KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:49:47 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 20:49:47 Numer KRS: 0000537117"

Transkrypt

1 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 20:49:47 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 3 Data dokonania wpisu Sygnatura akt KR.XI NS-REJ.KRS/31057/14/517/NIP Oznaczenie sądu Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE BTH IMPORT STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres 3.Adres poczty elektronicznej 4.Adres strony internetowej kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW ul. CHRISTO BOTEWA, nr 16, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod , poczta KRAKÓW, kraj POLSKA Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o umowie

2 Strona 2 z 7 1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki R., REP.A NR 13824/2014, NOTARIUSZ RAFAŁ MICHALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 3.Wspólnik może mieć: 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? OZNACZONY WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW ***** ***** Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE ART.584[1] I NASTĘPNE K.S.H R., REP.A NR 13829/2014 OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCYPROWADZĄCEGO DZIAŁĄLNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ KOTARBA ALICJA BIURO TECHNOCZNO-HANDLOWE BTH IMPORT STAL Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOTARIUSZ RAFAŁ MICHALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma KOTARBA ALICJA BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE BTH IMPORT STAL 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr Numer REGON Numer NIP Nazwisko / Nazwa lub firma KOTARBA Rubryka 7 - Dane wspólników ALICJA MAŁGORZATA 3.Numer PESEL/REGON *

3 Strona 3 z 7 5.Posiadane przez wspólnika udziały 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Nie dotyczy Rubryka 10 - Nie dotyczy Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIEL, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZ, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIEL. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma KOTARBA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu ALICJA MAŁGORZATA 3.Numer PESEL/REGON PREZES ZARZADU 2 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma KOTARBA SŁAWOMIR ZBIGW 3.Numer PESEL/REGON WICEPREZES ZARZĄDU

4 Strona 4 z Nazwisko / Nazwa lub Firma KOTARBA ŁUKASZ MICHAŁ 3.Numer PESEL/REGON CZŁONEK ZARZĄDU 4 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma KOTARBA TOMASZ JAKUB 3.Numer PESEL/REGON CZŁONEK ZARZĄDU 5 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma KOTARBA KAROLINA MAGDALENA 3.Numer PESEL/REGON CZŁONEK ZARZĄDU Rubryka 2 - Organ nadzoru Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 1 46, 74, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 2.Przedmiot pozostałej działalności 1 25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

5 Strona 5 z 7 przedsiębiorcy 2 25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADA POWŁOK NA METALE 3 25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 4 38, 11, Z, ZBIERA ODPADÓW INNYCH NIŻ BEZPIECZNE 5 45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 45, 40, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 7 46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 8 47, 52, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

6 Strona 6 z 7 Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Nie dotyczy Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

7 Strona 7 z 7 data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl