REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄC Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄC Y"

Transkrypt

1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄC Y KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM 33 Rajd Magnolii 2 Runda Pucharu Polski Automobilklubów i Klubów w KJS Organizator Auto Klub Szczecin Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a Szczecin 28/ r

2 SPIS TRESCI 1. WSTĘP 3 2. ORGANIZACJA 3 3. PROGRAM ZAWODÓW 4 4. ZGŁOSZENIE 5 5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 6 6. UBEZPIECZENIE 7 7. REKLAMA 7 8. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 7 9. ZAPOZNANIE Z TRASĄ BADANIA KONTROLNE OPONY PRZEBIEG IMPREZY PROCEDURA STARTU TANKOWANIE BEZPIECZEŃSTWO IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH NAGRODY PROTESTY KARY POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11 ZAŁACZNIKI Załącznik 1 Harmonogram 12 Załącznik 2 Wyposażenie pojazdów 13 Załącznik 3 Harmonogram zapoznania z trasą 14 Załącznik 4 Plan pracy osoby odpowiedzialnej za kontakty z uczestnikami 15 Załącznik 5 Zestaw kar regulaminowych 16 Załącznik 6 Rozmieszczenie numerów startowych i reklam 17 2

3 1. WSTĘP 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem (zwana dalej KJS) zostanie ZORGANIZOWANA ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYM KODEKSEM SPORTOWYM oraz z następującymi regulaminami: Regulamin Sportowy Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA na rok 2012 Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem na rok Regulaminu Pucharu Polski Automobilklubów i Klubów w KJS na rok 2012 Niniejszym Regulaminem Uzupełniającym Powyższe regulaminy znajdują się na stronie Zarządu Głównego PZM pod adresem: Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS Termin i miejsce KJS 28/ r KJS odbędzie na terenie Miasta Szczecin, Gminy Dobra 1.3. Nawierzchnia trasy i prób - ASFALT, KOSTKA 1.4. Długość trasy Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu dwóch dni i składa z 1 Etapu i 3 sekcji. Na trasie zlokalizowane będzie 8 prób poprzedzonych PKC. Długość trasy: 107,57 km Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej. 2. ORGANIZACJA 2.1. Nazwa i ranga imprezy Konkursowa Jazda Samochodem 33 Rajd Magnolii rozgrywany jest jako: 2 Runda Pucharu Polski Automobilklubów Klubów w KJS 2.2. Numer wizy ZO PZM Numer wizy 5 / 2012 wydana przez OKSS ZO PZM w Szczecinie w dniu r 2.3. Nazwa organizatora Auto Klub Szczecin Al. Wojska Polskiego 237 a Szczecin tel strona: nr. konta Zespół Sędziów Sportowych Przewodniczący Członek Członek Sekretarz 2.5. Delegat Techniczny i Obserwatorzy Obserwator PPAiK Delegat Techniczny 2.6. Osoby oficjalne Dyrektor Imprezy Asystent Dyrektora ds. sportowych Asystent Dyrektora ds. Organizacyjnych Kierownik trasy i zabezpieczenia Kierownik Biura Komisja Obliczeń Kierownik Badań Kontrolne Osoba odpowiedzialna za kontakty z uczestnikami Parku Serwisowego 2.7. Lokalizacja Biura KJS Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a Hancke Janusz Kister Mirosław Raczkowski Maciej Hancke Janusz Czylkowski Robert Wolan Ryszard Wolan Wojciech Urbański Dawid Gabryelski Leszek Wasylinka Agnieszka Kwiatkowska Agnieszka Kowalczyk Andrzej Wędrowski Ryszard Nowakowski Jakub 3

4 Niedziela 29. kwietnia 2012 Sobota 28. kwietnia 2012 Piątek 27.kwietnia.2012r Biuro KJS Szczecin Al. Wojska Polskiego PPA i K w KJS 33 Rajd Magnolii Regulamin Uzupełniający 28/ PROGRAM 3.1.Harmonogram przed KJS Data Wtorek 27.marca 2012 piątek 20. kwietnia 2012 Otwarcie listy zgłoszeń Wydarzenie Publikacja Regulaminu Uzupełniającego na Zamknięcie listy zgłoszeń Publikacja książki drogowej i map 3.2. Harmonogram w trakcie tygodnia rajdowego data godzina wydarzenie miejsce 17:00 Otwarcie Biura KJS Oficjalna tablica ogłoszeń 17:00-21:00 Odbiór Administracyjny Wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą Termin podania szczegółów dotyczących pilota 21:20 Zamknięcie Biura KJS 07:45 Otwarcie Biura KJS Odbiór Administracyjny - alternatywny 08:00-10:00 Wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą Biuro KJS Szczecin Al. Wojska Polskiego Termin podania szczegółów dotyczących pilota 09:00 Rozpoczęcie zapoznania z trasą Trasa Rajdu 11:00-17:00 Badanie kontrolne BK 1 ( zgodnie z harmonogramem) Szczecin PZM 14:00 Zakończenie zapoznania z trasą Trasa Rajdu 16:30 Pierwsze posiedzenie ZSS 18:30 Opublikowanie listy startowej 19:00 Odpraw z zawodnikami. Szkolenie z Bezpieczeństwa 19:30 Start KJS 20:00 Start Prologu / OS 1 21:00 Zamknięcie Biura KJS Biuro KJS Szczecin PZM Szczecin PZM Szczecin Wały Chrobrego Biuro KJS Szczecin PZM 08:00 Otwarcie Biura KJS Otwarcie Parku Serwisowego 08:30 Opublikowanie listy startowej 09:00 Re-Start KJS 14:25 Meta KJS Biuro KJS Szczecin Al. Wojska Polskiego 14:25 Badanie Kontrolne Końcowe BK 2 15:30 Opublikowanie nieoficjalnych wyników 16:30 Ceremonia Mety 19:00 Zamknięcie Biura KJS Szczecin Wały Chrobrego Biuro KJS Szczecin PZM 4

5 4. ZGŁOSZENIA 4.1. Data zamknięcia zgłoszeń 20 kwietnia 2012 r- godz. 24: Procedura zgłoszeń Uczestnik zamierzający wziąć udział w 33. Rajdzie Magnolii musi przesłać do dnia r. do godz. 00:00 wypełnione zgłoszenie na adres: Auto Klub Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a Szczecin Jeżeli zgłoszenie wysłane jest pocztą , oryginał wraz ze skanami dokumentów musi dotrzeć do organizatora najpóźniej w dniu odbioru administracyjnego. Do oryginału zgłoszenia należy dołączyć skan lub kserokopię następujących dokumentów: prawo jazdy kierowcy dowód rejestracyjny pojazdu ubezpieczenie samochodu potwierdzenie wpłaty wpisowego fotografia kierowcy i pilota, oraz dokument identyfikacji pilota muszą wpłynąć do organizatora w terminie zgłoszeń lub najpóźniej do dnia r Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego lub potwierdzenie wystawione przez klub zawodnika Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników Ilość uczestników Pojemność trasy - 60 załóg W przypadku zgłoszenia więcej niż 60 załóg o przyjęciu decydować będą następujące kryteria: Dopuszczone pojazdy zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane przynależność do klubu PZM kolejność zgłoszeń do Biura KJS. Do udziału w KJS dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. patrz Załącznik nr Podział na klasy K 1 do 1400 cm 3, K 2 powyżej 1400 cm 3 do 1600 cm 3 K 3 powyżej 1600 cm 3 do 2000 cm 3 K 4 powyżej 2000 cm 3 + pojazdy z napędem na 4 koła Grupa Gość zawodnicy posiadający aktualną lub nie aktualną licencję kierowcy sportu samochodowego - bez względu na pojemność silnika Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1, Klasę stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokość wpisowego wynosi ; dla załogi zrzeszonej (kierowca) w klubach PZM dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w Auto-klubie Szczecin dla załogi nie zrzeszonej w klubach PZM w przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora 200 Pln 150 Pln 250 Pln 300 Pln 5

6 W ramach wpisowego każdej załodze zostanie przyznana powierzchnia w parku serwisowym wynosząca: 45 m 2. Na prośbę uczestnika, w miarę dostępności miejsca, organizator będzie mógł przyznać dodatkową powierzchnię po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Opłata za dodatkową powierzchnię w parku serwisowym wynosi: 20 PLN/m Wpłaty wpisowego przyjmowane do dnia roku na rachunek bankowy organizatora: nr konta: Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania Rajdu lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich 5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 5.1. Załoga Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określani jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat Kierowca nie może posiadać licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona Obowiązki załogi Do obowiązków załogi należy: Obecność na odprawie uczestników Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową Umieszczenie karty identyfikacyjnej widocznej przez prawą tylna szybę Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie Numery Identyfikacyjne Tablice Tablica "rajdowa" ( dostarczona przez organizatora) musi być umocowana na masce przedniej samochodu Numery startowe Numery startowe dostarczone przez Organizatora musza znajdować się po obu stronach samochodu na przednich drzwiach oraz na szybie tylnej i dwóch tylnych bocznych szybach, zgodnie z załącznikiem 6 niniejszego Regulaminu, przez cały czas trwania KJS. Jeżeli w dowolnym momencie KJS zostanie stwierdzony brak numeru startowego lub tablicy rajdowej pociągnie to za sobą karę pieniężną do uznania przez ZSS. Brak dwóch numerów startowych lub tablicy rajdowej może spowodować wykluczenie samochodu z Rajdu przez ZSS Karta identyfikacyjna Karta identyfikacyjna, zawierająca aktualne informacje o członkach załogi i ich aktualne fotografie oraz podpisy, musi znajdować się w czasie trwania KJS w miejscu widocznym przez prawą tylną boczną szybę. Brak tej karty może spowodować nałożenie kary decyzją ZSS aż do wykluczenia załogi z Rajdu Karta wykroczeń Karty wykroczeń, które uczestnik otrzyma od Organizatora występują zarówno podczas zapoznania z trasą jak i w trakcie trwania KJS. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania KJS ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco: pierwsze wykroczenie kara pieniężna 100 PLN, drugie wykroczenie kara 1 minuty, trzecie wykroczenie wykluczenie z Rajdu. 6

7 6. UBEZPIECZENIE 6.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 7. REKLAMA 7.1. Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach. Plakietki reklamowe dostarczone przez Organizatora uczestnikom KJS w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umieszczone na samochodzie zgłoszonym do 33. Rajdu Magnolia Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak Reklamy dodatkowej organizatora traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy, co zgodnie z pkt regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze KJS, na Starcie i Mecie KJS, na terenie stacji kontroli pojazdów podczas BK 1, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z Organizatorem Start-Meta Podczas startu i mety KJS załogom mogą towarzyszyć na podium członkowie serwisu. Używanie materiałów reklamowych, takich jak flagi, parasolki oraz dystrybuowanie jakichkolwiek materiałów reklamowych jest dozwolone Park Serwisowy W Parku Serwisowym umieszczanie reklam, z uwzględnieniem warunków podanych przez uczestnika poza granicami przyznanej powierzchni serwisowej zgodnie z pkt niniejszego regulaminu, może nastąpić tylko po uzgodnieniu z Organizatorem i wyrażeniu pisemnej zgody. Stwierdzone przez kierownika Parku Serwisowego przypadki nieprzestrzegania w/w wymogu karane będą karą pieniężną w wysokości 300 zł. 8. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8.1. Miejsce i czas Biuro KJS Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a r. - piątek od godz. 17:00 do godz. 21: r - sobota od godz. 8:00 do godz. 10:00( alternatywnie ) 8.2 Dokumenty do okazania prawo jazdy kierowcy ubezpieczenia OC i NW dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi aktualne fotografie kierowcy i pilota pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota. dowód opłacenia składek za rok 2011 z tytułu przynależności klubowej dotyczy kierowcy zrzeszonego. dokument identyfikacyjny pilota 9. ZAPOZNANIE Z TRASĄ Zapoznanie z trasą KJS odbędzie się w dniu r zgodnie z załącznikiem nr Procedura zgłoszenia Biuro KJS Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a r. - piątek od godz. 17:00 do godz. 20: r - sobota od godz. 8:00 do godz. 10:00 (alternatywnie ) Dla uczestników zgłoszonych w 33 Rajdzie Magnolia będą wydawane następujące dokumenty do zapoznania z trasą KJS: karta zapoznania z trasą, karta wykroczeń, tablice z numerami na samochód zapoznawczy, karta badania kontrolnego 9.2. Zapoznanie z trasą można wykonywać oznakowanymi pojazdami seryjnymi lub pojazdem którym uczestnik KJS będzie startował. 7

8 9.3. Szczególne ograniczenia Załogi zgłoszone do KJS mają prawo do nie więcej niż 2 przejazdów każdej trasy próby. W czasie zapoznania z trasą próby obowiązuje ograniczenie prędkości do: 40 km/h W żadnym wypadku załogi nie mogą poruszać się na próbie w kierunku przeciwnym do wyznaczonego harmonogramem tzn. pod prąd Podczas zapoznania się z trasą: Prologu P 1, Próby 2 - Wały Chrobrego (ul. Nabrzeże Wieleckie, Jana z Kolna) Próby 3/6 Urząd Miasta (ul. Szymanowskiego) w miejscach gdzie obowiązuje inna organizacja ruchu drogowego niż podczas rajdu (jezdnia jednokierunkowa) wszyscy zawodnicy maja obowiązek zapoznać się z tymi fragmentami odcinka wyłącznie pieszo Organizator będzie kontrolował przebieg zapoznawania z trasą. Na żądanie oznakowanych przedstawicieli Organizatora i Policji zawodnicy muszą okazywać odpowiednie dokumenty i stosować się do poleceń i instrukcji przez nich wydawanych. Kontrole będą prowadzone również przed okresem przewidzianym dla zapoznania się z trasą Każdy członek załogi biorący udział lub zamierzający wziąć udział w 33. Rajdzie Magnolia, którego obecność zostanie stwierdzona na trasie KJS przed r., będzie uważany za przeprowadzającego niedozwolone zapoznanie się z trasą Podczas zapoznania z trasą, załogi muszą zatrzymać się na starcie i mecie każdej próby w celu okazania niezbędnych dokumentów w tym karty wykroczeń i uzyskania wiz uprawniających do przejazdu przez próby Każda załoga, która wykonuje zapoznanie trasą próby z naruszeniem ustaleń zawartych w pkt niniejszego regulaminu uzupełniającego zostanie ukarana karą niezależnie od kar administracyjnych, tj.: pierwsze wykroczenie kara pieniężna 100 PLN, drugie wykroczenie - kara pieniężna 200 PLN, Obie kary nakładane będą niezależnie od kar administracyjnych wystawionych przez Policję lub inne władze i podlegają uiszczeniu w kasie Organizatora KJS. trzecie wykroczenie niedopuszczenie do KJS Każdy pierwszy przypadek jazdy w przeciwnym kierunku do wyznaczonego oficjalnym harmonogramem, podczas zapoznania z trasą odcinka specjalnego będzie karany kwotą 100 PLN. Drugie takie wykroczenie spowoduje niedopuszczenie do startu. Powyższe nie wyklucza możliwości nałożenia na wniosek Organizatora, przez OKSS, dalszych kar W czasie zapoznawania się z trasą na odcinkach drogowych załogi musza ściśle przestrzegać przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych obowiązujących w Polsce, w tym m.in. używać pasów bezpieczeństwa, poruszać się z włączonymi obowiązującymi światłami, przestrzegać dozwolonych prędkości: Zakazane są urządzenia wykrywające radar Rozmieszczenie systemów kontroli prędkości. Podczas zapoznania z trasą na poszczególnych próbach i trasie dojazdowej rozlokowane będą patrole Policji z urządzeniami do pomiaru prędkości, współpracujące z Kierownikami próby nadzorującymi ilość przejazdów i prawidłowość zapoznania z trasą KJS. 10. BADANIA KONTROLNE 10.1 Miejsce i czas Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a r. sobota od godz. 11:00 17:00 ( zgodnie z podanym harmonogramem ) Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z KJS Wymagania dodatkowe zgodnie z załącznikiem nr 2 Regulaminu Ramowego KJS Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenie badania BK 2 po wjeździe przez załogę na Metę KJS. O przeprowadzeniu BK 2 zawodnicy zostaną powiadomieni w trakcie trwania KJS Dodatkowe Badanie Kontrolne oraz identyfikacja załogi, może być przeprowadzona w każdym czasie podczas trwania KJS. Każde wykroczenie będzie sygnalizowane ZSS, który może nałożyć na uczestnika kary zgodnie z przepisami MKS. 8

9 11. OPONY Samochód uczestnika przez cały czas trwania 33. Rajdu Magnolii musi znajdować się w ukompletowaniu identycznym jak podczas BK Opony muszą posiadać znak homologacji E Obowiązuje całkowity zakaz używania opon typu slick. 12. PRZEBIEG IMPREZY Czas i miejsce opublikowania listy startowej Biuro KJS - Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a r. sobota godz. 18:30 Oficjalna tablica ogłoszeń r. sobota godz. 8:30 Oficjalna tablica ogłoszeń (Re- Start) Odprawa uczestników Miejsce i czas Biuro KJS Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a r. sobota godz. 19: Lokalizacja startu, mety, Ceremonia Mety Oficjalny start Start Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a Meta - Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a godz. 19:30 - Start do Prologu (P1) - według listy startowej Meta Prologu - PKC 1A ul. Jarowita Re-Start KJS godz. 09:00 - Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a Start załóg wg listy startowej w odstępach dwuminutowych Zawodnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby Nie ukończenie Prologu z przyczyn technicznych lub innych, spowoduje przydzielenie uczestnikowi czasu najgorszego uczestnika z danej klasy plus 60 sek. Warunkiem dopuszczenia do startu w drugim dniu jest pozytywny wynik dodatkowego badania kontrolnego przed startem imprezy Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed zawodnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji Oficjalny czas podczas trwania KJS W czasie trwania KJS czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio Program I / AM 225 KHZ / Wymiana kart drogowych Karta drogowa do Sekcji 1 wydana będzie na PKC 0 Wymiana kart drogowych nastąpi na : Sekcja 2: PKC 1B Sekcja 3: PKC 5B Kolejność startu załogi z pierwszej 10 według aktualnej klasyfikacji generalnej PPAiK Kolejność startu wg klas : Grupa Gość, K4, K3, K2, K1. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, ZSS będzie mógł odstąpić od podanej powyżej kolejności. 13. PROCEDURA STARTU System elektronicznego startu do próby będzie następujący: Na starcie każdej próby znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w 2 cyfrowy wyświetlacz oraz 3 zielone światła. Będzie ono połączone z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Fotokomórka będzie usytuowana w odległości około 40 cm za linią startu. Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi w samochodzie stojącym na linii startu. Samochód z załogą ustawia się na linii startu, a urządzenie startowe, w trybie ciągłym odlicza i wskazuje sekundy pozostałe do momentu zapalenia się zielonego światła. Wyświetlacz wskazuje kolejno: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, zielone światło. Czas świecenia się zielonego światła wynosi 20 sekund. W tym czasie załoga powinna wystartować (zgodnie z art Regulaminu Sportowego Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA 2011). 9

10 13.2. Procedura startu dawanego ręcznie Jeśli z przyczyn technicznych trzeba będzie zastosować start dawany ręcznie, obowiązywać będzie następująca procedura: Start do OS jest startem zatrzymanym, a samochód na tzw. obrys przedni musi znajdować się przed linią startu. Po oddaniu karty drogowej załodze, sędzia będzie odliczał głośno sekundy pozostałe do momentu startu: 30", 15", 10", a ostatnie pięć sekund Po upływie ostatnich 5 sekund, nastąpi sygnał startu. Po podaniu sygnału do startu zawodnik musi niezwłocznie wystartować Start przedwczesny / falstart /-jest to zarówno start lotny jak i wystartowanie przed sygnałem startera. Kierowca i pojazd są podporządkowani poleceniom startera Zabrania się powtórzenia startu POMIAR CZASU Pomiar czasu dokonywany będzie na Mecie Lotnej, po której uczestnik zobowiązany jest zwolnić i zatrzymać się na mecie STOP Pomiar czasu na Mecie Lotnej próby będzie wykonywany przy pomocy autorskiego elektronicznego programu pomiaru czasu z dokładnością do 1/100 sek Pomiar czasu przy pomocy stoperów ręcznych na mecie STOP będzie wykonywany będzie z dokładnością do 1/100 sek META LOTNA Podczas prób pozbawionych elementów jazdy zręcznościowej i zakończonych Metą Lotną, zasada tzw. Taryfy ma zastosowanie wyłącznie dla uczestników którzy próby nie ukończą. zabrania się cofania w STREFIE PUNKTU KONTROLNEGO wykluczenie META STOP obowiązek zatrzymania się w punkcie Mety Stop w celu dokonania wpisu do karty drogowej. w przypadku, gdy chronometrażyści nie są w stanie natychmiast podać sędziemu punktu dokładnego czasu przekroczenia linii mety, sędzia jedynie ostempluje / podpisze / kartę próby, a czas zostanie wpisany w najbliższym punkcie komasacji, strefie neutralizacji lub punkcie przegrupowania Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, będzie nałożona kara przez ZSS META KJS Dozwolony jest wcześniejszy wjazd na PKC 1A i 8B bez nakładania kary za wcześniejszy wjazd Po PKC 8B nie przewiduje się Parku Zamkniętego Ceremonia Mety KJS 14. Tankowanie Szczecin Wały Chrobrego godz.16:00 Udział w Ceremonii Mety jest obowiązkowy Zezwala się na tankowanie paliwa na stacjach paliw umieszczonych przy trasie rajdu BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 15.1 Na trasie załogi będą ostrzeganie o ewentualnych przeszkodach przy pomocy Żółtych flag Jeśli okaże się konieczne użycie żółtych flag, zastosowana będzie następująca procedura: kierowca, któremu zostanie pokazana żółta flaga musi natychmiast znacznie zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się oraz bezwzględnie zastosować się do zaleceń sędziów trasy. flagi będą użyte we wszystkich punktach poprzedzających zdarzenie. każde naruszenie niniejszego przepisu pociągnie za sobą nałożenie kary przez Zespół Sędziów Sportowych. czas użycia Żółtej Flagi będzie odnotowany przez sędziego i przekazany Dyrektorowi imprezy oraz Zespołowi Sędziów Sportowych. Każda załoga, której pokazano żółtą flagę otrzyma czas referencyjny dla próby zgodnie z procedurą opisaną w Artykule 33 Regulaminu Sportowego Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA. 10

11 16. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH podczas KJS u Kierownik Próby Kierownik PKC Kierownik zabezpieczenia Próby Sędzia Trasy Odpowiedzialny za kontakty z uczestnikami Sędziowie Techniczni 17. NAGRODY Rozdanie nagród Szczecin Wały Chrobrego - Ceremonia Mety Nagrody honorowe zostaną przydzielone wg następujących zasad : Za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji generalnej KJS Za 1,2,3 miejsce w klasie Za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji zespołowej kamizelka koloru czerwonego kamizelka koloru pomarańczowego kamizelka koloru żółtego SAFETY kamizelka koloru żółtego kamizelka koloru czerwonego kamizelka koloru czarnego lub granatowego - po 2 puchary dla załogi - po 2 puchary dla załogi - po 1 pucharze dla zespołu W miarę możliwości Organizator może przewidzieć nagrody rzeczowe lub upominki. 18. PROTESTY Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora KJS lub w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS Wszelkie odwołania od decyzji ZSS, muszą być składane przez zawodnika do OKSS ZO PZM w Szczecinie. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy 19. KARY odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego. Kary zgodnie z załącznikiem nr 5, oraz złącznikiem nr POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania KJS Zgłoszenie jest zawarciem umowy cywilnoprawnej z Organizatorem Dyrektor KJS Wolan Ryszard 11

12 załącznik nr RajdMagnolia kwietnia 2011 II Runda PPAiK HARMONOGRAM CZASOWY Start ETAP 1 Sobota, 28. kwiecień 2012 Sekcja PKC 0 1 P. 1 1A Lokalizacja OS długość 2,12 Dojazd długość Odcinek drogowy Czas przejazdu Czas 1. załogi Serwis A / Szczecin PZM / - START 19:30 Ceremonia startu Szczecin ul.staregozygmunta 19:55 Szczecin ul.staregozygmunta 6,40 6,40 0:27 19:57 OSS Wały Chrobrego 1 - PROLOG Szczecin ul.szczerbcowa. 0,20 2,38 0:10 20:00 20:10 1 Etap 1 Sekcja 1 łącznie 2,12 6,60 8,72 Re-Start ETAP 1 Niedziela, 29.kwiecień 2012 PKC 2 P. 2 3 P. 3 4 P. 4 P. 5 5A 5B 5C 6 P P. 7 8 P. 8 8A 8B Lokalizacja 1B Serwis B / Szczecin PZM / -Re -START 5 Lubieszyn LUBIESZY N 1 Komasacja & Strefa Techniczna - wjazd Komasacja - wyjazd/serwis - wjazd SERWIS C / Szczecin PZM / Serwis - wyjazd Szczecin ul..szymanowskiego URZĄD MIASTA 2 Szczecin ul.zygmunta Starego ZARZĄD PORTU 2 Lubieszyn LUBIESZYN 2 Przegrupowanie & Strefa Techniczna - wjazd Przegrupowanie - wyjazd Szczecin PZM Ponowny Start OS długość 2,50 7,25 0,53 2,10 2,50 Odcinek drogowy 14,50 47,35 4,95 5,42 17,00 54,60 4,95 5, ,50 17,00 Czas przejazdu 10:57 0:32 11:29 0:15 11:44 0:30 12:14 0:20 12:34 12:37 0:25 13:02 0:45 Czas 1. załogi 09:00 Szczecin ul.zygmunta Starego 6,40 6,40 0:20 09:20 WAŁY CHROBREGO 2 2,12 09:23 Szczecin ul..hryniewieckiego 4,40 6,52 0:20 09:43 ZARZĄD PORTU 1 2,10 09:46 Szczecin ul.szymanowskiego 6,10 8,20 0:25 10:11 2 URZ ĄD MIASTA 1 0,53 10:14 15,90 16,43 0:40 10:54 18,00 całkowita długość 12:05 13:50 13:53 0:32 14:25 1:45 16:10 3 CEREMONIA METY - Szczecin, Wały Chrobrego 0:20 16:30 ETAP 1 RAJD Sekcja 1-1 OS Sekcja 2-4 OS Sekcja 3-3 OS Łącznie - 8 OS *% = procent całkowitej długości odcinków PODSUMOWANIE RAJDU *% 2,12 6,60 8,72 24,3% 7,25 47,35 54,60 13,3% 42,87 48,00 10,7% 5,13 14,50 Długość 96,82 111,32 13,0% 12

13 Badania Kontrolne - KJS załącznik nr 2 Każdy samochód zostanie poddany przed startem badaniu kontrolnemu BK 1, którego celem jest ustalenie, czy samochód jest zgodny z Regulaminem Ramowym KJS wraz z jego załącznikami oraz przynależności do klasy zadeklarowanej w zgłoszeniu. Samochód przedstawiony do badania kontrolnego musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie obowiązujące dokumenty - prawo jazdy, dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi, ubezpieczenie OC i NNW. Organizator może zarządzić dodatkowe badanie kontrolne w czasie trwania imprezy oraz badanie kontrolne po imprezie BK 2, które odbywa się bezpośrednio po przybyciu uczestników na metę. Wymagania: Do startu w KJS dopuszczone są samochody zgodne z homologacją producenta oraz rozporządzeniem właściwego ministra, w zakresie dopuszczenia do ruchu drogowego. Samochody nie zgodne z homologacją producenta muszą być zgodne z rozporządzeniem właściwego ministra, w zakresie dopuszczenia do ruchu drogowego, a zakres wykonanych przeróbek musi być zgodny z Załącznikiem J do MKS, w szczególności dotyczy to układów i wyposażenia bezpieczeństwa (hamulce, szerokość, i średnica kół, wnętrza kabiny, zbiorników, oraz przewodów płynów eksploatacyjnych itd.). W skład obowiązkowego wyposażenia samochodów wchodzą: 1. Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota. 2. Zagłówki foteli załogi. 3. Minimum jedna gaśnica (zaleca się montaż w zasięgu rąk załogi). 4. Kaski ochronne dla załogi. 5. Apteczka z odpowiednim wyposażeniem medycznym. 6. Zderzak przedni i tylny. 7. Przewody paliwowe, które na wszystkich końcach muszą być skutecznie zaciśnięte. 8. Oznakowanie i obowiązkowe reklamy organizatora imprezy. 9. Karta Identyfikacyjna. Ponadto każdy samochód musi odpowiadać następującym warunkom: a. identyczne koła (obręcz i opona) na każdej osi, b. wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być umocowane, c. w czasie całej imprezy żadna pokrywa nie może być zamknięta na klucz, dotyczy to również drzwi (chyba, że zgłoszony samochód posiada fabryczny system blokowania zamków drzwi) d. dodatkowe punkty świetlne zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym e. nie wolno stosować żadnych elementów przeciwpoślizgowych mechanicznych i chemicznych na oponach. f. opony posiadające znak homologacji E Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych wymagań, które muszą być ogłoszone komunikatem przed imprezą oraz prawo niedopuszczania do imprezy każdego samochodu, który Komisja Techniczna uzna za zagrażający bezpieczeństwu ruchu 13

14 Załącznik nr 3 HARMONOGRAM ZAPOZNANIA Z TRASA Termin i miejsce odbioru dokumentów: r - piątek od godz. 17:00 do godz. 21: r - sobota od godz. 8:00 do godz. 10:00 ( alternatywnie ) Biuro KJS, Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a Zapoznanie: Sobota r w godz. 9:00 14:00 Próba 1/2 Wały Chrobrego zgodnie z punktem Regulaminu Uzupełniającego Próba 3/7 Zarząd Portu Próba 4/6 Urząd Miasta zgodnie z punktem Regulaminu Uzupełniającego Próba 7/8 Lubieszyn 14

15 Załącznik nr 4 Plan pracy Odpowiedzialnego za Kontakty z Uczestnikami. Wędrowski Ryszard tel Piątek r godz. 17:00 21:00 Odbiór Administracyjny, Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a Sobota r godz. 08:00 10:00 Odbiór Administracyjny, Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a godz. 11:00 17:00 BK-1, Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a godz. 17:30 I posiedzenie ZSS, Biuro Rajdu, Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a Niedziela 29.04,2012r godz. 08:30 Start, Park Serwisowy, Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a godz. 11:20 Komasacja, Park Serwisowy, Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a godz. 13:50 Przegrupowanie, Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a ok. godz. 14:30 godz. 15:00 II posiedzenie ZSS, Biuro Rajdu, Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a Nieoficjalna klasyfikacja końcowa, Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro Rajdu, Szczecin Al. Wojska Polskiego 237a, 15

16 Załącznik nr 5 Zestaw Kar regulaminowych 1 Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 30 minut Niedopuszczenie do startu 2 Samochód nie spełniający wymogów regulaminu Niedopuszczenie do startu 3 Nieobecność na odprawie uczestników Niedopuszczenie do startu 4 Przejazd trasy niezgodny z książką drogowa Wykluczenie 5 Brak wpisów w karcie drogowej Wykluczenie 6 Odbycie próby w nie zapiętych pasach i/lub kaskach Wykluczenie ochronnych 7 Niesportowe zachowanie Wykluczenie 8 Za każdą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC 60 pkt. 9 Za każda minutę późniejszego wjazdu na PKC 10 pkt. 10 Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego podstawy 5 pkt. 11 Za przekroczenie linii mety próby obiema osiami 5 pkt. 12 Za nieprzepisowy start (falstart) 5 pkt. 13 Za cofanie na mecie próby Wykluczenie 14 Za spóźnienie na Start powyżej 15 minut Wykluczenie 15 Za zgubienie (utratę) Karty Drogowej Wykluczenie 16 Nanoszenie własnych poprawek w Kartę Drogową Wykluczenie 17 Za spóźnienie na PKC powyżej 15 minut Wykluczenie 18 Za sumę spóźnień na końcu sekcji lub imprezy powyżej 30 Wykluczenie minut 19 Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania imprezy przez pilota Wykluczenie 20 Za pierwsze przekroczenie przepisów drogowych Kara pieniężna 21 Za drugie przekroczenie przepisów drogowych 300 pkt. 22 Za trzecie przekroczenie przepisów drogowych Wykluczenie 23 Za nie podstawienie samochodu lub spóźnienie powyżej 5 min. Wykluczenie na badania BK 2 24 Za nieprawidłowe przejechanie lub nieukończenie próby Patrz pkt Reg. Ram. KJS 25 Brak Karty Identyfikacyjnej Do wykluczenia włącznie Załącznik Nr 6 Zestaw kar dodatkowych 1. Każde stwierdzone przez sędziego faktu naruszenie przez uczestnika ustawionej:: 16

17 szykany wygrodzenia wyznacznika zakrętu (trasy) wymagającej odbudowy spowoduje nałożenie przez Dyrektora KJS następujących kar: szykana - 10 sek. wygrodzenie - 5 sek. wyznacznik trasy (cięcie zakrętu) - wykluczenie z przejazdu 2. Każde następne naruszenie przez tego samego uczestnika w/w wymienionych elementów trasy KJS spowoduje zwiększenie kary o 100% 3. Schematy Schemat szykany 10 sek. Wygrodzenie Kara 5 sek. Wyznacznik trasy cięcie Wykluczenie z przejazdu Dyrektor KJS Wolan Ryszard 17