51. ETAPOWE REGATY TURYSTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "51. ETAPOWE REGATY TURYSTYCZNE"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie Żeglarzy na 51. Etapowe Regaty Turystyczne, w dniach od 18 lipca do 26 lipca 2015 roku które tradycyjnie odbędą się na Zalewie Szczecińskim, Zatoce Pomorskiej, Morzu Bałtyckim, Zalewie Kamieńskim. Zapraszamy Władze Miast i Gmin odwiedzanych Portów: Świnoujścia, Dziwnowa, Kamienia Pomorskiego, Wolina, Nowego Warpna, Stepnicy i Trzebieży oraz ich mieszkańców do wspólnej zabawy na lądzie. Zbigniew Jagniątkowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr Zbigniew Zalewski Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego ADRESY ORGANIZATORÓW: Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski Szczecin, ul. Dworcowa 19 Tel , tel./fax E- mail: Godziny urzędowania Poniedziałek, wtorek, środa 09:00 14:00 Czwartek 11:00 16:00 Konto bankowe: Związek Portów i Przystani Jachtowych Lokalna Organizacja Turystyczna Szczecin, Al Papieża Jana Pawła II 44/2 Tel , E- mail: Godziny urzędowania: Poniedziałek piątek 08:00 16:00

2 ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. ZAPRASZAMY do udziału tradycyjnych Etapowych Regat Turystycznych w dniach od 18 do 26 lipa 2015 roku na trasie Zalew Szczeciński - Zatoka Pomorska - Morze Bałtyckie - Zalew Kamieński organizowanych przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski wraz ze Związkiem Portów i Przystani Jachtowych, Lokalną Organizacją Turystyczną przy współudziale Władz Miast i Gmin: Świnoujścia, Dziwnowa, Kamienia Pomorskiego, Polic, Wolina, Nowego Warpna, Stepnicy, COŻ w Trzebieży oraz firm: PANTENIUS - ubezpieczenia jachtów i ELjacht - elektronika jachtowa. 2. REGATY zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa , zawiadomieniem o regatach, instrukcją żeglugi i komunikatami Komisji Regatowej. Obowiązywać będzie system małych punktów, zgodnie z przepisem A4 PRŻ. Na wszystkich etapach regat obowiązuje przestrzeganie Przepisów Portowych. 3. ZGŁOSZENIA i listy załogi na załączonym formularzu będą przyjmowane do środy 15 lipca 2015 r. w Biurze ZOZZ jak również podczas całych regat, ponieważ dopuszcza się uczestnictwo jachtu w dowolnie wybranej części regat zgłaszając się na 24 godziny przed wyścigiem. Jachty zgłoszone do regat w klasach ORC i KWR powinny załączyć ważne świadectwo pomiarowe. 4. WPISOWE DO REGAT wynosi 100 pln za każdy jacht oraz 20 pln za każdego członka załogi. Wpisowe nie obejmuje opłat za postój. Uczestnicy ponoszą koszty opłat portowych we własnym zakresie.za przygotowanie miejsc postoju w portach odpowiedzialne są Władze Miast i Gmin goszczące jachty. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W regatach mogą uczestniczyć jachty jednokadłubowe balastowe i balastowo- mieczowe, kabinowe, posiadające wyposażenie wyszczególnione w niniejszym zawiadomieniu. Na każdym jachcie powinien znajdować się radiotelefon UKF oraz telefon komórkowy. Ponieważ Organizator nie zapewnia holowania na żadnym etapie Regat jacht powinien mieć sprawny silnik. 6. KLASY JACHTÓW Według formuły: 1. ORC CLUB, INTERNATIONLA 2. KWR I, II, III 3. OPEN: ZAŁOGI Warunkiem rozegrania Regat w każdej grupie jest zgłoszenie nie mniej niż 5 jachtów w przeciwnym przypadku grupy zostaną połączone. Jachty posiadające pomiar ORC i KWR mogą być zgłoszone do dwóch grup, obowiązuje wówczas podwójne wpisowe. W grupie OPEN przeznaczonych dla jachtów niepomierzonych nie mogą startować jachty z pomiarem ORC i KWR. 7. ŁĄCZNOŚĆ W CZASIE REGAT 1. Między jachtami, Organizatorem i Sędzią Głównym służy kanał 77 UKF, 2. Między Traffic Szczecin i Świnoujście, Dziwnów, Trzebież oraz Bosmanami portu Wolin, Kamienia Pomorskiego i Nowego Warpna służy kanały 69,12,10 UKF, 3. Między służbą SAR a jachtami kanały 16 i 11 UKF. 4. Telefony komórkowe do organizatorów: Przewodniczący: Zbigniew Jagniątkowski, tel , Sędzia Regat: Izabela Kidacka, tel , Organizator Regat: Piotr Stelmarczyk, tel ,

3 8. PROGRAM 51. Etapowych Regat Turystycznych PIĄTEK 17 LIPCA SOBOTA 18 lipca NIEDZIELA 19 lipca PONIEDZIAŁEK 20 lipca WTOREK 21 lipca ŚRODA 22 lipca CZWARTEK 23 lipca PIĄTEK 24 lipca SOBOTA 25 lipca NIEDZIELA 26 lipca 17: 00-19: 00 Przyjmowanie zgłoszeń w Biurze Regat COŻ w Trzebieży w COŻ w Trzebieży 10: 00 Uroczyste otwarcie regat w COŻ PZŻ w Trzebieży 11: 30 Start do I etapu na trasie Trzebież Świnoujście 10: 00 Start do II etapu na trasie Świnoujście-Świnoujście Wyścig o Błękitną Wstęgę Zatoki Pomorskiej 19: 00 Spotkanie żeglarskie organizowane przez Miasto Świnoujście 10: 00 Start do III etapu wyścigu na trasie Świnoujście-Dziwnów Wyścig o Puchar Mikołajka Nadmorskiego 19: 00 spotkanie żeglarskie organizowane przez Miasto Dziwnów Przejście do Mariny Kamień Pomorski 14: 00 Start do IV etapu na trasie Kamień Pomorski-Kamień Pomorski Wyścig o Puchar Zalewu Kamieńskiego 19: 00 Spotkanie żeglarskie organizowane przez Miasto Kamień Pomorski 10: 00-16: 00 Przejście do Wolina 19: 00 Spotkanie żeglarskie organizowane przez Miasto Wolin 10: 00 Start do V etapu na trasie Wolin - Nowe Warpno 19: 00 Spotkanie żeglarskie organizowane przez Gminę Nowe Warpno 10: 00 Start do VI etapu na trasie Nowe Warpno Stepnica jednocześnie Wyścig o Błękitną Wstęgę Zalewu Szczecińskiego 19: 00 Spotkanie żeglarskie organizowane przez władze Gminy Stepnica 10: 00 Start do VII etapu na trasie Stepnica - Trzebież 11: 00 Wręczenie nagród i uroczyste zakończenie Regat w Trzebieży organizowane przez Gminę Police-x ww 9. NAGRODY 1. Puchar dla zwycięskich jachtów grupy ORC, 2. Puchary dla zwycięskich jachtów grupy KWR, 3. Puchary dla zwycięskich jachtów grupy OTWARTEJ, 4. Puchar dla jachtu, który całą trasę Regat przepłynie w bezwzględnie w najkrótszym czasie, 5. Błękitna Wstęga Zatoki Pomorskiej 6. Puchar Mikołajka Nadmorskiego 7. Puchar Wstęga Zalewu Kamieńskiego 8. Błękitna Wstęga Zalewu Szczecińskiego 9. Dyplomy dla wszystkich uczestników regat 10. Nagrody losowane wśród uczestników regat 11. Przyjęcie uczestników Regat w poszczególnych portach zależy od Gospodarzy Władz Miast i Gmin. 10. Załączniki: 1. Formularz Zgłoszenia do 51. ERT 2. Lista Załogi 3. Wymagania dotyczące wyposażenia jachtu

4 Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIA 1. Nazwa jachtu. 2. Zgłaszam jacht do Regat w klasie regatowej: ORC Club KWR OTWARTA wartość aktualnego GPH/PLT/PLD... wartość aktualnego KWR/I/II/III... całkowita długość jachtu Numer na żaglu Kolor kadłuba Imię i nazwisko prowadzącego jacht Numer telefonu komórkowego znajdującego się na jachcie Adres prowadzącego jacht Klub, do którego należy prowadzący Potwierdzam posiadanie na jachcie silnika tak nie 10. Potwierdzam posiadanie na jachcie radiotelefonu tak nie 11. Oświadczam, że jacht, który będę prowadził w Regatach posiada wyposażenie wymagane przez Organizatora natomiast kwalifikacje załogi zapewniają bezpieczną żeglugę. 12. Oświadczam, że przyjmuję zobowiązania wynikające z przepisów Części 1 przepis 4 określonych w PRŻ,. Uczestniczę w regatach na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie OC dla jachtu. 13. W imieniu własnym i załogi zobowiązuję się podporządkować zarządzeniom organizatora, postanowieniom Komisji Regatowej oraz przepisom Instrukcji Żeglugi 14. Potwierdzam przyjęcie do wiadomości następujących przepisów organizatora regat: Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje roszczeń dotyczących stanu jachtu i zachowania załogi w czasie Regat Organizator nie odpowiada za zderzenia, uszkodzenia jachtu oraz jego utratę, wypadki losowe, uszkodzenia ciała i utratę zdrowia uczestników regat spowodowane przez prowadzącego lub członka załogi innego jachtu lub uczestnika regat Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów nie zwalnia uczestników Regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w Regatach Wszyscy uczestnicy Regat poprzez złożenie Formularza Zgłoszenia do Etapowych Regat Turystycznych wyrażają zgodę na rejestrację i przetwarzanie wizerunku osób biorących udział w Regatach przez cały czas ich trwania. Wszelkie prawa autorskie do utworu fotograficznego nabywa fotograf, który przekazuje całość nabytych praw wraz z ich remitowaniem do powszechnego, publicznego odbioru na rzecz portalu współpracujących firm i osób a mających na celu reklamowanie regat oraz upowszechnianie idei żeglarstwa. Dla uczestników udostępniony zostanie tzw. dysk zewnętrzny, z którego można będzie pobrać całość foto relacji z regat

5 Miejscowość i Data Czytelny podpis prowadzącego Jacht Załącznik nr 2 LISTA ZAŁOGI Nazwa jachtu... Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Funkcja 1 Prowadzący Miejscowość i Data Czytelny podpis prowadzącego Jacht

6 Załącznik nr 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA JACHTU Nazwa jachtu... Na każdym jachcie zgłoszonym do Regat powinny znajdować się: 1. Silnik stacjonarny lub przyczepny (bezpieczny zapas paliwa), 2. Radiotelefon UKF oraz telefon komórkowy doładowywany na jachcie (ładowarka), 3. Opisane koło ratunkowe, 4. Pasy ratunkowe lub kamizelki asekuracyjne w liczbie odpowiadającej liczbie załogi 5. Gaśnica, 6. Kotwica z łańcuchem lub liną kotwiczną, 7. Cumy i odbijacze, 8. Lina holownicza adekwatna do wielkości jachtu, 9. Pompa zenzowa lub wiadro z linką, 10. Mapy nawigacyjne akwenu, na którym odbywają się Regaty, lub sprawny GPS jachtowy (dodatkowe baterie) 11. Kompas stacjonarny 12. Róg mgłowy, 13. Kula i stożek. Do sprawdzenia wyposażenia na każdym etapie Regat jest upoważniony przedstawiciel Organizatora Miejscowość i Data Załączniki: 1.Świadectwo pomiarowe ORC lub KWR 2. Potwierdzenie opłaty wpisowego 3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 Lista załogi 4. Podpisany załącznik nr 3 Wymagania dotyczące wyposażenia jachtu Czytelny podpis prowadzącego Jacht * Zgłoszenie ważne tylko razem z opłatą wg stawek umieszczonych w Zawiadomieniu. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać razem z Listą załogi oraz potwierdzeniem do Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego na adres pocztą, pocztą elektroniczną lub nr faks: Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Szczecin, ul. Dworcowa 19, Tel , tel/fax , oraz na