(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2008/51 EP B1 (13) T3 (51) Int. Cl. F01L5/20 F01L1/08 F02B25/20 F02B33/16 ( ) ( ) ( ) ( ) (54) Tytuł wynalazku: Silnik spalinowy (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2008/16 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 05/2009 (73) Uprawniony z patentu: Chen, Yung-Ching, Changhua, TW Chen, Chih-Chieh, Changhua, TW PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: CHEN Yung-Ching, Changhua, TW CHEN Chih-Chieh, Changhua, TW (74) Pełnomocnik: Ego-PATENT Kancelaria Patentowa rzecz. pat. Kunicki Jan Kraków Opolska 51/131 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 Opis Podstawy techniczne wynalazku 5 1. Dziedzina techniki [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy dwusuwowego silnika spalinowego wewnętrznego spalania przekształcającego moc pochodzącą ze spalania paliwa na cykliczny ruch prostoliniowy zewnętrznego tłoka. 2. Opis stanu techniki [0002] Współczesne silniki spalinowe dzielą się na dwu i czterosuwowe. Fig. Fig. 1 przedstawia konstrukcję zwykłego silnika dwusuwowego. Dolot 11 i wylot 12 powietrza znajdują się po przeciwnych stronach bloku cylindrów. Tłok 13 posiada pierścień uszczelniający 14 wewnątrz bloku cylindrów. Jeden koniec korbowodu 15 łączy się ze sworzniem tłokowym 16 wewnątrz tłoka 13. Drugi koniec korbowodu 15 łączy się z wałem korbowym 18 wewnątrz skrzyni korbowej 17 na spodzie bloku cylindrów. Gdy tłok 13 znajduje się w górnym położeniu sprężając mieszankę paliwową, świeca zapłonowa 19 powoduje eksplozję paliwa, wymuszając ruch tłoka 13 do dołu. Moc jest następnie przenoszona przez wał korbowy 18. Gdy tłok 13 znajduje się poniżej wylotu powietrza 12 podczas ruchu w dół, spaliny są odprowadzane z silnika. Po odprowadzeniu spalin, wylot powietrza 12 na zasadzie zjawiska Venturiego powoduje podwyższenie ciśnienia w skrzyni korbowej, tak że w górnej części bloku cylindrów wytwarza się podciśnienie. Dolot powietrza 11 (z zaworem zwrotnym) zasysa mieszankę paliwową. Ruch korbowodu 15 i wału korbowego 18 powoduje ruch tłoka 13 do góry i ponowne sprężenie mieszanki paliwowej oraz zapłon. Podstawową zaletą silników dwusuwowych jest prosta konstrukcja, niewielkie straty mocy i wysoka moc wyjściowa. Ponieważ tłok 13 przemieszcza się obok dolotu 11 i wylotu 12 powietrza po dwóch przeciwnych stronach bloku cylindrów w obu suwach, skrzynia korbowa 17 nie może być napełniona olejem. Ze względu na ruch mechaniczny, silnik dwusuwowy wymaga dodania środka smarnego do paliwa. Podczas zapłonu dochodzi do wytworzenia powłoki olejowej. Prowadzi to do nadmiernej emisji spalin, szkodliwej dla środowiska. Celem omawianej konstrukcji jest zminimalizowanie zanieczyszczenia związanego z emisją spalin z silnika dwusuwo- 1

3 5 wego oraz wzrost mocy wyjściowej. [0003] Dokument GB A dotyczący stanu techniki przedstawia przykładowy silnik wyposażony w tuleję regulującą otwieranie i zamykanie kanałów powietrznych powodującą wzrost mocy wyjściowej. Istota wynalazku [0004] Głównym celem wynalazku jest opracowanie silnika dwusuwowego, wyposażonego w tłok zewnętrzny umieszczony wokół tłoka głównego. Zewnętrzny tłok poprzez korbowody łączy się z oboma końcami wału korbowego na rowkach o przekroju serca, co umożliwia ruch głównego tłoka w obu suwach, przekształcający moc ze spalania w cykliczny ruch prostoliniowy. Rozwiązanie to zastępuje złożoną konstrukcję zaworów powietrznych znaną z silników czterosuwowych. Dodatkowo silnik jest wyposażony w pierścienie blokujące na płaszczu tłoka zewnętrznego i głównego. Tego typu konstrukcja oraz kanał jednokierunkowy wstępnego sprężania wewnątrz skrzyni korbowej zapewniają smarowanie, podobnie jak w silnikach czterosuwowych i umożliwiają pominięcie ograniczenia, jakim jest konieczność dodawania środka smarnego do paliwa w silnikach dwusuwowych. [0005] Dodatkową funkcją konstrukcji w niniejszym wynalazku jest funkcja tłoka zewnętrznego polegająca na wcześniejszym zamykaniu zaworu dolotowego i wylotowego powietrza oraz blokowaniu wycieku mieszanki paliwowej w cylindrze, przez zmienność kątową rowków o przekroju serca na obu końcach wału korbowego, która powoduje zwiększenie pojemności dolotu i stopnia sprężania oraz wzrost mocy. [0006] Dodatkową funkcją omawianego wynalazku jest układ doprowadzania oleju wykorzystujący pompę olejową napędzaną przez rowki o przekroju serca znajdujące się na obu końcach wału korbowego umożliwiający smarowanie części mechanicznych oraz zastępujący gaźnik. Układ umożliwia pompowanie stałej ilości oleju w odpowiednich proporcjach i zapobiega powrotowi oleju przez użycie zaworów zwrotnych. Paliwo przepływa tylko w jedną stronę przez jednodrogowy zawór regulacji ciśnienia. Dawka paliwa jest regulowana, a określona ilość mieszanki paliwowej jest wtryskiwana bezpośrednio do cylindra z pominięciem gaźników i elektronicznych układów wtryskowych. [0007] Innym celem wynalazku jest opracowanie silnika, w którym pierwsza tu- 2

4 leja cylindrowa zewnętrznego tłoka i bloku cylindrów posiada faliste krawędzie zapewniające falistą powierzchnię styku i równoczesną pracę tłoka głównego i zewnętrznego. Pierścień uszczelniający głównego tłoka powinien poruszać się bez ograniczeń w komorze zewnętrznego tłoka bez możliwości zablokowania wewnątrz rowka. [0008] W tym celu, blok cylindrów silnika jest wyposażony w sprzężony tłok składający się z połączonego tłoka głównego i zewnętrznego. Wspomniany tłok zewnętrzny jest umieszczony wokół tłoka głównego i za pomocą korbowodów łączy się z oboma końcami wału korbowego w rowkach o przekroju serca wewnątrz skrzyni korbowej na spodzie bloku cylindrów, poruszając się wraz z głównym tłokiem w obu suwach. [0009] Zalecane jest wyposażenie płaszcza tłoka głównego i zewnętrznego w pierścienie blokujące zapobiegające przedostawaniu się oleju przez dolot i wylot powietrza. [00] Rowek o przekroju serca na obu końcach wału korbowego napędzającego zewnętrzny tłok powinien składać się z dużego i małego rowka o przekroju kołowym. [0011] Rowki o przekroju serca na obu końcach wału korbowego powinny być wklęsłe, wypukłe lub wklęsło-wypukłe, podobnie jak koła zębate. [0012] Tuleja cylindrowa powinna posiadać dwie sekcje w bloku cylindrów o dwóch różnych średnicach wewnętrznych. [0013] Skrzynia korbowa w dolnej części bloku cylindrów powinna przechodzić w kanał regulujący kierunek przepływu gazu. [0014] Gazy tworzące się wewnątrz skrzyni korbowej powinny przedostawać się do cylindra przez kanał jednokierunkowy lub być usuwane ze skrzyni korbowej przed ponownym wprowadzeniem do cylindra. [0015] Cylinder powinien posiadać układ bezpośredniego wtrysku paliwa obejmujący pompę oleju, zawór zwrotny oraz zawór regulacji ciśnienia. Układ olejowy jest zasilany przez obracające się rowki o przekroju serca na dwóch końcach wału korbowego wewnątrz skrzyni korbowej na spodzie bloku cylindrów. [0016] Powierzchnie styku zewnętrznego pierścienia i pierwszej tulei cylindrowej powinny być faliste. 3

5 Krótki opis figur rysunku [0017] Fig. 1 przedstawia omawianą w niniejszym wynalazku konstrukcję zwykłego silnika dwusuwowego. Fig. 2 przedstawia omawianą w niniejszym wynalazku konstrukcję silnika (sprężanie i zapłon). Fig. 3 przedstawia omawianą w niniejszym wynalazku konstrukcję silnika (eksplozja, ruch głównego tłoka w dół). Fig. 4 przedstawia omawianą w niniejszym wynalazku konstrukcję silnika (wylot i dolot). Fig. 5 przedstawia omawianą w niniejszym wynalazku konstrukcję silnika (zewnętrzny tłok zamyka dolot i wylot, powietrza, natomiast główny tłok porusza się do góry przed sprężaniem). Fig. 6 przedstawia widok z boku połączenia tłoków i wału korbowego niniejszego wynalazku. Fig. 7 przedstawia widok z przodu połączenia tłoków i wału korbowego niniejszego wynalazku. Fig. 8 przedstawia przekrój poprzeczny tłoków niniejszego wynalazku. Fig. 9 przedstawia przepływ gazu w różnych sekcjach kanału jednokierunkowego niniejszego wynalazku.. Fig. przedstawia przepływ gazu w różnych sekcjach kanału jednokierunkowego niniejszego wynalazku.. Fig. 11 przedstawia układ bezpośredniego wtrysku paliwa do cylindra niniejszego wynalazku. Fig. 12 przedstawia układ pompy olejowej mechanizmu smarowania niniejszego wynalazku.. Fig. 13 przedstawia konstrukcję połączenia tłoka zewnętrznego z blokiem cylindrów niniejszego wynalazku. Fig. 14 przedstawia działanie łącznika (rys. 13) i pierścienia głównego tłoka niniejszego wynalazku. 4

6 Przykłady realizacji wynalazku [0018] W celu wyjaśnienia celów, właściwości i korzyści wynikających z omawianej konstrukcji niniejszego wynalazku, poniżej zostały przedstawione preferowane rozwiązania: [0019] Numery w opisie dotyczą oznaczeń na rysunku Fig. 2 do 8. Konstrukcja silnika niniejszego wynalazku obejmuje sprzężony tłok składający się z tłoka głównego 20 i zewnętrznego 30 wewnątrz bloku cylindrów. Podczas ruchu sprzężonego tłoka w bloku cylindrów w obu suwach, zewnętrzny tłok 30 otwiera lub zamyka dolot 11 i wylot 12 umieszczone po przeciwnych stronach bloku cylindrów. Zapobiega to wyciekom środka smarnego 171 ze skrzyni korbowej 17. Konstrukcja wykorzystuje koncepcję smarowania silników czterosuwowych, eliminując ograniczenie silników dwusuwowych związane z koniecznością dodawania środków smarnych do paliwa i poprawiające emisję spalin. Funkcje konstrukcji są zgodne z rysunkiem 8, gdzie główny tłok 20 posiada pierścień uszczelniający 21 w górnej części i pierścień blokujący 22 na płaszczu; zewnętrzny tłok 30 posiada komorę 31 przechodzącą przez jego wewnętrzną część, pierścień uszczelniający 32 w górnej części i pierścień blokujący 33 na płaszczu; główny tłok 20 może poruszać się w górę i w dół wewnątrz komory 31 zewnętrznego tłoka 30; jeden koniec korbowodu 15 jest połączony ze sworzniem tłokowym 16 i tłokiem głównym 20, natomiast drugi koniec jest połączony z wałem korbowym 18 wewnątrz skrzyni korbowej 17 na spodzie bloku cylindrów ; gniazdo łącznika 34, po dwóch przeciwnych stronach dolnego końca płaszcza zewnętrznego tłoka 30 służy do połączenia z jednej strony końca korbowodu 35, natomiast z drugiej strony koła pasowego prowadzącego 36, tak by korbowód 35 wykorzystywał koło pasowe prowadzące 36 jako wspornik względem rowków o przekroju serca na dwóch końcach wału korbowego 18 i był napędzany, poruszając zewnętrzny tłok 30; rowek o przekroju serca znajduje się na obu końcach wału korbowego 18, jest wypukły, wklęsły lub wklęsło-wypukły, podobnie jako koła zębate, gdzie jedna część rowka stanowi duży rowek o przekroju kołowym 41 współosiowy z wałem korbowym 18, natomiast druga część składa się z dwóch mniejszych rowków o przekroju kołowym 42A i 42B, niewspółosiowych z wałem korbowym 18; dolny punkt rowka 43 znajduje się na środku wału korbowego 18 pomiędzy otworami dwóch rowków o przekroju kołowym 42A i 42B; wnętrze bloku cylindrów jest podzielone na dwie sekcje - pierwszą tuleję cylindrową A równą 5

7 zewnętrznej średnicy głównego tłoka 20 oraz drugą tuleję cylindrową B równą zewnętrznej średnicy zewnętrznego tłoka 30, natomiast dolot 11 i wylot 12 znajdują się po przeciwnych stronach bloku na drugiej tulei cylindrowej B; zgodnie z Fig. 2, 6 i 7, w tym położeniu wał korbowy 18 wykorzystuje korbowód 15 do przesunięcia głównego tłoka 20 wewnątrz pierwszej tulei cylindrowej A, główny tłok 20 wykorzystuje górny pierścień uszczelniający 21 do uszczelnienia sprężonej mieszanki paliwowej, natomiast rowki o przekroju serca na dwóch końcach wału korbowego 18 wykorzystują duży rowek o przekroju kołowym 41 do przemieszczenia łącznika 35 względem koła pasowego prowadzącego 36 i umożliwiają pozostanie zewnętrznego tłoka 30 na górze drugiej tulei cylindrowej B, natomiast pierścień uszczelniający 32 i blokujący 33 w górnej części i na płaszczu tłoka znajdują się w położeniu dolotu 11 i wylotu 12, uniemożliwiając wyciek środka smarnego przez dolot i wylot; zgodnie z rys. 3, w tym położeniu świeca 19 powoduje zapłon sprężonej mieszanki paliwowej, co powoduje eksplozję i przepchnięcie głównego tłoka 20 w dół do komory 31 zewnętrznego tłoka 30, natomiast ruch głównego tłoka 20 w dół powoduje, że korbowód 15 przesuwa wał korbowy 18 o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, natomiast łączniki 25 po obu stronach zewnętrznego tłoka 30 z kołem pasowym prowadzącym 36 wewnątrz rowka o przekroju serca 41 nie przemieszczają się z głównym tłokiem 20 i znajdują się w pozycji umożliwiającej uszczelnianie dolotu 11 i wylotu 12; zgodnie z rysunkiem 4, w tym położeniu główny tłok 20 porusza się do dołu i poprzez korbowód 15 powoduje ruch wału korbowego 18 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 180 stopni, natomiast koło pasowe prowadzące 36 na łącznikach 35 po obu stronach zewnętrznego tłoka 30 jest wprowadzane z jednego małego rowka 42B do dolnego punktu rowka o przekroju serca 43, a łącznik 35 wyciąga tłok zewnętrzny 30 i przemieszcza go razem z tłokiem głównym 20 w dół, otwierając dolot 11 i wylot 12; zgodnie z rysunkiem 5, w tym położeniu wał korbowy 18 obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 270 stopni przesuwając tłok główny 20 i zewnętrzny 30 do górnego punktu drugiej tulei cylindrowej B, natomiast tłok zewnętrzny 30 zamyka dolot 11 i wylot 12 do momentu powrotu do pozycji przedstawionej na rysunku 2, a wał korbowy wykonuje pełny cykl (360 stopni) powodując przesunięcie głównego tłoka do góry oraz sprężenie mieszanki paliwowej; sprzężony tłok (tłok główny 20 i tłok zewnętrzny 30) zapobiega przedostawaniu się środka smarnego 171 ze skrzyni 6

8 korbowej 17 do dolotu 11 i wylotu 12 (wykorzystywana jest koncepcja stosowana w silnikach czterosuwowych); poprzez zmienność kątową dużych rowków o przekroju kołowym 41 na obu końcach wału korbowego 18 i dwóch małych rowków o przekroju kołowym 42A i 42B, zewnętrzny tłok 30 zamyka dolot i wylot po przeciwnych stronach bloku cylindrów zapobiegając przedostawaniu się mieszanki paliwowej do bloku cylindrów oraz zwiększając ilość powietrza na dolocie powoduje wzrost stopnia sprężania oraz mocy. [0020] Fig. 9 i Fig. rysunku. przedstawiają przepływ mieszanki paliwowej w różnych sekcjach kanału jednokierunkowego niniejszego wynalazku. Dolot do kanału 51 jest wyposażony w przepustnicę 51 oraz pierwszy zawór zwrotny 52; drugi zawór zwrotny 53 znajduje się na drodze do skrzyni korbowej 17, natomiast trzeci zawór zwrotny 54 na drodze do kanału 50; koniec kanału 50 łączy się z dolotem 11 bloku cylindrów, przy czym pomiędzy nimi znajduje się wtryskiwacz paliwa 55 lub gaźnik 56; pojemność kanału 50 jest zależna od objętości dolotu i suwu głównego 20 oraz zewnętrznego 30 tłoka do góry, do górnego punktu skrzyni korbowej 17, zgodnie z Fig. 9. Gdy główny tłok 20 i zewnętrzny tłok 30 znajdują się w górnym punkcie (sprężanie, zapłon); równa objętość powietrza z dolotu obniża ciśnienie powietrza wewnątrz skrzyni korbowej 17 i powoduje otwarcie drugiego zaworu zwrotnego 53 powodując odprowadzenie powietrza kanałem 50 (wskazywane przez X); zgodnie z rys., gdy główny tłok 20 i zewnętrzny tłok 30 znajdują się w położeniu dolnym (eksplozja, wylot), powodują sprężenie powietrza w skrzyni korbowej 17 i zamknięcie pierwszego i drugiego zaworu zwrotnego (odpowiednio 52 i 52) oraz otwarcie trzeciego zaworu zwrotnego 54 oraz przemieszczenie mieszanki paliwowej (wskazywana przez O) znajdującej się w kanale 50 przez wtryskiwacz paliwa 55 lub gaźnik 56 oraz dolot 11 do bloku cylindrów ; w ten sposób wykorzystywane są trzy zawory zwrotne kontrolujące jednokierunkowy przepływ w kanałach i umożliwiające wprowadzenie powietrza z zewnątrz (wskazywane przez X) oraz paliwa (wskazywane przez O) w odpowiedniej kolejności, w wyniku czego paliwo w stanie gazowym (wskazywane przez O) wewnątrz skrzyni korbowej 17 stale cyrkuluje w kanale 50 i skrzyni korbowej 17, natomiast powietrze z zewnątrz (wskazywane przez X) jest wprowadzane kanałem 50 i nie przedostaje się do skrzyni korbowej, natomiast jest wtłaczane do przez wtryskiwacz powietrza 55 lub gaźnik 56 i dolot 11 do wnętrza bloku. [0021] Na rysunku Fig. 11 pokazano sprzężony tłok i bezpośredni układ wtry- 7

9 sku paliwa niniejszego wynalazku. Układ doprowadzenia oleju obejmuje pompę oleju 60, zawór zwrotny 62, jednodrogowy zawór regulacyjny 63 oraz przewody paliwowe 61. Pompa oleju 60 jest napędzana przez obracające się rowki o przekroju serca na obu końcach wału korbowego 18, przy czym mieszanka paliwowa jest zasysana przez przewody doprowadzające paliwo 631 i jednodrogowy zawór regulacyjny 63 do pompy oleju 60. Po zwiększeniu ciśnienia w pompie oleju 60, paliwo jest wtryskiwane przez zawór zwrotny 62 oraz wtryskiwacz 55 do bloku cylindrów. Korpus 621 zaworu zwrotnego 62 dzięki sprężynie 622 zamyka przyłącze 623 i uniemożliwia powrót paliwa do wtryskiwacza 55. Patrz Fig. A-A. Cztery powierzchnie korpusu zaworu 621 są płaskie. Po przetłoczeniu określonej ilości paliwa przez pompę oleju 60, korpus zaworu 621 jest przesuwany do tyłu otwierając przyłącze 623 i umożliwiając przepływ paliwa przez szczelinę 624 między czterema płaszczyznami do wtryskiwacza 55 przez zawór zwrotny 62; jednodrogowy zawór regulacyjny 63 posiada śrubę regulacyjną 636 z przodu, przewód doprowadzający paliwo 631 z boku, przewód paliwowy 61 łączący go z pompą oleju 60 oraz drążek popychacza zaworowego 632 pracujący wewnątrz korpusu zaworu 633. Drążek popychacza zaworowego 632 i korpus zaworu 633 posiadają cztery płaskie powierzchnie. Paliwo pod ciśnieniem jest wprowadzane do jednodrogowego zaworu regulacyjnego 63 przez przewód doprowadzający paliwo 631 gdzie przepływa przez szczelinę 634 pomiędzy płaskimi powierzchniami po czterech stronach drążka popychacza zaworowego 632, popychając drążek do przodu i otwierając zawór, umożliwiając tym samym przepływ przewodem paliwowym 61 w jednym kierunku. Pompa oleju 60 pompując paliwo przewodem 61 do zaworu zwrotnego 62, po zwiększeniu ciśnienia powoduje przepchnięcie korpusu 623 zaworu 63 i drążka popychacza zaworu 632 do tyłu. Umożliwia to przepływ paliwa do wnętrza zaworu 63 przez szczelinę 635 po czterech stronach korpusu zaworu 633, następnie przepływ paliwa z powrotem do zbiornika przez przewody doprowadzające paliwo 631. Umożliwia to stabilny i bezpośredni wtrysk paliwa do bloku cylindrów przez wtryskiwacze 55. [0022] Patrz rys. 12. W konstrukcji zostały wykorzystane dwa sprzężone tłoki oraz pompa oleju. Układ pompy oleju obejmuje pompę oleju 70 oraz przyłącze zaworu zwrotnego 71 podającego paliwo oraz przyłącze zaworu zwrotnego 72 odprowadzającego paliwo. Pompa oleju 70 jest napędzana przez rowek o przekroju serca na dwóch końcach wału korbowego 18 lub łącznik 35 zewnętrznego tłoka 30. 8

10 [0023] Konstrukcja połączenia zewnętrznego tłoka i bloku cylindrów oraz ich związek z pierścieniami głównego tłoka są przedstawione na rys. 13 i 14. Górna część komory 31 zewnętrznego tłoka 30 posiada falisty kołnierz 80. Dolna część pierwszej tulei cylindrowej A bloku cylindrów posiada odpowiadający mu falisty kołnierz 81. Gdy zewnętrzny tłok 30 znajduje się w górnej części drugiej tulei cylindrowej B bloku cylindrów. Falisty kołnierz 80 w górnej części komory 31 jest wprowadzany do kołnierza falistego 81 w dolnej części pierwszej tulei cylindrowej A. W ten sposób tworzy się połączenie faliste (jak na rys. 14). Gdy główny tłok 20 porusza się w ten sam sposób co tłok zewnętrzny 30 w komorze 31, pierścień tłokowy 21 przemieszcza się na powierzchni styku zewnętrznego tłoka 30 oraz pierwszej tulei cylindrowej A bez ograniczeń, nie powodując zablokowania w rowku. [0024] Konstrukcja tego typu poprawia emisję spalin silnika dwusuwowego bez wykorzystania skomplikowanej konstrukcji zaworów silnika czterosuwowego, a także zwiększa dolot powietrza do cylindra, stopień sprężania oraz moc wyjściową. Dodatkową zaletą jest wykorzystanie układu bezpośredniego wtrysku paliwa bez udziału gaźnika. [0025] Omawiana konstrukcja obejmuje silnik, w którym blok cylindrów zawiera sprzężone tłoki: główny i zewnętrzny. Tłok zewnętrzny jest umieszczony wokół tłoka głównego i wykorzystuje łączniki na obu końcach do połączenia z rowkami o przekroju serca na końcach wału korbowego w skrzyni korbowej na spodzie bloku cylindrów. Porusza się on wraz z głównym tłokiem w obu suwach. Razem tworzą układ bezpośredniego wtrysku paliwa do cylindra bez udziału gaźnika. Konstrukcja nie wymaga dodawania środka smarnego do paliwa. Silnik tego typu charakteryzuje się większym stopniem sprężania. Silnik spełnia wszelkie obowiązujące wymagania odnośnie ochrony środowiska i emisji spalin. Charakteryzuje się także mniejszą emisją zanieczyszczeń, wyższą mocą, mniejszymi gabarytami, prostą konstrukcją i trwałością. Stanowi technologiczny przełom w konstrukcji silników spalinowych. 30 Opis głównych składników [0026] blok cylindrów A pierwsza tuleja cylindrowa B druga tuleja cylindrowa 11 dolot 12 wylot powietrza 13 tłok 9

11 pierścień tłoka 15 korbowód 16 sworzeń tłokowy 17 skrzynia korbowa 171 środek smarny (olej) 18 sworzeń wału korbowego 19 świeca zapłonowa 20 tłok główny 21 pierścień tłoka 22 pierścień blokujący 30 tłok zewnętrzny 31 komora 32 pierścień tłoka 33 pierścień blokujący 34 gniazdo łącznika 35 łącznik 36 koło pasowe prowadzące 41 duży rowek o przekroju kołowym 42 A mały rowek o przekroju kołowym 42B mały rowek o przekroju kołowym 43 dolny punkt rowka 50 kanał jednokierunkowy 51 przepustnica 52 pierwszy zawór zwrotny 53 drugi zawór zwrotny 54 trzeci zawór zwrotny 55 dysza wtryskiwacza paliwa 56 gaźnik 60 pompa oleju 61 przewody paliwowe 62 zawór zwrotny 621 korpus zaworu 622 sprężyna naciskowa 623 przyłącze zaworu 624 szczelina 63 jednodrogowy zawór regulacyjny dla zaworu zwrotnego 631 przewód doprowadzania paliwa 632 drążek popychacza zaworowego 633 korpus zaworu 634 szczelina drążka popychacza zaworowego 635 szczelina korpusu zaworu 636 śruba regulacyjna 70 pompa oleju 71 przyłącze doprowadzania paliwa zaworu zwrotnego 72 przyłącze odprowadzania paliwa zaworu zwrotnego 80 falisty, wypukły kołnierz 81 falisty, wklęsły kołnierz 82 złącze faliste Zastrzeżenia patentowe Silnik zawierający: blok cylindrów () z głównym tłokiem (20) i zewnętrznym tłokiem (30) tworzącymi tłok sprzężony; gdzie zewnętrzny tłok (3) umieszczony wokół tłoka głównego (20) i za pomocą dwustronnych łączników (35) łączy się z rowkami o przekroju serca na dwóch końcach wału korbowego (18) na spodzie bloku cylindrów () i przemieszcza się wraz z głównym tłokiem (20) w obu suwach znamienny tym, że oba końce wału korbowego (18) napędzające zewnętrzny tłok (30) w suwie do góry i do dołu zawierają duży rowek o przekroju kołowym (41) oraz mały rowek o przekroju kołowym (42A, 42B). 2. Silnik według zastrz. 1, gdzie płaszcz głównego tłoka (20) lub zewnętrznego

12 tłoka (30) posiada pierścień blokujący zapobiegający wyciekom środka smarnego (171) przez dolot (11) i wylot (12) powietrza. 3. Silnik według poprzednich zastrzeżeń, gdzie rowki o przekroju serca na obu końcach wału korbowego (18) są wypukłe, wklęsłe lub wklęsło-wypukłe. 4. Silnik według poprzednich zastrzeżeń, gdzie tuleja cylindrowa posiada dwie sekcje w bloku cylindrów () o dwóch różnych średnicach. 5. Silnik według poprzednich zastrzeżeń, gdzie skrzynia korbowa (17) na spodzie bloku cylindrów () łączy się z kanałem jednokierunkowym regulując kierunek przepływu gazów. 6. Silnik według poprzednich zastrzeżeń, gdzie gazy w skrzyni korbowej (17) na spodzie bloku cylindrów () przepływają do cylindra przez kanał jednokierunkowy lub są odprowadzane ze skrzyni korbowej (17) i wprowadzane ponownie do cylindra. 7. Silnik według poprzednich zastrzeżeń, obejmujący układ bezpośredniego wtrysku paliwa, obejmujący pompę oleju, zawór zwrotny, jednodrogowy zawór regulacyjny, gdzie moc napędzająca pompę oleju pochodzi z obracających się rowków o przekroju serca na obu końcach wału korbowego (18) wewnątrz skrzyni korbowej na spodzie bloku cylindrów (). 8. Silnik według poprzednich zastrzeżeń, gdzie powierzchnia łącząca zewnętrznego tłoka (30) i pierwszej tulei cylindrowej jest falista. 11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1640601 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.04 0442722.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. RZADKOSZ KAZIMIERZ, Gliczarów Górny, PL BUP 06/12. KAZIMIERZ RZADKOSZ, Gliczarów Górny, PL

PL B1. RZADKOSZ KAZIMIERZ, Gliczarów Górny, PL BUP 06/12. KAZIMIERZ RZADKOSZ, Gliczarów Górny, PL PL 220771 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220771 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392247 (51) Int.Cl. F02B 55/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 08/09. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 09/13

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 08/09. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 09/13 PL 214686 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214686 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383510 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2007.10) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 192796 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.11.06 0642789.2 (13) T3 (1) Int. Cl. F02D9/ F16K1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183942 (21) Numer zgłoszenia: 329333 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 14.04.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1754519 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2006 06016676.6 (51) Int. Cl. A62C13/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 10/03. Synakiewicz Jędrzej Jacek,Kwidzyn,PL WUP 02/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B BUP 10/03. Synakiewicz Jędrzej Jacek,Kwidzyn,PL WUP 02/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204724 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350598 (51) Int.Cl. F02B 25/06 (2006.01) F02B 33/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl.

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165228 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 288350 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 18.12.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.5: F02B 53/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1900475 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.09.2007 07017676.3 (13) T3 (51) Int. Cl. B23Q16/02 B23Q5/04

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

PL B1. IZOLING-AKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, PL BUP 06/04

PL B1. IZOLING-AKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, PL BUP 06/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206205 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355931 (51) Int.Cl. F02B 75/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.09.2002

Bardziej szczegółowo

PL B1. MICHAŁOWICZ ROMAN, Ostróda, PL DOMAŃSKI JERZY, Olsztyn, PL BUP 22/08

PL B1. MICHAŁOWICZ ROMAN, Ostróda, PL DOMAŃSKI JERZY, Olsztyn, PL BUP 22/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210618 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382239 (51) Int.Cl. F02B 53/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.04.2007

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY 1. Wstęp teoretyczny Silnik spalinowy to maszyna, w której praca jest wykonywana przez gazy spalinowe, powstające w wyniku spalania paliwa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Główna Komisja Sportu Kartingowego

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Główna Komisja Sportu Kartingowego POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Główna Komisja Sportu Kartingowego KARTA TECHNICZNA SILNIKA PRODUCENT Zakłady Metalowe PREDOM DEZAMET " w Nowej Dębie TYP,MODEL 051 / 50 KLASA NARODOWA 125 KATEGORIA POPULARNA 125

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170813 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Numer zgłoszenia: 299894 (22) Data zgłoszenia: 29.07.1993 (51) IntCl6 F16D 31/04 F16D 25/04

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505274 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.07.2004 04016516.9 (13) (51) T3 Int.Cl. F02B 29/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP07/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP07/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211428 (21) Numer zgłoszenia: 384681 (22) Data zgłoszenia: 15.05.2007 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2859151 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.05.2013 13729515.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E02D 19/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477128 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2004 04076445.8 (51) Int. Cl. A61D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326839 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2008 08813786.4 (13) (51) T3 Int.Cl. F04B 33/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1632272 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2005 05105692.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A62C3/02 A62C5/02

Bardziej szczegółowo

POLSKA OPIS PATENTOWY Patent tymczasowy dodatkowy. Zgłoszono: (P ) Zgłoszenie ogłoszono:

POLSKA OPIS PATENTOWY Patent tymczasowy dodatkowy. Zgłoszono: (P ) Zgłoszenie ogłoszono: POLSKA OPIS PATENTOWY 145 453 RZECZPOSPOLITA LUDOWA PATENTU TYMCZASOWEGO A53A fp URZĄD PATENTOWY PRL Patent tymczasowy dodatkowy Zgłoszono: 86 04 08 (P. 258866) Pierwszeństwo Zgłoszenie ogłoszono: 87 04

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu. Zgłoszono: (P ) Pierwszeństwo. Zgłoszenie ogłoszono:

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu. Zgłoszono: (P ) Pierwszeństwo. Zgłoszenie ogłoszono: POLSKA KZECZPOSPOLIIA IOOOWA OPIS PATENTOWY Patent dodatkowy do patentu Zgłoszono: 83 08 18 (P. 244471) CZY i E L :Ń \ f\ U'-:-:;-du f-s-rr.tc.--- r *; ;.:.. * IIZAJ PATENTOWY PRL Pierwszeństwo Zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL B1. OSTROWSKI LESZEK, Gdańsk-Wrzeszcz, PL OSTROWSKI STANISŁAW, Gdańsk-Wrzeszcz, PL BUP 26/10

PL B1. OSTROWSKI LESZEK, Gdańsk-Wrzeszcz, PL OSTROWSKI STANISŁAW, Gdańsk-Wrzeszcz, PL BUP 26/10 PL 213042 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213042 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388240 (51) Int.Cl. F02D 15/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa, (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (22) Data zgłoszenia:

(57) 1. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa, (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169680 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 297348 (22) Data zgłoszenia: 07.01.1993 (51) IntCl6: F16K 17/00 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ŚLĄSKIE ZAKŁADY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ ARMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL

PL B1. ŚLĄSKIE ZAKŁADY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ ARMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208991 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384241 (51) Int.Cl. F16K 7/12 (2006.01) F16K 31/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 198480 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.04.08 08007708.4 (1) Int. Cl. B60H1/24 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2870314 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.07.2013 13759313.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06C 1/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1818196 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.06 06480.6 (1) Int. Cl. B60H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

,EP,

,EP, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199837 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 349991 (51) Int.Cl. F02M 61/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW Wspornik silnika górny Silniki: 4HV-4HU Łącznik reakcyjny dolny 1 11 ± 1,2 3 33 ± 4,6 2 10 ± 2,3 4 30 ± 9 5 15 ± 1,8 Wspornik silnika środkowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

PL B1. Marco Systemanalyse und Entwicklung GmbH, Dachau, DE , DE, BUP 12/08. MARTIN REUTER, Dachau, DE

PL B1. Marco Systemanalyse und Entwicklung GmbH, Dachau, DE , DE, BUP 12/08. MARTIN REUTER, Dachau, DE PL 212995 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212995 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383948 (51) Int.Cl. E21D 23/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)196330 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 343384 (51) Int.Cl. G01N 3/56 (2006.01) G01M 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 13/12. WOJCIECH SADKOWSKI, Kielce, PL KRZYSZTOF LUDWINEK, Kostomłoty, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 13/12. WOJCIECH SADKOWSKI, Kielce, PL KRZYSZTOF LUDWINEK, Kostomłoty, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212854 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397384 (51) Int.Cl. F02G 1/043 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.12.2011

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1655088 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.01.2005 05386004.5 (13) T3 (51) Int. Cl. B21F27/12 B21F27/10

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1921032 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.11.2006 06123643.6 (13) T3 (51) Int. Cl. B65G53/28 B65G53/12

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185043 (21) Numer zgłoszenia: 328197 (22) Data zgłoszenia: 14.01.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Ul. Powstańców Wielkopolskich 63 Praca Dyplomowa Temat: Pompowtryskiwacz z mechanicznym układem sterowania Wykonali: Mateusz Dąbrowski Radosław Świerczy wierczyński

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 07/12

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 07/12 PL 214668 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214668 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392368 (51) Int.Cl. F16K 3/00 (2006.01) F16K 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114048 (22) Data zgłoszenia: 25.04.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62651 (13)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 216040 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.06.08 0879282.0 (13) (1) T3 Int.Cl. F02F 7/00 (06.01) F16M

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1998916 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1998916 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2007

Bardziej szczegółowo

PL B1. PYSZNY PIOTR PRO-TECH, Rybnik, PL BUP 13/08. JAKUB PYSZNY, Rybnik, PL WOJCIECH PYSZNY, Rybnik, PL

