Sukcesja w firmach transportowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sukcesja w firmach transportowych"

Transkrypt

1 Sukcesja w firmach transportowych

2 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ DSA Spółka założona w 1999 roku Nowa spółka zależna Votum (od 2013): Vidshkoduvannya sp. z o.o.(ukraina) Ponad 900 tysięcy klientów skorzystało z pomocy przedstawicieli DSA przy planowaniu swojej finansowej przyszłości Ponad 20 spółek w tym : jedna spółka notowana na GPW w Warszawie trzy podmioty zagraniczne (Ukraina, Czechy, Słowacja) trzy kluby sportowe jedna fundacja

3 Skutki śmierci właściciela firmy Kontrakty biznesowe Umowy o pracę Wejście spadkobierców Przejęcie majątku Prawne zarządzanie firmą Wierzyciele Inne DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA Z O.O.

4 wygaśnięcie decyzji o nadaniu przedsiębiorcy nr NIP wyrejestrowanie zmarłego z rejestru podatników (formularz VAT-Z) wygaśnięcie wszystkich udzielonych przez przedsiębiorcę pełnomocnictw (art. 101 KC) przejście na spadkobierców ogółu praw i obowiązków (np. kredyty, leasing) konieczność wypłacenia przez spadkobierców pracownikom zmarłego odszkodowania (art KP) blokada kont bankowych małoletni spadkobiercy obligatoryjna zgoda sądu rodzinnego i opiekuńczego na czynności przekraczające zwykły zarząd

5 Ustawa o transporcie drogowym Art Licencja wygasa w razie: 3) Śmierci posiadacza licencji, z zastrzeżeniem ust.4 ; 4. W razie śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję organ, Który jej udzielił, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza tej Licencji.

6 Spółka cywilna śmierć wspólnika skutkująca rozwiązaniem spółki konieczność sporządzenia spisu z natury; sporządzenie i rozliczenie remanentu likwidacyjnego 2-osobowa spółka (przy braku odmiennych postanowień wspólników) ulega rozwiązaniu przy odpowiednich postanowieniach możliwość wejścia spadkobierców wspólnika do spółki (efekt niepożądany: duża ilość wspólników, odmienne wizje, występowanie konfliktów w konsekwencji rozpad spółki nie ma możliwości kontynuowania spółki z małoletnim spadkobiercą wypowiedzenie udziału przez wspólnika: zwrot w naturze rzeczy wniesionych do spółki do używania wypłata w pieniądzu wartości wkładu oznaczonego w umowie (a w braku takiego oznaczenia wartość wkładu z chwili jego wniesienia)

7 Spółki osobowe (np. Spółka Jawna) z mocy prawa spadkobiercy nie wchodzą do spółki (z zastrzeżeniem odmiennych zapisów w umowie spółki) konieczność spłaty spadkobierców zmarłego wspólnika zgodnie z KSH (udział kapitałowy wypłaca się w pieniądzu, rzeczy wniesione do używania zwraca się w naturze etc.) w przypadku spółki dwuosobowej (przy braku odmiennych zapisów umowy) śmierć jednego ze wspólników oznacza likwidacje spółki możliwość wejścia spadkobierców wspólnika do spółki (pod warunkiem istnienia odpowiednich zapisów w umowie spółki) brak przygotowania nowego wspólnika do prowadzenia spraw spółki zbyt duża ilość wspólników, odmienna wizja paraliż decyzyjny, a w konsekwencji nawet likwidacja spółki

8 Spółki kapitałowe (np. SPÓŁKA Z O.O.) wejście do spółki spadkobierców udziałowca z mocy prawa (przy braku odmiennych zapisów w umowie spółki) konieczność wyznaczenia przez spadkobierców wspólnego przedstawiciela ryzyko rozdrobnienia udziałów pomiędzy spadkobierców (przy braku odmiennych zapisów w umowie spółki) możliwość powstania paraliżu decyzyjnego w spółce w przypadku śmierci większościowego udziałowca (np. 60 %) w przypadku wyłączenia (ograniczenia) w umowie spółki możliwości wstąpienia spadkobiercy na miejsce wspólnika konieczność określenia warunków spłaty spadkobierców (termin, warunki) pod rygorem bezskuteczności takiego wyłączenia (ograniczenia)

9 JAK ZAPOBIEC ZAGROŻENIOM?

10 INDYWIDUALNY PLAN SUKCESJI plan dziedziczenia (testamenty, zapisy windykacyjne, zapisy zwykłe, kwestia zachowku) dostosowany indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy/ wspólników odpowiednie zapisy w umowach spółek skorelowane z indywidualnym planem dziedziczenia możliwość zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej (np. przekształcenie w spółkę osobową lub kapitałową) zabezpieczenie finansowe planowanego rozwiązania

11 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

12 KONTAKT Prawnik Marcin Kubica tel Robert Dudek Pełnomocnik Zarządu ds. Kluczowego Klienta tel