ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2

3 Spis treści 1 Spis treści Wprowadzenie O programie Cechy i możliwości programu Instalowanie i uruchamianie programu Wymagania sprzętowe Instalowanie Uruchamianie Otwieranie projektu (CAD) Zapis projektu (CAD) Autozapis i kopia bezpieczeństwa (CAD) Podstawowe informacje o programie Opis elementów programu Opcje ogólne programu Obliczenia Opis obiektów Tablica rozdzielcza Gniazdo elektryczne Oprawa oświetleniowa Łącznik instalacyjny Przewód elektryczny Puszka instalacyjna Stropowy przepust kablowy Koryto kablowe Drabinki kablowe Kanał kablowy Eksport i import z Dialuxa

4 Spis treści Wykaz elementów instalacji elektrycznych Generowanie zestawień Generowanie raportów obliczeniowych

5 Spis treści Wydawca ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/ Łódź Prawa autorskie Zwracamy Państwu uwagę na to, że stosowane w podręczniku określenia software owe i hardware owe oraz nazwy markowe danych firm są prawnie chronione. Program komputerowy oraz podręcznik użytkownika zostały opracowane z najwyższą starannością i przy zachowaniu wszelkich możliwych środków kontrolnych. Pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów. Pragniemy w związku z tym zwrócić uwagę na to, że nie możemy udzielić gwarancji, jak również ponosić prawnej odpowiedzialności za wynikłe stąd skutki. Za podanie nam ewentualnych błędów będziemy wdzięczni. 5

6 Wprowadzenie 2 WPROWADZENIE 6

7 Wprowadzenie 2.1 O PROGRAMIE ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE to inteligentne narzędzie rozszerzające programy ArCADia-INTELLICAD/AutoCAD o funkcje niezbędne do stworzenia profesjonalnego projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych. Program kierowany jest zarówno do projektantów sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jak i do wszystkich osób związanych z branżą elektrotechniczną. Użytkownik korzystający z programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ma możliwość szybkiego stworzenia rysunków instalacji elektrycznych wewnętrznych na rzutach architektonicznych budynku. Użytkownik ma do dyspozycji bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu, z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów technicznych. Prócz możliwości sprawnego wykonania rysunków instalacji program przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania instalacji i stworzenia profesjonalnego raportu technicznego. Połączenie specjalistycznych funkcji wykorzystanych w aplikacji do wykonania planów instalacji elektrycznych w zakresie instalacji gniazd i oświetlenia wraz z przeprowadzanymi obliczeniami i dokonywaniem sprawdzenia poprawności zaprojektowanej sieci daje perfekcyjne narzędzie do tworzenia projektów instalacji elektrycznych wewnętrznych. 2.2 CECHY I MOŻLIWOŚCI PROGRAMU Zakres merytoryczny realizowany przez program oraz jego podstawowe funkcje: Wykonywanie rysunków instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie instalacji gniazd i oświetlenia, Projektowanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, Projektowanie wewnętrznych linii zasilających, Dokonywanie bilansów mocy projektowanych budynków, Wyznaczanie wartości niezbędnych parametrów technicznych, Dokonywanie sprawdzenia poprawności zaprojektowanej instalacji elektrycznej, Dobór zabezpieczeń elektroenergetycznych, Generowanie raportów obliczeniowych, Automatyczne generowanie legendy symboli wykorzystanych w projekcie, Generowanie zestawień ilościowych materiałów wykorzystanych w projekcie. Wszystkie obliczenia oraz sprawdzenia dokonywane przez ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE zostały opracowane na podstawie następujących norm i rozporządzeń oraz publikacji naukowo-technicznych: [1] PN-87/E Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. [2] Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej. Norma SEP, N-SEP-E-002. [3] PN-91/E-05009/482 Ochrona przeciwporażeniowa. [4] PN-EN :2002 (U) Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania. [5] PN-EN :2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów. [6] PN-EN :2001 (U) Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Wymagania ogólne. [7] PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. [8] PN-EN :2003 Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 2: Elementy symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania. 7

8 Wprowadzenie [9] PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. [10] PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. [11] PN-EN :2004 Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych. [12] Markiewicz H. Instalacje Elektryczne, Wydanie szóste Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005 [13] Wiatr J. PORADNIK PROJEKTANTA ELEKTRYKA Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną [14] PN-EN :2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. [15] Musiał E.: Współczynnik jednoczesności a współczynnik zapotrzebowania. Biul. SEP INPE Informacje o normach i przepisach elektrycznych, 2005, nr 68-69, s

9 Instalowanie i uruchamianie programu 3 INSTALOWANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU 9

10 Instalowanie i uruchamianie programu 3.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE komputer z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym, 350 MB wolnej przestrzeni na dysku, 1 GB pamięci operacyjnej (zalecane 2 GB przy większych ilościach elementów), zalecany procesor 2 GHz lub szybszy, minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024 x INSTALOWANIE Standardowo instalacja programu uruchamia się automatycznie po włożeniu płyty CD do napędu. W przypadku gdy wyłączony jest Autostart, należy samodzielnie uruchomić instalację. Należy otworzyć zawartość napędu CD (Mój komputer/stacja dysków CD), a następnie uruchomić plik Setup.exe. Po rozpoczęciu instalacji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 3.3 URUCHAMIANIE Program można uruchomić klikając dwukrotnie na ikonę programu CAD znajdującą się na pulpicie, a następnie wybierając jedną z ikon na pasku narzędzi ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 3.4 OTWIERANIE PROJEKTU (CAD) Można otworzyć dowolny z poniższych plików: Standardowy plik rysunku z rozszerzeniem.dwg. Można użyć dowolnego z przykładowych rysunków dołączanych z ArCADią-INTELLICADem. Format wymiany rysunku DXF. Format do przesyłania w sieci DWF. Szablony rysunków DWT. Aby szybko otworzyć ostatnio używany rysunek, wybierz Plik > <nazwa pliku>. Program zapamiętuje nazwy ostatnich czterech rysunków. Aby szybko otworzyć rysunek z okna dialogowego Otwórz rysunek, kliknij dwukrotnie nazwę rysunku. Można otworzyć rysunek podczas przeglądania rysunków na komputerze przy pomocy np. Windows Explorera. Wystarczy po prostu kliknąć dwukrotnie plik w celu otwarcia go w programie ArCADia-INTELLICAD. Identyfikację żądanego rysunku ułatwia wyświetlanie miniatur rysunków podczas ich przeglądania. Sposób otwarcia istniejącego rysunku 1. Użyj jednej z poniższych metod: Wybierz Plik > Otwórz. Na pasku narzędzi Standard kliknij narzędzie Otwórz ( ). Napisz otwórz, a następnie naciśnij Enter. 2. W typie pliku wybierz typ pliku, który chcesz otworzyć. 3. Wybierz katalog zawierający dany rysunek. 4. Wykonaj jedno z poniższych: Wybierz rysunek, który chcesz otworzyć i kliknij Otwórz. Kliknij dwukrotnie rysunek, który chcesz otworzyć. Jeśli rysunek wymaga hasła, podaj hasło, kliknij OK, aby sprawdzić hasło i ponownie kliknij Otwórz. 10

11 Instalowanie i uruchamianie programu 3.5 ZAPIS PROJEKTU (CAD) Rysunek można zapisać w dowolnej chwili. Aby zapisać rysunek, użyj jednej z poniższych metod: Na pasku narzędzi Standard kliknij Zapisz. Wybierz Plik > Zapisz. Napisz zapisz, a następnie naciśnij Enter. Napisz qsave, a następnie naciśnij Enter. Gdy zapisujesz dany rysunek po raz pierwszy, program wyświetla okno dialogowe Zapisz rysunek jako, które umożliwia wybór katalogu i napisanie nazwy rysunku. Przy pierwszym zapisaniu rysunku można użyć dowolnej nazwy. Aby ten sam rysunek zapisać później przy użyciu innej nazwy, wybierz Plik > Zapisz jako, a następnie napisz nową nazwę. 3.6 AUTOZAPIS I KOPIA BEZPIECZEŃSTWA (CAD) Aby uniknąć utraty danych w przypadku awarii zasilania lub innego błędu systemowego, należy często zapisywać swoje pliki rysunków. Program można skonfigurować do okresowego automatycznego zapisywania rysunków. Ustawienie Autozapis określa odstęp w minutach między automatycznymi zapisami. Program zeruje ten odstęp czasowy przy każdym zapisie pliku rysunku przez użytkownika. Gdy funkcja Autozapis jest włączona, program tworzy kopie rysunku. Pliki te są zapisywane w katalogu podanym w Opcje > Ścieżki/Pliki > Plik tymczasowy, z rozszerzeniem określonym w polu Rozszerzenie pliku autozapisu rysunku (domyślnie, SV$). Sposób skonfigurowania ArCADii-INTELLICADa do automatycznego zapisywania rysunków 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Wybierz Narzędzia > Opcje. Napisz konfig, a następnie naciśnij Enter. 2. Kliknij zakładkę Ogólne. 3. W obszarze Autozapis zaznacz pole wyboru w celu włączenia funkcji Autozapis i wybierz częstotliwość autozapisu. 4. Kliknij OK. 11

12 4 PRACA Z PROGRAMEM 12

13 4.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE pozwala na projektowanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie instalacji gniazd i oświetlenia. Tok postępowania przy projektowaniu instalacji jest następujący: 1. Projektowanie instalacji zaczynamy od usytuowania i scharakteryzowania tablicy rozdzielczej w budynku. Określamy jej podstawowe cechy i parametry. Obliczenia techniczne nie zostaną przeprowadzone, gdy projektowana instalacja nie będzie zawierała tablicy rozdzielczej. 2. Ze względu na różne metody projektowania instalacji elektrycznej wewnętrznej program udostępnia użytkownikowi dwa warianty (wariant 1. rysowanie instalacji okablowania, wariant 2. adresowanie odbiorników). Oba warianty zostaną opisane szczegółowo przy opisie obiektu tablica rozdzielcza. 3. Kolejnym krokiem zaprojektowania instalacji elektrycznej w budynku jest określenie podstawowych właściwości instalowanych odbiorników, nadanie im parametrów technicznych oraz usytuowanie na rzucie architektonicznym budynku. Po rozmieszczeniu wszystkich odbiorników użytkownik może przejść do usytuowania elementów sterowniczych, które znajdzie w obiekcie łączniki instalacyjne. 4. Następnie użytkownik przechodzi do wrysowania instalacji, bądź korzysta z drugiego wariantu (przypisuje nazwę tablicy rozdzielczej oraz numer obwodu). Instalację rysujemy za pomocą przewodów elektrycznych po wcześniejszym scharakteryzowaniu właściwości przewodu (materiału przewodzącego, przekroju przewodu, ilości żył w przewodzie, sposobu ułożenia oraz konstrukcji budowy). 5. Przewody elektryczne wpinamy w tablicę rozdzielczą (klikając myszką na obiekt tablicy) i prowadzimy trasę instalacji do usytuowanych odbiorników. Procedura ta może następować w odwrotnej kolejności (od odbiorników do tablicy). W chwili gdy użytkownik zakończy prowadzenie przewodu nie przyłączając go do odbiornika, pojawia się puszka instalacyjna, z której może kontynuować dalsze prowadzenie obwodu. Po wrysowaniu trasy przewodu użytkownik może wprowadzać rozgałęzienia obwodu za pomocą obiektu puszka instalacyjna. W każdym punkcie, w którym użytkownik będzie próbował wpiąć przewód w przewód, pojawi się puszka instalacyjna. Ułatwia to i zdecydowanie przyspiesza rysowanie instalacji elektrycznej. W chwili gdy mamy zaprojektowaną instalację w budynku, możemy koordynować i nadawać parametry (współczynniki mocy, współczynniki zapotrzebowania i jednoczesności oraz aparaty zabezpieczające) obwodom wychodzącym z tablicy rozdzielczej. W tablicy rozdzielczej zawiadujemy całą instalacją elektryczną. 6. Po zaprojektowaniu instalacji mamy możliwość wygenerowania legendy symboli wykorzystanych w projekcie oraz raportu wyników obliczeń technicznych dla każdego obwodu wyprowadzonego z rozdzielnicy wraz z przewodem zasilającym (wewnętrzną linią zasilającą). W raporcie uzyskamy szczegółowe informacje na temat przewodów zasilających, aparatów zabezpieczających i ich wyzwalaczy oraz najważniejszych wielkości elektrycznych, jakie występują w każdym obwodzie. Użytkownik ma także możliwość wygenerowania ilościowego zestawienia materiałów niezbędnych do wykonania zaprojektowanej instalacji w celu kosztorysowania inwestycji. 13

14 4.2 OPIS ELEMENTÓW PROGRAMU Dodatek ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE dodaje do menu ArCADia-INTELLICAD/AutoCAD własne narzędzia, opisane w tabelach poniżej: Rys. 1. Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Pokaż/ukryj Menadżera projektu Wstaw tablicę rozdzielczą Wstaw gniazdo elektryczne Wstaw oprawę oświetleniową Wstaw łącznik instalacyjny Wstaw przewód elektryczny Wstaw puszkę instalacyjną Wstaw stropowy przepust kablowy Wstaw trasę rzeczywistą Wstaw wykaz elementów instalacji elektrycznej Raport instalacji elektrycznej Generuj zestawienie materiałów Ustawienia opcji programu Wyświetl pomoc Przywołuje lub ukrywa okno do zarządzania kondygnacjami. Wstawia tablicę rozdzielczą wraz z opisem. Wstawia gniazdo elektryczne wraz z opisem. Wstawia oprawę oświetleniową wraz z opisem. Wstawia łącznik instalacyjny wraz z opisem. Wstawia przewód elektryczny wraz z opisem. Wstawia puszkę instalacyjną wraz z opisem. Wstawia stropowy przepust kablowy wraz z opisem. Wstawia trasę rzeczywistą. Wstawia legendę symboli wraz z opisem. Generuje raport przedstawiający obliczenia techniczne i poprawność zaprojektowanej sieci. Generuje ilościowe zestawienie materiałów wykorzystanych w projekcie. Umożliwia dokonanie standardowych opcji dla całego projektu. Wyświetla okno pomocy. Tabela 1. Funkcje paska narzędzi ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Po kliknięciu na obiekt na modelu pojawia nam się następujący pasek narzędzi: a) Tablica rozdzielcza. Rys. 2. Pasek edycji obiektu tablica rozdzielcza - Przejście do dialogu Własności, - Malarz czcionek i pasków, - Malarz typów, - Edytuj opis, - Ustaw opis na odnośniku, 14

15 - Renumeracja obiektów, - Przesuń z połączonymi rurami, - Menadżer obwodów wewnętrznych, - Usuń zaznaczone elementy, - Biblioteka projektu, - Biblioteka globalna. b) Pozostałe obiekty Rys. 3. Pasek edycji obiektu przewód elektryczny - Dodaj punkt, - Usuń punkt, - Utwórz widok rzeczywisty Opcje ogólne programu Po kliknięciu na ikonę wyświetla się okno dialogowe z opcjami ogólnymi programu. Rys. 4. Okno opcji programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Za pomocą okna Opcje użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnej symboliki wszystkich obiektów udostępnionych przez program ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, szybkiego i łatwego skalowania wszystkich obiektów widniejących na rysunku oraz ustawienia opisu obiektów odbiorczych adresowanych (nazwa tablicy, numer obwodu). W polu edycyjnym Skala symboli użytkownik może skalować obiekty na rysunku. W oknie tym użytkownik określa wartość współczynnika napięciowego za pomocą listy rozwijanej, który zostanie wykorzystany do obliczeń prądu zwarciowego jednofazowego. 15

16 Współczynnik napięciowy mnożnik, który należy zastosować do znamionowego napięcia sieci w celu określenia najwyższej lub najmniejszej wartości napięcia sieci podczas zwarcia. Napięcie nominalne sieci U n Niskie napięcie od 100 V do 1000 V Współczynnik napięciowy c do obliczania: maksymalnego prądu zwarciowego c max 1) minimalnego prądu zwarciowego c min 1,05 2) 0,95 1,10 3) Tabela 2. Współczynnik napięciowy c 1) c max U n nie może przekraczać najwyższego napięcia urządzeń U m, 2) dla niskiego napięcia (w zakresie +6%, np. dla 380 lub 400 V), 3) dla niskiego napięcia (w zakresie +10%). Jeżeli użytkownik będzie chciał sprawdzić, jakie skutki cieplne wywoła prąd zwarciowy, to powinien stosować wysoki współczynnik napięciowy (c = 1,1). Jeżeli użytkownik potrzebuje zweryfikować szybkość samoczynnego wyłączenia przez aparat zabezpieczający, powinien stosować współczynnik niski (c = 0,8). 4.3 OBLICZENIA Po zaprojektowaniu instalacji elektrycznej i nadaniu jej określonych parametrów program ArCADia- INSTALACJE ELEKTRYCZNE dokonuje standardowych technicznych obliczeń: obliczenia początkowego prądu zwarciowego jednofazowego (najmniejszego i największego przy zwarciu doziemnym) na poszczególnych obwodach zaprojektowanej instalacji, obliczanie prądów obciążeniowych (1-f lub 3-f) dla poszczególnych obwodów instalacji, obliczanie spadków napięcia na każdym obwodzie, obliczanie przewidywanej impedancji pętli zwarcia, obliczanie mocy szczytowej zaprojektowanej instalacji oraz mocy szczytowych każdego projektowanego obwodu, wyznaczanie prądu zadziałania zabezpieczenia podczas zwarcia dla czasu określonego przez użytkownika, wyznaczanie prądu zadziałania zabezpieczenia w wyniku przeciążenia obwodu, wyznaczanie długotrwałej obciążalności prądowej. Po wykonaniu obliczeń technicznych i wyznaczeniu niezbędnych parametrów program ArCADia- INSTALACJE ELEKTRYCZNE raportuje użytkownikowi wszystkie wielkości elektryczne wyszczególnione dla linii zasilającej oraz każdego obwodu wychodzącego z tablicy rozdzielczej, niezbędne do poprawnego doboru przewodów elektrycznych (ze względu na długotrwałą obciążalność prądową oraz spadek napięcia), poprawność doboru zabezpieczeń (zachowanie ochrony przeciwporażeniowej) oraz koordynację przewodów z zabezpieczeniami. W raporcie projektant może zweryfikować ewentualne błędy zaprojektowanej instalacji elektrycznej. Raport jest generowany w formacie RTF i zawiera wszystkie niezbędne informacje wykorzystywane w profesjonalnej dokumentacji technicznej. Obliczenia techniczne rozpoczynają się od zdefiniowania punktu rozdziału energii, czyli w naszym programie jest to tablica rozdzielcza. Użytkownik określa wartość impedancji pętli zwarcia, jaka wystąpiła na drodze od transformatora zasilającego n.n. do projektowanej tablicy rozdzielczej. Dzięki określeniu impedancji pętli zwarcia użytkownik uzyska w raporcie obliczony prąd zwarcia początkowego na końcu każdego obwodu. 16

17 Jeżeli projektant doprowadzi do tablicy rozdzielczej wewnętrzną linię zasilającą wyprowadzoną ze złącza (nakładka ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE), to program wykorzysta wartość impedancji pętli zwarcia obliczoną za pomocą programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE: W tablicy rozdzielczej użytkownik definiuje wartości współczynników zapotrzebowania oraz współczynnika jednoczesności w celu obliczenia szczytowego zapotrzebowania na moc (czynną), jakie wystąpi na każdym projektowanym odcinku instalacji elektrycznej. Współczynnik zapotrzebowania k z jest stosunkiem szczytowego zapotrzebowania na moc P 0 (moc obliczeniowa) do mocy zainstalowanej P i : (1) P P 0 kz i Współczynnik jednoczesności k j jest stosunkiem mocy szczytowej wewnętrznej linii zasilającej tablicę rozdzielczą do sumy mocy szczytowych wszystkich obwodów wyprowadzonych z tablicy rozdzielczej: (2) k j P O1 P O2 P0 wlz P O3... P On P Owlz n i1 P si Po określeniu przez projektanta wartości współczynników zapotrzebowania oraz współczynnika jednoczesności program oblicza wartości mocy szczytowych zgodnie ze wzorami (1) i (2). Po wykonaniu obliczeń mocy obciążeniowych [kw] program dokonuje obliczenia prądu obciążenia [A], jaki wystąpi w linii zasilającej tablicę rozdzielczą oraz we wszystkich obwodach wyprowadzonych z rozdzielni. Jeżeli projektant podłączy przewód do zdefiniowanego odbiornika o jednofazowej strukturze, to program korzysta ze wzoru (4). Jeżeli będzie to trójfazowa struktura, wtedy korzystamy ze wzoru (3). Strukturę fazową odbiornika możemy definiować zarówno w obiekcie odbiorczym (gniazdo), jak i w tablicy rozdzielczej. I L prąd obciążenia płynący w projektowanym obwodzie zasilającym gdzie: (3) P0 I prąd obciążenia trójfazowego płynący w danym obwodzie, L 3 U cos N P 0 moc obliczeniowa [P o = k z P i ], U N napięcie międzyprzewodowe równe 400 [V], cosφ współczynnik mocy podawany przez użytkownika w obiekcie tablica rozdzielcza. gdzie: (4) U Nf P0 I L prąd obciążenia jednofazowego płynący w danym obwodzie, U cos Nf napięcie fazowe równe 230 [V]. Kolejnym etapem obliczeń wykonywanych przez ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE są obliczenia spadków napięcia w danym obwodzie. W tym celu program korzysta ze wzorów: Wzór na spadek napięcia dla obwodów trójfazowych: 17

18 (5) U % L1 m 100 Pi l i1 s U 2 N i Wzór na spadek napięcia dla obwodów jednofazowych: gdzie: (6) s γ l i P i U % L1 m 200 Pi l i1 s U 2 Nf i przekrój przewodu (ten parametr projektant wprowadza samodzielnie), konduktywność przewodu: dla aluminium wynosi γ = 35 [m/(ω mm 2 )] dla miedzi wynosi γ = 55 [m/(ω mm 2 )], najdłuższy i-ty odcinek obwodu w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu następnego, w którym występuje obciążenie P i ), moc obciążenia w i-tym punkcie obwodu [W], U Nf napięcie fazowe, tzn. 230 V, U N napięcie międzyprzewodowe, tzn. 400 V. W celu obliczenia prądów zwarciowych w danym obwodzie, w pierwszej kolejności program oblicza rezystancję R L (wzór nr 8) i reaktancję X L (program przyjmuje, że reaktancja dla przewodów o przekroju 16 mm 2 jest pomijalnie mała) projektowanego obwodu zasilającego i w efekcie impedancję pętli zwarcia Z K (wzór nr 7). W tym celu wykorzystywane są wzory: Z R (7) K K K k1 2 X 2 Z gdzie: R k =2 R L1 +2 R L2 + suma rezystancji poszczególnych odcinków zaprojektowanej instalacji (trasa od tablicy rozdzielczej do odbiornika), R L1 każdy przewód el-en posiada swoją rezystancję uzależnioną od materiału przewodu (miedź czy aluminium), przekroju przewodu oraz od długości zaprojektowanego odcinka. Z k1 impedancja pętli zwarcia wpisana przez użytkownika w obiekcie tablica rozdzielcza, która występuje na odcinku między transformatorem zasilającym n.n. a tablicą rozdzielczą lub wartość impedancji pętli zwarcia, obliczona za pomocą programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE. (8) R L l S gdzie: l s γ długość kabla zasilającego [m], przekrój przewodu (ten parametr projektant wprowadza samodzielnie), konduktywność przewodu: dla aluminium wynosi γ = 35 [m/(ω mm 2 )] dla miedzi wynosi γ = 55 [m/(ω mm 2 )] 18

19 X k =2 X L1 +2 X L2 +.. suma reaktancji poszczególnych odcinków zaprojektowanej instalacji. Program przyjmuje, że reaktancja dla przewodów o przekroju 16mm 2 jest pomijalnie mała. Obliczenia początkowego prądu zwarciowego najmniejszego i największego (prąd zwarciowy jednofazowy jaki wystąpi przy zwarciu doziemnym L1-PE) na poszczególnych obwodach zaprojektowanej instalacji elektrycznej wykonywane są za pomocą następującego wzoru: - Prąd zwarciowy jednofazowy: (10) c Unf IP 1 f prąd początkowy przy zwarciu jednofazowym (zwarcie L1-PE), Z K gdzie: U nf napięcie fazowe sieci zasilającej czyli 230V, c współczynnik napięciowy, Z K impedancja pętli zwarcia przy zwarciu jednofazowym (L1-PE) równa się sumie impedancji transformatora, przewodów fazowych i przewodów ochronnych. 19

20 4.4 OPIS OBIEKTÓW Tablica rozdzielcza W momencie wybrania ikony mamy możliwość dodania elementu do projektu. Poprzez wybór przycisku lub dwuklik na wstawionym elemencie pojawia się okno definiowania własności projektowanej tablicy rozdzielczej. Rys. 5. Okno własności tablicy rozdzielczej W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy cechy wizualne obiektu, tzn. nadajemy symbol tablicy i kąt ustawienia [ ]. W celu zlokalizowania tablicy rozdzielczej w widoku 3D użytkownik podaje wysokość instalacji tablicy nad poziomem podłogi w polu edycyjnym poziom instalacji [cm]. Następnie za pomocą listy rozwijanej wybieramy rodzaj tablicy rozdzielczej. Mamy do dyspozycji następujące rodzaje podzielone ze względu na sposób montażu: naścienna, wnękowa, szafa stojąca. W dalszej kolejności użytkownik definiuje parametry stylu, takie jak: gabaryty tablicy rozdzielczej widniejące na rysunku użytkownik wypełnia w polach edycyjnych: głębokość, wysokość, szerokość, 20

21 stopień ochrony tablicy IPXX: stopień ochrony rozdzielnicy przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. Podanie wartości prądu znamionowego ciągłego oraz prądu szczytowego pozwala na sprawdzenie przez ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, czy dany rodzaj tablicy elektrycznej spełnia warunki projektowanej instalacji pod względem obciążenia oraz wytrzymałości udarowej. W przypadku parametrów rozdzielnicy program automatycznie podaje wartość mocy znamionowej zainstalowanych odbiorników zasilonych z danej rozdzielni (sumuje moc zainstalowaną na każdym obwodzie wyprowadzonym z tablicy) oraz uśrednia współczynnik mocy cos φ wszystkich odbiorników. Projektant natomiast jest zobowiązany do podania współczynnika jednoczesności. Poprawny współczynnik jednoczesności w dużej mierze zależy od doświadczenia projektanta. Współczynnik jednoczesności k j jest stosunkiem mocy szczytowej wewnętrznej linii zasilającej tablicę rozdzielczą do sumy mocy szczytowych wszystkich obwodów wyprowadzonych z tablicy rozdzielczej. Tabela Obwody wewnętrzne przedstawia nam informację na temat parametrów technicznych każdego obwodu wyprowadzonego z rozdzielnicy. W pierwszej kolumnie występuje liczba porządkowa obwodu, którą możemy manipulować przyciskami góra i dół po prawej stronie tabeli. Kolejna kolumna udostępnia nam wprowadzenie nazwy obwodu, np. Gniazda elektryczne kuchni, Oświetlenie parteru. Następne kolumny odnoszą się do parametrów technicznych obwodów, takich jak: moc zainstalowana w tym miejscu ukazuje nam się moc zainstalowana, jaką zdefiniowaliśmy w odbiorniku. W przypadku obliczenia mocy zainstalowanej opraw oświetleniowych program mnoży liczbę źródeł światła przez moc zainstalowaną oprawy, współczynnik mocy jest stosunkiem mocy czynnej do mocy pozornej odbiornika. W zależności od charakteru odbiornika (rezystancyjny, indukcyjny, pojemnościowy) określa się wartość współczynnika mocy. Jeżeli cos φ = 1, to mamy do czynienia z czystą rezystancją, jeżeli cos φ = 0, to mamy do czynienia z czystą indukcyjnością lub pojemnością. Projektant powinien założyć, w jakim stopniu projektowany odbiornik pobiera moc bierną i czy zastosuje ograniczenie tej mocy za pomocą zainstalowania urządzeń kompensacyjnych, współczynnik zapotrzebowania jest stosunkiem szczytowego zapotrzebowania na moc P 0 (moc obliczeniowa) do mocy zainstalowanej P i, struktura fazowa użytkownik określa napięcie zasilania odbiornika (400 V trójfazowe, 230 V jednofazowe). Określenie struktury fazowej pozwala na obliczenia prądów obciążenia odbiorników, zabezpieczenia przewody łączące odbiorniki energii elektrycznej ze źródłem zasilania powinny być zabezpieczone przed skutkami przeciążeń i zwarć przez urządzenia zabezpieczające, samoczynnie wyłączające zasilanie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Użytkownik ma do dyspozycji bibliotekę najczęściej wykorzystywanych zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych, tzn. bezpieczników oraz wyłączników nadprądowych. Zabezpieczenia podzielone są ze względu na typ, rodzaj i wartość prądu znamionowego. Każde zabezpieczenie ma przypisany prąd zadziałania podczas zwarcia dla trzech czasów: 0,2 [s], 0,4 [s], 5 [s] oraz prąd zadziałania zabezpieczenia poprzez wyzwalacz przeciążeniowy termobimetalowy. Aby zdefiniować zabezpieczenie, należy kliknąć w tabeli z obwodami wewnętrznymi pole, w którym widnieje prąd znamionowy zabezpieczenia w kolumnie nazwanej Zabezpieczenia. Po kliknięciu pojawia nam się okno: 21

22 Rys. 6. Okno własności zabezpieczenia Biblioteka urządzeń zabezpieczających ukryta jest w Menadżerze Stylów. Użytkownik programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ze względu na bogatą gamę urządzeń zabezpieczających na rynku, ma możliwość stworzenia własnego zabezpieczenia. Sam wprowadza jego nazwę oraz parametry techniczne, takie jak: prąd znamionowy zabezpieczenia oraz prąd jego zadziałania dla trzech czasów 0,2 [s], 0,4 [s], 5 [s] oraz podaje wartość współczynnika krotności prądu znamionowego urządzenia zabezpieczającego w celu uzyskania prądu zadziałania definiowanego zabezpieczenia podczas przeciążeń długotrwałych. Stworzone przez użytkownika zabezpieczenie będzie zapisane w bibliotece, z której będzie mógł korzystać przy tworzeniu kolejnych projektów. W celu stworzenia własnej należy kliknąć na Dodaj nowy. Maksymalny czas wyłączenia prądu doziemnego przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej (samoczynne wyłączenie zasilania) przed dotykiem pośrednim wymagają, aby prądy zwarciowe doziemne w sieciach i instalacjach zostały wyłączone przez zabezpieczenia w określonym czasie. Dopuszczalne maksymalne czasy wyłączania w sieciach zależne są od napięcia znamionowego względem ziemi oraz napięcia granicznego dopuszczalnego w danych warunkach środowiskowych (50 V lub 25 V). Napięcie znamionowe względem ziemi U 0 [V] Współczynnik napięciowy c do obliczania: maksymalnego prądu zwarciowego c max 1) minimalnego prądu zwarciowego c min Niskie napięcie 230 V 0,4 0,2 Niskie napięcie 400 V 0,4 0,2 Tabela 3. Dopuszczalne czasy wyłączenia zwarć doziemnych w sieciach TN W pewnych okolicznościach (głównie w sieciach zewnętrznych), dopuszcza się czasy wyłączenia dłuższe niż podano w tab. 2., nie dłuższe jednak niż 5 sekund. Wariant 1 rysowanie instalacji okablowania W celu wykonania projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej metodą rysowania okablowania należy, korzystając z paska narzędzi ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, wybrać i wstawić do projektu potrzebne obiekty. Użytkownik ma do dyspozycji takie elementy, jak: tablica rozdzielcza, gniazdo elektryczne, oprawa oświetleniowa, przewód elektryczny, puszka elektryczna oraz stropowy przepust kablowy. Edycja wymienionych obiektów opisana jest w dalszej części instrukcji. 22

23 Rys. 7. Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Po wstawieniu obiektów należy poprowadzić przewód od tablicy rozdzielczej do poszczególnych odbiorników. W tym celu wybieramy z paska narzędzi ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ikonę Wstaw przewód elektryczny. Dokładny opis tego obiektu znajduje się w pkt niniejszej instrukcji. W łączeniu obiektów przydatna będzie opcja Detekcji elementów. Można ją aktywować po wyborze obiektu Przewód elektryczny w oknie ustawień prowadzenia przewodu. Rys. 8. Pasek wstawiania obiektu przewód elektryczny Detekcja elementów ułatwia projektantowi lokalizację końca obiektu, do którego można przyłączyć przewód. W trakcie rysowania jest ona widoczna jako tymczasowy krzyżyk, pojawiający się w chwili próby podłączenia przewodu do elementu. Ta opcja daje projektantowi pewność, że przewód został podłączony do odpowiedniego elementu. Pozostałe pozycje, czyli śledzenie elementów oraz detekcja przewodów opisane są w pkt Na Rysunku 3. przedstawiony został sposób łączenia obiektów. W tym przypadku do tablicy rozdzielczej TR1 przyłączane jest gniazdo elektryczne G1. Sposób postępowania w przypadku pozostałych obiektów jest analogiczny. Strzałka wskazuje tymczasowy krzyżyk, czyli detekcję elementu. Po wybraniu przewodu elektrycznego wskazujemy kursorem myszy tablicę rozdzielczą i pojawia się krzyżyk detekcji. Wtedy mamy pewność, że przewód zostanie przyłączony do TR. Klikamy myszą i, po przyłączeniu przewodu, prowadzimy go do odbiornika. W momencie zbliżania się przewodem do gniazda elektrycznego w punkcie zaczepienia pokaże się tymczasowy krzyżyk detekcji oznaczony na Rysunku 4. strzałką. Klikamy myszą i obiekty zostaną połączone ze sobą. Po prawidłowym połączeniu obiektów, przy symbolu gniazda elektrycznego pojawi się informacja, do której tablicy rozdzielczej i którego obwodu gniazdo zostało podłączone. 23

24 Rys. 9. Przyłączanie przewodu elektrycznego do tablicy rozdzielczej Rys. 10. Przyłączanie przewodu elektrycznego do gniazda 24

25 Użytkownik ma możliwość wglądu w utworzone obwody. W tym celu należy z paska akcji Tablica rozdzielcza wybrać przycisk Przejście do dialogu Własności. Rys. 11. Pasek akcji Tablica rozdzielcza, Przejście do dialogu Własności W oknie Własności elementu: Tablica rozdzielcza, w pozycji Obwody wewnętrzne pojawią się wszystkie obwody stworzone przez projektanta w trakcie łączenia obiektów. Użytkownik może nadać im nazwę oraz zmienić takie parametry, jak moc zainstalowana (moc zainstalowana automatycznie pobierana jest z mocy znamionowej odbiornika), współczynnik mocy, współczynnik zapotrzebowania, struktura fazowa oraz zabezpieczenie. Informacje o tablicy rozdzielczej znajdują się w rozdziale niniejszej instrukcji. Rys. 12. Okno Własności elementu: Tablica rozdzielcza 25

26 Wariant 2 adresowanie odbiorników W celu wykonania projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej metodą adresowania należy z paska narzędzi ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE wybrać ikonę Wstaw tablicę rozdzielczą. Rys. 13. Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Następnie wstawić TR do projektu i kliknąć na obiekt lewym przyciskiem myszy, aby otworzyć pasek akcji Tablica rozdzielcza. Rys. 14. Pasek akcji Tablica rozdzielcza Na pasku akcji Tablica rozdzielcza należy wybrać i kliknąć ikonę Menadżer obwodów wewnętrznych. Rys. 15. Pasek akcji Tablica rozdzielcza, ikona Menadżer obwodów wewnętrznych Otworzy się okno Menadżer obwodów wewnętrznych, w którym, używając przycisku z zielonym plusem Dodaj, można wstawiać do listy kolejne obwody. Użytkownik, oprócz tworzenia listy obwodów, wprowadza w kolejnych kolumnach ich charakterystykę (nazwa, moc zainstalowana, współczynnik mocy, współczynnik zapotrzebowania, struktura fazowa, zabezpieczenie, przewód elektryczny). 26

27 Rys. 16. Okno Menadżer obwodów wewnętrznych Projektant instalacji elektrycznych może w dowolnej chwili otworzyć okno Menadżer obwodów wewnętrznych i dodać nowy obwód, usunąć lub edytować istniejący, nie ma również obowiązku wstawienia wszystkich obwodów jednocześnie. Przypisywanie obwodów elektrycznych do wstawionych obiektów elektrycznych odbywa się w oknie Właściwości elementu. Tu zostało omówione na przykładzie gniazda elektrycznego. Rys. 17. Okno Właściwości elementu: Gniazdo wtykowe Program daje użytkownikowi możliwość przypisania jednego gniazda lub kilku jednocześnie do wybranego obwodu. Aby przypisać gniazdo do zdefiniowanego obwodu, należy na projekcie zaznaczyć żądane obiekty. Można zrobić to poprzez wybranie/zaznaczenie jednego obiektu, wybranie/zaznaczenie kilku obiektów jednocześnie lub, korzystając z Menadżera projektu, wybrać wszystkie gniazda lub gniazda z jednej stworzonej wcześniej grupy, np. gniazda znajdujące się w danym pomieszczeniu. Po zaznaczeniu gniazd lub gniazd na projekcie z paska akcji Gniazdo wtykowe wybieramy Przejście do dialogu Własności. Rys. 18. Pasek akcji Gniazdo wtykowe Następnie z okna Właściwości elementu: Gniazdo wtykowe w polu Obwód rozwijamy listę i wybieramy konkretny obwód, do którego chcemy przypisać zaznaczone elementy. 27

28 Rys. 19. Okno Właściwości elementu: Gniazdo wtykowe, lista obwodów elektrycznych Aby zaznaczyć obiekty przez Menadżera projektu, należy z paska menu wybrać pozycję ArCADia, następnie kliknąć Pokaż/ukryj Menadżera projektu. Rys. 20. Okno Menadżer projektu W drzewie Menadżera projektu należy wybrać obiekty, które chcemy zaznaczyć na projekcie i kliknąć ikonę Zaznacz elementy. Później postępujemy tak, jak w przykładzie wyżej. Po prawidłowym przypisaniu obiektów do obwodu, przy symbolu obiektu, np. gniazda G1, pojawi się informacja o tablicy rozdzielczej i obwodzie, które zostały mu przypisane. 28

29 Rys. 21. Symbol gniazda bez przypisanej tablicy rozdzielczej i obwodu Rys. 22. Symbol gniazda z przypisaną tablicą rozdzielczą TR1 i obwodem 1 29

30 4.4.2 Gniazdo elektryczne Po kliknięciu ikony mamy możliwość dodania elementu do projektu. Poprzez wybór przycisku lub dwuklik na wstawionym elemencie pojawia się okno definiowania własności gniazda elektrycznego. Rys. 23. Okno własności linii kablowej. W pierwszej fazie projektowania gniazda elektrycznego użytkownik zaczyna od zdefiniowania cech wizualnych gniazda [pisaki, czcionki], kąta usytuowania na rysunku oraz przynależności do trasy rzeczywistej. Symbol symbol widniejący przy obiekcie na rysunku. Użytkownik może zdefiniować symbol obiektu oraz numer porządkowy. Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Trasa rzeczywista wybór trasy rzeczywistej możliwy jest w chwili gdy projektant wrysuje trasę na rzucie architektonicznym budynku. Przypisanie obiektu do danej trasy pozwala na zarządzanie jego położeniem podczas wizualizacji 3D. W następnej kolejności wprowadzamy parametry obiektu: - moc zainstalowana odbiornika w zależności od przeznaczenia danego gniazda projektant przewiduje rodzaj urządzenia podłączanego do gniazda i jego moc znamionową czynną. Projektanci zwykle przyjmują, że gniazdo ogólnego przeznaczenia obciążone jest mocą równą 300W. Jeżeli użytkownika instaluje je z myślą o konkretnym urządzeniu, powinien wpisać jego moc na tabliczce znamionowej [W]. W celu zlokalizowania gniazda w widoku 3D użytkownik podaje wysokość instalacji gniazda nad poziomem podłogi, tzn. poziom instalacji [cm]. Tablica rozdzielcza w tym polu projektant przypisuje nazwę tablicy rozdzielczej, z której zasilany jest dany odbiornik. Funkcję tę użytkownik wykorzystuje wówczas, gdy wykonuje projekt instalacji metodą adresowania, tzn. bez prowadzenia przewodów. W przypadku gdy prowadzimy przewody kabelkowe, to nazwa tablicy rozdzielczej przypisuje się do odbiornika automatycznie z chwilą gdy doprowadzimy przewód. 30

31 Obwód jest to numer obwodu, który ma zasilać dane gniazdo. W przypadku prowadzenia przewodów numer obwodu przypisuje się automatycznie do obiektu gniazda z chwilą doprowadzenia przewodu do gniazda. Następnie użytkownik definiuje parametry stylu, które głównie tworzą cechy i własności obiektu gniazdo, takie jak: typ głównie określa budowę pożądanego gniazda. Wprowadzenie pożądanego typu gniazda powoduje uzyskanie na rysunku symbolu odpowiadającego danemu typowi. sposób montażu definiuje rodzaj gniazda ze względu na jego sposób montażu, hermetyczność i uziemienie uwzględniane są za pomocą zaznaczenia haczyka określającego, która ze zgrupowanych opcji będzie brana pod uwagę przez program. Zaznaczenie jednej z opcji ma wpływ na uzyskanie odpowiedniego symbolu gniazda na rysunku. stopień ochrony gniazda IPXX: stopień ochrony gniazda elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. struktura fazowa użytkownik określa napięcie zasilania odbiornika (400V trójfazowe, 230 jednofazowe). Określenie struktury fazowej pozwala na obliczenia prądów obciążenia odbiorników. liczba wtyków określa ilość wtyków w gnieździe, prąd znamionowy określa maksymalny prąd obciążenia, przy jakim może pracować dane gniazdo. Przekroczenie tej wartości powoduje nieprawidłową pracę urządzenia, zmianę parametrów lub uszkodzenie. 31

32 4.4.3 Oprawa oświetleniowa Po kliknięciu ikony mamy możliwość dodania elementu do projektu. Poprzez wybór przycisku lub dwuklik na wstawionym elemencie pojawia się okno definiowania własności projektowanej oprawy oświetleniowej. Rys. 24. Okno własności oprawy oświetleniowej W pierwszej fazie projektowania oprawy oświetleniowej użytkownik zaczyna od zdefiniowania cech wizualnych oprawy [pisaki, czcionki], kąta usytuowania na rysunku oraz przynależności do trasy rzeczywistej. Symbol symbol widniejący przy obiekcie na rysunku. Użytkownik może zdefiniować symbol obiektu oraz numer porządkowy. Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość) Trasa rzeczywista wybór trasy rzeczywistej możliwy jest w chwili, gdy projektant wrysuje trasę na rzucie architektonicznym budynku. Przypisanie obiektu do danej trasy pozwala na zarządzanie jego położeniem podczas wizualizacji 3D. W następnej kolejności wprowadzamy parametry obiektu: W celu zlokalizowania oprawy w widoku 3D użytkownik podaje wysokość nad poziomem podłogi, tzn. poziom instalacji [cm]. Tablica rozdzielcza w tym polu projektant przypisuje nazwę tablicy rozdzielczej, z której zasilany jest dany odbiornik. Funkcję tę użytkownik wykorzystuje wówczas, gdy wykonuje projekt instalacji metodą adresowania, tzn. bez prowadzenia przewodów. W przypadku gdy prowadzimy przewody kabelkowe, to nazwa tablicy rozdzielczej przypisuje się do odbiornika automatycznie z chwilą gdy doprowadzimy przewód. Obwód jest to numer obwodu, który ma zasilać daną oprawę. W przypadku prowadzenia przewodów numer obwodu przypisuje się automatycznie do oprawy z chwilą doprowadzenia do niej przewodu. 32

33 Następnie użytkownik definiuje parametry stylu, które głównie tworzą cechy i własności obiektu oprawy oświetleniowej, takie jak: Typ oprawy program wykorzystuje najbardziej popularne typy opraw stosowane do projektowania oświetlenia w budynkach różnego przeznaczenia: oprawa domowa wykorzystywana w budownictwie jednorodzinnym, oprawa świetlówkowa wykorzystywana najczęściej w obiektach użyteczności publicznej, oprawa typu downlight instalowana w obiektach reprezentacyjnych, gdzie wymagana jest estetyka pomieszczeń, oprawa kubełkowa wykorzystywana głównie do oświetlenia obiektów przemysłowych, takich jak hale przemysłowe, oprawy ewakuacyjne instalowane w celu zapewnienia odpowiedniej drogi ewakuacyjnej z budynku. Po wybraniu w liście rozwijanej oprawy ewakuacyjnej, po prawej stronie okna pojawia się zakładka piktogram. Użytkownik ma możliwość wybrać pożądany przez niego piktogram (obrazek przedstawiający kierunek odpowiedniej drogi ewakuacji w razie pożaru) klikając myszką na obrazek. wypust oświetleniowy przedstawia końcówkę przewodu kabelkowego, do którego wykonawca może podłączyć dowolną oprawę. W następnej kolejności za pomocą listy rozwijanej użytkownik definiuje sposób montażu danej oprawy: wbudowany sposób wykorzystywany głównie w przypadku istnienia sufitów podwieszanych, nasufitowy montaż do sufitu za pomocą odpowiednich belek montażowych, zwieszany oprawy zwieszane za pomocą linek nośnych bądź odpowiednich łańcuchów. Po wybraniu przez użytkownika zwieszanego sposobu montażu, w oknie dialogowym pojawia się pole edycyjne z możliwością podania długości zwieszenia oprawy [cm]. Następnie za pomocą listy rozwijanej projektant określa źródło światła w oprawie. Do każdego typu oprawy program dobiera typ źródeł światła, jaki zazwyczaj producenci lamp oświetleniowych instalują. Po wybraniu pożądanego typu oprawy, montażu i źródła światła użytkownik określa w polu edycyjnym liczbę źródeł światła. Podczas obliczeń technicznych realizowanych przez program liczba źródeł światła zostanie przemnożona przez moc zainstalowaną oprawy. Ze względu na bogatą gamę wyposażenia dzisiejszych opraw oświetleniowych program nie uwzględnia strat mocy w oprawie (program nie oblicza rzeczywistej mocy pobieranej przez oprawę). W oknie dialogowym oprawy oświetleniowej występują dwa pola wyboru: moduł awaryjny i odbłyśnik rastrowy. Zaznaczając jedno z tych pól definiujemy wyposażenie oprawy. Zaznaczając pole moduł awaryjny powodujemy, że projektowana przez nas oprawa jest wyposażona w moduł awaryjny w celu zagwarantowania pracy oprawy podczas zaniku napięcia. Użytkownik za pomocą listy rozwijanej podaje rodzaj modułu ze względu na czas podtrzymania napięcia. Zaznaczając pole odbłyśnik rastrowy powodujemy, że projektowana oprawa będzie wyposażona w odbłyśnik. - stopień ochrony oprawy IPXX: stopień ochrony oprawy oświetleniowej przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody Łącznik instalacyjny Łącznik instalacyjny to łącznik elektryczny przeznaczony do załączania i wyłączania prądów roboczych w instalacjach niskiego napięcia, np. instalacji oświetlenia. 33

34 Po kliknięciu ikony mamy możliwość dodania elementu do projektu. Poprzez wybór przycisku lub dwuklik na wstawionym elemencie pojawia się okno definiowania własności projektowanego łącznika instalacyjnego. Rys. 25. Okno własności łącznika instalacyjnego W pierwszej fazie projektowania łącznika użytkownik zaczyna od zdefiniowania cech wizualnych oprawy [pisaki, czcionki], kąta usytuowania na rysunku oraz przynależności do trasy rzeczywistej. Symbol symbol widniejący przy obiekcie na rysunku. Użytkownik może zdefiniować symbol obiektu oraz numer porządkowy. Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Trasa rzeczywista wybór trasy rzeczywistej możliwy jest w chwili, gdy projektant wrysuje trasę na rzucie architektonicznym budynku. Przypisanie obiektu do danej trasy pozwala na zarządzanie jego położeniem podczas wizualizacji 3D. W następnej kolejności wprowadzamy parametry obiektu: W celu zlokalizowania oprawy w widoku 3D użytkownik podaje wysokość nad poziomem podłogi, tzn. poziom instalacji [cm]. Tablica rozdzielcza w tym polu projektant przypisuje nazwę tablicy rozdzielczej, z której doprowadzony jest przewód do łącznika. Funkcję tę użytkownik wykorzystuje wówczas, gdy wykonuje projekt instalacji metodą adresowania, tzn. bez prowadzenia przewodów. W przypadku gdy prowadzimy przewody kabelkowe, nazwa tablicy rozdzielczej przypisuje się do łącznika automatycznie z chwilą, gdy doprowadzimy przewód. Obwód jest to numer obwodu, którym steruje dany łącznik. W przypadku prowadzenia przewodów numer obwodu przypisuje się automatycznie do łącznika z chwilą doprowadzenia przewodu. Następnie użytkownik definiuje parametry stylu, które głównie tworzą cechy i własności obiektu łącznika instalacyjnego, takie jak: 34

35 Typ łącznika projektant wybiera z listy rozwijanej. Program wykorzystuje większość typów łączników instalacyjnych wykorzystywanych do projektowania sterowania oświetleniem w budynkach różnego przeznaczenia: pojedynczy, świecznikowy, schodowy, krzyżowy, żaluzjowy, cięgnowy. Liczba biegunów łącznika definiowana jest z listy rozwijanej. Liczba biegunów określa liczbę wyprowadzonych z łącznika przewodów fazowych. Program udostępnia jedno-, dwu-, trójbiegunowe łączniki instalacyjne. Hermetyczność, podświetlenie i ściemniacz program uwzględnia w chwili zaznaczenia haczyka określającego, która ze zgrupowanych cech łącznika będzie brana pod uwagę w projekcie. Zaznaczenie jednej z opcji ma wpływ na uzyskanie odpowiedniego symbolu łącznika na rysunku. Gabaryty łącznika widniejące na rysunku użytkownik wypełnia w polach edycyjnych: głębokość [cm], wysokość [cm], szerokość [cm]. Stopień ochrony oprawy IPXX: stopień ochrony oprawy oświetleniowej przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody Przewód elektryczny Po kliknięciu ikony pojawia nam się okno dialogowe z ustawieniami rysowania przewodów, gdzie mamy możliwość dodania obiektu do projektu oraz zdefiniowania ustawień rysunkowych. Rys. 26. Okno ustawień prowadzenia przewodów Po lewej stronie okna znajdują się trzy pola wyboru, tzn. śledzenie elementów, detekcja elementów, detekcja przewodów. Śledzenie elementów ułatwia projektantowi lokalizację obiektów na rysunku pomiędzy ostatnim punktem rysowanego przewodu a obiektem w linii prostej. Śledzenie określa seria tymczasowych odcinków pojawiających się w chwili znalezienia przez program linii prostej między przewodem a obiektem. Opcja śledzenia elementów ułatwia projektantowi szybkie i sprawne zachowanie kątów prostych podczas rysowania oprzewodowania w budynku. Detekcja elementów ułatwia projektantowi lokalizację końca obiektu, do którego można podpiąć przewód. Detekcję elementu określa tymczasowy krzyżyk pojawiający się w chwili próby podłączenia przewodu do elementu. Detekcja elementów daje pewność projektantowi, że przewód został podłączony do elementu. Detekcja przewodów pozwala projektantowi wpiąć projektowany przewód w przewód i przedłużyć projektowany obwód. Detekcję przewodu określa tymczasowy krzyżyk pojawiający się w chwili próby podłączenia przewodu do narysowanego przewodu. Detekcja przewodu daje pewność projektantowi, że dany przewód został podłączony do obwodu. Poprzez wybór przycisku lub dwuklik na wstawionym elemencie pojawia się okno definiowania własności projektowanego przewodu elektrycznego. 35

36 Rys. 27. Okno właściwości przewodu elektrycznego OPIS PARAMETRÓW PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO: Długość trasy przewodu jest to długość odcinka przewodu elektrycznego narysowanego przez projektanta (długość linii na rysunku). Długość jest parametrem określającym całkowitą długość projektowanego obwodu, tzn. z uwzględnieniem zagięć tras pionowych, niewidocznych na rysunku. Wartość ta jest przyjmowana przez program do obliczeń technicznych. Temperatura otoczenia [ C] jest to temperatura otaczającego ośrodka, gdy rozpatrywany przewód znajdujący się w tym ośrodku nie jest obciążony. Sposób ułożenia przewodu sposób ułożenia przewodu jest parametrem, który wpływa na wyznaczenie obciążalności długotrwałej danego przewodu. Program udostępnia najczęściej stosowane wśród wykonawców sposoby ułożenia przewodów. Metal przewodu głównie aluminium bądź miedź są przewodnikami prądu elektrycznego. Aluminium cechuje mniejsza przewodność elektryczna w stosunku do miedzi (γ Al = 35 m m, γ Cu = 55 ), ale jest ono 2 2 mm mm metalem zdecydowanie tańszym niż miedź. Izolacja przewodu izolacja oddziela żyły przewodów od siebie i innych uziemionych elementów oraz zapewnia ochronę przewodów przed szkodliwymi wpływami środowiska, a ludzi chroni przed możliwością dotknięcia nieosłoniętej żyły. Izolację przewodów wykonuje się przeważnie z polwinitu (PVC plastyfikowany polichlorek winylu, temperatura graniczna 70 C) lub polietylenu usieciowanego (XLPE, temperatura graniczna 90 C). Ilość żył liczba przewodów przewodzących prąd elektryczny (przewodów fazowych) wraz z przewodem neutralnym oraz ochronnym. 36

37 Przekrój przewodu użytkownik ma do dyspozycji standardowe przekroje żył przewodów kablowych. Przekrój przewodu jest istotnym parametrem wpływającym na obliczenia prądów zwarciowych i spadków napięć. Rodzaj przewodu przewody zasilające mogą być prowadzone jednym kablem wielożyłowym lub wiązką kabli jednożyłowych. Rodzaj kabla, jakiego użyjemy, wpływa na obciążalność długotrwałą projektowanej linii kablowej Puszka instalacyjna Po kliknięciu ikony rysunek: pojawia nam się okno dialogowe z ustawieniami wstawiania puszki instalacyjnej na Rys. 28. Okno ustawień wstawiania puszki instalacyjnej Po lewej stronie okna znajdują się dwa pola wyboru, tzn. śledzenie elementów i detekcja przewodów. Śledzenie elementów ułatwia projektantowi lokalizację puszki instalacyjnej na rysunku. Śledzenie określa seria tymczasowych odcinków pojawiających się w chwili znalezienia przez program linii prostej między puszką instalacyjną a obiektem. Opcja śledzenia elementów ułatwia projektantowi szybkie i sprawne rysowanie instalacji. Detekcja przewodów pozwala projektantowi wpiąć projektowaną puszkę w przewód i pozwolić na sprawniejsze rozbudowanie obwodu elektrycznego. Detekcję przewodu określa tymczasowy krzyżyk pojawiający się w chwili próby podłączenia puszki do narysowanego przewodu. Detekcja przewodu daje projektantowi pewność, że dana puszka została podłączona do obwodu. Poprzez wybór przycisku lub dwuklik na wstawionym elemencie pojawia się okno definiowania własności projektowanego przewodu elektrycznego. 37

38 Rys. 29. Okno własności puszki instalacyjnej W pierwszej fazie definiowania puszki użytkownik zaczyna od cech wizualnych [pisaki, czcionki] oraz trasy rzeczywistej. Symbol symbol widniejący przy obiekcie na rysunku. Użytkownik może zdefiniować symbol obiektu oraz numer porządkowy. Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Trasa rzeczywista wybór trasy rzeczywistej możliwy jest w chwili, gdy projektant wrysuje trasę na rzucie architektonicznym budynku. Przypisanie obiektu do danej trasy pozwala na zarządzanie jego położeniem podczas wizualizacji 3D. W następnej kolejności wprowadzamy parametry obiektu: W celu zlokalizowania puszki instalacyjnej w widoku 3D użytkownik podaje wysokość nad poziomem podłogi, tzn. poziom instalacji [cm]. Puszkę instalacyjną wstawiamy we wszystkich skrzyżowaniach przewodów elektrycznych Stropowy przepust kablowy Po kliknięciu ikony pojawia nam się okno dialogowe z ustawieniami wstawiania stropowego przepustu kablowego (miejsce, w którym prowadzimy przewód na górną bądź dolną kondygnację) na rysunek: Rys. 30. Okno ustawień stropowego przepustu kablowego Po lewej stronie okna znajdują się dwa pola wyboru, tzn. śledzenie elementów i detekcja przewodów. Śledzenie elementów ułatwia projektantowi zlokalizowanie przepustu kablowego na rysunku. Śledzenie określa seria tymczasowych odcinków pojawiających się w chwili znalezienia przez program linii prostej między przepustem kablowym a obiektem. Opcja śledzenia elementów ułatwia projektantowi szybkie i sprawne rysowanie instalacji. Detekcja przewodów pozwala projektantowi zlokalizować projektowany przepust kablowy na końcu przewodu i sprawnie rozbudować obwód elektryczny. Detekcję przewodu określa tymczasowy krzyżyk pojawiający się w chwili próby podłączenia puszki do narysowanego przewodu. Detekcja przewodu daje projektantowi pewność, że dana puszka została podłączona do obwodu. Poprzez wybór przycisku lub dwuklik na wstawionym elemencie pojawia się okno definiowania własności projektowanego stropowego przepustu kablowego. 38

39 Rys. 31. Okno własności stropowego przepustu kablowego W pierwszej fazie definiowania przepustu kablowego użytkownik zaczyna od cech wizualnych [pisaki, czcionki] oraz trasy rzeczywistej. Symbol symbol widniejący przy obiekcie na rysunku. Użytkownik może zdefiniować symbol obiektu oraz numer porządkowy. Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Trasa rzeczywista wybór trasy rzeczywistej możliwy jest w chwili, gdy projektant wrysuje trasę na rzucie architektonicznym budynku. Przypisanie obiektu do danej trasy pozwala na zarządzanie jego położeniem podczas wizualizacji 3D. W następnej kolejności wprowadzamy parametry obiektu: W celu zdefiniowania kierunku prowadzenia przewodów elektrycznych przez przepust kablowy korzystamy z listy rozwijanej przy zakładce kierunek. Tablica rozdzielcza w tym polu projektant przypisuje nazwę tablicy rozdzielczej, z której wyprowadzony jest dany przewód (obwód) przechodzący przez projektowany przepust kablowy. Obwód jest to numer obwodu przechodzącego przez projektowany stropowy przepust kablowy. Wstawianie stropowego przepustu kablowego na kolejnych widokach. Jeżeli kolejne kondygnacje budynku usytuowane są na projekcie obok siebie (projekt wykonany np. w programie AutoCAD), wstawienie stropowego przepustu kablowego na kondygnację powyżej lub poniżej wykonuje się w sposób następujący. Należy otworzyć okno Menadżera projektu i wybrać ikonę Wstaw rzut. 39

40 Rys. 32. Okno Menadżera projektu, wstawianie rzutu Następnie uchwyt widoku należy wstawić w charakterystycznym miejscu projektu (miejsce powtarzalne dla każdej kolejnej kondygnacji). Może być to element budynku, tak aby łatwo było zlokalizować to miejsce na kolejnych kondygnacjach. Rys. 33. Uchwyt widoku Po wstawieniu uchwytu widoku kondygnacji możemy wstawić do projektu stropowy przepust kablowy, wybierając odpowiednia ikonę z paska narzędzi ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Rys. 34. Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, stropowy przepust kablowy Aby wstawiony stropowy przepust kablowy był widoczny na kondygnacji powyżej lub poniżej, należy przy pomocy Menadżera projektu dodać kondygnacje powyżej lub poniżej, odpowiednio do kierunku, w którym wstawiliśmy przepust. W oknie Menadżera projektu wybieramy ikonę Dodaj kondygnację powyżej. 40

41 Rys. 35. Okno Menadżera projektu, dodawanie kondygnacji Po wstawieniu nowej kondygnacji powyżej należy przejść na widok kolejnej kondygnacji i wstawić na niej uchwyt widoku dokładnie w tym samym miejscu co na rysunku wcześniej. Po wykonaniu tej czynności pojawi się ikona stropowego przepustu kablowego Koryto kablowe Po kliknięciu ikony pojawia nam się okno dialogowe z ustawieniami wstawiania na rysunek koryta kablowego: Rys. 36. Okno ustawień i własności rysunkowych koryta kablowego W górnej części okna użytkownik ma do wyboru cechy rysowania trasy kablowej: Wykrywanie elementów podczas rysowania trasy ułatwia projektantowi zlokalizowanie danego elementu trasy (trójniki, czwórniki, reduktory, kolanka, łuki) i umożliwia szybkie i sprawne jej rozbudowanie. Wykrycie 41

42 elementu określa tymczasowy krzyżyk pojawiający się w chwili próby podłączenia kolejnego odcinka trasy kablowej do istniejącego elementu trasy. Wykrywanie odcinków podczas rysowania trasy ułatwia projektantowi zlokalizowanie pożądanego odcinka trasy i umożliwia szybkie i sprawne jej rozbudowanie. Wykrycie odcinka określa tymczasowy krzyżyk pojawiający się w chwili próby podłączenia kolejnego odcinka trasy kablowej do istniejącego odcinka trasy. Śledzenie elementów- ułatwia projektantowi zlokalizowanie na rysunku koryta kablowego. Śledzenie określa seria tymczasowych odcinków pojawiających się w chwili znalezienia przez program linii prostej (osi konstrukcyjnej koryta) odcinka trasy koryta. Opcja śledzenia elementów ułatwia projektantowi szybkie i sprawne rysowanie instalacji tras kablowych. Śledzenie końców odcinków ułatwia projektantowi zlokalizowanie na rysunku końca odcinka trasy kablowej. Śledzenie określa seria tymczasowych odcinków pojawiających się w chwili znalezienia przez program punktu określającego koniec narysowanej trasy. Opcja śledzenia końców odcinków ułatwia projektantowi szybkie i sprawne rysowanie instalacji tras kablowych. W oknie poniżej znajdują się wartości szacunkowej wysokości początkowej projektowanego odcinka trasy oraz szacunkowej wysokości końcowej. Pozwala to użytkownikowi na zaprojektowanie pionowych tras kablowych. Poprzez wybór przycisku lub dwuklik na wstawionym elemencie pojawia się okno definiowania własności projektowanej trasy kablowej. Rys. 37. Okno własności koryta kablowego W pierwszej fazie definiowania koryta kablowego użytkownik zaczyna od cech wizualnych (wygląd opisu, pisaki, czcionki): Wygląd opisu ustawienia opisów obiektu widniejących przy obiekcie na rysunku. Użytkownik może zdefiniować elementy opisu, np. nazwę obiektu, wymiary. 42

43 Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). W następnej kolejności wprowadzamy parametry obiektu: Wysokość 1 w tym polu projektant przypisuje wysokość początkową (poziom instalacji) projektowanego koryta kablowego. Wysokość 2 w tym polu projektant przypisuje wysokość końcową (poziom instalacji) projektowanego koryta kablowego. Długość w tym polu program samodzielnie wylicza i pokazuje długość zaprojektowanego odcinka trasy koryta. Rozstaw mocowań projektant definiuje odległość między kolejnymi mocowaniami koryta. Ilość elementów wsporczych koryta zostanie wylistowana w zestawieniu materiałów. W następnej kolejności, klikając zielony przycisk plus, dodajemy obwody ułożone w projektowanym odcinku koryta kablowego Aby użytkownik mógł dodawać obwody, instalacja elektryczna musi być zaprojektowana metodą adresacji, tzn. w budynku, w którym projektujemy instalację tras kablowych, musi być wcześniej zaprojektowana instalacja elektryczna (gniazd i oświetlenia) bez rysowania przewodów. Po wprowadzeniu wszystkich przewodów ułożonych w projektowanym korycie kablowym program oblicza nam następujące parametry: Obciążenie w tym polu program wyświetla ciężar [kg] ułożonego okablowania na metr bieżący koryta. Obciążenie zostanie policzone tylko i wyłącznie wtedy, gdy użytkownik, definiując przewód elektryczny, określi jego ciężar. Wypełnienie w tym polu program podaje procentowe wypełnienie powierzchni użytkowej koryta kablowego. Wypełnienie zostanie policzone tylko wtedy, gdy użytkownik określi przy definiowaniu obwodu przewodu elektrycznego jego średnicę zewnętrzną. Następnie ustawiamy parametry stylu projektowanego odbiornika: Typ czyli rodzaj budowy i konstrukcji koryta: nieperforowane, perforowane, siatkowe. Materiał z jakiego wykonane ma być projektowane koryto. Szerokość szerokość projektowanego koryta. Wpływa ona na wypełnienie koryta. Wysokość wysokość projektowanego koryta. Wpływa ona na wypełnienie koryta. 43

44 4.4.9 Drabinki kablowe Po kliknięciu ikony pojawia nam się okno dialogowe z ustawieniami wstawiania na rysunek drabinki kablowej: Rys. 38. Okno ustawień i własności rysunkowych drabinki kablowej W górnej części okna użytkownik ma do wyboru cechy rysowania trasy kablowej: Wykrywanie elementów podczas rysowania trasy ułatwia projektantowi zlokalizowanie danego elementu trasy (trójniki, czwórniki, reduktory, kolanka, łuki) i umożliwia szybkie i sprawne jej rozbudowanie. Wykrycie elementu określa tymczasowy krzyżyk pojawiający się w chwili próby podłączenia kolejnego odcinka trasy kablowej do istniejącego elementu trasy. Wykrywanie odcinków podczas rysowania trasy ułatwia projektantowi zlokalizowanie pożądanego odcinka trasy i umożliwia szybkie i sprawne jej rozbudowanie. Wykrycie odcinka określa tymczasowy krzyżyk pojawiający się w chwili próby podłączenia kolejnego odcinka trasy kablowej do istniejącego odcinka trasy. Śledzenie elementów ułatwia projektantowi zlokalizowanie na rysunku drabinki kablowej. Śledzenie określa seria tymczasowych odcinków pojawiających się w chwili znalezienia przez program linii prostej (osi konstrukcyjnej odcinka trasy drabinki). Opcja śledzenia elementów ułatwia projektantowi szybkie i sprawne rysowanie instalacji tras kablowych. Śledzenie końców odcinków ułatwia projektantowi zlokalizowanie na rysunku końca odcinka trasy kablowej. Śledzenie określa seria tymczasowych odcinków pojawiających się w chwili znalezienia przez program punktu określającego koniec narysowanej trasy. Opcja śledzenia końców odcinków ułatwia projektantowi szybkie i sprawne rysowanie instalacji tras kablowych. W oknie poniżej znajdują się wartości szacunkowej wysokości początkowej projektowanego odcinka trasy oraz szacunkowej wysokości końcowej. Pozwala to użytkownikowi na zaprojektowanie pionowych tras kablowych. Poprzez wybór przycisku lub dwuklik na wstawionym elemencie pojawia się okno definiowania własności projektowanej trasy kablowej. 44

45 Rys. 39. Okno własności drabinki kablowej W pierwszej fazie definiowania drabinki kablowej użytkownik zaczyna od cech wizualnych (wygląd opisu, pisaki, czcionki): Wygląd opisu ustawienia opisów obiektu widniejących przy obiekcie na rysunku. Użytkownik może zdefiniować elementy opisu, np. nazwę obiektu, wymiary. Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). W następnej kolejności wprowadzamy parametry obiektu: Wysokość 1 w tym polu projektant przypisuje wysokość początkową (poziom instalacji) projektowanej drabinki kablowej. Wysokość 2 w tym polu projektant przypisuje wysokość końcową (poziom instalacji) projektowanej drabinki kablowej. Długość w tym polu program samodzielnie wylicza i pokazuje długość zaprojektowanego odcinka trasy drabinki. Rozstaw mocowań projektant definiuje odległość między kolejnymi mocowaniami drabinki. Ilość elementów wsporczych drabinki zostanie wylistowana w zestawieniu materiałów. W następnej kolejności, klikając zielony przycisk plus, dodajemy obwody ułożone w projektowanym odcinku drabinki kablowej. Aby użytkownik mógł dodawać obwody, instalacja elektryczna musi być zaprojektowana metodą adresacji, tzn. w budynku, w którym projektujemy instalację tras kablowych musi, być wcześniej zaprojektowana instalacje elektryczna (gniazd i oświetlenia) bez rysowania przewodów. 45

46 Po wprowadzeniu wszystkich przewodów ułożonych w projektowanej drabinie kablowej program oblicza nam następujące parametry: Obciążenie w tym polu program wyświetla ciężar [kg] ułożonego okablowania na metr bieżący drabiny. Obciążenie zostanie policzone tylko i wyłącznie wtedy, gdy użytkownik, definiując przewód elektryczny, określi jego ciężar. Wypełnienie w tym polu program podaje procentowe wypełnienie powierzchni użytkowej drabinki kablowej. Wypełnienie zostanie policzone tylko wtedy, gdy użytkownik określi przy definiowaniu obwodu przewodu elektrycznego jego średnicę zewnętrzną. Następnie ustawiamy parametry stylu projektowanego odbiornika: Materiał z jakiego wykonana ma być projektowana drabinka, Szerokość szerokość projektowanej drabinki. Wpływa ona na wypełnienie drabinki. Wysokość wysokość projektowanej drabinki. Wpływa ona na wypełnienie drabinki Kanał kablowy Po kliknięciu ikony pojawia się nam okno dialogowe z ustawieniami wstawiania na rysunek kanału kablowego: Rys. 40. Okno ustawień i własności rysunkowych kanału kablowego W górnej części okna użytkownik ma do wyboru cechy rysowania kanału kablowego: Wykrywanie elementów podczas rysowania trasy ułatwia projektantowi zlokalizowanie danego elementu trasy (trójniki, czwórniki, reduktory, kolanka, łuki) i umożliwia szybkie i sprawne jej rozbudowanie. Wykrycie elementu określa tymczasowy krzyżyk pojawiający się w chwili próby podłączenia kolejnego odcinka trasy kablowej do istniejącego elementu trasy. Wykrywanie odcinków podczas rysowania trasy ułatwia projektantowi zlokalizowanie pożądanego odcinka trasy i umożliwia szybkie i sprawne jej rozbudowanie. Wykrycie odcinka określa tymczasowy krzyżyk pojawiający się w chwili próby podłączenia kolejnego odcinka trasy kablowej do istniejącego odcinka trasy. Śledzenie elementów ułatwia projektantowi zlokalizowanie na rysunku kanału kablowego. Śledzenie określa seria tymczasowych odcinków pojawiających się w chwili znalezienia przez program linii prostej (osi konstrukcyjnej odcinka trasy kanału). Opcja śledzenia elementów ułatwia projektantowi szybkie i sprawne rysowanie instalacji tras kablowych. Śledzenie końców odcinków ułatwia projektantowi zlokalizowanie na rysunku końca odcinka trasy kablowej. Śledzenie określa seria tymczasowych odcinków pojawiających się w chwili znalezienia przez program punktu określającego koniec narysowanej trasy. Opcja śledzenia końców odcinków ułatwia projektantowi szybkie i sprawne rysowanie instalacji tras kablowych. 46

47 W oknie poniżej znajdują się wartości szacunkowej wysokości początkowej projektowanego odcinka trasy oraz szacunkowej wysokości końcowej. Pozwala to użytkownikowi na zaprojektowanie pionowych tras kablowych. Poprzez wybór przycisku lub dwuklik na wstawionym elemencie pojawia się okno definiowania własności projektowanej trasy kablowej. Rys. 41. Okno własności kanału kablowego W pierwszej fazie definiowania kanału kablowego użytkownik zaczyna od cech wizualnych (wygląd opisu, pisaki, czcionki): Wygląd opisu ustawienia opisów obiektu widniejących przy obiekcie na rysunku. Użytkownik może zdefiniować elementy opisu, np. nazwę obiektu, wymiary. Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). W następnej kolejności wprowadzamy parametry obiektu: Wysokość 1 w tym polu projektant przypisuje wysokość początkową (poziom instalacji) projektowanego kanału kablowego. Wysokość 2 w tym polu projektant przypisuje wysokość końcową (poziom instalacji) projektowanego kanału kablowego. Długość w tym polu program samodzielnie wylicza i pokazuje długość zaprojektowanego odcinka trasy kanału. Rozstaw mocowań projektant definiuje odległość między kolejnymi mocowaniami kanału. Ilość elementów wsporczych kanału zostanie wylistowana w zestawieniu materiałów. 47

48 W następnej kolejności, klikając zielony przycisk plus, dodajemy obwody ułożone w projektowanym odcinku kanału kablowego. Aby użytkownik mógł dodawać obwody, instalacja elektryczna musi być zaprojektowana metodą adresacji, tzn. w budynku, w którym projektujemy instalację tras kablowych, musi być wcześniej zaprojektowana instalacje elektryczna (gniazd i oświetlenia) bez rysowania przewodów. Po wprowadzeniu wszystkich przewodów ułożonych w projektowanym kanale kablowym program oblicza nam następujące parametry: Obciążenie w tym polu program wyświetla ciężar [kg] ułożonego okablowania na metr bieżący kanału. Obciążenie zostanie policzone tylko i wyłącznie wtedy, gdy użytkownik, definiując przewód elektryczny, określi jego ciężar. Wypełnienie w tym polu program podaje procentowe wypełnienie powierzchni użytkowej kanału kablowego. Wypełnienie zostanie policzone tylko wtedy, gdy użytkownik określi przy definiowaniu obwodu przewodu elektrycznego jego średnicę zewnętrzną. Następnie ustawiamy parametry stylu projektowanego odbiornika: Materiał z jakiego wykonane ma być projektowany kanał. Szerokość szerokość projektowanego kanału. Wpływa ona na wypełnienie kanału. Wysokość wysokość projektowanego kanału. Wpływa ona na wypełnienie kanału Eksport i import z Dialuxa Przy projektowaniu oświetlenia miejsc pracy, bądź miejsc użyteczności publicznej niezbędne jest zaprojektowanie oświetlenia zgodnie z normą PN-EN : 2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. We własnościach każdego pomieszczenia użytkownik może zdefiniować wymagane natężenie oświetlenia, a po wykonanych obliczeniach w programie Dialux uzyska również obliczone natężenie oświetlenia: 48

49 Rys. 42. Okno własności pomieszczenia W powyższym oknie definiujemy wymagane natężenie oświetlenia [lx] dla danego pomieszczenia. Po kliknięciu ikony Eksport do Dialuxa pjawia nam się okno: Rys. 43. Okno wyboru pomieszczeń do przekazania do programu Dialux. W oknie tym definiujemy, które pomieszczenia chcemy eksportować do programu Dialux. Eksport polega na przesłaniu całkowitej architektury (wysokości pomieszczeń, rozmiary pomieszczeń, bryły pomieszczeń). Po zdefiniowaniu obiektów do przekazania naciskamy przycisk OK i otwiera nam się okno: Podajemy nazwę pliku i jego ścieżkę zapisu. Następnie klikamy przycisk Zapisz i automatycznie otwiera nam się program Dialux z przekazanymi pomieszczeniami do zaprojektowania. Mając już gotowy obrys pożądanych pomieszczeń, w Dialuxie w łatwy i szybki sposób możemy zaprojektować oświetlenie i dokonać obliczeń. Po zaprojektowaniu oświetlenia zapisujemy nasz plik (format STF), a następnie, klikając ikonę Import z Dialuxa, importujemy wszystkie zaprojektowane oprawy na rzut naszego budynku. Importujemy także niezbędne parametry, tzn: Średnie natężenie oświetlenia do programu importowana jest wartość obliczonego średniego natężenia oświetlenia we wszystkich projektowanych pomieszczeniach. 49

50 Moc oprawy do programu importowana jest wartość mocy zainstalowanej oprawy [W]. Za pomocą funkcji Wykaz pomieszczeń projektant może w postaci tabeli wylistować wszystkie pomieszczenia projektowanego budynku, wymagane natężenie oświetlenia dla każdego pomieszczenia oraz obliczone w programie Dialux średnie natężenie oświetlenia [lx] Wykaz elementów instalacji elektrycznych Po kliknięciu ikony pojawia nam się tabela z wykazem wszystkich elementów zaprojektowanej instalacji elektrycznej, którą wstawiamy na rysunek za pomocą kliknięcia myszką na ekranie. Tabela zawiera wykaz wszystkich symboli, nazw, oznaczeń oraz ilości obiektów wykorzystanych w danym projekcie. Po podwójnym kliknięciu na tabelę wstawioną na rysunku pojawia nam się okno z własnościami obiektu. Rys. 44. Okno własności wykazu elementów instalacji elektrycznych W tabeli użytkownik definiuje cechy wizualne tabeli [pisaki, czcionki] oraz jej zawartość, tzn. zaznacza w polach wyboru haczyk przy elementach, które chce wyświetlić w tabeli (symbol, oznaczenie, ilość, nazwa). Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość) Generowanie zestawień ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE pozwala na generowanie zestawień elementów użytych w projekcie. Program zapisuje zestawienie w formacie RTF, który można otworzyć dowolnym programem Word i OpenOffice. Po wciśnięciu ikony z paska pojawia się okno Zapisz raport/zestawienie. Okno to służy do wyboru lokalizacji zapisu wygenerowanych zestawień na twardym dysku. W celu podglądu zapisanego pliku trzeba odnaleźć ścieżkę i otworzyć poprzez dwuklik. 50

51 Rys. 45. Okno zapisu raportu/zestawienia Generowanie raportów obliczeniowych ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE pozwala na generowanie raportów obliczeniowych zaprojektowanych przez użytkownika obwodów. Program zapisuje raporty w formacie RTF, który można otworzyć dowolnym programem Word i OpenOffice. Wyboru tej funkcji dokonujemy poprzez wciśnięcie ikony na pasku narzędzi. Program w pierwszej kolejności wykonuje sprawdzenie zaprojektowanych obwodów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, zostaną one wyświetlone w oknie Raport sprawdzenia instalacji. Jeśli w zaprojektowanej instalacji istnieje przynajmniej jeden poprawny obwód, to poprzez wciśnięcie przycisku Raport RTF mamy możliwość wygenerowania dla niego raportu. Rys. 46. Okno raportu sprawdzenia sieci Dla poprawnie zaprojektowanej sieci lub w przypadku wyboru generowania raportu tylko dla prawidłowych obwodów pojawia się okno Zapisz raport/zestawienie. Okno to służy do wyboru lokalizacji zapisu 51

52 wygenerowanego raportu na twardym dysku. W celu podglądu zapisanego pliku trzeba odnaleźć ścieżkę i otworzyć poprzez dwuklik. Rys. 47. Okno zapisu raportu/zestawienia Wygenerowany raport zawiera specyfikację wszystkich obwodów wyprowadzonych z tablicy rozdzielczej. W formie tabeli przedstawione są wartości prądów obciążenia, prądów zwarciowych, współczynnika mocy, mocy zainstalowanej, mocy obciążenia poszczególnych obwodów, prądów zadziałania dobranych zabezpieczeń, spadków napięcia oraz długości zaprojektowanych odcinków sieci. 52

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2015-07-24 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 6 2.1 O programie...7

Bardziej szczegółowo

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia INSTALACJE ELEKTRYCZNE ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 6 2.1 O programie... 7 2.2

Bardziej szczegółowo

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Podręcznik do programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Podręcznik do programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podręcznik do programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 5 2.1 O programie... 6 2.2 Cechy i możliwości

Bardziej szczegółowo

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2015-01-26 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 6 2.1 O programie...7

Bardziej szczegółowo

ArCADia-Instalacje Elektryczne. Podręcznik użytkownika

ArCADia-Instalacje Elektryczne. Podręcznik użytkownika ArCADia-Instalacje Elektryczne Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 2 Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 1.1 O programie... 5 1.2 Cechy i możliwości programu... 5 2 Instalowanie i uruchamianie programu...

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów.

WSTĘP. Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów. WSTĘP Projektowanie schematów elektrycznych jest nieodłącznym elementem projektowania instalacji elektrycznych a schemat tablicy rozdzielczej niezbędnym rysunkiem w poprawnej dokumentacji projektowej.

Bardziej szczegółowo

ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE Podręcznik do programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE

ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE Podręcznik do programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE Podręcznik do programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2012-10-30 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 5 2.1 O programie... 6 2.2 Cechy i możliwości

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE Podręcznik do programu ArCADia- TABLICE ROZDZIELCZE 2012-10-30 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 6 2.1 O programie... 7 2.2 Cechy

Bardziej szczegółowo

ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY - Wersja 2.0

ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY - Wersja 2.0 ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE - Wersja 2.0 Luty 2015 1 ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia. który pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CZĘŚĆ 1 XL PRO 2

PODSTAWY PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CZĘŚĆ 1 XL PRO 2 PODSTAWY PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CZĘŚĆ 1 XL PRO 2 Trochę o programie XL PRO 2 jest aplikacją stworzoną przez firmę LEGRAND. Oprogramowanie pomaga w sporządzeniu dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 02.03.2005 r Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE. Podręcznik do programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE. Podręcznik do programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE Podręcznik do programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 4 2.1 O programie... 6 2.2 Cechy i możliwości programu...

Bardziej szczegółowo

ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE PODSTAWY ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE PODSTAWY - Wersja 2.0

ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE PODSTAWY ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE PODSTAWY - Wersja 2.0 ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE - Wersja 2.0 1 Program pozwala na sprawdzenie poprawności zaprojektowanej instalacji pod względem hydraulicznym oraz doboru urządzeń. ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE to moduł

Bardziej szczegółowo

ArCADia-3D VIEWER. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia- 3D VIEWER 2015-02-06

ArCADia-3D VIEWER. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia- 3D VIEWER 2015-02-06 ArCADia-3D VIEWER Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia- 3D VIEWER 2015-02-06 Spis Treści 1. SPIS TREŚCI 1 Spis Treści 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PRZEGLĄDANIE PREZENTACJI 3D... 4 2.1. ARCADIA-3D VIEWER...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE to kolejny moduł rozszerzający zestaw programów branżowych systemu ArCADiA BIM przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str.

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. -2- SPIS TREŚCI - opis techniczny od str. 3 do str. 5 -schemat do obliczeń instalacji str. 6 - obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. 10 - wyniki doboru oświetlenia wewnętrznego str. 11 - rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

ArCADia-3D MAKER. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia- 3D MAKER 2015-02-06

ArCADia-3D MAKER. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia- 3D MAKER 2015-02-06 ArCADia-3D MAKER Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia- 3D MAKER 2015-02-06 Spis Treści 1. SPIS TREŚCI 1 Spis Treści 1. SPIS TREŚCI... 1 2. ZAPIS PREZENTACJI PROJEKTU... 4 2.1. ARCADIA-3D MAKER...

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroenergetyki 2

Podstawy Elektroenergetyki 2 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE Podręcznik do programu ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2015-01-27 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 6 2.1 O programie... 7 2.2 Cechy i

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie przewodów w szafie

Prowadzenie przewodów w szafie Prowadzenie przewodów w szafie Zasady SEE pozwala wykonać automatyczne prowadzenie przewodów pomiędzy wstawionymi aparatami (widokami aparatów) na rysunkach szaf, tzn. Okablowanie wewnętrzne. Program oblicza

Bardziej szczegółowo

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli Lekcja 23-24. Zabezpieczenia przewodów i kabli Przepływ prądów przekraczających zarówno obciążalnośd prądową przewodów jak i prąd znamionowy odbiorników i urządzeo elektrycznych, a także pogorszenie się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 2 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Nie uczęszcza

Bardziej szczegółowo

3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW

3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna 27 4. Rysunki: 1. Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW 2. Schemat zasilania i tablica

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) INWESTYCJA

TYTUŁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) INWESTYCJA TYTUŁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) INWESTYCJA BUDOWA 4 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, ŚMIETNIKA, PARKINGU NA 64 MP, PLACU ZABAW, SIECI KANALIZACYJNEJI DESZCZOWEJ, PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE Podręcznik do programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE Podręcznik do programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE Podręcznik do programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2015-01-26 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 5 2.1 O programie... 6 2.2 Cechy i możliwości

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej 1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 2. Podstawa prawna opracowania... 3 4.Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej... 3 4.1. Wyłącznik główny zasilania... 3 4.2.Projektowane rozdzielnice elektryczne...

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE Podręcznik do programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE

ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE Podręcznik do programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE Podręcznik do programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2015-01-20 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 5 2.1 O programie... 6 2.2 Cechy i możliwości

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE INNY WYMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jarosław Stelmaszyk ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku przychodni dobudowa windy. Branża elektryczna

Rozbudowa budynku przychodni dobudowa windy. Branża elektryczna Klimas PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PROJEKTOWE R Y S Z A R D K L I M A S Inwestycja: Rozbudowa budynku przychodni dobudowa windy Krotoszyn, 15 marzec 2016 r. Kategoria obiektów budowlanych: XI Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI FAZA: P R O J E K T T E C H N I C Z N Y TEMAT: ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski im. Jana Pawła II Ul. Rycerska 4 Rzeszów INWESTOR: Szpital

Bardziej szczegółowo

www. malydomek.pl... BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Garwolin ZESPÓ AUTORÓW mgr inż. Bogumił Palus nr upr.

www. malydomek.pl... BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Garwolin ZESPÓ AUTORÓW mgr inż. Bogumił Palus nr upr. P R O J E K T BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM OBIEKT Projekt budowlany Budynek gospodarczo - garażowy ADRES INWESTYCJI Cyganówka, dz. nr 301, gm. Wilga INWESTOR Nadleśnictwo Garwolin ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY Echo Investment S.A. 25-323 Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "PELOTA" ADRES: UL. POLIGONOWA 2A LUBLIN 20-817 INWESTOR: STADIUM: BRANŻA: WYKONANIE PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BIBLIOTEKI FILIA 7. Ul. LELEWELA 21/22

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BIBLIOTEKI FILIA 7. Ul. LELEWELA 21/22 TEMAT OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BIBLIOTEKI FILIA 7 BRANŻA: ELEKTRYCZNA LOKALIZACJA: GDAŃSK Ul. LELEWELA 21/22 AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Grzegorz Gromko NR UPR POM/0124/PWOE/04 SPRAWDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:

Bardziej szczegółowo

Zawartość 1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OGÓLNE DANE TECHNICZNE ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANE OBWODY...

Zawartość 1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OGÓLNE DANE TECHNICZNE ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANE OBWODY... Zawartość 1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2.PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.OGÓLNE DANE TECHNICZNE... 3 4.ZAKRES OPRACOWANIA... 3 5.PROJEKTOWANE OBWODY... 3 5.1.ZASILANIE KOTŁOWNI W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ... 3 5.2.WEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. Budynek PT KRUS Białobrzegi Tablica rozdzielcza TK

Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. Budynek PT KRUS Białobrzegi Tablica rozdzielcza TK ałącznik nr 1.1 Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. udynek PT KRUS iałobrzegi Tablica rozdzielcza Przyjęte założenia: 1. namionowe obciążenie 1 punktu abonenckiego : P 400 W. Współczynnik

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE Rejestrowanie GPS w terenie pozwala na określenie położenia punktów z możliwością załączenia zdjęcia w danym punkcie. Punkty zamieszczone na mapie nazywamy obserwacjami. Mogą one zostać

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny...3 1. Temat Opracowania...3 2. Podstawa Opracowania...3 3. Stan istniejący...3 4. Roboty projektowane...3 4.1. Zakres opracowania...3 4.2. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, - 2-1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - projekt techniczny branŝy budowlanej, - wizja lokalna i uzgodnienia - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH E w a B o r o w s k a 83-200 Starogard Gd., ul. Skłodowskiej 40 tel: 58-56-114-89, e-mail: borowskikazimierz@gmail.com 1 STRONA TYTUŁOWA OBIEKT Budynek poradni psychologiczno

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron9 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 INWESTOR...3 1.2 WYKONAWCA DOKUMENTACJI...3 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.5 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.6 WYKAZ POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY. 1.1 Przedmiot projektu

1. OPIS TECHNICZNY. 1.1 Przedmiot projektu 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ustroniu Lipowcu wraz z przebudową

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska 45-052 Opole ul. Oleska 10/7 te. 0/774546321, 0/601476576 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych istniejącego budynku zlokalizowanego w

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 Założenia 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot i zakres opracowania 2 Opis techniczny 2.1 Zasilanie i pomiar energii 2.2 Szafa sterownicza RS1 2.3 Technologia układania kabli

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu widzimy zmianę w zakładce Artykuł do symbolu został przyporządkowany przycisk z bazy artykułów (rys. 4.33).

Po wstawieniu widzimy zmianę w zakładce Artykuł do symbolu został przyporządkowany przycisk z bazy artykułów (rys. 4.33). Po wstawieniu widzimy zmianę w zakładce Artykuł do symbolu został przyporządkowany przycisk z bazy artykułów (rys. 4.33). Rys. 4.33. Widok karty Artykuły w oknie właściwości symbolu, po przypisaniu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu

Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu INWESTOR: Urząd Gminy Ropa Ropa 733, 38-312 Ropa TEMAT: Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu Instalacje Elektryczne STADIUM: PBJ DATA: Gorlice, czerwiec 2010 PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Leopold

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Opole Instalacja ogrzewania Hali 2 w budynku Tkalni po byłym Zakładzie Frotex TEMAT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy. Opole Instalacja ogrzewania Hali 2 w budynku Tkalni po byłym Zakładzie Frotex TEMAT OPRACOWANIA Opole 19.07.2016 Projekt wykonawczy TEMAT OPRACOWANIA Instalacja ogrzewania Hali 2 w budynku Tkalni po byłym Zakładzie Frotex OBIEKT Hala przemysłowa nr 2 ADRES Prudnik, ul. Nyska dz. nr 2600/140 k.m.

Bardziej szczegółowo