regulacja instslacji c.o. wykonano na podstawie średnich cen w regionie. = = = Stan Warianty istniejący A = w t w d Q co O z / zł/a B = 2 ( q co O m + A b ) zł/a 303 zł/a zł/a zł/a zł 9 75 = 4 5 4, , 0 37,2 zł/a ,829,00,00 0,09 zł/(m-c) Tygodniowe i dobowe przerwy 7 8 Zakres usprawnienia obejmuje : Konieczna regulacja instalacji c.o. po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych przegród zewnętrznych - dociepleniu budynku. Uwagi : Koszt realizacji usprawnienia : N u = 500 zł Z przyczyn technicznych konieczne jest wykonanie wariantu Wybrany wariant : Koszt : 500 zł SPBT =, lat

21 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodermizacyjnego Niniejszy rozdział obejmuje: a. określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych b. ocenę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod względem spełnienia wymagań ustawowych c. wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.5. Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych W poniższej tabeli stosuje się skrótowe określenia dla 6 usprawnień zestawionych w p oraz : - Właz na poddasze = Wymiana : - Właz na poddasze - - Okna i drzwi stare = Zamurowanie : - Okna i drzwi stare - Posadzka w kotłowni = Ocieplenie : - Posadzka w kotłowni - Strop poddasza = Ocieplenie : - Strop poddasza - Ściany zewnętrzne = Ocieplenie : - Ściany zewnętrzne - Regulacja inst. c.o. = regulacja instalacji ogrzewania wybrana w p Rozpatruje się następujące warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych : LP. Zakres Numer wariantu Właz na poddasze Okna i drzwi stare Posadzka w kotłowni Strop poddasza 6 Ściany zewnętrzne Regulacja inst. c.o

22 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Opłaty: stała : zmienna : abonament : c.o. O m0 = 035 zł/(mw m-c) O z0 = 53,6 zł/gj A b0 = 0,09 O m = 035 zł/(mw m-c) O z = 53,6 zł/gj A b = 0,09 c.w.u. O 0m = 0 zł/(mw m-c) O 0z = 55,83 zł/gj A 0b = 0,00 O m = 0 zł/(mw m-c) O z = 55,83 zł/gj A b = 0,00 zł/(m-c) zł/(m-c) zł/(m-c) zł/(m-c) Q 0 = w t0 w d0 Q 0co / 0 + Q 0cw Q = w t w d Q co / + Q cw A 0 = w t0 w d0 Q 0co O z0 / 0 A = w t w d Q co O z / B 0 = 2 ( q 0co O m0 + A b0 ) B = 2 ( q co O m + A b ) O r0co = A 0 + B 0 O r0cw =(Q 0cw O 0z +2 q 0cw O 0m )/ 0 +2 A 0b ) +O 0zw O r0 = O r0co + O r0cw O rco = A + B O rcw = (Q 0cw O z +2 q cw O m )/ +2 A b ) +O zw O r = O rco + O rcw O 0zw - opłata za wodę zimną przed termomodernizacją O r = O r - O r0 O zw - opłata za wodę zimną po termomodernizacji Nr wariantu Stan istniejący Q 0CO q 0CO 0 Q 0CW q 0CW Q 0 O 0rco GJ kw w t0 w d0 GJ kw GJ zł ,829 37,2 4,6 0,,6 75, ,00,00 O 0rcw O 0r O r N zł zł zł zł Nr Q CO q CO Q CW q CW Q O rco O rcw O r O r N wariantu GJ kw w t w d GJ kw GJ zł zł zł zł zł ,3 20,3 3,4 32,6 36,6 37,2,0 2,9 4, 4, 4,6 4,6 0,829,00 0,95 0,829,00 0,95 0,829 0,95 0,829,00 0,95 0,829,00 0,95 0,829,00 0,95 0, 0, 0, 0, 0, 0,,6,6,6,6,6,6 27,3 48,0 60,7 62,0 66,5 67, Uwagi : Q 0, Q - roczne zapotrzebowanie na ciepło przed i po termomodernizacji mierzone w GJ/a. O 0zw, O zw - roczny koszt dostawy zimnej wody użytkowej przed i po termomodernizacji wyrażony w zł. N - planowane koszty całkowite na wybrany wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, obejmujące koszty robót wraz z kosztami opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej wyrażone w zł. Wielkości sezonowego zapotrzebowania na ciepło i na moc dla ogrzewania obliczono programem Audytor OZC 4.8 PRO

23 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego LP. Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty całkowite N Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrzebowania energii (Q 0 -Q )/Q 0 *00% [ zł ] [ zł ] [ % ] Właz na poddasze, - Okna i drzwi stare, Posadzka w kotłowni, Strop poddasza, Ściany zewnętrzne, Regulacja inst. c.o ,5% 2. Właz na poddasze, - Okna i drzwi stare, Posadzka w kotłowni, Strop poddasza, Regulacja inst. c.o ,7% 3. Właz na poddasze, - Okna i drzwi stare, Posadzka w kotłowni, Regulacja inst. c.o ,5% 4. Właz na poddasze, - Okna i drzwi stare, Regulacja inst. c.o ,7% 5. Właz na poddasze, Regulacja inst. c.o ,2% 6. Regulacja inst. c.o ,7% Uwagi :Pod pojęciem,,regulacja instalacji c.o." zawarte są wszystkie przesięwzięcia termomodernizacyjne zawarte w p tzn. :Konieczna regulacja instalacji c.o. po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych przegród zewnętrznych - dociepleniu budynku.

24 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się wariant Nr obejmujący następujące usprawnienia : Wymiana : - Właz na poddasze, Zamurowanie : - Okna i drzwi stare, Ocieplenie : - Posadzka w kotłowni, Ocieplenie : - Strop poddasza, Ocieplenie : - Ściany zewnętrzne, Regulacja inst. c.o. 3 Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe :. oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 27,5%, czyli powyżej 5,0%

25 Audyt energetyczny budynku : Szczecin, ul. Orzechowa Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji 8. Opis robót W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace:. Właz na poddasze o powierzchni : 0,5 m². Wymiana włazu na poddasze nieocieplone o średnim współczynniku U =,8 W/m² K. Koszt usprawnienia : 764 zł. 2. ' Usprawnienie obejmuje zmniejszenie powierzchni otworów okiennych i drzwiowych poprzez zamurowanie zbędnych otworów okiennych ze starą stolarką okienną (4 okienka nad drzwiami zewnętrznymi o wymiarach 0,37/0,37 metra o powierzchni łącznej 0,55 m2) oraz zbędny otwór drzwiowy o powierzchni 2,09 m2. Koszt usprawnienia wynosi 650 zł. " 3. Posadzka w kotłowni o powierzchni : 5 m². Przewiduje się ocieplenie posadzki styropianem EPS 00 o współczynniku λ = 0,038 W/m K o grubości 6 cm. Koszt usprawnienia : 800 zł. Dodatkowo należy przykryć styropian wylewką betonową. 4. Strop poddasza o powierzchni : 0 m². Przewiduje się ocieplenie stropu z użyciem wełny mineralnej o współczynniku λ = 0,04 W/m K o grubości 3 cm. Koszt usprawnienia : 3 48 zł.usprawnienie dotyczy ocieplenia stropu nieocieplonego poddasza wełną mineralną grubości 3 cm. Ze względu na bardzo zły stan techniczny połaci dachowej wykonanej z płyt azbestowo - cementowych, liczne pęknięcia i ubytki powodujące zalewanie stropu, ocieplenie w obecnej sytuacji jest niemożłiwe i konieczny jest demontaż płyt azbestowych i montaż nowych płyt dachowych np. z blachy powlekanej. Dlatego cena usprawnienia obejmuje również roboty związane z demontażem i utylizacją płyt azbestowo-cementowych, ociepleniem stropu poddasza, pokrycie dachu blachą profilowaną. 5. Ściany zewnętrzne o powierzchni : 79 m². Przewiduje się ocieplenie ściany metodą BSO z użyciem styropianu EPS 70 o współczynniku λ = 0,04 W/m K o grubości 0 cm. Koszt usprawnienia : zł.usprawnienie dotyczy ocieplenia od zewnątrz metodą BSO (bezspoinowy system ocieplenia- metoda lekka mokra), ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 o gr. 0 cm - od górnej krawędzi docieplenia cokołu ściany przy gruncie do górnej krawędzi ściany (konieczne rozebranie podbitki okapu dachu), oraz docieplenie ościeży płytami styropianowymi. Usprawnienie obejmuje również ocieplenie styropianem ekstrudowanym o grubości 0 cm cokołu około 0,5 metra nad poziomem gruntu oraz ściany przy gruncie zagłębionej około 0,5 metra pod poziomem gruntu, ze względu na miejsca obciążone i narażone na wilgoć. Cena obejmuje również roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów oraz roboty przygotowawcze i izolacje p.wilgociowe powierzchni pionowych oraz wykończenie cokołu płytkami klinkierowymi. 6. Usprawnienie obejmuje: Konieczna regulacja instalacji c.o. po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych przegród zewnętrznych - dociepleniu budynku.. Koszt regulacji instalacji c.o. wynosi: 500 zł Charakterystyka finansowa Kalkulowany koszt robót wyniesie zł 2. Roczna oszczędność kosztów energii zł 3. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię 27,5 % 4. Koszt osiągnięcia efektu 65 zł/gj 5. Czas zwrotu nakładów SPBT = / ,6 lat

26 Załącznik do audytu energetycznego budynku : Szczecin, ul. Orzechowa 26. Załącznik Nr. Wydruk komputerowy z programu bilansu cieplnego na sezonowe zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną dla budynku Audytor OZC 4.8 PRO dla: stanu istniejącego i poszczególnych wariantów usprawnień termomodernizacyjnych 2. Załącznik Nr 2. Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego 3. Załącznik Nr 3. Obliczenie sprawności systemu grzewczego 4. Załącznik Nr 4. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 5. Załącznik Nr 5. Taryfy i opłaty za ciepło 6. Załącznik Nr 6. Uprawnienia i Ubezpieczenie O.C. 7. Załącznik Nr 7 Załączniki do audytu Rysunki i zdjęcia dotyczące położenia i rzutów budynku

27 0 Załącznik do audytu energetycznego budynku : Szczecin, ul. Orzechowa 27 Załącznik Nr Wydruk komputerowy z programu Audytor OZC 4.8 PRO dla : stanu istniejącego

28 Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Audyt energetyczny-stan istniejący POLSKIE STOWA. NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZ. UMYSŁOWYM Miejscowość: Szczecin Adres: ul. Orzechowa Projektant: mgr inż. Edward Kopala Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 283:2006 Norma na obliczanie E: PN-EN ISO miesięc Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: I Projektowa temperatura zewnętrzna θ e : -6 C Średnia roczna temperatura zewnętrzna θ m,e : 7,7 C Stacja meteorologiczna: Szczecin Dąbie Grunt: Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m 3 K) Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 3,67 m Współczynnik przewodzenia ciepła λ g : 2,0 W/(m K) Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku A H : 9,4 m 2 Kubatura ogrzewana budynku V H : 274,3 m 3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie Φ T : 9596 W Strona 28 Purmo OZC SANKOM Sp. z o.o.

29 Wyniki - Ogólne Projektowa wentylacyjna strata ciepła Φ V : 5029 W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 4624 W Nadwyżka mocy cieplnej Φ RH : 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku Φ HL : 4624 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik Φ HL odniesiony do powierzchni φ HL,A : 59,9 W/m 2 Wskaźnik Φ HL odniesiony do kubatury φ HL,V : 53,3 W/m 3 Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: Średnia temperatura dopływającego powietrza θ v : -6,0 C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 3790 Stacja meteorologiczna: Szczecin Dąbie Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V v,h : 40,8 m 3 /h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie Q H,nd : 37,20 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie Q H,nd : 382 kwh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku A H : 9 m 2 Kubatura ogrzewana budynku V H : 274,3 m 3 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EA H : 500,5 MJ/(m 2 rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EA H : 46,8 kwh/(m 2 rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EV H : 500,2 MJ/(m 3 rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EV H : 38,9 kwh/(m 3 rok) Domyślne dane do obliczeń: Typ budynku: Typ konstrukcji budynku: Szkolny Średnia Strona 29

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A Audyt energetyczny budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WARSZAWIE ul. Majdańska 38/40, Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EnergoKonsult mgr inŝ. Mieczysław Drwięga Koszalin tel. 0 602 525 032 Audyt energetyczny budynku Inwestor : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Rodzaj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE Audytor: mgr inż. Sebastian

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku: 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości): budynek A Szkoły

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu efektywności ekologicznej budynku. 35 310 Rzeszów

1. Strona tytułowa audytu efektywności ekologicznej budynku. 35 310 Rzeszów 1. Strona tytułowa audytu efektywności ekologicznej budynku 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku budynek użyteczności publicznej 1.2 Właściciel lub zarządca Urząd Miasta Rzeszów 1.3 ul. Pelczara

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON ZATWIERDZAM... płk lek Piotr DZIĘGIELEWSKI Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Szef Służby Zdrowia WP PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt 10.10.2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Termomodernizacja Zespołu Szkół Leśnych w Lesku OBIEKT: INWESTOR: NUMER DZIAŁKI: 1325/1 Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania nr 1 Załącznik nr 1.1 do SIWZ numer sprawy: WRO-WA.271.2/PN/2015 stanowiący załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania nr 1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Jerzy Żurawski Obliczenia charakterystyki energetycznej odbywać się będą zazwyczaj przy wykorzystaniu programów komputerowych. Jednak ze względu na dużą

Bardziej szczegółowo

w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork

w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/479/05 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 9 listopada 2005 r. Plan racjonalizacji zuŝycia energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork Kluczbork 2005 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

DOMY Z DOPŁATĄ Z NFOŚIGW. Domy energooszczędne NF 40 Domy pasywne NF15

DOMY Z DOPŁATĄ Z NFOŚIGW. Domy energooszczędne NF 40 Domy pasywne NF15 DOMY Z DOPŁATĄ Z NFOŚIGW Domy energooszczędne NF 40 Domy pasywne NF15 Warunkiem dofinansowania jest łącznie: 1. Osiągnięcie wymaganego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1)

Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1) Analiza wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków wraz z określeniem minimalnych wymagań dotyczących ich charakterystyki energetycznej zgodnie z dyrektywą

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19

ArCADia-TERMO. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19 ArCADia-TERMO Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19 Spis Treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis Treści 1 Spis Treści... 2 2 Wprowadzenie... 9 3 Zakres merytoryczny... 11 3.1 Wstęp... 12 3.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, montażu kompletnych instalacji solarnych oraz kotłowni gazowo-olejowej

Bardziej szczegółowo