PL B1. PYSZNY PIOTR PRO-TECH, Rybnik, PL BUP 13/08. JAKUB PYSZNY, Rybnik, PL WOJCIECH PYSZNY, Rybnik, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210526 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381290 (51) Int.Cl. F15B 13/02 (2006.01) E21D 23/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F16K 1/18 ( ) Fabryka ARMATURY HAWLE Sp. z o.o., Koziegłowy, PL BUP 25/07. Artur Kubicki, Poznań, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F16K 1/18 ( ) Fabryka ARMATURY HAWLE Sp. z o.o., Koziegłowy, PL BUP 25/07. Artur Kubicki, Poznań, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116156 (22) Data zgłoszenia: 31.05.2006 (19) PL (11) 63991 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2008 08785479.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F16L 21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2005 05783999.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2005 05783999. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773479 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2005 05783999.5 (51) Int. Cl. B01F5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1593766 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.03.2005 05006567.1 (51) Int. Cl. D06F39/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1660738 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2005 05737864.8 (51) Int. Cl. E04G1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania podzespołów ciągnika oraz poznanie wpływu cech konstrukcyjnych układu napędowego

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL PL 215934 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215934 (21) Numer zgłoszenia: 393536 (22) Data zgłoszenia: 31.12.2010 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 06/16

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 06/16 PL 224347 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224347 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 409481 (51) Int.Cl. F15B 13/043 (2006.01) F16K 31/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)177214 (13)B1 Urząd Patentowy R zeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 320331 ( 2) Data zgłoszenia: 22.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10 PL 213989 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213989 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387578 (51) Int.Cl. E03F 5/22 (2006.01) F04B 23/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164330 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.02.200 039700.9 (13) (1) T3(skorygowane po B9) Int.Cl. D21F

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837003 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07005252.7 (51) Int. Cl. A61G5/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SILNIKI I URZĄDZENIA NAPĘDOWE

SILNIKI I URZĄDZENIA NAPĘDOWE SILNIKI I URZĄDZENIA NAPĘDOWE Instruktor motorowodny PZMWiNW Ryszard Miaśkiewicz SILNIK Silnik jest maszyną energetyczną słuŝącą do zamiany jakiegokolwiek innego rodzaju energii na pracę mechaniczną. W

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

Pojazdy rolnicze. W rolnictwie znajdują zastosowanie następujące pojazdy:

Pojazdy rolnicze. W rolnictwie znajdują zastosowanie następujące pojazdy: Pojazdy rolnicze W rolnictwie znajdują zastosowanie następujące pojazdy: 1. Ciągniki rolnicze współpracujące z narzędziami i maszynami rolniczymi przekazujące energię za pomocą zaczepów - polowego lub

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16F 9/14 F16F 9/30 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16F 9/14 F16F 9/30 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173407 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305460 (22) Data zgłoszenia: 13.10.1994 (51) IntCl6: F16F 9/14 F16F

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO

OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNI RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 59647 WZORU UŻYTKOWEGO Yl Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej U?) Numer zgłoszenia: 112004 @ Data zgłoszenia:11.07.1996 Intel7: F04B 15/02

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO fin Numer zgłoszenia:

WZORU UŻYTKOWEGO fin Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 2^ OPIS OCHRONNY PL 61324 WZORU UŻYTKOWEGO fin Numer zgłoszenia: 111981 @ Data zgłoszenia: 07.03.2001 q Y1 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

(57) turbiny promien owo-osiowej i sprężarki promieniowo-osiowej których (19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 F02C 3/04

(57) turbiny promien owo-osiowej i sprężarki promieniowo-osiowej których (19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 F02C 3/04 R Z E C Z P O SP O L IT A P O L S K A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)171309 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21 ) Numer zgłoszenia: 300902 (2)Data zgłoszenia: 28.10.1993 (51) IntCl6 F02C

Bardziej szczegółowo

(5 4) Sposób pracy silnika spalinowego typu silnika tłokowego oraz silnik spalinowy

(5 4) Sposób pracy silnika spalinowego typu silnika tłokowego oraz silnik spalinowy RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) N um er zgłoszenia: 296088 (22) D ata zgłoszenia: 15.03.1991 (8 6) D ata i numer zgłoszenia m iędzynarodow

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158806 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 276796 (51) IntCl 5: B01D 53/02 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 27.12.1988 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej PL 222423 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222423 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406170 (51) Int.Cl. F02G 5/02 (2006.01) F01N 5/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216136 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216136 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387552 (22) Data zgłoszenia: 19.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1950498 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.01.2007 07001358.6 (13) (51) T3 Int.Cl. F24C 7/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL PL 217850 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217850 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392777 (22) Data zgłoszenia: 28.10.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180554 (21 ) Numer zgłoszenia: 315443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.07.1996 (51) IntCl7 F16J 15/34 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13 PL 223028 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223028 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396751 (51) Int.Cl. F24J 2/04 (2006.01) F03B 13/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614512 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.06.2005 05013915.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 309646 ( 2 2) Data zgłoszenia: 22.12.1993 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164949 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2004 04740236.7 (13) T3 (1) Int. Cl. H01R12/04 H01R4/24

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 320480 (22) Data zgłoszenia: 10.10.1995 (86)Data i numer zgłoszenia międzynarodowego'

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo